Elforsyningens tariffer & elpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elforsyningens tariffer & elpriser"

Transkript

1 Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2014 Marts 2014

2 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2014 Marts 2014 ISSN Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum 1. oplag Dansk Energi Dansk Energi ASSOCIATION OF DANISH ENERGY COMPANIES Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Telf: (+45) Fax: (+45)

3 Indholdsfortegnelse Forord Figur 1. Elprisens elementer - eksklusive afgifter Figur 2. Net- og forsyningspligtområder Tabel 1. Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Tabel 2. Ændringer i samlet elpris Tabel 3. Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Tabel 4. Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 5. Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 6. Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Tabel 7. Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Tabel 8. Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Tabel 9. Abonnement til forsyningspligtselskab - opdelt på landsdele Tabel 10. Betaling til systemansvar - Energinet.dk Tabel 11. Tarifperioder Tabel 12. Tilslutningsbidrag for parcelhuse Forsyningspligtselskaber/tidligere bevillingshavere Netselskaber Oversigt over forsyningspligtselskaber/tidligere bevillingshavere Oversigt over netselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

4 Forord Tariffer og elpriser pr. 1. januar 2014 Denne publikation beskriver net- og forsyningspligtige virksomheders mest almindelige tariffer pr. 1. januar Hovedvægten er lagt på at give sammenlignelige oplysninger om publicerede tariffer for energi og netydelser m.v. til forskellige typer af kunder på denne dato. Fra 1. januar 2003 har alle kunder frit kunnet vælge, om de vil købe kommerciel el fra det lokale forsyningspligtige selskab eller købe fra et andet el-handelsselskab. Elbranchens monopolområder, dvs. systemansvar, netdrift m.v. er dog fortsat offentligt reguleret. På disse områder har kunder ikke frit valg. Pr. 1. januar 2005 kan kunderne købe hele deres andel af el hos en elleverandør efter eget valg. Kunder der ikke ønsker at gøre brug af det frie elvalg vil få el leveret fra den elleverandør, der har forsyningspligt-bevilling i deres område. I 2013 blev en del af forsyningspligtbevillingerne sendt i udbud. Det har betydning for de kunder, som bor i de berørte områder. Læs mere om udbud af forsyningspligtbevillinger på side 6. Denne publikation omhandler monopolområderne samt priser på kommerciel el fra forsyningspligtige selskaber samt fra tidligere bevillingshavere. Elprisens sammensætning Kundernes betalinger kan opdeles i følgende elementer: Tilslutningsbidrag, som er et engangsbeløb der betales ved tilslutning og ved forøgelse af tilslutningens størrelse. Tilslutningsbidraget varierer med den tilsluttede installations størrelse. Abonnementsbetaling og eventuelt effektbetaling, som er faste årlige betalinger. Abonnementsbetalingen varierer typisk efter tilslutningsstedets spændingsniveau mens effektbetalingen, når den forekommer, oftest er en betaling pr. ampere. Betaling for selve energien samt transport:. Kommerciel el (fri el). Offentlige forpligtelser - PSO-tarif (denne betaling skal dække selskabernes omkostninger i forbindelse med en række offentlige forpligtelser, herunder udførelse af forskning og udvikling af miljøvenlige elproduktionsteknologier, samt opretholdelse af lagre af hensyn til forsyningssikkerhed). Transport af el m.v. (net- og transmissionstariffer). Med hensyn til energibetalingen og nettariffen vil der typisk være den forskel mellem store (ofte erhverv) og små (ofte private) kunder, at en enhedstarif benyttes til de mindre kunder, mens større kunder afregnes efter en tretidstarif. I forbindelse med tretidstariffer - er der i denne publikation brugt samme fordeling af lavlast, højlast og spidslast (50%, 30% og 20%) for alle selskaber. Dette for at kunne sammenligne selskabernes priser. Priserne i publikationen er pr. 1. januar Aktuelle priser kan oplyses hos de enkelte selskaber. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

5 Statslig regulering / markedskræfter I henhold til elforsyningsloven skal kollektive elforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser anmeldes til Energitilsynet. Gennem anmeldelsessystemet sikres offentlig adgang og indsigt i net- og forsyningspligtige selskabers tarifudformning. Priser og tariffer som kunderne oplever vil både være påvirket af offentlig regulering og markedskræfter se figur herunder. Den offentlige regulering slår således igennem på tariffer for transport af el (net-tarif), hvor de enkelte selskabers fastsatte indtægtsrammer er afgørende. Markedskræfterne bestemmer prisen på den kommercielle el som el-handelsselskaber og elleverandører med forsyningspligt-bevilling må betale før videresalg. Når det drejer sig om elleverandører med forsyningspligt-bevilling vil kundens pris desuden påvirkes af en offentlig godkendelsesprocedure. Disse selskaber skal anmelde og have godkendt en fast pris pr. kvartal. I områder hvor forsyningspligtbevillingen har været i udbud (se side 6) skal den tidligere bevillingshaver udbyde et tilbagefaldsprodukt. Prisen på dette overvåges af Energitilsynet. Øvrige el-handelsselskaber videresælger på markedsvilkår. Denne publikation fokuserer på netselskabers og forsyningspligtige virksomheders tariffer, mens el-handelsselskabernes priser ikke belyses. Monopolområder Offentligt reguleret (obligatorisk alle brugere) Markedsreguleret Markedskræfter (valgfri for forbrugere) Netselskaber Elleverandør med forsyningspligt/tidligere bevillingshaver (offenligt godkendte priser) Systemansvarligt selskab Handelsselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

6 Udbud af forsyningspligt I denne publikation beregnes den gennemsnitlige betaling til leverandøren ud fra det elprodukt der aftages af flest forbrugere. Siden elmarkedets fulde åbning i 2003 har en stor del af forbrugerne skiftet elprodukt og/eller elleverandør. Dog har de fleste mindre forbrugere, indtil videre, aftaget det såkaldte forsyningspligtprodukt, der derfor er brugt til beregning af den gennemsnitlige elpris i publikationen. Folketinget vedtog i december 2012 nye regler om forsyningspligt. De nye regler betyder, at leverandørernes bevillinger til forsyningspligt sendes i udbud, når de udløber. I forbindelse med disse udbud bliver de forbrugere, som aftager forsyningspligtproduktet, overflyttet til et tilbagefaldsprodukt med produkttypen "Basisprodukt Kvartal" hos deres leverandør, hvis de ikke vælger et andet alternativ. Basisprodukt kvartal er, ligesom forsyningspligtproduktet, en kvartalspris, og betingelser og priser overvåges af Energitilsynet. I de områder, som har været i udbud, vil forsyningspligtproduktet fremover kun blive automatisk tildelt de forbrugere, der ikke har en anden leverandør. Det gælder f.eks. forbrugere, der flytter uden at have en aftale på forhånd med en anden elleverandør. Det samme gælder, hvis en forbruger af andre årsager mister sin nuværende leverandør. Forsyningspligt kan også vælges som et almindeligt produkt. På baggrund af ovenstående er den gennemsnitlige elpris i årets publikation beregnet ud fra Basisprodukt Kvartal i de områder, hvor forsyningspligt har været i udbud, mens forsyningspligtprisen er anvendt i øvrige områder. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

7 Statslige afgifter Samtlige priser i publikationen er eksklusive statslige afgifter på el pr. 1. januar ,30 øre pr. kwh for almindelig elafgift 41,20 øre pr. kwh for elvarme afgift (som betales for elforbrug over 4000 kwh, hvis ejendommen er registreret med elvarme i BBR registeret) Hertil kommer moms (25 %), som også beregnes af ovennævnte afgifter. Kundetyper i denne publikation For øget sammenlignelighed mellem selskabernes priser - har Dansk Energi i denne publikation defineret nogle typiske kundetyper. Der er fastlagt en række kriterier vedrørende spændingsniveau, sikringsstørrelse, maksimum belastning, benyttelsestid samt fordeling af forbruget i lavlast, højlast samt spidslast (se skema herunder). Forbrug Maks. belastning Spændingsniveau Sikringsstørrelse Benyttelsestid Fordeling af forbrug 1) kwh/år kwh/år kv Amp kw timer Lavlast Højlast Spidslast , Enhedstarif , Enhedstarif , Enhedstarif , , , , / ) Hvor selskaberne ikke har tidstarif anvendes selskabets enhedstarif for det aktuelle forbrug. Signaturforklaringer - nul 0 mindre en ½ af den anvendte enhed. kan efter sagens natur ikke forekomme... oplysninger foreligger ikke.. for usikker Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

8 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2013 og 2014 Elprisens elementer: Elprisen er sammensat af en del forskellige elementer. Fig. 1 viser elprisens sammensætning i 2013 og 2014 ved henholdsvis 4000 og kwh/år kwh/år er et typisk forbrug for en familie i parcelhus kwh/år er forbrug for lille erhvervsvirksomhed. 120,00 øre/kwh 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0, kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet kwh/år kwh/år Vest Øst Hele Vest Øst Hele landet landet Abonnement forsyningspligt Abonnement og effektbetaling net PSO Energinet.dk net- og systemtarif Overliggende nettarif Lokal nettarif Kommerciel el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

9 Figur 1 Elprisens elementer - eksklusive afgifter Pr. 1. januar 2013 og kwh/år kwh/år 4000 kwh/år kwh/år Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Vest Øst Hele landet Abonnement 2,61 3,00 2,77 0,10 0,12 0,11 2,54 3,00 2,74 0,10 0,12 0,11 forsyningspligt Abonnement og 14,87 13,08 14,14 2,92 1,20 2,21 13,70 18,02 15,47 3,07 4,10 3,49 effektbetaling net PSO 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 17,40 Energinet.dk netog 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 systemtarif Overliggende 0,69 0,18 0,48 0,69 0,18 0,48 0,66 0,17 0,46 0,66 0,17 0,46 nettarif Lokal nettarif 14,59 26,03 19,28 13,16 25,83 18,36 14,86 21,36 17,52 13,78 17,95 15,49 Kommerciel el 35,28 38,68 36,67 35,28 38,68 36,67 37,56 39,59 38,43 37,56 39,59 38,43 Total 93,93 106,87 99,24 78,05 91,91 83,74 93,63 106,44 98,91 79,48 86,23 82,28 Forklaring: Kommerciel el kaldes også fri el. I denne udgivelse er anvendt priser på forsyningspligtprodukt. I områder hvor bevilling til forsyningspligt har været i udbud, anvendes dog pris på det såkaldte tilbagefaldsprodukt (se side 6). Lokal nettarif er det lokale netselskabs egne tariffer for transport af elektricitet, energirådgivning m.v. Overliggende nettarif dækker betaling til andre netselskaber for transport gennem deres elnet. Nogle netselskaber ejer selv elnettet frem til transmissionsnettet hos disse er der ikke nogen overliggende nettarif. Energinet.dk net og systemtarif dækker net- og systembetaling til transmissionsnettet som administreres af Energinet.dk både vest og øst for Storebælt. Offentlige forpligtelser (PSO-tarif) dækker omkostninger til f.eks. at sikre den fysiske balance i elsystemet, beredskabslagre, forskning, udvikling m.v. Abonnement og effektbetaling netselskab. Abonnement dækker selskabernes udgifter til administration m.v. Enkelte har en tarifstruktur, der indeholder effekt-betaling. Effektbetalingen afhænger af størrelsen af forbrugerens elinstallation. Både abonnement og effektbetaling oplyses normalt som årlige betalinger - her omregnet til øre/kwh. Abonnement til forsyningspligtselskabet. Oplyses normalt som et årligt abonnement her omregnet til øre/kwh. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

10 Figur 2 Net- og forsyningspligtområder 1. januar 2014 Tabeller Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

11 Tabel 1 Gennemsnitlig samlet elpris eksklusive afgifter øre/kwh Pr. 1. januar 2014 øre/kwh Vest for Storebælt 111,41 93,93 81,14 78,05 Øst for Storebælt 122,96 106,87 95,08 91,91 Hele landet 116,15 99,24 86,86 83,74 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab/tidligere bevillingshaver er vægtet med salg af el i bevillingsområdet Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

12 Tabel 2 Ændringer i samlet elpris Pr. 1. januar 2014 Ændring i gennemsnitspriser øre/kwh Vest for Storebælt 1,61 0,30-0,72-1,43 Øst for Storebælt 1) -4,51 0,43 4,05 5,68 Hele landet -0,93 0,33 1,21 1,46 Procentvis ændring Vest for Storebælt 1,46 0,32-0,88-1,80 Øst for Storebælt 1) -3,53 0,40 4,45 6,59 Hele landet -0,79 0,33 1,42 1,78 Note: Betalinger til netselskab er vægtet med netselskabernes transport af el Betalinger til forsyningspligtselskab er vægtet med forsyningspligtselskabernes salg af el 1) Netområde 791: Ændring af tariftype for kunde med årsforbrug kwh tilsluttet 0,4 kv medfører, at pris øst for Storebælt stiger markant fra 1/ til 1/ Læs mere under netområde 791. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

13 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2014 Net- og transmissionstarif samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 14 Hornum 71,00 49,75 34,17 33,44 30,48 28,99 15 Nibe 70,91 49,66 34,08 33,35 30,39 28,90 16 Kongerslev 60,90 39,65 24,07 21,10 20,00 18,80 23 Nyfors 62,40 41,15 25,57 18,85 18,34 18,09 15,65 31 Nord Energi 65,90 40,90 22,57 17,30 15,46 15,04 15,04 44 HEF 60,90 39,65 24,07 21,10 19,25 18,05 17,30 11,46 51 Frederikshavn 54,40 35,65 21,90 17,65 17,20 15,63 15,63 11,06 84 Aars 70,90 49,65 34,07 33,34 30,38 28,89 85 Læsø 87,25 56,48 33,91 28,16 26,69 25,95 95 Hirtshals 46,90 31,90 20,90 17,50 17,46 17,04 96 Tårs 48,15 33,15 22,15 18,75 18,91 18,34 Nordjylland Højeste pris 87,25 56,48 34,17 33,44 30,48 28,99 17,30 11,46 Lavest pris 46,90 31,90 20,90 17,30 15,46 15,04 15,04 11,06 Gennemsnit 1) 62,25 40,11 23,87 19,75 18,15 17,26 16,34 11,42 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

14 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2014 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Midtjylland 131 EnergiMidt 54,25 40,50 30,42 28,84 27,58 21,67 18,53 11, Hammel 48,00 34,25 24,17 19,89 20,30 19,58 19, Kjellerup 49,68 35,18 24,55 22,96 19,45 18, Brabrand 42,98 29,23 19,15 14,29 15,38 13,85 13, Viby 43,15 29,40 19,32 16,20 13,47 11, GE 48,30 34,55 24,47 21,20 18,62 17, Bjerringbro 47,30 36,80 29,10 21,46 19,52 18,54 20, NRGi 34,51 25,54 18,95 17,35 13,52 12,68 12,68 9, Verdo Randers 48,10 35,60 26,43 26,30 16,43 15,47 14, Energi Viborg 54,10 39,10 28,10 27,10 16,87 15,97 14,70 Midtjylland Højeste pris 54,25 40,50 30,42 28,84 27,58 21,67 20,41 11,87 Lavest pris 34,51 25,54 18,95 14,29 13,47 11,67 12,68 9,87 Gennemsnit 1) 45,49 33,66 24,99 23,25 20,12 17,10 15,68 10,91 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Sydøstjylland 232 Østjysk Energi 47,70 33,95 23,87 20,75 20,73 17,00 16, TRE-FOR 46,13 34,28 25,59 28,09 17,61 15,92 15,77 10, MES 49,39 35,27 24,91 26,38 19,13 18,35 18, VOS 37,70 22,30 11,01 7,52 8,85 7,39 Sydøstjylland Højeste pris 49,39 35,27 25,59 28,09 20,73 18,35 18,35 10,51 Lavest pris 37,70 22,30 11,01 7,52 8,85 7,39 15,77 10,51 Gennemsnit 1) 46,62 34,07 24,86 25,96 18,24 16,21 16,13 10,51 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

15 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2014 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Vestjylland 331 Thy-Mors 58,40 44,90 35,00 25,13 22,29 20,87 20,67 12, GEV 49,30 34,30 23,30 26,10 21,27 19,28 18,16 15, Ikast 31,65 26,65 22,98 22,65 20,25 19,05 19, NOE 53,93 38,71 27,54 21,34 18,08 16,44 16,36 11, RAH 50,45 37,70 29,55 25,90 24,64 24, Vestforsyning 54,47 39,47 28,47 29,47 18,71 16,12 16, Struer 48,82 33,82 22,82 18,50 17,30 16,70 16, RAH 2 61,13 43,01 29,71 25,95 22,13 20, Aal 38,64 28,64 21,31 23,24 20,48 19, Hjerting 42,28 29,53 20,18 19,03 17,68 17, Hurup 51,55 36,55 25,55 24,55 21,45 17, Tarm 50,76 34,51 22,59 23,06 20,18 18, Videbæk 55,96 38,46 25,63 21,61 21,22 18, Borris 59,56 42,69 30,31 30,12 27,53 26,24 21, Kibæk 53,77 40,02 29,94 29,40 28,56 26, Sunds 52,76 38,76 28,49 27,76 27,16 25, Sdr. Felding 51,25 37,50 27,42 24,30 27,43 24, Vildbjerg 64,52 47,12 34,36 32,82 30,96 30,03 Vestjylland Højeste pris 64,52 47,12 35,00 32,82 30,96 30,03 21,91 15,47 Lavest pris 31,65 26,65 20,18 18,50 17,30 16,12 16,27 11,65 Gennemsnit 1) 53,60 39,49 29,36 24,90 21,39 19,91 18,24 12,49 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Sønderjylland og Ærø 344 SYD Energi 55,68 39,43 27,51 22,71 20,07 18,75 15,95 11,65 Sønderjylland og Ærø Højeste pris 55,68 39,43 27,51 22,71 20,07 18,75 15,95 11,65 Lavest pris 55,68 39,43 27,51 22,71 20,07 18,75 15,95 11,65 Gennemsnit 1) 55,68 39,43 27,51 22,71 20,07 18,75 15,95 11,65 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

16 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2014 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Fyn 531 Ravdex 56,46 41,46 30,46 28,96 22,10 20,12 16,36 12, LEF 55,56 40,56 29,56 29,16 27,00 25, SEF 50,66 39,41 31,16 29,96 22,96 21,46 18, Energi Fyn 51,88 37,13 26,31 25,35 20,87 19,02 16,37 11, Energi Fyn (City) 57,61 42,86 32,04 31,08 25,38 22,77 21,05 15, FFV 57,44 41,99 30,66 24,84 23,46 22,77 17, Energi Fyn Nyborg 50,76 38,61 29,70 26,95 19,41 18,50 15,55 12, Bårdesø 49,57 34,82 24,00 23,04 21,26 20, Nr. Broby-Vøjstrup 60,32 43,32 30,85 27,00 29,76 27, Midtfyns 55,92 41,12 30,27 25,90 22,40 20,65 20, Ullerslev 44,59 33,34 25,09 25,59 23,49 22, Paarup 43,97 31,97 23,17 20,45 21,59 20, Brenderup 41,54 31,54 24,21 23,54 22,34 21, Rolfsted 28,80 25,70 23,43 21,94 20,74 20, Ejby 48,75 39,38 32,50 22,02 21,82 21, Hasmark-Egense 42,97 32,97 25,64 23,37 23,13 Fyn Højeste pris 60,32 43,32 32,50 31,08 29,76 27,18 21,05 15,23 Lavest pris 28,80 25,70 23,17 20,45 19,41 18,50 15,55 11,45 Gennemsnit 1) 53,68 39,51 29,11 27,63 22,65 20,79 18,02 12,83 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

17 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2014 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Sjælland og Lolland-Falster 740 SEAS-NVE 73,70 51,23 34,74 29,65 29,11 28,84 20,83 10, Verdo Hillerød 55,38 39,13 27,21 23,78 19,69 18,73 18, Helsingør 51,68 39,08 29,84 21,12 18,49 17,17 17, DONG Energy 53,40 44,70 38,32 37,18 20,81 20,46 18,13 10, Nakskov 67,52 45,35 29,08 24,06 18,22 16,45 16, Næstved 44,35 30,35 20,08 17,50 15,40 14, Vordingborg 42,58 32,58 25,25 22,69 19,59 18, SK Elnet 49,60 35,60 25,33 22,16 20,22 18,63 18,63 Sjælland og Lolland-Falster Højeste pris 73,70 51,23 38,32 37,18 29,11 28,84 20,83 10,60 Lavest pris 42,58 30,35 20,08 17,50 15,40 14,35 16,45 10,33 Gennemsnit 1) 59,32 46,24 36,66 34,20 23,14 22,77 18,93 10,51 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Bornholm 911 Østkraft 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 Bornholm Gennemsnit 1) 57,20 43,45 33,37 29,64 26,14 24,38 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

18 Tabel 3 Net- og transmisionstariffer samt faste betalinger pr. netselskab Pr. 1. januar 2014 Net- og transmisionstarif samt faste betalinger pr. netselskab 10kV 50/60kV øre/kwh Vest for Storebælt Højeste pris 87,25 56,48 35,00 33,44 30,96 30,03 21,91 15,47 Lavest pris 28,80 22,30 11,01 7,52 8,85 7,39 12,68 9,87 Gennemsnit 1) 51,92 37,05 26,17 23,67 19,99 18,04 16,41 11,45 Øst for Storebælt Højeste pris 73,70 51,23 38,32 37,18 29,11 28,84 20,83 10,60 Lavest pris 42,58 30,35 20,08 17,50 15,40 14,35 16,45 10,33 Gennemsnit 1) 59,28 46,19 36,60 34,11 23,20 22,80 18,93 10,51 Hele landet Højeste pris 87,25 56,48 38,32 37,18 30,96 30,03 21,91 15,47 Lavest pris 28,80 22,30 11,01 7,52 8,85 7,39 12,68 9,87 Gennemsnit 1) 54,94 40,80 30,45 27,95 21,31 19,99 17,47 11,01 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

19 Tabel 4 Nettariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2013 Tariffer til lokalt netselskab 1) 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 10,74 10,74 10,74 10,52 9,75 9,75 9,09 4,29 Midtjylland 14,75 14,75 14,75 14,39 11,96 9,75 8,30 3,99 Sydøstjylland 14,62 14,62 14,62 14,99 9,57 8,82 8,32 3,52 Vestjylland 16,14 16,14 16,14 11,32 10,33 10,10 9,26 4,42 Sønderjylland og Ærø 16,28 16,28 16,28 11,41 11,41 11,41 8,19 4,72 Fyn 15,86 15,86 15,86 15,44 10,97 10,78 8,10 3,61 Vest for Storebælt 14,59 14,59 14,59 13,16 10,88 10,05 8,48 4,11 Sjælland og Lolland-Falster 26,09 26,09 26,09 26,00 15,57 15,57 11,32 3,53 Bornholm 22,80 22,80 22,80 16,90 16,90 16,90 Øst for Storebælt 26,03 26,03 26,03 25,83 15,59 15,59 11,32 3,53 Hele landet 19,28 19,28 19,28 18,36 12,81 12,32 9,68 3,84 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

20 Tabel 5 Overliggende net- og transmissionstariffer til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2014 Overliggende nettarif samt net- og systemtarif til Energinet.dk 1) 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 6,90 6,90 Midtjylland 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,06 6,90 Sydøstjylland 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Vestjylland 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 9,24 8,35 7,94 Sønderjylland og Ærø 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Fyn 9,48 9,48 9,48 9,48 9,48 9,46 9,21 8,96 Vest for Storebælt 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,59 7,36 7,24 Sjælland og Lolland-Falster 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,05 6,90 Bornholm 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 Øst for Storebælt 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,08 7,05 6,90 Hele landet 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,38 7,23 7,08 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

21 Tabel 6 Faste betalinger til netselskab - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2014 Abonnement og effektbetaling 1) 10kV 50/60kV øre/kwh Nordjylland 44,29 22,14 5,90 2,01 1,18 0,30 0,35 0,24 Midtjylland 23,65 11,83 3,15 1,77 1,08 0,27 0,31 0,02 Sydøstjylland 25,10 12,55 3,35 4,07 1,77 0,50 0,91 0,09 Vestjylland 28,22 14,11 3,98 4,33 1,83 0,57 0,63 0,12 Sønderjylland og Ærø 32,50 16,25 4,33 4,40 1,76 0,44 0,86 0,03 Fyn 28,35 14,17 3,78 2,71 2,21 0,55 0,70 0,26 Vest for Storebælt 29,74 14,87 3,99 2,92 1,52 0,40 0,57 0,10 Sjælland og Lolland-Falster 26,14 13,07 3,49 1,12 0,49 0,12 0,56 0,08 Bornholm 27,50 13,75 3,67 5,84 2,34 0,58 Øst for Storebælt 26,17 13,08 3,49 1,20 0,53 0,13 0,56 0,08 Hele landet 28,28 14,14 3,78 2,21 1,11 0,29 0,56 0,09 1) Tariffer er vægtet i forhold til netselskabernes transport af el Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

22 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2014 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) øre/ kwh Vest for Storebælt 14 Basis Hornum 37,34 34,34 32,14 31,46 15 Basis Nibe 37,34 34,34 32,14 31,46 23 Basis Nyfors 40,45 37,95 36,12 35,55 42 Basis Thy-Mors 40,34 37,94 36,18 35,64 44 Basis Energi Nord 41,33 38,33 36,13 35,45 51 Basis Frederikshavn 40,59 38,09 36,26 35,69 52 F.pligt Aalborg City 40,46 37,96 36,13 35,56 84 Basis Aars 37,34 34,34 32,14 31,46 95 Basis Hirtshals 36,83 35,58 34,66 34,38 96 Basis Tårs 40,20 37,20 35,00 34, Basis EnergiMidt 40,60 37,60 35,40 34, Basis Lokalenergi 39,21 37,21 35,74 35, F.pligt NRGi Elsalg 41,21 38,21 36,01 35, F.pligt Verdo Randers 41,21 38,21 36,01 35, Basis Viborg 40,70 37,70 35,50 34, F.pligt Tre-For 40,46 37,96 36,13 35, Basis Sinus 40,99 38,59 36,83 36, F.pligt Syd Energi 40,02 37,52 35,69 35, Basis Jysk Energi 40,46 37,96 36,13 35, Basis Scanenergi 40,95 38,55 36,79 36, Basis Hjerting 38,50 37,00 35,90 35, Basis Ærø 33,04 33,04 33,04 33, Basis Ideelle A/S 37,50 35,25 33,60 33, Basis LEF 33,00 33,00 33,00 33, F.pligt SEF 40,08 37,83 36,18 35, F.pligt Energi Fyn 40,30 37,90 36,14 35, F.pligt FFV 40,30 37,90 36,14 35, F.pligt Nr. Broby 40,30 37,90 36,14 35, F.pligt Midtfyn 40,30 37,90 36,14 35, Basis Energi Fyn 39,23 36,83 35,07 34, Basis Energi Fyn 39,23 36,83 35,07 34, Basis Energi Fyn 39,23 36,83 35,07 34,53 Vest for Storebælt Højeste pris 41,33 38,59 36,83 36,29 Laveste pris 33,00 33,00 32,14 31,46 Gennemsnit 1) 40,49 37,88 35,97 35,38 1) I områder, hvor forsyningspligtbevilling har været i udbud vises pris på tilbagefaldsproduktet "Basispris kvartal". I øvrige områder vises forsyningspligtpris Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

23 Tabel 7 Kommerciel el og abonnement pr. forsyningspligtselskab Pr. 1. januar 2014 Samlet betaling til forsyningspligtselskab 1) øre/ kwh Øst for Storebælt 740 Basis SEAS-NVE Strømmen 44,71 41,71 39,51 38, F.pligt Verdo Hillerød 44,67 41,67 39,47 38, Basis Sinus 45,35 42,35 40,15 39, Basis DONG Energy 44,70 41,70 39,50 38, F.pligt SK Energisalg 42,90 39,90 37,70 37, F.pligt Østkraft 44,37 41,37 39,17 38,49 Øst for Storebælt Højeste pris 45,35 42,35 40,15 39,47 Laveste pris 42,90 39,90 37,70 37,02 Gennemsnit 1) 44,68 41,68 39,48 38,80 Hele landet Højeste pris 45,35 42,35 40,15 39,47 Laveste pris 33,00 33,00 32,14 31,46 Gennemsnit 1) 42,21 39,44 37,41 36,78 1) I områder, hvor forsyningspligtbevilling har været i udbud vises pris på tilbagefaldsproduktet "Basispris kvartal". I øvrige områder vises forsyningspligtpris Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

24 Tabel 8 Kommerciel el - pris pr. kwh - opdelt på landsdele Pr. 1. januar 2014 Forsyningspligt eller basisprodukt 1) øre/ kwh Vest for Storebælt 35,28 35,28 35,28 35,28 Øst for Storebælt 38,68 38,68 38,68 38,68 Hele landet 36,67 36,67 36,67 36,67 1) Betalinger til forsyningspligtselskab/tidligere bevillingshaver er vægtet med salg af el i bevillingsområdet Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

25 Tabel 9 Abonnement til standardleverandør Pr. 1. januar 2014 Forsyningspligt eller basisprodukt 1) Vest for Storebælt 5,21 2,61 0,69 0,10 Øst for Storebælt 6,00 3,00 0,80 0,12 Hele landet 5,53 2,77 0,74 0,11 1) Betalinger til forsyningspligtselskab/tidligere bevillingshaver er vægtet med salg af el i bevillingsområdet Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

26 Tabel 10 Betaling til systemansvar - Energinet.dk Pr. 1. januar 2014 Betaling til systemansvar - offentlige forpligtelser (PSO) Vest for Storebælt Øst for Storebælt Alle forbrugsstørrelser Alle forbrugsstørrelser Lavlast øre/kwh 19,00 19,00 Højlast øre/kwh 19,00 19,00 Spidslast øre/kwh 19,00 19,00 Gennemsnit * øre/kwh 19,00 19,00 * Gennemsnit beregnet med 50% lavlast, 30% højlast og 20% spidslast Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

27 Tabel 11 Tarifperioder Pr. 1. januar 2014 Tarifperioder Lavlast Hele året 21:00-06:00 Højlast Vinter (oktober-marts) 06:00-08:00 12:00-17:00 19:00-21:00 Sommer 06:00-08:00 12:00-21:00 Spidslast Vinter (oktober-marts) 08:00-12:00 17:00-19:00 Sommer 08:00-12:00 Lavlastdage: alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december. Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

28 Tabel 12 Tilslutningsbidrag for parcelhuse Pr. 1. januar 2014 Antal selskaber Område < >15000 Samlet Nordjylland Midtjylland Sydøstjylland Vestjylland Sønderjylland og Ærø Fyn Sjælland/Lolland-Falster Bornholm Total Forsyningspligtselskaber Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

29 14 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 14 Hornum Elforsyning Forsyningspligtvirksomhed A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,34 31,34 31,34 31,34 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,34 34,34 32,14 31,46 l.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 14 Hornum Elforsyning Forsyningspligtvirksomhed A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 14 Hornum Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

30 15 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 15 Nibe El-forsyning Elsalg A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,34 31,34 31,34 31,34 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,34 34,34 32,14 31,46 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 15 Nibe El-forsyning Elsalg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 15 Nibe Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

31 23 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,54 31,54 31,54 31,54 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,54 31,54 31,54 31,54 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,45 35,45 35,45 35,45 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,45 37,95 36,12 35,55 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 23 Nyfors Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

32 42 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,54 35,54 35,54 35,54 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,34 37,94 36,18 35,64 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 42 Thy-Mors Energi Elsalg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 331 Thy-Mors Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

33 44 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 44 Energi Nord A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,33 35,33 35,33 35,33 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 41,33 38,33 36,13 35,45 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 16 Kongerslev 31 Nord Energ 44 HEF Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

34 51 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 44 Energi Nord A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,54 31,54 31,54 31,54 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,54 31,54 31,54 31,54 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 44 Energi Nord A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 51 Frederikshavn Forsyningspligt A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,59 35,59 35,59 35,59 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,59 38,09 36,26 35,69 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 51 Frederikshavn Forsyningspligt A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 51 Frederikshavn 85 Læsø Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

35 52 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 52 Aalborg City Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,46 35,46 35,46 35,46 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,46 37,96 36,13 35,56 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 52 Aalborg City Forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 44 HEF (kun tidligere AKE område) Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

36 84 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 84 Aars El-Forsyning Forsyningspligtselskab A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,34 31,34 31,34 31,34 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 37,34 34,34 32,14 31,46 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 84 Aars El-Forsyning Forsyningspligtselskab A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 84 Aars Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

37 95 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 95 Hirtshals El-forsyningsselskab A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,33 34,33 34,33 34,33 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,83 35,58 34,66 34,38 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 95 Hirtshals El-forsyningsselskab A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 95 Hirtshals Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

38 96 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,84 31,84 31,84 31,84 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 96 Tårs El-forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,20 34,20 34,20 34,20 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,20 37,20 35,00 34,32 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 96 Tårs El-forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 96 Taars Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

39 131 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 23 Nyfors Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 33,54 33,54 33,54 33,54 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 33,54 33,54 33,54 33,54 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 23 Nyfors Energi A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 131 EnergiMidt Handel A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,60 34,60 34,60 34,60 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,60 37,60 35,40 34,72 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 131 EnergiMidt Handel A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 131 Energi Midt 141 Hammel 142 Kjellerup 146 Bjerringbro Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

40 144 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 144 Lokalenergi Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,58 32,58 32,58 32,58 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,58 32,58 32,58 32,58 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 144 Lokalenergi Forsyning A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 144 Lokalenergi Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,21 35,21 35,21 35,21 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 39,21 37,21 35,74 35,29 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 144 Lokalenergi Forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 143 Brabrand 144 Viby 145 Galten 232 Østjysk Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

41 151 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 151 NRGi Elsalg A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,21 35,21 35,21 35,21 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 41,21 38,21 36,01 35,33 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 151 NRGi Elsalg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 151 NRGi Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

42 152 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 152 Verdo Randers El-forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,21 35,21 35,21 35,21 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 41,21 38,21 36,01 35,33 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 152 Verdo Randers El-forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 152 VERDO Randers Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

43 154 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 154 Energi Viborg Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,27 36,27 36,27 36,27 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,27 36,27 36,27 36,27 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 154 Energi Viborg Forsyning A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 154 Energi Viborg Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 34,70 34,70 34,70 34,70 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,70 37,70 35,50 34,82 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 154 Energi Viborg Forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 154 Viborg Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

44 244 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 244 TREFOR Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,46 35,46 35,46 35,46 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,46 37,96 36,13 35,56 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 244 TREFOR Energi A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 244 TREFOR Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

45 248 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 347 NOE Energi Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,04 32,04 32,04 32,04 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 32,04 32,04 32,04 32,04 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 347 NOE Energi Forsyning A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 353 Sinus Energi A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 36,19 36,19 36,19 36,19 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,99 38,59 36,83 36,29 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 353 Sinus Energi A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 248 VOS Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

46 344 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 344 SYD Energi Salg A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,02 35,02 35,02 35,02 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,02 37,52 35,69 35,12 L.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 344 SYD Energi Salg A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 344 Syd Energi Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

47 347 Forsyningspligtområde *) Forsyningspligtbevilling: 347 NOE Energi Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,44 31,44 31,44 31,44 Abonnement Kr/år Samlet pris forsyningspligtprodukt: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 31,44 31,44 31,44 31,44 l.nr. Selskab med forsyningspligt Telefon Hjemmeside 347 NOE Energi Forsyning A/S Forsyningspligtbevillingen i dette område har været i udbud i år Den tidligere bevillingshaver skal fortsat udbyde et produkt til de kunder, som var på forsyningspligt, og som ikke har ønsket at foretage skift til et andet produkt eller anden leverandør. Pris på dette produkt er vist herunder. Tidligere bevillingshaver: 347 NOE Energi Forsyning A/S Produkter Fast pris 1. kvt øre/kwh 35,46 35,46 35,46 35,46 Abonnement Kr/år Samlet pris basisprodukt kvartal: Inkl. abonn. Fast pris 1. kvt øre/kwh 40,46 37,96 36,13 35,56 L.nr. Tidligere bevillingshaver Telefon Hjemmeside 347 NOE Energi Forsyning A/S *) Forsyningspligtområdet dækker følgende netområder: 347 NOE Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne

Til elnetselskaberne. 2. høring af udkast til afgørelse om Effektiviseringskrav til elnetselskaberne Til elnetselskaberne 30. oktober 2014 Deres ref. / LIC 2. høring af udkast til afgørelse om til elnetselskaberne for 2015 Sekretariatet for Energitilsynet sendte udkast til afgørelse om " til elnetselskaberne

Læs mere

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007

Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 2007 Metodebeskrivelse for elprisstatistik udarbejdet efter 1. januar 07 Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde)

1-2,5 MWh/år 2 MWh/år 2,5-5 MWh/år 4 MWh/år 5-15 MWh/år 15 MWh/år (elvarmekunde) Elprisstatistikken er en månedlig opgørelse af elpriserne for en række kundetyper. Herudover er det hensigten at kunne præsentere en samlet elpris pr. 1. januar og 1. juli med henblik på at kunne efterkomme

Læs mere

Elforsyningens nettariffer & priser

Elforsyningens nettariffer & priser Elforsyningens nettariffer & priser Pr. 1. januar 2016 Juni 2016 Elforsyningens nettariffer & priser pr. 1. januar 2016 Juni 2016 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr.

S i d e 74. Bilag. Bilag 1. Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ ,9 kr. S i d e 74 Bilag Bilag 1 Statistikbanken Samlet husstandsforbrug, og herunder også på elektricitet 7.453,5 kr./ 305.595,9 kr. *100 = 2,44 % Øre-besparelse forventet per kwh S i d e 75 Bilag 2 Forbrugernes

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006

Benchmarking af kvalitet i levering af strøm i 2006 ENERGITILSYNET Bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 17. december 2007 12-12-2007 ENR 4/0720-0200-0065 /TNE,CJU Punkt B Benchmarking af kvalitet i levering

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2015? Prisundersøgelse af el til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET AUGUST 2016 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2015? 3 Indhold Hovedkonklusioner 4 Baggrund

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2-1 01-2 -3-5 -6 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav Sekretariatsafgørelse 18. februar 2015 Detail & Distribution Deres ref. /LAA, LIC, KHRI, IRT Sag: 14/08973 Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav for 2014 1 1. Energitilsynet traf

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 PUNKT 4 BILAGSOVERSIGT FORMANDSAFGØRELSE DEN 26. NOVEMBER 2015 BILAG TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 26. november 2015 Engros & Transmission 15/06166 SLRS BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2. kvartal 2011 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4 3 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2.

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

4. kvartal 2012. Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 4. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Stigning i elforbruget for 4. kvartal 2012. Efter adskillige

Læs mere

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet Til Netvirksomheder med bevilling til at drive kollektivt distributionsnet Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet 1. maj 2014 BJA/IMA Dok. 13/89692-310 1/16 Arbejdsgruppe Notatet er udarbejdet

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3. kvartal 2010 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 -5-6 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Prisoversigt per april 2015

Prisoversigt per april 2015 Prisoversigt per april 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

Prisoversigt per marts 2015

Prisoversigt per marts 2015 Prisoversigt per marts 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis+ elpriser. Alle priser

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde Februar Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 31 10. Februar 2016 14-15488-73 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Status E2E-test 4. Status afregningstest 5. Status datakonsistens

Læs mere

Prisoversigt per november 2015

Prisoversigt per november 2015 Prisoversigt per november 2015 Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør www.fh.dk Kundeservice Tlf.: 48 40 50 50 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav

Afgørelse om korrektion af netselskabernes effektiviseringskrav ENERGITILSYNET Sekretariatsafgørelse - Høringsudkast 30. september 2014 Sag: 14/08973 KHRI/LAA/LIC Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Afgørelse om korrektion af netselskabernes

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elpodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder

Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder Hvad kostede strømmen i 2016? Prisundersøgelse af elprodukter til private og mindre virksomheder 2 INDHOLD RAPPORT, ENERGITILSYNET JUNI 2017 HVAD KOSTEDE STRØMMEN I 2016? 3 Indhold Hovedkonklusioner og

Læs mere

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

December 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD December 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december

Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december ENERGITILSYNET HØRINGSUDKAST Punkt x Energitilsynets møde den 28. januar 2014 13.11.2013 D&D «Sagsnummer» LAA/KHRI/LIC Omgørelse af Energitilsynets benchmarkingafgørelse af 18. december 2012 1 Resumé 1.

Læs mere

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

Nets. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 7 Andreas Schou Andersen DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 1. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for klima- og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 Procent 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Årsopgørelse og 1. acontoregning

Årsopgørelse og 1. acontoregning Årsopgørelse og 1. acontoregning Tina Thorborg Sørupvej 40 A, Sørup 3480 Fredensborg Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16

Læs mere

Lidt højere vækst i elforbruget i 2. kvartal 2007.

Lidt højere vækst i elforbruget i 2. kvartal 2007. 2. kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0 -. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt..

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007.

Uændret vækst i elforbruget i 3. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0-4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt..

Læs mere

Væksten i elforbruget omkring halvanden procent

Væksten i elforbruget omkring halvanden procent . kvartal 2006 2 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 0-2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010.

Markant stigning i elforbruget i 4. kvartal 2010. 4. kvartal 2010 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 4 3 2 1-1 0-2 -3-5 -6 Procent

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017

PRISBLAD FOR EL PR. 1. OKTOBER 2017 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,21 16,21 Energiafgift * 91,00 91,00 I alt

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 1. kvartal 2007. . kvartal 2007 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. P ro cent 2 0-2. Kvt.. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt.. Kvt. 4.

Læs mere

2. og 3. kvartal 2012

2. og 3. kvartal 2012 2. og 3. kvartal 2012 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 2 1 0-1 -2-3 -4 Procent 4. Kvt. 1. Kvt. 2. Kvt.

Læs mere

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS

Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Advokatfirmaet Bindslev & Kjeldsen ApS Himmerlandsgade 109 DK-9600 Aars tlf 98624000 fax 98621333 Aut. bobestyrer E-mail: advokat@bindslev-kjeldsen.dk Giro nr. 8 34 40 00 CVR nr. 30525965 RKI autoriseret

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift

Engrosmodellen. Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen Statusrapportering på idriftsættelsesparametre til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift 22-02-2016 1 Idriftsættelsesparametre status 1/2 Emne Status 1 E2E-test

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 1. kvartal 2003 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Uændret elforbrug Udviklingen i elforbrugspanelet viser

Læs mere

Prisoversigt per Maj 2017

Prisoversigt per Maj 2017 Telefon 4840 5050 Her får du overblik over vores aktuelle Kronborg Basis elpriser. Alle priser er angivet i kroner, med mindre andet angivet. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i priser og

Læs mere

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. januar 2016 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. januar 2016 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2009. 4. kvartal 2009 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4.

Læs mere

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

1. kvartal Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. . kvartal 2005 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 Procent 0-2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

2. kvartal 2002 Udvikling 2. kvartal 2002:

2. kvartal 2002 Udvikling 2. kvartal 2002: 2. kvartal 2002 Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Udvikling 2. kvartal 2002: Elforbrugspanelet viser

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 7 Beretning om DONG Energy A/S' elpriser Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter

Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter ENERGITILSYNET Punkt 5 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Sag: 13/11008 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM/SEY Tilsynet med priser og leveringsvilkår for tilbagefaldsprodukter i elforsyningspligtområder

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 20. december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

1. kvartal Stigning i elforbruget på 0,3 procent i 1. kvartal 2004

1. kvartal Stigning i elforbruget på 0,3 procent i 1. kvartal 2004 . kvartal 2004 Figur. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Procent 2 0 - -2 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt.. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt.

Læs mere

Prisblad pr. 1. januar 2018

Prisblad pr. 1. januar 2018 Prisblad pr. 1. januar 2018 I vedhæftede bilag 1 fremgår nettariffer, abonnements priser samt rådighedsbetaling for installationer med produktionsmåler 1. I vedhæftede bilag 2 fremgår gebyrer og tilslutningspriser.

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Lidt lavere vækst i elforbruget i 4. kvartal 2006.

Lidt lavere vækst i elforbruget i 4. kvartal 2006. 4. kvartal 2006 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3 Procent 2 1 0-1 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt.

Læs mere

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2008.

Yderligere fald i elforbruget i 4. kvartal 2008. 4. kvartal 2008 Figur 1. Kvartalsvis og 4 kvartalers glidende gennemsnitlig vækst i elforbruget, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 2 1 0-1 -2-3 Procent 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013

Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser. Marts 2013 Beretning til Statsrevisorerne om DONG Energy A/S elpriser Marts 2013 BERETNING OM DONG ENERGY A/S ELPRISER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B.

Læs mere

3.kvartal Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation.

3.kvartal Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. 3.kvartal 2001 Figur 1. Elforbrugspanelernes kvartalsvise og 4 kvartalers glidende gennemsnits vækst, korrigeret for temperatur og kalendervariation. Udvikling 3.kvartal 2001: Udviklingen i elforbrugspanelet

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. januar 2012. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. januar 2012 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 64, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere