Velkommen til endnu et år med s-posten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til endnu et år med s-posten."

Transkript

1 Nr. 1 januar årgang Januar 8. Hovedstadsregionens nytårskur, HK.bygningen på Svend Aukens Plads 21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 25. Nytårskur i Albertslund Kongsholm Gymnasium og HF Løvens Kvt. 17, kl. 29. S-posten udsendes, Birkelundgård, kl Velkommen til endnu et år med s-posten. Vi ser frem til et aktivt valgår med mange indlæg fra vores medlemmer!!!! Vi ses til nytårskur i Albertslund d. 25. januar Tilmelding til Else Boel

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Lay-out: Britta S. Jørgensen Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Invitation til nytårskur... side 3 Set fra sidelinjen... side 4 Er du nævning... side 7 Hvad er kulturpolitik... side 8 Elbilerne kommer... side 9 Kommentarer fra Christel Schaldemose... side 11 Ekstraordinær generalforsamling side 13 Folkeskoleudspillet... side 14 Nyt fra Christiansborg... side 16 Kalenderen... side 18 Arbejdsgrupper... side 18 A-gruppen... side 19 Partiforeningens bestyrelse... side 20 Vi bygger fremtidens samfund og vi bygger hele tiden om. Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Navn: Adresse: Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 60 år Tlf.: Dato: / 2013 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Side 3 Valgåret 2013 Indledes med en NYTÅRSKUR For alle medlemmer af socialdemokraterne i Taastrup og Albertslund Albertslund står for værtsskabet Kongsholm Gymnasium & HF Løvens kvarter 17 i festsalen 2620 Albertslund. pris 160,- pr person Tilmelding og betaling til Else Boel, senest d. 15. januar Arbejdernes landsbank I bedes skrive navnene på hvem, der deltager. Øl og vand kan købes. Hvis I ønsker at drikke vin, må I selv tage en flaske med

4 Side 4 Set fra sidelinjen S-posten Af Jette Kammer Jensen I disse tider skal man jo ikke brokke sig over når arbejdet truer, men jeg blev arbejdsramt, så jeg kom for sent til kommunalbestyrelsesmødet, så jeg nåede først frem til punkt 4, som handlede om: Systemet giver altså øget tryghed for borgeren, men derudover giver den mere tid til borgeren, da der ikke længere skal bruges så megen tid på at hente og aflevere nøgler centralt. Alt i alt en rigtig god løsning, som alle også kunne tiltræde. Elektronisk låsesystem i hjemmeplejen. Det var et rigtig godt forslag. I dag er det sådan, at borgeren skal give en eller flere kopier af sine nøgler til hjemmeplejen, som så opbevarer dem i nogle nøgleskabe, og den enkelte hjemmehjælper får så nøglerne til de hjem, de skal besøge. Der er oplagt risiko for at nøgler tabes, og borgeren har den utryghed, at der er kopinøgler ude at svømme. Det nye system er forenklet sagt en elektronisk lås, der monteres på indersiden af borgerens yderdør, og så hjemmehjælperen så kan åbne via hjemmehjælperens PDA. Så blev JEG sur! Jeg er på vegne af Albertslund Kommune bestyrelsesmedlem for Kroppedal museum, hvorfor jeg med stor undren læste indstillingen til godkendelse af regnskab, hvor jeg angiveligt fik indtil flere påtaler. Som ved alle andre regnskaber er der et revisionsprotokollat, hvor revisor fremhæver ting, som en bestyrelse skal drages omsorg for bliver bedre. Det har bestyrelsen selvfølgelig gjort jeg ved godt, at jeg forvalter offentlige midler. Men før kommunen nu udsteder en sådan bandbulle, så

5 S-posten kunne man da godt have spurgt bestyrelsen, hvad har I gjort ved det? men vi er ikke blevet spurgt, selvom vi har taget aktion på alle punkter. Bedre bliver det ikke, at de udsagn fra revisionsbemærkningerne, som der fremhæves, er særdeles tendentiøse, og man glemmer helt at tage det med, som revisionen også skriver, at den vurderer, at økonomistyringen giver bestyrelsen og ledelsen god mulighed for at kunne agere i forhold til den økonomiske situation samt udføre et fornuftigt ledelsestilsyn, og videre: ud fra revisionen af årsregnskabet, samtaler med økonomichefen samt vort kendskab til museets forhold som helhed, er det vor opfattelse, at museet udviser den fornødne sparsommelighed, sådanne udsagn fremhæves ikke. I ethvert regnskab kan en revision finde fejl, det er sådan set også det, de er købt til, og det vigtigste er, at en bestyrelse reagerer og får rettet op, hvad vi også har gjort. Nu har jeg så også erindringens gave. Når kommunens revisor har revideret kommunens regnskab, så finder de også fejl, somme tider endda graverende fejl, og fremover vil jeg bruge Side 5 samme ordvalg i mine kommentarer til kommunens revisionsbemærkninger! Men det er stærkt kritisabelt, at kommunen ikke hører, hvad bestyrelsen har gjort. Og nu jeg er ude med riven, så er det vanskeligt at sikre en bedre forrentning af midlerne fra kommunen, når kommunen rent faktisk må rykkes for overhovedet at overføre bevillingen til Kroppedal. Vi er mere end 6 måneder inde i året, før vi får pengene. Lars Toft Simonsen sagde: det er ærgerligt, at der igen er vrøvl med Kroppedals regnskab husk lige de ord, næste gang, du godkender kommunens regnskab! Helhedsplan og VA og AB Vest. Landsbyggefonden har meddelt, at de vil støtte renovering af de 2 boligområder, men skal have en såkaldt helhedsplan først, og det var den, der skulle godkendes at kommunalbestyrelsen. Der er primært tale om byggeteknisk art, herunder af energimæssige årsager. Det udløste lige en bemærkning

6 Side 6 fra Enhedslisten om, at det var for uambitiøst blot at leve op til de lovmæssige krav på energiområdet, hvortil svaret lød, at Landsbyggefonden kun har hjemmel til at yde støtte til renoveringer, der lever op til gældende lov. S-posten fastsætter lofter for priserne. Så det blev da vedtaget. Julegaven til erhvervslivet. Erhvervslivet skal fremover betale mindre for at bruge genbrugsstationerne men ikke blot for at give gaver til erhvervslivet, men fordi den nuværende ordningen ikke var ret og rimelig. Akutjob i Albertslund. Tilsvarende helhedsplaner blev godkendt for Blokland og Galgebakken. Vandtaksterne stiger. Vi bruger mindre vand og det er jo godt men det betyder også, at de faste udgifter kommer til at vægte mere, og det er den helt store forklaring på stigningen. De konservative var utilfredse med stigningen, men ville omvendt ikke stemme imod, og Venstre ville høre, hvordan vores priser lå i forhold til andre kommuner og vi ligger i den lave ende. I øvrigt kan vi ikke beslutte afgifter, som det passer os, Forsyningssekretariatet under konkurrencestyrelsen Det var dejligt at høre, at Albertslund Kommune nu opfylder aftalen mellem KL og Regeringen om akutjob, det er der som bekendt andre kommuner, der ikke vil. Kommunalbestyrelsen blev så enig om en plan for, hvorledes det kan blive til virkelighed. De konservative, der som bekendt på Tinge ikke er tilhænger af akutjob-modellen, prøvede at kaste grus i maskineriet, så det ville blive vanskeligt for de udfaldstruede at få et akutjob, men Lars Toft Simonsen, som ved noget fagligt om dette, kunne fortælle, at flere af ændringsforslagene ikke er lovmedholdeligt. Så trak de konservative sig fra den debat. Dansk Folkeparti havde en vis sympati for de konservatives

7 S-posten krav, men ville stemme for, da de på Tinge jo var med i forliget om aktujob. Enhedslisten ville undlade at stemme, for det var ikke godt nok uden at de beskrev, Hvad det var, der ikke var godt nok. Men så fik de en på goddagen om, at det dog var besynderligt, at de ikke ville stemme for noget, der kunne hjælpe de udfaldstruede. Side 7 Paw Østergaard satte trumf på overfor de konservative: Besynderligt at I er ligeglade med de ofre, som I selv har skabt! Sagen blev vedtaget. Og så gik den sure fru Jensen hjem! Er du nævning eller domsmand Så skal du huske at betale partiskat Iflg. Partiets love og vore lokale vedtægter skal der betales 4% i partiskat af alle bruttobeløb modtaget for hverv i nævn og kommissioner, herunder hører også nævninger og domsmænd. Husk Beløbet for år 2012 bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank på konto Beløbet skal være indbetalt inden 1.februar 2013 Iflg. Vedtægterne som blev vedtaget april 2007 Hvis du har brug for indbetalingskort kan du få dem hos undertegnede. Else Boel Kasserer Tlf e.mail: Mobil nr

8 Side 8 Hvad er kultur??? S-posten Pia Kjærsgaard gav i avisen 24 timer sin definition på dansk kultur: Kirken, kongehuset, forsvaret og sammenhængskraften!! JKJ. Vil du være kandidat til kommunevalget skal du skynde dig. Den 31. december er absolut sidste chance og inden da, skal du have fundet 10 stillere og skrevet en præsentation af dig selv på max 200 ord. Du kan henvende dig til kandidatudvalget for at få materialer vedr. opstillingsregler og en liste, der skal udfyldes med stillernavne. Kontakt Majbritt, hvis du er interesseret.

9 S-posten Elbilerne kommer Side 9 Af Lars Gaardhøj (S) - Formand for Miljø og grøn vækst udvalget i Regionsrådet Amsterdam minder på mange måder om København. Hyggelig by. Mange turister. Tæt trafik, og som konsekvens af det sidste og helt som i København forurenet luft. Faktisk lå Amsterdam så langt over EU's grænseværdier for ren luft, at borgmesteren i 2009 iværksatte projekt Amsterdam Electric, som har til formål at få hollænderne til at køre i elbiler, som jo hverken forurener med CO2 eller andre giftige partikler. Region Hovedstaden har i foråret vedtaget en klimastrategi, som bl.a. indeholder en satsning på elbiler. Og derfor var Miljø og grøn vækst udvalget i Amsterdam for at lære om deres erfaringer med introduktion af elbiler. Og heldigvis var der rigtig meget, vi kan bruge. Hollandske erfaringer Amsterdam Electric har fokuseret på er at gøre det nemt og attraktivt at køre elbil. Derfor kan man se ganske mange p- pladser forbeholdt elbiler i det centrale Amsterdam, hvor der ellers er årelang ventetid på at få en p-plads. Der opstilles også tusindvis af ladestandere inde i byen og ude i kommuner omkring Amsterdam, så man aldrig er langt fra en ladestander. De har også haft fokus rettet mod de mange småture, som jo godt kunne klares med elbiler, og hvor gevinsten i fht. luftforurening er der med det samme. Derfor kører der i Amsterdam

10 Side 10 elbil-taxier, som vi så allerede i lufthavnen, da vi landede. Der findes også hen ved 400 små elbiler opstillet i det centrale Amsterdam, som man kan bruge og blot betaler minuttakst. Systemet kaldes car-to-go eller blot førerløs taxi er og de benyttes dagligt af hollændere. Hvad gør vi? Selvom Amsterdam nok er foran, og Oslo faktisk ligeså, så er der grund til optimisme. I budgetforliget for 2013 var der flertal for oprettelse af et regionalt elbilssekretariat, som lidt i stil med det hollandske Amsterdam Electric skal ind og styrke arbejdet med at få elbilerne ud S-posten at rulle i langt større antal end i dag. Det regionale elbilssekretariat skal i stå spidsen for en række indsatser. Eksempelvis skal sekretariatet tilbyde kommunerne en gratis flådeanalyse samt bistand med at få introduceret elbiler i driften. Nogle kommuner har allerede taget dette skridt, men vi skal have flere med. Faktisk har det vist sig, at kommuner, der bruger elbiler i driften kan spare penge og samtidigt gøre miljøet en tjeneste. Det er win-win. Skal vi for alvor lykkes med elbilerne, skal private borgere også få øjnene op for elbilerne. Og derfor vil vi også tage initiativ til forskellige aktiviteter målrettet borgere. Rigtig mange kunne nemlig godt udskifte benzinbilen med en elbil, når man ser på hvor meget, der køres. Det er noget af det, som

11 S-posten de har været rigtig gode til i Norge, hvor der i dag kører næsten elbiler. Side 11 Jeg glæder mig til at se arbejdet blive foldet ud i det nye år, når elbilsekretariatet åbner, så Region Hovedstaden kan blive en førende elbilregion. Nu skal EU nedsætte antibiotikaforbruget Af Christel Schaldemose, medlem af Europa- Parlamentet (S) Rigtig godt gået, Mette Gjerskov. Som europa-parlamentariker bliver man stolt af sin regering, når den er bannerfører i kampen for at nedsætte forbruget af antibiotika. Det nye veterinærforlig med nye afgifter på antibiotika er et stort skridt i den rigtige retning. Vi må for alt i verden undgå, at flere bakterier bliver resistente over for vigtige typer af antibiotika, som på daglig basis redder menneskeliv. Derfor kan vi med rette være stolte af regeringens nye forlig. Men det betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Der er stadig rigtig meget at gøre. Det er bydende nødvendigt, at vi fortsætter med at mindske forbruget af antibiotika. Vi kan gøre endnu

12 Side 12 S-posten mere i Danmark, men vigtigst af alt så må EU træde til. Hvis resistensen breder sig i Tyskland, England og Sverige, så vil den også nå til Danmark. Det risikerer at koste mange menneskeliv i både Danmark og resten af Europa. Vi har i Danmark været rigtig gode til at nedsætte forbruget af antibiotika. Derfor har vi meget at byde på, når EU skal fastsætte sin politik. I Europa-Parlamentet arbejder vi lige nu på at få Kommissionen til at handle. Når bakterierne først er resistente, så er løbet kørt. Jeg vil arbejde stenhårdt for at opnå en ambitiøs politik, der mindsker forbruget af antibiotika betydeligt. Det er en rigtig vigtig kamp, som jeg glæder mig til at komme i gang med. Slut med danske mobiltelefoner i Polen Flere og flere får stjålet mobiltelefonen. Tyvene bruger såkaldte tricktyverier, hvor en af tyvene distraherer offeret, mens en anden napper mobiltelefonen. For netop at undgå den slags numre har vi i Danmark mulighed for at kontakte vores teleselskab og melde mobiltelefonen stjålet. Teleselskabet blokerer derefter mobiltelefonen, hvilket gør den ubrugelig. Ordningen er genial, fordi tyve og hælere hurtigt forstår, at stjålne mobiltelefoner er værdiløse. Men tyverierne fortsætter upåagtet. Anholdelser har vist, at mange af tyvene er unge fra Østeuropa. Her ser vi ordningens store problem. Når vi blokerer vores mobiltelefon, så sker det ved, at teleselskaberne har en særlig database. Her bliver de blokerede mobiltelefoner noteret, og alle danske teleselskaber så nægter adgang til deres respektive telenetværker. De danske teleselskaber er en del af en europæisk aftale. Desværre er det langt fra alle teleselskaber i EU, som er

13 S-posten med i aftalen. Derfor kan det stadig betale sig at stjæle en dansk mobiltelefon, så længe den sælges i udlandet. Problemet skriger til himlen på EUpolitik. Derfor har jeg bedt EU- Kommissionen om at gøre noget ved sagen. Det skal være obligatorisk for teleselskaber at indgå i samarbejdet omkring blokering af stjålne mobiltelefoner. På nuværende tidspunkt kan samvittighedsløse teleselskaber i udlandet tjene penge Side 13 på at lade stjålne telefoner bruge deres netværk. Det må vi sætte en stopper for med det samme. Jeg mener, at EU har et ansvar over for forbrugeren. Det indebærer også beskyttelse mod tyveri og forhindring af, at samvittighedsløse selskaber tjener penge på tyveri. Det kan faktisk kun gå for langsomt.. Lær kandidaterne at kende Noter allerede nu Ekstraordinær generalforsamling d. 4. februar i kantinen på rådhuset. Her vil der bl.a. blive en præsentation af kandidaterne til kommunalvalget, før afstemningen til listepladsen skal afholdes.

14 Side 14 S-posten Gør en god folkeskole bedre Et fagligt løft af folkeskolen Regeringens udspil til løft af folkeskolen vil gøre en god skole bedre. Det skal ske ved flere timere til eleverne, bedre undervisning og mere uddannelse til lærerne. Nye undervisningsformer og nye aktivitetstimer skal gå hånd i hånd med flere i timer i bl.a. dansk og matematik. Derudover skal nye nationale mål for folkeskolen sikre, at alle børn både bliver dygtigere og trives. I dag har regeringen offentliggjort sit bud på, hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Kernen i udspillet er højere faglighed, styrket kompetenceudvikling af lærere og ledere samt klare mål for folkeskolen. Den højere faglighed skal sikres gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Der skal være flere timer især i dansk og matematik, og så skal de nye aktivitetstimer sikre en varieret skoledag, hvor der er plads til både leg, bevægelse, praktiske forløb og lektiehjælp. Derudover skal it og digitale læringsformer forbedre kvaliteten af undervisningen. Vi skal have en fagligt stærk folkeskole for alle med høj trivsel. Børnene skal have flere timer på en mere spændende måde. Som noget helt nyt indfører vi aktivitetstimer, der skal give mulighed for anderledes måder at lære på med blandt andet bevægelse og praktiske forløb i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, si-

15 S-posten Side 15 ger Christine Antorini. Regeringens fokus på dansk og matematik skyldes, at de to fag har betydning for, hvordan eleverne klarer sig i andre fag. Derfor skal eleverne have en ekstra time om ugen fra 4. til 9. klasse i hvert af de to fag. Derudover bliver der også indledt en treårig dansk- og matematikindsats, der skal udvikle bedre metoder, vejlede og rådgive kommuner og skoler. Som noget nyt indføres engelsk allerede fra 1. klasse, og de praktiske/musiske fag og natur/teknik styrkes. For de ældste elever bliver der bedre muligheder for valgfag allerede fra 7. klasse, og der kommer nye undervisnings- og prøveformer. For at løfte folkeskolen opstiller regeringen tre nationale mål for folkeskolen. De skal både give retning og sætte et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling. Målene er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Regeringen indleder nu forhandlinger med partierne i folkeskoleforligskredsen, der udover regeringspartierne tæller Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Målet er at indgå en aftale, så det samlede løft af folkeskolen kan gennemføres fra skoleåret 2014/15.

16 Side 16 Nyt fra Christiansborg S-posten Akutjob Omkring akutjob har indtil nu været slået op på Jobnet. Ordningen er begyndt at fungere, men der er brug for, at arbejdsgiverne slår endnu flere stillinger op. - Vi er ikke nået i mål endnu, men det er positivt at se, at der nu bliver slået stillinger op, siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen. Beskæftigelsesministeriet har lavet en optælling, der viser, at der frem til 4. december i alt har været opslået akutjob på Jobnet. Målet er stillinger inden sommeren Vi kan se, at der nu er kommet gang i ordningen, og at mange arbejdsgivere er begyndt at tænke på akutjob, når de slår stillinger op. Nu opfordrer vi alle arbejdsgivere - og især de private - til at fortsætte kursen og oprette endnu flere akutjob, så vi kan få jobbene til at rulle nu og i begyndelsen af 2013, hvor behovet er rigtig stort, siger Leif Lahn Jensen. Aftalen om akutjob blev indgået mellem regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Indtil nu har den offentlige sektor slået flest stillinger op som akutjob. Social dumpning på Grønland?? Grønland var i centrum af dansk politik i denne uge, da Inatsisartut, det grønlandske landsting, efter en lang debat vedtog storskalaloven. Loven giver udenlandske virksomheder adgang til at ansætte udenlandsk arbejdskraft på udenlandske arbejdsvilkår i forbindelse med store anlægsprojekter, f.eks. anlæg af miner. Socialdemokraternes holdning til spørgsmålet er klar: Grønland har overtaget ansvaret for arbejdsmarkedsforhold i Grønland, og det hverken kan eller skal danske politikere blande sig i. Socialdemokraterne arbejder for at bekæmpe social dumping - hvorfor kæmper I ikke for det samme, når det gælder Grønland?

17 S-posten Socialdemokraterne bekæmper social dumping der, hvor vi har ansvaret for det, nemlig i Danmark. Her er der tale om en lov, der er vedtaget på fuldt demokratisk vis i Inatsisartut, Grønlands Parlament. Og der er tale om en særlig situation, fordi Grønland ikke selv har arbejdskraft nok i forbindelse med storskalaprojekter. Hvis der skal ændres på lovgivningen, er det folket i Grønland, der må gøre det, og ikke politikere i Folketinget i Danmark. Men Danmark kan jo blokere ved ikke at give arbejderne opholdstilladelse? Grønland har endnu ikke valgt at føre sin egen udlændingepolitik. Derfor skal der vedtages en lov i Folketinget, før f.eks. kinesiske arbejdere kan få lov til at arbejde på storskalaprojekterne. Så Folketinget kunne i princippet blokere. Men kontroversen her handler ikke om udlændingepolitik, men om arbejdsvilkår i Grønland. Her er det grønlænderne, der træffer beslutningerne. Derfor skal vi respektere Grønlands beslutning. Hvad siger Socialdemokraterne til, at fagbevægelsen vil anlægge sag, fordi de mener, at G r ø n l a n d b r y d e r I L O - konventionen? Side 17 Der står i den grønlandske lov, at Grønlands internationale forpligtigelser skal overholdes i storskalaprojekter. Det er vigtigt, for det er det grønlandske selvstyres ansvar, at dets lovgivning lever op til relevante internationale regler og konventioner. Grønland må tage ansvar for, at de respekterer helt grundlæggende spørgsmål om foreningsfrihed og arbejdstageres rettigheder. Kan storskalaloven ikke betyde, at nogle af de kinesere, der får opholdstilladelse i Grønland, rejser til Danmark og tilbyder sig som arbejdskraft på urimelige vilkår? Det behøver vi ikke at frygte. Kinesere med opholdstilladelse i Grønland får ikke opholdstilladelse i Danmark. Er vores lokale medlemsside på internettet. Partikontoret har brug for din mailadresse Send en mail til

18 Side 18 KALENDER: S-posten Januar 8. Hovedstadsregionens nytårskur, HK.bygningen på Svend Aukens Plads 21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 25. Nytårskur i Albertslund Kongsholm Gymnasium og HF Løvens Kvt. 17, kl. 29. S-posten udsendes, Birkelundgård, kl Februar 2. Sildemøde, Foyeren, kl, Ekstraordinær generalforsamling, Rådhusets kantine, kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl S-posten udsendes, Birkelundgård, kl ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Miravænget 45, Sundheds og socialpolitisk gruppe - SUS-A Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, :

19 S-posten Side 19 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Steen Christiansen Præstehusene 59 Tlf.: Teknisk udvalg (F) Miljø- og planudvalg Miljø- og planudvalg Børneudvalg Folkeoplysn.udvalg (F) Kulturudvalg Socialudvalg Finn Aaberg Bymosevej 8 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 Susanne Storm Lind Randager 100 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Børneudvalg (F), Økonomiudvalg Arbm.udvalg Jens Mikkelsen Porsager 89 Tlf.: Børne- ungeudvalg (F) Tekn. udvalg, Økonomiudvalg, Arbm.udvalg Miljø og planudvalg Socialudvalg (F), Teknisk udvalg Arbm.udvalg Arbm. udvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Kulturudvalg (F) Børneudvalg 1. suppleant Michelle Baadsgaard Kratager 1 Nils Jensen Rytterhusene 25 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Jakob Storm Robinievej 102 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: mail: Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

20 Partiforeningens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Majbritt Brander (f) Faklens Kvt. 8 A Tlf.: Karin Kring Jensen Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf..: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf..: Claus Heje (f) Pilehusene 104 Tlf.: Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Tine Hansen Vibens kvarter 14c. Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Jane Nannberg Svanens kvt.. 3 B Tlf (label)

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts Nr. 3 Marts 2013 Marts 2. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 4. Optælling af stemmesedler fra urafstemningen, Birkelundgård. kl. 21.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Møde for nye medlemmer,

Læs mere

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Nr. 11 december 2013 34. årgang Til lykke til det nye hold Kalenderen. December 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Deadline for s-posten 16 Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar Nr. 2 februar 2014 Februar Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 7. Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12, Kl. 18.30 10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!!

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!! Nr. 4 april 2013 34. årgang April 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 7. Visning af Olof Palme-filmen, Biografen kl. 11 (billetter se s. 13) 9. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 15. Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse:

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse: Nr. 1. Januar 2010 Arrangementer i januar 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 18. Deadline for S-Posten 22. Nytårskur i Taastrup. Kl. 18 26. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 31. årgang

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program

Kandidatpræsentation. Stor aktivitet i partiforeningen. Vi håber du vil deltage i urafstemningen og kommentering af det kommunalpolitiske program Nr. 2 februar 2013 Februar 2. Sildemøde, Foyeren, kl, 11 4. Ekstraordinær generalforsamling Rådhusets kantine, kl. 19-21 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl.19.30 11. Deadline for s-posten 12. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Barack Obama indsat som præsident

Barack Obama indsat som præsident Nr. 2 februar 2009 Arrangementer i Februar 7. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-Posten

Læs mere

Generalforsamling. 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Kalenderen 1. Medlemsmøde om Betalingsringen, Kommunalbestyrelsessalen,

Generalforsamling. 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Kalenderen 1. Medlemsmøde om Betalingsringen, Kommunalbestyrelsessalen, Nr. 3 marts 2012 Kalenderen 1. Medlemsmøde om Betalingsringen, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.30 3. Sildemøde, Foyeren, kl. 10.30-13 13. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 14. Ind i Politik,

Læs mere

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program Nr. 8 september 2012 33. årgang 1. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 3. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 8. Foreningernes dag, Albertslund centrum, kl. 10-15 10. Kongresforberedende medlemsmøde, Birkelundgård,

Læs mere

Husk nytårskuren her i Albertslund d. 21. januar. Januar. Masser af nytårshilsener i dette nummer

Husk nytårskuren her i Albertslund d. 21. januar. Januar. Masser af nytårshilsener i dette nummer Nr. 1 januar 2011 Januar 6. Rød Nytårskur, HK København, Artellerivej 30, kl. 17.30 10. Møde i børnepolitisk gruppe, Sydstjernen, Hjortens kvarter 9, kl.19.00 11. Møde i kampagneudvalget, Robinievej 117.

Læs mere

Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, Læs borgmesterens og Jette Kammers kommentarer til Budget 2011 DSU/GAV

Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, Læs borgmesterens og Jette Kammers kommentarer til Budget 2011 DSU/GAV Nr. 10 november 2011 Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, kl. 19.00. 3. Møde om behandling af langtidsfanger, DSU GAV, Jernbanevej 22 2620 Glostrup, kl. 19.00 5. Sildemøde, Foyeren, kl.

Læs mere

Invitation. Nyhedsbreve fra Mogens Lykketoft Britta Thomsen Henrik Sass Larsen Torben Hansen Carsten Hansen. Kalenderen

Invitation. Nyhedsbreve fra Mogens Lykketoft Britta Thomsen Henrik Sass Larsen Torben Hansen Carsten Hansen. Kalenderen Nr. 4. april 2010 Kalenderen 12. Bestyrelsesmøde, Snebærhaven 48, kl. 19.30 13. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18 19. Deadline for S-Posten 19. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30 21. Møde i

Læs mere

Til lykke til de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen 2010-2014

Til lykke til de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen 2010-2014 Nr. 11 december 2009 December 5. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, 19.30 15. Konstituerende kommunalbestyrelsesmøde

Læs mere

HUSK. Generalforsamlingen D. 26. april. Kalenderen. Set fra sidelinjen fortæller om de sidste beslutninger i kommunalbestyrelsen

HUSK. Generalforsamlingen D. 26. april. Kalenderen. Set fra sidelinjen fortæller om de sidste beslutninger i kommunalbestyrelsen Nr. 3 marts 2011 32. årgang Kalenderen 2. Dør til dør kampagne kl. 17 meld til Majbritt, hvis du ønsker at deltage 5. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 8 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18 21. Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Har du en mening om valgkampen op til kommunalvalget. Kalenderen. Aktuel politik: Mød op til evalueringen på Birkelundgård d. 4. marts Kl. 19.

Har du en mening om valgkampen op til kommunalvalget. Kalenderen. Aktuel politik: Mød op til evalueringen på Birkelundgård d. 4. marts Kl. 19. Nr. 3. Marts 2010 31. årgang Kalenderen 4. Evalueringsmøde, Birkelundgård, 6. Sildemøde, Foyeren, 11-13 9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18 11. Møde i sundheds- og socialpolitisk (SUSA) arbejdsgruppe Snebærhaven

Læs mere

Frihed, lighed og fællesskab

Frihed, lighed og fællesskab Nr. 1 januar 2009 Arrangementer i januar 5. Møde i kulturpolitisk gruppe, Snebærhaven 48, kl. 19.00-21.00 7. Møde i miljøpolitisk gruppe, Præstehusene, kl. 19.30 12. Møde i børnepolitisk gruppe, Herstedøster

Læs mere

Brug din stemmeret!!! Tag naboen under armen og mød op d. 19. november

Brug din stemmeret!!! Tag naboen under armen og mød op d. 19. november Nr. 10 november 2013 Kalenderen November 2. Sildemøde, Foyeren kl. 11 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 18. Deadline for s-posten 19. Kommunal regions

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vi ses til 1. maj På Birkelundgård. Maj. Ingen tid til lediggang og kedsomhed her i maj måned.

Vi ses til 1. maj På Birkelundgård. Maj. Ingen tid til lediggang og kedsomhed her i maj måned. Nr. 5 maj 2013 34. årgang Maj 1. Medlemsfest på Birkelundgård kl. 7.00 4. Sildemøde, Foyeren kl. 11 13. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 13. Deadline for s-posten 14. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset,

Læs mere

HUSK. Generalforsamlingen D. 26. april. Kalenderen. Skal efterlønnen væk? Skal vi senere på pension? Hvad synes du? Det er vigtigt, at du kommer!!!!!

HUSK. Generalforsamlingen D. 26. april. Kalenderen. Skal efterlønnen væk? Skal vi senere på pension? Hvad synes du? Det er vigtigt, at du kommer!!!!! Nr. 4 april 2011 Kalenderen 6. Dør til dør kampagne kl. 17 meld til Majbritt, hvis du ønsker at deltage 7. Mogens Lykketoft taler om efterløn, Beboerhuset Bækgården 17, kl. 19.00 12 Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen Nr. 4 april 2012 Kalenderen 16. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-posten 23. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

Læs mere

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune Nr. 6 juni 2014 Kalenderen Juni 2. Møde om Negativ Social Arv, Høje Taastrup Rådhus, kl. 18.30 5. Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00 11. Arbejdsgruppe om byudvikling, Galgebakken

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god og varm sommer. August. Læs Jette Kammer Jensens artikel om historien bag Handbjerghus s.

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god og varm sommer. August. Læs Jette Kammer Jensens artikel om historien bag Handbjerghus s. Nr. 7 juli august 2012 August 14. Kulturpolitisk gruppe, Birkelundgård, Længen kl. 19.00 15. Susa kommunalpolitisk program, Præstehusene 56, kl. 19.00 20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 20. Deadline

Læs mere

Vi ses til 1. maj. Kl Gode muligheder for Medlemsaktivitet. Kalenderen. 6. maj Opstartsmøde om det nye kommunalpolitiske program

Vi ses til 1. maj. Kl Gode muligheder for Medlemsaktivitet. Kalenderen. 6. maj Opstartsmøde om det nye kommunalpolitiske program Nr. 5 maj 2012 Kalenderen 1. 1. maj, Birkelundgård, kl. 7.00 6. Medlemsmøde, Kommunalpolitisk program, Birkelundgård, kl. 9.00-12.00 9. Medlemsmøde om 2032, Birkelundgård, kl.19.00 14. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium

Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium ELEVRÅDET Vedtægter for elev og udvalgsarbejde på Nærum Gymnasium Indhold: Elevrådets vedtægter Vedtægter for skolens øvrige udvalgsarbejde Nærum Gymnasiums elevråd er nedsat på baggrund af elevrådsbekendtgørelsen

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Velkommen til et nyt arbejdsår S-posten udkommer på 37. år med 10 numre om året God læselyst

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Velkommen til et nyt arbejdsår S-posten udkommer på 37. år med 10 numre om året God læselyst S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 1 januar 2016 Januar 6. Ekstraordinær generalforsamling, Kantinen 19.30 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Besøg i seniorbofællesskab Kløvermarken,

Læs mere

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d

T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 250 Offentligt T A L E T a l e t i l s a m r å d d. 1 2. m a r t s s t o r s k a l a - l o v e n i G r ø n l a n d DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof:

Vi ses til Generalforsamlingen 22. oktober. Oktober. I dette nummer er der igen en masse læsestof: Nr. 9 oktober 2012 Oktober 1. Børnepolitisk gruppe, Herstedøsterskole kl. 18.30 4. Byudvikling og miljøpolitik gruppe, Borgmesterkontoret, kl. 20.00 6. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 8. Bestyrelsesmøde, Rådhuset,

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Kalenderen. Bliv politisk klædt på. af Mogens Lykketoft Læs nyhedsbrevet s. 10-12 og artiklen. - Den forbeholdne lille Lars -

Kalenderen. Bliv politisk klædt på. af Mogens Lykketoft Læs nyhedsbrevet s. 10-12 og artiklen. - Den forbeholdne lille Lars - S-posten Side 1 Nr. 5. maj 2010 31. årgang Kalenderen 1. Fest på Birkelundgård kl. 7.00 11. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 17. Deadline for S-Posten 25 S-posten

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Det gi r mening. Arrangementer i September. Klar, parat, valgkamp. Masser af aktivitet i dit lokale parti:

Det gi r mening. Arrangementer i September. Klar, parat, valgkamp. Masser af aktivitet i dit lokale parti: Nr. 8 september 2009 Arrangementer i September 5. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 5. Foreningernes dag, Albertslund centrum, kl. 10-15 8. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 11. Helle Thorning

Læs mere

Vi mødes til sildemøde 4. februar. Kl I Foyeren STOR AKTIVITET I PARTIFORENINGEN. Kalenderen. Det skal nok blive hyggeligt

Vi mødes til sildemøde 4. februar. Kl I Foyeren STOR AKTIVITET I PARTIFORENINGEN. Kalenderen. Det skal nok blive hyggeligt Nr. 2 februar 2012 Kalenderen 4. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 13. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 13. Deadline for S-posten 14. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 15. Om sundhedspolitik,

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8

Se lyset. Kalenderen. Medlemsarrangement i Hersted Industripark. 14.januar Læs nærmere s. 8 Nr. 1 Januar 2015 36. årgang Kalenderen 14. Besøg på Doll lysprojekt, Gl. Landevej /Højhuset kl. 19.30 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27. S-posten udsendes, Birkelundgård

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Kredsformand Finn Ladegaard. Nov/Dec.2012 Julen og nytåret venter lige om hjørnet! Inden vi ser os om er det jul og Nytår, men inden da kan vi i Kredsforeningen se tilbage

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved

Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved Vedtægter for Partiforeningen Broager, Gråsten, Sundeved 1. Foreningens navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: Socialdemokraterne Broager, Gråsten, Sundeved. Foreningen anerkender Socialdemokratiets

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 4: Styrkelsen af fremmedsprog samt indførelse af faget Håndværk og Design A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog,

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune

Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Socialdemokraterne i Aabenraa Kredsen og Aabenraa Kommune Vedtægter for Aabenraa Kredsorganisation, der samtidig virker som fællesledelse i Aabenraa Kommune. Kredsorganisationen/fællesledelsen består af

Læs mere

Fair løsning 2020. Kalenderen. Masser af læsestof i dette nummer af vores partiblad: 1. maj taler. Beretninger fra Generalforsamlingen

Fair løsning 2020. Kalenderen. Masser af læsestof i dette nummer af vores partiblad: 1. maj taler. Beretninger fra Generalforsamlingen Nr. 6 juni 2011 Kalenderen 5. Grundlovsarrangement, Højerupgård Vallensbæk kl. 12 14 Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18 20. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 20 Deadline for S-Posten 28.

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Nu er der gode chancer for at få styrket benmusklerne og talegaverne

Nu er der gode chancer for at få styrket benmusklerne og talegaverne Nr. 9 oktober 2013 Kalenderen Oktober 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 21. Deadline for s-posten 21. Generalforsamling,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget Beslutningsforslag nr. B 20 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. november 2014 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Pia Kjærsgaard (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Kristian Jensen (V),

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

ICOM Danmark Vedtægter for ICOM Danmark

ICOM Danmark  Vedtægter for ICOM Danmark ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Til godkendelse ved ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor Organisationens navn er ICOM Danmark, der er den

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere