31. årgang Nr november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "31. årgang Nr. 39 13.november 2011"

Transkript

1 31. årgang Nr november Hjemmeside: Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial 11 pkt Overskrifter i arial 12 pkt Møder og arrangementer: Bestyrelsesmøder: Mand. d. 21. november Tirsdag d. 6. december Fællesmøder: Ekstraordinær generalforsamling 16. nov Mand. d. 5. december Fælleshuset er lånt ud til: Lørd. D. 19. november Hus 14 Sønd. d. 6. november Hus 20 Lørd. D. 12. november Brødbagning med Peter Fröhlich for alle kl Lørd. D. 19. november Hus14 Lørd. D. 26. november Hus 20 18år Sønd. d. 27. november /Stgr. 3 Lørd. D. 3. december Hus 25 Sønd. d. 11. december/stgr. 4 Lørd. D. 18. december Hus 12 Mand. d. 26. december Hus 4 Tirsd. d. 27. december Hus 9 Onsd. d. 28. december Hus 15 Nytårsfest stamgruppe : Lørd. D. 14. januar Hus 9 Lørd. D. 21. januar 2012 Hus 2 Sønd. 19. februar Fastelavn Sønd. d. 11. marts Arbejdssøndag Lørd/sønd d marts Hus 7 Lørd. D. 14. april 2012 Hus 19 Lørd. D. 21. april 2012 Hus 14 Lørd. D april Arbejdsweekend Lørd. D. 28. april Opfølgning Sønd. d. 29. april 2012 Hus 2 D. 6. maj 2012 Hus 3 Konfirmation D maj Hus 12 Konfirmation Lørd. D. 19. maj Hus 26 Konfirmation Lørd. D. 2. juni 2012 Hus 2 Lørd. D. 9. juni 2012 Hus 7 Lørd. D. 23. juni Sct. Hans Lørd. D august Bakkeweekend Lørd september Arbejdsweekend Sønd. d. 23. september Opfølgningssøndag Sønd. d. 2. december 1. Advent Sønd. d. 16. december 3. Advent Kalenderen Husk at sende mig en mail, hvis I skal bruge fælleshuset og så skal det selvfølgelig også skrives på kalenderen i fælleshuset. Redaktricen Rengøring sønd d. 20. nov. kl. 10 Stamgruppe 6 Hans + Jens Anne-Dorthe + Martine Hanne Hee + Kristian Hanne (17) Lisbeth Steffen + Ditte Peter (2) Torben (18) Fødselsdage: Torben M fylder 48 år tirsd. d. 15. november Tillykke Husk tilmelding til Mortens Aften - senest mandag den 31/10 Kære Bofæller Jeg har meldt mig til at deltage i Operation Dagsværk. Jeg gør det lidt bagvendt i forhold til selve Dagsværkdagen, som er onsdag den 9. november. Jeg bager kager og sælger dem til bofællesskabets generalforsamling - jeg har bundet mig for at tjene og aflevere 350 kr. Kærlige hilsner Emilie 1

2 "Hej Alle, jeg vil lige takke jer alle for den varme velkomst jeg har fået her på Bakken. Jeg er, som de fleste af jer jo nok har fundet ud af, flyttet ind i 5b, og er utrolig glad for at være her. Jeg ser frem til mange gode stunder, og er glad for stille og roligt at lære jer hver især at kende. Til dem af jer der ikke ved det, er jeg ved at uddanne mig til Psykomtorisk terapeut i Hillerød, og er flyttet fra Nørrebro efter et årti i København. Jeg er vokset op i Espergærde, og nyder igen at være tilbage ved hav og skov. Tak fordi jeg har følt mig meget velkommen. Kærlig hilsen, Mathilde." Tak:) Kh, Mathilde Kære Bofæller Vi har i de sidste par dage fået mange spørgsmål om de købere, der nu er blevet afvist, og hvordan vi kom i kontakt med dem. Derfor vil vi give en opsummering af Bodil & Niels kontakt med Bakken: Den korte version er, at vi ikke kendte Bodil & Niels på forhånd da de gennem hjemmesiden og Mik kom på besøg første gang i maj måned og at al den kontakt de har haft til folk på Bakken har gået uden om os indtil oktober. Men vi vil dog gerne sige at vi opfatter Bodil & Niels som positive og engagerede folk, som ville have været givende bofæller. Derfor føler vi os bondefanget, når Kirstine og Bo ikke tager debatten op efter den første kontakt med Bodil og Niels, men venter til de vender tilbage i oktober. Den lidt længere version: I maj måned inden vores hus var officielt til salg hos ejendomsmægleren, kontakter Bodil og Niels Bakken via Bakkens hjemmeside. De aftaler med Mik at komme herop og se Bakken og hus 23 og 6, som er til salg. De kommer lige til spisetid, så de tilbydes at spise med sammen med nogle bofæller, hvor vi ikke er tilstede. Efter maden viser Helge dem rundt på Bakken og på den tur får de også set kort på hus 6. Bodil har også haft en snak med Kirstine. Kirstine fortæller allerede på dette tidspunkt Bodil, at Bakken helst ser, at det er en børnefamilie, som flytter ind. Bodil spørger Kirstine, hvordan de skal forholde sig til dette ønske og Kirstine svarer, at de skal holde sig i baggrunden. Vi er dog uvidende om denne samtale. I løbet af sommeren kommer der flere og ser på huset alle gennem Bakken egen hjemmeside. Men vi modtager ingen tilbud eller forsøg på forhandling om overtagelse. I starten af oktober bliver vi kontaktet af Bodil og Niels, som fortæller at de er interesseret i at se vores hus igen. Bodil fortæller os desuden om Kirstines holdninger og om hvordan hun har tolket dem at et halvt år er langt tid. Bodil og Niels kommer og ser vores hus den 10. oktober, hvor de også er med til fællesspisning. Ved fællesspisningen har vi arrangeret at de sidder sammen med Mik og Dorthe og Kim og Karen Sofie og debatten om børnefamilier er et centralt emne i deres snak. Herefter har vi en kort forhandlingsrunde hvor vi acceptere et bud på kr og overtagelse 2. januar MVH Lone og Morten Bestyrelsesmøde Bakken den 8. november 2011 Tilstede: Kirstine, Anne-Dorthe, Bo, Mette, Erik 1) Steffen blev valg som referent 2) Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen diskuterede Kirstines og Bo forslag til 5 afstemningspunkter. Steffen var ikke enig i sammenblandingen af godkendelse af Bodil og Niels, ændring af 9 praksis og Kirstines rolle. Han er bekymret for et mudret beslutningsgrundlag. Bestyrelsen udsender et kompromis med ændring til forslag 1, som imødekommer Steffens ønske, om at hussalgsprocedure og 2

3 eventuel ændring af anvendelsen af 9 først besluttes efter en debat i bofælleskabet ved den ordinære generalforsamling i april 2012 Helge og Dan blev bragt på banen som forslag til dirigenter. Kirstine kontakter. Referent: Anne-Dorthe vil gerne stille op Generalforsamlingen skal udpege et stemmeudvalg Med hensyn til fuldmagter skal det understreges at a) Hvert hus må kun have fuldmagter (svarende til max to stemmer) med fra ét andet hus b) Fuldmagten kan delegere hele beslutningskompetencen, eller c) Fuldmagten kan præcisere at der skal stemmes på en bestemt måde Flytte lån til Nordea Beslutning Valg af beplantning Fliser på gårdsplads Grusbunken ved Dageløkkevej Kantrensning i Strædet Ansvarslisten Fåregruppens fremtid Fællesmøde 20. december aflyses Bestyrelsesmøde den 21/11 Kirstine forbereder stemmesedler, hvis der begæres skriftlig afstemning 3. Nordea Vi har fået det som vi vil arrangementet indebærer at vi skal indfri og samle flytte lån til Nordea. Flytning af pantebrev nødvendiggør generalforsamlingsbeslutning 4. Træer Skeltoften positiv overfor beslutning. De afventer vores ønsker til træer og udgifter 5. Strandgårdsvej Forhandlingerne endnu ikke afsluttet. Afventer en afklaring i Skeltoften om deres holdning til aflysning af deklaration om vejadgang. Der er kontakt og åbning. 6. Skeltoften fælles vejfest Skeltoften (bestyrelsen) inviterer til fælles vejfest i september Det synes vi er en god ide. Skal drøftes på fællesmøde. 7. Fællesmøde 21/11 Aflyses Vi foreslår at fællesmødet udsættes til 5/12. Dagsorden Debat Vejfest 3

4 9 og procedure for hussalg Tak til Ole S. for en nøgtern gennemgang af baggrunden for 9 og den faktiske administration af paragraffen: Godkendelse af køber tænkt som en formalitet, udelukkende med en konsultativ, understøttende funktion for begge parter. Og med en enkelt undtagelse for 3 år siden, administreret som den var tænkt i tidens løb. Det giver mig anledning til at bemærke, at netop den mere aktive anvendelse af paragraf 9 for 3 år siden som bekendt medførte vedtagelse af en skærpet salgsprocedure i 2009, der bl.a. udmønter bestyrelsens opgave i forbindelse med 9, nemlig at varetage og sikre bofællesskabets interesser. Jeg synes der er grund til at understrege, at det altså primært er bofællesskabets interesser og ikke sælgers interesser, bestyrelsen skal varetage, når en salgsproces er kommet så langt som til en 9 samtale. Af salgsproceduren fremgår desuden, at et af formålene med den er at sikre, at de potentielle købere vil bidrage til udvikling af Bakken i den retning, som Bakken har besluttet at ville udvikle sig i. Det præciseres endda, at en pligt for bestyrelsen til at bruge 9 i sin fulde rækkevidde, kan komme på tale. Det burde være hævet over enhver tvivl, at bofællesskabets altovervejende interesse i forbindelse med hussalg er at sikre et generationsskifte. Det har der været talt og skrevet en del om de senere år. Og det er, hvad vi overordnet har udmeldt på hjemmesiden om den retning, vi har besluttet at ville udvikle os i. Jeg går ud fra det står fast indtil andet er besluttet. Jeg går også ud fra, at det forpligter bestyrelsen i forbindelse med godkendelse af købere. De potentielle købere til hus 6 kan sikkert bidrage med lidt af hvert til Bakkens udvikling; men at bidrage til et generationsskifte med flere børn på Bakken, kan de af gode grunde trods alt ikke. Og skriften på væggen er altså et Bakken med ti huse med mindst en pensionist og tre huse med et barn under ti år, hvis hus 6 sælges til en familie uden børn. Det må give stof til alvorlig eftertanke, at en børnefamilie nu igen ønsker at flytte fra Bakken, tilsyneladende uden objektivt set, tvingende grunde af økonomisk, praktisk art. Er der noget det ansvarlige fællesskab har svigtet her? Er mulighederne for at give Lone og Morten lysten til fællesskab tilbage virkelig helt udtømte? Alle er nok enige om at den aktuelle sag er dybt ulykkelig for såvel hus 6 som for bofællesskabet. Det er en alvorlig sag at afvise en mulig køber, når et hus af den ene eller anden grund ønsker at sælge, og det opleves som angreb på den personlige frihed og den frie ejendomsret. Men eftersom vi definerer os som et forpligtende fællesskab kommer vi ikke uden om at forholde os sagligt til den interessekonflikt mellem det fælles og det private, der udspiller sig hver gang tingene ikke lige glider af sig selv. Om det så drejer sig om godkendelse af købere, tilladelser i byggesager eller begrænsninger på den frie udfoldelse. Det forudsætter lydhørhed fra alle parter, hvis et salgsforløb på Bakken skal kunne forløbe fornuftigt. Og det fremmer altså ikke en salgsproces, hvis udbudsprisen sættes så urealistisk høj, at vores erklærede målgruppe på forhånd frasorterer sig selv. En udbudspris på med en nettohusleje på inkl. GEF svarer alt andet lige til en huspris på ca udenfor reservatet. Det er der forståeligt nok ikke så mange af de fællesskabsorienterede børnefamilier der magter. 4

5 Omvendt kunne det måske tænkes at have bragt nogen af de interesserede børnefamilier mere på banen, hvis prisen var blevet sat ned til et niveau, der i højere grad matcher den pris hus 23 blev solgt for. En del af de markante reaktioner på bestyrelsens afvisning af køberne til hus 6 kunne tyde på, at vi har brug for en afklaring af, om vi virkelig ønsker det generationsskifte og i givet fald, hvad der skal til for at sikre det. Eller om det er OK at bofællesskabet bare fortsætter de senere års hastige udvikling i retning af et seniorbofællesskab. Og åbenbart ikke helt uvæsentligt - at få belyst, hvilken retning der på sigt gavner huspriserne mest. Denne sag har for mig udviklet sig til at blive et helt principielt spørgsmål, om man kan regne med at det, vi siger, også står til troende, eller om det er andre, underliggende ting der gælder, når det kommer til stykket. Hvis det skulle vise sig, at et flertal i bofællesskabet ikke er enige i at vi ønsker et generationsskifte, og hvis et flertal ikke er enige i at bestyrelsen gennem sin håndtering af 9 først og fremmest skal varetage bofællesskabets interesser, så vil jeg mene at en del bofæller har svigtet deres ansvar ved først her i 11. time at sige fra overfor vores beslutninger og hensigtserklæringer. Der er en verden til forskel på et fællesskab bygget på tillid som vores og et uden, og der er afgørende forskel på om problemløsninger drives af konsensus eller af konflikt. Jeg håber meget på et kompromis, der ikke blot er en afvisning af køberne til hus 6; men også et generøst tilbud om at gå aktivt ind for at få solgt hus 6 til vores målgruppe. Erik Formanden sidste ord på skrift inden generalforsamlingen Flere bofæller har spurgt, hvem der står bag de forslag, vi skal behandle på generalforsamlingen. I udgangspunktet er/var det Bos og mine forslag; det er jo også os, der havde indkaldt til generalforsamlingen. Mens jeg skrev på dem, sendte Steffen en mail til bestyrelsen med nogle punkter, som han ønskede behandlet. Dem indarbejdede jeg i forslag 1. Dels fordi jeg synes, man skal have mulighed for at få behandlet de forslag, som er relevante for emnet på generalforsamlingen. Dels for at undgå en kedelig diskussion på generalforsamlingen om dagsorden. På bestyrelsesmødet tirsdag aften foretog vi efter Steffens ønske nogle rettelser i forslag 1. Resultatet er, at bestyrelsen står bag de forslag, som nu er sendt ud. Jeg er også blevet spurgt, om jeg virkelig er modstander af, at der iværksættes en proces som nævnt i forslag 1. Jeg er naturligvis altid tilhænger af en debat, men det var jo sådan set der, vi var, da vi diskuterede sagen om en markedsføringsindsats for snart længe siden. Denne sag har skabt megen splid og truer med at spalte bofællesskabet. Derfor er det vigtigt, at vi alle bøjer af for at skabe et kompromis, som afbalancerer hensynet til bofællesskabets alderssammensætning, Morten og Lones ønske om at få solgt huset og de kommende hussælgere. Hvis der rykker et ældre par ind i hus 6, kan det meget nemt ende med, at al snak om at tiltrække børnefamilier går galt. Ganske enkelt fordi vi ikke vil være i stand til at tiltrække nogen børnefamilier, fordi alderssammensætningen i bofællesskabet bliver ekstremt skæv, og dermed vil vi stå i en situation, hvor vi enten må opgive sagen, eller også bliver de fremtidige sælgere ofrene, fordi der kommer til at gå meget lang tid, før der dukker nogen op, som tør tro på vores ønske om at få en bredere alderssammensætning. Samtidigt er det mit klare indtryk, at forslag 1 vil efterlade et stærkt splittet bofællesskab ligesom mit oprindelige forslag (nu forslag 5) - og derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at vi nu forsøger at samles om et kompromis. 5

6 Og her kommer vi så til det sidste spørgsmål, som jeg hører, at bofæller undrer sig over: Hvorfor jeg blander min formandspost ind i sagen? Jeg vil godt slå fast, at jeg ikke ønsker en afstemning om, hvorvidt I har tillid til mig. Men jeg har besluttet at trække mig, hvis forslag 1 eller 2 bliver vedtaget, og det vil jeg godt lægge frem inden generalforsamlingen, så jeg ikke bagefter optræder pigesur, hvis jeg ikke får min vilje. Det handler ikke om dét. Det handler om, at jeg ikke vil være den rette til at stå i spidsen for hverken at hele bofællesskabet igen eller at sælge det til potentielle nye bofæller, hvis vi ikke kan samle os om at løse Bakkens største udfordring. Her må andre så tage over. Oveni er der selvfølgelig også nogle helt private overvejelser. Jeg har været virkelig overrasket og nogle gange ligefrem forskrækket over den måde, denne sag har kørt på. Så hvis jeg ikke ser, at der er vilje til, at vi samler os om et kompromis, der tilgodeser de forskellige interesser i sagen, orker jeg ikke at risikere at eksponere mig selv for flere mulige fremtidige uenigheder som formand. Og så ser jeg i øvrigt frem til en god debat på generalforsamlingen om sagen. Og til alle, der har læst med så langt, og som ønsker vejledning angående fuldmagter mv.: Tjek referatet fra sidste bestyrelsesmøde i denne Bakkanal. Kirstine Jf. Kirstines af 3. november 2011, hvor de to bestyrelsesmedlemmer Bo og Kirstine forlangte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, jf. I/S-kontraktens 13, stk. 3, indkaldes hermed til Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Behandling af forslag til afklaring af Ekstraordinær generalforsamling i Bakken I/S onsdag den 16. november 2011 kl a) om bestyrelsens beslutning om at afvise Bodil og Niels som købere af hus 6 skal stå ved magt, b) bofællesskabets holdning til at tilgodese børnefamilier ved hussalg på Bakken i øvrigt, og c) om Bakken skal have ny formand. Se forslag 1-5 beskrevet i bilag til dagsorden. 5. Eventuelt Bakken den 8. november

7 Bilag til punkt 4: Fem forslag til afklaring af a) om bestyrelsens beslutning om at afvise Bodil og Niels som købere af hus 6 skal stå ved magt, b) bofællesskabets holdning til at tilgodese børnefamilier ved hussalg på Bakken i øvrigt, og c) om Bakken skal have ny formand. Forslag 1: Bofællesskabet underkender bestyrelsens beslutning i sagen om salget af hus 6 og godkender og byder Bodil og Niels velkomne. Bofællesskabet afviser samtidigt at ændre praksis ved kommende hussalg frem til den ordinære generalforsamling i april 2012 og iværksætter en proces med fællesmøder og cafemøder, der kan føre til nødvendige beslutninger og give tilstrækkelige ressourcer til, at der fremover kommer flere børn på Bakken. Den nuværende bevilling på kr. til markedsføring af bofællesskabet står ved magt. Kirstines kommentar: Hvis dette forslag vedtages, trækker jeg mig som formand. Jeg tror ikke på, at denne løsning kan føre til den nødvendige samling af bofællesskabet. Jeg har brug for en beslutning om, at 9 kan anvendes som et aktivt redskab til at modgå en stadig mere skæv aldersfordeling, før jeg kan have tillid til, at bofællesskabet for alvor vil arbejde henimod en mindre skæv aldersfordeling. Forslag 2: Bofællesskabet underkender bestyrelsens beslutning i sagen om salget af hus 6 og godkender og byder Bodil og Niels velkomne. Bofællesskabet beslutter imidlertid, at der ved fremtidige hussalg skal gælde en regel om, at bestyrelsen ved aktiv brug af 9 skal sikre en større aldersspredning. Denne beslutning skal tages op årligt på den ordinære generalforsamling. Den nuværende bevilling på kr. til markedsføring af bofællesskabet står ved magt. Kirstines kommentar: Hele denne diskussion handler for mig om at afbalancere hensynet til bofællesskabets fremtid, Morten og Lones ønske om at få solgt hurtigst muligt samt hensynet til fremtidige hussalg. Hvis vi vælger den løsning, så frygter jeg, at det bliver meget svært at tiltrække børnefamilier til de kommende 2-3 huse, fordi Bakken får en endnu mere skæv alderssammensætning, og dermed er der ikke balance mellem hensynet til fremtidige hussælgere på den ene side og Morten og Lones interesser på den anden side. Samtidig frygter jeg også, at Bofællesskabet kan gå en svær fremtid i møde. Derfor mener jeg, det vil være rigtigst, at Bakken får en ny formand, som tror på denne løsning. Forslag 3: Bofællesskabet omstøder ikke bestyrelsens beslutning men beslutter, at bestyrelsen i relation til hus 6 kun må bruge 9 aktivt til at sikre en større aldersspredning på Bakken frem til udgangen af juni måned Samtidigt skal bestyrelsen igangsætte et større markedsføringsarbejde for at skaffe købere til hus 6, som kan sikre en større aldersspredning på Bakken. Generalforsamlingen bevilger et væsentligt beløb til markedsføring som udgangspunkt at den nuværende bevilling på kr. hæves til kr. Ved fremtidige hussalg skal også gælde en regel om, at bestyrelsen ved aktiv brug af 9 skal sikre en større aldersspredning. Denne beslutning skal tages op årligt på den ordinære generalforsamling. 7

8 Kirstines kommentar: Jeg anbefaler dette forslag. Jeg synes debatten har vist, at mit og Bos oprindelige forslag om en meget bastant regel nok ville være nem at administrere, men også ville komme på kant med nogle centrale værdier. Derfor synes jeg, at det er et godt kompromis, hvis vi blot bruger formuleringen aktivt bruge 9 til at sikre en større aldersspredning. Ved at sætte en tidsgrænse på, afbalancerer vi desuden hensynet til på den ene side Morten og Lone og på den anden side fremtidige sælgere. Denne løsning betyder derfor også, at jeg med glæde vil fortsætte som formand, fordi jeg tror, den kan samle bofællesskabet. Forslag 4: Bofællesskabet omstøder ikke bestyrelsens beslutning og vedtager, at bestyrelsen skal bruge 9 aktivt for at sikre en bedre aldersspredning i Bofællesskabet. Denne beslutning skal tages op årligt på den ordinære generalforsamling. Samtidigt skal bestyrelsen igangsætte et større markedsføringsarbejde for at skaffe købere til, som kan sikre en større aldersspredning på Bakken. Generalforsamlingen bevilger et væsentligt beløb til markedsføring som udgangspunkt at den nuværende bevilling på kr. hæves til kr. Kirstines kommentar: Set i lyset af de seneste ugers debat opfatter jeg nok i dag denne løsning som skæv og har svært ved at anbefale den, fordi den ikke tilgodeser Morten og Lones interesser tilstrækkeligt højt. Jeg vil naturligvis fortsætte som formand men ser frem til et større arbejde med at samle bofællesskabet. Forslag 5: Bofællesskabet omstøder ikke bestyrelsens beslutning og vedtager Bo og Kirstines oprindelige forslag. Kirstines kommentar: Selv om det ville være en vedtagelse af mit eget oprindelige forslag, anser jeg det ikke som den bedte løsning for Bakken, fordi det som jeg ser det vil splitte bofællesskabet i to dele. Jeg vil fortsætte som formand men med den klare dagsorden at få skabt flertal for en løsning, der kan samle en bredere opbakning. 8

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013

33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 33. årgang Nr. 33 13. oktober 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 31. årgang Nr. 23 13. juni 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 25 11. august 2013

33. årgang Nr. 25 11. august 2013 33. årgang Nr. 25 11. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012

32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 32. årgang Nr. 8 4. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014

34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 34. årgang Nr. 3 19. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010

Sankt Hans. 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 30. årgang Nr. 23 13. juni 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010

Tillykke! 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 30. årgang Nr. 34 10. oktober 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010

Tillykke. 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 30. årgang Nr. 43 13. december 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012

32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 32. årgang Nr. 24 24. juni 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 38 2. december 2012

32. årgang Nr. 38 2. december 2012 32. årgang Nr. 38 2. december 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 33 24. august 2014

34. årgang Nr. 33 24. august 2014 34. årgang Nr. 33 24. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012

32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 32. årgang Nr. 17 20. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014

34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 34. årgang Nr. 28 22. juni 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012

32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 32. årgang Nr. 10 18. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2

32. årgang Nr. 1 8. januar 2012. Tillykke. Rengøring sønd d. 16. jan. kl. 10 Stamgruppe 2 32. årgang Nr. 1 8. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 28 23. september 2012

32. årgang Nr. 28 23. september 2012 32. årgang Nr. 28 23. september 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 14. nov. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 38 7. november 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr. 26 25. august 2013

33. årgang Nr. 26 25. august 2013 33. årgang Nr. 26 25. august 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Indlæg til Bakkanalen: Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Rengøring sønd. d.

Læs mere

31. årgang Nr. 43 11. december 2011

31. årgang Nr. 43 11. december 2011 31. årgang Nr. 43 11. december 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr november 2013

33. årgang Nr november 2013 33. årgang Nr. 38 24. november 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

34. årgang Nr. 44 10. november 2014

34. årgang Nr. 44 10. november 2014 34. årgang Nr. 44 10. november 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

33. årgang Nr januar 2013

33. årgang Nr januar 2013 33. årgang Nr.2 13. januar 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010

30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 30. årgang Nr. 10 14. marts 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014

34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 34. årgang Nr. 40 12. oktober 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011

Tillykke. 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 31. årgang Nr. 3 16. januar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen

Husk projektmøde Mandag den 17/2 klokken 20 i Fælleshuset. Kolbøtteprojekt Svelleprojekt Fælleshus Fælleshustorv Energnisterne Kulturgruppen 34. årgang Nr. 7 16. februar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012

32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 32. årgang Nr. 18 28. maj 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012

32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 32. årgang Nr. 9 11. marts 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

32. årgang Nr. 24 19. august 2012

32. årgang Nr. 24 19. august 2012 32. årgang Nr. 24 19. august 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

30. årgang Nr. 5 31. januar 2010

30. årgang Nr. 5 31. januar 2010 30. årgang Nr. 5 31. januar 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: bakken0.tripod.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af Morten Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011

Tillykke. Ekstraordinært fællesmøde mand. d. 14. marts og torsd. d. 17. marts. 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 31. årgang Nr. 11 13. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012

32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 32. årgang Nr. 3 22. januar 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

34. årgang Nr. 37 21. september 2014

34. årgang Nr. 37 21. september 2014 34. årgang Nr. 37 21. september 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

32. årgang Nr. 15 22. april 2012

32. årgang Nr. 15 22. april 2012 32. årgang Nr. 15 22. april 2012 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015.

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Referat af ekstraordinær generalforsamling den 23.11.2015. Formanden for bestyrelsen, Erik Larsen, byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslår Karl Momsen som dirigent.

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011

31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 31. årgang Nr. 37 25. oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Tillykke. Rengøring lørd. d. 24. sept. kl. 10 Stamgruppe 4 på grund af Torben s 80 års fødselsdag. Lidt af hvert. 31. årgang Nr

Tillykke. Rengøring lørd. d. 24. sept. kl. 10 Stamgruppe 4 på grund af Torben s 80 års fødselsdag. Lidt af hvert. 31. årgang Nr 31. årgang Nr. 32 18. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Tillykke. Farvel-tid. 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011

Tillykke. Farvel-tid. 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011 31. årgang Nr. 12 20. marts 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vildrose II Bestyrelsesmøde

Vildrose II Bestyrelsesmøde Vildrose II Bestyrelsesmøde Mandag d 5. oktober 2009. Sted: Mette Referat : Mette Tilstede: Heidi, Camilla, Mette, Line, Rasmus og Anders Dagsorden 1. Godkendelse af referater mv. a. Referat fra Ordinær

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

33. årgang Nr. 39 1. december 2013

33. årgang Nr. 39 1. december 2013 33. årgang Nr. 39 1. december 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT

NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT 34. årgang Nr. 8 19. februar 2014 Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller NYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYTNYT Kære bofælle! Som

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00

PACT Bestyrelsesmøde. Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 PACT Bestyrelsesmøde Den 07.09 2015 Kl. 18:00-20:00 Emne Diskussions Formål Kommentar /Baggrundsdokumenter 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Deltagere: Kirsten, Henrik, Rikke,

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Dagsorden og referat afd. 21

Dagsorden og referat afd. 21 Dagsorden og referat afd. 21 Emne: Bestyrelsesmøde Data om mødet Dato: 19.01.2015 Tid: 18-22 Sted: Kig forbi: 20.30-21 Mødedeltagere: Peder, Vibeke, Sofie, Lisbeth og Camilla Fraværende: Gitte, Jonas,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Rengøring sønd. d. 19. sept. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid

Rengøring sønd. d. 19. sept. kl. 10 Stamgruppe 2: Ole Sejr Lone + Jens Erik Jacob (5b) Birgitte + Nikolaj Mik Suzan Janni + Gustav + Astrid 30. årgang Nr. 30 13. september 2010 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT ---------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- Ejerforeningen Sølvgade 102 104 1307 København K www 1307.dk Side 1 af 6 GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- År 2010, onsdag den 20. januar kl. 18.00 afholdtes

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby.

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-06-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. juni 2014 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Wagnersvej 19 2450 København SV Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2016 Deltagere: Dorthe, Ann, Rie, Steen E., Harry, Inger, Steen K, Marianne, Gunilla og Flemming.

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

34. årgang Nr. 32 18. august 2014

34. årgang Nr. 32 18. august 2014 34. årgang Nr. 32 18. august 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af foreningens opdaterede vedtægter. 1. Valg af dirigent Berit Troest Aggerholm blev

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013

33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 33. årgang Nr. 11 24. marts 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

34. årgang Nr. 12 16. marts 2014

34. årgang Nr. 12 16. marts 2014 34. årgang Nr. 12 16. marts 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

33. årgang Nr. 15 21. april 2013

33. årgang Nr. 15 21. april 2013 33. årgang Nr. 15 21. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesmøde. 1. Godkendelse af dagsorden Deltagere Bestyrelsesmøde Carsten L, S, Niels R, Kim K, Ellen S Lahnsgade 35 D, 5000 Odense C 7. marts 2011 Kl. 19.00 Afbud Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Evt. tilføjelse af nye punkter 3. Opsummering

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere