INTEGRA BRUGER MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTEGRA BRUGER MANUAL"

Transkript

1 NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version juni 2010

2 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner Tilkobling af ét område Tilkobling af flere områder Udkobling af zoner Frakobling af ét område Frakobling af flere områder Afstilling af en alarm Hændelses log Bruger menuen LCD Betjeningspanelet...7 2

3 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner. Alarmsystemet er tilsluttet forskellige detektorer til forskellige zoner i centralen. Disse zoner kan være tilknyttet et eller flere områder i systemet afhængig af størrelsen af alarmsystemet. Zonerne kan have forskellige navne f.eks. PIR salgskontor, Vindue kontor eller Hoveddør reception. Områderne kan ligeledes også have forskellige navne f.eks. Salgskontor, Bogholderi eller Værksted. Disse områder kan til- eller frakobles på samme tid eller uafhængigt af hinanden med en bruger kode. Koderne kan være oprettet således, at nogle kun kan til- eller frakoble ét område mens andre kan til- eller frakoble flere eller alle områder. Bruger koderne kan også give adgang til bruger menuen, hvor der kan udlæses log hændelser, udkobles zoner og meget mere (se Bruger menuen). Kodernes rettigheder kan være begrænset, således at kun nogle af menuerne er tilgængelige. Denne begrænsning er bestemt af installatøren eller af master brugeren (administratoren). NB: ved indtastning af en forkert brugerkode 3 gange, vil en alarm aktiveres og tastaturet vil spærres i 90 sekunder. 2. Tilkobling af ét område. For at tilkoble et område gøres følgende: 1. Indtast brugerkoden på betjeningspanelet og tryk # Hvis der ikke er fejl eller aktiverede/udkoblede zoner vil: 2. Udgangstiden startes og en udgangs lyd høres (udgangstiden kan vare fra 15 sekunder til flere minutter afhængig af hvad installatøren har programmeret). 3. Forlad nu området af planlagt adgangsvej. Når udgangstiden standser tilkobles området endeligt. 3 Hvis der ved tilkobling er en fejl på alarmsystemet vil dette vises i displayet: FEJL! 1= Tilk 2=Vis 1. Tryk 1 for at tilkoble eller 2 for at se fejlen - når fejlen er set tryk på* tasten. Hvis fejlen kan accepteres tryk 1 for at tilkoble og kontakt installatøren. Hvis der ved tilkobling er en zone aktiveret eller udkoblet vil dette vises i displayet: Aktv. / udkbl. z.! 1= Tilk 2=Vis 2. Tryk 1 for at tilkoble eller 2 for at se hvilke zoner der er aktiverede eller udkoblede. Hvis der er aktiverede zoner, tjek da om pågældende døre og vinduer er lukkede. Hvis der er udkoblede zoner kan disse genindkobles i bruger menuen (se Udkobling af zoner). Når fejlen er rettet tryk på * for at forlade menuen og 1 for at tilkoble. 3. Tilkobling af flere områder. Hvis der findes flere områder i alarmsystemet (f.eks. Salgskontor, Bogholderi og Værksted ) kan disse områder tilkobles på samme tid eller hver for sig. Nogle brugerkoder kan have adgang til kun ét område, mens andre kan have adgang til to, flere eller alle områderne i systemet. For at tilkoble et eller flere områder gøres følgende: 1. Indtast brugerkoden på betjeningspanelet og tryk # og displayet vil vise: Tilkoble alt Tilkoble valgte 1=Ja

4 2. Vælg om alle områder skal tilkobles eller kun valgte med piltasterne og tryk #. Hvis Tilkoble alt vælges, vil de områder som brugeren har adgang til tilkobles (det kan være flere eller alle områder i alarmsystemet). Hvis Tilkoble valgte vælges vises der en liste med de områder som brugeren har adgang til. 3. Med pil tasterne scrolles der frem til det ønskede område f.eks. Salgskontor. Når dette er fundet trykkes på 1 for at sige ja [J] til tilkobling af området. Ved endnu et tryk på 1 vil display vise nej [N] til tilkobling af området. Hvad skal tilk: Salgskontor 4. Når området/områderne er valgt tryk på # tasten. Hvis der ikke er fejl eller aktiverede/udkoblede zoner vil: (ved fejl se Tilkobling af ét område). 5. Udgangstiden startes og en udgangs lyd høres (udgangstiden kan vare fra 15 sekunder til flere minutter afhængig af hvad installatøren har programmeret). 6. Forlad nu området af planlagt adgangsvej. 7. Når udgangstiden standser tilkobles området/områderne endeligt. 4. Udkobling af zoner. Hvis der ved tilkobling af en eller anden grund er aktiveret en zone og denne fejl ikke kan udbedres (vindue eller dør lukkes) kan pågældende zone udkobles inden området tilkobles. Installatøren bør kontaktes hurtigt så fejlen kan rettes! (Vær opmærksom på, at nogle zoner kan være opsat således at udkobling ikke er muligt, og at nogle bruger koder ikke har adgang til bruger menuen Zone udkoblet ). 1. Indtast brugerkoden og tryk * - scrol med pil tasterne til menuen Zone udkoblet" vises og tryk på # der vises nu i displayet: Udkobl. Midl. Udkobl. Altid [J] 2. vælg om zonen skal udkobles midlertidigt (indtil næste frakobling) eller altid med piltasterne og tryk #. 3. En liste af alle zonerne vises og med pil tasterne scrolles der frem til den ønskede zone. Når denne er fundet trykkes på 1 for at sige ja [J] til udkobling af zonen. Ved endnu et tryk på 1 vil display vise nej [N] til udkobling af zonen. På den måde kan en udkoblet zone genindkobles igen. 4. Tryk på # for et gemme indstillingen og tryk * for at forlade menuen. Zone 1 udkobl: [J] H. dør reception 5. Frakobling af ét område. Der er normalt tilsluttet en forbikobler (kodetastatur) til alarmsystemet. Denne er typisk installeret ved indgangsdøren og har til formål at starte indgangstiden, således at brugeren kan åbne døren og passere forbi detektorer og hen til betjeningspanelet uden at alarmen aktiveres. 1. Indtast koden på forbikobleren indgangstiden startes og en indgangs lyd høres (indgangstiden kan vare fra 15 sekunder til 45 sekunder afhængig af hvad installatøren har programmeret). 2. Gå til betjeningspanelet af planlagt adgangsvej og indtast brugerkoden og tryk på # inden indgangstidens udløb (hvis det ikke nås, vil en alarm aktiveres). 4

5 5 Der vises nu i displayet System frakoblet og området / områderne er endelig frakoblet. 6. Frakobling af flere områder. Hvis der findes flere områder i alarmsystemet (f.eks. Salgskontor, Bogholderi og Værksted ) kan disse områder frakobles på samme tid eller hver for sig. Nogle brugerkoder kan have adgang til kun ét område, mens andre kan have adgang til to, flere eller alle områderne i systemet. Der er normalt tilsluttet en forbikobler (kodetastatur) til alarmsystemet. Denne er typisk installeret ved indgangsdøren og har til formål at starte indgangstiden, således at brugeren kan åbne døren og passere forbi detektorer og hen til betjeningspanelet uden at alarmen aktiveres. 1. Indtast koden på forbikobleren indgangstiden startes og en indgangs lyd høres (indgangstiden kan vare fra 15 sekunder til 45 sekunder afhængig af hvad installatøren har programmeret). 2. Gå til betjeningspanelet af planlagt adgangsvej og indtast brugerkoden og tryk på # inden indgangstidens udløb (hvis det ikke nås, vil en alarm aktiveres). 3. Der vises nu i displayet: Frakoble alt Frakoble valgte 1=Ja 4. Vælg om alle områder skal frakobles eller kun valgte med piltasterne og tryk #. Hvis Frakoble alt vælges, vil de områder som brugeren har adgang til, frakobles (det kan være flere eller alle områder i alarmsystemet). Hvis Frakoble valgte vælges, vises der en liste med de områder som brugeren har adgang til. 5. Med pil tasterne scrolles der frem til det ønskede område f.eks. Salgskontor. Når dette er fundet trykkes på 1 for at sige ja [J] til frakobling af området. Ved endnu et tryk på 1 vil display vise nej [N] til frakobling af området. Hvad skal frak: [J] Salgskontor 6. Når området/områderne er valgt tryk på # tasten. 7. Der vises nu i displayet System frakoblet og området / områderne er endelig frakoblet. 7. Afstilling af en alarm. Uanset hvilken type alarm der er aktiveret (tyverialarm, brandalarm, overfaldsalarm eller tekniskalarm) kan denne afstilles med en brugerkode (sirener deaktiveres og sending af alarmhændelsen til Kontrolcentralen standser). For at afstille en alarm gøres følgende: 1. Indtast brugerkoden og tryk # og displayet viser Tyverialarm afstillet (hvis det er en tyverizone der er aktiveret) derefter vises der i displayet: Se afstillede zoner? 1=Ja 2. Tryk derefter på 1 for at se hvilken zone / zoner der er blevet afstillet. Hvis flere zoner er aktiveret, kan pil ned tasten bruges til at få vist de forskellige alarmer der er afstillet. Alarmerne kan senere ses i hændelses loggen, hvor tid og dato på hvornår alarmerne er opstået registreres.

6 8. Hændelses log. Alarmsystemet har en hændelses log hvor alle alarmer, hvilke brugere der har tileller frakoblet et eller flere områder, opstående fejl i systemet m.m. gemmes sammen med tid og dato på hvornår disse hændelser har fundet sted. For at kunne læse denne hændelses log, skal en brugerkode benyttes (det er muligt at nogle bruger koder ikke har adgang til bruger menuen Hændelser ). 1. Indtast brugerkoden og tryk * - scrol med pil tasterne til menuen Hændelser" vises og tryk på # der vises nu i displayet: 6 Udvalgte Alle 2. Vælg om det kun er udvalgte hændelser (f.eks. hvilken alarm type og hvilket område hændelsen skal udlæses fra) eller alle hændelser der skal vises. Udvalgte hændelser: 1. Vælg Udvalgte og tryk på # tasten. Vælg derefter hvilke hændelser og hvilke områder hvor hændelserne er opstået i, der skal vises og tryk # (det er vigtigt at vælge mindst én hændelses klasse og én omr. hændelse, ellers vil loggen ikke vises). 2. Tryk på pil ned tasten og vælg se og på tryk # derefter vises log hændelserne. Alle hændelser: 1. Vælg Alle og tryk på # tasten. 2. Brug Pil tasterne til at scrolle igennem alle hændelser. 9. Bruger menuen. Alarmsystemet har en bruger menu, hvor der kan udlæses log hændelser, udkobles zoner, testes zoner og sirener, udlæses fejl i systemet, aktiveres udgange, indstilles tid og dato og oprettes/ændres bruger koder m.m. Kodernes rettigheder kan være begrænset, således at kun nogle af menuerne er tilgængelige. Denne begrænsning er bestem af installatøren eller af master brugeren (administratoren). For at aktivere bruger menuen: 1. Indtast brugerkoden og tryk * - scrol med pil tasterne til f.eks. menuen Test" vises og tryk derefter på # tasten. 2. Derefter vises der nu flere valgmuligheder i undermenuen. Brug igen samme fremgangsmåde (scrol med pil tasterne og tryk #) for at vælge funktionen. Menuerne er ofte selvforklarende, derfor er funktionerne i hvert enkelt menupunkt ikke beskrevet i denne manual (spørg evt. installatøren). Alarmsystemet kan have følgende bruger menuer tilgængelige: 1. Vælg tilkoblingsmåde der kan vælges fuldt eller deltilkobling 2. Ændre din kode her kan egen brugerkode ændres 3. Brugere oprette eller redigere brugere (navn, koder, områder, rettigheder, proxkort /berøringsfri nøglebrik o.s.v.) 4. Zone udkobling udkobling af en zone midlertidigt eller altid 5. Indstil tid Indstilling af tid og dato i systemet 6. Fejl udlæse fejl i systemet, f.eks. batterifejl, 230 volt fejl, kontrolcentral fejl m.m. 7. Hændelser udlæsning af log hændelser i tid og dato f.eks. alarmer, bruger til- og frakobling, service m.m. 8. Ændre indstillinger Indstilling af område timere, service adgang m.m.

7 9. Test af zoner, områder, kontrolcentral m. m. 10. Service adgang hvor lang tid der er adgang til service menuen 11. Udgangskontrol manuel styring af udgange, f.eks. lys, rullegitter m.m. 10. LCD Betjeningspanelet. Der findes to typer betjeningspaneler til INTEGRA alarmsystemet. Hvis bygningen, hvor alarmsystemet er installeret, har flere indgange, kan der af praktiske årsager være installeret flere betjeningspaneler. Funktionen af disse kan være forskellig, afhængig af hvordan installatøren har opsat systemet. Dog er basis funktionerne og visninger, som beskrevet nedenfor, de samme for begge typer betjeningspaneler. Alarmfunktioner fra LCD betjeningspanelet. På betjeningspanelet kan der aktiveres 3 forskellige alarmtyper ved hjælp af tastaturet. Hvis en af tasterne med nedenstående symboler holdes ned i ca. 5 sekunder, vil pågældende alarm aktiveres. (forudsat installatøren har aktiveret funktionerne). Alarm funktioner: Nødkaldsalarm Brandalarm Overfaldsalarm Lys indikering: På betjeningspanelet findes der 6 lysdioder som viser nuværende status af systemet. Lysdioderne har følgende funktioner: - ALARM (rød) permanent lys indikerer alarm. Efter alarmens ophør vil lysdioden blinke for at vise, at der er en alarm i hukommelse. Lysdioden slukker efter afstilling af alarmen (lysdioden lyser ikke når området er tilkoblet). - FEJL (gul) blinkende lysdiode viser at der er opstået en teknisk fejl i systemet. Fejlen kan være 230 volt svigt, batterisvigt, kontrolcentralfejl m.m. Kontakt omgående installatøren for at få udbedret fejlen. - TILKOBLET (grøn) viser tilkoblingsstatus. Normalt vil denne lysdiode ikke lyse, da det ikke er tilladt i følge F&P reglerne. - SERVICE (grøn) lysdioden blinker når alarmsystemet er i service tilstand. (installatøren ændre f.eks. systemopsætninger eller tester systemet. - GRUPPE (to grønne lysdioder) bruges ved grafisk funktion, for at vise, hvilke set data der vises her og nu. Lysdioderne kan vise antallet af zoner og udgange m.m. 7

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10

Brugermanual MLJ25402.indd 1 9.7.2014 14:49:10 Brugermanual INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion 2 Betjening af JABLOTRON 100 systemet 2 Brug af betjeningspanelet 3 Tilkobling 6 Frakobling 6 Deltilkobling 7 Afstilling af alarm 7 Betjening af systemet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L B R U G E R M A N U A L iconnect Control System User Manual - Version 2.00 Catalog Number: ZI0548C (09/08) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere