Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?"

Transkript

1 Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013

2 Resume I dette projekt er undersøgt, hvilke barrierer vores kunder har for at bruge E-handelsløsningen. Begrundelsen for at lave dette projekt er, at vi bruger meget tid på at betjene de kunder, som henvender sig via telefonen med ønsker om, at vi leverer deres medicin til håndkøbsudsalg. Det er især de henvendelser, som vedrører flergangsrecepter, som ligger elektronisk på receptserveren, hvor det kunne være en stor lettelse, hvis de blev bestilt via E-handel. Det ville også være en hjælp til kunderne, da de kan bestille deres medicin i ro og mag derhjemme og ikke være afhængige af apotekets åbningstider og eventuel ventetid på telefonopkald. Målgruppe: Forsendelseskunder kroniske syge, som får fast medicin P-pillebrugere For at undersøge, hvilke barrierer der kan være, har vi uddelt i alt 400 spørgeskemaer, både til forsendelseskunder og kunder, som kommer i skranken. Resultatet viste, at vores kunder ikke bruger muligheden for at købe medicin via apoteket.dk. Det skyldes dog ikke, at de ikke har adgang til internettet, da 85 % svarede ja til, at de har adgang til internettet. For at udbrede kendskabet til køb af medicin via E-handel, har jeg udarbejdet informationsflyers, om hvilke muligheder og fordele kunderne får ved at bruge E-handel. Vi uddelte 200 informationsflyers og brochurer om E-handel til vores kunder i målgrupperne over en 2 ugers periode. Lægerne fik tilsendt et orienteringsbrev med informationer om dette projekt, da jeg skønnede, at der kunne komme reaktioner fra deres patienter. For at udbrede kendskabet til E-handel valgte jeg at besøge det største af apotekets håndkøbsudsalg. Målet med besøget var at tage kontakt til kunderne og fortælle dem om de muligheder, der findes for E- handel. For at danne mig et billede af, hvor mange telefoniske henvendelser vi får, som vedrører bestilling af medicin til forsendelse, har jeg valgt at registrere alle forsendelser i en 2 ugers periode. Resultatet af registreringen viste, at ud af de 169 telefoniske henvendelser, var 111 på baggrund af recepter fra receptserveren. I perioden var der kun 4 E-ordre bestillinger. Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel For nogle er det en teknisk barriere, en del ved ikke hvilke muligheder, der findes, og andre har ingen interesse i at handle på internettet. På baggrund af at 85 % af dem, vi spurgte i spørgeskemaet, bruger internettet og kun 4 ud af 169 forsendelser er på baggrund af en E-ordre, kan jeg konkludere, at der er et behov for at udbrede kendskabet til E-handel. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 1

3 Projektets fokus på E-handel har også bevirket, at mine kollegaer har fået bedre kendskab til E-handel og derfor kan informere kunderne om muligheden. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 2

4 Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Målgruppe Projektets baggrund/idé Problemformulering Metode Tids- og handleplan Materialer Projektets forløb Udarbejdelse af tids- og handleplan Opgørelse og analysering af E-ordrer i Besøg i håndkøbsudsalg Opgørelse og analysering af forsendelser i uge Udarbejdelse af spørgeskema Informationsflyer Brev til lægerne Resultater Besøg i håndkøbsudsalg Registrering og analyse af E-ordrer i Resultat og analysering af forsendelser i uge 4+5 i Spørgeskema undersøgelsen Registrering af antal E-ordre i uge 13, 14 og 15 år Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 3

5 5. Diskussion og Konklusion Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Erfaringer Hvordan kan andre få gavn af resultatet Det videre forløb Bilag: Informationsflyer Bilag: Brev til lægerne Bilag: Spørgeskema Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 4

6 1. Indledning Projektet er lavet i samarbejde med farmakonom Tina Skov Jepsen, som har deltaget i indsamling af data til registrering af forsendelser i uge 4+5, samt udarbejdelse og analysering af spørgeskemaer. Tina Skov Jepsen har også sørget for udlevering af brochurer, informationsflyers og spørgeskemaer på afdelingen i Christiansfeld Formål Projektets formål er at få kunderne til at benytte E-handel på Apoteket.dk, frem for telefonisk henvendelse til apoteket for at bestille medicin. Derfor ønsker jeg at undersøge, hvilke barrierer kunderne har overfor at bestille medicin og andre varer via E-handel på apoteket.dk. Desuden vil vi udbrede kendskabet til E-handel via apoteket.dk, så vores kunder vil bruge denne mulighed for at bestille deres medicin til levering i f.eks. håndkøbsudsalg samt bruge muligheden for at lave en abonnementsordning på deres flergangsrecepter som f.eks. p-piller. Fordele for apoteket Det er mindre ressourcekrævende at behandle en E-ordre i forhold til de mange telefonopkald apoteket dagligt modtager, som vedrører bestilling af medicin fra receptserveren til forsendelse. E-ordrer kan ekspederes på tidspunkter, når det passer apoteket. Apotekets personale får kendskab til E-handel, så alle kan ekspedere en E-ordre og kan rådgive kunderne om de muligheder, der findes på apoteket.dk. Kunderne vil også i den forbindelse blive oplyst om, at de på apoteket.dk ved hjælp af NemId kan se deres gyldige recepter på receptserveren. Det vil også kunne spare apoteket for telefonopkald som vedrører spørgsmål, om der er gyldige recepter på receptserveren. Fordele for kunderne Kunderne kan selv se hvilke recepter, de har liggende på receptserveren og kan i ro og mag lave en E-ordre til apoteket. Samtidig kan de også bestille andre varer, som de ønsker leveret sammen med medicinen. Kunderne kan via Apoteket.dk oprettet en abonnementsordning. En abonnementsordning betyder, at kunden på en gang kan lave en bestilling på så mange udleveringer, som der er recept til og med det tidsinterval som kunden ønsker. Der er så mulighed for at vælge om medicin skal afhentes på apoteket, eller ønskes leveret til f.eks. et håndkøbsudsalg. Kunden modtager automatisk en sms med besked om, at medicinen står klar til afhentning. Abonnementsordningen kan især være smart til p-pille brugere Målgruppe Forsendelseskunder Kronisk syge, som får fast medicin P-pille brugere Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 5

7 1.3. Projektets baggrund/idé Haderslev Hjorte Apotek består af en hovedafdeling i Haderslev og en filial i Christiansfeld. Filialen i Christiansfeld har mange forsendelser, især til de 4 tilknyttede håndkøbsudsalg hvoraf der til en af dem dagligt leveres ca. 50 pakker. Hovedapoteket i Haderslev har 1 håndkøbsudsalg, men har til gengæld mange forsendelser til hjemmeplejen og plejehjem. Jeg har observeret, at vi bruger meget tid på telefonsamtaler med kunder, som bestiller medicin fra receptserveren. De ønsker ofte at få medicinen leveret til et af vores håndkøbsudsalg. Telefonsamtalerne er ressourcekrævende for apoteket og tidskrævende for vores kunder Problemformulering Kan vi lære vores kunder at bestille medicin via E-handel? Kan vi få lægerne til at udstede flergangsrecepter til især kroniske patienter, så kunderne kan lave en fast leveringsaftale med apoteket? Afdækning af hvilke barrierer vores kunder har for at kunne/ville bruge E-handel. Hvilke barrierer er der specielt for de 3 målgrupper? Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 6

8 2. Metode Registrering og analyse af forsendelser i uge 4+5 Analyser af hvilken type medicin der bestilles Registrere kundetype (alder kroniker) Udarbejdelse af informationsflyer, som beskriver de muligheder, der findes på apoteket.dk og hvilke fordele, der er for kunden. Udlevering af Danmarks Apotekerforenings materialer om E-handel. Tilstedeværelse på et af håndkøbsudsalgene, hvor jeg vil informere om E-handel og uddele brochurer. Udlevering af spørgeskemaer til afdækning af, hvilke barriere kunderne har overfor E-handel Tids- og handleplan Januar 2013 Februar 2013 Marts 2013 April 2013 Maj 2013 Test af E-handel med egne recepter Bestilling af materialer Opgørelse og analysering af E-ordrer i 2012 Besøg i håndkøbsudsalg Opsummering af besøget i håndkøbsudsalget Udarbejdelse af instruktion: Ekspedition af E-ordrer Indsamling af forsendelsesrecepter i uge 4+5 Udarbejdelse af informationsflyer Udarbejdelse af spørgeskema Registrering og analysering af forsendelser i uge 4+5 Tidsplan for udlevering af informationsflyers, brochurer og spørgeskemaer Udlevering af spørgeskemaer Udlevering af informationsflyers og brochurer Registrering og analysering af returnerede spørgeskemaer Udarbejdelse og levering af informationsbrev til lægerne Opgørelse af E-ordrer i uge efter vi har udleveret brochurer og informationsflyers Opsamling til projektrapporten Projektrapport Udarbejdelse af præsentation af projektet på apoteket Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 7

9 2.2. Materialer Danmarks Apotekerforenings brochure om E-handel. Kan ses på: Visitkort Køb din medicin på apoteket.dk udgivet af Danmarks Apotekerforening i forbindelse med kampagne for E-handel. Kan ses på: e.asp Informationsflyer se bilag side 19 Brev til lægerne se bilag side 20 Spørgeskema se bilag side 21 Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 8

10 3. Projektets forløb 3.1. Udarbejdelse af tids- og handleplan I løbet af projektet, blev jeg inspireret til nye tiltag, der kunne øge antallet af E-handelskunder. Det kunne blandt andet være interessant at analysere på, hvor mange E-ordrer apoteket har haft i 2012 for at have data til at sammenligne med, så det kunne undersøges, om dette projekt giver flere E-handels kunder. For at få erfaring med brug af E-handel på Apoteket.dk oprettede jeg mig selv som bruger. Efterfølgende går det lettere at undervise mine kollegaer i oprettelse og behandling af E-ordre. På denne måde kunne hele apoteket rådgive kunderne om E-handel Opgørelse og analysering af E-ordrer i 2012 For at have en sammenligning med om dette projekt giver flere E-handels kunder, har jeg valgt at opgøre antal E-ordrer i Registreringen blev opdelt i: Navn (af hensyn til, om det er de samme kunder, som bestiller medicin via E-ordre) Alder (er det primært unge eller ældre som bestiller via E-ordre) Afhentning, forsendelse og forsendelsessted.(sender vi flest til håndkøbsudsalg?) 3.3. Besøg i håndkøbsudsalg Jeg havde kontaktet brugsuddeleren i Bjert Brugs og aftalt, at jeg d. 29. januar ville være til stede i hans butik fra kl. 15. Vi valgte, at besøget skulle ligge sidst på eftermiddagen, da det er på det tidspunkt, de fleste kunder henter deres medicin fra apoteket. Formålet med besøget var at tage kontakt til de kunder, som kom i butikken enten for at hente deres pakke fra apoteket, eller købe andre varer. Jeg ønskede også at informere brugsuddeleren om dette projekt, da vi har erfaret, at han er en yngre mand, som er meget computerinteresseret og ønsker at udnytte de elektroniske muligheder, der findes. Baggrunden for valget af netop Brugsen i Bjert, er at det er vores største håndkøbsudsalg og vi leverer dagligt ca pakker Opgørelse og analysering af forsendelser i uge I samarbejde med Tina Skov Jepsen blev der indsamlet forsendelses recepter i uge 4+5. Recepterne blev registreret i: Antal telefoniske henvendelse Køn Engangsrecepter Flergangsrecepter Recepter fra receptserveren Håndkøbsbestillinger P-pille recepter Kronikere Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 9

11 E-ordrer Forsendelsessteder Baggrunden for at registrere ovenstående var at undersøge, hvor mange telefoniske henvendelser vi har samt ikke mindst, hvor stor en andel af henvendelserne, der vedrører recepter fra receptserveren. Desuden var det også interessant at vide, hvor mange af dem, der har flergangsrecepter, og hvor mange, der er p-pille brugere Udarbejdelse af spørgeskema Det var ikke problemfrit at få udarbejdet spørgeskemaet. Følgende spørgsmål var med i overvejelserne, inden spørgeskemaerne blev udformet. Jeg skulle finde ud af, hvad jeg egentlig ville spørge om, og hvilket resultat jeg ønskede. Ligeledes skulle jeg også finde ud af: 1. Hvor mange spørgeskemaer skal der udleveres? 2. Hvem skal have spørgeskemaet? 3. Hvordan får vi besvarelserne retur? 4. Hvad er det jeg ønsker at få svar på? 5. Hvordan bliver svarere nemmest at analysere? Efter mange overvejelser og skabeloner, fandt jeg i samarbejde med Tina Skov Jepsen frem til, hvilke spørgsmål der skal stilles i spørgeskemaet. For at få flest mulige besvarelser, valgte jeg i samarbejde med apotekeren at udlodde præmier blandt de indkomne besvarelser. Det var der god respons på blandt kunderne i skranken Informationsflyer For at udbrede kendskabet til E-handel, har jeg i samarbejde med Tina Skov Jepsen udarbejdet en informationsflyer til kunderne (se bilag side 19). Den er tænkt, som et supplement til brochuren fra Danmarks Apotekerforening om E-handel. I ugerne uddelte vi i alt 200 flyers og brochurer fordelt på begge afdelinger til kunderne i målgrupperne Brev til lægerne Da vi i informationsflyerene bl.a. skriver, at det er en fordel at få lægen til at udstede recepter til flere gange, har vi valgt at sende et informationsbrev til lægerne (se bilag side 20), så de er orienteret om, de tiltag vi gør på apoteket for at informere vores kunder om E-handel. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 10

12 4. Resultater 4.1. Besøg i håndkøbsudsalg Jeg spurgte kunderne, om de kendte til muligheden for at bestille varer på internettet. Nogen svarede ja og andre nej. Jeg fortalte dem, om de muligheder, der er ved at gå ind på hjemmesiden Apoteket.dk. Især muligheden for at bestille varer, som ikke er i sortiment i hånkøbsudsalget, var der stor interesse for. Som eksempel nævnte en af kunderne, at hun kørte til et apotek i Kolding for at hente 100 Panodil, mens en anden kunde kunne se det smarte i, at hun kunne bestille nogle specielle børnevitaminer på nettet og så afhente det i Bjert Brugs. En kunde blev også glad for at høre, at hun kan bestille en speciel creme, som ikke er i sortimentet i håndkøbsudsalget via E-ordre og så få den leveret til håndkøbsudsalget. Jeg uddelte Danmarks Apotekerforenings brochure E-handel og visitkort Køb din medicin på apoteket.dk. Der blev uddelt ca. 30 brochurer. (se materialer side 8) Brugsuddeleren var meget interesseret i E-handel og ville gerne være behjælpelig med at uddele brochuren fra Danmarks Apotekerforening om E-handel og ligeledes fortælle sine kunder om de muligheder, der er på apoteket.dk I alt, synes jeg, det var en positiv oplevelse at være i Bjert håndkøbsudsalg, og jeg blev godt modtaget af brugsuddeleren og hans kunder. Jeg tror besøget vil give flere E-handels kunder Registrering og analyse af E-ordrer i 2012 Analysen viste, at der i alt har været 72 E-ordre, som er fordelt på få kunder i år Det åbner op for muligheden for at informere disse kunder om, at man kan lave et abonnement, så deres medicin automatisk bliver sendt til udleveringsstedet med det ønskede tidsinterval. Ud af de 72 E-ordre ønskede 35 at få bestillingen leveret Resultat og analysering af forsendelser i uge 4+5 i 2013 For at danne sig et billede af, hvor stor en andel, de telefoniske henvendelse har, af det antal forsendelser, vi har haft i perioden, har jeg opgjort antallet af udleveringer via pakkelister til at være 916. Det siger noget om, hvor mange vi dagligt har, som henvender sig telefonisk, og det er ressourcekrævende for apoteket. Ud af de 169 telefoniske henvendelse i perioden var de 111 henvendelser på baggrund af recepter fra receptserveren. Disse bestillinger kunne være bestilt på en E-ordre. 114 af de telefoniske henvendelser var fra kvinder og de resterende 58 var fra mænd. Derudover var 63 af de 169 telefoniske henvendelser fra kronikere. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 11

13 Figur 1 viser at ud af de 169 telefoniske henvendelser, var de 37 bestilling af håndkøbsmedicin, som ligeledes kunne være bestilt via en E-ordre. Figur 2 viser at kun 43 ud af 113 receptmedicinbestillinger var flergangsrecepter fra lægen. Det tyder på, at flere burde få en flergangsrecept hos lægen. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 12

14 Figur 3 viser at kun 2 af henvendelserne var fra P-pille brugere. Det viser, at det ikke er denne kundegruppe, som beder om at få deres p-piller leveret. I øvrigt viste analysen, at der kun havde været 4 E-ordrer i denne periode, hvilken betyder, at der er et potentiale i at udbrede kendskabet til E-handel Spørgeskema undersøgelsen Skrankekunderne Det gik fint med at uddele spørgeskemaerne i skranken. Kunderne blev bedt om at udfylde skemaet, mens vi gjorde medicinen klar. Derved var vi sikre på at få skemaet retur. Resultatet viser også, at ud af de 200 skemaer vi uddelte, fik vi 182 skemaer retur Forsendelseskunderne Det gik også fint med at få sendt det antal spørgeskemaer med til de kunder, som fik sendt medicin til håndkøbsudsalg. Desværre har vi ikke fået ret mange af skemaerne retur på trods af, at vi til hvert spørgeskema havde vedlagt en kuvert med påsat etiket med teksten: Spørgeskemaet afleveres i denne kuvert til håndkøbsudsalget. Resultatet her viser, at ud af de 200 skemaer vi sendte har vi fået 31 retur. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 13

15 Erfaringer fra udformning af spørgeskemaerne Det er svært at stille de rigtige spørgsmål At finde ud af, hvad det er jeg gerne vil undersøge Tvivl om kunden svarer på det, jeg spørger om. Kunderne skal udfylde spørgeskemaet på apoteket, for at få svarene retur. God idé at udlodde præmier blandt de indkomne besvarelser Fik ikke mange besvarelser retur fra forsendelseskunderne Jeg mener, at antallet af spørgeskemaer var et passende grundlag for at give svar på min problemstilling. Dog er antallet af besvarelser fra forsendelse kunder for få. Det er tidskrævende at registrere svarerne Registrering af svarerne Figur 4 viser at kun 18 ud af de 213 besvarelser svarer, at de bruger muligheden for at købe medicin via Apoteket.dk. Internetadgang er ingen hindring, da 157 svarer, at de har adgang til internettet. 91 har ingen interesse i at bruge muligheden og 97 har aldrig hørt om muligheden. Information/hjælp ser ikke ud til at være årsagen til ikke at bestille medicin via E-handel. De få som bruger E-handel, bestiller overvejende medicin fra receptserveren. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 14

16 Kommentarer fra kunderne At man automatisk oprettes og blot skal ind og aktiverer en konto Jeg handler på apoteket God ide Ønsker personlig betjening Bruger meget lidt medicin, oftest receptpligtigt via mit normale apotek Tænker ikke rigtig over mulighederne Mulighed for misforståelse Ønsker personlig betjening Ringer til lægen og bestiller Var ikke klar over at jeg kunne bestille receptmedicin via E-handel Bestiller elektronisk ved min læge Glemmer at muligheden er tilgængelig Kun sjældent behov Er ikke god til alt det nye teknik Medicin bestilles af hjemmesygeplejen Har brugt det, men fik lavet fejlbestilling og har siden glemt at det findes Jeg vil gerne at min læge ordinerer min medicin Vi er ikke så gode til det med computer Først lige hørt om det Mor er 85 år, har stærkt nedsat syn og ikke adgang til internet 4.5. Registrering af antal E-ordre i uge 13, 14 og 15 år 2013 For at se om det har haft en effekt i ugerne umiddelbart efter, vi uddelte E-handels brochuren og informationsflyeren, har jeg opgjort antal E-ordrer i ugerne 13, 14 og Resultat Uge i 2012 = 4 Uge i 2013 = 11 2 af bestillingerne i 2013 er på håndkøbsmedicin. 5 ordrer er fra nye kunder, der ikke tidligere har benyttet sig af E-ordre i Konklusion Jeg håber årsagen til, at der både er flere ordre i perioden og at der er håndkøbsbestillinger samt 5 af ordrerne er fra kunder, som ikke tidligere har benyttet sig af E-ordre hos os, er, at vi har haft fokus på E- handel. Det kræver dog flere data for at kunne lave en definitiv konklusion på effekten af de tiltag, der er lavet i forbindelse med dette projekt Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 15

17 5. Diskussion og Konklusion Der er et stort potentiale i at overbevise vores kunder om, at der er en mulighed for at lave E-ordrer i stedet for at ringe til apoteket. Da p-pillebrugere ikke er dem, som henvender sig med ønske om at få medicinen leveret, kan vi foreslå dem at oprette en abonnementsordning på Apoteket.dk. Så får kunden automatisk en sms om, at varen står klar til afhentning, og de er fri for at skulle huske at bestille en ny recept hos lægen og huske at få afhentet deres p-piller. Besøget i håndkøbsudsalget var en positiv oplevelse og det kunne være en god ide at gentage besøget og eventuelt udvide det til også at besøge apotekets øvrige håndkøbsudsalg med henblik på at informere kunderne om muligheden for E-handel. Analysen af E-ordrer i 2012 vil blive brugt til sammenligning med antal E-ordrer i Derved kan jeg se om, dette projekt har betydet, at flere af vores kunder benytter sig af E-handel. Brevet til lægerne har ikke givet nogen respons. Hverken positiv eller negativ. Til gengæld har det sikret, at lægerne har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvad vi har fokus på. Da jeg efter, at spørgeskemaerne var udleveret, blev gjort opmærksom på, at nogle af kunderne var i tvivl om, hvad de skulle svare i spørgsmål 3: har ikke interesse og spørgsmål 5: har aldrig hørt om muligheden, er jeg blevet opmærksom på, at der kan være en usikkerhed på, hvad det er kunden har svaret på her. Eftersom der ikke er stor forskel mellem ja og nej på begge spørgsmål, har jeg valgt ikke at tillægge det den store betydning. Det er rigtig ærgerligt, at jeg ikke havde omformuleret spørgsmålene til: Har E-handel interesse? og Har du hørt om muligheden for E-handel på apoteket.dk? Læring af dette: Man tror selv, at der ikke kan være tvivl om, hvad det er, der spørges om, men virkeligheden er en anden. Det er vigtigt for den fremtidige brug af E-handel, at apotekerforeningen har et stabilt edb-system, som kan håndtere en stabil E-handel. Der har i den periode, hvor jeg har lavet projektet været problemer med, at E-handel programmet ikke har fungeret. Enten har kunderne ikke kunnet bestille, ellers har apoteket ikke kunnet behandle E-ordrer i edb-systemet. Hvis E-handel skal blive en succes er det vigtigt at edb-systemet ikke svigter, og det skal være let tilgængeligt for brugerne. Projektet har medvirket til en øget fokus på de muligheder, kunderne har via Apoteket.dk. Det har betydet, at mine kollegaer på apoteket har været rigtig gode til at informere kunderne om disse muligheder. Apotekerforeningens brochure og visitkort om E-handel er flittigt blevet udleveret til vores kunder. Vi har uddelt brochurer og informationsflyers i uge efter planen. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 16

18 5.1. Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Jeg fik ikke et endegyldigt svar på projektets titel ud af dette projekt, men følgende er umiddelbart svaret: Kunderne ønsker personlig betjening, som er nævnt i kommentarerne fra kunderne Teknikken kan være en barriere svarer 62 ud af 213 besvarelser 97 ud af 213 svarer, at de er uvidende om mulighederne for E-handel E-handel har ingen interesse, mener over halvdelen Ud fra kommentarerne i spørgeskemaet kan jeg konkludere, at nogle er usikre på at bruge E- handel Erfaringer Af projektet har jeg lært, at det er svært at formulere de rigtige spørgsmål i et spørgeskema og få svarerne retur igen. Jeg har også fået erfaring i hvilke og hvor mange data der skal til for at det giver mening i et projekt, og samtidig hvordan dataene skal registreres og analyseres. Jeg kunne have brugt en testperson, der ikke kender noget til E-handel og apoteket`s verden for at finde de bedste formuleringer på spørgsmålene. For at få svar retur fra forsendelseskunderne, burde jeg have været til stede i håndkøbsudsalgene og aktivt have udleveret spørgeskemaer og fået svarene retur med det samme. 6. Hvordan kan andre få gavn af resultatet Det er vigtigt, at personalet er fortroligt med E-handel for at kunne informere kunderne om, hvilke muligheder der findes på apoteket.dk. Resultatet af spørgeskemaet viste bl.a., at 55 % ikke kendte til de muligheder, der findes inden for E-handel på apoteket.dk. Det betyder, at der skal reklameres mere for E-handel for at vi kan få kunderne til at bruge muligheden. Da telefoniske henvendelser er mere tidskrævende at besvare end det at behandle en E-ordre er yderlige en vigtig grund til at udbrede E-handelsløsningen. 7. Det videre forløb Min plan er i 2014 at lave en registrering af antal E-ordrer i 2013 for at undersøge om vi har fået flere E- ordrer. Forhåbentlig vil jeg kunne se, at apotekets indsats har givet resultat. Der skal fortsat være fokus på E-handel på apoteket. Overveje flere besøg på apotekets håndkøbsudsalg for at informere kunderne om E-handel I perioder sendes informationsflyers og E-handelsbrochuren med til apotekets forsendelseskunder. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 17

19 Behandling af E-ordrer er implementeret i apotekets kvalitetssystem, således at instruktionen løbende vil blive revideret og gennemgået for hele personalet så alle er opdateret på sidste nye viden omkring E- handel. Projektet vil blive præsenteret for mine kollegaer på et morgenmøde, og i den forbindelse vil jeg opfordre til at alle prøver at lave en E-ordre for bedre at kunne rådgive kunderne. Desuden vil jeg opfordre til stadig at have fokus på E-handel, så interesserede kunder får information om denne mulighed. Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 18

20 Bilag: Informationsflyer Får du fast medicin og mangler hjælp til at huske at få bestilt din medicin kan apoteket hjælpe dig. Via Apoteket.dk kan du oprette et abonnement så dine varer automatisk er klar til afhentning eller forsendelse. Aftale om fast levering af din medicin Aftale om at din medicin står klar til afhentning på apoteket Det kræver at du får din læge til at skrive en recept til flere udleveringer og recepten lægges elektronisk på receptserveren. Fordele for dig: Du laver èn bestilling på så mange udleveringer som du har recept til Varen bliver sendt til det ønskede forsendelses sted uden at du behøver at kontakte apoteket hver gang. Varen er klar når du kommer på apoteket I vedlagte brochure om E-handel kan du læse om alle de muligheder der er for E-handel på apoteket.dk Hvis der er noget du er i tvivl om så spørg på apoteket. Med venlig hilsen Haderslev Hjorte Apotek og Christiansfeld Apotek Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 19

21 Bilag: Brev til lægerne 18. marts 2013 Til lægerne Til orientering udleverer apoteket i de kommende uger en brochure og informations ark til interesserede kunder omkring E-handel på apoteket.dk Via NemID på apoteket.dk har patienten flg. muligheder: Søge oplysninger om deres gyldige elektroniske recepter på apoteket.dk Sende en E-ordre til apoteket hvis de ønsker medicinen leveret eller gjort klar til afhentning. Oprette en abonnements ordning hvis de får fast medicin f.eks. P-piller denne ordning kræver at der foreligger flergangsrecepter på receptserveren. De kan også her bestille andre varer som ikke er receptpligtig, f.eks. vitaminer og andre håndkøbsvarer. Fordele for lægerne: I undgår unødige opkald fra jeres patienter om ny receptbestilling, hvor patienterne stadig har gyldige recepter liggende på receptserveren. Patienter har selv mulighed for at se hvilke recepter de har liggende på receptserveren. Yderligere oplysninger kan fås på Apoteket.dk eller kontakt apoteket E-handel Med venlig hilsen Haderslev Hjorte Apotek Bispebroen 2 B, 6100 Haderslev Tlf Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 20

22 Bilag: Spørgeskema Spørgeskema om E-handel udarbejdet af Haderslev Hjorte Apotek 1. Bestiller du medicin via E-handel på apoteket.dk til afhentning på apoteket eller til levering? Ja: Nej: Hvis NEJ til spørgsmål 1 hvilke barrierer har du for IKKE at bruge denne mulighed for medicinbestilling? (der må gerne være flere svar muligheder) Har ikke adgang til internet Ja: Nej: Det har ingen interesse Ja: Nej: Bruger ikke medicin Ja: Nej: Har aldrig hørt om muligheden Ja: Nej: Mangler hjælp/information til at kunne bruge muligheden Ja: Nej: Andet: Hvis JA til spørgsmål 1 hvad bruger du E-handel på apoteket.dk til? (der må gerne være flere svar muligheder) Bestilling af receptmedicin ud fra recepter som ligger på receptserveren Ja: Nej: Bestilling af medicin som ikke kræver recept Ja: Nej: Bestilling af andre varer f.eks. Vitaminer, hudplejeprodukter, smertestillende medicin Andet: Ja: Nej: Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 21

23 Skemaet afleveres på apoteket eller i vedlagt kuvert til dit håndkøbsudsalg senest d. 7. marts 2013 På forhånd tak for hjælpen Med venlig hilsen Haderslev Hjorte Apotek Der trækkes lod om fine præmier blandt de indleverede besvarelser, så skriv dit tlf. nr. her: Haderslev Hjorte Apotek. Bispebroen 2 b Haderslev. 22

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK

E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK E-handel E-HANDEL PÅ APOTEKET.DK På apoteket.dk kan du købe de samme varer online, som du kan købe på det fysiske apotek. Du kan købe både receptmedicin og håndkøbsmedicin samt almindelige apoteksvarer

Læs mere

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring:

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Formål med projektet har været at forbedre rådgivningen angående ernæring til kræftramte og deres pårørende, når de kommer på apoteket for at afhente medicin

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Rådgivning og kommunikation med apotekets fjernkunder.

Rådgivning og kommunikation med apotekets fjernkunder. Rådgivning og kommunikation med apotekets fjernkunder. RESUME Forsendelseskunder er ikke særligt krævende, og mener de får den rådgivning, de har brug for. Når man så taler med dem i skranken, afsløres

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267 af 7-03-206 :29 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 650 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon af 6 3-08-206 08:45 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Problemformulering: Hvordan får vi vore forsendelseskunder til at komme ind på apoteket til TPI?

Problemformulering: Hvordan får vi vore forsendelseskunder til at komme ind på apoteket til TPI? TPI til forsendelseskunder. Problemformulering: Hvordan får vi vore forsendelseskunder til at komme ind på apoteket til TPI? Resume: Baggrunden for projektet er, at TPI er en succes i apotekets skranke,

Læs mere

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af ikke-dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af ikke-dosisdispenseret Handicap og Psykiatri Ikke-dosisdispenseret Definition Ikke-dosisdispenseret : Lægemidler, der ophældes i doseringsæsker, dråber, salve, mixtur. Bruger af ikke-dosisdispenseret

Læs mere

Guide til webshoppen på apoteket.dk. Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet.

Guide til webshoppen på apoteket.dk. Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet. Guide til webshoppen på apoteket.dk Webshoppen er optimeret til computer, tablet og mobil. Skærmbillederne svarer til computer og tablet. 1 E-handel på apoteket.dk Forside Du kan komme til webshoppen via

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE

BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE BILAG 5. INFORMATIONSBREVE TIL SKOLERNE Oversigt Brev til skolen... 2 Brev 1 til skoleleder... 3 Brev til bibliotekar... 3 Brev 1 til lærere... 4 Brev til forældrene... 5 Brev 2 til skoleleder... 6 Brev

Læs mere

09-04-2015. Side 1 af 9

09-04-2015. Side 1 af 9 Dette skal ikke læses som et forsøg på at hænge nogen ud. Det skal læses som et forsøg på at informere markedet på et så tæt på objektivt grundlag som muligt. 09-04-2015 Min bror fyldte 18 år 28. feb.

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVRnummeret

Læs mere

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark

FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark FMK på apoteket Danmarks Apotekerforening Kredskonsulent Camilla Neuper Kjeldal Region Syddanmark Disposition Status for FMK på apotekerne Hvorfor er FMK vigtig for apotekerne? Hvad vil apotekerne med

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008

Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 Danmarks Apotekerforening Analyse 6. november Laveste ventetid målt på apotekerne siden 2008 I den seneste måling af apotekernes ventetid fra oktober var den gennemsnitlige ventetid 3 minutter og 1 sekund.

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Brugen af bleer i ældreplejen

Brugen af bleer i ældreplejen 11. december 2015 Brugen af bleer i ældreplejen 31 procent af FOAs medlemmer på plejecentre oplever én gang om ugen eller oftere, at en beboer må bruge bleen, fordi der ikke er tid til at hjælpe vedkommende

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVRnummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker

FORBRUGERPANELET OKTOBER 2011. Forbrugerpanelet om apoteker Forbrugerpanelet om apoteker Det typiske blandt respondenterne er, at de køber receptpligtige lægemidler på apoteket ca. en gang i kvartalet, hvilket 40% angiver, mens knap hver tredje (31%) gør det sjældnere.

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Indsamlingsdagen. Landsindsamling 30. april Koordinators vejledning

Indsamlingsdagen. Landsindsamling 30. april Koordinators vejledning Indsamlingsdagen Landsindsamling 30. april 2017 Koordinators vejledning 1 Indhold Materialer... 3 Materialer til én indsamler... 4 Bestilling af materialer... 5 Levering af materialer... 5 Returnering

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 3.712 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 6.253 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 48% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

af 6 09-2-206 0:4 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden

Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Ældrerådets temadag d. 1.10.2013 Ældres ønsker til fremtiden Der deltog 142 mennesker i ældrerådets temadag, heraf var 13 kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af ældrerådet. Af de 129 gæster

Læs mere

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig

Håndkøbsmedicin. Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig Håndkøbsmedicin Håndkøbsmedicin er lige så rigtig medicin som receptpligtig medicin. Du skal derfor også bruge håndkøbsmedicin med omtanke. Det kan du læse mere om her i brochuren. Håndkøbsmedicin er

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse.

Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder Gå til kassen. På næste skærmbillede vælger du betalingsform og forsendelse. Handelsbetingelser BESTILLING KØB trin-for-trin. Find den ønskede vare. Kom varen i indkøbskurven ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis du ønsker at fortsætte

Læs mere

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til?

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til? Apoteket og QR barcodes [År] hvad kan vi bruge dem til? Dorte Lena Dam & Tina Nygaard Madsen Horsens Søndergades Apotek 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og formål.2 2. Målgruppe...2 3. Problemformulering...2

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop!!

DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop!! DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop Vis dit medlemskort hver gang du handler i en Matas butik, Matas Webshop eller hos ClubM partner, og få point. Læs mere her. du handler for Du optjener du handler

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53

Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Stamoplysninger. Tilsyn med indkøbsordning Spar Frederiksberg Allé 53 Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed

MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Danmarks Apotekerforening Analyse 9. april 2014 MEGAFON: Tårnhøj tilfredshed med de danske apotekers service, tilgængelighed og faglighed Ni ud af ti danskere er tilfredse eller meget tilfredse med apoteket,

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center

Patientinformation. Velkommen til M42. Medicinsk Center Patientinformation Velkommen til M42 Medicinsk Center Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om Medicinsk Center og læse om, hvad du

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder

EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder EVALUERING af projekt Mobilt værktøj til mobil medarbejder Pilotprojektet er evalueret ud fra en procesbaseret tilgang til virkningsevalueringen. Evalueringsspørgsmålet: Jobcenter Langeland ønskede at

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling

Patientinformation. Velkommen til M14. Medicinsk Afdeling Patientinformation Velkommen til M14 Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om medicinsk afdeling og læse om,

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S

Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Brugerundersøgelser Reno Djurs I/S Rekvireret af: Reno Djurs I/S Udfærdiget af: JHN Processor v. cob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen November-december 202 JHN PROCESSOR I Spinderigade E I 700 Vejle

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen

Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Stamoplysninger. Tilsyn med vaskeriordning Clara Service Gruppen Det udfyldte skema samt de telefonisk indhentede borgerinterviews udgør basis for tilsynsmedarbejderens tilbagemelding til leverandørledelsen

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

Faaborg Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Faaborg Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 20-05-2015 Faaborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 03-02-2015 Gyldig til: 30-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Tema MitHelbred på din ipad

Tema MitHelbred på din ipad Tema MitHelbred på din ipad Sofus 18. oktober 2015 Side 1 Vejledning til Besøglægen.dk e-portal Første besøg Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF INDKØB MULTI INDKØB A/ S [ Tilsynet er udført d. 16/12 2013 af Merete Larsen i Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Manglende recepter hvad er årsagen og giver det risiko for non-compliance?

Manglende recepter hvad er årsagen og giver det risiko for non-compliance? 2017 Manglende recepter hvad er årsagen og giver det risiko for non-compliance? Majbritt Hvilsom & Susanne Nielsen Skibby apotek 27-04-2017 0 ndhold Resume... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering...

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere