Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon."

Transkript

1 Beskrivelse af vejrstation OM1 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en vejrstation OM1 fra Netlon.

2 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse Anvendelse Konstruktion... 4 Funktionsbeskrivelse Lysmåling Temperaturmåling Kontaktmåling (SW1, SW2, SW3)... 5 Plugin Node information... 6 Nodename Calender Start/Stop... 7 Reset Calender Start/Stop... 8 Reset Set time... 9 Current time on PC... 9 Current time in Node Temperature Actual temperature Temperature offset Temperature setpoint Temperature deadband Temperature alarm Humidity Minimum sensor level Maximum sensor level Sensor offset Dew point temperature Input Switch Occupancy Calender 1 setting OM1_beskrivelse.doc Side 2 af 25

3 1.13 Calender 2 setting Lux Alarm Calender Alarm Alert Ordinary mode Light constant ON Light constant OFF Night mode Outputs Analog/digital + Relæ Relæ OM1_beskrivelse.doc Side 3 af 25

4 Kort beskrivelse 1.1 Anvendelse Anvendes til måling af udendørs lysniveau, udendørs temperatur og med mulighed for tilslutning af 3 eksterne enheder (potentialfri), såsom kontaktur, vejrstation m.v. 1.2 Konstruktion Består af en Controller med aftagelige klemmer samt en klemme for indgange, en for udgange, en for 24 V og en for LON-Bussen.På indgangssiden er der tilslutning for 2 stk. lux-målere, 1 stk. PT-1000 temperaturføler og 3 stk. eksterne udgange (potentialfri).controlleren er forsynet med en service-pin og en lysdiode, der bruges som statusindikator.de to stregkode-mærkater er beregnet til at sætte på hhv. controlleren og eksempelvis en bygningstegning. OM1_beskrivelse.doc Side 4 af 25

5 Funktionsbeskrivelse 1.3 Lysmåling Der kan tilsluttes 1 eller 2 lyssensorer til Netlon controlleren. Den ene kan eksempelvis placeres på en bygnings østfacade og den anden lyssensor placeres evt. På bygningens vest facade. Netlon beregner det målte lysniveau fra hver sensor, som derved kan bindes til andre LON enheder. Eksempel vis kan RS2, styre dets on/off tænding via udendørs lysniveau. 1.4 Temperaturmåling Netlon controlleren omsætter målingen på den tilsluttede temperaturssensor til udetemperatur I C. Denne værdi kan bindes til andre LON enheder 1.5 Kontaktmåling (SW1, SW2, SW3) Netlon controlleren omsætter målinger på de tilsluttede kontakter til information, der kan bindes til andre LON enheder. Eksempelvis: 1. Man kan etablere en sluk alt funktion til f.eks. SW1, der via plugin konfigureres til denne funktion. 2. Er SW1 tilsluttet en vejrstation, kan informationen bindes til f. eks. udendørs persiennestyring. Herved kan persiennen automatisk køre helt op i hård vind eller frost. 3. Med ur tilsluttet f.eks. SW1, kan information, der bindes til en LON-enhed eksempelvis være skift mellem dagsstyring og natsænkning af varmen. OM1_beskrivelse.doc Side 5 af 25

6 Plugin 1.6 Node information Nodename Her vises det nodenavn, controlleren får tildelt i integrationsværktøjet. OM1_beskrivelse.doc Side 6 af 25

7 1.7 Calender 1 For hver periode er der en netværksvariabel af typen SNVT_switch og SNVT_occupancy, som er stilbar. Der er endvidere fælles netværksvariabel for periode 1 og 2 (OR). Tiden i kalenderen stilles med intervaller af 15 min. Start/Stop Hvis det ønskes, at en periode f.eks. er fra mandag kl. 8:00 til fredag kl. 15:00, sættes start tiden ind mandag. I felterne tirsdag til og med torsdag indsættes 0:00. I feltet fredag indsættes stop tiden kl. 15:00. Reset Hvis kalenderen Resettes, medfører det nulstilling af alle start/stop tiderne. Kalenderens default tider er, som de vises ovenfor. OM1_beskrivelse.doc Side 7 af 25

8 1.8 Calender 2 For hver periode er der en netværksvariabel af typen SNVT_switch og SNVT_occupancy, som er stilbar. Der er endvidere fælles netværksvariabel for periode 1 og 2 (OR). Tiden i kalenderen stilles med intervaller af 15 min. Start/Stop Hvis det ønskes, at en periode f.eks. er fra mandag kl. 8:00 til fredag kl. 15:00, sættes start tiden ind mandag. I felterne tirsdag til og med torsdag indsættes 0:00. I feltet fredag indsættes stop tiden kl. 15:00. Reset Hvis kalenderen Resettes, medfører det nulstilling af alle start/stop tiderne. Kalenderens default tider er, som de vises ovenfor. OM1_beskrivelse.doc Side 8 af 25

9 1.9 Set time Kalenderen i noden kan her indstilles med dato og tid. Current time on PC Her udlæses computerens tid. Denne kan skrives til noden via send current PC time to node knappen. Current time in Node Her udlæses tiden i noden, og er den ikke korrekt, kan den opdateres med computerens tid. OM1_beskrivelse.doc Side 9 af 25

10 1.10 Temperature Actual temperature Her udlæses den aktuelle målte temperatur. Hvis temperaturen er -273,2 C, er sensoren evt. ikke monteret. Temperature offset Her kan der kalibreres på den på controlleren målte temperatur, hvis den ikke stemmer overens med den faktiske temperatur. Temperature setpoint Det er muligt at stille et temperatursetpunkt, og når den aktuelle temperatur kommer herunder, udløses variablen af typen SNVT_switch. Temperature deadband Det er her muligt at lave et dødbånd omkring setpunktet. Dette kunne være 1 C. Med 2 C i setpoint vil alarmen udløses ved temperatur under 1,5 C og forsvinde igen, når temperaturen kommer over 2,5 C. OM1_beskrivelse.doc Side 10 af 25

11 Temperature alarm Her kan udlæses, om temperaturen er under eller over setpunktet og variablen bliver derfor ON eller OFF. Humidity Her udlæses det aktuelle målte fugtniveau. Minimum sensor level Her stilles minimum for sensorens måleområde. Maximum sensor level Her stilles maksimum for sensorens måleområde. Sensor offset Hvis det faktiske niveau ikke stemmer overens med det aktuelle niveau, er det her muligt at kalibrere niveauet. Dew point temperature Her udlæses den aktuelt beregnede dugpunkts temperatur. OM1_beskrivelse.doc Side 11 af 25

12 Ip 5 Netlon PT 1000 sensor nvo01hvactemp Temperature[0] Temp. Setpunkt incl dødbånd eller netværksvar iabel nvotemphigh nvotemplow TempAlarm[0] nvitemperature Ip 5 temp. eller Netværks temp. Dug punkts beregning nvodewtemp Ip 2 Fugt sensor 0-10V Fugt måling nvohomidity Humidity[0] OM1_beskrivelse.doc Side 12 af 25

13 1.11 Input 6-8 Ved at benytte indgang 6, 7 og 8 får man mulighed for at påvirke netværksvariabler af typen SNVT_switch og SNVT_occupancy. Switch Enable er, hvis indgangen er forbundet til GND indgangen. Disable er, når forbindelsen mellem GND og input bliver brudt. Der er ved SNVT_switch udgangene mulighed for at stille værdien (value) %, og status (state) ON (1), OFF (0) og auto (-1). Occupancy Det er ved SNVT_occupancy udgangene muligt at stille disse til occupancy(0), unoccupancy(1), bypass(2) og standby(3). OM1_beskrivelse.doc Side 13 af 25

14 Ip 6 Output State og Value setting nvoip6switch Ip 6 Occupancy settings nvoip6occup nvoip7occup nvoip8occup Switch[0] Occupancy[0] Ip 7 Output State og Value setting nvoip7switch Ip 7 Occupancy settings Switch[1] Occupancy[1] Ip 8 Output State og Value setting nvoip8switch Ip 8 Occupancy settings Switch[2] Occupancy[2] OM1_beskrivelse.doc Side 14 af 25

15 1.12 Calender 1 setting Ved at benytte calender 1 får man mulighed at påvirke netværksvariabler af typen SNVT_switch og SNVT_occupancy. Enable er, hvis tiden i noden er inde i en aktiv periode, Disable er, når tiden er uden for en periode. Der er ved SNVT_switch udgangene mulighed for at stille værdien %, og state ON (1), OFF (0) og auto(-1). Det er ved SNVT_occupancy udgangene muligt at stille disse til occupancy(0), unoccupancy(1), bypass(2) og standby(3). OM1_beskrivelse.doc Side 15 af 25

16 nvitimeset Klokken / Dato nvoactualtime60 Time[0] Nvo01Cal01P1Occ up Kalender periode 1 Nvo01Cal01P1SW Kalender periode 2 Nvo01Cal02P1Occ up Nvo01Cal02P1SW Kalender fælles for periode 1 og 2 Nvo01Cal01ComO ccup Nvo01Cal01ComS W Status signal for kalender Nvo01Cal01P1SW Calender[0] OM1_beskrivelse.doc Side 16 af 25

17 1.13 Calender 2 setting Ved at benytte calender 2 får man mulighed at påvirke netværksvariabler af typen SNVT_switch og SNVT_occupancy. Enable er, hvis tiden i noden er inde i en aktiv periode, Disable er, når tiden er uden for en periode. Der er ved SNVT_switch udgangene mulighed for at stille værdien %, og state ON (1), OFF (0) og auto(-1). Det er ved SNVT_occupancy udgangene muligt at stille disse til occupancy(0), unoccupancy(1), bypass(2) og standby(3). OM1_beskrivelse.doc Side 17 af 25

18 nvitimeset Klokken / Dato nvoactualtime60 Time[0] nvo02cal01p1occu p Kalender periode 1 nvo02cal01p1sw Kalender periode 2 nvo02cal02p1occu p nvo02cal02p1sw Kalender fælles for periode 1 og 2 nvo02cal01comoc cup nvo02cal01coms W Status signal for kalender nvo02cal01p1sw Calender[1] OM1_beskrivelse.doc Side 18 af 25

19 1.14 Lux Det er muligt at tilslutte to lux sensorer af typen Micromatic-Netlon lux sensor. Disse sensorers aktuelle måling udlæses i de to vinduer benævnt Lux level. Lux sensor tilsluttet input 3 har flere flere funktioner: Lux sensor niveau videregives direkte som nvo01luxlevel. opnå information om lux niveau er under setpunkt via variablen nvoluxswitch. Med >radiobutton< kan det vælges om man yderligere ønsker at kalender 1 skal være aktiv samtidig med at lux skal være under setpunkt før nvoluxswitch er aktiv. Denne option benyttes typisk til styring af udendørs belysning, hvor man f.eks. ønsker at lyset tænder ved mørkets frembrud, og indtil kl. 23. For at undgå at variablen skifter ofte, f.eks. på en sommerdag hver gang der går en sky for solen findes følgende 2 konfigurationsvariable: Time Lux OK: Her vises at luxniveau skal være over setpunkt i mere end 270 sekunder inden nvoluxswitch skifter til passiv. Passiv sendes som (state,value) = (0.0) OM1_beskrivelse.doc Side 19 af 25

20 Time Lux low: Her vises at luxniveau skal være under setpunkt i mere end 30 sekunder inden nvoluxswitch skifter til aktiv. Aktiv sendes som (state,value) = (1.200) Lux sensor tilsluttet input 4 videregives direkte som nvo02luxlevel. OM1_beskrivelse.doc Side 20 af 25

21 Ip 3 Netlon Outdoor luxsensor nvo01luxlevel LuxSensore[0] Kalender fælles for periode 1 og 2 ON/OFF lux styring med setpunkt. Der kan konfitures om kalender 1 også skal være aktiv nvoluxswitch Calender[0] LuxSwitch[0] Ip 4 Netlon Outdoor luxsensor nvo02luxlevel LuxSensore[1] OM1_beskrivelse.doc Side 21 af 25

22 1.15 Alarm Der kan til nogle Netlon software tilsluttes alarmanlæg. Det er dog ikke alle alarmanlæg, der kan kommunikere på LON FTT10 bussen. Derfor kan man via et relæ fra alarmanlæg til OM1 input 1 få OM1 applikationen til at give dette LON signal. Calender Dag/nat signal via alarm modul kalender Alarm Alarm tilkoblet => PIR holdetid = 5s Alert Alarm udløst. Ordinary mode Alarm frakoblet fælles => alm. Drift Light constant ON Alarm frakoblet, lys ON. (ansatte) (rengøring) OM1_beskrivelse.doc Side 22 af 25

23 Light constant OFF Alarm frakoblet, lys OFF (vægter) Night mode Alarm frakoblet fælles =>Lys automatik Temperaturstyring bliver ikke påvirket af PIR (Rengøring) Prioriteten af de tre tilstande i forbindelse med frakoblet er således: Alm. drift har højeste prioritet; derefter rengøring og sidst vægter. Hvis tilstand rengøring er første tilstand, og der frakobles igen til alm. drift, vil der gå 15 min før lyset overtages af dagslys styringen. I rengøring og vægter tilstand vil varme/køle tilstanden ikke påvirkes. Note 1. Det er vigtigt, at de bits (1,3,4,5), der indikerer alarm frakoblet, forbliver i frakoblet tilstand, så længe en eventuel adgangsvej er frakoblet. (indgangstid, udgangstid). Ip 1 Alarm setting nvoalarmstate Alarm[0] OM1_beskrivelse.doc Side 23 af 25

24 Outputs 1.16 Analog/digital + Relæ Det er muligt at binde netværksvariabler af typen SNVT_switch til OM1 og derved styre udgangene analogt og digitalt. De fire første Output funktionsblokke indeholder en styring af 0-10 volt, hvis den valgte controller er af denne type. Ellers vil udgangen være digital ON/OFF. Styresignalet er af typen SNVT_switch, der indeholder to signaler som er niveau (value) og tilstand (state). Value styrer den analoge udgang. State styrer den digitale udgang samt relæudgangen. nviop1 Niveau(value) Tilstand (state) Udgang 1 Relæ 11 Udgang 5 nviop2 Niveau(value) Tilstand (state) Udgang 2 Relæ 12 Udgang 6 Output[0] Output[1] nviop3 Niveau(value) Tilstand (state) Udgang 3 Relæ 15 Udgang 7 nviop4 Niveau(value) Tilstand (state) Udgang 4 Relæ 16 Udgang 8 Output[2] Output[3] OM1_beskrivelse.doc Side 24 af 25

25 1.17 Relæ Hvis det kun er en relæ funktion, man har behov for at kunne styre, kan man i benytte disse. nvirl13 Tilstand (state) Relæ 13 nvirl14 Tilstand (state) Relæ 14 Niveau(value) Niveau(value) Output[4] Output[5] nvirl17 Tilstand (state) Niveau(value) Relæ 17 nvirl18 Tilstand (state) Relæ 18 Niveau(value) Output[6] Output[7] OM1_beskrivelse.doc Side 25 af 25

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste OM1. OM1_variabelliste.doc Side 1 af 6

NETLON. 1.1 Variabel liste OM1. OM1_variabelliste.doc Side 1 af 6 1.1 Variabel liste OM1 No. Variable name Dir SNVT type Kommentar 0 nviop01 In SNVT_switch (95) Netværks variabel for output1, value=0-10v output og state=digital output 1 nviop02 In SNVT_switch (95) Netværks

Læs mere

Varmestyrings beskrivelse RT4 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RT4 varmestyring fra Netlon.

Varmestyrings beskrivelse RT4 NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RT4 varmestyring fra Netlon. Varmestyrings beskrivelse RT4 NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RT4 varmestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1.1 Funktion... 4 Node information...

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon.

RS2 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS2 rumstyring fra Netlon. Kortbeskrivelse... 6 1.1 Anvendelse... 6 1.2 Lys 1 med dagslysstyring 1-10 volt.... 6 1.3 Lys 2 lysstyring On/Off.... 6

Læs mere

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon.

RS1 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. RS1 beskrivelse NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS1 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 8 1.1 Lys... 8 1.2 Stikkontakt... 8 1.3 Gardiner/solafskærmning... 8 1.4 Scenarier...

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Blandesløjfe beskrivelse - BL2_4. - 2 varmesløjfer NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon.

Blandesløjfe beskrivelse - BL2_4. - 2 varmesløjfer NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_4-2 varmesløjfer NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse: 1.1 Node Information... 5 Nodename... 5 BL1...

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

NETLON NETLON. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_5. - 1 varme + 1 kølesløjfe

NETLON NETLON. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_5. - 1 varme + 1 kølesløjfe Blandesløjfe beskrivelse - BL2_5-1 varme + 1 kølesløjfe NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse: 1.1 Node Information... 5 Nodename...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

NETLON NETLON. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_6. - 1 varme + 1 brugsvand

NETLON NETLON. Blandesløjfe beskrivelse - BL2_6. - 1 varme + 1 brugsvand Blandesløjfe beskrivelse - BL2_6-1 varme + 1 brugsvand NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en blandesløjfestyring fra Netlon. Indholdsfortegnelse: Node Information... 5 Nodename... 5 BL1...

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

VISILITY HJEMMETILSTAND APPLIKATIONERER

VISILITY HJEMMETILSTAND APPLIKATIONERER GODMORGEN FARVEL VELKOMMEN GODNAT VISILITY HJEMMETILSTAND APPLIKATIONERER VISILITY HJEMMETILSTAND Ved at benytte Visility Hustilstand applikationen bliver det nemmere for slutbrugeren at tilpasse funktion

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Fjernbetjening Flex Teknisk manual

Fjernbetjening Flex Teknisk manual Fjernbetjening Flex Teknisk manual VEKA INT. Indblæsnings aggregat 1 Beskrivelse Flex fjernbetjening kan bruges til at styre ventilationsanlæg med V1 og V2 printkort. Tekniske data Knapper på display Knap

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Dr.Heron med strømforsyning DC2

Dr.Heron med strømforsyning DC2 Dr.Heron med strømforsyning DC2 TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel og

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FLTA

BRUGERVEJLEDNING FLTA V2.2 (5.06.202) () FUNKTIONSPRINCIP fungerer som en basisstation for trådløse transmittere. Controller og målinger kan transmitteres via basestationen til de kontrolsystemer, der understøtter Modbus RTU-protokollen.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Nedenstående opgaver er lavet til en Allen-Bradley PLC, men uden videre tilpasses andre PLC typer.

Nedenstående opgaver er lavet til en Allen-Bradley PLC, men uden videre tilpasses andre PLC typer. PLC, analogteknik Øvelse 1 Nedenstående opgaver er lavet til en Allen-Bradley PLC, men uden videre tilpasses andre PLC typer. Timer 1.1 "TON" Timer on delay: I skal konstruerer en styring, hvor en lampe

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint T2 med 2 A strømforsyning KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-T2-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR

Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR Dr.Pascal med tilslutningsprint DAT med 4 A triac KLIMA - PROCESSOR INSTALLATION Pascal-DAT-Installation - Klima Design A/S - 24. november 2010 1 1.0 El-tilslutning Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler

Læs mere

DIN modul eller færdig IBI boks

DIN modul eller færdig IBI boks Komfort og Lysregulering oct. 2004 DIN modul eller færdig IBI boks IBI boks arbejdsgang Finde DIN hardware Specificere software versioner Projektere bokse Producere bokse Komfort- og lysregulering Lonbox

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2

16. september 2013 InClimate funktionalitets og modbus setup version 7.1 Side 2 InClimate Indhold InClimate funktionalitet setup... 4 Mode 0, Transmitter mode:... 6 Mode 1, Transmitter med stiller funktion.... 6 Mode 2, PI Regulator 1:... 6 Vout1, VAV output.... 6 Valg af PI styreparametre

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Tips og Tricks! Sauna styring, temperaturforvalg og autosluk

Tips og Tricks! Sauna styring, temperaturforvalg og autosluk Ønske: En sauna ønskes fjernstyret over SMS/APP mobiltelefon ved start på temperatur forvalg og auto sluk minimum to gange i døgnet. Der ønskes tilbage-melding på sauna dørens åbne/lukke tilstand. Endvidere

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Ventilationsbeskrivelse

Ventilationsbeskrivelse Ventilationsbeskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en ventilationsstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 9 1.1 Anvendelse... 9 1.2 Funktion... 9 1.3 Opstart... 9 1.4 Kaskadestyring...

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 2.0.1.0.1.1 Dagslysstyring med PIR og solafskærmning med manuel betjening, Kontrol funktioner Roombox er den eneste løsning på markedet som

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Fjernbetjening Flex Service manual

Fjernbetjening Flex Service manual Fjernbetjening Flex Service manual Symboler på luftretning på anlæg Blå Rød Blå Rød 1 Teknikker indstillinger: Menu-Advance-Service Kodeord: 4444 1.Exit: retur til hovedmenu DER ANBEFALES IKKE AT ÆNDRE

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Brugervejledning / DK. Tilstedeværelsessensor og bevægelsessensor, DALI-2 BMS, , og

Brugervejledning / DK. Tilstedeværelsessensor og bevægelsessensor, DALI-2 BMS, , og Typenr. -7-7 -75 Tilstedeværelsessensor og bevægelsessensor, DALI- BMS, -7, -7 og -75 Gældende for software version - se versionsnr. Anvendelse Sensor 60 DALI- BMS anvendes til registrering af tilstedeværelse

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter

WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter WEA-Base Brugervejledning til vejetransmitter Version 3.4 Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data...

Læs mere

FireBUS PARKERINGSVENTILATION

FireBUS PARKERINGSVENTILATION FireBUS PARKERINGSVENTILATION QUICK GUIDE Quick guiden beskriver hvordan et mindre anlæg kan installeres og idriftsættes. Alle moduler tildeles en individuel adresse på DIP-switchen i modulet Modulerne

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

LON I/O modul. 3001988-2005-11-16.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

LON I/O modul. 3001988-2005-11-16.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov DK LON I/O modul EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Produktinformation... 3 2 Placering og montage af LON I/O modulet...

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning

MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController E Regulate 230V Kompressor / Køle Opsætning MultiController version 2.5 og 2.6 LS Control A/S Side 1 1. Systemopbygning LS Control A/S Side 2 1.1. Grundopsætning til kompressor-styring

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 1.11

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 1.11 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning. Vigtige dele af vejledningen........................ 3 1.1 Knapindstilling, taster og display..............................

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 2.0.1.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR, manuel betjening og solafskærmning Styrefunktioner til lys og persienner/markiser Lysstyringsfunktioner:

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

Hardware. Af: Michael Lindgaard. Opdateret:

Hardware. Af: Michael Lindgaard. Opdateret: Hardware Af: Michael Lindgaard Opdateret: 190117 Tracker Digitale Digitale Analog 1-wire CAN CAN PULJE indgange udgange indgang TACHO BILER FM-plug4plus - - - - - - B FM-eco4light 4 2 2 1 - - DB FM-eco4+S

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Vejledning i opsætning for markvanding:

Vejledning i opsætning for markvanding: side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers

Læs mere

Patent nummer: J.nr. US JK7343I. Tlf

Patent nummer: J.nr. US JK7343I.   Tlf Patent nummer: J.nr. US74765294-JK7343I Side 2 of 9 Montering af enheden: Det er vigtigt, at den positive ledning +, altid får konstant fødestrøm. Bemærk: Nogle maskiner og biler kan, efter at have været

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - IONO ENHEDER

HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - IONO ENHEDER Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER, INSTALLATION - IONO ENHEDER 2.3. HSYCO/ALARMS MANAGER - INSTALLATION IONO ENHEDER IONO enheder er sensor kontrolenheder beregnet

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere