CURRICULUM VITAE OG VIDENSKABELIGT ARBEJDE. KURT RASMUSSEN ledende overlæge, lektor, Ph.d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CURRICULUM VITAE OG VIDENSKABELIGT ARBEJDE. KURT RASMUSSEN ledende overlæge, lektor, Ph.d."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE OG VIDENSKABELIGT ARBEJDE KURT RASMUSSEN ledende overlæge, lektor, Ph.d. ADRESSE: Arbejde: Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej Herning Privat: Strandparken 25, 1. tv 8000 Århus

2 Personlige data og uddannelse Speciallæge Kurt Rasmussen Strandparken 25, 1.tv 8000 Århus CPR-nr.: mob Matematisk studentereksamen fra Rungsted Statsskole Lægevidenskabelig embedseksamen fra Aarhus Universitet, juni Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin Ph.d. i arbejdsmedicinsk epidemiologi, oktober Tidligere ansættelser Kliniske ansættelser på afdelinger i intern medicin, ortopædkirurgi, anæstesiologi og hudsygdomme. 3 år på Arbejdsmedicinsk klinik, Århus Kommunehospital. 1 år og 9 måneder, læge i Arbejdstilsynet. 3½ år som forskningsmedarbejder Institut for Epidemiologi og Socialmedicin, Aarhus Universitet. Nuværende ansættelser Ledende overlæge Lektor i arbejdsmedicin Arbejdsmedicinsk klinik Regionshospitalet Herning siden Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet siden 1986 Censor i socialmedicin De Sundhedsvidenskabelige fakulteter og epidemiologi i Danmark siden 1992 Sagkyndig i Retslægerådet København siden

3 Andet Vejleder for 3 Ph.d. studerende og 1 MPH studerende. Bedømmelser af 1 Ph.d. afhandling. Ad hoc reviewer for Ugeskrift for Læger, Occup Environ Med., Contact Dermatitis, Scand J Public Health, Safety Science. Igangværende projekter 1. Arbejdsulykkesprojekter. Tre projekter om integreret ulykkesforebyggelse rettet mod både ledelse og medarbejdere i små, mellemstore og en stor industriel virksomhed indenfor træ- og metalindustri. Tre projekter om forebyggelse af arbejdsulykker i bygge-anlægssektoren. Internationalt review af litteraturen vedrørende interventionstudier til forebyggelse af arbejdsulykker. 2. Patientsikkerhed og arbejdsmiljø. En undersøgelse af sammenhængen mellem stress og utilsigtede hændelser / arbejdsulykker blandt læger og sygeplejersker på en akutafd. En række øvrige projekter under udførelse og planlægning. 3. Migrantarbejderes arbejdsmiljø. Tre projekter der belyser arbejdsmiljøforhold for polske migrantarbejdere i 4 brancher med en høj andel af migrantarbejdere, bygge-anlæg, slagteri, rengøring og gartneri og skovbrug. 4. Vestliv. En befolkningsundersøgelse af to hele fødselsårgang, alle 15-årige født i 1983 og 20-årige fra I alt ca personer som følges med samlede påvirkninger i livet og social ulighed, psykiske ressourcer og sygdomsudvikling med henblik på at studere årsagsveje. Kohorten har været fulgt med spørgeskemaundersøgelser og registerkoblinger siden Videnskabelige publikationer 1. Bjerre A, Rasmussen K. Kemiske stoffer i hverdagen - ethanolaminer. Ugeskr Læger 1984;146: Rasmussen K, Bjerre A, Petersen R, Sabroe S. Helbredsgener ved arbejde med klorerede opløsningsmidler i elektronikindustrien. Ugeskr Læger 1985;147: Rasmussen K, Sabroe S. Helbredsgener ved metalaffedtning med klorerede opløsningsmidler - en tværsnitsundersøgelse. Ugeskr Læger 1985;147: Rasmussen K, Sabroe S. Oversete arbejdskader blandt efterlønsmodtagere - en undersøgelse af 226 efterlønsmodtagere. Ugeskr Læger 1986;148: Sabroe S, Rasmussen K. Efterløn. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 1986; Rasmussen K, Sabroe S. Neuropsychological symptoms among metal workers exposed to halogenated hydrocarbons. Scand J Soc Med 1986; 14: Brogren CH, Christensen JM, Rasmussen K. Occupational exposure to chlorinated organic solvents and its effect on the renal excretion of N-acetyl-beta-Dglucosaminidase. Archives Toxicol 1986: supp. 9:

4 8. Brandt L, Kolstad H, Rasmussen K. Helbredsrisici ved kemisk tøjrensning. Ugeskr Læger 1987;149: Rasmussen K, Sabroe S, Madsen SV, Bach B. Arbejdsbetingede sygdomme hos langvarigt sygemeldte. Omfang og anmeldelser. Ugeskr Læger 1988;150: Christensen JM, Rasmussen K, Køppen B. An automatic headspace gaschromatographic method for the simultaneous determination of trichloroethylene and metabolites in blood and urine. J Chromatogr 1988;442: Rasmussen K, Jeppesen HJ, Arlien-Søborg P. Psychoorganic syndrome from exposure to fluorocarbone an occupational disease? Eur Neurol 1988;28: Rasmussen K, Sabroe S, Wohlert M, Ingerslev HJ, Kappel B, Nielsen J. A genotoxic study of metal workers exposed to trichloroethylene. Sperm parameters and chromosome aberrations in lymphocytes. Int Arch Occup Environ Health 1988; 60: Rasmussen K, Madsen JB, Thestrup-Petersen K. Plastsvejsning. Irritation og alergi. Ugeskr Læger 1988;150: Madsen JB, Rasmussen K, Thestrup-Petersen K. Nedbrydningsprodukter og helbredsforhold ved termisk plastforarbejdning. Ugeskr Læger 1988;150: Rasmussen K, Dahl R. Asthma bronkiale forårsaget af isocyanat i det interne/- eksterne miljø. Ugeskr Læger 1989;151: Rasmussen K, Sabroe S. Arbejdsbetingede sygdomme og anmeldelser. Ugeskr Læger 1989;151: Thestrup-Pedersen K, Madsen JB, Rasmussen K. Cumulative skin irritancy from heat-decomposed polyethylene plastic? In: Frosch PJ (ed.). Current topics in contact dermatitis. Springer Verlag, Berlin, 1989; p Jensen LD, Rasmussen K. Graviditet og arbejdsmiljø. Risikovurdering gennem 5 år på en arbejdsmedicinsk klinik. Ugeskr Læger 1990;152: Christensen JM, Rasmussen K. Danske arbejderes udsættelse for triklorethylen Ugeskr Læger 1990;152: Kolstad H, Brandt L, Rasmussen K. Klorerede opløsningsmidler og fosterskader. Spontane aborter, lav fødselsvægt og misdannelser blandt kvinder beskæftiget i kemiske tøjrenserier. Ugeskr Læger 1990;152: Rasmussen K, Lunde-Jensen P, Svane O. Helbredsovervågning på arbejdspladsen. Nyttevirkning og anvendelsesprincipper. Ugeskr Læger 1990:152: Rasmussen K, Gilkov T. Helbredsovervågning af blyeksponerede arbejdere i Århus amt. Ugeskr Læger 1991;153: Mortensen JT, Rasmussen K, Nielsen OF, Bælum J, Lander F, Viskum B. Er børns sundhed og sygdom ligeligt fordelt - en litteraturoversigt. Ugeskr Læger 1991;153:

5 24. Bælum J, Lander F, Viskum B, Mortensen JT, Rasmussen K, Nielsen O. Sociale og sundhedsmæssige uligheder i et område med almennyttigt boligbyggeri i Odense. Ugeskr Læger 1991; 153: Rasmussen K, Lunde-Jensen P, Svane O. Biological monitoring and medical screening in the workplace in the EEC countries. Int Arch Occup Environ 1991; 63: Hansen ON, Rasmussen K, Christiansen JM. Neuropsykologiske sequelae efter elulykker. Ugeskr Læger 1991;153: Christensen JM, Rasmussen K, Kjeldsen NJ. Vurdering af sundhedsrisiko i et arsen- og blyforurenet boligområde. Ugeskr Læger 1991; 153: Rasmussen K, Brogren CH, Sabroe S. Subclinical affection of liver and kidney function by solvent exposure. Int Arch Occup Environ Health 1993; 64: Rasmussen K, Sabroe S, Arlien-Søborg P. Clinical neurologic findings among metal degreasers exposed to chlorinated solvents. Acta Neurol Scand, l993; 87: Rasmussen K, Jeppesen HJ, Sabroe S. Solvent induced chronic thoxic encephalopathy. Am J Ind Med, 1993; 23: Rasmussen K, Jeppesen HJ, Sabroe S. Psychometric tests in assessment of brain function after solvent exposure. Am J Ind Med, 1993; 24: Nielsen M, Rasmussen K, Knudsen N, Thestrup-Pedersen K. Long-term nitrogen mustard treatment does not induce pulmonary fibrosis in patients. Acta Derm Venereol 1994;74: Dahl S, Mortensen JT, Rasmussen K. Ostepakkersyge. Ugeskr Læger, 1994;156: Thingsgård I, Rasmussen K. Vibrationsinducerede hvide tæer. Ugeskr Læger, 1994;156: Hansen ON. Rasmussen K. Ændret arbejdsorganisering indenfor tekstilindustrien. En model til omlægning af produktioner og til forebyggelse af arbejdsskader hos syersker. Nordisk psykologi, 1996; 47: Hansen ON, Rasmussen. Ændret arbejdsorganisering indenfor tekstilindustrien. Ledelse og Erhvervsøkonomi 1997; 2: Carstensen O, Lauritsen J, Rasmussen K. The West-Jutland Study on Prevention of Farm Accidents, phase one: Work specific factors identified in 257 agricultural accidents leading to severe injuries or death. J Agricult Safety 1995;1: Tilsted D, Hansen AM, Rasmussen K. Formaldehyd i arbejdsmiljøet - en mulig årsag til kemisk induceret artrit. Ugeskr Læger 1996; 158: Carstensen O, Lauritsen J, Rasmussen K. Landbrugsulykker i Ringkøbing Amt Ugeskr Læger

6 40. Glasscock D, Hansen ON, Rasmussen K, Carstensen O, Lauritsen J. The West- Jutland Study of Farm Accidents. A model for prevention. Safety Science 1997; 25: Hansen ON, Rasmussen K. Ændret arbejdsorganisering indenfor tekstilindustrien. Ledelse & Erhvervsøkonomi 1997; 2: Mortensen JT, Brønnum-Hansen H, Rasmussen K. Multiple sclerosis and organic solvents. Epidemiology 1998; 9: Kibsgård K, Andersen JH, Rasmussen K. Arbejdsmedicin i almen praksis. Ugeskr Læger 1998; Rasmussen K, Lauritsen JM, Hansen ON, Carstensen O. Posttraumatisk stress efter arbejds- ulykker. Ugeskr Læger 1999; 161: Carstensen O, Rasmussen K, Hansen ON, Lauritsen JM. Udvikling af posttraumatisk stress efter alvorlige arbejdsulykker. Ugeskr Læger 1999; 161: Carstensen O, Rasmussen K, Hansen ON. Posttraumatisk belastningstilstand som følge af arbejdsulykker. Ugeskr Læger 1999; 161: Carstensen O, Rasmussen K, Lauritsen JM. Arbejdsulykker i landbruget i Ringkjøbing Amt. Ugeskr Læger 1999; 161: Haahr JP, Rasmussen K, Dam L, Kåber K, Otkjær A. Epoxy - en gammel kending i nye klæ r. Ugeskr Læger 2000; 162: Kærgård A, Andersen JH, Rasmussen K, Mikkelsen S. Identification of neckshoulder disorders in a one year follow up study. Validation of a questionairebased method. Pain 2000; 86: Kærgård A, Hansen ÅM, Rasmussen K, Andersen JH. Association between plasma testosterone and Work-related neck and shoulder disorders in female workers. Scand J Work Environ Health 2000; 26(4): Rasmussen K, Carstensen O, Lauritsen JM. Incidence of occupational Injuries in Farm Residents during one year of weekly registration. Am J Ind Med 2000; 38: Kolstad H, Rasmussen K. Audiometri til forebyggelse af støjskader i arbejdsmiljøet. Ugeskr Læger, 2001;163: Rasmussen K, Carstensen O, Lauritsen JM, Glasscock D, Hansen ON. A randomized trial on the prevention of farm injuries. Scand J Work, Environment & Health, 2003; 29 (4): Pontén A, Carstensen O, Rasmussen K, Gruvberger B, Isakson M, Bruze M. Epoxy-based production of wind turbine rotor blades: Occupational dermatoses. Contact Dermatitis. 2004; 50: Pontén A, Carstensen O, Rasmussen K, Gruvberger B, Isakson M, Bruze M. Epoxy-based production of wind turbine rotor blads: Occupational Contact Allergies. Dermatitis. 2004;15:

7 56. Rasmussen K, Carstensen O, Glasscock D, Nielsen KJ, Hansen ON. Arbejdsulykker i Danmark forekomst og forebyggelse. Ugeskr Læger. 2004; 166: Carstensen O, Nielsen KJ, Glasscock D, Rasmussen K. Arbejdsulykker på Skibsværft. Ugeskr Læger. 2004; 166: Pontén A, Björk J, Carstensen O, Gruvberger B, Isaksson M, Rasmussen K, Bruze M. Associations between contact Allergy to Epoxy Resin and Fragrance Mix. Acta Derm Venerol 2004; 84: Madsen J, Sherson D, Kjøller H, Hansen I, Rasmussen K. Occupational asthma caused by sodium disulphide in Naorwegian lobster fishing. Occup Enriron Med 2004; 61: Rasmussen K, Carstensen O, Pontén A, Bruze M, Gruvberger B, Isakson M. Risk of contact dermatitis and allergy at a wind mill plant using epoxy based plastics. J Int Arch Environ Med. 2005; 78: Rasmussen K, Andersen JH. Predictors of outcome from a social rehabilitation program. J Occup Rehab. 2005; 15: Kærgaard A, Rasmussen K, Andersen J, Carstensen O, Haahr JP. Nyt om arbejdsskader. Månedsskrift praktisk lægegerning, 2005; 83: Andersen J, Rasmussen K. De praktiserende lægers rolle for positivt udfald af en revalideringsindsats. Månedsskrift praktisk lægegerning, 2006; 84: Rasmussen K, Glasscock D, Hansen ON, Carstensen O, Jepsen JF, Nielsen KN. Worker participation in change Processes in a Danish Industrial Setting. Am J Ind Med. 2006; 49: Glasscock D, Rasmussen, Carstensen O, Hansen ON. Psychosocial factors and safety behaviour as predictors of accidental work injuries in farming. Work & Stress, 2006; 20: Nielsen KJ, Carstensen O, Rasmussen K. The prevention of occupational injuries in two industrial plants using an incident reporting scheme. Journal of Safety Research 2006, 37; Carstensen O, Rasmussen K, Ponten A, Gruvberger B, Isaksson M, Bruze M. The validity of a questionnaire based epidemiological study of occupational dermatosis. Contact Dermatitis 2006; 55: Nielsen KJ, Rasmussen K, Glasscock D, Spangenberg S. Changes in safety climate and accidents at 2 identical manufacturing plants. Safety Science : Rasmussen K., Hansen CD., Nielsen KJ., Andersen JH. Incidence of work accidents among Danish adolescents and their association with work environment factors. Am J Ind Med, 2011, 54: Lander F, Rasmussen K, Mortensen JT. Social inequalities in childhood are predictors of unemployment in early adulthood. Dan Med J, 2012; 59:3: A

8 71. Hansen CD, Rasmussen K, Kyed M, Nielsen KN, Andersen JH. Psycical work environment factors and their association with health outcomes in Danish ambulance personnel a cross sectional study. Accepted BMC Public Health 2012, 12: Bierring K, Nielsen TT, Rasmussen K, Nieman T, Hjøllund HN. Predictors of return to work after percutaneous coronary intervention: The value of self-reported health compared to clinical measures. PLOS One, dec Nielsen KN, Rasmussen K, Pedersen AHM, Pape L, Mikkelsen KL. Work related stressors and the occurrence of adverse events in an emergency department. AM J Emerg Med, 2013, 31: Glasscock D, Rasmussen K, Hansen CD. Percieved stress amongst adolescents in Western Jutland: can negative life events and coping style help explain socioeconomic differences? BMC Public Health. 2013; 13: Nielsen ML, Dyreborg J, Kines P, Nielsen KJ, Rasmussen. Exploring and expanding the category of young workers according to situated ways of doing risk and safety a case study in retail industry. Nordic J Work Life Studies. 2013; 3: Lander F, Nielsen KN, Rasmussen K, Lauritsen JM. Patterns of work injuries cases admitted to emergency room treatment compared to cases reported to the Danish Work Environment Authority during Occup Environ Med, e pub ahead oct Rasmussen K, Nielsen KN, Pape L, Meldgård AH, Madsen MD, Mikkelsen KL. Work environment influences adverse events in an emergency department. Dan Med J, 2014, 61(5): A4812. Undervisningsmateriale 1. Foldspang A, Juul S, Rasmussen K, Rønne H, Sabroe S. Socialvæsen og sociallovgivning. 141 s., FADL's Forlag, København, Rasmussen K. Helbredsovervågning - fordele og ulemper. I. Andersen (red.). Basisbog i arbejdsmedicin, Arbejdstilsynet, København Bonde JP, Rasmussen K, Sigsgård T. Miljø- og arbejdsmedicin. 1. udg udgave 2003, 3. udgave september 2010, 295 s. FADL`s Forlag, København. Bogen er lærebogen på lægestudiet i Danmark. Rapporter 1. Andersen B, Mikkelsen AB, Kristensen F, Rasmussen K. Skæreolierapporten, 127 s, Modtryk, Århus, Rasmussen K et al. Bedriftssundhedstjeneste hvordan? 71 s, Modtryk, Århus

9 3. Mikkelsen AB, Petersen R, Rasmussen K, Sabroe S. Klorerede opløsningsmidler et arbejdsmiljøproblem. Fremad, København, 160 s, juni Rasmussen K, Lunde-Jensen P, Svane O. Biological monitoring and medical screening in the workplace. The Commission of European Communities. Directorate General for Employment, Social Affairs and Education. Luxembourg, July 1989 (52 s). 5. Christensen JM, Rasmussen K. Biologisk monitorering af bly og uorganisk arsen til vurdering af sundhedsrisiko for beboere i Mundelstrup. Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet, AMI-rapport: nr. 36, Smith J, Rasmussen K, Skou T, Larsen AI, Bach B. Helbredsovervågning i arbejdsmiljøet, metoder og indikationer. Arbejdsmiljøfondet, København, Rasmussen K. Chlorinated Solvents. Health effects after long-term exposure. Public Health. Perspectives. Institut for Epidemiologi og Socialmedicin. Aarhus Universitet Videnskabelige foredrag Ca. 45, nationalt og internationalt Udvalgte kurser Tid Emne Afholdt af Varighed 1981 EDB og statistik Aarhus Universitet 8 dage 1981 Kursus i medicinsk statistik Aarhus Universitet 7 dage 1982 Kursus i universitetspædagogik Aarhus Universitet 7 dage 1982 Kursus i almen epidemiologi Statens lægevidenskabelige Forskningsråd 6 dage 1983 International Advanced Course en Epidemiologic Data analysis and Inference Kursus i epidemiologi med særligt henblik på folkeundersøgelser Speciallægekursus i samfundsmedicin/arbejdsmedicin Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland Statens lægevidenskabelige Forskningsråd Sundhedsstyrelsen 14 dage 6 dage 17 uger 1989 Engelsk på højt niveau Direktoratet for Arbejdstilsynet København 3 dage 1991 Advanced course in Epidemiology med S. Greenland, USA 1992 Principles and methods of Epidemiology med K. Rothman, USA Forskerakademiet Forskerakademiet 4 dage 4 dage 8

10 1993 Postgrad. kursus i toksikologi Aarhus Universitet 5 dage 1994 LAK Kursus (Ledelse og administration) Lægeforeningen 3 uger 1996 Kursus i registerforskning Center for Registerforskning, Århus 2 dage 1998 Psychosocial factors at work NIVA, København 5 dage 2003 Statistik Aarhus Universitet 10 dage 2005 Personlig ledelse OLAU, Lægeforeningen 7 dage 2007 Intervention Research NIVA/nordisk ministerråd 3 dage 9

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred

Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Psykosocialt arbejdsmiljø og psykisk helbred Ida E. H. Madsen, phd, seniorforsker Stressbehandlingskonferencen, d. 18. januar, 2018 Indhold Oversigt over psykosocialt arbejdsmiljø og depression Komplekse

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen. Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Forebyggelse af nedslidning indenfor rengøringsbranchen Marie Birk Jørgensen Forsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Konklusioner: 1.Reng.assistenter vil gerne have sundhedsfremme også

Læs mere

Ergonomi i frisørarbejdet

Ergonomi i frisørarbejdet Arbejdsstillinger og muskelsmerter Arbejdsopgavernes karakter Ensidigt gentagne bevægelser Statiske arbejdsstillinger Akavede arbejdsstillinger Forskningscenter for Arbejdsmiljø 1 Fysiske arbejdskrav Blandt

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT

OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT OBJECTIVE FIELD MEASUREMENTS OF PHYSICAL ACTIVITIES AT WORK AND LEISURE IN RELATION TO MUSCULOSKELETAL DISORDERS AMONG BLUE COLLAR WORKERS 3F PROJECT MORTEN VILLUMSEN PHD FELLOW, MSC IN CLINICAL SCIENCE

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Aktivering af sygemeldte - hvad siger forskningen? Thomas Lund SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd De næste 10-15 minutter Begreber Baggrund

Læs mere

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi

PHADIA Legatet 2011. Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi PHADIA Legatet 2011 Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi Endnu engang tak for Phadia Legatet, der blev brugt til at medfinansiere mit ophold i Istanbul i forbindelse med den 30. EAACI

Læs mere

Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen

Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen Arbejdsmiljøfondens årskonference 2016 Lars Peter Andersen, AMK Herning Charlotte Gadegård, AMK Herning Annie Høgh, Psykologisk Institut, KU. Formål

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d.

Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt. Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Mixed-methods: Erfaringer fra et Tilbage til Arbejdet projekt Maj Britt Dahl Nielsen, Ph.d. Tilbagevenden til arbejdet er multifaktorielt Tilbagevenden til arbejdet involverer ofte mange forskellige aktører

Læs mere

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden?

Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hvordan ser arbejdsmiljøet ud i fremtiden? Hermann Burr, Arbejdsmiljøinstituttet Workshop 50, Arbejdsmiljøkonferencen, Nyborg Strand 2. marts 13.00-14.30 Dagens emner Påvirker arbejdsmarkedet arbejdsmiljøet?

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet?

Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? + Pisk eller gulerod hvad rykker sygefraværet? Anne Sophie Hensgen Projektleder, Region Syd Merete Labriola Forskning og udvikling CFK Folkesundhed og Udvikling MarselisborgCenteret + Mål for workshopen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU

Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE. Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Viden fra prospektive undersøgelser i FINALE Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA Professor Karen Søgaard, SDU Risikofaktorer for reduceret arbejdsevne Den Danske Arbejdsmiljø Kohorte - 3.111 mænd og

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017

StøjRisk. Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab. Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 StøjRisk Støjbelastning og Stress i Arbejdsmiljøet og Risiko for Tinnitus og Høretab Arbejdsmiljøforskningsfondens Årskonference 2017 Thomas Winther Frederiksen, Cecilia Høst Ramlau-Hansen, Zara Ann Stokholm,

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression?

Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Påvirker det psykiske arbejdsmiljø risikoen for at udvikle en depression? Foredrag af seniorforsker Ida E. H. Madsen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Indhold 1. Depression: hvad, hvorfor

Læs mere

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Fastholdelse af medarbejdere med mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen Foredrag af seniorforsker, ph.d. Birgit Aust, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mit foredrag 1. Udbredelse og

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning.

Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Merete Labriola Arbejdsmiljøforsker og seniorforsker, ph.d på Arbejdsmedicinsk Klinik ved Regionshospitalet i Herning. Fakta om kvinder og sygefravær En af Danmarks førende arbejdsmiljøforskere vil give

Læs mere

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s.

Musiklytning til patienter i skærmning Schou, K., Pedersen, I. N. & Bonde, L. O. 2010 I : Psykiatrisk Sygepleje. 18, 2, s. 25-28 4 s. Adjunkt Institut for Kommunikation Institut for Kommunikation Musikterapi Kroghstræde 6, 1 9220, Aalborg Ø Danmark Kroghstræde 6, 5 9220, Aalborg Ø Danmark E-mail: schou@hum.aau.dk Telefon: 9940 7238,

Læs mere

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA)

Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Samlede resultater fra projektet Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) Ida E. H. Madsen, Ph.D, Seniorforsker Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Videnskabelige publikationer

Videnskabelige publikationer Publikationsliste for Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering (ESFE), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Videnskabelige publikationer 2015 Rydahl-Hansen S. Family and coping oriented, palliative

Læs mere

Curriculum Vitae. Master of Public Management, Syddansk Universitet (SDU).

Curriculum Vitae. Master of Public Management, Syddansk Universitet (SDU). Curriculum Vitae Inger Schaumburg Direktør, speciallæge, ph.d., MPM Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Telefon: 3916 5204 Mobil: 2061 0706 E-mail: isc@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland

Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Erasmus samarbejdsaftale mellem TEI Athens, Departement of Health Visiting Grækenland og UCC Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Danmark FORMÅL MED INTERNATIONALISERING

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

Negative sociale relationer på arbejdspladsen

Negative sociale relationer på arbejdspladsen Negative sociale relationer på arbejdspladsen - Gå-hjem møde 8. maj 2017 i Århus Annie Høgh Projektleder Sponsorer: Det Frie Forskningsråd & Arbejdsmiljøforskningsfonden Mekanismer bag udvikling af negative

Læs mere

Liv efter hjertesygdom -en undersøgelse af yngre hjertepatienters tilknytning til arbejdsmarkedet og betydningen af deres selvrapporterede helbred

Liv efter hjertesygdom -en undersøgelse af yngre hjertepatienters tilknytning til arbejdsmarkedet og betydningen af deres selvrapporterede helbred Liv efter hjertesygdom -en undersøgelse af yngre hjertepatienters tilknytning til arbejdsmarkedet og betydningen af deres selvrapporterede helbred Slutrapport vedr. Projekt 4-2009-03 Udarbejdet af Niels

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen

Diabetes i praksis. Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetes i praksis Lisa Heidi Witt Klinisk diætist, Diabetesforeningen Diabetesforeningen En af Danmarks største patientforeninger: Ca. 90.000 medlemmer Flere end 1.200 frivillige Medlemmer: Personer med

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Sociale relationers betydning for helbred

Sociale relationers betydning for helbred Sociale relationers betydning for helbred Rikke Lund, lektor, cand.med. ph.d. Dias 1 Hvad er sociale relationer? Typer roller (familie, venner, bekendte, naboer, professionelle (lægen fx) osv.) Struktur

Læs mere

Uddannelse Bach.scient.soc. Københavns Universitet 2002 Cand.scient.soc. Københavns Universitet. Ansættelser. Publications

Uddannelse Bach.scient.soc. Københavns Universitet 2002 Cand.scient.soc. Københavns Universitet. Ansættelser. Publications Anette Johansen Member of staff - Research Children health Postal address: Øster Farimagsgade 5 A, 2. 1353 København K Denmark Email: ajo@si-folkesundhed.dk Uddannelse 2000 Bach.scient.soc. Københavns

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center

Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen. Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center Et bedre liv med diabetes Clea Bruun Johansen Patient Education Research Steno Health Promotion Research Steno Diabetes Center 1 Patient Education Research Ph.d. studie Udvikling af familieintervention/værktøjer

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

13) Unges)Arbejdsmiljø) )projekt)nr.)5253) ) ) September( Trine)Nøhr)Winding,)Mette)Jørgine)Kirkeby,)Thomas)Lund)

13) Unges)Arbejdsmiljø) )projekt)nr.)5253) ) ) September( Trine)Nøhr)Winding,)Mette)Jørgine)Kirkeby,)Thomas)Lund) SlutrapporttilArbejdsmiljøforskningsfonden September( 13 UngesArbejdsmiljø projektnr.5253 JohanHviidAndersen,MereteLabriola,GrittBennedsen,ClausD.Hansen, TrineNøhrWinding,MetteJørgineKirkeby,ThomasLund

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Kapitel 4. Baggrundstabeller

Kapitel 4. Baggrundstabeller 69 Kapitel 4. Baggrundstabeller Tabel 4.1 Tilskadekomne efter ikke-ulykker fordelt efter skadested Distribution of injured from non-accidents according to place where the injury was sustained. Tabel 4.2

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2016 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 4: Resume Titel: Injektion af insulin til voksne med diabetes Arbejdsgruppe Heidi Nissen, MKS, klinisk sygeplejespecialist, Endokrinologisk afdeling M, Diabetesklinikken, Odense Universitetshospital

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige.

Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Genindlæggelser: Jeg ville jo helst undgå det, men. Om risikofaktorer for tidlig genindlæggelse blandt 65+ årige. Oplæg ved Tværfagligt Forum for Sammenhængende Patientforløb Fredag, den 19. maj, 2017

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljøcertificat og audits af psykisk arbejdsmiljø IDA Arbejdsmiljø 29. April 2016 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Diskussionen om arbejdsmiljøcertifikatet

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Motivational Interviewing Children and their family

Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing (MI) børn og familier, hvad skal man overveje Motivational Interviewing Children and their family Evidens MI og børn og familier

Læs mere

Maritim epidemiologi forebyggelsesperspektiver?

Maritim epidemiologi forebyggelsesperspektiver? Maritim epidemiologi forebyggelsesperspektiver? Dansk Selskab for Maritim Medicin Nordby, Fanø 30.11.12 Jørgen Riis Jepsen Center for Maritim sundhed of Samfund, Syddansk Universitet Esbjerg jriis@cmss.sdu.dk

Læs mere

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen

HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen Demensdatabasen ARBEJDET MED RKKP-DATABASER - LEDELSESPERSPEKTIVET DIREKTØR PSYKIATRIEN REGION NORDJYLLAND ANETTE SLOTH HVILKE KLINISKE DATABASER HAR VI I PSYKIATRIEN? Skizofrenidatabasen Depressionsdatabasen ADHD-databasen

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

LØBESKADER SKAL DE LØBES VÆK? AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR FOLKESUNDHED RASMUS OESTERGAARD NIELSEN LØBESKADER - SKAL DE LØBES VÆK?

LØBESKADER SKAL DE LØBES VÆK? AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR FOLKESUNDHED RASMUS OESTERGAARD NIELSEN LØBESKADER - SKAL DE LØBES VÆK? LØBESKADER SKAL DE LØBES VÆK? THE FOOT PRONATION GUY... RASMUS ØSTERGAARD NIELSEN å ø ø ø ø LØB ER POPULÆRT 35 30 25 20 15 10 5 0 1975 1993 1998 2004 2007 2011 Andelen af den voksne Danske befolkning der

Læs mere

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results

Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain preliminary results Louise Lindholdt 1,2, Merete Labriola 1,2, Claus Vinther Nielsen

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere