IT politik for TEKNAT og SUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT politik for TEKNAT og SUND"

Transkript

1 Dokumentet beskriver regler, forventninger og krav som stilles til IT brugere samt IT driftsgrupper under TEKNAT+SUND i tillæg til gældende for AAU IT tjenester AAU, Minimumskrav for alle hovedområderne (J.nr.: / ) og IKT sikkerhedsbog. 1. TEKNAT og SUND fakulteter it organisation Dekan SUND Dekan TekNat IST styregruppe IT chef TekNAT og SUND fakulteter TekNAT og SUND Fakultetskontor hh IST Kontaktudvalg Institut/område leder Institut/område leder Institut/område leder Institutter IT driftsgruppe IT driftsgruppe IT driftsgruppe Styregruppens rolle er beskrevet i kommissorium for IST styregruppen (se bilag). Kontaktudvalget skal forbedre informations flow og øge samarbejdet mellem IST og de decentrale IT driftsgrupper. 2. IT services opgavefordeling Grundlæggende it behov hos slutbrugere defineret i IT tjenester AAU, Minimumskrav for alle hovedområderne (e mail, fil deling etc.) samt kalenderservice dækkes af fælles TEKNAT+SUND Information Service Technology afdeling (IST). IT opgaver der kræver en faglig ekspertise og nærhed til forsknings undervisningsmiljøerne varetages på institut/områdeniveau. Page 1

2 Support for de services som leveres af IST varetages mht. level 2 og 3 af IST, imens 1. level varetages på på institut/områdeniveau. Page 2

3 3. Grundlæggende IT services som leveres af IST afdelingen a. Microsoft Active Directory (AD) multidomæne forest hvor hvert enkelt institut vil få oprettet ét domæne (for eksempel dpt.aau.dk). Alle studerende samles i ét fælles domæne: student.aau.dk. Institutterne ejer AD objekter i sit domæne (for eksempel brugere eller grupper) og har pligt til at ajourføre disse objekter (lokale, telefonnr, o.l) via de procedurer og værktøjer som IST stiller til rådighed. Institutterne skal opfylde AD retningslinjerne som udarbejdes af IST i samarbejde med de øvrige involverede IT driftsorganisationer. Følgende domæner er oprettet for TekNat + Sund institutter: Domænenavn civil.aau.dk create.aau.dk es.aau.dk m tech.aau.dk learning.aau.dk nano.aau.dk et.aau.dk cs.aau.dk math.aau.dk bio.aau.dk plan.aau.dk hst.aau.dk staff.aau.dk ist.aau.dk Institut I6 Institut for Byggeri og Anlæg I7 Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi I8 Institut For Elektroniske Systemer I9 Institut for Mekanik & Produktion I10 Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi I13 Institut for Fysik og Nanoteknologi I14 Institut for Energiteknik I16 Institut for datalogi I17 Institut for Matematiske Fag I18 Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi I20 Institut for Samfundsudvikling og Plan. I21 Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi AAU ansatte som ikke hører til under andre domæner IST afdeling Yderligere TekNat + Sund tilhørende domæner kan oprettes i AD efter godkendelse af IST styregruppen. Domæner for andre områder på AAU oprettes efter godkendelse af AAU s IT chef gruppen. Følgende domæner er yderligere oprettet: Domænenavn Institut adm.aau.dk AAU s administration aub.aau.dk Aalborg Universitets Bibliotek id.aau.dk Hum + Samf fakulteterne student.aau.dk Samtlige studerende på AAU (STADS styret) sbi.aau.dk SBI AD domænerne bruges blandt andet til brugerens login og primære mail adresse. Page 3

4 b. MS Exchange (mail + kalender) til ansatte og studerende. c. MS Distributed File Service (fil deling hjemmekataloger, projektkataloger for de studerende, forskning og administrativt relaterede fileshares). d. Backupservice (sikkerhedskopiering). e. Printerservice som kan benyttes af Windows, Mac og andre Unix klienter. Institutterne skal stille et antal printere til rådighed som tilkobles systemet. f. Web servere til personlige web sites. g. Software licenser for følgende produkter: Produkt AAU ejet PC Privat ejet PC Maple Ja Ja Matlab/Simulink + 50 Ja Ja toolboxes MS Campus (Desktop, SharePoint Designer, Project Pro, Visio Pro, Visual Studio Pro, Enterprise CAL, MDOP) Ja Nej 4. Tillægsservices som leveres af IST IST afdeling kan ud over de grundlæggende IT services levere yderligere services afhængig af efterspørgsel. IST skal opbygge og vedligeholde et servicekatalog på web. 5. Betalingsprincipper Personlige ressourcer (hjemmekatalog, mailboks) samt projektkataloger (studerende) leveres af IST uden betaling så længe de er under følgende grænser: Ressourcer Ansatte Studerende Gæster Hjemmekatalog 10 GB 1 GB 1 GB Mailboks 2 GB 0,5 GB 0,5 GB Projektkatalog studerende 6 GB Institutterne kan, mod betaling, godkende udvidelse af grænser for deres ansatte, gæster samt projektkataloger for de studerende. Udvidelse af grænser samt tilkøb af andre disk baserede services udløser årlig betaling: Ressourcer 1 GB disk plads med backup (mailboks, hjemmekatalog, fileshare, projektkatalog) 1 GB disk plads med høj ydeevne uden backup (særlig aftale) 1 GB disk plads med normal/lav ydeevne uden backup (særlig aftale) Pris i DKK/år Page 4

5 Pris for tillægsservices fastsættes af IT chefen sammen med IST styregruppen. 6. Mail system Mail systemet skal sikre at hver mail skannes for vira før den leveres til en mailboks. Mail systemet skal benytte moderne antispam foranstaltninger. Mails som udgøre sikkerhedstrussel kan fjernes fra systemet eller modificeres. Modificerede mails skal indeholde beskrivelse af alle modifikationer. Mail systemet kan afvise mails som ikke overholder gældende mail sikkerhedspolitik. Mail sikkerhedspolitikken skal beskrives på IST web sider. Størrelse af enkelt mails begrænses til 50 Mbytes. 7. Kalender system Som udgangspunkt har alle adgang til free/busy informationer for andre brugere. Studerende må ikke have adgang til ansattes kalender (ej heller free/busy informationer) med mindre ejeren giver tilladelse dertil. 8. Hjemmekataloger Som udgangspunkt har ingen adgang til andres hjemmekataloger. Den enkelte bruger kan give andre brugere tilladelse til tilgå hans egne filer/kataloger. 9. Backup Der skal foretages automatisk backup af alle hjemmekataloger, projektkataloger og mailbokse. Backup skal foretages dagligt (arbejdsdag) og opbevares i mindst 2 måneder. Der skal foretages periodisk test om backup data rent faktisk kan bruges til restore. 10. Adgang til IT services efter fri bevægelsesprincip Man bør sikre at flest mulige IT services er tilgængelige uanset hvor slutbrugeren befinder sig på Campus (Aalborg, Esbjerg, Ballerup)og Internettet. Fri bevægelsesprincip omfatter: a. Adgang til IT services (leveret af IST eller andre organisationer) fra AAU Campus klient netværk. Klient netværk skal eksistere de steder hvor brugeren forventes at kunne tilslutte sin PC. Dvs. i kontorer, grupperum, mødelokaler og seminarrum samt fra trådløst netværk. Som udgangspunkt skal klientnetværkene give adgang til alle AAU Campus baserede tjenester (alle sites) og Internet. Som udgangspunkt bør adgang til AAU Campus baserede tjenester kun være muligt efter autentificering. I de tilfælde hvor der i kontorer findes net tilslutninger til både klient og ikke klient netværk skal net tilslutninger til klient netværk markeres tydeligt. Klientnetværk leveres af AAU netværkgruppen. Decentrale IT driftsorganisationer anmoder om klient netværk og placerer net tilslutninger på disse netværk. Markering af net tilslutninger varetages af institutterne selv. Page 5

6 b. Adgang til AAU Campus baserede tjenester fra Internettet dog kun efter autentificering og via stærke krypterede godkendte kommunikationskanaler. 11. Brugernavne og kodeord Brugernavne for ansatte og gæster oprettes af enkelte institutter/områder (for AD konti skal der bruges et system leveret af IST). Brugernavne for de studerende oprettes automatisk på baggrund af oplysninger i STADS. Hvis muligt skal der benyttes så kaldte domæne brugernavne, for eksempel Studerendes brugernavne afsluttes med årstal (2 cifre) for uddannelses start. For eksempel Man bør undgå at anvende brugernavne som afsluttes med 2 cifre til andre formål. Skulle man få brug for at oprette brugernavne for de studerende på specifikke systemer på institut niveauer bør man bestræbe sig på at bruge det samme brugernavn som i student.aau.dk domænet. Ansatte (værter) kan anmode om oprettelse at gæste brugernavne for deres samarbejdspartnere (dog højst 6 måneder af gangen). Ansatte kan anmode om oprettelse af kortvarige (højst 6 dage af gangen) gæstebrugernavne som kun giver adgang til AAU trådløs infrastruktur, herunder internettet. Alle brugernavne knyttet til personer skal være tidsbegrænsede. Studerende skal bevare brugernavnet i student.aau.dk domænet gennem hele studietiden. Nedlæggelse sker automatisk. Detaljerede procedurer vurderes af AAU s informationssikkerhedsudvalg og godkendes af AAU s IT chef udvalg. Brugere skal modtage et varsel om lukning af deres brugernavne mindst 14 dage før automatisk lukning finder sted. IT ressourcer allokeret til brugernavnet og rettigheder til andre ressourcer fjernes i forbindelse med nedlæggelsen af brugernavnet. For nærmere regler se AAUs Politik for personlige og eller private mapper. Systemer skal sikre at kodeord har tilstrækkelig kompleksitet (tegn fra tre forskellige klasser, mindst 8 tegn). Der stilles ikke krav til periodisk ændring af kodeord. IT driftsgrupper på AAU kan anvende forskellige metoder (for eksempel ordbog baseret forsøg for at gætte kodeord) for at sikre høj kvalitet af kodeord. IT driftsgrupper kan forlange ændring af kodeord eller midlertidig suspendere brugernavnet skulle der opstå en sikkerhedstrussel. Kodeord er strengt personligt og må ikke videregives. Kodeord må ikke oplyses via e mail. Ved begrundet mistanke om at andre personer kunne have fået adgang til ens kodeord skal kodeord ændres omgående. Lokal sikkerhedsansvarlige skal orienteres om hændelsen. 12. Mail aliases/mail distributionslister Page 6

7 Mail adressen dpt skal omfatte alle ansatte i pågældende AAU institut/område (dpt). Adressen må ikke indeholde andre brugere. Ændring af indhold skal ske automatisk på baggrund af informationer i relevante databaser. 13. Ressourcer knyttet til en persons brugernavn a. Alle ansatte og studerende skal oprettes som brugere i Active Directory. b. Alle ansatte og studerende skal have én mail konto med tilhørende kalender. Domæne brugernavne skal bruges som primær mail adresser. Mail konto og tilhørende kalender leveres af IST på en MS Exchange løsning. Der implementeres quota på mailen. Private mails skal opbevares i en mail folder med et navn private eller privat. c. Der skal oprettes et hjemmekatalog (netværksdrev) for hver bruger. Hjemmekataloget leveres af IST som MS Distributed File System løsning. Der skal implementeres quota for filsystemer (hjemmekataloger, projektkataloger, ). Private filer skal opbevares i et katalog med et navn private eller privat. For de ansatte kan enkelte institutter i en overgangsperiode efter nærmere aftale supplere med hjemmekataloger baseret på alternative teknologier. d. Printere Ansatte, gæster og studerende skal have adgang til printere. Det skal være muligt at opgøre printforbrug per bruger. e. Personlige web sites. Web sites som oprettes af enkelte personer (ansatte eller studerende) med henblik på at præsentere personen og dennes aktiviteter i relation til AAU samt at understøtte personen i sit daglige arbejde på AAU. Det er personen selv som bærer det fulde ansvar i enhver henseende for web sitet og dets indhold. Personlige web sites oprettes på de af IT driftsorganisationen anviste web servere. Web servere som huser personlige web sites må af sikkerhedsmæssige grunde ikke give direkte adgang til personlige hjemmekataloger (netværksdrev). 14. Ressourcer knyttet til en projektgruppe studerende a. Projektgrupperne dannes på institutniveau ved at vælge studerende fra student.aau.dk domænet. b. Projektgrupperne og ressourcer knyttet til dem skal altid have tidsbegrænset levetid som udgangspunkt ét semester. c. Der skal oprettes et projektkatalog (netværksdrev) for hver projektgruppe. Projektkataloger leveres af IST som MS Distributed File System løsning. Der skal implementeres quota for projektkataloger. Enkelte institutter kan supplere med projektkataloger baseret på andre teknologier. d. Der skal oprettes en mail adresse for hver enkelt projektgruppe. 15. Genbrug af brugernavne og mail adresser Nedlagte persons brugernavne må ikke genbruges (knyttes til anden person) i 2 år efter nedlæggelse. Nedlagt mail adresser må ikke genbruges (bruges til andet formål) i 2 år efter nedlæggelse. 16. Forskningsdata Det gælder AAU Politik for forskningsdata af 8. september Page 7

8 17. Netværk Netværk skal opdeles i segmenter. Hvert enkelt netværk skal beskyttes via firewall/filter. Slutbruger netværk hvor brugere kan tilslutte eget udstyr skal separeres fra de øvrige netværk. Slutbruger netværk skal være beskyttet mod uopfordret kommunikation fra omverden inklusiv andre slutbruger netværk. Filtrering for øvrige netværk skal anvendes, hvis muligt efter minimal nødvendig adgang princip. 18. Support (HelpDesk) system Alle IT driftsgrupper under TekNAT + SUND skal anvende det samme helpdesk system ifht. grundlæggende IT services. It chefen í samarbejde med IT driftsgrupper beslutter hvilket system der skal anvendes. Systemet skal understøtte ITIL procedurer. Helpdesken er åben indenfor normal arbejdstid ( mandag fredag) tlf , mail: 19. Kommunikation med brugere IST er ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af IST supportsider på web (på engelsk). IST skal varsle om planlagte IT drift forstyrrelser eller væsentlig ændringer ved at anvende annonceringssystem. Annonceringer skal være tilgængeligt via web og RSS. IST skal annoncere om væsentlige ikke planlagte driftsforstyrrelser efter hændelser har fundet sted. Brugere forventes at holde sig orienteret om IST drift annonceringer. 20. Procedurer i tilfælde af misbrug Man skal følge proceduren beskrevet i IKT sikkerhedshåndbog. I tilfældet af misbrug som generer andre eller påvirker driftsstabilitet af IT tjenester har IST ret til at stoppe misbrug hurtigst muligt (også ved at suspendere brugernavne). 21. Logningspolitik for IST IST beslutter hvilke oplysninger der logges og hvor længe log filerne opbevares. Logningsdata benyttes til driftsrelaterede aktiviteter. Der skal logges hændelser relateret til autentificering og misbrug. Generelt bør logningsdata ikke være tilgængelig for andre end IST. Logningsdata som kan afsløre adfærdsmønstrer af konkrete personer må ikke gøres tilgængelige for andre. 22. Beredskabsplaner a. IT relaterede problemer IST udarbejder beredskabsplaner til egen brug. IST sørger for at undgå personafhængigheder. Page 8

9 Beredskabsplaner bør være tilgængelige også i tilfælde hvor IT ressourcer ikke er tilgængelige. IST bør vælge (inden for økonomiske rammer) teknologiske løsninger som garanterer en hurtigt reetablering af IT tjenester i tilfældet af nedbrud. b. Brand, eksplosion, ulykke Følg alarmering instruks (se bilag). c. Ikke IT relaterede problemer Andre problemer som el svigt, vandskader, bygningsskader og lignende bør rapporteres til: i arbejdstid bygningsbetjent udenfor arbejdstid ( hele lørdag, søndag og helligedage) Teknisk Forvaltning vagt mobil (der svares ikke på denne telefon indenfor normal arbejdstid) Page 9

10 Bilag 1 Oversigt over grænseværdier Hvad automatisk lukning af brugernavne uden EDB erklæring backupdata opbevaringsperiode enkelt mail maksimumsstørrelse genbrug af brugernavne eller mail adresser tilladt gyldighedsperiode for gæstebrugernavne logningsdata opbevaringsperiode varsel om automatisk lukning af et brugernavn Værdi 14 dage efter oprettelsen minimum 2 måneder 50 MBytes 2 år efter nedlæggelsen op til 6 måneder 6 måneder 14 dage Oversigt over services og processer IST og infrastruktur active directory Net Infrastruktur ADM IT ad underdomæne via trust anskaffelse af printere anskaffelse af AP anskaffelse af switche (access) (andre) anskaffelse af software (Matlab, Maple, MS Campus) institut/områdeniveauet brugersupport fileshares (alternativ teknologi) forsknings/undervisnings systemer hjemmekatalog særlig aftale infrastruktur (DNS, DHCP, PKI) mail + kalender personlige web sider SharePoint switch konfiguration trådløs infrastruktur særlig aftale Windows installation service (SCCM server) (klient) Page 10

IT politik for INS. Dekan. Institut/område leder Institut/område leder

IT politik for INS. Dekan. Institut/område leder Institut/område leder Dokumentet beskriver regler, forventninger og krav som stilles til IT brugere samt IT driftsgrupper under INS i tillæg til gældende for AAU IT tjenester AAU, Minimumskrav for alle hovedområderne (J.nr.:

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light. Sikker Drift Standard. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Sikker Drift Standard Sikker Drift Light

Læs mere

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer

Sikker Drift. Sikker Drift Light inkluderer. Sikker Drift Standard inkluderer Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer (PC og Mac) samt virksomhedens servere og IT-infrastruktur. Sikker Drift Med Sikker Drift Standard varetager Inventio.IT

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for MAC 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut.... 3 3. Installation

Læs mere

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md

Online Backup. ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! fra kr. 125 pr. md Online Backup U ndgå hovedbrud hvis uheldet er ude! Med en hosted online backup løsning hos, er dine data i sikkerhed. Du kan derfor glemme alt om båndskifte og opbevaring af backup-bånd. Med online backup

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C

111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C 111 I T - V E J L E D N I N G T I L M A C Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note PC Klient 2.4.0.17 o Support for at Domain maskiner kan logge på ConnectAnywhere automatisk med Windows credentials Løsningen forudsætter/kræver at man logger på Windows

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Windows system administration 1

Windows system administration 1 Windows system administration 1 SAI sw6 F2005 Svend Mortensen Ingeniørhøjskolen i København program Windows domæne modellen Introduktion til Active Directory Brugere Grupper Rettigheder Netkonf Management

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017

Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Oversigt over EAN-lokationsnr. på Aalborg Universitet pr. 15. november 2017 Afdeling/Institut EAN-nummer Adresse Postnr./By Fællesområdet Rektor 5798000417076 Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Universitetsdirektøren

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT

Informi GIS. Når viden skal ses. Kurt Andersen. Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Informi GIS Når viden skal ses Kurt Andersen Viceadministrerende direktør Fungerende chef for Intern IT Hvem er Informi GIS Hvad laver vi Agenda Hvordan har vi fokus på IT-infrastrukturen til optimering

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien

Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Salg af servere. Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server Familien Trin 1: Hvem skal købe en Server? Trin 1: Hvem skal købe en Server? Lyt efter nøgle-ord der kan identificiere en kunde der endnu

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere

Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere Vejledning til brug af skolens IT-udstyr for nye medarbejdere 2.Udgave Maj 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Business College Syd Vejledningen er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig som

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05

SW6 SAI. Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 SW6 SAI Services 1: (Fil) service admin torsdag 7/4 05 agenda Backup / Restore SW pakke management Windows Installer RPM mm Patch management Linux / Windows Backup og Restore I hvilke situationer er der

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Fælles e-mail-løsning til alle ansatte på KU (KU-mail)

Fælles e-mail-løsning til alle ansatte på KU (KU-mail) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T LT S A G S N O T A T 5. APRIL 2011 Vedr.: Fælles e-mail-løsning til alle ansatte på KU (KU-mail) Sagsbehandler: Bo Bendsen Indstilling Det indstilles, at LT godkender

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes arbejdsstationer

Læs mere

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT.

Sikker Drift. Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. 21. september 2016 Inventio.IT s Sikker Drift sikrer proaktivt driften af dine medarbejders arbejdsstationer og virksomhedens IT. Sikker Drift Tryghed for optimal drift af virksomhedens servere og medarbejderes

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015.

Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Vejledning til RKSK s VDI konsulent login løsning juni 2015. Den hidtidige login løsning via Citrix (login.rksk.dk) er lukket. Hvordan får man som konsulent adgang til RKSK s VDI Jumpstation? Ny bruger

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Login på skolens maskiner.

Login på skolens maskiner. Login på skolens maskiner. For at kunne arbejde på skolens maskiner, så er det nødvendigt at logge ind med jeres eget brugernavn og password. Med login får I adgang til jeres eget netværks-drev ( X: )

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. April.2016 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed

Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Almindelig sund fornuft med IT Gode råd og regler om IT sikkerhed Langeland Kommune Sikkerhed i Langeland Kommune Sikkerhed er noget vi alle skal tænke over. Vi behandler følsomme informationer om vores

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015

SMARTkonvertering. Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Skift fra e-conomic & C5 2012 til Microsoft NAV / C5 2015 Vi har gjort det nemt og hurtigt, at flytte sine regnskabsdata fra økonomisystemerne e-conomic og Microsoft Dynamics C5 ver. 2012 og ældre, til

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD ver. 10 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2015 ver. 14 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende.

Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Vejledning til brug af skolens IT for nye elever/studerende. Udarbejdet af: Ken R. Paulsen i samarbejde med ITCSYD 2011 ver. 7 IT Center Syd byder dig velkommen til Gråsten Landbrugsskole. Denne vejledning

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 8 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com

Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010. Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Prøv en sky IT og Telestyrelsen København 9. november 2010 Peter Lunding Smith ProActive peter.smith@proactive.com Jesper Osgaard Microsoft josgaard@microsoft.com Introduktion Hostede IT-løsninger til

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC Indhold Din konto Dit brugernavn og adgangskode Trådløst internet Sådan logger du på det trådløse netværk Mail Sådan læser du din mail på web, mobil og Outlook Videresend din mail

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Aftalevilkår er gældende fra januar 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 Dokumentversion: Dato: Oprettet af: Ændret af: Seneste ændring: 1.1

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG STUDIEZONEN SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

ProjectWise Explorer Installations Guide

ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide ProjectWise Explorer Installations Guide Den Nye Bane København - Ringsted & Ringsted - Femeren Banen 5. september 2016 Side: 1 af 14 Side: 2 af 14 Indhold 1 Formål...

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Windows Server SBS/EBS. Claus Petersen Sr. PTS Core Infrastructure

Windows Server SBS/EBS. Claus Petersen Sr. PTS Core Infrastructure Windows Server SBS/EBS Claus Petersen Sr. PTS Core Infrastructure IT-folk skal styrke deres kompetencer og certificeringer på tre hovedområder: Teknologi, proces og forretningskompetencer Teknologier,

Læs mere

Mariendal IT - Hostingcenter

Mariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ariendal IT - Hostingcenter ed vores topsikrede og professionelle hostingcenter tilbyder vi flere forskellige hostede løsninger I denne brochure kan du danne dig et overblik

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen KOM GODT I GANG SOM STUDERENDE PÅ UCC Program UCC S KOMMUNIKATIONSKANALER IT PÅ UCC UCC PORTALEN OG ITSLEARNING SKEMA/TIMEEDIT APPS PÅ UCC

Læs mere

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server

UPLOAD. Af Database og Website til Skolens Server UPLOAD Af Database og Website til Skolens Server INDHOLDSFORTEGNELSE Fra projekt til server... 3 Overførsel af SQL Database... 3 Eksekvering af T SQL Script... 8 Modificering af Visual Studio Projekt...

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Bistand til drift af Microsoftbaseret infrastruktur

Bistand til drift af Microsoftbaseret infrastruktur Bistand til drift af Microsoftbaseret infrastruktur Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/46425032.aspx Tender type Tender Procurement procedure Restricted procedure Publish date 10/17/2014

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Konfiguration af mail og kalender iphone/ipad

Konfiguration af mail og kalender iphone/ipad 1 iphone/ipad Aarhus Universitet indfører en sikkerhedspolitik, som betyder, at der skal benyttes pinkode, og at telefonen skal låse automatisk efter max. 10 min, hvor den ikke er i brug, så den kun kan

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 80,- 1 GB 499,- 100,- 2 GB 499,- 135,- 3 GB 499,- 165,-

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010

Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Automat-guide Simon Elgaard Sørensen, 8. december 2010 Indhold Automat-guide... 1 1 Indledning... 3 2 Automat interfacet... 3 3 Det findes i Automat... 3 3.1 Hovedmenuen... 3 4 Brugerhåndtering... 3 4.1

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup Plads på server Oprettelse Årsbackup Overvågning Pris/mdr. 10 GB 0,- 280,- 12 GB 0,- 305,- 14 GB 0,- 330,- 16 GB 0,- 350,- 18 GB 0,- 375,- 20 GB 0,- 400,- 25 GB 0,- 450,- 30

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Alsmic. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte de forskellige IT faciliteter

Læs mere

Vejledning til brug af IT Elever.

Vejledning til brug af IT Elever. Vejledning til brug af IT Elever. 2 Udgave: Maj.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg produktionshøjskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Elev, at benytte

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere