LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST"

Transkript

1 LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER

2 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse, rammer, vejledning, pauser og fravær - Resultater på tværs: Baggrundskarakteristika (køn, alder osv.) - Indsatskort - Samlede resultater og anbefalinger - Diskussion 2

3 INDLEDNING Kursisttilfredshedsundersøgelsen for Dansk Flygtningehjælp er gennemført som et elektronisk spørgeskema distribueret vha. koder fra lærerne til kursisterne i uge 13, 14 og 15, En tilsvarende undersøgelse er gennemført i 2010 og 2012, hvor der i nærværende rapport alene fokuseres på udviklingen i resultatet siden Resultatet som er opnået i 2014 viser, som det også var tilfældet i 2012, generelt en høj tilfredshed med undervisningen, kursisternes anbefalingsvilje, og med de tilbudte rammer omkring undervisningen. Det er derfor i nærværende rapport tilstræbt at finde de udviklingsområder som gør det muligt at hæve tilfredsheden yderligere. Fokus er her sat mod at identificere de lavest hængende frugter som, relativt set, scorer lavest tilfredshed, og med en prioriteret indsats kan forbedres, med en forventning om en positiv indvirkning på den generelle tilfredshed. Når der i rapportens kommentarer til enkelte spørgsmål f.eks. refereres til lavest tilfredshed, så er dette en relativ betragtning, set i forhold til niveauet for tilfredshed på de øvrige spørgsmål, og ikke et udtryk for at det samlede resultat eller den enkelte Lærdansk skole præsterer dårligt på det aktuelle område. 3

4 SVARPROCENT DEMOGRAFI Elektronisk spørgeskema distribueret vha. koder fra lærerne til kursisterne i uge 13 og 14, Sydvest (n=162) 66% Lærdansk Sydvest har opnået en samlet svarprocent på 66% Rapporten er baseret på 162 komplette besvarelser Esbjerg (n=75) 63% Besvarelsesprocenten er beregnet i forhold til antallet af udleverede koder Varde (n=47) 61% 81% Vejen (n=25) 81% Ribe (n=15) 88% 0% 20% 40% 60% 80% 4

5 Kultur Situation Alder Køn HVEM HAR SVARET? DEMOGRAFI Kvinde 61% Der er en overvægt af kvinder repræsenteret i målingen, og flest kursister under er 36 år. Mand Under 26 år 10% 39% år 55% år 23% Over 46 år 12% Studerende 19% Fuldtids- eller deltidsbeskæftiget 41% Uden for arbejdsmarkedet 27% Ønsker ikke at svare 13% Ikke vestlig 58% Vestlig 42% 0% 20% 40% 60% 80% Note: For at sikre anonymitet er to aldersgrupper lagt sammen Note: Tallene summerer ikke nødvendigvis til 100% grundet afrunding 5

6 Holdtype Uddannelse HVEM HAR SVARET? UDDANNELSESSTRUKTURER Det er primært kursister på DU 2 og daghold, der har besvaret spørgeskemaet. DU 1 19% DU 2 53% DU 3 28% Daghold 54% Aftenhold 39% Andet 7% 0% 20% 40% 60% 80% Note: Tallene summerer ikke nødvendigvis til 100% grundet afrunding 6

7 SÅDAN LÆSES SIDERNE 1. KONKLUSION 2. KORTE TEKSTER DER MERE DETALJERET BESKRIVER DE VÆSENTLIGE RESULTATER 3. SELVE FIGUREN, SOM KAN LÆSES, HVIS MAN ØNSKER FULD DETAL- JERINGSGRAD 7

8 81% ER TILFREDSE MED LÆRDANSK HVOR TILFREDS HAR DU ALT I ALT VÆRET MED UNDERVISNINGEN PÅ LÆRDANSK? 81% af kursister på Lærdansk Sydvest mener undervisningen har været meget god eller god. Meget god 17% 26% 36% 33% 25% 30% 34% Den samlede andel der mener undervisningen har været meget god og god er stort set uændret en forholdsvis stor forskydning af kursister fra meget god til god betyder dog at det samlede gennemsnit er faldet fra 4,2 til 4,0 siden Benchmark ift. 2012: Sydvest: 82% Ribe: 100% Varde: 85% Vejen: 88% Esbjerg: 75% God Nogenlunde Dårlig Meget dårlig 7% 3% 2% 0% 0% 4% 4% 2% 2% 0% 0% 2% 4% 1% 1% 15% 16% 19% 11% 12% 25% 42% 46% 55% 53% 51% 60% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: Tallene summerer ikke nødvendigvis til 100% grundet afrunding. Sydvest 2014 (gns = 4) Sydvest 2012 (gns = 4,2) Ribe (gns = 4,3) Varde (gns = 3,9) Vejen (gns = 3,8) Esbjerg (gns = 4,1) Total (gns = 4,2) 8

9 NET PROMOTER SCORE MÅLER OM KURSISTERNE ANBEFALER JER TIL ANDRE - Vi spørger kursisterne om de vil anbefale jer til andre på en skala fra Kun de, der har svaret 9 eller 10 betragtes som ambassadører Kritikere Passive Ambassadører - Man udregner net promoter score (NPS) ved at trække kritikerne fra ambassadørerne - Scoren er god til at forudsige vækst. Der kommer hurtigere flere kunder i butikken hos organisationer med høj NPS - I 2012 havde Lærdansk skolerne NPS mellem 9% og 59% 9

10 48% VIL ANBEFALE LÆRDANSK VIL DU ANBEFALE LÆRDANSK TIL ANDRE? 48% NPS % Sydvest Ambassadører 47% 53% Ribe % 47% Varde % Vejen 4 21 Esbjerg 21 4 Passive 8% 13% 25% 26% 28% Der har været en tilbagegang i NPS hos Sydvest siden På Ribe, Varde og Vejen har der været store fald i NPS, mens Esbjerg har haft en markant fremgang. Kritikere 30% 26% 33% 28% 44% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Sydvest 2014 Sydvest 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg Skala: 0=Aldrig til 10=Helt sikkert Definition: Ambassadører: 9-10, Passive: 7-8, Kritikere: 0-6 Note: tallene summer ikke nødvendigvis til 100% grundet afrunding 10

11 KURSISTERNE ER MEST TILFREDSE MED SOCIALE ASPEKTER AF UNDERVISNINGEN HVAD SYNES DU OM UNDERVISNINGEN PÅ LÆRDANSK? På tværs af alle skolerne har der generelt været en negativ udvikling i tilfredsheden med alle undervisningsspørgsmålene. Ribe Varde Vejen Esbjerg Sydvest Total Jeg lærer meget 3,9 4,2 3,6 4,2 3,4 4,1 3,8 3,8 3,7 4 4 Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag 4,1 4,2 3,7 4,3 3,4 4,2 4 3,9 3,8 4,1 3,9 Jeg har lært meget om det danske samfund 4,3 4,1 3,8 4,1 3,6 4,2 3,8 3,7 3,8 3,9 3,9 Det er vigtigt for mig at komme i skole hver gang 4,1 4,5 4,1 4,6 4,1 4,5 4,2 4,4 4,2 4,5 4,3 Jeg er tilfreds med mine lærere 4,1 4,8 4 4,4 3,4 4,2 4,3 4,3 4,1 4,4 4,3 Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne 4,3 4,2 3,9 4,4 3,7 4,1 4,2 3,9 4,1 4,1 4,1 Kursister og lærere har det godt sammen 4,3 4,7 3,9 4,5 3,8 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 Jeg har det godt sammen med min klasse 4,3 4,5 4 4,4 4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,3 4,2 Undervisningen passer godt til mig 4,1 4,5 3,8 4,2 3,8 4,2 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 Jeg lærer noget nyt hver gang 3,7 4,2 3,7 4,2 3,5 4 3,8 3,9 3,7 4 4 Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge 4,2 4,5 3,6 3,8 3,1 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul 4,1 4,5 3,6 3,9 3,6 4,1 3,9 3,6 3,8 3,8 3,9 11

12 GENERELT HØJ TILFREDSHED MED DE PERSONALEMÆSSIGE RAMMER RAMMERNE: NÅR DU KOMMER IND PÅ SKOLEN Varde har en relativ stor tilbagegang på spørgsmålene ift Esbjerg har en relativ stor tilbagegang ift. hvor nemt det er at finde en Lærdansk ansat ift Ribe Varde Vejen Esbjerg Sydvest Total Føler du dig velkommen 4,7 4,7 4,1 4,5 4,3 4,6 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 Møder du respekt fra personalet 4,7 4,8 4,1 4,6 4,6 4,7 4,3 4,4 4,3 4,5 4,4 Er administrationen imødekommende og hjælpsom 4,4 4,6 4,2 4,4 4,6 4,6 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 Er det nemt at finde en Lærdansk ansat, 4,4 4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 3,9 4,2 4,1 4,3 4,2 der kan give dig den information, du søger 12

13 KURSISTERNE ER MEST TILFREDSE MED ARBEJDSPLADSEN OG LYDEN I KLASSELOKALET IFT. DE FYSISKE RAMMER DE FYSISKE RAMMER PÅ SKOLEN/I KLASSEN: HVORDAN ER? Skoler: Generelt stor fremgang i tilfredsheden med de fysiske rammer i Esbjerg Forholdsvist stor tilbagegang i tilfredshed med de fysiske rammer i Varde og Vejen. Sydvest: Generelt er kursisterne tilfredse med de fysiske rammer dog er tilfredsheden med adgangen til IT relativ lav. Ribe Varde Vejen Esbjerg Sydvest Total Undervisningslokalerne 4,1 4,7 4 4,4 3,8 4,1 4,3 3,8 4,1 4,1 4,3 Mulighederne for gruppearbejde 4,1 4,6 4 4,3 4 4,3 4,2 4 4,1 4,2 4,2 Adgangen til IT og computere på Lærdansk 4 4,3 4,1 4,4 3,9 4,4 3,9 3,8 3,9 4,1 4,2 Toiletforholdene 4,2 4,3 3,8 4,1 3,8 4,1 4,1 3,5 4 3,8 4,2 Rengøringen generelt 4,3 4,4 4 4,4 3,9 4,1 4,2 4 4,1 4,1 4,3 Lysforholdene 4,5 4,7 4 4,1 3,9 4,4 4,4 4,1 4,2 4,2 4,3 Ventilation og udluftning 4,5 4,5 3,9 4,3 4 4,2 4,3 4 4,2 4,1 4,2 Temperaturen i klasselokalet 4,3 4,6 4 4,3 4,2 4,4 4,1 3,8 4,1 4,1 4,2 Dit arbejdsbord og din stol 4,5 4,6 4 4,3 4,3 4,4 4,3 3,9 4,3 4,1 4,3 Lyden i klasselokalet 4,6 4,7 4,1 4,3 4,2 4,4 4,3 4,1 4,3 4,2 4,3 Mulighederne for at ændre arbejdsstilling i løbet af 4,4 4,7 4 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 4,1 4,1 4,2 dagen 13

14 HØJT KENDSKAB TIL NETDANSK. FORHOLDSVIST LAVT KENDSKAB TIL FRIVILLIGE Højt kendskab til Netdansk. Alle skoler ligger over det totale resultat (74%) Forholdsvist lavt kendskab til frivillige (dog stor spredning). I det totale resultat kender 75% frivillige 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg Ved du, at du kan tale med en vejleder på Lærdansk? 67% 69% 75% 56% Ved du, at du kan tale med frivillige på Lærdansk? 50% 44% 61% 37% Kender du Studiecentret? 67% 78% 86% 60% Kender du Netdansk? 100% 71% 100% 84% Ved du at du kan få lektiehjælp to gange om ugen? 29% VEJLEDNING: KENDER DU TIL MULIGHEDERNE (JA/NEJ)? Ved du, at du kan tale med en vejleder på Lærdansk? Ved du, at du kan tale med frivillige på Lærdansk? Kender du Studiecentret? Kender du Netdansk? Ved du at du kan få lektiehjælp to gange om ugen lige efter undervisningen? Ved du, hvad kursistrådet er? 36% 67% 64% 67% 67% 62% 63% 44% 47% 52% 62% 59% 59% 55% 78% 70% 67% 82% 82% 80% 81% 80% 95% 93% 93% 83% 89% 96% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sydvest 2014 Sydvest 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg Note: Alle skoler her ikke svaret på alle spørgsmålene, hvilket giver spørgsmål med tomme blokke. 14

15 80 % AF DEM DER KENDER TIL MULIGHEDEN FOR EN VEJLEDER, HAR HAFT KONTAKT (HVIS KENDSKAB TIL MULIGHEDEN) HAR DU HAFT KONTAKT? 58% 80% Har du talt med en vejleder på Lærdansk? 77% 78% 90% 81% 64% 55% Har du haft kontakt med frivillige på Lærdansk? 43% 71% 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg Har du talt med en vejleder på Lærdansk? 75% 56% 71% 49% Har du haft kontakt med frivillige på Lærdansk? 100% 63% 65% 33% Har du anvendt lektiehjælpen? 29% Har du anvendt lektiehjælpen? 56% 62% 65% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sydvest 2014 Sydvest 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg 15

16 KURSISTER ER TILFREDSE MED DE FRIVILLIGE OG VEJLEDER I HVAD SYNES DU OM? 4 Der er en relativ stor spredning i tilfredsheden med de frivillige på tværs af skolerne i Sydvest. Høj tilfredshed i Esbjerg og lavere tilfredshed i Ribe. Din kontakt med de frivillige? 3 4,1 3,9 3,8 Meget høj tilfredshed med lektiehjælpen i Esbjerg. 4,3 4,2 4 Din samtale med vejlederen? 4 3,9 4,2 4, Ribe Varde Vejen Esbjerg Din kontakt med de frivillige? 4,2 3,9 3,9 4,2 Lektiehjælpen? Din samtale med vejlederen? 3,4 4,1 4,4 3,9 Lektiehjælpen? 4,1 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Sydvest 2014 Sydvest 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg 16

17 I STUDIECENTRET ER KURSISTERNE MEST TILFREDSE MED MULIGHEDEN FOR AT FÅ HJÆLP FRA EN LÆRER Kursisterne er mindre tilfredse med studiecentret alt i alt, end de er med mulighederne i studiecentret. Ift er tilfredsheden i Sydvest faldet lidt eller blevet på samme niveau Ribe Varde Vejen Esbjerg Studiecentret alt i alt 4 4,2 4 3,9 Mulighederne for at bruge internet/program mer 4,4 4,5 4,3 4 Mulighederne for at læse bøger/blade 4,6 4,1 4 4 Mulighed for at få hjælp fra en lærer 4,8 4,1 4,4 4,1 Studiecentret alt i alt Mulighederne for at bruge internet/programmer Mulighederne for at læse bøger/blade Mulighed for at få hjælp fra en lærer HVORDAN VURDERER DU STUDIECENTRET? 3,9 3,8 3,8 3,8 3, ,9 3,8 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,3 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Sydvest 2014 Sydvest 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg 17

18 KURSISTERNE GIVER GOD MULIGHED FOR AT HOLDE PAUSE OG TALE MED MEDKURSISTER OM PAUSERNE? 4,4 4,5 94% i Sydvest har venner, der taler et andet sprog. De enkelte skoler ligger nogenlunde på samme niveau, dog er det kun 87% i Vejen der har venner, der taler et andet sprog. Giver skolen mulighed for at holde pause 4,5 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 Kan du tale med dine medkursister i pausen 4,4 4,3 4,2 4, Meget utilfreds Meget tilfreds Sydvest 2014 Sydvest 2012 Ribe Varde Vejen Esbjerg 18

19 53% HAR HAFT FRAVÆR I LØBET AF DEN SIDSTE MÅNED PRIMÆRE ÅRSAGER: TRAVLHED OG SYGDOM HVAD ER ÅRSAGEN TIL DIT FRAVÆR? Travlhed på grund af arbejde eller studie 19% 18% Fraværet ligger generelt under det målte fravær i det totale resultat (57%). Egen sygdom Sygdom i familien Andre personlige problemer 5% 18% 14% 12% 14% 26% Andet 7% 4% 70% Fravær Problemer med transport 5% 5% 60% 50% 40% 30% 53% 53% 53% 57% 46% 51% Jeg synes, jeg har andre/vigtigere ting at tage mig til Jeg lærer ikke noget Jeg er træt af den undervisning, vi har for tiden 4% 1% 3% 1% 1% 2% 20% 10% 0% Sydvest Sydvest Ribe Varde Vejen Esbjerg Jeg har det ikke godt med de andre kursister Jeg har det ikke godt med mine lærere 1% 1% 1% 1% 0% 20% 40% Note: Summer ikke nødvendigvis til 100%, da det er muligt at sætte flere kryds. Note: Fravær er kursistens egen angivelse. 19

20 Kultur Situation Alder Køn RELATIVT STORE FORSKELLE I TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DEMOGRAFI GENEREL TILFREDSHED OPDELT PÅ DEMOGRAFI Kvinde 4,1 Kvinder er mere tilfredse end mænd Ældre er mere tilfredse end yngre kursister Kursister uden for arbejdsmarkedet er mere tilfredse end studerende og beskæftiget Kursister fra en ikke vestlig kultur er mere tilfredse end kursister fra en vestlig kultur. Mand Under 26 år år år Over 46 år Uden for arbejdsmarkedet 3,8 3,9 3,9 4 4,2 4,3 Studerende 4 Fuldtids- eller deltidsbeskæftiget 3,9 Ikke vestlig 4,1 Vestlig 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Note: For at sikre anonymitet er to aldersgrupper lagt sammen. 20

21 Holdtype Uddaannelse FORSKELLE I TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF UDDANNELSESSTRUKTURER GENEREL TILFREDSHED OPDELT PÅ UDDANNELSESSTUKTURER Kursister på DU 1 og DU 2 er markant mere tilfredse end kursister på DU 3. DU 1 DU 2 4,1 4,1 DU 3 3,8 Daghold 4,1 Aftenhold 3,8 Andet 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 21

22 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE INDSATSOMRÅDER FORMÅL - Vi ønsker at vide, hvilke faktorer der har betydning for, om kursisterne samlet set har en høj tilfredshed med undervisningen. METODE - Scoren for kursisternes generelle tilfredshed med undervisning anvendes som afhængig faktor i de efterfølgende analyser. Jo mere positivt kursisten besvarer hver enkelt spørgsmål, jo højere score. - Via statistiske analyser identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. Eksempelvis viser besvarelsen af spørgsmålene vedr. det sociale samvær sig at være tæt forbundet, hvorfor de analytisk betragtes som værende udtryk for samme underliggende faktor. Disse faktorer er ikke nødvendigvis identiske med temaerne fra spørgeskemaet, men vil ofte ligge tæt heropad. - Ved hjælp af en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers betydning for kursisternes samlede tilfredshed. Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder mest for kursisternes tilfredshed. - Betydningen sammenholdes efterfølgende med kursisternes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en prioriteringsmatrice. 22

23 GRUPPERING AF SPØRGSMÅL - Det er vigtigt for mig at komme i skole hver gang - Jeg er tilfreds med mine lærere. - Kursister og lærere har det godt sammen. - Jeg har det godt sammen med min klasse Socialt samvær - Jeg lærer meget - Jeg har lært meget, jeg kan bruge i min hverdag - Jeg har lært meget om det danske samfund - Jeg lærer noget nyt hver gang - Jeg er tilfreds med undervisningsmaterialerne Fagligt udbytte - Jeg ved, hvad jeg skal lære i denne uge - Jeg ved, hvad jeg skal lære på dette modul Kommunikation - Undervisningen passer godt til mig Undervisningen passer godt til mig 23

24 UDDYBENDE BESKRIVELSE AF DE TRE FAKTORER HVAD INDEHOLDER DE? SOCIALT SAMVÆR Socialt samvær defineres som Læring gennem sociale sammenhænge. Socialt samvær inkluderer derfor både det at være tilstede på skolen som en del af en social gruppe, men også den motiverende gevinst der ligger i oplevelsen af, at føle sig godt tilpas, der fungerer som et fundament for evnen til at lære noget. FAGLIGT UDBYTTE Fagligt udbytte defineres som Kursisternes bevidsthed om det oplevede faglige udbytte. Der er her tale om kursistens egen subjektive vurdering af sit udbytte og ikke en objektiv bedømmelse fra en prøve eller en test. KOMMUNIKATION Kommunikation defineres som Kursistens opnåede kendskab til indholdet på uddannelsen. Kommunikation beskriver derfor både Lærdansks (lærere og kommunikationsveje) evne til at kommunikere samt kursistens evne og vilje til at modtage den tilgængelige kommunikation. 24

25 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT RIBE Socialt samvær Socialt samvær har en høj betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis høj vurdering af kursisterne. Ribe har derfor en styrke i denne parameter, og det er vigtigt at bevare høj tilfredshed her for at bevare en høj generel tilfredshed. DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 Kommunikation Fagligt udbytte Socialt samvær Undervisningen passer godt til mig Undervisningen passer godt til mig Undervisningen passer godt til mig, er den faktor, som har den største betydning for den generelle tilfredshed. Dette spørgsmål får samtidig en gennemsnitlig vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring forventes at kunne øge den generelle tilfredshed. 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 25

26 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT VARDE Socialt samvær Socialt samvær har den højeste betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis høj vurdering af kursisterne. Varde har derfor en styrke i denne parameter, og det er vigtigt at bevare høj tilfredshed her for at bevare en høj generel tilfredshed. Kommunikation Kommunikation har en høj betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring forventes at øge den generelle tilfredshed. DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Lav Undervisningen passer godt til mig Fagligt udbytte Kommunikation Betydning for den samlede tilfredshed Socialt samvær Høj Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 26

27 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT VEJEN DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 5,0 Socialt samvær Socialt samvær har en høj betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis høj vurdering af kursisterne. Vejen har derfor en styrke i denne parameter, og det er vigtigt at bevare høj tilfredshed her for at bevare en høj generel tilfredshed. 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 Fagligt udbytte Fagligt udbytte har den højeste betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring forventes at øge den generelle tilfredshed. 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Lav Undervisningen passer godt til mig Kommunikation Socialt samvær Fagligt udbytte Høj Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 27

28 Gennemsnitlige tilfredshed INDSATSKORT ESBJERG DEN GENNEMSNITLIGE TILFREDSHED PÅ OMRÅDERNE SAMMENHOLDT MED DERES BETYDNING FOR DEN SAMLEDE TILFREDSHED 5,0 Undervisningen passer godt til mig Undervisningen passer godt til mig har en høj betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring forventes at øge den generelle tilfredshed. Fagligt udbytte Fagligt udbytte har den højeste betydning for den generelle tilfredshed og får samtidig en forholdsvis lav vurdering af kursisterne. Der er dermed plads til forbedring på området, og en sådan forbedring forventes at øge den generelle tilfredshed. 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 Socialt samvær Kommunikation Undervisningen passer godt til mig Fagligt udbytte 3,0 Lav Høj Betydning for den samlede tilfredshed Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de områder, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne, da områder med lav tilfredshed og høj betydning for den samlede tilfredshed lokaliseres her. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af de fire områders betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden på samtlige spørgsmål inden for de overordnede områder. 28

29 RESULTATER RESULTATER - Kursisterne er overordnet set tilfredse med Lærdansk Sydvest NPS er lavere end i Kursister er mest tilfredse med sociale aspekter af undervisningen. - På skoleniveau har der været en negativ udvikling i tilfredsheden med undervisningsspørgsmålene ift De personalemæssige rammer vurderes generelt positivt - Generelt tilfredshed med de fysiske rammer - Stor udnyttelse af vejleder og frivillige i Sydvest. Stor spredning på tværs af skoler ift. brug og tilfredshed med vejleder og frivillige - Kursisterne er tilfredse med de muligheder, der er i studiecentret. Vurderingen af studiecentret alt i alt ligger under tilfredshedsniveauet for de enkelte muligheder - Indsatsområder (omr. med høj betydning for generel tilfredshed og relativ lav tilfredshed): - Ribe: Undervisningen passer godt til mig : Tilfredshed med dette omr. er faldet markant ift Varde: Kommunikation: Forholdsvis lav tilfredshed med dette omr. og fald siden Vejen: Fagligt udbytte: Lav tilfredshed med dette område og markant fald siden Esbjerg: Fagligt udbytte og Undervisningen passer godt til mig 29

30 ANBEFALINGER ANBEFALINGER - Primært fokus for den enkelte skole bør være at øge tilfredsheden med det/de relevante indsatsområder. Øget tilfredsheden med et område der har høj betydning for den generelle tilfredshed, og hvor der er en forholdsvis lav tilfredshed, forventes at være den letteste måde at øge den generelle tilfredshed. - Fokus på at forbedre den forholdsvise lave tilfredshed med studiecentret alt i alt. Hvad kan Sydvest lære af hinanden internt og af de øvrige Lærdansk skolers studiecentre? 30

31 DISKUSSION DISKUSSION - Tilfredshedsniveauet med undervisningsspørgsmålene er generelt faldet siden Er der sket nogle strukturelle ændringer på Lærdansk Sydvest, som slår igennem på resultatet, eller hvad kan ellers forklare dette? Hvordan vendes udviklingen? - Er der behov for at tilbyde andre muligheder i studiecentret? (lavere tilfredshed med studiecentret alt i alt end de enkelte muligheder) - Hvad kan de andre skoler lære af Esbjerg om ift. at forbedre tilfredsheden med vejledningsmulighederne 31

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på EUD Grundforløb Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling i forhold til

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE

BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BORGERRÅDGIVNINGEN I HOLBÆK KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Baggrund for undersøgelsen Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning Side 4 Tilfredshed

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser

TRIVSELSRAPPORT 2014. Århus Købmandsskole. Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser TRIVSELSRAPPORT 2014 Århus Købmandsskole Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale ungdomsuddannelser Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet...3 To læsetips...4 Udvikling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2012

TRIVSELSRAPPORT 2012 TRIVSELSRAPPORT 2012 Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium Rapport for hele skolen Indhold: Overordnet resultat overfor landsgennemsnittet... 3 To læsetips...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium

TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium TRIVSELSRAPPORT 2016 Fredericia Gymnasium Nøgletalsanalyse af elevernes vurderinger på de gymnasiale uddannelser Indhold To læsetips...3 Fortolkning af målgruppeanalyserne...4 Skolens overordnede resultat

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære

Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017. VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære 20.01.2017 Kursisttrivsels måling SKOLEÅR 2016/2017 VUC Djursland: Et trygt sted at være og lære Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 1 Generelt 3 Social velbefindende 4 Kompetencer og udvikling

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere