Første spadestik til Gellerup Dagtilbud og Sundhedspleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første spadestik til Gellerup Dagtilbud og Sundhedspleje"

Transkript

1 nr. 7 april 2015 Ledige stillinger s. 6 Bedre klasseledelse s. 2 Første spadestik til Gellerup Dagtilbud og Sundhedspleje Onsdag den 15. april gik håndværkere i gang med at bygge fremtidens Gellerup Dagtilbud og Sundhedspleje. Samarbejdspartnere, beboere, medarbejdere og børn var mødt op til den officielle start på byggeriet. Børn fra Gellerup Dagtilbud og Brabrand Dagtilbud hjalp rådmand Bünyamin Simsek med at tage det allerførste spadestik til fremtidens Gellerup Dagtilbud og Sundhedspleje. Ved at lægge tilbuddene sammen bliver der åbnet for, at de to enheder kan arbejde endnu tættere sammen, sagde Bünyamin Simsek. Projektet samler sundhedspleje, sundhedshus og flere afdelinger af Gellerup Dagtilbud, der flyttes fra andre steder i området. Det nye byggeri kommer til at bestå af i alt fem huse med fire dagtilbudsafdelinger samt et sundhedshus. Afdelingerne bliver bundet sammen af et fælles væksthus. Når dagtilbuddet står klar i april 2016, vil det kunne rumme omkring 180 børn. Fremtidens dagtilbud og sundhedspleje i Gellerup er en del af Aarhus Kommunes helhedsplan for Gellerup og Tovshøj. For at vi kan gøre bydelen attraktiv for både nuværende beboere og tilflyttere er det vigtigt, at vi har gode tilbud til børnene, sagde Bünyamin Simsek, før han begyndte at grave sammen med de fremmødte børn. Efter taler og spadestik var der juice og popcorn til børnene.

2 BU Nyt april 2 SKOLE Bedre klasseledelse styrker elevers læring Pædagoger og lærere fra alle folkeskoler i Aarhus inspirerer hinanden til at udvikle klasseledelse. Målet er at skabe motiverende læringsmiljøer og synlige læringsmål for eleverne. Med folkeskolereformen er der sat fokus på at styrke ledelse af klassen i undervisningen. God klasseledelse giver god undervisning med differentierede mål og tydelige rammer for eleverne. Målet er at øge læringsudbyttet for den enkelte elev og bidrage til at fremme inklusionen i skolen. Aarhus Byråd har sat midler af til at opkvalificere lærere og pædagoger i klasseledelse. Resultatet er et kompetenceudviklingsforløb, der er inspireret af principperne fra inklusionsindsatsen Fællesskaber For Alle. Forløbet hedder Kompetent Klasseledelse og er forankret i Pædagogik og Integration i samarbejde med PPR og Specialpædago- gik. Et antal lærere og pædagoger fra alle kommunens folkeskoler søger frem til 2017 inspiration til klasseledelse ved at besøge hinandens praksis. I Kompetent Klasseledelse får alle skoler en makkerskole. Hver skole sender i alt ni lærere og pædagoger af sted på fem besøgsdage, hvor de følger undervisningen hos tre lærere fra makkerskolen. Den lokale inklusionsvejleder er tovholder. Deltagerne er tændt på forløbet Ellevangskolen i Vejlby-Risskov deltager i Kompetent Klasseledelse med tre pædagoger og seks lærere. De har fire gange besøgt og fulgt kolleger fra Ellekærskolen i deres undervisning, været værter for genbesøg og mangler nu et enkelt besøg. På Ellevangskolen organiseres og følges forløbet tæt af SFO-leder Ole Bro og inklusionsvejleder Line Keblovszki: Mine kolleger er enormt optaget af forløbet. De arbejder med hver deres fokuspunkter, for eksempel hvordan man sætter en time i gang, synliggør dagens program, strukturerer et undervisningsforløb, styrer lektielæsning eller evaluerer på dagens læring sammen med eleverne. Her har de været meget inspirerede af et let tilgængeligt materiale med tips og idéer fra konsulent Lene Heckmann og ikke mindst vore opfølgningsmøder mellem besøgene, siger inklusionsvejleder Line Keblovszki.

3 3 SKOLE SFO-leder Ole Bro oplever, at der på personalemøderne er stort fokus på klasseledelse: Vores pædagoger har fået nye opgaver og flere oplever sig som novicer i undervisningen. Så de har efterspurgt metoder til klasseledelse. Samtidig får lærerne meget ud af at italesætte og komplementere det, de gør i forvejen som led i deres faglighed. Forløbet passer jo fint ind i, at mange netop nu tager diplommodulet om understøttende undervisning med Aarhus Kommunes KOPRA-projekt, fortæller Ole Bro. Kompetent Klasseledelse begyndte med otte makkerskoler i Her deltog inklusionsvejleder Kira Borup fra Elsted Skole med et forløb, hvor hun koordinerede besøg og indhold for en gruppe på otte pædagoger og tre indskolingslærere. Kira Borups opgave var at klæde deltagerne på til forløbet. Før kollegerne tog på besøg, gav hun hvert besøg en overskrift for eksempel Ledelseskompetence. Hun udleverede arbejdsspørgsmål som Hvordan er lærerens klasserumsledelse (hvor placerer læreren sig i rummet)? eller Hvordan er kommunikationen mellem læreren og børnene? Efter besøgene inviterede hun kollegerne til møder, hvor de reflekterede og identificere gode elementer fra undervisningen. Endelig gav hun dem opgaver med tilbage i egen undervisning, hvor de skulle øve sig på det, som de havde set virke. Resultaterne af forløbet er først nu ved at bundfælde sig, men Kira Borup forventer, at mange vil opdage fordelene ved at dele den gode undervisning og de gode metoder, der allerede findes på skolerne: Jeg håber også, at vi internt på skolerne bliver bedre til at åbne vores døre og invitere kolleger, lærere og pædagoger ind i klasselokalet, siger Kira Borup. SFO-leder Ole Bro og inklusionsvejleder Line Keblovszki fra Ellevangskolen er selv blevet inspirerede til at tænke aktionslæring ind som led i udvikling af klasseledelsen på hele skolen: Vi er i gang med at planlægge mere parallel undervisning på tværs af årgangene. Her kan vi fremadrettet prioritere, at flere lettere kommer ud op oplever hinanden i undervisningen. Der kan vi sagtens gøre klasseledelse til et fokuspunkt, siger Ole Bro. Vi fik fokus på, hvor vigtigt det er at opbygge en kultur som er synlig for alle. Deltager i Kompetent Klasseledelse Om klasseledelse Lærerens undervisningspraksis er en af de faktorer, der har størst betydning for fremgang i elevers læring (Nordenbo, S.E., et al. 2008) 10 råd til klasselederen (kilde; Ro og klasseledelse i folkeskolen, Undervisningsministeriet 2014) Formuler tydelige intentioner om, hvad eleverne skal lære og tal med eleverne om dem Brug teamet til at skabe overblik over elevernes funktionsmåder og læringstilgange Etabler et arbejdsmiljø med fokus på faglighed og indholdsmæssig klarhed Stil høje, men realistiske faglige krav, der muliggør succes hos eleverne Giv feedback, der viser vejen videre Del dit didaktiske og faglige overblik med eleverne Før logbog over elevernes faglige progression og del læreprocesserne med elever og forældre Hjælp med at skabe en tolerant klassekultur Marker den fysiske indretning, så formålet med områderne er tydeligt Brug forældrene som værdifuld ressource Læs flere anbefalinger og fakta i: Ro og klasseledelse i folkeskolen, Undervisningsministeriet 2014 Læs også: Lene Heckmann: Den gode time (Dafolo) Kontakt: Claus Picard, Mail: - Tine Nørregaard Jacobsen, Mail: Christina Hostrup, Mail:

4 4 NYHEDSNOTER BU AKADEMI - KURSER & EVENTS KURSER & EVENTS Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal: Kontakt: Kursus Startdato Tilmelding Tegn til tale kursus for begyndere Kompetencecenter for Sprog og Kommunikation afholder 6 timers kursus (3 eftermiddage) for pædagogisk personale i dagtilbud, skole og FU 27. maj 5. maj Havkajak EPP 1 instruktøruddannelse UNO Friluftscenter afholder 4-dages havkajak instruktøruddannelse for ansatte i institutioner og skoler i Børn og Unge 23. maj 15. maj Arbejdsmiljøkursus: Psykisk førstehjælp 1-dags kursus for arbejdsmiljøgrupper og andre interesserede i Børn og Unge 9. juni 26. maj MED-grunduddannelse - Nye hold i efteråret dages obligatorisk grunduddannelse for hele MED-udvalg Se kursusdatoer i Kursusportalen Se frister på Kursusportalen Du kan nå det endnu Kurser i komme-gå-modul - Digital fremmøderegistrering Kursus for superbrugere og pædagogiske ledere i dagtilbud. Kurset introducerer til komme-gå-modulet og har fokus på at gøre dig i stand til at anvende såvel brugerfladen som den administrative del af systemet. Se kursusdatoer i Kursusportalen Se frister på Kursusportalen Sygefraværsopfølgning og afsked som følge af sygefravær Obligatorisk 1-dags kursus for ledere, der refererer til områdechef samt for administrative ledere på skoler. Hold 5: 4. september Hold 6: 6. november Hold 5: 21. august Hold 6: 23. oktober NYT OM NAVNE Bodøgården bliver 40 år, og det fejres med en fest den 9. maj kl til på Bodøvej. Hvis du har lyst til at se din gamle arbejdsplads og møde tidligere kolleger, så kan du melde dig til festen ved senest 25. april at indbetale 100 kr. til mad på konto nr Oplys dit navn ved indbetalingen. Der vil være mulighed for at købe øl, vin og vand. Pauli Johansen går på pension Chef for Pædagogik og Integration Pauli Johansen har valgt at gå på pension; sidste arbejdsdag er torsdag den 30. april. Ved dannelsen af Børn og Unge blev Pauli Johansen, dengang ansat i Aarhus Kommunale Skolevæsen, hentet til at stå i spidsen for Videncenter for Integration. Ballasten var blandt andet en fortid som skoleleder på Tovshøjskolen. Efter en intern omorganisering i Børn og Unge blev hans ansvarsområde udvidet til at dække både Pædagogik og Integration. Som uddannet lærer med blandt andet linjefag i matematik er han en varm fortaler for, at børn udvikler en god talforståelse. Men han er også kendt og anerkendt som primus motor i sprogarbejdet, herunder ikke mindst med blik for børn med dansk som andetsprog. Senest har arbejdet med implementering af skolereformen været en væsentlig del af hverdagen, der nu skiftes ud med en aktiv tilværelse som bedstefar. I næste nummer af BU Nyt bringer vi et interview med Pauli Johansen.

5 BU Nyt april 5 FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS Tættere samarbejde mellem de yngste og de ældste Et nyt samarbejde blev kickstartet, da skiltet med Denne dør skal være lukket blev revet ned mellem vuggestuen og lokalcentret i Ankersgade. Torsdag den 16. april 2015 startede et nyt samarbejde. Samarbejdet mellem lokalcentret og vuggestuen skal skabe samvær, glæde og et større kendskab til, hvordan livet er for mennesker i andre aldre. Vi skal blive bedre til at bruge hinanden på tværs af generationer. Det mener rådmand for Børn og Unge Bünyamin Simsek og rådmand for Sundhed og Omsorg Jette Skive. De var begge mødt op for at fjerne skiltet og åbne døren mellem de to tilbud. Det er vores ambition i byrådet, at vi skal skabe generationsmøder i forskellige former. Når børnene møder de ældre, møder de noget andet, og det skaber tryghed og liv begge veje, sagde Bünyamin Simsek. De ældre skal med på legepladsen. Samarbejdet mellem vuggestuen og lokalcentret kan være bænke til de ældre på legepladsen, fælles gymnastik mellem børnene og de ældre eller gåture i haven. Det er bare nogle af de forslag, som vuggestuen og lokalcentret i Ankersgade vil arbejde videre med. Fysisk ligger de to afdelinger under samme tag, det giver derfor god mening at starte et tættere samarbejde netop der. Lydia Fanny Hansen er 88 år gammel og bor på plejecentret. Hun er begejstret for ideen om at skulle være mere sammen med børnene og at kunne komme ud på legepladsen, når børnene leger. Det er dejligt, at børnene er på besøg på hjemmet i dag. De må gerne komme lidt oftere, de er så søde, sagde Lydia Fanny Hansen. De yngste skal med på plejehjemmet Også Mette Brink mener, at et tættere samarbejde vil være til glæde for både børn og ældre. Mette Brink har et barnebarn i vuggestuen. Hun var taget med til kickstarten på det nye samarbejde. Det er en god ide at lave et tættere samarbejde mellem de yngste og de ældste. Mit barnebarn har besøgt et plejehjem mange gange, så jeg ved, hvor meget glæde både børnene og de ældre har af at møde hinanden. Når vi er sammen på tværs af generationer giver det en større sammenhæng i vores liv, sagde Mette Brink. I løbet af dagen blev det nye samarbejde fejret med fælles frokost, fernisering af børnenes malerier ophængt i plejeboligerne og fælles eftermiddagskoncert. Det nye samarbejde mellem lokalcentret og vuggestuen blev sat i gang i forbindelse med Generationsugen. I uge 16 satte Aarhus Kommune fokus på initiativer, hvor børn, unge og ældre mødes i fællesskaber på tværs af alder. Generationsugen skulle synliggøre eksisterende initiativer og inspirere aarhusianerne til i højere grad at skabe fællesskaber på tværs af generationer. Kontakt Bünyamin Simsek, tlf.: Jette Skive, tlf.: Inger Aarup, udviklingskonsulent, tlf.:

6 6 LEDIGE STILLINGER LEDIGE STILLINGER Læs mere på Børn og Unges LinkedIn, på aarhus.dk under Børn og Unge eller på aarhus.dk/job. Her finder du også de fulde jobopslag og stillingsbeskrivelser. Kontorchef til Pædagogik og Integration Som kontorchef for Pædagogik og Integration har du faglige ambitioner og strategisk pondus til at sætte dagsorden på 0-18 års området. Kernen i dit arbejde er udvikling og implementering af strategiske og faglige indsatser i Børn og Unge. Med din ballast som leder eller chef i en politisk styret organisation har du ambitiøse strategiske og faglige mål og en solid fornemmelse for dit mulighedsrum. Samtidig kan du med dit brede netværk og faglige legitimitet udfordre rammerne og inspirere dine 70 medarbejdere og tre kolleger i kontorchefgruppen til at udvikle og forankre tværgående indsatsområder på børn og unge-området. Ansøgningsfrist: 6. maj Lystrup Skole søger ny pædagogisk leder (genopslag) Kan du lede samarbejdet med medarbejdere og forældre med overblik og fokus på kerneopgaven? Og har du klare ideer til, hvordan vi realiserer folkeskolereformen i tæt samspil med Lystrup Skoles visioner for faglighed og fællesskab? Så er du måske det nye medlem af vores lederteam. Ansøgningsfrist: 10. maj Pædagogisk leder til ny integreret institution Vi er i gang med at etablere en ny integreret 0-6 års institution i Beder. Som vores nye pædagogiske leder vil du derfor stå i spidsen for at fusionere vore to nuværende afdelinger, Børnehaven Bekkasinen og Vuggestuen Bymosen. Ansøgningsfrist: 17.maj NYT OM NAVNE Ny indskolingsleder ved Engdalskolen Ny pædagogisk leder på Samsøgades Skole Marianne Basthom Schmidt tiltræder den 1. maj 2015 en nyoprettet stilling som indskolingsleder ved Engdalskolen. Marianne kommer fra en stilling som konstitueret viceskoleleder ved Rytterskolen i Randers. Marianne har tidligere arbejdet som SFO-leder ved samme skole efter en længere periode som skolekonsulent i samme kommune. Marianne er 46 år og bosat sammen med sin familie i Randers. 1. maj har Ture Schmelling første arbejdsdag som pædagogisk leder på Samsøgades Skole. Ture har siden 2003 arbejdet som pædagog i Rosenvangskolens SFO, hvor han i mange år også var arbejdsmiljørepræsentant. Sideløbende har han taget en diplomuddannelse i ledelse fra Via University College. Ture er 37 år og bor med kone og to børn i Holme.

7 7 NYHEDSNOTER KORT NYT APV er APV-år. Det betyder, at vi skal have gennemført ArbejdsPladsVurdering på Børn og Unges arbejdspladser. APV en skal gennemføres til efteråret. Børn og Unges arbejdspladser er arbejdsmiljøcertificerede. En forudsætning for det er, at den lokale ledelse og arbejdsmiljøgruppen tager hånd om arbejdsmiljøarbejdet, og at de arbejder målrettet, strategisk og forebyggende for løbende at sikre et godt arbejdsmiljø. Som en del af arbejdet med arbejdsmiljøet har Børn og Unges HMU besluttet, at vi hvert andet år skal gennemføre APV på Børn og Unges arbejdspladser. Det betyder, at vi skal lave APV i efteråret APV en sikrer værdifuld information ved at klarlægge, hvad der rører sig på jeres arbejdspladser. Den afklarer, om arbejdsmiljøgruppen har fokus på: De væsentligste arbejdsmiljøforhold Om arbejdsmiljøindsatserne har den ønskede effekt Om der er behov for justeringer i arbejdsmiljøarbejde. APV en er dermed et værdifuldt indspark i jeres arbejdsmiljøgruppes arbejde og et pejlemærke i arbejdet med arbejdsmiljøledelse. APV 2015 har det samme grundkoncept som APV erne i 2009, 2011 og 2013 og vil derfor være genkendelig på mange punkter. APV en består som sædvanligt af to dele: En del, som fokuserer på det fysiske arbejdsmiljø og en del, som fokuserer på det psykiske arbejdsmiljø (trivselsundersøgelsen). Trivselsundersøgelsen gennemføres i slutningen af oktober 2015 med elektroniske spørgeskemaer til alle. Alle arbejdspladser får i begyndelsen af december adgang til deres rapporter. Der er metodefrihed på den fysiske APV. Både den fysiske- og den psykiske del skal fortsat dokumenteres i arbejdsmiljødatabasen i LIS. Kontakt APV-hotline, Betina Holk Mail: Tlf.: arbejdspladsvurdering Søndervangskolen bedst til råd om kost Børn- og Ungebyrådet har tidligere ytret ønske om større fokus på sund skolemad i de århusianske folkeskolers kantiner. Derfor afholdt Børn og Unge i februar og marts en kampagne, hvor skoler kunne give deres bud på, hvordan man bedst udbreder viden om de 10 kostråd. Dommerkomitéen Emil Lassen, Christian Hansen og Konsulent Ann Iversen valgte enstemmigt Søndervangskolen som vindere. Skolen vandt en pengepræmie på kr., som er øremærket tiltag, der understøtter det videre lokale arbejde med sund skolemad. Læs mere om kampagnen og se alle video-bidragene på BUportalen og på BUnyt App. Gratis cykeltjek fredag d. 24. april Få Gratis Cykelservice på Grøndalsvej og ved Jægergården - på fredag den 24. april. Husk samtidig, at fredag er sidste frist for tilmelding til Vi cykler til Arbejde. Det sker på fredag: Sidste frist for at melde hold til årets Vi cykler til Arbejde. Gratis Cykelservice Klokken på Grøndalsvej Klokken på Jægergården i Jægergårdsgade. Der bliver mulighed for at få et par gode råd at tage med hjem på weekend. Ved Gratis Cykelservice kan du få gennemgået, smurt og tunet din cykel samt evt. vejledning om rutevalg samt vedligehold og cykelkøb. Læs mere om tilmelding til Vi cykler til Arbejde på BUportalen. DHL-stafet 2015 Husk at der er tilmeldingsfrist nu på mandag den 27. april, hvis I vil være sikre på at få fingrene i den flotte DHL-trøje. På BUportalen finder I vejledning og link til tilmelding. Der er også en størelsesguide, som I kan gå ud fra, når I skal vælge størrelse på trøjerne. Den endelige tilmeldingsfrist er den 15. juni.

8 8 NYHEDSNOTER LEDELSE LOKE fakta og faser Måske har du fået en introduktion til LOKE. Måske har du blot hørt navnet. LOKE er Børn og Unges nye kompetenceudviklingsprogram for ledelser i alle aarhusianske skoler, dagtilbud og FU. Her kan du læse om LOKE. LOKE er et sammenhængende og fælles ledelsesudviklingsprogram, som i første runde er målrettet ledelsesteamet på skolerne. Uddannelsen bygger på aktionslæring og skal understøtte skoleledelserne i deres arbejde med skolereformen. Hvis du vil vide mere om uddannelseselementerne i LOKE, så læs med nedenfor. Ét fælles og tre differentierede spor i uddannelsen Uddannelsesprogrammet består af ét fælles spor samt tre spor for henholdsvis ledelsesteamet, skolelederne og områdechefer. Det fælles spor starter med LOKE UNI, som er obligatorisk for alle deltagere. LOKE UNI kan for eksempel bestå af artikler, et fyraftensmøde eller videoklip af eksperter. Formålet med LOKE UNI er at danne et fælles videngrundlag på de udvalgte temaer forud for workshoppen. Temaerne i de fire faser: Datainformeret ledelse Praksisnær ledelse Team og team ledelse Feedback og sparring egen praksis og opsætte lokale mål, så alle oplever læringsprogression i forhold til de mål, man har sat sig. En workshop følges altid af sparring mellem skoleleder og en intern HRKT-konsulent samt et teammøde i skoleledelsen med skolelederen for bordenden. Den interne konsulent understøtter skolelederen med facilitering, sparring og coaching i forhold til ledelsesteamet. Sparringsnetværk for skoleledere Alle skoleledere bliver en del af et sparringsnetværk på tværs af de to områ- Fakta: Temaerne i skoleledelsernes uddannelsesprogram er valgt i samarbejde med Skolelederforeningen, interne konsulenter fra Fælles Funktioner og Implement, som er leverandør af uddannelsen. Primo maj vil I få tilsendt information om LOKE UNI, som er materiale til jeres forberedelse forud for den første workshop Følg med på aarhus.dk/loke eller på BUportalen under Ledelse der, der følges ad under forløbet. Disse netværk mødes én gang i hver fase. Formålet er at skabe et rum for refleksion, erfaringsdeling og læring til skolelederne, så de skaber maksimal udvikling og effekt gennem LOKE. Netværket faciliteres af en HRKT-konsulent. På nogle af de forskellige workshops kan administrative ledere, SFO-ledere og pædagogiske ledere også sparre og videndele med andre ledere med samme funktion.det sidste uddannelseselement er ledelsessparring mellem områdechef og skoleleder. Sparringen foregår fortrinsvist i eksisterende mødefora. Områdecheferne også på forløb Sideløbende med skoleledelserne har områdecheferne et tilsvarende udviklingsforløb med fokus på udvikling af samarbejde og deres rolle i at understøtte skolelederne i uddannelsesforløbet. Uddannelsen er opbygget med mulighed for at justere hver fase og tage højde for ny viden og lokale behov. Tidsramme Uddannelsesprogrammet for skoleledelserne løber frem til august Her samles der op på den viden, der er generet undervejs. Samtidig gives stafetten videre til dagtilbuddene og FU-området. Alle temaer er valgt ud fra skolernes aktuelle udfordringer med folkeskolereformen og arbejdet med at udvikle ledelse af læring i en målstyret folkeskole. Workshops og sparring I hver af forløbets fire faser afholdes en workshop. Her følges ledelselsesteam fra to områder ad, for at understøtte videndeling og sparring på tværs. På workshoppen vil ledelsesteamet arbejde med at udvikle Kontakt: Ann Brix Bjerregaard: Mail: - Sanna Lassen: Mail:

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014. APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014. Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 2 august 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 Lokale spørgsmål indberettes i perioden 22. august

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder.

Til august vil LOKE programmet blive præsenteret for dagtilbudslederne på områdeledermøder/monofaglige møder. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE Dagtilbud. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne.

Læs mere

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn

Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn STRATEGI FOR LÆRING OG UDVIKLING Professionel pædagogisk kommunikation - mellem medarbejder og barn Vi ønsker en løbende udvikling af vores daglige udviklingsproces, der sikrer, at den nye viden bliver

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder:

Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Læringsplatform Aarhus Kommune - Pædagogisk personale, hvor er vi nu? I spørgeskemaet skal du besvare spørgsmål indenfor følgende områder: Forventninger til læringsplatformen Tekniske IT-kompetencer IT-didaktiske

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen

Job- og Kravprofil. Skoleder Havrehedskolen Job- og Kravprofil Skoleder Havrehedskolen Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3 Havrehedskolen... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaven... 5 Lederprofil...

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012

Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Indtryk, tanker, ideer og forslag fra temadagen De mange veje torsdag d. 23. Februar 2012 Baggrund Rådhushallen var torsdag d. 23. februar 9-15 rammen om den anden temadag for inklusionsvejledere. Første

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning

Fanø Skole. Indledning. Katalog. Skolepolitiske målsætninger Læsevejledning Indledning Fanø Skole Katalog. Skolepolitiske målsætninger 2016 Dette katalog henvender sig til dig, der til daglig udmønter de skolepolitiske målsætninger på Fanø Skole. Kataloget tager udgangspunkt i

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 3 september 2014 Indhold Informationsmøde om APV og trivselsundersøgelse den 23. september 2014 (sidste tilmelding i morgen d.

Læs mere

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august.

LOKE FU programmet vil blive præsenteret på informationsmøder ude i områderne i juni og august. 1 INTRODUKTION Kære LOKE deltager I denne præsentation finder du en beskrivelse af forløbsoversigten for LOKE FU. På de efterfølgende sider er der en mere uddybende beskrivelse af aktiviteterne. LOKE FU

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING

INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING Konference Odense den 18. november 2015 INNOVATION KREATIVITET og DIGITAL LÆRING 1.- 6. klasse Skoleudvikling og innovationskultur v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen vinder af Entrepreneurial

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø

VIRKSOMHEDSPLAN Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen. Danmarks bedste læringsmiljø VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Center for uddannelse og pædagogik Netværket BVI Børnehuset Langs Banen Virksomhedsplanen er udarbejdet i henhold til: Politisk og forvaltningsmæssige udvalgte indsatsområder BVI-netværkets

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE ARBEJDSMILJØKAMPAGNE GRATIS TILBUD TIL MED-UDVALG/TRIO OG LEDERE BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold BOUNCE 2017 fælles om robuste forandringer 3 Arbejdsmiljøkampagnens

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Bind 2: Implementering

Bind 2: Implementering Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 2: Implementering Billeder:Colourbox.dk 2 Forord Kvalitetsrapporten består af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser af kvaliteten i dagtilbud og skoler

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen

Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen Uddannelsesplan for 3. årgangs lærerstuderende på Tovshøjskolen 20016/20017 Tovshøjskolen som uddannelsessted Tovshøjskolen er en 42 år gammel skole, som ligger i Aarhus Vest. Skoledistriktet omfatter

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017

Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug marts 2017 Evaluering af individuelt sparringsforløb for skoleledere Ringsted Kommune aug. 2016 marts 2017 Ramme for forløbet: Forløbet skulle have startet før sommerferien 2016. Opstart blev udsat, da flere af skoleledernes

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Lokal udviklingsplan

Lokal udviklingsplan Lokal udviklingsplan 2015-2016 Strandvejen 96 8000 Aarhus C. Tlf. 86 14 09 95 post@solhjem-aarhus.dk www.solhjem-aarhus.dk 1 2 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 4 2.1 Politiske

Læs mere

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015

APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 APV Nyhedsbrev nr. 2 - juni 2015 INDHOLD Valg af leverandører til trivselsundersøgelsen 2015 Samme fælles spørgeskema som tidligere Mulighed for at tilføje lokale spørgsmål Sådan har andre brugt de lokale

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Udvikling af den lokale kompetenceplan

Udvikling af den lokale kompetenceplan Udvikling af den lokale kompetenceplan Strategisk kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere 25. Februar 2014, Nyborg Strand Indhold Odense Kommune Ved udviklingschef Lene Nygaard og konsulent Lene

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT

KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT KOMPETENCEHUSET HECKMANN ØNSKER, AT ALLE LÆRER MEST MULIGT VI TILBYDER RÅDGIVNING, KURSER OG STØRRE KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB MED FOKUS PÅ LÆRING OG LEDELSE Vi brænder for læring og kan omsætte den

Læs mere

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Beslutningsforslag Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Baggrund Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Baggrund Byrådet har netop

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere