Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder"

Transkript

1 Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Analyseopgave for Erhvervsstyrelsen 25. april 2014 Kim Normann Andersen & Jan Damsgaard Department of IT Management (ITM), Copenhagen Business School E: [andersen, T/M: [28, 09] Skype: andersencbs, jan_damsgaard

2 Indledning Denne rapport præsenterer en analysemodel til klassifikation af digitale virksomheder. Rapporten opstiller syv arketyper for variation i digitaliseringen. De syv arketyper den digitale købmand, webshoppen, den digitale producent, softwareproducenten, den digitale platformsbygger, app-opfinderen og wiki-skaberen kan danne grundlag for en general klassifikation af danske virksomheders digitalisering. Til brug i det videre analysearbejde, gennemgår nærværende rapport de syv arketyper ud fra business canvas modellen og funktionsanalysemodellen. I rapporten er indeholdt en række danske og internationale eksempler for, at illustrere arketyperne og til eventuelt efterfølgende empirisk klassifikation. Der er således ikke lavet en empirisk, funderet klassifikation i vores arbejde, men alene opstillet og illustreret hvordan dette kan ske. Omend der er overlap mellem de to analysemodeller på faktorniveau, retter canvas sig primært mod forretningsmodellen, mens funktionsanalysemodellen dækker et bredt spekter af digitaliseringen. Vi anbefaler i det videre analysearbejde at begge modeller bør anvendes for at give et nuanceret og dækkende, empirisk billede af digitaliseringsgraden. Som led i analyseopgaven er der gennemført et større litteraturstudie med henblik på kondensering af dansk og international forskning og studier af digitale virksomheder. Der er gennemgået international forskning i peer-reviewed tidsskrifter og konferencer, lærebøger på it-uddannelserne (CBS, ITU m.fl.), danske forskningsstudier (Ph.D.-afhandlinger, artikler o.l.), policy papers og redegørelser (OECD m.fl.) samt praksisnære undersøgelser (Dansk Industri, FDIH, FDIM, Boston Consulting Group, Gartner Group, Rambøll Management, Damvad, Danmarks Statistik m.fl.). Litteraturlisten fra denne del af arbejdet er vedlagt sidst i rapporten. For detaljering af canvas-modellen og funktionsanalysemodellen henvises til plancher fremsendt til Erhvervsstyrelsen samt appendix A og B. 25. april 2014 Kim Normann Andersen & Jan Damsgaard Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 2

3 Arketyper Vi har udvalgt syv arketyper for digitale virksomheder, der kan danne grundlag for en efterfølgende empirisk klassifikation af danske virksomheders digitalisering. Arketyperne er således empirisk observerbare, men ikke nødvendigvis dækkende for alle aktiviteter i en virksomhed. Arketyperne er heller ikke nødvendigvis indfanget af en bestemt virksomhed. Arketyperne er udtryk for trends og fremadrettede veje. Samlet set rummer de syv arketyper vi opstiller store muligheder både for eksisterende virksomheder og nye virksomheder og danner dermed et godt grundlag for strategisk anvendelse af digitalisering. Den digitale købmand supplerer salget i den fysiske butik med salg, branding, annoncering, varekataloger, service og vejledninger på nettet. Webshoppen køber hos grosister og sælger direkte til forbrugere via internettet og søger dermed at undgå fordyrende fysisk detailbutik omkostninger og har samtidigt større varesortiment. Den digitale producent udvider sine fysiske produkter med digitale tjenester. Ved at koble de fysiske produkter med internettet, skabes nye funktionaliteter og mulighed for at etablere digitale lockin effekter om det fysiske produkt. De tre foregående arketyper har alle en eller flere ben plantet i den fysiske kanal eller produkt. Det digitale moment skifter i de følgende fire arketyper, idet de alle har digitale produkter og bruger den digitale kanal til forretningsprocesserne, herunder salgsdelen. Softwareproducenten bygger software med licens/direkte betaling og med marginalomkostninger grænsende til nul, skalerbarhed og udrulning/opdatering via internettet, er der skabt en uhyre attraktiv forretningsmodel. Den digitale platformsbygger etablerer en digital platform på internettet. Forretningsmodellen er her tæt knyttet til muligheden for indirekte salg til et stort antal brugere på platformen. App-opfinderen tager udgangspunkt i et opstået behov eller problem og bygger (ofte egenhændigt) en app som dækker behovet. Denne arketype har ekstremt lave start-up og exit costs. Den syvende og sidste arketype er wiki-skaberen, hvor brugerne er både skabere samt forbrugere af indholdet. Wiki-skaberen er et ekstremt eksempel på adskillelse af value proposition og indtjeningsmodel, indtjeningen for denne arketype sker gennem donationer og/ eller indirekte salg. Vi har i figur 1 lavet en oversigt over de syv arketyper ud fra dimensionerne: produkt og kanal. Denne opdeling trækker på Bandyo-Padyay (2002), Chaffey (2011), Choi et al. (1997), Kalakota og Whinston (1996), Laudon og Traver (2012) og Turban et al. (2013). Vi har i særlig grad fulgt Choi s oversigt over e- handelsudviklingstræk. Den digitale producent er bl.a. knyttet til bølgen af internet of things, hvor et nyt momentum for digitaliseringen og forretningsmodeller er under udvikling (Brynjolfsson og McAfee, 2014). De fire, rene digitale arketyper er udviklet efter Anderson (2010a, 2010b), Jarvis (2009), Eisenmann et al. (2006, 2011), Damsgaard & Karlsbjerg (2010) og Cusumano & Gawer (2002). Vi vil i de efterfølgende afsnit detaljere beskrivelsen af hver arketype. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 3

4 Figur 1. Arketyper for digitale virksomheder I figur 1 er der 12 arketyper, der har digitale elementer i produktet eller kanal. Vi har udvalgt syv arketyper som er udvalgt til segmentering af digitale virksomheder og dermed fravalgt fem arketyper. De fem fravalgte arketyper er under markant pres fra de øvrige arketyper og vil over tid næppe øges. Eksempelvis har computerspilsbutikken markante udfordringer i konkurrencen med softwareproducent arketypen. De syv arketyper vi har udvalgt er følgende: 1. Den digitale købmand Har sin fysiske butik men supplerer med salg via Internettet Branding, annoncering, varekataloger, service- og vejledninger på nettet 2. Webshoppen Køber hos grosister og sælger direkte til forbrugere via internettet Undgår fordyrende fysisk detailbutik omkostninger og har samtidigt større varesortiment 3. Den digitale producent Udvider sine fysiske produkter med digitale tjenester bl.a. med IOT Skaber nye funktionaliteter samt digitale lock-in effekter om det fysiske produkt 4. Software producenten Bygger software med licens/direkte betaling Marginalomkostninger gr. til nul, skalerbarhed og udrulning/opdatering via internet Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 4

5 5. Den digitale platformsbygger Bygger sin egen digitale platform på internettet Skalering af antal bruger og brugen kilden til indirekte salg 6. App opfinderen Ser et behov og bygger en app som dækker behovet Ekstremt lave start-up og exit costs 7. Wiki-skaberen Brugerne er både skabere samt forbrugere af indholdet Indtjening sker gennem donationer og eller indirekte salg De syv arketyper ud fra canvas og funktionsanalysemodel I det følgende beskrives de syv arketyper og analyseres ud fra canvas modellen og funktionsanalysemodellen. Business canvas-modellen trækker direkte på Osterwalder & Pigneur (2010), mens funktionsanalysemodellen er resultatet af kondensering af e-business og e-commerce litteratur. For en beskrivelse af henholdsvis canvas modellen og funktionsanalysemodellen henvises til slides, som er fremsendt i forbindelse med dette analysearbejde samt appendix A og B i denne rapport. Det understreges at vi for funktionsanalysen her har anvendt en pointskala fra 1 til 7 for at muliggøre en kvantitativ pejling af variationen i digitaliseringen. I det videre, empiriske analysearbejde kan der selvsagt ske justeringer i både skala og pointtildeling. Hensigten her er alene, at beskrive de syv arketyper så de kan anvendes fremadrettet. Den digitale købmand Den digitale købmand har fysiske butikker og bruger internettet til at supplere det øvrige salg. Denne arketype er hvad der i litteraturen også nævnes som en brick-and-mortar arketype (Kalakota & Whinston, 1996). I takt med at internet-handlen stiger ser den digitale købmand sig nødsaget til at supplere sit vigende salg i de fysiske butikker med salg via internettet. Prisen på internettet er ofte lavere end den i den fysiske butik. Derfor prøver den digitale købmand ofte, at adskille de to kanaler for eksempel ved at varen skal afhentes i en særlig udleveringsskranke og ikke i butikken, hvor de øvrige kunder er. En særlig fordel er, at varen allerede er tilstede i den fysiske butik og derfor kan omkostningerne til levering og i en vis grad også til returforsendelser minimeres. Illustrative eksempler Zara, Ikea og H&M er alle fremtrædende, globale eksempler, mens elgiganten, DSB, Bestseller og BR er danske, illustrative eksempler. Canvas Den digitale købmand har egne fysiske butikker og bruger dem aktivt sin digitale værdiskabelse ved at skabe synergi ved at være tæt på kunderne gennem sine butikker og samtidig skabe de samme værdifaktorer og tætte kunderelationer som webshoppen. Returvarer og kundeklager kan man håndtere gennem eksisterende tjenester i butikkerne. Vejen til kunderne er over internettet og man ønsker ikke at Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 5

6 blande fysisk og digital handel. En særlig fordel er, at varen allerede er til stede på lageret i den fysiske butik og derfor kan omkostningerne til levering og i en vis grad også til returforsendelser spares væk. Funktionsanalysemodel Den digitale købmand har online varekatalog og clearer betaling på nettet samt har mulighed for opfølgende service og manualer på nettet. Vi har derfor klassificeret disse tre variable til værdien syv i funktionsanalysemodellen. Den digitale købmand sælger fysiske produkter med udgangspunkt i den fysiske butik og et digitalt add-on (værdien 1 på produkt og platform variable) og har et begrænset salg på nettet i.f.t. den samlede omsætning (omsætningsandel lig med 2). Aktiv brug af sociale netværksteknologier i.f.t. markedsføring m.v. har en marginal placering hos den digitale købmand (sociale netværk lig med værdien 2), men der er en generel høj grad af nettet til markedsføring og kommunikation med kunder. 85% af markedsføringsindsatsen digitalt (værdien 6 på markedsføringsvariablen). Omend der sker betalingstransaktioner på nettet og intensiv markedsføring og service via internettet, er indtægtsmodellen dog med et ben placeret i den fysiske lejr og et ben i den digitale lejr, hvorfor værdien på indtægtsmodel er 4. Webshoppen Webshop arketypen køber varer hos grosister og sælger fysiske varer til forbrugere via internettet. Det var her handel på nettet startede med dot com bølgen før årtusindeskiftet. Mange iværksættere udnyttede, at man drastisk kunne nedbringe omkostningerne via salg på internettet. Dette gælder både lageromkostninger og omkostninger forbundet med at have butikker med faguddannet personale. Derudover kan de store internet butikkers lagerbeholdning ofte overstige de fysiske butikker og har således større udvalg. En anden vigtig parameter er den såkaldte lange hale eller long tail hvor pionerer som Amazon indså at deres største salg ikke lå blandt de mest sælgende titler, men fra og opefter (Anderson, 2010). Det samlede salg fra disse mange titler med lav omsætning oversteg best sellers. Det er bøger som ingen fysisk butik har mulighed for at have på lager, som udgør det største salg samlet set. Illustrative eksempler På den globale bane er ikoniske Amazon og Zalando gode eksempler på denne arketype, mens Saxo.dk, fitsme.com, nemlig.com og VVS grossisten er illustrative danske eksempler. Canvas For mange kunder er det fordelagtigt at købe varer over internettet. En typisk webshop tilbyder overblik, realtids lagerstatus, udvidet vareinformation, samt købsanbefalinger hvilket alt sammen skaber værdi for den travle kunde. Webshoppen indgår ofte partnerskaber med éngros virksomheder for at sikre lave priser, kvalitet samt høj forsyningssikkerhed. En af udfordringerne for webshoppen er levering af varen til kunden så derfor indgår webshoppen ofte partnerskaber med logistikvirksomheder. På det seneste er fx indgået strategiske aftaler med dagligvarebutikker, hvor pakker fra webshops kan afhentes og afleveres. De væsentligste aktiviteter for en webshop er at pakke varer til kunden og modtage og håndtere returvarer. Der gælder særlige gunstige regler for retur-varer i e-handel da kunden jo ikke har mulighed for at afprøve produktet inden køb. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 6

7 I modsætning til de fleste fysiske butikker opbygges der relationer til kunden ved at registrere kundens indkøb samt hvilke produkter kunden viser interesse for. Disse kan så anvendes til at generere købsanbefalingerne til kunden. Vejen til kunden går gennem internettet hvor mobiltelefonen spiller en stadig større rolle. Webshoppen har sin primære indtægt gennem almindelig profit på sit salg. Den største forskel fra fysiske butikker er at webshoppen ikke har høje udgifter til husleje på de attraktive adresser, men kan nøjes med lagerbygninger i mindre attraktive områder. Webshoppen har endvidere færre udgifter til faguddannet personale ligesom webshoppen kan have åbent døgnet rundt hele året. Der er omkostninger forbundet med lagerbeholdning, call center samt til logistik. Der er også væsentlige udgifter forbundet med at tilpasse og opdatere webshoppens software. Funktionsanalysemodel Webshoppen sælger fysiske produkter udelukkende på nettet og har således både omsætning som omsætningsandel til værdien 7 på funktionsanalysen. Sociale netværksteknologier anvendes, men ikke som det bærende eller alt-dominerende element i denne arketype. Værdien på denne variabel er derfor sat til 4. Digitalisering indgår som del af omdrejningspunktet for nytænkning af kundeservice om end webshoppen ofte er replica af forretningskoncepter fra den fysiske handel. Der er således ingen radikal nytænkning af kunde-virksomhedsrelationerne, men omvendt en massiv strategisk satsning på anvendelse af nettet til at nå nye markeder, fastholde kunder, øge salget og nedbringe omkostninger. Den rene digitale platform for salg er sat til 7 og der er også 7 for opfølgende services, manualer etc. Den digitale producent Den digitale producent udvider sine fysiske produkter med digitale tjenester (IoT). Denne arketype er et forholdsvist udækket område, men en område der kan betyde et markant løft og paradigmeskift for digitale virksomheder (Brynjolfsson & McAfee, 2014). Der er et stigende behov for at kunne kommunikere digitalt med fysiske produkter ofte via en smartphone eller tablet. Fx er TV et blevet tilsluttet internettet og snart følger elektronik som støvsuger, køleskab og overvågning/styring af vores strømforbrug, varme og forbrug af vand. Dette er en udfordring for mange producenter der hidtil har koncentreret sig om at lave fysiske produkter og derfor ikke har opbygget de nødvendige kompetencer til at gentænke deres produkter i komplekse åbne kommunikationsnetværk. Det er en fordel for den digitale producent, at hvor det ofte er en udfordring at kræve betaling for digitale tjenester, er det normalt at betale for fysiske produkter. Værdiskabelsen kædes derned sammen med den digitale tjeneste, mens indtjeningen kan kædes sammen med det fysiske produkt (Apple s fysiske telefon er dyr, mens ios/itunes/app store er gratis). Illustrative eksempler Samsung og Nest-termostaten er globale eksempler på denne arketype, mens Danfoss og Lauritz-Knudsen (LK) er danske eksempler på denne arketype. Canvas Der er en stadig stigende forventning til at man kan interagere med sin elektronik via sin computer, tablet eller smartphone. Der er også en stigende forventning om at man kan registrere forbrug eller anvendelse af elektronik. Fx er badevægte i stigende grad udstyret med en netværksdel så man kan følge sin vægt i en App på en smartphone. Dette er også en reaktion på at prisen på fx varme, el og vand er stærkt stigende og forbrugsstyret. Det er vigtigt at butikkerne og/eller installatørerne der sælger eller installerer elektroniske Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 7

8 produkter værdsætter de digitale og derfor indgår den digitale producent ofte partnerskaber med disse. Det er en særlig aktivitet for den digitale producent at bygge bro mellem produktet og software der kan kommunikere via radiobølger over internettet. Producenter har traditionelt ikke haft en særligt tæt relation til forbrugerne men den digitale producent har mulighed for at skabe en forbindelse til forbrugerne. Vejen til kunderne går gennem mange forskellige kanaler både fysiske og digitale. Slut kunderne kan være både private og professionelle forbrugere. Da produkts kompleksitet øges er der ofte behov for at etablere call center eller helpdesk. Funktionsanalysemodel Det digitale produkt under denne arketype er et blandingsprodukt. Vi har sat værdien til 4 her for at illustrere at det spiller sammen med eksempelvis smarte/ intelligente termostater og stikkontakter. Der vil sjældent ske direkte betalingstransaktioner eller være varekataloger til bestilling. Derfor sættes værdien af disse til 1. Sociale netværksteknologier kan spille en rolle i form af eksempelvis brugercommunities, men rollen er beskeden og sættes derfor til værdien 2. Til gengæld spiller opfølgende services og manualer den afgørende rolle i denne arketype, hvorfor værdien sættes til 7 på denne dimension. Software producenten Softwareproducent arketypen bygger software, der sælges på licens til virksomheder og private. Særlige egenskaber ved software er høj skalerbarhed samt lave marginalomkostninger (Damsgaard & Karlsbjerg 2010). Dette kædes sammen med distribution over internettet, hvilket reducerer og eliminerer distributions- og lageromkostninger. Det muliggør en hurtig og global udrulning af software. Skalerbarheden og samt de lave marginalomkostninger har imidlertid sat forretningsmodellen hvor man betaler en licens for brug af softwaren under pres. Meget software, der tidligere blev solgt via licens (MS Office) flyttes nu fra denne arketype til den digitale platformsbygger (eksempelvis MS Office 365). Dette er især gældende for private, men gælder også i stigende grad for virksomheder. Illustrative eksempler Illustrative eksempler på denne arketype er Microsoft, Dropbox, Oracle og SAP. På dansk grund er Simcorp, eboks, Hitman og SkoleIntra fremtrædende eksempler på softwareproducent arketypen. Canvas Softwareproducenten skaber værdi for sine kunder ved at bygge digitale løsninger. De særlige egenskaber ved software som høj skalerbarhed samt lave marginalomkostninger har gjort dette til en særdeles attraktiv forretningsmodel. Applikationssoftware afvikles i et operativ system og ofte i en browser og derfor indgår softwareproducenten ofte partnerskaber med selskaberne bag. De primære aktiviteter for en software producenten er udvikling af software. Der er som regel ikke en tæt direkte relation mellem softwareproducenten på den ene side og brugerne på den anden. Hvor man tidligere købte en fysisk disk med softwaren køber man ofte i dag en aktiveringsnøgle og selve softwaren downloades over internettet hvilket også letter adgangen til kunderne som kan befinde sig overalt på jorden. De væsentligste indtægter kommer fra direkte salg af licenser eller abonnementsordninger. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 8

9 Funktionsanalysemodel Softwareproducent arketypens produkter er 100 % digitale og får derfor værdien 7 på produktvariablen. Samme værdi får denne arketype på øvrige variable med undtagelse af betalingstransaktioner og sociale netværksteknologier. Betalingerne sker ofte enten indirekte eller en separat udviklingskontrakt. Betalingen kan foregå online, men sker som nævnt tidligere i vores rapport også ad andre, ikke-synkrone veje. Værdien på denne variabel sættes derfor til 4. Hvor sociale netværksteknologier spiller en central rolle i de øvrige tre rene digitale arketyper, er det i denne arketype mindre tydeligt hvilken og hvordan sociale netværksteknologier spiller en rolle i softwareproducentens arbejde. Vi har sat denne variabel til 3 for at illustrere at den kan spille en mindre rolle. Den digitale platformsbygger Den digitale platformsbygger skaber sin egen digitale platform på internettet (Eisenmann et al., 2011; Eisenmann et al., 2006; Cusumano & Gawer, 2002). Den digitale platformsbygger udnytter skalerbarheden og de lave marginalomkostninger til at forære sine tjenester til en gruppe brugere for derefter at kræve betaling fra en anden gruppe brugere for adgangen til den første gruppe. Der kan være adskillige grupper af brugere. Det bedst kendte eksempel er Googles søgemaskine, hvor brugerne ikke betaler for at benytte tjenesten (få søgeresultaterne) men annoncører betaler for at få lov til at vise deres reklamer til brugerne. Denne model er uden tvivl den mest populære og succesfulde på internettet i dag. Illustrative eksempler Apple s App store, Android Play, Google, Ebay, Groupon og Linkedin er alle fremtrædende, globale eksempler på denne arketype. På dansk side er gode eksempler på denne arketype DBA, Dating.dk, MobilePay, Swipp, Paii, sweetdeal og groupcare. Canvas Den digitale platformsbygger skaber værdi for en gruppe brugere ved at tilbyde en tjeneste gratis og sælger derefter adgangen til denne første gruppe til en anden gruppe som finder den første gruppe attraktiv. Ligesom software producenten søger den digitale platforms bygger at skabe partnerskaber med selskaberne bag operativsystemer og browsersoftware men også i nogen grad med elektronikproducenter. Den digitale platform skal konstant udvikles og justeres og derfor er aktiviteterne fokuseret på udvikling af software og i et vist omfang også hardware (fx iphone). Den digitale platformsbygger stræber på at bygge tætte relationer til sine brugere så det er forbundet med stort besvær at skifte til en konkurrerende platform. Brugerne findes over hele verdenen. Ved lanceringen af platformen er der ingen indtægter men hvis det lykkes at blive dominerende indenfor sit forretningsområde kan indtjeningen være meget høj. Der er store omkostninger forbundet med konstant udvikling af platformen. Funktionsanalysemodel Den digitale platformsbygger har i stærkt varierende omfang betalingstransaktioner direkte med kunderne (værdien 4) og har ikke varekataloger o.l. online da der netop bygges en platform af brugere og kapitaliseres af skala og frekvens. Arketypen får også en lav værdi på variablen opfølgende services og manualer, da disse giver meget ringe mening i denne arketype. For de øvrige variable, får denne arketype værdien 7. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 9

10 App opfinderen App-opfinderen ser et behov og bygger en applikation /app som dækker behovet. Muligheden for at nå et stort og globalt marked via en digital platform som for eksempel app store, har startet en sand innovationsbølge hvor ofte enkelt individer med en god ide udvikler en app. I modsætning til industrielt entreprenørskab hvor der kræves meget kapital er både adgang og exit barrierer lave for app-opfinderen. Denne arketype er bl.a. inspireret af Jarvis (2009) og Anderson (2009). Illustrative eksempler På det globale plan kan eksempelvis nævnes Farmville, AngryBirds, Waze, Shazam, Urbanspoon, booking.com og hotels.com, Skype, Spotify. PÅ dansk grund er bl.a. Quiz battle, taxa4x35, Click a taxi, MobilePay, Indkøbslisten og rejsekort scanner illustrative for denne arketype. Canvas App-opfinderen skaber værdi ved at bygge en applikation /app som dækker et behov hos brugerne. Apps er relativt små programmer der typisk afvikles via en digital platform og derfor søger app opfinderen at indgå partnerskaber med digitale platforms byggere. Den primære aktivitet er app udvikling. Vejen til kunderne går gennem en digital platform over internettet til kunderne i et massemarked. Indtægterne er som regel freemium modellen hvor selve app en er gratis og pengene tjenes ved premium indhold og opgraderinger. Omkostningerne er bundet til app udvikling mens der ikke er bundet kapital i lager eller bygninger. Funktionsanalysemodel App opfinder arketypen får værdien 7 på alle dimensioner med undtagelse af varekataloger og bestilling samt opfølgende services og manualer. På disse to variable får denne arketype værdien 1 da naturen af apps ikke komplementerer disse variable. Denne rene digitale arketype har flest maksimal score på de enkelte variable. Det gør dog ikke at det er den digitale arketype hvor der omsættes mest på eller har størst samlet indtjening. Apps domineres af en række enkeltindivider med apps, der ikke genererer nogen særlig indtjening. I modsætning til den digitale købmand eller softwareproducenten, har udviklerne af apps sjældent mange udviklings- og start-up omkostninger eller exit omkostninger. Til gengæld er der i denne arketype også en række højdespringere. Wiki-skaberen Brugerne skaber indholdet og opdaterer dette ud fra fællesskab og non-profit motiver. Internettet åbner muligheder for altruistisk adfærd hvor brugere sammen bygger en platform (prosumer model) eller via eksisterende sociale medie platforme som Facebook og LinkedIn. Sigtet er at hjælpe hinanden og gøre nytte af skalerbarheden og lave marginalomkostninger ved digitale løsninger. Denne arketype er baseret på bl.a. Anderson (2009), der beskriver freemium-modellen, herunder logikken bag wikipedia. Illustrative eksempler Den mest kendte er wikipedia som er et encyklopædi, der i omfang overstiger både Encyclopedia Britannica og det danske Den Store Encyklopædi. Der findes en række andre initiativer som internet movie database (IMDB), Wikileaks og OccupyWallSt, men også danske og mindre kendte som eksempelvis K10 er eksempler på wiki-skaber arketypen. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 10

11 Canvas Her skaber brugerne selv værdi for hinanden ud fra fællesskab og non-profit motiver. Ligesom de øvrige digitale producenter er det væsentligt at skabe partnerskaber med selskaberne bag browsere og operativsystemer. Den væsentligste aktivitet er koordinering af indsatsen samt udvikling af indholdet. Vejen til kunderne går gennem software platforme over internettet. Der er ingen direkte indtægter men de få omkostninger til fx hardware og internethotel dækkes af donationer eller i ganske få tilfælde af reklameindtægter. Funktionsanalysemodel Wiki-skaber arketypen har sociale netværksteknologier som grundlaget for virksomheden. Uden brugeren aktive medvirken, ville der intet produkt være. Derfor får wiki-skaberen 7 på denne variabel. Produktet er digitalt (7) og kommunikationen med brugerne sker udelukkende digitalt (7). Innovationen i indhold og form sker digitalt. Vi har sat indtægtsmodel og omsætningsandel til 4 da der ikke sker direkte betaling, men omvendt sker der donationer o.l. digitalt. Betalingen er altså ikke knyttet til den direkte anvendelse og værdien på disse to variable er dermed lavere end de øvrige rene digitale arketyper. App-udvikleren, platformsbyggeren og softwarebyggeren fik alle 7 på de to variable. Tabel 1. Oversigt over værdier på funktionsanalyse for de syv arketyper Variable i funktionsanalysen Arketype Digitale købmand Webshop Digitale producent Software producent Platformsbygger App opfinderen Wiki-skaberen Produkter Betalingstransaktioner Varekataloger og bestilling Markedsføring & kommunikation med kunder Indtægtsmodel Service- og produktinnovation Sociale netværksteknologier Opfølgende services, manualer etc. Omsætningsandel Platform Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 11

12 Litteraturliste Andersen, K., Bjørn-Andersen, N., & Dedrick, J. (2003). Governance Initiatives Creating a Demand-Driven E-Commerce Approach: The Case of Denmark. The Information Society, 19(1). Anderson, Chris. (2012). Makers: The New Industrial Revolution. Crown Publishers. Anderson, Chris. (2010). Free - The Future of a Radical Price. Random House. Anderson, Chris. (2010). The Long Tail: How Endless Choice is Creating Unlimited Demand. New York: Hyperion Boooks. Bandyo-Padyay, N. (2002). E-commerce: Context, Concepts and Consequences. McGraw-Hill. Boston Consulting Group. (2013). Digital Sweden: How consumers are setting the pace and creating opportunities for businesses. Brynjolfsson, Erik, & McAfee, Andrew. (2011). Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly. New York: Norton & Co. Brynjolfsson, Erik, & McAfee, Andrew. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: Norton & Co. Burrows, Peter (2008). Bezos: How Frugality Drives Innovation. Jeff Bezos, CEO Amazon.com. Business Week, April 28, s. 64. Chaffey, Dave. (2011). E-business and e-commerce management, 5th ed. Prentice Hall. Chapman, M. R. (2003). In Search Of Stupidity: Over 20 years of high-tech marketing disasters. Apress. Christensen, Clayton (2000). The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail. Harper Business. Christensen, C. M., & Bower, J. L. (1996). Customer power, strategic investment, and the failure of leading firms. Strategic Management Journal 17(3), Choi, Soon-Yong et al. (1997). The Economics of Electronic Commerce. McMillan. Cusumano, Michael A., & Gawer, Annabelle. (2002). The Elements of Platform Leadership. MIT Sloan Management Review, 43(3). Damsgaard, J., & Karlsbjerg, J. (2010). Seven principles for selecting the right software package everything you always wanted to know but were afraid to ask about the decision-making. Communications of the ACM, July issue. Damvad (2014). Digitale virksomheders oplevede barrierer for et digitalt indre marked. Powerpoint materiale udarbejdet til Erhvervsstyrelsen. Davenport, Thomas. (1993). Process Innovation. Harvard Business School Press. Danmarks Statistik (2014). Udtræk fra databank vedr. e-handel. København: Danmarks Statistik. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 12

13 Eisenmann, Thomas R., Geoffrey Parker, and Marshall Van Alstyne. (2011). Platform Envelopment. Strategic Management Journal, 32(12), Eisenmann, Thomas, Geoffrey Parker, and Marshall W. Van Alstyne. (2006). Strategies for Two-Sided Markets. Harvard Business Review, October. Foreningen for Dansk Internethandel. (2014). E-business analysemateriale. København: FDIH. Foreningen for Danske Internet Medier. (2014). Analysemateriale vedr. danske internet medier. København: FDIM Gartner Group (diverse årgang). Gartner group hype cycle. Gartner Group. Gladwell, Malcom. (2000). The Tipping Point, Abacus. Johnson, Mark W., Christensen, Clayton M., & Kagermann, Henning. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, December, pp Kalakota, Ravi, & Whinston, Andrew. (1996). Electronic Commerce: A Manager s Guide. Addison-Wesly. Kurzweil, Ray. (2000). The Age of Spiritual Machines. Penguin Books. Laudon, Kenneth, & Traver, Carol. (2012). E-commerce Business, Technology, Society. Pearson. Massetti, B., & Zmud, R. W. (1996, September). Measuring the Extent of EDI Usage in Complex Organizations: Strategies and Illustrative Examples. MIS Quarterly. National Institute of Economic and Social Research. (2013). Measuring the UK s Digital Economy With Big Data. OECD. (2013). Measuring the Internet Economy: A Contribution to the Research Agenda. OECD Digital Economy Papers, No. 226, OECD Publishing. Osterwalder, Alexander, & Pigneur, Yves. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Wiley & Sons. Oxford Economics (2011). The New Digital Economy: How it will transform business. Oxford Economics. Porter, Michael E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March. Rambøll Mgnt. (diverse årgange). IT i praksis. København: Rambøll Management. Schneider, Gary P. (2011). E-business. 9 th Edition. Course Technology. Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy. Harvard Business School Press. Shapiro, C., & Varian, H. R. (1999). The Art of Standards Wars. California Management Review, 41(2). Shirky, Clay. (2012). Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without Organizations. Penguin Press. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 13

14 Tapscott, Don. (2006). The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill. Turban, Efraim, King, David, & Lang, Judy. (2013). Introduction to electronic commerce. Pearson. Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 14

15 APPENDIX A: Canvasmodellen

16 APPENDIX B: Funktionsanalysemodel Variable i funktionsanalyse Eksempler på undervariable til videre empirisk klassifikation Produkter I hvilken grad er produktet digitalt Betalingstransaktioner Kan der laves online betaling eller anden digital betaling (PBS etc.) Varekatalog og bestilling Er der søgbart vare-pris katalog? Muligt at bestille online Markedsføring og kommunikation med kunder Er der ordre status / delivery tracking? Indtægtsmodel Skaber digitaliseringen potentielt strategisk indtægtsforøgelse? Service- og produktinnovation Er digitaliseringen anvendt også til innovation på services eller produktet? Sociale netværk Er sociale netværksteknologier del af digitaliseringen? Opfølgende service, manualer etc Er der mulighed for service, manualer e.l. ad digital vej? Omsætningsandel Hvor stor andel udgør den digitale omsætning af totale omsætning? Platform Giver en digitale platform nye services sammenlignet med den fysiske platform? Analysemodel til segmentering af digitale virksomheder Side 16

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

Den digitale virksomhed Syv arketyper

Den digitale virksomhed Syv arketyper 10. november 2014 /NP Sag Den digitale virksomhed Syv arketyper I dag kan enhver med en internetopkobling i princippet skabe morgendagens digitale succes. Men hvem gør det, og hvordan gør de? Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Fremtidens forbrugere på nettet

Fremtidens forbrugere på nettet Fremtidens brugere på nettet Jan Damsgaard, centerleder og professor, @ CBS Handelshøjskolen http://www.cbs.dk/caict Indhold The computer ate my industry Google, Facebook og fremtidens bruger Det virkelige

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

De digitale muligheders land

De digitale muligheders land 10. november 2014 /NP Sag ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk De digitale muligheders

Læs mere

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj Agenda» Hvad er forretningsmodeller?» Korte eksempler på forretningsmodeller» Business model canvas som værktøj» Value proposition canvas som værktøj» Konkrete eksempler» Opsummering Side 1 Jesper C. Sort

Læs mere

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt

An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt An analysis of the potential for the sale of food products through the Internet in Denmark and Great Britain - Et ph.d.-projekt, MAPP 11/10 2001 Curriculum Vitae Hvornår 1989-92 1992-94 1994-95 1995-96

Læs mere

Disruption hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet? Bestyrelsesforeningen Den 6. februar 2017

Disruption hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet? Bestyrelsesforeningen Den 6. februar 2017 Disruption hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet? Bestyrelsesforeningen Den 6. februar 2017 Professor & Digital Vismand Jan Damsgaard damsgaard@cbs.dk Tre mega trends Fra købmand til markedsplads Fra

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Digitalisering i elektronik EOT November, 2017

Digitalisering i elektronik EOT November, 2017 Digitalisering i elektronik EOT November, 2017 Professor & Digital Vismand Jan Damsgaard damsgaard@cbs.dk The computer ate my industry Tre mega trends Fra købmand til markedsplads Fra lokal butik til (global)

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Disrupt eller Dø! Forstå mønstrene i disruption

Disrupt eller Dø! Forstå mønstrene i disruption Disrupt eller Dø! Forstå mønstrene i disruption Tune Hein www. heinp.dk www.tunehein.dk 1 HEIN HVEM? Tune Hein DTU, CBS, IMD Hein & Partnere consulting strategi-ledelse-org Globalt i Accenture og Right

Læs mere

Rådgiverbranchen og den digitale transformation

Rådgiverbranchen og den digitale transformation Rådgiverbranchen og den digitale transformation DI Videnrådgiverne Årsdag d. 30/10 2015 Michael Borges Partner, Technology Leader micborges@deloitte.dk 2015 Deloitte Agenda Welcome to the digital era The

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Mikro-betalinger på nettet

Mikro-betalinger på nettet Mikro-betalinger på nettet Proposta 2 Jan Damsgaard, centerleder og professor, @ CBS Handelshøjskolen http://www.cbs.dk/caict Mikro-betaling Mikro-betaling er finansiel transaktion Som regel på Internettet

Læs mere

ChriChri ApS. Astrid, Julie, Nikoline & Ida. Gruppe 5

ChriChri ApS. Astrid, Julie, Nikoline & Ida. Gruppe 5 ChriChri ApS Astrid, Julie, Nikoline & Ida Gruppe 5 Indledning Virksomhed Webuniverset ChriChri Branche Magasiner/ugeblade - Trykte medier Kilde: http://www.chrichri.dk Side 2 af 21 Virksomheder i branchen

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S

DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION. v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S DIGITAL DISTRIBUTION OG KOMMUNIKATION v/ Niklas Laugesen, CEO, Napp A/S NIKLAS LAUGESEN Partner, Napp A/S København Cand.jur. Årets iværksætter 2014 + 2015 Referencer OM NAPP A/S Softwarehus fra 2009 Specialister

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface

www.morten-rask.dk september 2001 Agenda Kursets form E-handel: Face-to-face & Interface E-handel: Face-to-face & Interface Introduktion til kurset Definition af E-handel Morten Rask http://www.mortenrask.dk/cmm9sem2001.htm september 2001 morten-rask.dk 1 Agenda Kursets form, lærerbog og indhold

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1 Eksportforberedelsen Væksthus Sjælland 1 Hvor kommer jeg fra? Væksthus Sjælland Hjælper dig i gang med en konkret handlingsplan Herunder Eksport Sparring fra vores erfarne konsulenter Kontakt til erhvervsfremme

Læs mere

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback

Agenda. Præsentation af Dynamicweb og Novicell. Marked og trends for e-handel. Online Marketing Center. 3 cases på 20 min. Spørgsmål og feedback Through loyal and certified partners we deliver products for sales and online marketing - fast, inexpensive and ready to use. Our products help businesses make and save money. make and save money Agenda

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow

Systemudvikling 1. Silotænkning. CRM-tankegang. Forretningsudvikling med IT. Vertikalt informationsflow. Horisontalt informationsflow D irek tør Ind k øb P ro du k ti on Dis tribu ti on M e da rb ejd er M ed arbe jde r M e da rbe jd er R e gn sk a b S tøttefu nk tion er Salg og m a rk e ting M e da rb ejd er S ervic e M ed arbe jde r

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte GL s Uddannelseskonference Den 8. marts 2017

Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte GL s Uddannelseskonference Den 8. marts 2017 Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte GL s Uddannelseskonference Den 8. marts 2017 Professor & Digital Vismand Jan Damsgaard damsgaard@cbs.dk Den 2. maskinalder I den første

Læs mere

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen

PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER. Tomas Lykke Nielsen PÅ JAGT EFTER DNA'ET I DE BEDSTE KUNDEOPLEVELSER Tomas Lykke Nielsen AGENDA Hvad kan vi lære af de bedste? DNA'et i den gode kundeoplevelse De 4 grundelementer (Customer Experience Framework) Forslag til

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5

IT OG LOGISTIK. It som salgsværktøj i butikken 2. It som forretningsunderstøttelse 3. Hjemmesiden 4. HTH er ordreproducerende 5 IT OG LOGISTIK It som salgsværktøj i butikken 2 It som forretningsunderstøttelse 3 Oms 3,9b Hjemmesiden 4 HTH er ordreproducerende 5 It i administrationen 6 1 IT SOM SALGSVÆRKTØJ I BUTIKKEN Kunder gribes

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S

Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S Omnichan Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S Emilie er partner hos Odgers Berndtson i København, hvor hun primært arbejder med executive search inden for Consumer Products & Services, Healthcare

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES

BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES BERNER SERVICES PARTNERSKAB TIL SUCCES EXPERTS WITH PASSION 6500 medarbejdere. 60 000 artikler. International logistikkæde. Kort fortalt: En af Europas førende virksomheder inden for direkte salg til bygge-

Læs mere

Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy

Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy Trekantens lederforum Blue Ocean Strategy 14. juni 2016 Juni 2016 Trekantens lederforum 1 Program Præsentation Generel introduktion Blue Ocean Strategy værktøjer - Øvelse Forretningsmodeller Din egen forretning

Læs mere

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Arbejdet i spændingsfeltet mellem forretning og IT Digital forretningsudvikling og strategi Kunder, kundeoplevelser, kunderejser E-commerce, CPH

Læs mere

Introduktion: Maskinerne kommer kommer du med?

Introduktion: Maskinerne kommer kommer du med? Introduktion: Maskinerne kommer kommer du med? Jan Damsgaard Book chapter (Publishers version) This chapter was originally published in Den digitale omstilling 9 radikale udfordringer erhvervslivet skal

Læs mere

Skabeloner for forretningsmodellering

Skabeloner for forretningsmodellering Skabeloner for forretningsmodellering En kreativ proces for generering af forretningsmodeller Søren Eskildsen, Forretningsudvikler, Alexandra Instituttet A/S Hvad er en forretningsmodel? En beskrivelse

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemer 2016 24. november 2016 Torben Storgaard og Søren B. Sørensen Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016

Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 INDLÆG 02 DYNAMICS NAV Tænk ud af boksen med Microsoft Dynamics NAV og kig på Microsoft Dynamics NAV 2016 Peter G. Tranders 04.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Peter G. Tranders Uddannelse Rolle Certificeringer

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Projektideer fra opstartsdagen

Projektideer fra opstartsdagen Formålet med dagen At skabe et nyt rum for projektudvikling på tværs, hvor projekterne fra opstartsdagen konkretiseres, skærpes og samarbejdspartnere identificeres. Bekræfte/vælge tovholdere på de forskellige

Læs mere

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas

Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Forny eller optimer virksomhedens forretningsmodel The Business Model Canvas Agenda Akademiuddannelsen Markedsføring og analyse Intro 17.30 18.00 Introduktion til Business Model Canvas 18.00 18.45 Pause

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC

Status fra Sikkerhedsfronten. Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Jens Borup Pedersen DK-CERT/DeiC Status fra Sikkerhedsfronten Digitale trusselsbillede under forandring. Udgangspunkt i DK-CERTs aktiviteter. Tendenser lige nu,- hvad har drevet

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Ledelsens Dag, 28.10.2008

Ledelsens Dag, 28.10.2008 Ledelsens Dag, 28.10.2008 Talent er Hvad venter os? Hvordan fanges talenterne? Ledelse og udvikling af talenter Quick (and not so quick) wins. Debat og det der mangler Google: 148.000.000 hits på talent

Læs mere

Agenda. MS HP Skolearrangement. 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen

Agenda. MS HP Skolearrangement. 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen Agenda MS HP Skolearrangement 09.00-09.30 Velkomst Teachers Dream, et unikt læringskoncept fra Atea, v/direktør Søren Jensen 09.30-10.15 Læring uden grænser, v/ Kirsten Panton, Microsoft 10.15-10-30 Kort

Læs mere

Trends i pakkemarkedet med fokus påeu regulering

Trends i pakkemarkedet med fokus påeu regulering Trends i pakkemarkedet med fokus påeu regulering Transportøkonomisk Forening 25.01.2016 Agenda Pakkemarkedet i Europa Forbrugerkrav Trends EU regulering Global regulering 2 Pakkemarkedet i EU Traditionel

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Succesfulde virksomheders DNA

Succesfulde virksomheders DNA Succesfulde virksomheders DNA - fra produktionskultur til innovationskultur - Danmarks Mejeritekniske Selskab den 28. januar 2016 Frederikke Kroon, KROONS - Instant Business Innovation The Sharing economy

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift

Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Nye trends: Zero Moment of Truth - Et paradigmeskift Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg

Business Model Generation. APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model Generation APP Meals on Wheels Kantinens priser og udvalg Business Model KEA kantine Problemløsning Digital løsning Automatiserede services KEA studerende Selv-service Intellektuelle App

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november

Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform. Seminar hos Deloitte 19. november Udvikling af en effektiv webshop og marketing platform Seminar hos Deloitte 19. november November 2015 Christian Beer, CEO Agenda Præsentation af Dynamicweb Vejen til en profitabel webshop Værktøjer til

Læs mere

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV

GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV GEVINSTREALISERING I ET BREDERE PERSPEKTIV SÆT VÆRDIEN I FOKUS Markus Laursen, PhD fellow Mail: mla@badm.au.dk Profil: http://au.dk/en/mla@badm.au.dk PROFIL PhD fellow på Aarhus Universitet, Business and

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Bilbranchen fagre nye verden?

Bilbranchen fagre nye verden? 12 Bilbranchen 2025 - fagre nye verden? Dækbranchen Danmarks Temadag Taastrup, 20. september 2016 22 år i bilbranchen General Motors Product Manager, GMAC (DK, UK) Intl. Management Programme (UK, USA,

Læs mere

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask Digital Musik: Nye Grænseflader.

Opsamling. Cand.merc. marketing 8. semester, 2005 Morten Rask  Digital Musik: Nye Grænseflader. Opsamling En strategi for en e-businessløsning, der er specielt rettet mod forbrugere af digital musik handler om Digital Distribution og Nye grænseflader til Kunderne Cand.merc. marketing 8. semester,

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie

Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie Digitalisering af mobilt vedligehold et win-win scenarie 2BM A/S The Future@Work Virksomhed Grundlagt i år 2000 85 medarbejdere IBM Business partner SAP Platinium Partner Kontor i København og Århus Medlem

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Teknologi, disruption og nye forretningsmodeller Indesmatech Den 25. januar 2017

Teknologi, disruption og nye forretningsmodeller Indesmatech Den 25. januar 2017 Teknologi, disruption og nye forretningsmodeller Indesmatech Den 25. januar 2017 Professor & Digital Vismand Jan Damsgaard damsgaard@cbs.dk Seks mega trends Fra købmand til markedsplads Fra produkt til

Læs mere

Digital Forvaltning 2.11.04

Digital Forvaltning 2.11.04 Digital Forvaltning 2.11.04 Digital forvaltning og produktivitetsforbedringer Fremlæggelse af John Leslie King: Where are the payoffs from computerization? - Technology, learning, and organizational change.

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Webshopseminar Webshops. Novicell Forår 2011 Adam Peter Nielsen

Webshopseminar Webshops. Novicell Forår 2011 Adam Peter Nielsen Webshops Novicell Forår 2011 Adam Peter Nielsen 1 Dagens emner Internethandel tal og treds Organisa3on, service, logis3k mm. Valg af teknologi Den gode brugeroplevelse Konverteringsop3mering og usability

Læs mere

DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET FREMTIDENS KUNDEKLUB 27. MARTS 2017

DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET FREMTIDENS KUNDEKLUB 27. MARTS 2017 1 DANSK FORENING FOR MARKEDSFØRINGSRET FREMTIDENS KUNDEKLUB 27. MARTS 2017 2 KORT OM MIG Jeppe Hamming - Arbejder med kundeklubber og dialogmarkedsføring. - Arbejder med målsætninger, medieplanlægning,

Læs mere