Have & Landskab er branchens egen udstilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Have & Landskab er branchens egen udstilling"

Transkript

1 Have & Landskab er branchens egen udstilling Den er arrangeret af fagfolk for fagfolk og den skal: -Være samlingspunkt for leverandører og kunder i den grønne branche og herigennem styrke samhandel, dialog, viden og håndværk -Understøtte samarbejde og udvikling i ejernes organisationer -Afvikles på ulige årstal den sidste onsdag, torsdag og fredag i august måned Udstillingen har siden HL03 været placeret fast på Jernbjerggården. Jordbrugsafdelingen på Teknisk Skole Slagelse nu: Selandia-CEU

2 Bestyrelse Lars P. Strarup Møllegårdens Planteskole Ravnshøjgyden 6, Sdr. Højdrup5750 Ringe Mobil: Stephan Falsner, Advokat Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26, postboks 1987, 2300 København S Mobil tlf.: Michael Husfeldt, Branche Direktør Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Kokholm 3C6000 Kolding Mobil: Palle Kristoffersen, Seniorrådgiver Skov & Landskab/Afd. For Parker Og Urbane Landskaber Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C Telefon: Mobil:

3 Organisationen og styringsredskaberne Lidt udstillingshistorie Hvordan gik HL11, udstillere og besøgende Landskabsarkitekterne Nye tiltag på HL13: praktisk, markedsføring, faglig Standplan og temaområde Kristian Larsen, Udstillingsleder (siden forrige århundrede)

4 Organisation Bestyrelse Bestyrelsen består af en repræsentant fra hver af parterne Udstillingsleder Standsalg Sekretariat Markedsføring Bogholderi Servicepersonale Sekretariat, markedsføring og bogholderi udbydes, og kan kun varetages af og i organisationerne hos parterne i ejerkredsen

5 Styringsredskaber Samarbejdsaftale Budget Arbejdsplan Samarbejdsaftale om Have & Landskab 2013 og 2015 Denne aftale er indgået mellem nedenstående 4 parter: Danske Anlægsgartnere (DAG) Skov & Landskab (S&L) Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg (ML) Danske Planteskoler (DP) Aftalen er gældende for udstillingen Have & Landskab (HL) Cvr-nr.: , som afholdes i 2013 og 2015, hvor ovennævnte parter er arrangører. 1 Stk. 1 Udstillingens navn er Have & Landskab. Parternes samarbejde går ud på at afholde en udstilling i den grønne sektor hvert andet år. Stk. 2 Parterne forpligter sig til at bakke op om HL ved bl.a. at anbefale sine medlemmer at deltage som udstillere, besøgende eller faglige bidragydere efter mulighed og behov. Stk. 3 Parterne forpligter sig til ikke at afholde konkurrerende udstillinger, som henvender sig til samme målgrupper som HL. 2 Stk. 1 Ledelsen i samarbejdet udgøres af en bestyrelse, som sammensættes med 1 repræsentant fra hver af de deltagende organisationer / institutioner. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og udpeger en daglig ledelse. Stk. 2 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Beslutninger som har væsentlige økonomiske konsekvenser for en af parterne, kræver tilslutning fra den pågældende part, når beslutningen medfører forøgede udgifter i forhold til det vedtagne budget. Stk. 3 Bestyrelsen kan ansætte en eller flere projektledere. Stk. 4 Bestyrelsen foranlediger, at der forud for hver udstilling udarbejdes en arbejdsplan og et budget for den kommende udstilling. Stk. 5 Bestyrelsen kan meddele prokura i forbindelse med varetagelsen af den daglige drift. 3 Stk. 1 Parterne ejer hver 25 % af udstillingen. Overskud fordeles med 25 % til hver part. I forhold til eksterne kreditorer dækkes udgifter, udlæg m.v., som er afholdt i forbindelse med udstillingen først. Inden for de bemyndigelser, der gælder for det enkelte bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen træffe beslutning om indskud fra parterne af driftskapital til afholdelse af driftsomkostninger, som dækker udlæg op til en udstillings afvikling. Stk. 2 Herefter defineres overskud som værende det beløb, som måtte være til overs, når enhver er svaret sit. Underskud dækkes af parterne med 25 % til hver. Parterne hæfter pro rata med 25 %. Budget Have & Landskab 2011 Regnskabsperiode: 01/01/ /12/2011 `11 `09 INDTÆGTER kr. kr. Standsalg Entre El Etablering Frokostbilletter Indtægter i alt OMKOSTINGER Salgsfremmende omkostinger Administrationsomkostninger Afvikling Omkostninger i alt RESULTAT FØR RENTER RENTER Renteudgifter m.v Renteindtægter Renter i alt RESULTAT før overskudsdeling Bonus, udbetalt til ejerne RESULTAT D. Resultatkontrakt 30. juni 2010 Aktivitet Projektleder Udstillingsvært Budget Udstillingsareal Bogholderi Sekretariatsydelser Bogholderi Sekretariatsydelser Resultat Projektlederkontrakt vedtaget Tilsagn om værtskab og arealdisponering Budget vedtaget Overordnet plan for stand og parkeringsarealer vedtaget Tilbud vedr. bogholderi og regnskabsfunktion accepteret Tilbud vedr. sekretariatsydelser accepteret Bogholderi og regnskabsfunktion igangsat Sekretariatsydelser igangsat 30. september 2010 Brochure/salgsmateriale Godkendt af bestyrelse Hjemmeside Tilbud vedr. hjemmeside accepteret Markedsføring Tilbud vedr. markedsføring accepteret Standsalg Tilbud vedr. standsalg accepteret Standarealer Etablering og drift af standarealer igangsat Markedsføring Markedsføring igangsat 31. december 2010 Catering Udbudsmateriale vedr. catering vedtaget Brochure/salgsmateriale Materiale udsendt til udstillere Hjemmeside Hjemmeside etableret og i drift Standsalg Standsalg igangsat 31. marts 2011 Servicepersonale Catering Katalog 30. juni 2011 Logistik Flag Hegn Renovation Katalog Tilbud på serviceopgaver ved afvikling accepteret Tilbud vedr. catering accepteret Tilbud vedr. udstillingskatalog accepteret Logistik- og ressourceplan vedr. indkørsel, opstilling og udkørsel Tilbud flagleverance accepteret Tilbud vedr. leverance af hegn accepteret Tilbud vedr. leverance af renovation accepteret Udarbejdelse af udstillingskatalog igangsat

6 Antal udstillere Antal besøgende Vækst og Anlæg Have & Landskab `83 `84 `85 `86 `87 `88 `89 `90 `92 `95 `97 `99 `01 `03 `05 `07 `09 ` `83 `84 `85 `86 `87 `88 `89 `90 `92 `95 `97 `99 `01 `03 `05 `07 `09 ` Kartoffelkuren Økonomisk krise 6

7 HL11 Hvordan gik det

8 Antal besøgende 8985 Gæster 2463 onsdag, 3742 torsdag og 2780 fredag. 14 % tilbagegang i forhold til `09 Såvel offentlige parkforvaltninger som private virksomheder, har i skyggen af den økonomiske krise sendt færre medarbejdere på udstilling, og der er formodentlig også færre ansatte end i ` `92 `95 `97 `99 `01 `03 `05 `07 `09 `

9 Region Befolkning Befolkning HL07 HL09 HL11 Antal % % % % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden % 10 % 30 % 7 % 40 %

10 Besøgende fordelt på beskæftigelse Alle tal er angivet i procent af de optalte besøgende. Der er desværre en meget stor gruppe, der har registreret sig under Andet i beskæftigelse. Arbejdsplads % % % % `05 `07 `09 `11 Kommune, vej og park Region Boligselskab Kirkegård Anlægsgartnerfirma Brolæggerfirma Golfbane Landskabsarkitektfirma Entreprenørfirma

11 Antal udstillere Udstillerrekord på HL stande mod 242 ved HL HL11. Standsalg/Sektioner Solgt antal 1. Maskiner & redskaber `95 `97 `99 `01 `03 `05 `07 `09 `11 2. Planter & bepl. etablering Belægninger og inventar/udstyr Skovudstyr Værktøj Andet 40 I alt

12 Landskabsarkitekterne fra PLR (ARK) De praktiserende landskabsarkitekter er beslutningstagere omkring fremtidens anlæg og grønne områder. Derfor er de også en meget vigtig besøgsgruppe for stort set alle sektioner. Da de nu er en begrænset gruppe udsat for så stor bevågenhed, besluttede vi efter HL11 at få klarhed over deres deltagelse, udbytte og ikke mindst, at få kontakt til dem, der ikke kommer på Have & Landskab, og høre deres begrundelser etc. Alle blev stillet fire spørgsmål: 1. Hvorfor valgte du at besøge HL11? 2. Fik du ny inspiration, kontakt til potentielle samarbejdspartnere eller konkrete idéer om materialer, planter og inventar? 3. Vil du komme igen i 2013 (hvorfor/hvorfor ikke?) 4. Har du nogle forbedringsforslag i forhold til netop landskabsarkitekter?

13 Pointer fra de deltagende landskabsarkitekter 18 ud af 19 repræsenterede landskabsarkitektfirmaer fra PLR var enten helt eller rimeligt sikre på, at de vil komme igen i 2013 Næsten alle deltagende landskabsarkitekter er glade for udstillingen i dens nuværende form Kontakten til leverandører, producenter og kollegaer er uundværlig Nogen ser det som en nødvendig opdatering indenfor hele feltet, andre kommer for at snakke konkrete løsninger og teknik med fagfolk, og (næsten) alle kommer og har en dejlig dag. Det er den eneste af sin art, og det gør den til noget særligt

14 Pointer fra de ikke-deltagende landskabsarkitekter Hvor mange har været på Have & Landskab før? 68,8% (31 ud af 45) havde været på Have & Landskab tidligere. Vi har altså haft fat i de fleste. Flere af dem kommer helt sikkert, mens andre skal vide, at I har tænkt jer at gøre noget nyt faglige arrangementer/ særudstillinger specifikt for planlæggere/designere er i høj kurs blandt flertallet af PLRs medlemmer

15 Forslag som kunne gøre udstillingen mere attraktiv: En udstilling af elevarbejder, som eleverne løbende holder ved lige og udbygger. Billedudstilling - hvor man ser produkterne anvendt. Så kigger man mere interesseret på produkter og de tekniske løsninger bagefter. Et oplæg/arrangement som har karakter af efteruddannelse så der er en konkret grund til at sende de ansatte af sted. En opsamling af de landskabsarkitektkonkurrencer, der har været siden sidst. Udvid med en dag eller brug også lørdagen. Udstillingen ligger i arbejdstid, og alle har travlt. Helt særlige designløsninger/særlige træer/unikke belægninger og anlæg landskabsarkitekter er æstetikere. Sørg for at der er noget smukt og nyt at se på. Slå på nyheder, der er relevante for landskabsarkitekter

16 HL13 Nye tiltag

17 Nye praktiske tiltag på HL13 Holde længe åbent (kl.19.00) om torsdagen Forlænge vagtordningen til opstart fredagen inden afviklingsugen Hurtigere opdatering af stand-planer på hjemmeside Forplejning af udstillere i opstillingsdagene mandag og tirsdag. Pølsevogn aktiveres i opstillingsdagene Udstillingens adresse (GPS koordinater) påtrykt udstillerkort, indkørselstilladelser og billetter Forbedre registreringen af gæsterne Toiletter der modsvarer forventningerne Anden teltleverandør

18 Nye markedsførings tiltag på HL13 : Udstillerforum Udstillerprofilerne med tekst, logo og billeder er med til at give de besøgende et overblik over udstillere og udstillingen som helhed. Udstillerforum er vores onlinetjeneste, hvor du kan hente relevant information og oprette og redigere virksomhedens egen udstillerprofil

19 Facebook-profil Profilen giver: -Direkte og billig kontakt til de besøgende. -Mulighed for at informere om ændringer på udstillingen med øjebliks varsel. -Mulighed for at præsentere dagens program hver morgen den 28., 29. og 30. august Mulighed for gøre kort, fotos og links til arrangørerne m.m. tilgængeligt på flere platforme end hl13.dk (desuden vil en facebook-profil øge trafikken på og googles vægtning af hl13.dk). -De besøgende får oplysningerne, når de selv har valgt at gå på facebook ikke fordi vi har mailet eller på anden måde informeret dem. -Breder HL-kendskab som ringe i vandet, da enhver bruger-kommentar på siden kan ses af vedkommendes venner

20 Nye faglige tiltag på HL13 Konkurrence for Landskabsarkitektstuderende Rækkehusforhaven anno 2013 Fagudstillingen Have & Landskab ønsker på udstillingen 2013 at sætte fokus på den oversete forhave, her eksemplificeret ved rækkehusforhaven. Rækkehus forhaver findes i tal i Danmark og udgør derfor et væsentligt grønt friarealtilbud for mange borgere, ikke kun den enkelte beboer i det enkelte rækkehus, men også for hele kvarterer og dermed store borgergrupper. Have & Landskab ønsker sammen med sponsorer at skabe opmærksomhed om forhaven ved at udskrive en indledende konkurrence blandt landskabsarkitektstuderende, opføre 3 præmierede forslag i samarbejde med anlægsgartneruddannelse på SELANDIA og endelig lade de op mod besøgende på de 3 udstillingsdage i august 2013 stemme om den bedste forhave. Projektet tiltænkes en stor pressedækning, før under og efter konkurrence, etablering og den endelige præmiering

21 Fagligt forum Faglige aktiviteter: Plantestandard, Grønne Pletter, korrekt plantning Plancheudstillinger: PLR etc. Grønne organisationer: f.eks.: Kommunale Park- og naturforvaltere, Danske Arkitektvirksomheder (PLR), Brancheforeningen for indendørs Beplantningsfirmaer, Brolæggerlauget, Dansk Træplejeforening, Danish Greenkeepers Assosiation, Dansk Skovforening, Dansk Landskabsarkitektforening etc Speakers Corner

22 Prisen på stand areal er reguleret med ca. 5 % til kr. 127,-/ m 2. Standplanen er inddelt i moduler a. 5 m. facade, standene er ca.10 m. dybe og der skal som minimum reserveres 25 m 2. Standlejen inkluderer fri gæstekort for alle stande og gratis 230 V. strømtilslutning, for alle stande over 100 m 2. Ved tilmelding faktureres 50 % af standlejen, og resten 1. maj Tema-område Pilebyg Fagligt Forum Plantestandard Korrekt plantning Grønne Pletter

23 HL13. Aktuelle tilmeldinger Skovplanteskolen Holmegaard A/S Nygaards Planteskole Danske Planteskoler Fællesstand Hennecke Stauder Birkholm Planteskole A/S Johansens Planteskole ApS Joel Klerk Planteskole Strøjers Planteskole P. Kortegårds Planteskole Højgård Planteskole Holdens Planteskole Vejenbrød Planteskole Møllegårdens Planteskole Verners Planteskole A/S Hjorthede Planteskole

24 Standsalg `11 `13 Budget `13 Realiseret December Januar Februar Marts April Maj Juni August

25 Tak for opmærksomheden

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

- start som selvstændig konsulent

- start som selvstændig konsulent Konsulent - start som selvstændig konsulent Danmark skal overleve på at være et videnssamfund, siger de økonomiske spåmænd. Der handles da også med viden som aldrig før. Viden er faktisk en af de vigtigste

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec.

Tandlægevagtens åbningstider: Alle aftener: Mandag søndag: Lørdag og søndag tillige: Helligdage tillige: 24. dec. og 31. dec. Københavns Tandlægeforening nr. 1 juni 2009 KTF-INFO Udgives af Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17, 1256 Kbh. K. Tlf. 33 15 48 88 fra 11-14. Fax: 33 32 16 14. Mail: ktf@ktf.dk Website: www.ktf.dk

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere