IP/TMT Update. E-handelsbutikken SmartGuy idømt bøde. på kr. for overtrædelse af spamreglerne,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP/TMT Update. E-handelsbutikken SmartGuy idømt bøde. på 800.000 kr. for overtrædelse af spamreglerne,"

Transkript

1 E-handelsbutikken SmartGuy idømt bøde på kr. for overtrædelse af spam-reglerne... 2 Forbrugerombudsmanden prøver spørgsmål om abonnementsfælder ved domstolene... 2 Medicingrossister har overtrådt konkurrencereglerne... 2 Brugskunstproducenterne fortsætter kampen mod de engelske kopier... 3 "Oister Oi" var ikke for kort til ophavsretten... 3 Banner-reklame var lovlig... 4 Forbrugeres indsigelsesfrist ved uautoriserede træk på betalingsmidler... 4 Forbrugerombudsmanden kritiserer Arla for skjult reklame... 5 Stadfæstelse af dom om personligt ansvar for varemærkekrænkelser... 6 ENLI - Nye reviderede kodeks forventes i januar/februar Aftale mellem EU-Kommissionen og Apple om standardindstillinger for spil med mulighed for inapp køb... 6 Udsigt til krav om opbevaring af data i Rusland om russiske statsborgere allerede i Nyt lovforslag om ændring af apotekerloven - modernisering af apotekssektoren... 7 Kontakt... 9

2 E-handelsbutikken SmartGuy idømt bøde på kr. for overtrædelse af spam-reglerne Advokat Kamilla Enevoldsen SmartGuy (som nu har skiftet navn til STYLEPIT) afholdte i perioden fra den 9. april 2013 til den 19. december 2013 en række reklamekampagner, hvor der bl.a. blev sendt SMSbeskeder med reklamer til en række personer, som alene havde givet samtykke til modtagelse af reklamer via . Da modtagerne således ikke havde givet samtykke til at modtage reklamer via SMS-beskeder, politianmeldte Forbrugerombudsmanden i december 2013 SmartGuy for at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod uanmodede reklamer. SmartGuy er efterfølgende blevet idømt en bøde på kr. for overtrædelse af spamreglerne, hvilket er den næststørste bøde i en spamsag. Bødens størrelse afspejler bl.a. det forhold, at der er tale om et meget stort antal uanmodede reklamer, og at SmartGuy fortsatte med at sende de uanmodede reklamer, efter at Forbrugerombudsmanden gjorde virksomheden opmærksom på, at der var kommet klager. Sagen er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at virksomheder er opmærksomme på, at et samtykke fra en person til at modtage reklame s ikke gør, at virksomheden derved lovligt kan sende reklame via SMS-beskeder. Et samtykke efter markedsføringslovens 6 skal således være konkretiseret, hvorfor det bl.a. skal fremgå eksplicit, via hvilke kanaler man ved sit samtykke kan modtage reklamer. Du kan læse mere om sagen her. Forbrugerombudsmanden prøver spørgsmål om abonnementsfælder ved domstolene Advokat Kamilla Enevoldsen Forbrugerombudsmanden har for første gang fået prøvet spørgsmålet om abonnementsfælder ved domstolene. Sagen startede i 2012, da Forbrugerombudsmanden politianmeldte virksomheden PointShop for at overtræde markedsføringslovens forbud mod vildledende markedsføring i forbindelse med en kampagne om et gavekort på 200 kr. til virksomheden Bianco. I kampagnen fra Pointshop fremgik det af overskriften, at man kunne få et gavekort på 200 kr. til online shopping på bianco.dk for kun 5 kr. Først nederst på siden, efter at forbrugeren havde indtastet sine oplysninger, fremgik det, at forbrugeren ved at betale de 5 kr. blev tilmeldt et VIP-abonnement til PointShop, som kostede 270 kr. pr. måned. Byretten fastslog ved dens dom den 2. maj 2013, at PointShops kampagne var vildledende, bl.a. fordi kampagnen gav forbrugerne det indtryk, at de fik et gavekort til shopping på bianco.dk for 5 kr. samt et VIP-medlemskab på PointShop.dk "kvit og frit", og fordi oplysningerne om, at der reelt var tale om et betalingsabonnement, var placeret nederst på siden. Sagen blev af PointShop anket til Vestre Landsret, som afviste sagen, da PointShop udeblev fra domsforhandlingen. Procesbevillingsnævnet afviste efterfølgende at give PointShop tilladelse til at kære landsrettens afvisning til Højesteret. Sagen skal ses i lyset af Forbrugerombudsmandens øgede fokus på vildledende markedsføring på hjemmesider. Forbrugerombudsmanden har således siden årsskiftet politianmeldt 6 lignende sager, og der er givet bøde i 9 sager om vildledende markedsføring af abonnementer. Derudover har Forbrugerombudsmanden sendt et notat om rammerne for såkaldte "dealsites", der sælger tilbud fra andre virksomheder, i høring, hvilket du kan læse mere om i vores nyhed her i gruppen fra slutningen af september måned. Du kan læse nyheden omkring vildledende abonnementsfælder her. Medicingrossister har overtrådt konkurrencereglerne Advokatfuldmægtig Sara Munch Andersen Konkurrencerådet har den 26. november 2014 truffet afgørelse om, at medicingrossisterne No-

3 meco A/S og Tjellesen Max Jenne A/S har overtrådt konkurrencelovens 6 og EU-traktatens artikel 101. Grossisterne har ifølge Konkurrencerådet overtrådt lovgivningen ved at indgå en aftale og/eller samordne praksis om fastsættelse af betingelser i deres retningslinjer for returnering og kreditering af lægemidler. Det fremgår af afgørelsen, at grossisterne havde udmeldt retningslinjer til samtlige leverandører, som var fuldstændig identiske. Retningslinjerne regulerede bl.a. gebyrer ved returnering af varer og prisreguleringer ved stigende og faldende priser på lager i forhold til indkøbsprisen. Konkurrencerådet afgjorde, at grossisternes aftale og/eller samordnede praksis havde til formål at begrænse konkurrencen mærkbart. Det indgik i denne vurdering, at lægemiddelmarkedet er karakteriseret ved, at konkurrencen på pris og kvalitet i forvejen er svækket, hvorfor det er særligt vigtigt at bevare de få tilbageværende konkurrenceparametre. Nomeco A/S og Tjellesen Max Jenne A/S blev bl.a. påbudt at ophøre med overtrædelsen, samt at informere deres kunder og leverandører om, at aftalen eller praksis var i strid med konkurrencereglerne og dermed ugyldig. Afgørelsen kan læses her. Brugskunstproducenterne fortsætter kampen mod de engelske kopier Advokat Kasper Frahm Seneste kapitel i sagaen om de danske brugskunstproducenter mod de engelske replikasælgere blev skrevet den 11. december I maj 2014 opnåede producenterne dom for, at Interior Addict skulle ophøre med markedsføring og salg af replikamøbler mv. rettet mod Danmark. Interior Addict valgte dog at ignorere dommen og ophørte med at svare på henvendelser fra rettighedshaverne. Producenterne anlagde derfor forbudssag ved Sø- og Handelsretten mod Telia Danmark med påstand om DNS-blokering for Telia Danmarks kunder af hjemmesiden interioraddict.co.uk. De fik - i overensstemmelse med dansk retspraksis - medhold i sagen i dag. I henhold til en gentlemanaftale som Teleindustrien har indgået med Rettighedsalliancen, vil de øvrige danske teleselskaber tillige følge kendelsen (som var den afsagt mod dem) inden for 7 dage. Dermed har brugskunstproducenterne opnået en relativt effektiv blokering af interioraddict.co.uk. Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse her. "Oister Oi" var ikke for kort til ophavsretten Advokat Andreas Poul Cederholm Sø- og Handelsretten har afsagt en dom, hvor OiSTER blev dømt for at have krænket ophavsretten til ordene "Oister Oi". Sagen blev anlagt af et producerteam ved navn Silverbullit, der var blevet hyret til at lave omkvæd til to reklamefilm for OiSTER. I de omkvæd, som Silverbullit producerede, blev der til sidst sunget "Oister Oi". Parterne indgik en licensaftale, men efter licensaftalens udløb fik Oi- STER produceret en ny reklamefilm, hvor der ligeledes blev sunget "Oister Oi" med samme tone og rytme som sangen i Silverbullits omkvæd. Et af spørgsmålene i sagen var derfor, om "Oister Oi" nød ophavsretlig beskyttelse, og om der forelå en ophavsretlig krænkelse. Indledningsvis anførte retten, at tekst og musik skulle vurderes under ét og samlet set have værkshøjde. I den konkrete vurdering lagde retten vægt på vidneforklaringerne om tilblivelsen af "Oister Oi", hvor det bl.a. blev forklaret, at Silverbullit selv havde komponeret melodien, og at der var tænkt nøje over valg af ordene i sangen. Det var således rettens opfattelse, at valget af og kombinationen af ord, toneforløb og rytme samlet set var udtryk for en selvstændig skabende indsats fra Silverbullits side, og at "Oister Oi" i sin helhed havde karakter af et ophavsretligt værk. Retten fastsatte skønsmæssigt det rimelige vederlag efter ophavsretslovens 83, stk. 1, nr. 1 til kr.

4 Dommen viser, at man godt kan udtrykke ophavsretlig originalitet inden for relativt snævre rammer. Et værk med en lav grad af originalitet vil dog til gengæld nyde en mere snæver beskyttelse. Afgørelsen kan læses i Ugeskrift for Retsvæsen som U S. Banner-reklame var lovlig Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Sø- og Handelsretten har den 27. november 2014 afsagt dom i en sag mellem SEAS-NVE Strømmen A/S og Natur-Energi A/S vedrørende sidstnævntes markedsføringskampagne. Retten nåede frem til, at en banner-reklame anvendt som led i markedsføringskampagnen ikke var i strid med markedsføringsloven, mens markedsføringen af en kundetilfredshedsundersøgelse var en mindre alvorlig overtrædelse af lovens regler, som ikke kunne begrunde sanktioner. I foråret 2013 anvendte Natur-Energi A/S en banner-reklame med teksten "Betaler du for meget til SEAS-NVE". Der var tale om et rulle-banner, som blev vist på en række hjemmesider. Banner-reklamens anden rulletekst lød: "Se Danmarks billigste elpris på: Elpristavlen.dk" Sø- og Handelsretten bemærkede, at teksten i banner-reklamen var formuleret som et retorisk spørgsmål, samt at den "anden side" af rullebanneret henviste til elpristavlen.dk. Elpristavlen er en hjemmeside med prissammenligninger for el-markedet i Danmark. Hjemmesiden administreres af Dansk Energi - brancheorganisationen for de danske elselskaber. Retten lagde vægt på, at banner-reklamen blev bragt i en periode hvor el-markedet liberaliseredes, og hvor offentlige myndigheder opfordrede forbrugerne til at overveje valget af elleverandør. Derudover kørte Natur-Energi på samme tid banner-reklamer med en andre store elselskaber udover SEAS. Af de årsager fandt retten ikke, at Natur-Energi havde overtrådt god markedsføringsskik eller markedsføringslovens forbud mod vildledende og utilbørlig markedsføring eller reglerne om sammenlignelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger. Retten fandt heller ikke, at brugen af navnet "SEAS-NVE" i banner-reklamen var i strid med varemærkelovens regler. Som led i markedsføringskampagnen havde Natur-Energi på sin hjemmeside offentliggjort en kundetilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen var ikke udført af et uafhængigt analyseinstitut, Natur-Energis kunder var overrepræsenterede, og det var ikke angivet, hvornår undersøgelsen var foretaget. Af de årsager fandt retten, at kundetilfredshedsundersøgelsen overtrådte god markedsføringsskik samt forbuddet mod vildledende og utilbørlig markedsføring. Derimod var der ikke tale om skjult reklame. Natur-Energi blev dømt til at fjerne kundetilfredshedsundersøgelsen fra hjemmesiden. SEAS havde krævet erstatning på kr. samt idømmelse af bødestraf og krav om, at Natur-Energi offentliggjorde domskonklusionen på deres hjemmeside. SEAS fik ikke medhold i de nævnte påstande, og henset til sagens udfald, afgjorde retten, at SEAS skulle betale delvise sagsomkostninger til Natur-Energi med kr. Forbrugeres indsigelsesfrist ved uautoriserede træk på betalingsmidler Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Forbrugerombudsmanden har udgivet et notat om indsigelsesfristen ved uretmæssig træk på forbrugeres konti, f.eks. ved misbrug af betalingskort. Notatet vedrører kun forbrugerforhold og er udarbejdet sammen med Forbrugerrådet Tænk, Finansrådet, samt Finans og Leasing. Baggrunden for udarbejdelsen af notatet er en sag fra 2013, hvor en kunde hos GE Money Bank fik misbrugt sit MoreCard - et betalingskort der fungerer som et Mastercard. I perioden januar 2010 til april 2010 blev der foretaget 43 transaktioner til et samlet beløb på kr.

5 Kunden havde i perioden hver måned modtaget en betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvor alle transaktionerne på kortet, inklusiv de 43 tilfælde af misbrug, fremgik. Spørgsmålet var herefter om kunden havde udvist passivitet. Med et flertal på 3 ud af 5 afgjorde Pengeinstitutankenævnet, at kunden ikke havde udvist passivitet. Yderligere detaljer om sagen kan læses her i Plesners nyhedsbrev fra juni-juli Problemstillingen omkring passivitet er reguleret i betalingstjenestelovens 63, der bestemmer kundens/betalerens indsigelsesfrist ved uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner. Reglen har til formål at implementere betalingstjenestedirektivets artikel 58. Forbrugerombudsmandens notat om indsigelsesfristerne i betalingstjenestelovens 63 har følgende hovedkonklusioner: Forbrugeren skal klage snarest muligt, efter han eller hun har opdaget uretmæssige træk på kontoen En klage fremsat inden for 14 dage, efter forbrugeren har fået konkret kendskab til uretmæssige træk på kontoen, opfylder kravet om snarest muligt Indsigelsesfristen løber først, fra forbrugeren har opnået konkret kendskab til uretmæssige træk på kontoen. Forbrugeren har ikke opnået konkret kendskab, selvom et kontoudtog er modtaget via e-boks, almindelig post eller . Forbrugeren skal således have positiv viden om, at et misbrug har fundet sted. Forbrugeren skal have klaget til banken senest 13 måneder efter, at pengene uretmæssigt er trukket fra kontoen. Der er altså tale om en ultimativ frist på 13 måneder, uanset om forbrugeren har haft konkret kendskab til misbruget. Vær opmærksom på, at indsigelsesfristen omtalt i notatet kun vedrører uautoriserede eller fejlbehæftede transaktioner. For indsigelser om betalingstransaktioner i forbindelse med køb af varer eller tjenesteydelser ved fjernsalg via et betalingsinstrument gælder en anden frist. Situationen vil typisk være den, at en kunde køber en vare via en hjemmeside og betaler med sit kreditkort, hvorefter der trækkes et for stort beløb på kontoen, eller varen aldrig leveres. I disse tilfælde har kunden ret til at kræve transaktionen standset eller pengene tilbage efter de såkaldte charge-back-regler. Indsigelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor kunden bliver bekendt eller burde være blevet bekendt med den uretmæssige transaktion. Forbrugerombudsmandens notat kan læses her. Forbrugerombudsmanden kritiserer Arla for skjult reklame Advokatfuldmægtig Christian Nielsen Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Arla har overtrådt forbuddet mod skjult reklame ved at få en blogger til at skrive positivt om et Arlaprodukt, uden at oplyse læserne om, at der var tale om en reklame. Arla havde tilbage i 2013 en korrespondance med en blogger om Arla-produktet Bubble Latte. Bubble Latte er et mælkeprodukt målrettet teenagere. I en til bloggeren tilbød Arla at sende nogle vareprøver til bloggeren og skrev bl.a., at: "Hvis du takker ja, skal du se det som en gave fra Arla. Du er velkommen til at tage billeder af produkterne og lægge dem på din Instagramkonto eller blog, men der er intet krav!". Der var yderligere korrespondance mellem Arla og bloggeren, og Forbrugerombudsmanden vurderede, at der var indgået en aftale om, at bloggeren skulle omtale Bubble Latte på sin blog. Bloggeren omtalte derefter Bubble Latte på bloggen, men angav intet sted, at der var tale om reklame.

6 Ifølge markedsføringslovens 4 skal en reklame fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame, uanset dens form og uanset i hvilket medium den bringes. Bloggeren havde på sin blog skrevet, at der var "kommet en pakke fra Arla", og at der var tale om en gave. Forbrugerombudsmanden vurderede dog, at det ikke var tilstrækkeligt tydeligt, at der var tale om en reklame, idet læseren ville kunne få det indtryk, at bloggeren omtalte Bubble Latte-produktet helt frivilligt. Forbrugerombudsmanden fandt forholdet alvorligt og udtalte kritik af Arla. Sagen viser, at det er vigtigt for erhvervsdrivende at få vurderet markedsføringsmateriale inden det udsendes. På den måde sikres det, at det tilstrækkeligt tydeligt fremgår, at der er tale om en reklame. Se sagen på forbrugerombudsmandens hjemmeside her. Stadfæstelse af dom om personligt ansvar for varemærkekrænkelser Advokat Andreas Poul Cederholm Højesteret har den 1. december 2014 stadfæstet en dom fra Sø- og Handelsretten, hvor et dansk firma og dets eneejer, der tillige var direktør, blev dømt for at have krænket nogle varemærkerettigheder. Sø- og Handelsrettens dom af 28. oktober 2013 er tidligere blevet omtalt her på LinkedIn. I forhold til spørgsmålet om det personlige ansvar lagde Højesteret vægt på, at det var eneejeren, der traf beslutning om de retsstridige handlinger, og Højesteret lagde til grund, at eneejeren var klar over, at hans beslutning om at købe og videresælge de varemærkekrænkende jakker indebar en krænkelse af sagsøgerens rettigheder. På den baggrund mente Højesteret, at eneejeren havde handlet ansvarspådragende, og at han skulle betale vederlag og erstatning. Med til historien hører, at Sø- og Handelsrettens præmisser samt gengivelse af vidneforklaringerne efterlader et ret klart indtryk af, at Sø- og Handelsretten ikke havde fundet eneejerens vidneforklaring synderlig troværdig. Højesterets dom er således betryggende for IPrettighedshavere, idet den viser, at man ikke bare uden videre kan undgå personligt ansvar for IP-krænkelser ved at foretage de retsstridige handlinger i selskabsregi, da selskaber i øvrigt, efter vores erfaring, ret ofte ikke har nogen penge tilbage til at betale erstatningskravet, når der engang falder dom i sagen. Højesterets dom kan læse her. Sø- og Handelsrettens dom kan læses her. ENLI - Nye reviderede kodeks forventes i januar/februar 2015 Advokatfuldmægtig Sarah Gahrn Møller ENLI (Det Etiske Nævn for Lægemiddelindustrien) har meddelt, at de agter at gennemføre en revidering af samtlige kodeks, herunder Reklamekodekset, i løbet af januar Dette sker som følge af den omfattende ændring i de danske regler om reklame for lægemidler og reglerne om samarbejde mellem sundhedspersoner og lægemiddelindustrien. De nye regler er bl.a. fastsat i Reklamebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 22/10/2014) og Tilknytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr af 22/10/2014) samt ved en række ændringer i Lægemiddelloven og Sundhedsloven. ENLI forventer at komme med opdaterede kodeks i løbet af januar 2015, mens en opdatering af vejledningen til reklamekodekset forventes ultimo januar/primo februar Aftale mellem EU-Kommissionen og Apple om standardindstillinger for spil med mulighed for in-app køb Advokat, partner Michael Hopp I Danmark og andre EU medlemslande har der været flere sager, hvor børn har hentet gratis apps, hvori børnene har kunnet foretage in-app køb, som er blevet trukket over forældrenes betalingskort knyttet til deres itunes-konto. Som følge heraf og på baggrund af forordningen om beskyttelsessamarbejde (EF nr. 2006/2004 af

7 27. oktober 2004), tog myndigheder fra EUmedlemslande og EU-Kommissionen for et år siden initiativ til at finde konkrete løsninger til, hvorledes sådanne situationer kunne undgås. I juli 2014 offentliggjorde EU-Kommissionen, at samarbejdet har ført til mærkbare forbedringer på området, og både Google og Apple foretog en række foranstaltninger for at informere forbrugere om den egentlige udgift ved installering af apps. Apple har således forpligtet sig til at gennemføre en række forbrugerbeskyttende foranstaltninger, herunder ikke at bruge ordet 'gratis' på download-knappen, hvis der er tale om apps, som indeholder mulighed for in-app køb, samt at ændre standardindstillingerne for betaling, således at forbrugerne selv vælger, om der skal indtastes kode ved hvert enkelt køb, eller om køb skal være muligt uden indtastning af kode. Herudover har Apple tilbagebetalt de tabte penge til forbrugerne. Aftalen er et positivt skridt i retning mod en bedre beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med køb af onlinespil. Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse "Inapp purchases: Joint action by the European Commission and Member States is leading to better protection for consumers in online games" af 1. juli 2014 her. Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse: "Inapp purchases: European Commission and Member States welcome new proposals from main industry players" af 22. december 2014 her. Udsigt til krav om opbevaring af data i Rusland om russiske statsborgere allerede i 2015 Advokat, partner Michael Hopp I Rusland er der vedtaget en ny lov, der kræver, at data om russiske statsborgere skal opbevares i Rusland - og altså ikke kan opbevares centralt, eksempelvis på servere hos et dansk moderselskab. Loven forventes derfor at få stor betydning for russiske datterselskabers mulighed for at bruge centraliserede it-løsninger, selv inden for koncernen. Oprindeligt skulle datalokaliseringsloven først træde i kraft den 1. september 2016, men et nyt forslag, der netop er vedtaget i dumaen, fremrykker denne dato til den 1. september 2015, hvilket vil betyde, at danske virksomheder, der er til stede i Rusland, allerede nu skal til at overveje konsekvenserne af loven. Lovforslagets gennemførelse forudsætter dog også vedtagelse i den anden del af det russiske parlament, Føderationsrådet, og præsidentens godkendelse. Plesner følger udviklingen, og vi vender tilbage til problemstillingen, når der er nyt om datalokaliseringsloven. Nyt lovforslag om ændring af apotekerloven - modernisering af apotekssektoren Advokatfuldmægtig Sarah Gahrn Møller Regeringen har den 9. oktober 2014 fremsat lovforslag om ændring af apotekerloven som led i en modernisering af apotekersektoren. Det fremgår af lovforslaget, at regeringen har ønsket at modernisere apotekersektoren med henblik på at sikre borgerne øget tilgængelighed til medicin, høj patientsikkerhed, lav pris på lægemidler og god rådgivning. Regeringen nedsatte i 2012 en arbejdsgruppe med henblik på en vurdering af behovet for modernisering og effektivisering af apotekersektoren. På baggrund af arbejdsgruppen har regeringen fundet, at apotekersektoren fortsat skal være en del af det offentlige sundhedsvæsen, hvorfor lovforslaget ikke medfører en øget privatisering af sektoren. Sundhedsstyrelsen har derfor fortsat kompetencen til at meddele apotekerbevilling og vurdere behovet for antal apoteker i landet. De væsentligste forslag til ændringer omfatter bl.a. følgende: En friere adgang for apotekere til at oprette apoteksenheder som supplement til et apotek (i form af apoteksfilialer og apoteksudsalg), herunder større mulighed for at drive shop-ishop apoteksudsalg.

8 Grænse på maksimalt 8 receptekspederende enheder pr. apotek. Pligt for apotekere til at offentliggøre oplysninger om deres apotek. Sundhedsstyrelsen får mulighed til rådføring med repræsentanter for forbrugere og patienter inden meddelelse om apotekerbevilling gives. Ifølge lovforslaget skal de nye lovregler træde i kraft den 1. juli Lovforslaget er dog fortsat til debat i Folketinget, og der er foreløbig fastsat frist for betænkningsafgivelse den 17. februar Lovforslaget kan læses her.

9 Kontakt De nævnte er og fuldmægtige kan også kontaktes på telefon Peter-Ulrik Plesner, partner Sture Rygaard, partner Niels Chr. Ellegaard, partner Michael Hopp, partner Mikkel Vittrup, partner Christian L. Bardenfleth, partner Jon Balsby Henrik Bechgaard Mette Hygum Clausen Kasper Frahm Henrik Rubæk Jørgensen Christian Wiese Svanberg Peter Nørgaard Andreas Poul Cederholm Kamilla Enevoldsen Sarah Gahrn Møller fuldmægtig

10 Sara Munch Andersen fuldmægtig Mette-Marie Henrichsen fuldmægtig Christian Nielsen fuldmægtig Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service firmaer i Danmark. Med ca. 350 ansatte, hvoraf 220 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer

IP/TMT Update. Dom om vildledende markedsføring af isoleringsmaterialer Selskab og selskabets direktør fandtes ansvarlige for krænkelse af varemærket Geographical Norway ved ulovlig parallelimport fra varemærkeindehaverens kinesiske producent... 2 Dom om vildledende markedsføring

Læs mere

IP/TMT Update. Sanktioner for overtrædelser af cookie-reglerne udskudt... 3 Ny kinesisk varemærkelov... 3 Kontakt... 5

IP/TMT Update. Sanktioner for overtrædelser af cookie-reglerne udskudt... 3 Ny kinesisk varemærkelov... 3 Kontakt... 5 Seminar om Open Source - balance mellem teknisk udvikling og juridisk kompliance... 2 Ændringer af EU's varemærkedirektiv og varemærkeforordning del 1 af 2 (materielle ændringer)... 2 Sanktioner for overtrædelser

Læs mere

IP/TMT Update. Jobindex vinder principiel sag om ulovlig avisannonce... 4 Bøde på 100.000 kr. til Silvan... 4 Kontakt... 6

IP/TMT Update. Jobindex vinder principiel sag om ulovlig avisannonce... 4 Bøde på 100.000 kr. til Silvan... 4 Kontakt... 6 Seminar den 23. juni 2015: Persondataforordningen: Hvad kan I forvente?... 2 Krænkelse af ophavsretten til fotografi af Lars Løkke Rasmussen... 2 Ikke eneret til ordet "taxa"... 3 Yderst begrænset beskyttelse

Læs mere

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam

IP/TMT Update. Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam Natklub idømt bøde på 50.000 kr. for spam... 2 Højesteret ophæver registrering af et 3-D varemærke efter præjudiciel afgørelse fra EU- Domstolen vedr. fortolkningen af begrebet "ond tro"... 2 Journalister

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

IP/TMT Update. Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6

IP/TMT Update. Ost i skiver... 4 Plesner lancerer Persondataretligt Forum... 4 Kontakt... 6 Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser sendt i høring... 2 Forvekslingsrisiko mellem FEMIVIA og FEMIBION. 2 NETTO taber domænesag men vinder varemærkesag... 3 Ost i skiver... 4 Plesner

Læs mere

IP Update. Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin. EU-Domstolen om begrebet "medicinsk udstyr"

IP Update. Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin. EU-Domstolen om begrebet medicinsk udstyr Højesteret afviser varemærkekrænkelse ved ompakning af parallelimporteret medicin... 2 EU-Domstolen om begrebet "medicinsk udstyr"... 2 Erstatningskrav fra parallelimportør afvist... 3 Nye ændringer af

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser

Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Dansk Forening for Konkurrenceret 18. maj 2015 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2014, Nomeco og Tjellesen Max Jennes koordinering af gebyrer og andre forretningsbetingelser Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg,

Læs mere

IP/TMT Update. Dom om inkassoomkostninger samt. på inkassoområdet

IP/TMT Update. Dom om inkassoomkostninger samt. på inkassoområdet Dom om inkassoomkostninger samt Forbrugerombudsmandens tilsynskompetence på inkassoområdet... 2 Ny EU-forordning giver bedre muligheder for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder... 2 Ændring

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

IP/TMT Update. krigsregel? Ny EU-afgørelse vedr. bevisbyrden for "reel brug" af et varemærke

IP/TMT Update. krigsregel? Ny EU-afgørelse vedr. bevisbyrden for reel brug af et varemærke Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - En europæisk krigsregel?... 2 Ny EU-afgørelse vedr. bevisbyrden for "reel brug" af et varemærke... 2 Datatilsynet: Offentligt trafikselskab må

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse

IP/TMT Update. Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen. om one-stop-shop - Ny frist for mulig vedtagelse Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - Uenighed i Rådet om "one-stop-shop" - Ny frist for mulig vedtagelse... 2 Højesteretsdom om TV der ikke ville kunne modtage public service-kanaler...

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

IP/TMT Update. Præjudiciel afgørelse om fortolkning af direktivet om urimelig handelspraksis. Artikel om brug af andres varemærker i søgeordsreklamer

IP/TMT Update. Præjudiciel afgørelse om fortolkning af direktivet om urimelig handelspraksis. Artikel om brug af andres varemærker i søgeordsreklamer Præjudiciel afgørelse om fortolkning af direktivet om urimelig handelspraksis... 2 Artikel om brug af andres varemærker i søgeordsreklamer... 2 "Nej tak" betyder Nej tak... 3 Plesner søger en med erfaring

Læs mere

Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier

Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier Brug af blogs og brugeranmeldelser mv. i digitale medier Dansk Forening for Markedsføringsret Jane Frederikke Land, advokat (H) 3. maj 2016 Forbrugerombudsmanden 1. april 2016 Virksomhederne bruger i stigende

Læs mere

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Michael Hopp, advokat, partner Jane Frederikke Land, advokat 4. juli 2016 Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer 1 Anvendelsesområde

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 108/2015 Danerka Group ApS (advokat Johan Løje) mod 2B Scandinavia ApS (advokat Henrik Løbger) I tidligere instans er truffet afgørelse af Sø-

Læs mere

IP/TMT Update. Ny udtalelse fra Artikel 29-gruppen om overholdelse af princippet om formålsbestemthed

IP/TMT Update. Ny udtalelse fra Artikel 29-gruppen om overholdelse af princippet om formålsbestemthed Ny udtalelse fra Artikel 29-gruppen om overholdelse af princippet om formålsbestemthed ved behandling af personoplysninger... 2 Vejledningen for god distributionspraksis opdateres... 2 Udvidelse af Forbrugerombudsmandens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev FINANSTILSYNET FORESLÅR BETALINGSTJENESTELOVEN ÆNDRET 19.9.2014 Finanstilsynet har sendt et udkast til et lovforslag i høring om ændring af bl.a. lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

IP/TMT Update. EU-Domstolen afsiger endnu en dom vedrørende fortolkningen af "reel brug" Ny artikel om retssager mod udenlandske skadevoldere

IP/TMT Update. EU-Domstolen afsiger endnu en dom vedrørende fortolkningen af reel brug Ny artikel om retssager mod udenlandske skadevoldere EU-Domstolen afsiger endnu en dom vedrørende fortolkningen af "reel brug"... 2 Ny artikel om retssager mod udenlandske skadevoldere... 2 Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen - En ny

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010

Nr. 1 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 1 Udvalgte danske afgørelser fra 4. kvartal 2010 Af advokat Gitte Holtsø, advokat Martin Andreas Gravengaard og advokatfuldmægtig Louise Tandrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

IP/TMT Update. Politianmeldelse for skjult reklame. Rapporteringskrav og bødestraf i Hollands

IP/TMT Update. Politianmeldelse for skjult reklame. Rapporteringskrav og bødestraf i Hollands Politianmeldelse for skjult reklame... 2 Rapporteringskrav og bødestraf i Hollands persondatalov... 2 ENLI: Ny revideret vejledning til Reklamekodeks.. 3 Nyt logo ved online salg af lægemidler skal skabe

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD?

LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? 29. APRIL 2015 LANDSRETSDOM KAN EN GRUNDEJERFORENING GØRES ANSVARLIG FOR ET GLATFØREUHELD? En ny landsretsdom tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt ikke blot grundejeren, men tillige grundejerforeningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden

Tilsagn over for Forbrugerombudsmanden Teleområdet Teleselskabernes behandling af klager over indholdstakserede tjenester mv. Teleselskaberne, TDC, Telenor, Telia og 3 har ved tilsagn bl.a. forpligtet sig til at behandle klager over indholdstakserede

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 291/2016 (2. afdeling) Advokat Dan Terkildsen, Michael Eide, Revisor Flemming Sivertsen, Selskabet af 23. april 2008 ApS (tidligere Plen 10

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene Indhold 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet 3 Omkostningsdækning i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere