Årsrapport Integrationshuset Kringlebakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014. Integrationshuset Kringlebakken"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Integrationshuset Kringlebakken

2 Bestyrelsen: Kirsten Kaas, formand, Kofoed Skole Trine Schaldemose, næstformand Mødrehjælpen Jane Fogedby, Kofoed Skole Maja Andersen, Mellemfolkeligt Samvirke Hanne Molin, Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn Annam Al Hayali, Etniske Minoritetskvinders Råd Sule Akat, Cross Over Hanne Søndergaard, SFI Birgith Rasmussen, Kringlebakken Personale: Lisbeth Vibe Utzon, overordnet leder Birgith Rasmussen, souschef Shadman Karim, Opsøgende medarbejder og kulturformidler Susanne Carugati, uddannelses- og erhvervsvejleder (orlov) Karin Kuld Jensen, Pædagogisk Leder Amira Doski, Pædagogisk assistent Emma Præstholm, Pædagogmedhjælper Ranya Boustan, Vikar/Pædagogmedhjælper Pernille Ruben Hansen, leder af pigeklubben Lena Christiansen, Pædagog i pigeklubben Karin Dencker, Dansklærer i kursusgruppen Lotte Moran, Sundhedsplejerske Annette Hansen, Sundhedsplejerske Frivillige: Pia Ravn Jensen, Dansklærer i kursusgruppen Karin An Nielsen, Body-SDS behandler Nilofa, Netværksgruppen Supermums Kathara, Netværksgruppen Supermums Sara Taskin, Netværksgruppen Supermums Josefine Nyberg Jespersen, Netværksgruppen Supermums Banu Gokdokan, Jobzonen Morten Gershøj, Handymand Signe Lupnov, designer af bogen Transit Fanny Boudo, designer af bogen Transit Joruun Lande Messel, Fundraiser Lasse Nielsen, Børnelæge Nellie Thule, Vuggestuen Thea Jensen, Vuggestuen Rexna Khanam, Fredagscafeen Anni Gill, Lektiehjælp og temaaftener Huda, Lektiehjælp og coaching Nadja, Lektiehjælp Nynne Schnell, Lektiehjælp, eksamensforberedelse, design og formidling Agnes Jeppesen, Lektiehjælp og temaaftener Lone Rottbøll, Lektiehjælp og uddannelsesvejledning Emma, Lektiehjælp Emina, Lektiehjælp og temaaftener Sanne Mie Nielsen, Lektiehjælp, temaaftener, uddannelsesvejledning og eksamensforberedelse Malene Kure Hansen, Lektiehjælp, temaaftener og eksamensforberedelse Katie, Lektiehjælp og aktiviteter Greta, Lektiehjælp og aktiviteter Jacklyn Nora, Lektiehjælp og aktiviteter Ida Marie Thorsen, Lektiehjælp Rana, Lektiehjælp og eksamensforberedelse Gine Bryld, Lektiehjælp, eksamensforberedelse, temaaftener, sundhedsformidler, sang og musik Katrine Weis, Lektiehjælp og e ksamensforberedelse Sara Tauriello, Lektiehjælp og aktiviteter Louise Deloughery, Lektiehjælp 2

3 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 4 Integrationshuset Kringlebakken 5 Året der gik og visioner for året der kommer 6 Kringlebakkens indsatser 8 Kringlebakkens kvinder og børn 9 Danskundervisningen i kursusgruppen 11 - Samfunds- og kulturformidling Pædagogiske oplæg og individuelle samtaler med pædagogen 12 Integrationsvuggestue Tidlig indsats 13 Overgangen til almindelige daginstitutioner 14 Fokus på sundhed og motion, Din Sundhed Dit Liv 15 Netværksskabende aktiviteter 16 Netværksgruppen Supermums 17 Rådgivningen 18 - Jobzonen tættere på arbejdsmarkedet - Digital marginalisering og digital selvbetjening Pigeklubben 20 Formidling og udadgående aktiviteter 21 Årsrapport 2014

4 Ledelsesberetning Debatten om integration fylder meget i det danske politiske landskab. Hvem må høre til i Danmark? Hvilke krav stiller vi som samfund til dem, der skal være en del af Danmark? Er kultur en hindring for integration? Værdidebatten står højt på den politiske dagsorden, og politikerne synes til tider at løbe mere efter en folkestemning, frem for at søge reelle løsninger på tværgående udfordringer. I Kringlebakken arbejder vi med grupper af sårbare kvinder med etnisk minoritetsbaggrund ud fra en tilgang om, at alle hører til, og alle har ressourcer, de kan bruge. Det forslidte afrikanske ordsprog hjælper du en mor, hjælper du en familie, er afsættet for, at vi tror på, at en støttende hånd med danskundervisning, læren om samfundet, forældreskab, etablering af netværk og fælles oplevelser, kan være med til at skabe den gode integration. Vi ser i det daglige, at udstødelse og svære sociale udfordringer er der, vi skal tage fat, ikke i spørgsmålet om kulturelle forskelle. Vi arbejder med en lovgivning, der både for kvinderne og det offentlige system kan være svær at forstå. Og som til tider spiller imod det, vi som samfund gerne vil opnå. Kringlebakken er også et eksempel på en forebyggende indsats både for børn og mødre der på sigt er med til at spare samfundet ressourcer. Vi sikrer mødrene bedre danskkundskaber og dermed første skridt til uddannelse og job. Vi er broen til, at børnene kommer i danske institutioner. Vi er broen til at forstå og blive en del af samfundet. Kringlebakken er med sin kombination af lønnede medarbejdere og frivillige en del af det civilsamfund, der kan skabe både et sikkerhedsnet og et netværk for de kvinder i Nordvest, der har behov for hjælp. Det er en del af det helt særlige, Kringlebakkemodellen kan. Også i 2015 vil Kringlebakken forsøge at udbrede sin viden og metode til flere bydele og flere dele af landet. Og ikke mindst vedblive med at hjælpe de kvinder og børn, der har deres daglige gang i huset. For alle har ret til at høre til. Trine Schaldemose næstformand i bestyrelsen 4

5 Integrationshuset Kringlebakken et unikt sted for kvinder, piger og børn med anden sproglig og kulturel baggrund end dansk Kringlebakken arbejder for inklusion og empowerment af kvinder, piger og børn og med fokus på den tidlige forebyggende indsats. Vores værdigrundlag, i arbejdet med målgrupperne, bygger på frivillighed og ansvar frem for tvang og restriktioner og indsatserne arbejder ud fra målet om at være et springbræt til samfundet ved at vende angst og utryghed til tillid og viden. Kringlebakken er fysisk placeret på Bispebjerg i det Københavnske Nordvest kvarter, hvor ulighed på områder som sundhed og indkomst er langt højere end i resten af København. Foreningen blev stiftet i 1999, hvor man så et behov for en særlig indsats for unge piger og kvinder. I dag rummer Kringlebakken: Kursusgruppe med tilhørende Integrationsvuggestue, rådgivning og socialfaglig støtte, Netværksgruppe for enlige mødre, sundhedsindsats, pigeklub og en formidlingsindsats. Kringlebakken er en frivillig social forening med en bestyrelse, som har det overordnede ansvar for økonomi og virke. Kringlebakken støtter op om kommunens målsatser og har en samarbejdsaftale med Københavns Kommunes Socialforvaltning. Formål Integrationshuset Kringlebakkens formål er at styrke piger, unge kvinder og små børn med anden etnisk baggrund i, at få sociale og personlige netværk samt kendskab til det danske sprog og samfund. Endvidere at agerer som kvindernes stemme og formidle viden om målgrupperne, metoder, integrationsperspektiver og behov til politikere, fagfolk og almen befolkningen. Værdigrundlag Frihed under ansvar Ligeværd Udgangspunkt i individets ressourcer Respektfuld og anerkendende tilgang Demokrati og brugerindflydelse Omsorg og humor Indtægter 2014 Københavns kommunens Social forvaltning 18 midler under socialforvaltningen Torben og Alice Frimodts fond Lokaludvalget Bispebjerg Grundtvigskirken Admincontrol Denmark A/S Noitso A/S TAK! 5

6 Året der gik og visioner for året der kommer Målgruppen - Vi har fat på de kvinder der står uden for samfundet Kringlebakken formår at skabe kontakt til de kvinder og børn som, af forskellige årsager er uden for samfundet, og som de kommunale tiltag ofte ikke rummer eller formår at skabe vedvarende kontakt til. Huset er brobygger til medborgerskab, danskkundskaber, netværk og viden. En stærkere økonomisk forankring i Københavns kommune tættere samarbejde Kontakten til de isolerede kvinder og børn er grunden til, at det endnu engang lykkedes at få en stærkere økonomisk forankring i Københavns kommune fra De øgede økonomiske midler betyder at indsatser som Jobzonen og netværksgruppen Supermums kan fastholdes og udbygges. Samtidig med den styrkede forankring, har Kringlebakken udvidet samarbejdet med Københavns kommune på flere områder. Dels har huset fået et samarbejde med CBSI med projekt Fremskudt sprogundervisning, samt tæt samarbejde med lokale sundhedsplejersker i arbejdet for at styrke husets sundhedsindsats. Sundhedsindsats dit liv din sundhed Kringlebakkens udvidelse af husets sundhedsprofil skal støtte op om den samlede sundhedsindsats i København, og styrke lighed i sundhed, som ikke er et muligt valg for alle. Den samlede indsats har i disse år særligt fokus på Bispebjerg og Nørrebro. To bydele i København med store sundhedsudfordringer, og med en middellevetid, som er henholdsvis 2 og 4 år kortere end gennemsnittet i København 1. Kringlebakken ønsker fokus på en tidlig forebyggende sundhedsindsats, og har derfor ansat to lokale sundhedsplejersker fra sundhedsplejerskerne Bispebjerg/Nørrebro, som indsatsen udvikles i tæt samarbejde med. Ydermere metodeudvikles i samarbejde med FAKTI og Indvandrer Kvindecentret samt Forebyggelsescenter Nørrebro. Udvidelse af vores danskundervisning I januar 2014 startede projekt Fremskudt sprogundervisning i Kringlebakkens lokaler i samarbejde med CBSI. Formålet med denne indsats er at nå ud til borgere i de udsatte boligområder bl.a. på Bispebjerg og Tingbjerg og få dem ind i de ordinære danskuddannelsestilbud. Herunder en af Kringlebakkens eksisterende kernemålgrupper: kvinder, som ikke har pasning til deres børn og af den grund ikke modtager ordinær danskundervisning. Dette har skabt mere stabilitet i danskundervisningen. For yderligere at skabe stabilitet i huset blev der i bestyrelsen truffet beslutning om at lave et ledelsesteam og udnævne en souschef, så ledelsen står stærkere. Fra legestue til Integrations-vuggestue Legestuen har skiftet navn til Integrationsvuggestuen for at sætte fokus på den store indsats der gøres for børnene. En håndholdt pædagogisk indsats med faste mødetider og aktiviteter, som i en almindelig vuggestue og med fokus på det enkelte barn. 1 Længere og bedre liv på Bispebjerg og Nørrebro lighed i sundhed i København,

7 Nye kvinder nye behov Der opstår løbende nye behov blandt husets kvinder. Der er en voksende gruppe af kvinder, som er tættere på arbejdsmarkedet. De er færdige med sprogskolen og ønsker at komme i job og uddannelse, eller har videregående uddannelser fra deres hjemland. Derfor har vi arbejdet på at udvide jobzonen. En indsats vi vil have yderligere fokus på at udvikle i 2015 i samarbejde med frivillige og kommunale jobtiltag. Kringlebakkenmodellen på konference I år er husets formidlingsindsats nået ud på en stor landsdækkende konference arrangeret af SFI om Social Udsathed og Etnicitet. Kringlebakkens erfaringer med at kvinder ikke er selvvalgt isolerede er på denne måde formidlet til en større målgruppe samt behovet for at lave særlige indsatser for at skabe mulighed for at disse målgrupper inkluderes i samfundet. Samtidig er Kringlebakkens kontakt til forskerverdenen på kvindeområdet blevet styrket, idet oplægget skete i samarbejde med forsker Yvonne Mørck. Hun efterlyste på konferencen et handlingsorienteret netværk for forskere og praktikere omhandlende voldsramte kvinder, som Kringlebakken gerne vil bidrage til. Samfundstendenser i et integrationsperspektiv Et vigtigt område som huset har haft øget fokus på de seneste år er den voksende gruppe af skilsmisser blandt familier med anden etnisk baggrund. Nyligt udkomne SFI rapport konkluderer i den forbindelse at der mangler en skilsmisse kultur blandt etniske minoritetsfamilier og det har store konsekvenser for børnene, som vi møder i hverdagen. Rapporten konkluderer videre, at der er behov for særlige indsatser hvor de fraskilte kvinder kan danne netværk, indsatser som netværksgruppen SUPERMUMS. En indsats vi ønsker at udvide i takt med at flere kvinder bliver skilt. En anden samfundstendens som Kringlebakken har fokus på at imødegå, er den digitale marginalisering der skaber nye behov hos vores målgrupper Nyt år og nye muligheder Nye netværk- og samarbejdspartnere Kringlebakken har indgået samarbejde med projekt for ægtefælleforsørgede under Jobcenter København. Projektet sigter at starte op i lokalmiljøet i 2015 I 2015 opstarter et nyt landsdækkende netværk Kvinder og Empowerment med deltagende organisationer, der arbejder med empowerment. Vi ser meget frem til at bidrage til at udvikle dette netværk og udveksle erfaringer. Nye muligheder for aktiviteter for husets kvinder og børn I 2015 flytter Pigeklubben til nye lokaler tættere på den klub, som den er forankret under. Det åbner for nye muligheder for aktiviteter for kvinder og børn om eftermiddagen. En ny udvikling i Kringlebakkens historie. 7

8 Kringlebakkens indsatser Pigeklub Kursusgruppen Formidling af viden om kvinder, integration og metoder Integrations vuggestuen Sundhedsindsats Rådgivning og Netværksskabende aktiviteter 8

9 Kringlebakkens kvinder og børn 243 kvinder, piger og børn har i 2014 været tilknyttet Kringlebakkens aktiviteter. 45 kvinder og 23 børn har været tilknyttet Kursusgruppen, hvoraf 18 børn gik i Integrations-vuggestuen og 15 var tilknyttet netværksgruppen Supermums. 62 kvinder har modtaget rådgivning og deltaget i Kringlebakkens øvrige tilbud og 98 piger har fået lektiehjælp i pigeklubben. Kringlebakkens kvinder kommer fra 17 forskellige lande og har ligeså forskellige baggrunde, hvad angår uddannelse, opvækst og sprogkundskaber. Denne mangfoldighed skaber en god dynamisk effekt i huset, både i forhold til læring, men også i forhold til det sociale liv. Kvinderne kommer med deres babyer på armen og børnene starter i vuggestuen når de er omkring 10 måneder gamle. Ud over kvinderne i kursusgruppen huser Kringlebakken en anden større gruppe, som deltager i husets øvrige aktiviteter som oplæg, rådgivning, motion eller netværksgrupper. Kursusgruppen Familieforsørgede 7% 11% Kontanthjælp Andet 82% 9

10 Oprindelsesland Voksen Barn Afghanistan 8 13 Bangladesh 7 7 Brasilien Irak % Iran Libanon Makedonien Marokko af kvinderne der starter i Kursusgruppen kom i 2014 videre til sprogskole eller i arbejde. Nepal 9 12 Nigeria 1 1 Pakistan Polen Portugal Slovakiet Somalien Jeg fik selvtillid, veninder og viden om dansk samfund. Der er mange gode ting som jeg har lært, for eksempel har jeg mødt politikere her i Kringlebakken. Det viser at vi bor i et rigtigt demokratisk land. Sådan noget kan vi ikke se i Marokko. Syrien Sudan

11 Danskundervisningen i kursusgruppen Familieforsørgede kvinder lærer dansk Kvinder kommer med spædbørn på armen fordi de ønsker viden om sprog og kultur Kvinder på barsel fortsætter deres integrationsproces Jeg vil sige at Kringlebakken er en rigtig god mulighed til alle de nye som kommer til Danmark. Man får alt den basale viden, som betyder at man kan klare sig trygt i landet. Samfunds- og kulturformidling En stor del af undervisningen handler om samfunds- og kulturformidling. Formålet med denne del af undervisningen er at øge kvindernes forståelse for det danske samfunds opbygning og de normer og forpligtigelser, der følger med som borger i Danmark. Kringlebakken arrangerer blandt andet besøg i Folketinget og oplæg fra offentlige instanser som SKAT, Dannerhuset og politiet og invitere politikere til dialog med kvinderne. Derudover er formålet at fremme kvindernes tillid til og forståelse for de kommunale instanser. Mange af kvinderne i Kringlebakken kommer fra lande, hvor korruption og skellet mellem magthaver og almindelig befolkning er stor. Det betyder, at nogle har en grundlæggende mistillid til kommuner og politikere. 100 % af de kvinder, som er stoppet i år har forbedret deres dansk og viden om det danske samfund og kultur. De føler sig alle mere trygge ved det danske samfund. Motivationen for at lære dansk er høj hos de kvinder som kommer i huset med det formål. Undervisningen sker i Kursusgruppen som er husets undervisningsforum. At kvinderne lærer dansk er med til at styrke hver enkelt og give modet og de nødvendige ressourcer til at kunne håndtere en dagligdag i Danmark. Danskundervisningen er en blanding af sprogarbejde, samfundsorientering og kulturformidling. Størstedelen af kvinderne kan intet eller meget lidt dansk, når de starter i kursusgruppen. (93 %) Enkelte af kvinderne i kursusgruppen har tidligere gået på sprogskole, men kommer til Kringlebakken i barselsperioden for at vedligeholde deres dansk. På grund af den store spredning i kvindernes danskkundskaber, niveaudeles undervisningen. Dette har været muligt i år, da kringlebakken har indgået det førnævnte samarbejde med CBSI, og har haft en dansklærer fra sprogskolen til rådighed hele året ud over husets frivillige undervisere. I 2014 besøgte kvinderne Folketinget Danner SOSU skolen Pædagogseminariet IA sprogskole Vuggestuer og børnehaver i lokalområdet BIBLIOTEKET på Rentemestervej Biblioteket på Bragesgade Københavns Rådhus 11

12 Pædagogiske oplæg og individuelle samtaler med pædagogen jeg prøver virkelig at opdrage Alma uden at slå hende og råbe af hende. Det er svært, men jeg husker at jeg skal tale og aflede hende og være tydelig. Hun søger mig, og vil mig gerne, jeg er sikker på det ikke var sket hvis jeg slog hende. For at ruste mødrene til livet som mor i Danmark har Kringlebakken tema- og pædagogiske dage på undervisnings-skemaet. Her undervises kvinderne om børneopdragelse og pædagogik og de kan spørge husets pædagog til råds om egne bekymringer eller dilemmaer. Temadagene afholdes med oplægsholdere som klubpædagoger, Dannerhuset, lokale sundhedsplejersker, sprogkonsulenter. Derudover besøger Kringlebakkens kvinder lokale daginstitutioner med det formål, at styrke viden om og nedbryde eventuelle fordomme om institutionslivet. Individuelle pædagogiske samtaler Kvinderne tilbydes også individuelle pædagogiske samtaler - med tolk, hvis der er behov for det. De hyppigste årsager til ønsket om vejledning er takling af børnene derhjemme og samarbejdet med barnets far. Case fra Integrationsvuggestuen Said kom til Kringlebakken med sin mor, da han var et år gammel. Han havde på daværende tidspunkt været i kommunal vuggestue i to uger, men moren måtte tage ham ud, da vuggestuen ikke kunne klare at have ham. Han græd hele dagen fra han blev afleveret til han blev hentet. Da Said begyndte i husets Integrationsvuggestue græd han meget - selv med en til en voksenkontakt hele tiden. Han ville hverken spise eller drikke. Det eneste, der kunne få ham til at stoppe, var en til en kontakt med en voksen uden andre børn omkring sig. Efter 4-5 uger begyndte Said at kunne være sammen med de andre børn. Først med en voksen ved sin side, men snart kunne han både lege selv og med de andre børn. Lidt efter lidt blev Said en glad og aktiv dreng, og er nu klar til at komme i vuggestue igen. Sideløbende havde vi mange samtaler med Saids mor om amning og selvstændighed, så også hun blev rustede til at støtte sin søn bedre. 12

13 Integrationsvuggestue - Tidlig indsats Det er en virkelig god ide. Jeg kan se på Sara at det virkelig har givet hende en masse. Før kunne jeg ikke rigtig få samme respons, som jeg nu kan når der bliver sunget for hende. Og når hun er ked af det, kan jeg synge sange hun kender herfra og få hende til ro. Det har også været en god hjælp til hendes start i den nye vuggestue Kringlebakkens integrationsvuggestue har til formål at forberede børn og mødre til institutionskulturen. For langt de fleste børns vedkommende er Kringlebakken deres første møde med det danske sprog og institutionsliv og det samme gælder for mange af mødrene. I vuggestuen er der plads og rum til at fokusere på det enkelte barn og dets behov i et lille overskueligt miljø, samtidig med at moren er en del af denne proces. Børnene indgår i en hverdag, der ligger tæt op af dagligdagen i en almindelig vuggestue, med morgensang, hvor også mødrene deltager, frokost, og udflugter. Sprogstimuleringen af børnene bliver vægtet højt. Integrationsvuggestuen tager ofte på ture med børnene og benytter de gode lokale tilbud og legepladser der findes på Bispebjerg. Vuggestuen har ligeledes været flittig besøger af børneteater tilbuddene i kulturhuset Biblioteket. Frokost i vuggestuen. En gang om ugen serverer huset sund frokost, ellers har børnene madpakker med. Min datter har været meget glad for vuggestuen og i ferien savnede hun Amira og Emma. Hun har lært dansk og danske sange og er meget social og aktiv. Nu kender hun til, hvad det vil sige at gå i børnehave og hun har tillid til andre voksne. 13

14 Overgangen til almindelige daginstitutioner Børn, der har været i Kringlebakkens integrationsvuggestue, starter i deres respektive daginstitution på lige vilkår med deres danske kammerater. De har fået den solide grobund kendskab til det danske sprog og institutionsliv, som gør indkøring i almindelig institution nemmere og bevirker at børnene ikke halter bagud sprogligt og kulturelt, når de starter i børnehave. Den tidlige indsats, tror Kringlebakken på, hjælper børnene videre op gennem uddannelsessystemet. 70% af kvindernes børn er kommet i vuggestue eller anden pasningsordning Familieforsørgede 30% Kontanthjælp 70% 14

15 Fokus på sundhed og motion Din Sundhed Dit Liv I Danmark har vi social ulighed på sundhedsområdet og særligt på Bispebjerg og Nørrebro er skævheden meget markant. Blandt personer med anden etnisk baggrund end dansk ses en forhøjet forekomst af sygdomme. Den sociale ulighed begynder helt fra fødslen og derfor faldt det naturligt at vælge et samarbejde med sundhedsplejerskerne til at højne indsatsen på sundhedsområdet. Sundhedsplejerskerne arbejder, ligesom Kringlebakken, med den tidlige forbyggende og helhedsorienterede tilgang. Konkrete aktiviteter Hver anden mandag er der oplæg om sundhed, kost og motion for kvinder og børn. Oplæggene tager udgangspunkt i kvindernes behov. Hver torsdag har vi tilbud om individuelle samtaler og sundhedstjek hos sundhedsplejersken. Begge tilbud er for alle kvinder tilknyttet Kringlebakken. Nogle gange om året har vi oplæg med en frivillig børnelæge, som formidler viden om børnesygdomme, samt oplæg fra Tandplejen og Sex Og Samfund. Case fra konsultationen En kvinde fortæller, at hele familien ikke sover fordi deres yngste søn har eksem. De har været hos egen læge og fået noget creme til at smøre ham med, men det hjælper ikke. Sønnen vågner mange gange i løbet af natten fordi det klør, han kradser sig og har svært ved at falde i søvn igen. Familien har været hos egen læge og fået ordineret creme til at smøre sønnen med, men det hjælper ikke. Efter sundhedsplejersken har foretaget et par opringninger til lægen, får familien tid hos en speciallæge, og et par uger har sønnens hud det meget bedre og familien kan igen sove om natten. Sønnen er glad i børnegruppen og lærer meget nyt, fordi han nu har overskud til det normale børneliv. Motion Hver anden torsdag undervises husets kvinder i at svømme og blive trygge ved vand i Håndværkerhavens svømmehal. Flere af kvinderne går til tennis på banerne bag Grøndalscenteret. Der har ligeledes været tilbud om træning samt Body SDS behandlinger. Kost Studerende fra Metropolitanskolen har lavet sunde retter og snacks under temaet Pop Up Snacks samt undervist i sund kost, vitaminer og mineraler og Den gode madpakke. De studerende har efterladt en flot opskriftsbog. 15

16 Netværksskabende aktiviteter Vejen ud af isolation og den opsøgende indsats. Et af Kringlebakkens kerneområder er at styrke kvindernes netværk med henblik på, at forebygge social deroute, som isolation fører til. Mange kvinder har som konsekvens af immigrationen lidt tab af familie og netværk, sprog, kultur og alt hvad de kendte til. Det er tab som kan og ofte føre til isolation. Ud over de faste aktiviteter i kursusgruppen og pigeklubben tilbyder Kringlebakken en række netværksskabende aktiviteter, som Fredagscafeen, ture ud af huset og Ferie for alle, som giver kvinder og børn mulighed for at mødes over fælles arrangementer på tværs af sprog- og kulturbaggrund. Fredagscafeen Hver fredag mødes kvinder og børn i Fredagscafeen, som tilbyder forskellige former for aktiviteter, oplæg og ture ud af huset. Hver måned præsenterer kvinder retter fra deres respektive lande og vi fejrer verdens højtider, som Eid, Narouz, Jul, Dewali og Fastelavn. Ferie for alle og ture ud af huset For at fremme følelsen af inklusion og medborgerskab er det, ud over sprogkundskaber og viden om samfund og kultur, nødvendigt at kende sin by og de mange muligheder, der findes i byens rum. Derfor har vi også i år besøgt de mange gode og ofte gratis kultur tilbud der findes på Bispebjerg og rund omkring i København. Ferieturene er også for de af kvindernes børn, som har fri fra skole og med henblik på, at give kvinder og børn nogle særlige oplevelser Sammen. Udflugter i 2014 Dansekapellet Arbejdermuseet Kongens Haves Marionetteater Politimuseet Tivoli Stranden Botanisk Have Post og Tele Museum Danmark Cinemateket Zoologisk museum 16

17 Netværksgruppen Supermums En gang om måneden samles mødre og børn til fællesarrangement i netværksgruppen Supermums. Efter spisningen er der aktiviteter for børnene, mens mødrene snakker og deler hverdagens glæder og sorger og støtter hinanden. Det er netværk og samvær blandt ligestillede. Supermums er først og fremmest kvindernes rum og en tiltrængt pause fra en ofte belastede hverdag, som alene mor. Kvinderne i netværksgruppen Supermums kan benytte Kringlebakkens øvrige tilbud som individuel rådgivning, motion og oplæg. I slutningen af december holdt vi, ligesom sidste år, en stor julefest med dans om juletræet, god mad og gaver til alle børnene. Gaverne var sponsoreret af Admincontrol Danmark A/S og Noitso A/S Citat fra kvinde i Netværksgruppen Supermums jeg føler, vi er en lille familie fordi vi er en lille gruppe, og vi kender hinanden så godt. Vi kender hinandens problemer, og der er næsen altid de samme problemer. Det er rart at snakke med nogen, som har været igennem det samme som en selv. Det kan være svært at snakke med familiemedlemmer eller andre om skilsmisse Konklusioner fra Socialforskningsinstituttets rapport Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund der udkom i september 2014 Antallet af skilsmisser i etniske minoritetsfamilier er stigende. Men fraværet af normer omkring skilsmisse betyder ofte særlige udfordringer for børnene. 52% 66% 27% lever i fattigdom af forældrene har svære og konfliktfylde samarbejdsproblemer har ingen kontakt med deres far 17

18 Rådgivning I Danmark har alle mennesker lige rettigheder, uanset køn, etnicitet og, religion, men vi har ikke samme forudsætninger og vilkår. Sproget, socialøkonomiske og sundhedsmæssige forhold udgør en kæmpe barriere for en vellykket integration. Der er store udfordringer for brugergruppen i at forstå systemets opbygning, lovgivning og kulturelle normer. Hvor skal man henvende sig, hvad er Skat og de mange regler og krav. Individuel rådgivning er et fast tilbud for alle kvinder tilknyttet Kringlebakken. Rådgivningen veksler fra læsning af breve, skrivelser til kommune og pasningsordninger, ansøgninger til sprogskole og om opholdstilladelse og økonomisk rådgivning, til tunge sociale problematikker om forældremyndighed og vold i hjemmet. Jobzonen tættere på arbejdsmarkedet Ligeledes på arbejdsmarkedsområdet ser vi, at kvinder med anden baggrund end dansk er marginaliserede. I en tid, hvor CV et er det vigtigste skrift af ens ansøgning og behovet for ufaglært arbejdskraft er faldende, er det svært at komme i betragtning på arbejdsmarkedet I Jobzonen er der mulighed for at søge job på erhvervs portaler og få hjælp til at skrive CV og ansøgning. Ligeledes ydes der uddannelses- og erhvervsvejledning samt computerhjælp i alt fra basal viden om IT til viden om, hvordan man bruger digital service, forældreintra, søger på nettet eller skriver i Word. Vi yder hjælp til ansøgninger til SU osv. Jobzonen henviser tillige kvinder til kurser om NEM ID og digital selvbetjening der er oprettet på Bibliotekerne samt følger op på kurserne i Kringlebakken. Digital marginalisering Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk at anvende Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger. Det har betydet økonomiske katastrofer for flere at Kringlebakkens brugere. Digitaliseringen har for mange ført til yderligere marginalisering grundet de store udfordringer med sproget og indsigten i det offentlige Danmark. Kurser i Digital selvbetjening Derfor etablerede Kringlebakken i 2014, en række ekstra kurser i Digital selvbetjening med løbende opfølgning. Det er mulighed for at deltage i sådanne kurser på landets biblioteker. For at benytte Bibliotekernes kursus tilbud i digital selvbetjening og NEM ID, skal man kunne tale det danske sprog og have nogenlunde kendskab til en computer. Derfor er tilbuddene ikke altid en mulighed for kvinderne på Kringlebakken, som udover sprog og IT mangler også ofte har små børn med sig, hvilke der ikke er plads til på Bibliotekernes kurser. Kvinder har været på kursus i digital post og NEM ID på BIBLIOTEKET og har efterfølgende haft opfølgning i Kringlebakken, modtaget støtte til at søge job, skrive ansøgning og CV, blevet visiteret til sprogskole eller fået hjælp til SU og kontakt til jobcenter. 18

19 Den lange vej til arbejdsmarkedet case fra Jobzonen Hvad der skulle have været et ferieophold hos familien blev til næsten to års tvunget ophold. Efter skilsmisse rejste Amal med sin dengang 5 årige søn til sin familie i Irak. Hun var, efter flere års ulykkelig ægteskab, blevet skilt og familien bad hende om at komme hjem, så de kunne tale om problemerne oghjælpe hende. Men familien havde andre planer for Amal. I to år var hun og sønnen tilbageholdt og ude af stand til at rejse tilbage til Danmark. Efter et år mistede Amal sin danske opholdstilladelse. I 2010 lykkedes det, med hjælp fra blandt andet Kringlebakken, Amal og hendes søn at komme ud af Irak og tilbage til Danmark. Hun fik med det samme sin opholdstilladelse igen da man anderkendte, at der var tale om tvunget udrejse. I dag, snart fire og et halvt år efter, får Amal afslag på SU med den begrundelse at hun ikke har haft opholdstilladelse i Danmark i fem sammenhængende år. Så til trods for at Amal kom til Danmark i 2008 og har haft opholdstilladelse i tilsammen 8 år, står hun nu for at melde afbud på den uddannelse hun brænder for. Kringlebakken hjalp Amal med at klage til SU over afgørelsen og samtidig ansøge kommunen om økonomisk støtte frem til en eventuel positiv afgørelse fra SU. Tiltrods for at klagen skrevet af Kringlebakken blot var en bekræftigelse på de dokumentationer Amal allerede havde indsendt, blev klagen imødekommet og Amal fik SU. Hun er nu igang med sin uddannelse. 19

20 Pigeklubben Pigeklubben i Kringlebakken er en del af Klub Bispebjerg under Børne- og Ungdomsforvaltningen i København, der i alt har 4 fritidstilbud for børn og unge i alderen 10 til 18 år. I forbindelse med Pigeklubben er der tilknyttet en lektiecafe, hvor en del af indsatsen ydes af de frivillige personaler. I Pigeklubben prioriterer vi at skabe nogle trygheds- og tillidsfulde rammer for indsatsen, aktiviteterne, pigerne, de frivillige og personalet. En typisk dag i Pigeklubben viser sig ved, at pigerne i løbet af eftermiddagen dukker op, fordi de har brug for hjælp til deres lektier eller for at mødes og være sammen med veninderne. På det store bord i Pigeklubben står en bakke med dampende te og kopper, og frivillige og personale er klar til at gå i gang med eftermiddagens og aftenens aktiviteter. Der drikkes mange kopper te og kaffe, alt imens matematikopgaver løses, tekster analyseres, Power Point-fremlæggelsen øves, jobansøgningen færdiggøres, og samtidig kører dialoger på kryds og tværs gennem lokalet, om det der lige præcis nu er vigtigt at få italesat. Der lyttes, grines, tænkes, overvejes, konkluderes, argumenteres, reflekteres og debatteres. Temaaftener i Pigeklubben i 2014: Uddannelse Respekt Ha det godt med eksamen Spil og syng musik Kulturnatten Børns rettigheder For at kvalitetsudvikle den pædagogiske praksis afholdes der flere gange om året møder for det ansatte og frivillige personale i Pigeklubben, hvor metoder og ideer til indsatsen og aktiviteterne drøftes og videreudvikles. I 2014 har der specielt været fokus på: Læringspotentialet i lektiehjælpen Eksamensforberedelse Børn og unges rettigheder Social kontrol Flow, fordybelse og mindfulness 20

21 Formidling og udadgående aktiviteter etnicitet i udsatte grupper. Lisbeths oplæg handlede om, hvorfor kvinder er isolerede og betydningen af særlige indsatser rettet mod disse grupper for at modvirke isolation og medborgerskab. En vigtig del af Kringlebakkens formål er den udadrettede formidling til studerende, forskere, politikere, samarbejdspartnere og andre interesserede. Kringlebakken opfatter sig selv som en stemme for vores målgrupper. Det bliver prioriteret højt at dele ud af husets erfaringer. Samtidig ser huset sin indsats som en samlet del af en helhedsplan på Bispebjerg. Derfor prioriteres det lokale samarbejde også højt. Borgmester og politikker besøg i Kringlebakken I foråret havde Kringlebakken besøg af Social Borgmester Jesper Christensen og i efteråret besøgte Signe Færch tidligere fra Enhedslisten huset. På Frivillig fredag tog Kringlebakken i mod praktikant Anne Mette Omø Carlsen, som sidder i Socialudvalget for Enhedslisten. Udadrettet formidling I foråret udkom Socialforskningsinstituttets rapport om Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund, som Kringlebakken har deltaget i. I den forbindelse blev leder af Kringlebakken Lisbeth Vibe Utzon inviteret til at være Workshop leder og oplægsholder i samarbejde med forsker Yvonne Mørck på en SFI konference. Konferencen hed: Socialt eller kulturelt, Kulturnat NV Som noget nyt deltog bydelen Nordvest i Kulturnatten, og dette var en god mulighed for Kringlebakken til at styrke det lokale samarbejde og inviterer på besøg. Kringlebakken bød de mange besøgende på verdenskagebord, bagt af kvinderne, kulturquiz som pigerne i Pigeklubben havde lavet og fotoprojekt. Det var en særlig og meget atmosfærerig aften og en god måde at fremvise vores hus på. Huset var velbesøgt og fik over 50 gæster, Samarbejdet med Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn/UCC. der burde være "Kringlebakken satellitter" rundt omkring i København - Studerende efter oplæg af Kringlebakkens konsulenter. Igen i år har der været et frugtbart samarbejde mellem Kringlebakken og Forberedelsesåret for indvandrere og flygtninge på Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn. De studerende får et oplæg om kulturforståelse og nogle strategier til og overvejelser over kulturmødets betydning for det pædagogiske arbejde. Desuden bliver de studerende præsenteret for et rollespil og to cases, som relaterer sig til kulturmødet mellem pædagog, barn og forældre. Det har givet anledning til nogle engagerede diskussioner, og i år udtalte flere af de studerende f.eks. at oplæg, cases og rollespil ramte lige ind i deres egne problemstillinger som daglige brugere af de daginstitutioner. Hanne Molin. (Lektor i pædagogik, Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn, UCC). 21

22 De frivillige dem der får det hele til at lykkes De fleste af Kringlebakkens indsatser er stadig afhængige af de mange frivillige medarbejdere, som bringer et væld af ressourcer ind i huset. De frivillige udgør, ligesom husets brugere en mangfoldig gruppe både i forhold til alder, kulturbaggrund, kompetencer og motivation for at arbejde frivilligt. Fælles for dem alle er dog ønsket om at gøre en forskel for en gruppe mennesker, som ikke altid har lige adgang til velfærdssamfundets ressourcer. I 2014 havde Kringlebakken 34 frivillige i henholdsvis kursusgruppen, Integrationsvuggestuen, pigeklubben og de netværksskabende aktiviteter samt Rådgivningen. De indsatsområder der dækkes af frivillige medarbejdere er danskundervisning, eksamen støtte og lektiehjælp, hjælp til jobsøgning, kreative aktiviteter, børnepasning, træning, massage, undervisere ved Fredagscafeen og håndværksmæssige opgaver i Kringlebakken. I 2014 har Kringlebakken afholdt to temadage for frivillige med kultursociolog Marianne Nørr Larsen samt skuespiller Line Jønsson. Derudover har de deltaget i kursus i Konflikthåndtering med Henrik Rosager. De frivillige inviteres til husets øvrige temadage samt til relevante seminarer og konferencer der foregår ude i byen. Bl.a. deltog en stor gruppe frivillige i SFI konferencen om Inklusion og Etnicitet i Udsatte Grupper. I december inviterede vi alle til julefrokost i Tivoli. En frivillig i Kringlebakken Sara er 19 år gammel. Hun kom til Danmark for snart fem år siden og har været flittig bruger af Kringlebakkens pigeklub i næsten alle årerne. I 2014 meldte hun sig som frivillig, da hun gerne ville være aktiv og samtidig få erhvervserfaring. Sara passer børnene i Netværksgruppen Supermums. Samtidig kommer hun hver dag i pigeklubben for at lave lektier. 12 af de frivillige i 2014 havde anden baggrund end dansk af de frivillige var tidligere 4 eller nuværende brugere 22

23 Tak til netværks- og samarbejdspartnere FAKTI Indvandrer Kvindecenteret - Bispebjerg Lokaludvalg Place de Blue Klub Bispebjerg FSB Bispebjerg Sundhedsplejen Nørrebro - LOKK - Danner huset Bydelsmødrene BIBLIOTEKET Dansekapellet Børnekulturhuset Sokkelundlille Familierådgivningen International House Sex og Samfund, Etnisk Konsulent team CBSI Forebyggelsescentret Nørrebro Væksthuset Kantorparken Filosofvænget - Lokale skoler Etniske Minoritetskvinders Råd Pædagogseminariet Storkøbenhavn IA sprogcenter forsker Yvonne Mørck Københavns politi Altingets Dk s socialstafet I marts måned blev Kringlebakken udvalgt til at modtage Altingets Dk s socialstafet Det gode eksempel der blev givet videre til os fra Bydelsmødrene. Kringlebakken er et kærligt pusterum for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og deres børn. Kringlebakken har øje for, rum til og forståelse for de kvinder, som lever i en udsat livssituation. Hjælper kvinder, som umiddelbart opfattes som ressourcesvage. Med udgangspunkt i kvinderenes og deres ressourcer støttes de skridt for skridt til at tage ansvar for eget liv. Gennem husets tro på kvinderne empowermentes de. Således styrkes kvindernes selvværd, deres solidaritet med de andre kvinder og deres tillid til samfundet Mai-Britt, Haugaard Jeppesen, landskoordinator for Bydelsmødrenes Landsorganisation 23

24 Integrationshuset Kringlebakken Tuborgvej København NV

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013

Hvad har vi særligt fokus på i 2012 / 2013 De pædagogiske læreplanstemaer BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIK- LING SOCIALE KOMPETEN- CER SPROG Det generelle arbejde med de pædagogiske læreplaner på institutionsniveau Temaer omkring kroppen, hvordan

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse Bilag 2 Initiativbeskrivelser på Børneudvalgets område Indsatser der understøtter målet om at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse Initiativ Sprog tilegnelse hos

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

Udsat i børnehavens hverdag

Udsat i børnehavens hverdag Udsat i børnehavens hverdag Speciale Anne Wind Temadag November 2012 Børneliv i udsatte boligområder Specialet Er en analyse af udsathed i børnehaveliv med fokus på køn, klasse og etnicitet Bygger på observationer

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN

DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN DAGTILBUD OG UDDANNELSE TIL ANSATTE DER ARBEJDER MED FLERSPROGEDE BØRN TILBUD TIL FLERSPROGEDE BØRN I Odsherred Kommune ønsker vi, at vores flersprogede børn og familier får de bedst mulige betingelser

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune. DFK` pejlemærker Pejlemærker for pædagogisk kvalitet i Københavns Kommune DFK` pejlemærker Sociale relationer Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS

Konference ÆRE OG KONFLIKT - FORÆLDRE I FOKUS Konference ÆRE OG KONFLIKT - Torsdag d. 15. november 2012 ÆRE OG KONFLIKT - Konference TORSDAG DEN 15. NOVEMBER 2012 I nogle familier med etnisk minoritetsbaggrund oplever børn og forældre stor afstand

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

SUNDHEDSPLEJE I TINGBJERG. Børne- og Ungdomsforvaltningen Brønshøj og Vanløse

SUNDHEDSPLEJE I TINGBJERG. Børne- og Ungdomsforvaltningen Brønshøj og Vanløse SUNDHEDSPLEJE I TINGBJERG Børne- og Ungdomsforvaltningen Brønshøj og Vanløse Lisbet Knudsen og Annette Tolbøll Dato / SIDE 2 Udfordringer for sundhedsplejersken: Interkulturel kommunikation Et par historier

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker

Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien. Aktiviteter vi ved virker Projekt Aktivt medborgerskab for hele familien Aktiviteter vi ved virker Formål Det overordnede formål er at inddrage nydanskere i aktiviteter, der bygger på eller inddrager demokratiske processer. Der

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

NYHEDSBREV. sige velkommen til:

NYHEDSBREV. sige velkommen til: FORÅR FOR BYDELSMØDRENE Solens varme nydes i Bydelsmødrenes Landssekretariat i København. Foran vinduet blomstrer et japansk kirsebærtræ. Når vinden tager i grenene, flyver små, hvide blade dansende rundt

Læs mere

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder

Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Betydningen af sundhedsplejens indsatser rettet mod udsatte børn og familier i såkaldte ghettoområder Kirsten Elisa Petersen Projektleder, lektor, ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus

Læs mere

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen Luise Dorthe Anne Marie Natasha Kirsti Gitte Cecilia Lisbeth Dagplejen Hjortebro Hjortebro gruppen. Vi er en lille velfungerende gruppe dagplejere, med stor aldersspredning, som i hverdagen brænder for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger

Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Scenarie 1 Let adgang til ressourcer og gode individuelle løsninger Hvad du ønsker, skal du få... Velkommen til år 2020. I skal nu møde familien Jensen, der består af far Per, mor Ulla og deres to børn,

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde.

Tak til de fremmødte og til Nørrebro Bibliotek for, at man vil lægge nogle gode og hyggelige rammer for vores pressemøde. TALEPAPIR Dato: 8. november 2006 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: Sagsbeh.: MBK Fil-navn: biblioteksindsats-9- nov-talepunkter- Integrationsministerens tale ved fælles lancering/pressemøde for kulturministeren

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

i en verden i opbrud FOLA 5. oktober 2010 Per Schultz Jørgensen

i en verden i opbrud FOLA 5. oktober 2010 Per Schultz Jørgensen Den gode barndom i en verden i opbrud Oplæg i Thisted FOLA 5. oktober 2010 Per Schultz Jørgensen Daginstitutionen under pres Nedskæringer Sammenlægninger til stor-institutioner Færre voksne på stuen Ingen

Læs mere

REFERAT INTEGRATIONSRÅDETS MØDE

REFERAT INTEGRATIONSRÅDETS MØDE Arbejdsmarkedsafdelingen Rådhus Alle, 2860 Søborg Tlf. 39 57 18 E-post: sofbva@gladsaxe.dk 06.06 2007 REFERAT af INTEGRATIONSRÅDETS MØDE Mandag den 04.06 2007 kl. 17.30 21.00 Gladsaxe Rådhus lokale 2608

Læs mere

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk

Sundhedshuset Vest. v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Sundhedshuset Vest v/ Jytte Steengaard Sundhedskoordinator Sundhedshuset Vest, Århus Kontakt: 29203985 /jyst@.aarhus.dk Etablering af Sundhedshuset Vest Etableret 2001 Permanent siden 2005 Beliggende i

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen:

Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: Dagplejen Åby: Velkommen til onsdagsgruppen: I vores gruppe er vi 5 dagplejer, Kit, Marianne, Lotte, Anja og Annette P. Vi har tilsammen 20 børn i alderen 0-3 år. Lige nu har vi rigtig mange nye små, som

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Rødlundvænget Harlev J. Tlf

Rødlundvænget Harlev J. Tlf Velkommen til Børnehuset Børnehuset Pilehaven Rødlundvænget 35 8462 Harlev J Tlf. 87 13 83 46 Åbningstider: Mandag torsdag kl.6.30 kl. 17. Fredag kl.6.30-16.30 Vores hjemmeside finder I under http://aarhus.inst.dk.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID

Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektoplysninger vedrørende Projekt ID Projektets formål Projektets formål er at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer, herunder det brede fritids- og foreningsliv. Ydermere har projektet

Læs mere

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR - ET TILBUD TIL BØRN I 0.-6.KL. Til mor og far Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ

Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Vollsmose Bibliotek, 5240 Odense NØ Erfaringer og arbejdsmetoder Familieklubben Vollsmose Bibliotek Strategi, arbejdsmetode og målgruppe - ved Bente Weisbjerg Overvejelser i forbindelse med arrangementer

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015

Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Udvikling af fremtidens aktivitets- og samværstilbud i København Workshop 2 Nordvest den 1. oktober 2015 Københavns Kommune Socialforvaltningen Borgercenter Voksne 01-10-2015 Hvad? Hvordan? Formålet med

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Evaluering af projekt OSI

Evaluering af projekt OSI Als Research APS marts 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af projekt OSI Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund 01 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 KAPITEL 1 INTRODUKTION...

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Viljestærke. er vejen frem. God integration:

Viljestærke. er vejen frem. God integration: foto God integration: Viljestærke kvinder er vejen frem Forestil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag

Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag Bydelsmødregrupper i bibliotekerne - Temadag D. 21. maj 2012 på Greve Bibliotek Evaluering af kursusforløb Erfaringer fra Greve Bibliotek På Greve Bibliotek har kursusforløbet fungeret rigtig godt. De

Læs mere