AN VR GuppyLife <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2012 00017 VR 2010 02457 GuppyLife <w> - Indsigelse - Forvekslelighed"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR GuppyLife <w> - Indsigelse - Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR GuppyLife <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR GuppyLife <w> er forveksleligt med indsigers ældre registrering MP LIFE <w> og EF-registrering CTM LIFE <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2013, den 31. januar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk Deichmann og Jens Schovsbo) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Medion AG v/zacco Denmark A/S Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. april 2012 vedr. VR GuppyLife <w> Indehavet af: Guppy ApS v/per Rosendal Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet kan tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens synspunkt om, at der ikke er forvekslelighed mellem indehavers varemærke, GuppyLife, og klagers mærke, LIFE. Der henvises til styrelsens begrundelse i afgørelsen af 25. april Klager har påpeget, at indehavers mærke fejlagtigt er skrevet med majuskler i styrelsens afgørelse, og at afgørelsen derfor er truffet på et fejlagtigt grundlag. Ankenævnet bemærker hertil, at fejlskrivningen er uden betydning for sagen, idet forvekslelighedsvurderingen får samme udfald med den korrekte angivelse af indehavers varemærke.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 14. juli 2010 indleverede Guppy ApS v/per Rosendal ansøgning om registrering af mærket GuppyLife <w> for: Klasse 09: Software til computerspil; computerspil (software); programmer med computerspil; computersoftware til videospil eller til spillemaskiner; computerprogrammer (software) til video- og computerspil; videodiske, optagne diske, optagne bånd, kassetter, cd er; cd-rommer, indspillede databærere til computere; lydoptagelser, videooptagelser; computersoftware til brug ved afspilning af videospil, computerspil (software) og onlinecomputerspil; software, der gør det muligt at spille video-, computer- og onlinespil på flere platforme; software, der kan downloades, til udvikling, design, ændring og individuel tilpasning af video-, computer- og onlinespil; spillekonsoller; elektroniske publikationer (der kan downloades) leveret online fra databaser eller Internettet; dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 28: Spil og legetøj; apparater til elektroniske spil, andre end sådanne kun til brug med fjernsynsapparater (legetøj), automatiske spil, undtagen spil kun til brug sammen med fjernsynsapparater (legetøj); brætspil, spillebægre, spillekort, spillemærker, jetoner, apparater til uddeling af spillekort, audiovisuelle spil på computerhardwareplatforme (legetøj); håndholdt udstyr til computerspil (legetøj); maskiner til videospil (legetøj), håndholdte maskiner til hjemmevideospil (legetøj); dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 41: Underholdningsvirksomhed i form af interaktive onlinespil leveret via et globalt computernetværk; underholdning udbudt via Internettet; onlinespillevirksomhed, herunder matchning af flere spillere; online underholdning i form af turneringer, fantasisportsligaer, quizzer; tilvejebringelse af computerspil online; onlineinformation vedrørende underholdning inden for computerspil; spil leveret via mobiltelefonkommunikation; levering af spil til mobiltelefoner; elektroniske onlinepublikationer (som ikke kan downloades). Varemærket blev registreret den 23. september 2010 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 6. oktober /13

3 Den 6. december 2010 gjorde Zacco Denmark A/S indsigelse på vegne af MEDION AG mod gyldigheden af det registrerede mærke GuppyLife. Indsiger henviste til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar Indsigelsen blev nedlagt under henvisning til, at indehavers varemærke VR GuppyLife <w> er forveksleligt med indsigers ældre rettigheder til varemærket LIFE <w> i henhold til den danske designering af IR samt EU-varemærkeregistre-ringen CTM Indsiger gjorde gældende, at der er risiko for forveksling mellem indsigermærkerne og det foreløbigt registrerede varemærke. Ved brev af 22. marts 2011 fremsendte indsiger en uddybende begrundelse for indsigelsen. Det blev bl.a. anført, at idet indsigers mærke LIFE er helt indeholdt i mærket GuppyLife, er der en klar risiko for forveksling, ligesom det anførtes, at der foreligger en klar risiko for, at forbrugerne forudsætter en forbindelse mellem såvel varer som producenterne af de varer solgt under varemærkerne LIFE og GuppyLife. I sin argumentation henviste indsiger bl.a. til ECJs afgørelse C120/04 Medion AG v Thomson Multimedia ligesom det anførtes, at GUPPY desuden er et selskabsnavn, hvorfor det ikke bærer den tilstrækkelige grad af særpræg, der skal til for at fjerne forvekslingsrisikoen. Den 12. maj 2011 fremkom indehaver med sine kommentarer til den nedlagte indsigelse. Indehaver anførte blandt andet, at det er vanskeligt at kunne se, at der skulle være en risiko for at forveksle de to varemærker, idet Medion sælger discount pc-udstyr, og indehaver laver interaktiv underholdning til piger. Den 25. april 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende: I varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis "der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: GUPPYLIFE <w> (VR ) Registreret for: 09 Software til computerspil; computerspil (software); programmer med computerspil; computersoftware til videospil eller til spillemaskiner; computerprogrammer (software) til video- og computerspil; videodiske, optagne diske, optagne bånd, kassetter, cd er; cd-rommer, indspillede databærere til computere; lydoptagelser, videooptagelser; computersoftware til brug ved afspilning af videospil, computerspil (software) og onlinecomputerspil; software, der gør det muligt at spille video-, computer- og onlinespil på flere platforme; software, der kan downloades, til udvikling, design, ændring og individuel tilpasning af video-, computer- og onlinespil; spillekonsoller; elektroniske publika- 3/13

4 tioner (der kan downloades) leveret online fra databaser eller Internettet; dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 28 Spil og legetøj; apparater til elektroniske spil, andre end sådanne kun til brug med fjernsynsapparater (legetøj), automatiske spil, undtagen spil kun til brug sammen med fjernsynsapparater (legetøj); brætspil, spillebægre, spillekort, spillemærker, jetoner, apparater til uddeling af spillekort, audiovisuelle spil på computerhardwareplatforme (legetøj); håndholdt udstyr til computerspil (legetøj); maskiner til videospil (legetøj), håndholdte maskiner til hjemmevideospil (legetøj); dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 41 Underholdningsvirksomhed i form af interaktive onlinespil leveret via et globalt computernetværk; underholdning udbudt via Internettet; onlinespillevirksomhed, herunder matchning af flere spillere; online underholdning i form af turneringer, fantasisportsligaer, quizzer; tilvejebringelse af computerspil online; onlineinformation vedrørende underholdning inden for computerspil; spil leveret via mobiltelefonkommunikation; levering af spil til mobiltelefoner; elektroniske onlinepublikationer (som ikke kan downloades). Indsigers mærke: (MP ) Registreret for følgende samt for udvalgte varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 7, 8, 10, 11, 16, 21, 37, 38 og 42: LIFE <w> Klasse 9: Communication apparatus and entertainment apparatus and parts thereof, included in this class, especially radios, car radios, record players, cassette recorders, headphones, video cameras and recorders, record players for digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmitting, amplifying and reproduction of sound and images, loudspeakers, television sets, video games (for connection to a television), video cassettes (prerecorded and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and monitoring devices and operational systems made thereof; electric and electronic calculators, inclusive of pocket calculators; electronic data processing machines, computers, computer peripheral equipment and parts thereof, included in this class, inclusive of computers for games, computers for home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds (external and internal), storage modules, storage systems (external and internal), essentially consisting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs stored an data media; game software; photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the use in telecommunication and communication engineering, included in this class, including ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones, display-radio-receivers, telephone earpieces, telephone answering machines, telecopiers (telefax), intercommunication 4/13

5 apparatus, hands-free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included in this class; transmitting and receiving stations for communication engineering and data communication, inclusive of antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters, microwave converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets, wide-band communication systems; alarm devices and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils, included in this class, especially sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen scales, curling tangs, electric irons; thermometers, weather stations; bicycle computers; cables, table clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery chargers, electric power supplies for all the aforementioned goods included in this class. Klasse 41: Rental of the goods named in class 9 and their accessories, as well as rental of exposed films and feature films, audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduction of image and/or sound; prerecorded and blank tapes and films for the recording of sound and/or image. Indsigers mærke: (CTM ) Registreret for følgende, samt for udvalgte varer i klasserne 7,8,10,11 og 16: LIFE <w> Klasse 9: Magnetiske kodere; magnetiske databærere; optiske datamedier; databehandlingsapparater; optiske tegnlæsere; skrivere og/eller læsere (databehandling); magnetiske databærere; mus (databehandlingsudstyr); optiske databærere; pladeskiftere (edb); billedlæsere (data); hukommelser til databehandlingsanlæg, cpu'er (til databehandling); cd-rommer; compactdiske (audiovisuelle); computere; registrerede computerprogrammer; optaget computersoftware; computere (spilleprogrammer til); styreprogrammer til computere (lagrede); perifert computerudstyr; computerprogrammer (der kan downloades); computertastaturer; printere til anvendelse sammen med computere; håndledsstøtter til anvendelse sammen med computere; koblere (databehandlingsudstyr); laptops (computere); floppydiskdrev; (til computere) skærme; (computerhardware) skærme (computerprogrammer) navigationsapparater til køretøjer (computere monteret i køretøjer); notebooks (computere); perifert computerudstyr; computerprogrammer; computersoftware (registreret); computerspilprogrammer; tastaturer til computere; elektrisk udstyr til fjernelse af makeup; akkumulatorer (gitre til elektriske), akkumulatorer (elektriske opladere -), akkumulatorer (plader til elektriske -), akkumulatorer (elektriske); alarmklokker, elektriske; samledåser, -kasser (elektricitet), indikatorer (elektriske); elektroniske opslagstavler; elektriske batterier; elektriske strygejern; elektriske tyverihindrende installationer; elektriske ledninger; jernbanesporskifter (fjernstyringer til) (elektrodynamiske); elektriske kabler; kondensatorer; elektromagnetiske spoler; elektroniske publikationer (som kan downloades); elektroniske penne (dataskærme); elektriske udladningsrør, ikke til belysning; indretninger til forhindring af interferens (elektriske); elektriske batterier til køretøjer; apparater til fjernstyring (signalering) (elektrodynamiske); fotokopieringsmaskiner (fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske induktorer; elektriske apparater til tiltrækning og udryddelse af insekter; forbindelsesklemmer (elektriske); klokker (dør-) (elektriske); opladere til elektriske batterier; elektrisk opvarmede curlere; elektriske svejseapparater; elektriske loddejern; selenoide ventiler (elektromagnetiske etageafbrydere); elektriske måleapparater; elektrisk opvarmede hårcurlere; elektriske låse; sendere af elektroniske signaler; elektroniske sikringsetiketter til varer; elektrisk opvarmede sokker; elektroniske penne (dataskærme); elektriske summere; elektro- 5/13

6 niske lommeoversættere; elektroniske planlægningskalendere; elektriske dørklokker; elektriske døråbnere; elektriske dørlukkere; elektriske overvågningsapparater; compactdiske (audiovisuelle); modtagere (lyd, billede); pickups til pladespillere; bånd til rensning af tonehoveder; pickups til pladespillere; apparater til optagelse af lyd; båndoptagere; lydmåleapparater; medier til lydoptagelser; apparater til transmission af lyd; lydforstærkere; apparater til lydgengivelse; underholdningsapparater tilpasset anvendelse sammen med fjernsynsmodtagere; temperaturvisere; videotelefoner; (højttaler-) kabinetter; brevvægte; cd-afspillere; fjernsynsapparater; telefonapparater; kameraer til optagelse af biograffilm; skæreapparater til film; radiotelefonisæt; klokker (signal-); højdemålere; kassetteafspillere; kompasser; hovedtelefoner; laserpointere; mikrofoner; mobiltelefoner; modemmer; navigationsinstrumenter; linser [optik]; musemåtter; plottere; fremviserapparater; projektionsskærme; projektorer (til lysbilleder) radioer; smartkort (kort udstyret med integrerede kredsløb); videospil som ekstraudstyr til fjernsynsapparater; walkie-talkier; videokameraer; videooptagere; sikkerhedshjelme til sport; førnævnte varer ikke med indhold af pædagogisk eller underholdende karakter til generel distribution;alle de førnævnte varer bortset fra programmer med brætspil til computere, computerbrætspil og videobrætspil alene til brug sammen med fjernsynsmodtagere, elektroniske brætspil, videobrætspil til sammenkobling til et fjernsyn, software til brætspil, kort/diske/bånd/ledning/kredsløb til bæring af eller med brætspil og/eller software til spil og/eller arkadebrætspil, maskiner med brætspil, herunder enarmede tyveknægte. Klasse 28: Stationære motionscykler; apparater til bodybuilding; diskos til sportsbrug; drager; skøjtestøvler; køretøjer (fjernstyrede); formindskede modeller af køretøjer; badmintonsæt; paraglidere (firkantede faldskærme, ikke til udspring fra fly); apparater til motionstræning; håndvægte; inlinerulleskøjter; maskiner til legemsøvelser; skateboards; borde til indendørs fodbold Klasse 42: Programmering af computere; installation af computer software; udlejning af databehandlingsudstyr; genfinding af computerdata; opdatering af computersoftware; computerrådgivning; kopiering af computerprogrammer; ajourføring af computersoftware; design af computersoftware; udlejning af computersoftware; rådgivning vedrørende computere; genoprettelse af computerdata; computerprogrammer (installation af -), computersoftware (ajourføring af -); design af computersystemer; systemanalyse; design af computersystemer; design af computersoftware; design af computersystemer; installation af computerprogrammer; konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring); kopiering af computerprogrammer; udlejning af computersoftware; vedligeholdelse af computersoftware; genfinding af computerdata; installation af computer software; design og vedligeholdelse af websteder for andre Parternes mærker er begge registrerede som ordmærker. Indehavers mærke er et relativt langt ord på 9 bogstaver opdelt i fire stavelser GUP-PY-LI-FE. Guppy er betegnelsen for en akvariefisk og ordet life kan slås op i Gyldendals Store Røde Ordbøger (engelsk/dansk) som betydende liv eller livs-. Indsigers mærke består af ordet LIFE, et forholdsvis kort mærke på 4 bogstaver opdelt i stavelserne LI-FE. Indsigers mærke er helt indeholdt i det angrebne mærke som den afsluttende del af dette. Indsiger har i sin argumentation for mærkernes forvekslelighed henvist til EF-domstolens præjudicielle afgørelse af 6. oktober 2005 i sagen C-120/04 vedrørende mærket THOMSON LIFE. 6/13

7 I den nævnte præjudicielle afgørelse forholder EF-domstolen sig til den situation, at et yngre mærke (THOMSON LIFE) er sammensat af indehaverens virksomhedsnavn (THOMSON) og et ældre varemærke (LIFE). EF-domstolen blev i hovedsagen bedt om at tage stilling til, om der ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne kan lægges mere vægt på mærkedelen LIFE, idet mærkedelen THOMSON blot henviser til indehavers virksomhedsnavn. I EF-domstolsafgørelsens præmis 30 udtaler domstolen følgende: Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel. Endvidere konkluderer EF-domstolen, at.direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri. Efter Styrelsens opfattelse fandt EF-domstolen med andre ord, at mærket THOMSON LIFE godt kan anses for at være forveksleligt med mærket LIFE, hvis det må antages, at forbrugerne vil opfatte mærkedelen THOMSON som virksomhedsnavnet for indehaveren af varemærket, således at mærkedelen LIFE fremstår som et selvstændigt kendetegn i varemærket THOMSONLIFE. Det er i nærværende sag ikke styrelsens opfattelse, at mærkeelementet GUPPY i indehavers mærke fremstår som, eller af forbrugeren vil blive opfattet som, en henvisning til et virksomhedsnavn eller producenten af varen, hvorfor der ikke under henvisning til afgørelse C-120/04 er basis for at tillægge dette mærkeelement mindre betydning for vurderingen af ligheden mellem de to mærker GUPPYLIFE OG LIFE. Begrundelsen herfor er blandt andet, at indehavers mærke fremtræder som en helhed og ikke som en sammensætning af to selvstændige særprægede mærkebestanddele. Det bemærkes i denne forbindelse, at life har en for de fleste forbrugere ganske kendt betydning og i varemærkemæssig sammenhæng er en yderst hyppigt forekommende mærkebestanddel i mange forskellige kombinationer. Spørgsmålet om mærkernes lighed skal herefter foretages ud fra en helhedsvurdering af mærkerne. Uanset at indsigers mærke er indeholdt som den afsluttende bestanddel af indehavers mærke, er det herefter styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Styrelsen har ved denne vurdering lagt afgørende vægt på, at mærkerne synsmæssigt adskiller sig væsentligt fra hinanden, idet der er tale om mærker på henholdsvis 9 og 4 bogstaver, hvorved indehavers mærke synsmæssigt er mere end dobbelt så langt som indsigers mærke. Derudover fremtræder den indledende bestanddel GUPPY i indehavers mærke som en yderst særpræget og dominerende mærkebestanddel og dermed som den del af mærket forbrugeren naturligt vil hæfte sig ved. Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at indehavermærket GUPPYLIFE og indsigermærket LIFE ikke har tilstrækkelig lighed til at mærkerne, selv ved varesammenfald, vil være forvekslelige. Idet der ikke er tilstrækkelig lighed mellem indehavers mærke og indsigers mærke, til at der foreligger en risiko for forveksling, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, tages indsigelsen ikke til følge, og registreringen vil fortsat være gyldig. 7/13

8 Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2.. Denne afgørelse blev med brev af 25. juni 2012 fra Zacco Denmark A/S på vegne Medion AG indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: I medfør af bestemmelsen i 46 i Varemærkeloven indbringer vi herved på vegne vor klient MEDION AG Patent- og Varemærkestyrelsens ovennævnte afgørelse af 25. april 2012 for Ankenævnet. Påstand: Vi påstår herved, den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse omgjort, således at registrering af VR ophæves i sin helhed. Anbringender: Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende: Klagers varemærke er til hinder for registrering af VR idet der er risiko for forveksling, jf. 15, stk. 1 nr. 2, jf. stk. 2, nr. 1 a) og c) Da vi først i dag har modtaget instruktion om at anke afgørelsen, skal vi venligst anmode om, at der gives en fristforlængelse til at uddybe klagen Med brev af 30. juli 2012 fremsendte fra Zacco Denmark A/S på vegne Medion AG uddybet klage som følger: I forlængelse af den formelle anke som nedlagt i vores brev af d. 25. juni 2012, på vegne af vores klient MEDION AG, skal vi hermed uddybe ovennævnte anke i medfør af bestemmelsen i 46 i Varemærkeloven. Påstand: Vi påstår herved den af Patent- og Varemærkestyrelsen trufne afgørelse ændret således at det foreløbigt registrerede varemærke VR GuppyLife nægtes endelig registrering. Sagsfremstilling: Vi henviser til den i sagen for Patent- og Varemærkestyrelsen omhandlede brevveksling. Anbringender: Til støtte for nærværende klage gøres det for klageren gældende: At Styrelsens vurdering af mærkernes forvekslelighed fejlagtigt beror på den antagelse, at det foreløbigt registrerede mærke udelukkende er skrevet i majuskler (GUPPYLIFE). At denne fejlagtige antagelse medfører, at Styrelsen tolker Domstolens dom C-120/04 (THOMSON LIFE) forkert i forhold til den foreliggende sag og, at dette medfører et ukorrekt resultat af forvekslelighedsvurderingen. Til støtte herfor skal vi henvise til Styrelsen afgørelse af den 25. april I afgørelsen henviser Styrelsen konsekvent til det foreløbigt registrerede mærke som værende ansøgt udelukkende i majuskler 8/13

9 (GUPPYLIFE). Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det udelukkende er begyndelsesbogstavet i hvert af mærkets to ord der er skrevet i majuskler (GuppyLife). Det fremgår med al tydelighed af Styrelsens afgørelse, at det har spillet en afgørende rolle i forvekslelighedsvurderingen, at Styrelsen har været af den opfattelse, at mærket er skrevet udelukkende i store bogstaver. Således konkluderes det, at Begrundelsen herfor (afgørelsen) er blandt andet, at indehavers mærke fremtræder som en helhed og ikke som en sammensætning af to selvstændige særprægede mærkebestanddele. På den baggrund konkluderer Styrelsen, at der ikke, under henvisning til C-120/04, er grundlag for at antage, at mærket vil blive opfattet som en sammentrækning af to ord, hvorfor spørgsmålet om mærkernes lighed skal foretages ud fra en helhedsvurdering. I modsætning til Styrelsen er vi af den opfattelse, at det faktum, at mærkernes respektive bestanddele er skrevet med stort begyndelsesbogstav (GuppyLife), spiller en afgørende rolle i hvorledes en gennemsnitsforbruger vil opfatte mærket, idet det understreger, at mærket er en sammentrækning af to selvstændige ord, hvorfor mærket ikke, som anført af Styrelsen, fremstår som en uadskillelig helhed. Da det foreløbigt registrerede varemærke (GuppyLife), således naturligt fremstår som en sammentrækning af to selvstændige ord, er det vores opfattelse, under henvisning til præmis 30 i C-120/04, at en gennemsnitsforbruger ikke vil opfatte mærket som en helhed men snarer som en sammentrækning af ansøgers virksomhedsnavn Guppy samt det engelske ord Life, således at mærkebestanddelen Guppy bevarer en selvstændig adskillelsesevne uden at Guppy i øvrigt udgør mærkets dominerende bestanddel. Sammenfattende skal vi derfor gøre gældende, at idet vores klients tidligere varemærker LIFE har en normal adskillelsesevne, det faktum, at det ansøgte varemærke består af en sammentrækning af ansøgers virksomhedsnavn samt vor klients ældre varemærker og er ansøgt for identiske og ligeartede varer og tjenesteydelser, er det vores opfattelse, at mærkerne, i modsætning til Styrelsens konklusion er forvekslelige. Klager skal forbeholde sig retten til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen, såfremt et høringssvar fra Styrelsen måtte give anledning hertil. Vi ser med interesse frem til at modtage Ankenævnets svar i sagen og skal forbeholde os retten til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen såfremt Ankenævnets svar måtte give anledning hertil Med brev af 20. september 2012 fremsendte indklagede Guppy ApS v/per Rosendal følgende kommentarer til klagen: Høringssvar i forbindelse med klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse vedrørende varemærket VR GuppyLife, Deres ref. VR Påstand: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 25. april 2012 opretholdes, og registeringen af varemærket VR GuppyLife ændres fra foreløbig til endelig. Sagsfremstilling: Idet der i øvrigt henvises til den tidligere brevveksling, samt afgørelsen af 25. april 2012, skal dette suppleres med nedenstående. 9/13

10 GuppyWorks ApS blev oprettet i 2003 med henblik på at udvikle, markedsføre og administrere software til et MMOG (Massive Multiplayer Online Games) primært for yngre piger lige inden teenageårene (såkaldte tweens ), kaldet GuppyLife. I spillet bevæger spilleren sig rundt med GuppyBahn og bruger spillets møntenhed, såkaldte GuppyFlower eller GuppyGold. GuppyWorks ApS gik i betalingsstandsning i 2009, og selskabets aktiviteter blev videreført i et nyt selskab, Guppy ApS. Guppy ApS beholdt imidlertid navnet GuppyWorks udadtil som virksomhedens officielle navn ( Guppy ApS lader i 2010 varemærket GuppyLife registrere som ordmærke. Både før og efter registreringen er varemærket anvendt af GuppyWorks som; GuppyLife, GUPPYLIFE, guppylife og logo/figurmærke; ( I 2011 gør Klager, på vegne af Medion AG, indsigelse mod registreringen. Medion AG er tysk virksomhed, som ifølge sin danske hjemmeside fremstiller et større sortiment inden for moderne forbrugerelektronik. ( Anbringender Der henvises indledningsvist i det hele til Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse i afgørelse af 25. april Supplerende skal indklagede gøre gældende: Klager baserer alene sin klage på Patent- og Varemærkestyrelsens angiveligt fejlagtige antagelse omkring forholdet mellem majuskler og minuskler i det omstridte varemærke, Klagers egen antagelse at virksomhedens navn er Guppy ApS (og ikke rettelig GuppyWorks ), og dermed fejlagtigt, at omstridte varemærke skulle være en sammentrækning af virksomhedens navn og det engelske ord life. Klager undlader således i det hele at foretage en helhedsbedømmelse af de omtvistede varemærkers mærke-lighed, særpræg, indarbejdelse, praktiske benyttelse, lighed i skrift og tale, vareart, køberkreds etc. Klager påpeger herunder på ingen måde, at der skulle være en faktisk risiko for forveksling, idet der i den henseende blot henvises til dommen C-120/04 fra EF Domstolen. Herudover forholder Klager sig på ingen måde til forskellene i fakta mellem nærværende sag og føromtalte dom fra EF Domstolen C-120/04. 10/13

11 Med hensyn til mærke-ligheden inkl. lighed i skrift og tale, henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse. Medion AGs varemærke LIFE er et helt almindeligt ord i det engelske sprog, som vel beskriver hele tilværelsens omdrejningspunkt. Mærket i sig selv indeholder ikke noget særpræg, og det blotte forhold at prøvelsen ved registreringen ikke bedømmer mærkets distinktivitet kan ikke føre til, at Medion AG gennem registreringen kan monopolisere et helt almindeligt ord. Endvidere har Medion AG heller ikke gennem indarbejdelse erhvervet særpræg til ordet LIFE. På Medion AGs egen hjemmeside ( markedsføres ingen produkter under varemærket LIFE. Eneste produkt der markedsføres i Danmark af Medion AG under varemærket LIFE er én mobiltelefon i dagligvarebutikken Aldi (bilag 1). Det bemærkes i øvrigt, at på Medion AGs egen hjemmeside, markedsføres denne mobiltelefon ikke, idet der blot tilbydes to mobiltelefoner af mærket Samsung (bilag 2). Medion AG varemærke er således ikke velkendt her i landet. Modsat indklagedes varemærke som siden 2003, altså også inden registreringen, er anvendt og indarbejdet i forhold til GuppyWorks køberkreds, yngre piger lige inden teenageårene ( tweens ). Der er mange varemærker i Danmark, og globalt, hvor ordet life indgår som en bestanddel. Som udgangspunkt må Medion AG selv bære byrden for at have valgt et meget lidt distinktivt varemærke, og som ovenfor nævnt kan den blotte registrering ikke føre til en monopolisering af ordet i varemærket, med mindre de varer som markedsføres under et varemærke indeholdende det omtvistede ord, er identiske eller meget lig hinanden. Medion AG producerer og markedsfører, som indledningsvist beskrevet, elektronikprodukter til underholdning (tv-apparater, computere, tablets, mobiltelefoner m.v.), klasseregistreret bl.a. i Klasse 9, 28 og 41. Registreringen er således væsentlig mere vidtgående end brugen af de faktisk producerede varer befordrer. Indklagede producerer og markedsfører software til et online computerspilsunivers, som er registreret for udvalgte, til produktet relevante, varer og tjenesteydelser i Klasse 9, 28, 41. Det bemærkes i øvrigt, at computerspil distribueret i et online univers må betragtes som en tjenesteydelse (modsat fysiske kopier som indlæses i en computer). De faktisk producerede og markedsførte varer/tjenesteydelser er således på ingen måder identiske, og der er endvidere ingen varelighed mellem dem. Det eneste sammenfald der er, er at Medion AG s vare og produkter kan bruges til at distribuere indklagedes tjenesteydelse, ligesom det bemærkes, at Medion AGs produkter netop er produceret til at fremføre og distribuere en lang række varer og tjenesteydelser som f.eks. andre computerspil, mobilspil og DVD-film. At der således formelt af ordensmæssige grunde er tale om registrering i samme klasser, bør ikke tillægges materiel betydning i nærværende sag. Selv om det blot er lykkedes undertegnede at finde et produkt fra Medion AG, som er markedsført under navnet LIFE, kan det naturligvis ikke afvises, at Medion AG kunne have andre varer, som markedsføres under varemærket LIFE. Men de elektroniske underholdningsprodukter, som ifølge Medion AGs egen hjemmeside produceres, er alle af en ikke ubetydelig økonomisk værdi. Modsat kan indklages tjenesteydelse erhverves gratis. I spillet bevæger spilleren sig rundt med GuppyBahn og kan undervejs erhverve forskellige muligheder og effekter for spillets møntenhed, såkaldte GuppyFlower eller GuppyGold. Den første møntenhed kan spilleren optjene undervejs, mens den sidstnævnte kan købes online for en pris mellem 25 kr. og 250 kr. 11/13

12 Der er således en meget stor forskel mellem køberkredsen af produkter og tjenesteydelser under det omtvistede varemærke, hvor indklagedes køberkreds består af piger lige inden teenageårene uden den store indkomst, er Medion AG køberkreds helt anderledes modent og langt mere købestærkt. Med hensyn til Klagers henvisning til EF Domstolens dom i C-120/04 skal det bemærkes, at sagens parter begge producerede elektroniske underholdningsprodukter (præmis 6 og7). Der var således tale om identiske produkter (præmis 18), og bedømmelsen af det omtvistede mærke måtte derfor være af en helt anden og mere rigoristisk karakter. At der her var tale om identiske produkter, betød naturligvis også, at mange af de øvrige elementer i helhedsbedømmelsen var sammenfaldende modsat nærværende konkrete problemstilling. Det er dermed indklagedes helt klare opfattelse, at der ikke eksisterer nogen risiko for forveksling i den konkrete sag, og at varemærkernes sameksistens ikke vil få reel betydning i det praktiske liv. Indklagede forbeholder sig retten til at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen, såfremt Klagers bemærkninger til ovenstående måtte give anledning hertil. Herudover er indklagede naturligvis til rådighed for Ankenævnet, måtte der være behov for yderligere, opklarende kommentarer eller spørgsmål Med brev af 24. oktober 2012 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 28. september 2012 skal styrelsen udtale følgende: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 25. april 2012 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 22. november 2012 kommenterede klager Zacco Denmark A/S på vegne Medion AG udtalelsen med følgende: Vi skal hermed anerkende modtagelsen af Ankenævnets skrivelse af d. 25. oktober 2012, samt Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af d. 24. oktober I den anledning skal vi meddele Ankenævnet, at vi ikke finder anledning til at kommentere på det af Styrelsen fremførte i ovennævnte brev. På den baggrund skal vi venligst anmode Ankenævnet anse skriftvekslingen for lukket og træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker, at anmode Ankenævnet om en mundtlig forhandling i sagen jf. Ankenævnsbekendtgørelsens 11. Endelig skal vi for en god ordens skyld bekræfte overfor Ankenævnet, at denne skrivelse også er sendt til modpartens repræsentant 12/13

13 Der er ikke modtaget yderligere fra indklagede. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, 31. januar /13

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

AN 2014 00002 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2014 00002 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2014 00002 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES - Indsigelse - Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES . Indsigelsen blev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

AN 2014 00001 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2014 00001 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES <w> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2014 00001 VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES - Indsigelse - Forvekslelighed Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2011 01691 ORANGE TECHNOLOGIES . Indsigelsen blev

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0125 Klager: Mel-Com A/S Christiansmindevej 12 8660 Skanderborg Indklagede: Kenneth Østergaard Søndergade 15 A, 2. th. 6200 Aabenraa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0199 Klager: Security Denmark Skovhusvænget 1C 4632 Bjæverskov Indklagede: Frontline Service & Security ApS Jagtvej 209 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere