Indhold Forord...2. Indledning...3. Generelle mål for Idrætsprojektet...4. Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord...2. Indledning...3. Generelle mål for Idrætsprojektet...4. Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering...5"

Transkript

1 Indhold Forord...2 Indledning...3 Generelle mål for Idrætsprojektet...4 Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering...5 Tidsforbruget i Idrætsprojektet...6 Afbud...6 Delkonklusion...7 Aktiviteterne i Idrætsprojektet...7 Delkonklusion...8 Evalueringsinterviews...8 Interviews med de unge...9 Delkonklusion på de unges evaluering...9 Interviews med gamle unge...10 Delkonklusion på de gamle unges evaluering...10 Interviews med personalet...11 Delkonklusion på personalets evaluering...11 Interviews med de pårørende...11 Delkonklusion på de pårørendes evalueringer...12 Interviews med samarbejdspartnere...12 Delkonklusion på samarbejdspartnernes evalueringer...13 Praktikanternes evalueringer...14 Delkonklusion på praktikanternes evalueringer...14 Konklusion og fremtidsvisioner...16 Fokuspunkter for næste periode

2 Forord Rymarksvænge Ungdomspension er en døgninstitution for unge mellem 14 og 18 år. Rymarksvænge omfatter dels en ungdomspension samt en afdeling kaldet Værelserne. Der er døgntilsyn på begge afdelinger. Derudover har vi 8 udslusningshybler, som rækker ud over det 18. år. Rymarksvænge er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vi er en del af kommunens Center for udsatte og kriminalitetstruede unge. De unge, der anbringes på Rymarksvænge, har sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Rymarksvænge modtager ikke unge med en egentlig psykiatrisk diagnose, stærkt misbrugende eller stærkt kriminaliserede. Nogle generelle kendetegn ved de unge i vort regi er, at de kommer fra socialt udsatte familier og opbrudte hjem. De fleste har et meget lille netværk udover familien. Det øvrige netværk er, som oftest, begrænset til andre unge med lignende problemer. Unge, der anbringes i Rymarksvænges regi, opholder sig primært i fora karakteriseret som specialtilbud. Det har den betydning, at deres virkelighedsforståelse ikke altid afspejler det omgivende samfund. Derfor kan deres sociale kompetencer være begrænset til at begå sig i kunstige arenaer og ikke i det omgivende samfund. (Beskrivelsen af Rymarksvænge er forfattet af stedfortræder Tina Rønne). Igennem de sidste 3 år og 6 måneder har Rymarksvænge Ungdomspension kørt et Idrætsprojekt med det formål at motivere flest muligt unge fra både Rymarksvænge Ungdomspension, afdeling værelserne og Hybelafsnit til at deltage i idræts- og bevægelsesforløb. Idrætsprojektet er iværksat af pædagog og idrætsmedarbejder Christoffer Hansen. Idrætsprojektets fornemmeste opgave er at give de unge positive oplevelser med idræt og bevægelse, som de kan tage med sig videre i livet. Ideen bag projektet er, at idræt og bevægelse kan påvirke de unges sociale kompetencer, humør og sundhed i positiv retning, og at det pædagogiske grundlag skaber mulighed for, at de unge kan skabe en kobling mellem Idrætsprojektet og det omkringliggende samfund, som ligeledes har til formål at pege udover de unges anbringelse i Rymarksvænges regi. 2

3 Indledning Idrætsprojektet har nu været en fast del af Rymarksvænges hverdag siden 1/5 2007, og efter endnu en periode med masser af idræt og bevægelse på Rymarksvænge er vi nu nået til evaluering nummer fire. Evalueringen strækker sig over perioden fra den 10/ til den 31/ i alt 220 arbejdsdage. Jeg vil i denne evaluering af idrætsprojektet evaluere på de generelle mål samt de mål for fremtiden, som jeg opsatte i sidste evaluering. Det vil jeg gøre ved at lave en oversigt over, hvordan jeg har brugt min arbejdstid i denne projektperiode og sammenligne det med tidsforbruget i sidste projektperiode for at skitsere, om det er lykkedes at fastholde en idrætskultur og at motivere flest muligt unge til idræt og bevægelse i Rymarksvænges regi. I forhold til de unge vil jeg lave en oversigt over deres deltagelse i Idrætsprojektet samt give en kort beskrivelse af, hvilke aktiviteter de har deltaget i. Jeg har bedt 21 unge, som har været indskrevet i Rymarksvængeregi i evalueringsperioden, svare på fire spørgsmål om idrætsprojektet for at få et billede af, hvordan de unge oplever det. Projektet har nu eksisteret så længe, at jeg har haft mulighed for at stille fire spørgsmål til unge, som tidligere har deltaget i idrætsprojektet, men som ikke har været indskrevet i denne evalueringsperiode. Jeg har lavet et spørgeskema til personalet, så de kan svare på, hvordan de oplever idrætsprojektet. Jeg har stillet tre spørgsmål til de unges pårørende om, hvordan de opfatter idrætsprojektet. Gruppen af interviewede pårørende tæller de unges venner, forældre, plejemor, onkel og kærester. Jeg har stillet tre spørgsmål til idrætsprojektets nærmeste samarbejdspartnere om, hvordan de oplever idrætsprojektet og om deres bud på en styrkelse af samarbejdet. I denne evalueringsperiode har jeg fravalgt at evaluere på de unges selvstændige træning, da det har været umuligt at registrere og dermed give et realistisk billede af deres selvstændige træning. Jeg har derfor kun evalueret på de unges træning med mig. Igennem evalueringsperioden har fire lærerstuderende fuldt mig i mit arbejde. Deres evaluering og oplevelser af perioden er ligeledes inkluderet. Dette er en forkortet udgave af den egentlige evaluering, som indeholder statistik, beskrivelser og samtlige interviews og evalueringer. 3

4 Generelle mål for Idrætsprojektet - Motivere flest muligt unge fra både Rymarksvænge Ungdomspension, afdeling værelserne og Hybelafsnit til at deltage i idræts- og bevægelsesforløb. - Skabe nye handle- og tankemønstre hos de unge igennem idræt og bevægelse. - Skabe en idræt/bevægelseskultur på Rymarksvænge. - Skabe fællesskab omkring idræt og bevægelse. - Idrætsprojektet skal være en kobling til det omkringliggende samfund. Eks. fitnesscenter, klubber og idrætsforeninger. - Skabe sundhed og kropsbevidsthed hos de unge. - Introducere de unge for en bred vifte af idræt og bevægelsesforløb. - Arrangere turneringer med andre institutioner, samarbejdspartnere osv. med det formål at skabe bånd mellem institutionerne og styrke det tværfaglige samarbejde. - De unge skal lære sig selv og omverdenen at kende og udvikle erfaringer, der kan overføres til livet uden for idræts- og bevægelsesforløbene. - Igennem idræt og bevægelse styrkes den enkelte unges livsmod, initiativ og selvopfattelse. - Idrætsprojektet skal støtte de unge til succesoplevelser og varig bevægelsesglæde gennem en målrettet pædagogisk indsats. - Igennem idræt og bevægelse skal den unges sociale og motoriske kompetencer udvikles og styrkes. - At de unge har medindflydelse på og ejerskab over idrætsprojektet. 4

5 Mål for fremtiden opsat i sidste evaluering - Fortsætte det opstartede arbejde. - Inddrage de unges forældre og netværk i idrætsprojektet. - Udsluse de unge, der kan have gavn af det, i idrætsforeningerne. - Lave samarbejdsteams med kollegaerne om de unges idræt og bevægelsesforløb. - Bede kollegaerne om hjælp til at inddrage erfaringer fra idrætsprojektet i de unges udviklingsplaner. - Skabe og vedligeholde muligheder for, at udskrevne unge kan dyrke idræt og bevægelse. - Vedligeholde og skabe flere kontakter og dermed flere muligheder for projektet og Rymarksvænges unge. - Afholde to turneringer - en fodboldturnering til december og en basketballturnering til sommer. 5

6 Tidsforbruget i Idrætsprojektet Det er lykkedes mig at bruge størstedelen af min arbejdstid på direkte arbejde med de unge i idrætsaktiviteter. Dette har været et af mine succeskriterier, da idræt og bevægelse er min kerneydelse. Jeg har i denne periode formået at holde standarden fra sidste periode, jeg har endda øget en lille smule i forhold til sidste periode. Jeg har tilsvarende holdt samme tidsforbrug på andet pædagogisk arbejde. Dette ser jeg som et tegn på, at idræt og bevægelse er blevet en integreret del af Rymarksvænges tilbud. Jeg er meget tilfreds med, at størstedelen af min arbejdsdag går med direkte arbejde med de unge, mens planlægning, praktiske opgaver, møder, administration m.v. er mere begrænset. Jeg har i perioden 789 gange haft indskrevne unge involveret i idræt og bevægelsesforløb, jeg har 129 gange haft deres venner eller kærester med, og 67 gange har der været gamle indskrevne unge med. De unge har både trænet alene med mig og sammen i grupper. Det vil sige, at jeg i gennemsnit har trænet med over fire (4,48) unge om dagen. I sidste projektperiode trænede jeg med næsten fire (3,76) unge om dagen. Det vil sige, at jeg i denne periode har haft en fremgang i forhold til antallet af unge (0,71) om dagen. Jeg har i denne periode sat fokus på at inddrage personalet i idræts- og bevægelsesforløbene samt frivillige og praktikanter. 217 gange har der været personale, praktikanter eller frivillige med. Det har også været et mål at få inddraget de pårørende mere i træningsforløbene, og der har 47 gange været pårørende med. Flere kollegaer, praktikanter, frivillige og pårørende har til tider deltaget i samme idræts- og bevægelsesforløb. Når man inkluderer personale, frivillige, praktikanter og pårørende har jeg trænet med over fem (5,67) personer pr. dag. Afbud De unge har i perioden meldt afbud til mig 292 gange, hvilket giver 1,33 afbud om dagen over en periode på 220 arbejdsdage. Set i forhold til sidste periode, hvor gennemsnittet af afbud var på 1,34 om dagen, er det altså den samme afbudsfrekvens. Der er altså ikke statistisk sket forandring i forhold til de unges afbud. Jeg betragter afbud som noget positivt. Hvis der har været et afbud, betyder det, at der har været en aftale, og når der har været en aftale, har der været motivation for at træne og for samvær. Det er yderst sjældent, at de unge brænder mig af, altså hvor jeg møder op som aftalt, og de ikke er der og ikke kommer. I idrætsprojektet har jeg forsøgt at skabe en kultur, 6

7 hvor de unge skal ringe eller skrive en sms og melde afbud, hvis de ikke kommer. Det er altid i orden at melde afbud uanset årsag. Det er først og fremmest vigtigt at give mig besked, så jeg kan bruge tiden på andre unge. Det er lykkedes at skabe en kultur, hvor de unge melder afbud. Delkonklusion Det er lykkedes mig at motivere stort set samtlige unge i Rymarksvænges regi til at indgå i projektet, dog med meget stor variation i deres deltagelses- og involveringsgrad. Jeg har nu igennem fire perioder har holdt et højt deltagelsesniveau. Med det kan man konkludere, at idræt og bevægelse er blevet en forankret del af Rymarksvænge, og at det virkelig kan lade sig gøre at holde en høj træningsfrekvens trods de unges sociale og personlige udfordringer. Jeg vil også nævne her, at selvom jeg eksempelvis kun har ét forløb med en ung, betyder det ikke, at vi kun har været i kontakt med hinanden én gang. Med alle unge gælder det, at jeg som minimum er i ugentligt kontakt med dem over mobilen, eller ser dem fysisk ved at besøge dem i deres hjem. Der kan selvfølgelig være perioder, hvor enkelte unge har bedt om ro eller ikke er interesseret i træning eller mig, og det accepterer jeg selvfølgelig. Den opsøgende funktion via mobilen eller kontakt via et besøg er en vigtig del af motivation. De unge skal vide, at jeg er der og er klar til at træne med dem. Aktiviteterne i Idrætsprojektet Fælles for alle forløb kan der siges, at de er blevet afholdt uden konflikter, med undtagelse af ganske få gange. Mange af forløbene er blevet til på opfordring af de unge. Det har været vigtigt for mig at give de unge så meget indflydelse som muligt og følge op på deres idræts- og bevægelsesideer. I alle forløb har de unge været med til at planlægge, hvordan der skulle trænes, eksempelvis hvilke øvelser, hvor længe, hvor, med hvem og hvornår. De unge er blevet guidet, og jeg er blevet guidet af de unge. Alle forløb er blevet udført med respekt for omgivelserne, og de unge har været med til at rydde op, om det har været i styrketræningsrummet eller i Uggeløse Skov. Det er blevet til 702 forløb på 220 dage. Et gennemsnit på 3,19 aktivitetsforløb pr. dag fordelt på 25 forskellige aktiviteter (Fitness World, gåture, bordtennis, cykling, løb, styrketræning i RYAC, Fodbold, svømning, klatreture, bordfodbold, skøjtning, badminton, heppere, fysisk arbejde, pool i RYAC, spinning, genoptræning, event, boksning, mountainbike, racercykelture, golf, ridning, 7

8 basketball og thaiboksning). I forhold til sidste periode, hvor der var et gennemsnit på 2,32 aktivitetsforløb pr. dag fordelt på 12 forskellige aktiviteter, er det en fremgang på 0,87 om dagen og en opgang på 13 aktiviteter. Delkonklusion I denne periode har fitness igen været den dominerende aktivitet. Det skyldes, at det er nemt at gå til, både logistisk og aktivitetsmæssigt. Fitness er nemt at lære, det kan afstemmes til den enkeltes niveau, og man kan træne sammen uafhængigt af niveauforskelle og få lige stort udbytte. Det er en aktivitet, de unge kender, og det kræver ikke planlægning. Der er skabt en fitnesskultur på Rymarksvænge, som alle ønsker at tage del i. Jeg oplever, at nye unge bliver glade for at få tilbudt et fitnesskort, og at gamle unge er gode til at videreformidle kulturen på en positiv måde. Der er kommet langt flere forskellige aktiviteter i denne periode end den forrige. Det skyldes først og fremmest, at der har været ønske om andre aktiviteter fra de unge, og at mange af de unge er motiverede for at prøve et bredt spekter af aktiviteter. Jeg har prioriteret at lave meget målrettede forløb. Det har betydet, at det er lykkedes at få en ung uddannet til klatreinstruktør, og det er lykkedes at give kompetencer videre til de unge inden for enkelte aktiviteter, samt at introducere eller blive introduceret for nye aktiviteter. I denne og de foregående perioder har jeg skabt et bredt netværk til idræts- og bevægelsesmuligheder. Det betyder, at vi kan tilbyde et bredt udsnit af aktiviteter, og at vi altid er omstillingsparate og følger de unges interesser. Hvis de unge får nye ideer til andre bevægelsesaktiviteter, gør jeg mit yderste for at skabe kontakter således, at aktiviteten kan blive en realitet. Dermed får de unge en reel oplevelse af, at det er deres idrætsprojekt, og at de har indflydelse på hvilke aktiviteter, der tilbydes. Der er en sammenhæng mellem de unges interesser og efterspørgsel og idrætsprojektets udbud. Evalueringsinterviews Jeg har interviewet 68 personer, der på den ene eller anden måde har været en del af Idrætsprojektet. Det er nuværende unge, gamle unge, som tidligere har været indskrevet i Rymarksvænges regi, personale på Rymarksvænge, pårørende til de unge og samarbejdspartnere. 8

9 Interviews med de unge Jeg har interviewet 21 nuværende unge, som har indgået i Idrætsprojektet i denne periode. De unge er fra alle tre afdelinger, Rymarksvænge ungdomspension, afdeling værelserne og Hyblerne. For nogle af de interviewede unge gælder det, at de har boet i flere af afdelingerne under perioden. Jeg har valgt at interviewe over halvdelen af de unge for at få en bredere vurdering af deres syn på idrætsprojektet. Det er 21 meget forskellige unge også i deres involvering, nogle har været meget med og andre i en mindre grad. Delkonklusion på de unges evaluering Jeg har valgt at samle op på nogle af de pointer, som jeg synes, der tegner sig et generelt billede af i de unges evalueringer. Sammenfattende kan det siges, at de unge føler, at idrætsprojektet giver mening i deres liv. Især for de unge, der ikke har andre tilbud, giver det deres dag indhold der er noget at stå op til og noget meningsfuldt at lave. De unge synes, det er sjovt at dyrke idræt og bevægelse, det giver dem selvtillid og overskud, nogle føler større tilfredshed med sig selv og andre oplever mindre stress. Derudover er det vigtigt for dem at holde sig i form. Idrætsprojektet er også med til at styrke de unges eksisterende kompetencer indenfor idræt og bevægelse og har for flere været en medvirkende faktor til, at de har genoptaget en idræts- eller bevægelsesaktivitet, som de tidligere har dyrket. Det er vigtigt for flere af de unge at have en meningsfuld fritidsinteresse, men for nogle af de unge er idræt og bevægelse også blevet en mulig uddannelsesvej. En er uddannet klatreinstruktør, og flere ytrer ønske om at uddanne sig som instruktør indenfor fitness eller idræt. Det betyder meget for de unge, at de får nogle kompetencer, som de kan bruge selvstændigt. Det er f.eks. vigtigt for dem at kende øvelserne, man bruger i et fitnesscenter. Det gør, at de føler sig trygge ved at komme der selv eller sammen med deres venner. De oplever at have de sociale og træningsmæssige kompetencer, det kræver for at gebærde sig på egen hånd i et fitnesscenter. På den måde kan man sige, at Idrætsprojektet har fungeret som en kobling til det omkringliggende samfund i dette tilfælde fitnesscentre. Afslutningsvis kan det siges, at det er utrolig vigtigt for de unge, at de laver noget, de kan lide og har lyst til, og at det er sjovt. De har en oplevelse af at bestemme, hvad de har lyst til at deltage i, men også at de bliver inspireret og motiveret til at deltage, hvis de ikke selv har ideer til idræt og bevægelsesforløb. 9

10 Interviews med gamle unge Jeg har interviewet 10 gamle unge, som ikke har været indskrevet i Rymarksvængeregi i evalueringsperioden, men som tidligere har været indskrevet og indgået som en del af Idrætsprojektet, Jeg har valgt at interviewe dem for at få en vurdering af deres syn på idrætsprojektet nu, efter de ikke længere er indskrevet, men også for at se, om det har skabt varig bevægelsesglæde hos dem, om de har taget noget af det, de har lært, med sig, og om de stadig i dag dyrker idræt og bevægelse. Det er 10 meget forskellige unge også i deres involvering, nogle har været meget med og andre i en mindre grad, men fælles for dem alle er, at de var en meget stor og aktiv del af projektet, bare på hver deres måde. Delkonklusion på de gamle unges evaluering De gamle unges evalueringer giver et billede af, at de generelt var meget glade for Idrætsprojektet. Det, de især fremhæver, når de tænker tilbage på Idrætsprojektet, er det at have en træner. Det var vigtigt for dem at have en træner til at motivere dem, og flere af dem savner og mangler en træner i dag. De unge synes, det var rart at få ros, opbakning og blive mødt positivt. Ud over det er de alle glade for at være blevet introduceret for træning, at have lært at træne, træningens positive indvirkning på deres fysiske form og helbred og at have fået nogle fede oplevelser igennem idræt og bevægelse her nævnes især turneringerne. Flere af de unge er glade for, at de stadig kan komme til turneringerne. Alle på nær én laver en eller anden form for idræt i dag. Et par har desværre ikke råd til fitnessmedlemskab, men ellers er de fleste blevet meget fortrolige med fitness, og de bruger stadig de øvelser og metoder, de lærte i Idrætsprojektet. De har fået en erfaring med, at idræt og bevægelse kan give dem fysisk og mentalt overskud og energi. Idræt og bevægelse er blevet en integreret og vigtig del af deres liv og en karakteriserer i dag sig selv som et sportsmenneske. På baggrund af de gamle unges evalueringer kan man konkludere, at Idrætsprojektet rækker ud over egne grænser. For stort set alle de adspurgte unge er idræt og bevægelse stadig en vigtig og integreret del af deres liv, som de for nogles vedkommende godt kunne tænke sig igen fik en større plads i deres liv, men de mangler en træner og motivator for, at det kan blive en realitet. En føler, at Idrætsprojektet var med til at forberede ham til militæret, og at det var medvirkende årsag til, at han kunne klare det på lige fod med de andre. En anden er blevet uddannet fitnessinstruktør og overvejer at tage endnu en uddannelse indenfor fitness. Og flere går til fodbold og opfylder dermed også målsætningen om at få de unge integreret i foreningslivet. Det er et mål, som har været meget 10

11 svært at realisere, mens de unge boede i Rymarksvænges regi, og det er derfor dejligt at få bekræftet, at det efterfølgende har ladet sig gøre for nogle af de unge. Interviews med personalet Som et led i evalueringen har jeg bedt det øvrige personale om at svare på seks spørgsmål. Tre af kollegaerne har besvaret spørgsmålene (skriftligt). De er repræsentanter for hhv. Rymarksvænge Ungdomspension, afdeling værelserne og hyblerne. Jeg har valgt at bede personalet om at svare på seks spørgsmål for at få et billede af, hvordan de bl.a. oplever Idrætsprojektet, hvilken påvirkning det har på deres arbejde og hvordan de ser, at projektet kan udvikle sig i fremtiden. Delkonklusion på personalets evaluering Personalet ser Idrætsprojektet som et pædagogisk projekt om et fælles tredje (idræt og bevægelse), som er tilrettelagt og tilpasset den enkelte unges behov, ressourcer og udfordringer. Idrætsprojektet giver også de unge mulighed for en-til-en-voksenkontakt. Personalet ser ikke bare Idrætsprojektet som et aktiveringstilbud for de unge, der ikke har andre tilbud (skole, job osv.), men som et tilbud om et meningsfuldt fritidsliv, som andre ikke-anbragte unge også har adgang til. Et tilbud, som de kan tage med sig senere i livet. Det nævnes også, at Idrætsprojektet rækker ud over idræt og bevægelsesforløb, idet det giver fornyet energi til eller mod på f.eks. skole og job. Derudover kan den aktive livsstil påvirke et eventuelt misbrug i positiv retning. Personalet fremhæver også de to årlige turneringer som værende store oplevelser for både de unge og personalet. Turneringerne giver mulighed for at samle op på det relationsarbejde, der laves i dagligdagen og som tidligere er blevet lavet. Gamle venner får mulighed for at mødes igen, og de unge kan møde de voksne, de igennem en periode af deres liv har haft en relation til i kraft af deres ophold i Rymarksvænges regi. Idrætsprojektet giver noget til det pædagogiske arbejde omkring de unge, da det er en del af den helhedsorienterede indsats, som Rymarksvænge iværksætter. Det beriger billedet og opfattelsen af de unge, at der er flere øjne, der ser og flere ører, der hører, hvem de er og ønsker at være. Interviews med de pårørende Jeg har interviewet 18 pårørende. Seks mødre, tre fædre, en plejemor, en onkel, en søster, to kærester, to veninder og to venner. Jeg har valgt at interviewe de pårørende for at høre, hvad deres 11

12 indtryk af projektet er, hvad de synes om det, og hvad det giver deres pårørende at være med i Idrætsprojektet. Men også fordi det har været et mål for projektet at inddrage dem. Jeg har derfor spurgt ind til, hvad de synes om at deltage, og hvis de ikke har deltaget, hvordan de så kunne forestille sig at deltage. Delkonklusion på de pårørendes evalueringer De pårørende oplever, at den unge de kender, får mere overskud, energi, ro i kroppen, velvære, selvværd og selvtillid ved at deltage i Idrætsprojektet. Det har en positiv effekt på humøret og psyken, og de oplever, at den unge er stolt af sine præstationer i Idrætsprojektet. De oplever, at det giver den unge noget at stå op til, et indhold i hverdagen, at det styrker den unges tro på sig selv, og at det giver den unge en oplevelse af at kunne mere, end han/hun troede han/hun kunne, hvilket også motiverer til at gå i gang med andre ting. Idrætsprojektet giver endvidere den unge mulighed for at tænke på noget andet end sine problemer, og for nogle har det haft en positiv effekt på den unges stofmisbrug. De pårørende oplever, at Idrætsprojektet er på de unges præmisser, at der bliver taget udgangspunkt i den unges formåen og behov. De beskriver relationen mellem træner og ung som ligeværdig det at deltage sammen i idræt og bevægelsesforløb udvisker så at sige magtforholdet mellem pædagog og ung. Det gør også, at flere af de pårørende har en oplevelse af, at de unge har en fortrolighed i relationen til deres træner, at de ud over at træne sammen også har en, de kan snakke med. Det er primært de unges venner, der deltager aktivt i træningen. Her deltager de på lige fod med den indskrevne unge, og de er utrolig glade for at deltage og modtage samme tilbud, da de også har brug for at blive motiveret til at træne. De pårørende oplever fællesskab og hygge, når de deltager ved de årlige turneringer, hvilket står som en stor oplevelse for mange. De synes, at det er positivt, at der bliver gjort noget for de unge, og det giver den unge og hans/hendes pårørende et fælles tredje at være sammen om, og et minde de kan snakke om efterfølgende. De oplever også, at turneringerne giver forældrene og pædagogerne mulighed for at se hinanden i andre rammer end i mødelokalet og dermed lære hinanden at kende på en anden måde. Interviews med samarbejdspartnere For at kunne nå en lang række af de opsatte mål i Idrætsprojektet er det nødvendigt med samarbejdspartnere. Samarbejde kan forstås og virke på mange måder. Det kan eksempelvis være på det helt konkrete plan som at låne en minibus til en klatretur eller benytte Ryparkhallens 12

13 badmintonbaner, men det kan også forstås som vidensudveksling og optimering af idræt og bevægelse for udsatte unge. Igennem de 3 år og 6 måneder idrætsprojektet har været i gang, er der gradvist kommet flere og flere samarbejdspartnere til. Det har betydet, at jeg har kunnet optimere tilbuddet af aktiviteter til de unge. Det har ført til en lang række erfarings og vidensudvekslingsmuligheder, som har været med til at optimere idrætsprojektet, men også til at sætte fokus på, hvordan man kan integrere idræt og bevægelse i udsatte unges liv. Projektet var ikke nået der til, hvor det er i dag, hvis det ikke havde været for de mange samarbejdspartnere, som har hjulpet til og stille deres ressourcer og viden til rådighed for projektet. Jeg har derfor valgt at inddrage nogle af dem i denne evaluering for at få deres syn på projektet, vores samarbejde, samt hvordan vi kan udvikle samarbejdet. Der er 16, der har medvirket, de har alle besvaret spørgsmålene skriftligt med undtagelse af en. De 16 er Christian, afdelingsleder af RYAC ungdomsklub, Thilde, afdelingsleder af RYAC fritidsklub, Lotte, sagsbehandler Hjulmagerstien, Jonas, pædagog Hjulmagerstien, Sten, SSP klatreansvarlig, Anita, ansat i Ryparkens idrætsanlæg, Jannie, centerleder af Fitness World Gasværksvej Vesterbro, Lars, Støttekontaktperson i familiecenteret i Gentofte kommune, Kurt, ansat i U-turn og idrætsansvarlig, Lars, centerleder af fitness world Lyngbyvejen Østerbro, Filip, fra Østerbro nærpoliti, Dorthe, seminarielektor ved Frøbelseminarium, Michael, leder af bl.a. det opsøgende arbejde på Østerbro, Jan, formand for boldklubben Skjold, Kenni, pædagog på Ungecenteret Allegaarden og Monty, medarbejder i det opsøgende arbejde på Østerbro. Delkonklusion på samarbejdspartnernes evalueringer Da det er meget forskellige samarbejdspartnere, jeg indgår i forskelligt samarbejde med, har jeg valgt at fremhæve udvalgte pointer, som giver et billede af Idrætsprojektets mangefacetterede muligheder og kvaliteter. De forskellige oplevelser af Idrætsprojektet er bl.a., at det er et seriøst projekt, der giver mening for de unge, der deltager. At idræt og bevægelsesforløbene som pædagogisk virkemiddel er med til at fremme de unges personlige og sociale udvikling, og at bredden i aktivitetsmuligheder gør det muligt at nå en bred målgruppe. Den del af Idrætsprojektet, som har med vidensformidling og undervisning på seminarier at gøre, opleves som udviklende for den idrætspædagogiske faglighed. Der er generelt stor begejstring for turneringerne på grund af den gode tone og det pædagogiske setup, som gør, at der stort set ingen konflikter er, hvilket under andre omstændigheder kunne forventes, når over 100 socialt udsatte unge bringes sammen i konkurrence. Turneringerne er for 13

14 mange også blevet en tilbagevendende tradition, som de glæder sig til og ser frem til. På mikroniveau skaber turneringerne mulighed for at skabe en følelse af sammenhold og hold-ånd blandt de unge og personalet, som deltager sammen, og på makro-niveau opleves turneringerne som havende brobyggende effekt mellem de pædagogiske tilbud, den kriminalpræventive indsats og lokalområdets mange tilbud. Alle mine samarbejdspartnere synes, vi har et godt samarbejde, som de på forskellig vis kan profilere af. Nogle kan trække på Idrætsprojektets netværk og kontakter, og omvendt er de glade for at stille deres faciliteter til rådighed for Idrætsprojektet (F.eks. Rypark Hallen, Fitness World, Det opsøgende Team). Det betyder bl.a., at Idrætsprojektet har været med til at afhjælpe hærværk og trusler på hal og halpersonale ved at inkludere de unge i stedet for at ekskludere dem fra hallen, og omvendt har de unge fået haltider, så de kan bruge hallen på en konstruktiv måde. Af visionerne for det fremtidige samarbejde hæfter jeg mig særligt ved Jans (Formanden for Fodboldklubben Skjold) syn på, at Idrætsprojektet kan være med til at inspirere til, hvordan man kan organisere og udvikle fremtidens idrætsforeninger, så de bliver attraktive for samtidens unge. Andre ser potentiale i videns- og erfaringsdeling omkring, hvordan målgruppen motiveres, både i alment pædagogisk arbejde og konkret i idræt og bevægelsesforløb. Og at erfaringer fra Idrætsprojektet kan videreformidles med henblik på at iværksætte og organisere andre idrætsprojekter for målgruppen. Praktikanternes evalueringer Fire lærerstuderende fra Frederiksberg Seminarium har i efteråret 2010 været i 3 ugers praktik på Idrætsprojektet, hvor vi har arbejdet tæt sammen. Nogle gange har de studerende haft idræt- og bevægelsesforløb alene med den unge, andre gange har jeg også været med. Som lærerstuderende har de ikke blot trænet med de unge, men også kunnet tilbyde hjælp og støtte til lektierne. Tre ud af de fire har efter endt praktik valgt at fortsætte deres arbejde på Idrætsprojektet bare på frivillig basis. Den sidste har valgt fortsat at være frivillig til vores turneringer. Praktikanterne har selvstændigt beskrevet deres oplevelser og lavet en evaluering af praktikperioden og af Idrætsprojektet. Delkonklusion på praktikanternes evalueringer De fire lærestuderendes evalueringer vidner om deres forskellige og personlige oplevelser af og refleksioner over Idrætsprojektet og de muligheder og betingelser, et sådan projekt giver i arbejdet 14

15 med udsatte unge. Da jeg ikke tidligere har haft kollegaer, der decideret har arbejdet på Idrætsprojektet, har det været indsigtsfuldt at få andres ord for, hvad Idrætsprojektet kan tilbyde pædagogisk, men også hvad det kræver af idrætsmedarbejderne på projektet. Der. hvor Idrætsprojektet især adskiller sig fra andre pædagogiske tilbud, er, at alt samvær foregår på de unges præmisser, forstået på den måde, at vi træner, når de har tid og lyst, og vi laver de aktiviteter, de unge er motiverede for. Den form for arbejde kræver stor fleksibilitet fra idrætsmedarbejderens side. Træningerne kan ligge spredt ud over en dag og starte tidligt og slutte sent. Da al kommunikation foregår via telefonen, kræver det, at idrætsmedarbejderen er til at få fat i stort set hele dagen, både for de unges vedkomne, men også i forhold til kollegial sparring. Idrætsprojektets bærende element er positivitet. Det er medarbejderens pligt at være positiv, at forholde sig positivt til de unge og vende alle oplevelser til noget konstruktivt. De unge mødes med positivitet, ros og opmuntring, og der fokuseres aldrig på deres fejl og mangler. Det kræver, at idrætsmedarbejderen oprigtigt ønsker samværet med de unge, og at han/hun altid er engageret, frisk og klar til at træne, også når det gælder nye og udfordrende aktiviteter. Måden vi arbejder på i Idrætsprojektet, giver medarbejderen mulighed for at se de unge i mange af deres sociale arenaer, også når de er sammen med deres venner eller er i familiens skød. Det betyder, at idrætsmedarbejderen får et mere nuanceret og helhedsorienteret billede af den unge og dennes liv, hvilket kan styrke den samlede pædagogiske indsats. Den relation, der opbygges i idræts- og bevægelsesforløbene, har ligeledes stor betydning for den pædagogiske indsats, herunder på det skolefaglige område. I praktikperioderne blev det tydeligt, at de unge ønsker og har brug for skolefaglig støtte, men da alt arbejde er bundet op på relationen mellem medarbejder og ung, tager det længere tid end tre unger at få lov at iværksætte sådan en indsats. Men det blev opstartet og behovet blev klarlagt. I den efterfølgende periode, hvor de lærerstuderende har været frivillige, er der for alvor kommet gang i lektiehjælpen. 15

16 Konklusion og fremtidsvisioner Jeg kan konkludere, at jeg lever op til de generelle mål, jeg har opstillet for Idrætsprojektet, og jeg vil især fremhæve, at mit primære mål, som er at fastholde en idræt- og bevægelseskultur på Rymarksvænge, er lykkedes. Træning og medlemskab i Fitness World er blevet en integreret del af det at bo i Rymarksvænges regi. Idrætsprojektet har også haft den effekt, at det ifølge de unge rækker ud over deres liv i Rymarksvænges regi. De kan træne selvstændigt og sammen med deres venner, og denne fortrolighed gør, at de mener, at træning vil være en del af deres fremtidige liv, hvilket de gamle unges evalueringer også vidner om. I denne periode er der ligeledes blevet arrangeret to turneringer med deltagelse fra en lang række samarbejdspartnere og andre institutioner. Turneringerne har været et tilløbsstykke både blandt de inviterede, men også blandt vores egne unge og deres venner. Disse turneringer er blevet til en forankret tradition på Rymarksvænge og er blevet en del af Rymarksvænges varemærke. Turneringerne har klart været med til at profilere Rymarksvænge, flere og flere af vores samarbejdspartner har hørt om Rymarksvænge og Idrætsprojektet. Jeg oplever tit, at der er kollegaer fra andre institutioner, der ringer og spørger om vejledning til idræt og bevægelsesforløb. Der er også mange studerende fra seminarierne, som gerne vil høre om projektet og flere pædagog og lærerseminarier ringer ligeledes for at få mig ud og formidle om idræt og bevægelse med udsatte unge. Så man må konkludere, at Idrætsprojektet er blevet profileret, hvilket også har betydet en øget profilering af Rymarksvænge. Jeg kan konstatere, at der hvert år kommer flere og flere samarbejdspartnere, som bidrager med, hvad de nu kan. Det er ligeledes flot hvert år at opleve, hvordan flere sponsorer giver bidrag til vores turneringer, så alle de unge får mad og drikke og kommer hjem med en gave efter en dag fyldt med gode oplevelser. Turneringerne var ikke en mulighed, rent økonomisk, uden bidragene fra både enkeltpersoner, firmaer og SSP. Det er også i denne periode lykkedes, at unge er blevet meldt ind i idrætsforeninger, og nogle unge har fortsat deres idrætsaktiviteter i foreninger efter deres ophold i Rymarksvænges regi. Generelt vil jeg sige, at jeg oplever en stor opbakning til Idrætsprojektet. Personalet bidrager hver især med det, de kan og har lyst til. Mange personaler deltager aktivt i idræt og bevægelsesforløb og til events og de årlige turneringer. Jeg vil derfor konkludere, at jeg har lavet samarbejdsteams omkring de unge. Det skal også forstås på den måde, at personalet fortæller alle nye unge om Idrætsprojektet, og når de unge er i gang med idræt og bevægelsesforløb, så har jeg en tæt kontakt til deres kontaktpersoner omkring den unges forløb og udvikling. Da jeg ikke er en del af sagsarbejdet omkring de unges udviklingsplaner (det, der nu hedder forandringskompas), er jeg ikke 16

17 i stand til at vurdere graden af Idrætsprojektets involvering i de unges forandringskompas. Dette vil derfor ikke fremover være et mål, men jeg har da en klar forhåbning og forventning om, at de erfaringer og oplevelser jeg bidrager med omkring den unge, også inddrages i de unges forandringskompas. Det nye i denne periode har været praktikanterne og de frivilliges deltagelse i Idrætsprojektet, som har betydet, at projektet har fået større spændvidde, da flere mennesker kan nå flere unge på flere tidspunkter. Det har endvidere betydet, at Idrætsprojektet har udvidet sit tilbud til også at gælde lektiehjælp med de lærerstuderende. I forhold til at inddrage pårørende og venner i Idrætsprojektet har det været et sjovt, udfordrende og anderledes møde mellem eksempelvis forældre og unge. Og de erfaringer, jeg allerede har med dette, er positive. Forældre og unge ser hinanden på en anden måde, får øje på andre ressourcer og styrker hos hinanden i en sjov og positiv atmosfære. Det har givet mulighed for en ny og mere uforpligtende måde at mødes på mellem personalet, unge og pårørende, f.eks. ved turneringerne. Vi er kommet langt siden idrætsprojektet startede op den 1. maj Mange af de unge, som ikke længere bor i Rymarksvængeregi, har stadig bibeholdt en aktiv bevægelsesglæde, og flere unge har taget instruktøruddannelser. Jeg synes, at det er fantastisk, at så mange unge har taget idræt og bevægelse til sig. Det er dejligt at opleve, at de træner selvstændigt og bemestrer de øvelser, de har lært og kan videregive deres viden til andre. Det er dejligt at støde ind i unge i fitnesscenteret, som er taget derned på egen hånd. Mange af vores unge træner sammen og har udviklet venskaber igennem idræt og bevægelse. I forhold til at skabe og vedligeholde muligheden for at udskrevne unge kan fortsætte træningen, har jeg bl.a. lavet firmaaftaler med Fitness World, så de indskrevne unge har medlemskaber, hvor de må tage en gæst med til træning. Det betyder, at nuværende unge, der er venner med gamle unge, kan tage dem med til træning. Men det er helt klart en udfordring for de udskrevne unge, at medlemskab i fitnesscenter er dyrt, og det er en af de årsager, de selv fremhæver i deres evalueringer. Jeg har desuden givet alle udskrevne unge mulighed for at træne i RYAC, og jeg inviterer dem med til træning, events og turneringerne. Jeg rådgiver dem over telefonen, eller når vi mødes. Dette mål arbejder jeg konstant på at optimere. Igennem idræt og bevægelsesforløb skaber jeg en tæt relation til mange af de unge, så idræts- og bevægelsesforløbene udvikler sig til at handle om mere end bare den konkrete træning. De unge profilerer af at blive mødt med ros, opbakning og positivitet, og de føler at det styrker deres selvværd, selvtillid og selvtilfredshed. De får en oplevelse af at kunne mere end de troede muligt, hvilket forgrener sig ud i deres liv, som handler om meget mere end idræt og bevægelse. 17

18 Jeg glæder mig til en ny og spændende periode i Idrætsprojektet. Jeg føler mig meget privilegeret over, at en samlet personalegruppe samt ledelsen bakker op om, at jeg arbejder med det, jeg synes er sjovest. 18

19 Fokuspunkter for næste periode - Fortsætte det opstartede arbejde. - Skabe mulighed for, at Idrætsprojektet kan få flere praktikanter. - Udvide korpset af frivillige i Idrætsprojektet. - Udbrede idræt og bevægelse til andre lignende institutioner. - Afholde to turneringer - en fodboldturnering til december og en basketballturnering til sommer. Næste evalueringer er 1. december

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

IDRÆTSPROJEKTETS FORANDRINGSTEORI, marts 2017

IDRÆTSPROJEKTETS FORANDRINGSTEORI, marts 2017 IDRÆTSPROJEKTETS FORANDRINGSTEORI, marts 2017 Idrætsprojektets forandringsteori er bindeleddet mellem strategi og praksis; en teori om den forandring, som organisationen vil skabe for målgruppen. Idrætsprojektet

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013

Fritidsklubbens. Pædagogiske værdier. Anerkendende fællesskab. Udfordrende udvikling. Positivt livssyn. April 2013 Fritidsklubbens Pædagogiske værdier Anerkendende fællesskab Udfordrende udvikling Positivt livssyn April 2013 Værdi: Anerkendende fællesskab Hvordan skal værdien komme til udtryk i Voksen - Voksen relationen

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Ideer og gode historier

Ideer og gode historier Ideer og gode historier IF Frisk Stor idrætsdag i Sorø Fodboldfitness, glæden ved at dyrke fysisk aktivitet, brugere som instruktører (selvtillid) Idrætsaften (fællesskabet). Slagelse, Annika Ring Træning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Web udgave VITAL HORSENS

Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Web udgave VITAL HORSENS Et træningstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade VITAL HORSENS MEGET MERE END FYSISK TRÆNING SAMMENHOLD DEN SOCIALE TRÆNING ER INTEGRERET I TRÆNINGEN Efter træningen er det en fast tradition. at

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier

Shared Care i psykiatrien. Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Shared Care i psykiatrien Evaluering af Shared Care projektet v/sara Lea Rosenmeier Succeskriterier for Shared Care projektet Bedre behandling for brugere af psykiatrien med en kronisk sygdom Sammenhængende

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Høringssvar fra personalet på Horne Skole

Høringssvar fra personalet på Horne Skole Høringssvar fra personalet på Horne Skole Horne Skole Den gode historie Udeskole i indskolingen. Skolens rammer er ikke kun det indendørs rum. Skolens rum strækker sig ud over fortovskanten. Ved implementeringen

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk

Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk AktiveUnge.dk ønsker at søge Aarhus kommune om midler, 526.000,00 kr. til et projektforløb der strækker sig over tre år fra 2017-2019.

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland

Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Ingeniørpraktik B5IPR1- Grønland Christian A. Nygaard Permagreen Grønland A/S - Sisimiut 30. juli 20. december 2012 Motivation Da jeg på 4. semester begyndte min søgning efter en praktikplads, var jeg

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik.

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik. Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 2. praktik. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Positivt. Der blev taget godt imod

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween, ungdom og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Vingsted 20.november 2015 5.klasse i 1984 5.klasse i 2015 Foreningslivet

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007

Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Referat fra dialogmøde med brugere af tilbud i Gentofte Kommune den 07. 29. juni maj 2007 Unge med nedsat funktionsevne Kommentarer: paavej@gentofte.dk Læs mere: www.gentoftehandicappolitik.dk Referat

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere