Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med en * er defineret sidst i betingelserne. 2. For Rejseforsikring Basis gælder Lov om forsikringsaftaler i Danmark. 3. Du selv skal være opmærksom på, hvilke krav og betingelser der gælder for, at du eller medforsikrede er dækket, f.eks. i form af hvilken dokumentation du skal vise os, eller hvornår du skal have en forhåndsgodkendelse for at være dækket af Rejseforsikring Basis. 4. Rejseforsikring Basis dækker de skader, som er nævnt i betingelserne. Skader eller situationer, som ikke er direkte nævnt, er derfor ikke dækket. Vær dog opmærksom på de generelle undtagelser, der er nævnt under Generelle betingelser under punktet: Generelle undtagelser samt de undtagelser der er nævnt under den enkelte dækning. 5. Når der i betingelserne står du, dig, din, dit, eller forsikrede, menes i alle tilfælde den eller de personer, som er omfattet af Rejseforsikring Basis ifølge punktet: Hvem er dækket af Rejseforsikring Basis?. 6. Når der skrives Europæiske ERV eller vi, menes Europæiske Rejseforsikring A/S, som er forsikringsgiver på produktet. 7. Når der skrives forsikringen menes Rejseforsikring Basis. Har du spørgsmål? Har du spørgsmål til Rejseforsikring Basis, kan du døgnet rundt søge svar på vores hjemmeside Du er også velkommen til at kontakte re:member kundeservice på telefon mellem kl. 09:00-16:00 på alle hverdage. Har du brug for et medicinsk forhåndstilsagn? Hvis du har brug for et medicinsk forhåndstilsagn, kan du døgnet rundt søge om det på Europæiske ERVs hjemmeside Er du kommet til skade? Hvis du får en akut skade, mens du er på rejse i udlandet, kan du kontakte Europæiske ERVs døgnbemandede alarmcentral på telefon Er din skade ikke akut, eller er du kommet hjem og har anmeldt en skade online, kan du kontakte Europæiske ERVs skadeafdeling mellem kl. 09:00-16:00 alle hverdage på telefon Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes online til Europæiske ERV. Forsikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som Europæiske ERV anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Skadeanmeldelsen findes via følgende link: eller Hvad skal du gøre hvis du har eller har haft en lidelse? Har du en eksisterende eller kronisk lidelse, og ønsker du at være sikker på, om du er dækket af Rejseforsikring Basis for skader, der relaterer sig til de eksisterende eller kroniske lidelser, skal du søge om et medicinsk forhåndstilsagn. Eksempler på eksisterende eller kroniske lidelser kan være diabetes, graviditetskomplikationer, forhøjet blodtryk, lungebetændelse, cancer, m.v. Før du bestiller rejsen For dækningen Afbestilling, er et medicinsk forhåndstilsagn altid nødvendigt, hvis forsikrede opfylder en eller flere af nedenstående kriterier ved bestilling af rejsen: a) forsikredes eksisterende eller kroniske lidelse(-r) ikke har været stabil* i 2 måneder op til bestilling af rejsen. b) forsikrede indenfor 2 måneder forud for bestilling af rejsen har fået en nyopstået* lidelse. c) forsikrede lider af en alvorlig kronisk lidelse. d) forsikrede har en kompliceret graviditet. e) forsikrede indenfor 2 måneder forud for bestilling af rejsen er eller har været under udredning, også selvom der ikke er blevet stillet en diagnose. Forhåndstilsagnet gælder kun for den aktuelle rejse. Næste gang, du skal rejse, skal du derfor igen overveje, om du skal bede om et medicinsk forhåndstilsagn. Hvornår træder Rejseforsikring Basis i kraft? Rejseforsikring Basis træder i kraft, ved Hovedkortholders modtagelse af re:member MasterCard. Side 1

2 Hvem er dækket af Rejseforsikring Basis? Følgende personer er omfattet af Rejseforsikring Basis: Hovedkortholder*. Hovedkortholders* medrejsende ægtefælle/samlever. Hovedkortholders* og ægtefælles/samlevers børn og delebørn* dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med Hovedkortholderen*: o Hovedkortholders* og ægtefælles/samlevers børn, delebørn*, papbørn*, plejebørn* samt børnebørn under 18 år dækkes uanset bopæl. o Hovedkortholders* og ægtefælles/samlevers børn, delebørn*, papbørn* samt plejebørn* mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som Hovedkortholder*. I det følgende betegnes overnævnte personer som forsikrede. For at være dækket af Rejseforsikring Basis er det et krav at Hovedkortholder* samt andre rejsende, der er omfattet af Rejseforsikring Basis jf. ovenstående afsnit, har et sygesikringsbevis, der i rejseperioden* giver ret til ydelser efter Den Offentlige Sygesikring, eller at forsikrede er dansk socialt sikret efter EU-reglerne. Hvor og hvornår dækker Rejseforsikring Basis? Rejseforsikring Basis varer så længe Hovedkortholder har et gyldigt re:member MasterCard. Rejseforsikring Basis har hovedforfald hver d. 1. i en måned. Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor Hovedkortholder* og dennes medforsikrede* forlader bopælen i Danmark for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen i Danmark. Rejseforsikring Basis dækker rejser i hele Verden. Rejseforsikring Basis dækker ferierejser* af op til 30 dages varighed. Det er en betingelse for Europæiske ERVs erstatningspligt: At pakkerejsen eller rejsens primære transportform samt ophold, er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Husk derfor altid at medbringe skriftlig dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. At rejsen tilbringes sammen med Hovedkortholder*. Det er en betingelse for dækning af forsikrede, at rejsen til destinationen* foretages i samme transportmiddel som Hovedkortholder*. Såfremt dette ikke overholdes, vil forsikrede først være omfattet, når disse mødes med Hovedkortholder* for at tilbringe rejsen sammen. Det er desuden en betingelse for dækning af forsikrede, at rejsen hovedsageligt tilbringes på samme destination* som Hovedkortholder*. Forsikringsgiver Forsikringsgiver er: Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé København V. Side 2

3 Dækning for: Flyforsinkelse Forsikringen dækker: Forsikringen yder erstatning i forbindelse med: a) Forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer. b) Indstillet fly. c) Forsikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking. Forsikringen dækker ikke: a) Flyforsinkelse på indenrigsflyvninger i Danmark. b) Såfremt alternativt fly kan tilbydes med afgang senest 4 timer efter oprindeligt planlagt afgangstidspunkt. Forsikringen erstatter: Forsikringssummen er: Efter 4 timers forsinkelse: DKK 500 pr. person pr. rejse og max. DKK pr. Hovedkort pr. rejse uanset antal forsikrede. Dokumentation i skadetilfælde: Vi kan blandt andet kræve følgende dokumentation i skadetilfælde: Efter 8 timers forsinkelse yderligere: DKK 500 pr. person pr. rejse og max. DKK pr. Hovedkort pr. rejse uanset antal forsikrede. Skadeanmeldelse Original dokumentation for forsinkelsen/aflysningen fra det pågældende flyselskab. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Dækning for: Bagageforsinkelse Forsikringen dækker: Forsikringen dækker i tilfælde, hvor indskreven bagage* er forsinket mere end 6 timer i forhold til forventet ankomst til destination* uden for Danmark. Forsikringen dækker ikke: a) Erstatningskøb, der foretages efter, at bagagen* er kommet frem til destinationen*. b) Transportudgifter. Forsikringen erstatter: Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter* til erstatningskøb. Forsikringssummen er: Efter 6 timers forsinkelse: op til DKK pr. forsikrede pr. rejse og max. DKK pr. Hovedkort pr. rejse uanset antal forsikrede. Efter 24 timers forsinkelse yderligere: op til DKK pr. forsikrede pr. rejse og max. DKK pr. Hovedkort, pr. rejse uanset antal forsikrede. Den samlede forsikringssum kan i alle tilfælde maksimalt udgøre DKK pr. Hovedkort*, pr. kalenderår, uanset antal forsikrede. Dokumentation i skadetilfælde: Vi kan blandt andet kræve følgende dokumentation i skadetilfælde: Skadeanmeldelse. Original P.I.R. (Property Irregularity Report) fra flyselskabet eller lufthavnen, eller anden dokumentation fra det relevante transportselskab. Originale kvitteringer for dine afholdte erstatningskøb. Rejsebevis eller anden dokumentation for rejsens destination*, varighed og formål. Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort*. Side 3

4 Dækning for: Afbestilling Forsikringen dækker: Afbestilling afrejser med udrejse fra Danmark. Dækningen gælder for rejser til hele verden. Forsikringen dækker, når du ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med rejsen på grund af: a) Død eller alvorlig akut opstået sygdom* eller tilskadekomst hos dig selv, din nærmeste familie* eller rejseledsager*. b) Brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i eller på din private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejse fra Danmark. Forsikringen dækker ikke: a) Hvis forsikringsbegivenheden er indtrådt, før forsikringen er trådt i kraft, og/eller før rejsen er bestilt. b) Hvis den akut opståede sygdom* eller tilskadekomst, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved bestilling af rejsen. For så vidt angår sygdom, er det en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før bestilling af rejsen. Dette gælder uanset, om forsikringen trådte i kraft forinden sygdommen, eller tilskadekomsten opstod. c) Hvis du var under udredning for en sygdom eller tilskadekomst, da rejsen blev bestilt, og dette er årsag til afbes tillingen. d) Andre personers andel af rejsens pris selvom du har betalt hele rejsen. e) Rejser eller ophold i Danmark. f) Efter udrejse fra Danmark*. Forsikringen erstatter: Forsikringen dækker din andel af rejsens pris, som rejsearrangøren ifølge de almindelige rejsebetingelser har krav på, når rejsen afbestilles i forsikringsperioden. Udgifter til lægeerklæring, journal, bopælsattest etc. er ikke dækket af forsikringen. Disse udgifter skal afholdes af dig. I tilfælde af en rejseledsagers* død eller alvorlige akutopståede sygdom* eller tilskadekomst, kan medforsikret familie* og op til 3 forsikrede afbestille. Forsikringssummen er: DKK pr. forsikrede, pr. kalenderår. Den samlede erstatning kan i alle tilfælde maksimalt udgøre DKK pr. Hovedkort*, pr. kalenderår, uanset antal forsikrede. Europæiske ERVs erstatningspligt, som følge af én skadesbegivenhed, kan i alle tilfælde maksimalt udgøre DKK , uanset om skaden vedrører et eller flere re:member Mastercard med Rejseforsikring Basis. Dokumentation i skadetilfælde: Vi kan blandt andet kræve følgende dokumentation i skadetilfælde: Skadeanmeldelse Rejsebevis, flybilletter eller anden dokumentation for rejsens pris og formål. Ved dødsfald, eller akut sygdom* eller tilskadekomst: Senest på den planlagte afrejsedag skal behandlende læge udfylde en lægeerklæring, der oplyser diagnose samt dato for, hvornår symptomerne på lidelsen eller tilskadekomsten opstod Brand, oversvømmelse m.v.: Politirapport eller skaderapport Dokumentation for, at rejsen er betalt med Hovedkort* eller Ekstrakort* Side 4

5 GENERELLE BETINGELSER De generelle betingelser gælder for samtlige ovenstående dækninger. GENERELLE UNDTAGELSER Rejseforsikring Basis dækker ikke udgifter, der - uanset din sindstilstand eller tilregnelighed - vedrører, skyldes, eller er opstået direkte eller indirekte som følge af: a) Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser. b) Aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. c) Indirekte tab. d) Rejser til lande/områder, der står på Europæiske ERVs krigs- og risikoliste* som krigszone*. Krigszonelisten kan findes på og oplyses ved henvendelse til Europæiske ERV. Forsikrede, der allerede opholder sig i et land eller område på tidspunktet, hvor landet eller området bliver sat på Europæiske ERVs krigs- og risikoliste* som krigszone*, vil dog herefter være dækket i en periode på op til maksimalt 14 dage, under forudsætning af at den forsikrede forlader området/lader sig evakuere ved førstkommende lejlighed, hvorefter al dækning ophører. e) Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning af offentlig myndighed. f) Udløsning af atomenergi, ioniserende stråling, bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. g) At forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af Europæiske ERV angivne anvisninger. h) Skader der var forventelige inden afrejse. i) Behandlingsrejser*. Dette gælder dog ikke tandbehandling. Herudover dækker Rejseforsikring Basis ikke, når det er i strid med umiddelbart gældende specifikke eller generelle handelsrestriktioner, herunder økonomiske eller finansielle restriktioner, samt yderligere sanktioner eller embargoer, der er vedtaget af EU, USA eller Danmark, dog ikke såfremt ovennævnte foranstaltninger er vedtaget i strid med gældende EU-ret eller danske retsregler. BEGRÆNSNING VED DOBBELTFORSIKRING Rejseforsikring Basis omfatter ikke erstatningskrav, der er dækket af anden forsikring. Du skal ved skade altid oplyse, om du har forsikring i andet selskab, herunder om du er indehaver af et kreditkort. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER I tilfælde af en skade kan Europæiske ERV videregive de af forsikrede afgivne oplysninger sammen med Rejseforsikring Basis dækningsomfang til Europæiskes internationale netværk, herunder vores alarmcentral og servicekontorer. Dette sker for at sikre den optimale hjælp under rejsen. Europæiske ERV har endvidere ret til at søge oplysninger om forsikredes helbredstilstand og behandling hos de læger og hospitaler, der har behandlet forsikrede, og forsikrede er på anmodning forpligtet til at underskrive en såkaldt medical release. URIGTIGE OPLYSNINGER Det er vigtigt, at oplysningerne, herunder helbredsoplysninger, der er afgivet til Europæiske ERV, er præcise og korrekte. Forties oplysninger, eller afgives forkerte svar, der kan have en betydning for Europæiske ERVs bedømmelse, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. FORSIKRINGSSUMMER De angivne forsikringssummer reguleres ikke. ÆNDRING AF VILKÅR Europæiske ERV kan til enhver tid, og uden særskilt begrundelse, varsle ændring af Rejseforsikring Basis, herunder, men ikke begrænset til, ændringer i forsikringsbetingelser, selvrisici og forsikringssummer. Varsling skal ske med minimum 30 dages varsel til hovedforfald for Rejseforsikring Basis. AFGIFTER Europæiske ERV beregner skadesforsikringsafgift efter den til enhver tid gældende lov om afgift af skadesforsikringer eller andre eventuelle afgifter til staten. OPHØR AF REJSEFORSIKRING BASIS Rejseforsikring Basis ophører automatisk, når Hovedkortholder* ikke længere er indehaver af et gyldigt Hovedkort* eller når Hovedkortholders* manglende betaling til EnterCard overgår til inkasso. [ REGISTRERING AF ADRESSE Det er til enhver tid Hovedkortholders ansvar, at den til EnterCard meddelte adresse, er korrekt og opdateret. GEBYRER Europæiske ERV kan indføre og ændre gebyrer for serviceydelser og opkrævninger i det omfang, sådanne ændringer sker for at sikre dækning af Europæiske ERVs faktiske omkostninger. Generelle forhøjelser og nye gebyrer offentliggøres på EnterCards og Europæiske ERVs hjemmesider, og gennemføres først en måned efter offentliggørelsen på hjemmesiden. REGRES Efter udbetaling i medfør af Rejseforsikring Basis, indtræder Europæiske ERV fuldt og helt i alle forsikredes rettigheder overfor tredjepart. Med tredjepart menes både private virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark og i udlandet, der er, eller kan gøres, ansvarlige for at betale erstatning eller bidrag, i forbindelse med enhver sag om et krav under Rejseforsikring Basis. Side 5

6 Europæiske ERV kan for egen regning overtage den forsikredes rettigheder, over for en sådan tredjepart, op til det beløb Europæiske ERV har udbetalt. Den forsikrede har pligt til at samarbejde med Europæiske ERV, herunder til at underskrive en fuldmagt hvis det er påkrævet, og forsikrede skal inden for rimelighedens grænser skaffe alle de oplysninger og al den dokumentation, som Europæis ke ERV kræver for at kunne gøre sine indtrædelsesrettigheder gældende, og håndhæve dem. Europæiske ERV kan for egen regning anlægge sag mod en sådan tredjepart, i den forsikredes navn. OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV Ingen kan, uden Europæiske ERVs skriftlige samtykke, pantsætte, eller på anden vis overdrage, sine rettigheder i henhold til Rejseforsikring Basis. OFFENTLIG DÆKNING Europæiske ERV er ikke forpligtet til at dække udgifter, der er dækket af offentlige myndigheder. KLAGER Ved tvister, der udspringer af forsikringsforholdet, skal du skrive til: Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 DK København V Att.: Den klageansvarlige Er du ikke tilfreds med Europæiske ERVs afgørelse i en klage, og fører fornyet henvendelse til Europæiske ERV ikke til en tilfredsstillende afgørelse, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (mellem kl og 13.00) Klagen skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: Europæiske ERV Ankenævnet for Forsikring Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1,2900 Hellerup, Telefon (mellem kl ) Sammen med klageskemaet skal der indsendes et gebyr, der tilbagebetales, hvis: - forsikrede får helt eller delvist medhold i klagen, - klagen ikke kan behandles, eller - forsikrede selv tilbagekalder klagen. VÆRNETING Søgsmål mod Europæiske ERV skal anlægges ved Hovedkortholders* hjemting, og - hvis Hovedkortholder* ønsker det - ved Københavns Byret. DEFINITIONER Til brug for Rejseforsikring Basis defineres nedennævnte begreber, som følger: Akut opstået sygdom: Pludseligt opstået ny sygdom, begrundet mistanke om en pludseligt opstået ny sygdom, eller en uventet pludselig forværring af en kronisk eller eksisterende lidelse. Bagage: Ejendele, som forsikrede har med sig på rejsen som håndbagage, eller indskrevet bagage. Ejendele, forsikrede har taget med sig hjemmefra, købt og/eller fået på rejsen, er omfattet. Behandlingsrejse: Alle former for rejser, hvor formålet er at blive behandlet på en klinik, hospital eller lignende. Delebarn: Dit eller din ægtefælle/samlevers barn fra et tidligere forhold, som bor hos dig/jer i faste perioder. Destination: Rejsens bestemmelsessted hvor Hovedkortholder overnatter. Ekstrakort. Et, til et gyldigt re:member MasterCard Hovedkort, udstedt ekstrakort. Familie: Ægtefælle, registreret partner, samlever, børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder og/eller svogre. Ferierejser: En rejse hvor formålet med rejsen udelukkende er ferie, og hvor der ikke indgår nogen former for arbejde, studie eller praktik, eller lignende. Hovedkort. Et gyldigt udstedt re:member MasterCard hovedkort. Hovedkortholder. Indehaver af gyldigt re:member MasterCard hovedkort. Krigszone: Lande eller områder der er klassificeret som krigszone på Europæiske ERVs krigs- og risikoliste. Krigszonelisten kan findes på w ww.er.dk og oplyses ved henvendelse til Europæiske ERV. Medforsikrede: En person som ved Rejseforsikring Basis har samme dækning som Hovedkortholder, har samme udrejse- og hjemrejsetidspunkt som Hovedkortholder, og som rejser sammen med Hovedkortholder på hele rejsen. Papbørn: Børn, som ikke er dine biologiske børn, hvor du er gift eller lever sammen (samme folkeregisteradresse) med barnets biologiske forælder. Papforældre: Personer, som ikke er dine biologiske forældre, men som er gift eller samlevende med din biologiske mor eller far på samme folkeregisteradresse. Papsøskende: Personer, der ikke er dine biologiske søskende, som du bor eller har boet sammen med i et søskendelignende familieforhold af minimum ét års varighed. Plejebørn: Børn med folkeregisteradresse hos dig, hvor du er godkendt af kommunen som barnets forsørger. Side 6

7 Rejseledsager: En person, som er indtegnet på samme billet eller deltagerbevis som dig, eller som har købt en rejse for at foretage denne sammen med dig. Rejseperiode: Det antal dage som den planlagte rejse skulle have varet ifølge rejsedokumentationen. En rejseperiode starter på det tidspunkt, hvor du forlader Danmark, og den varer til det tidspunkt, hvor du planmæssigt kommer tilbage til Danmark. Rimelige og nødvendige udgifter: Udgifter du ellers ikke skulle have haft. Udgifterne skal være rimelige og nødvendige, hvilket betyder, at du skal vælge den mest økonomiske løsning. Stabil: Når din kroniske eller eksisterende sygdom har været i ro uden nogen form for forværring inden for de sidste to måneder i form af eksempelvis hospitalsindlæggelse, ændret medicinering, lægebesøg ud over almindelig kontrol, henvisning til udredning og/eller behandling. Hvis forsikrede er blevet dårligere uden at søge læge, er tilstanden ikke i en stabil, god fase. Udrejse fra Danmark: o til vands, når færge eller båd sejler fra havn, o til lands, når grænsen krydses, o i luften, når flyet er i luften. Side 7

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Europa FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1.1 Hvilke dækninger indeholder

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Europa

Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Årsafbestillingsforsikring Europa Betingelser Nr. 4108 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 4108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Gyldig

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder.

27 Ekspeditionsafgift - inkl konkursforsikring Inklusiv flykonkursforsikring til 20 kr., som er valgfri for flight only kunder. Faktura - 308051 Mr Rasmus Velling... Rejseagent: Thomas Smidt-Kjærby Telefon: + 45 86 18 24 88 E-mail: thkc@jysk-rejsebureau.dk Dato: 19 jun 2012 Afrejsedato: 05 okt 2012 Faktura total: 360.750,00 kr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder

Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Udstationeringsforsikring Årsaftale for virksomheder Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse

SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tilkaldelse Når De udfylder denne anmeldelse, beder vi Dem tænke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere