Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07"

Transkript

1 Næstved, d. 13/5-07 Referat af generalforsamling i Poesiparken II afholdt onsdag den 9/5-07 Inden selve generalforsamlingen påbegyndtes, havde Søren Apel fra Nykredit et indlæg vedrørende en eventuellåneomlægning - dette på opfordring fra bestyrelsen. Søren redegjorde for den eksisterende belåning vedrørende vore F1- og F10-lån, og han fortalte kort om det forventede renteniveau i den nærmeste fremtid. Derefter gennemgik Søren bestyrelsens forslag til omlægning af lån, samt nøgletallene for en eventuel omlægning. Indlægget varede ca. en time. Herefter påbegyndtes selve generalforsamlingen, der startede med at vælge Peter som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. Dirigenten konstaterede, at ud af 28 mulige stemmer (to stemmer pr. bolig ifølge vedtægterne) var 21 stemmer repræsenteret, mens 5 stemmer var afgivet ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Første punkt på dagsordenen var formandens beretning. Her konstaterede Robert, at det på dagen for generalforsamlingen næsten var 18 måneder siden, at de første andelshavere var flyttet ind i deres boliger. Endvidere fortalte Robert, at der har været mange håndværkerbesøg- og gennemgange - senest med udgangspunkt i "blafrende undertage". Disse skal udbedres i samtlige boliger. Bestyrelsen har gentagne gange forsøgt at få dialog med IBeO. Problemet har været særlig stort i forbindelse med udbedring af mangler fra Holbøll og sønner. Robert konstaterede dog, at Skælskør Planteskole har lavet de udendørs arealer. Robert sluttede af med at fastslå, at tiden nærmer sig, hvor en grundejerforening skal dannes, samt at vi havde oplevet to fraflytninger i Robert bød Lykke og Brian velkommen i foreningen og bemærkede, at begge boliger hurtigt blev afsat. Niels Henrik gennemgik resultatopgørelsen for perioden 15/11-05 til 31/ Det samlede resultat lød på kr Balancen pr. 31/12-06 blev ligeledes forklaret. Arsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Niels Henrik knyttede et par kommentarer til budgettet for 2007, og fortsatte med at forklare andelsværdien og hvorledes denne bliver opgjort. Derefter foretog generalforsamlingen en afstemning vedr. værdifastsættelsen til fordel for for nye andelsværdier i henhold til vedtægternes 6 samt 5 stk. 2 litra C. Se note til år~regnskab. Generalforsamlingen besluttede at tilslutte sig de nye andelsværdier. Herefter vedtog generalforsamlingen at omlægge F1-lånet, således at dette fik en løbetid på 30 år. Forslag til udnyttelse af overskud efter 2007 blev forklaret og gennemgået af Niels Henrik, herunder forslag til oprettelse af vedligeholdelseskonto. Forslaget blev vedtaget med klart flertal.

2 Med økonomien klaret dirigerede Peter videre til de indkomne forsalg, af hvilke der var seks. De fem første af disse var stillet af bestyrelsen, mens det sidste indkomne forslag var stillet af Arne og Bente. F ølgende blev besluttet: Hække klippes og holdes på indersiden. Højden på hækken tages op som et punkt på næste års generalforsamling. Det blev vedtaget med klart flertal, at der etableres ensartethed i farver vedr. udendørs maling (hegn og udhuse). Bestyrelsen foreslår tre forskellige farver, som andelshaverne efterfølgende bedes tage stilling til. Det blev besluttet med flertal, at bestyrelsen foretager en årlig gennemgang af boligerne. Det blev enstemmigt vedtaget, at etablere fælles service af gasfyr. Det blev enstemmigt vedtaget, at opkræve et gebyr på kr. 500 i forbindelse med fraflytning. Dette til dækning af foreningens udgifter. Det indsendte forsalg fra Arne og Bente vedr. opsætning af nyt hegn blev vedtaget og finansieres af overskuddet i foreningen. Det foreslåede hegn er sat op ved lignende boliger på Fagotvej. Peter foreslog at male hegnet i den farve, som blev vedtaget i henhold til punkt 5b (vedr. udendørs maling). Den nye bestyrelse i Poesiparken II fik følgende sammensætning på generalforsamlingen: Formand Robert Nielsen (ikke på valg) N æstformand Per Kristensen (nyvalgt medlem - afløser Brian Jensen) Kasserer Niels Henrik Rasmussen (genvalgt) Suppleant Peter Petersen (nyvalgt) Suppleant Brian Jensen (nyvalgt) Den nye bestyrelse konstitueredes samme aften. Price W aterhousecoopers genvalgtes som revisor. Under eventuelt forespurgte Anna generalforsamlingen mht. generelle problemer med fyret. Flere andelshavere tilkendegav, at de kunne genkende problemerne - især med "svingende gulvvarme". Problemet tages op på forestående møde mellem den nye bestyrelse og IBCO. Niels Henrik fortalte, at bestyrelsen fremover mødes en gang om måneden. Forsalg, der ønskes behandlet bedes indleveret til Robert og behandles efterfølgende på næstkommende møde. ~' /( Afslutningsvis takkede Robert generalforsamlingen for god ro og orden.

3 Note: Der blev på generalforsamlingen opfordret til, at andelshavere, som stadig ikke har fået udbedret indvendige mangler afleverer en liste med disse til Robert senest søndag den 20/5-07. Den nye bestyrelse har med udgangspunkt i vedtagelsen af omlægning til nyt lån etableret et 30-årigt lån til en rente på 4,87 i Nykredit. Således opfattet af Brian Jensen ~$~ Som dirigent Peter Petersen Bestyrelsen:,4~L//. ffi)4ca-v Robert Nielsen (formand) fpa ~ ~ ~v1l\~ Niels Henrik ense.. " ~r :JW~~. Per Kristensen

4

5 Produkt Obl. Obl. Kt. Hovedstol Restgæld restgæld i Rentetilp. rente rente Restløbetid Valuta ivaluta idkk DKK dato Type TilpasningslJn 4,00% 3,46% 27,89 DKK dec F10 T iipasn i n gsl J n, var 4,00% 4,12% 27,89 DKK dec F1 F1-lånet skal refinansieres ultimo Med det nuværende renteniveau må der forventes en rente omkring 4,42%. F10-lånet skal refinansieres ultimo Finansr dgivning - Morten Blicher 2

6 Bestyrelsens forslag 1 til omlægning Nykredit bank Nuværende F1-lån omlægges pr til nyt Cibor6-lån over 30 år med afdrag. Der tilknyttes allerede nu en 20 årig eller 30 årig fastrenteaftale (fastrente 4/87 / 4/90%). Nuværende F10-lån med en rente på 3/46% forbliver uændret. Finansrådgivning - Morten Blicher 3

7 Oversigt over 1. års ydelse Finansieri ngsform Restgæld/hovedstol Restløbetid Omlægning af nuværende rente 20 år til CIBOR6 4, år Fast CIBOR6 Variabel rente år Omlægning af 30 4, Omlægning CIBOR6 rente nuværende år 30 + årfast til af Kontant rente 4,40 Ydelse - heraf rente & Bidrag - heraf afdrag Bemærkinger Nyt CIBOR6 Udbetalingskurs 99,79 Nyt CIBOR6 + fast Nyt CIBOR6 + rente 20 år. fast rente 30 år Udbetalingskurs Udbetalingskurs 99,79 99,79. Samlet arlig ydelse (ovennævnte + F10) Finansr dgivning - Morten Blicher 4

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling:

Ad. 2. Bestyrelsens beretning Ole Kloth-Jørgensen afgav bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling: Referat fra generalforsamling i A/B Korsdal den 21. april 2015 Generalforsamlingen blev afholdt på Nyager Skole, og var repræsenteret ved bolig 1 (Ole), bolig 2 (Jeppe), bolig 3 (Adrian og Marie), bolig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere