Rapport til ministeriet om udviklingsprojektet: Medialisering og fleksibilitet i fransk, spansk og italiensk med mobiltelefon og lommefilm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport til ministeriet om udviklingsprojektet: Medialisering og fleksibilitet i fransk, spansk og italiensk med mobiltelefon og lommefilm"

Transkript

1 Rapport til ministeriet om udviklingsprojektet: Medialisering og fleksibilitet i fransk, spansk og italiensk med mobiltelefon og lommefilm Projektnr: Pulje Gym : 6141 Gym Reform Beskrivelse af Udviklingsprojektet Udviklingskurset har fundet sted efter følgende model: 4 kursusgange fordelt hen over arbejdsperioden suppleret af en elektronisk konference, som har fungeret som vidensdelingsforum og i øvrigt er blevet anvendt til kommunikation i forbindelse med det arbejde, der skulle foregå mellem deltagerne ind imellem de 4 kursusgange. Indhold : Udviklingslærerne har som baggrund for deres arbejde med medialisering og fleksibilitet med mobiltelefon og lommefilm fundet, at de taskbaserede learning-principper egnede sig vældig godt som basis for de læringsopgaver, vi skulle stille til eleverne. Vi har således på det teoretiske plan støttet os til Willis Jane, A Framework for Task-Based Learning, 1996, Longman. Vores overordnede fremgangsmåde har således haft følgende trin indbygget: 1. The Pre-task cycle, hvor elevernes viden og sprog bygges op i kraft af forforståelsesopgaver som fx hurtigskrivning, brainstormingøvelser, step by step instruktioner som forberedelse på selve task-opgaven + anvisning på differentieringsmuligheder. Læreren er i denne fase facilitator. 2. The task cycle, hvor eleverne arbejder med selve den praktiske opgave, fx gennem planlægning og bearbejdelse og træning af det sproglige indhold. Læreren har i denne fase en vejledende konsulentrolle. 3. The after task cycle, hvor eleverne efterbearbejder opgaveresultatet konstruktivt, fx vha. konstruktiv positiv feedback fra lærer eller klassekammerater på opgaveproduktets indhold, struktur og sprog. Eleverne reflekterer generelt over muligheder for fremadrettede forbedringer af indhold struktur og sprog. 1

2 Desuden har vi som baggrund for vores arbejde med blogs og andre web2 baserede platforme samt mobiltelfon læst specielt to artikler, nemlig : Petersen Sobah Abbas / Divitini Monica og Chabert George: Identity, sense of community and connectedness in a community of mobile language learners. Recall 20 (3) , 2008, European Association for Computer Assisted Learning, Printed in the United Kingdom. og Kennedy Claire og Levy Mike: L italiano al telefonio: Using SMS to support begunners language learning, Recall 20 (3) , 2008 European Association for Computer Assisted Language Learning, Printed in the united kingdom. I vores forsøgsarbejde har vi arbejdet med blogs og andre web2 platforme som videndelingsplatform / materialebase for eleverne, men vi har også anvendt bloggen som et medie, hvor eleverne i fællesskab skaber en fælles interaktiv platform hvor deres arbejde med emner og tekster i undervisningen præsenteres, kommenteres og diskuteres. At eleverne skulle fremvise deres produkter på en blog eller for elever fra en anden skole samt modtage deres kommentarer har haft en stor motivationseffekt. Såvel de tekstbundne indlæg som de mere frie kreative opgaver, som eleverne har produceret til bloggen, har således virket meget motiverende for elevernes sproglige og indholdsmæssige arbejdsproces. En stor del af udviklingsarbejdet har handlet om at udvikle og afprøve fleksible undervisningsforløb med smartphones billede-, film- og lydoptager. Eleverne har således kunnet lave små lyd- og videoproduktioner mobilt, og denne fleksibilitet har affødt en ny type produktionsopgaver, som på én og samme tid fungerer både som vedholdende sprogtræning for eleverne samtidig med at disse produktioner fastholder elevernes kompetencer som en slags portfolio-indlæg på et givet tidspunkt i læringsprocessen. Samtidig med at bruge smartphones i undervisningen var det vigtigt for os, at eleverne kunne lave de samme ting på en pc, da ikke alle elever har en smartphone. Arbejdet med undervisningsmateriale til smartphone har bevirket at vi har kunnet opstille en første model for, hvordan man vha. mobiltelefonens / pc ens medialiserende funktioner kan vende sprogundervisningen og den tilhørende lektielæsning på hovedet samtidig med at vi opnår en stor fleksibilitet. Arbejdet med at også at nå elevernes i deres fritid og udnytte den til sprogindlæring, den såkaldte fleksible undervisning, har vi arbejdet med i fransk. I stedet for at anvende push mode og pull mode beskeder vha. af sms på mobiltelefon, har vi arbejdet med push og pull mode beskeder på bloggen, som også inkluderer et konkurrencemoment. Endvidere har vi forsøgt at finde måder på, hvordan vi kan udnytte den nye smartphones indlæringspotentiale og herunder også det store antal apps til facilitering af sprogindlæringen i undervisningssammenhæng. 2

3 Det har været vigtigt at indtænke elevernes forskellige læringsstile i udformningen af uv-forløb med medialisering og smartphone. En øvelse med stjerneløb /skattejagt med barcodes eller love my guide sikrer fx at eleverne sammen med indlæringen får sig rørt motorisk. Oversigt over Udviklingsprojektets Faser Fase 1 Som forberedelse til udviklingsarbejdet læste deltagerne inden kurset følgende : 1: Willis Jane, A Framework for Task-Based Learning, 1996, Longman. 2: Petersen Sobah Abbas / Divitini Monica og Chabert George: Identity, sense of community and connectedness in a community of mobile language learners. Recall 20 (3) , 2008, European Association for Computer Assisted Learning, Printed in the United Kingdom. 3: Kennedy Claire og Levy Mike: L italiano al telefonio: Using SMS to support begunners language learning, Recall 20 (3) , 2008 European Association for Computer Assisted Language Learning, Printed in the united kingdom. Fase I 1. Projektets åbningmøde Gl. Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup d. 18. juni kl Program: Velkomst med praktiske oplysninger om projektet Projektets indhold, forskerkonference, vores konference fordeling af litteratur, medialiseingsdisk, aftale om nye møder, mødet d. 14. september mv. Hver enkelt deltager fortæller eller viser eksempler på hvordan de har arbejdet med medialisering og mobiltlf. Oplæg om anvendelse af smartphone og i-phone v. Fredda Galea Fredda medbringer et par ekstra smartphones. Ideudveksling og planlægning i faggrupper mhp uv-forløb og arbejdet med eleverne og forløbene til kurserne. Medbring relevante tekster og ideer. Plenum. Hurtig præsentation af ideerne i plenum. Del og stjæl runde. 3

4 Fase II Arbejde med uddelegerede opgaver i mindre grupper. Konferencen fungerer som bindeled Fase III Møde nr. 2: Døgnmøde på Rungstedgaard Program for døgnmøde om udviklingsprojektet Medialisering og fleksibilitet i fransk, spansk, og italienskundervisningen med mobiltelefon og lommefilm d september 2011 på Rungstedgaard Program 23. september Hver deltager fremviser og kommenterer, hvad vedkommende har udarbejdet siden sidst. Faggrupperne har tid til at tale sammen om udvikling af nyt materiale til medialisering. Faggrupperne drøfter også, hvilke specielle programmer og apps, de har brug for at få demonstreret lørdag morgen. Program 24. september 1: Forsøg på i fællesskab at opstille et program for kurserne samt aftaler vedr. oplægsholdere. 2: Fri leg og instruktion af programmer apps og mobiltelefon Fredda / Ulla og Elsebeth instruerer i mobiltelefonens og nettets muligheder 3: Gruppearbejde om udarbejdelse af kursusmateriale. Aftaler om det videre arbejde aftales. Faggruppen redegør skriftligt for de opståede idéer og forløb. Disse skriftlige redegørelser lægges på konferencen til inspiration for de andre grupper. 4: Fremlæggelse af nye idéer / del og stjæl runde. 4

5 Fase IV Fortsat arbejde med uddelegerede opgaver i mindre grupper. Konferencen fungerer som bindeled Fase V 3. møde på Gammel Hellerup Gymnasium d. 22. november 2011 fra kl Program : 1: Velkomst Hver deltager fremviser og kommenterer, hvad vedkommende har udarbejdet siden sidst. Vi giver alle sammen konstruktiv feedback 2: Fredda hjælper med nye ting vedr. mobiltelefon 3: Fremstilling af en lille film med vores mobiltelefoner inkl. konvertering og redigering. 4: Arbejde i faggrupper. Fredda hjælper evt. med teknikken. Fase VI Fortsat arbejde med uddelegerede opgaver i mindre grupper. Konferencen fungerer som bindeled 5

6 Fase VII Afslutningsmøde på gammel Hellerup Gymnasium d. 25. januar 2012 fra kl Program: 1: Hver deltager fremviser og kommenterer, hvad vedkommende har udarbejdet siden sidst. Vi giver alle sammen feedback. 2: Fredda viser sit oplæg til formiddagens kursusprogram og vores roller som hjælpere fordeles Redigeringsprogrammer og andre procedurer afprøves. 3: Arbejde i faggrupperne med sammenkøring af materialet og indhold i atelier Fase VIII Materialet færdiggøres og der læses gensidig korrektur og gives konstruktiv kritik Kort beskrivelse af arbejdet med de forskellige udviklingsområder inden for projektet: Gruppe 1: Rapport og timeregnskab for Hanne Søllingvraae Fjord og Lone Elliot om italiensk Hanne Søllingvraae Fjord og Lone Elliots arbejde med udvikling af kurset i brug af medialisering og mobiltelefoner i undervisningen har været en produktion af øvelser, eksempler og vejledninger til brug for undervisningen i italiensk. Eksemplerne har fordelt sig inden for følgende hovedområder: love my guide, barcodes, flashcards, blogs, interviews, sms i undervisningen og inddragelse af facebook i italienskundervisningen fra C- til A-niveau. Arbejdet har hovedsageligt bestået i udvikling af manualer samt udarbejdelse af eksempler på ovenstående apps og programmer på baggrund af hyppigt anvendt materiale i italienskundervisningen. Øvelserne bevæger sig fra lette tekstbeskeder til udfyldningsopgaver i forbindelse med interviews til begynderniveauet til perspektiverende tekstarbejde og mere komplekse beskeder til A-niveau. Lone Elliot har hovedsageligt arbejdet med facebook og brug af sms i undervisningen og har i den forbindelse arbejdet med formidling af forskellige typer beskeder, man kan sende til eleverne i og 6

7 uden for skoletiden, samt med forskningsbaserede resultater på undersøgelse af brugen af disse beskeder. Hanne Søllingvraae Fjord har især beskæftiget sig med barcodes og love my guide og har ud over vejledninger til brug af disse underemner udarbejdet relevant materiale til undervisningen af især begyndere. Hanne Søllingvraae Fjords timeregnskab: Læsning af forskellig teori om anvendelsen af mobiltelefoner i undervisningen og udarbejdelse af powerpoint til formidling af det læste stof 20 timer Udarbejdelse af materiale: - transskription af intervieiw, opgaver i forbindelse med interviews 20 timer - vejledninger til Love my Guide, flashcards og barcodes - flashcards, barcodes, quides til brug for undervisningen på begynderniveau 20 timer Udarbejdelse af powerpoint til kurset I alt 10 timer 85 timer Hertil kommer 5 hele kursusdage om udviklingsarbejdet 35 timer Lone Elliots timeregnskab: Læsning af forskellig teori om anvendelsen af mobiltelefoner i undervisningen og udarbejdelse af powerpoint til formidling af det læste stof 20 timer Udarbejdelse af materiale: - Udvælgelse af relevante tekstbeskeder og kommunikation med disse i og uden for timerne - Oprettelse f facebookgruppe samt kommunikation via denne i og uden for timerne 10 timer - Flashcards, barcodes, guides til brug for undervisningen af øvede 20 timer Udvælgelse og afprøvning af relevante italienske apps til både i-phone og smartphone I alt 80 timer Hertil kommer 5 hele kursusdage om udviklingsarbejdet 35 timer 7

8 Gruppe 2: Rapport og timeregnskab for Fredda Galea om spansk Fredda Galea har sat sig ind i forskellige teoretiske tilgange til sprogundervisningen, som blev forslået af forskere i forbindelse med gymnasiesprogsprojektet. Hun har således udarbejdet en teoretisk ramme for mobillæring på basis af A Framework for Task-Based Learning (Jane Willis, Longman) som var en af teksterne på lidt over 180 sider. Desuden har Fredda ud fra ovennævnte tekster, kurser, webinars og arbejdet med apps og tjenester gennemarbejdet og struktureret tanker omkring mobillæring. Således har hun i foredragsform i form af en powerpoint sammenfattet de tanker, som giver en ramme for arbejdet med mobiltelefoner: form, indhold og gennemførelse, samt koblet eksempler på hvilke applikationer og tjenester der ville egne sig til hver opgave (task). Fredda Galea har desuden udviklet en række øvelser med funktionelt tilsnit til hvert enkelt eksempel/applikation/program/tjeneste. Der er lavet forskellige vejledninger, samt step-by-step gennemgang af de forskellige funktioner (Notebookfil, som også findes i PDF). Som del af formiddagens foredrag. Udover det har Fredda som del af forberedelsen af den spanske workshop udarbejdet undervisningsmateriale til faget spansk, hvor man alt efter emne, kan vælge værktøj og metode. Til disse forløb hører der eksempler på elevprodukter i form af links. Disse fører til yderligere forklaringer på anvendelsen af de forskellige programmer. Fredda Galeas timeforbrug: Læsning af forskellig teori om bl.a. mobillæring : Søgning på internettet og i litteratur efter anvendeligt materiale til udarbejdelse af forskellige øvelser. Udarbejdelse af forskellige øvelsestyper 25 timer Udarbejdelse af undervisningsmateriale, vejledninger, blogs, og hjemmesider Udarbejdelse af powerpoints/notebookfiler med oplæg Delvis rapportskrivning Feedback og korrekturlæsning I alt 25 timer 25 timer 5 timer 10 timer 120 timer Hertil kommer 5 hele kursusdage om udviklingsarbejdet 35 timer 8

9 Gruppe 3: Rapport og timeregnskab for Elsebeth Kierulff og Ulla Pedersen om fransk Hen over 10 måneder har Elsebeth Kierulff og Ulla Pedersen beskæftiget sig med udviklingsprojektet Medialisering og Fleksibilitet i sprogundervisningen. Vi har læst teoretisk litteratur om medialisering med mobillæring og fleksibilitet i undervisningen, som vi har videreudvikling i vore undervisningsforløb. Vi har indsamlet tekstmateriale til brug for franskundervisningen: sagprosa, fiktion og film mest fra internettet. Dette materiale er efterfølgende blevet sorteret, systematiseret og bearbejdet. Vi har teksterne vha af quizlet-øvelser og har udarbejdet aktiviteter af forskellige typer med henblik på at få elevernes læring øget gennem medialisering og ved bevægelse ud af læringsrummet på forskellige niveauer. En stor del af tiden har vi brugt på at lave arbejdsbeskrivelser til diverse programmer som kan anvendes med mobiltelefoner og andre medialiseringsværktøjer. Som en særlig del af vores arbejde har vi arbejdet med den omvendte undervisning, hvor gensidig kommunikation med eleverne er foregået på bloggen og i facebook-gruppen i elevernes fritid. På samme måde har vi vha af de mange apps til mobiltelefonen arbejdet med at forlænge elevernes indlæring og undervisningstid ud i deres fritid. Herudover har vi deltaget i de 4 fælles arbejdsdage sammen med kolleger fra fransk- italiensk- og spanskfaggruppen. Elsebeth Kierulffs samlede timeforbrug: Forberedelse til møder Teorilæsning: Indsamling af materiale: Udarbejdelse af opgaver Søgning efter egnede Apps I alt min. 20 timer 20 timer 25 timer 45 timer 125 timer Hertil kommer 5 hele kursusdage om udviklingsarbejdet 35 timer 9

10 Ulla Pedersens timeregnskab: Læsning og bearbejdning af teoretisk litteratur Udvælgelse af materiale : Udarbejdelse af medialiseringsopgaver Udvælgelse af egnede Apps Arbejde med barcodes til stjerneløb og supplerende oplysninger i tekster Udarbejdelse af opgaver til push og pull opgaver på bloggen Oprettelse og vedligeholdelse af facebook-gruppen 20 timer 25 timer 25 timer 20 timer I alt 135 timer Hertil kommer 5 hele kursusdage om udviklingsarbejdet 35 timer Kursusopslaget Kursus Medialisering og fleksibilitet i fransk-, spansk- og italienskundervisningen med mobiltelefon og lommefilm Reformkursus for sproglærere på STX, HF, VUC, HHX og HTX med fransk, spansk og italiensk. Kursusudbyder Fransklærerforeningen har udviklet kurset i et samarbejde med de faglige foreninger for spansk og italiensk. Formål Kurset har fokus på, hvordan vi med læringsudbytte kan udnytte mobiltelefonens medialiserende funktion inden for sprogundervisningens forskellige kerneområder. Indhold: Vi viser eksempler på, hvordan man kan arbejde med mobiltelefonens lydoptager, kamera, videooptager og forbindelse til internet. Mobiltelefonen kan ved hjælp af disse funktioner fungere som et supplement til undervisningsbogen og undervisningen i klasseværelset, idet både lærer og elev kan producere lyd, billede og videofiler til brug for sprogindlæringen og sprogtræningen. Eksempler på følgende vil bl.a. blive vist på kurset: 10

11 Tilrettelæggelse af øvelsesmateriale som lyd- og videofiler indenfor udtaletræning, lyttetræning, samtaletræning Nyhedspodcasts og andre podcast Optagelse og redigering af filmoptagelser vha. mobiltelefon og MovieMaker Story-telling Google Earth, tagging og gps. Tekster, spil og simulationer med brug af mobiltelefon og mobisticks Fastholdelse af elevernes sproglige udvikling i en lydportfolio Kursusdagen vil bestå dels af fælles oplæg, dels af Ateliers for henholdsvis fransk, spansk og italiensk CD med det udarbejdede materiale udleveres. Målgruppe Fransk-, spansk- og italiensklærere fra STX, HF, VUC, HHX og HTX Undervisere Hanne Søllingvraae Fjord, VUC-Holstebro, Italiensk Lone Elliot, Gefion Gymnasium, Italiensk Fredda Galea, Gl. Hellerup Gymnasium, Spansk Elsebeeth Kierulff, Gl. Hellerup Gymnasium, Fransk Ulla Pedersen, Vejen Gymnasium og HF, Fransk Tid og sted 4 én-dagskurser fra Odense tirsdag d. 28. februar 2012 Aalborg torsdag d. 1. marts 2012 København tirsdag d. 6. marts 2012 Aarhus torsdag d. 15. marts 2012 Pris Kursuspris 1000 kr. pr. deltager Kurserne oprettes ved minimum 30 deltagere. Tilmelding Deadline for tilmelding til kurserne: 6. februar 2012 til Skriv ved tilmeldingen: navn, og ansættelsessted, fagønske til atelier og din skoles ean-nr. Skriv også kursets titel og marker, hvilket af de 4 kurser, du ønsker at deltage i. 11

12 Kontakt Ulla Pedersen, Fransklærerforeningen -adresse: Tlf Evaluering af udviklingsarbejdet Udvælgelsen af deltagerne i udviklingsarbejdet For at sikre at der kom deltagerne fra alle involverede sprog, og da et sådant udviklingsarbejde kræver mange ressourcer hos de deltagende udviklingslærere, er de deltagende lærere blevet opfordret til at deltage i udviklingsarbejdet. Arbejdspresset Alle deltagerne i udviklingsarbejdet har været udsat for et stort arbejdspres, og alle har brugt langt flere timer, end det fra starten var tiltænkt. Således er der blevet brugt en del tid på den logistiske planlægning af kursusforløbene samt til udviklingen af selve kursusmaterialet. Der er blandt de deltagende udviklingslærere enighed om, at de som udviklingslærere har haft et stort udbytte af at arbejde på tværs af sprogene. Dette gælder både for det indkredsende arbejde med diskussioner om, hvordan man bedst muligt og med støtte i tidligere forskning herom kan anvende medialisering og herunder mobiltelefon i sprogundervisningen, samt for det efterfølgende arbejde med udformning af medialiserede forløb samt mål og retningslinier herfor. Teoretiske problemstillinger, indholdsmæssige aspekter og teknisk- logistiske aspekter er blevet diskuteret grundigt til stor inspiration for det udviklende arbejde, de deltagende lærere skulle udføre. Samarbejdet mellem sprogene om afprøvning af forskellige medier og om de tekniske udfordringer har desuden medført, at vi har kunnet afprøve og på kurserne demonstrere en større vifte af forskellige medialiseringsværktøjer til brug i sprogundervisningen, end det ville have været tilfældet, hvis de tre sprogfag havde arbejdet isoleret hver for sig. Evaluering af oplægsholderne, videndeling, den gensidige kritik og udviklingslærernes eget udbytte Oplægsholderne på de fælles udviklingsmøder vurderes af alle udviklingslærerne som motiverende og inspirerende for det videre udviklingsarbejde. Ligeledes vurderes den indbyrdes kritikfase, hvor de enkelte udviklingslærere fremlagde det udviklede materiale for hele udviklingsgruppen og fik indbyrdes konstruktiv kritik af hinanden, som meget værdifuld. I kraft af udviklingsarbejdet har kursusdeltagerne sat sig ind i og diskuteret såvel den teoretiske som den praktiske tilgang og har hermed også selv fået en større pædagogisk og fagdidaktisk forståelsesbaggrund for, hvordan man med udbytte kan anvende medialisering og mobiltelefon i sprogundervisningen. 12

13 Under hele forløbet har alle udviklingslærere været tilknyttet en elektronisk konference på skolekom, som har fungeret som videndeling- og diskussionsforum for udviklingsgruppen. Denne konference har haft stor betydning for samarbejdet og koordineringen af de forskellige forløb, da deltagerne i de enkelte arbejdsgrupper var placeret geografisk set langt fra hinanden. Indlæggene i konferencen (i alt 67 indlæg) vidner om god kommunikation på tværs af og indbyrdes i arbejdsgrupperne. Hertil kommer, at der også har været en del korrespondance via skype-beskeder, facebook-beskeder, almindelige s og endelig telefonsamtaler. Vi har dog i løbet af udviklingsperioden haft brug for et ekstra face-to-face møde for at kunne klare diskussionerne og efterprøvningerne af de forskellige medialiseringsværktøjer og deres optimale anvendelse. Om kursusledelsen Kursuslederens rolle er at igangsætte, planlægge, koordinere og være tovholder, og kursuslederen har således brugt organiseringstid på følgende opgaver: praktisk planlægning af de 4 fælles inspirationsmøder kontakt og aftaler med oplægsholdere på disse inspirationsmøder tovholderfunktion på de 4 kursusgange samt i de mellemliggende perioder på konferencen. oprettelse, vedligeholdelse af elektronisk konference samt overordnet tovholderfunktion i konferencen (alt materiale forefindes således på konferencen i elektronisk form: fx program for kursusgange, mødereferater, litteraturlister, oplægholdernes oplæg i elektronisk form, udviklingslærernes produkter samt gensidige kommentarer med positiv kritik) regnskab og revision udformning af den fælles overordnede evalueringsrapport til UV-ministeriet udarbejdelse af opslag og annoncering af de landsdækkende kurser Udviklingskursets succes Der var pæn søgning til de annoncerede kurser om Medialisering og Fleksibilitet i fransk, spansk og italiensk med mobiltelefon og lommefilm. Der blev afholdt to kurser: et i København og et i Aarhus. Vedlagt er redegørelse for økonomi og revideret regnskab. Ulla Pedersen Fransklæreforeningen Gammelbyvej Vejen

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010

Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 Dato: 02-DEC-10 Side 1 af 6 sider Ansøgning om udviklingsprojekt i de gymnasiale uddannelser 2010 1. Skolens navn, 2. postadresse og 3. telefonnummer/ web/ e-mail 575012 Vejen Gymnasium og HF Petersmindevej

Læs mere

Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10. Tlf. 75368143 og lommefilm. ulla.pedersen@skolekom.

Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10. Tlf. 75368143 og lommefilm. ulla.pedersen@skolekom. Opdateret d. 10. feb. 2011 Medialisering og fleksibilitet i fransk-, spansk- Fransklærerforeningen Ulla Pedersen og italienskundervisningen med mobiltelefon Havedal 10 Tlf. 75368143 og lommefilm. 6760

Læs mere

Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser

Projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Vejen Gymnasium Synliggørelse og anvendelsesorienteret medialisering i sprogundervisningen med fokus på nytænkning af undervisningsformer og fagdidaktisk tilrettelæggelse Projektleder: Ulla Pedersen Midtvejstilbagemelding

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever.

Underviser: Bitten Krabbe (faglærer) Skole: social- og sundhedsskolen FVH. Så generelt er der en stor diversitet blandt vores elever. Projektleverance for fase 3 (august-december 2015): Beskrivelse af undervisningsforløb eller læringsaktivitet med udgangspunkt i temaet for fase 3 ELEVEN SOM MEDPRODUCENT I ET FLIPPED KLASSEVÆRELSE Underviser,

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Indhold. Projektets titel. Projektets formål. Afrapportering. Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering. Indhold

Indhold. Projektets titel. Projektets formål. Afrapportering. Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering. Indhold Afrapportering Profil, faglig identitet og anvendelsesorientering Indhold Indhold Projektets titel... 1 Projektets formål... 1 Praktisk tilrettelæggelse... 2 Medvirkende og deres hovedopgaver... 3 Gennemførte

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer?

Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Blackboard og andre digitale værktøjer 1 Vil du udvikle din undervisning ved at bruge Blackboard og andre digitale værktøjer? Som led i Aarhus BSS blended learning strategi tilbyder Center for Undervisning

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer Digitale værktøjer Projektet skal afdække udbuddet af digitale metoder, koncepter og produkter, der skønnes at kunne bruges i undervisningssammenhæng, i en grønlandsk kontekst. Der skal tages hensyn til

Læs mere

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik.

Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Opsamling af årets kvalitetsarbejde med nøgleområdet lærerkompetencer og ny pædagogik. Delmål 2011-12 1. Fortsat undersøge omfang og brug af nye medier, nye platforme samt IT baseret og innovativ didaktik

Læs mere

Projektnr: 127920 Pulje: Gym6141 GYM Reform. Beskrivelse af Udviklingsprojektet. Udviklingsforsøgets baggrund/formål:

Projektnr: 127920 Pulje: Gym6141 GYM Reform. Beskrivelse af Udviklingsprojektet. Udviklingsforsøgets baggrund/formål: 1 Rapport til ministeriet om udviklingsprojektet: Synliggørelse og anvendelsesorienteret medialisering i sprogundervisningen med fokus på nytænkning af undervisningsformer og fagdidaktisk tilrettelæggelse

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Digital Dannelse på Køge Gymnasium

Digital Dannelse på Køge Gymnasium Digital Dannelse på Køge Gymnasium Ved Klavs Frisdahl Lektor, IT Vejleder Big Bang torsdag 23/3 2017 15:00-15:45 Lokale Nyborg http://kortlink.dk/q46q Læringsmål næ men inspiration til, hvad I måske kan

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Øvelser til forberedelse og bearbejdning af interviews. Vibeke Krag Skov Petersen, Frederiksborg Gymnasium & HF PROGRAM 1. Intro 2. FØR interviewet

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

Motto: Hvad eleverne (og læreren) kan gøre i fællesskab i dag, kan hver enkelt elev gøre i morgen.

Motto: Hvad eleverne (og læreren) kan gøre i fællesskab i dag, kan hver enkelt elev gøre i morgen. Didaktiske overvejelser Redegørelse for principperne i Den omvendte undervisning Med den omvendte undervisning ønsker vi at gøre op med traditionel lektielæsning, som ofte ikke har det ønskede resultat,

Læs mere

Kategorier af it i undervisningen

Kategorier af it i undervisningen Kategorier af it i undervisningen Janus Aaen Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Program 9.45-10.30: Oplæg 10.45-11.30: Workshop 11.30-12.00: Plenum

Læs mere

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer

Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Gymnasiefremmede i de gymnasiale uddannelser Seminar for skolekoordinatorer Nyborg Gymnasium 15. maj 2013 Lars Ulriksen Christine Holm Aase Bitsch Ebbensgaard Institut for Naturfagenes Didaktik Formål

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6 Bilag Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse 1/6 De første spørgsmål handler om Hvor mange års erfaring som underviser har du? Mindre end 1 år 1-5 år 6-10 år Mere end 10 år Har du tidligere udviklet online kurser?

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

ʺIKT i de klassiske fagʺ

ʺIKT i de klassiske fagʺ Lille afsluttende rapport om udviklingsprojektet ʺIKT i de klassiske fagʺ 1. januar 2008 31. marts 1009 Arbejdsgruppe: Anne Bisgaard Vase, Odder Gymnasium Rikke Forsberg, Marselisborg Gymnasium Chresteria

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning.

Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. 1 Slutrapport. Web 2.0 generationen nye kommunikationsformer bygger bro mellem elever og undervisning. Projekt på Næstved Gymnasium og HF efteråret 2010-sommeren 2011 som del af forsknings- og udviklingsprojektet:

Læs mere

It didaktik i filosofi

It didaktik i filosofi It didaktik i filosofi Fagdidaktisk kursus i filosofi, tirsdag den 26. november 2013 Plan for oplægget: Generelle it-didaktiske betragtninger IT og filosofi Film om videnskabsteori Hjemmeside om politisk

Læs mere

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02 UGE 46: Organisationskommunikation Dato Tid Indhold Bemærkninger Underviser d. 9.11. ftermiddag 13:00-14:30 Introduktion af modul og rekvirentforløb. Få tre eksempler på kommunikationsarbejdet i organisationer.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Sprog It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Sprog SPROG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu!

Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! Vil du være bedre til at vejlede dit barn til uddannelse og job? Chancen er der nu! UU Vestsjælland og ungdomsuddannelserne i Kommune inviterer til Forældrekursus om uddannelsesvalget Til alle forældre

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Selvevaluering 2015: it-området

Selvevaluering 2015: it-området Selvevaluering 2015: it-området Indhold Selvevaluering 2015: it-området... 1 Indledning... 2 Elevernes it-udstyr... 2 It-kompetencer... 3 Basis it-kompetencer... 4 Informationssøgning... 4 VidenZonen (intranet)...

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer)

idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed. 2 (6 timer) Undervisningsforløb, der inddrager ipads Undervisningsforløb, der inddrager ipads Fagligt tema/indhold/kompetencemål: Tema: "Kroppen-skabt til at bevæge sig" - idrætsteori om kroppen, kredsløbet og sundhed

Læs mere

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien

Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Projekttitel: Virtuelt åbent værksted for værdiskabende kurser i industrien Afsluttende evaluering af projektet Formål/Problembeskrivelse Formålet med projektet var gennem et tværgående skolesamarbejde

Læs mere

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia

Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursusprogram 2013 Fagdidaktisk kursus i organisation 27.11 2013 Hotel Fredericia Kursets identitet På det fagdidaktiske kursus i organisation undervises både om didaktik, men specielt i didaktik, forstået

Læs mere

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2

Campus - Rum for læring i staten. Temamøde 2 Campus - Rum for læring i staten Temamøde 2 Program 9-11: Program i sal 1 Velkommen Generelt om Campus Campus live hvordan ser Campus ud for brugerne Fleksible læringsaktiviteter Campus live Administration

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd

Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer. Region Syd Forskningstræning Specialespecifik del Sygehusbaserede specialer Region Syd Forskningstræning Lægerollen akademiker Du skal kunne: Identificere og afgrænse en klinisk problemstilling Foreslå og implementere

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa

<XX- IT> forløb HTX Aabenraa forløb HTX Aabenraa Program for dagen Eleverne bedes medbringe bærbar computer og oplader. Program 08:10-08:55 08:55-09:40 Velkommen, rundvisning, adgang til internet Oplæg om dagens opgave Pause

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Skabelon til slutrapport

Skabelon til slutrapport Skabelon til slutrapport DEADLINE: 24. august 2012 1. Skole(-r) navn: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. 2. Kontaktperson (navn/mail): Klaus Nørby Jakobsen, HR-chef, kj@birke-gym.dk Mathias Kruse

Læs mere

Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?)

Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?) Digital didaktik & kultur -en mangelvare (?) Aalborg Tekniske Gymnasium 4.11.2011 Mads Bo-Kristensen Vejle Kommune madbo@vejle.dk www.madsbokristensen.dk Denne PPT ligger på min blog Indvandrerlærer 1985

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Lederen som facilitator af innovation og forandring

Lederen som facilitator af innovation og forandring Lederen som facilitator af innovation og forandring Styrk din facilitatorrolle Mange ledere faciliterer hver eneste dag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, som skaber gode

Læs mere

E-DIDAKTIK Kursuskatalog

E-DIDAKTIK Kursuskatalog E-DIDAKTIK Kursuskatalog Workshops IKT støttet undervisning Kurserne retter sig mod anvendelsen af IKT i undervisningen og er i tråd med skolens strategi for området. UDBUD AF WORKSHOPS: Google Drive Interaktive

Læs mere

Skolebaserede Kurser

Skolebaserede Kurser Skolebaserede Kurser IKV skolebaserede kurser foråret 2017 IKV udvikler kurser, som bygger på forskningsbaseret eller forskningsrelateret viden og fokuserer på de krav, som der med 2017-reformen stilles

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin

Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Faglig udvikling i praksis Græsk og latin Fredericia Gymnasium 21. april 2016 Anne Bisgaard Vase, Fagkonsulent i græsk, latin, oldtidskundskab og almen sprogforståelse Side 1 Dagens program 09.30 10.00

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen

Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen Tutorials vha. MovieCut (skoletube/pc), overbygningen RAMMESÆTNING I dette forløb lærer eleverne at arbejde med film og i særdeleshed filmværktøjet MovieCut fra Skoletube. Mere specifikt skal eleverne

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Programmering i folkeskolen

Programmering i folkeskolen Programmering i folkeskolen Danmark har et mål om at være et af verdens førende it-samfund, men virkeligheden er desværre en anden. Kun ganske få unge mennesker har en tilstrækkelig indsigt i den måde,

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Vi ser frem til at møde dig til Trin 3: Praktikvejledning for elever med særlige læringsmæssige og kulturelle udfordringer som består af 8 kursusdage.

Vi ser frem til at møde dig til Trin 3: Praktikvejledning for elever med særlige læringsmæssige og kulturelle udfordringer som består af 8 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til Trin 3: Praktikvejledning for elever med særlige læringsmæssige og kulturelle udfordringer som består af 8 kursusdage. På de næste sider ser du programmet

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: FEEDBACK. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: FEEDBACK. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: FEEDBACK Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM FEEDBACK PÅ TEKST I GRUPPER v. Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM Indholdselement

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs. - Ny skriftlighed på tværs af fagene

Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs. - Ny skriftlighed på tværs af fagene Rapport vedr. Udviklingsprojektet Skriftlighed på tværs - Ny skriftlighed på tværs af fagene 2011 Indholdsfortegnelse 1. Fakta om projektet 1 2. Redegørelse for problemstilling/målsætning 2 3. Redegørelse

Læs mere