Sikringshåndbog. ANSV.: Flemming Bang Dammann VEDR.: Sikringshåndbog DATO: 10. juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringshåndbog. ANSV.: Flemming Bang Dammann VEDR.: Sikringshåndbog DATO: 10. juni 2008"

Transkript

1 ANSV.: Flemming Bang Dammann VEDR.: Sikringshåndbog DATO: 10. juni 2008 Sikringshåndbog Baggrund: Sikringshåndbogen er udarbejdet for at forebygge at personer kommer til skade og for at begrænse økonomiske tab i forbindelse med røverier, indbrud og tyverier mod Dagrofakoncernen. De regler og retningslinjer fra Forsikring & Pension for mekanisk sikring og elektronisk overvågning, der henvises til i sikringshåndbogen er de regler og retningslinjer, som de nye butikkers sikring efter aftale med Dagrofa-koncernens forsikringsselskab som minimum skal leve op til efter den 1. juli For eksisterende butikker er gældende, at den per den 1. juli eksisterende sikring er godkendt, men at butikkerne i forbindelse med ombygninger eller tilbygninger skal tilpasse sikringen efter de samme regler fra Forsikring & Pension. Da sikringshåndbogen således er udtryk for en laveste fællesnævner bør den anvendes som et opslagsværk. I tilfælde af tvivl kontaktes Koncernsikkerhed på telefon Som supplement til Sikringshåndbogen afholder Koncernsikkerhed også et kursus, hvor Sikringshåndbogens kritiske forhold gennemgås og forklares yderligere. Ansvarlig: Det er et ubetinget krav til købmænd, chefer og ledere ansat i Dagrofa-koncernen, at de er bekendt med indholdet af Sikringshåndbogen. Det er købmandens/butikschefens ansvar, at forholdene, som de er beskrevet i Sikringshåndhåndbogen, til enhver tid efterleves endvidere er de ansvarlige for, at mappen med Sikringshåndbogen altid er ajourført. Opdatering: Koncernsikkerhed er ansvarlig for opdateringen af Sikringshåndbogen, men det påhviler alle medarbejdere eventuelt at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller mangler. Sidst opdateret den 19. maj 2008

2 1. Indholdsfortegnelse. 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ALARMANLÆG KODER KODEORD KONSTRUKTION TEST AF ALARMLINJEFØRING KODETILDELING Eneste undtagelse KODEKVITTERING KODEOVERSIGT Konfiguration af medarbejderens personlige kode Konfiguration af koden på forbikobler KODEORD OG TILKALDELISTE FRAKOBLING TILKOBLING FREKVENS AF KODESKIFT KONTROL AF LOGGEN S10 fra G4S Security Services A/S S15 / S20 fra G4S Security Services A/S Dansikring 6000 fra Dansikring VED INDBRUD / RAN M.M AFTALEGRUNDLAG MED G4S SECURITY SERVICES A/S Serviceaftale med G4S Security Services a/s FAKTURAER FRA ALARMLEVERANDØR / G4S SECURITY SERVICES A/S Viderefakturering af alarmudrykninger NØGLER TILDELING AF NØGLER NØGLEKVITTERING PERSONLIG OPBEVARING HOVEDNØGLER NØGLE ELLER NØGLEDELE TIL VÆRDISKAB OVERSKYDENDE SYSTEMNØGLER LÅSESMED Små reparationer m.m Yderligere nøgler fra Koncernsikkerhed TAB AF NØGLER LUKKE- / BUTIKSANSVARLIG = SIKKERHED FOR BEGGE LUKKEVAGTSTEAMET I BUTIKKEN Kompetencer ARBEJDSRUTINER FØR LUKKETID: ARBEJDSOPGAVER EFTER LUKKETID: ARBEJDSOPGAVER NÅR BUTIKKEN FORLADES: AKTIVERING AF ALARMANLÆG Sikkerhed ved kodeindtastning CIGARETCELLE CIGARETCELLE Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 2.

3 Varemodtagelse af cigaretter Opbevaring af cigaretter OPBEVARING OG HÅNDTERING AF VÆRDIER I OPTÆLLINGSRUM OG KIOSK OPBEVARING AF LIKVIDER OG ANDRE PENGEREPRÆSENTATIVER AFLÅSNING OG SIKRING AF OPTÆLLINGSRUMMET Intelligent bokskontakt Elektronisk kodelås Sabotagesikret nøgleskab VÆRDISKAB ELLER DEPONERINGSSKAB Godkendt fastgørelse af værdi- / deponeringsskabe VÆRDITRANSPORT, AFHENTNING AF OMSÆTNING OG LEVERING AF VEKSELPENGE SIKKERHED OMKRING DEPONERING AF BUTIKKENS OMSÆTNING Chaufførens identitet AFLEVERING AF OMSÆTNING Modtagelse af vekselpenge RØVERI, RAN OG OVERFALD FOREBYGGENDE SIKKERHEDSARBEJDE I BUTIKKEN I KIOSKEN PÅ LAGERET RØVERI, RAN OG OVERFALD MOD BUTIKKEN Mistænkelig adfærd Overfald / røveri SIKKERHEDSGRUPPEN KAMERAOVERVÅGNING HVAD SIGER LOVEN OM KAMERAOVERVÅGNING? HVILKE OMRÅDER ER KAMERAOVERVÅGEDE I VORE BUTIKKER? HVILKE OMRÅDER MÅ IKKE KAMERAOVERVÅGES? ARKIVERING HVEM HAR ADGANG TIL AT GENNEMSE OPTAGELSERNE PÅ KAMERAOVERVÅGNINGEN? VIDEREGIVELSE AF OPTAGELSER TIL TREDJEMAND DAGLIG OPFØLGNING PÅ AT KAMERAOVERVÅGNINGEN FUNGERER OG VIRKER EFTER HENSIGTEN SERVICEEFTERSYN TELEFON- OG BOMBETRUSLER HANDLINGSPROGRAM Øjeblikkeligt EVAKUERINGSPLAN EVAKUERING Evakuering af et enkelt område Evakuering af hele butikken HØJTALERMEDDELELSE VED EVAKUERING GENERELLE FORHOLDSREGLER FORHOLDSREGLER VED TELEFONEN FORHOLDSORDRE FOR BUTIKKENS LEDELSE GIFTSPRØJTER, BAKTERIOLOGISK OG / ELLER KEMISK ANGREB HANDLINGSPROGRAM Øjeblikkeligt Endvidere hvis myndighederne beslutter lukning Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 3.

4 12.2. HØJTALERMEDDELELSE VED LUKNING FORHOLDSREGLER VED FUND AF KANYLER M.M. ELLER BREVE MED ET MISTÆNKELIGT INDHOLD Anmeldelse Afspærring Lukning af butikken HØJTALERMEDDELELSE VED EVAKUERING ARBEJDSNEDLÆGGELSER HANDLINGSPROGRAM Øjeblikkeligt FORHOLDSREGLER FOR KØBMAND/BUTIKSCHEF / SALGSCHEF / SALGSLEDER ASSISTANCE Intern Assistance Ekstern assistance DET FAGLIGE MØDE REFERAT ORIENTERING AF ØVRIGT PERSONALE MATERIELT BEREDSKAB DEMONSTRATIONER HANDLINGSPROGRAM Øjeblikkeligt KOLLEKTIVE AKTIONER Foranstaltninger Ved spis-gratis-aktioner og fælles tyveri Ved blokade BRAND / KATASTROFE / UHELD HANDLINGSPROGRAM Øjeblikkeligt EVAKUERING Evakuering af et enkelt område Evakuering af hele butikken HØJTALERMEDDELELSE VED EVAKUERING GENERELT AUTOMATISK BRANDALARM HÅNDSLUKNINGSMATERIEL FLUGTVEJE OG FLUGTVEJSBELYSNING LOVPLIGTIGT SLUKNINGSMATERIEL Driftsmæssige forskrifter, Faste arbejdssteders indretning ABDL, ABA, ABV og ABS samt flugtveje og flugtvejsbelysning ABONNEMENT PÅ REDNINGS- OG HÅNDSLUKNINGSMATERIEL Redningsarbejde ved skade på ejendom Assistance til firmabiler og andre arbejdskøretøjer Sygekørsel Forbindsstoffer Relevante abonnementsnumre hos Falcks Redningskorps EKSTERN KOMMUNIKATION OG INFORMATION PRESSEKONTAKT Generelt Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 4.

5 Forhold af lokal interesse Politianmeldte forhold Henvendelse fra Konkurrencestyrelsen Besøg af offentlige myndigheder Tilsynsrapport fra Fødevaredirektoratet ansvar PERSONALEADGANGSVEJ OPHOLD I BUTIKKEN PERSONALEADGANGSVEJENS PLACERING Skiltning UDDYBENDE FORKLARING OPHOLD I BUTIKKEN VAREPRØVER OG GAVER DEFINITIONER REGEL REGEL REGEL VAREPRØVESEDLEN OVERTRÆDELSE ANSVAR EGNE VARER DER MEDBRINGES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGANGSKONTROL RETNINGSLINJER FOR DEN EKSTERNE UDGANGSKONTROLLANT RETNINGSLINJER FOR DEN INTERNE UDGANGSKONTROLLANT KONTROL AF BETALING FOR VARER DER FORTÆRES / FORTÆRES I KANTINEN RETNINGSLINJER FOR DEN EKSTERNE KONTROLLANT INTERN KONTROLLANT HÅNDTERING AF MEDARBEJDERTYVERI VED MISTANKE KONSEKVENS AF KONSTATERET MEDARBEJDERTYVERI BUTIKSTYVERI PÅGRIBELSE Visitation af butikstyve samtalen Anmeldelse MINDREÅRIGE TILKALDEORD ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDERE REFERENCE KONTROL AF ØKONOMISKE FORHOLD I RKI STRAFFEATTEST FÆRDIGHEDSTEST FORSIKRINGSSKADER KUNDER Krav til en her-og-nu-udbetaling Udbetaling ANDRE FORSIKRINGSSKADER Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 5.

6 Glasskader DOKUMENT- OG DATAMEDIESIKKERHED DOKUMENTSIKKERHED DATAMEDIESIKKERHED Datamedieskab BESØGENDE I BUTIKKEN REGISTRERING AF ANKOMST I KIOSKEN REGISTRERING AF AFGANG I KIOSKEN Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 6.

7 2. Alarmanlæg koder kodeord. I Dagrofa-koncernen har vi forskellige leverandører af alarmovervågning men G4S Security Services A/S er den leverandør, vi har indgået en koncernaftale med og som derfor skal anvendes i forbindelse med om- og nybygninger af butikker. Fælles krav til alle leverandører af alarmanlæg er, at de skal være certificerede af Sikkerhedsbranchen i henhold til reglerne fra Forsikring & Pension og at de anlæg, de installerer, er lovligt installeret og lever op til reglerne herfor fra Forsikring & Pension samt at de også lever op til eventuelle yderligere specificerede krav fra Dagrofa-koncernens forsikringsselskab. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for vedligeholdelsen af alarmanlægget, for opdatering af kodeord samt for den daglige kontakt til alarmleverandøren, mens Koncernsikkerhed er ansvarlig for den overordnede kontakt til leverandørerne af alarmovervågning, for indgåelse af samhandelsaftaler samt for at butikker i forbindelse med om- og nybygninger sikres i henhold til reglerne fra Forsikring & Pension Konstruktion. Alarmanlægget skal være dimensioneret og installeret, så det lever op til reglerne fra Forsikring & Pension, lovmæssige og forsikringsmæssige krav og definerede sikkerhedsspecifikationer. Leverandøren skal ALTID udfærdige en installationserklæring. Købmanden/butikschefen må derfor ikke ændre i alarmanlæggets konstruktion uden forudgående aftale med Koncernsikkerhed Test af alarmlinjeføring. Linjeføringen til alarmudbyderen kan svigte i forbindelse med sabotage eller lignende, derfor skal den, efter forudgående aftale med alarmselskabet, testes én gang månedligt. Det gøres ved, at der ringes til alarmselskabet, og det meddeles, at der nu udløses en alarm. Når det er gjort, og alarmen er afstillet, ringes der igen til alarmselskabet og meldes klar Kodetildeling. Til fra- og tilkobling af alarmanlægget skal anvendes en personlig og fortrolig 6-cifret kode. Afhængig af hvilken type central alarmanlægget så har, er der et varierende antal koder til butikkens rådighed. Der skal på centralen være et så tilstrækkeligt antal koder til rådighed til, at der efter at der er fragået to koder til alarmselskabet samt en eventuel kode til rengøring, at alle medarbejdere, der har en kode til alarmanlægget, kan få en personlig fortrolig kode. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 7.

8 Hver kode skal være defineret med et nummer eller et navn i alarmanlæggets log, så man altid kan identificere hvilke koder der anvendes. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for at opdatere brugernes personlige koder og butikkens kodeord købmanden/butikschefen må ikke have kendskab til brugernes personlige koder. Koder til anlægget må kun udleveres efter behov, og kun til de medarbejdere der åbner eller lukker butikken. Jævnfør endvidere afsnittet omkring lukkevagter i butikker. De personlige koder (6 cifre) til alarmanlæg samt kodeord er strengt personlige og må ikke skrives ned, overtrædelse heraf vil have ansættelsesmæssig konsekvens Eneste undtagelse. Er det ikke muligt at give en selvstændig kode til den enkelte medarbejder på grund af anlæggets alder ældre anlæg har få koder må én kode deles af op til to personer Kodekvittering. I forbindelse med udlevering af en kode til alarmanlægget samt kodeord til en medarbejder skal der udfyldes en kodekvittering. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for at der aflåst i butikken opbevares en kopi af kodekvitteringen og at kodekvitteringerne er opdaterede. Hvis medarbejderen samtidig skal have kort til ADK, systemnøgle, værdiskabsnøgle, kode til cigaretcelle eller kode til værdiskabets elektroniske kodelås, påføres det samme kvittering Kodeoversigt. Købmanden/butikschefen skal i sin varetægt fortroligt have en oversigt over, hvilke medarbejdere der har hvilken kode (3 cifre) på alarmen. Det må af oversigten ikke fremgå, hvad brugerens personlige kode er. Når en medarbejder, der har kode til alarmanlægget, fratræder sin stilling, skal medarbejderens kode til alarmanlægget ændres hvis den udleveres til en anden medarbejder hvis koden ikke udleveres igen skal den deaktiveres Konfiguration af medarbejderens personlige kode. Medarbejderen vælger selv sin personlige kode, men der gælder følgende begrænsninger i medarbejderens valg af personlig kode: 1. Koden må ikke være 6 enslydende cifre eksempelvis Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 8.

9 2. Koden må ikke være 6 fortløbende cifre eksempelvis Koden må ikke være medarbejderens fødselsdag Koden må ikke være den samme som på forbikobleren Konfiguration af koden på forbikobler. Butikken vælger selv koden på forbikobleren på personaleadgangsdøren der gælder de samme restriktioner for valg af kode som ved konfiguration af en personlig kode Kodeord og tilkaldeliste. I tilfælde af alarm eller anden henvendelse til alarmleverandøren vedrørende butikkens alarmanlæg skal abonnementsnummer og kodeord oplyses. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for opdatering og ændring af butikkens / lagerets kodeord og tilkaldeliste. Kodeordet ændres ved på fax at oplyse alarmleverandøren om det gamle og det nye kodeord samt eventuelle ændringer i butikkens tilkaldeliste. Hertil anvendes bilag 1 ændringsblanket. Kodeordet til alarmanlægget er fortroligt, overtrædelse heraf vil have ansættelsesmæssig konsekvens. Butikkens tilkaldeliste anvender alarmleverandøren til at opnå kontakt med butikkens personale i forbindelse med indbrud, tekniske alarmer eller lignede. De medarbejdere der opføres på butikkens tilkaldeliste, er de medarbejdere der har en hovednøgle til butikken udleveret, samt har en kode, der frakobler butikkens skalsikring Frakobling. Alarmanlægget skal frakobles før den første ansvarlige medarbejder må gå ind i butikken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kontaktes alarmleverandøren og dernæst Koncernsikkerhed for nærmere instruktion Tilkobling. Alarmanlægget skal tilkobles før den sidste ansvarlige medarbejder må forlade butikken. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kontaktes alarmleverandøren og dernæst Koncernsikkerhed for nærmere instruktion. Butikken må under ingen omstændigheder forlades, før alarmen kan tilkobles korrekt. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 9.

10 2.9. Frekvens af kodeskift. Kode til den elektroniske lås på værdiskabet skal skiftes, når en medarbejder med kendskab til den fratræder sin stilling. Kode til den intelligente bokskontakt skal skiftes, når en medarbejder med kendskab til koden fratræder sin stilling. Kode til alarmen skal skiftes, når en medarbejder, der har haft en kode fratræder sin stilling. Kodeord skal skiftes, når en medarbejder, der har haft et kodeord, fratræder sin stilling. Hertil anvendes bilag 1 ændringsblanket. Tilkaldelisten skal opdateres, når en medarbejder, der står på den fratræder sin stilling eller når der kommer en ny medarbejder, der skal stå på tilkaldelisten. Hertil anvendes bilag 1 ændringsblanket Kontrol af loggen. I forbindelse med opfølgning på alarmer eksempelvis alarmer udløst af leverandører kan loggen på alarmen anvendes til at finde ud af hvem der har udløst en alarm. Det gøres ved at taste følgende på følgende typer alarmanlæg: S10 fra G4S Security Services A/S. Hændelser i loggen kontrolleres ved at taste: Den 6-cifrede prioriterede kode. Tallet 25 og ENTER Tryk STEP og sidste hændelse fremkommer. Tryk STEP igen og næstsidste hændelse fremkommer, på den måde nås ned til den efterspurgte hændelse. Efter den ældst lagrede hændelse (nr. 50) skiftes der automatisk til statusbilledet. Visning af loggen afbrydes ved at taste C clear S15 / S20 fra G4S Security Services A/S. Hændelser i loggen kontrolleres ved at taste: Den 6-cifrede prioriterede kode. Tallet 25 og ENTER Tryk STEP og sidste hændelse fremkommer. 1 Jævnfør i øvrigt brugervejledningen til butikkens alarmanlæg. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 10.

11 Tryk STEP igen og næstsidste hændelse fremkommer, på den måde nås ned til den efterspurgte hændelse. Efter den ældst lagrede hændelse (nr. 998) skiftes der automatisk til statusbilledet. Visning af loggen afbrydes ved at taste C clear Dansikring 6000 fra Dansikring. Hændelser i loggen kontrolleres ved at taste: Den 6-cifrede prioriterede kode. Vælg log ved at stille cursor på Vælg log og tast ENTER Der bladres i loggens seneste 50 arkiverede hændelser med piletasterne. Visning af loggen afbrydes ved at taste 2 gange ENTER Ved indbrud / ran m.m. Kontakt altid politiet straks indbruddet / ranet konstateres. Kontakt Koncernsikkerhed med henblik på eventuelt konstaterede brud på sikkerheden, eller forhold der skal forbedres, samt kontaktpersonen til Dagrofa-koncernens forsikringsselskab for at anmelde skaden. Tilkald håndværkere til udbedring af skader, når politiet er færdige med de tekniske undersøgelser. Købmanden/butikschefen er i samarbejde med Koncernsikkerhed ansvarlig for, at anmeldelse af skaden sker til selskabets forsikringsansvarlige, alternativt direkte til Dagrofa-koncernens forsikringsselskab via forsikringsmægleren Willis Aftalegrundlag med G4S Security Services a/s. Som nævnt under afsnit 2 har vi i Dagrofa-koncernen indgået en aftale med G4S Security Services a/s, der omfatter alle selskaber i Dagrofa-koncernen. Aftalen indebærer, at G4S Security Services a/s ikke opkræver faktureringsgebyrer, at der ydes rabat på abonnementer og at der faktureres faste priser på de udvalgte ydelser, vi i Dagrofa-koncernen skal betale for hos G4S Security Services a/s. Til gengæld forpligter Dagrofa-koncernen sig til at anvende G4S Security Services a/s som foretrukken leverandør af alarmydelser aftalen er ikke formaliseret og underskrevet, men hviler på at den er gensidig fordelagtig. Aftalen reguleres årligt reguleringen aftales mellem Koncernsikkerhed og G4S Security Services a/s dog er stigningstakten reguleret af en fast øvre grænse. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 11.

12 Serviceaftale med G4S Security Services a/s. Vi har i Dagrofa-koncernen tegnet en såkaldt Serviceaftale 1 for alle alarmanlæg under G4S Security Services a/s aftalen. Den indebærer, at der kun skal betales for alarmer, der skyldes personfejl, alle andre ydelser, herunder det pligtige årlige serviceeftersyn (jævnfør reglerne fra Forsikring & Pension) alarmudrykninger samt fysiske eller elektroniske fejl på alarmanlægget skal der ikke betales for, da de hidrører under det tegnede serviceabonnement Fakturaer fra alarmleverandør / G4S Security Services a/s. Kontrol og godkendelse af fakturaer fra alarmleverandører foretages i butikken efter samme regler som butikkens øvrige fakturaer. Priser og ydelser på fakturaerne afstemmes i forhold til den gældende prisliste. For butikker, der har et alarmanlæg fra G4S Security Services a/s er gældende, at prislisten fremsendes fra Koncernsikkerhed. Det er alene ydelser, der ikke er omfattet af punkt , der skal betales. Fakturaer, der ikke overholder disse formalia, påklager butikken over for alarmleverandøren Viderefakturering af alarmudrykninger. Udløses en alarm af en leverandør eller af et rengøringsselskab, skal omkostningen på fakturaen viderefaktureres. Viderefakturering foretages af økonomiafdelingen fra butikkens respektive kædekontor. For at lette viderefaktureringen til leverandør eller rengøringsselskab bør følgende leverandører have følgende koder: Rengøringsselskab - 20 og 21 Carlsberg - 22 og 23 SuperGros - 24 og 25 SuperGros køl - 26 og 27 Schulstad - 28 og 29 Frugt & Grønt - 30 og 31 Arla Foods - 32 og 33 Alt. Mælkeleverandør - 34 og 35 Viderefakturering sker ved, at købmanden/butikschefen anfører på fakturaen, at alarmen skal viderefaktureres og til hvem. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 12.

13 3. Nøgler. I Dagrofa-koncernens butikker skal døre, vinduer og porte i butikkens skalsikring samt døre til pengetælle- og værdiskabsrum være aflåst med en efter rød skaforklassifikation godkendt aflåsning øvrige døre skal være aflåst med en efter blå skaforklassifikation godkendt aflåsning patentet på nøgleemnet må ikke være udløbet. Låsesmeden der anvendes skal være skaforcertificeret og installationen skal laves efter reglerne fra Forsikring & Pension der skal udfærdiges en installationserklæring. Jævnfør reglerne fra Forsikring & Pension for mekanisk sikring og Dagrofa-koncernens forsikringspolice. Butikkens nøgler skal være funktionsopdelt i hoved- og undernøgler. Således skal a- og b- nøglen passe til butikkens skalsikring og den øvrige del af butikken, mens undernøglerne opdeles i kategorier, der kun må passe til de definerede formål. Kodningen af nøglerne skal være sammensat, så nøgleholderen ikke får adgang til mere, end arbejdsfunktionen forudsætter Tildeling af nøgler. Det er købmanden/butikschefen der er ansvarlig for udlevering af nøgler til relevante medarbejdere. Nøgler må ikke udleveres på den første arbejdsdag 3.2. Nøglekvittering. Ved udlevering af en systemnøgle til en medarbejder, skal der udfyldes en nøglekvittering. SKRIV TYDELIGT OG LÆSELIGT. Skal medarbejderen også have et kort eller en brik til ADK, værdiskabsnøgle, kode til alarmanlæg, herunder kode til cigaretcelle og værdiskabets intelligente bokskontakt eller kode til værdiskabets elektroniske kodelås, skal det påføres samme kvittering Personlig opbevaring. Personligt udleverede nøgler skal tages med hjem efter arbejdstid. De må aldrig efterlades i butikken og nøgler skal i butikken altid opbevares på personen og sammen med personlige nøgler. Dette gælder også for nøgler og nøglehoveder til værdiskabe. En udleveret nøgle er strengt personlig, overtrædelse heraf kan medføre bortvisning Hovednøgler. Hovednøgler til butikken må kun udleveres til personer, der åbner eller lukker butikken, samt til definerede lukkevagter. Jf. afsnit omkring lukkevagter. De resterende nøgler i underkategorierne udleveres efter funktion og behov. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 13.

14 3.5. Nøgle eller nøgledele til værdiskab. Nøgler eller nøgledele til værdiskabe skal være personligt udleveret til definerede medarbejdere der er ansat i kiosken eller som samtidig har koden til bokskontakten samt koden til værdiskabets elektroniske kodelås udleveret eller til medarbejdere der udfylder samme arbejdsfunktioner og der skal kvitteres for modtagelsen af nøglerne nøglerne må ikke efterlades i butikken. En udleveret nøgle eller nøgledel til et værdiskab er strengt personlig, overtrædelse heraf kan medføre bortvisning Overskydende systemnøgler. Overskydende systemnøgler skal opbevares aflåst i en på forhånd af Koncernsikkerhed godkendt opbevaringsenhed om muligt aflåst i butikkens værdiskab hvortil kun købmanden/butikschefen har adgang Låsesmed. Kontakt til låsesmed, samt bestilling af nøgler forestås af Koncernsikkerhed i de butikker hvor det er Koncernsikkerhed der administrerer butikkens låsesystem over for låsesmeden. I butikker, hvor det endnu ikke er Koncernsikkerhed, der administrerer butikkens låsesystem over for låsesmeden, forestås kontakten til låsesmed af købmanden/butikschefen Små reparationer m.m. I forbindelse med små reparationer eksempelvis udtagning af knækkede nøgler eller lignende kontakter købmanden/butikschefen altid selv låsesmeden Yderligere nøgler fra Koncernsikkerhed. Ved defineret behov kan yderligere nøgler, hængelåse eller andet bestilles hos Koncernsikkerhed. Leveringstiden er som regel 1 3 arbejdsdage Tab af nøgler. Tab af nøgler skal straks meddeles Koncernsikkerhed, der iværksætter fornødne procedurer til omlægning af de cylindere, der er omfattet af den bortkomne nøgle. En tabt nøgle gør, at butikkens låsesystem mister sin skaforklassifikation (godkendelsen) låsesystemet er derfor heller ikke længere godkendt af Forsikring & Pension og lever heller ikke længere op til aftalen med Dagrofa-koncernens forsikringsselskab. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 14.

15 Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 15. KONCERNSIKKERHED

16 4. Lukke- / butiksansvarlig. En lukkevagt er en: købmand/butikschef salgschef, servicechef, afdelingsleder m.m. eller en dertil egnet salgsleder / stedfortræder = Sikkerhed for begge. Således at butikkens drift tilsikres sideløbende med at sikkerheden ikke kompromitteres, skal der altid være en butiksansvarlig medarbejder til stede i butikken efter lukketid er den butiksansvarlige også lukkeansvarlig. Den lukkeansvarlige er den person der alarmerer og aflåser butikken. Den lukkeansvarlige må ikke forlade butikken alene. Det betyder, at der ALTID skal være to personer, der forlader butikken sammen som de sidste Lukkevagtsteamet i butikken. Et lukkevagtsteam består af en butiksansvarlig (en afdelingschef) og en lukkeansvarlig (en godkendt nøglebærer) den butiksansvarlige er ansvarlig for butikkens drift, herunder opfølgning på medarbejdere / ungarbejdere i afdelinger, hvor der ikke er en leder til stede og den lukkeansvarlige er ansvarlig for sikring, aflåsning og alarmering af butikken efter lukketid Kompetencer. Den lukkeansvarlige og den butiksansvarlige har ansvaret for at tilsikre butikkens drift, herunder tilsyn med: kundeforhold ungarbejdere aflåsning af døre, porte, vinduer og eventuel p-kælder kiosk / kasselinje m.m Arbejdsrutiner før lukketid: Den butiksansvarliges og lukkevagtens arbejdsrutiner vil ikke blive beskrevet minutiøst, da de vil afvige fra butik til butik. Nedenstående bør være minimumskrav inden lukketid: Lukkevagten skal rundere i butikken, på lagrene, på kontorerne og i butikkens perimeter. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 16.

17 Nogle timer før lukketid aflåses udvendige porte og døre, således at adgang til og udgang fra butikken frem til lukketid kun kan foregå gennem kundeindgangen. En halv time før lukketid låses porten i varemodtagelsen kortvarigt op, så pap m.v. kan bortskaffes i butikkens container når pap er bortskaffet, aflåses porten igen. Affald kan uden for dette tidsrum kun låses ud efter aftale med lukkevagten. Chauffører kan henvende sig i butikken via lagerets ringeklokke eller via kiosken. Når den lukkeansvarlige ikke runderer, skal han periodevist opholde sig i butikkens forområde, hvor han skal holde øje med kiosk og kasselinje Arbejdsopgaver efter lukketid: Nedenstående bør være minimumskrav efter lukketid: Tilse at der ikke er unødigt medarbejder- / ressourcespild. Tilsikre, at kundeindgangene aflåses når den sidste kunde har forladt butikken. Tilse at kiosk og kasselinje lukkes ned i henhold til de interne rutiner. Tilse at kundetoiletterne er tomme. Tilse at alt lys og alle elektriske apparater er slukket. Tilse at skallen er aflåst i henhold de interne rutiner. Tilse at personalet forlader butikken gennem personaleudgangen umiddelbart efter arbejdstids ophør. Tilse at alarmen er fuldt tilkoblet inden butikken forlades Arbejdsopgaver når butikken forlades: Når den sidste medarbejder har forladt butikken, foretager lukkevagten en sidste rundering inden butikken forlades, hvor det tilses, at alle døre, vinduer, porte m.m. er aflåst, samt at alle elektriske apparater og andre maskiner er slukket bl.a. kaffemaskiner m.m Aktivering af alarmanlæg. Den lukkeansvarlige skal aktivere butikkens alarm når butikken forlades Sikkerhed ved kodeindtastning. For at den personlige kode til butikkens alarmanlæg ikke aflures i forbindelse med indtastningen, skal det personlige råderum altid respekteres af andre, inden koden indtastes. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 17.

18 5. Cigaretcelle. I butikker er der oftest én men nogen gange to cigaretceller. Altid én i butikken og sjældnere én på lageret. Det er i cigaretcellen, at de tyveritækkelige, indbruds- og røveriattraktive cigaretter skal opbevares. For at vi bedst kan tilsikre medarbejdernes sikkerhed i forbindelse med håndtering af cigaretter er det vigtigt, at nedenstående forhold ubetinget efterleves Cigaretcelle. En cigaretcelle skal være testet og godkendt i henhold til rød skaforklassifikation for at den opfylder kravene fra Forsikring & Pension og kravene fra Dagrofa-koncernens forsikringsselskab for opbevaring af cigaretter og anden tobak Varemodtagelse af cigaretter. Når cigaretter modtages i varemodtagelsen skal de uden ophold køres til opbevaring i cigaretcellen på lageret eller i kiosken. Derefter afstemmes det leverede antal i forhold til antallet på følgesedlen Opbevaring af cigaretter. Opbevaring af cigaretter må kun ske i en cigaretcelle i butikker der har dispensere monteret i kasselinjen skal det fremgå af butikkens policetekst, at det er aftalt, at der i butikken opbevares cigaretter for op til kr. per dispenser. Cigaretcellen skal altid være aflåst og alarmovervåget uden for butikkens åbningstid. Cigaretcellen skal være monteret med en åbningskontakt på rullejalousiet, en seismisk detektor indvendig på bagsiden og en udvendig AM-detektor (godkendt i sikringsklasse III), der overvåger cigaretcellen fra siden, ovenfra og forfra som beskrevet i reglerne fra Forsikring & Pension for sikringsniveau 50. Husk at cylinderen i nøglekontakten på cigaretcellen også skal være godkendt i rød skaforklassifikation, idet en cigaretcelles godkendelse altid defineres ud fra den laveste fælles nævner. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 18.

19 6. Opbevaring og håndtering af værdier i optællingsrum og kiosk. I butikkens åbningstid opbevares vekselpenge og andre pengerepræsentativer 2 i kiosken, mens butikkens omsætning, vekselpenge og andre pengerepræsentativer skal opbevares i et værdiskab i optællingsrummet uden for butikkens åbningstid. Derfor er både optællingsrummet og kiosken et fokusområde for sikring i butikken hvilket betyder, at det af sikkerhedsmæssige årsager altid skal tilsikres, at butikkens skalsikring er intakt omkring optællingsrum og kiosk uden for butikkens åbningstid Opbevaring af likvider og andre pengerepræsentativer. Det er primært butikkens likvider, der er indbruds- og røveriattraktive, mens pengerepræsentativerne er tyveritækkelige. I butikken skal der være et godkendt værdiskab og et godkendt deponeringsskab til opbevaring af likvider og pengerepræsentativer for at sikkerheden omkring disse værdier effektivt kan tilsikres. Jævnfør også punkt 6.3. Værdiskabe og deponeringsskabe skal være godkendt i en klassifikation, der modsvarer de værdier, der opbevares i dem. For bedst muligt at kunne sikre butikkens vekselpengebeholdning og omsætning, skal følgende punkter ubetinget følges i forbindelse med opbevaring og håndtering af likvider Aflåsning og sikring af optællingsrummet. Via mekanisk sikring og elektronisk overvågning, interne rutiner, information og uddannelse af medarbejdere skal det tilsikres, at uvedkommende ikke får adgang til optællingsrummet og værdi- eller deponeringsskabet. Døren til det lokale, værdi- eller deponeringsskabet står i, skal altid være aflåst, og skudrigelen skal altid være slået for inden værdi- eller deponeringsskabet må åbnes. Døren til optællingsrummet må ALDRIG åbnes, når døren til værdi- eller deponeringsskabet er åben. Optællingsrummet skal som minimum være sikret på følgende måde: Aflåsningen på døren til optællingsrummet skal være godkendt efter sikringsniveau 50 og døren skal have en låsekasse, der er forsynet med en uafstillelig smæklås. I døren til optællingsrummet skal der være monteret et spionøje. Der skal i optællingsrummet være et overfaldstryk. Der skal i optællingsrummet være en AM-detektor (godkendt i sikringsklasse III). 2 Pengerepræsentativer defineres som telefonkort, klippekort, frimærker, skrabelodder og vaskerimønter. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 19.

20 Hvis det er påkrævet for at opnå forsikringsmæssig dækning for de opbevarede værdier, skal værdiskabet monteres med en intelligent bokskontakt som elektronisk objektsikring. Der skal være monteret kameraovervågning i optællingsrummet. Er der vinduer i optællingsrummet skal de være sikret med et efter blå skaforklassifikation godkendt pressegitter. Pressegitteret skal være fastgjort efter reglerne fra Forsikring & Pension og hængelåsene der anvendes til at fastholde pressegitteret skal være godkendt efter samme skaforklassifikation som pressegitteret. Bemærk, at nogle vinduer er defineret som en flugtvej, dertil kræves et specielt pressegitter med redningsåbning. Det anbefales, at indsynet gennem vinduet som minimum skal kunne blændes af, når der arbejdes med likvider. Det anbefales også, o at der i optællingsrummet er monteret et elektronisk sabotage- og overfaldssikret nøgleskab, der er godkendt efter rød skaforklassifikation. I nøgleskabet skal ligge en nøgle til butikkens værdiskab og en kode til den elektroniske kodelås på værdiskabet, som kan anvendes i forbindelse med røveri. o at den elektroniske kodelås på værdiskabet (hvis der er en sådan på værdiskabet) skal være elektronisk overført til butikkens alarmanlæg som et overfaldstryk (hvis der tastes +/- én på det sidste ciffer i adgangskoden) Intelligent bokskontakt. Koden til butikkernes intelligente bokskontakt må kun udleveres til medarbejdere, der også har nøgle til værdiskabet eller kode til værdiskabets elektroniske kodelås. Koden til bokskontakten er strengt personlig jf. dog pkt overtrædelse heraf vil have ansættelsesmæssig konsekvens. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for, at koden til den intelligente bokskontakt skiftes, når en medarbejder med kendskab til koden fratræder sit ansættelsesforhold Elektronisk kodelås. Koden til den elektroniske lås på butikkens værdiskab må kun udleveres til medarbejdere, der har en arbejdsmæssig adkomst i værdiskabet og som også har nøgle til værdiskabet samt kode til den intelligente bokskontakt. Udleveret. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for, at koden til den elektroniske kodelås skiftes, når en medarbejder med kendskab til koden fratræder sit ansættelsesforhold. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 20.

21 Sabotagesikret nøgleskab. I forbindelse med værdiskabet skal der være et elektronisk overvåget sabotagesikret nøgleskab, der er godkendt efter rød skaforklassifikation, der indeholder nøgle og kode til værdiskabet (koden opbevares i en forseglet kuvert). Det sabotagesikrede nøgleskab giver i tilfælde af røveri første og sidste ansvarlige leder adkomst til butikkens pengebeholdning via sin hovednøgle. Købmanden/butikschefen er ansvarlig for, at det sabotagesikrede nøgleskab fungerer, samt at det indeholder en kode og en nøgle til butikkens værdiskab. Købmanden/butikschefen er også ansvarlig for, at koden i det sabotagesikrede nøgleskab skiftes, når en medarbejder med kendskab til koden fratræder sit ansættelsesforhold Værdiskab eller deponeringsskab. Uden for butikkens åbningstid skal likvider og pengerepræsentativer opbevares i et godkendt værdiskab eller deponeringsskab, for at der er forsikringsmæssig dækning for disse værdier. Jævnfør i øvrigt afsnit 6.2. for øvrig relevant sikring. Likvider og pengerepræsentativer er dækket under Dagrofa-koncernens forsikringspolice under følgende tre kriterier; o Er fastboltningen af værdi- / deponeringsskabet ikke godkendt og foretaget af en certificeret installatør der også har udfyldt en installationserklæring reduceres dækningen ved skade med minimum 40 % o Opbevares der flere likvider eller pengerepræsentativer end værdi- / deponeringsskabet er klassificeret til reduceres dækningen for den overskydende værdi med 100 % o Dækningen af likvider eller pengerepræsentativer sker som en første risiko dækning hvilket betyder, at der altid maksimalt kun ydes dækning for den over for Dagrofa-koncernens forsikringsselskab oplyste værdi. Det er derfor vigtigt at bruge sund fornuft, når butikkens behov for vekselpenge vurderes og mængden skal om muligt reduceres, så den står i forhold til driften Godkendt fastgørelse af værdi- / deponeringsskabe. Alle værdiskabe med en vægt under 250 kg. eller værdiskabe med en vægt under 1000 kg. testet efter EN (for deponeringsskabe efter EN ) klassifikationen, skal fastboltes med fire bolte fastboltningen skal foretages af en godkendt installatør og der skal udfærdiges en installationserklæring. For at tilsikre at reglerne fra Forsikring & Pension altid overholdes må flytning af værdi- og deponeringsskabe kun foretages efter aftale med Koncernsikkerhed. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 21.

22 7. Værditransport, afhentning af omsætning og levering af vekselpenge. I Dagrofa-koncernen samarbejder vi med Dansk Værdihåndtering a/s om afhentning af omsætning samt om levering af vekselpenge til butikkerne. For en mere detaljeret beskrivelse af forholdene omkring værditransport, afhentning af omsætning og levering af vekselpenge henvises til den interne rutine på området forfattet og sidst opdateret af Koncernsikkerhed den 27. juli Sikkerhed omkring deponering af butikkens omsætning. Pengeposerne med kasseoperatørernes omsætning skal løbende igennem dagen og straks de modtages i kiosken indkastes i deponeringsskabet. For at minimere risiciene for røveri, ran og tyveri må pengeposer ikke opbevares i kiosken Chaufførens identitet. Der skal altid være en ansvarlig medarbejder fra butikken til stede når Dansk Værdihåndtering a/s afhenter omsætning eller leverer vekselpenge. I forbindelse med at Dansk Værdihåndtering a/s afhenter butikkens omsætning og leverer butikkens bestilte vekselpenge skal chaufførens identitet altid kontrolleres, hvis denne ikke er kendt af butikken i forvejen. Kan chaufførens identitet ikke straks bekræftes i butikken (se chaufførliste på siden af værdiskabet i optællingsrummet) så skal Dansk Værdihåndtering a/s kontaktes på telefon Deponeringsskabet og værdiskabet må kun åbnes, hvis chaufføren er på chaufføroversigten eller når identiteten er blevet bekræftet af Dansk Værdihåndtering a/s Aflevering af omsætning. Inden chaufføren fra Dansk Værdihåndtering a/s ankommer til butikken, modtager butikken et opkald at nu er de på vej, og at de er der om få minutter dette for at øge sikkerheden omkring chaufførens identitet, men også for at minimere tidsforbruget i butikken i forbindelse med afhentning af omsætningen og leveringen af vekselpengene. Er chaufføren kendt af butikken, kan der fortsættes direkte til optællingsrummet er chaufføren ikke kendt af butikken, skal chaufførens identitet først kontrolleres først på billedoversigten dernæst hos Dansk Værdihåndtering a/s jævnfør punkt 7.2. Inden værdiskab og deponeringsskab må åbnes, skal døren til optællingsrummet lukkes og aflåses, skudrigelen skal forrigles og vinduerne blændes. Chaufføren og medarbejderen skal afstemme antallet af pengeposer i deponeringsskabet med butikkens forventede antal pengeposer per dag først derefter må chaufføren samle butikkens pengeposer i samleposen og forsegle samleposen. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 22.

23 Chaufføren skal udfylde de tre kvitteringssnipper med dato, antal ilagte pengeposer, antal samleposer i alt samt kvittere på hver samlepose og på hver kvitteringssnip. Butikken skal have udleveret en udfyldt kvitteringssnip per samlepose som kvittering for afhentning inden chaufføren forlader butikken med omsætningen. Kvittering for afhentning skal arkiveres i en mappe i datoorden, hæftet sammen med følgesedlen for samme dags byttepengene Modtagelse af vekselpenge. Medarbejderen skal fysisk kontrollere, at den leverede mængde vekselpenge svarer til den bestilte mængde, hertil anvendes butikkens kopi af bestillingen. Chaufførens følgeseddel er gyldig dokumentation idet den udtrykker det leverede ikke det af butikken bestilte. Først når den leverende mængde er blevet afstemt i forhold til det bestilte, må medarbejderen kvittere for modtagelsen på værditransportørens følgeseddel. Værditransportørens følgeseddel, butikkens egen bestillingsseddel og kvitteringssnipperne fra samleposerne skal arkiveres i datoorden. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 23.

24 8. Røveri, ran og overfald forebyggende sikkerhedsarbejde i butikken. Ved at udvise en høj signalværdi 3 omkring butikkens sikring og sikkerhed i forbindelse med udførelsen af deres arbejde kan medarbejderne aktivt være med til at forebygge røverier, ran og overfald mod butikken. Det gælder alle butikkens afdelinger og det er vigtigt at instruere medarbejderne i, at sikring og sikkerhed ikke kun er en ledelsesopgave men at det at tilsikre butikkens sikring og sikkerhed er en fælles opgave I kiosken. Fraførsler fra kasseoperatørerne skal straks lægges i værdiskabet og pengeposerne med kasseoperatørernes omsætning skal straks indkastes i deponeringsskabet. Ovenstående skal ubetinget overholdes, således at butikkens røveri-, ran- og tyveririsici minimeres pengeposer må ikke opbevares i skuffen i kiosken. Derudover skal nedenstående punkter der ikke er udtømmende efterleves: Kassereglementet skal ubetinget følges. Adgangsvejen til kiosken skal lukkes hver gang kiosken forlades også kortvarigt. Uvedkommende har ikke adgang til kiosken. Relevante medarbejdere skal informeres om overfaldstrykkets placering i kiosken. Relevante medarbejdere skal informeres om det sabotagesikrede nøgleskabs funktion og betydning. Fraførsler skal transporteres den korteste mellem kiosken og optællingsrummet. Antallet af gange butikkens værdiskab åbnes skal begrænses ved hjælp af effektive arbejdsrutiner. Opbevar altid varer med stor værdi, så de ikke kan stjæles fra disken. Opbevar skrabelodder og klippekort i aflåst boks på disken, nøglen må ikke sidde i! Opbevar vekselpenge i en aflåst skuffe. Sæt altid straks cigaretter på plads, og lad ikke cigaretter stå på kundesiden. Nøgler til kasselinje, flaskemaskiner m.m. skal uden for butikkens åbningstid være låst inde i værdiskabet. Kasseapparater, pengeskuffer m.m. i kiosken og i kassesluserne skal være tomme og uaflåste når butikken forlades. 3 Skiltning med højdemarkeringer, at der er kameraovervågning, undgå at tale om og vise hvor mange penge der håndteres, skalsikre butikken uden for åbningstid, aflåse døre og porte og lukke vinduer m.m. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 24.

25 8.2. På lageret. Døre og porte skal altid lukkes og være aflåst når der ikke er bemandet på lageret. Vinduer og døre i kantiner og på kontorer skal være lukket når der ikke opholder sig nogen i dem. Ellers vil uvedkommende personer let kunne skaffe sig adgang til butikken hvor de kan gemme sig og gennemfør et røveri, et ran eller et overfald når det passer dem Røveri, ran og overfald mod butikken. Planlagte røverier, ran og overfald mod butikken kan til en hvis grad forebygges jævnfør indholdet i denne interne rutine mens spontane røverier, ran og overfald sjældent kan forebygges Mistænkelig adfærd. Læg mærke til om der er mistænkelige personer der observerer mod kiosken, lageret, værditransportøren eller andre områder af butikken og meld det altid til en afdelingschef / købmand/butikschef / Koncernsikkerhed / politiet Overfald / røveri. Udsættes butikken for røveri, ran eller overfald: Skal overfaldsalarmen aktiveres hvis det kan lade sig gøre uden fare for dig eller dine kollegaer. SPIL IKKE HELT! Skal politiet alarmeres på uanset om overfaldsalarmen er trykket eller ej bed om vagthavende, og hold forbindelsen til politiet når frem. Giv allerede på dette tidspunkt så mange oplysninger som muligt til politiet. Skal der udfærdiges et signalement af røveren, læg evt. også mærke til køretøj m.m. Ingen medarbejdere må forlade butikken inden en krisepsykolog har vurderet situationen tilsyn ved en krisepsykolog er ikke et tilbud, det er et krav. Skal sikkerhedsgruppen tilkaldes. Jf. endvidere afsnit 9 Sikkerhedsgruppen. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 25.

26 9. Sikkerhedsgruppen. Formålet med en sikkerhedsgruppe i Dagrofa-koncernen har det ene formål, at den skal rykke ud i forbindelse med røveri, ran eller overfald mod butikkerne. Gruppens arbejdsområder er: Kontakt til politiet sporsikring / at sikre virksomhedens medarbejdere og værdier Kontakt til medierne Personalehensyn, herunder krisepsykologhjælp Uddannelse af personale Sikkerhedsgruppen er i sagens natur dynamisk, den består af en person fra kædeledelsen i den ramte butik, af en defineret person fra personalefunktionen i den ramte butikskæde og af Koncernsikkerhed. Personernes arbejdsopgaver er individuelt fastlagt, men vil i realiteten overlappe hinanden. Som eneste konstant er det Koncernsikkerhed, der er omdrejningspunkt for Sikkerhedsgruppen. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 26.

27 10. Kameraovervågning. For at sikre butikkens personale mod røveri, ran eller andre former for overfald er butikken kameraovervåget. Kameraovervågningen overvåger ikke medarbejdernes lovlige ærinder. Kameraovervågningens omfang varierer efter butikkens størrelse men overvågningen er koncentreret mod de områder, hvor der håndteres likvider eller andre former for værdier som eksempelvis klippekort, skrabelodder, frimærker eller cigaretter m.m Hvad siger loven om kameraovervågning? For butikker er det tilladt at overvåge egne indgange og facader samt ud fra bygningens facader i længderetningen og ud fra dem. Da sidstnævnte betyder, at butikken dermed kameraovervåger i det offentlige rum, skal denne del af kameraovervågningen installeres med behørig respekt for den offentlig opinion. Lovgivningen er ikke klar i sine definitioner derfor skal følgende som minimum overholdes: Overvågningen skal have et driftsmæssigt formål. Overvågningen må ikke være krænkende. Der skal over for kunderne skiltes med, at butikken er kameraovervåget og personalet skal i personalehåndbogen informeres om, at butikken kameraovervåges. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 27.

28 10.2. Hvilke områder er kameraovervågede i vore butikker? I praksis betyder ovenstående, at der er kameraovervågning ved kundeadgangsvejen, i kiosken, i optællingsrummet, i bagerudsalget, i kasselinjen, ved personaleindgangen / -udgangen, ved flaskemaskiner, ved kontantautomat, på lager samt på vareramper Hvilke områder må ikke kameraovervåges? Der må ikke foretages skjult kameraovervågning, der må ikke foretages kameraovervågning i eller ind i eksempelvis omklædningsrum og andre personalefaciliteter som kantine m.m Arkivering. Da et billede aldrig fylder det samme fra sekvens til sekvens kan lagringstiden ikke præcist defineres, men den må ikke overskride den i Persondataloven beskrevne grænse på 30 dage Hvem har adgang til at gennemse optagelserne på kameraovervågningen? Det er kun Koncernsikkerhed, købmanden, butiks- eller servicechefen, der har lov til at gennemse optagelserne på butikkens kameraovervågning Videregivelse af optagelser til tredjemand. Det er ikke tilladt at videregive optagelser fra butikkens kameraovervågning til tredjemand. Eneste undtagelser herfra er til politiet eller til domstolene Daglig opfølgning på at kameraovervågningen fungerer og virker efter hensigten. Det er købmandens/butikschefens ansvar, at kameraovervågningen dagligt tændes, og at det kontrolleres om kameraovervågningen virker, og om der er kameraer der er ude af fokus eller på anden måde ikke virker optimalt Serviceeftersyn. Der skal som minimum foretages et årligt serviceeftersyn af butikkens kameraovervågning for at tilsikre den længst mulige levetid. Som minimum skal serviceeftersynet omfatte rens og justering af kameraer, rens af server for støv, rekonfiguration af harddiske m.m. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 28.

29 11. Telefon- og bombetrusler. Dagrofa-koncernen er en offentlig tilgængelig virksomhed med mange forskellige samfundsmæssige berørings- og interesseområder. Derfor vil enkeltpersoner eller grupper kunne se et formål i at forstyrre driften af vore butikker med telefon- eller bombetrusler Handlingsprogram Øjeblikkeligt. Kontakt politiet. Følg politiets henstilling om en eventuel rømning af området. Kontakt kædeledelsen og Koncernsikkerhed. Poster en ledende medarbejder ved det med politiet aftalte mødested. Begræns kendskabet til situationen for derved at undgå at skabe panik Evakueringsplan. Der skal i forvejen være udarbejdet en evakueringsplan en plan over nødudgange, sikringsrum m.v., samt eventuelle andre flugtmuligheder. 4 Der skal i forvejen være aftalt et opholdssted i nærheden af butikken i tilfælde af evakuering. Når evakueringen er foretaget, skal de evakuerede holdes væk fra dørpartier med glas, udstillingsvinduer m.v., ligesom døre og vinduer bør holdes åbne for at udligne tryk ved en eventuel sprængning. Ledende medarbejdere skal være instrueret i og tildelt opsyn med de forskellige udgange, nødudgange og andre flugtveje de skal især også være opmærksomme på at hindre tyverier og plyndringer. Ingen civilpersoner herunder også medarbejdere må gå ind i butikken, før politiet har givet tilladelse til det. Sørg altid for, at såvel ledende som menige medarbejdere er informeret om udgangenes og nødudgangenes placering og deres funktioner. Hvis en medarbejder får kendskab til dårligt fungerende udgange eller flugtveje skal det straks opmeddeles til den nærmeste foresatte leder, der straks skal videregive beskeden til butikkens ledelse med henblik på udbedring Evakuering. Der kan være tale om evakuering af et enkelt område der kan også blive tale om en total evakuering. Det er alene politiet, der træffer denne afgørelse. 4 Anvend planen for evakuering ved brand. Sidst opdateret den 19. maj 2008 Side 29.

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER

G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER G4S ACADEMY FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER VEJLEDNING VERSION 160815 FORHOLDSORDRER TIL KONTROLCENTRALER INFORMATION Denne vejledning er skrevet til brugere/ejere af AIA-anlæg (Automatisk Indbruds

Læs mere

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik

To kategorier af skadesforebyggelse. Mekanisk sikring et overblik To kategorier af skadesforebyggelse Overordnet kan forebyggelse af skader opdeles i to kategorier: mekanisk sikring og elektronisk sikring. Mekanisk sikring: Dækker over alle former for døre, låse, gitre

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE

SIKRINGSVEJLEDNING ARBEJDSGIVERNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Sådan er tyveridækningen... 3 Minimumskrav til tyverisikring af bygninger, skurvogne, containere og køretøjer... 3 Anbefalinger til tyverisikring af virksomhedens lokaler

Læs mere

Vi forstår at passe på dig

Vi forstår at passe på dig SPECIALTILB Alarmpakke (Dansikring Di UD kr. 995 rects normalp ris kr. 2.495) og fra kr. 299 i månedligt se rviceabonnement inkl. installatio n foretaget af pr ofessionel alarmmontør og gratis sikkerhedstjek

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017

Vejledning til Kontrolcentralaftalen. Januar 2017 Vejledning til Kontrolcentralaftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 LEVERANDØR & AFTALENS VARIGHED Leverandør Der er indgået rammeaftale med én leverandør, G4S Security Services A/S. Aftalens varighed Rammeaftalen

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5)

Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5. (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-5 (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Sikringskategorier Side 3 Minimumskrav til sikring af bygninger Side 4 Opbevaring af tanede

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling

ADGANGSNIVEAU FANE 060. 10 Alment. 20 Adgangsniveau. 30 Autorisation. 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling FANE 060 10 Alment 20 Adgangsniveau 30 Autorisation 40 Til- og frakobling 41 Tilkobling 42 Tilkoblet 43 Frakobling 50 Afstilling af indbrudsalarmtilstand Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

GUIDE Køretøjssikring

GUIDE Køretøjssikring GUIDE Køretøjssikring VERSION 140701 HOWENI EUROSAFE GUIDE - KØRETØJSSIKIRNG VERSION 140701 SIDE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opdateringer 1. Introduktion køretøjssikring 2. Sikringsstrategi

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg

Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Bestemmelser for Automatiske brandalarmeringsanlæg Juni 2016 Version 1.1 Indhold Indhold... 2 1.0 Indledning... 3 2.0 Anlægget... 3 3.0 Supplerende vilkår... 4 4.0 Anlægsdrift... 7 5.0 Misligholdelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

BILAG 1.E Diverse retningslinjer

BILAG 1.E Diverse retningslinjer BILAG 1.E Diverse retningslinjer til FRITVALGSAFTALE OM HJEMMEPLEJE I AARHUS KOMMUNE mellem AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATSAFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG og LEVERANDØR Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. MAGTANVENDELSE...

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring

Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension April 2014 Suppleringskataloget Kapitel 3 Tågesikring Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet

Kravspecifikation. Certificering af Livvagtsområdet 10-05-2007 Kravspecifikation Certificering af Livvagtsområdet SikkerhedsBranchen SIKKERHEDENS HUS Jernholmen 12 2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 40 80 Fax: 36 34 90 01 www.sikkerhedsbranchen.dk 10 Forord 10.1

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND

VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND 7563-6 VILKÅR FOR SIKRINGSKRAV TIL OPBEVARING AF SKIND (Tillæg til Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-04 og 5444-5) Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Sikringskrav til opbevaring af skind 7563-6 (Tillæg

Læs mere

SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører

SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Guide til god SAMHANDEL med CP Gruppen Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Guide til god SAMHANDEL med CP Aps og CP Pavilloner A/S Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold Præludium

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Juli 2016 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

1. Advisering af arbejde Ankomst. Udlevering af håndværkerkort Rygning, alkohol m.v Færden i bygningerne...

1. Advisering af arbejde Ankomst. Udlevering af håndværkerkort Rygning, alkohol m.v Færden i bygningerne... BILAG 1C 7. september 2016 Håndværkerinstruks Indledning Instruksen beskriver, hvordan du som håndværker skal færdes i og på de kulturejendomme, som er omfattet af kontrakten med Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK

HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK HANDELSBETINGELSER FOR MITDEPOTRUM.DK Mitdepotrum.dk Handelsbetingelser Lejekontrakt 1 DET LEJEDE Lejer får ret til at opbevare gods i et angivet opbevaringsrum. Leje og opbevaring sker på følgende vilkår:

Læs mere

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup

Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Vestforbrændings Produktionsanlæg i Glostrup Navn Skriv tydeligt Arbejdsmiljø og miljø Jeg bekræfter hermed, at jeg vil overholde de givne regler, og jeg vil deltage aktivt i arbejdet med at skabe en sikker

Læs mere

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp.

2) Bekæmp om muligt branden uden at forsinke evakuering af børn og giv nødvendig førstehjælp. Den 9. september 2009 Brand- og evakueringsplan for Byens Skole Alle medarbejdere skal læse hele planen i gennem Medarbejderopgaver 1) Enhver, som opdager brand eller overhængende fare herfor, skal straks

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg

AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 110 Integration med AIAanlæg mv. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole.

Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Beredskabsplan for Bakkelandets Friskole. Indhold: a. Brand. side 2 + 3 + 4 b. Ulykker med personskade. side 5 + 6 c. Indbrud og hærværk.. side 7 d. Fyraftenstilsyn...side 8 1 Brand: Forebyggelse af brand.

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 151001 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet med fokus på indbrudssikring, tyverisikring og røverisikring af primært varevogne

Læs mere

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG

INTEGRATION MED AIA-ANLÆG FANE 110 Integration med adgangskontrol - kortlæser uden for det sikrede område 10 Forord 20 Projektering 30 Sabotageovervågning 40 Informationsgivning 50 Betjening Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering

Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension November 2015 Suppleringskatalog Kapitel 6 Værdihåndtering Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg

AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension September 2016 AIA-katalog Fane 60 Adgangsniveau, betjening af AIAanlæg Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension

Januar 2001. Vejledning. Regelmæssigt vagttilsyn. Forsikring & Pension Januar 2001 Regelmæssigt vagttilsyn Vejledning Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Forord 2 10 Indledning 3 11 Gyldighed 3 12 Formål 3 20 Virksomheden 3 21 Vagttilsynets omfang 3 22 Tilsynsinstruktion

Læs mere

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned.

Anlægsejeren kan ved skriftlig meddelelse til abonnenten opsige abonnementet med 30 dages varsel til udgangen af en måned. ABONNEMENTSVILKÅR - PARKERING BLOX Anlægsejer: Realdania By & Byg A/S, CVR-nr. 10 13 07 51, Jarmers Plads 2, 1551 København V. Driftsoperatør: Securitas A/S, CVR-nr. 88 66 32 17, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup.

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011

Adgangskontrol. Kravspecifikationer til brug for. certificering af virksomheder. Forsikring & Pension September 2010 rettet februar 2011 September 2010 rettet februar 2011 Adgangskontrol Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere