NYHEDSBREV OM LEDELSE FEBRUAR årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE FEBRUAR 2006 3. årgang"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE FEBRUAR årgang Kære læser! Det går generelt bedre i erhvervslivet. Det betyder, at der igen er sat penge af til kurser og udvikling af medarbejderne. I denne artikel sætter vi fokus på at få mere ud af kursuskronerne. I dette nummer kan vi også bringe nogle af hovedkonklusionerne fra vores store undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Hvis du gerne vil vide mere, kan du downloade rapporten fra vores hjemmeside Vi kører stadig vores undersøgelse omkring værdier og værdibaseret ledelse, så du kan stadig nå at give din mening til kende. Vi håber, at du vil bruge ca. 3 min. til at svare på spørgsmålene. John Bamberger, børne- og ungechef i Helsinge Kommune har i dette nummer overtaget stafetten til "5 skarpe" om ledelse. De 5 skarpe er blevet til 4 skarpe - til gengæld er de uddybet og underbygget. Indhold i dette nummer: 1. Få mere ud af kursuskronerne 2. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen om fusioner 3. "5 skarpe" om ledelse - en gæsteskribent! 4. Få succes med fusionerne og organisationsændringerne! 5. Kender du din virksomheds værdier? deltag i undersøgelsen 6. Vil du lave din egen web-baserede undersøgelse? 7. Opslåede lederstillinger Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at få nyhedsbrevet fremover, kan du tilmelde dig på Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør

2 1. Få mere ud af kursuskronerne Af: konsulent Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Det kan godt mærkes, at det går bedre i virksomhederne. Efter en lang periode, hvor der har været afsat meget få ressourcer på kursusbudgettet, er der nu igen sat penge af til kurser og udvikling af medarbejderne. Spørgsmålet er, om man får nok ud af kursuskronerne. Kurser og udvikling af medarbejdere løber hurtigt op og kan meget let være penge ud af vinduet, hvis ikke det tænkes ind i en større sammenhæng. Der er mange elementer, der bør tænkes ind, hvis vi gerne vil få mere ud af kursusbudgettet. Kursusbudgettets størrelse Hvor meget skal man egentlig sætte af til kurser og efteruddannelse? Nogen entydige regler kan der selvfølgelig ikke gives. Det afhænger bl.a. af, om der er et efterslæb på uddannelsesområdet, hvilken branche man befinder sig i og hvordan uddannelsesniveauet generelt er blandt medarbejderne. En god tommelfingerregel er at afsætte tid og midler til minimum 5 kursusdage om året pr. medarbejder. På nogle områder vil der være behov for mere og på andre områder mindre, så det kan som regel gå op i den sidste ende. Vælger man at sende medarbejderne ud enkeltvis på åbne kurser, så kan det med kursusgebyr og udgifter til transport og eventuelt overnatning let løbe op i kr. pr. kursusdag for kurser i den dyrere ende. Det kan selvfølgelig også gøres meget billigere, hvis man vælger at holde kurset hjemme i virksomheden og trække underviserne ind til virksomheden. Så kan udgifterne let reduceres til langt under halvdelen for den samme type af kurser. Interne eller eksterne kurser? Om man skal vælge at lave interne virksomheds tilpassede kurser eller sende medarbejderne på eksterne åbne kurser afhænger meget af, hvad man vil opnå. De interne virksomheds tilpassede kurser er langt at foretrække, hvis man skal have mange igennem det samme forløb. Dels bliver det væsentligt billigere og dels kan man få kurset skræddersyet til det konkrete behov. Endelig sikrer man, at flere medarbejdere får et fælles sprog. Det er også ofte langt nemmere at integrere læringen bagefter i dagligdagen, når flere har den samme oplevelse. Det eksterne åbne kurser er gode, hvis man ønsker, at medarbejderne får nye indtryk og mulighed for at netværke med mennesker uden for virksomheden. Det er altid meget inspirerende at høre, hvordan man håndterer udfordringer i andre virksomheder. Her er det vigtigt at sikre, at inspirationen og læringen bagefter bliver omsat til noget, der kan bruges i virksomheden. Få struktur på kursusområdet Det kan anbefales at gå struktureret til værks i forbindelse med anvendelse af de afsatte kursusmidler. Følgende kan være hensigtsmæssigt: Formuler virksomhedens udfordringer Formuler udfordringerne for virksomheden i de kommende år. Find ud af, hvad det stiller af krav til medarbejdernes kompetencer. Afdæk behovet for kompetenceudvikling Find ud af, om medarbejderne har den nødvendige viden og kompetencer i forhold til de udfordringer, der ligger i virksomheden i de kommende år. Dette gøres bl.a. gennem systematisk afholdelse af udviklingssamtaler.

3 Lav oversigt over uddannelsesbehovet Lav en samlet oversigt over uddannelsesbehov og en plan for hvordan det kan opfyldes. Opdel uddannelsesplanen i generel uddannelse, som alle eller store grupper af medarbejdere har behov for, uddannelse som en er nødvendig i forhold til løsning af en konkrete udfordringer i afgrænsede områder og specialistviden, som kun er relevant for ganske få i virksomheden. Lav ydermere en opdeling i faglig uddannelse og personlig udvikling. Uddannelsesplanen prioriteres ud fra følgende prioriteringsmatrix: Høj effekt i forhold til virksomhedens udfordringer Overvejes og prioriteres Iværksættes umiddelbart Lav effekt i forhold til virksomhedens udfordringer Drop det! Måske hvis det kan opfylde andre relevante formål Høje omkostninger Lave omkostninger Sørg for effekt Ofte får virksomheden ikke tilstrækkelig effekt ud af sende medarbejderne på kursus, fordi man ikke sørger for, at de nyerhvervede kompetencer implementeres i virksomheden, når medarbejderen er tilbage igen. Derfor bør der altid i samarbejde med medarbejderen udarbejdes en plan for, hvordan man efterfølgende sikrer, at der kommer effekt ud af kurset. Det kan eksempelvis være gennem aftaler om nye arbejdsopgaver, mere optimale arbejdsgange, videndeling til kollegaerne. Spring ikke over, hvor gærdet er lavest! Det er rigtigt positivt, at der nu igen er mulighed for kurser og uddannelse. Udover økonomien kan det imidlertid også være svært at få afsat den fornødne tid eller skaffe sig overblikket over behovet. Ofte kan det være nemmest at udskyde det eller lade medarbejderne vælge deres kurser - helt uden skelen til, hvad der er behovet for virksomheden. Men lad være med at springe over hvor gærdet er lavest. Det kan i høj grad svare sig at investere i uddannelse af medarbejderne, hvis det vel og mærke er tænkt ind i virksomhedens behov og udfordringer. Bragt i Frederiksborg Amt Avis den 12/1-2006

4 2. Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen om fusioner Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Tak til alle der har bidraget til undersøgelsen. Der er kommet mange spændende resultater ud af det. I det følgende får du nogle af de vigtigste konklusioner. I november og december måned 2005 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af hvordan fusioner og store organisationsændringer opleves. Det har bl.a. været ønsket at undersøge, om der er forskelle på, om man er offentlig eller privat ansat og om processerne opleves forskelligt alt efter om man er leder eller medarbejder. Der indkom i alt 534 besvarelser fordelt med 242 på oplevelsen af gennemførte fusioner og organisationsændringer og 292 besvarelser på vej til fusion og/eller organisationsændring. Udover at svare på spørgsmålene i undersøgelsen har langt over 100 valgt at knytte personlige kommentarer og erfaringer til undersøgelsen. Alle disse personlige kommentarer vil blive gjort til genstand for yderligere bearbejdning. Hele materialet danner baggrund for foredrag og workshops for interesserede. Undersøgelsen har vist følgende: Magten i forbindelse med fusioner og store organisationsændringer er koncentreret på få hænder, men traditionen for medindflydelse er langt større i det offentlige end i det private. Dette kan være en af hovedårsagerne til at de offentligt ansatte generelt går mere positivt ind i organisationsændringer. Medarbejdernes engagement tabes undervejs i processen. Undersøgelsen viser at både offentlig og privat ansatte, der står foran en fusion eller stor organisationsændring generelt ser mere optimistisk på processen end de ansatte, der har været igennem processen. Der er således en del, der er blevet meget skuffet undervejs. Dette kan være et fingerpeg til ledelserne af kommende fusioner og store organisationsændringer, om at være opmærksomme på ikke at tabe medarbejderne undervejs i processen. Det offentlige er mere procesorienteret end det private. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at der bliver give langt mere information i det offentlige, at der opleves større medindflydelse undervejs i processen og at man erkender at det bliver en lang proces. Denne offentlige tradition for proces kan være en stor fordel i forhold til de forestående store fusioner på det kommunale område og kan være med til at sikre et godt resultat. Magtkampe sætter sit præg på fusioner og store organisationsændringer. Der er en tendens til at lederne føler at magtkampene sætter et større præg på processen end medarbejderne. Under alle omstændigheder er magtkampe noget af det mest ødelæggende både for processen og for virksomheden. Det trækker ofte sine dybe spor og det kan tage lang tid at få helet sårene. Derfor er det en vigtig ledelsesopgave at minimere muligheder for, at der opstår magtkampe. Der er stor enighed blandt både ledere og medarbejdere, om at mange af lederne er dårlige til at håndtere fusioner og store organisationsændringer. Dette signal bør tages meget alvorligt. Succesraten for disse processer vil formentlig kunne hæves betydeligt, hvis man dels sørger for at de nødvendige kompetencer er til stede i det team, der skal

5 gennemføre processen og dels sørger for at klæde lederne ordentligt på til at kunne lede processen. Der er langt mellem succeserne. Under hver 10. fusion eller store organisationsændring bliver opfattes som en ubetinget succes af deltagerne. Hver 4. mener at fusionen enten ikke blev den succes, man havde regnet med eller at den blev en egentlig fiasko. Du kan downloade hele rapporten fra 3. "5 skarpe" om ledelse Jeg hedder John Bamberger er 54 år og børne- og ungechef i Helsinge Kommune. Jeg startede som lærer på Bjørnehøjskolen i samme kommune i Har man svært ved at tie i forsamlinger, bliver man ofte valgt. Og således er det også gået mig. Fra lærerrådsformand til fælleslærerrådsformand, fra skoleleder til børne- og ungechef. Sidste titel har jeg oppebåret siden ) Hvorfor blev du leder? Tja, det var vel nok ikke kun det, at jeg ikke kunne tie i forsamlinger, det var nok mere det, at jeg følte, at jeg kunne gøre en forskel. Nogle mennesker har det bedst med at få anvisninger og overlade det overordnede ansvar til andre - typisk lederen (ligesom på hjemmefronten - ofte med modsat fortegn). Jeg skal sige, at jeg havde 11 gode år som lærer, hvor jeg fik mulighed for at undervise en mangfoldighed af elever i en række forskellige fag. Jeg fik tidligt bragt mig i en position, hvor jeg kunne få medindflydelse på driften af skolen og skolevæsenet, og derigennem en spirende lyst til at få mit eget. Derfor så jeg kun en udvej, hvis jeg ikke skulle konflikte med skolens ledelse om retningen, nemlig selv at søge udfordringen som skoleleder. Jeg har været privilegeret derhen, at jeg har haft mulighed for at afprøve mig selv i løbende større ansvarsopgaver og kunnet vurdere, om det og jeg var bæredygtig. Når jeg følte mig på fast grund, kunne jeg interessere mig for næste step på karrierestigen. Efter godt 3 år som skoleleder og 2 år som administrativ konsulent var jeg i 1991 klar til at påtage mig administrationen af børne- ungeområdet, som består af en dagpleje med godt 100 ansatte, 15 daginstitutioner, 6 skoler, 6 fritidshjem, et ungdomscenter og musikskolen. En samlet styrke på ca. 650 ansatte og et budgetansvar på over 200 mio. kr. Jeg har indtil nu syntes, at der var udfordringer nok og glæder mig dagligt over alt det, jeg har fået lov at have medbestemmelse af. 2) Hvilke er dine vigtigste ledelsesmæssige udfordringer lige nu? Jeg står som så mange andre i en situation, hvor kommunalreformen får betydning for mit videre forløb. Helsinge Kommune skal i 2006 igennem en fusionsproces med nabokommunen Græsted Gilleleje er valgt som projektår i en matrixorganisation. Her vil jeg på børneungeområdet få medansvar for at udarbejde oplæg til politisk beslutning i et nyt Gribskov kommunekoncept. Det bliver et arbejdsomt år, men samtidigt en ny og spændende udfordring, som kun gives denne ene gang. Udfordringen består i at sikre, at processen kommer til at forløbe, så alle interessenter føler sig hørt og involveret, og at resultatet bærer præg af det bedste fra de to kulturer vel vidende at højeste fællesnævner ikke altid er realistisk. En anden og ikke uvæsentlig udfordring er, at driften af egen kommune jo skal forløbe samtidigt med forberedelserne til nykommunen. Det vil betyde en prioritering af egne og medarbejdernes opgaver. Mon ikke hjemmearbejdspladsen bliver slidt i weekenderne?

6 3) Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder? Der er sagt og skrevet meget om god ledelse, så jeg vil vælge en tilgang, som jeg har benyttet mig af i forbindelse med et kursus i kvalitet for mine skoleledere. Tanken var, at tage lederne med på en ekskursion til virksomheder, der var kendte for deres høje kvalitet. Opgaven var at observere virksomhedslederne, når de fortalte om deres produkter, se deres glimt i øjnene og førsøge at omsætte det til egen virkelighed. Da jeg har brødre, der på det tidspunkt var i fødevarebranchen, var det nemt at aftale besøgene. Vi startede på Fisketorvet, hvor vi blev præsenteret for røget laks, produceret efter gammel røgtradition. Bedste råvarer, fineste forarbejdning og overvågning af rygningen afhængig af optænding af dette savsmuld i rette temperatur og med vejrliget taget i betragtning. Der blev prøvesmagt kategorierne canadisk-, norsk opdræt- og Østersø laks. Herefter blev vi indført i sildenes endeligt og kom til at kende kvalitetsforskellen på ophavet og modningen, vi besøgte Boisen Chokolader, hvor igen råvarer og bearbejdning, men også innovation i form af tilsætning af krydderier i chokoladen var grundlaget. Dagen sluttede i delikatesseforretningen Løgismose med et opbud af produkter, der alle havde en historie. Den følgende dag mødtes vi på restaurant Tinggården i Asserbo, hvor forskelle på det gode og det dårlige køkken blev tydeliggjort. De samme principper som fra dagen før var genkendelige. Det, vi så, var engagerede ledere, der stolte fortalte om deres virksomhed og deres produktion. Ledere, der i den grad var tændte og hele tiden var opmærksomme på råvarernes rette herkomst og kvalitet og på løbende produktudvikling. Vi fik en god snak i lederkredsen efterfølgende, og ud over at frokosterne ved vores møder blev klart bedre, havde vi fået spottet nogle af ovennævnte egenskaber, men jeg kunne tilføje: - Vælg de områder ud, som du/i vil være kendte for og opdyrk dem til perfektion, men glem ikke øvrige opgaver - Lad dit engagement smitte af på dine omgivelser - Vær opmærksom på dine medarbejdere, da det er dem, du skal have til at udføre arbejdet, så den høje kvalitet nås - Giv dig tid til ledelse, så du kan være visionær og innovativ, hvilket gøres bedst ved at delegere opgaver og ansvar ud til medarbejderne - Vær et godt og redeligt menneske og behandl dine omgivelser, som du gerne selv vil behandles For ikke at begive mig ud i banaliteter, stopper jeg her. 4) Hvem vil du fremhæve som et ledelsesmæssigt forbillede og hvorfor? Jeg har et par gange været heldig at lytte til tidligere personalechef i Lego Per Sørensen. Hans vinkel på dialektisk ledelse benytter jeg som beskyttelse af mig selv i et job, der er meget præget af navigation i et farvand, der til tiden er stille til andre tider stormfuldt. Jeg citerer fra Per Sørensens essay om ledelse: Basis for dialektisk tænkning er en erkendelse af, at fænomener kun eksisterer i kraft af deres modsætning: at der til enhver tesis svarer antitesis. Fritid er afhængig af begrebet arbejde, ansvar af begrebet ansvarsfrihed, harmoni af begrebet konflikt osv. Inden for en virksomhed er det begreber som centralisering/decentralisering, kontinuitet/fornyelse, proaktiv/reaktiv adfærd, planlægning/spontanitet osv. Sådanne begrebspar kan betragtes som endepunkter i et spektrum, og der vil typisk være såvel fordele som ulemper knyttet til begge endepunkter.

7 Dette medfører, at man, når man forsøger at løse et problem ved at bevæge sig på spektret, uundgåeligt skaber et nyt, fordi man samtidigt opgiver nogle fordele, der var forbundet med den tidligere måde at indrette sig på. Intet er så galt, at det ikke er godt for noget og omvendt! Man kan centralisere for at opnå de fordele, der er knyttet hertil, men ikke uden at give afkald på de fordele, der er tilknyttet til decentralisering og omvendt. Dette burde for så vidt være en selvfølge. Når det ikke altid opleves således, er det på grund af den menneskelige tilbøjelighed til at tillægge den ene side af spektret en særlig positiv betydning. Decentralisering er i dag stadigt et positivt ladet ord, mens centralisering kræver en undskyldning. Tilsvarende er det bedre at være proaktiv end at være reaktiv og være nyskabende frem for bevarende. Der er jo nærliggende så at gardere sig og lægge sig i midten og forsøge at ride på to heste, men det er at sætte sig mellem to stole. Alternativet er at anlægge en dialektisk synsvinkel. Det enkleste billede til at anskueliggøre dialektik på kan hentes i VVS branchen. Når man installerer vand i et hus, så vil man sørge for, at der både er koldt og varmt vand. Man nøjes ikke med at installere lunkent vand! Man regulerer vandets temperatur lidenskabsløst ved at skrue op eller ned for den varme eller kolde hane. Det varme vand er hverken bedre eller dårligere end det kolde kun lidt dyrere. Mao-tse-Tung har sagt: Den første betingelse for at kunne løse et problem er, at man forstår de indbyggede modsætninger i problemet. I virkeligheden er det jo de indbyggede modsætninger, der udgør problemet, og først når man har indlevet sig i, hvilke farer der truer, er man i stand til at navigere sikkert. Virksomhedsledere arbejder på samme tid med den ydre verden i form af kunder, leverandører og konkurrenter med hver deres mål og intentioner, og med en indre verden i form af medarbejdere, der dels har interessesammenfald med, men også interessemodsætninger til virksomheden. Da arbejdet til og med foregår i en foranderlig verden, hvor der er behov for at tilpasse virksomheden til nye betingelser, så er og bliver jobbet som leder præget af en mængde problemstillinger af dialektisk karakter. Man har ofte forsøgt at opstille et sæt af egenskaber og færdigheder, som kunne siges at være nødvendige og tilstrækkelige for en optimal udfyldelse af lederrollen, men alle, der har forsøgt det, har måttet erkende, at det er umuligt, medmindre man tyr til overordnede og uspecificerede egenskaber som menneskekundskab, situationsfornemmelse eller karisma. Problemet er, at menneskelige egenskaber også er dialektiske i og med, at der er noget godt og noget dårligt, noget hensigtsmæssigt og noget uhensigtsmæssigt med alle specifikke egenskaber. Tolerance er en positiv egenskab, men bagsiden hedder holdningsløshed. Kreative mennesker er tit uberegnelige, selvsikkerhed og selvtilstrækkelig egenrådighed går ofte hånd i hånd, at være søgende kan let forveksles med at være usikker. En mulighed er det naturligvis at tilsløre de indbyggede modsætninger ved at tilføje ordet passende. Det vi søger er et menneske med passende tolerance, kreativitet og selvsikkerhed, men det, vi derved gør, er mentalt at indlægge lunkent vand i rørene.

8 Den dialektiske metode består i at synliggøre yderpunkterne i spektret og operere ud fra en erkendelse af, at man ikke kan formulere sig ud af de dialektiske modsigelser. En leder må efter behov kunne gøre brug af både den kolde og den varme hane og oparbejde en intuitiv fornemmelse af fordele og ulemper ved begge. Han arbejder med 11 paradokser i ledelse for at eksemplificere det at beskrive tesis og antitesis med henblik på, at den enkelte leder intuitivt kan skabe hensigtsmæssige synteser: Det er vigtigt for en leder: At kunne etablere et nært forhold til sine medarbejdere, fordi nærhed er hensigtsmæssigt for at få en åben kommunikation, at kunne vejlede, inspirere og motivere Og at holde afstand, fordi afstand er en betingelse for at kunne vurdere objektivt, skære igennem konflikter og træffe beslutninger på tværs af medarbejdernes interesser At kunne gå foran, fordi synlighed befordrer rollen som samlingsmærke for virksomhedens mål Og at holde sig i baggrunden, fordi tilbageholdenhed fremmer muligheden for at medarbejderne bidrager og ses bidrage til organisationens resultater og oplever realisering af egne ideer og forslag At vise medarbejderne tillid, fordi tillid fremmer ansvarlighed og loyalitet Og at følge med i hvad der sker, fordi kontrol er forudsætning for en feedback, der demonstrerer interesse for den enkeltes præstationer At være tolerant, fordi tolerance indebærer, at man erkender, at mennesker er forskellige, og at der er flere måder at opnå resultater på Og at vide, hvordan man vil have tingene til at fungere, fordi principfasthed forhindrer forvirring og utryghed At forfølge sin egen afdelings mål, fordi fokus på egne sager skaber tillid i afdelingen Og identificere sig med helheden, fordi vidsyn respekteres af side- og overordnede At planlægge sin tid, fordi prioritering er med til at sikre, at man får det fra hånden, man skal have gjort, og forhindrer, at man bliver styret af omverdenen At være tilgængelig, fordi fleksibilitet er nødvendig for at kunne håndtere det uforudsete At give udtryk for sine meninger, fordi åbenhed bidrager til at medarbejdere, kollegaer og overordnede ved, hvor de har en Og være diplomatisk, fordi diskretion forhindrer, at man skader, det man ønsker at fremme, eller de mennesker, man omgås At være visionær, hvilket indebærer, at man giver sig selv lov til at tænke utraditionelt og langsigtet Og holde begge ben ved jorden, for ikke at tabe de nære problemer og opgaver af syne At tilstræbe samfølelse, fordi dialog reducerer faren for at trufne beslutninger bevidst eller ubevidst undermineres Og at kunne skære igennem, fordi beslutsomhed forhindrer, at nødvendige beslutninger forsinkes eller ikke bliver truffet. At være dynamisk, hvilket indebærer, at man er villig til at træffe beslutning på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag

9 Og eftertænksom, hvilket vil sige, at man benytter al den viden og erfaring, der kan mobiliseres, inden beslutningen træffes At være selvsikker, da man ellers spreder usikkerhed omkring sig Og ydmyg, da man ellers mister evnen til at ændre sit kort over verden i takt med virkeligheden Erkendelsen af lederrollens dialektiske karakter, at intet er helt rigtigt og intet helt forkert, kan være frustrerende og i værste fald føre til handlingslammelse. Der er såvel for mennesker som for politiske partier, lettere at operere med absolutter end relativitet. De fleste mennesker har det heldigvis sådan, at de gennem deres opvækst og socialisering har tillagt sig en handlemåde, en paratadfærd, der dækker den ene side af paradokserne, så man typisk kun behøver at arbejde med den anden. Det er altså udfordringen at blive i stand til at benytte begge disse personlighedsaspekter i sin omgang med mennesker, som jo er en uomgængelige del af vores dagligdag som ledere. God vind! 4. Få succes med fusionerne og organisationsændringerne! Teglkamp & Co. har gennemført en undersøgelse omkring fusioner og store organisationsændringer. Skal du i gang med noget tilsvarende, kan du hente inspiration fra resultaterne af undersøgelsen. Du kan også invitere Susanne Teglkamp til at holde et oplæg eller afholde en workshop omkring fusioner og store organisationsændringer. Kontakt Susanne Teglkamp på eller ring på Kender du din virksomheds værdier? Mange virksomheder har i dag et værdisæt. Teglkamp & Co. undersøger i samarbejde med StepsStone, hvor udbredt kendskabet er til værdierne og hvordan de bruges. Besvar spørgsmålene her på hjemmesiden 6. Vil du lave din egen web-baserede undersøgelse? Teglkamp & Cos store undersøgelse omkring fusioner og store organisationsændringer er lavet med det web-baserede analyseværktøj Questback. Vil du have lavet din egen undersøgelse? Det behøver ikke at være besværligt eller dyrt at få lavet en undersøgelse. Vi kan eksempelvis lave følgende undersøgelser: Indsamling af informationer Medlemsanalyser Tilfredshedsanalyser - kunder, brugere, medarbejdere, samarbejdspartnere Udvikling af nye ideer

10 Værdimålinger Tilfredshed med website og/eller nyhedsbrev Måling af stressniveauet i virksomheden Evalueringer af projekter, processer, produkter, undervisning og meget mere Læs mere på eller bestil materiale på 7. Opslåede lederstillinger Som noget nyt vil vi hver måned i vores nyhedsbrev udvælge 5 lederstillinger, som lige nu er slået op på jobportalen StepStone. I denne måned har vi udvalgt: Operations Development Manager GN ReSound Udviklingschef Danmarks Idræts-Forbund Director Novo Nordisk A/S Projektledere med ambitioner TDC Services A/S Produktionsleder til volumenproduktion af verdens mindste mikrofoner Sonion A/S Se alle de øvrige ledige lederstillinger på vores hjemmeside Stillingerne vises i samarbejde med jobportalen StepStone A/S

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MARTS 2006 3. årgang Kære læser! Kender du talenterne i din virksomhed? En virksomheds overlevelse kan afhænge af, om man får spottet talenterne og de meget dygtige medarbejdere i

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE DECEMBER 2005 Kære læser! Med dette sidste nyhedsbrev i indeværende år, vil jeg gerne takke for alle kommentarerne og forslag i løbet af året. Det er godt og inspirerende at få feedback,

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse er ikke bare ledelse. At lave skiftet fra at have direkte ledelse af medarbejdere til at lede gennem ledere er faktisk en stor udfordring,

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2007 4. årgang Kære læser! Det er ofte meget langvarig proces at få fusionen til reelt at blive til virkelighed. Denne artikel giver et bud på en form for introduktionsplan

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 7 4. årgang Kære læser! Det er rigtig svært at få succes med fusioner. Når der er så få ubetingede succeser, kan det nok give mening at kigger lidt på, hvad det er, der tilsyneladende

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Kære LINAK medarbejder

Kære LINAK medarbejder Værdihåndbog Kære LINAK medarbejder Hvad er en værdihåndbog? For LINAK er det et forsøg på at samle de holdninger, vi har til tingene og de værdier, vi bygger på. De resultater, vi har præsteret sammen

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED

AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED AT LEDE I EN KOMPLEKS VIRKELIGHED RIGÉT SEMINAR JANUAR 2015 DORTHE STEEN DRS@RAMBOLL.COM 51 61 82 04 HVAD ER GOD LEDELSE? The Boss vs Unboss MYTER OM LEDELSE Der hersker en kultur omkring ledelse i mange

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2006 3. årgang Kære læser! De fleste virksomheder arbejder i dag med værdier og værdibaseret ledelse. I dette nummer af nyhedsbrevet reflekterer vil lidt over, hvad der skal

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE NOVEMBER 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE NOVEMBER 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE NOVEMBER 2005 Kære læser! Fusioner og store organisationsændringer er på dagsordenen i denne tid. Derfor er det også teamet i dette nyhedsbrev. Dels har vi en artikel om, hvordan

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Ledelse og styring, sjakbajs

Ledelse og styring, sjakbajs , sjakbajs Ledelse Styring Resultat 1 Opgave Hvad er god ledelse for dig/jer? Hvad skal den gode leder gøre? Skriv stikord ned I har 15 min. til opgaven Ledelse At gøre de rigtige ting Øverste linie: Hvilke

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Leder i en sammenlægningsproces

Leder i en sammenlægningsproces Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen Leder i en sammenlægningsproces Ledernes Hovedorganisation Att.: Lederudvikling Vermlandsgade 65 +++ 1048 +++ 2300 København S 11 gode råd til, hvordan kommunale

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.600 Kære læser! Mange af læserne har deltaget i vores undersøgelse om mål og feedback. Vi bringer resultaterne af undersøgelsen i dette

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Langtidsfriske medarbejdere

Langtidsfriske medarbejdere Langtidsfriske medarbejdere - skab de bedste betingelser for trivsel og effektivitet Det er da påfaldende at mange ledere bruger 80% af deres ledertid på de 20% (eller mindre) af medarbejderne, som på

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling

Tina Schilling Hansen Leder i udvikling Tina Schilling Hansen Leder i udvikling udvikling ledelse Udviklingen brøler derudad i disse år, og det stiller endnu større krav til lederne: Vi skal agere mere situationsbestemt og ikke bruge en one-size-fits-all

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

Få mere selvværd i livet

Få mere selvværd i livet En hurtig guide til mere selvværd i livet Af Lennart Lundstrøm Indhold Introduktion... 3 Hvor kommer vores selvværd fra?... 5 Hvad er selvværd... 8 Har jeg for lavt selvværd?... 12 Den indre stemme...

Læs mere

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde

6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde 6 Tips til, hvordan mindre organisationer kan skabe en sund kultur på en billig måde Af Thobias Laustsen Det er almindeligt kendt, at mindre organisationer ikke altid har de samme økonomiske muligheder

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2005 Kære læser! Velkommen til årets første nummer af nyhedsbrev om ledelse. Ved udgangen af det gamle år iværksatte jeg en lille læserundersøgelse. Tak for alle besvarelserne

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere