Mundtlig beretning 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2012"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2012 Tak til alle jer andelshavere, som har valgt at deltage i vores generalforsamling i dag. Jeres engagement er værdifuldt for Fælleskassen. Jeres aktive valg af Fælleskassen frem for en almindelig profitdrevet bank er grundlaget for Fælleskassens berettigelse Men hvad går Fælleskassen så ud på? Det samme som altid i hvert fald er de afgørende grundholdninger uændret gennem årene. Fælleskassen er hverdagens pengeinstitut. Fælleskassen er et pengeinstitut for dig, der sætter pris på det uformelle og det ærlige. Vi er rummelige og menneskelige - vi tager os den tid, som du har brug for. Vi rådgiver altid efter dine behov. Vi har ikke andre hensyn at pleje. Ambitionen er klar: Sammen med dig skaber vi de økonomiske rammer om din dagligdag med bolig, børn, job og pension. 15 Vi er også ambitiøse i et bredere perspektiv: Vi er socialt engagerede, og vi brænder for at gøre gavn for mennesker og samfund. Vi insisterer på at være ordentlige og gennemskuelige i driften af vores andelskasse. Vi tager ikke chancer med dine penge, og vi spekulerer aldrig i den hurtige gevinst. Det er den bedste garanti for en stabil økonomi i din hverdag. 20 Som kunde er du medejer - med til at bestemme retningen og tempoet. Overskuddet bliver i Fælleskassen til gavn for dig og for samfundet, og det bruges til udvikling, nytænkning og bæredygtige projekter. Årets resultat i lyset af krisetider 25 Det er en stor glæde at stå her på generalforsamlingen sammen med alle jer andelshavere, der har betroet os tillidsposter i repræsentantskab og bestyrelse, og uden den mindste vaklen kunne sige: Det går godt for Fælleskassen ja, det går faktisk rigtigt godt! 2011 var et år, hvor vi endnu engang fik bekræftet at vores forretningsmodel holder at vores værdier er et godt grundlag for en sund andelskasse Årets resultat på ca. 3,2 millioner før skat er ikke prangende og heller ikke på det niveau, vi stræber efter; men nøgternt vurderet, ud fra de vilkår og muligheder, vi har haft, er bestyrelsen ikke utilfreds med resultatet. Regnskabsaflæggelsen kommer vi til senere på dagsordnen her vil jeg sige noget om de vilkår, vi oplever og de muligheder, vi arbejder med i bestyrelsen. Vi befinder os i en krisetid og krisetider er fulde af muligheder og meget store forandringer: Forskydninger i magtbalancer, økonomier vakler, nyt skyder frem, de politiske spilleregler udfordres, virksomheder lukker, nationer skælver og går i stå, mens andre øger velstanden og skaber nye håb det er uoverskueligt og kaotisk. Vi befinder os midt i det! 1

2 40 Det udspiller sig globalt, i Europa og i Danmark, i staten, i samfundet og helt tæt på i dagligdagen i vore familier og på vore arbejdspladser. Vi kender ikke fremtiden men vi har en erfaring, der siger, at det som regel bliver anderledes end vi forestillede os. Netop derfor er det godt at vide, at vores forretningsmodel har vist sig at være både robust og udviklingsegnet. Det giver gode håb for Fælleskassens fremtid Fælleskassen er medspiller i den finansielle sektor det er et vilkår. For at kunne betjene vore kunder og andelshavere, må vi deltage i den finansielle infrastruktur i landet. Men det er også et dyrt vilkår, fordi det indebærer, at Fælleskassen bliver ramt økonomisk og organisatorisk af følgerne af de sammenbrud i den finansielle sektor, som vi er vidne til med bankkrak og statslige rednings-pakker i rækker. I 2011 har Fælleskassen igen måttet punge ud til banker, som ikke har været i stand til at drive en ansvarlig virksomhed. De bedst kendte er vel Fjordbank Mors og Max Bank. Disse to krak kostede os i De seneste 4 år har Fælleskassen alt i alt måttet betale hele i forbindelse med at banker og sparekasser er gået ned. Det er selvfølgelig godt, at vi har indskydergarantien og anden lovgivning, som giver pengeinstitutternes kunder en vis beskyttelse og retssikkerhed. Men det er godt nok træls, at Fælleskassens andelshavere igen og igen skal betale for dumdristige og fatale beslutninger i grådige, vækstorienterede og letsindige institutter. Set i det perspektiv er det helt i orden ja velkomment og bydende nødvendigt at Finanstilsynet, staten og de internationale samarbejdsorganisationer gør forsøg på at få mere styr på den finansielle sektor og opstiller regler, der forhåbentlig giver mindre spillerum for de totalt skruppelløse, spekulative og dybt amoralske aktører, som desværre også optræder på de finansielle markeder. Udover direkte udgifter på godt 8,1 million til bankkrak over de seneste 4 år har vi også skullet stille garantier for ca. 2,6 millioner kroner. 65 Disse mange penge kunne vi godt ønske var kommet andelshaverne til gode. Det kunne have holdt renter og gebyrer nede og vi kunne styrke Fælleskassen yderligere. Faktisk svarer beløbet til, at vi kunne lægge omkring 3% oveni vores solvensprocent, som i dag udgør 18%. Bestyrelsens dygtighed 70 Man kan med rette spørge, om de nu gør det godt nok rundt om i bestyrelser og på direktionsgangene i den finansielle sektor? I uhyggeligt mange tilfælde har svaret vist sig at være NEJ de gør det ikke godt nok. Derfor er det let at forstå, at der er kommet fokus på bestyrelsernes kompetencer, og at der sættes spørgsmålstegn ved bankbestyrelsernes kvalifikationer. Det er berettiget, at stille krav og give bestyrelser og direktioner et kritisk eftersyn. 2

3 Det er helt i orden, at der nu er krav på vej om, at bestyrelserne skal gøre rede for, hvad de kan. Men spørgsmålet om kvalifikationer og kompetencer er en kompliceret sag - og der er ingen lette løsninger. Der er faktisk ingen direkte sammenhæng mellem at have høje kvalifikationer indenfor økonomi, bankdrift, jura og markedsføring og så kompetencen til at drive en anstændig, ansvarlig og ordentlig virksomhed. Heller ikke når det drejer sig om et pengeinstitut det hjælper formentlig det skader næppe men nogen garanti for at det går godt, får man altså ikke ved at opfylde formelle kvalifikationer. Der skal andet og mere til. På den anden side kan man jo godt forstå, at de statslige myndigheder retter skytset mod enkeltindividerne i bestyrelserne, når der nu savnes politisk vilje og handlekraft til at gøre noget ved de rammerm, lovgiverne gennem de seneste 20 år bare har gjort bredere og bredere. Tænk fx på de afdragsfrie lån, adgangen til at drive finansielle supermarkeder og væksten i alverdens fantasifulde, konstruerede finansieringsprodukter. Alt det har vi ikke i Fælleskassen. Men vi har selvfølgelig brug for kvalifikationer og kompetencer og det har vi arbejdet systematisk med et par år I Fælleskassen begyndte vi allerede i 2010 at arbejde systematisk med dygtiggørelse af bestyrelsen. I 2011 er vi gået videre og har arbejdet med selvevaluering noget som bliver obligatorisk senere i år. I selvevalueringerne ser vi såvel på viden og kompetencer, som er nødvendige i forhold til Fælleskassens forretningsområder og lovgivningen, som på bestyrelses arbejdsgange og samarbejde. Det tager tid; men det er absolut meningsfuldt. Vi er blevet lidt klogere på os selv som bestyrelsesmedlemmer og som samlet bestyrelse for Fælleskassen. Det er i sig selv værdifuldt. Derudover har vi med udgangspunkt i selvevalueringerne identificeret nogle udviklingsområder, som vi nu er i gang med Det drejer sig blandt andet om en kompetenceudviklingsplan både generelt og på konkrete fagområder og det handler om at udvikle vores samarbejde indbyrdes og mellem bestyrelse og direktion således, at vi både er gode til at sætte vore visioner og kvalifikationer i spil og til at håndtere de uenigheder og konflikter, der uvægerligt kommer henad vejen, og ikke mindst drejer det sig om at forbedre og udvikle arbejdsgange og fokusere informationsstrømmen blandt andet for at understøtte de kontrolfunktioner bestyrelsen har. 110 Bestyrelsen har løbende orienteret Repræsentantskabet om dette arbejde og det har også været omtalt på hjemmesiden. Fælleskassens produkter hvordan man kan være lille og have et stort udbud 3

4 115 Hvad har Fælleskassen så gang i? Hvad kan vi tilbyde, når vi nu har valgt at have en simpel forretningsmodel? Hvad ligger der helt konkret i, at det er vores ambition, at Fælleskassen er andelshavernes økonomiske værksted? Udgangspunktet er, at vi som andelsselskab, ser det som vores opgave, at tilbyde det som almindelige mennesker og små virksomheder som vore andelshaver jo er - forventer af deres pengeinstitut til de almindelige dagligdags transaktioner, herunder boligfinansiering og pensionsordninger. 120 Det er jo ganske meget, når man er så lille som Fælleskassen nu engang er. Men det er ikke desto mindre ambitionen. Og vi synes faktisk, at vi lykkes meget godt med det. Udgangspunktet er andelshaverens behov. Fælleskassen står på mål for at løse almindelige behov for økonomiske transaktioner. Det er eksempelvis: Lønkonti og driftskonti. 125 Boligfinansiering - såvel boliglån som realkreditfinansiering. Gængse pensionsprodukter, kapitalpension, ratepension og livrenter. Almindelige betalingskort Dankort, Visa, MasterCard. Almindelige forbrugslån, lån til anlægsinvesteringer og kassekreditter En effektiv web-bank. 130 Ærlig rådgivning i øjenhøjde. Vi holder fast i at tilbyde såvel rentefrie indlån som rentebærende. Og det er fortsat vort kerneprodukt, at Fælleskassen belønner andelshavere, der indskyder penge rentefrit med mulighed for at optage lavtforrentede andelslån. 135 Vi vil gerne være et full-service pengeinstitut, således at vore andelshavere ikke behøver at gå andre steder hen. Det kræver rigtigt meget af en lille andelskasse og det kræver, at vi tænker smart. Det gør vi bl.a. ved at have en række gode samarbejdspartnere, som kan hjælpe med ting, vi ikke selv kan håndtere Det drejer sig om: Kreditforeningslån hvor vi samarbejder med Totalkredit og DLR. 140 Investeringsområdet hvor vi i Fælleskassen har et samarbejde med Sparinvest, som andelshaverne kan benytte i stedet for eller som supplement til egne handler med obligationer og aktier og obligationer. Værdipapirer opbevares via samarbejdet med værdipapircentralen. IT-området håndteres af BEC - Bankernes EDB Center. Dankort og betalingsservice går via PBS og Netts. 4

5 145 Fælleskassens clearing med videre er i 2011 overtaget af Danske Andelskassers Bank. Kontantservice hvor vi modtager assistance fra blandt andet Sparekassen Kronjylland og Danske Bank. 150 Livrenter og pensionsforsikringer formidles via samarbejde med PFA og Letpension. Samarbejdsrelationerne er af forskellig art. 155 I nogle tilfælde er der tale om, at Fælleskassen får en andel af den forretningsmæssige indtjening, der opnås ved at formidle de pågældende ydelser. I andre samarbejdsforhold er der endvidere tale om, at Fælleskassen har et begrænset ejerskab. Det gælder eksempelvis med hensyn til Sparinvest, DLR og Letpension samt servicevirksomheder som BEC, Bankernes EDB Center, og Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg. På den måde kan et mindre pengeinstitutter gennem medejerskab og samarbejdsaftaler møde sine kunder med tilbud, der kan matche de store megabankers. 160 Medarbejderne og kunderne i fokus Medarbejderne er nøglen til at gøre Fælleskassen til det den er i dag - og til Fælleskassens fremtid. Derfor prioriterer bestyrelsen også den tætte kontakt til medarbejderne højt - blandt andet gennem jævnlige dialogmøder, hvor vi senest har haft fokus på Fælleskassens identitet og værdier I alle virksomheden er det vigtigt, at medarbejderne har et klart billede af virksomhedens værdier og mål og i lille virksomhed som Fælleskassen har vi mulighed for en direkte dialog mellem medarbejdere og bestyrelse. I bestyrelsen er vi glade for disse møder, som giver os en god fornemmelse af, hvordan værdierne og målene forfølges i hverdagen. Det er jo ikke noget medarbejderne er forpligtet til at stille op til den slags dialogmøder. Men det engagement, det er udtryk for, sætter tonen og stilen for det møde, I som andelshavere har med medarbejderne. Og det er jo netop i det møde mellem andelshaver og medarbejder, at Fælleskassen bliver konkret og viser, hvad den kan og afslører, hvad den ikke kan. Heldigvis kan Fælleskassen rigtigt meget - og heldigvis er der rigtigt meget mere vi kan gøre. Og vi har grund til at tro, at andelshaverne er tilfredse med Fælleskassen. Det er i hvert fald det indtryk, vi har af den første kundetilfredshedsundersøgelse som er gennemført i Fælleskassens historie. 180 I 2011 blev der gennemført en netbaseret undersøgelse, som næsten 500 kunder besvarede det er knap 10 % af alle kunder, hvilket er en meget flot svarprocent i den slags undersøgelsen. Næsten 200 skrev også kommentarer til os mange roser, men heldigvis også kritiske bemærkninger, som vi har kunnet bruge konstruktivt. 5

6 Det er skønt at mærke interessen for vores Fælles kasse på den måde kan man næsten sige, at undersøgelsen blev en del af dialogen mellem andelshaverne, og de der har ansvaret for at drive andelskassen i hverdagen. Så tak til alle der deltog og arbejdede med svarene. Men medarbejderne kommer ikke sovende til det. Alle rådgivere har været på skolebænken, og har nu bestået den nye investeringsrådgiver klassifikation, således at Fælleskassen kan rådgive om såkaldte grønne og gule investeringsobjekter. Derudover har flere medarbejdere været på uddannelse i årets løb ofte på uddannelsescentret i Skanderborg, men også på andre kurser. Generelt kan vi sige, at Fælleskassens medarbejdere har et godt uddannelsesniveau. Det er også nødvendigt for at sikre en sober og kvalificeret rådgivning. Fra bestyrelsen vil vi gerne her i dag sende en stor hilsen til medarbejderne og sige tak for engagementet jeres indsats og vilje er et godt signal om en god fremtid for Fælleskassen. Skal vi give medarbejderne en hånd! Løn uden dikkedarer også til ledelsen 200 Direktionerne er nok den medarbejdergruppe, der har påkaldt sig mest opmærksomhed under finanskrisen. Så meget at der nu er lovgivet om, hvordan ejerne af pengeinstitutterne skal orienteres om og godkende ledelsens lønninger. Det gør vi gerne i Fælleskassen. I den skriftlige årsrapport er ledelsens løn beskrevet i note Direktøren er lønnet med en fast løn, som efter udbetaling af en ikke afholdt ferie udgjorde tusinde kroner i Bestyrelsens samlede vederlag udgjorde i alt 222 tkr. hvoraf formand og næstformand modtog henholdsvis 57 t kr. og 36 tkr. Alle lønninger og vederlag er faste. Fælleskassen ikke variable lønformer. Ingen bonusordninger og ingen former for resultatløn. 210 Bestyrelsens vederlag fastsættes af Repræsentantskabet, som har en årlig drøftelse af vederlaget. I de sidste mange år har stigningen i vederlagets størrelse ligget i underkanten af lønudviklingen i sektoren. Direktørens løn fastsættes efter forhandling med bestyrelsen. Her har udviklingen også ligget i underkanten af lønudviklingen i sektoren. 215 Som noget nyt siger lovgivningen, at generalforsamlingen som jo ideelt set er udtryk for ejernes vilje og interesse skal godkende den lønpolitik bestyrelsen har fastsat i forhold til direktionen. Set med vores øjne er det kun rimeligt og ordentligt, at ejerne godkender de aflønningsformer, der anvendes ikke mindst set i lyset af nogle af de ganske fantasifulde og 6

7 220 skamløse aflønninger med bonus, aktie- og overskudsoptioner, vi har hørt om de senere år. Fælleskassens lønpolitik for ledende beslutningstagere hvilket i praksis er direktøren er meget enkel. Den indeholder absolut ingen af den slags numre. Det fremgår af det forslag til lønpolitik, som er på dagsordnen lidt senere i dag. 225 Der er intet nyt i forslagets indhold det er blot en bekræftelse på den måde, vi altid har håndteret aflønningen på i Fælleskassen. Det nye er, at I som andelshavere og ejere af Fælleskassen, viser at I er gjort bekendt med, hvordan aflønningen foregår i og med at I godkender lønpolitikken. Og det regner vi selvfølgelig med, at I gør. 230 Repræsentantskabets nøglerolle Repræsentantskabet er særdeles vigtigt for Fælleskassen. I et andelsselskab, hvor hver mand har én stemme, findes der ikke enkelte dominerende ejere, der qua deres kapital besidder en større indflydelse end andre. 235 I klassiske aktieselskaber ser man jo, at det reelt er et mindre antal aktionærer, der i kraft af store aktieposter, har den dominerende indflydelse og reelle magt i selskabet. Det kan ikke lade sig gøre i et selskab som Fælleskassen. I traditionelle selskaber kan de dominerende ejere tale sammen udenfor generalforsamlingen og dermed sikre en vis stabilitet og retning som ikke kan opnås gennem en årlig generalforsamling I et andelsselskab hvor hver mand har én stemme - får Repræsentantskabet rollen som dem, der er med til at sikre retning og stabilitet i sidste ende er det jo repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen og i den yderste konsekvens kan repræsentantskabet også afsætte bestyrelsen. Samarbejdet mellem Repræsentantskabet og bestyrelsen er derfor også en vigtig krumtap for Fælleskassens daglige virke og fremdrift. Det er mit klare indtryk, at både direktion og bestyrelse henter megen inspiration fra samarbejdet med repræsentantskabet. Det er glædeligt, at Repræsentantskabet er optaget af at udvikle sine arbejdsformer og gennem et udvalgsarbejde nu er på vej med nye måder at afvikle sine 4 årlige møder. 250 Jeg vil gerne rette en varm tak til alle jer Repræsentantskabsmedlemmer for mange gode møder og for den store indsats mange af jer også yder mellem møderne. I en travl hverdag med mange akutte opgaver kan det være svært at holde tråden og synliggøre betydningen af arbejdet, når man kun ses en gang i kvartalet Men betydningen er stor og må ikke undervurderes. Derfor er valget senere i aften til Repræsentantskabet også meget vigtigt

8 Bestyrelsen i arbejdstøjet og noget om strategiplan og værdier Nu har jeg talt om de vigtige aktører: Jer andelshavere, medarbejderne, repræsentantskabet, direktionen så lad mig også sige et par ord om bestyrelsens arbejde Bestyrelsen udfører sit arbejde på 12 faste månedlige møder og dertil kommer typisk 1 til 2 ekstra bestyrelsesmøder. Herudover deltager bestyrelsen i dialogmøder med personalet samt i repræsentantskabets 4 årlige møder. De fleste bestyrelsesmedlemmer er desuden involveret i udvalgsarbejde i løbet af året. Alt i alt kan det let løbe op i møder om året. Møderne kræver naturligvis både forberedelse og efterbehandling. Hvad har vi så beskæftiget os med i bestyrelsen i de seneste 12 måneder? Lad mig nævne nogle hovedopgaver: - På hvert bestyrelsesmøde er der et antal lånesager, som bestyrelsen skal behandle Bestyrelsen holder sig tæt informeret om den økonomiske udvikling i Fælleskassen og gennemgår på alle bestyrelsesmøder forskellige oversigter og analyser, der belyser risici, robusthed og den aktuelle økonomiske situation. - Lovgivningen den nationale såvel som den internationalt initierede, blandt andet kendt som Basel-reglerne kræver løbende tilpasninger, og har i det seneste år medført, at Fælleskassen har skullet dokumentere og beskrive forretningsgange med videre gennem en række såkaldte politikker. Det har taget meget af vores tid i det seneste år. - Som nævnt har bestyrelsen gennemført nogle selvevalueringer. Det hænger sammen med, at vi er optaget af at udvikle vores egen kompetence og evne til at være en god bestyrelse for Fælleskassen Endelig har vi selvfølgelig også brugt en del tid på drøftelser af Fælleskassens fremtid og de værdier Fælleskassen bygger på altså Fælleskassen strategi i bredeste forstand. Vi har ønsket at nå frem til at formulere en strategiplan bestående af meget få og basale principper og værdier, som direktionen kan basere sine driftsplaner på. De synspunkter og overvejelser, jeg i denne beretning har lagt frem, baserer sig på de værdier og mål, vi drøfter i bestyrelsen, når vi taler om strategien. Jeg vil nu komme lidt tættere på det med værdierne. Hvad skal vi egentlig med Fælleskassen? 290 Spørgsmålet er vigtigt ikke mindst set i lyset af de mange fra politikere over kommentatorer, eksperter og profeter til de store spillere på finansmarkederne der gang på gang giver udtryk for, at der er alt for mange pengeinstitutter i Danmark. Den faktiske udviklingen i disse år peger unægtelig i den retning næsten måned for måned bliver der færre selvstændige pengeinstitutter i Danmark. Det er selvfølgelig en 8

9 udvikling vi følger opmærksomt. Men er det en grund til at give op og lukke Fælleskassen? Selvfølgelig er det ikke det! Det går jo ikke altid som præsten prædiker. Tværtimod så er der mere end nogensinde tidligere brug for alternative pengeinstitutter som Fælleskassen institutter, hvor formålet ikke er at tjene penge, men hvor formålet er at løse en relevant opgave for folk uden at spekulere i og berige sig på deres behov. På den måde håber jeg også, at Fælleskassen kan være et korrektiv til resten af den finansielle sektor et korrektiv, der beviser at det kan lade sig gøre at gå andre veje og at det giver mening og skaber værdi for dem, der deltager. Som bekendt jeg håber det er fremgået af det, jeg hidtil har sagt så er Fælleskassens helt grundlæggende mission, at være et selvstændigt pengeinstitut til gavn for vore andelshavere. Visionen er fortsat at skabe solid vækst og fortsat have balance mellem indlån og udlån og fortsat arbejde på grundlag af vore værdier. De værdier vi bygger på kernen i vores strategiplan - handler om Demokrati vi er et andelsselskab, der skaber mulighed i menneskers hverdag, og vi fastholder nærheden mellem andelshaver og rådgiver og i vores organisation. 310 Transparens vores organisation, forretningsprincipper, ledelse og beslutningsprocesser skal være åbne og gennemskuelige. Bæredygtighed vi understøtter grønne tiltag, socialt ansvarlige projekter og ser penge som et middel, ikke et mål. 315 Soliditet vi lader den sunde fornuft råde, spekulerer ikke og støtter ikke spekulation og bruger vores indtjening til at konsolidere Fælleskassen til fremtiden. Men det er ikke nok at have de rigtige ideer der skal handling bag. Og det er der i Fælleskassen. 320 Vore indlånere kan være trygge for vi har forbedret vores soliditet. En solvensprocent og kernekapitalprocent på 18 er et godt fundament. Vi har sund balance mellem indlån og udlån vi har ikke behov for at trække fremmed kapital ind. Til vore lånere kan vi sige, at vi har god likviditet til at efterkomme låneefterspørgslen til de gode projekter. Til alle skeptikerne kan vi sige, at vi har engagerede og dygtige medarbejdere, passionerede andelshavere og masser af gå-på-mod og stor tillid til Fælleskassens fremtid. 325 Da Fælleskassen blev etableret for 26 år siden var der nogle fremsynede mennesker der så behovet og tog afsæt i værdier som jeg netop har nævnt. Det var rigtigt set. Fælleskassen er vokset støt og roligt og har dermed vist sin eksistensberettigelse. Medarbejdere, direktør, repræsentantskabsmedlemmer og mine kolleger i bestyrelsen tak for et godt samarbejde i den periode vi nu runder af. 9

10 330 Til alle jer andelshavere vil jeg sige tak for den tillid I har vist os ved at vælge os, tak for den tillid og det engagement I viser ved at være med i Fælleskassen. Fælleskassen er til for jer ikke omvendt! 10

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Mundtlig beretning Ordinær generalforsamling 2013

Mundtlig beretning Ordinær generalforsamling 2013 Mundtlig beretning Ordinær generalforsamling 2013 Velkomst Velkommen til generalforsamling 2013 i Fælleskassen. Dette er bestyrelsens beretning - så lad mig starte med at præsentere bestyrelsen: Lisbeth

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Beretning til Fælleskassens generalforsamling den 20. april 2010.

Beretning til Fælleskassens generalforsamling den 20. april 2010. Beretning til Fælleskassens generalforsamling den 20. april 2010. Velkomst Vi holder af hverdagen. I Fælleskassen tager vi udgangspunkt i kundernes ønsker og behov. Fælleskassen er ejet af kunderne. Kunderne

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Mundtlig beretning til Fælleskassens Generalforsamling den 31. marts 2009.

Mundtlig beretning til Fælleskassens Generalforsamling den 31. marts 2009. Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 31. marts 2009. Bestyrelsen v/peter Højgaard Pedersen 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Velkommen til Fælleskassens generalforsamling. Det er en stor

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts 2017 Overskud til dig 2 Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016.

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. GARANTKAPITAL Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. 02 // Garantkapital GARANTKAPITAL I MIDDELFART SPAREKASSE Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2013 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Andelskassen J. A.K. Slagelse

Andelskassen J. A.K. Slagelse Andelskassen J. A.K. Slagelse Et menneskeligt ansigt med en grøn profil Kunderne kommer af mange grunde Andelskassen bygger på demokratiske principper Samme sikkerhed som i en traditionel bank Alle de

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Ledelseskodeks i Lollands Bank

Ledelseskodeks i Lollands Bank Ledelseskodeks i Lollands Bank Anbefaling 1. Finansrådet anbefaler, at medlemsvirksomhederne forholder sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse. 2. Finansrådet anbefaler medlemsvirksomhederne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen

Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen Mundtlig beretning til Fælleskassens generalforsamling den 5. april 2011 ved formand for bestyrelsen, Peter Højgaard Pedersen Velkomst Velkommen til generalforsamling i Fælleskassen - vores andelskasse.

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank,

Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank, Hvordan virker samspillet mellem direktion og bestyrelse i en bank, og hvilke problemstillinger har finanskrisen og reguleringen medført Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Peter Schütze

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

FinansAgenda 2015. Regulering af en sektor i forandring

FinansAgenda 2015. Regulering af en sektor i forandring FinansAgenda 2015 Regulering af en sektor i forandring Hvad er der sket siden finanskrisen med tilsyn og regulering? Øgede kapital- og likviditetskrav for alle finansielle virksomheder Stadig tættere og

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november Januar 2017

Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november Januar 2017 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Januar 2017 1 Indledning: På sit møde den 13. december 2016 har bestyrelsen drøftet Finansrådets ledelseskodeks. Anbefaling

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017

Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017 Lønpolitik for Jyske Bank Koncernen gældende for løn optjent fra 1. januar 2017 Godkendt på generalforsamlingen 21. marts 2017 1. Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere