Værd at vide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide 2014-2015"

Transkript

1 Emmerske Efterskole Værd at vide

2 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 10. august kl Hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Depositum 500 kr. Der er middag for elever og forældre i spisesalen kl årseleverne møder søndag den 10. august kl Hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Depositum 500 kr. Kl Kaffe i hallen herefter velkomst og samling på de enkelte årgange. Kl Forlader forældrene skolen. Kl Aftensmad for elever og personale Kl Stilletime (udpakning på værelserne) Kl Ryste sammen aktiviteter Aftenarrangementer I løbet af skoleåret vil der være nogle aftenarrangementer, hvor der er mødepligt for eleverne. Arbejdstøj Medbring gammelt tøj, kedeldragt eller lignende til brug i praktisk arbejde. - Der er ingen adgang med arbejdstøj i spisesalen. Du skal også medbringe sko til brug i køkkenet. Gerne kondisko eller anden sko, som har en god sål. Skoene skal være lukkede og rene. Besøg hos private Ved besøg hos private skal der være en henvendelse fra det pågældende sted til efterskolen. Blivedage I løbet af skoleåret er der nogle dage i weekender, hvor du skal blive på skolen. Lørdag og søndag, den august. Opstartsuge. Søndag den 28. september Efterskolernes Dag Lørdag og søndag den marts 2015 Gymnastikopvisning Lørdag og søndag d april 2015 Lejr Søndag den 26. april 2015: Gl. Elevdag (kun 2. års elever) Brand Ved brandalarm skal alle mødes på håndboldbanen. Du skal lukke døre og vinduer. Du må ikke låse. Nærmere brandinstruks følger. Bøger Skolen udleverer de nødvendige bøger. Ordbøger kan købes på skolen. Som elev på Emmerske Efterskole har du adgang til Computere Det forventes at du medbringer en bærbar computer. Se edb regler. Cykler Cyklen skal medbringes på ankomstdagen. Cyklen skal være lovlig og altid køreklar. Hvis den går i stykker vil der være mulighed for hjælp til reparation på skolen. Der anvises fast plads til cyklen i cykelskuret. Cyklen skal være låst, når den ikke bruges. Om nødvendigt vil vi forbeholde os ret til, at sende cyklen til reparation/leje en cykel på elevens/hjemmets regning.

3 Cykelhjelm Alle skal bruge cykelhjelm på alle cykelture. Cykellygter I lygtetændingstiden skal du bruge lovlige lygter. Dagsrytme 7.00 Kaldes til morgentur dog ikke køkkenholdet Nøglebrikken skal hentes på morgengåturens vendepunkt 7.00 Køkkenholdet møder i køkkenet 7.30 Morgenmad 8.00 Undervisningen begynder 9.30 Samling og sang i Oasen Pause med formiddagsservering Undervisning Middagsmad og pause Undervisning Eftermiddagsservering Undervisning Køkkenholdet møder. Øvrige elever ser nyhederne Aftensmad Stilletime Fritid dog vil der enkelte aftener være arrangementer med mødepligt Aftenservering Hvid gang besøgsfrit. Værksteder og hallen skal være opryddet Alle på egne værelser, computer slukkes Ro lyset skal være slukket. Alle skal blive på egne værelser indtil morgengåtur Ved problemer kontaktes vagtlæreren Depositum Depositum er 2000 kr. + indmeldelsesgebyr 500 kr. Fra skoleåret er indmeldelsesgebyret kroner og depositum fortsat kr. Depositum bruges f.eks. til elevbillede, elevtøj, (fra : Elevpakke m. lagen, dyne, pude, rullemadras m.m. til værelset), siddepude, materialeforbrug i valgfag og evt. skader. Grundgebyr for: håndværk & miljø er fortsat 200 kr. pr ½ år. Grundgebyr for: motion, kost og trivsel er 100,00 månedligt. Edb regler: Generelt: Personalet har på alle tidspunkter adgang til at se, hvad der sker på alle computere. For alle aktiviteterne ved computere mm. gælder, at de skal være lødige og lovlige dvs. ingen fildelingsprogrammer eller sexhjemmesider. Ingen mobning: Dvs. minus grimt sprog på SMS, Messenger, Facebook og andre sociale medier. Hvis I møder en åben facebookkonto el. lign., skal I lukke den. Det er ulovligt at udgive jer for personen, som har glemt at lukke sin konto. Stilletimen: Der skal være arbejdsro i stilletimen, derfor: Computeren anvendes til skolearbejde. Ingen samtale i headset på computeren. Musik kun i hovedtelefoner. Ingen computerspil i stilletimen. Hvis dette ikke overholdes kan computeren / musikapparatet inddrages af vagten. Det inddragede udleveres af kontaktlæreren. Hvis man ikke har lektier for bruges denne time til at læse i. Eleverne kan arbejde i computerrummene, hvis de er noteret i vagtbogen. Edb rum ved biblioteket: Ingen mad og drikke gælder også i weekenderne.

4 Fællesareal: Computere i fællesarealet skal være lydløse, dvs. musik høres i hovedtelefoner. Elevernes edb udstyr: Der skal være installeret en virusscanner. Alle elever skal have hovedtelefoner til deres bærbar/stationære computer. Hvis eleven ikke har hovedtelefoner, kan der købes gennem skolen. Skolens edb udstyr: Hvis der er noget, der ikke virker => kontaktes skolens IT-lærer. Der må ikke flyttes rundt på skolens edb udstyr. Dvs. eleverne må ikke låne ting fra edb-rummene/klasserne til deres værelse! Pædagogisk værksted: Elever har kun adgang til pædagogisk værksted sammen med en lærer. Handel: Hvis eleverne handler over internettet og pakken sendes til efterskolen skal pakken være betalt, og elevens forældre skal kontakte efterskolen om dette. Efterskolen modtager ikke pakker, som er bestilt pr efterkrav. Computerne/teknisk udstyr på værelset skal være slukkede kl Eftermiddag: Hvis eleverne er ude af huset, skal de være tilbage på skolen senest kl Efter stilletime: Hvis eleven er ude af huset efter kl.19.30, skal eleven være hjemme igen senest kl Elever ud af huset Elever må forlade skolen, såfremt de er skrevet ud af personalet i protokollen. Ved hjemkomst til skolen melder eleven sig for at blive skrevet ind igen. Eleverne må ikke køre med andre uden tilladelse fra forældrene. Eleverne må ikke blaffe. Eleverne kan max 1 gang om ugen komme ud af huset i læsetimen fx til svømmehal, ungdomsskole m.v. (dog ikke i praktiske uger). Dog prioriteres skolens aktivitetsplan altid. Elevbank Vi opfordrer til, at eleverne benytter vores elevbank. Elevbanken er åben i middagspausen efter behov og bestyres af skolens sekretær. Kontonummeret til elevbanken er: N.B. Husk at angive elevnavn ved betaling. Elevregler Alle har et medansvar for et godt kammeratskab og samvær på Emmerske Efterskole. Hver enkelt skal vise hensyn og hjælpsomhed overfor kammerater, personale og gæster på skolen. Vi lægger stor vægt på samarbejdet mellem elev og personale. Vær god mod hinanden, vis forståelse og tolerance. Samværet på Emmerske Efterskole bygger på tillid, ansvar og gensidig respekt. Ydermere har alle et ansvar for, at efterskolen ser ren, pæn og ordentlig ud. På Emmerske Efterskole har vi følgende forventninger til dig: 1. Du skal deltage aktivt i efterskolelivet. 2. Du skal til enhver tid udvise almindelig god og anstændig opførsel. 3. Du skal møde til tiden, holde styr på dine ting og rydde op efter dig selv. 4. Du skal altid rette dig efter henstillinger fra personalet. 5. Du har mødepligt til al undervisning, måltider og arrangementer. 6. Har du brug for at forlade skolen, skal det ske efter aftale med personalet. 7. Din cykel skal altid være klar til brug og være lovlig, og du skal altid bruge din cykelhjelm korrekt. 8. Du er ansvarlig for enhver skade, du forårsager. 9. Du skal blive på dit værelse på de aftalte tidspunkter fx fra kl , hvor morgengåturen starter. 10. Du må ikke indtage, være påvirket af eller være i besiddelse af alkohol eller rusmidler af nogen art. Det gælder også ved transport til og fra skolen.

5 11. Sex er ikke tilladt på Emmerske Efterskole. 12. Fysisk eller psykisk vold, herunder mobning, tolereres ikke. 13. Emmerske Efterskole er en røgfri skole også i fritiden. Overholdes elevreglerne ikke, kan det medføre advarsel eller bortvisning. Der udarbejdes elevkontrakter, som både elever og forældre underskriver. Derved kender alle til de spilleregler, der gælder for opholdet på Emmerske. En underskreven elevkontrakt er en forudsætning for opholdet på Emmerske. Du har naturligvis altid et medansvar for at hjælpe andre med at overholde disse regler. Erhvervspraktik Alle elever kommer i erhvervspraktik. Praktikpladserne findes i samarbejde med UU-vejlederne. Praktikpladserne placeres primært i Tønder og omegn, hvor det er muligt. Ferier og forlængede weekender Se kalenderen. NB: Vi har den obligatoriske projektopgave i ugen op til påske eleverne kan IKKE få fri der. Læge og tandlægebesøg skal så vidt muligt aftales i forlængede weekender. Fjernsyn Der er fjernsyn i fællesarealet og oasen, som kan benyttes i fritiden. Ingen fjernsyn på værelserne. Folkeregister Man skal ikke ændre flytning ved folkeregisteret, når man går på efterskole. Forsikringer Forældre SKAL selv tegne forsikring for den enkelte elev. (familieforsikring). Spørg dit forsikringsselskab. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle skader, samt ødelagte og bortkomne ting. Vi forbeholder os ret til at forlange erstatning, hvis du ødelægger efterskolens ejendele. Forældrekontakt Der er forældresamtaler i løbet af året, den 7. september 2014, den 7. december 2014 og den 8. marts Desuden er forældre naturligvis altid velkomne til at kontakte efterskolen. Fri Skolens forstander el. viceforstander kan give fri til særlige begivenheder. (fx læge, tandlæge, fødselsdage, jubilæer, begravelse og bryllup) Derudover gives ikke fri. Der henvises specifikt til procedure for fritagelse. Fritid I fritiden må skolens værksteder og områder gerne benyttes efter aftale med vagtlæreren. Adgang til metal- og træværkstedet kræver dog et særskilt værksteds-kørekort. Eleverne rydder naturligt selv op efter ethvert brug. Gæster: Ingen gæster de første 6 uger. Besøg af gæster skal aftales med vagtlæreren før aftensmaden. Gæster melder sig til vagten både ved ankomst og afrejse. Hverdage kan gæster komme i tidsrummet til Weekender aftales med vagtlæreren. Intra: Skolen kommunikerer primært via INTRA. Alle forældre tildeles en adgang + personlig kode således at dialog er mulig.

6 Internet Der er adgang til internet på hele skolen. Det er ikke tilladt at ændre på skolens routere. Kabler og ledninger Der må ikke trækkes netkabler, højtalerledninger m.v. fx mellem værelser eller badeværelser. Knallert: Knallerter må tages med til reparation i værkstedet og må kun startes efter aftale med vagtlæreren. NB. Medbragte knallerter skal være lovlige. Knallert kan benyttes som transportmiddel mellem hjemmet og efterskolen efter forudgående aftale med kontaktlæreren herom. Kontaktlærer Hver elev tilknyttes en kontaktlærer, der er bindeled mellem skolen og eleven samt til forældrene. Kontaktlæreren kontaktes via skolens intra ved problemer, faglige spørgsmål m.m. Er der ønske om frihed er det skolens ledelse, der træffer beslutning herom. Kostpolitik På Emmerske Efterskole er skolens kost og madkultur vægtet højt. Vi vil gerne bidrage til gode madvaner i form af sund og varieret kost, hvor vi præsenterer mange forskellige former for mad ud fra princippet: - Nyt og traditionelt, groft og grønt. Vi kan servere diætkost, hvis det er lægeligt begrundet. Vi følger de 8 kostråd Der er 3 obligatoriske måltider og tilbud om 3 mellemmåltider. Yderligere information kan ses på skolens hjemmeside under Information/kostpolitik. Lejrskole Lejrskolen er i dette skoleår planlagt i perioden lørdag d fredag d Turen går til Tjekkiet. Nærmere oplysninger kommer senere. Lejrskolen er inkluderet i elevbetalingen. ALLE elever skal være i besiddelse af et gyldigt pas samt et blåt sygesikringsbevis (pr ) Læge Skolens læger Solgaard og Smits i Tønder, Lægehuset Nord, Carstensgade 6, tlf Medicin Det skal oplyses til efterskolen, hvis du bruger nogen form for medicin. Mobiltelefon Mobiltelefonen må bruges på eget værelse samt i undervisningsøjemed. Mobiltelefonen må ikke bruges i mobilfri zoner, fx Oasen, hallen, køkkenet og spisesalen. Misbrug af telefonen kan medføre inddragelse. Morgenmotion Hver morgen startes dagen med en gå-/løbetur. Alle skal deltage! Hvis dette ikke overholdes deltager man automatisk i en struktureret konsekvenstur i frokostpausen. Musikanlæg Musikanlæg må gerne medbringes, dog må anlægget max være 30x50 cm inkl. højtalere på max. 15 watt.

7 Du skal vise hensyn, når du spiller musik. Hvis dette ikke sker, kan musikanlægget inddrages. Der må ikke spilles musik efter klokken Musikinstrumenter Hvis du spiller på et instrument, må du gerne medbringe det på eget ansvar. Efterskolens musiklokale må benyttes efter aftale med musiklæreren. Nøgler Du har selv ansvaret for din nøgle. Alle låse er omkodet i sommeren Det er vigtigt, at du altid låser din værelsesdør og skab, når du forlader værelset. Mistes nøglen skal en ny rekvireres hos pedellen. Pris herfor er 500, kr., der trækkes af depositum. Opførsel Vi forventer en god, anstændig og ansvarlig opførsel både i fritiden og i timerne. Vi lægger vægt på, at du bruger et ordentligt sprog, dvs. at du taler pænt til både kammerater og voksne. Pakkeliste - Arbejdstøj til brug ved pedel og køkken - Praktisk tøj - Fodtøj til brug i køkkenet (eks. rene kondisko skal være lukkede.) - Regntøj - Gummistøvler - Idrætstøj - Indendørs sportssko, der ikke sætter sorte striber - Udendørs sportssko - Badetøj - Håndklæder - Klipklappere eller lignende er en god ide - Dyne, pude og rullemadras (90X200) (fra 2015 udleveres det fra skolens side i elevpakken.) - Sengelinned - Sengetæppe - Pude til sengen, når du læser / sidder i sengen - Toiletsager - Gyldigt pas - Sygesikringsbeviser: gul + blå - Lovlig cykel - Cykelhjelm - Penalhus med indhold - Passer, vinkelmåler, tegnetrekant. - Hovedtelefoner til computer (kan købes på skolen) - Lommeregner - USB stick - Krus - Evt. nåle til opslagstavlen - Hvis du har et telt, så tag det gerne med, vi skal bruge det på vores introtur i uge 34 Det er vigtigt, at alle tingene er i orden fra skoleårets start. Pas Husk at medbringe gyldigt pas. For at komme til Tyskland skal passet anvendes. Vi opbevarer gerne passet for dig.

8 Penge Lån ikke penge ud. Indbyrdes køb / salg eleverne imellem er ikke tilladt ej heller elevkiosk med slik og sodavand. Du bør ikke have penge liggende fremme på værelset, derfor er det en god ide at sætte dine penge i elevbanken. Mindre beløb kan du låse inde i dit skab. Plakater Plakater anbringes på de dertil anbragte lister på værelserne. Plakater, musik, blade mv. der indeholder tekst eller billeder, der kan virke anstødelige eller er i uoverensstemmelse med skolens regler må ikke sættes op. Post til elever Post udleveres hver dag ved middagsmaden. Adresse: Elevens navn Emmerske efterskole Åbenråvej Tønder Praktisk uge Enkelte gange i løbet af skoleåret deltager eleverne i køkken, pedel og rengøringsarbejde. Rengøring Du skal selv dagligt gøre dit værelse rent og holde det pænt og ordentlig. Standarderne herfor er skriftligt angivet. En gang om ugen gøres der ekstra rent på værelset. Alle skolens elever får derudover et område, som skal passes hele året. Skadestue Hvis du skal på skadestuen, skal du altid huske dit sygesikringsbevis. Vagtlæreren kontakter forældrene hurtigst muligt. Mellem kl Tønder skadestue - herefter Åbenrå skadestue. Skader Kommer du til at ødelægge noget. Kontakt omgående personalet. Spisesalen Eleverne må ikke have hue eller arbejdstøj på. Eleverne skal have sko på. Eleverne skal spise med kniv og gaffel. Eleverne har faste siddepladser. Der må ikke fjernes service mv. fra spisesalen. Stilletime: Du skal lave lektier eller frilæse. Der er mulighed for lektiehjælp. Hvis du skal samarbejde med en anden elev, aftales det med din lærer, som skriver dette til vagten. Ingen spil og film. Musik skal altid være i hovedtelefoner. Overtrædes dette kan computeren/telefonen inddrages af vagten og udleveres af din kontaktlærer. Du må ikke sove eller bade i stilletimen. Hvis du har haft køkkentjans efter aftensmaden, må du gerne bade i stilletimen.

9 Sygdom: Alle skal gå morgentur og møde til morgenmad. Ved sygdom kontaktes vagtlæreren efter morgenmad af den syge. Syge elever på skolen får en værelseskammerat som sygepasser. Det sættes en sygeseddel på døren. Det betyder, at værelset er besøgsfrit. Syge elever tilses af personalet i løbet af formiddagen. Hvis du er syg og skal hjem, kontakter efterskolen hjemmet. Længerevarende fritagelse fra idræt kræver en lægeerklæring. Telefon Efterskolens telefon: Tyveri Desværre forsvinder der ind imellem ting på en efterskole. Vi opfordrer kraftigt til, at alle værdigenstande opbevares i det aflåste skab. Pas på din nøgle. Efterskolen kan ikke pålægges ansvar ved tyveri, men vi vil gerne have besked hurtigst muligt, hvis der forsvinder noget. Penge kan afleveres på kontoret til elevbank. Det er også muligt at aflevere penge til vagtlæreren søndag aften. Tøjvask Der er vaskemaskiner og tørretumblere på efterskolen til gratis afbenyttelse. Du skal selv medbringe vaskepulver. Værelse Møblerne må ikke flyttes. Egne møbler må ikke medbringes. Gør det til en vane at banke på, før du går ind på andres værelser. Du har ansvar for dit værelse og de ting, der stilles til rådighed. Du må have en el-kedel på værelset. Øvrige maskiner/el-artikler er ikke tilladte. Våben mm. Der må ikke medbringes knive, våben mm. Weekender Undervisningen slutter om fredagen, hvorefter du må rejse hjem. Der kan ikke dispenseres herfra. Du skal møde på efterskolen efter en weekend mellem kl Når du ankommer til efterskolen, skal du som det første melde din ankomst hos vagtlæreren. Hvis du ikke møder på efterskolen efter weekenden, meddeles dette til vagtlæreren senest kl Du er selvfølgelig altid velkommen til at blive på skolen i weekenderne. Skolen er åben i alle weekender bortset fra visse ferier. Eleverne må tage hjem på weekend efter eget ønske, undtaget er dog blivedagene. Rejser du andre steder hen end hjem, skal dine forældre meddele det til skolen. Skal du med en kammerat hjem, skal dette desuden aftales med kammeratens forældre. Weekend tilmelding Senest mandag middag skal du skrive dig på weekendlisten, hvis du ønsker at blive i weekenden.

10 Kontakt Hjemmeside: Telefon: Mobiltelefon: Ledelse: Forstander: Bo Jørgensen Viceforstander: Birgit Seistrup Clausen Skolesekretær: Lone Jordt Lærere: Alexander Semmler Erik Pedersen Heidi Hvalsøe Østerlund Lasse Kellmann Meyer Lisbeth Gotthardsen Maja Kjær Martensen Martin O. Jørgensen Mikael Galmar Ninne Krüger Sakina Juhl Sarah Madsen Tove Stjernholm Uffe Madsen Køkken: Bodil Hansen Britta H. Hansen (køkkenleder) Mona Thomsen Tanja Walz Jensen Pedel og rengøring: Hans Frank (leder) Jan Eckholdt Lis Christensen UU-vejledere: Maja Kjær Martensen & Lasse K. Meyer Bestyrelse: Sally Hansen (formand) Sonja Dahl-Larsen Bo Bruhn Hansen Jan Nørgaard Ulla Abild (næstformand)

Værd at vide 2015-2016

Værd at vide 2015-2016 Emmerske Efterskole Værd at vide 2015-2016 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 9. august 2015 kl. 11.00 Hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere

Værd at vide

Værd at vide Emmerske Efterskole Værd at vide 2016-2017 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 7. august 2016 kl. 11.00, hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere

Værd at vide

Værd at vide Emmerske Efterskole Værd at vide 2017-2018 Ankomst første skoledag 2. årseleverne møder søndag den 13. august 2017 kl. 11.00, hvor der bliver udleveret nøgler og eleverne får deres værelse. Der er middag

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE FRA A TIL Å. 2011 2012.

EMMERSKE EFTERSKOLE FRA A TIL Å. 2011 2012. EMMERSKE EFTERSKOLE FRA A TIL Å 2011 2012 552011 Emmerske, maj 2011 Kære elever til skoleåret 1112 Vi nærmer os det nye skoleår, og de sidste informationer er på vej med dette brev Vi har igen prøvet at

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Velkommen til elever og forældre. Søndag d. 9. august 2015 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 VELKOMMEN TIL SYDFYNS FRI FAGSKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Velkommen til elever og forældre Søndag d. 9. august 2015 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation af

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Velkommen til Gl. Højgaard

Velkommen til Gl. Højgaard Velkommen til Gl. Højgaard Når du flytter ind Der vil være et værelse klar til dig med bl.a. møbler, sengetøj og håndklæder. Hvis du selv har nogle møbler, må du gerne tage dem med. Du vil blive modtaget

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

Husorden for Solgården

Husorden for Solgården Husorden for Solgården Velkommen til Solgården I dette materiale har vi samlet forskellige informationer, som kan være relevante i forbindelse med opholdet på Solgården. Efterskolen Solgården Vardevej

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2017 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være

Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland. Et rart sted at være INFORMATIONER Velkommen til Kostskolen i Sønderjylland Vi glæder os til at have dig som elev på vores kostskole. Her i mappen finder du nyttige informationer og husregler. Vi forventer at du overholder

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt

Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt Forsorgshjemmet Aas er et tilbud i henhold til Servicelovens 110 der tilbyder midlertidigt ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 1 Infohæftet er tiltænkt som en praktisk hjælp på alverdens oplysninger om livet på Strib Idrætsefterskole. Lad infohæftet blive hjemme, så familien

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn

Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Frederikshavn FACEBOOK.COM/FRHSKOLEHJEM Velkommen På

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Vilvorde Roskilde Tekniske Skole Skolehjem Skolehjem Skolehjem Praktiske oplysninger Vi byder dig med denne folder velkommen til Roskilde Tekniske Skoles skolehjem, Ledreborg Allé

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015

HF-Cold Hawaii. Tillæg. Skoleåret 2014-2015 HF-Cold Hawaii Tillæg Skoleåret 2014-2015 Indhold 1. Surfkollegiet... 3 1.2 Værelsesindretning... 4 1.3 Overnattende gæster... 4 1.4 Spisesal... 4 1.5 Weekender og sommerferie... 4 1.6 Internet... 4 1.7

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Forældre- og elevorientering

Forældre- og elevorientering Forældre- og elevorientering Praktiske oplysninger 2012-2013 Drammelstrupvej 15, 8400 Ebeltoft telefon 87 52 91 20 mail: post@djfh.dk hjemmeside: www.djfh.dk Kære elev Med dette lille hæfte byder vi dig

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset.

Alfabetisk liste. Man deltager som ung i de aktiviteter der sker i og udenfor huset. Unge-håndbog 1 A Alfabetisk liste Aften-te: Aften-te serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 21.30. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet).

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. Velkommen til EUC Nords skolehjem Hjørring FACEBOOK.COM/SKOLEHJEM Velkommen På EUC Nord

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Brogården & Mosede Klub Lalandiatur d oktober. 2016

Brogården & Mosede Klub Lalandiatur d oktober. 2016 Brogården & Mosede Klub Lalandiatur d. 7. - 9. oktober. 2016 Så er det ved at være tid til at vi igen skal til Lalandia. Vi har 10 stk. 8-mands hytter med plads til 7-8 børn/unge og en medarbejder i hver

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden

Efterårsholdet Forår Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar. Se program på bagsiden Efterårsholdet 2016 Forår 2010 Velkommen til Egå Ungdoms-Højskole Vi ses den 2. januar Se program på bagsiden Velkommen til Egå Kære kommende højskoleelev på Egå Ungdoms-Højskole. Vi vil byde dig hjertelig

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer

Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer Infomøde 12. dec. Hafjell - Lillehammer SE Udlandstur 2014 tur i Norge Hafjell v. Lillehammer Hvem? Alle elever på Sydvestjyllands Efterskole og medarbejdere + ægtefæller og børn i alt 180. Hvornår? Afrejse

Læs mere

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset.

Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Så står sommeren for døren, juni måned er kommet godt i gang, og det tegner til den bliver solrig, varm og aktiv her i Sokkehuset. Sommerlejren: er absolut en af klublivets højdepunkter, den går i år til

Læs mere

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger

Østrig 2015. Neukirchen. am Grossvenediger Østrig 2015 Neukirchen am Grossvenediger Det ligger her Neukirchen ligger i nationalparken Hohe Tauern mellem Zell am See og Gerlos, i hjertet af Kitzbüheler Alperne. Området 61 km pister 14 lifte Gratis

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2016/2017

Velkommen til skoleåret 2016/2017 Velkommen til skoleåret 2016/2017 E F T E R S K O L E N LINDENBORG Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde Telefon 49 12 10 40 E-mail: kontoret@efterskolen.dk 1 Indhold INDLEDNING... 3 KONTAKT TIL SKOLEN...

Læs mere

Brogården & Mosede Klub Lalandiatur d marts. 2017

Brogården & Mosede Klub Lalandiatur d marts. 2017 Brogården & Mosede Klub Lalandiatur d. 24. - 26. marts. 2017 Så er det ved at være tid til at vi igen skal til Lalandia. Vi har 9 stk. 8-mands hytter med plads til 7-8 børn/unge og en medarbejder i hver

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Program. Idrætsferielejr. Årets program til alle deltagere.

Program. Idrætsferielejr. Årets program til alle deltagere. Program Idrætsferielejr Årets program til alle deltagere www.dgi.dk Indhold: Velkomst fra Lejrledelsen side 2 Huskeliste side 3 Lejrregler side 4 Adresser Side 5 Lejrbank Side 5 Stillerum Side 5 Program

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studietur til Prag. - Invitation til studietur uge 41( 9. - 14. okt. 2011)

Studietur til Prag. - Invitation til studietur uge 41( 9. - 14. okt. 2011) Studietur til Prag - Invitation til studietur uge 41( 9. - 14. okt. 2011) Kære HG elev Vi gentager succesen fra sidste år og rejser igen til Prag på studietur. Den tjekkiske hovedstad byder nemlig på en

Læs mere

Mine egne notater: Den lille Huskebog. Klintebjerg Efterskole 2015/2016. Side 32

Mine egne notater: Den lille Huskebog. Klintebjerg Efterskole 2015/2016. Side 32 Mine egne notater: Den lille Huskebog Klintebjerg Efterskole 2015/2016 Side 32 Adresse: Hvis du under opholdet får ny hjemadresse, skal denne straks meldes til kontoret. Skolens adresse samt tlf.nr.: Se

Læs mere