Installationsvejledning. Brandcentral FlexES Control DK0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning. Brandcentral FlexES Control 798981.DK0"

Transkript

1 Installationsvejledning Brandcentral FlexES Control DK0 Der tages forbehold for tekniske ændringer! G DK / AA 204 Honeywell International Inc.

2 Tilsigtet brug Dette produkt må kun anvendes i de tilfælde, der er fastsat i kataloget og den tekniske beskrivelse af systemet, og kun i forbindelse med de anbefalede og/eller godkendte eksterne apparater og komponenter. Advarsel Korrekt og sikker funktion af produktet forudsætter korrekt transport, korrekt lagring, opstilling og montage, samt omhyggelig betjening. Sikkerhedstekniske instruktioner til brugeren Denne vejledning indeholder de nødvendige oplysninger vedrørende tilsigtet brug af de produkter, der beskrives i den. Med hensyn til de sikkerhedsrelaterede instruktioner i denne brugsanvisning eller på selve produktet, menes der med kvalificeret personale personer, der som projekteringspersonale er bekendte med de gældende regler for systemer til melding og slukning af brand. som vedligeholdelsespersonale er blevet oplært i at omgås systemdelene på systemer til melding og slukning af brand, samt kender til de dele af denne vejledning, der omhandler betjeningen. som installatører og servicepersonale har en uddannelse, der sætter dem i stand til at reparere sådanne systemdele på systemer til melding og slukning af brand og/eller er berettiget til at tage kredsløb og apparater/systemer i brug jf. standarderne for sikkerhedsteknikken, samt at jorde og mærke dem. Risikoangivelser Følgende oplysninger er dels beregnet til at garantere den personlige sikkerhed og dels beregnet til forhindre beskadigelse af det beskrevne produkt eller tilsluttede apparater. Sikkerhedsinstruktioner og advarsler til at undgå fare for brugernes eller vedligeholdelsespersonalets liv og sundhed og/eller til at undgå materielle skader fremhæves i denne vejledning vha. af de piktogrammer, der defineres her. De anvendte piktogrammer har, i sammenhæng med vejledningen følgende betydning: Hvis der ikke træffes de korrekte sikkerhedsforanstaltninger, kan det medføre alvorlige kvæstelser, død eller betydelig materiel skade. En vigtig oplysning om produktet eller en del af vejledningen, der kræver særlig opmærksomhed. Vær opmærksom på instruktioner vedrørende konfiguration og ibrugtagning jævnfør de nationale og lokal retningslinjer, krav og standarder, der skal anvendes. Demontering Jævnfør direktivet 2002/96/EF (WEEE) tages de elektriske og elektroniske apparater tilbage af fabrikanten efter demonteringen, så de kan bortskaffes korrekt! 2 FB DK / 06.4

3 Indholdsfortegnelse Generelt Normer og retningslinjer Godkendelser Kontrol for transportskader Kabinetter og komponenter Kabinetvarianter Kort oversigt over brandcentralens moduler Tilbehør til system FlexES Control Opsætningsmuligheder FlexES Control variant FX2 (art.nr. FX808392) FlexES Control variant FX0 (Art. nr. FX / -94) FlexES Control-variant FX8 (Art. nr. FX / -96 / 97) Oversigt over opsætningsvarianter inkl. software Strømforsyninger i anlægget Montage- og installationsinstruktioner Vedligeholdelse / Service Fastgøring på monteringsoverfladen Kabelføringer Indbygning af komponenter og moduler Indbygningssæt for DIN-skinne (Art. nr. FX808337) Sammensætning af kabinettet Lågekontakten Forbindelse mellem kabinetterne Udskiftning af tekst i front på indikering og betjeningspanelet Indsætning af frontlågen i kabinetrammen Elektroniske moduler Strømforsyningsmodul (24 V DC / 50 W) Bundkort (BK) Udvidelseskort (UK) Udvidelseskort 2 (UK2) Indikerings- og betjeningspanelet (HMI-panelet) Moduler Modulernes tilslutningsklemmer Controller modul (CM) essernet -modul (enm) - Netværksmodul esserbus -modulet (ebm / ebmgt) - Sløjfemodul Ibrugtagning Oversigt over systemet Eksempler på forbindelse Brandvæsnets indikerings panel FOP2003-EDP RS485 (Art.nr. FX808382) Brandsikkert kabinet F De tekniske data for centralvarianter, komponenter og moduler bliver givet ved slutningen af hver kapitel. FB DK /

4 Generelt Denne installationsvejledning beskriver hvordan kabinettet sættes sammen, samt installation af en ny FlexES Control brandcentral. Ved planlægning, ibrugtagning og vedligeholdelse af en brandcentral, skal der tages hensyn til de korrekte retningslinjer, der også gælder for dette. Oplysningerne og de tekniske specifikationer i denne vejledning gør det muligt for en erfaren professionel installatør at montere og installere brandcentralen hurtigt. Det forudsættes her at installatøren har de korrekte kendskaber og færdigheder, der hører til denne kvalifikation. Princippet for korrekt montering og installation, af et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), der er planlagt korrekt i henhold til de gældende standarder og direktiver. Planlægnings- og projekteringsdokumenterne skal overholdes. Tilhørende dokumentation DK0 Brugsanvisning FlexES Control DK0 Ibrugtagningsvejledning FlexES Control (på cd-rom) DK0 Kort brugsanvisning for brandmeldecentral FlexES Control Hvis centralen er installeret i et kabinet, gælder er flg. dokumentation også: DK0 Installationsvejledning gulvkabinet og rack-montering af FlexES Control DK0 Bestilling af gulvkabinet og rack-montering af FlexES Control DK0 Checkliste til kabinet og rack montering Installatør af ABA Ved begrebet opstiller forstås elspecialist, der pga. af sin faglige uddannelse har de nødvendige kvalifikationer til denne opgave og som yderligere har kendskab til kravene, der vedrører alarmteknologi og telekommunikation. Installatøren af anlægget er i stand til at forstå og omsætte planlægnings- og projekteringsspecifikationerne for dette brandmeldingsanlæg, samt at bedømme udførelsen af de enkelte arbejdstrin og genkende mulige farer. Operatør / oplærte personer Ved begrebet "oplært person" forstås en person, der er blevet oplært i de opgaver, der er nødvendige for driften af et automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) og/eller alarmanlæg (AA). Oplæringen skal foretages af en specialist. Efter oplæringen skal anlæggets grundlæggende funktioner kunne betjenes selvstændigt. Desuden skal det være muligt at genkende hvornår anlægget fungerer korrekt og at kunne iværksætte en afhjælpning af uregelmæssigheder og fejl. Programmeringsoftware tools 8000 For at kunne tage anlægget i brug og konfigurere det, er det nødvendigt at have version V.6 eller nyere af programmeringssoftwaren tools Funktionen beskervet I denne manual kræver køb af speciel software licens. Afhængig af software, licenser og system specifik kundedata programmering af centralen, kan funktioner og betjeningsstruktur variere fra de beskrevede i denne manual! Terminaler og forbindelser vist i denne manual refererer kun til specifikationer for central system software i Tyskland. 4 FB DK / 06.4

5 GNU Licens (GPL) Firmwaren der er integreret i dette product indeholder copyright bestyttet tredige parts software, hvilket er licenseret ved GPL (GPL Software). Flg. Gælder I handhold til GPL:. Kildekoden tilhørende GPL software kan downloades på 2. GPL softwaren kan genbruges, vidregives og ændres. 3. GPL software alene udleveres i hendhold til gældende lov, uden ansvar for mangler, og uden nogen udtrykt eller underforstået garanti, herunder even til at virke, eller egnethed, til et bestemt formål. 4. En kopi af GPL kan ses og downloades på Benyt venligst kontaktformularen på hjemmesiden til evt. forespørgelser og yderligere information. Open source software information Centralen FlexES Control indeholder open source software omfattet modificerede (2-klausul, 3-klausul) BSD licenser. For yderligere information ang. Dette, se venligst FlexES Control Ibrugtagningsvejledning (Art nr DK0). Supplerende og aktuelle oplysninger Specifikationer, data og produktoplysninger, der er beskrevet i denne dokumentation, er korrekte på dette dokuments trykningstidspunkt (se dækblad for dato) og kan muligvis afvige fra de oplysninger pga. produktændringer og/eller ændringer i standarder og direktiver ved projektering, installation og ibrugtagning. Opdaterede oplysninger, overensstemmelseserklæringer og vedligeholdelsesspecifikationer findes på websiden esserbus og essernet er registrerde varemærker i Tyskland. FB DK /

6 2 Normer og retningslinjer Ved opstilling og vedligehold af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), skal teknikkens almindeligt anerkendte regler overholdes. Disse regler må fraviges såfremt den samme grad af sikkerhed kan garanteres på anden måde. Hvis anlæggene på grund af den Europæiske Unions bestemmelser skal svare til dennes niveau i sikkerhedsteknik, er det dette niveau, der er gældende. I Tyskland antages det, at disse generelt anerkendte regler, eller niveauet af sikkerhedsteknikken indenfor den Europæiske Union, overholdes når man har taget hensyn til de tekniske regler, som er opstillet af Forbundet af Tyske Elektroteknikere (VDE). Det antages at sikkerhedsniveauet indenfor den Europæiske Union er blevet overholdt, hvis der er blevet taget hensyn til de tekniske regler på et lignende sted i den Europæiske Union, som er godkendt jævnfør lavspændingsdirektivet (2006/95/EF). Det samme gælder for anvendelsen af andre direktiver, der gælder for produktet, som f.eks. EMI-Guideline 2004/08/EG og Construction Products Regulativet 305/20. Disse er f.eks.: Standarderne i serien DIN EN 54 "Brandmeldingsanlæg", især DIN EN 54-2 "Brandmeldingscentraler" og DIN EN 54-4 "Strømforsyninger". Standarderne i serien DIN VDE 000, især DIN EN "Installation af stærkstrømsanlæg med nominelle spændinger op til 000 volt", DIN VDE "Installation af lavspændingsanlæg Krav til driftssteder, rum og anlæg af særlig karakter, bygningsmæssige anlæg hvor der samles mennesker" og DIN VDE "Drift af elektriske anlæg: Generelle bestemmelser". Standarderne i serierne DIN EN og DIN VDE , især DIN VDE "Lynaflederanlæg: Generelle principper". DIN VDE "Risikohåndtering", DIN VDE "Beskyttelse af bygningsmæssig anlæge og personer" og DIN VDE "Elektriske og elektroniske systemer i bygningsmæssige anlæg". DIN VDE 070- "Istandsættelse, ændring og afprøvning af elektriske apparater: Generelle krav". Standarderne i serien DlN VDE 0800, især DIN VDE "Generelle begreber, krav og inspektioner vedrørende sikkerheden af anlæg og apparater", DIN VDE "Telekommunikationsteknik, jordforbindelse og potentialudligning, DIN VDE "Informationsteknologi Installation af ledningsføring til kommunikation: Praksis og planlægning af installation i bygninger". DIN VDE 085 "Installationskabler og -ledninger til telekommunikations- og informationsbehandlingsanlæg". Standarderne i serien DIN VDE 0833 Alarmanlæg til brand, indbrud og overfald, især DIN VDE "Generelle bestemmelser", DIN VDE "Bestemmelser for brandalarmsystemer (BAS)", DIN VDE "Bestemmelser for indbruds- og overfaldsalarmanlæg" og DIN VDE "Bestemmelser for anlæg til alarmering vha. tale i tilfælde af brand". Standarderne i DIN VDE 0845, især DIN VDE "Beskyttelse af brandalarmsystemer mod lynnedslag, statisk ladning og overspænding fra stærkstrømsanlæg; Foranstaltninger mod overspænding". DIN 4675 Brandalarmsystemer Opbygning og drift. Disse tekniske regler skal overholdes indenfor den Europæiske Union, og reglerne fra VDE skal især overholdes i Tyskland. Det gælder også for de lokale krav fra brandvæsen og tilsvarende myndigheder. I andre lande (f.eks.: USA: NFPA og UL-krav) skal de lokale standarder, direktiver og love overholdes. Derudover bruges i Tyskland de direktiver, der er fastlagt af VdS Schadenverhütung GmbH (VdS). Disse er f.eks.: VdS 2046 Sikkerhedsforskrifter for stærkstrømsanlæg op til 000 volt. VdS 205 Elektriske apparater og anlæg Retningslinjer til forebyggelse af skader. VdS 2095 Planlægning og indbygning af brandalarmsystemer VdS 2833 Beskyttelsesforanstaltninger mod overspænding for alarmanlæg. Ved juridiske krav bør de enkelte landes bygningsforskrifter overrholdes. 2. Godkendelser Specifikation : EN 54-2 : 997 / A : 2006 VdS godkendelse : G Declaration of Performance: DoP FB DK / 06.4

7 3 Kontrol for transportskader Inden montage- og installationsarbejdet påbegyndes, skal emballagen og alle modulerne kontrolleres for skader. Moduler og komponenter med mærkbare skader må ikke monteres! Fig. : Kontrol af komponenterne for transportskader Fare for elektrisk stød! Montage- og installationsarbejde skal foregå, mens der ikke er sluttet strøm til anlægget! ESD- / EMK-beskyttelsesforanstaltninger Når man omgås elektronikmoduler, skal man altid sørge for egnede foranstaltninger til at aflede statisk elektricitet! Beskyttelses- og funktionsjord For at apparatet fungerer korrekt, skal lysnettets PE-forbindelse tilsluttes til den tilslutningsklemme, der er beregnet til dette. Derudover skal funktionsjordens (FE) tilslutning forbindes med potentialudligningsskinnen (PUS). Ibrugtagning Når ibrugtagningen og alle ændringerne i kundedataene er gennemført, skal systemet underkastes en komplet funktionstest! FB DK /

8 4 Kabinetter og komponenter 4. Kabinetvarianter Kompakt kabinet Kompakt kabinet med udvidelseskabinet, på siden Kompakt kabinet med udvidelseskabinet, nederst Kompakt kabinet med 3 udvidelseskabinetter Kompakt kabinet med 2 udvidelseskabinetter Fig. 2: Kabinetvarianter De viste kabinetvarianter er eksempler og kan afvige fra billederne afhængigt af den bygningsspecifikke konfiguration. 8 FB DK / 06.4

9 4.2 Kort oversigt over brandcentralens moduler Art. nr. Beskrivelse Max. Antal per Brandcent. Bemærkning FX80830 Kabinetbundplade Til vandret indbygning af modulerne FX8083 Kabinetbundplade 2 Til lodret indbygning af modulerne FX80832 Kabinetramme --- FX80833 FX80834 Udvidelseskabinet til maks. 2 x 2 V / 27 Ah batterier Udvidelseskabinet til maks. 4 x 2 V / 2 Ah batterier --- inkl. neutral forside --- inkl. neutral forside FX80835 Batteriholder til 2 x 2 V / 27 Ah batterier --- inkl. holder / ekspansionsnitte til SF-tislutningsmodulet (SFT) FX80832 Bundkort (BK) --- FX FX Udvidelseskort (UK) Udvidelseskort 2 (UK2) 4 Se kapitel 6.3 og 6.4 FX Indikerings- og betjeningspanelet (HMI) Med forreste ramme og hængsel, samt 45 mm (5,7 tommer) skærm FX ) Tekst til front (DK) --- FX80832 Neutral forside Med forreste ramme og hængsel FX Strømforsyningsmodul (SFM) 24 V DC / 50 W 3 Afhænger af opsætning og den nødvendige koblingstid for nødstrømmen FX SF-tilslutningsmodul (SFT) 3 Til at tilslutte den nominelle spænding på 230 V AC FX xx 3) Controller modul (CM) -2 Se kapitel 4.4 FX vejsstik 4 til tilslutning af maks. 3 strømforsyningsmoduler FX80833 FX esserbus -modul (ebm) esserbus -modul GT (ebmgi) 4 8 Der kan anvendes op til 8 esserbus -moduler per brandcent.: til 4 ebm (FX80833) 5 til 8 ebmgt (FX808332) Driftsmåderne esserbus eller esserbus -PLus kan vælges individuelt. FX Monteringsplade til esserbus -kobler på SFM 3 monteringsplade per SFM FX Indbygningssæt til DIN-skinne 3 Op til 3 per kabinetbundplade (Art. nr. FX80830) FX FX80834 essernet -modul 62,5 kbd (enm) essernet -modul 500 kbd (enm) Det er kun tilladt at anvende én type essernet -modul (62,5 kbd eller 500 kbd) i anlægget FX Strømforsyningsudvidelse (24 V / 2 Ah) 3 inkl. neutral forside FX Strømforsyningsudvidelse (24 V / 27 Ah) 3 inkl. neutral forside ) Antallet afhænger af anlæggets opsætning 2) Yderligere oplysninger om sprogversionerne finder du i produktgruppekataloget 3) Art. nr. for Controller modulet varierer afhængig af funktion (.5R,.0R,.8R eller.re) FB DK /

10 4.3 Tilbehør til system FlexES Control Art. nr. Beskrivelse Bemærkning FX FX Adaptermodul ADP-N3S Brandvæsenets indikatortavle FAT3000-EDPprotokol FX80838 Adaptermodul ADP-N3EU-EDP-protokol --- FX FX FX FX FX FX FX FX80839 Brandvæsenets betjeningspanel seriel FBF2003-EDP-protokol RS485 Brandvæsenets betjeningspanel seriel FBF2003-EDP-protokol RS485 Central-parallelindikator ZPA3000, ap Central-parallelindikator ZPA3000, up BV-info- & betjeningssystem, format A4 BV-info- & betjeningssystem, format A3 BV-info- & betjeningssystem, format A4 BV-info- & betjeningssystem, format A3 til tilslutning af FAT eller FBF til en redundant brandcentral ekstra visningsenhed til en brandcentral. De samlede indikatorer og betjeningstasterne gør det muligt for brandvæsenet at få en ensartet indikation af tilstanden på stedet. Betjeningspanel til brandcentral med transmissionsenhed til brandvæsenet Ekstra indikator Brandvæsens-informations- og betjeningssystem med redundant FAT FX m Multi-/strømkabel - Kaskade Antal afhænger af konfiguration FX FX80846 Touchscreen-betjeningspanel, ap Touchscreen-betjeningspanel, up til fremhævet visning og betjening For printer forbindelser til FlexES Control centralen, se dokumentation (Art. nr DK0). Når printer benyttes, vær opmærksom på at den interne printerbuffer i centralen gemmer op til 000 hændelser midlertidigt. Hvis der opstår flere end 000 hændelser på samme tid kan hændelser mangle på udskriftet. 0 FB DK / 06.4

11 5 Opsætningsmuligheder Fra fabrikken fås tre konfigurerede opsætningsvarianter (FX2, FX0, FX8) til henholdsvis 2, 0 eller 8 moduler. Da de enkelte komponenter fås særskilt, er det dog muligt at tilpasse opbygningen af FlexES Control individuelt. Alt efter opbygningen er det nødvendigt med udvidelseskabinetter til batterierne, samt evt. en ekstra strømforsyning. Grundopbygningen af en brandcental Til den grundlæggende opstilling, kræves, ud over de mekaniske komponenter, så som kabinetbundpladerne eller 2 og kabinetrammer osv., altid følgende komponenter: Indikering og betjeningspanelet (HMI-panelet) eller neutral forside Strømfosyningsmodul (SFM) SF-tilslutningsmodul (SFT) Bundkort (BK) Controller modul (CM) Strømforsyning Der kan tilsluttes op til tre strømforsyningsmoduler (Art. nr. FX808326) på én central. På grund af den forventede varmeudvikling skal der anvendes et særskilt kabinet til hver strømforsyning (se kap. 4,5). Batterikapacitet Med ét strømforsyningsmodul opnås der en mulig batterikapacitet på maks. 4 batterier á 2 V / 27 Ah ( 24 V / 54 Ah). Alt efter batteriernes kapacitet og/eller deres indbygningsstørrelse kan det evt. være nødvendigt med udvidelseskabinetter. Controller modul Der må tilsluttes op til 8 esserbus -moduler i henhold til DIN EN 54-2 via ét Controller modul. Vær opmærksom på nationale standarder og direktiver (f.eks. DIN 4675, DIN VDE osv.)! esserbus / esserbus -PLus sløjfe I én FlexES Control kan der, alt efter opbygningen, indbygges til 8 esserbus -moduler til tilslutning af hver én sløjfe. Hvert enkelt esserbus -modul bliver automatisk indstillet til driftsmåden; esserbus eller esserbus -PLus. essernet -netværk Der kan anvendes ét essernet -modul i en brandcentral. Via dette modul forbindes deltagerne i essernet - netværket med hinanden, f.eks. yderligere brandcentraler. Indenfor et netværk må der kun anvendes essernet - moduler med samme overførselshastighed (se kap. 7.2 for detaljerede data). Programmeringsoftware tools 8000 For at kunne konfigurere brandcentralen og indstille kundedata, er det nødvendigt med programmeringssoftwaren tools 8000 og en service-pc. Denne programmeringssoftware har også omfattende muligheder vedrørende diagnose og vedligeholdelse af systemet. FB DK / 06.4

12 Brandcentral FlexES Control 5. FlexES Control variant FX2 (art.nr. FX808392) Denne variant gør det muligt at tilslutte to moduler og at indbygge 2 batterier på hver 2 V / 2 Ah i et kompaktkabinet. For at nødstrømsforsyne brandcentralen, serieforbindes disse batterier, så der er 24 V / 2 Ah til rådighed. 8 Yderligere nødvendigt modul (frontplade) eller 9 7 Fig. 3: FlexES Control FX2 (variant uden valgfri moduler og frontplade) FlexES Control FX2 består af: Art.nr. FX Kabinetbundplade, vandret indbygning Art.nr. FX Kabinetramme Art.nr. FX Batteriholder til 2 x 2 V / 2 Ah batterier (inklusiv SFT-holder) Art.nr. FX Strømforsyningsmodul 24 V DC / 50 W Art.nr. FX Bundkort (med 2 modulslots) Art.nr. FX Controller modul (CM) Art.nr. FX xx 7 SF-tilslutningsmodul (SFT) Art.nr. FX Yderligere nødvendigt modul (frontplade) 8 eller 9 Indikerings- og betjeningspanelet (I/B-panelet - HMI) Tekst til front (D) Neutral forside (forside til kabinettet uden indikerings- og betjeningselementer) Art.nr. FX Art.nr. FX8084xx Art.nr. FX Leveringsomfang inklusiv tilbehør (tilslutningskabel til batteri, lågekontakt, sikringer osv.). 2 FB DK / 06.4

13 Eksempel: Opbygning af FlexES Control FX Fig. 4: FlexES Control FX2 (opbygningsmulighed med valgfri moduler) Valgfri moduler 0 esserbus -modul Art. nr. FX80833 esserbus -modul GT Art. nr. FX essernet -modul 62,5 kbd 2) Art. nr. FX essernet -modul 500 kbd 2) Art. nr. FX x batteri 2 V / 2 Ah ( 24 V / 2 Ah) Art. nr ) I én brandcentral kan der tilsluttes maks. essernet -modul 62,5 kbd eller 500 kbd. 2 Udvidelseskabinet til maks. 2 x 2 V / 27 Ah batterier inklusiv neutral forside Art. nr. FX x batteri 2 V / 2 Ah ( 24 V / 2 Ah) 3) Art. nr ) En central kan kun benytte ét essernet-modul med enten 62,5 kbd ELLER 500 kbd 3) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier Se kapitel 6. for yderligere oplysninger om tilslutning og batterikapacitet! FB DK /

14 5.. Tekniske data Nominel spænding : 230 V AC Mærkestrøm : 0,8 A Nominel frekvens : 50 til 60 Hz Udgangsspænding : 24 V DC Hvilestrøm : 92 ma (grundudgave uden I/B-panel - HMI) 348 ma (grundudgave med I/B-panel - HMI) Udgangsstrøm i alt : Maks. 6 A Strøm til ekstern modtager : 3 x 24 V DC / 3 A Batterikapacitet : 2 x 24 V DC / 27 Ah Omgivelsestemperatur : -5 C til +45 C Opbevaringstemperatur : -0 C til +50 C Tætningsgrad : IP 30 Kabinet : ABS, 0% forstærket med glasfiber, V-0 Farve : Grå, lignende Pantone 538 Vægt : Ca. 7,8 kg (inklusiv I/B-panel - HMI) Ca. 6,9 kg (grundudgave inklusiv neutral forside uden batterier) Mål (B x H x D) : 450 x 320 x 85 mm 4 FB DK / 06.4

15 Brandcentral FlexES Control 5.2 FlexES Control variant FX0 (Art. nr. FX / -94) Med denne variant kan man tilslutte op til 0 moduler. Strøm- og nødstrømsforsyningen sidder i særskilte kabinetter. For at kunne tilslutte modulerne 3-0 er det nødvendigt med udvidelseskort og Yderligere nødvendigt modul (frontplade) 6 7 eller 5 8 Fig. 5: FlexES Control FX0 (variant uden valgfri moduler og frontplade) FlexES Control FX0 består af: Kabinetbundplade 2, lodret indbygning Art. nr. FX Kabinetramme Art. nr. FX Bundkort (med 2 modulslots) Art. nr. FX Controller modul Art. nr. FX xx 5 Strømforsyningsudvidelse (24 V / 27 Ah) inklusiv neutrale forsider Art. nr. FX Yderligere nødvendigt modul (frontplade) 6 eller 7 Indikerings- og betjeningspanelet (I/B-panelet) Tekst til front (D) Neutral forside (forside til kabinettet uden indikerings- og betjeningselementer) Art. nr. FX Art. nr. FX8084xx Art. nr. FX x batteri 2 V / 2 Ah ( 24 V / 2 Ah) 3) Art. nr. 080 Leveringsomfang inklusiv tilbehør (tilslutningskabel til batteri, lågekontakt, sikringer osv.). 8) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier. FB DK /

16 Brandcentral FlexES Control Eksempel: Opbygning af FlexES Control FX Fig. 6: FlexES Control FX0 (opbygningsmulighed med valgfri moduler) Valgfri moduler 8 esserbus -modul Art. nr. FX80833 esserbus -modul GT Art. nr. FX essernet -modul 62,5 kbd 2) Art. nr. FX essernet -modul 500 kbd 2) Art. nr. FX Udvidelseskort (med 4 modulslots) Art. nr. FX Udvidelseskort 2 (med 4 modulslots) Art. nr. FX Batterier, maks. 2 x 2 V / 27 Ah ( 24 V / 27 Ah) 3) Art. nr ) I én BRANDCENTRAL kan der tilsluttes maks. essernet -modul 62,5 kbd eller 500 kbd. 2) En central kan kun benytte ét essernet-modul med enten 62,5 kbd ELLER 500 kbd 3) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier Se kapitel 6. for yderligere oplysninger om tilslutning og batterikapacitet! 6 FB DK / 06.4

17 Brandcentral FlexES Control Variabel indbygning af udvidelseskort eller 2 Når der kun indbygges ét udvidelseskort, kan man, alt efter kabelføringen og en passende position for tilslutningsklemmerne, vælge mellem typerne og/eller 2. A B A B A B Udvidelseskort Udvidelseskort 2 Fig. 7: Variabel indbygning af udvidelseskortene (lodret indbygning på bundplade Art. nr. FX8083) FB DK /

18 5.2. Tekniske data Nominel spænding : 230 V AC Mærkestrøm : 0,8 A Nominel frekvens : 50 til 60 Hz Udgangsspænding : 24 V DC Hvilestrøm : 92 ma (grundudgave uden I/B-panel - HMI) 348 ma (grundudgave med I/B-panel - HMI) Udgangsstrøm i alt : Maks. 6 A Strøm til ekstern modtager : 3 x 24 V DC / 3 A Batterikapacitet : 2 x 24 V DC / 27 Ah Omgivelsestemperatur : -5 C til +45 C Opbevaringstemperatur : -0 C til +50 C Tætningsgrad : IP 30 Kabinet : ABS, 0% forstærket med glasfiber, V-0 Farve : Grå, lignende Pantone 538 Vægt : Ca. 6 kg (inklusiv I/B-panel - HMI) Ca. 5, kg (grundudgave inklusiv neutral forside uden batterier) Mål (B x H x D) : 450 x 960 x 85 mm 8 FB DK / 06.4

19 5.3 FlexES Control-variant FX8 (Art. nr. FX / -96 / 97) Med denne variant kan man tilslutte til 8 moduler. Strøm- og nødstrømsforsyningen sidder i særskilte kabinetter. For at kunne tilslutte modulerne 3-8 er det nødvendigt med udvidelseskortene og 2. Yderligere nødvendigt modul (frontplade) 6 eller Fig. 8: FlexES Control FX8 (opbygningsmulighed uden valgfri moduler) FlexES Control FX8 består af: Kabinetbundplade 2, vandret indbygning Art. nr. FX Kabinetramme Art. nr. FX Bundkort (med 2 modulslots) Art. nr. FX Controller modul Art. nr. FX xx 5 Strømforsyningsudvidelse (24 V / 27 Ah) inklusiv neutrale forsider Art. nr. FX Yderligere nødvendigt modul (frontplade) 6 eller 7 Indikerings- og betjeningspanelet (I/B-panelet - HMI) Tekst til front (D) Neutral forside (forside til kabinettet uden indikerings- og betjeningselementer) Art. nr. FX Art. nr. FX80840 Art. nr. FX Batterier, maks. 2 x 2 V / 27 Ah ( 24 V / 27 Ah) 5) Art. nr Leveringsomfang inklusiv tilbehør (tilslutningskabel til batteri, lågekontakt, sikringer osv.). 5) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier. FB DK /

20 Brandcentral FlexES Control Eksempel: Opbygning af FlexES Control FX Fig. 9: FlexES Control FX8 (opbygningsmulighed med valgfri moduler) Valgfri moduler 8 esserbus -modul Art. nr. FX80833 esserbus -modul GT Art. nr. FX essernet -modul 62,5 kbd 2) Art. nr. FX essernet -modul 500 kbd 2) Art. nr. FX Udvidelseskort (med 4 modulslots) Art. nr. FX Udvidelseskort 2 (med 4 modulslots) Art. nr. FX Batterier, maks. 2 x 2 V / 24 Ah ( 24 V / 27 Ah) 3) Art. nr ) I én BRANDCENTRAL kan der tilsluttes maks. essernet -modul 62,5 kbd eller 500 kbd. 2) En central kan kun benytte ét essernet-modul med enten 62,5 kbd ELLER 500 kbd 3) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier Se kapitel 6. for yderligere oplysninger om tilslutning og batterikapacitet! 20 FB DK / 06.4

21 Variabel indbygning af udvidelseskort eller 2 Når der kun indbygges ét udvidelseskort, kan man, alt efter kabelføringen og en passende position for tilslutningsklemmerne, vælge mellem typerne og/eller 2. A A A B B B B B A B B A A B B A B Udvidelseskort (Art. nr. FX808322) Udvidelseskort 2 (Art. nr. FX808323) Fig. 0: Variabel indbygning af udvidelseskortene (vandret indbygning på bundplade Art. nr. FX80830) FB DK /

22 5.3. Tekniske data Nominel spænding : 230 V AC Mærkestrøm : 0,8 A Nominel frekvens : 50 til 60 Hz Udgangsspænding : 24 V DC Hvilestrøm : 92 ma (grundudgave uden I/B-panel - HMI) 348 ma (grundudgave med I/B-panel - HMI) Udgangsstrøm i alt : Maks. 6 A Strøm til ekstern modtager : 3 x 24 V DC / 3 A Batterikapacitet : 2 x 24 V DC / 27 Ah Omgivelsestemperatur : -5 C til +45 C Opbevaringstemperatur : -0 C til +50 C Tætningsgrad : IP 30 Kabinet : ABS, 0% forstærket med glasfiber, V-0 Farve : Grå, lignende Pantone 538 Vægt : Ca. 6 kg (inklusiv I/B-panel - HMI) Ca. 5, kg (grundudgave inklusiv neutral forside uden batterier) Mål (B x H x D) : 450 x 960 x 85 mm 5.4 Oversigt over opsætningsvarianter inkl. software Variant Brandcentral Controller modul FX0 FX FX R FX0 FX FX R FX8 FX FX R FX8 FX FX R FX8 FX FX R 22 FB DK / 06.4

23 5.5 Strømforsyninger i anlægget I hver brandcnetral kan der tilsluttes op til tre strømforsyninger. Til dette findes der to typer strømforsyningsudvidelser. Mange alarmgivere på én strømforsyning Hvis der anvendes mange alarmgivere, f.eks. via udgange på controller-modulet (Art. nr. FX xx) eller en esserbus transponder (Art. nr eller Art. nr ) og blive strømforsynet fra en fælles strømforsyning, skal installatøren sikre sig et ordentligt sikret kredsløb. Der bør benyttes flere sikringer med forskellig værdi og reaktions karateristik For at udføre dette i flg. Diverse standarder, skal det tilsikres at, i tilfældet af kortslutning, det ikke er strømforsyningens sikring der reagerer. Det skal sikres at det i stedet er sikringen for det respektive alarm område. Det er derfro vigtigt at alle alarmområder er sikret med egen sikring. Den 8-stk. sikringskort (Art. nr ) kan evt. Bruges. Sikringernes værdier afhænger af antallet og typerne af de enheder der tilsluttes. Anbefaling: Lave sikringsværdier, med hurtig responstid Strømforsyningsudvidelse 24 V / 2 Ah (Art. nr. FX808363) Med denne strømforsyningsudvidelse kan man indbygge 2 x 2 V / 2 Ah batterier i et kompakt kabinet og den kan udvides med flere batterikabinetter (se fig. 2) Fig. : Strømforsyningsudvidelse 24 V / 2 Ah (Art. nr. FX808363) Strømforsyningsudvidelsen 24 V / 2 Ah består af: Art. nr. FX x kabinetbundplade, vandret indbygning Art. nr. FX x kabinetramme Art. nr. FX x Batteriholder til 2 x 2 V / 2 Ah batterier (inklusiv SFT holder) Art. nr. FX x Strømforsyningsmodul 24 V DC / 50 W Art. nr. FX x SF-tilslutningsmodul Art. nr. FX x Neutral forside (forside til kabinettet uden indikerings- og betjeningspanel) Art. nr. FX Leveringsomfang inklusiv tilbehør (tilslutningskabel til batteri, lågekontakt, sikringer osv.), samt forbindelseskabel og fastgøringsmateriale. FB DK /

24 Eksempel: Eksempel på opsætning med 24 V / 2 Ah strømforsyningsudvidelse oder 8. Fig. 2: Strømforsyningsudvidelse 24 V / 2 Ah (Art. nr. FX808363) inklusiv batterikabinet Valgfri moduler 7 Batterier, maks. 2 x 2 V / 2 Ah ( 24 V / 2 Ah) 3) Art. nr eller 8. x udvidelseskabinet til 2 batterier inklusiv neutral forside Art. nr. FX80833 x udvidelseskabinet til 4 batterier inklusiv neutral forside Art. nr. FX Batterier, maks. 2 x 2 V / 2 Ah ( 24 V / 2 Ah) 3) Art. nr. 080 Der må kun tilsluttes ens batterityper (fabrikant, fremstillingsdato, kapacitet, opladningstilstand) til et strømforsyningsmodul. 3) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier Se kapitel 7. for yderligere oplysninger om tilslutning og batterikapacitet! 24 FB DK / 06.4

25 5.5.2 Tekniske data Nominel spænding : 230 V AC Mærkestrøm : 0,8 A Nominel frekvens : 50 til 60 Hz Udgangsspænding : 24 V DC Udgangsstrøm i alt : Maks. 6 A Strøm til ekstern modtager : 3 x 24 V DC / 3 A Batterikapacitet : 2 x 24 V DC / 27 Ah Omgivelsestemperatur : -5 C til +45 C Opbevaringstemperatur : -0 C til +50 C Tætningsgrad : IP 30 Kabinet : ABS, 0% forstærket med glasfiber, V-0 Farve : Grå, lignende Pantone 538 Vægt : 6.2 kg Mål (B x H x D) : 450 x 320 x 85 mm FB DK /

26 5.5.3 Strømforsyningsudvidelse 24 V / 27 Ah (Art. nr. FX808364) Fig. 3: Strømforsyningsudvidelse 24 V / 24 Ah (Art. nr. FX808364) inklusiv valgfrie moduler Strømforsyningsudvidelsen 24 V / 27 Ah består af: Art. nr. FX x kabinetbundplade, vandret indbygning Art. nr. FX x kabinetramme Art. nr. FX x Strømforsyningsmodul 24 V DC / 50 W Art. nr. FX x SF-tilslutningsmodul Art. nr. FX x Neutral forside (forside til kabinettet uden indikerings- og betjeningspanel) Art. nr. FX x udvidelseskabinet til 2 batterier inklusiv neutral forside Art. nr. FX80833 Leveringsomfang inklusiv tilbehør (tilslutningskabel til batteri, lågekontakt, sikringer osv.), samt forbindelseskabel og fastgøringsmateriale. 26 FB DK / 06.4

27 Eksempel: Opsætning med 24 V / 27 Ah strømforsyningsudvidelse Fig. 4: Strømforsyningsudvidelse 24 V / 27 Ah (Art. nr. FX808364) inklusiv valgfrie moduler Valgfri moduler 7 Batterier, maks. 2 x 2 V / 24 Ah ( 24 V / 27 Ah) 3) Art. nr x udvidelseskabinet til 2 batterier inklusiv neutral forside Art. nr. FX Batterier, maks. 2 x 2 V / 24 Ah ( 24 V / 27 Ah) 3) Art. nr Der må kun tilsluttes ens batterityper (fabrikant, fremstillingsdato, kapacitet, opladningstilstand) til et strømforsyningsmodul. 3) Yderligere strømforsyningsmoduler / batterier Se kapitel 7. for yderligere oplysninger om tilslutning og batterikapacitet! FB DK /

28 5.5.4 Tekniske data Nominel spænding : 230 V AC Mærkestrøm : 0,8 A Nominel frekvens : 50 til 60 Hz Udgangsspænding : 24 V DC Udgangsstrøm i alt : Maks. 6 A Strøm til ekstern modtager : 3 x 24 V DC / 3 A Batterikapacitet : 2 x 24 V DC / 27 Ah Omgivelsestemperatur : -5 C til +45 C Opbevaringstemperatur : -0 C til +50 C Tætningsgrad : IP 30 Kabinet : ABS, 0% forstærket med glasfiber, V-0 Farve : Grå, lignende Pantone 538 Vægt : 0,3 kg Mål (B x H x D) : 450 x 640 x 85 mm 28 FB DK / 06.4

29 6 Montage- og installationsinstruktioner Funktionerne i brandcentralen FlexES Control afhænger af landeversionen af det anvendte operativsystem og de funktioner, der er indstillet i kundedataene. Installation af anlægget er kun tilladt i tørre, rene og tilstrækkeligt belyste rum med begrænset adgang. Omgivelsesbetingelserne skal svare til klasse 3k5 jf. DIN EN Anlægget skal monteres på en jævn overflade med egnet fastgøringsmateriale (skruer og plugs) uden anvendelse af mekanisk fastspænding. Anlægget må først tages i brug efter det er fastgjort korrekt på en væg eller monteringsoverflade med tilstrækkelig bærekraft. Stærke elektriske/elektromagnetiske og mekaniske påvirkninger skal undgås. Dette gælder især ved montering af anlægget, komponenter og installationsledninger i nærheden af lysstofrør eller strømledninger, samt fastgøring på rystende, ustabile overflader, som f.eks. tynde skillevægge. Anlægget må ikke opstilles på driftssteder med skadelige påvirkninger. Dele af brandalarmsystemet må føres gennem disse driftssteder, hvis kravene i standardserien DIN VDE 0800 overholdes. Ved montering på en væg, skal betjeningselementer og optiske indikatorer monteres mellem 800 mm og.800 mm over den overflade operatøren står på. Brandalarmsystemet er ikke egnet til at blive tilsluttet til specielle strømforsyningssystemer (f.eks. IT). Centralen er som standard et technical information device (ITE) i klasse B i hendhold til DIN EN 55022:2007 Konfiguration og Programmering Programmerings software tools 8000 er krævet for at konfigurerer og programmere centralen, og altid i den gældene (nyeste) program version. Installatør / Montør / Programmør Centralen skal altid installers af en uddannet elektriker (i hendhold til DIN VDE 0833), som har gennemgået et egnet træningsforløb og i øvrigt være i stand til at udføre installationer i hendhold til gældene regler og forskrifter. Betjener af brandcentralen / Trænet Person For at kunne betjene centralen skal en kvalifiseret person trænes i alle basis betjenings funktioner. En trænet person skal være i stand til at kunne betjene centralen og behandle evt. fejl. Hvis der opstår fejl, eller funktionaliteten af centralen er begrænset skal der foretages foranstaltninger for at få rettet disse fejl. FB DK /

30 6. Vedligeholdelse / Service Service og vedligeholdelse er vigtig for en funktionsduelig central da funktioner i systemdele kan blive påvirket af miljøpåvirkninger og ælde. Service skal udføres i henhold til nationale standarder og forskrifter. I tillæg til sikkerheds direktiver og noter I dette document, skal alle forskrifter og regler (evt. bygningsregulativet) overholdes. Funktionerne, der beskrives her, kræver eventuelt betalingspligtige softwarelicenser. Alt efter den anvendte software, licens og objektspecifikke indstillinger af kundedata, kan funktionerne og visning på displayet afvige fra dem, der beskrives her! Klemmebelægningerne og aktiveringerne, der er vist i denne installationsvejledning forholder sig udelukkende til operativsystemets ydelse for Tyskland [D]. Fare for elektrisk stød! Montage- og installationsarbejde skal foregå, mens der ikke er sluttet strøm til anlægget! ESD- / EMK-beskyttelsesforanstaltninger Når man omgås elektronikmoduler, skal man altid sørge for egnede foranstaltninger til at aflede statisk elektricitet! Beskyttelses- og funktionsjord For at apparatet fungerer korrekt, skal lysnettets PE-forbindelse tilsluttes til den tilslutningsklemme, der er beregnet til dette. Derudover skal funktionsjordens (FE) tilslutning forbindes med potentialudligningsskinnen (PUS). Ibrugtagning Når ibrugtagningen og alle ændringerne i kundedataene er gennemført, skal systemet underkastes en komplet funktionstest! 30 FB DK / 06.4

31 6.2 Fastgøring på monteringsoverfladen 350 mm 235 mm Bundplade eller 2 og de fire fastgøringspunkters afstande (i mm) Monteringsstedet bør udvælges i henhold til projekteringsdokumenterne. Vær opmærksom på kravene til omgivelserne hvor anlægget monteres. Vær opmærksom på kablernes og de tilsvarende stiks (se kap. 5.3) positioner. Bring kabinettets bundplade i vandret stilling (vaterpas) og indtegn de fire fastgøringspunkter på monteringsoverfladen. 4 x Fig. 5: Fastgøring på monteringsoverfladen (eksempel med bagvæg til vandret opstilling) Beslut om kablerne skal være på væggen (pv) og/eller i væggen (iv) inden kabinettets bundplade fastgøres! FB DK /

32 XX mm 4 x Bor fire huller i henhold til de indtegnede fastgøringspunkter til at fastgøre og indsæt egnede plugs. Valget af plugs afhænger af det materiale monteringsoverfladen er lavet af (hulvæg, beton, træ osv.) og skal bestemmes individuelt. Væggens og fastgøringens bærestyrke skal være egnet til den samlede vægt af den valgte variant (inklusiv batterier). Vær opmærksom på kabelføringerne jævnfør kapitel 5.3 inden kabinettets bundplade fastgøres! Sæt kabinettets bundplade på monteringsoverfladen og orientér den. Skrue fire skruer i plugsene og spænd dem håndfast. Fig. 6: Fastgøring på monteringsoverfladen 32 FB DK / 06.4

33 6.3 Kabelføringer Kabelføringer oppe Kabelføringer højre Der bør anvendes individuelle kabelføringer til strømforsyningsledningen og signalkablerne. Før kablerne "i væggen" (iv) gennem kabelføringerne på kabinettets bundplade og fastgør dem med et egnet fastgøringsmateriale, som f.eks. kabelbindere af plastic (trækaflastning). Sørg for at ledningerne er lange nok til forbindelse. Når kablerne føres, bør man sørge for at kabinettets bundplade er fri rundt om, sådan at kabinettets ramme kan sættes på bundpladen. + Kabelføringer nede Før kablerne "på væggen" (v) gennem kabelføringerne på kabinettets bundplade og fastgør dem med et egnet fastgøringsmateriale, som f.eks. kabelbindere af plastic (trækaflastning). Fig. 7: Kabelføringer Montér kabinetrammen uden frontlåge jf. kap Tag kabinettets plader ud. Klip kabelføringernes afmærkede brudsteder af kabinettets plader vha. af et egnet værktøj. Skær brudkanter og skæreflader rene. Der bør anvendes individuelle kabelføringer til strømforsyningsledningen og signalkablerne. Sørg for at ledningerne er lange nok til forbindelse. Indsæt kabinetpladerne uden at klemme og/eller beskadige kablerne. Risiko for beskadigelse Forbindelseskablerne mellem de to kabinetter må ikke klemmes eller beskadiges. De to kabinetter skal fastgøres særskilt på monteringsoverfladen. De to forbindelsesstykker egner sig ikke til at bære det nederste kabinets vægt alene. Fare for kortslutning Alle spændings- og signalførende ledninger skal sikres med et egnet fastgøringsmateriale, som f.eks. kabelbindere af plastic, sådan at de ikke kan flytte sig. Her skal man særligt sørge for at strømforsyningsledningen ikke kan røre ved signalledningerne (SELV) hvis den skulle flytte sig. Det er kun tilladt at udføre arbejde på brandcentralen når den ikke er strømførende (lysnet- og nødstrømforsyning). Isolering af tilslutningsledningerne Aflast alle tilslutningskablernes ydre kappe i anlæggets kabinet og fjern først kablernes isolering efter aflastning i kabinettet. FB DK /

34 6.4 Indbygning af komponenter og moduler Der findes to forskellige kabinetbundplader til opsætning af brandcentralen. A Eksempel A A Fig. 8: Kabinetbundplade (Art. nr. FX80830) til vandret indbygning af komponenterne A Eksempel A Fig. 9: Kabinetbundplade (Art. nr. FX8083) til lodret indbygning af komponenterne A Bøjleklemmerne til kablernes skærm kan monteres her A (se fig. 8 og 9). Bøjleklemmer (leveres i tilbehøret). Se opstillingsmulighederne i kapitel FB DK / 06.4

35 Montering af bundkortene Vær opmærksom på følgende ved montering af bundkortet (Art. nr. FX80832) og udvidelseskort (Art. nr. FX808322) og 2 (Art. nr. FX808323): På bagsiden af kortene er der fire klemmer, der skal skubbes direkte ind i udskæringerne på kabinettets bundplade. Hvert bundkort skal sikres med fastgøringsskruerne. Overhold indbygningsrækkefølgen!. Indsæt bundkortet og fastgør det med de tre skruer. 2. Indsæt udvidelseskort 2, kontrollér forbindelsen til bundkortet og fastgør det med skruen. 3. Indsæt udvidelseskort 2., kontrollér forbindelsen til bundkortet og fastgør det med skruen Fig. 20: Bagsiden af bundkortet med fire klemmer (Art. nr. FX80832) Fig. 2: Bagsiden af udvidelseskortet med fire klemmer (Art. nr. FX og FX808323) Indsæt bundkortet i den ønskede position, orientér det og skub denne ind i kabinetbundpladens udskæringer. Spænd de tre fastgøringsskruer 3 fast for at sikre bundkortet. Bundkortets FE-forbindelse oprettes samtidigt. Fastgøringsskruerne skal altid indsættes for at oprette den korrekte Fe-forbundelse (kort kabinetbund). 3 Fig. 22: Monteringseksempel Opsætningsvarianterne og modulernes layout på kabinetbundpladen illustreres i kapitel 4. FB DK /

36 6.5 Indbygningssæt for DIN-skinne (Art. nr. FX808337) Der kan monteres op til tre indbygningssæt for DIN-skinner i FlexES Control kabinettet. Variant På denne DIN-skinne kan der monteres valgfri printholdere (Art. nr ). Printholderne egner sig til at holde printplader i formatet 72 x 65 mm og/eller 82 x 72 mm (B x H), som f.eks. esserbus -transpondere. Variant 2 Ud over et enkelt kabinet, kan f.eks. den fiber optiske converter (Art. nr /64), som allerede er udstyret med en DIN-skinneclip, monteres på DIN-skinnen. DIN-skinnen fastgøres på kabinettets bundplade (Art. nr. FX80830) med tre skruer. Fig. 23: DIN-skinnens orientering Sørg for at tilslutningsledningerne er lange nok! Kablerne må ikke klemmes eller beskadiges ved indbygning/fjernelse. Indbygning af andre end de ovennævnte komponenter er ikke tilladt! 36 FB DK / 06.4

37 6.6 Sammensætning af kabinettet Brandcentralen FlexES Control leveres fra fabrikken i enkelte moduler eller som varianterne FX2, FX0 eller FX8 (se kapitel 4) til individuel opsætning. Alternativt kan man også få en brandcentral, der er formonteret fra fabrikken, hvilket er en betalingspligtig ydelse. Sammensætning af kabinettet, samt indsætning af komponenter og moduler, skal foregå i den beskrevne rækkefølge:. Montér kabinetbundpladen 4 eller 5 2. Indsæt batteriholderen 3. Montér strømfosyningsmodulet 4. Indsæt og fastgør bund-/udvidelseskortene 5. Tilslut signal- og forbindelseskabler i henhold til den ønskede opsætning af systemet 6. Sæt modulerne på 7. Montér kabinettets rammer 6. / 6.2 og lågekontakten 7 inklusiv bundpladen 8. og filtermåtterne Indsæt og fastgør frontlågen inklusiv I/B-panelet - HMI Kabinetbundplade Kabinetbundplade mm 350 mm mm mm 8. 4 eller Fig. 24: Sammensætning af kabinettet Risiko for beskadigelse! Alt efter den anvendte batterikapacitet og den batterivægt der er forbundet med denne, skal monteringsoverfladen, samt fastgøringsmaterialet være egnet til denne belastning. FB DK /

38 6.7 Lågekontakten Lågekontakten (findes i kabinettets tilbehør) er beregnet til at overvåge om kabinettet er åbent og kan yderligere bruges til styreopgaver, som f.eks. til automatisk at frakoble komponenter ved åbnet kabinet i tilfælde af servicearbejde. 7 7 Der kan maksimalt tilsluttes 4 lågekontakter per strømforsyningsmodul lågekontakt per hus (anbefalet) Funktionen kan indstilles i kundedataene, som f.eks. - Frakobling af alarmtransmissionsenheden (ATE) når kabinettet er åbent - Genkendelse af service-pc når kabinettet er åbent - Yderligere funktioner Lågekontakten 7 sættes på holderen i ét af kabinettets to øverste hjørner vha. af plasticindsatsen (kontaktfanen skal vende nedad). Tilslutning til strømforsyningsmodulet (SFM). Overhold allokeringen af kontakterne til 4! x Fig. 25: Forbindelser til lågekontakten på strømforsyning 38 FB DK / 06.4

39 6.8 Forbindelse mellem kabinetterne Kompaktkabinettet forbindes med udvidelseskabinettet med de medfølgende forbindelsesstykker Eksempel på lodret orientering af kabinetterne Der skal altid anvendes to forbindelsesstykker 8 med kabelføring Sæt de medfølgende filtermåtter 8.2 på hver kabinetplade 8.. Sørg for at filtermåtterne sidder godt fast, sådan at der er sørget for effektiv beskyttelse mod støv. Hvert kabinet skal sættes fast på monteringsoverfladen med fire fastgøringsskruer hver. 8 Risiko for beskadigelse! Forbindelsesstykkerne egner sig ikke til at bære det nederste kabinets vægt alene. Fig. 26: Forbindelse mellem kabinetterne FB DK /

40 6.9 Udskiftning af tekst i front på indikering og betjeningspanelet Indikerings- og betjeningspanelet, de tilhørende fronttekster til hvert land (f.eks. fronttekst "Danmark" (Art. nr. FX80840)) vendes rigtigt og sættes ind i frontlågen. Læg frontlågen forsigtigt på et glat og rent underlag. 0 9 Demontering Fjern det flade kabel 4 fra indikering og betjeningspanelet 9. Fjern de to fastgøringsskruer 3. 2 Tryk holdeclipsen 2 forsigtigt ned, løft I/B-panelet en smule og tag det ud af frontlågen Fælles- og funktionsindikatorer Indsæt frontteksten til fælles-indikatorerne 5 og funktions-indikatorerne 7 så de vender rigtigt. Hvis der ikke er nogen MMP, skal man indsætte de sorte afdækningsstriber Montering Orientér indikering og betjeningspanelet (I/B-panelet / HMI) 9 bagfra på frontlågens 0 ramme. Løft I/B-panelet / HMI en smule, skub det ind under de øverste holdere og sæt det ind indtil holdeclipsen 2 falder i hak. 7 Fastgør indikering og betjeningspanelet med de to skruer 3. Tilslut det flade kabel 4 til bundkortet. Fig. 27: Indsæt betjningspanelet 40 FB DK / 06.4

41 6.0 Indsætning af frontlågen i kabinetrammen Den samlede frontlåge med indikering og betjeningspanelet, samt de påsatte fronttekster skal derefter sættes ind i det samlede og fastgjorte kabinet. 4 x Sæt de to plasticholdere ind i de tilsvarende åbning i anlæggets kabinet og fastgør dem med de fire ekspansionsnitter. Fig. 28: Indsætning af fronttekster og frontlåge inkl. betjningspanel Risiko for beskadigelse! Før frontlågen sættes i, skal de to kabinetrammer skrues fast på bundpladen af kabinettet. Fronten SKAL flugte med alle sider for at garantere at lågen er lukket korrekt. Hvis anlæggets kabinet ikke er fastgjort endnu, skal det sikres sådan at det ikke vælter hvis frontlågen åbnes! 7 Elektroniske moduler Strømforsyning 2 Strømforsyningsmodul (SFM) 24 V DC / 50 W 2 SF-tilslutningsmodul (SFT) L N 3 3-vejsstik 3 Modulholder 5 4 Bundkort (BK) 5 Udvidelseskort (UK) 4 6 Udvidelseskort 2 (UK2) 6 FB DK /

42 7 Fontlåge (med elektronik) 7 Indikerings- og betjeningspanelet (I/B-panelet / HMI) 8 Funktionsmoduler Der fås forskellige moduler i store og/eller små modulhuse til udvidelse af brandcentral FlexES Control. 8 Controller modul (CM) 9 9 esserbus -modul (ebm) esserbus -modul med galvanisk isolering (ebmgi) essernet -modul 62,5 KBd (enm) essernet -modul 500 KBd (enm) Når moduler forbindes på hovedbundkort og udviddelsesmoduler skal det altid sikres at modulerne låser i begge sider! Kun herved sikres en ordentlig forbindelse!. 42 FB DK / 06.4

43 7. Strømforsyningsmodul (24 V DC / 50 W) Strømforsyningsmodulet (Art. nr. FX808326) leverer spænding til brandalarmsystemet og stiller en spænding på 24 V DC til rådighed for eksterne komponenter. Strømmen til eksterne modtagere afhænger af den batterikapacitet der skal lades og anlæggets opsætning. Den maksimale batterikapacitet for et strømforsyningsmodul, der kan tilsluttes er 54 Ah ved 24 V DC. Med 3-vejsstikket (Art. nr. FX808330) kan man tilslutte op til tre strømforsyningsmoduler på et SF-tilslutningsmodul. Der leveres et forbindelseskabel og batteritilslutningsledning sammen med SFM Slave Hoved Batteri Batteri Batteri - + maks. 30 V DC / A Strømkredsfejl Batterifejl Jordfejl Almindelig fejl* (normal trigning) GND / +Ub ext 3 maks. 3 A GND / +Ub ext 2 maks. 3 A GND / +Ub ext maks. 3 A NO NO NO NC* Main EFD til (fabriksindstilling) EFD fra Batteri 2 Slave FS3 FS2 FS + Detektering af jordfejl (EFD) Der henvises til installationsvejledningen for nærmere oplysninger - Batteri Strømforsyning Fig. 29: Strømforsyningsmodul inkl. forbindelseskabel 2 og batteritilslutningsledning 3 Den maksimale batterikapacitet per strømforsyningsmodul er 24 V / 54 Ah Med to 2 V / 27 Ah batterier tilsluttet på Batteri og to 2 V / 27 Ah batterier tilsluttet på Batteri 2 (forbindelse se kap. 7..5). kan der opnås en batterikapacitet på maks. 24 V / 54 Ah (tilkobling se kap. 7..5). SFM modulet tilpasser selv til 0 V AC eller 230 V AC. FB DK /

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning

VIP X1600 XFMD. Dekodermodul. Lyninstallationsvejledning VIP X1600 XFMD Dekodermodul da Lyninstallationsvejledning 2 da VIP X1600 XFMD Instruktionerne i Lyninstallationsvejledning refererer til VIP X1600 XFMD-dekodermodulet.! FORSIGTIG! Du skal altid sætte dig

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Datablad. FlexES Et system - mange muligheder

Datablad. FlexES Et system - mange muligheder Datablad FlexES Et system - mange muligheder Umiddelbare fordele Professionelle partnere Ikke blot er vores almindeligt anerkendte teknologi pålidelig, det er vores samarbejdspartnere også: FlexES-certificerede

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk

Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk 48329PL Ed1 Brugsanvisning D913 Libra+ 100M Trådløs Ringeklokke med ringetryk Libra + Ledningsfri dørklokkesæt Indstilling Kontrollér pakkens indhold... side. 18 Sikkerhed... Hurtig start... Sådan åbner

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Udskiftning af CPU-modul

Udskiftning af CPU-modul Teknisk brugervejledning 2017.08.28 60427-6 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse Dette er et CPU-modul inkl. display til en staldcomputer. 2 Montagevejledning 2.1 Gem eksisterende opsætning

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning DGPS-modtager A101 Version: V3.20150602 3030246900-02-DA Læs og overhold denne betjeningsvejledning. Opbevar denne betjeningsvejledning til fremtidig brug. Kolofon Dokument

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere