trends for byggebranchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "trends for byggebranchen"

Transkript

1 trends for byggebranchen

2 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik side 4-2 Top 1 projekter 213 side Top 1 aktører 213 side Top 1 bygherretyper 213 side Planlagte projekter side Prognose for 214 side Forventede top 1 projekter 214 side Forventede top 1 aktører 214 side Datagrundlag side 49 Om CRM-Byggefakta A/S side 5-52 Kontaktpersoner side 54 CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

3 DE SKARPESTE FAKTA OM BYGGERIET I DANMARK STATISTIK OG PROGNOSER BASERET PÅ 1. DATAINDSAMLINGER FRA OVER 13. BYGGEPROJEKTER Velkommen til den årlige rapport med statistikker over aktiviteten i dansk byggeri samt prognoser for udviklingen i 214. CRM-Byggefakta, der har 5 ansatte, har i mere end 2 år indsamlet og videreformidlet detaljerede informationer om bygge- og anlægsprojekter landet over. De registreres og opsamles i markedets mest avancerede database, Parabyg. Samtidig udnyttes informationerne hver dag som vigtige leads i salgsarbejdet hos byggeriets aktører: Arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, håndværkere og leverandører af materialer. Største og mest massive datagrundlag Rapporten er baseret på en massiv datamængde om 13. byggeprojekter i Danmark. CRM-Byggefaktas research afdeling har for hvert projekt foretaget op mod 1 henvendelser, fordi vi starter dataindsamlingen allerede i et projekts indledende fase. Det betyder, at der samlet set er gennemført ca. 1. telefoninterviews for at tilvejebringe og verificere rapportens data. Jeg ønsker dig god læselyst. Hvor er markedet på vej hen? Resultatet er, at CRM-Byggefakta har opbygget en omfattende historisk viden om aktiviteten på det danske bygge- og anlægsmarked. Denne historiskstatistiske viden har vi analyseret og sammenfattet i første del af den rapport, du nu holder i hånden. I anden del af rapporten har vi analyseret data om planlagte byggeprojekter, der endnu ikke er påbegyndt og udarbejdet prognoser for 214. Analysen koncentrerer sig hovedlinjerne: Hvor kommer markedet fra og hvor er det på vej hen i det kommende år? Vi bryder tallene ned på regioner, byggeriets hovedgrupper, bygherretyper samt på entrepriseformer. Og vi er klar til at levere dig endnu mere statistisk materiale, hvis du har brug for at gå yderligere ned i detaljen eller lægge andre snit. Jens Slott Johansen Adm. direktør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 3

4 statistik

5 regioner sammenlignet Statistik realiserede byggeprojekter for 211, 212 & * Alle tal i mio. kr Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Realiseret 211 Realiseret 212 Realiseret 213 Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 5

6 hele landet/regioner Statistik Hele landet Hele landet % Ændring Efter en lille nedgang i 212, ser vi i 213 at byggeaktiviteten er tilbage på samme niveau som i 211. Opgangen i 213 bliver bl.a. båret af store projekter som f.eks. Amager Bakke, DNU, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Carlsberg-byen. Alene Amager Bakke har et budget på 3,5 mia. kr., hvilket nogenlunde matcher stigningen vi ser fra 212 til 213. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at vi regner med at hele budgetsummen udløses ved starten af udførelsesfasen, også selvom at f.eks. malerentreprisen først påbegyndes sent i processen. I 212 påbegyndtes færre superprojekter - projekter med budget på over 1 mia. kr. - og da de store projekter vejer tungt, når vi ser på byggebudgetterne, giver det naturligvis også en effekt i forhold til den samlede aktivitet. Region Hovedstaden Region Hovedstaden % Ændring % * 33 % * 41 % * Region Hovedstaden oplever fremgang ift. både 211 og 212. I 213 var det især projekter som Amager Bakke og Carlsberg-byen, der var medvirkende årsag til den stigende aktivitet. Tilsammen er de to projekter budgetteret til ca. 4,8 mia. kr., hvilket fint matcher den øgede aktivitet i regionen i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 6

7 regioner Statistik Region Sjælland Region Sjælland % Ændring % * 17 % * 12 % * I 212 var det især 2 projekter, der rykkede i Region Sjælland, nemlig Statsfængslet på Nordfalster og det store vejanlægsprojekt mellem Lejre og Vipperød. Tilsammen udgjorde de to projekters budgetter 2,6 mia. kr. I 213 så vi kun ét projekt i regionen på mere end 1 mia. kr., Psykiatrisygehuset i Slagelse, der var budgetteret til 1,2 mia. kr. Resten af nedgangen kan forklares med en generel nedgang i aktiviteten i regionen. Region Syddanmark Region Syddanmark % Ændring % * 15 % * 18 % * Region Syddanmarks største projekt med start i 212 var Danish Crown-slagteriet i Holsted, der var budgetteret til 5 mio. kr. Til sammenligning var regionens største projekt i 213 den ny olieterminal i Fredericia, der var budgetteret til ca. 1 mia. kr. Generelt er 213 også kendetegnet ved både flere og større projekter i regionen, så aktiviteten er med andre ord stigende. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 7

8 regioner Statistik Region Midtjylland Region Midtjylland % Ændring % * 2 % * 23 % * Region Midtjylland oplevede en mindre nedgang i aktiviteten i 212, men i 213 er regionen næsten tilbage på niveau med 211. Både større og flere projekter har bidraget til den øgede aktivitet - sammenlignet med 212 er der igangsat 182 flere projekter i 213, og de største projekter i 213 udgør tilsammen et væsentligt større budget end i 212. Det helt store projekt i Regionen i disse år - Det Ny Universitetshospital i Aarhus (DNU) - påbegyndtes ganske vist med første etape i 212, men de følgende etaper slog først igennem for alvor i 213. Region Nordjylland Region Nordjylland % Ændring % * 15 % * 6 % * Region Nordjylland oplevede i 213 en halvering af aktiviteten i byggeriet. Begge årene var især præget af boligprojekter, nybyggerier såvel som renoveringsprojekter, men ser vi på budgetter, var der i projekter over 1 mio. kr. i regionen, mod blot 4 i 213. Samtidig oplevede regionen et fald i antallet af projekter, som alt i alt tegner billedet af en kraftig vigende tendens i regionen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 8

9 hovedgrupper Statistik Fordeling på hovedgrupper Fordeling på hovedgrupper Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Når vi ser på fordelingen hovedgrupper, er tendensen i 213 overordnet set, at størsteparten af hovedgrupperne er tilbage på niveau med 211. Der er dog forskel på til hvilken side der har været udsvingning i mellemåret 212, ligesom der er et par af hovedgrupperne, der skiller sig ud. Hovedgruppe: Boliger - Huse Hovedgruppe: og lejligheder Boliger - Huse og lejligheder % Ændring % * 24 % * 2 % * Boligerne lavede et mindre peak i 212, men er i 213 tilbage på niveau med blev holdt oppe af en række større renoveringer i den almene boligsektor, hvilket har bidraget til en øget aktivitet indenfor hovedgruppen. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 9

10 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % Ændring Mio. kr % * 5 % * 7 % * I 211 blev aktiviteten i hovedgruppen Sport, Fritid, Kultur & Hotel især stimuleret af det store multimediebibliotek på Aarhus havn, der blev igangsat dette år med et budget på lige under 2 mia. kr. 212 var til gengæld ikke et år med de helt store projekter, men var snarere kendetegnet ved renoveringer, ombygninger og en del mindre projekter. I 213 er det projekter som Copenhagen Arena i Ørestad, der er med til at bringe hovedgruppen tilbage på 211-niveau. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport % Ændring % * 19 % * 17 % * Hovedgruppen Butik, Kontor, Lager, Industri & Transport har været støt faldende siden 211, hvor især påbegyndelsen af stationsbygningerne ifbm. den københavnske Cityring vejede tungt med et budget på hele 4,5 mia. kr. Til sammenligning udgør de samlede budgetter for de 5 største projekter i hhv. 212 og -13 kun ca. halvdelen af Cityringens budget, og faldet skal ses i lyset af dette. Ser vi bort fra Cityringens stationsbyggerier, er der reelt tale om en stigning fra 211 til -13. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 1

11 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % Ændring % * 17 % * 13 % * Indenfor hovedgruppen Skoler, Uddannelse & Forskning var vi i 213 tilbage på niveauet fra 211, efter at Mærsk Bygningen, som den store udvidelse af Panum Instituttet er døbt, i 212 trak niveauet op med mere end 1,3 mia. kr., og uden dette projekt havde 212 i langt højere grad mindet om de omkringliggende år. I 213 var der derimod et slående fravær af de helt store projekter - til gengæld var der mange mindre projekter indenfor denne hovedgruppe, og det er disse, der tilsammen sikrer at aktiviteten når et niveau der minder om de foregående år. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % Ændring % * 13 % * 13 % * Udsvingene i hovedgruppen Sundheds- & Socialvæsnet er af relativ lille karakter, og holder sig indenfor 1 mia. kr. Der var i 212 et mindre dyk i aktiviteten sammenlignet med 211 på trods af, at de første etaper af Det Ny Universitetshospital i Aarhus igangsattes dette år. Til gengæld slår DNU igennem med fuld kraft i 213, hvor de følgende etaper er igangsat med et samlet budget på mere end 2,5 mia. kr. Også Psykiatrisygehuset i Slagelse var med sit budget på 1,2 mia. kr. med til at løfte 213 inden for denne hovedgruppe. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 11

12 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Hovedgruppe: Off. bygn. politi, militæret & beredskabst % Ændring % * 4 % * 1 % * Hovedgruppen er traditionelt blandt de mindste, og levede i 213 fuldt op til rollen med det laveste niveau i 3 år. Dog bør det nævnes, at med opførelsen af Statsfængslet på Nordfalster i 212 med et budget på 1,3 mia. kr., sker faldet med afsæt i et aktivitetsniveau der må anses for højere end normalt. I 213 er der fravær af de helt store projekter, og selvom der er flere enkeltprojekter i 213 end i de to foregående år, er det projekter af langt mindre karakter, med opførelsen af Egedal Rådhus til 231 mio. kr. som det markant største. Hovedgruppe: Energi og renovation Hovedgruppe: Energi og renovation % Ændring % * % * 11 % * Hovedgruppen Energi & Renovation er traditionelt blandt de mindste, men i 213 var der usædvanlig høj aktivitet i hovedgruppen, hvilket kan tilskrives to projekter af de helt store - nemlig Dong Energy s olieterminal i Fredericia med et budget på 1 mia. kr., og navnligt Amager Bakke, den ny forbrænding på Nordamager til hele 3,5 mia. kr. Uden disse to superprojekter ville 213 kun ligge marginalt over 211 og 212, og således forklarer dette den kraftige stigning i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 12

13 hovedgrupper Statistik Hovedgruppe: Anlæg Hovedgruppe: Anlæg % Ændring % * 17 % * 18 % * Det særligt høje niveau i 211 skyldes igangsættelsen af tunnelarbejdet i forbindelse med den københavnske Cityring til et budget på hele 7 mia. kr., ligsom Nordhavnstunnelen, ligeledes i København, igangsattes dette år. Til sammenligning var dobbeltsporet mellem Lejre og Vipperød eneste anlægsprojekt over 1 mia. kr. i 212. I 213 var der ingen anlægsprojekter over 1 mia. kr. - til gengæld var der indtil flere i 25 mio. kr.-klassen. VIDSTE DU AT - rapporten er baseret på over 13. byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 13

14 entrepriseformer Statistik Fordeling på entrepriseformer Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Ser vi på de forskellige entrepriseformer, er der sket et tydeligt skift fra totalentrepriser til hhv. hoved- og fagentrepriser i perioden Skiftet er sket gradvist over alle tre år, og faldet inden for totalentrepriser modsvarer nogenlunde stigningen inden for de to andre entrepriseformer, og et mindre fald inden for storentrepriser modsvarer desuden den resterende del af stigningen. Entrepriseform: Totalentreprise Entrepriseform: Totalentreprise % Ændring % * 36 % * 31 % * Umiddelbart ser det ud som om at totalentrepriser er for nedadgående som den fremtrædende entrepriseform i perioden Dykker man ned i tallene, viser det sig imidlertid, at i 211 igangsattes ét megaprojekt som totalentreprise, og det er igen Cityringen der påvirker tallene. De to ben i projektet, nemlig tunneler og stationer, udgør tilsammen hele 11,5 mia. kr. Renses 211 for dette projekt, kommer året væsentligt under de to følgende år, og så ser vi rent faktisk, at der er en generel stigning i anvendelsen af totalentrepriser som foretrukken entrepriseform. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 14

15 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Hovedentreprise 25. Entrepriseform: Hovedentreprise % Ændring % * 34 % * 36 % * Hovedentrepriser er den traditionelt anvendte entrepriseform i anlægssektoren, og der vil således altid være et vist niveau indenfor denne entrepriseform. Vi kan imidlertid se en signifikant stigning indenfor projekter der anvender hovedentreprise som entrepriseform i årene Og ser vi på budgetterne for de 5 største hovedentrepriser i hvert af årene (anlæg undtaget), er der en støt stigning på ca. 25 mio. kr. fra år til år, så der er tegn på at hovedentrepriserne er på vej frem. Entrepriseform: Storentreprise Entrepriseform: Storentreprise % Ændring % * 11 % * 9 % * Den lidt specielle entrepriseform Storentrepriser oplever kun små udsving i årene En mindre stigning ses fra , og et fald på ca. 8 mio. fra hvilket kan forklares med, at arbejdet på Statsfængslet på Nordfalster iværksattes som storentreprise i 212, og med sit budget på 1,3 mia. kr. var det hovedårsagen til det øgede niveau i 212. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 15

16 entrepriseformer Statistik Entrepriseform: Fagentreprise Entrepriseform: Fagentreprise % Ændring % * 17 % * 22 % * Fagentrepriser er for opadgående i perioden , og især fra ses en markant stigning på næsten 3,5 mia. kr. Mærsk Bygningen ved Panum Instituttet iværksattes i 212 som fagentrepriser med et budget på 1,3 mia. kr., og i 213 påbegyndtes Amager Bakke, Psykiatrisygehuset i Slagelse samt Copenhagen Arena, der alle opføres som fagentrepriser, og tilsammen udgør deres budgetter hele 5,4 mia. kr., hvilket mere end udgør stigningen fra VIDSTE DU AT - CRM-Byggefakta overvåger mere end 9. aktive byggeprojekter? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 16

17 bygherretyper Statistik Bygherretyper - overblik Bygherretyper - overblik Boligselskab - Almen Offentlig - Kommune Offentlig - Region Offentlig - Stat Privat Private bygherrer udgør naturligt langt den største gruppe bygherrer, også selvom at der har været et mindre fald i private byggeprojekter over de senere år. Kommunerne er i 212 tilbage som den næststørste bygherregruppe, efter at de Almene Boligselskaber havde overtaget positionen i 212. Det skal dog siges at dette ikke skete helt uden hjælp fra det offentlige, der som bekendt tager del i finansieringen af almene boligprojekter. Bygherretype: Almene boligselskaber Bygherretype: Almene boligselskaber % Ændring % * 18 % * 14 % * Efter et peak i 212, er den almene boligsektor i 213 tilbage på 211-niveau. Der er ikke enkeltprojekter der som sådan stikker ud i de enkelte år, og der har generelt været et fald i antallet af projekter i den almene sektor fra , men gennemsnitsbudgetterne synes at være svagt stigende, hvilket kan forklare udsvinget. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 17

18 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - Kommune Bygherretype: Offentlig - Kommune % Ændring % * 17 % * 18 % * var især kendetegnet ved to store kommunalt finansierede projekter, nemlig Multimediehuset i Aarhus og anlægsprojektet Nordhavnsvej i København, der tilsammen havde et budget på 3,3 mia. kr. Renses disse to superprojekter bort, er niveauet for 211 sammenligneligt med de to følgende år, og kommunerne kan således siges at holde et nogenlunde konstant aktivitetsniveau. Bygherretype: Offentlig - Region Bygherretype: Offentlig - Region % Ændring % * 5 % * 11 % * Det væsentligt højere aktivitetsniveau hos regionerne i 213 skal ses i lyset af især Det Ny Universitetshospital i Aarhus, men også Psykiatrisygehuset i Slagelse, der tilsammen udgør 3,7 mia. kr., hvilket nogenlunde svarer til den stigning der ses af statistikken. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 18

19 bygherretyper Statistik Bygherretype: Offentlig - stat Bygherretype: Offentlig - Stat % Ændring % * 16 % * 1 % * Det øgede aktivitetsniveau i 212 skal især ses i lyset af 3 store projekter. Igen er det Mærsk Bygningen med sine 1,3 mia kr., der påvirker året, men også Statsfængslet på Nordfalster og anlægget af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, der begge ligeledes anddrager 1,3 mia. kr. Uden disse 3 projekter ville 212 have været på niveau med 211 og der ville dermed i givet fald være tale om en stigning fra Bygherretype: Private Bygherretype: Private % Ændring % * 43 % * 46 % * Private bygherrer definerer vi ved at være virksomheder, developers, investorer, fonde eller andels- og ejerforeninger, men ikke parcelhusejere mv. Den øgede aktivitet fra kan tilskrives Mærsk-domicilet i Lyngby, Microsoft-domicilet samme sted samt Det Ny Grønttorv i Taastrup. Tilsammen udgør disse projekter knap 2 af de 3,5 mia. kr., der udgør stigningen. De resterende 1,5 mia. kan forklares med generelt flere privatfinansierede projekter i 213. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 19

20 fordelt månedsvis Statistik Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Igangsatte byggeprojekter fordelt pr. måned Gennemsnit I marts 213 igangsattes både Psykiatrisygehuset i Slagelse og Amager Bakke, hvilket forklarer det usædvanlig høje udsving i denne måned set i forhold til de foregående år. VIDSTE DU AT - CRM-Byggefaktas informationer omfatter alle licitationer og udbud, indbudte og prækvalificerede? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 2

21 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat 213 hele landet By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse DNU - Etape S2 Aarhus N Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J hovedstaden By Mio. Byggestart Afsluttet Amager Bakke - Nyt forbrændingsanlæg København S Stationsområdet i Carlsberg Byen - Campus Byggeafsnit 8 Valby Projekt Syd22 - Renovering af rækkehusområdet Albertslund Copenhagen Arena i Ørestad Syd København S Copenhagen Markets - Det nye grønttorv 1. etape Taastrup Kgs. Lyngby - Kanalvejs-projekt - Microsoft Kongens Lyngby Copenhagen Towers, etape 2 København S Lyngby - Maersk Drilling og Maersk Supply domicil Kongens Lyngby Bryghusprojektet København K Marmormolen - Bolig-ø Øst København Ø sjælland By Mio. Byggestart Afsluttet GAPS - Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse Slagelse Lidl - Nyt centrallager Køge Renovering af Ladegårdsparken Holbæk Sydbyen - Renovering af boliger for SB & FOB Slagelse Vestegnens Kraftvarmeselskab - Etablering af transmissionsledning mellem Greve og Køge Køge Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg syd Solrød Strand Køge Bugt Motorvejen, etape vejanlæg nord Solrød Strand Kloakfornyelse Ølby Lyng Køge Helhedsplan - Nyt boligområde i Tune Nordøst Tune Vejvedligeholdelse i Sorø Kommune - Funktionsudbud Sorø CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 21

22 top 1 - projekter Statistik top 1 projekter igangsat fortsat syddanmark By Mio. Byggestart Afsluttet Dong Energy - udbygning af olieterminal Fredericia Aabenraa - Nyt psykiatrisk sygehus - Fase 2 Aabenraa Fynske Motorvej E Jord- og belægningsarbejder Middelfart Sønderparken - Renovering af afd. 12 Fredericia Sydvestjysk Sygehus - Psykiatrisk døgnafdeling i Esbjerg Esbjerg N Kolding Sygehus Fase 2, Akutmodtagelse Kolding Sønderparken afd Renovering af boliger Fredericia Kolding Sygehus Fase 3, Ny Sengebygning Kolding Udbygning af afløbssystem Langelinie Odense M Løgumkloster - ny varmecentral og solvarme Løgumkloster midtjylland By Mio. Byggestart Afsluttet DNU - Etape S2 Aarhus N DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N2 Aarhus N Viby Syd - Nyt Rosenhøj Viby J DNU - Delprojekt Abdominal/Inflammation, udbudsområde S1 Aarhus N SHiP - Kontorbyggeri på Århus Havn Aarhus C IKEA Århus - Opførelse af nyt varehus Aarhus N Motorvejen Funder-Låsby, Spuns-Syd Silkeborg DNU - Delprojekt Akut, udbudsområde N4 Aarhus N Ølbyvej afd. 1 - Genopførelse af boliger Struer Motorvejen Funder-Låsby, Jord- og belægningsarbejde Øst Silkeborg nordjylland By Mio. Byggestart Afsluttet Skagen Havn - Nyt havnebassin, kajanlæg m.v. Skagen Magisterparken Afd Renovering af boliger Aalborg Aalborg - Nye ungdomsboliger ved Stormgade Aalborg Katedralen - Lindholm Brygge - Nye ungdomsboliger Nørresundby Renovering af Lille Tingbakke Vodskov Behandlerhus i Brønderslev Brønderslev Renovering af boliger- afdeling 2 Hirtshals ESCO-projekt - Brønderslev Kommune Brønderslev Hjørring Varmeforsyning - Multibrændselsanlæg - Maskinentreprisen Hjørring University College Nordjylland, UCN - udbygning Sofiendalsvej Aalborg SV CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 22

23 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 bygherrer Antal Pris mio kr Rolle Amager Ressource Center - ARC Bygherre Region Midtjylland Bygherre Vejdirektoratet Bygherre Region Midtjylland Bygherre Region Syddanmark Bygherre Carlsberg Byen P/S Bygherre Region Sjælland Bygherre Banedanmark Bygherre Albertslund Kommune Bygherre Vandcenter Syd as Bygherre Arkitekter Antal Pris mio kr Rolle Bjarke Ingels Group ApS Arkitekt Vilhelm Lauritzen A/S Arkitekt Rådgivergruppen DNU I/S Arkitekt Rubow Arkitekter A/S Arkitekt Arkitema Architects Arkitekt Creo Arkitekter A/S Arkitekt MIKKELSEN Arkitekter A/S Arkitekt Schmidt Hammer Lassen Architects K/S Arkitekt Mangor & Nagel A/S Arkitekt C.F. Møller Danmark A/S Arkitekt ingeniører Antal Pris mio kr Rolle MOE Ingeniør Rambøll Danmark A/S Ingeniør Cowi A/S Ingeniør Grontmij A/S Ingeniør Niras A/S Ingeniør Rådgivergruppen DNU I/S Ingeniør Alectia A/S Ingeniør Midtconsult A/S Ingeniør Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S Ingeniør Arup Ingeniør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 23

24 top 1 - aktører Statistik baseret på byggeprojekter igangsat fortsat Hoved og totalentreprenører Antal Pris mio kr Rolle NCC Construction Danmark A/S Hoved/Totalentreprenør Per Aarsleff A/S Hoved/Totalentreprenør MT Højgaard a/s Hoved/Totalentreprenør KPC-Byg A/S Hoved/Totalentreprenør Hoffmann A/S Hoved/Totalentreprenør Züblin A/S Hoved/Totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S Hoved/Totalentreprenør Casa Entreprise A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund A/S Hoved/Totalentreprenør Barslund Cg Jensen I/S Hoved/Totalentreprenør CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 24

25 top 1 - bygherretyper Statistik baseret på byggeprojekter igangsat 213 alle bygherretyper Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat Vejdirektoratet Offentlig stat Region Midtjylland Offentlig region Region Syddanmark Offentlig region Københavns Kommune Offentlig kommune Carlsberg Byen P/S Privat Banedanmark Offentlig stat Region Sjælland Offentlig region Dong Energy Power A/S 1 1. Privat NCC A/S 8 85 Privat alle private 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Amager Ressource Center - ARC Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Carlsberg Byen P/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Dong Energy Power A/S 1 1. Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel NCC A/S 8 85 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Arena Cphx A/S 4 7 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Udviklingsselskabet By & Havn I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Grønttorvet København A/S 1 6 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Ejendomsselskab ApS Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Danica Pension 1 45 Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Privat investor, developer, fond, stiftelse, ejer og andel alle almene boliforeninger 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Albertslund Boligselskab/Vridsløselille Andelsboligforening 2 77 Boligselskab Almen Bo-Vest, Boligsamarbejdet På Vestegnen Boligselskab Almen Boligforeningen Århus Omegn Boligselskab Almen Andelsselskabet Boligkontoret Fredericia Boligselskab Almen Boli.Nu Boligselskab Almen Slagelse Boligselskab Boligselskab Almen KAB S.M.B.A Boligselskab Almen Furesø Boligselskab v/ KAB 1 28 Boligselskab Almen Postfunkt Andels-Boligforening Boligselskab Almen Himmerland Boligforening Boligselskab Almen CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 25

26 top 1 - bygherretyper Statistik baseret på byggeprojekter igangsat fortsat alle offentlige 213 Antal Mio. kr Hoved Bygherretype Vejdirektoratet Offentlig stat Region Midtjylland Offentlig region Region Syddanmark Offentlig region Københavns Kommune Offentlig kommune Banedanmark Offentlig stat Region Sjælland Offentlig region Region Hovedstaden Offentlig region Bygningsstyrelsen Offentlig stat Hvidovre Forsyning A/S Offentlig kommune Albertslund Kommune Offentlig kommune CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 26

27 planlagte projekter

28 planlagte projekter Hele landet - Planlagte projekter Aktive Usikre Realiseret Prognose 214 Note: I sammenligningen er tallene renset for rene anlægsopgaver, hvilket skyldes ufuldstændige historiske data. Dette skønnes at være uden væsentlig betydning for prognosen, da anlægsmængden typisk holder sig nogenlunde konstant fra år til år. PROGNOSER PÅ ET SOLIDT GRUNDLAG Vores prognose er baseret på data fra vores projektdatabaser, der dagligt indhentes i interviewform af vores researchhold, registreres og vurderes på baggrund af det i interviewet oplyste. Ved ingangen til et givent år kan vi på baggrund af mængden af planlagte projekter, give et kvalificeret bud på den samlede aktivitet i løbet af året, da vi erfaringsmæssigt ved at rundt regnet 24% af de planlagte projekter gennemføres i det pågældende år. Når CRM-Byggefakta indsamler informationer om byggeprojekter lige fra de tidligste stadier foretager vi samtidig en nøje vurdering: Hvor stor er sandsynligheden for, at et planlagt byggeprojekt bliver realiseret? Her ser vi nærmere på de faktorer, som kan gøre et projekt usikkert, fx finansieringen, salg og udlejning af det færdige byggeri, lokalplanvedtagelser, VVM-godkendelser, konkurs blandt byggeprojektets aktører m.v. Denne usikkerhedsvurdering, som er baseret på vores 2 år lange erfaring og indsigt i markedet med dets skiftende vilkår og konjunkturer er et vigtigt beslutningsgrundlag for vores kunder og samarbejdspartnere. CRM-Byggefaktas informationer skal have så høj kvalitet og troværdighed, at vores kunder kan anvende dem i prioriteringen af deres daglige salgsindsats. Prognoserne for 214 i denne rapport er udarbejdet på samme solide grundlag. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 28

29 prognose for 214

30 regioner sammenlignet prognose for 214 byggeprojekter realiseret 213 og med prognose for 214 * Alle tal i mio. kr Nordjylland Midtjylland Hovedstaden Syddanmark Sjælland Realiseret 213 Prognose for 214 Region realiseret 213 prognose for 214 Procent Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Hele landet CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 3

31 hele landet/regioner prognose for 214 Hele Landet Hele Landet % Forventet ændring Realiseret 213 Prognose 214 Prognosen for 214 er fundet ved at se på, hvad der har været registreret i vores database af bygge-og anlægsprojekter med planlagt byggestart i 214, målt pr. 1. januar 214. Erfaringsmæssigt realiseres ca % af de registrerede projekter et givent år - resten forsinkes/udskydes eller annulleres. Ved at anvende denne regel, kommer vi frem til en forventning om, at der er en svagt stigende tendens i byggeriet, der vil manifestere sig i en lille stigning i byggeriets aktivitetsniveau. Stigningen er dog ikke større, end at den vil blive påvirket hvis blot 2-3 større planlagte projekter forsinkes, og derfor vil et forsigtigt skøn for 214 lyde, at niveauet for de foregående år nogenlunde holdes, dog med en svagt stigende tendens. Region Hovedstaden Region Hovedstaden % Forventet ændring % * 42 % * 5. Realiseret 213 Prognose 214 Vores prognose for Region Hovedstaden antyder, at vi vil se en svagt stigende tendens i regionen, og en fremgang på 1 procentpoint, hvilket svarer til 1,8 mia. kr. Der er i 214 planlagt en del større projekter i 1 mia.-klassen, og blandt de, der kan forventes at starte op i nogenlunde henhold til tidsplanen, er Life Science & Bioengineering på DTU til 1,15 mia. kr., som igangsættes i februar, Niels Bohr Science Park til 1,25 mia. kr., med start til sommer, og den ny akutmodtagelse på Herlev Hospital til 1,7 mia. kr. samt HovedOrtoCenter på Rigshospitalet til 1,5 mia. kr., der begge ventes at kunne tage første spadestik omkring skolernes efterårsferie til oktober. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 31

32 regioner prognose for 214 Region Sjælland Region Sjælland % Forventet ændring % * 9 % * 1. Realiseret 213 Prognose ser ud til at betyde en mindre nedgang for Region Sjælland. Det vurderes at aktiviteten er for nedadgående, men dog inden for den statistiske usikkerhed, så den kan vise sig mindre end forventet når året er omme. For regionen er 214 kendetegnet ved at der i det store og hele er fravær af projekter over 5 mio. kr. - kun anlægsarbejdet på Ringstedbanen mellem Ishøj og Køge, med start i april måned, sniger sig over 5 mio.-mærket. Ligeledes i april påbegyndes anlægsarbejdet på Køge Bugt-motorvejen til 22 mio. kr. Derudover er det værd at nævne renoveringen af Riddersborgparken i Nakskov til 227 mio. kr., med byggestart til august, og opgraderingen af jernbaneforbindelsen mellem Ringsted og Rødby til 262 mio. kr., med byggestart i marts måned. Region Syddanmark Region Syddanmark % Forventet ændring % * 19 % * 2. Realiseret 213 Prognose 214 I Region Syddanmark forventes en relativt lille fremgang på blot ét enkelt procentpoint (1,1 mia. målt i kr.), og dermed er vi nede i så små tal, at hvis blot et par få mellemstore projekter forsinkes, kan dette udskyde fremgangen til 215, og måske endda resultere i en mindre tilbagegang. Der mangler dog ikke store projekter i regionen i det kommende år - af interessante projekter med start i 214 kan nævnes den store karrébebyggelse i Vejle Midtby med blandet bolig og erhverv til et budget på 1,2 mia. kr., som forventes at starte op til oktober. I Kolding skal Holmstaden Outletcenter i gang til sommer, og udgør et budget på omkring 9 mio. kr. På samme tidspunkt påbegyndes opførelse af Odense Musik- og Teaterhus til et budget på 5 mio. kr., og på anlægssiden går man allerede til april i gang med jernbanearbejderne mellem Vamdrup og Vojens, til et samlet budget på ca. 74 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 32

33 regioner prognose for 214 Region Midtjylland Region Midtjylland % Forventet ændring % * 23 % * Realiseret 213 Prognose 214 Procentvis forventes midtjyderne at sidde på den samme andel at totalmarkedet som i 213, man da der forventes en lille vækst i totalmarkedet, må det som udgangspunkt forventes, at midtjyderne kan se frem til en mindre fremgang, der dog er sårbar over for forsinkelser i enkeltprojekter, da fremgangen ligger under 1 mia. i forhold til året før. Regionen kan bl.a. se frem til at der til august tages første spadestik til det ny Regionshospital Vestjylland ved Gødstrup, et projekt budgetteret til 1,75 mia. kr. Ava Affaldsvarme opfører et nyt halmfyret kraftvarmeværk ved Aarhus, som er budgetteret til 1,2 mia. kr., og byggearbejdet forventes at blive påbegyndt omkring september måned. På anlægssiden går man til sommer i gang med den ny letbane i Østjylland til en samlet værdi af 1,6 mia. kr. Region Nordjylland Region Nordjylland % Forventet ændring % * 6 % * 1. 5 Realiseret 213 Prognose 214 Region Nordjylland oplevede en mærkbar nedgang fra , og ser vi på planlagte projekter for 214, ser nordjyderne ikke umiddelbart ud til at kunne hente det tabte terræn i løbet af det kommende år. Prognosen peger på, at regionen fastholder det nuværende niveau med 6% af totalmarkedet, og en fremgang på blot 3 mio., der i kraft af sin meget lave størrelse er behæftet med stor statistisk usikkerhed, og kan i stedet ende med tilbagegang. 214 er for regionens vedkommende præget af et totalt fravær af projekter med budget på over 5 mio. kr., og kun de 5 største projekter ligger mellem 25 og 5 mio. kr. Blandt de interessante projekter kan nævnes havneudvidelsen i Frederikshavn, der løber op i 5 mio. kr., og hvor byggearbejdet forventes udbudt til sommer. I Aalborg skal Grønnegaarden Afd. 5 renoveres for 455 mio. kr., ligeledes med udbud til sommer, og ligeledes i Aalborg går man på anlægssiden i gang med at udbygge vejnettet til april, til en samlet værdi af 257 mio. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 33

34 hovedgrupper prognose for 214 Hovedgrupper - overblik Boliger - huse og lejligheder Sport, fritid, Butik, kontor, kultur & hotel lager, industri & transport Skoler, uddannelse & forskning Sundheds- & socialvæsnet Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. Energi og renovation Anlæg Realiseret 213 Prognose 214 Overordnet set holder flertallet af hovedgrupperne status quo, eller oplever fremgang i forhold til 213. Undtagelsen er hovedgruppen Energi & Renovation, der til gengæld kommer fra et usædvanligt højt niveau i 213, hvilket forklarer at gruppen som den eneste oplever tilbagegang. Hovedgruppe: Boliger - huse og lejligheder Hovedgruppe: Boliger - huse og lejligheder % Forventet ændring % * 21 % * 2. Realiseret 213 Prognose 214 Hovedgruppen Boliger hører sammen med Erhvervsbyggeri traditionelt til blandt de to største hovedgrupper, men er samtidig en af de hovedgrupper, der oplever de største forsinkelser og størst usikkerhed omkring projekterne, hvilket ligger i gruppens natur idet det eksempelvis er normalt at afvente salg eller udlejning af det færdige byggeri, før byggearbejdet igangsættes, og dermed er hovedgruppen særligt konjukturfølsom. Hovedgruppen har i de senere år gennemsnitligt udgjort 21% af totalmarkedet, og overfører vi denne andel til prognosen for 214, lander vi på et aktivitetsniveau omkring 13 mia. kr., som er en lille fremgang ift Blandt større projekter i hovedgruppen er det tidligere omtalte karrébyggeri i Vejle Midtby, men også renoveringerne af Digterparken i Viborg og Sorgenfrivang i Virum er værd at fremhæve, med budgetter på omkring den halve milliard. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 34

35 hovedgrupper prognose for 214 Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel Hovedgruppe: Sport, fritid, kultur & hotel % Forventet ændring % * Realiseret 213 Prognose % * Hovedgruppen Sport, fritid, kultur & hotel har gennemsnitligt holdt en andel af totalmarkedet på 7%, og det forventes at andelen holdes også i 214. Hovedgruppen forventes at få så små bevægelser, at de reelt er ikke-eksisterende, hvilket giver et billede af 214 der praktisk talt er identisk med 213. Blandt kommende projekter, er det værd at nævne det tidligere omtalte Musik- & Teaterhus i Odense, men også hotelprojektet på Sønderborg Havn, hvor et nyt 4-stjernet hotel med 21 værelse opføres til en værdi af 6 mio. kr., og udbygningen af Experimentarium i Hellerup nord for København, hvor byggearbejde for 375 mio. kr. formentlig påbegyndes til sommer. Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport Hovedgruppe: Butik, kontor, lager, industri & transport % Forventet ændring % * 2 % * 2. Realiseret 213 Prognose 214 Hovedgruppen Butik, kontor, lager, industri & transport er sammen med boliger den største hovedgruppe, men ganske som boliggruppen er der også inden for erhvervsprojekterne en større usikkerhed omkring projekterne end vi ser i de øvrige hovedgrupper, hvilket typisk skyldes at man afventer salg eller udlejning før et projekt opføres, og en del projekter annulleres eller udsættes typisk på denne konto. Prognosen for 214 vidner dog om en fremgang til gruppen, som går fra en andel af totalmarkedet på 17% til en andel på 2%, en stigning på 3 procentpoint, eller 2,2 mia. i kroner og øre. Det er dog muligt at tallet skal justeres ned om et år, hvis større projekter forsinkes mens de afventer salg eller leje. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 35

36 hovedgrupper prognose for 214 Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning Hovedgruppe: Skoler, uddannelse & forskning % Forventet ændring % * Realiseret 213 Prognose % * Hovedgruppen ligger stabilt uden de store udsving, og det forventes at gruppen vil følge den generelle tendens, og gå en anelse frem i aktivitetsniveau til ca. 8,5 mia. kr. Gruppen er grundet sin natur normalt kendetegnet ved, at en relativt høj andel af de planlagte projekter typisk gennemføres i henhold til tidsplanen og uden finansieringsmæssige udfordringer. En række større projekter i hovedgruppen er planlagt til byggestart i det kommende år, alle placeret i det københavnske. Blandt andet Københavns Universitet Niels Bohr Science Park med et budget på 1,25 mia. kr. På DTU opføres Life Science & Bioengineering, ligeledes med budget på ca. 1,25 mia. kr., og tilbage på Københavns Universitet opføres det ny Søndre Campus ved KUA med budget på lige under 1 mia. kr. Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet Hovedgruppe: Sundheds- & socialvæsnet % Forventet ændring % * Realiseret 213 Prognose % * Som ved den forrige hovedgruppe, er byggeprojekter inden for hovedgruppen Sundheds- & socialvæsnet typisk karakteriseret ved, at have en høj gennemførselsgrad i forhold til antallet af planlagte projekter. Det forventes at hovedgruppen holder sig på samme niveau som i 213, med en svag stigning på blot ca. 1 mio. kr., hvilket ligger inden for den statistiske usikkerhed. I 214 forventes det, at det ny regionshospital i Vestjylland ved Herning påbegyndes sidst på sommeren med et budget på 1,75 mia. kr., ligesom man i Herlev påbegynder fase 1 på den ny akutmodtagelse på Herlev Hospital til efteråret. Og nogenlunde samtidig går man på Østerbro i København i gang med Fase 1 af det ny HovedOrtoCenter på Rigshospitalet til et budget på 1,5 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 36

37 hovedgrupper prognose for 214 Hovedgruppe: Offentlige bygninger - politi, militæret & beredskabstjenester Hovedgruppe: Off. bygn. politi, militæret & beredskabst % Forventet ændring % * 3 % * Realiseret 213 Prognose 214 Hovedgruppen Off. bygn. politi, militæret & beredskabst. indeholder populært sagt alle de offentlige projekter, der ikke passer ind i hovedgrupperne 2, 4 og 5. Det er traditionelt den mindste hovedgruppe, og derfor vil man typisk se at store projekter slår relativt tungt igennem i statistikken inden for denne gruppe. Alligevel forventes der en stigning i aktivitetsniveauet i denne hovedgruppe, da vi i 214 ikke ser de helt store projekter i denne hovedgruppe, og da gruppen samtidig har en relativt høj gennemførselsgrad, er forventningen at vi i 214 vil se en stigning i aktivitetsniveauet på op til en fordobling af niveauet for 213. Af planlagte projekter for 214 kan nævnes den ny tilbygning til rådhuset i Lyngby, der påbegyndes først på efteråret, og har et budget på 24 mio. kr. Ligeledes i Hovedstadsområdet skal istandsætningen af Københavns Politigård iværksættes efter sommeren til et budget på 2 mio. kr. Og i Skanderborg skal man sidst på året i gang med at opføre et nyt kommunalt administrationscenter, der ud over administration bl.a. skal indeholde politistation. Projektet er budgetsat til 235 mio. kr. Hovedgruppe: Energi og renovation 1. Hovedgruppe: Energi og renovation 9. 5 % Forventet ændring % * Realiseret 213 Prognose % * Hovedgruppen Energi og renovation er normalt en relativt lille hovedgruppe, men i 213 så vi en stor vækst i gruppens aktivitetsniveau, der gik frem til mere end 6 mia. kr., hvilket dog især må tilskrives den store modernisering af Amagerforbrænding. Aktivitetsniveauet ventes derfor i 214 at falde tilbage til et mere normalt niveau, og selvom det umiddelbart ser ud til at aktiviteten i hovedgruppen halveres, skal det altså noteres at det kommer fra et unormalt højt niveau i 213, og at der derfor snarere er tale om en normalisering end om et egentlig fald i aktivitetsniveau. I 214 er det ny halmfyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg ved Aarhus planlagt til at skulle påbegyndes, og vil koste i omegnen af 1,2 mia. kr. at opføre. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 37

38 hovedgrupper prognose for 214 Hovedgruppe: Anlæg Hovedgruppe: Anlæg % Forventet ændring % * 18 % * 2. Realiseret 213 Prognose 214 Hovedgruppen Anlæg holder som oftest et stabilt niveau, og hovedgruppen har det særkende, at den altoverskyggende udbyder er det offentlige i form af Staten og til dels kommunerne, hvilket betyder høj gennemførselsgrad blandt planlagte projekter. Det forventes at Anlæg vil holde niveauet fra 213, og et hurtigt blik ned over de planlagte projekter giver ikke anledning til forbehold i form af større projekter, hvor en forsinkelse kan have stor statistisk indflydelse. I 214 er det bl.a. planlagt, at anlægget af den ny letbane i Østjylland, med byggestart i juni og et budget på 1,6 mia. kr., og længere sydpå skal jernbaneudvidelse mellem Vamdrup og Vojens i gang til april, til en pris af 742 mio. kr. På den anden side af Storebælt går man i gang med anlægget af den dobbeltsporede bane ml. Ny Ellebjerg Station i Valby og Ringsted, til et budget på 915 mio. kr. VIDSTE DU AT - rapporten bygger på over 1. research-interviews? CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 38

39 entrepriseformer prognose for 214 Entrepriseformer - overblik Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Realiseret 213 Prognose 214 Som det ses af grafikken, er valget af entrepriseform som oftest noget, der falder på plads engang i løbet af planlægnings- og projekteringsfasen, og er som regel ikke givet i projektets tidlige faser. Ved årets indgang var omkring 2 ud af 3 projekter stadig ikke afklaret omkring hvilken entrepriseform projektet skal udføres under, og det giver naturligvis store usikkerheder når det kommer til at udarbejde en prognose. Selvom man som tommelfingerregel kan sige, at jo større et projekt er, jo større sandsynlighed er der for at det udføres som total- eller hovedentreprise, så ses det også at store projekter udføres som fag- eller storentreprise. Såfremt blot 1-2 store projekter, der er planlagt til start i år, skulle vise sig at blive udført som f.eks. fagentrepriser, vil det påvirke statistikken kraftigt. Entrepriseform: Totalentrepriser Entrepriseform: Totalentrepriser % Forventet ændring % * 36 % * 5. Realiseret 213 Prognose 214 Et forsigtigt bud på en prognose for 214 indikerer en mindre stigning indenfor totalentrepriser, med 5 procentpoint eller ca. 4 mia. kr. CRM-Byggefakta A/S Sluseholmen København SV Telefon: Web: byggefakta.dk 39

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014

trends for byggebranchen Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 2014 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for 1.-3. kvartal og få de nyeste prognoser for resten af 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet & regioner inkl.

Læs mere

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014

prognose 2015 Særrapport Se prognoser for 2015 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 2013 & 2014 Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 COPYRIGHT 214 CRM-Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele

Læs mere

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31

trends for byggebranchen VIDSTE DU AT - rapportens informationer detaljerede i databasen og hør mere Parabyg? Ring 70 25 30 31 trends for byggebranchen 213 214 Se alle realiserede byggeprojekter for første halvår og få de nyeste prognoser for resten af 214 VIDSTE DU AT - rapportens informationer er endnu mere detaljerede i databasen

Læs mere

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING

DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING DET DANSKE PROJEKTMARKED MED OG UDEN FINANSIERING Baseret på daglig informationsopdatering på byggeprojekter indhenter vi også oplysninger om, hvorvidt projekterne er, mangler finansiering, mangler myndighedsgodkendelse,

Læs mere

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015

Se statistik for 2011-2014 og få de nyeste prognoser for 2015 udvidet version trends for byggebranchen 211-215 Se statistik for 211-214 og få de nyeste prognoser for 215 + 36 ekstra detaljerede sider Se byggeart, bygherretyper, hovedgrupper & top 1 lister for hele

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN PARABYG? RING 70 25 30 31 OG HØR MERE TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 213 214 SE ALLE REALISEREDE BYGGEPROJEKTER FOR FØRSTE KVARTAL OG FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 214 VIDSTE DU AT - RAPPORTENS INFORMA- TIONER ER ENDNU MERE DETALJEREDE I DATABASEN

Læs mere

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for

prognose 2017 Særrapport Se prognosen for 2017 sammenholdt med byggeriet i 2015 & indeholder også top 10 lister for Særrapport prognose 217 Se prognosen for 217 sammenholdt med byggeriet i 215 & 216. indeholder også top 1 lister for projekter, aktører og bygherretyper COPYRIGHT 216 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse

Læs mere

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose Se prognoser for 2016 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 216 Se prognoser for 216 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 214 & 215 COPYRIGHT 215 Byggefakta A/S indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet

Læs mere

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN MED STATISTIK FOR 5 ÅR TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 212-216 SE STATISTIKKEN FOR IGANGSATTE BYGGEPROJEKTER FRA 212 TIL 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Statistik 212-216 side 5 Fordelt på hele landet

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 2 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. HALVÅR & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 5 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 217 1 SE REALISEREDE PROJEKTER FOR 1. KVARTAL & FÅ DE NYE PROGNOSER FOR RESTEN AF 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Prognose 217 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015

trends for byggebranchen Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 2015 trends for byggebranchen 215 2 Se realiserede projekter i 1. halvår og få de nye prognoser for resten af 215 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Femern Bælt-forbindelsen side 4 Prognose 215 side 6 Fordelt

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 3 Se realiserede projekter for 1.-3. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013

Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013 Praktikpladsindsatser Opdateret 26. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk Helhedsplan

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser

Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser Aktuelle og kommende praktikpladsindsatser November 2013 Boligorganisation Afdeling Kontakt Indsats Erfaringer Region Hovedstaden AAB Sjælør Boulevard København Gert Panton 33 76 01 96 51 37 68 52 gpa@aab.dk

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 2 Se realiserede projekter for 1. halvår & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016

trends for byggebranchen Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 2016 trends for byggebranchen 216 1 Se realiserede projekter for 1. kvartal & få de nye prognoser for resten af 216 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Prognose 216 side 4 Fordelt på hele landet / regioner

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014

Experians RKI-analyse 2014 Juli 2014 Experians RKI-analyse 2014 Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Analyse Personer Vækst person Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge-

Særrapport. prognose 2015. Se prognoser for 2015 samt et. overblik over realiserede bygge- Særrapport prognose 215 Se prognoser for 215 samt et overblik over realiserede bygge- og anlægsprojekter i 213 & 214 indholdsfortegnelse Indledning side 3 Overblik hele landet / regioner side 5 Prognose

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Boligbyggeriet er i fremgang

Boligbyggeriet er i fremgang Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit. APRIL 2017 Boligbyggeriet er i fremgang Stigende huspriser har betydet stor fremgang i boligbyggeriet

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere