OPP FREMTIDENS VELFÆRD SIDE 1. Fremtidens velfærd PRIVAT OFFENTLIGT OFFENTLIGT OFFENTLIGT PRIVAT PRIVAT PARTNERSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPP FREMTIDENS VELFÆRD SIDE 1. Fremtidens velfærd PRIVAT OFFENTLIGT OFFENTLIGT OFFENTLIGT PRIVAT PRIVAT PARTNERSKAB"

Transkript

1 SIDE 1 Fremtidens velfærd OFFENTLIGT OFFENTLIGT OFFENTLIGT PRIVAT PRIVAT PRIVAT PARTNERSKAB

2 SIDE 2 Indhold Forord 3 Af adm. direktør i PKA og formand for Forsikring & Pension Peter Damgaard Jensen, 3 Milliarder til OPP 4 Pensionsbranchen er klar med milliarder til OPP, 4 Udlandet 9 Danmark går glip af udenlandske investeringer, 9 Barrierer 10 Otte skridt til mere OPP, 10 Klar til OPP 12 Er politikerne klar til OPP? Interview med toneangivende politikere, 12 Klima 15 Kommuner efterlyser private investeringer, 15

3 SIDE 3 Forord Af Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA og formand for Forsikring & Pension. Finanskrisen indvarslede nye tider for Danmark. Den økonomiske vækst er trukket ud i slæbesporet, og så langt øjet rækker, vil statsgælden vokse. Derfor har politikere fra snart sagt alle dele af det politiske landskab foreslået, at pensionsformuerne i højere grad investeres i infrastruktur, offentlige bygninger og kloakker. Det giver god mening. Investeringer i disse aktiver har mange af de egenskaber, som pensionsselskaberne søger: Den rette sikkerhed, den rette volumen og et langt sigte. Og som dette debatoplæg vil vise, er forsikrings- og pensionsbranchen parat til at tage ansvar og indgå samarbejde med staten, regionerne og kommunerne i offentlige-private partnerskaber, OPP. Men for at lykkes kræver det, at vi finder en model, der både tilgodeser den risiko, vi som private investorer påtager os, og samtidig giver en fornuftig forrentning. Vi går ikke ind i noget ud fra en filantropisk holdning. Det giver sig selv. Vores fremmeste opgave er at skabe afkast for fremtidens pensionister. Før OPP kan få vinger i Danmark til gavn for fremtidens velfærdssamfund, er der en række barrierer, som skal brydes ned. Vi har ikke alle løsningerne, men vi vil gerne være med til at finde dem, for vi profiterer alle af et effektivt velfærdssamfund. Debatten er alt for vigtig til, at den skal skydes i sænk af ideologi eller forudindtagede holdninger og myter. Lad os diskutere det med et åbent sind det er i den ånd, dette debatoplæg og dette årsmøde er tænkt.

4 SIDE 4 Pensionsbranchen er klar med milliarder til OPP Den danske pensionsbranche investerer stort i offentlige-private partnerskaber, OPP, men pengene går i en stor bue uden om Danmark. Branchen er imidlertid parat til at investere milliarder i dansk infrastruktur som motorveje, kloakker, jernbaner, broer og offentlige bygninger og stå for driften. Riget fattes penge. Der er udsigt til underskud på de offentlige finanser, så langt øjet rækker, og på kommunalt plan står landets 98 kommuner over for enorme udgifter til vedligeholdelse af skoler, plejehjem, biblioteker og børneinstitutioner. Hvis disse bygninger og anlæg ikke skal forfalde og miste deres værdi, kræver det enorme investeringer i vedligeholdelse år efter år. Samtidig er der planer om at udbygge infrastrukturen med letbaner i Århus og København og udbygge motorvejsnettet og elektrificere jernbanestrækningerne. Forslag til en havnetunnel i København er på tegnebrættet, der skal bygges supersygehuse, og på længere sigt drømmer man om en Kattegatforbindelse. Ønskelisten er lang. En samlet dansk pensionsbranche tager gerne del i løsningen af den udfordring, og OPP, offentlige-private partnerskaber, er den oplagte model. Lad pensionsselskaberne stå for finansieringen, opførslen og driften af den velfærdsinfrastruktur, som vi alle har så store forventninger til. Og lad pensionssektoren overtage driften og vedligeholdelsen af eksisterende bygninger og anlæg, så de ikke misligholdes, slummer til og i værste fald må skrottes før tid. Når det offentlige går ind og bygger, driver og finansierer selv, så følger man ikke altid den langsigtede vedligeholdelsesplan, som man burde følge. Vi vil ud fra et investorsynspunkt have en klar interesse i, at aktiverne også har en værdi efter 20 eller 30 år og fokuserer måske derfor mere på vedligeholdelsesdelen,

5 SIDE 5 Note til grafer: Undersøgelsen bygger på svar fra selskaber, der repræsenterer 85 pct. af pensionsformuen blandt Forsikring & Pensions medlemmer. Svarene er vægtet med selskabernes andel af den samlede pensionsformue. Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA og formand for Forsikring & Pension. siger Peter Damgaard Jensen, adm. direktør i PKA og formand for Forsikring & Pension. Pensionssektoren har store forventninger I pensionsbranchen er der både en tro på og en forventning om at komme til at spille en langt større rolle i udbygningen af velfærden og infrastrukturen i Danmark. Det viser en ny undersøgelse blandt de danske pensionskasser og -selskaber. Branchen tror på, at Danmark får et langt større marked for OPP-projekter, og samtidig har pensionsselskaberne et ønske om at spille en rolle i sikringen af fremtidens velfærd. To tredjedele af branchen ser store muligheder for, at der vil være et marked for OPP i Danmark i løbet af de kommende år. Og mere end 95 pct. af branchen har en forventning om, at de vil investere mere i OPP-projekter herhjemme om 10 år, end de gør i dag. Men det skal ske på markedsmæssige vilkår. Pensionsselskabernes og -kassernes fornemste opgave er at skabe et afkast for op-

6 SIDE 6 sparerne. Som Henrik Heideby, adm. direktør i PFA, udtrykker det: Det handler først og fremmest om afkast og risiko. Et OPP-projekt skal være en attraktiv investering på lige fod med andre investeringer, og et OPP-projekt skal vurderes ligesom andre investeringer. Men det behøver ikke være en hæmsko. Større offentlige investeringer har nemlig mange af de karakteristika, som pensionsbranchen søger som investor: Sikkerhed, volumen og langt sigte. Derfor har pensionsselskaberne også allerede sat milliarder i sådanne projekter i udlandet. Store gevinster for samfundsøkonomien PensionDanmark har i dag investeret 3-4 pct. af balancen i infrastuktur- eller OPP-projekter. Men ambitionen er, at man når op på 8-10 pct. i de kommende år. I PKA er det målsætningen, at 5 pct. af investeringerne skal være i infrastruktur både herhjemme og i udlandet. Men for begge selskabers vedkommende sker det primært i udlandet, og både i PensionDanmark og PKA ser man gerne, at der var flere projekter at sætte pengene i herhjemme. Henrik Heideby, adm. direktør i PFA. Vi som branche har nogle midler, som vi lige så gerne vil investere i Danmark som i udlandet. Og rigtigt anvendt er OPP en gevinst for alle parter. Det offentlige definerer naturligvis ydelsernes indhold og omfang, men alle erfaringer viser, at staten, regionerne og kommunerne sjældent er de bedste til at opføre og drive store institutioner og anlæg. Det giver en langt mere ansvarlig forvaltning af midlerne, hvis man løfter større offentlige anlægsudgifter ud i selvstændige selskaber med langsigtede driftskontrakter, hvor betalingen inkluderer udgifter til vedligehold og afskrivninger. Dermed undgår man også, at udgifter til vedligehold skal konkurrere med udgifter til hjemmepleje eller skolebøger, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark. Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

7 SIDE 7 Hvad er OPP? I modsætning til alle andre former for offentligt udbud og offentlige-private samarbejder indebærer et rendyrket OPP-projekt, at private partnere er med i alle dele af processen fra projektering til finansiering. Projektering Udførelse Vedligeholdelse Drift Finansiering Projektering Partnering Samlet udbud Driftspartnerskab Udlicitering Udlicitering OPP Det synspunkt støttes af Henrik Heideby fra PFA: Samfundet kan hente en betydelig gevinst ved at sørge for, at den offentlige sektor drives så effektivt som muligt. 100 kr. anvendt på drift kan ikke anvendes på velfærd. Derfor skal omkostningerne ned. Det kan ske i samarbejde med private virksomheder og private investorer på en lang række områder, siger han. Vi skal være opmærksomme på vores samfundsmæssige betydning og dermed også vores ansvar som store investorer. Vi kan gennem vores investeringer være med til at løfte et samfundsmæssigt ansvar, samtidig med at vi skaber det bedste afkast til pensionsopsparerne, fortsætter Henrik Heideby. Peter Damgaard Jensen fra PKA ser også store fordele for både det offentlige og pensionsselskaberne ved et øget samarbejde via OPP: Vi er interesseret i et stabilt langsigtet afkast det offentlige er interesseret i bygninger og anlæg, der er moderne og bliver vedligeholdt. Samtænkningen af hele projekter medfører, at man allerede i anlægsfasen indarbejder et fremtidigt hensyn til drift og vedligeholdelse. Det viser vores erfaringer fra udlandet også, siger han. Bolden ligger hos politikerne OPP er stort set ikke eksisterende i Danmark i dag. Det begrænser sig til en skole hist og en børnehave pist. Men fra alle sider af det poli-

8 OPP FREMTIDENS VELFÆRD SIDE 8 tiske spektrum udtrykkes der nu ønsker om, at pensionsmilliarderne i højere grad investeres i eksempelvis dansk infrastruktur. Men hvis vi skal ud over kravlestadiet, så ligger bolden hos de politiske beslutningstagere, mener professor ved CBS, Carsten Greve. Hvis vi skal udbygge infrastruktur, kloakker og velfærd med OPP, så ligger kunsten i at skabe et marked for OPP og turde fokusere på de totaløkonomiske gevinster på 10, 20 og 30 års sigte. Der er ikke behov for flere udredninger, rapporter og kommissioner. For der er masser af erfaringer fra udlandet, som man kan drage nytte af. Man skal ud over den tankegang, hvor man kun fokuserer på det enkelte projekt og ikke på de langsigtede perspektiver. Hvis politikerne ønsker mere OPP, så handler det først og fremmest om at skabe en langsigtet, sammenhængende strategi. Politikerne skal vise, at de har vilje til at skabe et marked med en fornuftig volumen. Og så skal de fortsætte med at udbyde projekter. Initialomkostningerne er så høje for både de offentlige og private parter, så det er vigtigt, at der også kommer nye projekter fremadrettet, siger Carsten Greve. Carsten Greve, professor ved CBS. debatoplæg til tryk2.indd 8 Han anbefaler også, at man samler beslutningskraften i én slagkraftig enhed i stedet for at sprede ressourcerne og håndteringen ud over flere ministerier og styrelser. Erfaringerne fra udlandet viser, at det er vigtigt, at ekspertisen samles et sted. Fonds-tanken tiltaler branchen Når den danske pensionsbranche investerer i infrastruktur og i OPP i udlandet, sker det typisk gennem fonde, der har specialiseret sig i den type projekter. Her bliver pengene investeret i både veje, havne og jernbaner, men også i sygehuse og energiforsyning. Fondsstrukturen tiltaler også både PFA og PKA. For at OPP skal være attraktivt i Danmark, kræver det en vis volumen. Og der skal være basis for en fondskonstruktion, ligesom vi ser i andre lande. Så kan vi sammen med andre investorer investere i en fond, der fx samler en række OPP-projekter. Vi skal op i en vis volumen, for at det rigtig bliver interessant, siger Henrik Heideby fra PFA. Peter Damgaard Jensen fra PKA er også interesseret i en model, hvor fonde spiller en rolle: Fondstanken er værd at se på. Man kan eksempelvis forestille sig en infrastrukturfond, hvor man forankrer ekspertisen til at projektere og opføre store infrastrukturanlæg. Så kan vi som branche komme med finansieringen, som er det, vi har forstand på, siger Peter Damgaard Jensen :16:08

9 OPP FREMTIDENS VELFÆRD SIDE 9 Danmark går glip af udenlandske investeringer En lang række udenlandske fonde har specialiseret sig i at finansiere, opføre og drive veje, broer, tunneller, men også sygehuse og elforsyning. Men pengene går uden om Danmark. Og det er der flere gode grunde til. On budget on time. Det lyder som et popsmart slogan, men når man spørger udenlandske investeringsfonde, hvad der er den største samfundsmæssige gevinst ved OPP, så falder dét svar prompte. Erfaringerne viser, at det offentlige langt fra er bedst til at opføre og drive større anlæg. Både budgetter og tidsfrister bliver konsekvent overskredet. Det har en privat partner ikke råd til, for så falder der fx bøder, siger Ian Berry, der er fund manager i Aviva Investors, en engelsk fond, som har specialiseret sig i at investere i infrastruktur for store institutionelle investorer. Danmark har potentialet Han mener, at Danmark rummer et stort uforløst potentiale for OPP-projekter. Men der er nogle udfordringer, som først skal ryddes af vejen, før det danske marked er modent for investeringer fra udenlandske infrastrukturfonde. Først og fremmest handler det om politisk commitment de udenlandske fonde skal have vished for, at der også vil være et marked fremadrettet, før de kaster sig ud i at etablere sig på et nyt marked. Efterfølgende skal der udbydes et par store projekter, hvor der åbnes op for udenlandsk kapital. Og så skal der være en synlig pipeline af nye projekter. Udenlandske investorer som os har behov for at se en troværdig pipeline med mere end 4 eller 5 projekter. Vi skal snarere se en langsigtet pipeline med 20 eller 30 projekter, før vi bevæger os ind på et nyt marked. Startomkostningerne er ganske enkelt alt for høje, hvis vi ikke har sikkerhed for, at der også dukker nye projekter op fremadrettet, siger Ian Berry. Saml ekspertisen ét sted Ian Berry peger også på, at de danske myndigheder ikke skal ud og opfinde den dybe tallerken for at kaste sig ud i OPP. Der er masser af erfaringer fra landene omkring os, som politikerne med fordel kan trække på. Danmark skal naturligvis gøre det på sin egen måde. Men der er ingen grund til at gentage de fejl, der er begået andre steder. Mit råd er, at man skal gøre det så enkelt og gennemskueligt for alle parter som overhovedet muligt. Og så gør man klogt i at samle ekspertisen og beslutningskraften ét sted. Så ved investorer som os, hvilken myndighed vi skal opsøge, og dermed hvilken dør vi skal banke på. Samtidig får man opbygget de kompetencer og de erfaringer, som er nødvendige, siger Ian Berry. On budget on time debatoplæg til tryk2.indd :16:08

10 SIDE 10 Otte skridt til mere OPP Offentlige-private partnerskaber er ikke noget nyt fænomen. Heller ikke i Danmark. Alligevel er udbredelsen stadig begrænset. Forklaringen skal i høj grad findes i de barrierer for udbredelsen af OPP, som mange er enige om eksisterer, men færre har leveret bud på, hvordan man nedbryder. Tilbage i 2005 kortlagde Erhvervs- og Byggestyrelsen OPP-markedet i Danmark. Styrelsen opridsede her en række barrierer. Undersøgelsen peger på i alt 23 barrierer, der betegnes som finansielle, kulturelle og videnmæssige, regulatoriske og styringsmæssige, markedsmæssige, politiske og projektmæssige barrierer. Siden er nye kommet til, mens andre er blevet mindre aktuelle. På baggrund af medlemsundersøgelsen om OPP vurderer Forsikring & Pension, at de følgende barrierer, i tilfældig rækkefølge, er de vigtigste. Det gælder både i forhold til den generelle udbredelse af OPP og specifikt for flere investeringer i OPP fra forsikrings- og pensionsbranchen: 1 2 Lempelse eller fjernelse af krav. Deponeringskrav: Da et OPP-projekt i dag opfattes som et lån, skal den udbydende, offentlige part deponere, hvad der svarer til værdien af OPP-projektet i minimum 10 år. Hertil kommer de løbende betalinger for at benytte anlægget. Uden fritagelse fra de eksisterende regler er der på kort og mellemlang sigt få eller slet ingen økonomiske fordele at hente for den offentlige part ved et OPP-projekt. Løsning Manglende overblik over projekter: I dag har investorerne ikke adgang til et overskueligt overblik over udbuddet af projekter. Løsning Skabelsen af en offentlig udbudsportal. For høj risikovurdering: Risikovurderingen af OPP under standardmodellen i Solvens II matcher som udgangspunkt ikke de indbyggede risici. Det skyldes bl.a., at den betalende part, ofte staten, regionerne eller kommunerne er gode betalere, men alligevel behandles OPP på lige fod med unoterede 3aktier med høj risiko for manglende tilbagebetaling. Risikovurderingen bør derfor kunne reduceres. Løsning Risikovurderingen af OPP-projekter i standardmodellen kan næppe ændres. Men selskaberne har mulighed for at erstatte standardmodellens behandling af OPP med en partiel intern model, som fanger de reelle underliggende risici i OPP-projekterne bedre (eksempel: investering i Dansk Vækstkapital). Dette medfører, at belastningen på kapitalkravet som følge af OPP kan nedsættes i overensstemmelse med den reelle risiko herved.

11 SIDE 11 Tab af kontrol: Staten, regionerne og kommunerne ønsker ikke at deponere indflydelse (over en lang periode) hos private aktører. Det reducerer deres råderum, og den offentlige part kan frygte tab af kompetencer. 4Ligeledes kan den private part opleve et tab af kontrol i en politisk styret proces, hvor risici kan være vanskelige at vurdere. Løsning Krav om, at staten, regioner og kommuner skal drive deres bygninger i selvstændige selskaber som Sund & Bælt. Ligeledes kan der indføres krav om vedligeholdelsesregnskaber i regioner og kommuner, så evt. efterslæb skal indhentes i forbindelse med kommunale økonomiforhandlinger. Det vil skabe synlighed og dermed lægge pres på lokalpolitikerne, så drift og vedligeholdelse af bygninger i højere grad tilgodeses. Udbud er for besværlige: Udbudsprocessen i forbindelse med OPP-projekter opleves af mange som besværlig, kostbar og tidskrævende. Det gælder også forsikrings- og 5pensionsbranchen, der er nødt til at opbygge særlige kompetencer på området for at vurdere konkrete projekter. Løsning Faste og enklere modeller for udbud af projekter. Evt. centralisering i form af én tværministeriel enhed, der samler ekspertisen ét sted og står for processen. For mange små projekter og for få store: De fleste anlægsprojekter i Danmark er mindre end 100 mio. kr. og bliver dermed hurtigt for små til OPP 6i hvert fald for forsikrings- og pensionsbranchen, der ofte investerer i en helt anden størrelsesorden. Samtidig vil selskaberne ikke være ansvarlige for enkeltprojekter. Løsning Fonde fx på klimaområdet eller til udbygning af infrastruktur, hvori man samler projekter, så man når den rette volumen. Politisk usikkerhed: Investorerne er usikre på, hvad politikerne vil især på den lange bane. 7 Løsning Nationale, langsigtede investeringsplaner, som det kendes på transportområdet. Og/eller krav om, at en vis procentdel af opførslen og driften af nye bygninger og anlæg skal udbydes som OPP-projekter. Manglende viden: Hverken i det offentlige eller i det private har man endnu opbygget stor ekspertise i OPP. 8Samtidig ligger kompetencerne fordelt i flere ministerier og styrelser. Løsning Best practice-formidling. Man sikrer fx nationalt en systematisk formidling af best practice i danske og udenlandske OPP-projekter. Kilder: OPP-Markedet i Danmark , Erhvervs- og Byggestyrelsen (2005). Medlemsundersøgelse om OPP, Forsikring & Pension (2011).

12 SIDE 12 Er politikerne klar til OPP? En ting er, at forsikrings- og pensionbranchen gerne vil investere mere i dansk infrastruktur. Men hvad siger politikerne er de klar til mere OPP? Set fra din stol hvad skal der til for at få OPP til at lykkes i Danmark? Frank Jensen (S), overborgmester i Københavns Kommune Ønsker du mere OPP i Københavns Kommune? Københavns Kommune har allerede i dag et omfattende samarbejde med den private sektor. Vi har konkurrenceudsat 28,6 pct. af vores virksomhed, hvilket er et pænt stykke over landsgennemsnittet på 25,0 pct. Jeg ser OPP som et spændende værktøj til at udvikle samarbejdet mellem det offentlige og det private. Vi overvejer løbende, hvilke modeller der er mest hensigtsmæssige, når vi inddrager private, og jeg kan sagtens forestille mig, at OPP vil være en samarbejdsform, vi vil vælge i nogle sammenhænge fremadrettet. Klar til OPP Jeg opfatter OPP som en samarbejdsform, der er meget hensigtsmæssig i nogle sammenhænge og mindre hensigtsmæssig i andre sammenhænge. Regeringen har siden sin tiltrædelse i 2001 ønsket mere OPP, men det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt der er sket. For mig at se er der to væsentlige barrierer for mere OPP i Danmark. For det første de meget store transaktionsomkostninger i forbindelse med OPP og for det andet de statslige regler om, at kommuner skal deponere den fulde værdi af et OPP-projekt. Den første barriere bliver nu delvist reduceret ved, at staten vil udvikle forskellige standardmodeller for OPP. Hvis det arbejde bliver gjort godt, tror jeg, at vi vil se mere OPP i Danmark. Er der områder inden for Københavns Kommune, hvor du især gerne ser mere OPP? Jeg synes ikke, at der er nogen områder, hvor man på forhånd kan afvise OPP som kontraktform, når det gælder anlæg og bygningsdrift. Umiddelbart forestiller jeg mig, at især infrastruktur kunne være et område, hvor OPP-modellen vil være rigtig god. Helt konkret så jeg for eksempel gerne, at vi fik etableret en havnetunnel, som kan lede trafikken nordfra øst om København. Det vil betyde langt mindre biltrafik i de indre dele af byen og bedre fremkommelighed for bilisterne, men omvendt kræver det meget store investeringer, og her kunne OPP være en mulig løsning.

13 SIDE 13 Klar til OPP Sygehuse, infrastruktur og kommunale svømmehaller er oplagte OPP-muligheder. Den slags projekter findes der allerede mange gode eksempler på i udlandet. Det vigtigste er, at man som offentlig myndighed tør tænke i nye løsninger også når det gælder bygge- og anlægsprojekter. Brian Mikkelsen (K), økonomi- og erhvervsminister Ønsker du, at flere projekter gennemføres som OPP i Danmark? Og hvorfor? Regeringen arbejder aktivt på at fremme, at offentlige myndigheder systematisk vurderer, om større projekter med fordel kan gennemføres som OPP. Erfaringer fra udlandet viser, at der især ved større offentlige bygge- og anlægsprojekter kan være store gevinster at hente. En af de store fordele ved OPP er, at det indebærer en totaløkonomisk tilgang til byggeog anlægsprojekter, hvor anlægsopgaven sammentænkes med den efterfølgende bygningsdrift. Den totaløkonomiske tilgang forhindrer bl.a., at vedligeholdelse gøres til genstand for årlige budgetdrøftelser og kan over årene give kommunen, regionen eller staten en økonomisk besparelse eller mere kvalitet for pengene. Hvilke typer af opgaver ser du gerne løst som OPP-projekter? OPP kan benyttes i forbindelse med langt de fleste offentlige anlægsopgaver. Staten og kommunerne har allerede positive erfaringer med OPP i forskellige sammenhænge. Gode eksempler er Kliplev-Sønderborg motorvejen i Sønderjylland, Rigsarkivet, de fire nye retsbygninger i Herning, Holstebro, Kolding og Holbæk. Hvad skal der til for at få OPP til at blive en succes i Danmark? Det handler grundlæggende om, at der skal være kvalificerede private aktører på området, og at det offentlige skal have modet til at gå nye veje i deres opgaveløsning. Og så skal de offentlige myndigheder, der har mod på at gennemføre et OPP, have en håndsrækning, der kan fjerne tvivl, usikkerhed og barrierer. Derfor har regeringen som en del af strategien for offentlig-privat samarbejde fra januar 2011 bl.a. besluttet at oprette et OPP-kontaktpunkt og udvikle en OPP-standardmodel, der skal gøre det lettere at etablere OPP er. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder i øjeblikket på at etablere kontaktpunktet, så det allerede til august vil være muligt for både offentlige myndigheder og private leverandører at få vejledning i forbindelse med OPP-projekter. Hvorfor har OPP begrænset sig til få og små projekter i Danmark hidtil? OPP er stadig en ny samarbejdsform i Danmark. Derudover har de manglende erfaringer måske gjort, at der blandt de offentlige og private parter har været en vis usikkerhed forbundet med, hvordan et OPP-projekt etableres mest effektivt og hensigtsmæssigt. Nu er erfaringerne med de første OPP-projekter høstet og kombineret med regeringens konkrete tiltag på området, er jeg sikker på, at vi vil se flere OPP-projekter i Danmark i de kommende år.

14 SIDE 14 Klar til OPP Hvad skal der til for at få OPP til at lykkes i Danmark? Carl Holst (V), regionrådsformand i Region Syddanmark og næstformand i Danske Regioner Ønsker du mere OPP både i din egen region og på landsplan? Lad mig sige det på denne måde: Jeg synes, at det er synd, hvis egnede OPP-projekter fravælges af ideologiske grunde eller på grund af manglende kendskab til mulighederne. På den anden side vil jeg gerne gøre det klart, at jeg ikke anser diskussionen om OPP/ ikke OPP som det afgørende tema. Det afgørende for mig er, at vi strikker projekterne sammen, så vi får den totaløkonomiske bedste løsning set over hele investeringens levetid. Partnerskabet mellem det offentlige og den private sektor kan jo etableres på mange måder afhængig af den problemstilling, som skal løses: Er det vigtige innovation? Er det vigtige stordrift? Er det vigtige driftsstabilitet? Eller er det vigtige finansiering? Afhængig af, hvad det er for et problem, vi vil løse, kan vi vælge vores model. Jeg tror, at vi skal se nogle flere mønsterprojekter, som viser OPP som en reel og praktisk mulighed. Det ser for eksempel ud til, at motorvejen Kliplev-Sønderborg bliver en succes både med hensyn til økonomi og gennemførelsestid. Og så vil det da være attraktivt, hvis flere ville byde ind med finansiering på vilkår, som kan konkurrere med den traditionelle finansiering, typisk gennem Kommunekredit. Jeg ved, at mange har peget på, at OPPprojekter skulle fritages for deponering. Det mener jeg til gengæld ville være et skråplan. Man skal vælge OPP, fordi det i sig selv er en totaløkonomisk konkurrencedygtig løsning ikke fordi den er begunstiget af dispensationsordninger. Er der områder inden for regionerne, hvor du især gerne ser mere OPP? I forhold til regionernes opgaver kunne jeg se OPP som en mulighed i forbindelse med eksempelvis: P-huse Forsyningsanlæg og affaldshåndtering Vasketøjsforsyning og kostleverancer Tekniske driftscentre fx it, overvågning, logistik og distribution. Og her kan OPP være én blandt flere modeller til at sikre den totaløkonomisk bedste løsning.

15 SIDE 15 Kommuner efterlyser private investeringer Landets kommuner efterlyser privat finansiering og meget gerne i form af OPP. Man mangler nemlig penge til vedligeholdelse af veje, bygninger og til renovering og fremtidssikring af kloaknettet. Der er dømt smalhals i kommunerne. Og det rammer vedligehold af skoler, børnehaver, plejehjem men også veje og kloaknet. Hvis velfærdsinfrastrukturen ikke skal forfalde yderligere og i værste fald miste sin værdi, så kræver det, at investeringerne i vedligeholdelse øges markant i de kommende år. Men kommunerne har ikke pengene, og de er åbne over for mere samarbejde med private investorer for at løse problemet. I kommunerne er der en generel positiv holdning over for mere OPP. Vi har en pukkel af efterslæb på vores bygninger og infrastruktur, og her kunne vi godt bruge ekstern finansiering, siger Jens Chr. Birch, der er kommunaldirektør i Næstved Kommune og formand for Kommunaldirektørforeningen. Gigantisk efterslæb I en rapport fra Dansk Byggeri anslås det, at landets 98 kommuner skubber en pukkel på 100 mia. kr. foran sig. De mange penge er et udtryk for det værdifald, som de kommunale bygninger vil lide de næste 20 år, hvis kommunernes vedligeholdelsesbudgetter ikke får en tiltrængt saltvandsindsprøjtning, men bliver på det nuværende niveau. Derfor foreslår Dansk Byggeri, at kommunerne sælger deres ejendomme til eksempelvis forsikrings- og pensionsselskaberne: Pensionssektoren investerer i forvejen i stor stil i infrastruktur i udlandet herunder bygninger. Vores budskab er: Vi har pengene her i landet, og pensionsselskaberne vil gerne investere mere i Danmark. Så lad os indrette reglerne, så det bliver muligt, og udfri kommunerne for deres smerte. Erfaringen viser, at de ikke er de rette til at eje og drive ejendomme, siger Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri. Kommuner i klimaknibe Også kloaknettet lider under et vedligeholdelsesefterslæb. Dansk Byggeri vurderer, at der årligt skal postes 2 mia. kr. yderligere i kloakkerne over de næste 15 år, hvis kloakkernes stand skal bringes up-to-date. En af de kommuner, der ofte døjer med oversvømmelser af hele boligkvarterer, hver gang det regner mere end normalt, er Greve Kommune. Her kan kommunaldirektør Allan Vendelbo sagtens forestille sig, at man får fremtidssikret kloaknettet med ekstern finansiering: Det er min opfattelse, at kloakrenovering er en af de opgaver, hvor det kunne være særdeles relevant at indgå et OPP-samarbejde, siger han. Forsikringsselskaberne har længe presset på for, at der investeres flere penge i udbygning og renovering af nedslidte kloakker. Derfor hilses private penge til vedligeholdelse af kloaknettet også velkommen fra forsikringsselskaberne. Kloaksystemerne har desværre ikke alle steder tilstrækkelig kapacitet til de voldsomme belastninger, vi har set de senere år. Det er kundernes og vores store problem, så vi ser gerne, at der sker noget på den front. Alternativet er, at vi må opsige forsikringerne i de områder, der oversvømmes gang på gang, siger Søren Boe Mortensen, adm. direktør i Alm. Brand.

16 SIDE 16 Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup Telefon Fotos: Scanpix m.fl. ISBN: Varenr.: /Maj 2011

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013

OPP. KKR Hovedstaden 16. april 2013 OPP KKR Hovedstaden 16. april 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012: 139 mia. kr. 2017:

Læs mere

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring og Pensions årsmøde 12. maj 2011 [Det talte ord gælder] Indledning

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring og Pensions årsmøde 12. maj 2011 [Det talte ord gælder] Indledning Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring og Pensions årsmøde 12. maj 2011 [Det talte ord gælder] Indledning Tak for invitationen til at tale til jer her i dag på Forsikring

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Erfaringerne med offentligeprivate

Erfaringerne med offentligeprivate Erfaringerne med offentligeprivate samarbejdsformer Signe Primdal Rahbek Slots- og Ejendomsstyrelsens mission Ejendomsvirksomhed vi bygger eller lader andre bygge for os (OPP). At tilvejebringe kontorlokaler

Læs mere

Østlig Ringvej. Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og Michael Nellemann Pedersen, PKA

Østlig Ringvej. Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og Michael Nellemann Pedersen, PKA Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt Ko Bi Br af De kli Pen beh Fo [T [D Af [w [K Østlig Ringvej Do til pr Torben Möger Pedersen, PensionDanmark og Michael Nellemann

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne?

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 11 Offentligt Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? 12. maj 2016 Stort behov for bedre balance i L 123 IFB siger

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009

Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 Har OPP en fremtid i transport sektoren i Danmark? Vejforum 2009 3. december 2009 Annette Walter Projektchef OPP og finansiering COWI 1 Agenda OPP som organisationsform Hvad menes med privat finansiering?

Læs mere

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP

Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Konkrete erfaringer med OPP v. Signe Primdal Rahbek Chef for Byggeri og OPP Bygningsstyrelsens OPP projekter Rigsarkivet Det første statslige OPP projekt. Tinglysningsretten i Hobro: Det første statslige

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder

Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Partnerskabet som samarbejdsmodel - modeller, erfaringer og muligheder Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. KORA (olhe@kora.dk) Budskabet 1. Pilen peger i retning af flere partnerskaber 2. Partnerskaber

Læs mere

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen

Statens OPP-projekter. Projektleder Njal Olsen Statens OPP-projekter Projektleder Njal Olsen 1 Bygningsstyrelsens OPP-projekter Otte bygninger taget i brug siden 2009. To bygninger under opførelse og forventes taget i brug 2014. Ét projekt afventer

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

OPP: Bedre investeringsmuligheder. Direktør Jens-Christian Stougaard

OPP: Bedre investeringsmuligheder. Direktør Jens-Christian Stougaard OPP: Bedre investeringsmuligheder Direktør Jens-Christian Stougaard PensionDanmark kort fortalt 647.000 medlemmer - heraf 375.000 aktive 24.000 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2013 4,7 mia. kr.

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer

OPP. Offentligt-Privat Partnerskab. Muligheder og udfordringer OPP Offentligt-Privat Partnerskab Muligheder og udfordringer Udbud & Indkøb 2. august 2013 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Definition og afgrænsning... 3 3. Danske erfaringer... 4 4. OPP-projekter: Egnethedsvurdering...

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

HP Fonds og HP Invest i Børsen

HP Fonds og HP Invest i Børsen HP Fonds og HP Invest i Børsen I forbindelse med Specialforeningen HPs modtagelse af Morningstar Award 2013 i kategorien DKK Korte Obligationer, har Børsen den 15. april 2013 bragt 2 artikler om HP Invest

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER

ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER ANBEFALINGER TIL RAMMEAFTALER FOR RÅDGIVERYDELSER Denne pjece er målrettet offentlige myndigheder, der overvejer at udbyde en rammeaftale for rådgiverydelser 1. > Er der behov for at udbyde en rammeaftale

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014

Danske Havne. Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY. August 2014 Danske Havne Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv - Klaus Ahm, Partner i EY August 2014 Anlægsinvesteringer i et økonomisk perspektiv Danske havne har ambitiøse udviklingsplaner baseret på nye

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland? IDA Global Development 12 sept. 2016

Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland? IDA Global Development 12 sept. 2016 Hvordan etableres en investeringsfond for Grønland? IDA Global Development 12 sept. 2016 Mødets program 17.00: Velkomst til mødet og introduktion til emnet. Hans Peter Dejgaard 17:20: Kåre Hendriksen om

Læs mere

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014

OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER. December 2014 OPP MED KOMMUNEKREDIT SOM FINANSIEL PARTNER December 2014 Modeller for samarbejder og partnerskaber OPP er en organisationsmodel og ikke en finansieringsmodel Parternes respektive kompetencer skal udnyttes

Læs mere

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark

Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Udbud og problemstillinger i forhold til arbejdspladser i Danmark Ole Helby Petersen Seniorforsker, ph.d. olhe@kora.dk Analyse og Forskning Analyse og Forskning Udfordringer i forhold til udbud og arbejdspladser

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN

SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN SEJLFLOD KOMMUNE OG UDBUDDET AF BYGHERREOPGAVEN Borgmester Kristian Schnoor, Sejlflod Kommune Indhold: INDLEDNING... 2 JA TAK TIL MERE KONKURRENCE... 2 KOMMUNENS BYGGEPOLITIK... 2 IDÉKONKURRENCER...2 EKSEMPEL

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Opsamling 2. december 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen har

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere