Ladegårdsposten. Områdets unge gav den gas til Holbæk Street Games Læs mere på side 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ladegårdsposten. Områdets unge gav den gas til Holbæk Street Games 2012 - Læs mere på side 10"

Transkript

1 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang November Måned 2012 Områdets unge gav den gas til Holbæk Street Games Læs mere på side 10 Side

2 Ladegårdsposten er beboerblad for Ladegårdsparken En afdeling under Holbæk Boligselskab Ejendomskontor Ladegårdsparken 136 Ejendomskontoret har telefonisk henvendelse mandag fredag ml , samt torsdag mellem kl og Der er personlig henvendelse mandag fredag kl torsdag tillige kl Tlf Ladegårdsparkens Vagttelefon Tlf Denne vagttelefon er KUN TIL NØDSTILFÆLDE, hvor det er umuligt at afhjælpe fejlen selv og det ikke kan vente til Ejendomskontorets åbningstid. Unødvendig brug af vagttelefonen kan medføre egenbetaling. Beboerrådgiver Sevda Cenikl og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 tv. Træffetid: Tirsdag kl og torsdag kl eller efter aftale på tlf og Beboerfremmøde Der er åbent i bestyrelseslokalet LP 29 tv. den første onsdag i hver måned, fra kl til Formanden kan træffes efter aftale med Ejendomskontoret. Tlf Ladegårdsparkens Bestyrelse Formand og medlem af Organisationsbestyrelsen Uffe Frejdal Nielsen Grønt udvalg Næstformand og medlem af Organisationsbestyrelsen Niels Hansen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Pernille Petersen Aktivitetsudvalget Sekretær Martin Krøyer Vedligeholdelsesudvalget Best. Medlem Henrik Eriksen Vedligeholdelsesudvalget Best. medlem Muhammed Malgac Aktivitetsudvalget Best. medlem Filiz Özkarsli Aktivitetsudvalget Best. medlem Cemal Dastan Grønt Udvalg Best. medlem Ibrahim Bakir Aktivitetsudvalget Lokaleudlejninger sker gennem Ejendomskontoret Lp Domea - Vestsjælland Adresse: Kløverstien 205, 4300 Holbæk Telefon: Kontortid: Mandag - Onsdag kl Torsdag: kl Fredag: Ansvarshavende redaktør Uffe / Indlæg til bladet sendes via mail til Maria - senest d. 18. i måneden inden kl Anonyme indlæg optages ikke. Indlæg kan optages under mærke, når indsenderens navn og adresse er redaktionen bekendt. Alle artikler fremsættes for indsenders egen ansvar. Personangreb af injurierende karakter trykkes ikke. Bladet indsendes til beboerbladsudvekslingen i Boligselskabernes Landsforening. Side 2

3 Nyt fra bestyrelsen Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st Holbæk Dagsorden Bestyrelsesmødet den 3. oktober 2012 Kl Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere: Bestyrelsen. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer, Muhammed Malgac, Cemal Dastan, Administrationen: Driftschef Jesper Rolland. Drifteleder Johnny Nielsen Pkt. 1 Pkt. 2. Pkt. 3. Velkomst. Godkendelse referat fra september Indstilles til godkendelse. Ref: Begge godkendt. Driften: Orientering fra driftsleder til bestyrelsesmøde Igangværende opgaver: Containerpladser: Fra 2. oktober til maj 2013 vil genbrugspladsen i Holbæk være lukket pga. ombygning. Driften forudser derfor ekstra megen tilkørsel af affald til Ladegårdsparkens containerpladser, særligt den åbne. Driften anmoder om at få lukket den åbne containerplads mens ombygningen foregår med kæde og en hængelås der kan åbnes med samme nøgle som den anden containerplads. (Varsling vil i så fald blive indsat i Ladegårdsposten). Hvad er bestyrelsens indstilling til midlertidig lukning af containerplads mellem oktober maj 2013? N.B: driften forudser ligeledes problemer med fjernelse af eget indsamlet affald såsom elektronik m.m. Det vil ikke være formålstjenstligt at sende Ejd. funktionærer af sted til Jernløse på en Carrero, ej heller trailer og privatbil. JRO arbejder på at finde en lille vognmand til fjernelse af vores eget indsamlede affald. Til orientering oplyser Holbæk kommune at der oprettes et midlertidigt depot til haveaffald ved Fauergården 5A, Holbæk. Ref: Der bliver sat låger på, med kæde og lås, låsen kommer til at virke med opgangsnøglen, der vil blive omdelt en meddelelse til alle beboer. Bliver iværksat af driften. Deponering P7: Se vedhæftede skitse over deponering P7. I forlængelse af containerproblematikken, så er der tydeligvis forvirring fra håndværkere og beboere af nyttehaverne hvordan haveaffald m.m. korrekt deponeres. Driften har ønske om at gøre pladsen mere overskuelig og nemmere at holde samt nedbringe omkostningerne til bortskaffelsen. Derfor indstiller driften køb af skiltning og opsætning af skillevægge jf. skitseplan. Udgiften til skiltning ligger på kr. og vil blive pålagt kto A143. Kto vil dog derved blive overskredet og i forvejen mangler der indkøb af nye brandvejsskilte. Tømrer- og smedearbejde, indkøb og opsætning af planker i douglas træ beløber sig til overslagspris på kr. Udgiften hører ind under kto A128. Men derved bliver kto overskredet betydeligt. Der er ikke undersøgt prisforskellen mellem skillevæg i træ eller evt. væg i jern. Hvad er bestyrelsens indstilling til indkøb af skilte og indretning af skillerum på deponeringspladsen P7? Ref: Der skal fælles nogle træer på området. Stammerne kan bruges til adskillelse. Der er bla. de store egetræer ved blok 22 der kan bruges til dette projekt, grøn vækst vil gøre det. Driften tager action på dette. Skiltningen på P7 opsættes. Side 3

4 Pkt. 3. Flytning træer: Grøn formand har vurderet at egetræerne udfor LP 31 er for store til at blive flyttet med eget personale. Driften har indhentet overslagspris fra Grøn vækst og vil kunne flytte træerne for ca kr. Grøn formand og Grøn vækst vurderer at det ikke kan svare sig at bruge penge på flytning af disse unge træer. Risikoen for at de går ud pga. flytningen er høj og prismæssigt vil indkøb og plantning af 3 nye træer ligge på ca kr. samt overlevelsesprocenten vil ligge på 100 %. Hvad er bestyrelsens indstilling til udliciteret flytning af træer? Ref: Der blev fremlagt billeder til driften hvorledes dette kan gøres. Driften udfører opgaven med eget personale. Vaskerier: Askebægre ved vaskerierne er, til trods for daglig tømning, ofte overfyldte med andet end cigaretskod og bliver sparket i stykker. Pt. Mangler der et askebæger foran LP 51. Driften ønsker i stedte at indkøbe og ophænge askebægre. Se vedhæftede, til stk. pris 373,75 kr. Hvad er bestyrelsens indstilling til ophængte askebægre ved vaskerier? Ref: Ja til en enkelt ved 151. Så bliver det testet. Driften tager action på det. Hegn Skagerakvej: Hegnsmaterialet ud mod Skagerakvej udfor LP 9-15 er i så ringe en forfatning at driften ønsker helt at fjerne hegnsmaterialet. Da der er usikkerhed om hvorvidt hegnet virker som afskærmning til trafikeret vej, ønsker driften at høre bestyrelsen om der skal andet hegn op i stedet eller man kan leve med afgræsning via levende hegn? Hvad er bestyrelsens indstilling til hegn ud mod Skagerakvej? Bomme: Rekvirerede bomme ved cykelsti til Kløverstien leveres sidst i uge 40. Ref: Ok at fjerne det og de buske der stadig står på det sted der skal være aktivitetshus flyttes hertil. Driften tager action på dette. Flyttevogne: Kontoret mangler ugentligt overblikket over udlånte og tilbageleverede flyttevogne. Der står opmagasineret vogne ved containerpladsen LP 155 og vognene fylder op i gårdmiljøet ved LP 136. Af sikkerhedshensyn herunder risiko for tyveri eller person påkørsel ønsker driften i første omgang at fjerne alle vogne inde fra gårdmiljøet og evt. på sigt samle og fastlåse samtlige vogne udenfor ejendomskontorets indgangsparti. Udgiften til dette vil her og nu vil være et par tusinde kroner til nyt bøjleophæng, medmindre det gl. kan genbruges, da det gl. er blevet bukket. På sigt og for derved forlænge levetiden på vognene, ville det være formålstjenstligt at investere i et lille halvtag til alle 12 vogne. Stadigvæk udfor ejd. kontoret. Hvad er bestyrelsens indstilling til flytning og samling af flyttevogne? Ref: Få dem samlet et sted hvor driften kan håndtere det, driften tager action på det. Spjældmotorer: Der har flere gange været problemer med at skaffe reservedele til spjældmotorer ved skaktene. Bernts Have står til at skulle udskifte deres gamle spjældmotorer og derfor har driften indgået aftale om at købe deres anlæg ved at deles om udgifterne til nedtagning. LP indkøber derfor 18 stk. til reservedelslageret og udgiften løber op i en overslagspris på ca kr. Efter aftale med JRO pålægges udgiften kto A186. Ref: Bevilliget, driften tager action på dette. Mobilt højtaleranlæg: Se vedhæftede billede. Der er nu fundet et egnet anlæg til fremtidige afdelingsmøder m.m.. Valget er faldet på et komplet MBA 75 anlæg med to håndholdte trådløse mikrofoner. Anlægget kan køre på fuld power i 6 timer på en opladning, dvs. ingen kabler det er bare at køre anlægget ind og tænde for det. Anlægget koster samlet 6.645,- inkl. Moms. Det er firmaets mest solgte anlæg til Sumba, idræt, blandt andet DGI- byen) og gymnastiksale m.m. Udgiften pålægges som aftalt kto Ref: Bevilligt, driften tager action på dette. Side 4

5 Pkt. 3. Vintertjeneste: Se vedhæftede tilbud. JRO har indhentet tilbud på vintertjeneste. Det er kun 2 ud af 3 leverandører der har valgt at sende tilbud på opgaven. På vegne af JRO er tilbuddene vedhæftet driftsleders orientering. Færdselstavler: Der er langs Ladegårdsparken konstateret manglende skiltning vedr. parkering eller standsning langs vejen. Det vil være formålstjenstligt at rekvirere nye skilte. Bøjlerne er der, men ingen på kontoret ved om det skal være parkering forbudt skilte eller det skal være parkering og standsning forbudt skilte? Hvad er bestyrelsens indstilling til p- forhold langs Ladegårdsparken? Ref: Vintertjeneste, valget går til Grøn Vækst, driften tager action på dette. Parkeringsskiltene skal ikke op, da vores p-selskab så ikke må giver p- afgifter der, så er det politiet som skal. Få fjernet de gamle skilte stander. P-vagten skal komme meget oftere i LP, der holder biler mange sjove steder som bestyrelsen ser det. Personale: Rengøringsassistenter: har manglet en egnet lokale til at afholde frokost i. Lokale 129 er indrettet med toilet, køkken og benyttes ikke af nogen. Hvis bestyrelsen kan godkende det, så ønsker driften indtil andet er bevilget at benytte LP 129 til frokost stue til de 4 rengøringsassistenter. Hvad er bestyrelsens indstilling til frokoststue i LP 129. Ref: Ok, indtil andet fremkommer. Driftschefen orienterede omkring nogle personalemæssige problemstillinger hos ejendomsfunktionærene på det grønne område. De havde været til individuel samtale og der var udstedt en enkelt mundtlig advarsel. Fællestillidsmanden er orienteret. Bestyrelsen finder det beklageligt at der ikke er fuld forståelse for arbejdsopgaverne og der kommandovej der er skal følges for at det er en god arbejdsplads for alle. Bestyrelsen ser frem til en afrappotering i December om tingene har rette sig eller bestyrelsen skal arbejde med andre løsninger på det grønne område. Pkt. 4. Formanden: Formandsmøde HB den 27 sept: Organisationsbestyrelsen ekstraordinært møde den 10 oktober Konstutiering mv. Forhandlingsudvalg jf. vedtagelser på repræsentantskabsmøde. Sociale Helhedsplanen det videre forløb. Økonomiskrådgiver, der kan hjælpe beboere. Økonomisanering. (Kontaktformidler Beboerrådgivningen). Brugerundersøgelser via mail (Domea). Beboerrådgivningen. Arbejdstids registrering orientering/stade Driften: Malerudbud Formandsmøde Afholdes resten af året den 24/10, 28/11 og 19/12 Ref: Uffe orienterede omkring ovenstående. Forslag til Budgetmødet fra Asger Larsen. Ref: Gennemgået og Uffe tager en snak med Asger Larsen. Kopimaskine Ejendomskontoret. Ref: Indstillingen til dette er, at Sharp og Xerox også skal komme med et tilbud. Repræsentantskabsmødet: Evaluering. Ref: Uffe orienterede omkring dette. Pkt. 5. Boligsocial Helhedsplan. Der afholdes møde med Holbæk kommune om det videre forløb uden samarbejdet med Lejerbo. Ref: Org best har besluttet at samarbejdet med Lejerbo ophører. Der bliver et møde med kommunen, formanden for org best samt regionchef Tinus, som gerne skulle blive enige om det boligsociale helhedsplan. Pkt. 6 Fysisk helhedsplan: LUKKET MØDE Side 5

6 Pkt. 7 Udvalgene: Aktivitetsudvalget: Fastsat gokart til den 19. oktober og indkøbstur til Lübæk den 1. december. Turen til Toms Chokolade bliver ikke til noget da det kun er folkeskoler som kan få glæde af dette. Ideer til foråret bliver snart besluttet. Vedligeholdelsesudvalget: Vedligeholdelsesudvalget har mandag den 24. september 2012 holdt møde. Tilstede var: Jesper, Niels, Henrik og Martin. Mødet omhandler den ønskeliste som blev omtalt ved sidste bestyrelsesmøde den 5 september Ønskelisten skal indgå i budgettet fra 1. april 2013 til 31. marts Forslag til tjekliste efter renovering, som vi vil gøre noget ved. Generelt: Gummilister vinduer, Kontrol og smøring af bevægelige dele vinduer, maling døre(punkt til best.møde okt) se ref., Håndtag døre, justering af døre, maling radiator (beboer), termostater, el dæksler, el kontakter der er ødelagte, udluftningsventiler: køkken, bad og stue, dørtelefon, dørklokke samt postsprækken i hoveddørene lukkes. Ref: Hvis der er udskiftet 3 døre ud af 5, så skal de andre også skiftes hvis de er grimme, igen lejeren som står for betalingen da det er misligholdelse. Igen kommer det an på om beboeren flytter helt eller vender tilbage. Flytter helt ordnes lejl. Vender tilbage ordner beboer. Badeværelse: Gummifuger, betonfuger, toiletskab skiftes hvis slidt, afløb og prop i vask, vandhane, brusearmatur, bruseslange, -hoved og -holder, toilet vandindtag og skylle effekt, toiletsæde, døre udskiftes ved fugtskade. Ref: De enkelte ting tjekkes og der tages beslutning derfra. Døren ved toilet er jo også indvendig, så det er beboeren som står for dette. Bryggers: Maling af gulv(punkt til best.møde okt) Ref: Ved en fraflytning bliver det malet hvis slidt på beboers regning, er det ælde bliver det malet på driftens regning. Altan: Maling af altan væge og gulv, samt døre og vinder udvendig(punkt til best.møde okt), gummilister altanvinduer skal have silikone. Ref: Hvad sker der med de altaner, syn eller ikke syn. Jesper og Johnny bladre tilbage i mapperne og vender tilbage. Grønt udvalg. Med udsigten at der vil blive gravet op diverse steder i LP grundet kloakrenoveringen skal der ikke ske nogen større udskiftning af belægninger samt nyplantning. Der vil også være stillaser løbende på alle bygninger. Der afsættet beløb til konto 116 til opretning når blokke og deres områder er afleveret til afdelingen igen. Ref: Uffe orienterede om ovenstående. Lille helleanlæg skal beskæres ved vandtårnsvej mellem Super Brugsen og Ladegårdsparken, man har ikke ordentlig udsyn når man kommer ud fra LP. Inden vinter gennemgås vejen og huller lappes. Stykket fra Vandtårnsstien og ud til Vandtårnsvej laves i regninger deles i 3. Entreprenøren sender regning til de 3 parter der skal dele betalingen. Pkt. 8 Pkt. 9 Ladegårdsposten. Ref: Lige udkommet, bliver trygt ude i byen og det sker også næste gang og så må vi se hvad der sker fremover vs vores egen kopimaskine løsning. Første møde i udvalget gik godt, Niels og Henrik er med. På sigt skal der også være 2 beboer med, det er Maria som laver bladet. Andet: Johnny, har 2 mand i gang med tagrende projekt. Johnny er ikke tilfreds med hastigheden, de har nået 3 sider 1½blok på 3 uger. Der er afsat 4 uger i alt. Det er ikke tilfredsstillende, der skal mere fart på. Brug en sax lift i stedet for, det ville hjælpe på farten. Martin kan ikke deltage i bestyrelsesmødet den 5. december, Niels skriver ref den dag i stedet for Martin. Side 6

7 Til Beboerne Ladegårdsparken Orientering fra Ejendomskontoret Vedr. aflåsning af storskraldpladsen P3, udfor LP Holbæk genbrugsplads, Spånnebæk 34, vil fra 2. oktober og frem til maj 2013 være lukket pga. ombygning. Der henvises til Jernløse, Tølløse eller Tornved genbrugsplads. Se mere på Fra mandag den 5. november til minimum maj 2013, vil Ladegårdsparkens tidligere åbne storskraldplads ved P3, være aflåst med hængelås. Det vil kun være muligt for Ladegårdsparkens beboere at kunne låse sig ind på pladsen. Ejendomskontoret opfordrer alle beboere i Ladegårdsparken om at huske at låse porten efter sig. Vedr. uindpakket affald i affaldsskakten. Det er desværre blevet et tiltagende problem i opgangene at der smides uindpakket affald i affaldsskakten. Uindpakket affald i skaktene resulterer i lugtgener og unødvendige bakteriebomber i opgangene og affaldsskaktene. Dette kan medføre infektioner og i værste fald sågar luftvejsinfektioner for både beboere og personale. Af hygiejnemæssige årsager sørg altid for at affald er pakket ind og forsvarligt lukket, før skakten benyttes. Er der yderligere spørgsmål er De velkommen til at kontakte Ejendomskontoret. På forhånd tak. Teater interesseret? Er du en kreativ sjæl der kunne sig at udfordre sig selv med teater/rollespil? Kontakt beboerrådgivningen, der så kan sætte dig i forbindelse med andre ligesindede sjæle, så I sammen kan lade kreativiteten blomstre i godt selskab. Kontaktperson: Beboerrådgiverne Aldersgrænse 15 år og opefter. Side 7

8 NYT FRA OMRÅDESEKRETARIATET FOR DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN November 2012 Af Områdesekretariatsleder Michael Holst Nyt fra Styregruppen for den Boligsociale helhedsplan. Resume fra ekstraordinært møde den 25/10 * Gennemgang af tilbud på renovering af Cafeen LP 23. Styregruppen valgte tilbud fra Fa. Berg Trading. Det forventes at renoveringen går i gang i uge 43. Der er afholdt møde i Styregruppen den 25. oktober. Dagsordenspunkter; * Siden sidst. * Status renovering af cafeen i Ladegårdsparken nr. LP 23. * Ansøgninger og økonomi. * Projekter. Referat-resume i næste beboerblad. Nye aktiviteter/ tilbud, som er igangsat, af Områdesekretariatet. Lektiecafeen er kommet godt i gang. Cafeens første åbnings-dag var den 3. oktober. I skrivende stund, har der været 6-7 unge de to 2 gange der har været åben. Det er Ungdommens Røde Kors (som i øvrigt lige har modtaget Kronprins-parret`s pris, for deres gode og frivillige indsats), der forestår lektiehjælpen, som er åben hver onsdag kl Kursusafdelingen starter i uge 46. Første kursus vil være, ITkursus for begyndere læs andet steds i dette blad, vedr. indhold, tilmelding m.m. Vil også blive post-omdelt. Kommende arrangementer, som Områdesekretariatet står for; * 8. november Temamøde for alle samarbejdende netværk. * 14. november. Teamdag kun for Ejendomsfunktionærer mødet med den psykisk syge beboer!! * 22. november 2012 Åben Foredragsaften om børneopdragelse m.m. Læse mere i bladet, ligesom du vil modtage en invitation med posten. Læs bl.a. i næste nr. om informationsmødet 1. november vedrørende Opholdstilladelser, ægtefællesammenføring mm. om Street Games på Markedspladsen i Holbæk 18. oktober. Om Halloweenarrangementet 2. november. Kontakt; Områdesekretariatet Michael Holst Ladegårdsparken 27 st.tv. Tlf Mail. Side 8

9 Ladegårdsparkens cafe er lukket fra d. 23 oktober på grund af køkkenombygning til engang i december. Cafeen Vi har en dejlig Cafe i Ladegårdsparken. Den har til huse i nr. 23. I gennem årene har der været mange forskellige aktiviteter i Cafeen. Informations møder, forskellige cafegrupper der har lavet lækker mad til beboerne i Ladegårdsparken. Der har endda været en cafe med en ansat, hvor man kunne købe bl.a. mad og kaffe. Det var den gang i 90serne; hvor vi havde en helhedsplan at køre i bebyggelsen sidst. Men siden den gang, da cafeen fungerede som en rigtig cafe, har det ikke været mulig at udnytte cafe faciliteterne fuldt ud. Nu har vi igen en Socialhelhedsplan i gang igen. I forbindelse med Den Sociale Helhedsplan har det været mulig at skaffe nogle penge til istandsættelse af cafeens køkken. I dag er der et anretter køkken. Det vil vi gerne have opjusteret til et industrikøkken. Det giver mange flere muligheder i Cafeen fremover. Måske kan vi få en eller 2 ansatte og åbent dagligt. Dette kunne gøre cafeen til uformeldt mødested for den enkelte beboer i alle tre bebyggelser i Holbæk Boligselskab (Ladegårdsparken, Knudskovparken og Bernts Have). Dette betyder selvfølgelig ikke at de aktiviteter vi har nu i cafeen, ikke kan være der fremover. Nogle aktiviteter som kan være andre steder i bebyggelsen skal måske flytte i hvert til fælle i ombygningsfasen. De aktiviteter der ikke kan være andre steder, holder pause i ombygningsperioden og kan så starte op igen bagefter. Jeg håber meget at vi har cafe grupper og beboeraktiviteter i Cafeen mange år fremover. Dette er et forsøg på at gøre cafeen åben for flere beboer og beboergrupper i fremtiden. Niels Hansen. Formand for Styregruppen for den Sociale Helhedsplan. Næstformand for Ladegårdsparkens Bestyrelse. OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Torsdagscafeen er lukket resten af året, grundet renovering af Cafeen. Følg opslag i beboerbladene og opslagssteder for information om hvornår den åbner igen dette er endnu ikke fastlagt. Der vil blive afholdt julearrangement som vi plejer i Forsamlingshuset på Vandtårnsvej 4. Mere om dette i næste blad. OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Side 9

10 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Grundet renovering af Cafeen er alle aktiviteter flyttet! Her er en oversigt over hvor aktiviteterne er flyttet hen: Sprog &leg/forældregruppe/sprogcentret Ladegårdsparken nr. 19 (Raketten), í samme tidsrum som de plejer, tirsdag og torsdag. Go Morgenmad Forsamlingshuset, vandtårnsvej- se indlæg længere omme i bladet Pigeklubben Flytter til Raketten - Ladegårdsparken nr. 19. i tidsrummet Kvindeklub Flytter til Musikhuset, og flytter dag til Onsdag kl Torsdagscafeen Er lukket resten af året - følg opslag i beboerbladene, da det endnu ikke er fastlagt hvornår de åbner. Ved spørgsmål kontakt da: Beboerrådgiverne/Områdesekretariatets medarbejdere. Holbæk Street Games 2012 Torsdag d.18. okt. blev der igen afholdt Holbæk Street Games på Markedspladsen i Holbæk. Igen i år var Street fodbolden i fokus. Men udover fodbold var der en masse andre ting på pladsen, bl.a. Parkour, Trial og Basket. Dagen igennem kunne man høre fed musik fra DJ Jack, (den ene halvdel af Sharoom og Sanctus) og købe mad fra bl.a. Ladegårdsparkens Kvindeklub. I år stillede Holbæk Boligselskabs unge med 4 hold: 2 u14 hold, 1 u17 hold og 1 pigehold. Alle hold kæmpede en brav kamp, og spillede en flot og fair turnering. Da dagen gik på hæld, gik 3 af vores hold fra pladsen med fine medaljer. Et u14 hold fik sølv, ligeledes fik u17 holdet sølv, og pigerne fik en flot bronze. Udover fine placeringer, fik Alpaslan Dastan en fairplay pokal i u17 puljen. Vi vil gerne takke alle for en super god dag og glæder os til at se jer igen samme tid og sted, næste år. Vi vil gerne takke Kvindeklubben i Ladegårdsparken, Vagn fra ungdomsklubben Raketten, 4300 Agervang, DGI og Holbæk Kommunes foreningsmentor for at deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af dagen. Ligeledes vil vi gerne takke vores sponsorer Holbæk Boligselskab & Lejerbo som gjorde det muligt at, kunne uddele fede præmier og flotte medaljer. Tekst Børn og ungemedarbejder Jeanette Saner og Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen, Billede - Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Side 10

11 Du er ikke alene Beboerrådgivningen i Holbæk Boligselskab Det er menneskeligt at se sig selv i en svær situation. Det er også menneskeligt at tro, at man selv er ansvarlig for den situation, som man er i. Men det er i virkeligheden sjældent selvforskyldt! Når mennesker står over for en skillevej og det gør alle ind i mellem føler de sig ofte alene. Vi kan være den hjælpende hånd, som kan rådgive dig om de forskellige veje du kan tage. Du kan vælge at være anonym, og vi har tavshedspligt overfor alle. Det er helt på dine præmisser! Måske har du som enkeltperson brug for en snak. Det kan også være at I er flere personer, fx en familie eller et par. Uanset hvad, kan vi rådgive om det meste. Her er nogle eksempler: Vejlede dig om hvor du får den rette hjælp Vejlede om økonomiske problemer, huslejerestance m.m. Være din bisidder i fx møder med offentlige instanser som skoler, læge, kommune o. lign. Retslige forhold. Hjælpe med at finde ud af regler og love. Formulere breve til offentlige kontorer, fx kommunen. Er man flere, kan man mere Har du lyst til at gøre noget for andre? Eller har du brug for at nogen hjælper dig med en idé du har? Beboerne i Holbæk Boligselskab har sammen taget initiativer til aktiviteter, væresteder og klubber. Det brede tilbud af aktiviteter har betydet, at mange føler sig mere hjemme i boligområdet, og har lært mange af naboerne at kende. Beboerrådgivningen støtter beboeraktiviteter, og kan hjælpe med at gøre en idé til virkelighed, ved fx at: Søge økonomisk støtte til idéen Hjælpe med at finde andre frivillige til at udføre idéen Lave PR for idéen, så alle bliver opmærksomme på det nye tiltag Arrangere møder og skrive referater Vi ses! Beboerrådgiverne i Holbæk Boligselskab, Sevda Cenikli og Camilla Crone Ladegårdsparken 113 Tlf.: / Er der en musiker gemt i dig? Kan du spille et instrument, og har du lyst til at gøre det sammen med andre beboere, så henvend dig til beboerrådgivningen som kan formidle kontakten. Måske er I det kommende band som skal optræde ved næste års juleafslutning eller sommerbazar?! Beboerrådgivningen tlf.: / Side 11

12 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! * GO MORGENMAD * FLYTTER! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Fra og med onsdag d. 24. oktober vil Go morgenmad foregå i: Forsamlingshuset på Vandtårnsvej 4 Samme tid: hver onsdag fra kl. 10:00 12:00 Her er der gratis morgenmad til alle i Holbæk Boligselskab. Kom og start dagen i godt selskab Hvis du har nogen spørgsmål så kontakt beboerrådgiverne. Side 12

13 Beboernetværksformidling via Beboerrådgivningen Er du den ressourcefulde beboer som har lyst til at hjælpe en der har brug for hjælp? Kontakt beboerrådgiverne så der kan oprettes en ressourcebank. Der er mange der har brug for netop det du tilbyder at hjælpe andre med. Har du brug for hjælp? En besøgsven? Fortæl os dit behov! Kontakt beboerrådgiverne - måske er der en der har tilbudt sin hjælp til netop det du har brug for, ellers kan vi søge efter en. Beboerrådgiverne kontaktes på kontoret i Ladegårdsparken 113, eller ved at ringe på tlf.: / Kære medlem af Motionsklubben Motionslokalet er lukket ned! Til trods for adskillige advarsler og påpegning af reglerne for brug af lokalet, har det ikke været muligt for os at ændre den uhensigtsmæssige brug af lokalet. Styrke træningen lukker ned på grund af: Brug af lokalet udenfor åbnings tid. Høj musik Råben og larm. Ødelæggelse af maskiner. Brug af lokalet uden at være medlem. Ulovlig indtrængen i lokalet. Manglende oprydning, ulåst døre ødelagte vinduer. Beboerrådgivningen Beboerrådgivningen Styrketrænings maskiner og vægte er fjernet! Efterfølgende bliver motionslokalet omdannet til konditræning dvs. der kommer til at være cykler, løbebånd, Crosstrainer og andre kondi maskiner. Du kan få dine penge retur ved at henvende dig i Beboerrådgivningen. Når rummet er klar til at blive åbnet igen, vil der blive sat opslag her i bladet samt de sædvanlige opslagssteder så følg med der, hvis du er interesseret. Side 13

14 JULEINDKØBSTUR TIL TYSLAND Lørdag den 1. December 2012 Ladegårdsparkens aktivitetsudvalg arrangerer en tur til Tyskland. Lørdag den 1. december, tager vi en udflugt til Lübeck med beboere i Ladegårdsparken. Vi kører fra Brugsens parkeringsplads kl.07:00. Og vi regner med at være i Lübeck ca. kl. 12:15. Kl.15:15 præcis, kører bussen mod Ladegårdsparken, hvor vi forventer at ankomme ca. kl.21:15. Prisen for denne tur til Tyskland er: 50,- kr. pr. person. Tilmelding foregår ved køb af billet i : AFDELINGENS BESTYRELSESLOKALE LADEGÅRDSPARKEN NR.29 SØNDAG D. 11. November 2012 MELLEM KL. 09:00 til kl. 10:00 Der er i alt 100 billetter til denne tur. TUREN ER KUN BEBOERE I LADEGÅRDSPARKEN Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget Side 14

15 Frivillige i Holbæk Boligselskab Vidste du at der er omkring 60 beboere, som udfører et stykke frivilligt arbejde i Holbæk Boligselskabs 20 aktiviteter? Du kan finde en oversigt over aktiviteterne bagerst i bladet. Aktiviteterne kan kun fungere ved hjælp fra disse frivillige, som giver en masse andre beboere mulighed for at deltage i diverse sociale sammenhænge, hvor man kan møde andre beboere og udvide sit netværk. De frivillige gør derfor en stor forskel for mange mennesker. Kunne du også tænke dig at gøre et stykke frivilligt arbejde for andre beboere, og selv blive en del af netværket af frivillige? Der kan altid bruges frivillige kræfter både til eksisterende og nye aktiviteter. Kontakt Beboerrådgivningen eller medarbejderne i Områdesekretariatet for en snak om mulighederne. Interview med en frivillig En af disse frivillige beboere er Finn Vesterdal, som er frivillig i Go morgenmad som er et tilbud om gratis morgenmad hver onsdag fra kl Finn var med til at starte Go morgenmad i 2010, og hans opgave som frivillig er at købe ind, lave kaffe og gøre klar til aktiviteten. Derudover er han altid til stede i aktiviteten, og er social med de beboere som kommer i aktiviteten han er dermed med til at skabe et fællesskab. Finn fortæller at grunden til at han er frivillig er, at der i et boligselskab er den fordel at der er mange beboere, og det giver mulighed for at få kontakt til mange. Når man er frivillig åbner man også op for at være udadvendt og derved få udvidet sit netværk. Det er let at være negativ, men hvis man i stedet er positiv og udadvendt får man noget ud af det!,, Finn fortæller at det giver ham indhold i hans tilværelse at være frivillig, og han får mulighed for beskæftigelse ved at være sammen med andre. Det giver ham også inspiration. Han mener også at det skaber bedre trivsel i boligselskabet, fordi man lærer sine naboer at kende, og man føler sig ikke alene når man går udenfor lejligheden, fordi man kender en masse ansigter fra aktiviteterne. Det gør at man gerne vil blive boende. Finn fortæller også, at det hjælper vedrørende den Fysiske Helhedsplan, fordi den for mange skaber lidt utryghed omkring alt det nye, og at det hjælper at kunne snakke med andre beboere som står i samme situation. Finn vil gerne anbefale andre til at melde sig som frivillig. Han synes man skal gøre det fordi man selv kommer i gang af det, og kan være med til at gøre en forskel for andre også. Finn har bl.a. fået netværk med beboere udenfor aktiviteten også, og de hjælper hinanden med mange forskellige ting i hverdagen, udover at de også har fået et venskab. Uden aktiviteten havde de ikke lært hinanden at kende. Finn fortæller også at han synes der er kompetente medarbejdere i Holbæk Boligselskab, som er gode til at igangsætte ideer fra beboerne, og at det skaber mange muligheder. Frivilligarrangement 2 gange om året inviteres alle frivillige til et arrangement, hvor det er deres tur til at blive forkælet som tak for deres store indsats for andre beboere. Her får de også mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af aktiviteterne og udveksle erfaringer og gode ideer. Denne gang var de frivillige ude at spise på Holbæk Vandrehjem. 39 deltog, og det var en hyggelig aften hvor der blev snakket på kryds og tværs. Side 15

16 Er helhedsplanen død??? 17. oktober :40 Indlæg fra Beboerne Er helhedsplanen død??? Man skulle tro det. Det er ikke informationer vi, som beboere, bliver overbebyrdet. Det er nærmest en total larmende tavshed. Rygter er der nok af. Så starter istandsættelsen i den ene ende, så i den anden ende. Hvornår skal du flytte??? Jeg har hørt at de først kommer til mig i 2013 eller Det er så frustrerende og stressende at vi ikke får noget at vide. Hvad sker der? Hvorfor siger de ikke noget? Jeg giver simpelthen ikke beskæftige mig med den skide helhedsplan osv osv osv Ja, rygter og bemærkninger er der nok af, når man går rundt i bebyggelsen, men som jeg plejer at sige "Jeg ved lige så meget som dig, ikke en skid". Bestyrelsen fortalte på et beboermøde at de ville informer beboerne via Nyhedsbreve. Dem har vi fået 4 af og de fortæller, efter min mening, ikke ret meget. Jeg kunne da godt tænke mig at se det udbudte projekt i billeder/ tegninger og tekst. Ikke i detaljer, men i overordne vendinger. Hvem var indbudt til licitationen og hvem blev valgt og hvorfor??? Den udleverede tidsplan fra marts 2011 i Kirkeladen, holder den eller går der yderligere tid??? Genhusningen, hvordan går det med den. Fra starten var der snakket om at midlertidig genhusning skulle ske i Pavionger ude på græsset. Nu har jeg hørt, at nogle af dem der skal midlertidig genhusning, skal flyttes ud i Vangkvarteret, er det rigtig??? I september Bestyrelsesreferat skriver bestyrelsen at Licitationen på Aktivitetshuset var blevet dyre end forventet, men at man forventede at tage første spadestik først i september. I oktobernumret skriver de at overskridelsen er godkendt f Landsbyggefonden og at nu mangler de bare kommunens godkendelse. Men hvad handler det om??? Det har vi ikke fået noget at vide om. Og hvordan kommer Aktivitetshuset til at se ud. I februar 2011 fik vi et blad der viste et aktivitetshus "integreret i en jordvold", med et stort rum og nogle små rum og åbninger i begge sider. Holder det stadig??? Jeg kunne da godt tænke mig at se det overordnede projekt. Det kunne jo lægges ud på Afdelingens hjemmeside, så dem der har interesse i det, kunne gå derind og se det, sammen med helhedsplanens overordnede projekt. Jeg husker, at have hørt, der var nogle problemer i 2011 fordi Grundejerforeningen i Barsebæk havde indgivet en protest over Aktivitetshuset. Hvad var det for noget, hvad mundede det ud i??? "Caféen skal ombygges, Helhedsplanen betaler"ja, det er da helt fint at Caféen skal ombygges, men hvorfor??? Det har vi ikke fået noget at vide om. Det er jo kun nogle få år siden den blev istandsat. Og helhedsplanen betaler ombygningen. Ja, så er pengene til det fundet, men hvor mange andre projekter bliver lavet for helhedsplanens penge??? Det ved vi ikke, for bestyrelsen fortæller ikke noget. Vi har valgt en bestyrelse til at varetage vores interesser, men det er ikke just det de gør i forbindelse med helhedsplanen. Hvis de gør, ved vi det i hvert fald ikke, de fortæller os ikke noget. Hvad ideen er med at holde det hele for sig selv, ved jeg ikke. Hvis det er bestyrelsens intension at overraske os beboere, tror jeg det lykkedes, men om vi bliver glædelig eller sørgelig overrasket, må stå hen i det uvisse. Det ville være dejligt hvis bestyrelsen ville svare på disse spørgsmål og give løbende informationer om Helhedsplanen og hvad vi kan forvende i fremtiden. Asger Larsen LGP 143, 2. mf. Varmestuen i Klosterstræde Varmestuen er et fristed hvor du: kan købe et måltidmad billigt og sundt Få dig en sludder med sidemanden, de andre ved bordet eller en medarbejder Få hjælp til kontakt med offentlige myndigheder eller andre problemer Bare kan komme og få varmen og en kop kaffe Få adgang til internettet Varmestuen i Klosterstræde 5 er åbent mandag fredag kl Du kan også få morgenmad Der er også mulighed for at få et varmt bad. Side 16

17 Svar på indlæg fra Asger Larsen af Afdelingsformand Uffe Frejdal Nielsen Kære Asger. Du sætter en artikel i Ladegårdsposten med en hel masse spørgsmål til helhedsplanen, som du vil have bestyrelsen skal svare på. Det er med stor underen du sætte dette i. Du har siddet en del år i afdelingsbestyrelsen, så du burde vide bedre. Bestyrelsen kan ikke og må ikke på nuværende svare. Licitationen har været der. Lovgivningsmæssigt er der så efter licitationen en stand still perioden hvor der ikke sker noget. Den periode bruges til at gennemgå licitationsresultaterne. Der opstarter så en forhandlingsperiode og skema B udarbejdes, der fremsendes til Landsbyggefonden og kommunen. Byrådet skal så behandle skema B og give deres endelig accept hvorefter Landsbyggefonden giver deres accept. Først derefter kan og må det oplyses hvem der skal udføre den fysiske helhedsplan. På nuværende er det alene byggeudvalget i selskabet og byggeafdelingen i Domea, der er vidende om hvilke entreprenører der har budt og hvilke der er forhandlinger med. Når ovenstående er på plads vil der komme et stormøde, hvor beboerne vil bliver oplyst om resultaterne. Beklager Asger, men vi er nød til at følge gælden lovgivning. Rygtedannelse i afdelingen er du på nuværende også med til at skabe. Jeg har set dine indlæg på Facebook, og dine som du kalder dem uvidenskabelig beregninger. Ja de er meget uvidenskabelige de er bl.a. med til at skabe rygter og utryghed. Du burde vide bedre som tidligere bestyrelsesmedlem. Det er ok at være i opposition til den siddende bestyrelse, men det skal helst være på et seriøst og rigtigt grundlag. Med venlig hilsen Uffe Frejdal Nielsen Afdelingsformand Billetter kan forudbestilles på: JuleGospel med UpRising Julekoncert i Holbæk Frikirke For hele familien - børnene bliver indbudt til at medvirke under en del af koncerten - godteposer til børnene - æbleskiver mv. Søndag d. 2. december Kl Entré 70 kr. Børn u/12 år 35 kr. Møbelbixen har fået flere frivillige og har nu faste åbningstider Onsdage kl Søndage kl Møbelbixen har fået en ny frivillig - en mand - som kan hjælpe med at hente/bruge møbler, men vi ser helst at du selv kan hjælpe med at fragte til/fra Møbelbixen Vi vil gerne takke, fordi I tænker på de andre beboere når I skal af med jeres møbler. Det er så godt og dejligt at vide der er mange der tænker på andre og donerer deres brugte møbler til møbelbiksen. MEN! : Vi tager kun imod bedre brugte møbler! Møblerne må gerne stilles udenfor møbelbiksen, men kun efter aftale med beboerrådgiverne! Eller risikerer vi der bliver fyldt med møbler foran møbelbiksen og det bliver brugt som losseplads. Vi søger stadig flere stærke frivillige, som kan give en hånd med ved de tunge ting - måske er det noget for dig? Så kontakt Beboerrådgivningen Side 17

18 DU er forælder! DU interesserer dig for børneopdragelse! DU vil gerne inspireres! Ahmet Demir siger: Jeg søger at bygge bro mellem mennesker uanset sociale, kulturelle og etniske tilhørsforhold. Jeg ser forskellighed som en udfordring og en styrke. Gratis foredrag som henvender sig til både danske og etniske forældre. Ahmet Demir vil balancere rundt i forskellene på kulturerne set i forhold til børneopdragelse. Vi garanterer for en aften med debat, ny viden og inspiration! Arrangementet afholdes på: Absalonskolen, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk. Torsdag 22. November 2012 kl Der tilbydes adgang/pasning for børn imellem 6-12 år i Raketten under foredraget. (kun spædbørn har adgang til foredraget) Adressen er: Ladegårdsparken 19.st. (Der er voksne frivillige tilstede) I pausen vil der være kaffe/the og Kage Arrangør: Den Boligsociale Helhedsplan/Holbæk Boligselskab. (Børn og ungemedarbejder Jeanette Saner tlf.: ) Side 18

19 Bemærk pigeklubben nyt lokale og tidspunkt for pigeklubben!! Åbningstider: Mandag / 6-13 år Tirsdag / 6-13 år Tirsdag / år Onsdag / år Onsdag Pigeklub / 14+ (Nu i nr. 19) Torsdag / 6-13 år Torsdag / år Raketten holder til i Ladegårdsparken 19, 4300 Holbæk Et par timer i overskud og over 18 år? Så har Raketten altid brug for flere frivillige Side 19 Alt kontakt vedr. Raketten skal rettes til: Børn & Ungemedarbejder Jeanette Saner Tlf.:

20 Har du børn i alderen 0-20 år? Eller Er du sprængfuld af gode ideer? Indsatsområdet Børn-og unge i helhedsplanen, har brug for dig i vores beboergruppe! Vi mødes 3-4 gange om året og udveksler ideér og tanker i forhold til fremtiden for områdets børn og unge. Alle er velkomne til at deltage og jo flere der vil være med, jo bedre. Kontakt undertegnede hvis du har lyst til at være en del af beboergruppen og vil være med til at gøre en forskel! Jeanette Saner Børn- og ungemedarbejder Tlf.: BEBOERARBEJDSGRUPPEN FOR INTEGRATION SØGER BEBOERE Det er dig som beboer, der ved hvad der rør sig og hvor skoen trykker! Synes du Integration er spændende og har du lyst til at gøre en positiv forskel, og vil du gerne være med til: At gøre Ladegårdsparken til et trykt og rart sted at være. At have indflydelse på hvordan dit boligområde udvikles. At styrke og forbedre dit boligområde. At gøre en aktiv forskel Så MELD dig som frivillig i arbejdsgruppen for Integration Kontakt tovholder: Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Tlf.: Mail: Vi mødes 3-4 gange om året. Side 20

21 Områdesekretariatet for den Boligsociale Helhedsplan for Holbæk Boligselskab består af: Områdesekretariatetsleder Michael Holst Tlf.: Mail: Indsatsområde: Kommunikation og Image Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Børne & Ungemedarbejder Jeanette Saner Tlf.: Indsatsområde: Børn og unge. Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Integrationskoordinator Maria Højfeldt Hansen Tlf.: Indsatsområde: Integration Ladegårdsparken 27 st.tv, 4300 Holbæk Beboerrådgiver Camilla Crone Tlf.: Indsatsområde: Udsatte Grupper Ladegårdsparken 113 st. tv Holbæk Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf.: Indsatsområde: Udsatte Grupper Ladegårdsparken 113, st. tv, 4300 Holbæk Side 21

22 Forældregruppe i Ladegårdsparken. Hvordan bliver jeg den forældre jeg gerne vil være? Hjælp vi skal spise. Konflikter omkring spise situationer. Samarbejde med dagplejere, pædagoger og lærere. Selvstændigheds udvikling og forældre som rollemodeller. Teenagebørn Synes du også det kan være svært at være forældre? Har du brug for nogen som ved hvordan det er at snakke med? Kom og vær med hvis du har lyst til at dele dine gode erfaringer og sunde bekymringer. Vi er i Cafeen i Ladegårdsparken nr. 19 hver torsdag kl Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål. Jeg glæder mig til at se dig. Linda Lillesø Sprogpædagog Tlf: mail: Har du brug for hjælp til lektierne? Kom og besøg os i lektiecaféen i Ladegårdsparken Lektiecaféen har åbent hver onsdag kl Ungdommens Røde Kors starter en ny lektiecafé i Ladegårdsparken, hvor alle børn kan komme og få hjælp til lektierne af vores frivillige lektiehjælpere. Første gang er Onsdag d. 3. oktober kl Det foregår i Ladegårdsparken 67, st.th. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Line som er aktivitetsansvarlig. Ny hobbyklub på Vandtårnsvej 4 Vi starter op torsdag den 7. april - Åbent fra kl til Vi kan male, lave smykker, spille samt dekoupere, eller bare tale sammen. Madpakke kan medbringes. Der vil kunne købes kaffe, kage og ostemadder. Håber i vil møde talstærkt op og med godt humør. Hvis der er spørgsmål. så rin på Med venlig hilsen Lola Jacobsen Side 22

23 BEBOERAKTIVITETER I LADEGÅRDSPARKEN HUSK AT ALLE INDENDØRES AKTIVITETER ER RØGFRIE AT ALLE Kultur og Trivselsforeningen i Ladegårdsparken Kontaktperson: Beboerrådgiver eller Formand Niels Hansen tlf Beboerhaverne Formand Sultan Akyol, LP 29, 1. tv. Tlf Kasser, Beboerrådgiver Sevda Cenikli Tlf Genhusningskoordinator Katinka Ruud Rydén Træffetid hver torsdag ml. kl og i Ladegårdsparken 113 Tlf Billardklubben LBK Holbæk Boligselskab Ladegårdsparken 1, st. th. Henv. Formand Peter Ciesla Tlf eller Tina Dyreholt Jensen. Tlf Åbningstider: Mandag-Onsdag-Fredag kl Pensionister: Mandag til Torsdag kl. 9, Kvindeklub I Musikhuset Hver onsdag kl I Musikhuset, Ladegårdsparken Alle er velkomne Kontaktperson: Beboerrådgiver Sevda eller Integrationskoordinator Maria Ladegårdsparken 19, st. th. Træfpunkt, Forsamlingshuset Vandtårnsvej 4 Hyggeligt samvær hver mandag kl Henv. Kirsten Christiansen Tøjbiksen, Ladegårdsparken 93, tv. Åben søndag kl og onsdag kl Tøj afhentning, kontakt Nina Tlf Kontaktperson Jeanette Kontaktperson Beboerrådgiverne Humørklubben Ladegårdsparken 95 Holder åben hver dag fra kl til Møbelbixen Ladegårdsparken 109 Lejernes LO Holbæk Afdeling Ladegårdsparken 57, th Holbæk Træffetid tirsdag mellem kl og Tlf E- mail Åbningstider: Onsdag: Søndag: Kontaktperson: Beboerrådgiverne Go Morgenmad Gratis morgenmad, hver onsdag kl i Forsamlingshuset, Vandtårnsvej 4. Vi hygger og snakker, mens vi spiser lidt morgenmad sammen. PIGEKLUB FOR PIGER I ALDEREN 14+ ÅBEN HVER ONSDAG KL I CAFEEN, LADEGÅRDSPARKEN 23 Kontaktperson: Integrationskoordinator Maria, Tlf.: Kontaktperson: Beboerrådgiverne Side 23

24 Billardklubben, LP 1 Fællesvaskeri, LP 15 Raketten, LP 19 Områdesekretariatet, LP 27 Bestyrelseskontor, LP 29 Motionsklubben, LP 35 Gæsteværelse, LP 49 Lejernes LO, LP 57 Humørklubben, LP 95 Gæsteværelse, LP 77 Tøjbixen, LP 93 Fællesvaskeri, LP 105 Møbelbixen, LP 109 Beboerrådgivningen, LP 113 Genhusningskoordinator LP 113 Ejendomskontoret, LP 136 Fællesvaskeri, LP 151 Side 24

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang September Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang September Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang September Måned 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juli Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juli Måned 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Juli Måned 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juni Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Juni Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Juni Månede 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsposten. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab

Ladegårdsposten. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Oktober Måned 2012 FINN OG BØRN & UNGE-MEDARBEJDER JEANETTE PÅ GÅTUR MED WALK AND TALK VIL DU VIDE MERE OM

Læs mere

Ladegårdsposten. Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab.

Ladegårdsposten. Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang December Måned 2012 Humørklubben er et sted for alle!! Læs mere på side 12 Side Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Maj Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1

LADEGÅRDSPOSTEN. 16. Årgang Maj Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang Maj Månede 2012 Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden ekstra Bestyrelsesmødet den 07.08-2013 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir, Martin Krøyer,

Læs mere

Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3

Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Juni Måned 2013 Ladegårdsposten får ny Redaktør - Læs mere på side 3 Så kom foråret også til Ladegårdsparken!

Læs mere

LADEGÅRDSPOSTEN. Så kom foråret til Ladegårdsparken. 16. Årgang April Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab

LADEGÅRDSPOSTEN. Så kom foråret til Ladegårdsparken. 16. Årgang April Månede 2012. Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 16. Årgang April Månede 2012 Så kom foråret til Ladegårdsparken. Side 1 LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Maj Måned Renoveringen og det nye Aktivitetshus Læs mere på side 6-7 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad

Læs mere

Ladegårdsposten. OMRÅDESEKRETARIATET ER BLEVET TIL DET BOLIGSOCIALE TEAM! - læs mere inde i bladet på side 11

Ladegårdsposten. OMRÅDESEKRETARIATET ER BLEVET TIL DET BOLIGSOCIALE TEAM! - læs mere inde i bladet på side 11 Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Februar Måned 2013 OMRÅDESEKRETARIATET ER BLEVET TIL DET BOLIGSOCIALE TEAM! - læs mere inde i bladet på side

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7.

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan. mere på side 7. Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang Marts Måned 2013 Så lød startskuddet på den Fysiske Helhedsplan læs mere på side 7 Side Ladegårdsposten er

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013 LADEGÅRDSPOSTEN Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang September Måned 2013 Side LADEGÅRDSPOSTEN ER BEBOERBLAD FOR LADEGÅRDSPARKEN EN AFDELING UNDER HOLBÆK BOLIGSELSKAB

Læs mere

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side

Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab. Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8. Side Ladegårdsposten Beboerblad for Ladegårdsparken, en afdeling af Holbæk Boligselskab 17. Årgang April Måned Nu indtages de grå pavilloner - læs mere på side 8 Side 2013 Ladegårdsposten er beboerblad for

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014

Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Nyheder fra Titanparken Juli / august 2014 Sommer og sol har indtaget Titanparken. Det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 6. maj 2015 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. maj 2015 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsesmøde

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Parkposten. December 2015. November lys i Haveskoven FOTO: www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab

Parkposten. December 2015. November lys i Haveskoven FOTO: www.parkposten.dk. Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab Parkposten December 2015 November lys i Haveskoven Beboerblad for Knudskov, Allé & Kikhøjparken i Holbæk Boligselskab www.parkposten.dk Side Parkposten 1 Parkposten1 side 1 FOTO: Bladet udkommer hver anden

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 Sted: Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere: Christina Clausen Dorthe Hindsberg Kim Holk Lilian Hindsberg Nini Rice Thomas

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A.

Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Afdeling 42 afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: Kim L. og Poul Erik under pkt. 1 Knud Erik, Ole Dorthe,

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag, den 7 nov. kl. 17,00 Mødested: Bestyrelseslokalet Valdemarsgade 16 Deltager: Tilstede: Bestyrelsesmedlemmer: Preben, Ellen Kristoffersen, Bettina, Ellen, Iver,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2012 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE

SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 SAMARBEJDSUDVALGET I HVISSINGE Referat fra SU torsdag den 28. april 2016 kl. 17.30 på driftskontoret.

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1.

Afdelingsbestyrelsen MOSEGÅRDSPARKEN 2820 Gentofte. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 DAGSORDEN: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014 Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal Tid: 18.00 21.45 Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014

Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014 Referat af Bestyrelsesmøde h/jan Marker Ledreborg Allé 10 Tirsdag den 2. september 2014 Til stede: Afbud: Peter Vesterlund Charlotte Christoffersen Jan Marker Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur Nauta

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00

Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde, fredag den 10. april 2015, kl. 9.00-10.00 Til stede: Bygge og Anlæg: Sara og Jannick M. Film og Foto: Victor Kvintel, Danni Andersen og Kiwi Jagne Pædagogik

Læs mere

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven

Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøde i afd-6-bispehaven Tirsdag d. 7. juni 2011 kl. 17.30 Mødeleder: Hafizullah Amizai 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af udsendt referater fra AB-mødet d.

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet

Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet Afdelingsbestyrelsesmøde i Egeparken 1 Beslutningsreferat af møde d. 12-06-2017 kl. 18:00 i Bestyrelseslokalet Fremmødte: Diana Andersen-Alstrup, Helle Thorup Laursen, Henning Petersen, Linda Hansen, Michel

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat.

Bestyrelsesmøde den 19. august 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 7. Referat. Til stede: Jette, Najah, Liselotte, Anna. Afbud: Susanne. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013. Godkendt med en enkelt rettelse til punktet vedr. tyveri og værkstøjsskuret; Det

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt

Godkendelse af referat Sager fra DAB og ejendomskontor Bestyrelsens actionliste - opfølgning Nye sager Forberedelse til næste møde Eventuelt MAIL BESTYRELSEN@CARLSHOEJ.DK SIDE 1/5 REFERAT Referatet er godkendt den 11. marts 2014 TITEL Afdelingsbestyrelsesmøde DATO 11. februar 2014 FRA BESTYRELSEN Claus Dahl, formand, Kenneth Hermann, næstformand,

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev og Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 1.,samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken Afd. 3. Brøndbyøster d. 16.11.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 2. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.11.13 kl. 18.30 21.30 November 2013 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014.

REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. REFERAT. Ellemarkens Afdelingsbestyrelse. Mødet d. 10.2.2014. Referent: Janna Gisli Ordstyrer: Wibeke Steenlykke. Afbud: Dorte Corydon og Rene Andersen. Næste møde: d. 18.3.kl.18.00 Dagsorden. Godkendt.

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I PAB, AFDELING 4 Tid Tirsdag den 8. oktober 2013 Sted Afdelingskontoret, Åfløjen 5 Deltagere Afbud Dagsorden Patrick Abrahamsen Elisabeth Bransmark Kent Christensen Kim Holk

Læs mere

Frivillige hjælper flygtninge

Frivillige hjælper flygtninge SOLRØD KOMMUNE Aktivitets og Frivilligcenter Frivillige hjælper flygtninge - i samarbejde Solrød Kommune Information om frivillige tilbud og aktiviteter til flygtninge bosiddende i Solrød Kommune Fællesspisning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl

Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl Afdelingsbestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll Torsdag den 8. september 2013 kl. 17.00 Dagsorden: Tilstede: Afbud fra: John Steen Johansen, formand John Barzel Thomasberg, næstformand Barbara Cros Niels

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 30. maj 2016 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 30. maj 2016 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 30. maj 2016 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Sommer i

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere