FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet."

Transkript

1 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

2 Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre en forskel Velkommen til analysen. Kampen for at vinde ordrer og skabe vækst handler om at bruge sine ressourcer intelligent og fokuseret. Derfor må den enkelte b2b handelsvirksomhed arbejde hårdt på at forny sig, reducere omkostningsniveauet, og finde nye salgsmuligheder på hjemmemarkedet eller i udlandet. En styrket salgsindsats og en bedre udnyttelse af e-business er to væsentlige forudsætninger for at skabe mere produktivitet og vækst. Af samme grund er det to centrale mærkesager i DI Handels arbejde. Vi har derfor fået foretaget en analyse af godt 400 b2b handelsvirksomheders anvendelse af elektronisk handel for at tage temperaturen på b2b e-handel i Danmark. Samtidig er vi gået tæt på virksomhedernes arbejde med at optimere salgsindsatsen. Analysen viser bl.a., at mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder vil have fokus på at optimere deres salgsressourcer i de kommende år. Den viser samtidig, at brugen af elektronisk handel opfattes som en vej til at øge produktiviteten. Det er dog tydeligt, at potentialet fortsat er stort, og at elektronisk handel især gør en forskel i de virksomheder, hvor det digitale salg tegner sig for en større del af omsætningen. God læselyst! Lars William Wesch Branchedirektør, DI Handel

3 Udgivet af: DI Handel Redaktion: Maibrith Kempka Jensen og Sabrina Vestergaard Analysen er gennemført af Jysk Analyse for DI Handel i april 2013.

4 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 1 af de adspurgte virksomheder vil have fokus på at reducere omkostningerne forbundet med salg de næste to år. køber in via e-handel. tilbyder selv deres kunder at handle via en e-handelsløsning.

5 2 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En klar salgsstrategi er central En vis struktur og målrettethed er essentiel for ledelsen af salg i en b2b handelsvirksomhed. Undersøgelsen viser, at dette gælder både store og små virksomheder. Således viser undersøgelsen, at særligt tre kriterier inden for salgsstrategien er centrale. Strategi, klare økonomiske målsætninger og regelmæssig opfølgning på sælgernes indsats er vigtige elementer, som de fleste af virksomhederne har fokus på i det daglige virke. strategi Har virksomheden en nedskrevet strategi for salget i jeres virksomhed? økonomiske målsætninger Har I opsat klare økonomiske målsætninger for, hvor meget jeres sælgere skal generere af omsætning i år? 31% 56% 44% Ja Nej 69% Ja Nej Svarmuligheden ved ikke er ikke medregnet Svarmuligheden ved ikke er ikke medregnet Måling af indsats Måler I regelmæssigt jeres sælgeres indsats? frekvens af måling Hvor ofte måler I jeres sælgeres indsats? 82% 18% Ja Nej 49% 4% 13% 33% Ugentligt eller oftere Månedligt Hvert kvartal Årligt Svarmuligheden ved ikke er ikke medregnet

6 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 3 Salg og den nødvendige ressourceoptimering Mange virksomheder har fokus på at optimere deres ressourceforbrug i forbindelse med salg. Således svarer lidt over halvdelen af respondenterne i undersøgelsen, at de vil reducere deres omkostninger til salget i de kommende år. Én måde at gøre dette på er ved at indføre standardiserede processer for salget i virksomheden. Det vil sige en bestemt fremgangsmåde, der så vidt muligt benyttes hver gang man arbejder på et salg. Disse processer kan differentieres, alt efter hvilken kundetype man arbejder med. For eksempel tilbyder mange virksomheder den profitable kundetype én form for rådgivning og service som en del af produktet, hvorimod den mindre profitable kunde selv ville skulle betale for den samme fordel. Dette sikrer, at virksomhedens ressourcer placeres strategisk hos de kunder, som bibringer virksomheden bæredygtig profit. En nødvendig ressourceoptimering for mange virksomheder. Hos Brødrene Dahl segmenterer vi vores kunder på baggrund af parametre som branche, interesseområder, størrelse og adfærd. Det sikrer, at kunden modtager tilbud, information og services som er relevant for dem. Det er vores oplevelse, at det giver en stærkere relation mellem os og kunderne. E-handelschef Christian Agger, Brødrene Dahl omkostningsreduktion Forventer du, at virksomheden vil have fokus på at reducere omkostningerne forbundet med salg de næste to år? 100+ ansatte 88% ansatte ansatte ansatte 0 9 ansatte 64% 51% 56% 42%

7 4 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS Processer sikrer salget i virksomhederne At optimere salget i virksomheden handler blandt andet om at segmentere sine kunder og definere, hvilke kunder der er profitable for forretningen. Virksomheder kunne tidligere benytte de samme mængder ressourcer på at vinde et salg til de mindre profitable kunder, som man brugte på at vinde salget til de profitable. Men efter krisens indtog har mange måttet prioritere ressourceforbruget, og dermed de profitable kunder, frem for de kunder, som reelt ikke bidrager med profit til virksomheden. Derfor er det nu, mere end før, aktuelt for virksomhederne at indføre en standardiseret proces, som er med til at sikre det optimale ressourceforbrug ved et salg. Disse processer opsættes for salget til både de profitable kunder og de mindre profitable. En sådan proces sikrer i praksis, at kunderne får et mere konsistent indtryk af virksomhedens brand, og at f.eks. rabataftaler og kundeoplevelsen ikke afhænger af den individuelle sælger alene på den pågældende dag. Således viser undersøgelsen, at hele 41 pct. i dag driver salget efter en standardiseret proces. Det vil sige, at man benytter en bestemt fremgangsmåde, så vidt muligt hver gang man arbejder på salg Undersøgelsen viser samtidig en svag tendens mellem virksomhedens størrelse og andelen der benytter standardiserede processer til at drive salget. Tendensen er, at de større virksomheder oftere benytter standardiserede processer til at drive salget end de mindre gør. Dette ses som en naturlig fordeling, da de større virksomheder har et behov for at sikre en vis ensrettethed blandt deres mange sælgere. Derfor fastsættes standardiserede processer for kundehåndtering, salg og afrapportering, som skal sikre vækst og et konsistent indtryk af virksomheden. Men mindre virksomheder kan ligeledes drage fordel af at drive salget efter en standardiseret proces, hvilket undersøgelsen også afspejler. På side 3 viste undersøgelsen, at cirka halvdelen af alle de adspurgte b2b virksomheder forventer at have fokus på at reducere omkostningerne forbundet med salget. Dette gælder både store og mindre virksomheder. Således svarer 49 pct. af de mindre virksomheder (op til 50 ansatte) for eksempel, at de forventer at have fokus på at reducere omkostningerne til salg i de kommende år. proces Driver I salg efter en standardiseret proces? 100+ ansatte 75% ansatte ansatte ansatte 0 9 ansatte 43% 36% 44% 36%

8 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 5 41% driver salget efter en standardiseret proces. 49% af de mindre virksomheder forventer at have fokus på at reducere omkostningerne forbundet med salg de næste to år.

9 6 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS Salgsfokus nye eller eksisterende kunder? At fokusere på mersalg til og fastholdelse af allerede eksisterende kunder, er endnu en måde at optimere salgsressourcerne på. Ofte kan det være væsentlig dyrere at skaffe nye kunder frem for at pleje og (mer)sælge til de eksisterende. Dette hænger blandt andet sammen med, at virksomhedens brand allerede er kendt for en eksisterende kunde, produkterne er kendt af kunden, og relationen mellem kunde og virksomhed allerede er etableret. Undersøgelsen bekræfter, at man i b2b handelsvirksomhederne vil fokusere på de eksisterende kunder de kommende år. På spørgsmålet om, hvorvidt det primære fokus ift. salg vil ligge på nye eller eksisterende kunder, svarer hele 35 pct., at fokus vil ligge på de eksisterende kunder, hvorimod kun syv pct. vil lægge deres fokus på nye kunder. Enhver virksomhed må dog forvente, at et vist antal eksisterende kunder mistes naturligt af forskellige grunde, og lige over halvdelen af respondenterne svarer således, at de har fokus på salg til både eksisterende og nye kunder i det kommende år. Set i lyset af krisen, er det naturligt, at mange vil fokusere på at drive salget af de eksisterende kunder. Det er stadig sådan, at det er væsentligt billigere at beholde en eksisterende kunde frem for, at skulle poste ekstra ressourcer i at hente nye kunder ind, siger branchedirektør, Lars William Wesch, DI Handel. Mere end hver tredje virksomhed vil altså prioritere deres salgsindsats mod de eksisterende kunder, hvor kun et fåtal vil fokusere deres salgsindsats på nye kunder. Tendensen er, at virksomhederne prioriterer deres eksisterende kunder, og at topledelsen i større grad tager direkte ansvar for kundens tilfredshed. Min erfaring er dog, at mange virksomheder ikke har sikret, at alle medarbejdere har en klar forståelse af, hvilke oplevelser kunden skal have, og at det derfor ikke altid fører til mærkbare forandringer for kunderne. Adm. direktør Stig Jørgensen fra Stig Jørgensen Partners, Rambøll Management og taler ved DI s Salgskonference 2013 primære fokus Hvor forventer du, at virksomhedens primære fokus ift. salg vil ligge i det kommende år? Både nye og eksisterende kunder 57% Eksisterende kunder Nye kunder 7% 35%

10 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 7 I fremtiden kombineres salg og e-handel Når det gælder indkøb, har b2b handelsvirksomhederne i høj grad taget de elektroniske medier til sig. Således svarer hele 64 pct. af de 402 adspurgte virksomheder, at de foretager indkøb til virksomheden via e-handel. Dette kan være en nem og tidsbesparende måde at købe sine varer på, ligesom det kan være en let måde at genbestille ofte købte varer på. Dog er det kun 33 pct. af virksomhederne, der selv tilbyder deres kunder at kunne handle via en e-handelsløsning. Der ligger her et stort uindfriet potentiale for ressourceoptimering og effektivisering af de administrative processer forbundet med salg. Undersøgelsen viser ligeledes, at de der tilbyder deres kunder en e-handelsløsning i højere grad foretager virksomhedens indkøb via e-handel. Af de som selv tilbyder deres kunder at handle via en e-handelsløsning, køber hele 71 pct. ind via nettet. Og af de som ikke tilbyder deres kunder en e-handelsløsning, handler 61 pct. ind via nettet. e-handelsløsning Har virksomheden en løsning så b2b-kunder kan bestille virksomhedens varer via en e-handelsløsning? 67% Stadig stort vækst- Ja Nej 33% 64% køber in via e-handel. 34% foretager op til 20 pct. af deres samlede indkøb via e-handel.

11 8 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS potentiale i digital handel Undersøgelsen peger på, at der er et væsentlig vækstpotentiale inden for b2b e-handel. Hele 71 pct. af virksomhederne med e-handel svarer, at op til en tredjedel af deres omsætning kommer fra e-handel. Dog svarer knap hver fjerde respondent stadig, at kun op til to pct. af deres samlede omsætning kommer fra e-handel. Ikke alle varer egner sig til salg via e-handel alene, men som undersøgelsen gennemgående viser, er en styrket salgsindsats via e-handel og en bedre udnyttelse af ressourcerne vigtige forudsætninger for vækst. På næste side vises nogle eksempler på hvad e-handel for eksempel kan benyttes til. b2b omsætning Hvor stor en del af virksomhedens samlede omsætning kommer fra b2b e-handel? Over 80 pct. 6% pct pct pct. 3 9 pct. 0 2 pct. 9% Svarmuligheden ved ikke er ikke vist 17% 19% 21% 24%

12 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 9 E-handel benyttes for eksempel til: At effektivisere og automatisere arbejdsgange forbundet med salg og bogføring At tilbyde kunden en nem mulighed for at handle, uafhængigt af åbningstider At tilbyde kunden en nem måde at genbestille tidligere købte varer At tillade kunden at hente nuværende og tidligere faktura At tilbyde mindre profitable kundesegmenter adgang til produktinformation via webshoppen. At lade salgspersonale bestille varer direkte i webshoppen, f.eks. via Ipad ved kundebesøg, for at sikre direkte og hurtig adgang til information og mindske administrative omkostninger

13 10 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS E-handel har effekt Mange b2b handelsvirksomheder vurderer, at deres e-handelsløsning fører til øget omsætning. Hele 40 pct af respondenterne med e-handel har svaret, at e-handelsløsningen i nogen til meget høj grad har ført til øget omsætning, og 45 pct. mener, at e-handelsløsningen har ført til øget indtjening. Men der spores stadig et stort potentiale i at optimere brugen af denne kanal til e-handelssalget. Således svarer 36 pct., at deres e-handelsløsning kun i mindre grad har ført til øget omsætning, hvilket bekræfter det store potentiale. Hvorvidt e-handel har effekt på virksomhedens omsætning hænger tæt sammen med, hvor stor en del af virksomhedens omsætning der kommer fra denne salgskanal. Samlet set vurderer 14 pct. af virksomhederne med en e-handelsløsning, at løsningen i høj eller meget høj grad har ført til øget omsætning for virksomheden. Det er især de virksomheder, der i dag er nået så langt med deres e-handelsløsning, at en betydelig del af omsætningen kommer fra e-handel, der har mærket effekten på omsætningen. Således svarer en tredjedel af de virksomheder, hvor mindst 40 pct. af omsætningen kommer fra e-handel, at e-handelsløsningen i høj eller meget høj grad har ført til øget omsætning. omsætning indtjening I hvilken grad vurderer du, at jeres e-handels løsning har ført til øget omsætning? I hvilken grad vurderer du, at jeres e-handelsløsning har ført til øget indtjening for virksomheden? I meget høj grad 5% I høj grad I nogen grad 9% I meget høj grad 5% I høj grad 27% I nogen grad 10% 30%

14 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 11 den digitale handels produktivitetspotentiale Undersøgelsen viser, at e-handel ligeledes har en positiv effekt på virksomhedernes produktivitet. På spørgsmålet om, i hvilken grad e-handel har øget virksomhedens produktivitet, svarer hele 44 pct. af de virksomheder, som i dag har e-handel, at e-handel har øget virksomhedens produktivitet. Det tyder på, at en stor del af virksomhederne bruger e-handel på en måde som eksempelvis; letter de administrative omkostninger forbundet med salget, automatiserer arbejdsgange, eller når ud til de kundekredse, som virksomhederne før ikke havde kapacitet til at nå. ne, at e-handel har ført til øget produktivitet. Blandt de virksomheder, hvor pct. af omsætningen kommer fra e-handel, svarer mere end en fjerdedel, at e-handel i høj eller meget høj grad har øget produktiviteten, mens det for virksomheder med mindst 40 pct. af omsætningen der kommer fra e-handel, er hele 63 pct. der i høj eller meget høj grad har oplevet den positive effekt på virksomhedens produktivitet. Kun fire pct. af virksomhederne med over 40 pct. e-handelsomsætning vurderer, at e-handel slet ikke har ført til øget produktivitet. Omvendt er det meget få virksomheder med en mindre e-handelsomsætning, der mener, at e-handel har ført til øget produktivitet. Således svarer 43 pct. af de virksomheder som har under 10 pct. e-handelsomsætning, at e-handel kun i mindre grad har øget produktiviteten, mens 46 pct. mener, at e-handel slet ikke har ført til øget produktivitet. Der ses altså en sammenhæng mellem graden af e-handel og evnen til at øge produktiviteten gennem denne digitale kanal. Dette skal ses i lyset af, at en høj e-handelsomsætning nødvendigvis kræver en klar forretningsmæssig prioritering i virksomheden. En mindre e-handelsomsætning derimod, fremkalder ikke nødvendigvis samme forretningsmæssige prioritering og benyttes dermed heller ikke som en kilde til øget produktivitet i virksomheden. Derudover viser undersøgelsen, at jo større en andel af omsætningen der foregår via e-handel, jo mere vurderer virksomhederproduktivitet I hvor høj grad vurderer du, at virksomhedens e-handelsløsning har ført til øget produktivitet? Pct pct. Over e-handel 40% e-handel pct % e-handel e-handel Over 400-9% pct. e-handel e-handel I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

15 12 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS E-handel adskilt fra salgsorganisationen En investering i en e-handelsløsning er en investering i salg til kunderne via en ny kanal. Spørgsmålet melder sig derfor, om nedenstående salgsparametre kan have indflydelse på resultaterne forbundet med virksomhedernes e-handelsløsning? 1) Har virksomheden en nedskrevet salgsstrategi. 2) Har virksomheden klare økonomiske målsætninger for salgspersonalet i det kommende år. 3) Måler virksomheden regelmæssigt på disse resultater. Er forventningen til fremtidig omsætning og indtjening højere hos de virksomheder, som i øvrigt benytter disse parametre for salget i deres virksomhed? Der viser sig ikke nogen klar sammenhæng mellem performance på de tre salgsparametre og e-handelsresultaterne i undersøgelsen. Men benytter virksomhederne i praksis de samme salgsparametre til at styre salget i e-handelskanalen, som de benytter i den fysiske salgsorganisation? Meget tyder på, at e-handel i en del virksomheder er adskilt fra salgsorganisationen i øvrigt. Webshoppen og e-handel underlægges altså ikke den samme strategiske målstyring, indsats og opfølgning som den fysiske salgsorganisation. Og dette kan være en del af forklaringen på, hvorfor 36 pct. af virksomhederne med e-handel kun i mindre grad, mener at e-handlen har været med til at øge deres omsætning. Vores succes med e-handel er baseret på at vi har opsat klare mål for vores e-handelsløsning og har fulgt op på dem. Vores sælgere er, for eksempel, målt på både det almindelige salg og på e-handelssalg. E-handels og marketingdirektør Claus Ejlertsen, Sanistål A/S.

16 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 13 Høje forventninger til udviklingen i e-handel Hele 83 pct. af de virksomheder, som tilbyder deres kunder at handle via en e-handelsløsning, forventer vækst i deres b2b e-handel over de næste to år. 47 pct. forventer en vækst på mellem to og 10 pct., og mere end hver tredje forventer en vækst på mere end 10 pct. 83% forventer vækst i b2b e-handel. forventninger Hvilke forventninger har du til virksomhedens b2b e-handel de næste to år? Pct Vækst på mere end 10 pct. Vækst på mellem 2 og 10 pct. Omtrent uændret

17 14 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS mange nye b2b webshops på vej De eksisterende e-handelsløsninger vil ikke blot blive brugt mere, der vil også komme mange flere af dem. Ud af de virksomheder som i dag ikke har en e-handelsløsning, planlægger mange at lancere en e-handelsløsning inden for de næste år. 34 pct. af de b2b handelsvirksomheder, der ikke har en e-handel i dag, planlægger at påbegynde e-handel inden for de næste to år. 23 pct. af virksomhederne er endda allerede i gang med at udvikle en e-handelsløsning. Dermed vil udbuddet af b2b webshops blive forøget markant i Danmark. Med knap b2b handelsvirksomheder i Danmark indikerer undersøgelsen, at der i løbet af de kommende to år vil komme nye b2b webshops i Danmark! (Kilde: Danmarks Statistik.) 34% vil påbegynde e-handel. e-handel Planlægger virksomheden at påbegynde e-handel i løbet af de næste to år? 4% 11% 62% 23% Ja Ja, er allerede i gang Nej Ved ikke

18 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS 15 Uforløst eksportpotentiale Eksport er en vigtig kilde til vækst i b2b handelsvirksomhederne. De seneste år er eksporten vokset markant mere end den indenlandske omsætning. Den indenlandske omsætning i b2b handelssektoren var således 15 pct. større i 2012 end den var i 2009, og eksporten hele 46 pct. større i 2012 end den var i Derfor er det nærliggende at se på, hvordan handelsvirksomhederne benytter e-handel som et led til eksport. Resultaterne er iøjefaldende. Af de virksomheder, som har både e-handel og eksport, svarer hele 43 pct., at b2b e-handel udgør 0 pct. af virksomhedens eksport. Hertil kommer, at over halvdelen svarer at de ikke gør noget aktivt for at få udenlandske kunder, der handler elektronisk. Her ligger et klart uforløst potentiale, som i nogle tilfælde også hænger sammen med, at der gøres for lidt for at øge eksporten samlet set. E-handelsløsningen er jo allerede etableret på dette tidspunkt, og det er nærliggende at få afprøvet denne kanal til eksport, siger branchedirektør Lars William Wesch. 61% svarer, at de ikke gør noget aktivt for at få udenlandske kunder, der handler elektronisk.* 43% svarer, at b2b e-handel udgør 0 pct. af virksomhedens eksport.* *Adspurgt: virksomheder med både e-handel og eksport i dag.

19 16 FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS Materialets sammensætning fakta Materialets sammensætning fordelt på brancher Agenturhandel 7% Anden engroshandel 28% Bilhandel og -værksteder 6% Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 25% Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 10% Engroshandel med IT-udstyr Engroshandel med korn og foderstoffer 3% 4% Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 18%

20 DI Handel styrker salget DI Handel er et branchefællesskab for virksomheder, der beskæftiger sig med handel på business to business eller business to consumer markedet. DI Handel arbejder for at synliggøre handel som erhverv og styrke rammerne for virksomhedernes vækst og udvikling. Vi arbejder ligeledes for at styrke det strategiske fokus på ledelsen af salg i både nye og erfarne virksomheder. Vi foretager analyser, som løbende tager temperaturen på salg, vækst og forventninger til fremtiden. Herudover tilbyder DI Handel vores medlemmer konferencer, seminarer og netværk om salg/markedsføring, eksport, e-business og offentlige indkøb. DI Handel 1787 København V handel.di.dk

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017

E-handelspanel E-handelspanel. Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 E-handelspanel 2017 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2017 15. nov. 16 Forord DI Handel gennemfører for andet år i træk en medlemsundersøgelse omkring virksomhedernes valg af salgskanaler.

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016

E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 15. nov. 16 E-handelspanel Survey blandt DI Handels medlemmer November 2016 Forord B2B e-handel rummer et kæmpe potentiale for danske virksomheder, men vi mangler indsigt for at kunne blive bedre og udnytte

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100

Handel i tal. DI Handels konjunkturanalyse. September 2008. Omsætning i handel Indeks 2001=100 DI Handels konjunkturanalyse September 8 Handel i tal Omsætning Engroshandlens omsætning er steget med 1/3 i løbet af de seneste 3 år. Alene inden for sidste år, er omsætningen i engroshandel steget med

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

BEDRE Overblik. Engros-, detail- og e-handel

BEDRE Overblik. Engros-, detail- og e-handel BEDRE Overblik Engros-, detail- og e-handel BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod engros-, detail- og e-handel i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Handel har stor

Læs mere

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder

E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder Marts 16 JONS E-handlen i DI Handels medlemsvirksomheder DI Handel har foretaget en medlemsundersøgelse, hvor medlemsvirksomhederne er blevet spurgt ind til deres brug af e-handel. Der er besvarelser fra

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger Økonomisk analyse 19. juni 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne har historisk høje forventninger til det kommende år Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011

Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 Overvejende positive forventninger til 3. kvartal 2011 DI s konjunkturbarometre for organisationens forskellige brancher er for nyligt kommet på gaden. I store træk melder de forskellige brancher om gode

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til

Agroindustriens forventninger aftager. faldende indtjening herhjemme - Forventningerne til investeringer i Danmark er negative, mens forventninger til Økonomisk analyse 14. juni 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger aftager Highlights: - Virksomhederne venter stigende

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

E-handel i Danmark - Benchmark EU

E-handel i Danmark - Benchmark EU ** Island** Frankrik * Finland* Irland Serbien** * Joachim Nørgaard Strikert jons@di.dk, 3377 4844 FEBRUAR 217 E-handel i - Benchmark EU Danske virksomheder er europamestre i at købe ind på nettet, mange

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI

Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Som ambitiøs iværksætter får du et år gratis i DI Hvad kan DI give dig? Som iværksætter kan du få et år gratis i DI. Vi vil gerne give dig en mulighed for at lære os at kende og opleve, hvad DI som erhvervs-

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal!

Benchmark Management. en strategisk benchmark af nøgletal! Benchmark Management en strategisk benchmark af nøgletal! 1 Hvilke spørgsmål kan jeg på svar på? Er der utilsigtede ledelsesmæssige beslutninger, som har betydning for vores resultatopgørelse? Hvor effektive

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel

Virksomhedernes syn på digitalisering af handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Virksomhedernes syn på digitalisering af handel Gennemført i samarbejde med EPINION Forord Handelsvirksomhedernes værdikæder er under forandring

Læs mere