SÅDAN LIGGER REGIONERNE DI s GLOBALISERINGS- BENCHMARK REGIONERNES SAMLEDE GLOBALISERINGS- PARATHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN LIGGER REGIONERNE DI s GLOBALISERINGS- BENCHMARK REGIONERNES SAMLEDE GLOBALISERINGS- PARATHED"

Transkript

1 SÅDAN LIGGER REGIONERNE DI s GLOBALISERINGS- BENCHMARK REGIONERNES SAMLEDE GLOBALISERINGS- PARATHED

2 2 3 SÅDAN LIGGER REGIONERNE NYE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Regional benchmarking Globaliseringen er ikke noget, vi kan vælge til eller fra. Den er en kendsgerning, som både borgere og virksomheder i hver enkelt dansk region må forholde sig til. I Dansk Industri sætter vi fokus på fremtiden. Under overskriften " i Verden" søger vi gennem dialog med virksomheder, borgere og politikere rundt om i landet at afdække, hvad der skal til for at skabe en global vinderstrategi. DI har i den forbindelse gennemført en analyse, som stiller skarpt på, hvordan den globale udfordring tackles i de danske regioner. Formålet med analysen er at benchmarke danske regioners globaliseringsparathed for hermed at danne grundlag for en diskussion af de muligheder og udfordringer, som globaliseringen indebærer for de enkelte regioner. Analysen skal ikke ses som et forsøg på at klarlægge alle faktorer med betydning for virksomheders konkurrenceevne i fremtiden, men derimod som et forsøg på at give et fingerpeg om de muligheder og udfordringer, som globaliseringen medfører for virksomheder i forskellige dele af landet.

3 4 5 GLOBALISERINGSPARATHED EKSTERNE FAKTORER INTERNE FAKTORER Offentlig service Arbejdsmarked Virksomhedsorganisation Markedsfokus Effektivitet Beskæftigelse Produktivitet Eksport Service Kompetencer Ledelse Outsourcing Infrastruktur Iværksættere Internationalisering IT Vurderingen af regionernes globaliseringsparathed sker på baggrund af 30 indikatorer, der er opdelt i følgende fire hovedområder: Offentlig service, arbejdsmarked, virksomhedsorganisation og markedsfokus. Indikatorerne omfatter hermed både eksterne faktorer, der påvirker virksomhedernes rammevilkår (offentlig service og arbejdsmarkedsforhold) og interne faktorer (virksomhedsorganisation og markedsfokus).

4 6 7 HOVEDRESULTATER GLOBALISERINGSBENCHMARK REGIONERNES SAMLEDE GLOBALISERINGSPARATHED De danske regioner er allerede en del af globaliseringen og er generelt godt rustet til at møde den stigende internationale konkurrence. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan globaliseringen håndteres i de enkelte regioner. De enkelte regioner synes at have særskilte udfordringer i bestræbelserne på at blive vinder i globaliseringen. Offentlig service Den offentlige service i en region påvirker på mange måder vilkårene for at drive virksomhed i regionen gennem infrastruktur, opkrævning af skatter, forskningsindsats mv. Syd- og Sydvestjylland fremstår i undersøgelsen som den region i landet, der tilbyder virksomhederne den bedste offentlige service. Østjylland ligger på andenpladsen, mens region Sjælland opnår en tredjeplads. Fyn indtager sidstepladsen. Arbejdsmarked Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for, at en region kan klare sig godt i den globale konkurrence. Region Sjælland er den region i, som har det mest velfungerende arbejdsmarked, mens Østjylland kommer ind på andenpladsen. Fyn har ifølge undersøgelsen det mindst velfungerende arbejdsmarked. Virksomhedsorganisation En god effektiv virksomhedsorganisation er en forudsætning for, at virksomheder kan tilpasse deres produktion til de skiftende markedsvilkår og dermed drage størst mulig fordel af globaliseringen. Syd- og Sydvestjylland fremstår i undersøgelsen, som landets førende region med hensyn til virksomhedsorganisation. Syd- og Sydvestjylland efterfølges af Sjællandsregionen og Østjylland, mens Midt- og Vestjylland klarer sig dårligst. Markedsfokus For at regionerne kan blive vindere i globaliseringen er det vigtigt, at virksomhederne har det rette markedsfokus og løbende forholder sig til globaliseringens mange nye muligheder og udfordringer. Syd- og Sydvestjylland fremstår sammen med Sjællandsregionen som de mest globaliseringsparate regioner, når det gælder markedsfokus. Fyn og Østjylland indtager en delt tredjeplads, mens Midt- og Vestjylland kommer sidst Helt overordnet viser DI's regionale benchmark-undersøgelse, at Syd- og Sydvestjylland er den mest globaliseringsparate region i. Ud af undersøgelsens 30 globaliseringsindikatorer opnår Syd- og Sydvestjylland 6 topplaceringer og 3 bundplaceringer. Syd- og Sydvestjyllands topplacering skal navnlig ses i lyset af en velfungerende offentlig service og en virksomhedsorganisation, som understøtter virksomhederne i den internationale konkurrence. Region Sjælland og Østjylland indtager henholdsvis andenpladsen og tredjepladsen, mens Nordjylland og Midt- og Vestjylland fremstår som de mindst globaliseringsparate regioner i. 2

5 8 9 GLOBALISERINGSBENCHMARK OFFENTLIG SERVICE Syd- og Sydvestjylland fremstår i undersøgelsen som den region i landet, der tilbyder virksomhederne den bedste offentlige service. Østjylland ligger på andenpladsen, mens region Sjælland opnår en tredjeplads. Fyn indtager sidstepladsen. Undersøgelsens vurdering af den offentlige service tager udgangspunkt i 8 indikatorer: Skattesats, udlicitering, offentlige udgifter til forskning og udvikling, offentlige hjemmesider, offentlig indsats vedr. infrastruktur, offentlig sagsbehandling, offentlig erhvervsservice og offentlig indsats vedr. arbejdsudbud. På de følgende sider gennemgås disse 8 indikatorer enkeltvis.

6 10 11 OFFENTLIG SERVICE SKATTESATS Vægtet gennemsnit af kommunale og amtkommunale skattesatser. Vægtet efter folketal, Østjylland 4. Midt- og Vestjylland 5. Nordjylland 6. Fyn 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 Kilde: s Statistik og DI Skattesatsen i en virksomheds nærområde er afgørende for virksomhedernes mulighed for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere. Sjællandsregionen, Syd- og Sydvestjylland og Østjylland er de regioner i, der har de laveste skattesatser. Midt- og Vestjylland samt Nordjylland ligger i midterfeltet, mens Fyn, med en skattesats på 33,8 pct., indtager sidstepladsen. OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIGE UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING Offentlige udgifter til forskning og udvikling i pct. af samlet bruttoværditilvækst. 2. Østjylland 3. Fyn 5. Midt- og Vestjylland 6. Syd- og Sydvestjylland 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 Kilde: Analyseinstitut for Forskning, Forskningsstatistik 2001 En offentlig forskningsindsats er i høj grad med til at skabe gode rammer for at gennemføre videnintensiv produktion i en region. I dag er den offentlige forskningsindsats koncentreret omkring København og Århus. Sjællandsregionen og Østjylland indtager derfor suverænt førerpositionerne i forhold til landets øvrige regioner. Fyn og Nordjylland ligger midt i feltet, mens Syd- og Sydvestjylland indtager den absolutte sidsteplads. OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIG UDLICITERING Vægtet gns. af kommunernes udliciteringsgrader. Vægtet efter bruttoudgifter, Nordjylland 4. Midt- og Vestjylland 5. Østjylland 6. Fyn Kilde: Indenrigsministeriet, kommunale nøgletal Udliciteringsindikator Omfanget af offentlig udlicitering er udtryk for, hvor meget regionernes offentlige myndigheder lader eksterne aktører løse kommunale opgaver. Offentlig udlicitering er med til at sikre en effektiv udnyttelse af offentlige midler og er dermed en vigtig indikator for offentlig service. Med en offentlig udliciteringsgrad på knap 12 placeres Sjællandsregionen øverst som den region i landet, hvor offentlig udlicitering er mest udbredt. Syd- og Sydvestjylland ligger tæt efter på 11,2, mens Fyn indtager sidstepladsen med en offentlig udliciteringsgrad på 8,3 OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIGE HJEMMESIDER (IT-BRUGERVENLIGHED) Indeks 2003 (opgjort på kommuner og vægtet efter folketal 2003). 1. Fyn 2. Sjælland 3. Syd- og Sydvestjylland 5. Midt- og Vestjylland 6. Østjylland Kilde: Bedst på nettet og DI Indeks En af forudsætningerne for effektiv kommunikation mellem virksomhederne og de offentlige myndigheder er, at det offentliges hjemmesider er brugervenlige. Undersøgelsen viser, at de offentlige myndigheders hjemmesider opfattes som mest brugervenlige på Fyn mens Østjylland kommer på sidstepladsen. Forskellene mellem regionerne er dog begrænsede.

7 12 13 OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIG INDSATS VEDR. INFRASTRUKTUR Andel af virksomheder der finder, at politikere og myndigheder gør tilstrækkeligt for at vedligeholde og udbygge infrastrukturen i regionen. 1. Midt- og Vestjylland 3. Fyn 5. Østjylland 6. Sjælland For at virksomheder kan deltage aktivt i den internationale arbejdsdeling er det helt essentielt, at infrastrukturen i en region er god og velfungerende. Virksomhederne i Midt- og Vestjylland er mest positive, idet mere end 2/3 er tilfredse med politikernes indsats for at udbygge og vedligeholde infrastrukturen i deres region. Næsten lige så positive er syd- og sydvestjyderme, mens virksomhederne i Sjællandsregionen er markant mindre positive over for politikernes indsats, idet kun 56 procent af virksomhederne er tilfredse med den regionale indsats på infrastrukturområdet. OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIG SAGSBEHANDLING Andel af virksomheder der finder, at politikere og myndigheder gør tilstrækkeligt meget for at sikre en hurtig sagsbehandling i.f.m. behandling af sager fra virksomhederne. 1. Østjylland 3. Nordjylland 4. Midt- og Vestjylland 5. Sjælland 6. Fyn En forudsætning for at skabe et frugtbart samarbejde mellem virksomheder og offentlige myndigheder er, at den offentlige sagsbehandling er effektiv. Den offentlige sagsbehandling vurderes mest positiv i Østjylland, hvor 59 procent af virksomhederne er tilfredse. Herefter følger Syd- og Sydvestjylland samt Nordjylland. Fyn indtager sidstepladsen. OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIG ERHVERVSSERVICE Andel af virksomheder der finder, at politikere og myndigheder gør tilstrækkeligt meget for at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne i regionen. 1. Syd- og Sydvestjylland 2. Østjylland 3. Midt- og Vestjylland 4. Fyn 5. Nordjylland 6. Sjælland En god erhvervsservice kan være med til at ruste virksomhederne til den internationale konkurrence. Virksomhederne i Syd- og Sydvestjylland vurderer den offentlige erhvervsservice mest positivt, idet over 40 procent af virksomhederne er tilfredse. Østjyske virksomheder er næsten lige så positive, mens virksomhederne i Sjællandsregionen er de mest kritiske. Kun 26 procent af virksomhederne i region Sjælland er tilfredse med den aktuelle offentlige erhvervsservice. OFFENTLIG SERVICE OFFENTLIG INDSATS VEDRØRENDE ARBEJDSUDBUD Andel af virksomheder der finder, at politikere og myndigheder gør tilstrækkeligt meget for at sikre et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft i regionen. 1. Østjylland 2. Nordjylland 3. Midt- og Vestjylland 4. Syd- og Sydvestjylland 5. Fyn 6. Sjælland For at kunne gennemføre videnintensiv produktion i en region forudsættes det, at der er et tilstrækkeligt udbud af kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Den politiske indsats for at sikre et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft vurderes mest positivt i Østjylland og Nordjylland. Her er henholdsvis 61 og 60 procent af virksomhederne tilfredse. Sjællandsregionen indtager sidstepladsen, idet kun 48 procent af virksomhederne i denne region er tilfredse med politikernes og myndighedernes indsats på området.

8 14 15 GLOBALISERINGSBENCHMARK ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKED BESKÆFTIGELSESFREKVENS Angiver andelen af befolkningen i den arbejdsdygtige alder (16-66 årige), der er i beskæftigelse. Sammenvejet ift. personer i den arbejdsdygtige alder (2003) 1. Midt- og Vestjylland 4 3. Sjælland 4. Østjylland 5. Nordjylland 6. Fyn Kilde: s Statistik Beskæftigelsesfrekvensen i en region er udtryk for regionens evne til at udnytte arbejdsstyrkens potentiale. Beskæftigelsesfrekvensen varierer betydeligt mellem landets regioner. Midt- og Vestjylland ligger i top med en beskæftigelsesfrekvens på 77 procent. Syd- og Sydvestjylland ligger næsthøjest med 74,6 procent, mens Fyn suverænt indtager sidstepladsen med en beskæftigelsesfrekvens på kun 70,7 procent ARBEJDSMARKED LEDIGHED Ledige i pct. af arbejdsstyrken, Midt- og Vestjylland 2. Sjælland 3. Syd- og Sydvestjylland 4. Østjylland 5. Fyn 6. Nordjylland Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for, at en region kan klare sig godt i den globale konkurrence. Region Sjælland er den region i, som har det mest velfungerende arbejdsmarked, mens Østjylland kommer ind på andenpladsen. Fyn har ifølge undersøgelsen det mindst velfungerende arbejdsmarked. Undersøgelsens benchmarking af regionernes arbejdsmarkeder tager udgangspunkt i 5 indikatorer: Beskæftigelsesfrekvens, ledighed, arbejdsstyrkens kompetencer, uddannelse af unge samt iværksætterånd. De 5 arbejdsmarkedsindikatorer gennemgås i det følgende Kilde: s Statistik Indeks Ledigheden i en region er et udtryk for omfanget af spildte menneskelige ressourcer. Nordjylland har i øjeblikket landets højeste ledighed, idet 8 procent af den nordjyske arbejdsstyrke står uden job. På Fyn og i Østjylland er ledigheden næsten lige så stor, idet henholdsvis 7,3 og 6,9 procent af arbejdsstyrken står uden arbejde. Region Sjælland samt Midt- og Vestjyllandsregionen har den laveste ledighed på henholdsvis 5,7 og 4,9 procent.

9 16 17 ARBEJDSMARKED ARBEJDSSTYRKENS KOMPETENCER Andel af arbejdsstyrken (15-64 årige) der har fuldført en videregående uddannelse, Østjylland 3. Fyn 5. Syd- og Sydvestjylland ARBEJDSMARKED IVÆRKSÆTTERE Andel af virksomheder, der blev startet op i 2001, i forhold til det samlede antal virsomheder. 2. Østjylland 3. Fyn 5. Syd- og Sydvestjylland 6. Midt- og Vestjylland Kilde: s Statistik 6. Midt- og Vestjylland Kilde: s Statistik En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for at tiltrække og fastholde videnintensive virksomheder i en region. I Sjællandsregionen og i Østjylland har knap 25 procent af arbejdsstyrken gennemført en videregående uddannelse. Midt- og Vestjylland og Syd- og Sydvestjylland er derimod de regioner i, hvor færrest har fuldført en videregående uddannelse. Således har kun 17,9 procent af arbejdsstyrken i Midt- og Vestjylland gennemført en videregående uddannelse. Globaliseringen stiller store krav til omstillingsevnen på arbejdsmarkedet. I den forbindelse er det vigtigt at sikre en god iværksætterånd, for derved at sikre, at der oprettes nye arbejdspladser i takt med, at andre forsvinder. Iværksætterånden er ifølge undersøgelsen bedst i Sjællandsregionen, hvor knap 7 procent af det samlede antal virksomheder er relativt nystartede. I de øvrige regioner ligger andelen af nye virksomheder i størrelsesordenen 4,5 5,5 procent. Midt- og Vestjylland ligger på sidstepladsen, idet kun omkring 3,5 procent af virksomhederne i denne region er nystartede. ARBEJDSMARKED UDDANNELSE AF UNGE Andel af 29-årige der har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse. 1. Nordjylland 2. Østjylland 3. Midt- og Vestjylland 4. Fyn 5. Syd- og Sydvestjylland 6. Sjælland Kilde: s Statistik For at fremtidssikre et højt kompetenceniveau i arbejdsstyrken er det nødvendigt at satse massivt på, at de unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse. Nordjylland er førende med hensyn til at give unge en kompetencegivende uddannelse. Således har 68,2 procent af de 29-årige nordjyder gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse. I Østjylland er andelen næsten lige så stor, mens Sjællandsregionen skiller sig ud fra de øvrige regioner ved, at kun godt 64 procent af de 29-årige har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse.

10 18 19 GLOBALISERINGSBENCHMARK VIRKSOMHEDSORGANISATION VIRKSOMHEDSORGANISATION PRODUKTIVITET Bruttoværditilvækst (faste priser) per beskæftiget, Midt- og Vestjylland 5 4. Østjylland 5. Nordjylland 6. Fyn Kilde: s Statistik kr. 6 3 Produktivitet er et udtryk for virksomheders evne til at skabe værdi. Et højt produktivitetsniveau er derfor en forudsætning for et højt velstandsniveau. Den sjællandske region ligger med en bruttoværditilvækst pr. beskæftiget på over kr. i top, når det gælder produktivitet. Variationen i produktivitetsniveauet i de øvrige regioner er begrænset. Fyn ligger på sidstepladsen med den laveste bruttoværditilvækst pr. beskæftiget VIRKSOMHEDSORGANISATION PRODUKTIVITETSUDVIKLING Gennemsnitlig årlig produktivitetsfremgang Østjylland 2. Sjælland 3. Midt- og Vestjylland 4. Syd- og Sydvestjylland 5. Nordjylland En god effektiv virksomhedsorganisation er en forudsætning for, at virksomheder kan tilpasse deres produktion til de skiftende markedsvilkår og dermed drage størst mulig fordel af globaliseringen. Syd- og Sydvestjylland fremstår i undersøgelsen, som landets førende region med hensyn til virksomhedsorganisation. Syd- og Sydvestjylland efterfølges af Sjællandsregionen og Østjylland, mens Midt- og Vestjylland klarer sig dårligst. Analysens beskrivelse af virksomhedsorganisation tager udgangspunkt i følgende 10 indikatorer: Produktivitet, produktivitetsudvikling, private udgifter til F&U, global orientering, ledelsens fokus på konkurrencedygtighed, omstillingsparathed blandt medarbejdere, udlændige i ledelse og ejerkreds, udstationering og internationalt forskningssamarbejde. Indikatorerne for virksomhedsorganisation gennemgås på de følgende sider. 6. Fyn 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Kilde: s Statistik Den stigende internationale konkurrence stiller store krav til udviklingen i virksomheders produktivitet, og en høj produktivitetsudvikling er en forudsætning for at opretholde konkurrenceevnen. Produktivitetsudviklingen er højest i Østjylland, idet produktiviteten her øges med gennemsnitligt 1,6 procent om året. Sjællandsregionen ligger lige efter med en gennemsnitlig årlig produktivitetsfremgang på 1,4 procent. Fyn ligger med sine 0,6 procents årlige produktivitetsfremgang markant under landsgennemsnittet.

11 20 21 VIRKSOMHEDSORGANISATION PRIVATE UDGIFTER TIL FORSKNING OG UDVIKLING Private udgifter til forskning og udvikling i pct. af bruttoværditilvækst. 2. Østjylland 3. Midt- og Vestjylland 5. Syd- og Sydvestjylland VIRKSOMHEDSORGANISATION LEDELSENS FOKUS PÅ KONKURRENCEDYGTIGHED Andel af virksomheder, hvor ledelsen gør meget for at ruste virksomheden til den internationale konkurrence. 1. Syd- og Sydvestjylland 2. Fyn 3. Østjylland 5. Midt- og Vestjylland 6. Fyn 6. Sjælland 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Kilde: Analyseinstitut for forskning I en moderne videnøkonomi stilles der store krav til virksomheders evne til innovation. Investeringer i forskning og udvikling er derfor en forudsætning for at skabe vækst og velstand. Virksomheder i Sjællandsregionen investerer i gennemsnit 2,5 procent af deres bruttoværditilvækst (BVT) i forskning og udvikling. Det er markant mere end virksomheder i de øvrige regioner. Østjylland samt Midt- og Vestjylland deler andenpladsen ved at afsætte 1,7 procent af BVT til forskning og udvikling, mens Fyn med sine blot 0,6 procent ligger langt under alle de andre regioners niveau. VIRKSOMHEDSORGANISATION GLOBAL ORIENTERING Andel af virksomheder der opfatter sig selv som globalt orienterede. 1. Nordjylland 3. Fyn 4. Sjælland 5. Midt- og Vestjylland 6. Østjylland En optimal udnyttelse af globaliseringens muligheder forudsætter en global orientering i erhvervslivet. Nordjylland indtager førstepladsen, idet 2/3 af de nordjyske virksomheder opfatter sig selv som værende globalt orienterede. Størstedelen af virksomhederne i de øvrige regioner opfatter dog generelt også sig selv som globalt orienterede. Dog er det kun 56 procent af de østjyske virksomheder, der opfatter sig selv som globalt orienterede. En forudsætning for at at klare sig i den internationale konkurrence er, at virksomheder hele tiden søger at forbedre deres konkurrenceevne. Den aktuelle indsats for at ruste virksomhederne til den globale konkurrence er størst blandt ledere i syd- og sydvestjyske virksomheder, hvor 67 procent i øjeblikket gør en aktiv indsats for at ruste virksomhederne til den internationale konkurrence. Fynske ledere kommer på andenpladsen, mens Sjællandsregionen ligger væsentligt under landsgennemsnittet. VIRKSOMHEDSORGANISATION OMSTILLINGSPARATHED BLANDT MEDARBEJDERE Andel af virksomheder, hvor medarbejderne forholder sig positivt til at skulle være omstillingsparate. 1. Østjylland 2. Fyn 3. Sjælland 5. Midt- og Vestjylland 6. Syd- og Sydvestjylland Globaliseringen medfører, at der løbende stilles nye krav til de danske virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomhedernes medarbejdere har en positiv indstilling til at være omstillingsparate. Østjylland er den region i, hvor virksomhedernes medarbejdere vurderes at være mest positivt indstillede. Hele 86 procent forholder sig her overvejende positivt til at være omstillingsparate. Medarbejdere på Fyn og i region Sjælland er ligeledes positive over for udsigten til løbende at skulle omstille sig, mens medarbejdere i Syd- og Sydvestjylland er mindst omstillingsparate.

12 22 23 VIRKSOMHEDSORGANISATION ANVENDELSE AF NYE LEDELSESFORMER Andel af virksomheder som anvender nye organisations- og ledelsesformer. 1. Syd- og Sydvestjylland 2. Fyn 3. Nordjylland 4. Sjælland 5. Midt- og Vestjylland VIRKSOMHEDSORGANISATION UDSTATIONERING Andel af virksomheder som har medarbejdere udstationeret fra. 1. Østjylland 2. Fyn 3. Syd- og Sydvestjylland 4. Sjælland 5. Nordjylland 6. Østjylland 6. Midt- og Vestjylland Globaliseringen stiller store krav til fleksibiliteten og omstillingsevnen i de danske virksomheder. Indførelse af nye ledelsesformer kan her være med til at ruste virksomhederne til den øgede internationale konkurrence. Virksomhederne i de seks regioner har i nogenlunde ensartet omfang indført nye ledelsesformer. Syd- og Sydvestjylland og Fyn er dog længst fremme. Således har omkring 55 procent af virksomhederne i disse regioner indført nye ledelsesformer, mens virksomhederne i Midt- og Vestjylland samt Østjylland ligger i bund. VIRKSOMHEDSORGANISATION UDLÆNDINGE I LEDELSE ELLER EJERKREDS Andel af virksomheder som har personer med udenlandsk baggrund i ejerkreds, bestyrelse, direktion mv. 3. Midt- og Vestjylland 5. Fyn 6. Østjylland I en global verden kan udlændinge i ledelse eller bestyrelse ofte medvirke til at øge virksomhedens forståelse af fremmede markeder og kulturer. Sjælland er den region i landet, hvor flest virksomheder (36 procent) har udlændige i ledelse eller bestyrelse stærkt efterfulgt af Syd- og Sydvestjylland, hvor andelen er 30 procent. Midt- og Vestjylland, Nordjylland og Fyn ligger midt i feltet, mens Østjylland indtager sidstepladsen som den region, der i mindst omfang har personer med udenlandsk baggrund med i ejerkreds, bestyrelse eller andre ledende stillinger. Virksomheder kan ofte opnå et bedre kendskab til udenlandske markeder, kulturer og know-how gennem udstationering af medarbejdere. Udstationering af medarbejdere er mest udbredt i Østjylland og på Fyn. Således har 34 procent af de østjyske og fynske virksomheder udstationerede medarbejdere i udlandet. Sjællandsregionen, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland placeres sidst, idet kun omkring 25 procent af virksomhederne i disse regioner har medarbejdere udstationeret i udlandet. VIRKSOMHEDSORGANISATION INTERNATIONALT FORSKNINGSSAMARBEJDE Andel af virksomheder som samarbejder med udenlandske virksomheder om forskning og udvikling. 1. Syd- og Sydvestjylland 2. Fyn 3. Midt- og Vestjylland 4. Østjylland 5. Nordjylland 6. Sjælland Internationalt samarbejde om forskning og udvikling sikrer virksomheder adgang til udenlandsk viden og knowhow og styrker derfor virksomhederne i den globale konkurrence. Virksomhederne i Syd- og Sydvestjylland er i dag længst fremme, når det gælder internationalt forskningssamarbejde. Således samarbejder 45 procent at de syd- og sydvestjyske virksomheder med udenlandske virksomheder om forskning og udvikling. Næsten lige så mange fynske virksomheder, nemlig 41 procent, samarbejder aktuelt med udenlandske virksomheder. Region Sjælland ligger på sidstepladsen med hensyn til internationalt samarbejde.

13 24 25 GLOBALISERINGSBENCHMARK MARKEDSFOKUS MARKEDSFOKUS EKSPORTORIENTERING Andel af industriens omsætning, der afsættes på eksportmarkederne. 1. Fyn 2. Midt- og Vestjylland 3. Sjælland 5 4. Østjylland 5. Nordjylland 6. Syd- og Sydvestjylland Kilde: s Statistik 6 3 En stærk eksportorientering er et udtryk for, at virksomhederne i en region udnytter de mange nye markedsmuligheder, som følger i kølvandet på globaliseringen. Generelt er der begrænset variation mellem de danske virksomheders eksportorientering. Eksportorienteringen blandt fynske virksomheder en smule højere end landsgennemsnittet. Syd- og Sydvestjylland ligger på sidstepladsen MARKEDSFOKUS AFSÆTNING TIL FJERNE MARKEDER Andel af virksomheder, der afsætter varer og tjenesteydelser uden for Europa. 1. Nordjylland 3. Fyn 4. Midt- og Vestjylland 5. Østjylland 6. Sjælland For at regionerne kan blive vindere i globaliseringen er det vigtigt, at regionernes virksomheder har det rette markedsfokus og løbende forholder sig til globaliseringens mange nye forretningsmuligheder. Syd- og Sydvestjylland fremstår sammen med Sjællandsregionen som de mest globaliseringsparate regioner, når det gælder markedsfokus. Fyn og Østjylland indtager en delt tredjeplads, mens Midt- og Vestjylland kommer sidst. I analysen vurderes markedsfokus med udgangspunkt i 7 indikatorer: Eksportorientering, afsætning til fjerne markeder, IT-bredbånd, international kommunikation, E-handel (indkøb), E-handel (salg), fremtidig outsourcing. Disse 7 indikatorer gennemgås i det følgende Markedsvæksten på de fjerne markeder har igennem mange år været højere end på de danske nærmarkeder. Udviklingen i virksomheders afsætningsmuligheder skal derfor bl.a. ses i lyset af virksomheders fokus på de nye markeder uden for Europa. Nordjylland er den region i landet, hvor virksomhederne har størst fokus på markeder uden for Europa. Således retter 35 procent af virksomhederne i Nordjylland bl.a. blikket uden for Europa, når de afsætter varer og tjenesteydelser. Sjællandsregionens virksomheder ligger med sine omkring 22 procent på sidstepladsen.

14 26 27 MARKEDSFOKUS IT-BREDBÅND Andel af virksomheder med bredbåndforbindelse, Midt- og Vestjylland 3. Østjylland 4. Fyn 5. Syd- og Sydvestjylland MARKEDSFOKUS E-HANDEL (INDKØB) Andel af virksomheder, som har købt varer via internettet, Østjylland 3. Fyn 5. Syd- og Sydvestjylland 6. Nordjylland 6. Midt- og Vestjylland Kilde: s Statistik, særkørsel Kilde: s Statistik, særkørsel Virksomheders kommunikation med omverdenen sker i stigende grad via internettet. En effektiv IT-struktur er derfor en vigtig forudsætning for at kunne udnytte globaliseringens muligheder. IT-bredbånd er mest udbredt i Sjællandsregionen, hvor 83 procent af virksomhederne nu har en bredbåndsforbindelse. Midt- og Vestjylland samt Østjylland ligger på næsten samme niveau med 81 procent. Dårligst ligger Nordjylland, hvor kun 72 procent af virksomhederne har anskaffet bredbånd. Virksomheders indkøb via nettet kan ses som en indikator for, hvor meget virksomhederne anvender de nye indkøbsmuligheder, som globaliseringen er med til at skabe. Knap 60 pct. af de danske virksomheder har benyttet internettet til at købe varer. Andelen er højest i Sjællandsregionen, hvor 65 procent af virksomhederne har købt varer via internettet. Tæt efter følger Østjylland med 59 procent, mens de sidste fire regioner ligger nogenlunde ens mellem 49 og 53 procent. MARKEDSFOKUS INTERNATIONAL KOMMUNIKATION Andel af virksomheder med en engelsksproget hjemmeside. 1. Syd- og Sydvestjylland 2. Fyn 3. Sjælland 5. Østjylland 6. Midt- og Vestjylland Virksomheders interessenter søger ofte information via virksomhedernes hjemmeside. En engelsksproget hjemmeside er i denne sammenhæng afgørende for en effektiv kommunikation i en global verden. Syd- og Sydvestjylland er med en andel på 61 procent den region i, hvor engelsksprogede hjemmesider er mest udbredt. De øvrige regioner ligger nogenlunde ens i størrelsesordenen 50 til 54 procent. MARKEDSFOKUS E-HANDEL (SALG) Andel af virksomheder, som har solgt varer via internettet, Syd- og Sydvestjylland 2. Sjælland 3. Østjylland 5. Midt- og Vestjylland 6. Fyn Kilde: s Statistik, særkørsel Internettets udbredelse bevirker, at virksomheder i dag principielt har adgang til forbrugere over hele verden. Virksomheders salg via nettet kan ses som en indikator for virksomhedernes anvendelse af nye afsætningskanaler. Virksomheder i Syd- og Sydvestjylland er længst fremme med salg via internettet. Over 30 procent af de syd- og sydvestjyske virksomheder modtager ordrer via internettet. Det samme gælder 29 procent af virksomhederne i Sjællandsregionen. Midt- og Vestjylland og Fyn ligger lavest med henholdsvis 22 og 21 procent.

15 28 29 MARKEDSFOKUS FREMTIDIG OUTSOURCING Andel af virksomheder, der overvejer at outsource dele af eller heleproduktionen til udlandet. 1. Østjylland 3. Nordjylland 4. Fyn 5. Midt- og Vestjylland 6. Sjælland Globaliseringen indebærer, at virksomhederne i stigende grad må fokusere på deres kernekompetencer for at klare sig godt i den internationale konkurrence. Virksomhederne bør derfor løbende forholde sig aktivt til mulighederne for at outsource dele af produktionen. Overvejelserne omkring outsourcing er mest udbredt blandt virksomheder i Østjylland. Her forventer 39 procent af virksomhederne at oursource dele af produktionen i fremtiden. I midterfeltet ligger de øvrige jyske regioner og Fyn, mens Sjællandsregionen ligger i bund, for så vidt angår overvejelserne om fremtidig outsourcing. Kun knap 18 procent af de sjællandske virksomheder forventer at outsource dele af deres produktion.

16 30 31

17

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige

> 4.00. Virkelyst og iværksætteri. Australien er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige Side 48 Virkelyst og iværksætteri Sådan ligger landet > 4.00 7(4) Danmark Virkelyst og iværksætteri Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for virkelyst og iværksætteri er det land, som klarer

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Danske virksomheder: Sats på uddannelse og forskning

Danske virksomheder: Sats på uddannelse og forskning D Indsigt Nummer 5 16. marts 2005 Danske virksomheder: Sats på uddannelse og forskning A F K O N S U L E N T M O R T E N Ø R N S H O L T, m o q @ d i. d k 7 12 Global konkurrence til fordel for Danmark

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28.

Udfordringer for de fynske virksomheder. Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. Udfordringer for de fynske virksomheder Optakt til informationsmøde om erhvervsstøttemuligheder Lindø Industripark, 28. april 2010 Baggrunden for i dag Lindø-værftets lukning er anledningen En fælles kommunal

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse

SÅDAN LIGGER LANDET. Globaliseringsredegørelse SÅDAN LIGGER LANDET Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Hans Uldall-Poulsen og Nicolai Sederberg-Olsen Tryk:

Læs mere

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Midtjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA har ligesom resten af landet mærket til den økonomiske krise, der satte ind i 2008. Overordnet set har den økonomiske

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Produktivitetsanalyse 2017

Produktivitetsanalyse 2017 Produktivitetsanalyse 2017 Dybdegående indblik i produktivitets udviklingen i Region Sjælland over de seneste ti år Udarbejdet af Center for VækstAnalyse, Marienbergvej 132, 2., 4760 Vordingborg For Vækstforum

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013

Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 September 2013 Sydjyske kommuner lytter til erhvervslivet og ligger bedst placeret i Lokalt Erhvervsklima 2013 Fire ud af ti virksomheder i det sydjyske mener, at politikerne har været gode til at lytte

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet

DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET. Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet DEN FORSVUNDNE PRODUKTIVITET Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012 af Professor Peter Birch Sørensen Københavns Universitet Agenda Produktivitetsudviklingen: Hvor står vi? Produktivitetsmysteriet:

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere

Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Thomas Klintefelt Thok@di.dk, 3377 3367 NOVEMBER 2017 Udenlandske medarbejdere bliver stadig vigtigere Udenlandske medarbejdere udgør i dag ni pct. af lønmodtagerne i Danmark. Det er især de store og mellemstore

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

> Viden og kompetencer. Schweiz er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige. for viden og kompetencer.

> Viden og kompetencer. Schweiz er det land, som klarer sig bedst, når man ser på landenes gennemsnitlige. for viden og kompetencer. Side 22 viden og kompetencer Sådan ligger landet > 2.00 7(7) Danmark Viden og kompetencer Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for viden og kompetencer er det land, som klarer sig bedst, når

Læs mere

Sådan ligger landet. Globaliseringsredegørelse

Sådan ligger landet. Globaliseringsredegørelse Sådan ligger landet Sådan ligger landet DI s globaliseringsredegørelse 2007 Globaliseringsredegørelse 2007 Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2007 april 2007 Udgivet af Dansk Industri Redaktion:

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere