Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015."

Transkript

1 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer, søge markedsinformation, abonnere på realtidskurser. Yderligere information om Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du finde på henholdsvis Nordea.dk/onlineinvestering eller Nordea.dk/nordeainvestor 2 Vilkår for Online værdipapirhandel Disse regler er gældende, når du handler værdipapirer online via Online Investering eller Nordea Investor som er bankens elektroniske Når du handler Værdipapirer via Nordeas elektroniske handelsplatforme gælder følgende regler i øvrigt: Generelle vilkår for erhvervskunder, Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder, Depotbestemmelser i Nordea, Nordeas retningslinjer for udførelse af ordrer, Bankens Politik for interessekonflikter. De seneste versioner af reglerne kan du til enhver tid finde på nordea.dk/mifid. 3 Hvordan logger du på de elektroniske handelsplatforme Online Investering kan kun benyttes fra en PC. Du skal benytte NemID når du logger på, se pkt Nordea Investor kan benyttes på alle enheder der understøtter en HTML5 browser, herunder PC, MAC, samt de fleste smartphones og tablets. Du skal benytte NemID når du logger på Nordea Investor. 3.1 Brug af NemID Du skal have et NemID for at bruge de elektroniske Har du allerede adgang til Netbank med NemID, vil denne adgang også gælde for de elektroniske NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort/en nøgleviser, som angiver de koder (nøgler), du skal taste ind sammen med dit bruger-id og din adgangskode. Reglerne vedrørende brug af NemID, herunder reglerne for opbevaring af bruger-id, adgangskode og nøglekort/en nøgleviser, fremgår af Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som du kan finde på Midlertidig adgangskode Har du ikke allerede adgang til Netbank med NemID, modtager du en midlertidig adgangskode med posten eller i en sms, som du skal bruge, første gang du skal logge på den elektroniske handelsplatform. Har du fået den midlertidige adgangskode med posten, skal den bruges inden 30 dage. Har du fået den midlertidige adgangskode i en sms, skal den bruges inden otte timer, hvis det er første gang, du skal logge på de elektroniske Det er kun dig, som må kende den midlertidige adgangskode. Ser kuverten ud til at have været åbnet, skal du kontakte din filial eller Nordeas Telefonbank i stedet, og bestille en ny. Det samme gælder, hvis du ikke har modtaget brevet med koden senest 10 dage efter, at du har underskrevet og returneret din Online Aftale. Ud over den midlertidige adgangskode skal du bruge dit NemID-nummer, som fremgår af brevet med nøglekortet. Den midlertidige adgangskode kan kun bruges én gang. Når du har brugt den, kan du smide den ud. 3.3 Selvvalgt adgangskode til NemID Når du har brugt den midlertidige adgangskode, skal du oprette en selvvalgt adgangskode til NemID. Din adgangskode skal du bruge sammen med dit bruger-id og nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, når du fremover skal logge på de elektroniske Din adgangskode skal være en kombination af tal og bogstaver (fra A til Z). Adgangskoden skal være på mindst 6 og højst 40 tal og bogstaver. Det fremgår af logon skærmbillederne, hvilke krav der gælder for valg af adgangskode. Lær din adgangskode til NemID udenad, og oplys den ikke til andre. Får du mistanke om, at andre kender din adgangskode, men ikke har kopieret nøgler fra dit nøglekort eller fået adgang til din nøgleviser, skal du straks ændre adgangskoden. Er du i tvivl om andre har kopieret nøgler fra dit nøglekort eller fået adgang til din nøgleviser, skal du straks spærre adgangen til de elektroniske handelsplatforme, se pkt Det fremgår af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår du skal spærre dit NemID. Du kan læse reglerne på nemid.nu.

2 4 Generelt om online handel med værdipapirer Inden du handler via Nordeas elektroniske handelsplatforme, bør du orientere dig om investering i værdipapirer og gøre dig fortrolig med den elektroniske handelsplatform og reglerne for handel. Du skal være opmærksom på, at det kan være strafbart at købe eller sælge et værdipapir, hvis du har viden om ikke-offentliggjorte oplysninger, der mærkbart kan have betydning for kursen. Endvidere kan det være strafbart at udsprede urigtige, vildledende, tendentiøse eller fortrolige oplysninger, rygter om udstedere eller om børsnoterede værdipapirer eller i det hele taget på nogen måde forsøge, at påvirke kursdannelsen på værdipapirer med uhæderlige midler. Når du handler værdipapirer via en elektronisk handelsplatform, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt handler uden personlig investeringsrådgivning (execution only). Du bør altid undersøge, hvilke konsekvenser, herunder skattemæssige, som den enkelte handel kan få for dig. Salgs- og købskurserne på danske værdipapirer mv. kommer fra NASDAQ OMX København (herefter Nasdaq OMX ). Kurser på udenlandske værdipapirer leveres via Thomson Reuters Limited fra de respektive udenlandske børser. Kurserne er som udgangspunkt minimum 15 minutter forsinket. 5 Risici Du skal være opmærksom på, at køb og salg af værdipapirer er forbundet med en risiko, idet kursen på værdipapirer afhænger af udsving på kapitalmarkederne m.v. Investering i værdipapirer kan derfor medføre tab. Alle værdipapirer er risikomærket grøn, gul eller rød. Læs mere på nordea.dk/risikomærkning. For investeringsforeningsbeviser i afdelinger som banken rådgiver om kan du også finde information om risici i dokumentet Central Investorinformation, som findes for hver enkelt afdeling. Du finder link til dokumentet i handelsbilledet. 6 Handelsgrænser Når du får adgang til bankens elektroniske handelsplatforme, fastsætter banken grænser for, hvor meget du dagligt kan købe og sælge værdipapirer for. Ønsker du højere eller lavere grænser, skal du kontakte banken.. I Online Investering finder du informationen under menupunktet Personligt, Opsætning, Brugeroplysninger. I Nordea Investor finder du informationen under min profil. Første gang du logger på en af de elektroniske handelsplatforme, eller når du har aftalt en anden handelsgrænse, anbefaler vi, at du gør dig bekendt med handelsgrænsens størrelse. Hvis handelsgrænsen overskrides, bliver ordren afvist. 7 Bekræftelser Straks efter gennemførelse af en ordre kan du se din bekræftelse online. Du har adgang til dine elektroniske handelsbekræftelser via de elektroniske Du kan ved afgivelse af en ordre bestille en handelsbekræftelse som vil blive tilsendt med post. Prisen for dette fremgår i handelsplatformen.. Du bør altid kontrollere, at alle oplysningerne er korrekte. Har du spørgsmål til handelsbekræftelsen, eller mener du, at der er fejl i den, skal du straks kontakte din filial. 8 Afvikling af handler Når du handler værdipapirer, registreres købet eller salget i dit depot på afviklingsdagen - som udgangspunkt 2 eller 3 børsdage efter handlens udførelse, afhængig af hvilken børs du handler værdipapiret på. Afregningsbeløbet hæves eller indsættes på din konto på afviklingsdagen. Du har dog råderet over værdipapirerne straks efter gennemførelse af et køb. Du må kun sælge værdipapirer, der ligger eller lægges i det opgivne depot senest på afviklingsdagen. Sælger du obligationer, hvoraf nogle offentliggøres til udtrækning inden afviklingsdagen, bliver handlen gennemført for de ikke-udtrukne obligationer, der ligger i depotet. Banken foretager et erstatningskøb svarende til de udtrukne obligationer til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på din konto. Til sikkerhed for betalingen i forbindelse med køb af værdipapirer tager banken pant i de værdipapirer, du køber. Er der ikke penge nok på den tilknyttede konto på afviklingsdagen, kan banken vælge at realisere værdipapirerne. En eventuel difference bliver hævet på din konto. Du må kun købe værdipapirer, hvis der er dækning på den tilknyttede konto på afviklingsdagen. Såfremt der opstår overtræk på den tilknyttede konto er dette misligholdelse og banken er berettiget til at ophæve aftale om Online Investering/Nordea Investor uden varsel, se pkt.21 9 Ordretyper 9.1 Handel med danske værdipapirer Du kan vælge mellem følgende ordretyper, når du handler via bankens elektroniske handelsplatforme: Børshandel, strakshandel, eller gennemsnitshandel. Nogle ordretyper er kun tilgængelige for nogle typer værdipapirer og/eller for nogle markedspladser.

3 Når du vælger ordretyperne strakshandel eller gennemsnitshandel er din modpart Nordea Bank Danmark A/S. Handler af ordretypen børshandel sker direkte på NASDAQ OMX København ( Nasdaq OMX ), i dennes åbningstid, med en af NASDAQ OMX godkendt værdipapirhandler som modpart. Når du handler værdipapirer på NASDAQ OMX, som er mindre likvide, skal du være opmærksom på, at den senest handlede kurs og det aktuelle bud eller udbud ikke nødvendigvis er et retvisende billede af værdipapirets værdi ved ordreafgivelsen. Du kan læse om de enkelte ordretyper, herunder fordele og ulemper ved de forskellige ordretyper, i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.2 Særlig for strakshandel Når du handler strakshandel skal du være opmærksom på at handlen først er endelig, når banken har modtaget og accepteret din ordre. Hvis kursen ændrer sig, før banken har modtaget og accepteret ordren, vil handlen blive gennemført til den nye kurs, såfremt ændringen har positiv indflydelse på dit køb eller salg. Medfører ændringen derimod, at et køb bliver dyrere for dig, eller provenuet ved salg bliver lavere for dig, gennemføres handlen ikke uden din forudgående accept. Der er et maksimum beløb, for de værdipapirer, hvori der tilbydes strakshandel. Dette beløb kan du finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. Når du er logget på Online Investering. Hvis du har handlet for maksimum beløbet, kan du ikke gennemføre en ny tilsvarende handel i samme fondskode (uanset beløbets størrelse), før der er gået 5 minutter, som tæller fra tidspunktet fra din sidste gennemførte strakshandel i fondskoden. Du kan godt strakshandle flere gange uden at skulle vente, så længe handlerne ikke samlet overskrider handelsgrænsen for fondskoden. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, vil du få en besked frem på din skærm, som oplyser dig om din mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommissionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. Du kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.3 Særligt for Gennemsnitshandel Der er et maksimum beløb for de værdipapirer, hvori der tilbydes gennemsnitshandel. Dette beløb kan du finde under Hjælp/generel hjælp/regler & Fakta/Værdipapirkategorisering i Online Investering. I Nordea Investor fremgår det under Hjælp/Handel og Værdipapirer. En gennemsnitshandel gennemføres kun på børsdage. Hvis du afgiver ordren inden kl , gennemføres handlen som regel samme dag til et volumenvægtet gennemsnit af de kurser, der har været handlet til på NASDAQ OMX i løbet af dagen indtil kl , samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Hvis ordren afgives efter kl , gennemføres handlen først børsdagen efter til denne dags gennemsnitskurs samt et kurstillæg ved køb eller et kursfradrag ved salg. Banken forbeholder sig ret til ikke at afregne en gennemsnitsordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på NASDAQ OMX den pågældende dag. Hvis banken ikke kan tilbyde en gennemsnitshandel, vil du få en besked frem på din skærm, som oplyser dig om din mulighed for at lade banken tage din ordre i kommission. Når banken tager en ordre i kommission vil ordren blive ekspederet som en børshandel, en strakshandel eller en gennemsnitshandel efter bankens bedste skøn. Det kan tage minutter, timer, hele eller eventuelt flere dage at gennemføre en kommisionshandel, da banken må tage højde for markedspres og likviditet i instrumentet. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. Du kan læse om kommisionshandel i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder. 9.4 Særligt for handel med udenlandske aktier Du kan købe og sælge udenlandske aktier via de elektroniske handelsplatforme på udvalgte udenlandske børser i deres respektive åbningstid - som hovedregel dog tidligst fra kl og senest til kl dansk tid. De børser du kan handle aktier på og deres åbningstid fremgår på nordea.dk/ Til beregning af kursen i danske kroner benyttes den valutakurs, der er gældende i banken på det tidspunkt, hvor ordren gennemføres. Valutakurserne kan ses på den relevante elektroniske handelsplatform. Derudover beregnes et valutaterminstillæg/-fradrag. Udenlandske aktiehandler kan blive delafregnet. Du kan derfor ikke være sikker på, at hele din ordre handles. Den del af ordren, som eventuelt ikke er blevet handlet, vil stadig stå som bestilt i ordrestatus, indtil den eventuelt måtte blive handlet eller - hvis der er tale om en limiteret ordre - blive annulleret, når limiteringen udløber. Afgiver du en købs- eller salgsordre på en udenlandsk aktie, som ændrer stykstørrelse, vil din ordre normalt blive udført i overensstemmelse med de i ordren angivne oplysninger om antal styk og eventuel limiteringskurs, uden korrigering af styk og limiteringskurs. Medfører et salg, at der bliver solgt mere, end du har rådighed over, vil banken foretage et erstatningskøb til dagskurs og med beregning af sædvanlige omkostninger. Beløbet bliver hævet på din konto.

4 9.5 Udenlandsk aktiehandel uden limitering Hvis du ønsker at handle udenlandske aktier til aktuel markedskurs, kan du afgive din ordre som udenlandsk aktiehandel. Dette gælder dog ikke for ordrer på børserne i Stockholm, Oslo og Helsinki, hvor ordren skal afgives i overensstemmelse med punkt 9.6. Ordren vil blive gennemført hurtigst muligt til den aktuelle markedskurs.. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. 9.6 Udenlandsk aktiehandel med limitering Hvis du ønsker at sætte en maksimumskurs på dit aktiekøb eller en minimumskurs på dit salg, skal du angive en limiteringskurs på din ordre, og en periode hvori kursen skal være gældende. Herefter gennemføres ordren kun, hvis aktien kan handles inden for den fastsatte limiteringskurs. Du kan altid følge ordrens status i handelsplatformen under menupunktet ordrestatus. 10 Fortrydelse Kapitel 4 om fortrydelsesret ved fjernsalg i Lov om visse forbrugeraftaler finder ikke anvendelse på handel med værdipapirer. Du kan derfor ikke fortryde en handel med værdipapirer. Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår, efter at du har spærret din adgang til de elektroniske For at du kan blive gjort ansvarlig, er det en forudsætning, at banken har registreret og bogført bevægelserne korrekt Bankens ansvar Banken er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Banken er ikke ansvarlig for tab, som skyldes: at informationer ikke kan ses, eller at en handel ikke kan indgås som følge af programfejl og driftsforstyrrelser, der hindrer eller afbryder brugen af de elektroniske handelsplatforme, fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited, nyheder fra Ritzau Finans eller i de øvrige markedskommentarer og analyser, du har adgang til på de elektroniske fejl i kurser fra NASDAQ OMX, udenlandske børser eller multilaterale handelsfaciliteter(mft).enhver form for misbrug, uanset om den kan henføres til personer, der har fået den midlertidige adgangskode, din adgangskode og/eller nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser, eller ej. 11 Annullering af ordrer En strakshandel kan ikke annulleres. Ved andre ordretyper er der en vis mulighed men ingen sikkerhed - for at få ordren annulleret. Dette kan gøres under menupunktet ordrestatus. Særligt for gennemsnitshandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt hele weekenden og på danske helligdage. Mellem kl og kl på børsdage kan du bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. Særligt for udenlandske aktiehandler som endnu ikke er gennemført er, at de kan annulleres før kl og efter kl på børsdage samt i weekenden og helligdage på det lokale marked hvor børsen er hjemhørende. Mellem kl og kl kan du bestille en annullering, men ikke være sikker på, at ordren bliver annulleret. 12 Ansvar ved misbrug 12.1 Dit ansvar Handler med værdipapirer finder sted på grundlag af de ordrer, banken modtager, og som er identificeret med din adgangskode og eventuelt med nøgler fra dit nøglekort/din nøgleviser. Du har ansvaret for, at ordren er afgivet korrekt. Banken er ikke ansvarlig for tab som følge af fejl og mangler i modtagne ordrer eller ordrer, hvis indhold er ændret undervejs. 13 Priser Når du handler værdipapirer, betaler du kurtage til banken. Herudover skal du betale eventuel udenlandsk børsafgift, omsætningsafgift eller skat. Du kan se oplysninger om beregningsgrundlag, aktuelle priser, kurtagesatser, depotomkostninger og øvrige omkostninger i Værdipapirhandel i Nordea - Detailkunder som du finder på nordea.dk/mifid. Du kan også få disse oplysninger i din filial Supplerende serviceydelser (gælder kun Online Investering) Når du har adgang til Online Investering, kan du i Online Investering abonnere på supplerende serviceydelser. Du betaler særskilt for hver supplerende serviceydelse, du tilmelder dig i Online Investering. Priserne fremgår af en særskilt prisoversigt, som du kan finde på nordea.dk/onlineinvestering under priser og vilkår. Du kan også få priserne oplyst i din filial. Betalingen bliver hævet løbende på din konto indtil abonnementet opsiges. Du kan fortryde dit køb af en supplerende serviceydelse indtil 14 dage efter købet. Meddelelse herom sendes til Nordea, Online Investering, Strandgade 3, 1401 København K. Hvis du begynder at bruge den supplerende serviceydelse inden fristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten De supplerende service ydelser som du har købt i Online Investering, vil også være gældende for Nordea

5 Investor, så længe du ikke kan købe supplerende serviceydelser i Nordea Investor. Banken kan med 2 måneders varsel ændre prisen for supplerende serviceydelser og ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. 14 Kryptering Alle personlige informationer, som sendes mellem banken og din elektroniske enhed bliver krypteret, så ingen andre har mulighed for at læse informationerne. 15 Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om køb og salg Banken registrerer oplysninger om de ordrer og handler, du foretager. Det drejer sig om dit bruger-id, konto- og depotnumre, dato og tidspunkt, beløb, kurser samt værdipapirtype og -mængde. Banken registrerer også de oplysninger, den får fra dig om adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og de værdipapirer, du har interesse i. Banken indsamler i øvrigt data i forbindelse med din brug af de elektroniske Det gælder data om din færden på de elektroniske handelsplatforme, bl.a. din brug af kurslister, depotoversigt, grafik, analyser og kommentarer. De indsamlede oplysninger behandles fortroligt og bruges til at forbedre den service og sikkerhed, som er på den elektroniske handelsplatform, til statistiske formål samt i forbindelse med tilbud om finansielle ydelser. Videregivelse af oplysninger kan inden for rammerne af lovgivningen ske til andre selskaber i Nordea koncernen til samme brug. I øvrigt videregives oplysninger kun til brug for afviklingen af handler, hvis værdipapirer skal opbevares hos andre end banken, eller hvis lovgivningen eller børsreglerne kræver det. 16 Software og Teknik 16.1 Ophavsret Alle immaterielle rettigheder til den software, der benyttes på den elektroniske handelsplatform, tilhører banken. Softwaren må ikke kopieres, ændres, overdrages, videregives eller stilles til rådighed for andre. Du må heller ikke dekompliere, foretage reverse engineering, afsløre eller bryde softwaren. Banken har ophavsretten til analyserne på den elektroniske handelsplatform. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller give analyserne videre. Du må heller ikke vise analyserne eller gengive dele af dem på Internettet. Banken og NASDAQ OMX har ophavsretten til de kursinformationer mv. på danske værdipapirer, som du får oplyst, når du bruger de elektroniske Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde overdrage eller videregive kurser eller anden information. Du må heller ikke vise kurser eller gengive dele af dem på Internettet. De enkelte børser har ophavsretten til de kursinformationer på udenlandske værdipapirer, der leveres via Thomson Reuters Limited. Thomson Reuters Limited har ophavsretten til Thomson Reuters nyheder. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive kurser eller Thomson Reuters nyheder mv. Thomson Reuters Limited fraskriver sig ansvaret for fejl eller fejlvurderinger i oplysninger fra Thomson Reuters Limited. Eksterne leverandører, der måtte levere informationer til de elektroniske handelsplatforme, har ophavsretten til disse informationer. Du må ikke kopiere, ændre, sælge eller på anden måde videregive informationer fra eksterne leverandører Tekniske krav til dit udstyr De tekniske krav til din elektroniske enhed og internetadgang står på vores hjemmeside på nordea.dk/tekniskekrav. Vi anbefaler, at du løbende opdaterer dit antivirusprogram og styresystem. 17 Spærring og driftsforstyrrelser 17.1 Automatisk spærring Taster du din NemID adgangskode forkert 5 gange, bliver dit NemID spærret. Du kan få åbnet dit NemID igen ved at kontakte din filial Din pligt til at spærre din adgang til de elektroniske handelsplatforme Du skal snarest muligt spærre din adgang til de elektroniske handelsplatforme, hvis du får mistanke om: at en anden kender din adgangskode til NemID at en anden kender nøglerne fra dit NemID nøglekort/din NemID nøgleviser at en anden uberettiget har brugt din adgang til de elektroniske handelsplatforme Du kan spærre din adgang ved at spærre dit NemId på følgende måder: kontakte din filial ringe til Nordeas Telefonbank på Du får en bekræftelse på, hvornår spærringen er registreret Din pligt til at spærre dit NemID Det fremgår i øvrigt af punkt 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, hvornår du skal spærre dit NemID. Du kan læse reglerne på nemid.nu Driftsforstyrrelser Når du logger på den elektroniske handelsplatform, får du, så vidt det er muligt, meddelelser om fejl og driftsforstyrrelser.

6 18 Spørgsmål om den elektroniske handelsplatform Har du spørgsmål om brugen af den elektroniske handelsplatform, kan du ringe til Hotline på Sprog Online aftalen samt aftaler om abonnementer på realtidskurser, realtidsnyheder, analyser, informationer etc. indgået via den elektroniske handelsplatform er alle på dansk. Nordea, Kundeservicechefen, Postboks 850, 0900 København C. Klager over bankens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Se endvidere datatilsynet.dk. 23 Dansk ret Retlige tvister mellem dig og banken afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole. Dog er visse informationer og serviceydelser, herunder dem du kan abonnere på, skrevet på engelsk, fx visse aktieanalyser. 20 Ændring af reglerne Ændring af reglerne til ugunst for dig kan ske med 14 dages varsel. Ændring til gunst for dig kan træde i kraft uden varsel. Ændringer kan ses i de elektroniske handelsplatforme før de træder i kraft. En varslet ændring af reglerne vil blive anset for godkendt af dig, medmindre du inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler os, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil din Online aftale blive anset for ophørt på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de nye regler. 21 Opsigelse Du kan til enhver tid opsige din Online aftale uden varsel. Hvis du har indgået handler på opsigelsestidspunktet, vil disse blive gennemført. Banken kan opsige Online aftalen med 14 dages varsel. Hvis du misligholder Online aftalen eller gør uberettiget brug af Online Investering/Nordea Investor, er banken berettiget til at ophæve aftalen straks. Banken er ligeledes berettiget til at ophæve aftalen straks, såfremt du er eller senere bliver bosiddende i USA eller andre lande eller territorier, hvor banken af juridiske årsager ikke må give dig adgang til en elektronisk handelsplatform. Banken kan uden varsel og uden begrundelse afbryde muligheden for at afgive ordrer som børshandel. 22 Klager Hvis en uoverensstemmelse med banken ikke bliver løst til din tilfredshed, kan du kontakte bankens kundeservicechef, som er klageansvarlig i banken. Kundeservicechefen er din garanti for, at klagen bliver behandlet på den rigtige måde. Henvendelse sker til

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle værdipapirer,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra august 2016.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra august 2016. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra august 2016. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatform På Nordeas elektroniske handelsplatform, Nordea Investor,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med 14 dages varsel eller uden varsel hvis

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatform bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatform Nordea

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea privat Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatform På Nordeas elektroniske handelsplatform, Nordea Investor, kan

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Erhverv, med brugere gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med 14 dages varsel

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med to måneders varsel eller uden varsel hvis

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere gælder fra 2. januar 2017 og kan ændres af banken med to måneders varsel.

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere gælder fra 3. januar 2018 og kan ændres af banken med to måneders varsel

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv NemID

Regler for Netbank Erhverv NemID Regler for Netbank Erhverv NemID Du kan få onlineadgang til Netbank i Nordea på flere forskellige enheder, fx via din computer (Netbank), mobiltelefon (Mobilbank) eller tablet (Mobilbank). Læs mere om

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv med brugere

Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere Regler for Netbank Erhverv med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) Det er muligt at få onlineadgang

Læs mere

Regler for Netbank Privat med brugere

Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere Regler for Netbank Privat med brugere gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1. Hvad kan Netbank Privat bruges

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBIL-/TABLETBANK TIL NETBANK ERHVERV Gælder fra den 7. december 2012 Her kan du læse om de betingelser, der gælder for Danske Banks elektroniske bankløsning for mindre erhvervsdrivende til mobile enheder, som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. Lov om betalingstjenester

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Regler for Netbank Privat

Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat Regler for Netbank Privat gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ). Du kan få onlineadgang til Netbank i banken på flere forskellige

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra den 28. november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Danske Mobilbank indeholder i vidt omfang

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016

Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 Regler for online værdipapirhandel i Nordea Privat, med brugere Disse regler gælder fra august 2016 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatform bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatform Nordea

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK - FORBRUGERE Gælder fra november 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning til mobile enheder som eksempelvis mobiltelefoner eller tablets. 1 Danske Mobilbanks anvendelsesmuligheder Du skal være opmærksom på, at der er

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for Danske Mobilbank år

Betingelser for Danske Mobilbank år Betingelser for Danske Mobilbank 15-17 år Gælder fra den 26. september 2016 Danske Mobilbank 15-17 år er Danske Banks elektroniske bankløsning for 15-17 årige privatkunder til mobile enheder som eksempelvis

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE LETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks internetbank for privatkunder med forenklet

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank Erhverv Danske Banks internetbank

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER)

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K E R H V E R V (TIDLIGERE BLANDEDE AFTALER) Gælder fra den 12. august 2014. Her kan du læse om de betingelser, der gælder for aftaler om Danske Netbank

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder

Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Kreditbankens NetBank og accept af "Vilkår for Kreditbankens NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder

Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Ringkjøbing Landbobanks NetBank og accept af "Vilkår for Ringkjøbing Landbobanks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R E L E K T R O N I S K T I L S L U T N I N G S A F T A L E T I L D A N S K E N E T B A N K - F O R B R U G E R E BDanske E T Netbank I N G E- forbrugere L S E R er FDanske O

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet.

Hvor der gælder særlige bestemmelser for privat- eller erhvervskunder, er dette særskilt fremhævet. Generelle regler for selvbetjening Generelt Ved privatkunder forstås fysiske personer, der benytter systemerne ikke-erhvervsmæssigt. Ved erhvervskunder forstås personer, foreninger, forretningsdrivende,

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E L E T B A N K F O R B R U G E R E Gælder fra den 1. januar 2018 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R

B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R B E T I N G E L S E R F O R D A N S K E N E T B A N K 1 5-1 7 Å R Dette dokument består af to sæt betingelser for Danske Netbank 15-17 år. Det første gælder, når du logger på Danske Netbank 15-17 år med

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE L ETBANK F ORBRUGERE Gælder fra den 9. maj 2016 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Letbank er en enkel udgave af Danske Banks

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE

BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE BETINGELSER FOR ELEKTRONISK TILSLUTNINGSAFTALE TIL DANSKE NETBANK FORBRUGERE Gælder fra den 12. august 2014 Danske Netbank forbrugere er Danske Banks internetbank for privatkunder. 1 Dine muligheder med

Læs mere

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder.

1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. Side 1 af 7 1. Tilmelding Tilmelding til Alm. Brand Banks Netbank og accept af Vilkår for Alm. Brand Banks Netbank for privatkunder. 2. Muligheder i Netbanken I Alm. Brand Banks Netbank kan du: Se posteringsoplysninger

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder

Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder 1. Tilmelding Tilmelding til Østjydsk Banks NetBank og accept af "Vilkår for Østjydsk Banks NetBank for privatkunder". 2. Muligheder i NetBanken I Østjydsk

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for Jyske Banks ebanking - privat

Regler for Jyske Banks ebanking - privat Regler for Jyske Banks ebanking - privat Side 1 Jyske Banks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Jyske Bank tilbyder fx Jyske Netbank og Jyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Regler for Sydbanks ebanking - privat

Regler for Sydbanks ebanking - privat Regler for Sydbanks ebanking - privat Sydbanks ebanking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Sydbank tilbyder fx Sydbanks NetBank og Sydbanks MobilBank. Reglerne for Sydbanks

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder

Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Vilkår for brug af Sydbanks NetBank for privatkunder Sydbanks NetBank er et system i Sydbanks ebanking I det efterfølgende angives du om den person, der kan benytte Sydbanks NetBank. 1. Tilmelding Tilmelding

Læs mere

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat

Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Regler for Ringkjøbing Landbobanks e-banking - privat Ringkjøbing Landbobanks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Ringkjøbing Landbobank tilbyder fx Ringkjøbing

Læs mere