PharmaNet. Konsulentbesøg Version : 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PharmaNet. Konsulentbesøg - 2010. Version : 1.0"

Transkript

1 Konsulentbesøg Version :

2 Konsulentbesøg 1 KONSULENTBESØG PÅ APOTEKET EKSPEDITION OG LOGISTIK EKSPEDITION OG BOGHOLDERI LOGISTIK BASISFUNKTIONER BOGHOLDERI BASISFUNKTIONER DOSISDISPENSERING PÅ UDLEVERINGSAPOTEK BESTILLING AF KONSULENTBESØG Version: 1.0 Side 2 af 21

3 1 Konsulentbesøg på apoteket Vi kan nu tilbyde apoteket et konsulentbesøg på apoteket, hvor indholdet er bestemt af det enkelte apotek, valgt ud fra et emnekatalog med relevante emner indenfor apotekets forskellige arbejdsområder. Vi har sammensat fem forskellige emnekataloger: Ekspedition og logistik Ekspedition og bogholderi Logistik basisfunktioner Bogholderi basisfunktioner Dosisdispensering på udleveringsapotek Hvert emnekatalog repræsenterer et konsulentbesøg. Emnekatalogerne indeholder punkter svarende til alle de arbejdsopgaver, som apoteket benytter PharmaNet og Axapta til, indenfor de nævnte arbejdsområder. Desuden er der mulighed for at tilføje egne ønsker til emner eller funktioner indenfor arbejdsområdet, der ikke specifikt er nævnt. Konsulentbesøget kan enten benyttes til gennemgang af alle de valgte emner med en eller flere medarbejdere samlet, eller til gennemgang af de valgte emner med forskellige medarbejdere. Det kan f.eks. benyttes til undervisning af en ny medarbejder i et specifikt arbejdsområde, eller til generelt at højne forskellige medarbejderes viden om udvalgte emner. Der vil ved et konsulentbesøg blive taget udgangspunkt i medarbejdernes forhåndskendskab til de funktioner, der gennemgås. Nogle medarbejdere har måske kun brug for 15 minutters gennemgang af en specifik funktion, mens andre har brug for en længere gennemgang af et større emne. Her har apoteket mulighed for at sammensætte netop det indhold, der er brug for, under hensyntagen til konsulentbesøgets varighed. Såfremt konsulentbesøget involverer flere af apotekets medarbejdere vedr. forskellige emner, planlægger apoteket selv rækkefølgen af de punkter, der skal gennemgås, for at tilgodese apotekets bemanding under konsulentbesøget. Der er mulighed for at vælge et konsulentbesøg af henholdsvis 3 timers og 5 timers varighed på apoteket til en fast pris: Konsulentbesøg af 3 timers varighed kr. Konsulentbesøg af 5 timers varighed kr. Prisen inkluderer kundekonsulentens forberedelse af besøget, konsulentbesøget på apoteket samt transporten til og fra apoteket. Emnekatalogerne er præsenteret i de følgende afsnit, og bestillingsproceduren er beskrevet i det sidste afsnit. Yderligere information om konsulentbesøg kan fås ved henvendelse til PharmaNet Service Desk på telefon , pr. mail til eller via supportopkald på Version: 1.0 Side 3 af 21

4 2 Ekspedition og logistik Emnekataloget indeholder emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta, og diverse funktioner vedr. ekspedition og logistik. Emnerne henvender sig til medarbejdere, der allerede varetager opgaver vedr. ekspedition, indkøb og lagerstyring på apoteket, eller som fremover skal varetage nogle af disse opgaver. Sæt kryds ud for de emner, der ønskes gennemgået ved konsulentbesøget. Emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta: G-1 Navigation og genvejstaster Navigation i PharmaNet og Axapta, herunder brug af genvejstaster. G-2 Adgangskontrol i PharmaNet og Axapta Vedligeholdelse af stamkartoteker for brugere og roller i PharmaNet. Skift af password på Axapta-brugere. G-3 Parametre i PharmaNet Struktur og vedligeholdelse af parametre i PharmaNet. G-4 emanual PharmaNet Introduktion til PharmaNets emanual, der indeholder vejledninger til systemets funktioner i PharmaNet og Axapta. Søgning via indholdsfortegnelse og søgeord. Udskrivning af vejledning. G-5 Arkivering af rapport som fil Arkivering af rapport i PharmaNet eller Axapta som fil, f.eks. regneark eller PDF-fil. G-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. generelle funktioner, der ønskes gennemgået: Emner vedr. ekspedition: E-1 Ekspedition, udlevering og betaling Ekspedition af forskellige ekspeditionstyper, som er relevante for apoteket, med diverse udleverings- og betalingsformer. Returekspedition og genekspedition. E-2 Efterregistrering Ændring af ekspeditions- og udleveringsoplysninger via F7 Søg ekspedition og F8 Søg udlevering. E-3 Pakkeenheder og pakkelister Brug af de forskellige typer pakkeenheder. Lukning og betaling af pakkelister. E-4 Betalingsfunktioner på kassen Indbetaling og udbetaling i kassen. Funktioner vedrørende betalingskort Version: 1.0 Side 4 af 21

5 E-5 Forespørgsel og genudskrivning E-6 erecepter og receptserver E-7 Receptkontrol af erecepter PharmaNet Forespørgsel på ekspedition, udlevering og vare. Simuleret beregning af kundebeløb. Genudskrivning af diverse ekspeditionsprint. Sammenhæng mellem erecepter i PharmaNet og ordinationer på receptserveren. Oplysninger på erecepter. Parametre for autoudskrivning af erecepter. Kontroltegn på erecepter. Oprettelse af ATC-kode undtagelser. Egne doserings- og indikationsforslag. Parametre for receptkontrol. E-8 Interaktionskontrol Interaktionskontrol ved modtagelse af erecepter og ved ekspedition. Kundens interaktionsjournal. Parametre for interaktionskontrol. E-9 Stregkodekontrol Stregkodekontrol med registrering i log. Forespørgsel på udført stregkodekontrol. Parametre for stregkodekontrol. E-10 Rådgivning generisk og personlig Mini-informationer på etiket og skærm. Egne mini-informationer. Opslagsværker via rådgivningsfanen. Logning af personlig rådgivning i kundejournal. Parametre for rådgivning. E-11 ehandel Varer og recepter på apoteket.dk. Håndtering af eordrer på apoteket. Parametre for ehandel. E-12 Logning Manuel logning via brugerlog, f.eks. til registrering af tilbudt ydelse. Opret egne logtekster tilknyttet funktioner. Forespørgsel på log og revisionsspor, f.eks. hvornår en bevilling senest er ajourført. E-13 Korrespondancemeddelelser Brug af korrespondancemeddelelser. Parametre for korrespondancemeddelelser. E-14 Instanser, bevillinger og CTR E-15 Forespørgsel på kasseopgørelse Oplysninger på instanser, herunder betaling af gebyrer. Oprettelse af kommune til afregning via efaktura. Oprettelse af bevillinger, herunder brug af regelnumre. Saldo og bevillinger fra CTR. Kroniker henstandsordning. Udligningsbeløb i relation til bevillinger. Forespørgsel på antal kasseopslag. Forespørgsel og genudskrivning af bon via kasseopgørelsen, f.eks. dankort lukkebon. Udskrivning af bon-oversigt Version: 1.0 Side 5 af 21

6 E-16 Rapporter i PharmaNet og Axapta på grundlag af ekspeditioner og udleveringer PharmaNet Diverse relevante rapporter, eksempelvis: Ekspeditionsliste. ATC-kode fordelt udleveringsstatistik. Belastningsstatistik, ekspedition og udlevering. Debiteringsspecifikation. Uafhentede ekspeditioner. Kunde-/varestatistik. Vare-/kundestatistik. E-17 Nødløsning Brug af nødløsning ved offline drift. Viderebehandling af nødekspeditioner. E-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. ekspedition, der ønskes gennemgået: Emner vedr. logistik: L-1 Behovsberegning og indkøb Behovsberegning, herunder ret/slet ordrelinier og opdatering af ordre til indkøbsordre. Vis log på bekræftet indkøbsordre. Manuelle ordrer og returordrer. Restordrehåndtering. Opdatering af indkøbsordre til faktura. Opsætning af behovsberegning til batchafvikling på bestemte tidspunkter. L-2 Salg mellem afdelinger Varebestilling ved hjælp af opfyldning via hovedlager. Brug af bevægelseskladder. L-3 Beholdningskorrektion Korrektion af beholdning via tab/vindkladde. Korrektion af beholdning via Vare / Beholdning. Brug af optællingskladder. Årsagsgrupper til beholdningskorrektion. Rapport over beholdningskorrektioner. Oplysninger i PharmaNet til brug for undersøgelse af formodet lagerfejl. L-4 Parametre for Lager/Indkøb Parametre for lager og varedisponering. Disponeringsgrupper og disponeringsflow. Leverandører og leverandørkonti. Lagersteder. L-5 Varedisponering Disponeringsgrupper, defektpunkt, minimums-defektpunkt, max-lager, parametergrupper, primær leverandør og aktive leverandører. Gruppeændring af leverandører Version: 1.0 Side 6 af 21

7 L-6 Lokationer Lokationer på varer. Udskrivning af hyldeforkanter til udvalgte lokationer. Gruppeændring af lokationer. L-7 Udløbskontrol Markering af udløbskontrol på vare. Indtastning af udløbsdato ved fakturakontrol. Rapport over udløbne varer. L-8 Forespørgsel og rapporter vedr. indkøb L-9 Rapporter vedr. salg og lagerstyring Forespørgsel på indkøbsordrer, restordrer og returordrer. Genudskrivning af indkøbsordre, følgeseddel og faktura. Listeanmodning til leverandør og udskrivning af modtaget listesvar med restordreoplysninger. Restordreoversigt. Forespørgsel på varers posteringer. Diverse relevante rapporter, eksempelvis: Lagervarer. Lagerbevægelser. Salgsstatistik. Varestatistik og varestatistik substitution. Hyldevarmerliste, simpel og avanceret. L-10 Varelagerstatus Rapport over varer uden AIP. Varelageropgørelse, herunder dannelse, tilretning og udskrivning af varelageropgørelsestotaler med eller uden detaillinier. Opsætning af varelageropgørelse til batchafvikling på bestemte tidspunkter. Rapport over lagerværdi pr. lagerdimension. L-11 Varer og priser Oprettelse af egne varer. Udskrivning af stregkodelabels til egne varer. Ajourføring af priser på egne varer og varer med fri pris. Kædepriser og egne kampagnepriser. Rapport over dækningsbidrag. L-12 Forespørgsel og rapporter vedr. takstændringer Takstkontrol, der viser hvornår de forskellige dele af taksten er indlæst og aktiveret. Takstændringer. Substitutionsændringer. AIP reduktionsliste. Udsalgspriser på liberaliserede håndkøbslægemidler. L-13 Log vedr. logistik Søgning i relevante logkategorier, f.eks. efter oplysninger om skift fra skaffevare til lagerholdt for specifik vare Version: 1.0 Side 7 af 21

8 L-14 VBO Gennemgang af VBO-funktioner på apoteker, der benytter substitutionsbestilling: Salgsstatistik substitution. Parametre til substitutionsbestilling. Ajourføring af førstevalg, herunder prioritering i substitutionsgruppen. Ændring af førstevalg i en specifik substitutionsgruppe. L-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. logistik, der ønskes gennemgået: Version: 1.0 Side 8 af 21

9 3 Ekspedition og bogholderi Emnekataloget indeholder emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta, og diverse funktioner vedr. ekspedition og bogholderi. Emnerne henvender sig til medarbejdere, der allerede varetager opgaver vedr. ekspedition, debitorbogholderi og finansbogholderi på apoteket, eller som fremover skal varetage nogle af disse opgaver. Sæt kryds ud for de emner, der ønskes gennemgået ved konsulentbesøget. Emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta: G-1 Navigation og genvejstaster Navigation i PharmaNet og Axapta, herunder brug af genvejstaster. G-2 Adgangskontrol i PharmaNet og Axapta Vedligeholdelse af stamkartoteker for brugere og roller i PharmaNet. Skift af password på Axapta-brugere. G-3 Parametre i PharmaNet Struktur og vedligeholdelse af parametre i PharmaNet. G-4 emanual PharmaNet Introduktion til PharmaNets emanual, der indeholder vejledninger til systemets funktioner i PharmaNet og Axapta. Søgning via indholdsfortegnelse og søgeord. Udskrivning af vejledning. G-5 Arkivering af rapport som fil Arkivering af rapport i PharmaNet eller Axapta som fil, f.eks. regneark eller PDF-fil. G-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. generelle funktioner, der ønskes gennemgået: Emner vedr. ekspedition: E-1 Ekspedition, udlevering og betaling Ekspedition af forskellige ekspeditionstyper, som er relevante for apoteket, med diverse udleverings- og betalingsformer. Returekspedition og genekspedition. E-2 Efterregistrering Ændring af ekspeditions- og udleveringsoplysninger via F7 Søg ekspedition og F8 Søg udlevering. E-3 Pakkeenheder og pakkelister Brug af de forskellige typer pakkeenheder. Lukning og betaling af pakkelister. E-4 Betalingsfunktioner på kassen Indbetaling og udbetaling i kassen. Funktioner vedrørende betalingskort Version: 1.0 Side 9 af 21

10 E-5 Forespørgsel og genudskrivning E-6 erecepter og receptserver E-7 Receptkontrol af erecepter PharmaNet Forespørgsel på ekspedition, udlevering og vare. Simuleret beregning af kundebeløb. Genudskrivning af diverse ekspeditionsprint. Sammenhæng mellem erecepter i PharmaNet og ordinationer på receptserveren. Oplysninger på erecepter. Parametre for autoudskrivning af erecepter. Kontroltegn på erecepter. Oprettelse af ATC-kode undtagelser. Egne doserings- og indikationsforslag. Parametre for receptkontrol. E-8 Interaktionskontrol Interaktionskontrol ved modtagelse af erecepter og ved ekspedition. Kundens interaktionsjournal. Parametre for interaktionskontrol. E-9 Stregkodekontrol Stregkodekontrol med registrering i log. Forespørgsel på udført stregkodekontrol. Parametre for stregkodekontrol. E-10 Rådgivning generisk og personlig Mini-informationer på etiket og skærm. Egne mini-informationer. Opslagsværker via rådgivningsfanen. Logning af personlig rådgivning i kundejournal. Parametre for rådgivning. E-11 ehandel Varer og recepter på apoteket.dk. Håndtering af eordrer på apoteket. Parametre for ehandel. E-12 Logning Manuel logning via brugerlog, f.eks. til registrering af tilbudt ydelse. Opret egne logtekster tilknyttet funktioner. Forespørgsel på log og revisionsspor, f.eks. hvornår en bevilling senest er ajourført. E-13 Korrespondancemeddelelser Brug af korrespondancemeddelelser. Parametre for korrespondancemeddelelser. E-14 Instanser, bevillinger og CTR E-15 Forespørgsel på kasseopgørelse Oplysninger på instanser, herunder betaling af gebyrer. Oprettelse af kommune til afregning via efaktura. Oprettelse af bevillinger, herunder brug af regelnumre. Saldo og bevillinger fra CTR. Kroniker henstandsordning. Udligningsbeløb i relation til bevillinger. Forespørgsel på antal kasseopslag. Forespørgsel og genudskrivning af bon via kasseopgørelsen, f.eks. dankort lukkebon. Udskrivning af bon-oversigt Version: 1.0 Side 10 af 21

11 E-16 Rapporter i PharmaNet og Axapta på grundlag af ekspeditioner og udleveringer PharmaNet Diverse relevante rapporter, eksempelvis: Ekspeditionsliste. ATC-kode fordelt udleveringsstatistik. Belastningsstatistik, ekspedition og udlevering. Debiteringsspecifikation. Uafhentede ekspeditioner. Kunde-/varestatistik. Vare-/kundestatistik. E-17 Nødløsning Brug af nødløsning ved offline drift. Viderebehandling af nødekspeditioner. E-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. ekspedition, der ønskes gennemgået: Emner vedr. bogholderi: B-1 Oprettelse af debitor Oprettelse af debitor i PharmaNet, herunder debitor til efakturering. Ajourføring af debitor i Axapta. B-2 Forespørgsel på debitorsaldo og posteringer Forespørgsel på en debitors saldo i PharmaNet. Forespørgsel på en debitors saldo og posteringer i Axapta. B-3 Kasseopgørelse Kasseopgørelse i PharmaNet. Bogføring af finanskladder fra kasseopgørelsen i Axapta. Udskrivning af daglig omsætningsrapport. B-4 Finanskladder vedr. debitorer Manuel inddatering af indbetalinger fra debitorer. Indlæsning af FIK-indbetalinger fra fil. Bogføring og udskrivning af finanskladder. Visning af saldokontrol. Periodisk kladde til brug ved henstandsordning for kronikere. B-5 PBS rutiner Tilmelding og afmelding af PBS aftaler. PBS opkrævning og indlæsning af indbetalinger. B-6 Debitorudligning Manuel udligning af åbne poster på debitorer. Automatisk udligning af debitorer som kørsel. Udskrivning af rapport med ikke-udlignede debitorer. B-7 Månedlige rutiner vedr. debitorer Refusionsopgørelser som lister, fil og efaktura, samt udskrivning af efakturaoversigt fra datapharm.dk Version: 1.0 Side 11 af 21

12 B-8 Månedlige rutiner vedr. omsætning B-9 Finanskladder vedr. økonomi B-10 Forespørgsel og rapporter vedr. økonomi B-11 Periodiske rutiner vedr. økonomi Sygesikringsafregningsbilag til regionen. Kontoudtog til debitorer. Aldersfordelt saldoliste for debitorer. Afstemning af debitorer. Udskrivning af månedens omsætningsrapport. Indberetning af månedens omsætning. Manuel inddatering af finansposteringer, samt bogføring og udskrivning af finanskladder. Visning af saldokontrol. Oprettelse og brug af periodiske kladder til f.eks. løn og afgift/tilskud. Forespørgsel på kontoplan og finansposter. Udskrivning af finansposteringsliste, finanskontoudtog og balancer. Opsætning af layout til balancer. Brug af autorapport-funktionen i Axapta. Bogføring af leverandørbetalinger, rabatter, løn og afgift/tilskud. Afstemning af kreditorer og debitorer. Momsafregning. B-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. bogholderi, der ønskes gennemgået: Version: 1.0 Side 12 af 21

13 4 Logistik basisfunktioner Emnekataloget indeholder emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta, og diverse funktioner vedr. logistik. Emnerne henvender sig til medarbejdere, der fremover skal varetage opgaver vedr. indkøb og lagerstyring på apoteket, eller som allerede varetager nogle af disse opgaver. Et konsulentbesøg med udvalgte punkter efter dette emnekatalog erstatter det kursus i Logistik grundlæggende, der tidligere har været udbudt som klassekursus. Sæt kryds ud for de emner, der ønskes gennemgået ved konsulentbesøget. Emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta: G-1 Navigation og genvejstaster Navigation i PharmaNet og Axapta, herunder brug af genvejstaster. G-4 emanual PharmaNet Introduktion til PharmaNets emanual, der indeholder vejledninger til systemets funktioner i PharmaNet og Axapta. Søgning via indholdsfortegnelse og søgeord. Udskrivning af vejledning. G-5 Arkivering af rapport som fil Arkivering af rapport i PharmaNet eller Axapta som fil, f.eks. regneark eller PDF-fil. G-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. generelle funktioner, der ønskes gennemgået: Emner vedr. logistik: L-1 Behovsberegning og indkøb Behovsberegning, herunder ret/slet ordrelinier og opdatering af ordre til indkøbsordre. Vis log på bekræftet indkøbsordre. Manuelle ordrer og returordrer. Restordrehåndtering. Opdatering af indkøbsordre til faktura. Opsætning af behovsberegning til batchafvikling på bestemte tidspunkter. L-2 Salg mellem afdelinger Varebestilling ved hjælp af opfyldning via hovedlager. Brug af bevægelseskladder. L-3 Beholdningskorrektion Korrektion af beholdning via tab/vindkladde Version: 1.0 Side 13 af 21

14 L-4 Parametre for Lager/Indkøb Korrektion af beholdning via Vare / Beholdning. Brug af optællingskladder. Årsagsgrupper til beholdningskorrektion. Rapport over beholdningskorrektioner. Oplysninger i PharmaNet til brug for undersøgelse af formodet lagerfejl. Parametre for lager og varedisponering. Disponeringsgrupper og disponeringsflow. Leverandører og leverandørkonti. Lagersteder. L-5 Varedisponering Disponeringsgrupper, defektpunkt, minimums-defektpunkt, max-lager, parametergrupper, primær leverandør og aktive leverandører. Gruppeændring af leverandører. L-6 Lokationer Lokationer på varer. Udskrivning af hyldeforkanter til udvalgte lokationer. Gruppeændring af lokationer. L-7 Udløbskontrol Markering af udløbskontrol på vare. Indtastning af udløbsdato ved fakturakontrol. Rapport over udløbne varer. L-8 Forespørgsel og rapporter vedr. indkøb L-9 Rapporter vedr. salg og lagerstyring Forespørgsel på indkøbsordrer, restordrer og returordrer. Genudskrivning af indkøbsordre, følgeseddel og faktura. Listeanmodning til leverandør og udskrivning af modtaget listesvar med restordreoplysninger. Restordreoversigt. Forespørgsel på varers posteringer. Diverse relevante rapporter, eksempelvis: Lagervarer. Lagerbevægelser. Salgsstatistik. Varestatistik og varestatistik substitution. Hyldevarmerliste, simpel og avanceret. L-10 Varelagerstatus Rapport over varer uden AIP. Varelageropgørelse, herunder dannelse, tilretning og udskrivning af varelageropgørelsestotaler med eller uden detaillinier. Opsætning af varelageropgørelse til batchafvikling på bestemte tidspunkter. Rapport over lagerværdi pr. lagerdimension. L-11 Varer og priser Oprettelse af egne varer. Udskrivning af stregkodelabels til egne varer Version: 1.0 Side 14 af 21

15 L-12 Forespørgsel og rapporter vedr. takstændringer Ajourføring af priser på egne varer og varer med fri pris. Kædepriser og egne kampagnepriser. Rapport over dækningsbidrag. Takstkontrol, der viser hvornår de forskellige dele af taksten er indlæst og aktiveret. Takstændringer. Substitutionsændringer. AIP reduktionsliste. Udsalgspriser på liberaliserede håndkøbslægemidler. L-13 Log vedr. logistik Søgning i relevante logkategorier, f.eks. efter oplysninger om skift fra skaffevare til lagerholdt for specifik vare. L-14 VBO Gennemgang af VBO-funktioner på apoteker, der benytter substitutionsbestilling: Salgsstatistik substitution. Parametre til substitutionsbestilling. Ajourføring af førstevalg, herunder prioritering i substitutionsgruppen. Ændring af førstevalg i en specifik substitutionsgruppe. L-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. logistik, der ønskes gennemgået: Version: 1.0 Side 15 af 21

16 5 Bogholderi basisfunktioner Emnekataloget indeholder emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta, bogholderirelevante funktioner vedr. ekspedition og diverse funktioner vedr. bogholderi. Emnerne henvender sig til medarbejdere, der fremover skal varetage opgaver vedr. debitorbogholderi og finansbogholderi på apoteket, eller som allerede varetager nogle af disse opgaver. Et konsulentbesøg med udvalgte punkter efter dette emnekatalog erstatter det kursus i Bogholderi grundlæggende, der tidligere har været udbudt som klassekursus. Sæt kryds ud for de emner, der ønskes gennemgået ved konsulentbesøget. Emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta: G-1 Navigation og genvejstaster Navigation i PharmaNet og Axapta, herunder brug af genvejstaster. G-4 emanual PharmaNet Introduktion til PharmaNets emanual, der indeholder vejledninger til systemets funktioner i PharmaNet og Axapta. Søgning via indholdsfortegnelse og søgeord. Udskrivning af vejledning. G-5 Arkivering af rapport som fil Arkivering af rapport i PharmaNet eller Axapta som fil, f.eks. regneark eller PDF-fil. G-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. generelle funktioner, der ønskes gennemgået: Emner vedr. ekspedition: E-4 Betalingsfunktioner på kassen Indbetaling og udbetaling i kassen. Funktioner vedrørende betalingskort. E-15 Forespørgsel på kasseopgørelse Forespørgsel på antal kasseopslag. Forespørgsel og genudskrivning af bon via kasseopgørelsen, f.eks. dankort lukkebon. Udskrivning af bon-oversigt. E-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. ekspedition, der ønskes gennemgået: Version: 1.0 Side 16 af 21

17 Emner vedr. bogholderi: B-1 Oprettelse af debitor Oprettelse af debitor i PharmaNet, herunder debitor til efakturering. Ajourføring af debitor i Axapta. B-2 Forespørgsel på debitorsaldo og posteringer Forespørgsel på en debitors saldo i PharmaNet. Forespørgsel på en debitors saldo og posteringer i Axapta. B-3 Kasseopgørelse Kasseopgørelse i PharmaNet. Bogføring af finanskladder fra kasseopgørelsen i Axapta. Udskrivning af daglig omsætningsrapport. B-4 Finanskladder vedr. debitorer Manuel inddatering af indbetalinger fra debitorer. Indlæsning af FIK-indbetalinger fra fil. Bogføring og udskrivning af finanskladder. Visning af saldokontrol. Periodisk kladde til brug ved henstandsordning for kronikere. B-5 PBS rutiner Tilmelding og afmelding af PBS aftaler. PBS opkrævning og indlæsning af indbetalinger. B-6 Debitorudligning Manuel udligning af åbne poster på debitorer. Automatisk udligning af debitorer som kørsel. Udskrivning af rapport med ikke-udlignede debitorer. B-7 Månedlige rutiner vedr. debitorer B-8 Månedlige rutiner vedr. omsætning B-9 Finanskladder vedr. økonomi B-10 Forespørgsel og rapporter vedr. økonomi Refusionsopgørelser som lister, fil og efaktura, samt udskrivning af efakturaoversigt fra datapharm.dk. Sygesikringsafregningsbilag til regionen. Kontoudtog til debitorer. Aldersfordelt saldoliste for debitorer. Afstemning af debitorer. Udskrivning af månedens omsætningsrapport. Indberetning af månedens omsætning. Manuel inddatering af finansposteringer, samt bogføring og udskrivning af finanskladder. Visning af saldokontrol. Oprettelse og brug af periodiske kladder til f.eks. løn og afgift/tilskud. Forespørgsel på kontoplan og finansposter. Udskrivning af finansposteringsliste, finanskontoudtog og balancer. Opsætning af layout til balancer. Brug af autorapport-funktionen i Axapta Version: 1.0 Side 17 af 21

18 B-11 Periodiske rutiner vedr. økonomi PharmaNet Bogføring af leverandørbetalinger, rabatter, løn og afgift/tilskud. Afstemning af kreditorer og debitorer. Momsafregning. B-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. bogholderi, der ønskes gennemgået: Version: 1.0 Side 18 af 21

19 6 Dosisdispensering på udleveringsapotek Emnekataloget indeholder emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta og diverse funktioner vedr. dosisdispensering på udleveringsapotek. Emnerne henvender sig til medarbejdere, der allerede varetager opgaver vedr. dosisdispensering på apoteket, eller som fremover skal varetage nogle af disse opgaver. Et konsulentbesøg efter dette emnekatalog henvender sig kun til apoteker, der i forvejen benytter dosisdispensering. Det kan således ikke erstatte det dosisopstartskursus, der udbydes til apoteker, der ønsker at starte med dosisdispensering som udleveringsapotek. Sæt kryds ud for de emner, der ønskes gennemgået ved konsulentbesøget. Emner vedr. generelle funktioner i PharmaNet og Axapta: G-1 Navigation og genvejstaster Navigation i PharmaNet og Axapta, herunder brug af genvejstaster. G-4 emanual PharmaNet Introduktion til PharmaNets emanual, der indeholder vejledninger til systemets funktioner i PharmaNet og Axapta. Søgning via indholdsfortegnelse og søgeord. Udskrivning af vejledning. G-5 Arkivering af rapport som fil Arkivering af rapport i PharmaNet eller Axapta som fil, f.eks. regneark eller PDF-fil. G-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. generelle funktioner, der ønskes gennemgået: Emner vedr. dosisdispensering: D-1 Parametre til dosisdispensering Parametre i PharmaNet vedr. dosisdispensering. D-2 Stamkartoteker Sortiment på dosispakkeapotek. Oprettelse af indtagelsestider. Oprettelse og ajourføring af pakkegrupper. D-3 Doseringskort Oprettelse og ajourføring af doseringskort. Kommunikation med dosispakkeapotek. Håndtering af kvitteringer fra dosispakkeapotek. Udskrivning af doseringskort og indlægssedler. Sletning af doseringskort. Doseringskortets systemdata Version: 1.0 Side 19 af 21

20 D-4 Substitution Substitution af vare på flere doseringskort ved varenummerskift. D-5 Udløbne doseringskort Søgning på udløbne doseringskort. Ændring af udløbsdato på en enkelt dosering eller alle doseringer på et doseringskort. D-6 Ekspedition af doseringskort Automatisk ekspedition af doseringskort. Håndtering af dosisgebyrer ved bevillinger. D-99 Apotekets egne ønsker Angiv egne ønsker til emner vedr. dosisdispensering, der ønskes gennemgået: Version: 1.0 Side 20 af 21

21 7 Bestilling af konsulentbesøg Et konsulentbesøg kan bestilles ved henvendelse til PharmaNet Service Desk: på telefon pr. mail til via supportopkald på Skriv venligst Konsulentbesøg i emne-linien ved bestilling pr. mail, og oplys eget navn, apoteksnavn og apoteksnummer. Ved bestilling via supportopkald bedes eget navn oplyst. Apoteket bedes ved bestillingen ligeledes oplyse hvilket emnekatalog, der ønskes anvendt ved besøget (angiv f.eks. Ekspedition og logistik) samt hvilke punkter fra emnekataloget, apoteket har valgt (angiv f.eks. G-1, L-4 osv.). Den kundeservicekonsulent, der skal varetage konsulentbesøget, vil herefter kontakte apoteket for at træffe aftale om tidspunkt og varighed af besøget, samt hjælpe med en vurdering af om de valgte punkter passer til besøgets varighed. Der kan evt. foretages en prioritering af punkterne, såfremt apoteket har valgt mange eller store emner. Apoteket modtager herefter en bekræftelse på det aftalte besøg via mail. Ved framelding til allerede aftalte og bekræftede konsulentbesøg 1-3 hverdage før besøget vil apoteket blive opkrævet for et beløb til dækning af den tid, der er medgået til kundekonsulentens forberedelse af besøget. Framelding på selve konsulentbesøgsdagen bedes hurtigst muligt meddelt på telefon eller pr. mail til og apoteket vil i disse tilfælde blive opkrævet for et beløb til dækning af den tid, der er medgået til kundekonsulentens forberedelse af besøget og eventuel transporttid Version: 1.0 Side 21 af 21

C5 Bogholder videregående

C5 Bogholder videregående Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder videregående kursus med fokus på de mere avancerede bogholderiopgaver Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Kursusprogram Forår 2013

Kursusprogram Forår 2013 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere