ADVARSELSLYGTER OG OPTISKE SIGNALANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVARSELSLYGTER OG OPTISKE SIGNALANLÆG"

Transkript

1 ADVARSELSLYGTER OG OPTISKE SIGNALANLÆG

2 INDLEDNING

3 02 03 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING SIDE OPTISKE SIGNALANLÆG SIDE Kvalitet er en tradition hos HELLA IP-tæthedsgrad ECE R 10 / ECE R Velkommen til LED-tidsalderen Lys er teknologi Online-tools 14 Anvendelsesvarighed / -sted / -anbefaling 15 Indledning til optiske signalanlæg Optiske signalanlæg oversigt Moduler OWS Tekniske oplysninger OWS 7 58 Tilbehør og reservedele OWS 7 59 Bestillingsguide OWS Konfigurationseksempler OWS ADVARSELSLYGTER SIDE Optiske signalanlæg OWS 64 OWS programoversigt 65 Indledning til advarselslygter HELLA søgenøgle advarselslygter Advarselslygter oversigt Advarselslygte K-LED OWS tilbehør 66 OWS reservedele 67 Raptor Frontblitz BSN-LED 71 Advarselslygte Rota LED Advarselslygte KL 7000 LED ARBEJDSLYGTER SIDE Advarselslygte KLX Advarselslygte KLX Advarselslygte KLX JuniorPlus Advarselslygte KL Advarselslygte Rotaflex / Rotafix Indledning til arbejdslygter LED-arbejdslygter Xenon-arbejdslygter 79 Halogen-arbejdslygter Arbejdslygter isoluxdiagrammer Advarselslygte KL Rota Compact Advarselslygte KL 600 / 700 / Advarselslygte KL JuniorPlus Advarselslygte KL Advarselslygte KL TILBEHØR OG RESERVEDELE SIDE Til halogen-advarselslygter Til xenon-advarselslygter 50 Til advarselslygter og arbejdslygter med rørstudsbefæstelse 51

4 INDLEDNING KVALITET HAR TRADITION HOS HELLA HELLA har sat sig det ambitiøse mål at garantere en konstant høj produktkvalitet i enhver henseende. Dette opnås ved, at hele produktionsprocessen defi neres af kvalitetskriterier og kontrolleres ned til mindste detalje med nøje udvalgte metoder. Seriekvaliteten sikres af en kontinuerlig kvalitetsovervågning og -kontrol. Kvalitetsprodukter fra HELLA gennemgår forskellige testprocedurer iht. HELLA standarden Disse testprocedurer udføres af HELLA s testlaboratorium i Lippstadt, Tyskland. Førsteklases kvalitet som princip HELLA giver en lang garanti på perfekt funktion og er garant for tilfredse kunder, når der skal bruges reservedele, tilbehør og pærer. Da traditionsvirksomheden fra Lippstadt er partner for førende bilproducenter, fremstilles HELLA-produkter nøjagtigt efter deres specifi kke toleranceangivelser. Dette samarbejde og de avancerede testprocedurer i produktudviklingen gør, at man altid kan have tillid til HELLA-produkter i enhver situation. HELLA-produkter gennemgår følgende testprocedurer: Stænkvandstest I universalsprøjtevandskabiner testes HELLA-produkter under betingelser, der svarer til virkelighedens verden. Kabinerne er udstyret med anordninger til regn, skyllevand, vandstråler og sprøjtetåge. Her afprøves testprodukternes tæthed i en interval- og sprøjtevandstest med et tryk på op til 5 bar og i en strålevandstest med et tryk på op til 10 bar. (IP XK4K) Højtryksrensertest I testanlægget testes produkterne med et vandtryk på op til 120 bar og en vandtemperatur på + 85 grader celsius. Ved denne test simuleres rensningen i en vasketunnel eller med en højtryksrenser (IP XK9K). Støvtest Ved denne test kontrolleres produkterne for deres støvtæthed. Der anvendes ubrændt portlandcement som prøvemedie for alle produkter. Testen udføres ved en typisk funktionsdrift samt med over- og undertryk i det testede produkt. Bedømmelsen af testen udføres bl.a. ved beregning af den fotometriske værdi før og efter testen (IP 5K). Kun på den måde kan HELLA garantere, at der ikke trænger støv ind i produktet, og garantere produktets levetid.

5 04 05 Neddyknings- og tryktæthedstest Denne test udføres afhængigt af kravene ved alle lystekniske produkter. Der anvendes et dykrør med en vanddybde på 1 meter. I et andet testanlæg kan der opnås en dybde på 6 meter. Desuden foretages der en trykprøvning i et neddykningskar med op til 1,6 bar. Alle test udføres iht. HELLA standard samt de lovmæssige krav (IP 67). Varme-, fugtigheds- og kuldetest Ved temperaturskiftstest sættes HELLA-produkter i klimaskabe med en volumen på mellem 600 og 1000 liter samt temperaturudsving på mellem - 40 grader celsius og +100 grader celsius. Desuden gennemføres der dug- og afdugningstest ved en luftfugtighed på maks. 95 % ved temperaturer på op til + 80 grader celsius. I det såkaldte chokskab skifter temperaturen lynhurtigt (intervaller på maks. 6 sek.) mellem - 40 grader celsius indtil +100 grader celsius. Disse test stresser materialer af enhver art, belysning såvel som enkelte elektronikkomponenter. Varme- og kuldetest varer op til 48 timer. Vibrationstest Denne kontrol simulerer produkternes reaktion på en dårlig vej, f.eks.: reaktioner på huller i vejen, grusveje, grus, sand, marker og markveje. For udvalgte produkter, som f.eks. sikkerhedslygter, testes der specielle rallyprofiler. Den mekaniske holdbarhed kontrolleres med en test af bredbåndsstøjen på den horisontale og vertikale akse. Frekvensbredden er her på 10 til 1000 hertz. Ud over vibrationskontrollen udsættes produkterne for temperaturer på mellem - 40 grader celsius og + 80 grader celsius. Derved kontrolleres bl.a. plastikkens ældningsproces. Alle produkters funktion testes i op til 24 timer. Desuden udføres der ved denne procedure en mekanisk choktest, hvor reaktionen ved stød (produkter i karton ved forsendelsen) simuleres med en acceleration på 300 til 500 meter pr. sekund 2 i anden potens. Yderligere informationer om kvalitetskriterierne hos HELLA kan findes på:

6 INDLEDNING IP TÆTHEDSGRAD Hvad betyder IP-tæthedsgrad? IP står for International Protection. IP-tæthedsgraderne defi neres i henhold til DIN , del 9. Formålet med denne standard er en nøjagtig fastlæggelse af reglerne for indtrængning af faste fremmedlegemer, inkl. støv og vand i elektrisk udstyr på køretøjer. Efterfølgende forklares de for signalsystemer vigtige tæthedsgrader mere detaljeret. Tæthedsgrad IP 5K4K Støv må kun trænge ind i en sådan mængde, at funktionen og sikkerheden ikke påvirkes. Vand, som med forøget tryk sprøjter imod huset fra alle retninger, må ikke have nogen skadelige virkninger; vandtryk ca. 4 bar. Tæthedsgrad IP 9K Vand, som er rettet mod huset med en højtryks-/dampstrålerenser, må ikke have nogen skadelige virkninger; vandtryk ca bar. Tæthedsgrad IP 6K7 Der må ikke trænge støv ind. Selv ved midlertidig neddykning må der ikke trænge vand ind. HELLA-produkter opfylder de højeste krav og er beskyttet mod vejrforholdene på den bedst mulige måde. KENDETEGN BESKRIVELSE KOMMENTARER Støv- og vandbeskyttelse IP International Protection (IP) i henhold til DIN del 9. Specifik definition for vejkøretøjer. 5K = Støvbeskyttet 6K = Støvtæt 9K = Beskyttelse mod vand ved højtryks- / dampstrålerensning. Jo højere kapslingsklassen er, jo bedre er beskyttelsen mod indtrængnede medier. IP 67 maks. værdi Komplet isoleret mod støv og vand. Svigtkontrol for advarselslygter (DIN blå) Advarselslygte for forkørselsret Der findes en funktionsovervågning. ECE R 65 ECE R65 +8 Definerer lysværdierne, lysfordelingen og farvepositionen for advarselslamper. Kun advarselslamper, som opfylder ECE-R65, må anvendes i den offentlige trafik. -8

7 06 07 KENDETEGN BESKRIVELSE KOMMENTARER Termokontrol Aktiv Aktiv: Elektronisk effektstyring af LED erne ved ikke-tilladte høje omgivelsestemperaturer. Derved beskyttes LED erne mod at blive ødelagt som følge af overophedning. Passiv: Optimal placering af komponenterne for en ensartet temperaturfordeling og temperaturspredning. Aktiv: Bedre konstruktion ved aktiv termostyring for udviklingen og højere priser for delene giver optimale forhold for maksimal levetid. Passiv: Jo varmere LED erne bliver som følge af ydre påvirkninger eller egenopvarmning i drift, jo kortere er deres livstid. Passiv Overspændingsbeskyttet Supplement til elektronikken for at beskytte LED en mod høje spændinger/strøm i køretøjets elnet i henhold til ISO En overbelastning af LED erne kan opstå ved forhøjede spændingsspidser i køretøjet på grund af: starthjælp defekte styreenheder load-dump-impulser (fejlbehæftet kontakt til batteriet) Disse belaster/beskadiger LED erne, som kan medføre et funktionssvigt eller forkorte levetiden. Supplement til kontakterne med pågældende komponenter beskytter kontakterne og kan forlænge levetiden eller endda forebygge et svigt. Fejlpolariserings-beskyttet Der er ikke fare for elektronikken, selv hvis der byttes om på tilslutningsledningen. Halvlederen i en LED må grundlæggende kun anvendes med den korrekte polvending. En fejl polarisering beskadiger LED'en, og derfor har LED-lygterne generelt en beskyttelse mod fejlpolarisering (diode). Den fungerer dog kun med korrekt tilslutning mellem + og -. Hvis kontakterne på en lygte er bi-polare, sikres funktionen uafhængigt af kontakternes tilslutning. Dermed sikres poka-yoke (undgåelse af fejlbehæftet montering) i forbindelse med f.eks. strømtyvteknik. De ekstra komponenter på printpladen forøger dog omkostningerne. Godkendt til transport af farligt gods (ADR) Lygte tilladt til transport af farligt gods iht. forskrift for farligt gods på veje (ADR, på tysk GGVS). Overvejene krævet i forbindelse med belysning til lastbiler og trailere. Forudsætning for fortsat have en godkendelse: En bekadigelse af glødelampen må ikke føre til antændelse af eksplosive medier. Elektromagnetisk fordragelighed Den elektromagnetiske fordragelighed (EMC) er kontrolleret og har fået et EF-typegodkendelse. Hvis lygten ikke er konstrueret efter EMC-specifikationerne, og der dermed ikke foreligger nogen certificering, kan der opstå vekselvirkninger mellem elektroniske sikkerhedsrelevante systemer. Eksempler: Knasen i radiohøjtalerne, svigt i ABS-elektronikken eller svigt af lygten som følge af støjfølsomhed).

8 INDLEDNING ECE R 10 Hvad er EMC (ECE-R10)? Elektromagnetisk fordragelighed (EMC) betegner to faktorer, som er et væsentligt kvalitetskendtegn ved optiske signalanlæg: Støjudsendelse: begrænsning af udsendelsen af elektromagnetisk støj til et niveau, som sikrer støjfri brug af andet udstyr i nærheden. Støjimmunitet: sikring af en tilstrækkelig immunitet over for ekstern elektromagnetisk støj. Det lovmæssige grundlag kan fi ndes i CISPR 25 samt ISO 7637 og Standard for askærmning CISPR 25: ECE R 65 2 ECE R 10 CISPR 25 er standarden for støjemission, som anvender en klassifi kation fra 1 til 5. Produkter i klasse 5 opfylder i den forbindelse de højeste krav og er endda egnede til at blive monteret ved siden af en antenne. De lovpligtige standarder bliver allerede opfyldt med klasse 3, og der ydes en rimelig beskyttelse i gængse tilfælde. (Alle HELLA-lyssystemer opfylder som minimum klasse 3, mange endda klasse 5, og det garanterer absolut funktionssikkerhed i alle anvendelsessituationer. Det er kun advarselslygter, som har begge disse kontrolnumre, som har en godkendelse til at blive anvendt i den offentlige trafi k. Elektromagnetiske vekselvirkninger Mobiltelefon Sat-radio Navigation Telematik gebyropkrævning Radio / TV Afstandsadvarselsradar Komplet køretøjselektronik

9 08 09 ECE R 65 Lysfordeling iht. ECE-R65 (E-godkendelse) Advarselslamperne skal være udformet iht. forskrifterne i ECE-R65, så den almindelige driftsanvendelse fortsat er sikret trods opståede svingninger, og at de bibeholder de foreskrevne egenskaber nævnt i dette regulativ. Det er vigtigt, at advarselslampen er udformet på en sådan måde, at den ikke kan justeres forkert, efter den er blevet monteret korrekt på køretøjet. En forkert montering betyder, at advarselsfunktionen går tabt. Målingen af lysværdierne udføres med en afstand på mindst 25 m. Ved alle lygter, som ikke har glødelamper som lyskilde(r), skal de opfylde minimums- og maksimumskravene for de målte lysværdier efter et og efter 30 minutters drift. Dette viser, hvor vigtig termokontrollen ved LED-advarselslygter er, for det er kun muligt at garantere de optimale lysværdier og lang levetid med optimal termokontrol. En advarselslygte skal placeres på køretøjet, så advarselssignalet kan ses fra enhver position i en omkreds på 20 m. Hvis dette ikke er muligt, skal der anbringes ekstra advarselssystemer (f.eks. ekstra advarselslygter) på køretøjet. Følgende illustrationer viser anvendelsen af ECE-R65 (person: 1,8 m. høj). Lysfordeling iht. ECE R cd 4 m cd cd 15,7 m 28,5 m Bremsestrækning cd 2,5 m cd cd 5 m 17,8 m Bremsestrækning

10 INDLEDNING VELKOMMEN TIL LED TIDSALDEREN Der er mange grunde til, at LED er vinder frem inden for forskellige køretøjsområder. For det første har de i mange henseender været den bedste løsning. Og for det andet har HELLA tidligt gjort disse bedste løsninger tilgængelige i form af et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder pga. sin position på markedet som lyspioner. Det er ikke første gang, at HELLA sætter lystekniske milepæle for markedet. Igen og igen har den internationale familiedrevne virksomhed indtaget en førende rolle ved at have samlet sin know-how fra områderne inden for lys, elektronik og termokontrol til at frembringe innovationer. Det er en enestående stærk kombination, når det drejer sig om udvikling af LED-produkter. Og det gælder ikke kun med henblik på dynamiske lyssystemer med LED'er, som vinder mere og mere frem inden for aktive lysfunktioner. Teknologien følger designet! Fremtidsegnet produktdesign kan kun udføres med et førsteklasses teknologikoncept. Mange års erfaring inden for elektronik, termik og design sikrer en udvikling af LED-lygter og -lyskilder med ensblivende høj lyseffekt. Med den konstante videreudvikling og udvidelse af muligheder og anvendelsesområder inden for LED-belysning er HELLA dermed ikke kun involveret i LED-tidsalderen, men yder samtidig et betydeligt bidrag til forbedring af den aktive sikkerhed. De tekniske, økonomiske og sikkerhedsrelevante fordele taler for sig selv Længere produktlevetid Ingen stilstands- og montagetider Minimalt energiforbrug Ingen slitage eller vedligeholdelse Større opmærksomhedseffekt Støv- og vandtæthed Kompakt design Hurtige reaktionstider Nye friheder for design I 2011 har HELLA monteret LED er i sine lygter.

11 10 11

12 INDLEDNING LYS ER TEKNOLOGI Grundlæggende egenskaber Produktlevetid hvordan temperaturudsving påvirker levetiden Når der tales om en LEDs levetid eller lysdegenerering, menes det den tid dioden lyser inden dens lyskraft falder til halvdelen af den oprindelige lysværdi. En LEDs funktionsdygtighed afhænger af flere faktorer. Det anvendte halvledermateriale er i den forbindelse lige så vigtigt som driftsbetingelserne eller degenereringen af siliciumkrystallen. Hvor lang levetiden faktisk er, kan dog ikke fastlægges generelt. Mens standard-led er kan holde i op til timer, holder højeffektive LED er kun kvart eller op til maks. halvt så længe ( ). Hvis begge dioder blev anvendt uden afbrydelse, ville de kunne lyse uafbrudt i elleve hhv. over to år. er, jo mere opvarmes dioden. Dette fører til en reduceret levetid. Omgivelsestemperaturen er også relevant for levetiden, for jo varmere det generelt er i lygten, jo mere sandsynligt er det, at dioden svigter. Grundlæggende gælder for alle lysdioder, at styrken af lysstrålingen aftager kontinuerligt med tiden. Dette er en fordel, for i modsætning til almindelige lamper (glødepærer, halogen), går LED'en ikke pludseligt ud. Selv hvis lysstyrken aftager, forsvinder den under normale omstændigheder aldrig helt. Den plastik, som normalt anvendes til de fleste LED'ers linser, bliver uklar med tiden, hvilket også påvirker lysudbyttet i negativ retning. Hovedfaktorer, som påvirker produktlevetiden Temperatur Strømintensitet Degenerering af silicium-krystallen Levetiden afhænger meget af det pågældende anvendelsessted og den tilførte strømintensitet. For jo højere strømintensiteten LED-aktivering Da LED'erne kun bruger meget lidt strøm, lyser de allerede, når der kun er en brøkdel (få ma) af den tilladte gennemgangsstrøm til rådighed. Dette er som regel nok for at give et tilstrækkeligt lys. Som nævnt tidligere findes der forkellige muiligheder at anvende LED'er på alt efter anvendelsesformålet. Modstand Konstant strøm I = konst. DC/DC-transducer Nedenfor er tre af disse muligheder beskrevet. Ved advarselslygter fra HELLA er DC / DC standard. På den måde sikrer vi en ekstra høj virkningsgrad for at holde varmeudviklingen (egenopvarmningen) så lav som muligt. Power-Input Power-Input Power-Input Tab ~ % Tab ~ % Tab ~ % Low Power - anvendelser High Power - anvendelser Tre aktiveringsmuligheder for LED er

13 12 13 Eksempel med forlygter: Folk, der ofte kører bil, kender denne situation. På grund af beskidte forlygter bliver kørebanen ikke oplyst tilstrækkeligt. Hyppig manuel rengøring er ofte nødvendigt. Men efter kort tid på vejen bliver forlygterne pga. ophvirvlede partikler fra andre køretøjer hurtigt beskidte. Dette medfører ikke kun reduktion af lyseffekten, men også at de modkørende blændes. Afbøjning og absorption af lysstråler gennem smudspartikler Tilsmudsede advarselslygters påvirkning på advarselsvirkningen Lysintensive advarselslygter har forringet advarselssignal virkning ved tilsmudsning. For at reducere eller undgå smudsaflejringer på lyskuplen anvender HELLA glatte overflader uden udvendige optikker. Kuplerne er dermed betydeligt mere modstandsdygtige over for tilsmdusning og sikrer på den måde en vedvarende, optimal advarselsvirkning. Ren advarselslygte Maksimal advarselsvirkning Intet diffust lys Optimal lysudstråling Tilsmudset advarselslygte Lav advarselsvirkning Meget diffust lys Reduceret lysudstråling

14 INDLEDNING ONLINE TOOLS ELIVER. Online-sammenligningsværktøj til advarselslygter, optiske signalanlæg, arbejdslygter og sikkerhedslygter. Advarselslygter og optiske signalanlæg fra HELLA er et perfekt eksempel på kvalitet, fremragende funktion i hverdagen, sikkerhed og god økonomi. HELLA har de helt rigtige advarselslygter eller signalanlæg til alle typer kommunale anvendelser og specialkonstruktioner (f.eks. renovationsvogne, strø-køretøjer, fejemaskiner m.fl. samt udrykningskøretøjer. Kontinuerlig forskning og udvikling samt kundespecifikke løsninger til små og store serier gør, at HELLA er den ideelle partner for ministerier, kommuner og private virksomheder. LED-produkter, der er konstrueret af HELLA, er først og fremmest kendetegnet ved at være modstandsdygtige over for vibrationer, snavs og vand. Desuden påvirker anvendelsen af LED-teknologien økonomien og miljøet positivt (lavere CO2- udledning). Med vores Eliver-tool til advarselslygter og optiske signalanlæg kan du sammenligne udvalgte produkter i en realistisk simulation for at vælge de helt rigtige produkter til netop dit brug. Du har mulighed for at vælge forskellige køretøjer og forhold. HELLA har de helt rigtige arbejds- og sikkerhedslygter til enhver type landbrugsmaskiner som traktorer eller mejetærskere, entreprenørmaskiner, skovbrugsmaskiner, specialkøretøjer samt lastbiler og trucks. Sammenlign vores fremragende produkter i ELIVER-toolet og find de perfekte arbejds- eller sikkerhedslygter til dit daglige arbejde. Se lysfordelingen på en markvej, på en landevej eller i terrænet. Desuden har du med Eliver mulighed for at få alle relevante informationer om ydeevne og tekniske data. OWS 7-konfigurator Med den nye OWS7-konfigurator kan du sammensætte din egen, individuelle OWS7. Fra valg af køretøj (små køretøjer, transportere, sprintere og kranvogne) over de forskellige tagbjælkebredder til individuelle lysmoduler. Selvfølgelig kan du vælge yderligere udstyr som arbejdslygter, løbelys og nærzonebelysning på siderne. Derefter får du mulighed for at teste alle valgte funktioner i visningen over dine individuelle OWS 7 er. Konfi gurer dine individuelle OWS7 er på:

15 14 15 ANVENDELSESVARIGHED / STED / ANBEFALING Advarselslygter fra HELLA er kendetegnet ved deres utallige anvendeslsesmuligheder. Køretøjssymbolerne giver en anbefaling om, hvilket produkt, der egner sig bedst til hvilket anvendelsesområde. I den forbindelse spiller faktorer som advarende virkening, levetid, robusthed osv. en vigtig rolle. For hvert anvendelsesområde stiller forskellige krav til produktet. Lufthavnskøretøj Gaderengøringskøretøj Minekøretøj Vintertjenestekøretøj Renovationsvogn Gaffeltruck Politi/ udrykningskøretøj lille Lastvogn Entreprenørmaskine Udrykningskøretøj stor Ambulance/ ledesagekøretøj Traktor og landbrugsmaskine Tungtransporter Bugseringskøretøj

16 INDLEDNING TIL ADVARSELSLYGTER Advarselslygter fra HELLA har en kraftig signalvirkning på medtrafikanterne: Tag hensyn der arbejdes i nærheden af køretøjet. Den intensive advarende virkning sikrer maksimal egensikring samt ekstern sikring af medtrafikanterne. Denne sikkerhed opnås via den optimale samling og spredning af lysbundtet og den deraf følgende høje rækkevidde samt den meget kraftige lysstyrke. Du kan have fuld tillid til vores advarselslygter: Advarselslygter fra HELLA er kendetegnet af den fremragende kvalitet med henblik på forarbejdning og stabilitet deres lange levetid beviser det!

17 16 17

18 ADVARSELSLYGTER HELLA SØGENØGLE: ADVARSELSLYGTER Produktlinje Køretøjsanbefaling Anvendelseseksempler LED K-LED 2.0 Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Ekstrem lang levetid (f.eks. renovationsvogne, tungtransportere) Rota LED Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Intensiv anvendelse inden for landbruget eller på entreprenørmaskiner med lange anvendelsestider KL 7000 LED Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Lastbil / trailer med lang anvendelsestid og høj belastning (f.eks. fjerntrafik) Xenon KLX 7000 Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Anvendelse i forbindelse med udryknings- eller ledsagekøretøjer til special/ tungtransport. KLX JuniorPlus Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Mejetærsker eller tungtransporter

19 18 19 Produktlinje Køretøjsanbefaling Anvendelseseksempler Halogen KL 8000 Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Store brandudrykningskøretøjer KL 7000 Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Anvendelse f.eks. på lastbiler eller på redningskøretøjer Rotaflex Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Optimal til anvendelse på traktorer eller entreprenørmaskiner med gennemsnitlig anvendelsesvarighed Rota Compact Advarselsvirkning Robusthed Levetid Livscyklusomkostninger Optimal til anvendelse på traktorer eller entreprenørmaskiner med gennemsnitlig anvendelsesvarighed

20 ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTER OVERSIGT PRODUKTLINJE SIDE F FAST MONTERING FL (FLEKSIBEL RØRSTUDSMONTERING) LED K-LED Rota LED KL 7000 LED Xenon KLX KLX KLX JuniorPlus Halogen KL KL Rotflex / Rotafix KL Rota Compact KL 600 / 700 / KL JuniorPlus KL KL

21 20 21 R (RØRSTUDSMONTERING) M (MAGNETBEFÆSTELSE) SB (ENKELT HULBOLTMONTERING) LEMO-STIK

22 LED ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE K LED advarselssignaltyper Første advarselslygte fra HELLA, hvor der kan vælges mellem roterende eller blinkende advarselssignal. Roterende lysfunktion: 2.0 lysstyrketrin Integreret lyssensor skifter automatisk mellem dag- og natmodus. Dette sikrer den bedst mulige advarselsvirkning. Funktionssikkerhed Første advarselslygte fra HELLA, der opfylder kravene i IP 67. Advarselsslygten ar støvtæt og kan neddykkes kortvarigt i vand. Vibrationsstyrke Advarselslygten er beskyttet mod kraftige vibrationer og stød, da den ikke har bevægelige dele. Kompakt form Ekstrem fladt design og slagfast lyskuppel. Lysstyrke Homogent lys med stejlt stigende lysværdier, signalet ses med det samme. Blinkende lysfunktion: Tid Lave livscyklusomkostninger Vedligeholdelsesfri advarselslygte med meget lang levetid. Reducerede vedligeholdelsesomkostninger og minimale risici for udfald. Lysstyrke Dobbeltblitz-signal med ekstrem advarende virkning. Advarselslys 360, stejlt stigende lysværdier, signalet ses med det samme. Tid TEKNISKE DATA TYPEGODKENDELSE Mærkespænding (U N ) Multivolt Radiostøjdæmpning (CISPR25) Ledningsføring klasse 5 Driftsspænding (U B ) V Godkendelse GGVSE / ADR Samlet strømforbrug Effektforbrug 0,45 A til 2,5 A maks. 30 W EMC-kompatibilitet Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Lyskuppel Monteringsposition Polycarbonat stående Tæthedsgrad IP 67 OPTIMALT EGNET TIL:

23 22 23 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: ECE R ADVARSELSLYGTE K LED 2.0 F Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, rød 2XD Multivolt, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE K LED 2.0 R Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, rød 2XD Multivolt, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE K LED 2.0 M Multivolt, gul 2XD Multivolt, blå 2XD Multivolt, rød 2XD Multivolt, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

24 LED ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE ROTA LED Lang levetid Ingen bevægelige dele, ingen slitage og maksimal pålidelighed. Færre udgifter Da LED er er vedligeholdelsesfrie, forårsager de ingen yderligere reservedels- og vedligeholdelsesudgifter. Nedetider reduceres til et minimum. Vibrationsstyrke Særlig modstandsdygtig over for vibrationer og rystelser pga. LED-teknologi, uden bevægelige dele. Roterende lysfunktion Innovativt elektronikkoncept gør det muligt med rotorfunktion uden bevægelige dele. Kompakt form Flad, kompakt form og slagfast lyskuppel af polycarbonat beskytter mod stød, f.eks. grene. Montage Der fi ndes tre forskellige monteringstyper garanterer monteringsløsninger til enhver anvendelse. Roterende lysfunktion: Lysstyrke Homogent lys med stejlt stigende lysværdier, signalet ses med det samme. Tid TEKNISKE DATA TYPEGODKENDELSE Mærkespænding (U N ) Driftsspænding (U B ) Multivolt V Lysteknisk homologation, gul TA Lysteknisk homologation, blå TB Samlet strømforbrug ca. 0,8 A (12 V), ca. 0,4 A (24 V) Radiostøjdæmpning (CISPR25) Ledningsført klasse 5 Effektforbrug ca. 10 W Godkendelse GGVSE / ADR Lyskuppel Brugsposition Tæthedsgrad Polycarbonat Stående IP 5KX, IP X4K og IP X9K EMC-kompatibilitet OPTIMALT EGNET TIL:

25 24 25 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE ROTA LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, rød Multivolt V, grøn På forespørgsel* På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE ROTA LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, rød Multivolt V, grøn På forespørgsel* På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE ROTA LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå 2RL Multivolt V, rød Multivolt V, grøn På forespørgsel* På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

26 LED ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE KL 7000 LED Lang levetid Den mest avancerede LED-teknik giver optimalt signalbillede med et lavt strømforbrug. Roterende lysfunktion Innovativt elektronikkoncept giver mulighed for rotorfunktion uden bevægelige dele. Montering Der findes tre forskellige monteringsvarianter iht En monteringsløsning til enhver anvendelse. Montering af den planmonterede variant er mulig både fra oven og fra neden. Færre udgifter Da LED'erne er vedligeholdelsesfrie, forårsager de ingen yderligere reservedels- og vedligeholdelsesudgifter. Udfaldstider reduceres til et minimum. Kompakt form Samlingen af termokontrollen og optikken til et modul gør det muligt med en overraskende flad form. Opgradering til LED Nuværende halogenversioner kan uden udskiftning af evt. monteringssokkel eller lignende opgraderes til LED. Lav højde Selv lastbiler med overbygget sovekabine er stadig under den maksimalt tilladte højde på 4 meter for køretøjer på offentlig vej. Roterende lysfunktion: Lysstyrke Homogent lys med stejlt stigende lysværdier, signalet ses med det samme. Termokontrol LED'er er varmefølsomme. Ved høje temperaturer på LED'en kan diodernes lysstyrke gå tabt, og i værste tilfælde kan de endda ødelægges. HELLA sørger gennem valget af varmeafledende materialer og placering af komponenterne for en effektiv varmestrøm: termokontrollen leder varmen væk fra LED'en. Ridsefast, glat lyskuppel Den ridsefaste og smudsafvisende glatte lyskuppel sørger for optimal advarende virkning. Tid TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) Multivolt Driftsspænding (U B ) V Samlet strømforbrug 0,8 A 0,4 A Effektforbrug 10 W Lyskuppel PMMA TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul TA Radiostøjdæmpning (CISPR25) Ledningsført klasse 5 Godkendelse EMC-beskyttelse GGVSE / ADR ECE-R Monteringssposition Tæthedsgrad Stående IP 5K4K, IP X9K OPTIMALT EGNET TIL:

27 26 27 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R KL 7000 LED F Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, rød Multivolt V, grøn På forespørgsel* På forespørgsel* På forespørgsel* KL 7000 LED FL Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, rød Multivolt V, grøn På forespørgsel* På forespørgsel* På forespørgsel* KL 7000 LED M Multivolt V, gul 2RL Multivolt V, blå Multivolt V, rød Multivolt V, grøn På forespørgsel* På forespørgsel* På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

28 XENON ADVARSELSLYGTE ADVARSELSLYGTE KLX 7000 FØRSTEKLASSES DOBBELTBLITZ-TEKNOLOGI EKSTREM HØJ ADVARSELSVIRKNING Effektivt invendigt linsesystem og elektronik giver fremragende lysværdier Integreret afbrydelse af de strømførende komponenter med henblik på personbeskyttelse for sikker håndtering Kraftig elektronik med selvdiagnosefunktion, fejlpolariseringsbeskyttelse, underspændingsfrakobling og funktionskontroludgang (f.eks. til relæer eller glødelampe) Udskifteligt standardblitzrør X1 med praktisk stiksokkel for hurtig og enkel skift af lyskilde Udskiftelig elektronik med fatning giver høj servicevenlighed Førsteklasses robust aluminiumshus og ekstra trådgitterkurv giver bedste EMC-beskyttelsesklasse Fremragende kølesystem bedste beskyttelse ved konstant drift og høje omgivelsestemperaturer Glat og rengøringsvenlig lyskuppel af slagfast polycarbonat Bajonetlåsesystem med vandbeskyttet trykmekanisme Lysstyrke i candela (cd) Til planmontering (form B1 iht. DIN 14620) Med 2 huller (130 mm (DIN) eller 107 mm, montering fra oven og fra neden Til fleksibel rørstudsmontering(form A iht. DIN 14620) Med stødabsorberende og vibrationsdæmpende sokkel; selv kraftige stød affjedres, og lygten går altid tilbage i udgangsposition (maks. hældningsvinkel: 90 ) Til magnetmontering (iht. ISO 4148) Med fem kraftige enkeltmagneter til sikker fastholdelse. TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V Driftsspænding (U B ) V V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul (ECE-R65) Lysteknisk homologation, blå (ECE-R65) Radiostøjdæmpning Blitzfrekvens Blitzfrekvens, rød Elektrisk blitzenergi Elektrisk blitzenergi, rød Ledningsført klasse 5 (CISPR 25) 2,05 +/- 0,03 Hz dobbeltblitz 1,66 Hz dobbeltblitz Ws 8 + 1,5 Ws EMC-kompatibilitet: gul, blå EMC-kompatibilitet: rød Samlet strømforbrug 3,3 A 1,6 A Underspændingsfrakobling 8 V 12 V Funktionskontroludgang Belastbar indtil 0,5 A Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Montage (KLX 7000 F) Monteringsposition Fejlpolariseringsbeskyttelse Tæthedsgrad Oppe- og nedefra Stående Sikring IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) OPTIMALT EGNET TIL:

29 28 29 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KLX 7000 F 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød 2RL * 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KLX 7000 FL 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød 2RL * 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KLX 7000 M 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

30 XENON ADVARSELSLYGTE ADVARSELSLYGTE KLX 5000 PERFEKT LØSNING FOR NEUTRALE UDRYKNINGSKØRETØJER Ekstrem kompakt form med enkel håndtering Sokkel i trykstøbt aluminium og EMC-afskærmning giver en fremragende EMC-beskyttelse Der fi ndes varianter med stik til cigarettænder eller med lemo-stik Specialledning med forskudt spiralbegyndelse: problemløs gennemføring ind i køretøjet, forstyrrende køretøjslyde og belastning af dørtætningeren minimeres Glat lyskuppel af robust polycarbonat giver den bedste beskyttelse mod tilsmudsning og er let at rengøre Effektiv trepunkts-magnetbefæstelse Bajonetlås med sikkerhedsskrue Kontrolleret iht. ISO 4148 Lysstyrke i candela (cd) TEKNISKE DATA TYPEGODKENDELSE Mærkespænding (U N ) Driftsspænding (U B ) Radiostøjdæmpning Blitzfrekvens Elektrisk blitzenergi Samlet strømforbrug 12 V V Ledningsført klasse 5 (CISPR 25) 2,1 Hz dobbeltblitz Ws 3 A Lysteknisk homologation (ECE-R65) EMC-kompatibilitet Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Beskyttelse mod ombytning af poler Monteringsposition Tæthedsgrad Forefindes Stående IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) OPTIMALT EGNET TIL:

31 30 31 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KLX 5000 M 12 V, gul På forespørgsel* 12 V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KLX 5000 M 12 V, gul med lemo-stik På forespørgsel* 12 V, blå med lemo-stik 2RL V, rød med lemo-stik På forespørgsel* 12 V, grøn med lemo-stik På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

32 XENON ADVARSELSLYGTE ADVARSELSLYGTE KLX JUNIORPLUS XENON-TEKNOLOGI MED ATTRAKTIVT FORHOLD MELLEM PRIS/YDELSE. Let udskiftelige blitzrør Elektronik med integreret fejlpolaritetsbeskyttelse System med glat og rengøringsvenlig lyskuppel af slagfast polycarbonat og indvendig linse med special optik for optimalt advarende virkning Praktisk trykpunkts-låsesystem for en enkel håndtering Moderne design Tyverisikret med unbrakoskrue Fleksibel sokkel fungerer som vibrationsdæmper Lygteglas af slagfast polycarbonat med praktisk låsesystem Model til planmontering (form B1 iht. DIN 14620) Med stabil trepunkts-befæstelse. Elastisk, stødabsorberende sokkel, absorberer selv stærke stød og minimerer risikoen for beskadigelser. Lysstyrke i candela (cd) Fleksibel rørstudsbefæstelse (form A iht. DIN 14620) Med stødabsorberende, vibrationsdæmpende sokkel, selv kraftige stød affjedres, og lygten vender altid tilbage til opriindelig position (maks. hældningsvinkel: 90 ); tyverisikret med unbrakoskrue Magnetbefæstelse (iht. ISO 4148) 3 kraftige magneter sørger for at holde lygten fast i alle situationer. SB-variant med central hulbolt Med enkeltforskruning til fast montering TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V Driftsspænding (U B ) V V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul (ECE-R65) Lysteknisk homologation, blå (ECE-R65) Radiostøjdæmpning Blitzfrekvens Elektrisk blitzenergi Ledningsført klasse 3 (CISPR 25) 2 Hz dobbeltblitz Ws EMC-beskyttelse Samlet strømforbrug 3,3 A 1,7 A Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Beskyttelse mod ombytning af poler Sikring Underspændingsfrakobling 4 V 12 V Montage (KLX JuniorPlus F) Monteringsposition Tæthedsgrad Nedefra Stående IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) OPTIMALT EGNET TIL:

33 32 33 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KLX JUNIORPLUS F 12 V, gul 2XD V, gul 2XD V, blå 2XD V, blå 2XD V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KLX JUNIORPLUS FL 12 V, gul 2XD V, gul 2XD V, blå 2XD V, blå 2XD V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KLX JUNIORPLUS M 12 V, gul 2XD V, blå 2XD V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KLX JUNIORPLUS SB 12 V, gul 2XD V, blå På forespørgsel* 12 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

34 HALOGEN ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE KL 7000 HØJESTE LYSVÆRDIER OPTIMAL SIGNALVIRKNING Ekstremt høje lysværdier til bedste advarselsvirkning Fuld lysudbytte opnås ved perfekt samling og spredning af lysbundtet via den roterende parabolreflektor og halogenlampe Motorens vedligeholdelsesfri lejring og dobbelt remtræk sørger for roligt og støjsvagt løb Elektronisk motorstyring med multispændingsfunktion sørger for en absolut konstant rotationsfrekvens, selv ved spændings-udsving i køretøjets ledningsnet Fremragende EMC-beskyttelse, og integreret fejlpolariseringsbeskyttelse Kan anvendes til 12 eller 24 V drift når blot der anvendes H1 lampen svarende til aktuel spænding Glat, rengøringsvenlig lyskuppel med praktisk trykpunktslukke Version til planmontering (form B1 iht. DIN 14620) Med 2 hulcirkler (130 mm (DIN) eller 107 mm, montering kan foretages oppefra eller nedefra Fleksibel rørstudsmontering (form A iht. DIN 14620) Med stødabsorberende, vibrationsdæmpende sokkel, selv kraftige stød affjedres, og lygten vender altid tilbage til den oprindelige position (maks. hældningsvinkel: 90 ); tyverisikring med unbrakoskrue Rørstudsmontering (form A iht. DIN 14620) Tyverisikring med unbrakoskrue Magnetmontering (iht. ISO 4148) 3 enkeltmagneter med høj magnetkraft sørger for at holde blinket fast på overflader af metal. KL 7000, 230 V Lysstyrke i candela (cd) Til driftssikker afsikring i 230V områder. Lyskuplens specialoptik giver effektivt advarselslys VdS-certifi kat som optisk signalgiver til alarmanlæg Anvendelsesområder: Brug på byggepladser og ved lavthængende materialer Til trafi kadvarsel samt trafi kstyring på virksomhedsarealer Som alarmsignal ved fejlfunktion på maskiner samt ved start eller stop af en produktionsproces Som meldesignal på nødtelefoner og brandmeldere, til telefonopkald- og alarmanlæg Til markering af nødudgange og flugtveje TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V 230 V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul , (ECE-R65) Driftsspænding (U B ) Radiostøjdæmpning Omdrejningstal 10,8 13,8 V 21,6-27,6 V Ledningsført klasse 5 (CISPR 25) 200 U/min 160 U/min Lysteknisk homologation, blå , (ECE-R65) EMC-kompatibilitet V sikkerhedsmærke Strømforbrug pære 55 W 70 W 25 W Samlet strømforbrug 5,5 A 3,5 A 0,2 A Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Montage (KL 7000 F) Oppeeller nedefra - 30 C til + 60 C Oppeeller nedefra Monteringposition Tæthedsgrad Stående IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) OPTIMALT EGNET TIL:

35 34 35 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KL 7000 F 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* 230 V, gul 2RL * 230 V, rød 2RL * ADVARSELSLYGTE KL 7000 R 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL 7000 FL 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL 7000 M 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

36 HALOGEN ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE ROTAFLEX / ROTAFIX STANDARDLØSNING TIL ROBUST BRUG Modstandsdygtig rotorblink Optimalt lysudbytte opnås gennem samling og spredning af lysbundtet fra en højglanspådampet parabolreflektor og halogen-lampe. Kompakt form og unikt design Motor med snekkedrev Robuste lyskupler med glat og rengøringsvenlig overflade Til planmontering (form B1 iht. DIN 14620) Kan monteres fra oven og fra neden. Fleksibel rørstudsmontering(form A iht. DIN 14620) Med stødabsorberende, svingingsdæmpende sokkel; selv kraftige stød affjedres og lygten vender altid tilbage til den oprindelige position (maks. hældningsvinkel: 90 ) Magnetmontering (iht. ISO 4148) Holdes sikkert fast af kraftige magneter. Lysstyrke i candela (cd) TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V Driftsspænding (U B ) 10,8 13,8 V 21,6 27,6 V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul , (ECE-R65) Lysteknisk homologation, blå , (ECE-R65) Radiostøjdæmpning Omdrejningstal Ledningsført klasse 3 (CISPR 25) 160 U/min EMC-kompatibilitet Strømforbrug pære 55 W 70 W Samlet strømforbrug 5,5 A 3,5 A Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Montage Monteringsposition Tæthedsgrad Oppe- og nedefra Stående IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) OPTIMALT EGNET TIL:

37 36 37 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KL ROTAFIX F 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V/24 V, gul (dobbelt remtræk) 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL ROTAFLEX FL 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL ROTAFIX M 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

38 HALOGEN ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE KL ROTA COMPACT KOMPAKT ADVARSELSLYGTE TIL ROBUSTE ANVENDELSER. Særlig slagfast Støjsvagt remtræk Stød- og slagfast lyskuppel af polycarbonat Forskellige monteringsvarianter til enhver anvendelse Lysstyrke i candela (cd) Rota Compact FL: Elastisk, stødabsorberende sokkel minimerer risikoen for beskadigelser, lygten går altid tilbage i den oprindelige position (maksimal hældning: 90 ) Samtidig fungerer den elastiske sokkel som vibrationsdæmper TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V Driftsspænding (U B ) 10,8 13,8 V 21,6 27,6 V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul , (ECE-R65) EMC-kompatibilitet Omdrejningstal 180 o/min Strømforbrug pære 55 W 70 W Samlet strømforbrug 5 A 3 A Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Lyskuppel Monteringsposition Tæthedsgrad EMC-støjimmunitet Polycarbonat Stående IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) VDE 0879 del 3 klasse 3 OPTIMALT EGNET TIL:

39 38 39 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KL ROTA COMPACT F 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL ROTA COMPACT FL 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL ROTA COMPACT R 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* ADVARSELSLYGTE KL ROTA COMPACT M 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik.

40 HALOGEN ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE KL 600 / 700 / 710 KL 600 TIL RØRSTUDSMONTERING Overalt, hvor rotorblink skal kunne anvendes hurtigt og mobilt, er HELLA KL 600 den perfekte løsning. Rotorblinkserien 600 er specielt konstrueret til mobil anvendelse. Det er den ideelle advarselslygte til køretøjer, som sættes på hurtigt og uden problemer. Soklen er dimensioneret til rørstudsholdere (iht. DIN , form A), og den kan monteres hurtigt og funktionssikkert på alle rørstudse med indbygget stikdåse. Denne rørstudsbefæstelse er perfekt i de tilfælde, hvor køretøjets tag har overbygninger eller lignende, som dermed skjuler rotorblinket på taget bagfra. En speciel anordning, f.eks. et teleskoprør, giver advarselslygten sin fulde virkning. En anden anvendelsesmulighed findes ved køretøjer, som ikke permanent anvender rotorblink. Soklen og lyskuplen er konstrueret som ventileret system, så reflektoren eller lyskuplen ikke kan dugge til. Bajonetlåsen har en ekstra sikring, som er let at betjene, hvis det skulle blive nødvendigt. Velegnet og praktisk monteringstilbehør gør anvendelsen endnu mere fleksibel. Lysstyrke i candela (cd) KL 700 / 710 TIL PLANMONTERING Sikkerhed har første prioritet: Den perfekte løsning til køretøjer, som altid skal være i beredskab. Rotorblinkene KL 700 og KL 710 er beregnet til fast montering og er kun forskellige i størrelsen. De solide monteringssokler har DIN 14620, form B1, og har en stabil trepunktfastbefastelse. Som tætning mellem køretøjstaget og soklen sidder et gummiunderlag, som samtidig anvendes som boreskabelon i forbindelse med monteringen. Om ønskeligt kan soklen uden problemer lakeres i køretøjets farve. TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V TYPEGODKENDELSE KL 600 A , (ECE-R65) Omdrejningstal 160 U / min KL 700 A , (ECE-R65) Radiostøjdæmpning iht. VDE 0879, del 3, UKW 5 KL 710 A , (ECE-R65) Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Strømforbrug pære 55 W 70 W Samlet strømforbrug 5,5 A 3,5 A IP 5K4K, IP X9K (højtryksrenserbestandig) Tæthedsgrad DIN 4000, blad 9 Monteringsposition stående OPTIMALT EGNET TIL:

41 40 41 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KL V, gul 2RL V, gul 2RL ADVARSELSLYGTE KL V, gul 2RL V, gul 2RL V, rød med sort sokkel 2RL ADVARSELSLYGTE KL V, gul 2RL V, gul 2RL

42 HALOGEN ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE KL JUNIORPLUS HALOGEN TEKNOLOGI MED ATTRAKTIVT PRIS/YDELSES FORHOLD. Optimal advarselsvirkning, samling og spredning af lysbundtet over en roterende enhed af reflektor og halogenlampe Vedligeholdelsesfri lejret remtræk giver en jævn rotationsfrekvens og absolut støjsvagt løb Multivoltfunktion: Ved at flytte drivremmen og tilpasse halogenlampen er drift muligt med både 12 og 24V spænding Integreret fejlpolariseringsbeskyttelse Robust og rengøringsvenlig lyskuppel med trykpunktslåsesystem Moderne design Lysstyrke i candela (cd) Til planmontering (form B1 iht. DIN 14620) med stabil trepunkts-befæstelse Fleksibel rørstudsmontering(form A iht. DIN 14620) Med stødabsorberende, vibrationsdæmpende sokkel; selv kraftige stød affjedres, og lygten vender altid tilbage til den oprindelige position (maks. hældningsvinkel: 90 ); tyverisikret med unbrakoskrue Magnetversion (iht. ISO 4148) 3 kraftige magneter giver stabilt hold i lygten TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V Driftsspænding (U B ) 10,8 13,8 V 21,6 27,6 V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul (ECE-R65) EMC-kompatibilitet Omdrejningstal 180 U / min Radiostøjdæmpning Ledningsført klasse 3 (CISPR 25) Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Tæthedsgrad Montage Monteringsposition IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) Nedefra stående OPTIMALT EGNET TIL:

43 42 43 Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ADVARSELSLYGTE KL JUNIORPLUS F 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V / 24 V, gul 2RL ADVARSELSLYGTE JUNIORPLUS FL 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V / 24 V, gul 2RL ADVARSELSLYGTE KL JUNIORPLUS M 12 V, gul 2RL V / 24 V, gul 2RL ADVARSELSLYGTE KL JUNIORPLUS SB 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V / 24 V, gul 2RL

44 HALOGEN ADVARSELSLYGTER ADVARSELSLYGTE KL 8000 ADVARSELSEFFEKT I STORT FORMAT Specielt beregnet til store udrykningskøretøjer og specialkøretøjer Fremragende lysværdier der giver den bedste advarselsvirkning og sikkerhed Fuld lysudbytte, -samling og -spredning af lysbundtet fra den roterende enhed bestående af højglansbedampet parabolreflektor og halogenlampe Højeste EMC-beskyttelsesgrad Absolut roligt løb pga. motorens vedligeholdelsesfri lejring og dobbelt remtræk En elektronisk motorstyring med multispændingsfunktion sørger for en absolut konstant rotationsfrekvens, selv ved spændings-udsving i køretøjets ledningsnet Lysstyrke i candela (cd) Integreret fejlpolariseringsbeskyttelse Ved at anvende halogenlampe i overensstemmelse med den aktuelle spænding er det muligt anvende blinket til både 12 og 24 V-drift Glat og rengøringsvenlig lyskuppel med trykpunktslåsesystem Form B2 iht. DIN Montering fra oven eller fra neden TEKNISKE DATA Mærkespænding (U N ) 12 V 24 V Driftsspænding (U B ) 10,8 13,8 V 21,6 27,6 V TYPEGODKENDELSE Lysteknisk homologation, gul , (ECE-R65) Lysteknisk homologation, blå , (ECE-R65) Radiostøjdæmpning Omdrejningstal Ledningsført klasse 5 (CISPR 25) 160 U/min EMC-kompatibilitet Strømforbrug pære 55 W 70 W Samlet strømforbrug 5,5 A 3,5 A Driftstemperaturområde - 40 C til + 60 C Montage Monteringsposition Tæthedsgrad Oppe- og nedefra Stående IP 5K4K, IP X9K (støvbeskyttet og højtryksrenserbestandig) Produkterne på denne side har følgende egenskaber: IP 9K ECE R ADVARSELSLYGTE KL 8000 F 12 V, gul 2RL V, gul 2RL V, blå 2RL V, blå 2RL V, rød På forespørgsel* 24 V, rød På forespørgsel* 12 V, grøn På forespørgsel* 24 V, grøn På forespørgsel* * Ingen ECE-godkendelse - Anvendelse kun hvis tilladt af lovgivningen. I Forbundsrepublikken Tyskland, Østrig og Schweiz ikke tilladt til offentlig trafik. OPTIMALT EGNET TIL:

BELYSNINGSUDSTYR TIL ERHVERVSKØRETØJER

BELYSNINGSUDSTYR TIL ERHVERVSKØRETØJER BELYSNINGSUDSTYR TIL ERHVERVSKØRETØJER www.hella.com/municipal INDLEDNING 2 3 INDHOLD Indledning... 2 Indledning... 4 Kvalitet er en tradition hos HELLA....8 IP-tæthedsgrad.... 10 Målgrupper... 14 Renovationskøretøjer....

Læs mere

vinter 2013 lys er liv HELLA fjernlygter

vinter 2013 lys er liv HELLA fjernlygter Technology with Vision TEST LYGTEN med det unikke onlineværktøj ELIVER. Læs mere side 3 SUPER LED arbejdslygte med hele 4500 ægte Lumen. Power Beam 5000. Se side 4 vinter 2013 lys er liv TruckShow HELLA

Læs mere

FARMER LIGHTSHOW. www.hella.com/agriculture

FARMER LIGHTSHOW. www.hella.com/agriculture FARMER LIGHTSHOW www.hella.com/agriculture SE MERE! Gør din smartphone til infoskærm. Med den gratis HELLA WORKLIGHTS-app kan du hente yderligere indhold for at få mere at vide om HELLA-produkterne. Her

Læs mere

F-7761_C (2011-06) Produktpræsentation OWS 7

F-7761_C (2011-06) Produktpræsentation OWS 7 F-7761_C (2011-06) Produktpræsentation OWS 7 Indholdsoversigt I. Produktfordele OWS 7 II. III. IV. Tekniske data Modeloversigt Monteringssystem V. Tilbehør VI. Betjening - enkeltkontakt VII. Konfigurator

Læs mere

Din HELLA leverandør hjælper dig sikkert på vej!

Din HELLA leverandør hjælper dig sikkert på vej! Signaludstyr Vælg mellem halogen, LED eller Xenon. SUPER NY LED arbejdslygte på hele 4.500 ægte Lumen. Side 6 og 7 Side 4 efterår 2012 lys er liv TruckShow Din HELLA leverandør hjælper dig sikkert på vej!

Læs mere

Technology with Vision. HELLA arbejdslygter gør nat til dag. Flemming, Lindholm Maskinstation

Technology with Vision. HELLA arbejdslygter gør nat til dag. Flemming, Lindholm Maskinstation Technology with Vision HELLA arbejdslygter gør nat til dag Flemming, Lindholm Maskinstation Det rigtige lys PRODUKTER i original HELLA kvalitet. Produkterne i denne folder er kun et lille udpluk af det

Læs mere

HELLA KVALITET MED STOR BESPARELSE

HELLA KVALITET MED STOR BESPARELSE HELLA KVALITET MED STOR BESPARELSE ARBEJDSLYGTER ENKELTFUNKTIONSLYGTER MULTIFUNKTIONSLYGTER HELLA KVALITET MED STOR BESPARELSE HELLA VALUEFIT er et lygteprogram i alternativ kvalitet til reducerede priser.

Læs mere

Vi har lys til bl.a. Lastbiler Busser Varebiler Personbiler Trucks Entreprenørmaskiner Skibe Byggepladser Kraner Værfter VA-LBB772. Vision Alert blink

Vi har lys til bl.a. Lastbiler Busser Varebiler Personbiler Trucks Entreprenørmaskiner Skibe Byggepladser Kraner Værfter VA-LBB772. Vision Alert blink VA-V11050 VA-493002 VA-470090 VA-V11055 VA-V11053 VA-LBB772 VA-493032 VA-493042 VA-470042 Vision Alert blink De mest populære typer Vision Alert er en af de helt store markedet indenfor gult advarselslys.

Læs mere

HELLA kvalitet. Multifunktionslygter

HELLA kvalitet. Multifunktionslygter HELLA kvalitet med stor besparelse Arbejdslygter Enkeltfunktionslygter Multifunktionslygter Hella kvalitet med stor besparelse HELLA introducerer nu et nyt lygteprogram i en alternativ kvalitet til reducerede

Læs mere

Vores LED-belysningsløsninger giver dig optimal synlighed og sikkerhed

Vores LED-belysningsløsninger giver dig optimal synlighed og sikkerhed Vores LED-belysningsløsninger giver dig optimal synlighed og sikkerhed Your Expert in Parts Vores belysningsprogram er en lysende forretning for dig HC-CARGO tilbyder en lang række innovative belysningsprodukter.

Læs mere

ARBEJDSLYGTER PRAKSISVIDEN

ARBEJDSLYGTER PRAKSISVIDEN ARBEJDSLYGTER PRAKSISVIDEN www.hella.com/agriculture 2 PRAKSISVIDEN DET OPTIMALE LYS Det optimale lys lumen i praktisk test Hvad siger de anførte lumenværdier for arbejdslygterne om det praktiske daglige

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

ARBEJDSLYGTER. Komplet produktsortiment inklusive tilbehør 45 anvendelseseksempler Oplev lysteknologi i real og 3D. www.hella.

ARBEJDSLYGTER. Komplet produktsortiment inklusive tilbehør 45 anvendelseseksempler Oplev lysteknologi i real og 3D. www.hella. ARBEJDSLYGTER Komplet produktsortiment inklusive tilbehør 45 anvendelseseksempler Oplev lysteknologi i real og 3D www.hella.com/worklights INDHOLD Lysteknologier - hvad du bør vide Kvalitetstest - afprøvet

Læs mere

PRODUKT INFO Supplerende fjernlyslygter LED Light Bar 350 og 470

PRODUKT INFO Supplerende fjernlyslygter LED Light Bar 350 og 470 Med ECE-typegodkendelse PRODUKT INFO Supplerende fjernlyslygter LED Light Bar 350 og 470 Version: LED Light Bar 350 med holdere af plast eller med universalholdere Version: LED Light Bar 470 med universalholdere

Læs mere

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe

Eco IndustryLine Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe Enkelt-modul funktionslampe med tilslutningsboks eller formonteret med henholdsvis 5 m eller 10 m kabel Loftsmonteret lampe i kraftig aluminium (farve RAL 9006) med LED moduler

Læs mere

STAR blink føres i GULE og BLÅ

STAR blink føres i GULE og BLÅ SW 240S 12V A SW 258HTDSL AB SW 255TS A SW 255H8TSL A SW 256TSL A SW 255H8TCL A Datablad for 2016 STAR blink føres i GULE og BLÅ STAR i USA producerer blink af høj kvalitet og til mange formål. 240S er

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

Præcision i en klasse for sig.

Præcision i en klasse for sig. METAL Præcision i en klasse for sig. Kraftige FEIN boremaskiner med ultrapræcis lejring. FEIN specialisten inden for slidstærkt elværktøj. For mere end 115 år siden revolutionerede FEIN arbejdsverdenen

Læs mere

Lygter til alle formål. LED advarsels blitzlygter

Lygter til alle formål. LED advarsels blitzlygter Se og bliv set SPEJLE, LYGTER OG TILBEHØR LED advarselsblitz moduler Lygter til alle formål LED lysbroer LED advarsels blitzlygter ADVARSELSBELYSNING LED fleksible advarselsblitz HALOGEN advarselsrotorblink

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Supplerende LED lygter

Supplerende LED lygter Vi har lys til bl.a. Lastbiler Busser Varebiler Personbiler Trucks Entreprenørmaskiner Skibe Byggepladser Kraner Værfter MS3A MS6-GF MS6A-H LE4A MS6A MS3-GF MS3A-H SQ4A Datablad for 2015 Supplerende LED

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Belysning KATK (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.

Belysning KATK (08/14)DK. Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer. Belysning Lunikvej 32, DK-2670 Greve Telefon: +45 43600966 Telefax: +45 43690219 email: info@titgemeyer.dk Internet: www.titgemeyer.dk Indhold Refleks Reflekstape til konturmarkering... 60-01 Refleks til

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Lys. Blinklygter. Flash lygter. Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse. Blinklygte, Gema GE10ML

Lys. Blinklygter. Flash lygter. Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse. Blinklygte, Gema GE10ML Lys Type Varebeskrivelse Bestnr. Beskrivelse Blinklygter Blinklygte, Gema Slagfast fotocellestyret blinklygte med gul linse. Brændetid: 1 stk. batteri B6VF, ca. 500 timer. GE10ML Blinklygte, Gema, gul

Læs mere

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal

SE 75/85-55. 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal SE 75/85-55 1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm indføringskanal 1-rækket som altid.ydedygtig som aldrig før: den nye SE 75/85-55. Der findes ikke noget,

Læs mere

Indhold. Art. nr.: MLD500-T3 Flerstrålet sikkerhedsfotocelle sender

Indhold. Art. nr.: MLD500-T3 Flerstrålet sikkerhedsfotocelle sender Art. nr.: 66501200 MLD500-T3 Flerstrålet sender Illustrationen kan afvige Indhold Tekniske data Passende Målskitser Elektrisk tilslutning Betjening og display Tilbehør 1 / 7 Tekniske data Basisdata Serie

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage.

SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. SOLON SOLfixx Black/Blue DK SOLON SOLfixx. Fotovoltaisk system til flade tage. Nyudviklet fladtagssystem bestående af kraftige SOLON-moduler og en let underkonstruktion af kunststof Velegnet til tage med

Læs mere

Moderne medicinsk LED undersøgelseslampe. Den nye Luxo LHH

Moderne medicinsk LED undersøgelseslampe. Den nye Luxo LHH Moderne medicinsk LED undersøgelseslampe Den nye Luxo LHH Moderne medicinsk undersøgelseslampe Den nye LHH er en naturlig udvikling af vores oprindelige medicinske undersøgelseslampe, der dagligt anvendes

Læs mere

Frontlæsser Fendt CARGO

Frontlæsser Fendt CARGO Frontlæsser Fendt CARGO I kombination ikke til at slå Fendt Vario med Fendt CARGO Den nye Fendt frontlæsser - Fendt CARGO - byder på avanceret teknik og dermed maksimal produktivitet. Den udvider Fendts

Læs mere

N o v e m b e r 2 0 0 9

N o v e m b e r 2 0 0 9 GN DIOLUX november 2009 A2 DIoLUX LeD DIOLUX er en komplet serie af LED lyskilder der nemt kan erstatte eksisterende halogenpære. Serien er kendetegnene ved: Helt samme størrelse som halogenpærer Samme

Læs mere

Kompetence inden for generatorer i hver eneste detalje. Se hvorfor du skal vælge generatorer fra Wacker Neuson.

Kompetence inden for generatorer i hver eneste detalje. Se hvorfor du skal vælge generatorer fra Wacker Neuson. Generatorer Se hvorfor du skal vælge generatorer fra Wacker Neuson. Kompetence inden for generatorer i hver eneste detalje. 1. Fuld energiforsyning ved hver anvendelse. En pålidelig energiforsyning er

Læs mere

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Band Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Arbejdslygter til ethvert formål LED ARBEJDS- OG BAKLYGTER LED ARBEJDSLYGTER. LED LYSRAMPER - Arbejdslys til bjergningog entreprenørmateriel mm.

Arbejdslygter til ethvert formål LED ARBEJDS- OG BAKLYGTER LED ARBEJDSLYGTER. LED LYSRAMPER - Arbejdslys til bjergningog entreprenørmateriel mm. Se og bliv set SPEJLE, LYGTER OG TILBEHØR POPULÆRE TYPER - godt lysudbytte til prisen Arbejdslygter til ethvert formål HEAVY DUTY - Ekstremt lysudbytte / Ekstremt solide LED ARBEJDS- OG BAKLYGTER LED ARBEJDSLYGTER

Læs mere

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV.

KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. KØRETØJSTILPASSEDE MONTERINGSLØSNINGER TIL ALLE BEHOV. VI GIVER OPBYGGERE FLERE MULIGHEDER. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions record record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber www.recordbmt.dk thermcord www.recordbmt.dk THERMCORD 2 record THERMCORD skydedøre med termisk isolering record THERMCORD

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

GOLIATH 250/250 + Lampen til alle formål og forhold

GOLIATH 250/250 + Lampen til alle formål og forhold GOLIATH 250/250 + Lampen til alle formål og forhold Til din oplysning Nu blænder JO-EL op for en ny arbejdslampe i Goliath-serien. Goliath 250-serien leverer lys i særklasse, den er robust, sikker, økonomisk

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Hamrende stærk og med kompakt form

Hamrende stærk og med kompakt form Hamrende stærk og med kompakt form Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Den nye Compact-generation af slagboremaskiner fra Bosch. Uanset om du vælger Easy, Universal eller

Læs mere

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol.

Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter. Elektriske komponenter. Teknisk service. Fra idé til succes. Termokontrol. Belysning Elektriske komponenter Elektronik Termokontrol Salgssupport Teknisk service Fra idé til succes Impulsbreddemodulation (PWM) i forbindelse med billygter Ideer til biler Indledning I moderne biler

Læs mere

Mobilkompressorer MOBILAIR M 27 / M 31

Mobilkompressorer MOBILAIR M 27 / M 31 Mobilkompressorer MOBILAIR M 2 / M 31 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Ydelser fra 1,90 til 3,15 m³/min MOBILAIR M 2/ M 31 Kompakt multitalent Kompakt, kraftig og alsidig Disse nye MOBILAR-kompressorer

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Glasfiberskabe med plexiglas Tekniske data Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar

Læs mere

Fremhæv dine produkter med lys. Ad Lite - Gør din produktpræsentation synlig og rentabel. Copie-AdLite_brochure_APR11.indd 1 30/05/11 12:49

Fremhæv dine produkter med lys. Ad Lite - Gør din produktpræsentation synlig og rentabel. Copie-AdLite_brochure_APR11.indd 1 30/05/11 12:49 Fremhæv dine produkter med lys Ad Lite - Gør din produktpræsentation synlig og rentabel. Copie-AdLite_brochure_APR11.indd 1 30/05/11 12:49 Hvorfor skal du investere i lys? > fremhæv særlige tilbud > skab

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

Indhold LINIA LED S. 3-4. Specifikationer S. 5. Elgiganten Fields S. 6-7. Thybo Biler S. 8 VLGF MP 5+7, VLGF BQP 5+7 S. 9. Side 2

Indhold LINIA LED S. 3-4. Specifikationer S. 5. Elgiganten Fields S. 6-7. Thybo Biler S. 8 VLGF MP 5+7, VLGF BQP 5+7 S. 9. Side 2 LINIA LED Indhold LINIA LED S. 3-4 Specifikationer S. 5 Elgiganten Fields S. 6-7 Thybo Biler S. 8 VLGF MP 5+7, VLGF BQP 5+7 S. 9 Side 2 LINIA LED LUMINEX A/S har udviklet det velkendte LINIA belysningssystem

Læs mere

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel.

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. 15. Belysning Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 m. neoprenkabel. 15.1 Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. GOLIATH 250 arbejdslampen er en slagfast arbejdslampe

Læs mere

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel.

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. 15. Belysning Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 m. neoprenkabel. 15.1 Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. GOLIATH 250 arbejdslampen er en slagfast arbejdslampe

Læs mere

Dinleverandørafprofessionel, miljøvenligledkvalitetsbelysning

Dinleverandørafprofessionel, miljøvenligledkvalitetsbelysning Dinleverandørafprofessionel, miljøvenligledkvalitetsbelysning Green-:IDA/S www.green-id.dk led@green-id.dk tlf.86645565 GU10 pærer Linse: OpPsk glas (lysgennemstrømning 97%+) Sokkel: Trykstøbt aluminium

Læs mere

VANPEE. DK-forgreningsdåser "vandtætte" med støbegel. Produktinformation 2013 PASSION FOR POWER.

VANPEE. DK-forgreningsdåser vandtætte med støbegel. Produktinformation 2013 PASSION FOR POWER. w PASSION FOR POWER. Produktinformation 03 DK-forgreningsdåser "vandtætte" Vedvarende vandtætte forbindelser iht. standarden DIN VDE V 00--0 Kabelindgang via udslagsblanketter VANPEE Med integrerede klemmer

Læs mere

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 Den nye P-SeRien Design og teknologi, Kort og Klart. P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2 DK Den nye P7.2 en bestseller over hele verden bliver endnu bedre! 60% ForBeDring af lysstyrken LED LEnSER * P7.

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Infrarød-terrassevarmer princippet

Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød-terrassevarmer princippet Infrarød varmestråling fungerer efter et helt naturligt princip nemlig varmen fra solen. De infrarøde stråler har den egenskab, at de ikke opvarmer luften, men alle objekter

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

KØRELYSLYGTER. Sikkerhed og styling

KØRELYSLYGTER. Sikkerhed og styling HELLA A/S Lundsbjerg Industrivej 13 DK-6200 Aabenraa Tel.: 0045 7330 3600 Fax: 0045 7330 3602 e-mail: info@hella.dk www.hella.dk KØRELYSLYGTER HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt 9Z2 999 932-498 KB/04.12/0.5

Læs mere

ARBEJDSLYGTER. www.hella.com/agriculture

ARBEJDSLYGTER. www.hella.com/agriculture ARBEJDSLYGTER www.hella.com/agriculture 02 INDHOLD Indhold...02 Arbejdslys... 04 Hjælp til at træffe beslutning... 06 Det tekniske lyskoncept... 08 Energieffektivitet... 09 Lysstyrke i nærzoneområde...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Bosch batterier: Optimal startkraft til alle biler

Bosch batterier: Optimal startkraft til alle biler Bosch batterier: Optimal startkraft til alle biler Det rigtige Bosch batteri til alle biler S5: Energikilden til biler i luksusklassen S4: Masser af energi og kraftig start til alle bilklasser S3: Den

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

og fuld kontrol Styrke

og fuld kontrol Styrke Styrke og fuld kontrol Make it your home. Skab dit eget hjem med vinkelsliberne PWS 700-115, PWS 750-115 og PWS 850-125. De er kraftige, robuste og tilbyder god føring og kontrol takket være deres kompakte

Læs mere

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov.

Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Køretøjstilpassede monteringsløsninger til alle behov. Vi giver opbyggere flere muligheder. I over 60 år har VBG drevet udviklingen af lastbilskoblinger ved at sammenkoble sikkerhed og økonomi. I vores

Læs mere

Forord. Ordforklaring. Kære kunde,

Forord. Ordforklaring. Kære kunde, Brugsanvisning Forord Kære kunde, Leica-navnet står over hele verden for førsteklasses kvalitet, finmekanisk præcision med en fremragende pålidelighed og lang holdbarhed. Vi ønsker dig stor fornøjelse

Læs mere

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel.

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. 15. Belysning Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 m. neoprenkabel. 15.1 Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. GOLIATH 250 arbejdslampen er en slagfast arbejdslampe

Læs mere

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549

Din brugermanual MASSEY FERGUSON 900 http://da.yourpdfguides.com/dref/2875549 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Slibning overalt med én og samme maskine

Slibning overalt med én og samme maskine Gammelt bliver som nyt Med en enkelt maskine Slibning overalt med én og samme maskine Make it your home. Gør det til dit hjem med en verdensnyhed: Universalsliberen PRR 250 ES fra Bosch. Sliberullerne

Læs mere

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik

GYRO. Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning. Til træ, metal og kunststof. Oscillerende slibeteknik R GYRO Den perfekte løsning til finish-slibning, mellemslibning og afgratning Oscillerende slibeteknik Til træ, metal og kunststof - et stærkt og effektivt maskinkoncept..! Et karakteristisk kendetegn

Læs mere

ClearFlood Large den bedste løsning til 1:1 udbytte af konventionelle armaturer

ClearFlood Large den bedste løsning til 1:1 udbytte af konventionelle armaturer Lighting ClearFlood Large den bedste løsning til 1:1 udbytte af konventionelle armaturer ClearFlood Large ClearFlood Large opfylder de krav, der stilles til en lang række projektørbelysningsanvendelser.

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

Plane. Udendørsbelysning med LED teknologi

Plane. Udendørsbelysning med LED teknologi Plane Udendørsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og lyseffekt samt lavt

Læs mere

GOLIATH GOLIATH. Professionelt dagslys døgnet rundt. Professionelt dagslys døgnet rundt

GOLIATH GOLIATH. Professionelt dagslys døgnet rundt. Professionelt dagslys døgnet rundt GOLIATH 100 38 250/250+ Professionelt dagslys døgnet rundt Til stort og småt - og alt det imellem Læs meget mere og se tekniske detaljer på www.jo-el.com Tilrettelæggelse og grafi sk layout twoplayer reklame

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

og fuld kontrol Styrke Compact Generation

og fuld kontrol Styrke Compact Generation Styrke og fuld kontrol Compact Generation Easy Universal Expert Make it your home. Skab dit eget hjem med de nye vinkelslibere fra Bosch. De er kraftige og robuste og tilbyder god føring og kontrol takket

Læs mere

Betjeningsvejledning for PFISTERER 1-polet faselighedsprøver type SPPC

Betjeningsvejledning for PFISTERER 1-polet faselighedsprøver type SPPC Faselighedsprøveren består af følgende dele: 1. Selektivspids med gevinddel i top (8) 2. Afgrænsningsmærkning - rød ring 3. Spændingsviser hus 4. Isolerstang 5. Afgrænsningsskrive 6. Håndtag 7. Regnisolator

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Baglygte Hybrid & LED Til truck og trailer. Member of the BPW Group

Baglygte Hybrid & LED Til truck og trailer. Member of the BPW Group Baglygte Hybrid & LED Til truck og trailer Member of the BPW Group Innovative løsninger til belysningssystemer Nyeste teknologi Eternal Light Ny udviklet moderne 7 funktions baglygte fra Ermax Baglygten

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper

Fokus på udvikling. Enkelthed. er ganske enkelt bedre. Loberotor pumper Fokus på udvikling Enkelthed er ganske enkelt bedre Loberotor pumper Så enkelt og dog så mange muligh Dertil lægges. Seks serier med 16 størrelser. AL-Serie PL- Serie CL- Serie FL-Serie EL-Serie XL-Serie

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Håndværkerkompressorer CLASSIC-serien

Håndværkerkompressorer CLASSIC-serien www.kaeser.com Håndværkerkompressorer CLASSIC-serien Indsugningsvolumen: 210 til 40 l/min - Tryk: 10 bar Hvad forventes af en Classic håndværkerkompressor? De bedste resultater opnås kun ved brug af kvalitetsværktøj

Læs mere