Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning"

Transkript

1 Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning Trådløs nøglekontakt Installations- og betjeningsvejledning (DK) FUBE

2 0. Forord Kære kunde! Vi takker for købet af denne trådløse nøglekontakt (montering på vægpuds) til dit trådløse alarmanlæg Secvest. Dette produkt er blevet bygget efter nutidens tekniske standard. "Hermed erklærer ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, at apparatet med artikelnummeret FUBE50012 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de gældende bestemmelser i direktivet (1999/5/EG). Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på følgende adresse: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, Linker Kreuthweg 5, Affing, GERMANY" For at sikre en risikofri drift skal du som bruger følge denne monteringsvejledning! Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om ibrugtagningen og anvendelsen. Opbevar derfor denne betjeningsvejledning til senere brug! Denne vejledning hører til dette produkt. Vær opmærksom på det, hvis du giver produktet videre til andre. Alle skridt er taget for at indholdet af denne manual er korrekt. Alligevel kan hverken forfatterne eller ABUS Security-Center GmBH & Co KG drages til ansvar for skader sket ved indirekte eller direkte brug af denne manual. Indholdet af denne manual kan ændres uden yderligere information. ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 03 / Korrekt anvendelse Denne trådløse nøglekontakt bruges til at aktivere og deaktivere dit trådløse alarmanlæg Secvest. Derudover kan du via den trådløse nøglekontakt også styre en udgang på dit trådløse alarmanlæg Secvest. Du kan f.eks. åbne og lukke garageporte eller rullegitre. Denne trådløse nøglekontakt tildeles til en oprettet bruger af din Secvest via den programmerede brugerkode. Denne brugers rettigheder bestemmer, hvilke delområder der kan aktiveres. 94

3 Hovedindsatsområder er indgangsdøre, garageporte og adgangsområder af enhver art. 2. Indhold 0. Forord Korrekt anvendelse Indhold Sikkerhedsoplysninger Vigtige kendetegn Leveringsomfang Beskrivelse og tilslutninger Installation Programmering Den trådløse nøglekontakts driftsmodus Tænd og sluk signaltoner Brugerkode Modtagelsestid Delområder Opsætning og fjernelse af den trådløse nøglekontakt Opsætning og fjernelse af den trådløse nøglekontakt i centralen Opsætning og fjernelse af centralen i den trådløse nøglekontakt Tastfordeling Trådløst betjeningspanel på den trådløse alarmcentral Betjening Batteriskift Tekniske data

4 3. Sikkerhedsoplysninger!Batteriadvarselsoplysninger! Apparatet forsynes via et 3,6V litium batteri med jævnspænding. For at sikre en lang levetid og for at undgå brande og skader skal du være opmærksom på de følgende oplysninger: Smid ikke batteriet i dit almindelige affald Batteriet må ikke udsættes for en varmekilde eller direkte sollys og må ikke opbevares ved meget høje temperaturer. Batteriet må ikke brændes Batteriet må ikke komme i kontakt med vand Batteriet må ikke skilles ad, prikkes hul i eller beskadiges på anden måde Batterikontakter må ikke kortsluttes Batteriet skal opbevares utilgængeligt for småbørn Batteriet er ikke genopladeligt!advarsel! En forkert eller sjusket installation kan føre til fejlfortolkninger af signaler. En af følgerne kan være fejlalarmer. Omkostningerne for en indsats af f.eks. brandvæsen eller politi vil blive pålagt anlæggets ejer. Den trådløse nøglekontakt bruger et 3,6V litiumbatteri. Du kan også tilslutte den trådløse nøglekontakt direkte til en 12 volt jævnspændingsforsyning. Hertil skal du anvende stikstrømforsyningen (FU3822), strømforsyningen til montering under vægpuds (TVAC35200) eller ydelsesstrømforsyningen (TV8376, TV8377, TV8378). Vær opmærksom på anvisningerne og oplysningerne i denne vejledning! Hvis du ikke retter dig efter denne vejledning, bortfalder garantien! En anvendelse ud over det, der beskrives her, kan føre til, at produktet beskadiges. Den elektroniske del af produktet må ikke ændres eller ombygges. Der hæftes ikke for følgeskader! 96

5 4. Vigtige kendetegn For en nem aktivering og deaktivering af det trådløse alarmanlæg Secvest 868 MHz FM Security-frekvens Til montering på vægpuds To integrerede, kulørte LED er (rød/grøn) for handlings- og statusvisning Inkl. batteri Også egnet til 12 volt-drift Lavet til halvcylinder 10/30 Kan også integreres i låseanlæg Høj sikkerhed takket være en tilholderlås Sabotagebeskyttelse takket være låg- og hærværkskontakt Stabilt vejrfast kabinet, beskyttelsestype:ip55 Moderne design 5. Leveringsomfang Trådløs nøglekontakt med tildækningsplade 1 O-ring sort (indbygget i kabinettet) 4 kabinet-specialskruer inkl. stiftnøgle 4 mur-rawlplugs 6mm inkl. skruer 3 x 35mm ABUS C83 Euro-profilhalvcylinder 10/30 (ME1050) ABUS tilholderlåsroset Batteri type AA 3,6V (FU2992) Flersproget vejledning 97

6 6. Beskrivelse og tilslutninger Ill.1 Kabinet uden printkort Ill.2 Kabinet åben(med printkort) 1 Hul til vægfastgørelse 2 Kabelgennemføring 3 Printkortholder 4 Fastgørelsesskrue for printkort 5 Halvcylinder 6 Cylinderringskrue 7 Batteriholder 8 Klemmerække for 12 volt-tilslutning 9 Vægsabotagekontakt 10 Lågsabotagekontakt 11 Venstre tast 12 Højre tast 13 Venstre grøn LED 14 Højre rød LED 15 Programmeringstast 16 7-segment LED-visning 98

7 7. Installation 1. Åbn lågskruerne med den vedlagte stiftnøgle, og fjern kabinetlåget. 2. Fjern de to fastgørelsesskruer (4), som befinder sig til venstre og højre for det sorte formstykke. 3. Træk forsigtigt printkortet op og ud. 4. Brug bagsiden af den trådløse nøglekontakts kabinet som skabelon, og marker borehullerne (1). Bor derefter holdehullerne. 5. Før tilslutningskablet gennem den dertil lavede åbning (2). (kun ved permanent 12 V-forsyning) 6. Fastgør kabinettet på væggen. 7. Montering af halvcylinderen (5): Sæt en nøgle i halvcylinderen (5), og drej låsen ved hjælp af nøglen på en sådan måde, at du kan skubbe halvcylinderen (5) ind i holderen. Fastgør så halvcylinderen (5) med cylinderringskruen (6). Derefter skal du kontrolleren, om begge kontakter kan aktiveres med låsen. 8. Opret kabeltilslutningerne med den korrekte polaritet, som du finder på klemmerækken (8). (kun ved permanent 12 V-forsyning) 9. Indsæt printkortet igen, og vær opmærksom på, at vægsabotagekontaktens (9) fjeder sidder korrekt. Skru herefter de to fastgørelsesskruer i igen til venstre og højre for det sorte formstykke. 10. Sæt det vedlagte batteri i batteriholderen med den korrekte polaritet (7). 11. Programmer den trådløse nøglekontakt jf. kapitel 8. Kig også i kapitel 8.2, 8.4 e Placer tilholderlåsens dele på cylinderen. 13. Vær opmærksom på, at lågsabotagekontaktens (10) fjeder sidder korrekt. Desuden skal du være opmærksom på, at pakningsringen ligger pænt i kabinetfalsen. Påsæt kabinetlåget (1) igen, og skru lågskruerne fast. 14. Fortsæt med kapitel 9. 99

8 8. Programmering Aktiver programmeringstasten (15) for at komme til programmeringsmodus. Programmeringsmodus består af 6 undermenuer 1. driftsmodus Her vælger du mellem drift som trådløs betjeningsenhed (FU5140) og trådløst infomodul (FU8200) eller drift som 2WAY trådløs betjeningsenhed (FU8110) (se kapitel 8.1.) 2. beeb-lyde her kan du tænde hhv. slukke signaltonerne på den trådløse nøglekontakt (se kapitel 8.2.) 3. Brugerkode her indstillinger du brugerkoden (se kapitel 8.3.) 4. Tid Du kan programmere modtagelsestiden her (se kapitel 8.4.) 5. Delområder her fastlægger du de delområder, der er tildelt til den trådløse nøglekontakt, og som brugeren har rettighederne til (se kapitel 8.5.) (kun ved driftsmodus 1) 6. Opsætningsmodus her sætter du din trådløse alarmcentral op i den trådløse nøglekontakt. Det gør det muligt at vise aktiverings- hhv. deaktiveringstilstanden af dit trådløse alarmanlæg. (se kapitel ) (kun ved driftsmodus 1) Ved at trykke flere gange på programmeringstasten (15) kommer du til den ønskede undermenu. Programmeringsmodus afbrydes efter ca. 2s på alle menuniveauer, hvis du ikke trykker på programmeringstasten (15). Undermenuerne hhv. opsætningsmodus aktiveres ved at holde programmeringstasten (15) nede. Dette vises med et. 100

9 Fabriksopsætning for nøgleafbryder Brugerkode 1234 er forprogrammeret Alle 4 delzoner er valgt Signal tone er aktiveret Modtagelsestid på 10 sek er forprogrammeret 8.1. Den trådløse nøglekontakts driftsmodus Tryk en gang på programmeringstasten (15) for at komme til denne undermenu. På displayet vises et. Hold tasten trykket ned, indtil vises på displayet. Efter ca.1 sek. vises den aktuelle programmering (f.eks. ). Dette tal kan nu ændres ved at trykke flere gange på tasten. Driftsmodusen, drift som trådløs betjeningsenhed (FU5140) og trådløst infomodul (FU8200), er aktiveret, når der vises et. Et viser driftsmodusen, drift som 2WAY trådløs betjeningsenhed (FU8110), på den trådløse nøglekontakt. Hvis den ønskede værdi når, overtages den ved at holde tasten trykket ned, indtil vises på displayet. Henvisning: Driftsmodus, drift som trådløs betjeningsenhed (FU5140) og trådløst infomodul (FU8200), er kompatibel med alle Secvestversioner. Driftsmodus, drift som 2WAY trådløs betjeningsenhed (FU8110), er kompatibel med Secvest 2WAY. 101

10 8.2. Tænd og sluk signaltoner Tryk to gange på programmeringstasten (15) for at komme til denne modus. På displayet vises der. Hold tasten nede, indtil der vises. Ved programmeringen annonceres tænding og slukning af signaltonerne ved at der vises (f.eks., og efter ca.1s vises den aktuelle programmering ). Dette ciffer kan ændres ved gentagne gange at trykke på tasten. Signaltonerne er aktiveret, når der vises et. Et henviser til deaktiveringen af signaltoner på den trådløse nøglekontakt. Når du har fundet den ønskede værdi, anvendes denne ved at tasten holdes nede, indtil der vises Brugerkode Hvis der trykkes tre gange på programmeringstasten (15), vises der på displayet et. Hold tasten nede, indtil der vises på displayet. Når brugerkoden programmeres, vises det første tegn med et, og efter ca.1s vises den aktuelle programmering (f.eks. ). Dette ciffer kan nu ændres ved at trykke på tasten. Hvert tegn i brugerkoden kan have en værdi mellem 0 til 9 ( ). Når du har fundet den ønskede værdi, anvendes denne ved at tasten holdes nede, indtil der vises. Hvis du slipper tasten, annonceres det næste tegn med, og processen kan gennemføres igen. Det 3. tegn annonceres med, det 4. tegn med. Programmer alle brugerkodens 4 tegn på den måde. 102

11 8.4. Modtagelsestid Under denne menu kan du vælge en modtagelsestid for den trådløse nøgleafbryder. Oplysning: Under denne menu kan du vælge en modtagelsestid for den trådløse nøgleafbryder. Desto kortere tiden er, desto længere batteritid har enheden. Hvis der trykkes fire gange på programmeringstasten (15), vises der på displayet et. Hold tasten nedtrykket indtil der vises følgende i displayet. Efter ca.1s bliver den aktuelle programmering vist eks. ( ). Disse tal kann kun ændres ved et tryk på programmerings tasten. De justerbare værdier er. De forskellige indstillnings værdier ordnet efter modtage tid finder du i tabellen nedenfor. Indstil modtagetiden til det samme eller højere end den valgte udgangstid i centralen (Programmeringsmenu Delområder). Kann den øsnkede værdi nåes bliver denne overtaget så længe at programmerings tasten holdes nedtrykt til der vises i displayet. Program værdier: Indstillnings værdi Modtagetid 0 5 s 1 10 s 2 20 s 3 30 s 4 45 s 5 60 s s 103

12 !OBS! Fra fabrikken er alarmcentralen sat til en udgangstid på 10 sek. Hvis dette ændres skal du også den ændre den på nøgleafbryderen. Dun kann se hvad udgangs tiden er på alarmcentralen under Delzoner. For Straks aktivering udgangs funktion på Secvest, kræves der en udgangstid på 5 sek for nøgleafbryderen Delområder For at komme til denne undermenu skal du trykke på programmeringstasten (15) fem gange. Der vises et. Hold tasten nede, indtil der vises et på displayet. Ved programmeringen af det første delområde annonceres der og efter ca.1s den aktuelle programmering (f.eks. ). Dette ciffer kan nu ændres ved at trykke på tasten. Et delområde er aktiveret, når der vises. Der vises for at deaktivere et delområde. Når du har fundet den ønskede værdi, anvendes denne ved at tasten holdes nede, indtil der vises. Hvis du slipper tasten, annonceres det 2. delområde med, og processen kan gennemføres igen. Det 3. delområde annonceres med, det 4. delområde med. Programmer alle 4 delområder på denne måde. 104

13 !OBS! Stil præcist de delområder på Aktiv ( rettigheden til. ), som brugeren (brugerkoden) har Tildelingen af delområderne til de enkelte brugere finder du i betjeningsmenuen af dit trådløse alarmanlæg Secvest under menupunktet Bruger Rediger bruger Delområde. (Vær venligst opmærksom på, at du programmerer de delområder, som du også har tildelt til brugeren med den passende kode på den trådløse alarmcentral.) Oplysning: Hvis du vil aktivere flere delområder, skal du være opmærksom på, at delområderne ved programmeringen af dit trådløse alarmanlæg Secvest får tildelt samme typer og forsinkelsestider Opsætning og fjernelse af den trådløse nøglekontakt Den trådløse nøglekontakt sættes op som et almindeligt trådløst betjeningspanel i det trådløse alarmanlæg. Derudover skal du udføre følgende trin for at sætte et trådløst alarmanlæg op i et infomodul Opsætning og fjernelse af den trådløse nøglekontakt i centralen 1. Vælg menupunktet Andre komponenter Trådløst betjeningspanel Tilføj/fjern Trådløst betjeningspanel i oprettelsesmodus, og vælg et trådløst betjeningspanel der. Send opsætningssignalet fra den trådløse nøglekontakt til det trådløse alarmanlæg ved gentagne gange at trykke på sabotagekontakten. 2. Når det trådløse alarmanlæg har modtaget opsætningssignalet, udsender det en dobbelttone, og symbolet trådløse betjeningspanel. 3. Afslut dette menupunkt. 105 vises efter det valgte

14 Oplysning: For at fjerne den trådløse nøglekontakt skal du vælge menupunktet Andre komponenter Trådløst betjeningspanel Tilføj/fjern Trådløst betjeningspanel i oprettelsesmodus. Der vælger du det pågældende trådløse betjeningspanel og sletter det ved at følge visningen på displayet Opsætning og fjernelse af centralen i den trådløse nøglekontakt 1. Stil den trådløse nøglekontakt i opsætningsmodus. 2. Tryk på programmeringstasten (15) seks gange. På displayet vises der. Hold tasten nede, indtil der vises et. 3. Når du slipper tasten, vises der kort et. 4. Nu er opsætningsmodus aktiveret. En Secvest kan nu sættes op inden for de næste 4 minutter. 5. Vælg menupunktet Andre komponenter Infomodul Opsæt Infomodul i oprettelsesmodus. Send opsætningssignalet fra det trådløse alarmanlæg til den trådløse nøglekontakt. 6. Når den trådløse nøglekontakt har modtaget opsætningssignalet, udsender den en dobbelttone. 7. Bekræft den succesfulde opsætningsproces på den trådløse alarmcentral. Hvis du sætter et nyt trådløst alarmanlæg Secvest op i den trådløse nøglekontakt, slettes de eksisterende opsætningsdata i det trådløse alarmanlæg. 106

15 8.7. Tastfordeling Trådløst betjeningspanel på den trådløse alarmcentral Den venstre taste (11) på den trådløse nøglekontakt anvendes til aktivering og sender altid koden Tast 1. Denne tast svarer til tast 1 i Secvestprogrammeringsmenuen Andet udstyr Trådløst tastatur Rediger trådløst tastatur. Den højre taste (12) på den trådløse nøglekontakt anvendes til deaktivering og sender altid koden Tast 4. Denne tast svarer til tast 4 i Secvestprogrammeringsmenuen Andet udstyr Trådløst tastatur Rediger trådløst tastatur. Tasterne på et trådløst tastatur på den trådløse alarmcentral Secvest (softwareversion 2.xx.yy og 3.xx.yy) er som standard (fabriksindstilling) belagt på følgende måde: Tast 1: Alt aktivt Tast 4: Deaktiveret Til aktivering og deaktivering af den trådløse alarmcentral Secvest FU500x (softwareversion 2.xx.yy og 3.xx.yy) skal der ikke foretages ændringer i dette menupunkt i den trådløse alarmcentral. Den trådløse alarmcentral Secvest 2WAY har en anden fabriksindstilling til et trådløst tastaturs tastefunktion. Tastefunktionen er tilpasset til tastpåskriften på det nye tastatur (FU8110). Tasterne på et trådløst tastatur på den trådløse alarmcentral Secvest 2WAY (softwareversion 5.xx.yy) er som standard (fabriksindstilling) belagt på følgende måde: Tast 1: Alt aktivt Tast 4: Ikke brugt!vigtigt! Hvis denne nøglekontakt anvendes med Secvest 2WAY FU800x (softwareversion 5.xx.yy), skal tast 4 omprogrammeres til Deaktiveret. 107

16 Nøglekontaktens sendte tastkoder kan ikke programmeres efter ønske. Hvis du vil delaktivere en delzone med nøglekontakten eller tilkoble udgange, skal du i den trådløse alarmcentrals programmeringsmodus vælge Andet udstyr Trådløst tastatur Rediger trådløst tastatur og dér vælge det pågældende trådløse tastatur. Nu kan tasterne 1 og 4 indstilles igen. Følgende muligheder står til rådighed (fra softwareversion 2.xx.yy): Alt aktivt Alt del aktiveret Deaktiveret Udgang z (til eller fra) Fra softwareversion 3.xx.yy: Alt aktivt Alt del aktiveret Deaktiveret Udgang z (til, fra, omstilling eller impuls) Fortsæt nu installationen fra kapitel 7 med punkt

17 9. Betjening Aktivering For at aktivere din trådløse alarmcentral Secvest skal du dreje nøglen til højre indtil anslag. Låsehagen aktiverer i den forbindelse den venstre tast (11). Et kort blink fra den røde LED (14) til højre viser, at den trådløse nøglekontakt har sendt informationen til centralen, og at der stadig er nok batterikapacitet. Hvis LED er ikke blinker ved batteridrift, så kontroller venligst batteriets tilstand. Efter udløbet af udgangsforsinkelsen aktiveres den trådløse alarmcentral, og den sender informationen om dens aktiveringstilstand til den trådløse nøglekontakt. Den trådløse nøglekontakt signalerer dette ved et blink med den røde LED (14) til højre i ca. 6s. Den trådløse nøglekontakt bipper to gange. Deaktivering For at deaktivere din trådløse alarmcentral Secvest skal du dreje nøglen til venstre indtil anslag. Låsehagen aktiverer i den forbindelse den højre tast (12). Et kort blink fra den grønne LED (13) til venstre viser, at den trådløse nøglekontakt har sendt informationen til centralen, og at der stadig er nok batterikapacitet. Hvis LED er ikke blinker ved batteridrift, så kontroller venligst batteriets tilstand. Efter deaktiveringen sender den trådløse alarmcentral Secvest informationen om dens deaktiveringstilstand til den trådløse nøglekontakt. Den trådløse nøglekontakt signalerer dette ved et blink med den grønne LED (13) til venstre i ca. 6s. Den trådløse nøglekontakt bipper en gang. Henvisning: Den trådløse nøglekontakt bipper otte gange, når den ikke kan modtage den trådløse alarmcentrals statusinformationer. 109

18 10. Batteriskift Stil dit trådløse alarmanlæg Secvest i oprettelsesmodus. Nu kan du åbne den trådløse nøglekontakt, uden at der udløses en sabotagealarm. Erstat batteriet med et batteri af samme type. 11. Tekniske data Spændingsforsyning 3,6 V (AA Li-batteri, FU2992) eller 12 V DC Mål 87 x 117 x 47mm (BxHxD) Beskyttelsestype IP55 Vægt 546g Frekvens 868,6625 MHz Driftstemperatur -10 C til + 55 C Strømforbrug Batteridrift Drift med 12 V DC Standby 4 µa 15 ma Programmering 36 ma 90 ma Sending 33 ma 90 ma Producenten forbeholder sig retten til uden varsel at foretage tekniske ændringer. 110

2WAY Funk-Bedienteil

2WAY Funk-Bedienteil 2WAY Funk-Bedienteil 2WAY arming station Clavier sans fil bidirectionnel Draadloos bedieningselement 2WAY Trådløsttastatur2W AY Dispositivo di comando radio 2WAY FU8110 12244840 Forord Kærekunde.Tak,fordiduharvalgtatkøbedetetrådløse

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

Secvest Funk-Innensirene

Secvest Funk-Innensirene Secvest Funk-Innensirene Installationsanleitung Wireless internal siren Installation instructions Sirèneradiointérieure Draadloze binnensirene Installatie-instructies Sirena interna radio llazione Trådløsindendørssirene

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

Trådløstinfomodul Installationsvejledning FUMO50030

Trådløstinfomodul Installationsvejledning FUMO50030 Trådløstinfomodul Installationsvejledning FUMO50030 113 0. Forord Kærekunde. Tak,fordiduharvalgtatkøbedetetrådløseinfomodultil dinsecvesttrådløsealarmcentral.deteprodukter konstrueret i overensstemmelse

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER

SIKKERHEDSANVISNINGER Indholdsfortegnelse FORORD 142 SIKKERHEDSANVISNINGER 142 SÆRLIGE KENDETEGN 142 KOMPONENTERNES BETEGNELSER 143 Display 143 Indersiden af huset 144 Printkort 145 Taster 146 Dip-kontakt 146 Jumpere 147 Intern

Læs mere

Funk-Bewegungsmelder

Funk-Bewegungsmelder Funk-Bewegungsmelder Wireless motion sensor Détecteurdemouvementradio Draadloze bewegingsmelder Trådløsbevægelsesmelder Rilevatore di movimento via radio Radiowa czujka ruchu FUBW50000 12443337 1 Forord

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

FUMO50000 Secvest GSM-modul

FUMO50000 Secvest GSM-modul FUMO50000 Secvest GSM-modul DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501665 Indhold Indledning... 67 Sikkerhedshenvisninger... 68 Leveringsomfang... 69 Tekniske data... 69 Funktionsprincip

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Sikker kodelås AHV2010

Sikker kodelås AHV2010 Sikker kodelås AHV2010 Installations - og brugervejledning. BA0682 Indledning. AHV2010 er en elektronisk kodelås for en dør. Den består af en tastaturenhed, som placeres udenfor adgangen, og en lille central,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret ringeklokke

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret ringeklokke Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret ringeklokke 1200.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede ringeklokke er en præfabrikeret enhed og en del af Giras dørkommunikationssystem. Den anvendes som

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE

DANSK 46 12.2003 TR20A003 RE DANSK 1 Generelt 2 Montage 3 Vigtige begreber 4 Ibrugtagning / skift af batterier 5 Normal drift 5.1 Programmeringsfunktioner 5.1.1 Ændring af IB-koden eller indtastning af en personlig IB-kode 5.1.2 Indtastning

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15

Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Dangate Brugermanual Bolyguard JK-10 og JK-15 Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate. Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri

Monterings- og betjeningsvejledning. Vægmonteret boligstation håndfri Monterings- og betjeningsvejledning Vægmonteret boligstation håndfri 1250.. Produktbeskrivelse Den vægmonterede boligstation håndfri er en præfabrikeret enhed og en del af Gira dørkommunikationssystem.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

- et sikkert valg... Brugervejledning Elektronisk kodelås Alpha sikkerhedsskabe

- et sikkert valg... Brugervejledning Elektronisk kodelås Alpha sikkerhedsskabe Brugervejledning Elektronisk kodelås Alpha sikkerhedsskabe Den lås, som anvendes på Alpha sikkerhedsskabe, er en 2 brugers elektronisk kodelås fra Chubbsafes - Model 02 Låsen benytter 4 x 1,5V AA batterier

Læs mere

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007

PRODUKTHÅNDBOG PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Version Udgave: 2012 v02 baseret på april 2007_V05.04.2007 Version Maj 2012 2 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSANVISNINGER...3 INDLEDNING...3 SIKKERHEDSKORT...4 PROGRAMMERINGSANVISNINGER...4

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379

RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 BETJENINGSVEJLEDNING RC-Auto Toyota Tundra, art. M379 Mange tak for beslutningen om købet af et produkt fra Millennium 2000-serien. Vi ønsker Jer megen morskab med apparatet. Vær venligst opmærksom på

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere