Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2013"

Transkript

1 Referat af s generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i, 16. marts 2013, DTU 1. Valg af dirigent JHO valgt som dirigent. 2. Valg af referent HIJ valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere KVK og WIL valgt som stemmetællere. 4. Godkendelse af dagsorden Ændringer til dagsordenen: Status for UNF København flyttes til efter de andre lokalforeninger, da den ansvarlige ikke er til stede. Kommentar: Der er risiko for, at der ikke er 5 kandidater til bestyrelsen. UNF skal have mindst 5 personer i bestyrelsen. Uden en bestyrelse falder ansvaret til repræsentantskabet. Dette er ikke en gavnlig situation for UNF, bestyrelsen skal fyldes. JHO fortæller, at det er en god opgave, og man får erfaringer, man kommer til at bruge i sit videre liv. Han håber for UNF s skyld, at der kan findes 5 kandidater til bestyrelsen. 5. Status fra medlemsforeningerne (Bilag 1) b. UNF Aarhus, ved MIL (nyvalgt formand) 2012 har været et spændende år for UNF Aarhus. De kører og har kørt med en alternativ medlemsstruktur siden Til foredrag viser gymnasieelever ikke medlemskort, men blot studiekort. Det virker godt ved større arrangementer. Derfor har UNF Aarhus meget færre medlemmer. Til gengæld sendes nyhedsbreve og programmer til de få aktive kontingentbetalende medlemmer. På trods af forsøg på at inddrage disse i UNF s aktiviteter, har det ikke resulteret i flere frivillige. Der er lavet mange alternative arrangementer, f.eks. at se observatoriet, og de har været på Mors og lege geologer. Noget nyt i dette skoleår er, at foredrag er flyttet til Dette er valgt, fordi folkeuniversitetet har reserveret lokalerne. Dette har virket godt. Der er ved at formaliseres en del af camps og UNF Aarhus virke med universitetet. UNF Aarhus har sparkedragter med UNF logo, hvis der skulle være nogen med børn. Spørgsmål: Hvordan virker det, at foredragene er tidligere?

2 Svar: Der kommer det samme antal gæster. De fleste siger, det er godt. Der er nogle forældre, der synes, det er meget tidligt, og har problemer i forhold til arbejde og kørsel. c. UNF Odense, ved MOA (siddende formand) UNF Odense har først generalforsamling næste uge, og derfor er MOA siddende formand fra I denne sæson har UNF Odense prøvet at spare penge, og har derfor primært afholdt foredrag. Stadig er der et højt medlemstal højeste hidtil. Der har været rigtig flot fremmøde i denne sæson. F.eks. var en hel årgang fra et gymnasium tilmeldt et af foredragene. Allerede nu planlægges næste sæson, hvor der igen er plads til studiebesøg og workshops. Blandt de frivillige har der været generationsskifte. Både i bestyrelsen og foreningen generelt. Selvom der er mange nye, er der fortsat godt samarbejde med universitetets fakulteter. UNF Odense er med i universitetets arrangementer, f.eks. sommerskolecamps for folkeskoleelever sammen, sammen med naturvidenskabeligt fakultet. Det ser generelt godt ud, og de ser frem til generalforsamlingen næste uge. d. UNF Aalborg, ved JLB (afgående formand) Der er afholdt 29 arrangementer, hvor 2/3 var i forårssæsonen. Det kører, som det plejer. De arrangerede sommermødet, som forløb godt. Der er i UNF Aalborg lavet en aftale med universitetet, så de betaler deres tryk, og der er sendt 9000 programmer ud. Alt tryk og distribution betales af universitetet. Ny rekord i medlemstal, 806. Denne udvikling håber de fortsætter. Der er generationsskifte hvert år i UNF Aalborg. a. UNF København, ved MVJ (nuværende formand) Den forrige formand er ikke til stede, og denne skulle have fremlagt. Der var 3 mål i forrige sæson. 1) Flere sociale arrangementer havde 5, hvor der ikke havde været nogen i 2011, og der er en socialansvarlig og et socialt hold til at arrangere disse. 2) At stabilisere medlemstallet og indtægterne, hvilket er gjort ved at fokusere på medlemsgymnasier. Der er et overskud på ca kr. 3) Bedre overdragelse til nye bestyrelser. Det har tidligere været alt for svært ved generationsskift. Der er derfor lavet et google drive, således at al information går videre. Projekter: Satellitforeningen UNF Bornholm. Der er afholdt 4 arrangementer. Dette fortsættes. Et nyt projekt er at komme ud på medlemsgymnasierne. Dette er meget mere effektivt end bare at udsende programmer.

3 Dette har været effektivt og har givet ca. 200 flere medlemmer. Derudover er der kommet flere frivillige via frivillig.dk, og altså ikke fra camps. 6. Status fra nedsatte udvalg og grupper (Bilag 1) a. Camps i) Chemistry Camp, ved koordinator KBE Det går godt. De har fået kr. fra sponsorer, og med underskudsgarantien fra AU er det mindste budget opnået. Der var arbejdsweekend i februar, hvor crewet blev rystet sammen. Rent praktisk er der fundet lokaler, og der er lavet aftale med kantinen. Der er pt. 18 tilmeldinger, men der er ideer til at få flere tilmeldinger, så de er fortrøstningsfulde. Det faglige hold har holdt arbejdsweekend, hvilket gik godt. Der er nu styr på både det faglige og sociale program. Det bliver en god camp. Spørgsmål: Hvad er tilmeldingsfristen? Svar: Tilmeldingsfrist den 1. maj, der er 44 pladser. ii) Fysik Camp, ved koordinator SVF Har fået en fast aftale med DTU, der dækker udgifter for kr. Derudover har Oticon støttet med kr. Mad og logi er også på plads på DTU. Det faglige hold har snakket med DTU, der støtter det faglige program. Programmet er dog ikke helt færdigt endnu. Spørgsmål: Status ønskes på skrift. Spørgsmål: Hvor mange tilmeldinger er der? Svar: 12 ud af 25 tilmeldinger. Spørgsmål: Det sociale program? Svar: Ikke færdigt. iii) Game Development Camp, ved koordinator JOA Det går rigtig godt. Campen har nået minimumsbudgettet, og der er omkring 70 tilmeldte. I næste uge findes lokaler. Der er lige afholdt møde for det faglige hold, hvor der er blevet arbejdet med det faglige program. Maden er på plads. Der er kommet en ny arrangør på holdet, da en faldt fra. iv) Matematik Camp, ved koordinator MGS Der er plads til 60 deltagere, og pt. Er der 21 tilmeldinger. Der er aftaler med AU, der er lokaler, mad osv. Der er kr. fra Højgaard Fonden, kr. fra AU og kr. i underskudsgaranti. Flere sponsoransøgninger sendes ud. De faglige er foran, i forhold til, hvad de plejer. Matematik mangler bare lidt penge og deltagere.

4 v) Robot Camp, ved koordinator MDE Aftale er på plads med SDU, så der er styr på lokaler. Underskudsgaranti på kr. Derudover har de fået kr. fra Højgaard Fonden. Der udsendes flere ansøgninger. Den faglige ansvarlige er syg, så der er ingen ny status. Der er ikke så mange deltagere (3), så derfor er der ikke arbejdet videre med det sociale program. vi) Software Development Camp, ved koordinator EGY Det går udmærket. Der er nok penge til det lille budget kr. fra AAU, kr. i underskudsgaranti. Der er afholdt arbejdsweekend. Der kan lånes en bus fra AAU, så transport under campen er der styr på. De har fået sovelokaler i Gilstruphallen. Der er pt. 15 tilmeldte. b. Webgruppen, ved RTR Webgruppen har ikke haft den ønskede aktivitet, og det, der er sket, har været i det skjulte. Aftalen med den tidligere serverplads er blevet opsagt, og er flyttet over på Meebox, hvor vi har en sky, hvor vi har en simuleret server. Der bliver bygget videre på projektet Intranet 3 og django. Der er brug for folk, der har lyst til at arbejde med servere, pyton. Så her lyder en opfordring til at komme til webmøde søndag. Der er i øvrigt også designmøde. Det nuværende design er 10 år gammelt (plakater, brevpapir osv.). Der er ønske fra bestyrelser om opdatering. At få specificeret det nye design og evt. få lavet et udkast af professionelle. Der er valg af ny webkoordinator i morgen. Der har tidligere været en treenighed af webkoordinatorer. Kommentar: Angående serverflytning. Der er mistet filer. Nogle spil mangler. Kommentar: SDH mener, han kan lave et godt design. c. Internationalt, ved MEM Der var møde i går. Der blev præsenteret, hvad der er sket. Siden sommermødet er der ikke sket meget (det meste sker i sommeren). Der har været European Youth Forum. Det handlede for en gangs skyld om noget, der havde relevans for UNF (Østersøen). Der var 4 mennesker til ISSC. Der er sendt mails til lokalbestyrelserne angående YCC og SPC. SPC står for Science Photo Contest. På spc.milset.com findes videnskabsbilleder, som kan bruges gratis med rette kildeangivelse. Man kan følge med på udate og bestyrelsesreferater, hvis man ønsker at følge med i de internationale aktiviteter. d. Sponsoransvarlig, ved LIG LIG har været ansvarlig det sidste års tid. Der er kommet kr. ind i denne sæson. Ikke alle penge er gået ind, så det kan være, der går nogle til lokalbestyrelserne. Der er derudover udsendt 15 nye ansøgninger. Der er kommet afslag på 2.

5 LIG fortsætter med sponsorposten, hvis den nye bestyrelse vælger at godkende dette. Dette giver en savnet kontinuitet. e. Hof-kontant, ved JHO Der er ingen hofkontakt til stede. Der er sendt julekort og fødselsdagskort, og vi har fået svar fra dem. Der er ikke nogle nye planer for det kommende år. Pause 15 min 7. Formandsberetning, ved FEL og SST (Bilag 2) Kommentarer: Angående første arbejdsweekend. Den gamle bestyrelse vil gerne møde op til den første arbejdsweekend og hjælpe den nye bestyrelse i gang. 8. Kassereren giver en økonomisk statusberetning og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse (Bilag 3) Det første, der skal lægges mærke til, er sætningen fra den eksterne revisor, hvor der står, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. a. Selve regnskabet, ved KRT Vi har i alt fået kr. som indtægter til. Dette er allerede mere end i år 2012, så det er godt. Disse er fordelt ud ved 1/5 til hver lokalforening og 1/5 til UNF Danmark. Derudover er der kontingenter fra lokalforeninger til. Vi har i alt kr. som indtægter. Vi har i år fået alle camps til at gå i nul pga. MBU-støtten (Ministeriet for Børn og Undervisning). SDC endte dog med et lille overskud på ca kr., som efter aftale med AAU overføres til næste år. Finansiering af egne projekter er derfor eneste udgift. Alt i alt er der overskud på kr. Det er positivt, at vi har noget på kontoen til dårligere tider. Vi har dog i princippet været dårlige til at leve fedt naturvidenskab. i) Markedsføringsmateriale Markedsføringsmateriale er steget en lille smule. ii) Kurser Der er blevet holdt flere kurser, og derfor er denne udgift steget. iii) DUF

6 DUF-støtten er faldet, på trods af, at medlemsantallet ikke er faldet, blot omstruktureret. iv) Landsarrangementer Transportudgifter har været lidt større, da vi holdt sommermøde i Aalborg. Der er blevet holdt arrangementer for ca kr. v) Webgruppen Webgruppen har brugt penge på serveren. vi) Internationalt MEM har fået et sponsorat til internationalt. Der er brugt flere penge på internationalt på grund af flere aktiviteter. vii) Andet Transport indlands skulle gerne være forbeholdt wildcards. Der er dog uenighed med revisorerne. Transporten til bestyrelsesmøder har været billigere i år. Der er ikke brugt så mange penge til gaver, til børn og tragiske hændelser. Gebyrer skyldes bankgebyrer. Der er arbejdet på at sænke denne post. Spørgsmål: Hvordan kan der være brugt så mange penge på landsarrangementer? Svar: Til sommermødet var der ekstra mange deltagere, og så havde denne bestyrelse frihed til at bruge flere penge på møder. Spørgsmål: Hvordan kan der være brugt så mange penge på camps på markedsføringsmateriale? Svar: Det er merchandise (altså gaver til deltagere og arrangører, f.eks. tasker) Spørgsmål: Der er ingen penge brugt på uddannelsesweekender, selvom de er blevet afholdt? Svar: Der er konflikter med revisor, så nogle poster er fejlbudgetteret. b. Revision, ved AME og DBR Regnskabet er kigget igennem, og der er nogle generelle kommentarer. i) Medlemsforeningernes kontingent Alle medlemsforeninger betaler deres kontingent på forskellige tidspunkter. Det er ikke hensigtsmæssigt. ii) Infomedia

7 Udgifterne til Infomedia, der holder øje med UNF i medierne, er delt i to poster: kontorudgifter og web. Dette giver et mærkeligt billede. iii) Rykkere Der har været en del rykkere i år, både for camps og UNF Danmark. Det er beklageligt og spild af penge. Hvis der ikke har været en faktura, kan rykkeren trækkes tilbage. iv) PR-gruppen PR-gruppen har i flere år været i nul. Derfor skulle man måske fjerne denne post. Kommentar til regnskabet: Overskuddet er mindre, men der er mange flere aktiviteter, så det er faktisk positivt. Det er dejligt at se, der sker mere i foreningen. v) Bilag Bilagene har overordnet været gode. Der bliver vist nogle, der er lavet rigtigt og forkert. Bilag skal deles op efter poster. Der er et eksempel på et bilag, hvor alt er købt på én kvittering. De er derefter delt op i kategorier med overstregningstusch. Overstregningstusser må ikke bruges det kan ikke læses efter lang tid. Der er et eksempel med forkert angivne navne og et mærkeligt formål. Det er lavet lidt for kækt. Bilag skal ikke være sjove, men præcise. Det er vigtigt at angive præcise formål. Interne revisorer anbefaler at generalforsamlingen endegyldigt godkender regnskabet. Spørgsmål: Hvorfor er regnskabet først kommet i tirsdags? Svar: Det er først blevet sendt fra revisor. Kommentar: De stemmeberettigede ville gerne have haft regnskabet i så god tid som muligt før generalforsamlingen. Kommentar (JHO): Bilagsformularen med overstregningstusser var flot lavet. Det vigtigste er ikke, at det er nemt for revisor. Det skal være nemt for arrangørerne. Det er bare vigtigt, at de er rigtige. Tak til interne revision. Der bliver stemt om en endegyldig godkendelse af regnskabet: Imod: 0 Blankt: 0 For: 28

8 9. Valg af 1-4 uafhængige kritiske interne revisorer samt 1-2 revisorsuppleanter AME og JEP stiller op. Der er to personer. Der kan være op til 4. Der er ingen protester. De er valgt ved fredsvalg. CGR melder sig som suppleant. Der er ingen protester. CGR er valgt som intern revisorsuppleant ved fredsvalg. 10. Fastsættelse af kontingent Vi er ikke i kapitel 4 i DUF, så der er ikke længere noget krav til kontingent. foreslår 0 kr. Kommentar: Er det ikke ærgerligt, hvis vi vælger at fjerne det, hvis vi får brug for det igen i forhold til DUF? Svar: Vi er i kapitel 5 nu og arbejder for at komme i kapitel 2. Vi kommer aldrig tilbage til kapitel 4. Det er ikke relevant for os. Det er til elevråd. Der er kommet en ny DUF kontaktperson, der har meldt dette klart ud. Der debatteres om, hvorvidt man skal bibeholde de 1000 kr. eller fjerne kontingentet. Der gives en kort tænkepause til dette, så bestyrelserne har mulighed for at tage en diskussion internt. MIL beder om ordet og udreder, hvad den nye konsulent i DUF har sagt. DUF arbejder med forskellige kapitler inden for fordeling af puljer. Kapitel 2 er baseret på individuelle medlemmer, der betaler 75 kr. kontingent individuelt. Der er krav om aktiviteter og medlemmer. Kapitel 4, som vi tidligere har været i, er ikke længere relevant for UNF. Det er tiltænkt elevråd, ikke lokalforeninger. Vi er i kapitel 5 for foreninger, der ikke lever op til deres definitioner for medlemmer/lokalforeninger. Der er kun et forslag. Kontingent ændres til 0 kr Behandling af indkomne forslag Der er ingen indkomne forslag. 12. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter Håndsoprækning på kandidater der ønsker at stille op. Der skal mindst være 5. Som der blev fortalt om i starten, er det vigtigt at finde 5. Kommentar: Forslag om at tage punktet efter punkt 17 efterfulgt af en pause. Kommentar: Forslag om at bestyrelsen siger, hvad de reelt laver, og hvor meget tid de bruger. Svar (SST): Startede i for to år siden. Stillede op for at arbejde med DUF og landsarbejde. Ville være menigt bestyrelsesmedlem, men blev formand. Det har været super fedt. Der skal skrives referat til bestyrelsesmøder. Der er stor frihed til nye projekter. Man får lov til at bestemme, hvilken retning UNF skal i. Det er også meget socialt og hyggeligt. Der er også noget transport. Man er ansvarlig ca timer om ugen, men det svinger typisk 10 timer om ugen. Arbejdet kan uddelegeres. Der er et stort netværk, som man kan gøre til sit.

9 Svar (AFR): Er menigt bestyrelsesmedlem. Bruger væsentligt mindre tid. Man kan altid få hjælp. Har man tiden, skal man nok få hjælp. Svar (FEL): Blev kasserer. Bruger ca. 3 timer om ugen. Råder til at være organiseret. Brugte meget tid på at introducere nye kasserere, hvilket gjorde at de kom meget hurtigere ind i arbejdet. Ville gerne lave en kassererklub: Kage, møder og en sang! Som formand for UNF er der gået ca. 3-6 timer om ugen. Svar (LIG): Står for sponsoransøgning og en kursusweekend. Det har været interessant at planlægge og designe, hvad der er godt indhold for foreningen. Man får en masse erfaring. Har brugt ca. 3 timer om ugen. Svar (TBM): Som menig er der meget mindre arbejde (et par timer om ugen). Det aftales at vende tilbage til punkt 12 igen efter punkt 17, for at se om der kan stilles 5 personer. 13. Indstilling af to repræsentantskabsmedlemmer fra hver medlemsforening for det kommende år. København: JPT, MVJ. Aarhus: MIL, SST. Aalborg: EGY, TDD. Odense: MLK, MOA. 14. Sponsorfordelingsnøglen for regnskabsåret besluttes (Bilag 4) Det er ét forslag. DK bestyrelsen foreslår, at vi beholder den flade fordelingsnøgle. Den flade fordelingsnøgle fra forrige år bliver bibeholdt. Denne er vedtaget. 15. Fejl i indskrivning af medlemmer, ved FEL En liste over medlemmer samt underskrift fra lokalformændene for at bekræfte, at medlemmerne er korrekt noteret, skal sendes i forbindelse med tipsmidlerne. Dette har der været problemer med, da det, der står på intranettet, er forkert. FEL har brugt meget tid på dubletter og fejlindskrivninger. Det ville være rigtig godt at få dette system gjort bedre. Det er umiddelbart lokalformændenes arbejde at holde styr på deres medlemmer. Kommentar: Vær generelt gode til at skrive ind. Der er mange tastefejl. Sig til, hvis der opstår fejl. Kommentar: Hvis funktionen på intranettet ikke virker, så må det gerne meldes ud. Kommentar: Medlemmer skriver sig selv ind i København. Svar: Dette er problematisk, og de bør få mere at vide omkring, at de er blevet medlem, så de ikke tror, de skal melde sig ind gang på gang. Det er et vigtigt ansvar at holde styr på medlemmer. Der var utrolig mange tastefejl. De informationer, der står, er alle vigtige. Fødselsdag og år er vigtigt for at dokumentere, at vi har

10 medlemmer under 30. Adresse er vigtig for at verificere at personen eksisterer. Mail bruger vi til at kontakte dem. 16. Eventuelt Ingen punkter 17. Næste møde Næste landsmøde: Sommermødet i Odense. Der er reserveret lokaler i Odense i weekenden i uge 33. Tak til UNF Odense. Næste årsmøde: Holdes i Aarhus. Det bliver 2. eller 3. weekend i marts. Nærmere info følger. Tak til UNF Aarhus. Pause 5 min 12. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 3 suppleanter (2. omgang) a. Bestyrelsesmedlemmer Opstillere: JOA: Vil gerne lave mere UNF. Synes det er sjovt. Har været sekretær i UNF Aarhus og koordinator på GDC. AJ: Vil gerne være med til at lave det fede arbejde i UNF Danmark. AFR: Har siddet i Aalborgs lokalbestyrelse i 3 år, UNF DK i 1 år. JPT: Har været i UNF i 3 år. Har siddet i Københavns lokalbestyrelse i 2 år. Vil gerne prøve at sætte sig ind i DK. JAM: Har erfaring med masser af frivilligt arbejde. JLB: Synes det er sjovt at arbejde i UNF. CNP: Er ikke til stede nu, men LIG fremlægger. Er fra Aarhus, og har lavet Biotech Camp. i) Første afstemning Hvor mange skal der sidde i bestyrelsen? 5 bestyrelsesmedlemmer: 0 6 bestyrelsesmedlemmer: 0 7 bestyrelsesmedlemmer: 28 Enstemmigt vedtaget. De alle 7 er valgt ved fredsvalg. Den nye bestyrelse består af AFR, JLB, JAM, JPT, AJ, CNP og JOA. b. Valg af suppleanter Kandidater: LIG. Det vedtages enstemmigt, at der vælges én suppleant, LIG.

11 18. Mødeevaluering Kommentarer: Det var problematisk, at alle bilag ikke kom ud før generalforsamlingen. Især regnskabet kom for sent. Det var først tilgængeligt en halv time før generalforsamlingen. Kommentar: Kunne man flytte årsmødet, for at få regnskabet hurtigere? Svar: Angående dato for årsmøde. Der er ingen bedre tidspunkter pga. påske og eksamensperioder. Kommentar: Beskrivelserne omkring bestyrelsesarbejdet kunne have været kommet ud før generalforsamlingen. Tak til UNF København og den siddende bestyrelse for at være værter. Tak for god ro og orden!

12 Referatet godkendt og underskrevet af bestyrelsen og dirigent d. : Niels-Asbjørn Frederiksen Bestyrelsen: Jonas Lundholm Bertelsen Jakob Peter Thorsbro Jasmin Karina Øder Madsen Cecilie Nøhr Pedersen Adam Jensen Jens- Ole Skydt Andersen Dirigent: Johnny Hartvig Olsen

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2012

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2012 Referat af s generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling i, 10. marts 2012 kl. 9.00-11.30 og 11. marts 2012 kl. 10.00-12.30, Aarhus Universitet. Del 1, lørdag d. 10. marts Mødet skulle være indkaldt

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i UNF Danmark

Referat af Ordinær Generalforsamling i UNF Danmark Referat af Ordinær Generalforsamling i UNF Lørdag d. 5. marts 2016 kl 14-18 i Aarhus 1. Valg af dirigent EKJ valgt som dirigent. UNF Side 1 af 21 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Grundejerforeningen Karmstengård

Grundejerforeningen Karmstengård Grundejerforeningen Karmstengård www.karmstengaard.dk Referat af ordinær generalforsamling Torsdag 14. april 2016 Sted: Toftehøjskolen, kantinen Referent: Mikkel Horslund Elvej Generalforsamlingen begyndte

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 1/3 2003 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København, i daglig tale. Stk. 2

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere