Ledelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen"

Transkript

1 Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse Ledelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen EN PRAKTISK VEJLEDNING Sikkerhed og sundhed er godt for alle både for dig selv og for din arbejdsplads.

2 Europe Direct er en tjeneste, der kan hjælpe dig med at finde svar på dine spørgsmål om Den Europæiske Union Ring gratis på (*): (*) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til numre eller tager betaling for sådanne opkald. Der findes flere oplysninger om Den Europæiske Union på internettet ( Der findes katalogiseringsinformation i slutningen af denne publikation Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

3 Indholdsfortegnelse Forord 4 Indledning: Hvorfor er sikkerhed og sundhed så vigtigt? 6 Fordele ved god sikkerhed og sundhed 9 En ledelsestilgang til arbejdsmiljø 10 Selvevaluering af lederskab for arbejdsmiljø 16 Ressourcer og flere oplysninger 21 Om 22»I det 21. århundrede er ledelsens deltagelse i sikkerhed og sundhed afgørende for driften af enhver virksomhed.«eu-osha Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 3

4 Forord Alle typer europæiske virksomheder har skabt betydelige forbedringer inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i de seneste årtier. Sådanne forbedringer kan delvist tilskrives, at ledere anerkender, at det er vigtigt at indtage en aktiv lederrolle i sikkerheds- og sundhedsarbejdet ikke kun af juridiske og etiske grunde, men også af rent forretningsmæssige grunde. Denne lederskabsvejledning er en del af EU-OSHA s kampagne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø Christa Sedlatschek direktør, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Kampagnen som helhed fokuserer på, hvordan virksomheder, arbejdstagere og deres repræsentanter samt andre aktører kan samarbejde for at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Denne praktiske vejledning Ledelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er målrettet mod ledere, der ønsker at udvise lederskab på området for sikkerhed og sundhed. Den fremhæver det konstante behov for at forbedre sikkerheden og sundheden og den rolle, som ledere skal spille, hvis de ønsker at være på forkant. Et erhvervsliv, der trives, skaber arbejdspladser og velstand, og god ledelse af indsatsen for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er nøglen til dette. Sikre arbejdsvilkår er et vigtigt element for produktion af varer og levering af tjenester med fokus på kvalitet. En virksomheds succes afhænger af, at der løbes bevidste risici. Forebyggelse er den mest effektive tilgang til at afbøde disse risici og giver en virksomhed mulighed for at begrænse usikkerheden. Ved at evaluere risici og iværksætte hensigtsmæssige forebyggelsesforanstaltninger kan virksomheder forbedre deres produktivitet og dermed også deres fortjeneste. 4 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

5 Beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed er noget, vi i høj grad fokuserer på i BUSINESSEUROPE. Virksomhederne og arbejdsgiverne spiller en central rolle i samfundet, og vi distribuerer og formidler derfor denne vejledning meget bredt. Jeg er overbevist om, at den vil være nyttig i arbejdet med at forebygge sikkerhedsog sundhedsrisici på arbejdspladsen. Nutidens arbejdsgivere skal betragte arbejdsmiljøpolitikker som en del af den måde, de driver deres virksomheder på. Med denne fælles indsats opfordrer vi arbejdsgivere og ledere til at udnytte alle de muligheder, der findes, for effektivt at forebygge sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen. Philippe de Buck generaldirektør, BUSINESSEUROPE EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 5

6 Indledning: Hvorfor er sikkerhed og sundhed så vigtigt? Hvert år dør flere end mennesker i EU som følge af arbejdsbetingede ulykker. Det er meget vanskeligt at sætte tal på betydningen af arbejdsbetingede sygdomme for sundheden i EU, og der er ikke enighed om de tilgængelige data. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) anslår dog, at der hvert år dør mennesker i EU som følge af arbejdsbetingede sygdomme. Virksomheder i EU går hvert år glip af omkring 143 millioner arbejdsdage som følge af ulykker på arbejdspladsen ( 1 ). Der er forskellige overslag, men ulykkerne og helbredsproblemerne koster EU s økonomi mindst 490 mia. EUR om året. Foregribelse af risici, gennemførelse af effektive sikkerhedsforanstaltninger og omhyggelig opfølgning er afgørende for at reducere disse tal. Arbejdsmiljøsystemer er udformet til at identificere og minimere risici på arbejdspladsen. Effektiviteten af disse systemer påvirker også virksomhedens resultater negativt, hvis systemerne er besværlige eller bureaukratiske, og positivt, hvis de er veltilrettelagte og fungerer effektivt. For at få en positiv indvirkning skal arbejdsmiljøsystemerne fungere effektivt i harmoni med og ikke i strid med den overordnede ledelse af virksomheden og opfyldelsen af produktionsmål og tidsfrister. Det lønner sig derfor at huske, at arbejdsgiverne har en juridisk (og moralsk) forpligtelse til at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed og til at høre arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter, så de får mulighed for at deltage i drøftelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Ledelsens lederskab for sikkerhed og sundhed kan bidrage til dette.»det er bedre at forebygge end at helbrede.«( 1 ) Causes and circumstances of accidents at work in the EU ( 6 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

7 EU -OSH A/Ji /Jim mho lmes EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 7

8 Det er bedre at forebygge end at helbrede Forebyggelse er hjørnestenen i Europas tilgang til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. I praksis går dette ud på at analysere arbejdsgange for at identificere kort- og langsigtede risici og derefter træffe foranstaltninger for så vidt muligt at undgå dem eller afbøde dem. 8 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EU-OSHA/Er ic Despujols

9 Fordele ved god sikkerhed og sundhed Fokus på sikkerhed og sundhed giver muligheder for at øge virksomhedens effektivitet og samtidig beskytte arbejdstagerne. Disse blev analyseret i den nylige europæiske virksomhedsundersøgelse af nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER) ( 2 ). Fordelene kan bl.a. være: færre omkostninger og risici mindre medarbejderfravær og -udskiftning, færre ulykker og færre trusler om sagsanlæg øget kontinuitet i virksomheden, så der opnås øget produktivitet ved at undgå ulykker, produktionsstandsning og processvigt forbedret position og bedre omdømme blandt leverandører, kunder og andre partnere. EU -OSH A/Do minic Wigley EU-OSH A/Jim Holmes»Forebyggelse handler om risikostyring. Risici styres ved, at mennesker arbejder sammen.«( 2 ) EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 9

10 En ledelsestilgang til arbejdsmiljø Punkt 1: Effektivt og stærkt lederskab Lederskab er en forudsætning for succes. En forebyggende tilgang vil kun bære frugt, hvis den støttes af ledelsen. Et stærkt og synligt lederskab og engagerede ledere på alle niveauer kan angive retningen for og give input til denne forebyggende tilgang. Dette gør det tydeligt for alle, at sikkerhed og sundhed er strategiske spørgsmål inden for virksomheden. Ledelsen kan udvise lederskab, når det drejer sig om at forebygge sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen. Tre grundlæggende ledelsesprincipper er nøglen til at forbedre sikkerheden og sundheden. Det drejer sig om: effektivt og stærkt lederskab inddragelse og konstruktiv deltagelse af medarbejderne løbende vurdering og revurdering. Disse tre punkter beskrives nærmere nedenfor. is tock I praksis betyder det, at: ledelsen forpligter sig til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen som en af organisationens kerneværdier og formidler dette til medarbejderne lederne har et nøjagtigt billede af organisationens risikoprofil ledelsen viser et godt eksempel og udviser lederskabsintegritet ved f.eks. altid at overholde alle arbejdsmiljøregler de forskellige aktørers roller og ansvarsområder i forbindelse med forebyggelse og forvaltning af sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen defineres og planlægges klart og kontrolleres proaktivt arbejdsmiljø kan indgå i virksomhedens strategi for bæredygtighed og/eller socialt ansvar og kan fremhæves i hele forsyningskæden.»en forebyggende tilgang vil kun bære frugt, hvis den støttes af ledelsen. Et stærkt og synligt lederskab og engagerede ledere kan angive retningen for og give input til denne forebyggende tilgang«. 10 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

11 Praktiske eksempler på lederskab for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen: at besøge de enkelte arbejdsstationer for at tale med medarbejderne om eventuelle sikkerheds- og sundhedsproblemer (medarbejderne vil måske ikke kun identificere problemer, men også foreslå løsninger) at tage et personligt ansvar og vise, at du er interesseret at gå foran med et godt eksempel så vidt muligt at stille ressourcer og tid til rådighed. EU -OSHA/Ji im mholm lmes EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 11

12 Eksempel på god praksis Olieraffinaderi, Belgien Olieraffinaderiet Total i Antwerpen hyrede entreprenøren SPIE Belgium til at hjælpe med vedligeholdelsen af rørledninger og maskiner. Det viste sig hurtigt, at de havde forskellige virksomheds- og sikkerhedskulturer, der skulle tilpasses hinanden, hvis antallet af ulykker og sygefraværsprocenten skulle reduceres betydeligt. Efter en intensiv indsats fik virksomhederne afhjulpet de organisatoriske forskelle og kunne derefter fokusere på medarbejdernes adfærd på arbejdspladsen. Medarbejderne blev opfordret til at arbejde ansvarsbevidst og selvstændigt, og de fik f.eks. undervisning i, hvordan de gennemfører en risikovurdering, inden de begynder på en ny opgave. Tilpasningen af virksomhedskulturer blev opnået gennem intens og generelt uformel høring. Disse forbedringer resulterede i nul ulykker, da først de to virksomheder var nået til enighed om»bedste praksis«. Succesfaktorer Det var kun muligt at tilpasse de to virksomheders sikkerhedskulturer gennem åben kommunikation, godt lederskab, aktiv inddragelse af medarbejderne og forebyggelsesteamenes innovative tilgang. Den øverste ledelses deltagelse viste medarbejderne den betydning, der blev tillagt sikkerhed og sundhed i virksomheden. Centrale elementer i denne proces var: nyhedsbreve og informationsstyring sikkerhedsgennemgange værktøjsmøder (korte præsentationer af særlige sikkerheds- og sundhedsforhold for medarbejderne) ekstensive kurser. 12 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

13 Punkt 2: Inddragelse og konstruktiv deltagelse af medarbejderne Tovejsprocessen for inddragelse og konstruktiv deltagelse af medarbejderne er vigtig for gennemførelsen af ledelsesinitiativer. I henhold til EU-lovgivningen skal arbejdsgiverne høre arbejdstagerne om sikkerhed og sundhed. Dette omfatter udlevering af information, instruktioner og uddannelse og aktiv høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter. Afhængigt af de nationale krav skal arbejdsgiverne evt. oprette arbejdsmiljøudvalg og udpege en medarbejderrepræsentant. Arbejdstagernes deltagelse hjælper med at skabe en dialogorienteret kultur. Arbejdstagere og deres repræsentanter opfordres til at deltage i beslutninger vedrørende sikkerhed og sundhed. Nogle arbejdsgivere har indset fordelene ved at gå videre end disse lovbestemte forpligtelser. De opfordrer til aktiv deltagelse i sikkerheds- og sundhedsarbejdet i det daglige og inddrager arbejdstagerne i yderligere fora, f.eks. arbejdsgrupper for specifikke emner. Effektiv kommunikation i opadgående retning er nøglen der lyttes til arbejdstagerne, og der handles efter det, de siger. Det er lige så vigtigt, at arbejdstagerne påtager sig deres ansvar for at følge arbejdsmiljøreglerne på arbejdspladsen, og at de samarbejder med ledelsen på en konstruktiv og hjælpsom måde. Denne tovejsproces skaber en kultur, hvor forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er baseret på samarbejde, tillid og fælles problemløsning. Når der er skabt en sådan kultur, kan den medvirke til forbedringer af sikkerheden og sundheden. Direkte medarbejderdeltagelse bør ikke ses som et alternativ til et system baseret på medarbejderrepræsentanter. Dette er to forskellige veje, der kan bruges effektivt, afhængigt af de nationale rammer og de særlige forhold på arbejdspladsen. Fordelene ved denne samarbejdsbaserede kultur kan omfatte færre arbejdsulykker, omkostningseffektive løsninger og en mere produktiv arbejdsstyrke. Dette kan igen føre til lavere fravær og bedre styring af risici på arbejdspladsen. Input fra medarbejderne er især vigtig ved: risikovurdering udvikling af politikker og foranstaltninger tilkendegivelse af relevante observationer under uddannelse og gennemførelse.»arbejdstagernes deltagelse hjælper med at skabe en dialogorienteret kultur. Arbejdstagere og deres repræsentanter opfordres til at deltage i beslutninger vedrørende sikkerhed og sundhed.«eu-osha Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 13

14 Eksempel på god praksis Strategi for forebyggelse af nål i fingerskader i tekstilvirksomhed Ledelsen og fagforeningerne på en britisk tekstilvirksomhed drøftede, hvordan de kunne reducere de mange nål i finger-skader blandt syerskerne, idet de almindelige beskyttelsesskærme på maskinerne ikke beskyttede dem fuldt ud. Et lille team, som bl.a. bestod af to syersker, blev oprettet i en afdeling og blev anmodet om at udforme en særlig beskyttelsesskærm, som alle kunne arbejde med. Lokale syersker blev derfor inddraget i testen af de nye prototyper. De steder, hvor skærmen blev monteret, opstod der ikke flere nål i fingerskader. Ud over en positiv indvirkning på arbejdstagerne sikrede dette fælles projekt også økonomiske fordele for virksomheden, idet arbejdsgiverens udgifter til erstatning og forsikringspræmier også blev reduceret. Punkt 3: Løbende vurdering og revurdering Kontrol og rapportering er vigtige redskaber for at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Ledelsessystemer, der omfatter specifikke (f.eks. hændelsesbaserede) og rutinemæssige rapporter om effektiviteten af arbejdsmiljøpolitikker, som udleveres til bestyrelsesmedlemmerne, kan bruges til at udpege problematiske forhold, fremhæve problemer og i sidste ende forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen. Et godt system til vurdering og revurdering omfatter bl.a.: procedurer til rapportering af alvorlige sikkerheds- og sundhedssvigt til bestyrelsen og ejerne så hurtigt som muligt systemer til registrering og rapportering af nøjagtige og aktuelle hændelsesdata, f.eks. ulykkes- og sygefraværsprocenter ordninger for indhentning og inddragelse af arbejdstagernes synspunkter og erfaringer periodiske rapporter om indvirkningen af forebyggende programmer, som f.eks. uddannelsesog vedligeholdelsesprogrammer, på arbejdsmiljøet regelmæssig revision af effektiviteten af risikokontrol og -styring vurderinger af den indvirkning, som ændringer, som f.eks. indførelse af nye arbejdsprocesser, procedurer eller produkter, har på arbejdsmiljøet effektive procedurer for gennemførelse af nye og ændrede lovbestemte krav. 14 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

15 Eksempel på god praksis Finjustering af vurderings- og revurderingsprocedurer efter ulykke i kornmølleindustrien i Italien Tre medarbejdere blev kvæstet i en ulykke, der indtraf under rutinemæssig vedligeholdelse af en melkværn. Under den indledende inspektion blev det konstateret, at sikkerhedsprocedurerne var blevet fulgt, og at udstyret ikke var fejlbehæftet. Det drejede sig om et problem med kværnens konstruktion. Anlægget var ejet af en fransk kornmøllekoncern, som havde 160 ansatte i den italienske provins Siena. Arbejdsgiveren besluttede at føre undersøgelserne videre med hjælp fra forskellige aktører, f.eks. ledelsen, specialiserede arbejdsmiljørepræsentanter for arbejdstagerne, arbejdsmiljømyndighederne og medarbejdere fra den regionale sygesikring. Medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøudvalget, arbejdstagere og tilsynsførende personale hjalp med at afdække de bagvedliggende årsager til ulykken. Denne deltagelsesbaserede tilgang var baseret på interview med maskinoperatører og deres forslag til forbedring af konstruktionen. Den samlede undersøgelse viste, at konstruktionen af temperaturkontrollen skulle forbedres. Analysen viste også, at ulykken til dels opstod som følge af underbemanding, og den afslørede, at der var behov for uddannelse. Efter undersøgelsen iværksatte det italienske beskæftigelsesministerium en proces, der har til formål at afsløre og udpege manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder. EU-OSH A/Jim Holmes Fo tolia/r Ri char d Villal on»kontrol og rapportering er vigtige redskaber til at forbedre sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen.«eu-osha Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 15

16 Selvevaluering af lederskab for arbejdsmiljø Ligesom man ikke kan opbygge en virksomhed på én dag, kræver det også en indsats over lang tid at udvikle en sund forebyggelsespolitik. En god start er at fastlægge status quo for forebyggelse i virksomheden. Dette værktøj til selvvurdering sætter dig i stand til at indsamle de nødvendige oplysninger og få overblik over mulighederne for at forbedre situationen. Hvordan fungerer det? Under evalueringen fremhæves en række aspekter af virksomhedens tilgang til sikkerhed og sundhed: forebyggelsespolitik lederskab forebyggelsesværktøjer oplysning, uddannelse og høring. Hvem skal gøre det? Det anbefales, at evalueringen foretages af den øverste ledelse. Evalueringen kan gennemføres af flere personer. I det tilfælde fås det endelige resultat ved at beregne gennemsnittet eller efter en drøftelse, hvor den beskrivelse, der bedst svarer til situationen i virksomheden, vælges. Hvordan forbedres situationen? Resultatet giver en idé om niveauet af forebyggelse. Værktøjet giver dig også inspiration og konkrete muligheder for forbedring, hvis du undersøger de beskrivelser, der fører til et bedre resultat. For hvert af disse aspekter gennemgås tre elementer i værktøjet. For hvert element skal du anslå resultatniveauet i din virksomhed ud fra de fire beskrivelser. Angiv for hvert element, hvilken beskrivelse (A, B, C eller D) der bedst svarer til situationen i din virksomhed. Det endelige resultat beregnes ved hjælp af matricen.»de virksomheder, der fremover vil se de mest vellykkede resultater, er dem, der har haft visionen og været fremsynede nok til at investere i innovation og i arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.«16 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

17 A B C D Forebyggelsespolitik Mål for forebyggelsespolitik Der er ikke fastlagt mål for sikkerhed og sundhed. Der er fastlagt generelle mål for sikkerhed og sundhed. Der er fastlagt specifikke mål for sikkerhed og sundhed, som revideres lejlighedsvis. Specifikke sikkerheds- og sundhedsindikatorer måles, og politikken tilpasses i overensstemmelse hermed for at sikre løbende forbedring. Politikerklæring Der er ingen erklæring om politikken for sikkerhed og sundhed. Der er en generel erklæring om politikken for sikkerhed og sundhed. En klar erklæring om politikken tilkendegiver, at virksomhedens engagement er fastlagt. En klar erklæring om politikken, som viser virksomhedens engagement, formidles til medarbejdere og kunder. Handlingsplaner Der iværksættes lejlighedsvis sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger (efter ulykker, inspektionsbesøg osv.). Der planlægges visse foranstaltninger på sikkerheds- og sundhedsområdet baseret på en global evaluering af virksomhedens aktiviteter. Der er fastlagt en sikkerheds- og sundhedshandlingsplan (med tidsplan, ansvarsfordeling og ressourcer) baseret på en risikovurdering. Der er fastlagt en sikkerhedsog sundhedshandlingsplan (med tidsplan, ansvarsfordeling og ressourcer) baseret på en dybdegående risikovurdering, og planen revideres og tilpasses regelmæssigt. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 17

18 A B C D Lederskab Lederskab Ingen udviser lederskab i forbindelse med forebyggelse, fordi det antages, at den enkelte selv kender betydningen heraf. Virksomhedens arbejdsmiljøekspert udviser lederskab i forbindelse med forebyggelse. Han/ hun viser politikken ved at udvise et godt eksempel. Ledelsen udviser lederskab i forbindelse med forebyggelse. Dette fremgår klart af politikerklæringen. Ledelsen går forrest med et godt eksempel og udviser lederskab i forbindelse med forebyggelse. Ansvarsfordeling Ingen i organisationen har udtrykkeligt ansvar for sikkerhed og sundhed. Ansvaret for sikkerhed og sundhed er uddelegeret til virksomhedens arbejdsmiljøekspert. Virksomhedens arbejdsmiljøekspert er sammen med linjeledelsen ansvarlig for sikkerheds- og sundhedspolitikken. Linjeledelsen er ansvarlig for at omsætte sikkerheds- og sundhedspolitikken til praksis. Ledelse Sikkerheds- og sundhedsspørgsmål drøftes næsten aldrig på ledelses- og/eller bestyrelsesmøder, og de indgår ikke som kriterier ved evalueringen af ledelsens resultater. Sikkerheds- og sundhedsspørgsmål drøftes kun på ledelses- og/ eller bestyrelsesmøder efter alvorlige ulykker, og i det tilfælde indgår de som kriterier ved evalueringen af ledelsens resultater. Sikkerheds- og sundhedsspørgsmål er som standard et punkt på dagsordenen for ledelsesog/eller bestyrelsesmøder, og de drøftes efter behov. De indgår som kriterier ved evalueringen af ledelsens resultater. Sikkerheds- og sundhedsspørgsmål er som standard et punkt på dagsordenen for ledelses- og/ eller bestyrelsesmøder, herunder opfølgning og kommunikation. De indgår som væsentlige kriterier ved evalueringen af ledelsens resultater. 18 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

19 A B C D Forebyggelsesværktøjer Risikovurdering Efter en alvorlig ulykke vurderes de risici, der er forbundet med virksomhedernes aktiviteter. Virksomhedens arbejdsmiljøekspert har et nøjagtigt billede af organisationens risikoprofil. Lederne har et nøjagtigt billede af organisationens risikoprofil. Alle sikkerheds- og sundhedsrisici vurderes og dokumenteres, og de evalueres og revideres regelmæssigt. Alle medarbejdere informeres og instrueres efter behov. Arbejdspladskontrol Der foretages ingen arbejdspladskontrol, fordi der er tilstrækkelige instruktioner og procedurer til at garantere sikkerheden og sundheden. Virksomhedens arbejdsmiljøekspert foretager lejlighedsvis arbejdspladskontrol for at evaluere sikkerheds- og sundhedssituationen i selve virksomheden. Virksomhedens arbejdsmiljøekspert foretager regelmæssigt arbejdspladskontrol sammen med linjechefen for den pågældende afdeling/ arbejdsplads. Arbejdspladskontrol gennemføres regelmæssigt af ledelsen, og hensigtsmæssige foranstaltninger iværksættes for at afhjælpe enhver manglende overensstemmelse. Indkøb (tjenester, leverandører og produkter) Ved indkøb tages der hensyn til flere aspekter, f.eks. pris og effektivitet. Sikkerhedsog sundhedskriterier betragtes ikke som et særligt aspekt. Ved indkøb tages der hensyn til flere aspekter, f.eks. pris og effektivitet. Sikkerhedsog sundhedskriterier inddrages ved indkøb af»farlige«maskiner. Ved indkøb af udstyr, varer og tjenester inddrages specifikke sikkerheds- og sundhedskriterier. Ved indkøb af udstyr, varer og tjenester inddrages specifikke sikkerheds- og sundhedskriterier, som kontrolleres ved modtagelse og inden ibrugtagning. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 19

20 A B C D Oplysning, uddannelse og høring Arbejdsintroduktion og -anvisninger Nye medarbejdere (herunder vikarer og lærlinge) sættes direkte i arbejde. De modtager oplysninger og anvisninger, når der er tid til det. Nye medarbejdere (herunder vikarer og lærlinge) sættes i arbejde, når de har modtaget skriftlige jobanvisninger. Inden nye medarbejdere (herunder vikarer og lærlinge) sættes i arbejde, modtager de alle nødvendige oplysninger og anvisninger. Inden nye medarbejdere (herunder vikarer og lærlinge) sættes i arbejde, modtager de alle nødvendige oplysninger og anvisninger, og det kontrolleres, at de har forstået dem. Uddannelse Personalet og ledelsen modtager ingen uddannelse i sikkerhed og sundhed. De lærer af erfaring. Arbejdstagerne modtager specifik jobrelateret uddannelse i sikkerhed og sundhed. Arbejdstagerne og ledelsen modtager specifik jobrelateret uddannelse i sikkerhed og sundhed. Alle i virksomheden lige fra arbejdstagerne til ledelsen modtager nødvendig uddannelse i sikkerhed og sundhed, som ajourføres regelmæssigt. Høring Virksomhedens arbejdsmiljøekspert fastlægger forebyggelsespolitikken og formidler den til ledelsen Ledelsen fastlægger forebyggelsespolitikken. Resultatet formidles til medarbejderne. Ledelsen fastlægger forebyggelsespolitikken efter høring af medarbejderne (repræsentanter). Ledelsen deltager i en løbende dialog med medarbejderne (repræsentanter) om alle spørgsmål vedrørende arbejdsmiljø. Dit resultat Dit resultat Beregn dit resultat ud fra resultattavlen nedenfor. Antal A er = x 1 = Antal B er = x 3 = Antal C er = x 5 = Antal D er = x 7 = I alt = 61 og derover: Politikken for forebyggelse i din virksomhed er på et forholdsvis højt niveau. Fortsæt på denne måde : Du lægger vægt på forebyggelse, men indsatsen kan forbedres på flere områder : Forebyggelse i din virksomhed er stadig i støbeskeen. Gør dig straks klar til at iværksætte flere forebyggelsesforanstaltninger. 20 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

21 Ressourcer og flere oplysninger Der er oprettet et særligt afsnit på webstedet for kampagnen om et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor lederne kan finde yderligere oplysninger og vejledning. Det indeholder link til forskellige publikationer og websteder samt onlineversioner af denne vejledning, som kan downloades. Disse oplysninger er tilgængelige på 24 sprog på Du kan få flere oplysninger hos følgende organisationer: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) Worker representation and consultation on health and safety an analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) Management of occupational safety and health an analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) Psychosocial risk management an analysis of the findings of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) Management of psychosocial risks in European enterprises: an exploration of drivers, barriers and needs on the basis of ESENER survey findings EU -OSH A/Ji m Ho lmes istock BUSINESSEUROPE Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) ILO Safework systemer til forvaltning af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 21

22 Om Kampagnen om et sikkert og sundt arbejdsmiljø koordineres af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og dets partnere i mere end 30 lande og støtter et bredt udvalg af aktiviteter på nationalt og europæisk plan. Kampagnen for med fokus på»samarbejde om forebyggelse«øger bevidstheden om vigtigheden af lederskab for sikkerhed og sundhed og medarbejderdeltagelse for at forebygge arbejdsbetingede ulykker og sygdomme. Vigtige datoer Kampagnens start: 18. april 2012 Den Europæiske Arbejdsmiljøuge: oktober 2012 og 2013 Prisuddelingen for god praksis: april 2013 Kampagnens afslutningsarrangement: november Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) bidrager til at gøre Europa til et mere sikkert, sundt og produktivt sted at arbejde. Agenturet indsamler, udarbejder og formidler pålidelige, afbalancerede og upartiske oplysninger om arbejdsmiljøet og tilrettelægger tværeuropæiske informationskampagner. Agenturet blev nedsat af Den Europæiske Union i 1996 og har hjemsted i Bilbao i Spanien. Det samler repræsentanter fra Europa-Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt førende eksperter i alle medlemsstaterne i EU-27 og i andre lande. De 41 medlemmer af BUSINESSEUROPE er centrale industri- og arbejdstagersammenslutninger fra 35 lande, som samarbejder for at skabe vækst og konkurrencedygtighed i Europa. BUSINESSEUROPE repræsenterer små, mellemstore og store virksomheder. BUSINESSEUROPE spiller en afgørende rolle i Europa som den vigtigste horisontale erhvervsorganisation på EU-plan. Gennem sine 41 medlemssammenslutninger repræsenterer BUSINESSEUROPE 20 millioner virksomheder. Organisationens hovedopgave er at sikre, at virksomheders interesser repræsenteres og forsvares over for de europæiske institutioner primært med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencedygtighed. BUSINESSEUROPE deltager i den europæiske arbejdsmarkedsdialog for at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked. 22 EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

23 Ledelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen en praktisk vejledning Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor s. 17,6 x 25 cm ISBN doi: /33810 Koncept og design: Kris Kras Design, Nederlandene Fotografierne er taget i Det Forenede Kongerige hos Baxter Healthcare, Ideal Standard, Pirelli Tyres og Toyota Material Handling. Vi takker alle vores samarbejdspartnere for deres store støtte. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse. EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 23

24 Ledelse af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen en praktisk vejledning TE DA-C Sikre og sunde arbejdspladser hjælper virksomheder og organisationer med at få succes og vokse og gavner også det bredere samfund. Denne vejledning giver virksomhedsledere praktiske oplysninger om, hvordan sikkerhed og sundhed kan forbedres gennem effektivt lederskab, medarbejderdeltagelse og løbende vurdering og revurdering, så virksomheder og organisationer bliver sikre og sunde for alle. En forhåndstest giver en idé om status quo for forebyggelse i en virksomhed og giver idéer til forbedring. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Gran Vía 33, Bilbao, SPANIEN Tlf Fax E-post: Internet: BUSINESSEUROPE Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan Bruxelles/Brussel BELGIEN Tlf Fax E-post: Internet: ISBN EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Indkaldelse af ansøgninger

Prisuddeling for god praksis på arbejdsmiljøområdet. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre. Indkaldelse af ansøgninger Sikkerhed og sundhed er godt for alle både for dig og for arbejdspladsen. Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre Fremme et bæredygtigt arbejdsliv #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu Prisuddeling

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12354/15 SOC 539 EMPL 354 SAN 297 FØLGESKRIVELSE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) EPSCO-Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Sammendrag Årsberetning 2014. Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads.

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Sammendrag Årsberetning 2014. Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Sammendrag Årsberetning 2014 Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

De forretningsmæssige fordele ved sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Cost-benefit-analyse af interventioner i små og mellemstore virksomheder

De forretningsmæssige fordele ved sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Cost-benefit-analyse af interventioner i små og mellemstore virksomheder Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ISSN: 1831-9351 De forretningsmæssige fordele ved sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen - Cost-benefit-analyse af interventioner i små og mellemstore virksomheder Resumé

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Strategi for BFA Industri

Strategi for BFA Industri Strategi for BFA Industri 2017-2020 Arbejdsmiljø i industrien Materialer fra BFA Industri kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades på www.bfa-i.dk Denne strategi foreligger kun elektronisk.

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2017-2020 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne eller downloades

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 29.5.2015 2015/2107(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI))

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Vejledning til de tilsynsførende

Vejledning til de tilsynsførende Psychosocial Risk Assessments Vejledning til de tilsynsførende The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic 2012 With support from the European Union Før tilsynet Der skal vælges arbejdspladser

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ESENER-data om arbejdsmiljøledelse, medarbejderinddragelse og håndtering af psykosociale risici

ESENER-data om arbejdsmiljøledelse, medarbejderinddragelse og håndtering af psykosociale risici DA Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. ESENER-data om arbejdsmiljøledelse, medarbejderinddragelse og håndtering af psykosociale risici Sammendrag af fire analyserapporter

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse!

CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA The SafeWay Sikkerhedskultur nu med ledelse! CRECEA Konference, juni 2017 Henrik Elberg, arbejdsmiljøkonsulent og ingeniør INTRO FORUDSÆTNINGER CRECEA har arbejdet med sikkerhed og sikkerhedskultur

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet

»AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet »AMG - en værdifuld spiller i MED-samarbejdet Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog og chefkonsulent, Alectia Mail: Riho@alectia.com Mobil: 30 10 96 79 13.00 Velkommen, program Startøvelse:

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er en god forretning

Et godt arbejdsmiljø er en god forretning Et godt arbejdsmiljø er en god forretning Sammendrag af agenturets årsberetning for 2006 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Om Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur medvirker

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform

Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform Vurdering af den nye arbejdsmiljøreform og dens konsekvenser for det lokale arbejdsmiljøarbejde i virksomhederne Klaus T. Nielsen Arbejdslivsstudier Center for Arbejdsmiljø & Arbejdsliv RUC 7. marts 2011

Læs mere

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune

Organisering og styring af informationssikkerhed. I Odder Kommune Organisering og styring af informationssikkerhed I Odder Kommune Indhold Indledning...3 Organisationens kontekst (ISO kap. 4)...3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen (ISO kap. 5)...4 Risikovurdering

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere