Forældrehåndbog. - en alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til jeres skole. Side 1 af 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældrehåndbog. - en alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til jeres skole. Side 1 af 16"

Transkript

1 Forældrehåndbog - en alfabetisk gennemgang af nogle af hverdagens spørgsmål i tilknytning til jeres skole Side 1 af 16

2 Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring, telefonnummerændring m.v. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Se medlemmerne på skolens hjemmeside. Bestyrelsen er valgt af skolens forældrekreds og varetager den overordnede ledelse af skolen. Bestyrelsen afholder jævnligt møder med skolens ledelse og medarbejderrepræsentant. Her drøftes og planlægges skolens overordnede forhold, byggeri, økonomi og udvikling. I skoleåret består af bestyrelsen af Bestyrelsesformand Hanne Teglhøj, forælder til Laura i 5. kl., Emilie i 2. kl. Tove Holm Pedersen, forælder til Christian i 7. kl., Sigrid i 5. kl. Thorkil Hansen, forælder til Carl Johan i 5. kl., Marie i 7. kl., Mathilde i 2. kl. Lars Ahrendtsen, forælder til Ida i 3. kl., Anna Emilie i 5. kl. Charlotte Christensen, forælder til Henrik i 4. kl., Marie i 1. kl. Jan Ole Edelbo, forælder til Henriette og Ditlev i 7. kl. Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, forælder til Carl Johan i 7. kl. Boldspil frivilligt tilbud Henvender sig til de elever på klassetrin, som vil lidt mere med sin idræt i skolen. Deltagerne skal grundlæggende være interesseret i næsten alle former for boldspil og især fodbold. Endvidere forventes det, at eleverne deltager med høj puls og vil svede for sagen. Modsat den normale idræt vil boldspil indeholde et større element af konkurrence, hvor det er tilladt at ville vinde. Når året er omme, så vil der være uddeling af en vandrepokal, som tildeles den elev, som, ud fra sine forudsætninger, har gjort det bedst i løbet af året. Eleverne vil få en del medbestemmelse på alternative boldspilarter. Den elev, som vælger boldspil som tilvalgsfag, skal gøre sig det klart, at der bliver forventet, at eleven udviser engagement og lyst til faget ud over det sædvanlige. Som afslutning på året kunne man måske arrangere en tur for at studere en landskamp/superligakamp (egenbetaling). Bøger Ved skoleårets start udleveres hver enkelt lærebog med digital kode registreret på den enkelte elev. Alle bøger skal efterfølgende indbindes og forsynes med navn og klasse. Bøgerne skal ved skoleårets afslutning afleveres i pæn stand. Ved misligholdelse af skolens ejendom, herunder bøger, kan skolen kræve erstatning. Skolen forventer, at eleverne i klassetrin selv har indkøbt ordbøger i fagene dansk, tysk og engelsk. Faglærerne giver gerne gode råd om køb. Børnehaveklasse ( 0. Klasse) Eleverne møder i børnehaveklassen kl. 7:55 11:40 (2 gange ugentligt), og kl. 7:55 12:45 (3 gange ugentligt). Derudover kan eleverne vælge at deltage i skolens lillekor. Undervisningen i børnehaveklassen tilrettelægges, så børnene får mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder samt videreudvikle det, de allerede kan og ved. Vi arbejder med: samvær og samarbejde, sociale færdigheder, sprog og udtryksformer, natur og naturfaglige fænomener, bevægelse og motorik, det Side 2 af 16

3 praktisk-musiske. Det er af stor betydning for børnene, at både skole og forældrearbejder sammen om at støtte denne udvikling. I børnehaveklassen er vi 3 voksne tilknyttet, en børnehaveklasseleder samt en pædagog og en pædagogmedhjælper fra vores SFO. Børnehaveklassen har en venskabsklasse, 6. klasse, og hver elev får deres én ven. I løbet af skoleåret laver vi fælles arrangementer, og 6. klasse hjælper bl.a. eleverne i foråret, når de skal til gå - prøve. I børnehaveklassen har vi 2 familieture, som tilrettelægges sammen med børnehaveklasselederen og klasseforældrerådet. Børnesår Børnene må komme i skole og skolefritidsordning, når sårene er blevet tørre. Skorperne behøver ikke at være faldet af, men de skal altså være tørre. Husk: 1) Vask hænder og 2) lad være med at pille i sårene. Elevråd Skolens elevråd består af repræsentanter fra klasse. Hver klasse vælger en repræsentant til rådet. Der holdes møde ca. en gang om måneden. Elevforudsætninger Hvad vi forventer af eleven: at han / hun optræder hensynsfuldt og venligt at han / hun kommer og siger til, hvis nogen ikke har det godt og har brug for hjælp at han / hun aldrig udsætter kammerater eller voksne for ubehag at han / hun viser respekt for alle børn og voksne og deres ting og forventer, at man selv bliver behandlet på samme måde at han / hun lytter til andre og venter på, det bliver hans / hendes tur at han / hun tager ansvar for sig selv og skolen som helhed at han / hun hjælper med at holde skolen ren og pæn at han / hun ikke accepterer mobning se endvidere skolens handleplan mod mobning at han / hun tager ansvar for sit skolearbejde, laver sine lektier, møder velforberedt, udhvilet og til tiden til sin skoledag Generalforsamling Generalforsamlingen består af skolekredsens og forældrekredsens medlemmer og er den selvejende institution Ida Holsts Skoles højeste myndighed. Fagligt udgangspunkt Ida Holsts Skoles fagområder og obligatoriske emner svarer til folkeskolens fagkreds. Det er Ida Holsts Skoles politik, at vores slutmål som minimum skal være identiske med folkeskolens slutmål. Undervisningsministeriet har udarbejdet faghæfter for de enkelte fag og fagområder, hvor Ida Holsts Skole derfor tager udgangspunkt i disse Fælles Mål på alle fagområder. De, i faghæfterne nævnte trinmål, vil derfor normalt svare til Ida Holsts Skoles delmål. I dette felt udarbejder lærerne undervisningsplaner for deres fagområder. Disse årsplaner kan ses på skolens hjemmeside. Side 3 af 16

4 Formål Vi citerer fra skolens vedtægter: 2. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. Skolen tilbyder børnehaveklasse og undervisning fra skoleår. Skolen skal skabe et miljø, hvor børnene trives og føler sig trygge. Skolen forudsætter et snævert og aktivt samarbejde mellem elever og lærere og mellem eleverne indbyrdes. Skolens undervisning skal være tidssvarende og alsidig med hovedvægten på fagene dansk, fremmedsprog og matematik. De kreative og musiske fag skal styrkes mest muligt. Skolen forventer en arbejdsindsats af både elever og lærere. Skolen skal i sin undervisning tage hensyn til den enkelte elevs evner og modenhed og søge at bringe særlige anlæg til udvikling. Ida Holsts Skole ønsker at udvikle børnene til aktive og ansvarsbevidste mennesker, som med rod i den danske kulturarv og med åbenhed, forståelse og tolerance over for verden omkring os kan være med til at forme vor fremtid. Forsikringer Skolen forventer, at elevernes forældre har en ansvarsforsikring, idet skolen ikke har en sådan forsikring, der dækker skade over for 3. person eller 3. persons ting. Endvidere er det anbefalelsesværdigt, at man også har tegnet en ulykkesforsikring for sit barn. Hvis en elev, på grund af tankeløshed eller forsætlig vold, har forårsaget skade på bygninger eller inventar, kan skolen kræve erstatning. Forsømmelser, fritagelser og fravær Forsømmelser p.g.a. sygdom meddeles telefonisk eller pr. mail til kontoret på første sygedag. Anmodning om fritagelse i op til én dag rettes skriftligt til klasselæreren. Ved fritagelse mere end én dag rettes skriftlig henvendelse til skolens ledelse. Ferier uden for skolens normale ferieplan bør undgås. Forældreaftale Hvad skolen forventer af dig som forælder: at du er i god kontakt med skolens personale at du er opmærksom på mobningstendenser både omkring dit eget barn og andre børn på skolen fortæl hvis dit barn siger noget derhjemme, der undrer dig, for mobning kan være svært at opdage det er værdifuldt for skolen at vide, hvad barnet siger, både om sig selv og andre at du tager kontakt til skolen, hvis der er noget, du er tilfreds eller utilfreds med vi kan kun gøre noget ved det, vi ved noget om. Der er ingen grund til at gøre barnet uroligt ved at sige noget negativt om skolen eller skolens personale til dit barn. Vi voksne må snakke sammen om problemerne og løse dem sammen at du interesserer dig for dit barns hjemmeopgaver og tager det endelige ansvar for, at det er i orden at dit barn er udhvilet, har spist morgenmad og er parat og klar til skolegangen og endelig generelt, at du loyalt og aktivt deltager i skolens hverdag Forældreforeningen ved Ida Holsts Skole Formålet med skolens forældreforening er et positivt samarbejde mellem skole og hjem. Dette sker først og fremmest via forskellige skolefestarrangementer i løbet af året. Herudover yder forældreforeningen økonomisk støtte til eksempelvis udsmykning af skolen, støtte til skolens fritidsarbejde, is til skolens årlige udflugt samt fodbolde, sjippetov m.m. til skolens legeplads. Forældreforeningens fester for elever, forældre og søskende er: Side 4 af 16

5 høstfest i september med diverse udendørs aktiviteter samt fællesspisning juletræsfest i december med kreativt juleværksted, gløgg og æbleskiver m.m. fastelavnsfest med udklædte børn og voksne til tøndeslagning Det årlige kontingent vedtaget på generalforsamlingen udgør kr. 125,- pr. familie. Forældreforeningen mødes gange årligt og består af 7 personer. Der er valg til forældreforeningen hvert år ved skolens generalforsamling, og man vælges for min. 2 år. Forældreforeningens bestyrelse består af: Formandsskab: Anne Bro, mor til Signe i 6. kl. og Nanna i 4. kl. Tine Thalund, mor til Lea i 5. kl. Birgitte Næser, mor til Sascha i 3. kl. Marianne Birk, kasserer, mor til Cecilie i 6. kl. og Amalie i 2. kl. Anette Farshøj Nilesen, sekretær, mor til Joachim i 2. kl. Pamela Christensen, mor til Victoria i 6. kl. og Anne Sofie i 4. kl. Mikkel Hovendal, far til Carl Oscar i 2. kl. Lisbeth Jensen, repræsentant for lærerne ForældreIntra Primær skriftlig kommunikation mellem skole og hjem sker via ForældreIntra, som er en it-platform, der indeholder skolens generelle informationer om dagligdagen samt kommunikationsmulighed mellem forældrene og skolens personale omkring den enkelte elev. Lærerne udsender ugesedler for eleverne på klassetrin. På klassetrin udsendes månedssedler. Forældrekredsen Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrekredsen udgør skolens bagland og har stemmeret på den årlige generalforsamling, der er skolens højeste myndighed. Kontinuiteten i skolens liv er vigtig og afhængig af forældrekredsen. Forældremøder Der afholdes forældremøde i alle klasser i starten af skoleåret. Indholdet vil typisk være præsentation af nye fag og nye lærere strategier for klassen lærernes præsentation af periodeplaner klassen fagligt og socialt drøftelser af aktuelle emner planlægning af ture og øvrige arrangementer emner, som forældre ønsker behandlet Forældremødet afholdes uden elevernes deltagelse. Skolen forventer, at alle klassens forældre deltager i møderne. Frikvarterer Elever fra 0. til og med 6. klassetrin skal være ude i frikvartererne. Eleverne på de ældste klassetrin kan vælge, om de ønsker at være inde - når blot alt foregår stille og roligt eller de ønsker at være uden for. Der vil altid være frikvartersvagter dette gælder både på det indendørs og det udendørs område. Fripladstilskud Der er mulighed for at få del i en fripladstilskudspulje, som staten yder. Dette tilskud er afhængigt af husstandens indkomst og antal børn under 18 år. Skema til ansøgning om fripladstilskud udsendes i august måned. Side 5 af 16

6 Hjemkundskab Skolen tilbyder ikke faget Hjemkundskab. Elementer fra faget bliver tilgodeset i forbindelse med undervisningen i indskolingen og aktiviteter i SFO-en. Indmeldelse Grundlaget og forudsætningerne for et godt skoleforløb er, at samarbejdet mellem elev, forældre og vores skole fungerer. Det betyder bl.a., at vi skal være helt klar over, hvilke forventninger vi har til hinanden. Derfor anbefaler vi, at interesserede forældre enten rekvirerer materiale om skolen eller besøger skolen for at se og høre, hvordan skolegangen foregår hos os. Indmeldelse kommende børnehaveklasse Indmeldelse til de kommende børnehaveklasser foregår på tilmeldingsblanket, som fås på kontoret. Det udfyldte skema returneres til kontoret sammen med et indmeldelsesgebyr på 250 kr. Efterfølgende bekræfter vi indmeldelsen skriftligt. I oktober måned, året før planlagt skolestart, henvender vi os til det pågældende skoleårs børnehaveklassehjem for at få en tilbagemelding på, om de ønsker at fastholde deres indmeldelse, da Legestuen starter omkring dette tidspunkt. Vi optager normalt 22 elever på hvert klassetrin, cirka lige mange piger og drenge. Vi optager først søskende til nuværende elever. Herefter optager vi elever fra indmeldelseslisten, hvor kriterier som: barnets køn, om barnet tilhører skolens nærmiljø kan have betydning for, i hvilken rækkefølge vi optager fra ventelisten. Forældre bedes tilkendegive, om de ønsker at beholde pladsen. Indmeldelse øvrige klassetrin Optagelse på andre klassetrin eller optagelse i løbet af skoleåret kan finde sted, hvis der er plads i den pågældende klasse. Forud for optagelse skal der afholdes et møde med skolens ledelse, hvor eleven, forældrene og klasselæreren deltager. Er alle enige om, at der er grundlag for et positivt og udbytterigt samarbejde, kan eleven optages normalt efter en uges prøvetid i klassen. Indskoling Omkring børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse samarbejder især klasselærerne omkring disse 3 aldersgrupper, således at de i en række sammenhænge udgør en helhed. Klasserne har bl.a. en fælles temadag, hvor bl.a. fagene dansk, matematik, naturfag, musik og idræt indgår. Disse timer organiseres oftest som værkstedsundervisning. It Brug af computere er en integreret del af undervisningen på alle klassetrin fra 3. klasse. Der er computere og projektorer i klasselokalerne. Ida Holsts Skole er i gang med at opsætte interaktive tavler. Endvidere forefindes et separat it-lokale med et klassesæt pc-ere, samt nogle bærbare pc-ere. Alle pc-erne er koblet på internettet og udstyret med alle nødvendige programpakker, herunder hele office-pakken. Alle elever fra og med 6. klasse skal altid have en USB-nøgle til rådighed. 6. klassetrin modtager fra skolen en USBnøgle gratis. En bortkommen nøgle medfører en regning fra skolen. Kalender Normalt udleveres inden sommerferien en kalender med dato for de fleste af det kommende skoleårs arrangementer. Kalenderen indeholder også ferieplan. Karaktergivning På alle klassetrin fra klassetrin gives standpunktskarakterer efter de til enhver tid gældende regler. På øvrige klassetrin gives ikke standpunktskarakterer. Klasseforældreråd Disse består af 2-4 forældre i hver klasse og vælges på demokratisk vis ved klasseforældremøderne. Side 6 af 16

7 Klasserådene er frit stillet med hensyn til, hvor meget de vil påtage sig og hvilke aktiviteter. Ofte er de en stor hjælp for klasselæreren ved klassearrangementer, men de er også velkomne til at tage selvstændige initiativer. Konfirmationsforberedelse Der er ingen konfirmationsforberedelse på skolen. Torsdage benyttes 2 lektioner af sognepræsten i Sankt Nicolai Kirke til konfirmationsforberedelse. Eleverne har, selvom hjemmet er tilknyttet et andet sogn, mulighed for at benytte konfirmationsforberedelsen hér. Selve konfirmationen kan vælges afviklet i Sankt Nicolai Kirke eller i den kirke, som familien ellers er tilknyttet. Blå mandag er kun fridag i forbindelse med egen konfirmation. Normalt aftaler klassen fælles blå mandag. Kontor I kan normalt træffe os på skolens kontor kl. 08:15 13:00, men aftal venligst tid, hvis der er behov for en længere samtale. På kontoret er: Skolesekretær Susanne Ravn Viceskoleleder Kim Buchardt Skoleleder Niels Erik Hansen Ledelsesstrategi På Ida Holsts Skole arbejder vi mod en skolekultur med høje akademiske forventninger til eleverne og et godt læringsmiljø et psykisk arbejdsmiljø, hvor lærere og elever føler sig trygge, respekterer hinanden og har varme relationer en ledelse, der er til rådighed for lærerne, støtter dem, udvikler dem, inddrager dem i beslutningerne og behandler dem med ligeværd en ledelse, der støtter op om konstruktivt forældresamarbejde en stærk pædagogisk ledelse, der involverer sig i læseplaner og undervisningsmetoder uden at give påbud lærere, der har indsigt i eleverne, og hvordan de selv fungerer som lærere, har flere metodiske tilgange og samarbejder tæt med deres kolleger en god organisering af undervisningen, for eksempel i form af gode læseplaner, ugeplaner, overholdelse af tidsplaner og relevant hjemmearbejde en rolig atmosfære, hvor eleverne opfører sig ordentligt normer og værdier, der medvirker til et højt lærer- og elevengagement lærere, der vil udvikle sig fagligt og får mulighed for det af ledelsen Legestue Legestuen starter i slutningen af oktober med en introduktionsdag for både forældre og kommende børnehaveklasselever i tidsrummet kl. 08:00-10:00. Skolelederen fortæller om skolen og skoleparathed mens forældrene får kaffe. Børnene bager sammen med børnehaveklasselederen i børnehaveklassen. Vi går sammen til morgensang, hvorefter børnene får deres hjemmebag med hjem. Der er legestue 2 gange om måneden henholdsvis onsdag eftermiddag fra kl. 16:00 17:30 samt en lørdag formiddag fra kl. 10:00 11:30. Legestuen er et tilbud til de kommende børnehaveklasseelever. I foråret tilrettelægges en skoledag for de kommende børnehaveklasseelever. Lejrskoleture m.v. Skolen anser lejrskole for at være en væsentlig del af det samlede skoleforløb, fagligt såvel som socialt, hvor der forudsættes at alle eleverne deltager i de planlagte lejrskoleforløb. Normalt falder lejrskolerne på nedennævnte klassetrin med følgende vejledende antal overnatninger afpasset efter turenes pædagogiske indhold: Side 7 af 16

8 kl.: Der gives mulighed for lejrskoleture med overnatning på hvert klassetrin 5. kl.: 4 overnatninger 7. kl.: 4 overnatninger (Bornholm) 9. kl.: 4 overnatninger (udenlands) 10. kl.: har et specielt rejsemønster, der i nogen grad hænger sammen med årsplanens anderledes opbygning. Normalt tager klassen til: Tjekkiet, Berlin, Skitur (Østrig), København. Den enkelte elev betaler som udgangspunkt sin lejrskoletur særskilt, dog kan der være klasser, der har foretaget opsparing. Bemærk ovenstående afsnit om forsikring. Lektiehjælp Lektiehjælp på Ida Holsts Skole er et tilbud til de yngste elever i klasse og er tiltænkt som et supplement til den daglige lektielæsning. Lektiehjælpen vil bestå af tre faste lærere, som alle har deres faste gang blandt skolens yngste elever - lærerne er Anja Groth Skov, Michael Wikkelsøe og Per Virkus Nielsen. For at deltage i lektiehjælpen, er det nødvendigt med tilmelding. Tilmelding sker i samråd med klasselæreren og det kan samtidigt aftales i hvilket omfang eleven skal deltage her tænkes på hvilke ugedag, antallet af gange, specielle faglige ønsker osv. Ønsker en elev at blive frameldt ordningen, skal dette også foretages af forældrene til klasselæreren. Oplever en elev at der ingen lektier er, skal vedkommende alligevel møde op og evt. gennemgå bøgerne sammen med den tilknyttede lærer. Lektiehjælpen vil foregå på følgende tidspunkter: Mandag, 6. lektion v. Anja Groth Skov Tirsdag, 7. lektion v. Michael Wikkelsøe Fredag, 6. lektion v. Per Virkus Nielsen Lektiehjælpen finder sted på skolens bibliotek. Lektielæsning Sådan hjælper du bedst med lektierne: Find ud af, hvor dit barn koncentrerer sig bedst: I ro på eget værelse eller midt i køkkenet sammen med resten af familien, mens tv/radio kører? Og undersøg, hvilket tidspunkt på dagen dit barn koncentrerer sig bedst. Overtag ikke lektierne, men støt indirekte for eksempel ved at tale om opgaven og tale helt uformelt om skolearbejdet. Gå ikke ind og ret fejl i dit barn lektier, men coach barnet til selv at finde fejlene eller til at løse opgaven anderledes. Hjælp dit barn med de praktiske ting at penalhuset er i orden, og at papir, lineal, lommeregner og andet er tilgængeligt i skoletasken. Hjælp dit barn med at tilrettelægge arbejdsprocessen, så han / hun ikke skal sidde med en stor opgave aftenen før aflevering. Hvis opgaven er for svær, så begynd ikke at undervise dit barn, men tag kontakt til læreren. Følg kontinuerligt med i dit barns skolearbejde. Læsekursus På begynder- og mellemtrinene indgår læsekurser som en naturlig del af danskundervisningen. Målet er at øge elevernes læsekompetencer. Elevernes læseudvikling følges med jævnlige læseprøver og læsesamtaler. Minikonfirmand Sognepræsten i Sankt Nicolai Kirketilbyder eleverne i 3. klasse minikonfirmandundervisning. Madordning Skolen tilbyder i øjeblikket ingen fælles madordning. Mobiltelefon Ingen mobiltelefoner må være tændt i undervisningstiden. Side 8 af 16

9 Mobning Trivsel Hvad kan du og vi andre voksne gøre for at støtte børnenes trivsel og forebygge mobning: Dit barn lærer af dig; behandl dit barn, som du selv gerne vil behandles af andre Vær opmærksom på, om dit barn trives Ros dit barn for god opførsel overfor andre børn Tal pænt om børnenes kammerater og deres forældre i børnenes nærvær Undgå sarkasme Tal med klassekammeraternes forældre og klasselæreren Morgensamling 4 af ugens 5 skoledage har vi morgensamling. Vi har morgensang 3 af dagene og om fredagen er der klasseunderholdning. Disse aktiviteter medvirker til, at eleverne oplever skolen som et vedkommende fællesskab. Vi synger en sang og / eller har et indslag, som kan være optræden el. lign, og evt. fælles beskeder. Der kan også være tale om en klasses dramaforestilling eller musikindslag. Forældre og andre interesserede er meget velkomne til at deltage. Musik frivilligt tilbud Ida Holsts Skole har 2 kor og et orkester som et tilbudsfag til alle skolens elever. Disse aktiviteter er et gratis supplement til den obligatoriske musikundervisning og foregår indenfor normal skoletid i skolens lokaler. Kor og orkester optræder ved forskellige arrangementer i årets løb, bl.a. til skolens forårskoncert, som holdes på Svendborg Teater, samt ved årets julekoncert i Sct. Nicolai kirke. Idaho orkester for kl. elever, som i forvejen spiller på et instrument Store Kor alle elever fra kl. kan deltage Lille Kor alle elever fra kl. kan deltage Mælkeordning Vi er tilknyttet Mejeriernes Skolemælksordning. En af skolens pedeller fordeler den forudbestilte mælk mellem klasserne inden kl. 09:30. Efterfølgende kan mælken, evt. sammen med madpakken, opbevares i klassens køleskab. Normalt tilmelder man sit barn 2 gange årligt via bestillingssedler og girokort, som udleveres af skolen på vegne af Mejerierne. Parkering Det er normalt ikke muligt at parkere ved siden af skolen. Vi kan bl.a. henvise til offentlige parkeringspladser i området. PPR- pædagogisk/psykologisk rådgivning Skolen samarbejder med PPR i Svendborg Kommune. Denne afdeling står til rådighed, hvor særlig hjælp er påkrævet. Rådgivningen henvender sig til elever, forældre og lærere. Skolen henvender sig kun efter forudgående aftale med forældrene. Skolepsykolog Karina Højlund Hansen, fra PPR servicerer vores skole. Praktik I 9. klasse er der en praktikuge. Som udgangspunkt skal eleverne selv finde praktiksteder. Dette sker i samarbejde med UU-vejlederen på skolen (se nærmere under punktet skolevejledning). Profil Skolens profil er: høj og krævende faglighed kvalitet i formidling af undervisning og sociale kompetencer at give eleverne redskaber til at realisere nogle af de drømme, de har for sig selv og deres fremtid Side 9 af 16

10 at give eleverne redskaber, som giver dem i stand til at tackle nogle af fremtidens udfordringer at eleverne også skal lære noget om kunst og kultur, pli og pligt, forståelse og tolerance nærhed og fællesskab lyst til læring et sikkert afsæt til fremtiden Præsentationskurser Eleverne i 8. klasse har mulighed for at besøge gymnasiet, teknisk skole eller handelsskolen i 3-5 dage. Eleverne vil få et indtryk af disse skolers dagligdag, krav og muligheder. Dette sker i samarbejde med UU-vejlederen på skolen (se nærmere under punktet skolevejledning). Ringetider 1. lektion 07:55 08:45 Morgensang (tirs,ons,tors) 08:00 Fredagsunderholdning 08:40 2. lektion 08:45 09:30 1. frikvarter 09:30 09:45 3. lektion 09:45 10:30 Spisepause 10:30 10:40 2. frikvarter 10:40 10:55 4. lektion 10:55 11:40 3. frikvarter 11:40 12:00 5. lektion 12:00 12:45 4. frikvarter 12:45 12:50 6. lektion 12:50 13:35 5. frikvarter 13:35 13:40 7. lektion 13:40 14:25 Rygning Skolens matrikel er røgfri for elever, forældre, besøgende og medarbejdere. Det er skolens mål, at vores elever skal være ikke-rygere. Samarbejde mellem hjem og skole Forældresamarbejdet er en af grundstenene i skolens virke, og forældrenes aktive medvirken i skolens liv er derfor en naturlig ting. Den daglige drift og det pædagogiske ansvar varetages af skolens ledelse og medarbejdere, men for at skolearbejdet skal lykkes, er det af fundamental betydning, at børnene oplever, at der er en nær forbindelse mellem deres hjem og skolen. Samtykkeerklæring Kommende forældre skal altid underskrive vores samtykkeerklæring, som sikrer, at vi kan udveksle relevante elevoplysninger med den afleverende institution / skole. Skoleblad Normalt udgives skolebladet 3 gange årligt med informationer fra klassebilleder til klasseture. SkoleFritidsOrdningen Solsikken Vi er en SFO med ca. 100 glade og aktive børn. I Solsikken tilstræber vi at have et højt aktivitetsniveau med både udeliv, bevægelse og kreative aktiviteter. Vi har dagligt fokus på Den gode kammerat og mobning, og vi er meget opmærksomme på måden, vi taler til hinanden på. Det skal være trygt og rart at være barn såvel som voksen i Solsikken SFO. Vi arbejder både med at styrke børnenes sociale kompetencer bl.a. gennem igangsatte aktiviteter, men forsøger også at tilgodese det enkelte barn. Side 10 af 16

11 Medarbejdergruppen består i dag af 6 medarbejdere, med hver sit erfaringsgrundlag og hver sine styrker. Hver klasse har en kontaktperson (fra SFO en), som tilstræbes at følge børnene hele SFO perioden. Kontaktpersonen henter dagligt børnene i deres klasse efter skoletid, holder jævnligt børnemøder med klassen og teammøder med klassens lærere. Forældreinformation sker gennem månedlige nyhedsbreve, SMS-service om aktiviteter ud af huset, informationstv i garderoben, hvor der bl.a. står, hvem der er på arbejde, og hvilke aktiviteter der er i den pågældende uge. SFO en har åbent på skoledage fra kl. 06:30 07:55 samt fra sidste undervisningslektion 17:00. På skolefridage er der åbent for tilmeldte børn fra kl. 06:30 17:00 - SFO en holder dog lukket 3 uger i sommerferien, i juleferien, i påskeferien og i Kr. Himmelfartsferien. Skole-hjem samtaler Der er afsat tid til 2 årlige samtaler mellem klasselæreren, udvalgte faglærere og den enkelte elev og dennes forældre. Denne gennemgang danner baggrund for samtale om elevens generelle skolegang, stærke og mindre stærke sider, aktuelle faglige standpunkt samt faglig og social udvikling. I de større klasser deltager eleverne normalt i konsultationen. Det er klasselæreren der indkalder til samtalerne. Skolepatrulje Skolens 6. Klasseelever (med vikarassistance fra 7. klasse) har påtaget sig tjansen som skolepatrulje i forbindelse med mødetiden kl. 07:55. Patruljerne er placeret omkring fodgængerovergangen ved Kvickly og Sankt Nicolai Gade. Eleverne skal rette sig efter patruljens anvisninger. Vi opfordrer forældrene til også at gøre det. Endvidere opfordrer vi til (i samarbejde med politiet), at forældrene ikke benytter Kyseborgstræde som afsætningsplads. Skolepenge I skoleåret har bestyrelsen fastsat følgende takster: Børnehaveklasse 940 kr klasse 1080 kr klasse 1170 kr. I skoleåret vil skolepengene være således: 10. klasse 1475 kr. De angivne beløb betales pr. måned i 12 måneder. Der ydes søskendemoderation på 265 kr. pr. søskende. Skolepenge Skolefritidsordning Modul 1: 06:30 07: kr. Modul 2: Sidste uv.lektion 16: kr. Modul 3: 16:00 17: kr. De angivne beløb betales pr. måned i 12 måneder. Der ydes ikke søskendemoderation. Skolesundhedstjenesten Vi er 19 sundhedsplejersker i Svendborg Kommune. Sundhedsplejersken tilbyder en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats en individorienteret indsats til alle børn og unge indtil undervisningspligtens ophør en øget indsats til børn og unge med særlige behov deltagelse i tværfaglig gruppe. Her sikres, at den enkelte elevs udvikling, sundhed og trivsel fremmes, og det sikres endvidere, at der i tilstrækkeligt omfang formidles kontakt til lægefaglig, psykologisk og anden sagkundskab bistand til skolen med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger Side 11 af 16

12 Skoleeleverne tilbydes jævnlig kontakt med sundhedsplejersken ved ind- og udskolingsundersøgelse herudover 4 sundhedsfremmende samtaler og undersøgelser i løbet af skoletiden hyppige samtaler med børn og unge med særlige behov Formålet er, i tæt samarbejde med forældrene, så tidligt som muligt, at opspore fysiske, psykiske og sociale problemer hos eleven, således at en relevant indsats kan iværksættes. Endvidere er formålet at yde både generel og specifik sundhedsfremmende indsats, hvor eleverne motiveres til at øge egen handlekompetence i forhold til egen sundhed relateret til f.eks. livsstil, sundhedsadfærd og trivsel. Generelt vil sundhedsplejersken tilbyde undersøgelse og samtale i 0., 1., 3., 5., 7. Og 9. Klasse. Der vil dog kunne forekomme lokale variationer, hvorfor man kan kontakte sundhedsplejersken for nærmere information. Ved sundheds- eller trivselsmæssige problemstillinger kan forældre og elever altid kontakte sundhedsplejersken, Vibeke Baatrup: tlf: Specialundervisning Der tilbydes specialundervisning til elever, som har specielle behov. I forbindelse med diagnosticering, opfølgende test mv. samarbejdes med PPR i Svendborg Kommune. Læreren eller forældre/elever kan gøre opmærksom på disse behov. Undervisningen tilrettelægges som målrettede læsekurser for især de yngste klassetrin. Ida Holsts Skoles ansvarlige på dette område er læsevejleder Ellen Østa. Vi giver altså primært specialundervisning i dansk. Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at vores resurser selvfølgelig er begrænsede, hvorfor vi i enkelte tilfælde skal gøre opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde de nødvendige resurser, som en given elev, har brug for, for at kunne afhjælpe et indlæringsproblem. I samarbejde med PPR tilbydes andet skoleforløb. Spisepause På alle klassetrin afsættes tid til en spisepause. Samtidig kan eleverne eventuelt høre en god historie. Svømmeundervisning Undervisningen foregår i Svendborg Svømmehal og forestås af en uddannet svømmelærer fra Ida Holsts Skole. Der er svømmeundervisning for 3., 4., 5. og 6. klasse, som er placeret i undervisningstiden. Prisen er inkluderet i skolepengene. Tandlæge Eleverne er omfattet af den kommunale skoletandplejeordning. Forældre, der ikke ønsker at benytte tandplejen, må meddele dette skriftligt til tandklinikken. Terminsprøver Skolen afholder terminsprøver for 8., 9. og 10. klasserne i januar / februar måned. Tilsynsførende Privatskolerne har frihed med hensyn til såvel det faglige indhold som undervisningsform. Staten kræver dog, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves af folkeskolens elever.. Til at føre tilsyn med dette vælges på generalforsamlingen en tilsynsførende, som skal godkendes af Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende aflægger jævnlige besøg i klasserne forbindelse med undervisningen og fører dialog med lærerne omkring undervisningens tilrettelæggelse. Tilsynsførende er: tidligere seminarielektor Gunnar Clausen Side 12 af 16

13 Udmeldelse Udmeldelsen kan først være gældende, når det er sket skriftligt til skolens kontor med angivelse af årsag og fremtidig skole. Bøger og buskort skal afleveres. Udmeldelsen er gældende med en måneds varsel. Ugeplaner m.v. Som udgangspunkt vil alle lærere udarbejde uge- og månedsplaner for undervisningen på Ida Holsts Skole disse offentliggøres på skolens forældreintra. For klasse er det gældende, at der hver uge skal udgives en ugeplan - i klasse skal der udgives en månedsplan. Planerne skal medvirke til, at forældre og andre interesserede kan danne sig et overblik over hverdagen og undervisningen i såvel klassen som det enkelte fag derudover er hensigten, at planerne kan være med til at styrke bl.a. tværfaglighed, kommunikation og samarbejde omkring elever, klasser og skolen generelt. I hver klasse er det klasselæreren der er ansvarlig for at få udgivet og offentliggjort planerne for klassen, som et minimum på Forældre- og ElevIntra, men også gerne på den enkelte klasses opslagstavle ved klasselokalet. Tidspunkt for offentliggørelse aftales i teamet omkring klassen. Der henstilles dog til, at ugeplaner udgives omkring ugens start eller slutning, f.eks. fredag eller mandag, og månedsplaner udgives i forbindelse med den 1. i hver måned. Ligeledes aftaler teamet, hvilket layout der benyttes for ugeplanerne her tænkes på hvorvidt der skrives under feltet for generelle kommentarer, under ugedagene, i skemaet osv. Alle fag og lærere er ansvarlige for at bidrage positivt til klassens planer. Det forventes at fag og ansatte som minimum bidrager med følgende intervaller: Ugeplaner: -Dansk, matematik bidrager ved alle udgivelser. -Øvrige fag, mindst en gang pr. måned. Månedsplaner: -Dansk, matematik bidrager ved alle udgivelser. -Øvrige eksamensfag, mindst hver anden måned. -Ikke-eksamensfag, mindst hver tredje måned. Indholdet i uge- og månedsplaner kan være af varieret indhold, men skal være med til at vise undervisningens faglige indhold, hvad enten det er frem- eller bagudrettet. Derudover kan indholdet bl.a. være om fælles oplevelser, fremtidige arrangementer, klassens sociale status med mere. Undervisningsmiljø På skolens hjemmeside kan man finde oplysninger herom. Vejledning Uddannelsesvejledningen på Ida Holsts Skole varetages af UU-vejleder Lone Norre Bojsen fra UU- center Sydfyn, se mere på : www. uu-centersydfyn.dk. Lone Norre Bojsen træffes på skolen tirsdage. Kontakt på øvrige tidspunkter kan rettes til: Vejleder Lone Norre Bojsen, UU-center Sydfyn, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, tlf: , eller på mobil: Side 13 af 16

14 Side 14 af 16

15 Side 15 af 16

16 Medarbejdere ved Ida Holsts Skole Skoleleder Niels Erik Hansen Viceskoleleder Kim Buchardt Lærer Anja Groth Skov Lærer Annie Skovgård Olsen Lærer Anne Marie Schade Lærer Ellen Østa Lærer Gitte Velling Lærer Janne Jensen Lærer Karen Dichmann Lærer Lisa Freeman Lærer Luise Juel Hansen Børnehaveklasseleder Lisbeth Jensen Lærer Liv Klara Bindslev Lærer Lisbeth Sonne Lærer Michael Wikkelsøe Lærer Per Virkus Nielsen Lærer Peter Vig Vandsø Lærer Søren Holm Skolesekretær Susannne Ravn Pedel Anders Lambæk Telefon: Pedelmedhjælper Arne Høeg Rengøringsassistent Hacer Diken SFO-leder Helle Nielsen Pædagog Annie Sørensen Pædagogmedhjælper Tina Nielsen Pædagogmedhjælper Pernille Tolstrup Pædagog i uddan. Ercan Karaselo Pædagog Lene Fjordside Kontaktinformation: Skolens kontor har normalt åbent mellem kl. 08:15 13:00 på telefon: SFO - Solsikken kan kontaktes på telefon: Yderligere informationer, billeder m.v. kan ses på skolens hjemmeside. december 2010 Side 16 af 16

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn.

Dette frivillige forældretilsyn er et supplement til det af generalforsamlingen besluttede eksterne tilsyn. Forældretilsyn 2014 Guldbæk Friskole Det fremgår af Guldbæk Friskoles retningslinier vedrørende tilsyn og friskolelovens 9, stk. 1, at: " Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen)

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010

Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Pæd. årsplan for 3.årg 2009 / 2010 Lærere Klasselærere / Kontaktlærere: MP / LS Fagansvarlige: Dansk: MP / LS Matematik: FC / MP Engelsk: MP / KK Kristendom: MP hovedansvarlig Historie: LS hovedansvarlig

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Skolestart På Abildgårdskolen

Skolestart På Abildgårdskolen Skolestart På Abildgårdskolen 2015/2016 Lidt om Abildgårdskolen Når I vælger Abildgårdskolen til jeres barn vælger I samtidig: En skole med ca. 650 elever med baggrund i mange forskellige kulturer. En

Læs mere

Tilsynsplan Ørestad Friskole

Tilsynsplan Ørestad Friskole Tilsynsplan Ørestad Friskole Hvert år: Danskundervisning alle trin Matematikundervisning alle trin Engelskundervisning mellemtrin og udskoling Det samlede timetal og fagrækken oversigt over fag og timetal

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Velkommen på Skjern Kristne Friskole

Velkommen på Skjern Kristne Friskole Velkommen på Skjern Kristne Friskole En skole med liv, respekt og trivsel Skjern Kristne Friskole er en tryg ramme om hverdagen for ca. 370 børn og 45 voksne. Vi satser på høj faglighed og trivsel i hverdagen.

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. august 2013 Fredagsbrev nr. 748 Næste uger: 26. august 27. august 29. august UU-besøg 7.- 8.kl. Stig kursus Forældremøde indskoling Bestyrelsesmøde Mærkedag: 24. august 27.

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten.

Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Indhold Sådan kan jeg støtte mit barn i skolestarten. Til forældrene side 1 Folkeskoleloven om børnehaveklassen side 2 Børnehaveklassens overordnede mål side 2 Undervisningen i børnehaveklassen side 2

Læs mere

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære!

Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! Velkommen i 0. kl. på Peder Lykke Skolen - et trygt sted at lære! I det følgende kan du læse mere uddybende, hvad vores mål og indhold er for vores 0. klasser. Lærerne: 1. Louise Fruergaard Hare, pyramiden

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

0. klasserne på Hjallerup Skole

0. klasserne på Hjallerup Skole 0. klasserne på Hjallerup Skole 2016-2017 Velkommen til Hjallerup Skole Et nyt kapitel starter nu i jeres barns liv. Er det første gang, I sender et barn i skole, vil I få mange nye ting at forholde jer

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder:

Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering 2013 Der er i lærergruppen i forhold til den samlede evaluering og skolens 5. års evalueringsplan i 2013 fokus på følgende 3 områder: Evaluering, karakterer, udtalelser De praktisk-musiske fag

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt

Udvikling. Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens værdisæt Bakkeskolens opgave er ifølge folkeskolelovens 1 og 3 bl.a. at støtte børnene i deres alsidige, personlige udvikling, samt forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013

Info folder Bikuben 2013. Info folder om Bikuben 2013 Info folder om Bikuben 2013 1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger s. 3 Åbningstider s. 3 P-plads-forhold s. 3 Usynlige grænser s. 4 ForældreIntra s. 4 Fravær s. 5 Ferie s. 5 Mad s. 5 Eftermiddagsmad

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København

GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution. Den lille Skole i København GÆLDENDE REGLER OG PRAKSIS for den selvejende institution Den lille Skole i København Udover skolens vedtægter, som er godkendt af Undervisningsministeriet, gælder en række regler, som er vedtaget (og

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Velkommen til Skovlyskolens SFO

Velkommen til Skovlyskolens SFO Velkommen til Skovlyskolens SFO Skolestart 1. maj 2014 Telefonnumre til SFO-kontor og afdelinger Kontor 72 68 46 26 ( 9.00-17.00) (mobil) Kontor 45 46 45 61 ( 9.00-17.00) Granly 45 46 54 62 (7.00-8.00)

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Specialklasserækken på Hadbjerg skole

Specialklasserækken på Hadbjerg skole Specialklasserækken på Hadbjerg skole Generelt om klasserne Specialklasserne på Hadbjerg skole er en del af Folkeskolens undervisningstilbud i Favrskov kommune. Elever optages i klasserne i et samarbejde

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE SAMARBEJDE MELLEM SKOLE & HJEM PÅ TOLSTRUP-STENUM FRISKOLE INDLEDNING På Tolstrup-Stenum Friskole er samarbejdet mellem skole og hjem en forudsætning for at lave god skole, og derfor valgte vi, at der

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere