Protokol - Energi & Transport Workshop Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Protokol - Energi & Transport Workshop Danmark"

Transkript

1 Protokol - Energi & Transport Workshop Danmark Hotel Admiral København, den 11. marts 2010

2 N O R D I S K MIN I S T E R R Å D E N E R G I & T R A N S P O R T A P R I L Protokol workshop Danmark Introduktion Præsentationer Transportsektoren er en nøglesektor i udviklingen af fremtidens energisystem. Transport repræsenterer ca. 25 procent af verdens energirelaterede klimaudslip og omtrent 50 procent af olieforbruget. En vellykket klima og energistrategi indebærer derfor en ændring i transportsektoren. For norden ligger der endvidere substantielle muligheder for økonomisk vækst i denne sektor. Åbning og præsentation af programmet Henrik Andersen & Jørn B. Andersen Grundlaget for Energi og transport programmert er det islandske formandsskab for nordisk ministerråd i 2009 som satte bæredygtig transport på den nordiske agenda, med projektet Bærekraftig Transport Norden Viser Ruten. Nordisk Ministerråd starter nu et nyt program for energi og transport. Den overordnede målsætning med dette program er at styrke nordens rolle i udviklingen og brugen af de teknologier og løsninger som er nødvendige for bæredygtig transport i Norden. For at præcisere programmets fokus samt identificere de gode projekter, inviterede energi & transport programmets sekretariat til samråd med de relevante sektorer i de nordiske lande. Dette foregik på en workshop i hvert af de nordiske lande. For Danmarks vedkommende blev workshoppen afholdt på Admiral hotel i København den 11. Marts 2010 Programmets hovedformål er at bidrage til at Norden bliver The Green Valley of Europe. Med dette menes at Norden skal blive testområde for bæredygtige transportløsninger. Programmet skal give et samlet billede af de udfordringer og løsninger som findes indenfor området, effektivisering og fornybar energi i transportsektoren i Norden og identificere de temaer hvor et samlet nordisk løft vil give den størst mulige effekt. Der er afsat 30 millioner DKK konkrete programaktiviteter og det forventes at aktiviteterrne vil kunne opnå med finansiering fra anden hånd som skal bringe den totale finansieringen opp på 100 millioner DKK Workshoppen indledtes med en velkomst af den danske formand for Energi og Transport projektets styregruppe, Henrik Andersen fra Energistyrelsen. Derefter præsenterede Jørn B. Andersen fra Nordisk InnovationsCenter programmet og processen i yderligere detaljer,hvorefter selve workshoppen blev indledt. Keynote talen blev leveret af Anders Foosnæs fra dansk energi, som præsenterede E.D.I.S.O.N 1 projektet. Workshoppen forsatte herefter med en panel debat ved: Anders Foosnæs (Dansk Energi), Henrik Duer (COWI), Hans Otto Holmegaard Kristensen (DTU) og Henrik Tarp (Teknologisk Institut). Hver panelist fik 10 minutter til at præsentere sig selv og sit arbejde og der blev derefter åbnet for 2 timers generel diskussion med alle workshoppens deltagere. Programmets aktiviteter inkluderer godstraffik, erhvervstraffik og persontraffik. Programmet dekker både samfundsmæssige og tekniske aspekter -Målsætningen er at finne og finansiere projekter som giver added value i Norden. Med det menes det at projektene tilfører værdi udover de aktiviteter som er igangsat af de nationale aktører. Programmet ekskluderer til gengæld Deep sea shipping, projekter med udelukkende national fokus, flytrafik og større infrastruktur projekter inden for jernbane og vej. Programmet skal levere en vision for elektrisk transport samt en overordnet vision for programmet generelt. Den indledende fokus ligger på elektriske tansportløsninger, men programmet skal være teknologi-neutralt i resten af perioden. 1 E.D.I.S.O.N Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks Udviklingen af programmet inkludere udover samrådet med de nationale energi og tranport sektorer en kortlægning af de nordiske landes nationale indsatser indenfor bæredygtig Transport. Herunder aktuelle teknologier og deres placering i værdikæden, regelværker, 2

3 standarder og incentivsystemer for implentering af bæredygtig transport i Norden. Afslutningsvis præsenteredes de spørgsmål som workshoppen ønsker at besvare: Hvordan kan vi identificere gode, fælles nordiske projekter, som giver added value for deltagere så vel som finansiører? Giv gerne eksempler på temaer og projekter. Hva trænger din institution/organisation/selskab for at kunne bidrage til visionen om Norden som en test-arena for bæredygtige transportløsninger? Hvilke problemer er din institusjon/organisasjon/ selskab konfronteret med i forhold til at bidrage til visionen om Norden som en test-arena for bæredygtige transportløsninger? Hvordan trækker vi international finansiering til Norden? Hvad forhindrer at Norden bliver the green valley of Europe? Anders Foosnes, DANSK energi Om Edison projektet E.D.I.S.O.N Electric vehicles in a Distributed and Integrated market using Sustainable energy and Open Networks Edison projektet startede I februar 2009 og har et samlet budget på 49 millioner DKK over tre år. Projektet styres af Dansk Energi men er medfinansieret af en række erhvervspartnere, herunder: IBM, DTU-Risø, DONG, Eurisco, Østkraft og Siemens. Projektet har til formål at analysere og forske på alle aspekter i implementeringen af elbiler i stor skala. De forskellige partnere bidrager derfor ekspertise inden for hver deres område af den nødvendige infrastruktur. DTU forsker således i storskala el-bil og energ systemet. IBM er ved at udvikle software til at styre opladningen af biler. Osv. Der vidner om at El-bil problematikken er kompleks og stærk tværsektoralt samarbejde er nødvendigt. På flere områder inden for el-bils problematiken findes flere komkurrende tekniske løsninger, det gælder f. eks. Fast charging/battery swap. Derfor har projektetinkluderet Laboratorie tests. Det skal lede til et fuld implementering af elbildløsninger I lille skala på Bornholm. Danmark står over for store udfordringer på energiområdet de kommende år og på trods af at Danmark er kendt for CO2 neutral vækst, gælder det ikke for transport sektoren. Vi ser tilgengæld en stærkt stigende CO2 udledning fra den danske transport sektor. Vi er i dag simpelthen Addicted to Oil. I 2012 bliver danmark endvidere energi importør, så der er også et spørgsmål om forsyningssikkerhed. De mål Danmark har sat sig er 30 % vedvarende energi i 2030 og 20 % CO2 udslips reducering i Et centralt punkt i denne målsætning er havvindmølleparkerne. Vi kan se frem til en stor stigning fra Twh i Energiforbruget og denne stigning skulle gerne kunne dækkes med vindkraft - men hvad gør en sådan voldsom stigning ved systemet? Omkostninger til regulering af dette energisystem vil stige fra 1 milliard til 2 milliarder DKK. Elbiler kan bidrage til løsningen af denne udfordring med et intelligent og fleksibelt energiforbrug. Et af de vigtigste punkter hvis vi skal lykkes med implementering af elbiler i stor skala er, når teknologien er klar, at skabe de rigtige incitamenter for elbilejere. Gunstige priser på fleksibel opladning eller aftaler med service leverandører kan være gode løsninger, og give elbilerne størst muligt samleelse af de tilgængelige energiresourcer. El-biler i stor skala står over for en lang række grundlæggende udfordringer, det gælder: Der mangler Internationale standarder for teknologi og information(it) Der er et stort behov for investeringer i infrastruktur Batteriafladning tilbage til nettet vil påvirke batteriernes levetid og være en stor udgift. Hvordan skal vi kompensere. Hvordan kan man lade andre steder end hjemme. Net kapacitet. Som det er nu er det kun hver syvende husstand der kan have en elbil før netkapaciteten skal forstærkes. Foreslag til nordiske projekter: Et nordic Highway projekt, der kunne muligøre at køre elbil feks. Mellem de nordiske hovedstæder. Nordiske standarder i El-biler Henrik Duer, COWI Henrik Duer fra COWI ser på spørgsmålet om fremtidens transport systemer fra en økonomisk vinkel. Når man taler om alternative drivmidler er det vigtigt at se på hvilke drivmidler kan give den bedst mulige samfundsmæssige effekt. Her er langtidsfremskrivning og et meget lagsigtet perspektiv meget vigtigt for en effektiv planlægning. Derfor har COWI for det islandske formandskab for Norden i 2009 lavet en analyse af hvordan situationen kunne se ud i Rapporten kan hentes her Endvidere talte Henrik Duer varmt for mere nordisk samarbejde. Det nordiske samarbejde et meget naturligt og nemt samarbejde. De nordiske lande er nært beslægtet sprogligt og mentalitet hvilket er en stor fordel i 3

4 samarbejdet, men vi er stadig meget forskellige naturmæssigt og vi har meget forskellige regelværker. Det giver gode muligheder for Norden som testområde fordi vi kan teste nye ideer, policies og teknologier under vidt forskellige forhold og derved effiktivt finde de bedste løsninger. Hans Otto Holmgaard Kristensen, DTU Ifølge Henrik Tarp skal vi se på alle led af brændstoffets vej fra kilden til motoren(well to wheel). Især når fokus er på nedsættelse af CO2 udslip bliver det vigtigt at udregne det samlede udslip for udvinding, transport og selve forbruget. I de fleste alternativer til benzin, diesel og olie er energi indholdet væsentligt lavere, og derfor skal der bruges større mængder. De større mængder har igen indflydelse på det samlede udslip for en bestemt teknisk løsning. Hans Otto Holmegaard Kristensen er specialiseret i energieffiktivt skibsdesign har har været involveret i talrige projekter i Danmark og udlandet. Selv om projektet ekskludere Deep sea shipping gør Hans Otto Holmegaard Kristensen opmærksom på at hvad der sker inden for Deep Sea Shipping smitter af på Shallow Water Shipping. Teknologi overførsel er meget vigtig for de store fremskridt sker i den helt store skala, den kan vi nedskalere og bruge i denne sammenhæng. Der sker noget I søfarten i dag, det gælder ikke mindst projektet, Green ship of the future. Søfartsstyrelsen startede projektet op til COP 15 og inviterede erhvervslivet til samarbejde. 20 firmaer har budt ind og deltager i dag i projektet. Der er ingen offentlige støttekroner, blot en platform for samarbejde og der er forsat et stort potentiale.dette projekt blev muligt i høj grad fordi branchen forventede strengere krav og ønskede at forberede sig. Strengere regulering har ihvertfald på dette område vist sig at være meget effiktivt. Forbrug af benzin og diesel er stærkt stigende og hvis vi skal gøre noget for alvor er det vigtigt at effiktivisere og udskifte brændstoffer. Allerede i 2012 er der potentiale for at transport sektoren kan have inkoporeret. 25% Biogas, 9% Bioethanol og 6% Biodiesel. Ifølge Henrik Tarp er der altså store umiddelbare gevinster at hente med de forskellige biobrændselsløsninger allerede inden for få år. Endvidere arbejder Hans Otto Holmegaard Kristensen med helhedstænkning i skibskonstruktion. Computermodeller for skibes præstationer laves uanset og DTU har udviklet en model der medregner CO2 udslip. Hans Otto Kristensen gjorde særlig opmærsom på tre forhold for søtransport i et nordisk perspektiv: De nordiske er på mange fronter når det gælder søfart og vi har derfor en fordel når det kommer til udviklingen af nye løsninger. Søfarten må ændre sine brændstofanvendelse for at kunne tilbyde et holdbart alternativ der kan håndtere det stigende transport behov. LNG er første skridt i omstillingen, derefter kommer Biogas. Men der findes forsat mange vigtige spørgsmål at adressere, det gælder havne, fartøjer og distribution. Henrik Tarp, Teknologisk Institut Henrik Tarp beskæftiger sig med energieffektivisering af motorkøretøjer på teknologisk institut i Danmark og deltager blandt andet i en række FoU-projekter inden for brændstof- og motor-teknologi. 4

5 Interessante temaer for nordisk samarbejde bevare en plads på det nordiske marked. Resultaterne af ambitiøse rammebetingelser er tydeligt fra projektet green ship of the future som viser hvordan nye internationale krav til begrænsninger af klimaudslip har inspireret et stærkt projekt i det danske erhvervsliv. Den generelle holdninger blandt deltagerne på workshoppen i København var positiv overfor øget nordisk samarbejde på transport området. Det danske perspektiv såvel som områder hvor de nordiske lande kan lære af hinanden og ikke mindst projekter som potentielt kan bidrage til en fælles nordisk gevinst blev diskuteret og mange gode perspektiver blev fremlagt. Der var bred enighed om at fremtidens transport systemer kommer til at være mere alsidige end de har været før. Således skal biobrændstof, elektrisk transport, hybridteknologi, brint og flere andre teknologier inkluderes i visionen. Det ville være en fejl at fokusere udelukkende på en teknologi. Især de forskellige biobrændstof løsninger fortjener øget opmærksomhed fordi de er klar nu og kan implementeres forholdsvis hurtigt hvis der blev satset hårdt på det. Vi skal tænke nye transport løsninger efter behov. Eksempelvis er det en fordel at tænke i transport løsninger i tre spatielle dimesioner der ikke nødvendigtvis kommer til at have den samme teknologiske løsning: Urban transport, inter-urban transport og global transport. Blandt de interessante områder for programet Energi og Transport som blev diskuteret på workshoppen i København, kan nævnes: Skatte og afgiftspolitik, Rammevilkår, offentlige udbud og indkøb, miljømærkning, branding af Norden, samarbejde om gasdrevne færger og en electric highway. Rammebetingelser Afgiftspolitik: afgiftspolitik er et meget nationalt anliggende i de nordiske lande. Mere fokus på et fælles nordiskmarked kunne være nyttigt. Adfærdsregulering gennem en proaktiv afgiftspolitik er et af de mest effiktive redskaber i værktøjskassen. I københavn er der f.eks. et fåtal som opgiver at de cykler fordi det er klimavenligt. Cyklister vælger de tohjulede fordi det er praktisk, billigt osv. Vi skal altså promovere en bæredygtig transport sektor ved at gøre den attraktiv på alle fronter. Ambitiøse fælles nordiske krav til effiktivitet og begrænsninger på udslip af klimagasser i transport sektoren kunne være en fordel. De nordiske markeder er forsvindende små for virksomheder som Scania og Volvo, men fælles betingelser varslet i god tid kan have en effekt også på større internationale virksomheder der ønsker at At udvikle en fælles standardiseret infrastruktur er utroligt vigtigt, især for elbiler. Fælles nordiske standarder for lade-infrastruktur eller biobrændstof stationer, inklusiv software kan være et godt sted at starte i følge deltagerne i den danske workshop. Norden har allerede et stærkt elmarkeds samarbejde og det ville være naturligt at ligge elbils samarbejde i forlængelse heraf, fordi det er netop i tæt internationalt samarbejde som dette, at Norden virkeligt har en chance for at stå ud af mængden. GSM nettets betydning for den nordisk mobiltelefonindustri er et tidligere eksempel på hvordan udvikling af standarder og tæt nordisk samarbejde har givet pote. I den sammenhæng kan man også kigge på en eller anden form for koordineret udbud og indkøb af tranportydelser i Norden. (Kystbanen som operere både i Sverige og Danmark er et godt eksempel på fælles nordisk indkøb af tranportydelser). Større indkøb, eventuelt kombinderede offentlige/private transportindkøb pegede DI Transport på, kunne danne grundlag for et nordisk marked med kritisk masse, og som kunne virke som en ny udviklingsplatform, som f. eks. NMT i sin tid, giver åbenlyse fordele. Specifikationer og tekniske krav kunne udvikles i samarbejde med miljømærkningen. I det hele taget må alle aspekter af et fælles nordisk marked regnes for helt centralt hvis Norden skal blive test områder for grønne transportløsninger. Et større og stærkere fælles nordisk marked vil kunne konkurrere med andre lande og regioner om status som the green valley Foreslag til konkrete projekter Workshoppens deltagere luftede undervejs ideer til konkrete projekter der kan bidrage til at opnå Energi & Transport programmets vision og give den fælles nordiske merværdi som efterlyses: kunne med fordel danne grundlag for et lignende projekt for transport området og udvides til at omfatte hele Norden. På Klimakompasset kan virksomheder få inspiration til at udarbejde en klimastrategi, som kan reducere virksomhedens udledning af de skadelige drivhusgasser. Samtidig giver det virksomheden økonomiske besparelser og en bedre forretningsposition. 5

6 Bio-ethanol blev fremhævet som et område, hvor Norden og Danmark er meget langt fremme internationalt og som område man burde satse på. Nordisk miljømærkning af transport ydelser er på tegnebrættet og kunne med fordel støttes. Norske forsøg med gasdrevne færger har været succesfulde. Erfaringerne fra Norge kunne være værdifulde for mange mindre foretagende rundt omkring i Norden. Et Nordisk projekt med gas drevne færger, kunne støtte andre småskala projeker, øge opmærksomheden og dele værdifuld viden. Specifikke flåde projekter med den offentlige sektor kunne eksempelvis omfatte: Bioethanol-drevne skraldebiler eller postbiler. Lidt dristighed i de offentlige investeringer kan være med til at skubbe udviklingen Fælles nordiske private/offentlige transportindkøb Afsluttende bemærkninger Energi & Transport programmets sekretariat har taget diskussionen og ideerne fra denne workshop til efterretning og kombineret med input fra de øvrige nationale workshops vil inputs her fra udgøre en del af grundlaget for programmets videre udformning. Det drejer sig i første omgang om en vision for elektrisk tranport i Norden der skal præsenteres på Nordisk Ministerråds globaliseringsforum i maj 2010 og senere en vision for programmet som helhed. Yderligere information om projektet kan findes på hvor også projektets Scope of Work og andre relevante dokumenter kan hentes. Kontakt endelig sekretariatet om der skulle være yderligere spørgsmål eller kommentare. Vi skal gøre El-biler mere attraktive. Skattefordele, bedre parkeringsmuligheder eller mulighed for at køre i busbanerne kunne være gode ideer i forhold til at gøre elbilerne mere attraktive. Et Nordic Electric highway eller green highway projekt vil være ideelt at profilere internationalt og kunne indeholde: Udbygning af fælles nordisk infrastruktur for elbiler og dertilhørende harmonisering af reglværker og tekniske specifikationer for el-biler. Visionen kunne f.eks. være: fra Lofoten til Gedser i El-bil. Man kunne også lave mere lokaltrafikale samarbejdsprojekter: Øresundsregionen kunne være grundlaget. Samarbejde mellem de større byer i Norden. Flere har allerede el-bil projekter, og det kunne være en fordel at tænke dem som led i en fælles nordisk indsats. 6

Protokol - Energi & Transport Workshop Norge

Protokol - Energi & Transport Workshop Norge Protokol - Energi & Transport Workshop Norge Samferdselsdepartementet Oslo, den 5. marts 2010 Protokol workshop Norge Introduktion Præsentationer Tranportsektoren er en nøglesektor i udviklingen af fremtidens

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk

TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT. Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport. www.tinv.dk TEMAMØDE I DANSK NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Lars Overgaard Faglig Teknologisk Koordinator for Landtransport www.tinv.dk NETVÆRK FOR GAS TIL TRANSPORT Netværket er et samarbejde imellem Transportens

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet

Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport. Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transportministeriet Fra miljø til million - De politiske rammer for arbejdet med miljø og godstransport Af Tine Lund Jensen, Kontorchef, Transport og økonomisk vækst følges ad Mobilitet er afgørende for det moderne samfund

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015

Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 Alternative Drivmidler til Tung Transport KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER Michael Stie Laugesen, Afdelingsleder - FDT Konference i Høje Taastrup d. 29.10.2015 FDT Foreningen af Danske Transport-

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN

Concito. Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Concito Gas til det danske transportmarked E.ON / NATURGAS FYN Mulighed for at øge Danmarks selvforsyning på energiområdet Permanente danske grønne arbejdspladser Danske virksomheder har ekspertise og

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen

Gas til tung transport - Udbud infrastruktur. Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Gas til tung transport - Udbud infrastruktur Driving Green 27. august 2014 Lisa Bjergbakke Energistyrelsen Disposition Overordnede strategi- hvorfor overhovedet gas i transport? Hønen eller ægget - Energiaftalen

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

EOF. Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef

EOF. Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef EOF Trends og udvikling i F-gasbranchen Dato den 6.april 2011 René Bank Jørgensen, EOF Produktchef Gastekniske dage 2011 1 Præsentation af EOF Energi- og olieforum (EOF) - Brancheforening for energi- og

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark

Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Naturgas Fyns strategi for transport Direktør Hans Duus Jørgensen, Bionaturgas Danmark Gas i transportsektoren Et nyt marked derfor vigtigt. Potentielt stort energiforbruget til

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Torsdag den 1. marts 2012 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET VÆRE

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Naturgas/biogas til transport

Naturgas/biogas til transport Naturgas/biogas til transport DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Landtransport Status og udvikling i Europa og globalt Tid til ny kurs i Danmark? Nye analyser

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM

STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM Program Tirsdag den 15. november 2011 kl. 10.00-17.00 Auditorium 38, bygn. 306, Matematiktorvet, 2800 Kgs. Lyngby STÆRKSTRØMSTEKNOLOGI SOM DYNAMO FOR ET VEDVARENDE ENERGISYSTEM KAN ET INTELLIGENT ELNET

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas

Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Fra plan til virkelighed Skraldebiler på biogas Jens Purup Affald og Genbrug Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune 1 Vejen til gasbiler Fortællingen om hvordan vi skifter fra diesel til gas

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren?

Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? Hvilke muligheder er der for anvendelse af naturgas i transportsektoren? "Morgendagens brændstoffer Udfordringer og muligheder" København, 31. maj 2010 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Agenda Hvor skal

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech

GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER. Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech GENNEMGANG AF PROJEKTRESULTATER OM BARRIERER FOR INTRODUKTION AF ELBILER I DE DANSKE KOMMUNER Onsdag den 10. juni 2015 v. Gitte Davidsen, GD Green Tech 6 KARDINAL PUNKTER OMKRING INTRODUKTION AF ELBILER

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21

Strategisk energiplanlægning i. Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 Strategisk energiplanlægning i Energi Øresund 28. marts 2011 Kenneth Løvholt Gate 21 UDFORDRINGEN? omstilling til fornybar energiproduktion kræver øget samarbejde, innovation og planlægning Der skal sideløbende

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Summer School 1 september 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med

Læs mere

Klima og transport. Susanne Krawack

Klima og transport. Susanne Krawack Klima og transport Susanne Krawack To analyser 1. indfasning af forskellige alternative teknologier og trafikale virkemidler i transportsektoren - modelberegninger på klimakommissionens model 2. skatter

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier

Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier Skatteudvalget L 205 - Bilag 5 Offentligt Dansk Taxi Råd Dansk Taxi Råds holdninger til omlægningen af registreringsafgiften for taxier I skatteaftalen Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat foreslås

Læs mere

Smart Grid i Danmark Perspektiver

Smart Grid i Danmark Perspektiver Smart Grid i Danmark Perspektiver Samarbejdsprojekt mellem Dansk Energi, energiselskaberne og Energinet.dk Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk & Allan Norsk Jensen, Dansk Energi I Danmark arbejder både

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference

Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien. Christian Ege, sekretariatsleder Konference Bæredygtigt Danmark og EU 2020 strategien Christian Ege, sekretariatsleder Konference 5.11.2014 Hvilke virkemidler kan bruges? Lovgivning: overvejende på EU-plan hvis det påvirker varehandel Grønne afgifter:

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Med Statoil. hele vejen

Med Statoil. hele vejen Med Statoil hele vejen Leverandør til dansk erhvervsliv Statoil A/S leverer i dag en bred vifte af energiløsninger til danske virksomheder inden for landbrug, transport, industri, entreprenør, marine,

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport

HTK Going Green. Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport HTK Going Green Workshop, 03-10-2014 E.ON Danmark A/S, Derya Topcu Markedschef, Gas til Transport Hvordan sikrer vi udrulning af en landsdækkende tankningsinfrastruktur i Danmark? E.ON s første gastanksstationen

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger

DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger DI - Nyhedsbrev Den 28. september 2010 DI s syn på Klimakommissionens anbefalinger 40 konkrete anbefalinger til fossil uafhængighed Danmark kan blive fri af fossile brændsler gennem især vindmøller, biomasse

Læs mere

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge

Kick-off. konference. Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Kick-off konference Torsdag 10. april 2014 på Tøystrup Gods, Ryslinge Energiplan Fyn - En del af Byregion Fyn (Strategi Fyn) Kick-off konference Torsdag d. 10 april 2014 kl. 14:30-18:45 på Tøystrup Gods,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

Kan elbusser betale sig i Danmark? Et mulighedsstudie

Kan elbusser betale sig i Danmark? Et mulighedsstudie Kan elbusser betale sig i Danmark? Et mulighedsstudie siemens.dk/ebus Hvorfor kigger Siemens på elbusser? Danmark uden fossile energikilder i 2050 København vil være CO 2 -neutrale i 2025 Luftforurening

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU

vejen mod et dansk fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Poul Erik Morthorst, Risø DTU vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Klimakommissionens Rapport Præsenteret af Poul Erik Morthorst, Risø DTU KLIMAKOMMISSIONENS KOMMISSORIUM Klimakommissionen i i skal klbl belyse, hvorledes

Læs mere