Sundhedsledelse. Varighed: 2 dage. Coaching som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage. Kommunikation som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsledelse. Varighed: 2 dage. Coaching som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage. Kommunikation som ledelsesværktøj. Varighed: 2 dage."

Transkript

1 Lederudvikling Situationsbestemt ledelse Værdibaseret ledelse 1 Værdibaseret ledelse 2 Ledelse af teams Ledelse og Samarbejde Ledelse af forandringsprocesser Temporært ledelsesansvar Sundhedsledelse Coaching som ledelsesværktøj Kommunikation som ledelsesværktøj Den vanskelige samtale Mødeledelse Delegeringsteknik RIK-modellen og coaching Konflikthåndtering Konfliktmediator Grundlæggende projektledelse Varighed: 2 dage MUS i praksis Artac Telefon k

2 1 Situationsbestemt ledelse 1. Situationsbestemt ledelse Kurset henvender sig til alle ledere i organisationen. På kurset undervises og trænes deltagerne i at anvende relevante ledelsesværktøjer, der styrker medarbejdernes vækst og motivation samt vælge den rigtige ledelsesstil i forhold til medarbejderes individuelle behov og virksomhedens aktuelle situation. Deltagerne får kendskab til delegering og får skabt grundlag for at få tid til egne ledelsesopgaver samtidig med, at medarbejderens udviklingsmuligheder styrkes. Målet er, at deltagerne efter endt kursus kan anvende relevante ledelsesværktøjer, situationsbestemt og individuelt, i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. kan skabe vækst og motivation hos medarbejderne, samt skabe tid til eget ledelsesarbejde på det operationelle niveau, gennem delegering af ansvar og kompetencer. kan analysere og situationsbestemme relevante lederstile. har kendskab til delegeringsprocessen, dens faldgrupper og de ledelsesmæssige overvejelser, der er vigtige før delegering. Artac Telefon Telefon Telefon

3 2 Intro til Værdibaseret ledelse 2. Intro til Værdibaseret ledelse Modul 1 Kurset henvender sig til alle ledere i organisationen. På kurset introduceres deltagerne til principperne i værdibaseret ledelse, og fordele og ulemper ved implementering af værdibaseret ledelse i organisationen. Undervisningen gennemføres med vægt på de fokusområder der er i organisationen, under hensyntagen til deltagernes forudsætninger (erfaring og uddannelse). Målet er, at deltagerne bliver introduceret til begrebet værdibaseret ledelse har fået orientering om fordele og ulemper ved værdibaseret ledelse i organisationen kan forstå betydningen af organisationskulturen, i retning af en værdistyret organisation har et overblik over de muligheder der er i de værktøjer der indgår i den værdibaseret ledelse, i forhold til organisationens fokusområder har gjort sig overvejelser over, hvilke elementer der vil kunne omlægges fra regelstyret til værdibaseret ledelse Varighed: Modul 1-2 dage. Varighed: Modul 2-2 dage. Artac Telefon Telefon Telefon

4 3 Intro til Værdibaseret ledelse 3. Værdibaseret ledelse Modul 2 Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. På kurset undervises deltagerne i det, at lede en organisation efter principperne om værdibaseret ledelse og implementering af værdibaseret ledelse i organisationen. Undervisningen gennemføres med vægt på, at ledelsen får en stærkere teamfølelse for fælles løft af forandringen i organisationen. Målet er, at deltagerne efter endt kursus har en grundlæggende viden om værdibaseret ledelse (herunder fordele og ulemper) implementering af værdibaseret ledelse i organisationen kan stå i spidsen for udvikling af organisationskulturen, i retning af en værdistyret organisation (medarbejdernes evne- og vilje til selvledelse m.m.). har en grundlæggende viden om delegering og ansvarsledelse kan etablere læringsrum for vidensdeling og læring i en organisation som er i kontinuerlig forandring har et oplæg til hvilke elementer der vil kunne omlægges fra regelstyret til værdibaseret ledelse deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi Varighed: Modul 1-2 dage. Varighed: Modul 2-2 dage. Artac Telefon Telefon Telefon

5 4 Ledelse af teams 4. Ledelse af teams Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. På kurset undervises deltagerne i at optimere samspillet imellem ledere og medarbejdere og får kendskab til de forskellige faktorer, der påvirker samarbejdet, herunder valg af den optimale lederstil. Deltagerne opbygger færdigheder i løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau. Målet er, at deltagerne efter endt kursus kan kan optimere samarbejdet i mellem ledere og medarbejdere på det operationelle niveau og vælge den optimale lederstil i forskellige ledelsesfunktioner. har øget bevidsthed om egen lederstil, og lederstilens indflydelse på samarbejdsklimaet. har kendskab til faktorer, der fremmer samspillet imellem ledere og medarbejdere kan afdække samarbejdsproblemer. har kendskab til løsning af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau. Kurset har en normeret varighed på 2 dage, og er understøttet med e-læring. Kurset kan gennemføres som splitundervisning over en længere periode. Artac Telefon Telefon Telefon

6 5 Ledelse og Samarbejde 5. Ledelse og Samarbejde Medarbejderudviklingssamtalen - MUS er et uundværligt ledelsesværktøj når det handler om at omsætte virksomhedens strategi til handling gennem motivering og forøgelse af medarbejderens, indsigt, engagement og villighed til forandring. MUS giver lederen og medarbejderne mulighed for, at få en større indsigt i og forståelse for hinanden og hinandens kompetencer, værdier og forventninger til fremtiden. Deltagerne undervises i at skelne mellem forskellige personalesamtalers formål og indhold, og får trænet færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, der skaber værdi for alle parter. Målet er, at deltagerne får personlige og praktiske værktøjer til at fastlæggelse af forskellige personalesamtalers formål og indhold udarbejde forberedelses- og samtaleskemaer få struktur på samtalen kunne "læse" og forstå medarbejderen kunne kommunikere præcist tilegne sig interviewteknikker sætte gang i dialogskabende processer bruge samtalen konstruktivt - fra ord til handling Kurset har en normeret varighed på 2 dage, og er understøttet med e-læring. Kurset kan gennemføres som splitundervisning over en længere periode. Under gennemførelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive Artac Telefon Telefon Telefon

7 6 Ledelse af forandringsprocesser 6. Ledelse af forandringsprocesser Deltageren lærer at diagnosticere, organisere og sturkturere forskellige problembehandlingsprocesser, herunder kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer de kreative og dynamiske processer i forskellige miljøer. Deltageren får kendskab til lederrollen og hvilke krav, du skal opfylde, for at kunne agere som sparringspartner. Målet er, at deltagerne deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle niveau. deltageren bliver bevidst om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner. Artac Telefon Telefon Telefon

8 7 Temporært ledelsesansvar 7. Temporært ledelsesansvar - Introduktionskursus Temporært ledelsesansvar er et introduktionskursus, der henvender sig til nye og kommende temporære ledere, med ringe eller intet kendskab til de mekanismer og procedurer, der kræves for at drive en sund virksomhed. På kurset undervises og trænes deltagerne i de elementære økonomiske begreber, myndighedskrav, administration, personale og kundepleje. Målet er, at deltagerne efter endt kursus har kendskab til de elementære økonomiske begreber, administrative systemer samt myndighedskrav. har viden om personlig kommunikation, aktiv lytning og forståelse for kropssprogets betydning for kunder og medarbejdere. har kendskab til de psykologiske og sociale princippers indflydelse på den enkelte medarbejder, samt i kunde/leverandør forholdet. Sådan gennemfører vi kurset Artac Telefon Telefon Telefon

9 8 Intro til sundhedsledelse 8. Sundhedsledelse Kurset henvender sig til alle ledere. På kurset introduceres deltagerne til principperne i sundhedsledelse, og udfordringerne ved implementering af sundhedsledelse- og politik i organisationen. Målet er, at deltagerne bliver introduceret til begrebet sundhedsledelse har fået orientering om udfordringerne ved at implementere sundhedsledelse i organisationen kan forstå betydningen af organisationskulturen, i retning af en værdistyret organisation med fokus på sundhed har et overblik over de muligheder der er i de værktøjer der indgår i sundhedsledelse har gjort sig overvejelser over, hvilke elementer i praktiseringen af ledelse, der vil kunne omlægges fra regelstyret til værdibaseret sundhedsledelse INDHOLD Hvad er sundhedsledelse & Sundhedsfremmebegreber Udviklingen af sundhedsfremme på arbejdspladsen & Markedet og velfærden Arbejdsmiljø og helbred & Motivation og passion for arbejdet Trivsel på arbejdspladsen & Etiske overvejelser Overvægt og arbejde & Stress i jobbet Alkohol og arbejde & Rygning og velvære Motions- og kostvaner & Sundhedstrappen Sundhedsprofil & Sundhedsregnskab Sundhedskonsekvensvurderinger Artac Telefon Telefon Telefon

10 9 Coaching som ledelsesværktøj 9. Coaching som ledelsesværktøj Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. På kurset undervises og trænes deltagerne i at planlægge og igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau, som én af metoderne i personaleudvikling inden for eget arbejdsområde. Målet er, at deltagerne efter endt kursus kan planlægge og igangsætte coachingaktiviteter. kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer i forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching. kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på det operationelle niveau, og introducere metoden overfor medarbejdere. Artac Telefon Telefon Telefon

11 10 Ledelseskommunikation 10. Kommunikation som ledelsesværktøj Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. På kurset undervises deltagerne i at identificere de forskellige elementer, der har betydningen for kommunikationens kvalitet. Gennem træning af forskellige kommunikationssituationer, får deltagerne et grundlag for at etablere konstruktive dialoger og anvende kommunikationen aktivt i lederrollen. Målet er, at deltagerne efter endt kursus kan gennemføre basale konstruktive dialoger i mødet med medarbejdere, kollegaer og chefer i hverdagen, samt øvrige interessenter, som har relationer til lederens arbejdsområde. kan analysere forskellige kommunikationssituationer. har fået udviklet- og er bevidst om egne kommunikative evner. kan etablere konstruktive dialoger. kan anvende kommunikation aktivt i lederrollen. Artac Telefon Telefon Telefon

12 11 Den vanskelige samtale 11. Den vanskelige samtale Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner og har medarbejderansvar. På kurset undervises og trænes deltagerne i begrebet konflikt, samtalens faser og den psykologiske kontrakt. Målet er, at deltagerne efter endt kursus er blevet bedre til at udtrykke sig og tale om følelsesladede emner. tolke og forstå andre mennesker. håndtere modstand og forstå baggrunden for modstanden. finde ind til kernen i problemstillingerne og inddrage samtalepartneren i løsningen af problemet. gennemføre vanskelige samtaler. Artac Telefon Telefon Telefon

13 12 Mødeledelse 12. Mødeledelse Et kursus for dig der gerne vil have større effekt ud af dine møder. Alt for mange møder opleves som spild af tid og uden virkning, på grund af dårlig eller manglende mødeledelse. Formålet med kurset er, at deltagerne får værktøjer til at lede møder af forskellige slags. Målgruppe: Chefer, ledere og konsulenter mfl. Målet er, at deltagerne efter endt kursus Har Kompetencer, færdigheder og værktøjer til: De forskellige mødetyper Mødernes forskellige elementer Mødets nøglepersoner Mødelederens udfordringer: Forhandlingsteknik (mediator) At lytte og spørge At give konstruktiv feedback At tage konflikter op At tage mod kritik At få det bedste frem i den person, man taler med Mødets afslutning og opfølgning Indhold Teori, opgaver og øvelser. Deltagerne udveksler erfaringer efter kurset, og de fremsendes og evalueres via e- maildialog mellem deltager og underviser. Artac Telefon Telefon Telefon

14 13 Delegeringsteknik 13. Delegeringsteknik Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. På kurset undervises deltagerne i grundlæggende ledelsesteorier samt indsigt i egen personprofil og forståelse for forskelligheden hos medarbejdere i ledelsessammenhænge. Deltagerne arbejder med betydningen af autoritet og beslutning i det daglige som værktøjer til at etablere den fornødne motivation i et team. Deltagerne får værktøjer til, at udvikle din egen lederstil, herunder gennemslagskraft ved præsentation og implementering af ændringer i det daglige arbejde. Målet er, at deltagerne efter endt kursus har erhvervet sig ny viden om ledelse i det daglige. autoritet og beslutning. personprofiler. samarbejde og teambuilding. motivationsfaktorer - egne og andres. personlig udvikling og planlægning. Artac Telefon Telefon Telefon

15 14 RIK Modellen & Coaching 14. RIK Modellen & Coachingsamtaler Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. På kurset præsenteres du for metoder, du og dine medarbejdere kan anvende, for at fremme den personlige resultatudvikling, i form af dialog via Coaching, i en RIKsamtale (Resultat-indsats-kompetence). Du får også råd og vejledning til, hvordan du håndterer de vanskeligere samtaler, dvs. den orienterende samtale og konsekvenssamtalen. Du lærer endvidere, hvordan du gennem Coaching, kan låse op for dine medarbejderes potentiale til, at maksimere sine egne præstationer. I kurset indgår bl.a. følgende emner: RIK - De 3 grundlæggende elementer i resultatoptimering Styringsmetodikker RIK i praksis Kernen i Coaching Coahing mere end bare supervision Hvordan bruges Coaching til at skabe bedre resultater? Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået viden om- og færdigheder til, at gennemføre resultatorienterede samtaler ved brug af RIK-modellen og Coaching. Artac Telefon Telefon Telefon

16 15 Konflikthåndtering 15. Konflikthåndtering Et kursus for dig der gerne vil lære at navigere i og håndtere forskellige konflikter, således at konflikterne ikke blokerer for afdelingens resultatopnåelse og generelle udvikling, samt at blive bedre til at håndtere vanskelige samtaler. Formål Formålet med kurset er, at du får værktøjer til at håndtere konfliktsituationer på en faglig og professionel måde, og at du får forståelse for, at konflikter er en naturlig del af arbejdslivet og samværet mellem mennesker. Efter endt uddannelse kan du, ved din personlige fremtræden og adfærd, medvirke til at afværge, nedtrappe og forebygge konflikter. Målgruppe Medarbejdere, konsulenter, chefer og ledere Udbytte Kompetencer, færdigheder og værktøjer til: - At give deltagerne metoder til at håndtere konflikter. Det kan være samarbejdsorienterede, faglige, organisatoriske og mere personlige konflikter. - At lytte og spørge - At kunne skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd - Med baggrund i de symptomer, der naturligt følger efter en konflikt eller konfrontation være forberedt på krisereaktioner - Anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres livs- og arbejdssituationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig og mindre konfrontativ måde. Indhold Teoretisk forståelse af- og viden om konflikter, håndtering af konfliktsituationer og den vanskelige samtale. Konflikters op og nedtrapning. Metodikker til at win-win situationer. Artac Telefon Telefon Telefon

17 16 Konfliktmediator 16. Konfliktmediator Et kursus for dig der gerne vil lære at navigere i og håndtere andres forskellige konflikter, således at konflikterne ikke blokerer for organisationens resultatopnåelse og generelle udvikling. Derudover bliver du bedre til at håndtere vanskelige samtaler generelt. Formål Formålet med kurset er, at deltagerne får værktøjer til at analysere konflikter og forståelse for andres konflikter. Ledere og nøglepersoner spiller en vigtig rolle i at kunne håndtere konflikter mellem medarbejdere eller samarbejdspartnere. Derfor må lederen styrkes i de konflikter som lederen også er en aktiv del af. Deltagerne lærer at tackle de samtaler som de syntes er svære, og får konkrete redskaber til at håndtere disse samtaler. Målgruppe Chefer, ledere og konsulenter. Det anbefales at du har taget kurset konflikthåndtering eller har tilsvarende viden, inden dette kursus. Udbytte Kompetencer, færdigheder og værktøjer til: - Analysering af konflikter - Konflikthåndteringsværktøjer. Det kan være samarbejdsorienterede, faglige, organisatoriske og mere personlige konflikter. - Forhandlingsteknik (mediator) - At lytte og spørge - At give konstruktiv feedback - At tage konflikter op - At tage mod kritik - At få det bedste frem i den person, man taler med - De konkrete værktøjer, der trænes på kurset, gør det lettere at tackle konflikter, og at afholde de svære samtaler. Indhold Teoretisk forståelse af konflikter og deres betydning for organisationen og virksomheden. Mediering mellem parterne i konflikten. Konflikt op og nedtrapning. Metodikker til at anerkende og undersøge samt skabe win-win situationer. Artac Telefon Telefon Telefon

18 17 Grundlæggende projekt ledelse 17. Grundlæggende projektledelse Kurset henvender sig til alle, som har erfaring med projektarbejde og/eller som i nær fremtid skal varetage opgaver som projektleder. På kurset undervises og trænes deltagerne i, at varetage projektlederrollen med særlig kompetence indenfor analyse, planlægning, strukturering, implementering og afslutning af et projekt. Målet er, at deltagerne efter endt kursus har kendskab til projektstyringsmodeller. kan faseopdele projekter og gennemskue faldgruber i disse. kan udarbejde aktivitetsoversigt, ressourceoversigt, tidsplanlægning med milestones. kan forestå organiseringen af et projekt herunder sammensætning af projektgruppe. kan forestå tilrettelæggelse af et handlingsberedskab overfor de forskellige interessenter i projektet kan forestå afslutning af projekter herunder implementering, opfølgning og evaluering. Artac Telefon Telefon Telefon

19 18 Mus i praksis 18. Mus i praksis Medarbejderudviklingssamtalen - MUS er et uundværligt ledelsesværktøj når det handler om at omsætte virksomhedens strategi til handling gennem motivering og forøgelse af medarbejderens, indsigt, engagement og villighed til forandring. MUS giver lederen og medarbejderne mulighed for, at få en større indsigt i og forståelse for hinanden og hinandens kompetencer, værdier og forventninger til fremtiden. Deltagerne undervises i at skelne mellem forskellige personalesamtalers formål og indhold, og får trænet færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre medarbejderudviklingssamtaler, der skaber værdi for alle parter. Målet er, at deltagerne får personlige og praktiske værktøjer til at fastlæggelse af forskellige personalesamtalers formål og indhold udarbejde forberedelses- og samtaleskemaer få struktur på samtalen kunne "læse" og forstå medarbejderen kunne kommunikere præcist tilegne sig interviewteknikker sætte gang i dialogskabende processer bruge samtalen konstruktivt - fra ord til handling Under gennemførelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive Artac Telefon Telefon Telefon

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194

Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte kursusleder Merete Andersen, LandboNord på tlf: 9624 1884 eller 2010 6194 Program for lederkursus 2009-10 På denne side finder du en samlet oversigt over modulernes indhold. På de følgende sider findes et detailprogram for hver af dagene. Hvis du har brug for at vide mere, er

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk

KONFLIKTHÅNDTERING. Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTHÅNDTERING Kom ud af konfliktskyen! www.henrikskovdal.dk KONFLIKTER KOSTER KASSEN Mødet med konflikter, tvister, kontroverser, diskussioner og uenigheder er en uundgåelig del af hverdagen i enhver

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Projektleder PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE For dig der arbejder med struktur og processer AMU Køge Handelsskole tilbyder nu projektlederuddannelsen på AMUniveau. Du får kompetencer inden for projektledelse,

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Ledelsesbaseret lærende coaching

Ledelsesbaseret lærende coaching Ledelsesbaseret lærende coaching Bliv en stærkere kommunikerende leder Ledere, der arbejder med ledelsesbaseret coaching, fastholder ikke en bestemt idé, metode eller instrumentaliseret tilgang til samtale.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011 Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Efterår 2011 Grundlæggende Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at:

Efter uddannelsen vil du som leder være i stand til at: Uddannelse i gruppe- og teamsamtaler for ledere - Lær at facilitere samtaler, der bruger fortællingernes skabende kraft til at styrke motivationen, samarbejdet, trivslen og effektiviteten Mange ledere

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

NY LEDER NY VIRKELIGHED

NY LEDER NY VIRKELIGHED NY LEDER NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være forberedt på det nye arbejde. Pludselig har du fået en ny kasket på og med den en helt ny rolle

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder

MindKey - Data. Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Kompetencekatalog Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: Færdighedstyper Færdighedsniveauer Færdigheder Færdighedstyper FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og kompleksiteten i arbejdsopgaver stiger,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen og få succes med dine projekter med

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere