Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten. Tlf: , fax: Web: mail:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten. Tlf: 8937 0100, fax: 8691 5240 Web: www.hadstents.dk mail: djh@hadstents."

Transkript

1 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej 25, 8370 Hadsten,, fax: Web: mail: Kvalitetsledelses håndbog DS/EN ISO 9001: KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 19

2 Forord Den jydske Haandværkerskole har udviklet og implementeret et kvalitetsledelsessystem for at dokumentere virksomhedens forretningsrutiner, bedre tilfredsstille kundernes krav og forventninger og opfylde myndighedernes krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31/ om Anvendelse af trykbærende udstyr som Sagkyndig virksomhed. et for Den jydske Haandværkerskole opfylder kravene i standarden DS/EN ISO 9001:2000. Kvalitetsledelseshåndbogen bruges internt som vejledning for virksomhedens ansatte i forhold til kravene i DS/EN ISO 9001:2000 standarden. Kvalitetsledelseshåndbogen skal overholdes og vedligeholdes for at sikre kundetilfredshed, opfylde myndighedskrav og løbende forbedring af systemet samt udvikle nødvendige instruktioner og skabe en kompetent medarbejderstab. Direktør Eigil Nielsen Indhold af kvalitetsledelseshåndbogen 1.0 Virksomhed 1.1 Profil 1.2 Processammenhæng 1.3 Procesforløb 2.0 Ledelse 2.1 Organisation 2.2 Mål og Politikker 2.3 Kommunikation 2.4 Kundetilfredshed 2.5 Ledelsens evaluering 3.0 Kerneprocesser 3.1 Kundehenvendelse 3.2 Ordrebehandling 3.3 Planlægning 3.4 Indkøb 3.5 Udførelse 3.6 Sagsafslutning 4.0 Støtteprocesser 4.1 Dokumentstyring 4.2 Registreringer 4.3 Intern audit 4.4 Styring af afvigelser 4.5 Overvågningsaktiviteter 4.6 Uddannelse og træning 4.7 Måle og procesudstyr 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 2 af 19

3 1.0 Virksomhed 1.1 Profil Den jydske Haandværkerskole er bosiddende på adressen Ellemosevej 25, 8370 Hadsten. Virksomheden er et aktieselskab / personligt ejet af Xxxxx Xxxxxxx /andet ejerforhold. Her beskrives nærmere hvad virksomheden beskæftiger sig med mest nye anlæg, hvilke typer, lovpligtigt eftersyn eller hvordan det nu kan formuleres. Virksomheden arbejder med anlægstyperne A, B, C, D (rettes til, så det passer til, hvad virksomheden beskæftiger sig med skal passe til medarbejderstaben. iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om Anvendelse af trykbærende udstyr. Systemomfang: Systemet omfatter denne KVL håndbog, samt diverse nødvendige bilag og instruktioner angivet i oversigter. Bilagsoversigt og Instruktionsoversigt. et dækker kravene i DS/EN ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring Systemkrav. Systemet dækker kravene i denne standard og kan dermed certificeres. Desuden dækker systemet kravene til en Sagkyndig virksomhed iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om Anvendelse af trykbærende udstyr. KVL håndbogen består af en række dokumenter opdelt efter indholdsfortegnelsen og udgaven fremgår af dokumentet iht. punkt 4.1 Dokumentstyring i KVL håndbogen. Gældende udgave af blanketter/instruktioner fremgår af oversigterne. Scope: Systemets gyldighedsområde er: Dimensionering og montering af nye varmepumpe og køleanlæg samt beslægtede anlægstyper. Servicering af eksisterende varmepumpe og køleanlæg samt beslægtede anlægstyper, herunder reparation, ombygning og vedligeholdelse, herunder udførelse af lovpligtige eftersyn. Den jydske Haandværkerskole har udeladt følgende krav, da de ikke er relevante for virksomheden: Afsnit 7.3 i standarden er udeladt af kvalitetsledelsessystemet, da virksomheden ikke beskæftiger sig med nyudvikling af produkter. Virksomheden bestykker alene anlæg ud fra kendte teknologier og vel gennemprøvede anlægsopbygninger i samarbejde med kunderne og på den måde opfylder kundernes ønsker til anlæg. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 3 af 19

4 1.2 Proces sammenhæng KVL håndbog 1.0 Virksomhed 1.1 Profil 1.2 Proces sammenhæng 1.3 Procesforløb Kunden. Krav 2.0 Ledelse 2.1 Organisation 2.2 Mål og politikker 2.3 Kommunikation 2.4 Kundetilfredshed 2.5 Ledelsesevaluering 3.0 Kerneprocesser 3.1 Kundehenvendelse 3.2 Ordrebehandling 3.3 Planlægning 3.4 Indkøb 3.5 Udførelse 3.6 Sagsafslutning 4.0 Støtteprocesser Kunden 4.1 Dokumentstyring 4.2 Registreringer 4.3 Intern audit Tilfredshed 4.4 Styring af afvigelser 4.5 Overvågningsaktiviteter 4.6 Uddannelse og træning 4.7 Måle og procesudstyr 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 4 af 19

5 1.3 Procesforløb 3.1 Kundehenvendelse Fastlæggelse af opgaven Udarbejdelse af tilbud Tilbud/ordrebehandling Ændringer i tilbud/ordre 3.2 Ordrebehandling Ordreregistrering Teknisk dossier 3.3 Planlægning 3.4 Indkøb 3.5 Udførelse 3.6 Sagsafslutning. Planlægning af udførelse Arbejdskort Ordrebekræftelse Leverandørudvælgelse Indkøb af materialer/materiel/ydelser Overvågning af materialer, materiel/ydelser Overvågning af planlagt udførelse Sikring af aftalt/krævet dokumentation Intern aflevering Ekstern aflevering Sagsafslutning Garanti og reklamationsperiode 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 5 af 19

6 2.0 Ledelse 2.1 Organisation Organisationsdiagram DjH Holding A/S Direktør Ledelsens repræsentant Montør Overmontør Bogholder Det fremgår af bilag med Kvalifikationsmatrix, hvem der bestrider de forskellige funktioner i ovenstående organisationsdiagram. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 6 af 19

7 Ansvarsområder og beføjelser Dette bilag indeholder en oversigt over ansvar og beføjelser for de enkelte funktionsområder i virksomheden. Direktør og ledelsens repræsentant: Har ansvar for personaleforhold, virksomhedens daglige drift, fremskaffelse af nødvendige ressourcer og uddelegering af arbejdet samt fastlægger ansvar og beføjelser for medarbejderne i virksomheden. Er ansvarlig for vedligeholdelse af KVL systemet og at det altid er opdateret og til en hver tid lever op til gældende udgave af DS/EN ISO 9001:2000 og at systemet løbende forbedres bla. ud fra indkomne forslag til ændringer og forbedringer. Informerer på personalemøderne om ændringer i KVL systemet siden sidste møde. Arkiverer udgåede systemdokumenter i en periode på 5 år i masterudgaven af KVL håndbogen. Har ansvar for, at politikker og mål bliver fastlagt, gennemført og overholdt. Politikker og mål skal løbende evalueres for relevans og kommunikeres ud i organisationen. Afholder ledelsens evaluering. Har kontakt til myndigheder og interessenter. Skal sørge for at holde sig ajour med eksisterende og ny lovgivning for hele virksomheden, samt sikre at information herom bliver udbredt/forstået hos relevante medarbejdere. Oversigten Normative referencer vedligeholdes og nødvendige standarder indkøbes til virksomheden og skal sikre at arbejde udføres iht. gældende love og regler. Ansvarlig for at egne og øvrige medarbejderes kvalifikationer løbende bliver vurderet og bliver vedligeholdt gennem uddannelse og træning samt løbende registrering af dette og ajourføring af Kvalifikationsmatrix for alle medarbejdere. Skal sikre sig, at interne auditorer har fornødne kompetencer/færdigheder til at auditere på virksomhedens KVL system. Har ansvar for løbende vurdering af om planlagt uddannelse og træning er effektiv. Har ansvar for løbende information af medarbejdere, der påvirker de målbare mål, om uddannelse og træning. Følger løbende op på kundernes krav og behov, samt kundernes tilfredshed. Udarbejder og godkender Auditplan, der skal sikre at alle områder i KVL håndbogen som minimum, bliver internt auditeret inden for en 2 årig periode samt sørger for gennemførelse af audit. Er ansvarlig for, at analysere resultater af intern/ekstern audit samt konstaterede afvigelser og at igangsætte korrigerende handlinger på baggrund af disse til sikring af, at systemet løbende forbedres. Sørger løbende for nødvendig recertificering af kølemontørcertifikater, svejsecertifikater, loddecertifikater og andre nødvendige certifikater. Er ansvarlig for at træffe de fornødne dispositioner vedr. afvigelser ved kalibrering af udstyr og træffe de fornødne dispositioner vedr. de konsekvenser afvigelserne måtte have. Dispositionerne kan indskrives i en Afvigerapport. Vedligeholder en oversigt Registreringer, der angiver de registreringer, der er krævet og foretages af Den jydske Haandværkerskole (undtaget herfor er dokumentation placeret i sagsmapper). Oversigten skal også indeholde registreringer fra eksterne kilder. Har ansvar for: at udarbejde tilbud på alle produktområder. at udarbejde tilbud på og forhandle servicekontrakter. at underskrive tilbud og ordrebekræftelser. at indkøbe materialer og ydelser. at gennemføre tilsyn med entrepriser. at udføre nødvendig detailprojektering og udfærdige Arbejdskort hvis nødvendigt. at sikre kontrolpunkterne i Arbejdskort er opfyldt ved projektafslutning. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 7 af 19

8 Bogholder: Tager ugentlig back up af KVL systemets dokumenter på serveren. Denne back up arkiveres i brandboks på hovedkontor. Ansvar for debitor og kreditorstyring. Ansvar for at fakturere afsluttede arbejder. Arkiverer Arbejdskort og Servicerapport i mappe i bogholderiet efter sagsafslutning og fakturering. Er ansvarlig for opdatering og ajourføring af oplysningerne på Stamdatablad, samt arkivering af bevis for uddannelse sammen med den enkeltes Stamdatablad. Overmontør: Styrer projektrelaterede eksterne dokumenter. Vurderer om afvigelser ved serviceopgaver betyder, at der skal udfyldes Afvigerrapport. Opretter og vedligeholder Udstyrsliste og Udstyrsstamkort for måleudstyr. Indkøber, registrerer og mærker måleudstyr. Sørger for kalibrering af måleudstyr iht. lister og stamkort. Sørger for udførelse af lovpligtige eftersyn på dobbeltisolerede el værktøjer og vedligeholder fornøden identifikation og registrering. Sikrer, at relevant teknisk hjælpeudstyr får foretaget lovpligtige eftersyn, samt at disse bliver dokumenteret. Har ansvaret for: at planlægge servicearbejder på baggrund af arbejdskort. at lede og fordele arbejdet mellem montørerne. at instruere montørerne i den enkelte arbejdsopgave. at lave oplæg til fakturering efter færdigmelding fra montører. at foretage kontraktgennemgang på opgaver. at gennemføre entrepriser fra kontrakt til aflevering. at sikre korrekt mangelafhjælpning. at foretage ekstern afleveringsforretning. at sikre der ikke er udestående mangler ved afhjælpningsperiodens udløb. Montør: Har ansvar for: at udføre arbejdet iht. Arbejdskort. at udføre de kontroller, som er anført på Arbejdskort. at udfylde Servicerapport omhyggeligt hvis rapporten krævet iht. Arbejdskort. at kende mål og politikker i KVL systemet. at holde sig ajour med KVL systemets krav til arbejdet. at få opdateret sit stamdatablad med uddannelse og øvrige oplysninger. at opgaver udføres iht. instruktion om Kundebesøg. at loddearbejder udføres efter Loddeinstruktion. at tryk og tæthedsprøver udføres efter Trykprøvningsinstruktion. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 8 af 19

9 2.2 Mål og politikker Kvalitetspolitik Den jydske Haandværkerskole vil indfri kundernes forventninger til firmaets ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen. Virksomheden ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt. Dette betyder, at virksomheden vil bestræbe sig på at: Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med arbejde på køleanlæg. At omfang og indhold af alle aftaler skal fremgå klart og entydigt. Levere de rette ydelser til rette tid til kunderne. Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter Planlægge projekter og arbejdspladser med god orden og sikring af et godt arbejdsmiljø. Udføre arbejdet med beregning, udførelse, dokumentation og servicering korrekt i overensstemmelse med kontraktgrundlaget. Ledelsen bidrager aktivt til at sikre den medarbejderuddannelse/ udvikling (holdningsmæssigt og kompetencemæssigt), som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål. Være opdateret og i stort omfang på forkant med markedsudviklingen. Ledelsen skal bidrage aktivt til medarbejderudvikling og medarbejderudvikling, så holdninger og kompetencer opfylder gældende politik, krav og mål. Kun at benytte godkendte leverandører til indkøb, som i væsentlig grad påvirker produktfrembringelsen eller slutproduktet. Arbejde løbende med forbedring af kvalitetsledelsessystemet og processernes effektivitet. Kommunikere vigtigheden af opfyldelse af kundekrav såvel som lov og myndighedskrav til virksomhedens ansatte. Kvalitetsmål 95 % af alle entrepriser skal afleveres til den med kunden aftalte tid. Ved 98 % af alle serviceopgaver med kritiske driftsstop af anlæg, skal montør være fremme hos kunden senest 2 timer efter henvendelsen fra kunden. Reklamationsomkostninger må ikke overstige 2 % af den samlede omsætning. 2.3 Kommunikation Den interne kommunikation foregår ved opslag på tavlen i frokoststuen og ved personalemøder hvert kvartal. 2.4 Kundetilfredshed Ledelsens repræsentant fastlægger på ledelsens evaluering fremgangsmåde og metode til at måle kundetilfredshed. 2.5 Ledelsesevaluering Ledelsens repræsentant holder ledelsesevaluering en gang om året iht. fast agenda vedr. kvalitet. Bilag Ledelsens evaluering findes som støtte. Referatet fra evalueringen opsættes på tavlen i frokoststuen. Sager af større principiel betydning fremlægges/drøftes på førstkommende personalemøde. Resultater af kundetilfredshedsundersøgelser kommunikeres ud på opslagstavle/personalemøder. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 9 af 19

10 3.0 Kerneprocesser 3.1 Kundehenvendelse Ansvarlig Aktivitet Dokumentation/handling Overmontør Bogholder Direktør Bogholder Bogholder Direktør Direktør/bogholder Bogholder Bogholder Sag starter Anlægstypen bestemmes X, A, B, C eller D Kundehenvendelse Serviceopgave Nej Pris kalkuleres og anlægget placeres i lovgivningen Tilbud skriftligt Ja Skriftligt tilbud udarbejdes Tilbud underskrives og sendes til kunde Accept tilbud Ja Arbejdskort Ja Nej Nej Mundtlig besked til kunden Tilbud arkiveres Arbejdsopgave udfyldes Lovpligtigt eftersyn og andre serviceopgaver (ikke ombygning) Henvendelse/udbudsmateriale granskes. Indplaceringsskema rettes eller udfyldes. Ikke alle opgaver kræver kalkulation og tilbud. Mundtlig besked til kunden og notat udarbejdes. Beregningsgrundlag og tilbud til kunden. Skriftlig/mundtlig accept af tilbud. Tilbudsbrev og/eller notat arkiveres Arbejdskort oprettes Ordrebehandling KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 10 af 19

11 3.2 Ordrebehandling Ansvarlig Aktivitet Dokumentation/handling 3.1 Kundehenvendelse Direktør Gennemgang af ordre for uklarheder/ændringer Ordregrundlag gennemgås Opdatering af Arbejdskort. Direktør 3.3 Planlægning Beregner Kontorassistent Beregner Oprettelse af Teknisk dossier hvis nødvendigt Planlægning 3.3 Oprettelse Teknisk dossier for nyanlæg Ansvarlig Aktivitet Dokumentation/handling 3.2 Ordrebehandling Indkøb 3.4 Ordrebekræftelse hvis nødvendigt Arbejdskort opdateres med tidsplan, kontrolpunkter Ved ordre uden tilbud kalkuleres pris Kunden informeres om pris, hvis det ønskes af kunden. Ordrebekræftelse udsendes med foreløbig tidsplan. Arbejdskort opdateres med kontrolpunkter. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 11 af 19

12 3.4 Indkøb Ansvarlig Aktivitet Dokumentation/handling 3.3 Planlægning Beregner Direktør Overmontør Overmontør Overmontør Udførelse 3.5 Godkendt leverandør Ja Foretag indkøb af materialer/materiel og/eller ydelser Opdater tidsplan på arbejdskort Godkendelse af modtagne materialer Nej Ved IKKE hyldevarer vurderes leverandør og godkendelse af denne Leverandørlog og Leverandørliste opdateres hvis nødvendigt Indkøbsordre udfyldes Kunden informeres om evt. ændringer i tidsplan. Indkøbte materialer kontrolleres ved modtagelsen. Kvitterede følgesedler arkiveres. Ved fejl på materialer afklares med leverandør evt. udfyldes Afvigerrapport Indkøbsordre opdateres. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 12 af 19

13 3.5 Udførelse Ansvarlig Aktivitet Dokumentation/handling 3.4 Indkøb Overmontør Overmontør Overmontør/ montør 3.6 Sagsafslutning Overmontør Overmontør/montør Beregner Bogholder Kunden informeres om start på opgaven Montør tildeles opgaven iht. anlægstype Løbende kontrol af udført arbejde Sagsafslutning 3.6 Hvis nødvendigt informeres kunden om starttidspunkt på opgaven Montør med relevant uddannelsesprofil tildeles opgaven Kontroller udføres iht. Arbejdskort og opdateres Ansvarlig Aktivitet Dokumentation/handling 3.5 Udførelse Intern aflevering og klargøring til fakturering Ekstern aflevering Evt. teknisk dossier færdiggøres og arkiveres Arbejdskort kontrolleres. Afleveringsforretning/udlevering af nødvendig dokumentation til kunde iht. Arbejdskort. Oplysning om garanti/reklamationsperiode Færdiggørelse af Teknisk dossier Sag slutter Fakturering Faktura sendes til kunde 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 13 af 19

14 4.0 Støtteprocesser 4.1 Dokumentstyring Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Denne procedure beskriver styring af KVL håndbog Procesforløb Procedurer Bilag Instruktioner Standarder og normer samt eksterne dokumenter. Nyeste udgave fremgår af bilagsoversigten. Bilag og instruktioner nummereres fortløbende. Styring af dokumenter: KVL systemet skal til en hver tid leve op til gældende udgave af DS/EN ISO 9001:2000. KVL håndbogen skal altid være opdateret og i gældende udgave i forhold til standarderne. Enhver kan komme med forslag til oprettelse/ændring af et dokument (procesforløb, procedure, bilag og instruktion). Forslaget fremsendes til den ansvarlige, som opretter dokumentet i KVL håndbogen og distribuerer til alle udgaver af KVL håndbogen. Dokumenter vil blive udarbejdet i elektronisk udgave, hvis dette er muligt. Dokumentet fremsendes til kommentarer/godkendelse. Eventuelle kommentarer/rettelser indarbejdes i dokumentet og det udsendes som gældende dokument. Initialer for udarbejdet af/godkendt af påføres inden udsendelsen. Procesforløb, procedurer, bilag og instruktioner er identificerbare med oplysninger, hvori der er angivet navnet på dokumentet, udarbejdet af, godkendt af, gyldighedsdato, versionsnummer og sideangivelser. Alle brugere informeres om nyoprettelser og ændringer i KVL systemet og der sørges for udskiftning i alle eksemplarer af KVL håndbogen. Procesforløb og procedurer er angivet i KVL håndbogen. Alle bilag er angivet i en Bilagsoversigt. Alle instruktioner er angivet i en Instruktionsoversigt. Udgåede systemdokumenter arkiveres i en periode på 3 år i masterudgaven af KVL håndbogen. Styring af normer og standarder: Der indkøbes og det sikres, at der altid findes relevante gældende normer og standarder. Der er indgået en abonnementsaftale med Dansk Standard, for at sikre, at man hele tiden er ajourført med relevante normer og standarder indenfor branchen. For alle Arbejdstilsynets bekendtgørelser og vejledninger abonneres der på e mail nyhedsbrev. Virksomheden er medlem af Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, der løbende informerer om ændringer i regelgrundlaget for køleanlæg, varmepumper og beslægtede anlægstyper. Der ajourføres en oversigt Normative referencer, over gældende standarder, bekendtgørelser o.l. som danner grundlag for virksomhedens drift. Der informeres på personalemøderne om ændringer i KVL systemet siden sidste møde. Der tages dagligt back up af KVL systemets dokumenter på serveren. Denne back up arkiveres i brandboks på hovedkontor. Eksterne dokumenter. Projektrelaterede eksterne dokumenter styres. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 14 af 19

15 4.2 Registreringer Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Denne procedure beskriver, hvordan registreringer, der udspringer af KVL håndbogen og dens aktiviteter, identificeres og opbevares. Der vedligeholdes en oversigt Registreringer, der angiver de registreringer, der er krævet og foretages af Den jydske Haandværkerskole (undtaget herfor er dokumentation placeret i sagsmapper). Oversigten indeholder desuden registreringer fra eksterne kilder. Oversigten sikrer, at Den jydske Haandværkerskoles krav, kundekrav samt myndighedskrav til registreringer og arkiveringsperioder er overholdt. Oversigten angiver: Dokumentnavn. Hvem der er ansvarlig for arkiveringen (fremgår af Ansvarsområde ). Hvor det er arkiveret. Hvor lang tid det skal arkiveres. Dokumentation ved projektgennemførelser arkiveres i sagsmapper i form af et Teknisk dossier indeholdende: Risikovurdering samt en beskrivelse af de løsninger, som er valgt for at forebygge de risici, som anlægget har vist i forbindelse med risikovurderingen. En samlingstegning over maskinen samt diagrammer og kredsskemaer. Detaljerede og komplette tegninger, ledsaget af beregningsbilag, forsøgsresultater osv., der gør det muligt at kontrollere, at anlægget er i overensstemmelse med maskindirektivets væsentlige sikkerheds og sundhedskrav samt øvrige myndighedskrav til produktet. En liste over de væsentligste regler, standarder og øvrige tekniske specifikationer, som er benyttet ved anlæggets konstruktion. En brugsanvisning. Hvis maskinen erklæres for fremstillet i overensstemmelse med en europæisk harmoniseret standard, hvortil der kræves en teknisk rapport, skal dossieret også indeholde resultater af de prøvninger, som er foretaget af fabrikanten selv eller af kompetent prøvningsinstitution eller laboratorium. Hvis maskinen er seriefremstillet, skal der foreligge en beskrivelse af de interne dispositioner, der træffes for at sikre, at alle maskiner er i overensstemmelse med reglerne. Eventuelt en teknisk rapport eller attest fra prøvningsinstitution eller laboratorium. Tryk og tæthedsprøveattest. Udover det tekniske dossier arkiveres følgende i sagsmappen: Udbudsgrundlag (hvis et sådant er leveret af kunden). Kalkulation. Tilbud/kontrakt. Ændringer i tilbud/kontrakt, aftalesedler. Økonomistyring. Evt. byggemødereferater. Øvrig nødvendig dokumentation iht. lovgivningen. Materialecertifikater, prøvningsattester o.l. Det tekniske dossier opbevares i 10 år efter ophør af produktionen af den aktuelle maskine. Ved anlæg omfattet af PED fremgår håndtering, registrering m.m. af anlægget af særskilt stemplingsaftale med et bemyndiget organ. Følgesedler opbevares i mappe i bogholderiet efter modtagelsen af varer i 3 år. Arbejdskort arkiveres i mappe i bogholderiet efter sagsafslutning og fakturering disse opbevares i 3 år. Mødereferater opbevares i mappe i bogholderiet i 3 år. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 15 af 19

16 4.3 Intern audit Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Denne procedure beskriver intern audit til sikring af, at systemet er effektivt implementeret og vedligeholdt og at det er i overensstemmelse med de planlagte aktiviteter og standardernes krav. Der udarbejdes en Auditplan, der sikrer at alle områder hos Den jydske Haandværkerskole og alle kravelementer i standarderne, som minimum, bliver auditeret inden for en 2 årig periode. Auditplanen skal godkendes og dette dokumenteres i et ledelsesreferat. Auditplanen skal afspejle status og vigtighed af de enkelte processer. Det fremgår af auditplanen, hvem der auditerer hvilke områder. Der gennemføres audit iht. godkendt plan og det sikres, at ingen auditor auditerer eget ansvarsområde. Gennemførelsen af audit dokumenteres på en Auditrapport. Hvis der under audit konstateres en afvigelse, skal korrigerende/forebyggende handlinger samt evt. opfølgning herpå igangsættes og anføres på en Afvigerrapport. Resultater af intern/ekstern audit analyseres og der igangsættes handlinger på baggrund af disse til sikring af, at systemet løbende forbedres. 4.4 Styring af afvigelser Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Denne procedure beskriver hvordan afvigelser behandles i virksomheden. Beskrivelsen omfatter: afvigelser ved system og processer. afvigelser ved gennemførelse af ordrer og serviceopgaver. reklamationer fra kunder. Afvigelser ved system og processer angives, bliver behandlet og fulgt op på i Afvigerrapport. Afvigelser ved ordregennemførelse bliver for projekters vedkommende så vidt muligt afklaret i ved møder med kunden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal der skrives en Afvigerrapport. Afvigelser ved modtagekontrol af materialer påføres følgesedlen, som indsættes i mappe i bogholderi med oplysning om, hvad der er gennemført af korrigerende handling. Hvis afvigelsen ikke umiddelbart kan afklares med leverandøren, skal der skrives en Afvigerrapport og korrigerende handlinger skal igangsættes. Det vurderes om afvigelser ved serviceopgaver betyder, at der skal udfyldes Afvigerrapport. Afvigelserne og de udførte korrigerende handlinger evalueres ved ledelsens evaluering og der træffes på den baggrund de nødvendige beslutninger. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 16 af 19

17 4.5 Overvågningsaktiviteter Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Der udføres overvågningsaktiviteter ifm. tilbud/kontrakter, indkøb af materialer, indkøb fra rådgivere og underentreprenører, udførelse af serviceopgaver, serviceaftaler og projekter. Tilbud/kontrakter Det skal sikres, at kundekrav er defineret og entydige ved afgivelse af tilbud og ordre (herunder servicekontrakter). Dette gælder også ved ændringer af disse. Indkøb af materialer Indkøb af materialer sker på basis af godkendt Leverandørliste. Listen indeholder kun leverancer, der er behæftet med en risiko. Leverandører af hyldevarer er ikke på listen. Der udføres modtagekontrol ved kvittering med dato/sign. på følgesedlen. Følgesedler og afvigende følgesedler arkiveres i sagsmappen eller sættes sammen med Arbejdskort ved serviceopgaver. Hvis et projekt kræver leverancer som ikke er på Leverandørliste vil bedømmelsen blive foretaget sagsspecifikt og dokumentation herfor vil være placeret i sagsmappen for projektet. Indkøb fra rådgivere og underentreprenører Indkøb af ovennævnte sker på basis af godkendt Leverandørliste. Der skal udarbejdes en kontrakt, der specificerer ydelsen og omfanget af kontrol med arbejdets udførelse. Kontrol af egne/rådgiveres/underentreprenørers ydelser vil fremgå af Arbejdskort for det aktuelle projekt. Afvigelser bliver registreret på en Afvigerapport. Leverandørlog Evaluering og opfølgning på indkøbte materialer og ydelser angives i Leverandørlog. Udførelse af serviceopgave Det er angivet på Arbejdskort hvilke kontroller, der skal udføres. Udførelse af servicekontrakter Det er angivet på Servicerapport, hvilke kontroller, der er udført ved gennemførelsen af servicekontraktopgaven. Udførelse af projekter: Arbejdskort opdateres, med kontrolpunkter, der angiver kontrolomfanget relevant for den pågældende opgave. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 17 af 19

18 4.6 Uddannelse og træning Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Behovet for uddannelse og træning af alle medarbejderne timelønnede såvel som funktionærer skal afdækkes. Det skal sikres, at interne auditorer har de fornødne kompetencer/færdigheder til at auditere på virksomhedens KVL system. Behovene afdækkes løbende. Kvalifikationsmatrix for alle medarbejdere i virksomheden skal løbende vedligeholdes. Den ansvarlige sørger løbende for nødvendig recertificering af kølemontørcertifikater, svejsecertifikater, loddecertifikater og andre nødvendige certificeringer. Der er udarbejdet et Stamdatablad for hver enkelt medarbejder, som indeholder oplysninger om: Funktionsbeskrivelse hvor ansvar og beføjelser fremgår af Ansvarsområde. Faglig uddannelse og kvalifikationer. Gennemført uddannelse og træning. Alle medarbejdere er forpligtiget til løbende at sikre, at Stamdatablad er ajourført med de faktuelle oplysninger om uddannelse og træning. Alle medarbejdere er også forpligtiget til at aflevere en kopi af relevant dokumentation for gennemført uddannelse og træning til den ansvarlige, som arkiverer dem sammen med Stamdatablad. Gennemført uddannelse og træning for de enkelte medarbejdere skal vurderes til sikring af, at den er effektiv. Medarbejdere, der påvirker de målbare mål, skal løbende informeres herom af den ansvarlige for området. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 18 af 19

19 4.7 Måle- og procesudstyr Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i denne KVL håndbog, hvem der er ansvarlig for de enkelte områder i dette afsnit. Måle og procesudstyr forefindes på værkstedet eller i montørens servicebil. Alt udstyr til verificering af måleresultater, der er nødvendige for skabe vidnesbyrd for overensstemmelse med fastsatte krav skal kalibreres/kontrolleres. Der er oprettet en Udstyrsliste for alt måleudstyr, der anvendes. Der er kun oprettet Udstyrsstamkort for det udstyr på listen, der skal kalibreres/kontrolleres. Det fremgår af Ansvarsområde, hvem der er ansvarlig for at indkøbe udstyr og få det registreret på Udstyrsliste og evt. oprette et Udstyrsstamkort. Den ansvarlige er desuden ansvarlig for, at udstyret bliver kalibreret iht. Udstyrsstamkort. På Udstyrsstamkort tildeles hvert udstyr et identifikationsnummer, som udstyret også mærkes med. Desuden angives: Fabrikat Måleområde Godkendelseskriterier Kalibreringsinterval Referenceudstyr Kalibreringsresultater Intern/ekstern kalibrering (ved intern kalibrering angives hvilken kalibreringsinstruktion, der anvendes) Godkendt af (noteres som kasseret, hvis ikke godkendt) Hvert udstyr er desuden mærket med næste kalibrerings /kontroldato. Ved konstaterede afvigelser ved kalibrering af udstyr skal der træffes fornødne dispositioner vedr. de konsekvenser afvigelserne måtte have. Disse dispositioner kan indskrives i en Afvigerapport. Der udføres lovpligtige eftersyn på dobbeltisolerede el værktøjer og der vedligeholdes fornøden identifikation og registrering. Udføres af en elektriker eller en person instrueret af en elektriker. Udstyret mærkes, så brugeren kan se, hvornår næste lovpligtige eftersyn skal udføres. Det sikres, at relevant teknisk hjælpeudstyr får foretaget lovpligtige eftersyn, samt at disse bliver dokumenteret. 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 19 af 19

20 Bilagsoversigt Dokumentnavn Indhold Udgave Revisionsdato Placering B 001.doc Bilagsoversigt 1 1/ KVL håndbog B 002.doc Instruktionsoversigt 1 1/ KVL håndbog B 003.doc Normative referencer 1 1/ KVL håndbog B 004.doc Ledelsens evaluering 1 1/ KVL håndbog B 005.doc Registreringer 1 1/ KVL håndbog B 006.doc Indkøbsordre 1 1/ Mappe i bogholderi B 007.doc Indplaceringsskema 1 1/ Mappe i bogholderi B 008.doc Risikovurdering 1 1/ Mappe i bogholderi B 009.doc Evakueringsattest 1 1/ Mappe i bogholderi B 010.doc Trykprøveattest 1 1/ Mappe i bogholderi B 011.doc Idriftsætningsattest 1 1/ Mappe i bogholderi B 012.doc Kvalifikationsmatrix 1 1/ Mappe i bogholderi B 013.doc Stamdatablad for medarbejdere 1 1/ Mappe i bogholderi B 014.doc Arbejdsopgave 1 1/ Mappe i bogholderi B 015.doc Arbejdskort 1 1/ Mappe i bogholderi B 016.doc Servicerapport 1 1/ Mappe i bogholderi B 017.doc Operatøroversigt 1 1/ Mappe i bogholderi B 018.doc Afvigerrapport 1 1/ KVL håndbog B 019.doc Auditplan 1 1/ KVL håndbog B 020.doc Audittjekliste 1 1/ KVL håndbog B 021.doc Auditrapport 1 1/ KVL håndbog B 022.doc Leverandørliste 1 1/ Mappe i bogholderi B 023.doc Leverandørlog 1 1/ Mappe i bogholderi B 024.doc Udstyrsliste 1 1/ Mappe i bogholderi B 025.doc Udstyrsstamkort 1 1/ Mappe i bogholderi B 026.doc B 027.doc B 028.doc B 029.doc B 030.doc B 031.doc B 032.doc B 033.doc B 034.doc B 035.doc B 036.doc B 037.doc B 038.doc B 039.doc B 040.doc B 041.doc B 042.doc B 043.doc B 044.doc B 045.doc B 046.doc B 047.doc B 048.doc B 049.doc B 050.doc B 001 Bilagsoversigt.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

21 Instruktionsoversigt Dokumentnavn Indhold Udgave Revisionsdato Placering I 001.doc Trykprøvningsinstruktion 1 1/ Hos montører I 002.doc Loddeinstruktion 1 1/ Hos montører I 003.doc Kundebesøg 1 1/ Hos montører I 004.doc I 005.doc I 006.doc I 007.doc I 008.doc I 009.doc I 010.doc I 011.doc I 012.doc I 013.doc I 014.doc I 015.doc I 016.doc I 017.doc I 018.doc I 019.doc I 020.doc I 021.doc I 022.doc I 023.doc I 024.doc I 025.doc I 026.doc I 027.doc I 028.doc I 029.doc I 030.doc I 031.doc I 032.doc B 002 Instruktionsoversigt.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

22 Oversigt over normer og standarder Findes på Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 om indretningen af tekniske hjælpemidler (Maskindirektivet). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 669 af 7. august 1995 (ændringer til At 561 Maskindirektivet). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 831 af 27. november 1998 (ændringer til At 561 Maskindirektivet). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 696 af 18. august 1995 om indretning af udstyr til anvendelse i eksplosiv atmosfære (ATEX direktivet indretning). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære (ATEX direktivet anvendelse). Findes på At vejledning B.1.2 CE mærkede maskiner. At vejledning B.4.2 Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At vejledning B.4.4 Køleanlæg og varmepumper At vejledning B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr. Findes i virksomheden: DS/EN ISO 9001:2000 Kvalitetsstyring Systemkrav. DS/EN 378:2002 del 1 4 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds og miljøkrav. pren 378:2003 del 1 4 Kølesystemer og varmepumper Sikkerheds og miljøkrav. B 003 NormativeReferencer.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

23 Ledelsens evaluering Dato: 15/ Afholdt af: EN Eigil Nielsen Øvrige deltagere: Agenda Resultater af audit Bemærkning/beslutning/handling Tilbagemeldinger fra kunder Status for forebyggende og korrigerende handlinger Opfølgning på tidligere evalueringer Procespræstationer og produktoverensstemmelse Ændringer, der vil kunne påvirke kvalitetsledelsessystemet Anbefalinger om forbedringer Vigtigt i næste periode Bør indgå i evalueringen: Uddannelsesbehov, leverandørproblemer, behov for udstyr og vedligeholdelse samt arbejdsmiljø og infrastruktur. Kopi opsættes i frokoststuen efter udarbejdelse. B 004 Ledelsens evaluering.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

24 Registreringer Det fremgår af punktet Ansvarsområde og beføjelser i KVL håndbogen, hvem registreringerne. Ajour i kolonnen Arkivtid betyder, at registreringen løbende opdateres. Dokumentnavn Indhold Placering Arkivtid B 004.doc Ledelsens evaluering Master til KVL håndbog 5 år B 021.doc Auditrapport Master til KVL håndbog 5 år B 018.doc Afvigerrapport Master til KVL håndbog 5 år B 013.doc Stamdatablad for medarbejdere Mappe i bogholderi 5 år * B 023.doc Leverandørliste Master til KVL håndbog Ajour** B 025.doc Udstyrsstamdatakort over måleudstyr Mappe hos overmontør 5 år *** B 015.doc Arbejdskort Mappe i bogholderi 5 år B 014.doc Arbejdsopgave (aftalegrundlag) Mappe i bogholderi 5 år Tilbud Mappe i bogholderi 5 år Ordrebekræftelse Mappe i bogholderi 5 år B 006.doc Indkøbsordre I teknisk dossier 10 år B 010.doc Trykprøveattest I teknisk dossier 10 år B 011.doc Idriftsætningsattest I teknisk dossier 10 år B 008.doc Risikovurdering I teknisk dossier 10 år Teknisk dossier Mappe i bogholderi 10 år * Efter ophør af ansættelse i virksomheden. ** Leverandøren slettes på listen 5 år efter ophør som leverandør. *** Efter stop af brugen af måleudstyret i virksomheden. B 005 Registreringer.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

25 Indkøbsordre Leverandør: Bestilt dato: Lovet leveringsdato: Bestilt af: Bestilt: Sæt Pr. telefon Pr. fax. On line Antal Varenummer Type Beskrivelse Modtagekontrol Udført af: Leveringsdato: Sæt Følgeseddel OK Antal OK Leveret i overensstemmelse m/bestilling Afgivelser: Aftalte korrektioner: Underskrift for modtagekontrol: B 006 Indkøbsordre.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

26 Indplaceringsskema og stykliste Sagsnummer/ Ordre: Anlæggets placering: Dato: Oprettet af: Sæt Kølemiddel PED DS/EN 378 v/luftkølet kondensator gruppe Sikkerhedsgruppe PShøjtryk bar PSlavtryk bar R22 2 A1 21,0 12,0 R134a 2 A1 14,0 7,5 R404A 2 A1 25,0 14,0 R507 2 A1 26,0 14,5 R407C 2 A1 21,5 11,5 R410A 2 A1 33,0 19,0 R744 2 A1 R717 1 B2 22,5 11,5 R600a 1 A3 7,0 3,5 R290 1 A3 18,5 10,5 R A3 22,0 13,0 R170 1 A3 Højtryksdele anbringes i maskinrum (v/over 25 kg): ja nej Fyldning kg Anlægstype: X A B C D Højtryksdelene i opholdssted kat.: A B C D Maksimal fyldning: kg Lavtryksdelene i opholdssted kat.: A B C D Maksimal fyldning: kg Anlæg med køle eller frostrum ja nej Rum forsynes med alarmanlæg (v/over 10 m 3 ): ja nej Ved rumfang 10 m 3 Kompressorer forsynes med sikkerhedsventil *: ja nej A1slagvolumen 25 l/s samt A1 100 kg, B2 0,0 kg, A3 0,0 kg Anlæg forsynes med elektromekanisk HT pressostat **: ja Med manuel reset ikke som driftspressostat Anlæg forsynes med manometre HT og LT side: ja nej A1 100 kg, B2 25 kg, A3 2,5 kg Hvis nej forsynes med tilslutningsstuds manometre: ja nej A1 10 kg, B2 2,5 kg, A3 1,0 kg Sikkerhedskategorisering af de enkelte komponenter fremgår af udfyldt Stykliste. Enheden: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Anlægget CE mærkes iht: Maskindirektivet Trykudstyrsdirektivet Atex direktiverne Anlæg leveres som: Komplet færdig enhed Installation * Betingelsen er, at alle afspærringsventiler i anlægget er med dækhætte ellers se standarden. ** Elektronisk HT sikring må kun anvendes, hvis den er specielt godkendt til det iht. harmoniseret Europæisk Standard. B 007 Indplaceringsskema.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 2

27 Stykliste Sikkerhedskategorisering af anlægsdele Beholder 1: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Beholder 2: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Beholder 3: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Beholder 4: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Beholder 5: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Rørsystem 1: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Rørsystem 2: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Rørsystem 3: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Rørsystem 4: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Rørsystem 5: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Rørsystem 6: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Rørsystemer trykprøves med: x PS efter godkendt procedure for trykprøvning med luftart. Enheden: Sikkerhedskategori/kontrolklasse: A3,3/C I/C II/C III/B IV/A Benævnelse/funktion: Opstillingskontrol *. Anlægget CE mærkes iht: Maskindirektivet Trykudstyrsdirektivet Atex direktiverne Anlæg leveres som: Komplet færdig enhed Installation * Beholdere og enheder af kontrolklasse A og B skal opstillingskontrolleres af et inspektionsorgan og forsynes med udstyrsjournal, besigtigelsesskilt og have udført besigtigelser og eftersyn iht. At 100 bekendtgørelsen. ** Rørsystemer af kontrolklasse A og B skal have udført besigtigelser og eftersyn iht. At 100 bekendtgørelsen. ** ** ** ** ** ** B 007 Indplaceringsskema.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 2 af 2

28 Risikovurdering Oprettet dato: Kundenummer: Tlf.: Sagsnummer: Kundeadresse: Rekv. nr.: Udfyldt af: Punkt med risiko: Udslip af kølemidler og støj Direktiv Punkt *: MD MD Foranstaltning til acceptabel reduktion af risikoen (punkthenvisning refererer til pren 378 2:2003): Anlæg omfattet af punktet sæt Maksimal fyldningsstørrelse fastlagt iht. pren 378 1:2003 Annex C. Myndighedernes støjkrav er opfyldt. Advarsel om høreværn er opsat hvis nødvendigt. Materialer valgt iht. fastsat PS i Indplaceringsskema alle valgte materialer er mindst fremstillet og afprøvet til det fastsatte PS, for den anlægsdel, hvor de er monteret. Valg af materialer MD PED 1.1 PED 1.2 PED 1.3 Komponenter PED Alle komponenter er trykprøvet af fabrikanten og tæthedsprøves efter montage. De funktionsprøves før og under opstart. Permanente samlinger PED Kontrolleres efter montage visuelt og ved trykprøvning iht. Ikke destruktiv test PED Arbejdskort. Ikke destruktiv undersøgelse udføres hvis nødvendigt iht. Arbejdskort. Håndtering af maskinen under MD Anlægget er pladsbygget, derfor er krav i ikke relevante transport Undersøgelse PED 2.4 Anlægget må kun betjenes af særligt uddannet personale og dette Fyldning og tømning PED 2.5 er anført i betjeningsvejledningen. Drænledninger m.m. er forsynet PED 2.9** med blændhætter o.l. under normal drift. Anlægget er forsynet med afspærringsventiler, så anlægget kan opdeles under service, så tab af kølemiddel undgås. Der er monteret aftapningssteder for kølemiddel. Tæring PED 2.6 Rørbæringer er monteret iht. punkt og vibrationseliminatorer Slidtage PED 2.7 er monteret, så de ikke påvirkes af træk i længderetningen. Vibrationer MD Rør og komponenter efterses årligt for tæring og slidtage iht. brugsvejledning. Anlæg som en enhed PED 2.8 PS er fastsat iht. Indplaceringsskema samt alle rør og komponenter er beregnet til et tryk på mindst PS. Enheden er sikret mod overskridelse af PS iht. Indplaceringsskema. Betjeningsanordninger MD Anlægget er forsynet med nødvendige betjeningsmuligheder herunder aflåselig hovedafbryder. Da det er specielt uddannede personer, der skal lave eftersyn, reparation og andre indgreb på anlægget er rørsystemer ikke mærket med farvekoder og flowretninger. Komponenter er af samme grund ikke mærket med specielle identifikationsmærkninger. Igangsætning MD Brugsvejledning indeholder oplysninger om ingangsætning og stop Stop af maskinen MD af maskinen. Svigt af energiforsyningen MD Svigt af energiforsyning til styrekredsens forskellige komponenter stopper kompressor i anlægget. Væskemagnetventiler, der kan være medvirkende til væskeslag i kompressor og rør efter opstart, er NC typen. Svigt af styresystemet MD Svigt i styresystemet stopper kompressor og lukker magnetventiler, som kan være medvirkende til væskeslag efter opstart igen. * Der henvises til hhv. Maskindirektivets (MD) væsentlige sikkerheds og sundhedskrav iht. pren378 2:2003 annex ZB og Trykudstyrsdirektivets (PED)væsentlige sikkerhedskrav iht. pren 378 2:2003 annex. ZA. ** Punkt a, b og c. B 008 Risikovurdering.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 2

29 Risikovurdering fortsat Sagsnummer: Rekv. nr.: Punkt med risiko: Materialestyrke Stabilitet Brud under drift Materialer Sammenføjning Direktiv Punkt *: PED 2.1 PED til PED MD MD PED 4 PED 6 PED PED PED 7.2 til PED 7.5 MD MD MD 1.4 PED 2.3 Foranstaltning til acceptabel reduktion af risikoen (punkthenvisning refererer til pren 378 2:2003): Anlæg omfattet af punktet sæt PS er fastsat ud fra Indplaceringssskema iht. punkt og alle valgte materialer er mindst fremstillet og afprøvet til det fastsatte PS, for den anlægsdel, hvor de er monteret. Rør og fittings anvendt og monteret så de overholder krav iht. pren 378 2:2003. Bevægelige dele Sikker betjening og drift Bevægelige dele er beskyttet med afskærmning, afløbsledninger fra sikkerhedsventiler o.l. føres til det fri godt fri af indsugning til ventilationsanlæg o.l., rør og studse, der ikke bruges skal være forsynet med blændhætte og varme overflader isoleres, så personer ikke kan komme til skade El forsyning MD Elforsyningen overholder gældende regler på området og der Isolering af energikilder MD anvendes CE mærkede el tavler. Statisk elektricitet MD Fejlmontering MD Montage af anlægget foretages af eller under overvågning af særligt uddannede personer og iht. dimensioneringsgrundlag. Ekstreme temperaturer MD Alle varme overflader er beskyttet mod berøring og kontakt med brandbare og eksplosive kølemidler. Beskyttelse mod for højt tryk MD Anlægget er forsynet med sikkerhedsudrustning iht. Ekstern brand MD Indplaceringsskema, denne beskyttelse tager også højde for PED 2.10 ekstern brand ved anlægget. PED 2.11 PED 2.12 Adgang MD Alle rør og samlinger er monteret, så de kan inspiceres. Måleudstyr Advarselsudstyr Advarsel Mærkning Instruktion Vedligeholdelse Slutkontrol MD MD MD MD PED 3.3 MD PED 3.4 MD PED PED PED Minimum forsynet med manometre og sikkerhedsudstyr iht. Indplaceringsskema. Advarselsskilt opsat iht. Arbejdskort. Mærkning er udført iht. Arbejdskort. Brugsvejledning leveret med anlæg iht. At vejledning B.1.2 CE mærkede maskiner og punkt Nødvendig vedligeholdelse er beskrevet i brugsvejledning. Er gennemført iht. Arbejdskort. B 008 Risikovurdering.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 2 af 2

30 Evakueringsattest Udført dato: Sagsnummer: Udført af: Ønsket sluttryk: 2,7 mbar absolut Start: Starttidspunkt. Starttryk: bar overtryk Temperatur ved start: C Slut: Tidspunkt: Opnået tryk: Temperatur: C Status for evakuering: Status for evakuering: Godkendt eller ikke godkendt. Data for vakuummeter: Identifikationsnummer iht. udstyrsliste, sidste kalibreringsdato. Bemærkninger: Dato og underskrift af ansvarlig for evakuering: mbar absolut B 009 Evakueringsattest.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

31 Trykprøveattest Udført dato: Sagsnummer: Udført af: PS HT side: bar PS LT side: bar Prøvetryk HT side: bar Prøvetryk LT side: bar Prøvemedium: Nitrogen N2 Trin i trykprøvningen HT side: 1. trin: 7,0 bar alle samlinger undersøgt med skum for utæthed 2. trin: 10,0 bar trykket holdt i 5 min. Efterfølgende trin: 5 ΔP hvert trin holdt i 5 min. Sluttryk: Holdetid efter sluttryk: 30 min. Trin i trykprøvningen LT side: bar holdt i 30 min. 1. trin: 7,0 bar alle samlinger undersøgt med skum for utæthed 2. trin: 10,0 bar trykket holdt i 5 min. Efterfølgende trin: 5 ΔP hvert trin holdt i 5 min. Sluttryk: Holdetid efter sluttryk: 30 min. Status for trykprøvning: Status for trykprøvning: Godkendt eller ikke godkendt. Data for prøveinstrument: Identifikationsnummer iht. udstyrsliste, sidste kalibreringsdato. Status for visuel kontrol af samlinger i anlæg: Bemærkninger: Dato og underskrift af ansvarlig for trykprøvning: bar holdt i 30 min. B 010 Trykprøveattest.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

32 Idriftsætningsattest Udført dato: Sagsnummer: Udført af: Kølemiddel: Type: Påfyldt: kg Pressostat HT side: Indstillingstryk: bar Brydetryk: bar Pressostat LT side: Indstillingstryk: bar Brydetryk: bar Trykgastemperatur: C ved fuld belastning Lufttemperatur: C ved fuld belastning målt ved kondensator Kondenseringstryk: Sugegastemperatur: Sugetryk: Smøreolietryk: Oliedifferenstrykssikring: Alarmanlæg: Visuel kontrol af rør: Visuel kontrol af enhed: CE mærkning påsat: Advarselsskilt opsat: Brugsvejledning udleveret: Instruktion i brug er foretaget: Bemærkninger til idriftsætningen: bar ved fuld belastning C ved fuld belastning bar ved fuld belastning bar bar for brydetryk OK hvis findes og er afprøvet og i orden OK hvis rørsystemer er i orden OK hvis enheden er i orden OK hvis foretaget OK hvis foretaget OK hvis udleveret OK hvis foretaget Dato og underskrift af ansvarlig for idriftsætningen: B 011 Idriftsætningsattest.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 1

33 Kvalifikationsmatrix Medarbejdere EN Eigil Nielsen NF Niels Frandsen TN Troels Nielsen PN Peter Nyholm PB Pernille Gregersen DP Dorte Petersen HH Hans Hansen Funktioner: Direktør Overmontør Bogholder Montør X Kvalifikationer til arbejde på: Anlægstype X* Anlægstype A* Anlægstype B* Anlægstype C* Anlægstype D* Instrueret til arbejde med: HFC kølemidler (X, A og B) CO2 (X, A og B) Ammoniak (X, C og D) HC kølemidler (X, C og D) Indehaver af certifikater o.l.: Svejsecertifikat Svejsecertifikat PED Loddecertifikat Loddecertifikat PED Kørekort til servicebil Trailerkørekort Efteruddannelser: Praktisk lovgivning** Administrativ lovgivning** * defineret i på næste side under medarbejderstyring. ** AMU uddannelser: Praktisk lovgivning = 45607, Køleteknik, lovgivning, praktik og Administrativ lovgivning = 45xxx, Køleteknik, lovgivning, anlægshåndtering. = Godkendt til X = Under uddannelse til Ingen markering = Ikke godkendt til = Ønsket Uddannelsesbaggrund for den enkelte medarbejder fremgår af Stamdatablad. B 012 Kvalifikationsmatrix.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 1 af 2

34 Medarbejderstyring Procedure for styring af medarbejdere til de enkelte opgaver i virksomheden. Virksomheden arbejder med alle typer anlæg iht. til lovgivningen. Denne procedure beskriver, hvilke uddannelser eller trin i uddannelsesforløb, som giver adgang til at arbejde på de forskellige anlægstyper. Anlægstyperne er defineret som: Type X anlæg er med kølemiddelfyldning under 1,0 kg af alle typer kølemidler. og med kølemiddelfyldning mellem 1,0 og 2,5 kg af alle typer kølemidler. Type A anlæg er med kølemiddelfyldning mellem 2,5 og 50 kg af gruppe 2 kølemidler. Type B anlæg er med kølemiddelfyldning over 2,5 kg af gruppe 2 kølemidler. Type C med kølemiddelfyldning mellem 2,5 og 50 kg af alle typer kølemidler. Type D med kølemiddelfyldning over 2,5 kg af alle typer kølemidler. Anlægstyperne X, A og B underopdeles i: HFC kølemidler og CO2 kølemiddel Anlægstyperne C og D underopdeles i: Ammoniak og HC kølemidler Det fremgår af Kvalifikationsmatrix (13), hvilke kølemidler, den enkelte medarbejder er kvalificeret til at arbejde med. Uden særlig køleteknisk uddannelse Erfaring i anlægstypen (sidemandsoplæring) Køleteknikerlærlinge Efter gennemført 1. hovedforløb i køleteknikeruddannelsen Efter gennemført 2. hovedforløb i køleteknikeruddannelsen Efter gennemført 3. hovedforløb i køleteknikeruddannelsen Køleteknisk uddannede medarbejdere med AMU uddannelser 41325, køleteknik, introduktion, 41326, køleteknik, el teknik og 41327, køleteknik, styring Udover ovenstående uddannelser 41328, køleteknik, beregning og 41329, anlæg Faglærte køleteknikere (kølemontører) og medarbejdere med certifikat Arbejder på anlægstyper, som de har certifikat til ( ) * Instruktion betyder at medarbejderen skal være instrueret i de opgaver, som skal udføres. Det fremgår af Kvalifikationsmatrix på foregående side, hvilke underopdelinger, som medarbejderen er instrueret i at arbejde med. ** Overvågning betyder en gennemgang af opgaven inden udførelsen, hvor det sikres, at medarbejderen har forstået opgavens omfang der instrueres i, at der skal ringes til overmontøren ved enhver tvivl om opgaven under udførelsen af denne. Medarbejderne informeres løbende om, hvilken anlægstype og undergrupper af kølemidler, de er kvalificerede til at arbejde med. Uddannelsesbaggrund for den enkelte medarbejder fremgår af Stamdatablad. Anlægstype X Anlægstype A Anlægstype B Anlægstype C Anlægstype D Instruktion * Overvågning * B 012 Kvalifikationsmatrix.doc Version nr. 1 gyldighedsdato: 1/ Side 2 af 2

Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten. Kvalitetsledelses håndbog DS/EN ISO 9001:2000

Den jydske Haandværkerskole, Ellemosevej 25, 8370 Hadsten. Kvalitetsledelses håndbog DS/EN ISO 9001:2000 Den jydske Haandværkerskole Ellemosevej 25, 8370 Hadsten,, fax: 8691 5240 Web: www.hadstents.dk mail: djh@hadstents.dk Kvalitetsledelses håndbog DS/EN ISO 9001:2000 00 KVL Håndbog.doc Version nr. 1 gyldighedsdato:

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16

Niels Christian Nielsen. Maskindirektiv og CE 07. nov. 16 & 1 Sikkerhed & Industrirobotter DI BSC Metal- og maskinindustrien Fagretslige jura med overenskomst, arbejdstid etc. Arbejdsmiljø Uddannelse Interessevaretagelse MMI arbejdsmiljø udvalg Arbejdsmiljø vejledninger

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag

Togvedligeholdelse. Driftsafvikling. Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Togvedligeholdelse Driftsafvikling Introduktion til QMA og Driftsafviklings arbejdsgrundlag Driftsafvikling 1. august 2009 Driftschef (1) Service Sekretariat (2,10) IC4 koordinering (3) Kgc. København

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer

De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer De overordnede rammer for tilsyn på store gasinstallationer ATEX Forum møde den 26. november 2013 Kent Eriksen Indhold Generelt vedrørende love, lovbekendtgørelser og reglementer. Lov, bekendtgørelser

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger

Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Identifikation af ledninger - ledningsmærkninger Hvorfor og hvordan? Der har igennem længere tid verseret heftige diskussioner om dette spørgsmål. Hvorfor egentligt ofre tid og penge på en sådan opmærkning.

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde

Bilag 1-2 til. 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde Bilag 1-2 til 9.3 Kundekrav til tjenesteyderes sikkerhedsarbejde 1 Bilag 1 GES-ordningen Godkendelsesordningerne der fungerer i Fredericia og Kalundborg kaldes "Godkendelse af Entreprenørers Sikkerhedsarbejde"

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER H * DANSKE ARK * KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 -Ol 2011-07-01 Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem Indhold Introduktion Grundlag Struktur Systematik

Læs mere

TANK- OG RØRINSTALLATIONER

TANK- OG RØRINSTALLATIONER PRO LINE TANK- OG RØRINSTALLATIONER til tekniske gasser VERSION 2015/04 MYNDIGHEDSKRAV OG GODKENDELSER Når man skal installere et tankanlæg stilles der store krav til produktkvalitet og dokumentation.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere