Kursuskatalog. Efterår Gymnasieskolernes. Ledelse - Kvalitet - Læring. Lederforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursuskatalog. Efterår 2014. Gymnasieskolernes. Ledelse - Kvalitet - Læring. Lederforening"

Transkript

1 Kursuskatalog Efterår 2014 Ledelse - Kvalitet - Læring Gymnasieskolernes Lederforening

2 Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Realisering af strategien kursus for ledelsesteam... 5 Ledelse og udvikling af skole-it-strategi Nyhed!... 6 Ledelse i praksis... 8 Lyst til ledelse?...10 Nyhed!...12 Styrk arbejdet i bestyrelsen Nyhed!...14 LUP 2 SEMINARER...15 Personalejura og overenskomster...16 Effektiv økonomistyring Tilmelding og kontakt...18 Kursuskalender KURSUSKATALOG 2014

3 Ledelse - Kvalitet - Læring Forord Uddannelsessektoren er udfordret for tiden, fra folkeskole via ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Gymnasieskolerne placerer sig midt i kæden som aftager fra grundskolerne til leverandør til de videregående uddannelser. Der iværksættes reformer og serviceeftersyn for at sikre, at den ønskede udvikling af uddannelserne og institutionerne finder sted. Hvad har samfundet brug for, hvor skal eleverne gå hen og hvad skal de vælge? Det er nogle af de spørgsmål, der drøftes tillige med spørgsmålene om, hvorvidt der er effekt nok af læringen, tilstrækkelig kvalitet i undervisningen og fokus på at drive og udvikle moderne og effektive uddannelsesinstitutioner. Det gør vi også på foreningsniveau, hvor Bestyrelsesforeningen, Gymnasieskolernes Lederforening og Rektorforeningen samarbejder om at udvikle tilbud, der kan styrke ledelseskompetencerne på gymnasieskolerne. Da Foreningen af Pædagogiske Ledere for stx og hf nu er en del af Rektorforeningen, vil det styrke indsatsen yderligere. I år har vi glæden af at tilbyde nye aktiviteter, der retter sig mod kvalitetsudvikling, modernisering og samarbejde om ledelse. Vi glæder os til at præsentere forløbet Ledelse af teams, studieretninger og projekter, kurset Ledelse og udvikling af skole-it-strategi samt seminarerne Styrk arbejdet i bestyrelsen, der har til formål at understøtte samarbejdet om ledelse mellem rektor og formandskab i de nyudpegede bestyrelser. På gymnasieskolerne har vi en stærk tradition for ledelse af faglighed, kvalitet, læring og attraktive undervisningsmiljøer. De lokale ledelser tager ansvaret for at nytænke og udvikle skolerne i samarbejde med medarbejderne. Overenskomsten fra 2013 har medvirket til en øget dialog mellem ledelse og lærere om, hvordan vi organiserer, løser og udvikler opgaverne i fællesskab. Ledelseskompetencer bringes i spil i alle led i organisationen fra bestyrelse, rektor og ledelsesgruppen til de lærere, der leder klassen, teamet, studieretningen eller projektet. Det bidrager til den nytænkning og udvikling, som det er nødvendigt at holde skarpt fokus på. Kursuskataloget udkommer på halvårs basis denne gang, og indeholder således aktiviteter for september 2014 januar Vi forventer at udgive et katalog for foråret i december Vi glæder os til at se jer på kurserne. Med venlig hilsen Anne-Birgitte Rasmussen Gymnasieskolernes Rektorforening Kristian Jacobsen Gymnasieskolernes Lederforening Hans Peter Jensen Gymnasiernes Bestyrelsesforening KURSUSKATALOG

4 Kursus for nye rektorer og vicerektorer Formål og indhold Velkommen til arbejdet som rektor eller vicerektor. Ledelsesopgaven er udfordrende, mangfoldig og kompleks! Formålet med kursus for nye rektorer og vicerektorer er at give nyansatte rektorer og vicerektorer overblik over ledelsesarenaen, værktøjer til at løse de daglige ledelsesopgaver, styrke det personlige lederskab samt mulighed for at skabe et netværk til fremtidig erfaringsudveksling. På kurset kommer vi rundt om jobbet som gymnasieleder med oplæg fra erfarne rektorer om samarbejdet med bestyrelsen, samarbejde med medarbejderfora og faglige organisationer og personlige fortællinger om den første tid som rektor. Rammevilkår om økonomistyring, selvforsikring, personalejura og forvaltningsret vil blive gennemgået i hovedtræk. Der vil også være fokus på den kommunikative del af ledelsesopgaven samt det personlige lederskab. Målgruppe Målgruppen er rektorer og vicerektorer, der for nylig er tiltrådt, og som ikke tidligere har været på lignende kurser. Praktiske oplysninger Kurset har en varighed på tre dage med internat, og finder sted den september Tilmeldingsfrist den 26. august Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Afhænger af deltagerantal, men der forventes en pris på ca kr. inkl. ophold og konsulenthonorar. Hvad er god ledelse af et gymnasium? Hvordan håndterer jeg ledelse af mit ledelsesteam? Hvad karakteriserer mit personlige lederskab, og hvordan håndterer jeg ledelsesdilemmaer? Konsulenthuset Resonans sætter fokus på de organisationspsykologiske aspekter af ledelse. 4 KURSUSKATALOG 2014

5 Realisering af strategien kursus for ledelsesteam Formål og indhold Gymnasieskolerne har markante forandringsopgaver. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder. Kurset vil være en kombination af korte, teoretiske oplæg, anvendelse af konkrete værktøjer på deltagernes forandringsopgaver og sparring på tværs af skolerne. En central ide i kurset er, at ledelsesteamet sammen gennemgår kurset og arbejder med en konkret, aktuel strategisk udfordring som case. Dermed styrkes både det samlede ledelsesteam og den enkelte leders evne til at skabe udvikling. Udbyttet bliver en fælles og gennemarbejdet realiseringsplan for en strategisk indsats. Deltagerne går således fra kurset med følgende: Et fælles fundament i ledelsen for tilgangen til strategirealisering Styrket forståelse for de roller, man som leder skal varetage gennem forandringen En række værktøjer til forandringsledelse ift. at engagere medarbejdere og andre interessenter En teoretisk rammesætning, hvor forståelsen af forandringsopgaven er skærpet Målgruppe Målgruppen er rektor og ledelsesgruppen. Der kan maksimalt være 24 deltagere, og kurset vil derfor typisk være for ledelsesgrupperne på 4 5 gymnasier. Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver. Før kurset beskriver ledelsesteamet en strategisk indsats/forandringsudfordring på maks en side ud fra et sæt spørgsmål. Og man læser tilsendte tekster vedrørende realisering af strategi. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over to dage med internat, og finder sted den september Tilmeldingsfrist til kurset er den 19. august Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Pris afhænger af deltagerantal, men forventes på ca kr kr. pr. deltager inkl. ophold og konsulenthonorar. KURSUSKATALOG

6 Ledelse og udvikling af skole-it-strategi Nyhed! Kurset Ledelse og udvikling af skole-it-strategi er udviklet i et samarbejde med Danske Erhvervsskoler- Lederne og Foreningen Forum 100 %. Kurserne evalueres og udvikles løbende i et samarbejde mellem foreningerne og er et tilbud til alle ledere på ungdomsuddannelserne. Formål og indhold Ledere af uddannelsesinstitutioner har i en årrække været udfordret af arbejdet med udvikling og implementering af skolernes it-strategi. Tilsyneladende står mange stadig famlende overfor udfordringerne ved at inddrage it i undervisningen, så de pædagogiske og økonomiske fordele ved en progressiv it-strategi udnyttes optimalt. Der sker fortsat en udvikling i undervisningsteknologien, men det smitter ikke altid af på lærernes undervisning. Der er derfor behov for en mere systematisk tilgang til ledelse af skolernes it-strategi, som tager udgangspunkt i forandringsledelse, pædagogik og teknik, og som giver lederne redskaber til at forandre pædagogikken, så skolerne er i stand til at realisere en moderne it-baseret undervisning og dermed realisere de benefits, som itteknologien giver. Kursets tilrettelæggelse Kurset er tilrettelagt som et erfaringsbaseret kursusforløb med inddragelse af deltagernes egne problemstillinger. Kursets indhold Seminarfokus: Hvorfor er it-strategi noget særligt? Hvilke pædagogiske, økonomiske og organisatoriske udfordringer skal løses? Teknikindslag - Præsentationsværktøjer (Keynote, PowerPoint, Google-præsentation, Prezi mm.) 21st Century Learning Eksempler på den gode it-strategi. Start with a why! At kommunikere sin strategi Kurset afvikles over tre dage med to sammenhængende kursusdage med overnatning efterfulgt af et endagsseminar. Der vil mellem de to kursusforløb blive arbejdet med en opgave i forhold til egen skole. Kursuslederne er erfarne ledere og undervisere fra det almengymnasiale område og fra erhvervsskolesektoren. Ledelse og udvikling af it-strategi er en del af den samlede ledelsesopgave på ungdomsuddannelsesinstitutionerne. En progressiv it-strategi på skolerne skal sikres ved, at ledelserne er klædt på til at være med i udviklingen. 6 KURSUSKATALOG 2014

7 Målgruppe Dette kursus retter sig mod rektorer/direktører, vicerektorer/-direktører, uddannelseschefer og andre centrale mellemledere på ungdomsuddannelsesinstitutioner. Praktiske oplysninger: Der gennemføres et kursusforløb i efteråret Hold 1: 1. seminar: oktober 2014 og 2. seminar den 3. februar 2015 Tilmelding sker til Forum 100% til Anne Mette Jensen på Spørgsmål om kurset rettes til Ulla Eriksen telefon Tilmeldingsfrist: 12. september Sted: Kursuscenter Brogaarden, Middelfart Pris: kr. ekskl. moms. For medlemmer af Forum 100 % er prisen kr. KURSUSKATALOG

8 Ledelse i praksis Kurset Ledelse i praksis er udviklet i et samarbejde med Danske Erhvervsskoler-Lederne og Foreningen Forum 100 %. Kurserne evalueres og udvikles løbende i et samarbejde mellem foreningerne, og er et tilbud til alle ledere på ungdomsuddannelserne. Formål og indhold Ledelse i praksis giver nuværende ledere et solidt indblik i de arbejdsopgaver og udfordringer, lederstillingen indebærer, samt mulighed for at tilegne sig de fornødne kompetencer til at bestride en lederstilling. Endvidere giver forløbet et godt fundament for, at deltagerne senere kan påbegynde en kompetencegivende videreuddannelse inden for ledelse. 3. seminar Kendskab til systemværktøjer og konflikthåndtering. Teamdannelse og teamarbejde. Mødeledelse, kvalitetsmåling og sikring på ungdomsuddannelserne. 4. seminar Personlig ledelse. Viden om sig selv som leder og som person. Belbin testen. Supervision og coaching. Opentolearning-communication. 5. Seminar Personlig ledelse. Styrkebaseret ledelse, selvværdsbaseret ledelse. Meningsfulde samtaler som systemisk værktøj. Kurset består af seks seminarer og en projektopgave: 1. seminar Pædagogisk ledelse som strategisk ledelsesværktøj ledelse af lærer-læring og udvikling, sikring af kvalitetsundervisning. AI-leadership og AI som værktøj til forandring. Projektstyring og værktøjer. 2. seminar Økonomi og drift. Kendskab til simple økonomiske begreber og styringsinstrumenter på en ungdomsuddannelse, herunder også basale overenskomstmæssige forhold. Det hele lederskab. Work-life-balance på ledelsesgangen. 6. seminar Ledelsesmæssige udfordringer fremlæggelse af gruppebesvarelser. Aflevering af evaluering. Målgruppe Forløbet henvender sig til ledere med pædagogisk ansvar både erfarne og nye. Det fordres, at deltagerne har personaleansvar og stor interesse i at dygtiggøre sig. Forløbet henvender sig til ledere fra flere skoleretninger. Forløbet indeholder derfor både fælles elementer med relevans for hele uddannelsessektoren og mere specifikke elementer, der retter sig mod de enkelte skoleformers særlige problemstillinger. 8 KURSUSKATALOG 2014

9 Praktiske oplysninger: På tidspunktet for katalogets udgivelse er hold 16 oprettet med følgende datoer for seminarerne: Hold 16, 1. seminar: november 2014 Hold 16, 2. seminar: februar 2015 Hold 16, 3. seminar: april 2015 Hold 16, 4. seminar: august 2015 Hold 16, 5. seminar: november 2015 Hold 16, 6. seminar: januar 2016 Alle henvendelser med spørgsmål omkring tilmelding og kurset i øvrigt til Ulla Eriksen på eller telefon eller Anne Mette Jensen på forum100.dk. Tilmeldingsfrist den 12. september 2014 Sted: Kursuscenter Brogaarden, Middelfart Pris: Kr ,- Betaling dækker alle omkostninger i forbindelse med deltagelse i seks seminarer, herunder undervisning, vejledning under projektarbejde, undervisningsmaterialer, inkl. ophold og forplejning. KURSUSKATALOG

10 Lyst til ledelse? Formål og indhold Gymnasieskolerne har brug for dygtige ledere også i fremtiden. Overvejer du at sige ja til en lederopgave nu eller i fremtiden? Har du ideer og tanker om, hvad der er god ledelse, som du har lyst til at afprøve? Ønsker du at blive klogere på, om du kunne trives med de forventninger og opgaver, der er knyttet til lederjobbet? Så er kurset Lyst til ledelse? måske noget for dig Kurset giver dig: Individuel afklaring og sparring ift. din personprofil, dine styrker og mulige faldgruber i lederrollen Viden og metoder til at håndtere ledelsesmæssige opgaver særligt med fokus på personaleledelse og overblik Konkret erfaring med ledelse i praksis. Vi træner dine lederkompetencer både i kursuslokalet og hjemme på arbejdspladsen Netværk som styrker dine refleksioner om ledelse og karriereveje fremover Målgruppe Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret på, hvad ledelse egentlig kræver og lyst til at afklare, om man ønsker at gøre ledelse til en karrierevej. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over fire dage fordelt på to moduler af to dage med internat. Modul 1: oktober 2014 Modul 2: december 2014 Tilmeldingsfrist til kurset er den 26. august Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Pris afhænger af deltagerantal, men forventes på ca kr. inkl. ophold, konsulenthonorar og test. Forløbet gennemføres af erfarne konsulenter fra konsulenthuset Resonans. 10 KURSUSKATALOG 2014

11 KURSUSKATALOG

12 Nyhed! Formål og indhold Det kræver initiativ, ansvar og ledelse samt en fokuseret indsats, når man skal stå i spidsen for enhver forandrings- og udviklingsproces. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan teamledere, projektledere og studieretningskoordinatorer bidrager til at styrke kvaliteten og samarbejdet i udviklingsprocesserne og koordinationsarbejdet på gymnasierne. Ledelse af kolleger kræver særlige ledelseskompetencer bl.a. opmærksomhed på at lede og støtte kollegernes egne udviklingsinitiativer. Formålet med kurset er at give deltagerne viden, redskaber og metoder til at etablere, planlægge, styre og gennemføre projekter samt tværgående indsatser. Kurset er et sammenhængende forløb, der består af et kick-off seminar samt fire undervisningsgange af en dags varighed. I hele perioden arbejder deltagerne med eget projekt, som indgår i undervisningen og som defineres i samarbejde med skolens ledelse, der deltager i det første kick-off seminar. Kick-off: Samspil med skolens ledelse Undervisningsgang 1: Egen lederrolle og opgave Undervisningsgang 2: Projektledelse og styring Undervisningsgang 3: Procesledelse Undervisningsgang 4: Ledelse af læring Kurset giver dig Viden om ledelse, organisering, styring, processer, kommunikation, samarbejde, og håndtering af forandringer Indsigt i egen lederrolle blandt andet gennem test Kompetencer til at forholde dig til egen praksis og støtte andre i deres Færdigheder i at problematisere praksis, formulere formål og mål med opgaver og projekter, opstille hypoteser og perspektivere løsninger til betydning for hele organisationen Netværk og kendskab til andre skolers praksis Forløbet gennemføres af erfarne konsulenter fra Reflexiondk / Ulla Nedergaard Målgruppe Kurset henvender sig til gymnasielærere, der har funktioner som teamledere, studieretningsledere/koordinatorer eller er projektledere, og som ønsker aktivt at styrke ledelseskompetencerne i arbejdet. Praktiske oplysninger Der udbydes fire kursusforløb i efteråret 2014 januar 2015, der finder sted på følgende datoer: 12 KURSUSKATALOG 2014

13 Forløb 1: Den august 2014 afholdes på Comwell, Aarhus Den 16. september 2014 Den 24. oktober 2014 Den 11. november 2014 Tilmeldingsfrist den 27. juni 2014 Forløb 4: Den januar 2015 afholdes på Comwell Kellers Park, Vejle Den 4. februar 2015 Den 27. februar 2015 Den 10. marts 2015 Tilmeldingsfrist den 2. december 2014 Forløb 2: Den september 2014 afholdes på Comwell Kellers Park, Vejle Den 23. september 2014 Den 30. oktober 2014 Den 18. november 2014 Tilmeldingsfrist den 19. august 2014 Forløb 3: Den oktober 2014 afholdes på Comwell Grand Park, Korsør Den 4. november 2014 Den 28. november 2014 Den 8. januar 2015 Læs mere om tilmelding bagerst i kataloget. Den første undervisningsgang på hvert forløb er et internatkursus med ½ dags kick off sammen med skolens ledere efterfulgt af første kursus dag. Det finder sted på et Comwell hotel. De øvrige kursusdage holdes på de deltagende gymnasieskoler, og vil blive oplyst i forbindelse med udsendelse af program mv. Pris: Afhænger af deltagerantal, men forventes på kr. pr. deltager inkl. konsulenthonorar, test og ophold. Tilmeldingsfrist den 19. august 2014 KURSUSKATALOG

14 Styrk arbejdet i bestyrelsen Nyhed! Formål og indhold Styringsprincipper, rammevilkår, uddannelsesprofil og studieretninger, elevsammensætning, faglighed og kvalitet er i udvikling på gymnasieskolerne. Et stærkt samarbejde mellem gymnasieskolernes bestyrelse og daglige ledelse er afgørende for en strategisk, udviklingsorienteret og driftssikker ledelse af gymnasierne. Der er udpeget nye bestyrelser i foråret 2014, og der er på mange skoler et genrationsskifte i gang blandt rektorerne. Med henblik på at styrke arbejdet i bestyrelserne udbydes to ½ dags seminarer for formandskabet i bestyrelserne og den daglige ledelse på skolen i sensommeren Seminarerne arrangeres som gå-hjem møder sidst på dagen. Formålet med seminarerne er at styrke arbejdet i bestyrelserne med særligt fokus på samarbejdet mellem bestyrelsens formandskab og skolens rektor og den souschef, der bistår med arbejdet. På seminarerne sætter vi bl.a. fokus på: Rollefordeling mellem bestyrelsesformand og rektor Forberedelse og gennemførelse af bestyrelsesmøder Bestyrelsens opgaver, herunder - ansættelse af rektor og ledelse af ledere - strategi, resultatkontrakt og mål - udbud af studieretninger og plan for kvalitetssikring - økonomi, regnskab, bemyndigelse og retningslinjer for skolens personalepolitik mv. Sammenhæng til organisationens samarbejdsudvalg og andre samarbejdsfora Målgruppe Målgruppen er bestyrelsens formand og næstformand samt rektor og den souschef, som rektor inddrager i arbejdet. Seminarerne tilrettelægges med fokus på nye bestyrelsesformænd og/eller nye rektorer, men alle bestyrelsesformandskaber og rektorer/ souschefer kan tilmelde sig. Praktiske oplysninger Seminarerne afholdes som gå-hjem møder fra kl med efterfølgende let anretning. Onsdag den 10. september kl på Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C Onsdag den 17. september kl i IDA s mødecenter, Kalvebod Brygge 31, 1560 København V Pris: Der opkræves ikke deltagerbetaling til seminarerne. Tilmeldingsfrist den 28. august 2014 til Rektorforeningen på dette link: Efteruddannelse.asp Seminarerne afholdes i samarbejde med Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening. 14 KURSUSKATALOG 2014

15 LUP 2 SEMINARER På LUP2 får ledere faglige input og konkrete redskaber til at håndtere opgaver og udfordringer i forhold til gymnasiets udvikling og drift. Målet er, at alle deltagere får konkrete redskaber og erfaringer, som umiddelbart kan anvendes i gymnasiets daglige ledelse. Det enkelte gymnasium kan anvende seminarerne som et element i ledelsesteamets fælles ledelsesudvikling, til inspiration og erfaringsudveksling med andre ledere, og som et led i forberedelsen af kommende ledere. Ved hvert seminar giver faglige ressourcepersoner og centrale aktører oplæg til drøftelser og diskussion, som deltagerne behandler i forhold til deres egen kontekst. Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg og cases. Seminarerne tilrettelægges i et samarbejde med konsulentvirksomheden Strategifabrikken. KURSUSKATALOG

16 Personalejura og overenskomster Formål og indhold Rammerne for gymnasiernes udvikling og for tilrettelæggelsen af undervisningen er under forandring. Et af elementerne er, at overenskomstfornyelsen i 2013 har ændret på procedurerne for arbejdstidens tilrettelæggelse. Undervisningen og skoleåret kan derfor planlægges og tilpasses efter skolens konkrete udfordringer og muligheder, og det betyder, at skolen reelt kan prioritere sine ressourcer til skolens strategiske indsatsområder. Ledelsen har større handlingsrum, som fordrer dialog og samarbejde med medarbejdere og bestyrelsen om, hvordan ressourcerne overordnet anvendes bedst muligt. Seminaret fokuserer på aktuelle udfordringer og på mulighederne, når personalejuraen og overenskomsterne skal i anvendelse i skolens dagligdag. Vi fokuserer på det formelle og juridiske grundlag bl.a. gennem forvaltningslov, offentlighedslov og persondataloven, og lægger op til drøftelser af problemstillinger fra skolernes dagligdag. - Hvad gælder i forhold til forvaltningsmæssige og juridiske regler for ansatte ved selevejende gymnasier? - Hvilke perspektiver og muligheder er der i gældende aftaler og overenskomster? - Hvad skal man? Hvad kan man? Målgruppe Målgruppen er ledere og mellemledere. Det anbefales at overveje, om man med fordel kan deltage flere ledere fra samme skole. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over to dage med internat, og finder sted den oktober Tilmeldingsfrist til kurset er den 16. september Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Kellers Park, Vejle Pris: Pris afhænger af deltagerantal, men forventes på ca kr kr. pr. deltager inkl. ophold og konsulenthonorar. Vi drøfter erfaringerne med den nye overenskomst og giver bud på konkrete metoder og redskaber, når overenskomsten skal administreres i skolens dagligdag. 16 KURSUSKATALOG 2014

17 Effektiv økonomistyring Formål og indhold Selvejende gymnasieskolers drift og udviklingsmuligheder er afhængig af en effektiv ressourcestyring. Dette indebærer, at skolens ledere har behov for et grundlæggende overblik over de ressourcer, skolen har til rådighed, det løbende forbrug og årsregnskabet. Der er forskelle på skolernes vilkår og forudsætninger. Det giver sig blandt andet udslag i forventet elevtilgang, kapacitetsudfordringer, manglende likviditet, belåning samt økonomiske forpligtelser i forhold til medarbejderne. Udfordringerne kalder på strategisk planlægning og eksekvering af gymnasiets økonomi. Seminaret fokuserer på det lovgivningsmæssige grundlag og på, hvordan gymnasiet kan håndtere konkrete opgaver i praksis. Vi ser på, hvordan gymnasierne generelt anvender sine ressourcer og får et bud på, hvilke udgifter og investeringer, det kan betale sig for gymnasiet at anvende ressourcer på. - Hvad er principperne bag tildelingen af ressourcer, taxametersystemet, finansloven mv.? - Hvilke udfordringer tegner sig for gymnasiesektoren på kort og lang sigte? - Hvilken rolle spiller bestyrelsen i forhold til økonomien, og hvordan kan skolen anvende bestyrelsen som sparringspartner? - Hvordan kan skolen i praksis tilrettelægge sin økonomiske organisation og håndtere de lovgivningsmæssige krav og regler? - Hvad kan i det hele taget betale sig at bruge ressourcer på for skolen, for eleverne og samfundet? Målgruppe Målgruppen er ledere og mellemledere. Det anbefales at overveje, om man med fordel kan deltage flere ledere fra samme skole. Praktiske oplysninger: Kurset strækker sig over to dage med internat, og finder sted den november Tilmeldingsfrist til kurset er den 30. september Læs mere om tilmelding bagest i kataloget. Sted: Comwell Grand Park, Korsør Pris: Pris afhænger af deltagerantal, men forventes på ca kr kr. pr. deltager inkl. ophold og konsulenthonorar. KURSUSKATALOG

18 Tilmelding og kontakt Tilmeldingsfristerne er angivet under kurserne. Ved framelding efter tilmeldingsfristen betales som udgangspunkt fuld pris med mindre det lykkes at optage andre deltagere på afbudspladserne. Hvis kurset er overtegnet, vil du blive tilbudt at komme på venteliste. Tilmelding til kurserne afholdt på Comwell hoteller sker via dette link: Du vil modtage bekræftelse på tilmeldingen og faktura fra Comwell. Tilmelding til Ledelse i praksis og Ledelse og udvikling af skole-it-strategi på til Foreningen Forum 100% på mailadressen: Tilmelding til Styrk arbejdet i bestyrelsen sker til Rektorforeningen via dette link: Efteruddannelse.asp Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gymnasieskolernes Rektorforening v/chefrådgiver Kirsten Overgaard Bach på telefon eller direktionssekretær Karina Vittarp Gøling på telefon KURSUSKATALOG 2014

19 Kursuskalender 2014 August Den august Forløb 1 1. undervisningsgang Oktober Den 30. oktober 2014 Forløb 2 3. undervisningsgang September Oktober Den september 2014 Realisering af strategien kursus for ledelsesteam Den 10. september kl Styrk arbejdet i bestyrelsen Den september 2014 Forløb 2 1. undervisningsgang Den 16. september 2014 Forløb 1 2. undervisningsgang Den 17. september kl Styrk arbejdet i bestyrelsen Den 23. september 2014 Forløb 2 2. undervisningsgang Den september 2014 Kursus for nye rektorer og vicerektorer Den oktober 2014 Forløb 3 1. undervisningsgang Den oktober 2014 Lyst til ledelse - Modul 1 Den oktober 2014 Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi - hold 1: 1. seminar Den 24. oktober 2014 Forløb 1 3. undervisningsgang Den oktober 2014 Personalejura og overenskomster (LUP2) November December Januar 2015 Den 4. november 2014 Forløb 3 2. undervisningsgang Den 11. november 2014 Forløb 1 4. undervisningsgang Den november 2014 Effektiv økonomistyring (LUP2) Den november 2014 Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi - hold 2: 1. seminar Den 18. november 2014 Forløb 2 4. undervisningsgang Den november 2014 Ledelse i Praksis - Hold 16, 1. seminar Den 28. november 2014 Forløb 3 3. undervisningsgang Den december 2014 Lyst til ledelse Modul 2 Den 8. januar 2015 Forløb 3 4. undervisningsgang Den januar 2015 Forløb 4 1. undervisningsgang KURSUSKATALOG

20 Ny Vestergade 13, stuen / 1471 København K / Telefon / Fax / /

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 11. august 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I perioden oktober 2014 til februar 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport

Ledelse i det almene gymnasium. Tabelrapport Ledelse i det almene gymnasium Tabelrapport 1 Hvor længe har du været ansat i din nuværende stilling som rektor? 0-5 år 24 23 6-10 år 26 25 11-15 år 14 14 Mere end 15 år 23 22 Ikke oplyst 17 16 Total 104

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i foråret 2016 et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE FORÅR 2016 2 ØKONOMI

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og kompleksiteten i arbejdsopgaver stiger,

Læs mere

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE COK præsenterer i efteråret 2015 for første gang et fire-dages kursusforløb i kommunal økonomi og decentral økonomistyring for decentrale ledere ØKONOMI FOR DECENTRALE LEDERE

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledelsesrummet: - styrk din ledelseskraft - find det gode lederliv med arbejdsglæde og trivsel 26. maj 2009

Ledelsesrummet: - styrk din ledelseskraft - find det gode lederliv med arbejdsglæde og trivsel 26. maj 2009 Ledelse udvikling og trivsel Lilleskolernes ledermøder 2009-2010 Ledelsesrummet: - styrk din ledelseskraft - find det gode lederliv med arbejdsglæde og trivsel 26. maj 2009 Ledermøderne i skoleåret 2009-2010

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb

Ledelse i en tid med forandringer og reformer. Temamøder og individuelle coachingforløb INVITATION TIL Ledelse i en tid med forandringer og reformer Temamøder og individuelle coachingforløb Ledelse i en tid med forandringer og reformer Kære leder, Er du berørt af kommunalreformen eller af

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF

Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne. Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelse af højtuddannede i gymnasieuddannelserne Rektor Ib Brøkner Christiansen Vicerektor Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Ledelsesprojekt Relevans: Nye tider i forbindelse med OK13 Vurdering

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Få styr på din projektopgave

Få styr på din projektopgave KURSUS Projektleder modul 1: Få styr på din projektopgave Projektarbejdsformen er uhyre kreativ og effektiv, men det forudsætter at projektleder og projektdeltagere ved, hvordan man skal styre og agere

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium

Stillings- og personprofil. Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Stillings- og personprofil Uddannelseschef Høje-Taastrup Gymnasium Maj 2014 Opdragsgiver Høje-Taastrup Gymnasium Adresse Frøgaard Allé 2 2630 Tåstrup Telefon: 3396 4050 www.htg.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Middle Management Program (MMP)

Middle Management Program (MMP) Middle Management Program (MMP) Lederudviklingsprogram for mellemledere. IBC Kurser og kompetenceudvikling Programmet til dig, der leder andre ledere, og som allerede har erfaring med denne lederrolle

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II

Projektlederskab II. - Fra planlægning til gennemførelse og læring. Projektlederskab II Projektlederskab II - Fra planlægning til gennemførelse og læring Projektlederskab handler både om mennesker og metoder. På Projektlederskab I var fokus i høj grad på, hvordan man får den optimale start

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere