ANNULLERING + ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANNULLERING + ASSISTANCE"

Transkript

1 Introduktion Dette dokument består af: (i) Din formidlingstjenestekontrakt med Travellink AB. og (ii) en kopi af den gruppeforsikringspolice, der er indgået mellem (EAIB) ("assurandøren") og Travellink AB, herunder tidsplanen og de generelle betingelser (herefter kaldet "policen"). Læs venligst dette dokument omhyggeligt. Det beskriver: Din formidlingstjenestekontrakt med Travellink AB. Vilkår og betingelser for din aftale med Travellink AB. Din introduktion til assurandøren, som anført i Travellink AB. En kopi af den police, som assurandøren og Travellink AB har oprettet, som du er hæftet til og angiver den dækning, som assurandøren vil give dig Formidlingstjenestekontrakt med Travellink AB. I forsikringsperioden, som beskrevet nedenfor, vil Travellink AB: Fungere som din formidler (i henhold til forbunden kontraktundtagelse i lokal lovgivning) af policen ved at introducere dig til assurandøren og dennes produkt. Fungere som din formidler i forbindelse med udformningen af din police med assurandøren. Opkræve betalinger, som du skylder, og betale præmien til assurandøren på dine vegne. I egenskab af formidler vil Travellink AB ikke anbefale dig produktet, men vil orientere dig om dets tilgængelighed. Under levering af de nævnte serviceydelser vil Travellink AB overholde gældende love vedrørende forsikringsformidlingstjenester. Når du er hæftet til policen, accepterer du at betale Travellink AB gebyret for at introducere dig til assurandøren. Travellink AB s formidlingstjenestekontrakt med dig er opfyldt, når du er hæftet til policen. Forsikringspolicen hos assurandøren Denne forsikringspolice er en kopi af den gruppeforsikringspolice, der er udstedt af assurandøren til den forsikringstager, som er navngivet i nedenstående plan. Når du har valgt den udbudte forsikring og betalt den gældende præmie, vil vilkårene for denne police gælde for dig som forsikret, som det er defineret i policen (og alle andre personer, der er forsikret via denne police). Din betaling Når du køber en rejseforsikring ved at være inkluderet i og dækket af policen, opkræver Travellink AB dig betaling for dit skyldige beløb for de serviceydelser, du har modtaget i henhold til din formidlingstjenestekontrakt med Travellink AB, samt din skyldige præmiebetaling for levering af forsikringsdækning fra Europ Assistance, som du modtager i henhold til policen. Du får oplyst præmien på salgsstedet. Gebyret for de services, du modtager i henhold til din formidlingstjenestekontrakt med Travellink AB, vil udgøre differencen mellem præmien og din samlede betaling.

2 Sektion Dækning, grænser og selvrisiko A. Assistancedækning Dækning af lægeassistance i udlandet Op til DKK pr. rejse (selvrisiko DKK 400 pr. forsikrede pr. skadesanmeldelse) B. Dækning af aflysninger Forlænget hotelophold grundet sygdom eller ulykke Op til DKK 450 pr. dag og maksimalt 10 dage Sygetransport af den forsikrede ved sygdom eller skade Omkostninger, som assurandøren påtager sig Den forsikredes medrejsendes hjemrejse før tid Omkostninger, som assurandøren påtager sig Rejse for en person, der skal ledsage den forsikrede ved hospitalsindlæggelse Omkostninger, som assurandøren påtager sig Udgifter for den person, der skal ledsage den hospitalsindlagte forsikrede Op til DKK 450 pr. dag og i maksimalt 10 dage Ledsagelse af mindreårige eller handicappede personer Omkostninger, som assurandøren påtager sig Transport af jordiske rester Omkostninger, som assurandøren påtager sig Begravelsesomkostninger Op til en grænse på DKK Afsendelse af medicin til udlandet Kun transportudgifter, som assurandøren påtager sig Forskud på kautionsbeløb for kriminalitet i udlandet Op til en grænse på DKK Betaling for forsvarer i udlandet Op til en grænse på DKK Kommunikation af vigtige meddelelser (i forbindelse med de dækkede services) Kun services Civilretligt erstatningsansvar Op til DKK FORSINKET BAGAGE (over 24 timer) Op til en grænse på DKK Mistet, beskadiget eller stjålet bagage Op til DKK 650 pr. genstand, med maksimalt DKK pr. forsikrede, og en samlet maksimumgrænse på DKK pr. reservation/køb og skadesanmeldelse (selvrisiko DKK 350 pr. forsikrede) Aflysning Op til rejseomkostningerne (men ikke over DKK pr. forsikrede og skadesanmeldelse og DKK totalt pr. reservation/køb. Selvrisiko gælder for mellem 10 % og 20 % af rejsens pris, eksklusive afgifter, afhængig af årsag, og DKK 150 pr. etape pr. rejse på korte og mellemlange flyrejser, hvor udspecificerede fakturaer med afgifter ikke er leveret. Mistede fly Op til 50 % af oprindelig rejsepris, eksklusive afgifter, med maksimalt DKK pr. forsikrede og skadesanmeldelse og en maksimumgrænse på DKK pr. reservation/køb. Svigt hos flyselskabet og/eller lufthavnen Op til den tilsvarende grænse med maksimalt DKK pr. forsikrede og skadesanmeldelse og DKK pr. reservation/køb bliver refunderet. (En selvrisiko på DKK 250 pr. forsikrede, der er inkluderet i samme reservation/køb). Flyforsinkelse Fra og med 4 timer efter den oprindelige flyafgangstid, DKK 250 for hver to timers forsinkelse og derefter en maksimumgrænse på DKK 1200 i alt. er styret af den franske forsikringskode

3 Forsikringspoliceplan Denne police består af planen og de generelle betingelser. I tilfælde af modsigelser eller tvivl gælder denne plan frem for indholdet af de generelle betingelser for policen. 1. GENEREL INFORMATION POLICENUMMER: ASSURANDØR: FORSIKRINGSTAGER: IB DKASCN Dawson Street, Dublin 2 Irland Europ Assistance S.A. er et fransk aktieselskab, styret af fransk forsikringskode, med registreret kontor på promenade de la Bonnette 1, Gennevilliers, Frankrig, registreret i registret for handel og virksomheder i Nanterre under nummer Travellink AB Box 1108, Sundbyberg, Sverige N.I.F: SE POLICEFORMIDLER: Aon Marketing Directo, S.A.U., Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. C/ Rosario Pino, nº 14-16, Madrid FORSIKRINGSPERIODE OG GEOGRAFISK UDSTRÆKNING Dækningen gælder i hele verden, men er begrænset til den geografiske udstrækning, der svarer til den kontraktlige rejse. For den forsikrede: Aflysningsdækning B. 1. A og B.1.B: Assistancedækning, dækning ved mistet fly, dækning ved svigt hos flyselskabet og/eller lufthavnen samt dækning ved flyforsinkelse Aflysningsdækningen starter, når rejsen er bestilt, eller når forsikringen er købt (hvad der måtte være senest), og slutter, når den forsikrede påbegynder rejsen. Dækningen begynder, når rejsen indledes, og gælder for rejse direkte til, direkte fra og i de destinationslande, der står på rejsebestillingen, og ethvert EU-land, som kunden rejser til i rejseperioden. For enkeltrejser ophører enhver dækning 15 dage efter den forsikredes ankomst i det land, som er destinationen for den endelige flyrejse, eller på adressen for det sidste hotel, der er en del af rejsebestillingen (hvad der måtte være sidst) For alle andre rejser ophører dækningen:- A. Når den forsikrede ankommer til sin faste bopæl i slutningen af rejsen, eller B. Ved hjemkomst til det land, hvor rejsen begyndte (hvis forskellig fra den faste bopæls land), eller C. Maksimalt 90 dage efter starten af rejsen, hvad der måtte komme først. 2. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION Sagsanlæg mod Europ Assistance skal indgives for byretten eller Østre landsret i København. er styret af den franske forsikringskode

4 3. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA I henhold til den irske lov om databeskyttelse fra 1988 og 2003 (som ændret) eller tilsvarende lovgivning i det område, der implementerer EUdirektiv 95/46/EC og alle efterfølgende ændrede EU-direktiver ("DPA"), alle retmæssige tiltag eller retningslinjer foretaget eller offentliggjort under DPA, alle registrerings- og meddelelseskrav under DPA, der kræves udført af hver parts forpligtelser i henhold til denne police, og alle personlige dataoverførsels- og -behandlingskrav under DPA, herunder, men ikke begrænset til, restriktioner for overførsel eller behandling af personlige data, meddeler assurandøren, som ansvarshavende part for filen, dig, at alle personlige data, som du leverer direkte eller via formidleren, vil blive inkluderet i en fil med henblik på at administrere din forsikringspolice, forebygge mod og undersøge svindel samt vurdere og definere risici. Denne information kan bruges på assurandørens vegne af andre forsikrings- eller genforsikringsselskaber til forsikringseller coassuranceformål eller af lægebistand i forbindelse med nødstilfælde og skadebehandlere udpeget af assurandøren, som er specialiseret inden for skadebehandling, og andre lignende serviceudbydere, som assurandøren benytter som assistance til administration af policen. Al den indsamlede information, samt enhver tidligere tildeling eller håndtering af sådan information, er nødvendig for vedligeholdelsen af den kontraktmæssige relation. Dine personlige data er især medtaget i en fil, som kontrolleres af assurandøren, fordi de skal behandles med henblik på at administrere forsikringspolicen og eventuelle relaterede skadesanmeldelser, forebygge mod og undersøge svindel samt vurdere og definere risici. Angående dine personlige data: - Assurandøren betragter dine personlige data som private og fortrolige og vil overholde sin forpligtelse til at holde personlige data fortrolige og beskytte dem. Til det formål benytter assurandøren de nødvendige foranstaltninger for at undgå ændring, tab, håndtering eller adgang til sådanne data af nogen uautoriseret part, og tager højde for den teknologiske tilstand på ethvert givet tidspunkt. - Assurandøren vil evt. videregive information om dig til: (a) andre Europ Assistance-virksomheder eller (b) serviceudbydere, der er udpeget af os, eller (c) retsinstanser, alle i og uden for EU i forbindelse med leveringen af forsikringsrelaterede serviceydelser til dig eller som beskrevet nedenfor. Alle overførsler til tredjeparter vil foregå i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser og vil være begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt for at kunne udføre serviceydelserne. - Assurandøren må tilgå og/eller afsløre dine personlige data, hvis loven kræver det, eller i god tro og overbevisning om, at en sådan handling er nødvendig for at: (a) overholde loven eller følge den juridiske proces, der påhviler assurandøren, (b) beskytte og forsvare sine rettigheder eller ejendomsret, herunder uden begrænsning sikkerheden og integriteten af dens netværk, eller (c) handle under presserende omstændigheder for at beskytte den personlige sikkerhed for brugerne af dens services eller medlemmer af offentligheden. - Du kan udøve din adgangs-, berigtigelses- og indsigelsesret og anmode om sletning af data ved at indsende en skriftlig besked til The Compliance Officer, Europ Assistance S.A. Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Irland, som skal ledsages af en kopi af din nationale legitimation (hvis krævet af lokal lovgivning, tradition eller normal praksis) eller et lignende officielt dokument, eller ved at sende en til følgende Desuden kan assurandøren kræve, at du oplyser anden information (f.eks. sundhedsdata), der skal behandles i henhold til de heri nævnte formål. Du accepterer hermed at give assurandøren dit samtykke til behandling af disse ekstra data i det omgang, det er nødvendigt. Du kan også gøre indsigelser mod, at dine personlige data bliver arkiveret og behandlet som anført heri. Men hvis du giver indsigelser mod afsløring og/eller behandling af dine personlige data, bliver forsikringspolicen ugyldiggjort, da assurandøren ikke vil kunne administrere policen eller relaterede skadesanmeldelser på dine vegne. er styret af den franske forsikringskode

5 4. KLAGER OG JURIDISKE RETTIGHEDER I FORHOLD TIL ASSURANDØRPROCEDURER: Processen for indgivelse af klager over assurandøren er som følger: Assurandøren bestræber sig på at yde dig den højst mulige servicestandard. Men hvis du skulle have en klage, skal du først indsende den skriftligt til: EASIG (EUROP ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION S.A P.O. BOX MADRID (SPANIEN) Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af din klage i henhold til denne police, og hvis du vil indgive en klage i henhold til dine juridisk anerkendte interesser og rettigheder, kan du indsende en skriftlig meddelelse til: The Compliance Officer Europ Assistance S.A. Irish Branch Dawson Street Dublin 2 Irland Hvis din klage skal behandles af forsikringsombudsmanden, der tilser Europ Assistance S.A. Irish Branch, skal klagen omgående indsendes til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heergaards Gade København DANMARK 5. LOVBESTEMTE ANNULLERINGSRETTIGHEDER Annullering af policer, der er købt under én måned før afrejse. Hvis du køber forsikringsdækningen inden for en måned før afrejsedatoen for den forsikrede rejse, er der ingen ret til at annullere policen. Ellers: Annullering i den lovbestemte periode Du må annullere denne police inden for 14 dage efter modtagelsen af policedokumenterne (annulleringsperioden) ved at skrive til forsikringstageren på den adresse, der står i planen, i annulleringsperioden. Enhver forsikringspræmie, der allerede er betalt, bliver refunderet til dig, hvis du ikke er rejst ud, og ingen skadesanmeldelse er foretaget eller tiltænkt, og der ikke er opstået nogen begivenhed, der kunne give anledning til skadesanmeldelse. Policen bliver annulleret med ikrafttrædelse fra udstedelsesdatoen. Annullering uden for den lovbestemte periode Du må annullere denne police til enhver tid efter annulleringsperioden ved at skrive til forsikringstageren på adressen i planen. Hvis du annullerer efter annulleringsperioden, bliver ingen præmie refunderet. er styret af den franske forsikringskode

6 Manglende betaling af præmier Vi forbeholder os ret til omgående at annullere denne police i tilfælde af manglende betaling af præmien eller betaling via ulovlig brug af kredit- /debetkort eller anden betalingsmetode. Dermed bliver policen automatisk ugyldiggjort. 6. FORMÅLET MED DENNE FORSIKRING Formålet med denne forsikring er at yde finansiel beskyttelse og nødassistance for din(e) rejse(r). Denne policedokumentation, som er udstedt af os, udgør en forsikringskontrakt mellem os og de personer, der er specificeret på din forsikringsplan. Denne kontrakt er kun gyldig, når du har en gyldig bekræftelse fra forsikringstageren, der viser, at du har købt denne forsikring og har betalt den rette præmie. Du bør læse hele din policedokumentation for at kunne forstå, hvad der er og ikke er dækket. er styret i Frankrig af Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) på 61 rue Taitbout, Paris Cedex 09, Frankrig. Europ Assistance S.A. Irish Branch udøver virksomhed i Irland i overensstemmelse med den adfærdskodeks for forsikringsvirksomhed, der er udgivet af Central Bank of Ireland. Registreret i Irland: Reg.nr er styret af den franske forsikringskode

7 Forsikringspolicens generelle betingelser DEFINITIONER UDLANDET: Skal, i forbindelse med den heri fastlagte dækning, opfattes som ethvert land, der ikke er det land, hvor den forsikredes faste bopæl ligger, i henhold til, hvad der var registreret på tidspunktet for udformningen af denne policekontrakt. ULYKKE: Enhver legemsskade, der stammer direkte fra en uventet hændelig, ekstern voldshandling, der er utilsigtet af den forsikrede, som har medført død, permanent erhvervsudygtighed eller anden situation, der er dækket af policen. I forbindelse med denne police omfatter ulykke, men er ikke begrænse til, følgende situationer - Elektriske udladninger eller lynnedslag. - Forgiftning, kvælning, forbrænding eller skader grundet ufrivillig indånding af gasser eller dampe, nedsænkning eller neddypning eller via indtagelse af enhver form for flydende, faste, giftige eller ætsende stoffer. - Infektioner, hvor smittekimen er trængt igennem kroppen via et sår, der stammer fra en ulykke, som er dækket under policen, såfremt årsagen og virkningen kan dokumenteres medicinsk. TERRORHANDLINGER ELLER SABOTAGE: Handlinger, der er hemmeligt planlagt med ideologiske, politiske, økonomiske, religiøse eller sociale formål, og som udføres af en enkeltperson eller gruppe, med det formål at skabe bekymring i offentligheden og angribe personer på en vilkårlig måde, eller med det formål at beskadige eller ødelægge ejendele. Sabotage er en overlagt strafbar handling, der har til formål at svække en fjende gennem undergravende virksomhed, obstruktion, afbrydelse eller destruktion af materiale. ANNULLERINGSPERIODE: De 14 dage, der følger efter den dato, hvor policen modtages til ny forretning, eller de 14 dage fra fornyelsesdatoen. TRANSPORTSELSKAB: Enhver virksomhed, der er behørigt autoriseret af de offentlige myndigheder til at transportere passagerer. SKADESANMELDELSE: Enhver pludselig, tilfældig, uforudset handling, der ikke er tilsigtet af den forsikrede, og hvis skadevirkninger er dækket af denne police, og som måske berettiger den forsikrede til modtagelse af erstatning. Gruppen af skader, der har samme årsag, skal regnes for at udgøre én enkelt skadesanmeldelse. MEDREJSENDE: Enhver anden person end den forsikrede, som er registreret i samme kontraktlige rejse, og som måske, måske ikke er forsikret. FAST BOPÆL: Den forsikredes faste bopæl skal forstås som det land, hvor rejsen er påbegyndt, og som er registreret på den forsikredes bestilling, da rejsen blev kontraktligt udformet. Hvis det er nødvendigt at hjemsende den forsikrede eller den forsikredes jordiske rester eller ledsage mindreårige eller handicappede personer eller rejsen for en person, der skal ledsage den forsikrede ved indlæggelse på hospital i overensstemmelse med dækningen under denne police, skal nævnte hjemsendelse og/eller ledsagelse foretages til den faste bopæl (som defineret). Hvis den forsikrede anmoder om at benytte de tidligere nævnte ydelser til et andet land end det, der er defineret som fast bopæl, kan assurandøren i dette tilfælde undtagelsesvist efter eget valg beslutte at acceptere denne anmodning. EPIDEMI: En epidemi skal opfattes som ethvert pludseligt og uventet udbrud af en smitsom sygdom i et land, der spredes hurtigt og voldsomt gennem dette land, under forudsætning af, at WHO har anbefalet aflysning af alle unødige udlandsrejser til eller fra det berørte område og, i tilfælde af influenzavirus, hvis WHO erklærer pandemivarsling i stadie 5, i henhold til deres globale plan for pandemisk influenza. Karantænen for de berørte personer skal erklæres af det relevante sundhedsministerium eller kompetente myndigheder i det berørte land. EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance S.A. Irish Branch og enhver anden Europ Assistance-enhed, der agerer på dets vegne i administrationen af denne police. SELVRISIKO: I forbindelse med en skadesanmeldelse er der tale om det beløb, som bæres af den forsikrede, og det beløb, som er anført i denne police. FAMILIEMEDLEM: Ægtefælle eller partner, der er behørigt registreret i det relevante officielle register (hvis partneren ikke er registreret, skal der fremlægges dokumentation som bevis for samme krav, som hvis registrering er opfyldt), forældre, svigerforældre, børn, svigerbørn, søskende, svogre og svigerinder, bedsteforældre, børnebørn, tanter og onkler eller nevøer og niecer. er styret af den franske forsikringskode

8 FLYAFGANGSTID: Det tidspunkt, der er anført af transportselskabet på flybilletten eller et tilsvarende dokument. SYGDOM: I forbindelse med denne police skal sygdom opfattes som en uventet ændring i den forsikredes helbred, der indtræffer, efter rejsen er bestilt, eller forsikringen er købt (hvad der måtte være senest), som er diagnosticeret af en professionel læge eller tandlæge. FORSIKRINGSSELSKAB/ASSURANDØR:, der agerer som forsikringsselskab (herefter kaldet assurandøren). FORSIKREDE: Den person, der er bosiddende i et EU-land, som har underskrevet forsikringskontrakten for rejseassistance og -aflysning i forbindelse med en rejse, der er købt af forsikringstageren på websitet, og hvis bopælsland ligger i EU-området, i hele perioden for denne police. BAGAGE: De beklædningsdele og ejendele, der er nødvendige for personlig brug og hygiejne på rejsen, og som ligger i en eller flere kufferter, herunder selve kufferterne, men ikke medregnet penge, smykker, elektronisk og digitalt udstyr samt dokumenter. ENKELTREJSE: En rejse, der ikke inkluderer en hjemrejse. POLICE: Det dokument, der indeholder basisbetingelserne for forsikringen, og som består af de generelle betingelser og planen. FORSIKRINGSTAGER: Den juridiske person, der indgår denne policeaftale med assurandøren og den part, der har ansvaret for de forpligtelser, der opstår i forbindelse med denne police, med undtagelse af dem, der skal opfyldes af den forsikrede grundet deres karakter. PRÆMIE: Den samlede pris for forsikringspolicen, herunder eventuel gældende forsikringspræmieafgift. KARANTÆNE: Midlertidig isolation af personer for at undgå spredning af en smitsom sygdom. RØVERI: Fjernelse af flytbare genstande, der tilhører andre, via voldeligt eller intimiderende angreb på involverede personer eller gennem tvang. ALVORLIG ULYKKE: Enhver ulykke, som beskrevet under Definitioner, hvis konsekvenser forhindrer den forsikrede i at rejse normalt fra sin bopæl, eller som medfører hospitalsindlæggelse i over 24 timer, hvilket gør det fysisk umuligt at gennemføre rejsen. ALVORLIG SYGDOM: En sygdom, som beskrevet under Definitioner, der medfører, at den forsikrede bliver hospitalsindlagt i over 24 timer, eller som involverer en overhængende fare for dødsfald og gør det fysisk umuligt for den forsikrede at gennemføre rejsen. STREJKE: Kollektiv arbejdsnedlæggelse blandt medarbejdere for at opnå noget eller lægge pres på for at opnå noget i visse situationer. TYVERI/LOMMETYVERI: Fjernelse af flytbare genstande, der tilhører andre, uden voldeligt eller intimiderende angreb på de involverede personer og uden brug af tvang. TREDJEPART: Enhver enkeltperson eller juridisk person, undtagen: - Den forsikrede selv, dennes familiemedlemmer samt eventuelle forfædre eller efterkommere eller enkeltpersoner, der ledsager dem på rejsen. - Den forsikredes medarbejdere eller agenter, uanset om de modtager løn fra vedkommende eller ej, når sådanne enkeltpersoner handler for at udføre deres pligter. REJSE: Den forsikredes rejse, hvortil fly- og/eller hotelbestillinger er foretaget af forsikringstageren på websitet og/eller de websites, hvor denne forsikring sælges, i form af en specifik aftale mellem indehaveren af websitet og forsikringstageren, eller med forsikringstageren via telefonen. KUPON: Billetter/kuponer udstedt af forsikringstageren til brug under kontraktudformning af rejsen og/eller fritidsprodukter, som forsikringstageren har markedsført via sine websites, med en gyldighed på tolv (12) måneder fra den forsikredes indberetningsdag. VI, VORES, OS: Europ Assistance DU, DIN, DIT, DINE: Den forsikrede. er styret af den franske forsikringskode

9 FORSIKRINGSDÆKNING, DER YDES A. ASSISTANCEDÆKNING DÆKNING AF LÆGEASSISTANCE I UDLANDET Hvis den forsikrede rammes af sygdom eller ulykke under sin udlandsrejse, skal assurandøren betale op til en grænse på DKK pr. forsikrede pr. rejse, for følgende udgifter: Lægehonorarer. Medicin på recept fra læge eller kirurg. Hospitsudgifter. Ambulanceudgifter, for transport til nærmeste hospital, hvis det ordineres af en læge. (Hvis der kræves ambulance til intensivafdeling, hører omkostningen ind under ydelsen SYGETRANSPORT AF DEN FORSIKREDE VED SYGDOM ELLER ULYKKE. Hvis assurandøren ikke har grebet ind i forløbet direkte, så disse udgifter kan være refunderbare, skal de tilhørende originalfakturaer fremlægges, og de skal ledsages af en komplet lægejournal med anførelse af de nærmere omstændigheder, diagnose og behandling, så sygdommen eller ulykken, der ramte den forsikrede, kan identificeres. Assurandøren skal ikke være forpligtet til at betale for noget beløb, som den forsikrede kan få refunderet af de sociale myndigheder eller noget offentligt eller privat eller statsligt sundhedssystem eller fond. En selvrisiko på DKK 400 pr. forsikrede pr. skadesanmeldelse er gældende, og det beløb skal betales af dig. FORLÆNGET HOTELOPHOLD GRUNDET SYGDOM ELLER ULYKKE Hvis sygdommens eller ulykkens karakter forhindrer den forsikrede i at fortsætte sin rejse, men det ikke er nødvendigt med indlæggelse på hospital eller klinik, skal assurandøren betale for omkostningerne i forbindelse med forlængelse af den forsikredes ophold på hotel, hvis ordineret af en læge, op til DKK 450 pr. dag og i maksimalt 10 dage. SYGETRANSPORT AF DEN FORSIKREDE VED SYGDOM ELLER SKADE Hvis du rammes af sygdom eller ulykke i den periode, hvor denne police er i kraft, under en udlandsrejse, og hvis et sådant tilfælde gør det umuligt for dig at fortsætte rejsen, vil vi, så snart vi orienteres herom, organisere de nødvendige kontakter mellem vores sundhedstjeneste og de læger, der behandler dig. Når vores sundhedstjeneste autoriserer din overførsel til et bedre udstyret eller specialiseret hospitalscenter nær din faste bopæl (som beskrevet under Definitioner), vil vi, efter eget skøn: - forestå en sådan overførsel i overensstemmelse med den konkrete alvorsgrad og - benytte de mest passende transportmidler. Det er kun de krav, som fastlægges af vores sundhedstjeneste, der tages i betragtning ved valg af det transportmiddel og det hospital, hvor du skal indlægges. Hvis du nægter at blive transporteret på det tidspunkt og under de betingelser, som er fastlagt af vores sundhedstjeneste, bliver alle de dækkede services og omkostninger, der er resultatet af en sådan beslutning, automatisk suspenderet. Til orientering vil det særlige lægefly kun blive taget i brug i det geografiske territorium Europa og de lande, der grænser op til Middelhavet. er styret af den franske forsikringskode

10 DEN FORSIKREDES MEDREJSENDES HJEMREJSE FØR TID Hvis du bliver overført: 1. grundet sygdom eller ulykke, i henhold til den service, der ydes som SYGETRANSPORT AF DEN FORSIKREDE VED SYGDOM ELLER SKADE, eller 2. grundet dødsfald eller 3. enhver anden situation der forhindrer resten af dine medrejsende i at returnere til deres hjem på den oprindeligt planlagte måde, vil vi bære udgifterne til transport af de nævnte medrejsende til (a) deres faste bopæl (som beskrevet under Definitioner) eller (b) til det sted, hvor den transporterede forsikrede er hospitalsindlagt, i form af flybillet på almindeligt rutefly (economy-klasse) eller togbillet (første klasse). REJSE FOR EN PERSON, DER SKAL LEDSAGE DEN FORSIKREDE VED HOSPITALSINDLÆGGELSE Hvis du under rejsen skal hospitalsindlægges i mere end syv dage, og intet direkte familiemedlem er hos dig, vil vi sørge for returflybillet på almindeligt rutefly (economy-klasse) eller returtogbillet (første klasse) fra din faste bopæl (som beskrevet under Definitioner) for én person, så vedkommende kan ledsage dig (den hospitalsindlagte forsikrede) fra hospitalet til din faste bopæl. UDGIFTER FOR DEN PERSON, DER LEDSAGER DEN HOSPITALSINDLAGTE FORSIKREDE I henhold til dækningen REJSE FOR EN PERSON, DER SKAL LEDSAGE DEN FORSIKREDE VED HOSPITALSINDLÆGGELSE betaler vi opholds- og hotelindkvarteringsudgifterne for én person, som er rejst ud for at ledsage dig (den hospitalsindlagte forsikrede), ved fremlæggelse af relevante originalfakturaer og op til DKK 450 pr. dag i maksimalt 10 dage. LEDSAGELSE AF MINDREÅRIGE ELLER HANDICAPPEDE PERSONER Hvis du rejser sammen med handicappede eller børn under 14 år, som også er forsikrede enkeltpersoner, og det, i policens gyldighedsperiode, bliver umuligt for dig at tage dig af dem, fordi du er ramt af sygdom eller ulykke, der er dækket af policen, vil vi organisere og betale for returrejseomkostninger for en person, som er udpeget af dig eller din familie, og som er bosiddende i det land, hvor din faste bopæl ligger (som beskrevet under Definitioner), eller for en rejseledsager, der er udpeget af os, så vedkommende kan ledsage de mindreårige eller handicappede personer tilbage til din faste bopæl (som beskrevet under Definitioner) på kortest mulig tid. TRANSPORT AF JORDISKE RESTER Hvis du dør under en rejse, vil vi organisere og påtage os udgifterne til transport af de jordiske rester til begravelsesstedet på din faste bopæl, inden for de kommunale grænser dér, samt eventuelle udgifter til balsamering, den mindste obligatoriske kiste samt administrative formaliteter. BEGRAVELSESOMKOSTNINGER I henhold til dækningen TRANSPORT AF JORDISKE RESTER vil vi dække refundering af udgifter til begravelsesservice, hvis den forsikrede afgår ved døden, herunder organisering af begravelsesservice og begravelse eller ligbrænding op til en grænse på DKK Som illustrativt eksempel, men ikke begrænset hertil, kan det bestå af kisten, begravelsestransport og ledsagende services, religiøs ceremoni, kirkegårdsservices samt tilhørende services som f.eks. kapel, niche, ligbrænding, blomsterkranse, mindekort, dødsannoncer og andet. De arveberettigede må selv vælge de forskellige komponenter, der skal udgøre servicen, i overensstemmelse med den forsikredes testamente og ønsker, hvis de er udtrykt, inden for dækningens maksimumgrænse. AFSENDELSE AF MEDICIN TIL UDLANDET Hvis du skal have medicin, der ikke kan anskaffes det sted, hvor du befinder dig på en udlandsrejse, der er dækket af denne forsikringspolice, vil vi fremskaffe og sende den til dig via den hurtigst mulige kanal og i henhold til lokal lovgivning. Vi vil refundere hele prisen på medicinen ved fremlæggelse af relevant faktura. Undtaget fra denne dækning er tilfælde, hvor den relevante medicin ikke længere fremstilles, eller den ikke længere er tilgængelig via distributionskanaler på det sted, hvor du befinder dig på den dækkede udlandsrejse, eller i de tilfælde, hvor der findes medicin med samme aktive stof som det efterspurgte i det land, hvor du befinder dig på den dækkede udlandsrejse. er styret af den franske forsikringskode

11 FORSKUD PÅ KAUTIONSBELØB FOR KRIMINALITET I UDLANDET Hvis du fængsles eller arresteres på grund af en trafikulykke i udlandet på en rejse, der er dækket af denne forsikringspolice, vil, vi give dig en forudbetaling, der svarer til det kautionsbeløb, som skal posteres, og som kræves af de relevante myndigheder, op til maksimalt DKK Vi forbeholder os ret til at anmode om en bankgaranti eller sikkerhedsstillelse fra dig, så vi er sikre på, at forskuddet bliver tilbagebetalt fuldt ud. Under alle omstændigheder skal forskudsbeløbet betales tilbage fuldt ud til os inden for maksimalt 30 dage fra den dato, hvor vi betaler et sådant forskud. BETALING FOR FORSVARER I UDLANDET I overensstemmelse med dækningen af FORSKUD PÅ KAUTIONSBELØB FOR KRIMINALITET I UDLANDET vil vi betale op til maksimalt DKK vedrørende betaling i udlandet af advokat- og retlige repræsentantsalærer i forbindelse med retshjælp vedrørende en trafikulykke. Hvis det pågældende beløb er dækket af køretøjets forsikringspolice, skal det regnes for et forskud, der kan tilbagebetales og underlægges samme refunderingsbetingelser som dem, der er fastlagt i dækningen af "FORSKUD PÅ KAUTIONSBELØB FOR KRIMINALITET I UDLANDET". KOMMUNIKATION AF VIGTIGE MEDDELELSER (I FORBINDELSE MED DE DÆKKEDE SERVICES) Vi skal, i form af en 24-timers service, acceptere og viderebringe dine vigtige meddelelser, hvis du ikke har nogen andre muligheder for at få meddelelserne ud til den relevante modtager, og under forudsætning af, at de pågældende meddelelser vedrører en begivenhed, der er dækket ind under denne police. CIVILRETLIGT ERSTATNINGSANSVAR Policen dækker erstatninger på op til DKK for personskader og materielle skader og/eller eventuelle følgeskader forårsaget af dig over for tredjepart, og som du har ansvaret for, i henhold til gældende lovgivning i det pågældende land og med henblik på forpligtelser af en ikke-kontraktlig karakter. Professionelt civilretligt erstatningsansvar og dem, der vedrører dit ansættelsesforhold, er udtrykkeligt udeladt i denne dækning, og det samme gælder for eventuelt erstatningsansvar vedrørende brug, afbenyttelse eller ejerskab, besiddelse eller brug af køretøjer, luftfartøjer og vandfartøjer, eller i forbindelse med brug eller ejerskab af sprængstoffer eller skydevåben af enhver type eller karakter. Erstatninger for konsekvenserne af økonomiske tab, der ikke skyldes personskade eller materiel skade, der er dækket ind under denne police, er også udelukket. FORSINKET BAGAGE Hvis der er en forsinkelse på over 24 timer i udleveringen af din bagage, der er tjekket ind, af årsager, der kan pålægges transportselskabet, skal udgifter til eventuelle nødvendige køb, der er foretaget enten: på destinationen for din dækkede rejse eller på et sted, hvor din dækkede rejse involverer et ophold mellem flyforbindelser og når sådanne køb vedrører varer, der er nødvendige til personlig brug (relevante originalfakturaer skal fremlægges sammen med originalt boardingpas og den originale bagagekvittering udstedt af transportselskabet), får du refunderet udgifterne til sådanne køb op til en grænse på DKK Denne erstatning bliver fratrukket den erstatning, som er betalt til services for MISTET, BESKADIGET ELLER STJÅLET BAGAGE, hvis det konkrete tab af bagage rent faktisk er foregået. Denne dækning er ikke gældende, hvis forsinkelsen eller købet at varer til nødvendig personlig brug er foregået i et område, hvor din faste bopæl ligger. er styret af den franske forsikringskode

12 MISTET, BESKADIGET ELLER STJÅLET BAGAGE Hvis bagagen i løbet af rejsen I. bliver stjålet under et røveri (tvungen og voldelig fremgangsmåde), II. er tjekket ind hos et transportselskab og definitivt er mistet eller alvorligt beskadiget af årsager, som kan pålægges transportselskabet, skal assurandøren dække en erstatning på op til 650 DKK pr. genstand, med maksimalt 6500 DKK pr. forsikrede, og en samlet maksimumgrænse på DKK pr. reservation/køb og skadesanmeldelse. En pro rata-hæftelse på 350 DKK er fastlagt som det beløb deraf, der skal bæres af hver forsikrede, før nogen erstatning udbetales af os. For at kunne modtage den pågældende erstatning A. skal det tab eller den skade, der er lidt, bevises i form af originaldokumentet Property Irregularity Report, der er udstedt af det pågældende transportselskab B. skal, i det tilfælde, at bagagen er stjålet under et røveri, den pågældende rapport fra de officielle myndigheder på det sted og den dato, hvor røveriet fandt sted, fremlægges C. skal en liste over de stjålne, beskadigede eller mistede genstande og deres økonomiske værdi fremlægges. UDELUKKELSER VEDRØRENDE REJSEASSISTANCEN De services, der er dækket heri, ophører, når rejsen slutter, eller når vi har hjemsendt dig til din faste bopæl (som beskrevet under Definitioner) eller et hospitalscenter nær din faste bopæl. Generelt udelukket i denne dækning er de services, der ikke tidligere er blevet efterspurgt hos os, og for hvilke den tilhørende autorisation ikke er anskaffet, eller dem, som er direkte organiseret af dig uden vores indgriben, bortset fra tilfælde af force majeure eller fysisk umulighed, som er behørigt bevist. Under alle omstændigheder vil enhver skade, situation, udgift eller konsekvens, som opstår ud fra, hvad der er anført nedenfor, være udelukket fra forsikringens dækning, medmindre det er direkte angivet på anden vis. 1. Allerede eksisterende eller kroniske sygdomme, skader eller tilstande, som du havde inden starten på rejsen, eller som måtte manifestere sig i løbet heraf. 2. Frivilligt afkald på, forsinkelse eller fremskyndelse fra din side af den sygetransport, som vi har foreslået, og som var aftalt af vores sundhedstjeneste. 3. Psykiske sygdomme, lægetjek vedrørende forebyggende medicin, termiske spabehandlinger, kosmetisk kirurgi, AIDS og ethvert tilfælde, hvor formålet med rejsen er, at du skal modtage medicinsk behandling eller kirurgisk indgreb, behandling med alternativ medicin (homøopati, naturmedicin osv.), udgifter til behandling vedrørende fysisk terapi og/eller rehabilitering samt alle andre lignende forhold. Desuden er diagnose, opfølgning og behandling af graviditet, frivillig afbrydelse heraf og fødselsprocessen også udelukket, medmindre der er tale om en situation, hvor nødpleje er påkrævet, og altid før den syvende graviditetsuge. 4. Din deltagelse i væddemål, farlige udfordringer eller slagsmål. 5. Enhver konsekvens af deltagelse i vintersport. 6. Deltagelse i konkurrencesport eller motorløb (bane eller rally) samt deltagelse i farlige eller hasarderede aktiviteter som anført nedenfor: Boksning, vægtløftning, brydning (i alle afskygninger), kampsport, bjergbestigning med adgang til gletsjere, bobslædekørsel, nedsænkning med dykkerudstyr, speleologi (huleforskning) og skiløb med skihop. Luftsport generelt. Adventure-sport som f.eks. rafting, bungeejumping, hydro-speed, kanosejlads og andre lignende aktiviteter. I disse tilfælde skal assurandøren kun tiltræde og forestå betaling af eventuelle udgifter frembragt af den forsikrede fra det tidspunkt, vedkommende er under behandling i et lægecenter. er styret af den franske forsikringskode

13 7. Din deltagelse i lufttransport, undtagen de ulykker, du kan komme ud for som rejsende passager hos et behørigt autoriseret flyselskab, som er dækket, under forudsætning af, at flyets pilot har gyldigt flyvercertifikat, der gælder (I) at flyet er midt under flyvning af et rute- eller charterfly mellem lufthavne, der er forberedt på passagertrafik, eller (II) flyet er parkeret på landingsbaner i førnævnte lufthave, eller (III) flyet er i gang med en form for manøvre i en sådan lufthavn 8. Selvmord, selvmordsforsøg eller selvpåførte skader hos den forsikrede. 9. Redning af personer i bjerge, huler eller afgrunde, i havet eller en ørken. 10. Sygdom eller ulykke, der skyldes indtagelse af alkoholiske drikke, narkotika, rusmidler eller medicin, medmindre sidstnævnte er ordineret af en læge. 11. Upassende opførsel hos forsikringstageren, den forsikrede eller cessionarer deraf. 12. Epidemier og/eller smitsomme sygdomme, der opstår pludseligt og spredes hurtigt gennem befolkningen, f.eks. pga. forurening og/eller atmosfærisk kontaminering. 13. Krige, demonstrationer, opstandelser, tumultagtige populære demonstrationer, terrorhandlinger eller sabotage og strejker, uanset om sådanne begivenheder er lovligt anmeldt eller ej. Hvis de ikke er lovligt anmeldt, skal assurandøren refundere eventuelle assistanceudgifter, som er dækket og behørigt underbygget i den fremlagte originalfaktura. Ioniserende stråling eller kontaminering via radioaktivitet fra nukleart brændsel eller atomaffald, der stammer fra forbrænding af nukleart brændsel, eller radioaktive, toksiske, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved en sprængfarlig nuklear sammensætning eller nuklear komponent i en sådan sammensætning. Jordrystelser, oversvømmelser, vulkanudbrud og generelt set alt, der udløses af naturens kræfter. Ethvert andet fænomen af ekstraordinær katastrofekarakter eller enhver begivenhed, der grundet dens omfang og alvorsgrad klassificeres som en katastrofe. 14. Udelukkelser af mistet, beskadiget eller stjålet bagage: Udelukket fra denne dækning er tilfælde af tyveri/lommetyveri og simpel forlæggelse eller tab af bagage, der ikke er tjekket ind. Udelukket fra denne dækning er tab på enhver måde, herunder røveri og tyveri/lommetyveri, af penge, smykker, elektronisk og digitalt udstyr, dokumenter samt tab via røveri af enhver form for bagage eller personlige ejendele, der er efterladt i køretøjer eller telte. Under alle omstændigheder bliver der ikke udbetalt erstatning for de enkelte dele af eller tilbehør til en genstand. 15. Rejser til andre lande end dem, der er beskrevet i Forsikringsperiode og geografisk udstrækning i planen i begyndelsen af denne police. Uanset ovenstående er følgende situationer specifikt udelukket: 1. Sygetransport af personer, som er syge eller sårede, når deres sygdomme eller skader, efter assurandørens lægeholds mening, kan eller bør behandles in situ. 2. Udgifter til briller eller kontaktlinser eller til anskaffelse, implantaterstatning, ekstraktion og/eller reparation af protese eller legems- og ortopædiske dele af enhver type, f.eks. nakkestøtter. er styret af den franske forsikringskode

14 FORSIKRINGSDÆKNING, DER YDES B. DÆKNING AF AFLYSNINGER De årsager, der er dækket af assurandøren, og som berettiger dig til refundering af udgifter, er anført nedenfor, under forudsætning af, at de påvirker dig direkte, at det er gået mindst 48 timer siden tidspunktet for købet af forsikringen og starten af rejsen, og der er gået mindst 48 timer mellem tidspunktet for købet af forsikringen og den begivenhed, der forårsagede aflysning af rejsen, medmindre forsikringen blev købt samtidig med købet af rejsen. Under alle omstændigheder er det et nødvendigt og essentielt krav til dig, at du kun er berettiget til denne erstatning, hvis du fremlægger en original lægeerklæring, som er udstedt af den læge, som har tilset den person, hvis sygdom er årsag til aflysningen, eller, hvis det er tilfældet, relevante originaldokumenter samt originalfakturaer, der anfører rejsens pris. AFLYSNING Assurandøren skal refundere dig op til rejsens omkostninger (men ikke over DKK pr. forsikrede og skadesanmeldelse og DKK i alt pr. reservation/køb) for dine ellers tabte omkostninger som resultat af den velbegrundede og nødvendige aflysning af rejsen som direkte resultat af: 1. Dødsfald, alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke for den forsikrede Dødsfald, alvorlig sygdom eller alvorlig ulykke for enhver af den forsikredes parter, der rejser under samme reservation, som gør det fysisk umuligt for parten/parterne at rejse på den planlagte dato, i henhold til udelukkelserne anført heri. En selvrisiko svarende til 10 % af rejsens pris (uden afgifter) er gældende, og det beløb skal betales af dig. 2. Enhver anden beviselig begivenhed, utilsigtet af den forsikrede og uden for den forsikredes kontrol. Enhver anden omstændighed, som er utilsigtet af den forsikrede og er uden for den forsikredes kontrol, og for hvilken dokumenteret bevis er udstedt af en godkendt og renommeret tredjepart (f.eks. medlem af faglig sammenslutning eller offentligt organ), i henhold til udelukkelserne anført heri. Aflysning skal være velbegrundet, nødvendig og retfærdig. En selvrisiko svarende til 20 % af rejsens pris (uden afgifter) er gældende, og det beløb skal betales af dig. I både omstændighed 1. og 2. A. Din erstatning beregnes ud fra de fakturaer, der beviser forsikringstagerens salgsbetingelser, men eksklusive bestillingsgebyrer, kredit-, debet- eller hævekortsgebyrer og lufthavnsafgifter, der ikke er juridisk refunderbare af serviceudbyderen, under forudsætning af, at de pågældende omkostninger forekommer efter datoen for eksekveringen af forsikringen, og før rejsen eller den kontraktlige service begynder, og som ikke var kendt på tidspunktet for den kontraktlige udformning af forsikringen, og som direkte påvirker dig. B. Bemærk venligst, at undtagelsesvis, og hvis det er umuligt for dig at fremlægge en udspecificeret faktura med oplysninger om de afgifter, der er opkrævet af forsikringstageren og/eller rejsearrangøren, vil assurandøren beregne et fradrag på DKK150 for dette, pr. etape af rejsen, på korte og mellemlange flyrejser på op til km. Denne regel gælder ikke for langdistanceflyvninger over km, hvor du i så fald skal fremlægge en udspecificeret faktura. MISTEDE FLY Hvis du ankommer for sent til at kunne gå ombord på det fly, der er købt på forsikringstagerens website, grundet en begivenhed, der er utilsigtet af dig, undtagen hvis udelukket på anden vis, skal du have beløbet for den etape på rejsen, som du ikke har benyttet, refunderet. Det sker kun, hvis du køber en anden rejse med samme destination inden for 48 timer efter flyets oprindeligt planlagte afgang, hvilket skal bevises med fakturaer for den nye købte rejse. Grænsen for denne refundering må ikke overstige 50 % af den oprindelige rejsepris (retur eller enkelt), eksklusive afgifter, med maksimalt DKK pr. forsikrede og skadesanmeldelse og en maksimumgrænse på DKK for samme reservation/køb er styret af den franske forsikringskode

15 SVIGT HOS FLYSELSKABET OG/ELLER LUFTHAVNEN Hvis det fly, der er købt på forsikringstagerens website, ikke letter grundet et problem, der kan tillægges flyselskabet og/eller lufthavnen, eller der er en flyforsinkelse på over 7 timer, bliver beløbet for den etape af rejsen, der ikke er benyttet, op til den tilsvarende grænse på maksimum DKK pr. forsikrede og skadesanmeldelse og DKK for samme reservation/køb, refunderet. En selvrisiko på DKK 250 er gældende for hver enkelt forsikrede, der er omfattet af samme reservation/køb. FLYFORSINKELSE Refunderingen af omkostninger i forbindelse med køb af varer til dækning af grundlæggende behov, og som er forekommet på det sted, hvor forsinkelsen er sket, er dækket pga. forsinket fly (rute, lavpris eller charter), der er købt på forsikringstagerens website, og som var længere end 4 timer fra den oprindeligt planlagte flyafgang, hvis relevante originalfakturaer fremlægges sammen med bagagekvittering udstedt af flyselskabet. Denne dækning har følgende grænser: Fra og med 4 timer efter den oprindelige flyafgangstid er der tale om 250 DKK for hver to timers forsinkelse og derefter en maksimumgrænse på DKK 1200 i alt. Denne dækning gælder ikke, hvis den forsikrede overføres til et andet selskab, der flyver inden for 4 timer efter den oprindeligt planlagte flyafgang. UDELUKKELSER Den dækning af aflysninger, der ydes i henhold til denne sektion, gælder kun for de fly- og hoteludgifter, der udgør en del af rejsen og er inkluderet i fakturaen for rejsereservationen, der er foretaget på forsikringstagerens website. Den dækker ikke omkostninger i forbindelse med køb af udflugter, besøg, adgangsbilletter eller andre omkostninger, der ikke er inkluderet i fakturaen for rejsereservationen, der er foretaget på forsikringstagerens website. Desuden er følgerne af disse begivenheder udelukket fra denne polices dækning: A. Enhver årsag, der ikke kan bevises i rimeligt omfang via fremlæggelse af dokumenter, der angiver årsagen til aflysningen. B. Ethvert beløb, som den forsikrede kan få erstatning for hos en tredjepart. C. Handlinger begået af den forsikrede. a. De forsikrede enkeltpersoners manglende fremlæggelse (uanset grund) af de dokumenter, der er afgørende for deres rejse (pas, billetter, visum, vaccinationsbeviser), undtagen ikke-tildelt visum af uberettigede grunde, under forudsætning af, at den forsikrede har gjort alt det nødvendige inden for den tidsramme og måde, der er fastlagt for tildeling af visum. b. De handlinger, der bevidst er begået af den forsikrede. c. Upassende opførsel, selvpåført skade eller selvmord. d. Handlinger af uagtsomhed, alvorlig forsømmelse eller resultatet af kriminelle handlinger. e. Enhver ulykke, der opstår, mens den forsikrede er under påvirkning af alkoholiske drikke, narkotika, rusmidler, psykotrope stoffer, stimulerende midler eller andre stoffer i stil hermed. For at få fastlagt, om en sådan påvirkning er til stede, uanset typen af den pågældende ulykke, skal det være overholdt, som er etableret i henhold til gældende lovgivning for kørsel af motorkøretøjer og fodgængeres sikkerhed, der er i kraft på hændelsestidspunktet. f. Din forsikredes deltagelse i flyrejse, undtagen de ulykker, som den forsikrede kan komme ud for som rejsende passager hos et behørigt autoriseret flyselskab, som er dækket, under forudsætning af, at flyets pilot har gyldigt flyvercertifikat, der gælder (I) at flyet er midt under flyvning af et rute- eller charterfly mellem lufthavne, der er forberedt på passagertrafik, eller (II) flyet er parkeret på landingsbaner i førnævnte lufthave, eller (III) flyet er i gang med en form for manøvre i en sådan lufthavn. D. Begivenheder: a. Krige (uanset om de er erklæret eller ej), optøjer, oprør, terrorhandlinger, eftervirkninger a radioaktivitet, massedemonstrationer, lukning af grænser og bevidst overtrædelse af officielle forbud. b. Enhver naturkatastrofe som f.eks. følgende naturfænomener: jordskælv og havskælv, ekstraordinær oversvømmelse (herunder stormflod), vulkanudbrud, atypiske cykloner (herunder ekstraordinære vindhastigheder over 135 km/t), tornadoer, brande og storme med meteorologiske fænomener, der er karakteriseret ved markante ændringer af atmosfæren, elektriske udladninger, torden, lynild, vindstød og kraftig regn, sne eller hagl. c. Karantæne (undtagen karantæne for den forsikrede på ordre fra behandlende læge). d. Epidemi eller forurening i destinationslandet. er styret af den franske forsikringskode

16 e. Aflysning af arrangementer såsom sportslige, kulturelle, sociale og fritidsaktiviteter osv. i den forståelse, at en sådan aflysning ikke forhindrer rejsen i at blive gennemført. f. Fjernelse af transportmiddel (midlertidigt eller ej) grundet anbefaling fra relevant producent eller civile myndigheder eller havnemyndigheder. g. Begivenheder, der opstår som følge af strejker. h. Begivenheder, der opstår som følge af sammenbrud eller defekt i transportmiddel (andet end skader på jernbanespor grundet laviner, sne eller oversvømmelse), og som tidligere var kendt på tidspunktet for den kontraktlige udformning af forsikringen, rejsen og/eller opholdet eller lignende. i. For få deltagere eller reservationer for rejsens gennemførelse, eller overbooking. j. Dem vedrørende frivillig eller tvungen erklæring af insolvens, bortkomst af eller brud på kontrakt hos nogen af de kontraktlige serviceudbydere for den forsikrede og/eller forsikringstageren. k. Udelukket fra denne dækning er tyveri/lommetyveri og simpelt tab af dokumenter, bagage eller personlige genstande. E. Ansættelsesforhold/økonomisk situation a. Ændringer i den forsikredes orlov og/eller ferie b. Ændring i de økonomiske og finansielle forhold hos den forsikrede, undtagen følgende tilfælde: I. Afskedigelse, hvor medarbejderen er ansat af andre, har haft en fast ansættelseskontrakt i mere end to år, og som ikke var klar over, at han/hun ville blive arbejdsløs, da rejsekontrakten blev indgået. II. Start på arbejde i nyt firma med en ansættelseskontrakt, hvis en sådan ansættelse sker efter forsikringskontrakten er udformet, og som den forsikrede ikke var bekendt med på tidspunktet for den kontraktlige udformning af rejsen. III. Forlængelse af ansættelseskontrakt, der er meddelt efter datoen for den kontraktlige udformning af rejsen. IV. Tvungen flytning af den forsikrede væk fra dennes faste bopæl - af arbejdsmæssige grunde - til en afstand af over 300 km. og i en periode på over tre måneder. F. Enhver skadesanmeldelse, der stammer fra: a. Forudeksisterende eller kronisk sygdom hos nogen forsikret part: I. Forudsat, at de ikke er uventede episoder af sygdommen, som bliver værre og forhindrer personen i at foretage rejsen. II. Hvor, når først sygdommen er stabiliseret, de forsikrede parter rammes af en ubalance eller forværring deraf i de 30 dage inden udformning af policekontrakten. b. Den forsikredes afvisning af besøg hos professionel læge, når assurandøren vurderer et sådant eftersyn nødvendigt. c. Enhver rejse, hvor formålet med rejsen er kosmetisk behandling eller terapi. d. Mangel på nødvendig vaccination, eller den er kontraindikeret, hvis det er umuligt at følge en vis anbefalet forebyggende medicinsk behandling på visse destinationer. e. Frivillig afbrydelse af svangerskab f. Behandlinger for alkohol- eller narkotikamisbrug, medmindre sådanne stoffer er ordineret af en læge og indtaget som foreskrevet. G. Sanktioner Hvis betaling for dækning, ydelser eller skader i henhold til denne police vil være en overtrædelse af FN-resolutioner eller handelsmæssige og økonomiske sanktioner, love og bestemmelser i EU, skal betaling for en sådan dækning, ydelse eller skadeserstatning ugyldiggøres. ANDRE BESTEMMELSER BETALING AF PRÆMIEN For salg foretaget på forsikringstagerens website skal prisen for forsikringen være betalt af dig på tidspunktet for købet af rejsen. Forsikringstageren skal betale assurandøren for præmierne på sidstnævntes registrerede kontorer, Europ Assistance S,A, Irish Branch, Dawson Street, Dublin 2, Irland, til de bankkonti og på de datoer, som assurandøren har anført over for forsikringstageren. KORRESPONDANCE A. Enhver korrespondance til assurandøren skal tilsendes assurandøren på den adresse, der er anført i planen for policen. B. Enhver korrespondance, der foretages af policeformidleren til assurandøren, skal have samme effekt, som hvis den var foretaget af forsikringstageren, medmindre sidstnævnte har angivet noget andet. C. Enhver korrespondance fra assurandøren til forsikringstageren skal sendes til den adresse på forsikringstageren, der er anført i planen for policen. D. Enhver korrespondance fra assurandøren til den forsikrede skal foretages til den adresse, der oplyses af den forsikrede på det tidspunkt, hvor vedkommende kontakter assurandøren for at afgive en skadesanmeldelse eller anmode om et forsikringsbevis. er styret af den franske forsikringskode

17 MEDDELELSE OM SKADESANMELDELSE OG BETALING AF ERSTATNING Du skal underrette assurandøren ved at sende en til eller besøge websitet hvor du vil have adgang til "Online Processing" for at kunne administrere din egen anmodning om refundering og vedhæfte de dokumenter, som beviser årsagen til rejsens aflysning, og de relevante fakturaer eller dokumenter vedrørende dette. Du skal give os besked om, at der er foretaget en skadesanmeldelse, maksimalt 7 dage efter tidspunktet for den begivenhed, der har givet anledning til skadesanmeldelsen. Det er vigtigt for os, at din skadesanmeldelse behandles hurtigt. Derfor skal du give os alle relevante oplysninger snarest muligt efter hændelsen. Herunder ses en liste over de oplysninger, vi eventuelt skal bruge i forbindelse med din skadesanmeldelse. DOKUMENTER, DER SKAL FREMLÆGGES I FORBINDELSE MED SKADESANMELDELSE Dokumenter, der beviser fakta (lægejournal, dødsattest, hospitalsdokumenter, politirapport, klager indgivet på politistationer ). Disse dokumenter skal indeholde den dato, hvor begivenheden fandt sted, årsagen, diagnosen, eventuelle relevante tidligere journaler eller antecedenter og den ordinerede behandling. Formular, som vi stiller til rådighed, skal udfyldes af den registrerede læge, der tilser den forsikrede, eller anden person, der får lægebehandling, som vedrører aflysningen. Dette dokument er kun nødvendigt i tilfælde, hvor utilstrækkelig information om personens helbredstilstand er fremlagt. Originalfaktura og/eller -kvitteringer for den købte rejse. Købsbevis for forsikringen. Originalfaktura for omkostninger forbundet med aflysning af rejsen, udstedt af serviceudbyderen, som viser en oversigt over de involverede beløb og begreber, samt en kopi af de generelle salgsbetingelser. Originaldokument, der aflyser reservationen, udstedt af serviceudbyderen, samt fakturaen med aflysningsudgifterne. Kopi af de elektroniske billetter. Det er afgørende, at de viser den fulde pris og tarifbetingelserne (ikke-refunderbar, ikke-endosserbar, kan ikke ændres, enhver form for bøder og straf, billetklasse osv.) Hvis aflysningen skyldes en hændelse, der har ramt et familiemedlem, skal der fremlægges et dokument, som beviser relationen mellem den forsikrede og det pågældende familiemedlem (f.eks. fotokopi af libro de familia eller fødselsattest/familietilhørsforhold for alle involverede parter), hvis sådanne dokumenter findes i det land, hvor den forsikrede har købt denne police. VALUTA Afregning af eventuel erstatningsbetaling i henhold til kontraktens dækning skal foretages i den valuta, som policen er solgt i, og den præmie, som den forsikrede har betalt. SUBROGATION: Vi vil evt. forfølge vores ret efter afgørelsen af en skadesanmeldelse under denne sektion til at anlægge sag i dit navn mod en anden part med henblik på at inddrive og beholde det betalte beløb. ANDEN FORSIKRING Hvis der findes en anden gyldig forsikringspolice (i dit navn eller på anden vis) på tidspunktet for nogen hændelse, der medfører en skadesanmeldelse i henhold til denne police, som dækker (eller ville gøre det, hvis det ikke var for eksistensen af denne police) samme tab, skade, udgift eller erstatningsansvar, vil vi ikke betale for mere end vores andel af en sådan skadesanmeldelse. er styret af den franske forsikringskode

18 BETALINGSMETODE SKADESANMELDELSE AF FLYAFLYSNING Den erstatning, som du eventuelt er berettiget til i tilfælde af skadesanmeldelse af flyaflysning på basis af vilkårene og betingelserne for denne police, kan afgøres af os ved at forsyne dig med en eller flere kuponer, i henhold til følgende: I forbindelse med skadesanmeldelse: A. De erstatninger, hvis samlede beløb er op til DKK 1500, alt inklusive, skal afregnes af os over for dig i form af kontant udbetaling. B. De erstatninger, hvis samlede beløb overstiger førnævnte beløb, skal afregnes af os ved at forsyne dig med kuponer, hvis samlede værdi er lig med det erstatningsbeløb, som du er berettiget til i henhold til policen, eller alternativt ved at forsyne dig med kuponer og et kontantbeløb, hvis samlede beløb er lig med det erstatningsbeløb, som er udfaldet af skadesanmeldelsen. PROCEDURE I TILFÆLDE AF SKADESANMELDELSE Rejseassistance, døgnåben telefon: NØDVENDIG DOKUMENTATION Policenummer Information om den forsikrede Assurandøren vil informere dig om den dokumentation, som du skal fremlægge i hver sag. KUNDESERVICEAFDELING Telefon: : (vælg 3) fra 9 til 17 (mandag til Website: Chat 9 til 17 (mandag til fredag) er styret af den franske forsikringskode

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring P.TMS.DK-11/14 Afbestillingsforsikring Vigtige kontakter Annullering af police: Kundeservice: Krav: e-mail via webstedet på: www.billetnet.dk/help/kundeservice/kontakt.html eller ring til: +45 70 156 565

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 TIL ORIENTERING Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Punkt 7 a) PRÆSIDIET 545. møde 11. marts 2008 Ang.: Dagsordenens punkt 7 a) Medlemmernes forsikringsordning TIL ORIENTERING På mødet i oktober 2007 principgodkendte

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt

Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje. Indhold. Vigtige telefonnumre. Dækningsoversigt Selvrisiko-Og Depositumforskiring I Forbindelse Med Billeje Indhold Side Vigtige telefonnumre 1 Dækningsoversigt 1 Vigtige oplysninger 2 Definition af ordene 3 Generelle undtagelser 4 Betingelser 4 Anmeldelse

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING

SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING SKADESANMELDELSE, ULYKKESFORSIKRING Vær venlig at give så udførlige oplysninger som muligt, når du udfylder denne formular. Hvis der ikke er plads nok at skrive på i en rubrik, beder vi dig fortsætte på

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12]

Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Generelle dækningsbetingelser for Rejseassistance [1/12] Rejseassistance forsikringsordning For Alm. Brand MasterCard kortindehavere Forsikringnr.: MASTERCARD 000 3000-02 Generelle forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Rejseafbrydelse skadesanmeldelsesblanket

Rejseafbrydelse skadesanmeldelsesblanket Forsikringstagerens navn og adresse Udfyld venligst formularen og send den retur til Nitivej 6 2000 Frederiksberg (DK) E-mail: claim-service@hansemerkur.dk Rejseafbrydelse skadesanmeldelsesblanket Bekræftelse:

Læs mere

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance.

Indhold. Side 1 1 2. for hændelig skade. trade Dutch branch Poeldijkstraat 4 1059. No. 33094603. VM Amsterdam The Netherlands. assistance. Selvrisikoforsikring ved billeje Indhold Vigtige telefonnumre Dækningsoversigt Vigtige oplysninger Definition af ordene Generelle undtagelser Betingelser Anmeldelse af krav Fremsættelse af en klage Afsnit

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere