Indhold. 30. juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. 30. juli 2012"

Transkript

1 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli Indhold...1 Indledning...2 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration til brøndteknologi...3 Tema A01: Søgning...3 Projekt A01a: Søgning i brønd del Projekt A01b: Søgning i brønd del Projekt A01c: Søgning i brønd del Tema A02: Grænsefladen...4 Projekt A02a: Grænseflade del Projekt A02b: Grænseflade del Projekt A02c: Grænseflade del Projekt A02d: Grænseflade del Projekt A02e: Emneoversigt...5 Tema A03: Visning og supplerende data...5 Projekt A03a: Visning del Projekt A03b: Visning del Projekt A03c: Visning del Tema A04: Bestilområdet...6 Projekt A04a: Bestil del Projekt A04b: Bestil del Projekt A04c: Bestil del Tema A05: Øvrige migreringsopgaver...6 Indsatsområde B: Øvrige udviklingsopgaver...6 Tema B01: Søgning...7 Projekt B01a: Near-match...7 Tema B02: Bestil...7 Projekt B02a: Bestil flere materialer i ét hug...7 Projekt B02b: Følg min bestilling...7 Projekt B02c: Dokumentlevering som auto-ill fra SB-licenser via bibliotek.dk...7 Tema B03: Mobiludvikling og apps...8 Projekt B03a: Elementær APP til Android...8 Projekt B03b: Elementær APP til Iphone...8 Tema B04: Brugerfaciliteter...8 Projekt B04a: Personalisering Brugerlister...8 Projekt B04b: Vis nærmeste bibliotek der har åbent udvide VIP...8

2 2 Projekt B04c: Vis bagsider i bibliotek.dk...8 Projekt B04d: Opdatering af musikgenrer i bibliotek.dk...8 Projekt B04e: Statistik-cookie advarsel...9 Projekt B04f: Vis nærmeste bibliotek der har åbent videre arbejde...9 Tema B05: Emneoversigt...9 Projekt B05a: Opdatering emneoversigt...9 Projekt B05b: Opdatering emneoversigt opsamling...9 Tema B06: Samspil andre systemer...9 Projekt B06a: Lånerstatus i borger.dk...9 Indsatsområde C: Brugerundersøgelser...9 Tema C01: Årlig generel brugerundersøgelse...9 Projekt C01a: Fokusgruppeundersøgelser efterår Indledning Udviklingsplan 2012 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september Udviklingsplan bibliotek.dk 2012 er opdelt således: Indsatsområde A: bibliotek.dk migration til brøndteknologi Indsatsområde B: Øvrige udviklingsopgaver Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Forventet fordeling på temaer Tema Tema-titel Kroner A01 Søgning A02 Grænsefladen A03 Visning og supplerende data A04 Bestilområdet A05 Øvrige migreringsopgaver B01 Søgning B02 Bestil B03 Mobiludvikling og apps B04 Brugerfaciliteter B05 Emneoversigt B06 Samspil andre systemer C01 Årlig generel brugerundersøgelse De enkelte projekter har tilknyttet en status og evt. et beløb. Status kan være Aftale, Overslag eller Reserveret. Hvis et projekt er samfinansieret med DanBib er beløbet bibliotek.dk s andel. Projekter med eksterne samarbejdspartnere eller ubekendte faktorer kan aftales genforhandlet. I årets løb vil der blive aftalt yderligere projekter og temaer. Disse aftales specifikt mellem Kulturstyrelsen og DBC og offentliggøres løbende i form af opdatering af nærværende

3 3 aftale, som publiceres på Kulturstyrelsens hjemmeside. For afsluttede projekter anføres Afsluttet og beløb og for lukkede projekter enten Overført 2013 eller Lukket. Der forventes i 2012 at være ca. 3 mio. kr. til rådighed for udvikling af bibliotek.dk. Indsatsområde A: bibliotek.dk migration til brøndteknologi I 2011 er indledt en migration af bibliotek.dk til den brøndteknologi, som DBC har arbejdet med som en del af Open Library Stategy. Det betyder i kort form, at infrastrukturen bag bibliotek.dk vil være en serviceorienteret arkitektur, og at en stor del af udviklingen baserer sig på open source med de fordele det giver for det samlede danske biblioteksvæsen. Denne udvikling vil bibliotek.dk nu også få glæde af. Brøndteknologien giver også mulighed for at integrere fuldtekstobjekter (forstået både som tekst og andre formater) i databasen. Migrationen er i sagens natur samfinansieret med DanBib, idet OLS-udviklingen indtil 2011 er finansieret af DanBib og bibliotekerne. Indsatsområde A forventes i 2012 samlet at komme op på mere end 2 millioner af projekterne er omskrivning af grænsefladen det største. Tema A01: Søgning I forhold til den nuværende brønd skal der blandt andet ske følgende: Implementering af supplerende søgemuligheder fx flere søgeregistre og venstretrunkering. Visning af facetter i søgeresultatet. Facetter vil i hvert fald være: år, sprog, materialetype, forfatter og emne. Hovedparten af dette er finansieret af DanBib. Projekt A01a: Søgning i brønd del 1 Implementering flere søgeregistre og venstretrunkering samt visning af facetter. Udført i løbet af 1. kvartal. Samfinansieret med DanBib. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A01b: Søgning i brønd del 2 Implementering flere søgeregistre og venstretrunkering samt visning af facetter. Udføres i løbet af 2. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A01c: Søgning i brønd del 3 Første version af fuld bibliotek.dk-brønd med de ønskede indekser. Endvidere flerbindsværker (normalisering), forbedringer på enheds- og værkmatch og analyse af musikposter i brønden (normalisering). Udføres primært i løbet af 3. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Overslag bibliotek.dk del: kr.

4 4 Tema A02: Grænsefladen Specifikation af den nye grænseflade vil være klar i slutningen af Arbejdet med implementering af selve grænsefladen samt de mange ekstra features som fx eksport til referencesystemer, skal ske i Den nye og den nuværende grænseflade vil i en periode begge være tilgængelige. Grænsefladen tager udgangspunkt i bibliotek.dk s strategi: Hovedlinierne i den ny grænseflade vil være: - brugerne skal kunne vælge mellem søgning i én boks (med efterfølgende mulighed for at specificere ved hjælp af facetter), og søgning via mere udfoldede muligheder som i det nuværende bibliotek.dk hvor brugeren kan angive hvilken type data der søges på - på en generel og en række specifikke sider (bøger, film, musik etc.) - søgning og rekvirering (via bestil eller via nettet) er centrale funktioner - værkvisning videreføres - facetter: det tilstræbes at der er mulighed for valg af flere facetter til præcisering på én gang (fx flere sprog) - brugeren skal have hovedparten af de faciliteter som findes i dag fx diverse handlemuligheder i Kurv, Biblioteksvejviser, bestil på værkniveau, advarsler om bestilforbehold, link til Materialevurderinger, til Infomedia, feeds, integration til Biblioteksvagten m.v. Enkelte funktioner som måske ikke bruges så meget udvikles ikke fra start; brugerreaktioner kan påvirke hvilke der udvikles og hvilke der evt. falder bort. - brugeren skal kunne arbejde uden at logge sig ind og kunne logge sig ind med minimum samme funktionalitet som nu (integration til NemId og WAYF). Der arbejdes sideløbende i et andet projekt med en national single-sign-on-løsning. - der skal fortsat være en engelsk grænseflade Emneoversigten på bibliotek.dk repræsenterer for nogle brugere et godt alternativ til søgning. Her kan man klare sig uden at skulle formulere nogen søgning, og man kan lade sig inspirere af de muligheder der vises. Emneoversigten skal grænseflademæssigt udvikles fra grunden, og det bagvedliggende system overføres til noget der kan fungere i forhold til brønden. Projekt A02a: Grænseflade del 1 Wireframes, visning, arbejde med grundfunktionerne søg, vis og bestil. Udført i løbet af 1. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Bibliotek.dk's andel har udgjort 36,5% af omkostningerne. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A02b: Grænseflade del 2 Layout og design, visning, arbejde med grundfunktionerne søg, vis og bestil. Integration med en række nye og gamle services: En række funktioner er påbegyndt: design, login, søgehistorie, udvidet søgning og administrationsmodel til alle søgesider. Udføres primært i løbet af 2. kvartal. Samfinansieret med DanBib. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr.

5 5 Projekt A02c: Grænseflade del 3 Søg, vis og bestil på plads med ny datamodel. Overgang til drift, test og info. Videre arbejde med flere funktioner og flere søgesider: wireframes (layout), nyt design (fra bureau), visning (inkl. visse typer af links og relationer), bibliotek.dk-login, søgesider, Min profil, bestil m.m.. Udviklingen er fremrykket, således at en del af de planlagte i 4. kvartal nu indgå i A02c og ikke A02d. Der er flyttet Udføres primært i løbet af 3. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Aftale bibliotek.dk del: kr. Projekt A02d: Grænseflade del 4 Flere versioner med flere søgesider og flere funktioner. End del af projektets indhold er flyttet til A02c. Udføres primært i løbet af 4. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Overslag bibliotek.dk del: kr. Projekt A02e: Emneoversigt Migrering af emneoversigt. Udføres i løbet af 3 og/eller 4. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Overslag bibliotek.dk del: kr. Tema A03: Visning og supplerende data Som beskrevet ovenfor skal visning fremover ske via en webservice. Arbejdet med udvikling af de javascripts som skal formatere posterne skal fortsættes. Dette arbejde handler om at kunne vise alle materialetyper på en elegant og nyttig måde. Bibliotek.dk rummer poster som stammer fra mange kilder og kan være meget forskelligt formateret sammenlignet med en lokal biblioteksbase. Dette skal i så høj grad som muligt skjules for brugeren så posterne optræder så homogent som muligt. Der vil være flere sorterings- og rankeringsmuligheder end i det nuværende bibliotek.dk. I visningen er brugerne af bibliotek.dk vant til at få præsenteret mange videresøgningsmuligheder: videresøgning på posternes ophav, emner og serier, Find titler der ligner, Find litteratur om ophav, find netudgave, find materialet til køb, andre der har lånt, brugerrating osv.osv. Disse muligheder skal videreføres og udbygges. Projekt A03a: Visning del 1 Videre udvikling af Open format servicen med bl.a. værk- og manifestationsvisning, bestilformater og formater til referenceværktøjer Udført i løbet af 1. kvartal. Samfinansieret med DanBib. Bibliotek.dk's andel har udgjort 34,9 % af omkostningerne Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A03b: Visning del 2 Videre udvikling af Open format servicen med bl.a. visning af flerbindsværker og analyser og anmeldelser. Supplerende data (videresøgning, links) og formater til kurv og huskeliste. Udført primært i løbet af 2. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr.

6 6 Projekt A03c: Visning del 3 Resterende arbejde med flerbindsværker, analyser og anmeldelser. Test og tilpasninger. Information og overgang til drift. Udføres primært i løbet af 3. kvartal. Samfinansieres med DanBib. Overslag bibliotek.dk del: kr. Tema A04: Bestilområdet Arbejdet med at flytte operationer fra grænsefladen til forskellige eksisterende eller nye services skal afsluttes i løbet af Det betyder at andre grænseflader vil kunne bruge bestil i bibliotek.dk som webservice. En del af projekter er en opgradering af OpenAgency. Projekt A04a: Bestil del 1 Videre udvikling af de ekstra funktioner i webservices som er en forudsætning for bestil i det migrerede bibliotek.dk bl.a. at bibliografiske data og lokaliseringer skal hentes fra brønd i stedet for dbc-lib og at det skal ske i et Openformat-bestilformat i stedet for iso8459. Udført primært i løbet af 1. kvartal. Samfinansieret med DanBib Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A04b: Bestil del 2 Nye bestilservices tages i brug i DanBib classic (dermed reelt overgang til drift med disse), samt integration af bestilservices i ny grænseflade. Udføres primært i løbet af 2. kvartal. Samfinansieres med DanBib Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A04c: Bestil del 3 Overgang til drift, test og info Udvide dobbeltdrift-håndteringen til at kunne oprette fælles bestillingsobjekt ud fra opslag i dbcl-brønd. Sætte ny version af bestil-backend-systemet i drift, således at alle bestillinger fra bibliotek.dk-classic håndteres efter fælles-bestillingsobjekt-metoden. Tilretninger af de udviklede services efterhånden som de tages i brug i brønd-grænsefladen til bibliotek.dk Udføres primært i løbet af 3. kvartal. Samfinansieres med DanBib Overslag bibliotek.dk del: kr. Tema A05: Øvrige migreringsopgaver Blandt øvrige opgaver er Z39.50-adgang og webservice til bibliotek.dk. Begge muligheder skal også eksistere efter migrationen. Z39.50-adgangen bruges pt. blandt andet af LibraryThing. Endvidere færdigimplementering af den nye datamodel (Hovedparten af dette finansieres af DanBib.) Indsatsområde B: Øvrige udviklingsopgaver Da hovedopgaven i 2012 er migrering til ny teknologi, så er øvrige udviklingsopgaver samlet i et indsatsområde.

7 7 Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Kulturstyrelsen for i alt kr. Tema B01: Søgning Der forventes i 2012 ikke et større antal projekter med videreudvikling af søgefaciliteter i 2012, da indsatsen i denne sammenhæng er en del af migreringen. Projekt B01a: Near-match Den 0-hit-analyse der er gennemført i 2011 viste at en indførelse af near-match vil hjælpe en del brugere som får 0 hit fordi de skriver for mange søgekriterier. Near-match vil sige at man udover exactmatch-resultaterne (som vises først) viser resultater som kun opfylder nogle af søgekriterierne. Udviklingen skal ske i det migrerede bibliotek.dk - altså i OpenSearch. Overslag bibliotek.dk-del: kr. Tema B02: Bestil Hele bestilfunktionen ændres i migrationen ved at hovedparten lægges ud i webservices. Men der kan stadig være brug for ny funktionalitet Projekt B02a: Bestil flere materialer i ét hug Brugerne ønsker meget at kunne bestille flere materialer i ét hug. Overslag laves når bestilfunktionen er migreret. Projekt B02b: Følg min bestilling Ønske om at kunne følge sin bestilling på samme måde som når man bestiller via nettet og kan se hvor langt bestillingen er. Ønsket begrundes bl.a. i at fjernlån ikke straks dukker op i lokalsystemets lånerstatus. Mulighederne er under analyse herunder om lokalsystemerne kan bringes til at returnere bestil-id. Overført 2013 Projekt B02c: Dokumentlevering som auto-ill fra SB-licenser via bibliotek.dk Formålet er at slutbrugere uden adgang til Serial Solutions e.l. får adgang til forskningsartikler. Statsbibliotekets aftale med Serial solutions giver mulighed for ILL (print). Der laves link fra Artikelsøg i bibliotek.dk til videresøgning i SS hos SB. DBC s lånertjek, VIP og bestilsystem bruges til håndtering af ILL. Der er tale om et 1-årigt forsøg som starter i løbet af 1. kvartal Udviklingsprojektet er sat i gang i 4. kvartal Samfinansieres med DanBib. Afsluttet: 2012-del bibliotek.dk-del: kr.

8 8 Tema B03: Mobiludvikling og apps Ved skift til brøndteknologi skal der også udvikles en mobilgrænseflade ud fra den nye teknologi. Her kan i høj grad genbruges hvad andre ting-partnere har udviklet. Forholdet mellem mobil grænseflade og Apps skal overvejes. Apps er ikke en del af migrationsopgaven. Projekt B03a: Elementær APP til Android Elementær App til Android som blot er et "bogmærke" til mobilversionen. Den vil tilgodese de brugere som mener at noget kun eksisterer hvis der er en APP. Når Android er valgt, er det fordi her kan enhver APP lægges i marked - og det er open source orienteret i modsætning til Iphone. Afsluttet: kr. Projekt B03b: Elementær APP til Iphone Elementær App til Android som blot er et "bogmærke" til mobilversionen. Den vil tilgodese de brugere som mener at noget kun eksisterer hvis der er en APP. Supplement til projekt B03a for Android. Aftale: kr. Tema B04: Brugerfaciliteter Funktioner, som giver brugeren en service uden at være en del af en kerneservice. Projekt B04a: Personalisering Brugerlister Muligheder for at brugerne kan skabe egne lister og evt. publicere dem for nogle eller alle andre brugere er en af de personaliseringsmuligheder som endnu ikke er blevet løst. Overført Projekt B04b: Vis nærmeste bibliotek der har åbent udvide VIP Et ønske om at brugerne hurtigt kan finde åbne biblioteker i sit nabolag (betjent eller ubetjent). Funktionaliteten skal baseres på inddaterede oplysninger i VIP-basen. Første projekt indeholder udvikling af VIP og etablering af en mockup til test hos nogle biblioteker. Se endvidere B04f. Aftale: kr. Projekt B04c: Vis bagsider i bibliotek.dk Formålet med projektet er at kunne vise links til bagsider i bibliotek.dk - hentet fra DBC's forsideservice (moreinfo). Grænsefladen tilpasses så linket kan vises - og bagsiden vises i pop-up (pdf). Aftale: kr. Projekt B04d: Opdatering af musikgenrer i bibliotek.dk Formålet med projektet er at slutbrugeren for en opdateret og indbyde genreoversigt både på rytmisk og klassisk musik også efter bibliotek.dk migreringen. I første omgang overføres ikke muligheden for at kunne skanne samtlige emneord, da der er mange

9 9 datafejl/datavarianter (bl.a. fra decentrale poster) og funktionen formentlig er svær at bruge for mange. Aftale: kr. Projekt B04e: Statistik-cookie advarsel Den offentlige debat om cookies-bekendtgørelsen har vist, at bibliotek.dk som de fleste andre danske sites ikke overholder kravet om at brugeren aktivt skal sige ja til at der placeres cookies også til statistik på brugerens pc. Aftale: kr. Projekt B04f: Vis nærmeste bibliotek der har åbent videre arbejde Et ønske om at brugerne hurtigt kan finde åbne biblioteker i sit nabolag. Dette andet projekt og senere projekter defineres senere og idriftsættelse forventes ikke i Se endvidere B04b. Overslag: kr. Tema B05: Emneoversigt Emneoversiten er dynamisk og skal løbende føres ajour. Projekt B05a: Opdatering emneoversigt Indholdsmæssig opdatering af emneoversigten. Afsluttet: kr. Projekt B05b: Opdatering emneoversigt opsamling Nye emner efter drøftelse i det biblioteksfaglige udvalg om bibliotek.dk Aftale: kr. Tema B06: Samspil andre systemer Samspil med andre systemer i biblioteksvæsenet Projekt B06a: Lånerstatus i borger.dk Præsentation af lånerstatusoplysninger integreret i borger.dk med mulighed for direkte interaktion. Økonomi aftales efter at funktion er defineret. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema C01: Årlig generel brugerundersøgelse Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser

10 Projekt C01a: Fokusgruppeundersøgelser efterår Der gennemføres ikke en sædvanlig brugerundersøgelse I stedet foretages en række fokusgruppe undersøgelser med henblik på at understøtte migrationen af bibliotek.dk. Udbyttet af en generel undersøgelse få måneder før at der skiftes til ny version vil ikke være tilstrækkeligt stort til at udgiften kan retfærdiggøres. Endvidere indebærer resultatet af en Gemius undersøgelse i foråret 2012 at der kan sammensættes repræsentative fokusgrupper. Aftale: kr. 10

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter bibliotek.dk 2008 udviklingsplan resultat ultimo 2008 Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Afsluttende afrapportering af udvikling af bibliotek.dk i året 2008. Da der

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Migration af Danbib og bibliotek.dk

Migration af Danbib og bibliotek.dk Migration af Danbib og bibliotek.dk Dette notat beskriver, hvordan et migreret Danbib og bibliotek.dk kan understøtte DDB og den biblioteksprofessionelle infrastruktur. DBC maj 2012. Mål for migrationen

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012 Silkeborg Review Søgning Datagrundlag En del kommentarer om datagrundlag bliver endnu vigtigere i søgninger og visninger. Derfor gentages de her: Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Maj 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Danskernes Digitale Bibliotek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitionsår på vej mod 2015, hvor én plan omfatter DDB, Danbib og Bibliotek.dk.

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5

HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 1 HoldingsItem (beholdningsdata) i Brønd 3.5 Formålet med at inkludere beholdningsdata i brønden, er at kunne afgrænse søgeresultater i forhold til tilgængelighed af materiale. Fx søgning på materialer,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1

Søgevejledning til SocINDEX with Full Text - 1 Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Søgevejledning til SocINDEX with Full Text Indholdsfortegnelse Søgning i SocINDEX Advanced Search Felter der afgrænser søgningen Søgehistorie Kombinatorisk søgning

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek

Biblioteket i lommen. Mobile tilbud fra dit bibliotek Biblioteket i lommen Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobile tilbud fra dit bibliotek Mobiltelefoner eller smartphones er i dag hver mands eje. Derfor tilbyder Vordingborg Bibliotekerne nu også diverse

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Vejledning

Bibliotekets netmedier. Vejledning Bibliotekets netmedier Vejledning Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger og musik, se

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek

PROJEKT GEOTAGGING. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek PROJEKT GEOTAGGING på skønlitteratur Et samarbejdsprojekt mellem Horsens Bibliotek Randers Bibliotek Silkeborg Bibliotek Viborg Bibliotek støttet af Styrelsen for Bibliotek & Medier Udviklingspuljen Silkeborg

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12>

Artestis Alpha CMS bugs og nye features. Bugs mm. 1.12> USD/Nilex: Fogbugz/Jira: Indb. af: Opretdato: Type Beskrivelse Løst i v.? Estim. Løst i v.? Sprint Løst i v.? Udført 1201 DBC feature Ændre logik i forfattervisning (universal search) 1.12/15?? 6979 1204

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere