I dette nummer kan du bl.a. læse om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette nummer kan du bl.a. læse om:"

Transkript

1 Houlkær Nyt Nr. 2 April 2008 I dette nummer kan du bl.a. læse om: Tredje gang blev lykkens gang Initiativgruppen ikke længere kun for Houlkær Asfalt står ikke øverst på den politiske dagsorden Cykelsti slutter brat Indsats i lektiecafé belønnet med diplom, blomster og bålfad Benzintank bliver til bageri Houlkær rocks Nyt fra skolen Årsmøde i Fodboldafdelingen Arvefjender har slået sig sammen Årets træner / leder i HIF Er kirken bare for sjov? Indstik: Houlkær løbet 2008

2 REDAKTIONEN Stof, der ønskes bragt i næste nummer bedes, om muligt, afleveret som Word dokument på en diskette med et print af teksten. Evt. fotos gemmes for sig selv som jpg billedfil. Brug evt. bibliotekets postkasse. Materialet kan også sendes pr. til nedenstående adresser Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte i det modtagne materiale. Redaktionen: Kim Juhl Andersen, Redaktør tlf Kirsten Nørgaard, Houlkær Bibliotek tlf Erik Smidt, Houlkærskolen tlf Kirsten Brocks, Houlkær Kirke tlf Pernille Cornelius, HIF og HIF's Venner tlf Omdeling: Niels Ebdrup, Grævlingehøjen 8 tlf Initiativgruppen Houlkær, Carsten Marcussen, Hedelyngen 77 Hjemmesiden: Houlkær Nyt modtager støtte fra nedenstående: Houlkærskolen Houlkær Idrætsforening Houlkær Kirke Houlkær Bibliotek, Viborg Bibliotekerne Viborg Gymnasium og HF Boligselskabet Viborg: Houlkærvænget, Houlkærparken, Nørresøparken Houlkær Hallen, SuperBrugsen Houlkær, Andelskassen Viborg Advokatfirmaet Steffensen Horstmann & Partnere Grundejerforeningerne: Engbakken, Hedely, Heden, Hedevænget, Hyrdebakken, Kildebakken, Kildevænget, Nørrehede, Nørresøhøjen, Nørresøvej Nord, Odshøj, Skovbakkevej, Stjærten, Søbakken øst, Søbakken Overlund Byggematerialer A/S, HS Tømrer & Snedkerfirma, Superkiosken, Overlund Trailer Born Grafisk Tryk ApS 2

3 REDAKTIONEN I dette nummer af bladet finder du bl.a.: Aktuelt i området Tredje gang blev lykkens gang... 4 Asfalt står ikke øverst på den politiske dagsorden... 5 Cykelsti slutter brat... 7 Intet nyt om Søbakken... 8 Benzintank bliver til bageri... 9 Initiativgruppen ikke længere kun for Houlkær Indsats i lektiecafé belønnet med diplom, blomster og bålfad Houlkær rocks Houlkær Bibliotek Anbefalinger til læneskolen Bogbyttedag Houlkær Kirke Er kirken bare for sjov? Karsten Høgild holder barselsorlov Sogneeftermiddage Sogneaftener Bibelværksted Middag på tværs Åben Familie Legestuen i Houlkær Kirke Børnepasning under Gudstjenesten Kristi Himmelfartsgudstjeneste Fortællegudstjenester Gudstjenester Film gudstjeneste Det sker Houlkær Skole Nyt fra skolen Et øjebliksbillede fra Houlkær SFO! Houlkær Idrætsforening Årsmøde i Fodboldafdelingen Arvefjender har slået sig sammen Årets træner / leder i Houlkær IF Fodbold Næste nummer Nr. 3/ deadline 18. april - udkommer uge 20 3

4 AKTUELT I OMRÅDET Tredje gang blev lykkens gang Borgermøde med politikerne endte med at blive en fyraftensforestilling Så lykkedes det endelig Efter to aflysninger havde Initiativgruppen Houlkær i tredje forsøg held til at få gennemført det traditionelle, årlige borgermøde med repræsentanter for byrådets partier. Mødet blev afviklet som et fyraftensmøde som optakt til Initiativgruppens ordinære repræsentantskabsmøde 28. februar men umiddelbart er det nok ikke en model, der kalder på en gentagelse. Kun cirka 20 Houlkær-borgere dukkede op til mødet med de fire byrådsrepræsentanter: socialudvalgsformand Aase Kubel Høeg (Venstre), kulturudvalgsformand Per Møller Jensen (Socialdemokraterne), miljøudvalgsformand Inger Jakobsen (SF) samt Kenneth Mortensen fra Det Radikale Venstre. Til sammenligning var der et halvt hundrede interesserede, der var mødt frem, da borgermødet oprindelig skulle have været afholdt i slutningen af januar. Ved den lejlighed måtte de fremmødte imidlertid traske hjem igen med uforrettet sag, fordi politikerne ikke kunne løsrive sig fra et byrådsmøde, som viste sig at trække betydeligt længere ud end forventet. Traditionen tro var det ikke mindst de trafikale forhold i området, der kom til at præge debatten, da det endelig lykkedes at få sat de lokale politikere stævne på Houlkærskolen. Læs mere om borgermødet på de kommende sider. Årets politikerpanel på Houlkærskolen: Fra venstre socialudvalgsformand Aase Kubel Høeg (Venstre), kulturudvalgsformand Per Møller Jensen (Socialdemokraterne), miljøudvalgsformand Inger Jakobsen (SF) samt Kenneth Mortensen fra Det Radikale Venstre. 4

5 AKTUELT I OMRÅDET Asfalt står ikke øverst på den politiske dagsorden Vejinvesteringer i Houlkær har lange udsigter at dømme efter borgermødet i februar Man tager 64 nye byggegrunde. Sælger dem til en overpris på et par hundrede tusinde kroner stykket, og Hokus-pokus har man millioner, som man passende kunne bruge til at udbygge vej- og stisystemerne i Houlkær-området. Besnærende lød det, da Stig Jensen fra Initiativgruppen på det årlige borgermøde med politikerne slog til lyd for, at kommunens ekstraindtægter ved grundsalget i det nye udstykningsområde Palleshøje med rette bør kanaliseres tilbage til området, så infrastukturen i Houlkær igen kommer til at stå i et rimeligt forhold til indbyggertallet. Stig Jensen forsøgte med en række billedeksempler at illustrere nogle af de trafikproblemer, Houlkær-borgerne møder i det daglige. Uden at det dog umiddelbart udløste politiske tilsagn om forestående vejinvesteringer. 5

6 AKTUELT I OMRÅDET En påtrængende trafiksikring af Houlkærvej, Søbakken og Røddingvej/Nørremøllevej. En landskabssti øst om Houlkær-Overlund og en omfartsvej uden om Bruunshaab til Rindsholm er blot nogle af de vejprojekter, som efterhånden har stået på Initiativgruppens ønskeliste i adskillige år. Men at dømme efter de politiske udmeldinger på borgermødet i februar, bliver det nok heller ikke de nærmeste par år, kommunen sætter turbo på vejinvesteringerne i Houlkær-området. Økonomien i den nye Viborg Kommune er i øjeblikket så anstrengt, at økonomiudvalget netop har besluttet at gennemføre besparelser for 20 millioner kroner over en bred front. - Og havde vi ikke haft merindtægterne fra grundsalget at stå imod med, skulle I bare se, hvor drastiske besparelser vi så havde været nødt til at gennemføre, lød det advarende fra kulturudvalgsformand Per Møller Jensen (S). Heller ikke fra de tre øvrige paneldeltagere var der umiddelbart opbakning at hente til de foreslåede vej- og stiprojekter i Houlkær-området. - Når jeg ser på hvor mange penge, vi lige nu står og mangler, er det måske ikke ligefrem cykelstier, jeg vil prioritere højst i de kommende par år, fastslog socialudvalgsformand Aase Kubel Høeg (V). Og også fra Kenneth Mortensen (R) var udmeldingen, at det nok ikke lige er asfalt og rengøring, der står højst på den lokalpolitiske dagsorden i Samme Kenneth Mortensen kunne dog på borgermødet oplyse, at det politisk er besluttet at gennemføre en trafiktælling, som muligvis på sigt kan være med til at styrke argumenterne for en omfartsvej øst om søerne. - Formålet med trafiktællingen er at få fastslået, hvor mange af de trafikanter, som kører gennem byen i morgentimerne, der bagefter sætter kursen østpå mod Århus. - Dermed får vi forhåbentlig et langt bedre beslutningsgrundlag, end vi har i dag, vurderede han. Én ting er i hvert fald helt sikker. Kommunale vejinvesteringer i millioners klassen skal Houlkær-området næppe gøre sig håb om lige med det første. Derfor lød der også fra politikerpanelet en generel opfordring til, at Houlkær-borgerne lokalt sætter sig sammen og får oplistet vejønskerne i en prioriteret rækkefølge. - Kort fortalt handler det om, at I sætter jer ned og kigger på hele den lange række af forslag, I har og så giver byrådet et klart signal om, hvor det er, vi i første omgang skal satse skattekronerne. - Det var dét, der skete, da vi for nogle år siden for alvor fik sat tryk på i forhold til udbygningen af Houlkær-centeret, og dét bør også være modellen denne gang, lød rådet fra Per Møller Jensen. 6

7 Cykelsti slutter brat AKTUELT I OMRÅDET Hul i hovedet mener beboere langs Skaldehøjvej Mens alle andre beboere langs den stadig mere befærdede Skaldehøjvej kan færdes på cykelsti til og fra Houlkærskolen, er situationen anderledes for beboerne i nr De må nøjes med at kigge længselsfuldt efter stiforbindelsen, som slutter brat små hundrede meter, inden den opnår forbindelse med deres stikvej. - Det virker da fuldstændig hul i hovedet, at børn skal sendes ud på Skaldehøjvej, hvor bilerne uhyre sjældent kører under 60 km/t. Blot fordi kommunen har undladt at anlægge de sidste få meter cykelsti, lød kritikken fra Helene Roager på Initiativgruppen Houlkærs traditionelle, årlige borgermøde med politikerne. Ingen af de fire politikere i panelet kunne på stående fod give en fornuftig forklaring på, hvorfor det forholder sig, som det gør, men den radikale Kenneth Mortensen medgav, at det umiddelbart virker helt fuldstændig tumpet, at cykelstien ikke er blevet ført igennem til de sidste, nye parcelhuse langs Skaldehøjvej. - For mig lyder det som om, der må være tale om en kikser, og jeg kan derfor kun opfordre de berørte beboere til at tage et billede af stedet og sende det til teknisk forvaltning. Jeg kan næsten ikke forestille mig andet end, at der må være tale om en fejl, lød vurderingen fra den radikale paneldeltager. Kulturudvalgsformand Per Møller Jensen (S) kommenterede ikke konkret kritikken af den afstumpede cykelsti langs Skaldehøj- vej, men i mere generelle vendinger kom han kommunens park- og vejafdeling lidt til undsætning. - Nogle gange, når kommunen kritiseres, kan det nemt få karakter af, at dét, vi foretager os, er det rene Knold og Tot og at vore ansatte nærmest render rundt med hovedet under armen. - Men det er altså ikke ond vilje, der styrer indsatsen, benyttede Per Møller Jensen lejligheden til at understrege. Her slutter cykelstien. Små hundrede meter før den opnår forbindelse til den sidste af de stikveje, der munder ud i Skaldehøjvej. Det virker fuldstændig hul i hovedet, mener de lokale beboere. 7

8 AKTUELT I OMRÅDET Intet nyt om Søbakken Kritik af trafikkaos fik lov at stå uimodsagt på borgermøde - Jeg fatter simpelthen ikke, at kommunen har kunnet lave sådan en vej-løsning. Det er rent ud sagt et forfærdeligt kaos. Ordene er Flemming Gundersens, og som mange i Houlkær utvivlsomt vil kunne nikke genkendende til, var det trafikforholdene på Søbakken, han hentydede til i sit indlæg på Initiativgruppens borgermøde på Houlkærskolen. - Søbakken er slet ikke beregnet til at håndtere de mange biler, som benytter vejen som gennemkørselsvej fra Nørremøllevej til Houlkærvej. Jeg bebrejder sådan set ikke trafikanterne, for vi mennesker er nu engang sådan indrettet, at vi altid kører den nærmeste vej, hvis vi kan komme til det. Men hvordan kommunens vejteknikere har forestillet sig, at Søbakken skulle kunne bære den nuværende trafikbelastning det må man da virkelig undre sig over. - På den øverste strækning har Søbakken jo stort set kun karakter af en brandvej, men når man spørger kommunens teknikere, hvornår de har tænkt sig at lave forholdene om, får man stort set kun nogle tågede forklaringer, konstaterede en lettere hovedrystende Flemming Gundersen. Heller ikke på borgermødet var der nogle, som på en overbevisende måde kunne argumentere for den trafikpolitiske visdom i den måde, tingene er indrettet på i dag. De fire politikere i panelet undlod fornuftigvis helt at kommentere spørgsmålet, og fyraftensmødets ordstyrer, Henning Bruun- Schmidt, kunne for sin del kun give Flemming Gundersen ret i hans beskrivelse af de trafikale forhold på Søbakken. - Efter at have boet på Engbakkevej i 12 år kender jeg kun situationen alt for godt, og efter min mening er der kun én løsning på problemet: at lukke Søbakken for gennemkørende trafik og så sørge for, at trafikken i stedet bliver ledt ud på omfartsvejen. - Men det er altså ikke en løsning, man bliver ubetinget populær på at bringe på bane, føjede Henning Bruun-Schmidt til. 8

9 AKTUELT I OMRÅDET Benzintank bliver til bageri Ny ejer håber at kunne åbne bagerforretning i Houlkær til sommer Det ligner jo et foto fra Hviderusland. Ja, eller måske snarere fra Rumænien. Sarkasmen var ikke til at tage fejl af, da billedet af den tidligere Shell-tank tonede frem på lærredet under borgermødet i Houlkær i februar, men inden længe skulle der være håb om, at bebyggelsen på hjørnet af Odshøjvej og Houlkærvej igen kommer til at vække associationer i retning af mere hjemlige himmelstrøg. Pr. 1. marts har Bachgruppen solgt ejendommen til bagermester Kaj Antonsen, Skals, og hvis alt går efter planen håber den nye ejer at være klar til at åbne bagerforretning i Houlkær 1. juli. - Det eneste, der bliver tilbage af den gamle bygning, er i realiteten taget og de tre ydermure. Resten står over for at skulle totalrenoveres, bebuder han. Sammen med sin kone, Majbritt har Kaj Antonsen i snart 18 år drevet Skals Bageri og Døgnbutik, men ideen om at forlægge aktiviteterne til Houlkær er ikke af ny dato. Allerede i forbindelse med renoveringen af Houlkærcenteret i 2003 var han på nippet til at tage springet. Dengang blev det ved overvejelserne, men nu skal det være, erklærer han. - Efter at den nye lukkelov er trådt i kraft, er det generelt blevet langt sværere at drive butik i en mindre by som Skals. Derfor har vi gennem længere tid kigget os omkring efter et sted, hvor det kunne være interessant at åbne en ny bagerforretning, og i den forbindelse synes vi, Houlkær ser rigtig lovende ud. - Det er en bydel i udvikling, hvor der bor en masse mennesker. Parkeringsforholdene er idelle, og en traditionel bagerbutik vil efter vores vurdering være et naturligt supplement til det forretningsudbud, der i forvejen er i området, forklarer Kaj Antonsen. Den kommende Houlkær-bager kender i forvejen en del Houlkær-borgere men har ellers ikke nogen speciel tilknytning til den nordøstlige del af Viborg. - Vi har en datter, der har gået på gymnasiet i Houlkær, men det er da stort set også det eneste, nævner Kaj Antonsen, som i forvejen har sikret sig, at ejendommens fortid som benzintank ikke kommer til at skabe forhindringer for hans personlige fremtidsplaner. - Allerede i 1989 blev der foretaget en totaloprydning på grunden, og eftersom ejendommen ikke udgør nogen trussel for drikkevandet, kan den - efter hvad jeg har fået oplyst - ligge der i de næste 30 år uden problemer. - Den eneste klausul er, at området ikke må anvendes til beboelse. Derimod er der intet som helst til hinder for, at arealet kan anvendes erhvervsmæssigt, fastslår Kaj Antonsen. Ombygningen af den tidligere Shell-tank er formentlig allerede i fuld gang, når disse linjer læses. Utvivlsomt til stor glæde for mange Houlkær-borgere, som igennem de seneste halvandet år har kviet sig ved synet af den støt hensygnende hjørneejendom. 9

10 AKTUELT I OMRÅDET Initiativgruppen ikke længere kun for Houlkær Målet er at samle Houlkær, Overlund og Asmild under én hat i 2009 Foreningens formål er at fremme trivsel og sammenhold mellem beboere i Houlkærområdet, blandt andet ved at være initiativtager i sager af fælles interesse for alle eller flere af foreningens medlemmer. Sådan står der stadig i vedtægterne for Initiativgruppen Houlkær men sandsynligvis kun i et års tid endnu. Til den tid bliver virkeområdets geografiske udstrækning antageligt udvidet til også at omfatte Overlund og Asmild. I hvert fald er det, hvad der ligger i kortene ovenpå Initiativgruppens ordinære repræsentantskabsmøde i slutningen af februar. - Med den nye, større Viborg Kommune er afstanden fra politikere til borgere blevet større, og samtidig er der i Viborg Kommune dannet lokale aktionsgrupper, der særligt arbejder på at landområderne bliver tilgodeset. Der er derfor stigende brug for Initiativgruppen Houlkær som talerør for vores område, og da vi har meget til fælles med Asmild og Overlund, er det oplagt, at vi forener kræfterne øst for søerne. - Bestyrelsen er af den opfattelse, at et større dækningsområde vil få os til at stå stærkere i dialogen med Viborg Kommune, lød argumenterne i formandsberetningen, som i Carsten Marcussens fravær blev aflagt af Initiativgruppens næstformand, Ole Birch. Hvad skal barnet hedde? Udover bestyrelsen var der kun et par enkelte, menige Houlkær-borgere, der havde fundet vej til repræsentantskabsmødet på Houlkærskolen. På den baggrund kan det næppe overraske, at bestyrelsens vision om et udvidet dækningsområde blev principgodkendt uden større sværdslag. Initiativgruppens oplæg er, at udvidelsen skal forme sig som en løbende proces frem mod repræsentantskabsmødet i Som et af de første, konkrete tiltag har Initiativgruppen tænkt sig at udskrive en konkurrence, og opfordre befolkningen i lokalområdet til at komme med deres bud på et fælles navn for hele området øst for Viborg-søerne. Sideløbende med dét håber Initiativgruppen, at områdets grundejerforeninger vil tage ideen om et bredere samarbejde op på deres generalforsamlinger i foråret. Ny arrangør af Houlkærløbet Bortset fra planerne om at udvide dækningsområdet var der ikke det store sprængstof i formandsberetningen på repræsentantskabsmødet. Initiativgruppens to medier, Houlkær Nyt og Houlkærportalen, fik begge anerkendende ord med på vejen fra næstformanden, og den årlige Houlkær Festuge ser 10

11 AKTUELT I OMRÅDET ligeledes ud til at være kommet ind i en god gænge. Igen i år bliver Houlkær-løbet et af de store indslag. Opgaven med at arrangere løbet har i de senere år ligget i hænderne på Niels Ebdrup, men han har nu bedt sig fritaget for hvervet, og i stedet bliver det i år op til lærer Jacob Flintholm at stå for det praktiske omkring Houlkær-løbet. - Han har allerede kastet sig ud i arbejdet med iver, energi og nye ideer, konstaterede Ole Birch på repræsentantskabsmødet. Moms en streg i regningen Rent økonomisk kom Initiativgruppen Houlkær ud af 2007 med et mindre minus på kontoen. Egenkapitalen skrumpede i årets løb ind fra kroner til kroner, men så er Houlkærportalen også blevet opgraderet. Samtidig med at sidetallet i Houlkær Nyt er blevet udvidet, sammenlignet med året før. Set i dét lys er et underskud på et par tusind kroner i virkeligheden slet ikke så alarmerende endda, lød vurderingen på repræsentantskabmødet. Mere foruroligende er udsigten til, at der i 2008 som noget nyt skal betales moms af udgifterne til trykningen af Houlkær Nyt. - Jeg arbejder stadig på at finde en fornuftig person hos Told og Skat, der forhåbentlig kan hjælpe os med at finde en mindelig løsning, men under alle omstændigheder kan det næppe blive nogen økonomisk fordel for os, at vi nu også skal til at betale moms. - Blandt andet derfor har vi også haft skrevet ud til områdets grundejerforeninger og opfordret dem til at opjustere deres økonomiske bidrag til Initiativgruppen, bemærkede kasserer Stig Jensen i en kommentar til regnskabet og budgettet. I alt opererer Initiativgruppen med en samlet omsætning i størrelsesordenen kroner i budgettet for Heraf kommer de kroner fra de fire store bidragydere: Houlkær Kirke, Houlkærskolen, Houlkær Idrætsforening og Boligselskabet Viborg. De tre førstnævnte har ifølge vedtægterne altid haft fast sæde i Initiativgruppens bestyrelse. Det har Boligselskabet derimod ikke, men det er der nu rådet bod på via en ændring af vedtægterne. Nyvalgt som repræsentant for Boligselskabet Viborg blev Gunnar Grangaard med Betty Olesen som suppleant. Stig Jensen og Erik Overgaard Hansen blev begge genvalgt til bestyrelsen. Karla Pedersen blev valgt som ny suppleant, og Margit Pedersen fortsætter på posten som revisor. Læs det officielle referat fra repræsentantskabsmødet og se det samlede regnskab - på 11

12 AKTUELT I OMRÅDET Indsats i lektiecafé belønnet med diplom, blomster og bålfad Tove Rasmussen blev den tredje modtager af Initiativprisen Houlkær - Selvfølgelig er jeg glad for prisen. Ellers ville jeg da være et skarn. Men allermest glad er jeg for den omtale af lektiecaféen, som forhåbentlig følger med. Det er faktisk det væsentligste for mig. Sådan lød det, da Tove Rasmussen fra lektiecaféen på Houlkær Bibliotek en aften sidst i februar blev indlemmet i det lille, eksklusive selskab af ildsjæle, som har modtaget Initiativgruppen Houlkærs nu tre år gamle Initiativpris. I fravær af formanden, Carsten Marcussen, var det næstformanden Ole Birch, der på Initiativgruppens vegne stod for overrækkelsen af prisen, som i sin tid blev indstiftet for at påskønne personer, der gør en stor indsats til gavn for Houlkær. - Hvad er til gavn for Houlkær og til gavn for områdets beboere? Det er dét, der giver trivsel, og trivsel er bl.a., når man udvikler sine kundskaber og færdigheder. - Årets prismodtager har en stor forkærlighed for børn og deres udvikling. Prismodtageren er iderig og handlekraftig, en god inspirator og utrættelig, når et mål er sat. Hun har i sin professionelle tilværelse som lærer på Houlkærskolen ydet en stor indsats for en række børn, og indsatsen fortsætter nu efter arbejdslivet med en stor indsats for lektiecaféen, fremhævede Ole Birch bl.a. i sin prisoverrækkelsestale. Som omtalt i forrige nummer af Houlkær Nyt drives lektiecaféen på Houlkær Bib- liotek af Dansk Flygtningshjælps Frivilliggruppe i Viborg. Caféen er i øjeblikket i gang med sin tredje sæson. Tove Rasmussen har været med fra start, og det er ikke mindst hendes fortjeneste, at lektiecaféen i dag kan mønstre en stab på en halv snes frivillige, der på skift stiller sig til rådighed for at hjælpe områdets flygtningebørn med hjemmeopgaverne. - Jeg skal nok sørge for, at de andre frivillige får at vide, at de også har en stor andel i Initiativprisen. Men bortset fra dét, så er lektiehjælpen en af den slags opgaver, der i høj grad bærer lønnen i sig selv. Tove Rasmussen går til hånde med hjemmeopgaverne i lektiecafeen på Houlkær Bibliotek. 12

13 AKTUELT I OMRÅDET - Vi taler tit om det i gruppen af frivillige, og ingen af os havde på forhånd forestillet os, hvor meget vi ville få igen i samværet med lektiecaféens brugere. - Tænk på, hvordan det må være for en pige at komme hertil fra Afrika som årig, og så som 17-årig blive præsenteret for at skulle skrive en opgave om Georg Brandes og det store gennembrud i dansk litteratur. Det er i sandhed en tilværelse op ad bakke, men jeg kan love jer, at der er mange, som tager udfordringen op, og som virkelig udviser en beundringsværdig menneskelig styrke. - Intolerance er der nok af i Danmark, men møder vi flygtningene med nysgerrighed og tillid, får vi også en masse igen samtidig med at vi får skabt et rum, hvor meningerne kan brydes. Det er lektiecaféen i Houlkær et synligt udtryk for og dét arbejde er jeg glad for, at Initiativgruppen har valgt at påskønne ved at tildele os Initiativprisen 2008, erklærede Tove Rasmussen i sin takketale. Initiativprisen anno 2008 bestod foruden det traditionelle diplom af et bålfad og en farvestrålende blomsterdekoration. Et bålfad til en rigtig ildsjæl. Kirsten Nørgaard fra Initiativgruppen overrækker årets Initiativpris til Tove Rasmussen. 13

14 AKTUELT I OMRÅDET Houlkær rocks Jeg hedder Joachim Beck, går i 8.B på Houlkærskolen. Jeg flyttede til Houlkær med min familie, da jeg skulle begynde i børnehaveklasse. Min familie består af mine forældre og mine 3 søskende. I 4. klasse hørte jeg om det, der nu kaldes Houlkær Rocks, hvor jeg begyndte på guitarundervisning. Jeg startede med det klassiske nemlig den akkustiske guitar, men har nu min guitar nr. 3 de sidste 2 elektriske. Jeg spillede 2 gange om ugen på skolen, der fik lavet et rigtigt lydstudie, så vi også kunne indspille cd ere. Jeg startede i mit første band efter et år. Med det spillede vi inde på Paletten. Nu spiller jeg i Runson, med dem har jeg spillet nogle gange på Paletten og her i januar måned var vi med til Ungdomsringens musikfestival, den største i Europa, i Aalborg. Vi spillede 5 numre, det var rigtigt sjovt at prøve at spille foran et publikum, som ikke kun bestod af vores forældre. Runson består af 5 friske teenagefyre, vi bor alle i Viborg og har det rigtig sjovt sammen. Vi spiller 2 gange om ugen, hvor vi hovedsageligt spiller vores egen musik, som David skriver til os. Hjemme på værelset har jeg en 50 W. Marshall forstærker, hvor jeg øver næsten hver dag. Udover skolen og bandet, bruger jeg meget af min fritid, hvor jeg svømmer, på 1. holdet i Viborg Svømmeklub. Jeg træner 5 gange ugentlig, hvoraf 2 træningspas er i Skive, og er til stævner 8-10 gange årligt. 14

15 HOULKÆR BIBLIOTEK Anbefalinger til læneskolen Næste gang nogen spørger efter en god gammeldags, dejlig tyk slægtsroman vil jeg anbefale Charles Lewinsky: Melnitz. Med sine næsten 800 sider er der i hvert fald stof til mange timers læsning, og hvis man synes det er overvældende, kan man bare tænke på den som en serie i 3-4 bind, og evt. forny sit lån, hvis man ikke er blevet færdig med bogen. Romanen følger den schweizisk-jødiske familie Meijer i 4 generationer, fra 1871 til Den gamle kreaturhandler Salomon Meijer, hans kone Golde, deres datter Mimi og plejedatter Chanele får besøg af den fjerne slægtning Janki, som har været soldat i den fransk-tyske krig og søger hjælp til en ny start i et nyt land, og det får han, for selvfølgelig hjælper man sine slægtninge. Han gifter sig ind i familien, og i de næste afsnit af bogen, der foregår i 1893, 1913, 1937 og 1945 følger man de to grene af familien og deres efterkommere. Hvis man tror at Schweiz er et fredeligt sted, hvor der ikke finder jødeforfølgelser sted, er det kun delvis rigtigt, for ganske vist går holocaust kun direkte ud over den gren af familien, der har slået sig ned i Tyskland, men der er masser af diskrimination, også i Schweiz. I 1893 vedtages en lov der forbyder schæchtning (den jødiske rituelle slagtning), men den demokratiske proces forud for vedtagelsen er en ren parodi. Det hjælper heller ikke spor at gå over til kristendommen, som én af Jankis sønner gør af pragmatiske grunde, eller at omdøbe sit varehus fra Meijer til Meier. En jøde er og bliver en jøde, og er aldrig helt velset i det gode selskab. Og hvem er så Melnitz? En gammel forfader, der viser sig ved hver begravelse i familien for at minde sine efterkommere om deres historie, som de ikke kan undslippe. Melnitz kan læses som en rigtig god slægtsroman der er masser af gode personskildringer og kærlighedshistorier, og så meget fylder jødeforfølgelserne heller ikke i det samlede billede. Men den jødiske historie er rigtig tankevækkende, og det er også interessant med en roman fra Schweiz, som vi ellers ikke hører så meget om i litteraturen. Fra en tyk bog til en ganske tynd, men også med jødisk tema, nemlig Abraham Cahan: Yekl. Den udkom oprindelig i 1896 og handler om østeuropæiske jøder, der indvandrer til USA. Hovedpersonen Yekl, eller Jake som han nu kalder sig, er tekstilarbejder og har boet i New York i tre år. Han har ikke travlt med at blive familiesammenført med kone og barn, og det er ikke udelukkende fordi han mangler penge til billetten. Da konen endelig ankommer, falder hun helt igennem med sit gammeldags tøj og sine bondemanerer. Jake er langt mere interesseret i de smarte, amerikansk-jødiske piger, så deres ægteskab hænger i en tynd 15

16 HOULKÆR BIBLIOTEK tråd. Læs selv, om det holder. Integrationsproblematikken er beskrevet, så man sagtens kan drage paralleller til andre indvandrere på andre tidspunkter, f.eks. kom jeg til at tænke på Rushy Rashids: Du lovede, vi skulle hjem, som jeg tidligere har anmeldt i dette blad. Vi bliver i New York i Erik Juul Clausens nye roman Borgen på Manhattan, men vi skal ca. 650 år tilbage i tiden. Den norske kong Magnus er bekymret for nordboerne i Grønland, som man ikke har hørt fra i lang tid. Hans bekymring går især på, om nordboerne holder fast ved den rette tro, og han udsender derfor en ekspedition under ledelse af munken Ivar Bårdson, som får til opgave at opsøge nordboerne og evt. genkristne dem. En anden ekspedition, udsendt af paven og under ledelse af nonner fra Normandiet drager af sted på samme tid, til det samme sted og med samme formål. De to ekspeditioner mødes i Grønland, men finder kun forladte bopladser. Hvor er nordboerne mon blevet af? Der er hverken tegn på sygdom eller overfald, så det er nærliggende at tro, at de måske har søgt lykken længere vestpå i Vinland, da klimaet i Grønland er blevet for barsk. De to ekspeditioner følger efter, først til Ny Fund Land og derefter længere sydpå til Ny York, som faktisk er beboet af nordboere. De er stadig kristne, men på en noget mindre dogmatisk måde end munkene og nonnerne, og de er ikke særlig modtagelige for mission. Ekspeditionsdeltagerne har, som Columbus langt senere, en ide om at de måske har fundet søvejen til Indien, men en rejse ind i landet, til de store søer, overbeviser dem om, at de har fundet et nyt kontinent. Romanen er spændende og velfortalt, især er beskrivelsen af rejsen vellykket og interessant for alle, som har været på de kanter. Min eneste anke går på nogle af dialogerne, hvor jeg indimellem tænkte: Faktaboks, når EJC forsøger at flette sin meget grundige research ind i handlingen. Men ellers er bogen bestemt værd at læse, og der er også et par kærlighedshistorier, bl.a. om nonnen der genfinder sin ungdoms elskede i Amerika. Grethe Kvist 16

17 HOULKÆR BIBLIOTEK Bogbyttedag Næste gang, der holdes Bogbyttedag, bliver i Houlkær Festuge lørdag d. 31. maj. Ideen med bogbyttedagen er en læser-til-læser formidling af brugte bøger, hvor biblioteket bare lægger lokaler til. Man kan aflevere de bøger, som man ikke mere ønsker at have stående på reolen, så andre kan få glæde af dem. Måske finder man selv nogle bøger, som man har lyst til at tage med hjem i stedet. Der er dog ingen pligt til at aflevere noget for at få del i de gratis glæder alle kan tage, hvad man har lyst til. Biblioteket tager løbende imod bøger til den næste Bogbyttedag. 17

18 HOULKÆRSKOLEN Nyt fra skolen Vi er nu inde i den tid af året, hvor planlægningen af det kommende skoleår påbegyndes. Det kan synes at være i god tid, når man tænker på, at der er 3 måneder til sommerferien, som betegner skift til nyt skoleår. Planlægningen inddrager mange i de endelige beslutninger. Her tænkes på forskellige råd og udvalg og i den sidste ende skolebestyrelsen. Vi har udarbejdet forslag til anvendelse af den økonomi, der er afsat i det kommunale budget til den egentlige undervisning. For de enkelte fag er der nedsat fagudvalg, som har til opgave at komme med forslag til indkøb af undervisningsmaterialer. Disse forslag behandles i et forretningsudvalg bestående af lærere fra de forskellige årgange (delinger). Der er ofte flere ønsker end, der er økonomi til, derfor vurderes de enkelte forslag nøje. Det endelige forslag til internt budget behandles i skolebestyrelsen sidst i marts. Herefter er budgettet gældende. Næste opgave er at fastlægge timefordelingsplanen. Denne plan angiver hvor mange lektioner, der skal undervises i de enkelte fag på de enkelte årgange. Planen udarbejdes efter retningslinjer udstukket af kommunens Børne- & Ungdomsudvalg. Denne plan drøftes blandt lærerne, inden den endelig vedtages i skolebestyrelsen. Når planen er vedtaget, kan vi danne os et overblik over personalebehovet for kommende skoleår. Fagfordelingen kan herefter påbegyndes. I denne proces fastlægges hvilke lærere, der skal undervise i hvilke fag på de enkelte årgange. Når dette er fastlagt, kan skemalægningen påbegyndes. Her planlægges hvornår de enkelte lektioner placeres i ugeskemaet. Skolebestyrelsen skal godkende såvel fagfordelingen som skemaet. Vi ved, at vi får 3 børnehaveklasser med ca elever i hver klasse. Vi ved også, at vi får en klasse mere, da 9. årgang kun har 2 klasser i indeværende år, men da der er 3 børnehaveklasser, giver det en klasse mere. Et sidste led i planlægningen er at udarbejde en lokaleplan, som viser hvor de enkelte klasser, skal være det kommende skoleår. Udover planlægningen som beskrevet ovenfor arbejdes der med andre ting. Det er besluttet, at vi vil markere skolens 30 års jubilæum. Dette finder sted lørdag d. 16. august Et udvalg nedsættes for at planlægge hvordan jubilæet skal fejres. Skolebestyrelsen har drøftet et emne med overskriften elevadfærd. Efter oplæg fra skolens ledelse bakker skolebestyrelsen op om en indsats på skolen for at forhindre forstyrrende adfærd i timerne. Langt de fleste af skolens elever har en positiv indstilling til skolegangen. De er motiverede for at modtage undervisning. En lille gruppe bruger undervisningstid ved at optræde forstyrrende i undervisningen. 18

19 HOULKÆRSKOLEN Det sker ved, at læreren skal bruge tid på at skabe koncentration om undervisningen. Konsekvensen er, at der går undervisningstid tabt. Undervisningsmiljøet forringes. Fra skolens side vil der blive sat mere fokus på denne, lille gruppe af elever. Dette vil bl.a. ske gennem et udvidet forældresamarbejde samt ved anvendelse af de konsekvenser, som lovgivningen giver mulighed for at anvende. Forebyggende tiltag vil blive iværksat i de enkelte klynger. Skolens trivselssæt var til debat på et møde for de enkelte klassers forældre-repræsentanter. På mødet, der havde ca. 40 deltagere, blev trivselssættets indhold drøftet. I en gruppediskussion blev drøftet, hvad der er de vigtigste forudsætninger for, at eleverne kan få et godt udbytte af undervisningen. Et vigtigt element er her tryghed. Et godt undervisningsmiljø hvor alle, uanset forudsætninger, kan have en tryg skoledag, er det bedste grundlag for et udbytte af undervisningen. Den kommende måned vil skolerne få besøg af eksperter inden for det bygningsmæssige område. Alle skoler skal gennemgås med henblik på at skaffe et overblik over den bygningsmæssige tilstand på alle kommunens skoler. Der skal fokuseres på bygningerne og deres tilstand samt installationerne (varme, el, ventilation m.m.) Der skal også fokuseres på om bygningerne er indrettet tilstrækkeligt hensigtsmæssigt i forhold til de undervisningsformer, vi anvender i dag. Der udarbejdes en rapport over de enkelte skolers bygningsmæssige tilstand. Ud fra denne rapport skal besluttes, hvor de afsatte budgetmidler skal anvendes. Der er til skolebygninger afsat 200 mill. samlet over de kommende 4 år. Smediegård, som er en specialskole hørende under Houlkærskolen bevares som specialskole for elever med sociale og emotionelle problemer. Der var forslag fremme om, at flytte SE-eleverne til den snart nedlagte Vammen skole. Vi argumenterede meget mod denne løsning. Houlkærløbet afholdes, traditionen tro, som et vigtigt arrangement i Houlkær Festuge. Skolens andel i festugen, er at planlægge Houlkærløbet. Hidtil har Niels Ebdrup på skolens vegne stået for den praktiske planlægning. Denne opgave varetages nu af lærer Jakob Flintholm. I dette nr. af Houlkær Nyt kan læses nærmere om løbet. Et sikkert forårstegn på skolen er Folkeskolens Afgangsprøve. I. maj er der skriftlige prøver. I. juni følger de øvrige prøver. Ole Birch 19

20 HOULKÆRSKOLEN Et øjebliksbillede fra Houlkær SFO! I vort sidste indlæg til Houlkær Nyt, blev det nævnt, at vi i Myretuen havde en Bedsteforældredag lige på trapperne. Den har vi haft nu, og det blev så stor en succes, at vi gerne vil sige tak til alle de bedsteforældre, der tog sig tid til at komme forbi. Både børnene og vi var helt overstadige bagefter. Vi har netop besluttet, at gentage begivenheden årligt. Så..på gensyn! Vi har over en periode modtaget tomme mælkekartoner, som børnene har taget med hjemmefra. På èt af billederne kan man se, hvad de foreløbig er blevet brugt til. I Kernehuset, hvor 2. og 3. klasserne går, er vi netop gået i gang med et Internationalt projekt. Indtil nu har alle børn lavet et flag, som de hver især har et forhold til. Flagene er blevet hængt op i klyngen. På billedet kan I se flagene, før de blev hængt op. Der er også blevet bagt kurdiske pizzaer, som børnene selv har skrevet opskrifterne på. Vi er ved at lære forskellige danse fra forskellige kulturer, som børnene selv har medbragt musikken til. Der er også grupper der laver kostumer og rasler til dansene. Vi håber at få hjælp fra forældrene til projektet, i form af musik, dans, mad, skrifttyper fra de forskellige sprog eller hvis der er andre ting man synes kunne være sjovt at byde ind med. Vi tager glad imod yderligere inspiration. Dette var en lille smagsprøve på projektet. Det er tænkt at forløbe frem til sommer, så i næste nummer skriver vi mere om det. På Houlkær SFO's vegne Agnes Hahn 20

21 HOULKÆR IDRÆTSFORENING Årsmøde i Fodboldafdelingen Fodboldafdelingen har afholdt årsmøde. I 2007 var der igen mange aktiviteter i Houlkær IF Fodbold. For blot at nævne nogle har der været afholdt mikrofodboldskole for de mindste, været opvisningskamp mod FC Zulu i forbindelse med 25 år jubilæet. Vi har været på klubtur med spillere og forældre i Bording, og haft ca. 60 spillere til fodbold cup i Barcelona i efterårsferien. Der har været afholdt afslutningsfest for ungdomsafdelingen, med besøg fra VFF patruljen og vi har igen afholdt vores velbesøgte indendørsstævne Nissecup med over 100 hold fra nær og fjern. På årsmødet var der genvalg til fodboldudvalget som tager sin 3. sæson sammen. Udvalget har et godt samarbejde og supplerer hinanden godt i at få løst de mange opgaver som fodboldforeningen har. Udvalget består således i 2008 fortsat af Niels Laursen, Brian Soelberg, Kurt Jensen, Preben Hansen, Gert Plesner, Palle Laursen og Børge Knudsen. Vi vil fortsat arbejde på at tilbyde vore spillere nogle gode oplevelser såvel i det daglige til træning og kamp, men også i form af ture til ind- og udland. Vi fortsætter udbygningen af Houlkær Stadion. Til sæsonstarten får vi således opsat en stor elektronisk måltavle til tidtagning og målscores. Vi har søgt Jyske Banks Almene fond og får således dækket de relativ store udgifter ind via denne donation byder også på et historisk samarbejde med Overlund GF om U 18 og U 16 mere om dette samarbejde andet steds i HoulkærNyt. Vi har fortsat mange opgaver at løse og vi kan derfor sagtens bruge flere hjælpere så hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet så kontakt os. På udvalgets vegne Børge Knudsen 21

22 HOULKÆR IDRÆTSFORENING Arvefjender har slået sig sammen HIF og OGF etablerer holdsamarbejde på tværs af Randersvej Når fodboldsæsonen inden længe fløjtes i gang, vil hjemmeholdene i Houlkær ikke kun spille i lyseblåt. I de ældre årgange vil det også kunne forekomme, at de lokale fodboldtalenter optræder i blå- og rødstribede spilledragter. Sammensmeltningen af rød og blå er det synlige bevis på det fodboldsamarbejde, som naboklubberne Houlkær IF og Overlund GF har indledt med virkning fra sæsonen Samarbejdet begrænser sig i første omgang til U18- og U16-årgangene, men bliver det en succes, kan det hurtigt brede sig til også at omfatte seniorfodbolden, forudser Palle Kjær Laursen, der som medlem af HIFs fodboldudvalg er en af arkitekterne bag samarbejdsaftalen. - Aftalen er udtryk for, at vi er nødt til at stå sammen her øst for søerne, hvis vi sportsligt skal kunne bide skeer med de øvrige Viborg-klubber som SIK og VFF. - I denne sæson omfatter samarbejdet kun ynglingene og juniorerne, men på lidt længere sigt kan jeg da sagtens forestille mig, at vi også vil se fælles drenge- og seniorhold fra Houlkær og Overlund, siger han. Fordragelig atmosfære Ideen om et fodboldsamarbejde på tværs af Randersvej er ingenlunde af ny dato, men alle tidligere forsøg på at stable fælles hold på benene er i sidste ende strandet på gammelt nag mellem de to traditionelle arvefjender. Denne gang er drøftelserne imidlertid forløbet i en langt mere fordragelig atmosfære, konstaterer Palle Kjær Laursen. - Efter at vi fik den første henvendelse fra OGF i slutningen af 2007, har vi stille og roligt snakket os til rette om sagerne, og på intet tidspunkt under forhandlingerne har jeg kunnet fornemme, at der måske tidligere har eksisteret et vist modsætningsforhold mellem de to klubber. - Alle er gået positivt ind til forhandlingerne, og alene dét, at vi her i foråret ser ud til at kunne mønstre to ynglinge- og tre juniorhold her i lokalområdet, er for mig et klart bevis på, at et holdsamarbejde mellem HIF og OGF er vejen frem. - Jeg kan dårligt mindes, hvornår vi sidst har formået at fastholde så mange U16- og U18-spillere i denne ende af Viborg, bemærker han. Bundet af gamle aftaler Blandt ynglingene er der en klar overvægt af spillere med fodboldmæssige rødder i HIF, og U18-holdene vil derfor udelukkende træne og spille kampe i Houlkær. Derimod er det tanken, at juniorerne efterhånden som sæsonen skrider frem - på skift skal træne og spille kampe i Houlkær og Overlund. Naturligvis under skyldig hensyntagen til baneforholdene og aktivitetsniveauet på de to lokale idrætsanlæg. - For spillere i den alder betyder det ingenting, om de skal cykle til træning det ene eller det andet sted, vurderer Palle Laursen. 22

23 HOULKÆR IDRÆTSFORENING Begge klubber er bundet af løbende sponsoraftaler, og det betyder, at de fleste af fællesholdene indtil videre kommer til at optræde i de gamle klubfarver. Dog er det tanken, at de to klubbers bedste juniorhold allerede fra forårsturneringens start skal optræde i en splinterny, rød-blå spilledragt. Cheftræner for U16-årgangen er Kai Bent Nielsen, som i sidste sæson stod i spidsen for HIFs yngste juniorhold. Han assisteres på skift af de tidligere OGF-trænere, Kim Krogh og Per Nielsen begge tidligere divisionsspillere i VFF. Og så mangler de to samarbejdsklubber fortsat at finde en fjerde juniortræner til at tage sig af tredjeholdet i junior B-rækken. Heller ikke når det gælder U18-årgangen er trænerkabalen endnu faldet helt på plads. I spidsen for ynglingene står Poul Erik Frandsen, som i sidste sæson førte HIFs U16-mandskab til en flot placering i mesterrækken, men hvem der skal assistere ham, er fortsat ikke helt afklaret. - Det er noget af dét, som vi stadig arbejder på, bemærker Palle Kjær Laursen. Veteranerne har vist vejen For fuldstændighedens skyld skulle det måske nævnes, at old boys-spillerne fra Houlkær og Overlund allerede igennem adskillige sæsoner har udnyttet naboskabet til fælles bedste. Også i denne vinter er fodboldveteranerne fra de to klubber troligt troppet op i Houlkær hver søndag formiddag til halvanden times uforpligtende spil til to mål. En tradition, som det aldrig var lykkedes at holde liv i, hvis ikke OGFere og HIFere engang i forrige århundrede havde fundet ud af at gå sammen om vintertræningen, frem for at spille hyggebold hver for sig. Fodboldjuniorerne fra HIF/OGF fotograferet efter sæsonens første udendørs træningskampe. Som det fremgår er de røde og blå klubfarver nu på det nærmeste smeltet sammen. 23

24 HOULKÆR IDRÆTSFORENING Årets træner / leder i Houlkær IF Fodbold Houlkær IF Fodbold har i samarbejde med Jyske Bank indstiftet prisen årets træner / leder. Prisen tilkommer den træner eller leder i HIFs fodboldafdeling som med sin ekstraordinære indsats har skabt synlighed og skabt positiv omtale af fodboldklubben. Det var ikke let for fodboldudvalget for der er mange der gør et stort stykke arbejde i det daglige. Prisen er for sæsonen 2007 gået til Jens Johansen som udover sit engagement som U 6 træner, var idemand til at Houlkær IF Fodbold selvfølgelig skulle have sin egen mikrofodboldskole. Mikrofodboldskolen blev en stor succes som hurtigt havde udsolgt og som havde stor forældreopbakning. Så derfor et stort tillykke til Jens. På billedet får Jens Johansen (th) overrakt prisen af Chris Stenskrog i midten fra Jyske Bank, Viborg og Børge Knudsen, Formand for Fodboldafd. (tv) 24

25 HOULKÆR IDRÆTSFORENING 25

26 26 HOULKÆR KIRKE Er kirken bare for sjov? Menighedsrådsvalg 2008 Er kirken bare FOR sjov til, at man kan tage den alvorlig? Eller er den netop SÅ sjov, at det var noget for dig at engagere dig i dens liv? Er kirken bare for sjov - det er sloganet for menighedsrådsvalget, der finder sted den 11. november. Måske ikke det mest opsigtsvækkende valg til trods for, at det er et landsdækkende valg. Og hvorfor nu ikke det? Jah, kirken passer vel sig selv, og bare den er der, når jeg har brug for den, så er det fint nok. Og for øvrigt sker der vist heller ikke ret meget (interessant?) i kirken Tænker du lidt i den retning, vil vi gerne minde dig om, at der ingen kirke er, hvis ikke der er mennesker, der vil engagere sig i den. Kirken ville - som mange andre foreninger og institutioner kun være en tom skal, hvis ikke mennesker fyldte den med liv. Kirken er afhængig af, at nogle synes, det er vigtigt at give sit besyv med at det ikke er lige meget, i hvilken retning tingene udvikler sig. Vi kan allerede nu forudsige, at der denne gang bliver stor udskiftning i Houlkær menighedsråd, da ca. halvdelen af medlemmerne af forskellige grunde ikke ønsker at fortsætte. Derfor er det endnu mere vigtigt, at sognet bredt engagerer sig i det kommende valg. For ellers er risikoen, at kirken bliver en lille selvsupplerende loge, og det kan ingen være interesseret i da slet ikke når vi netop er en folkekirke. Kirken er et offentligt væsen, som alle dens mange medlemmer må have en interesse i at være med til at påvirke. Fra menighedsrådets side lægger vi op til en aktiv, demokratisk debat frem mod valget: Der vil komme forskellige dryp i de kommende numre af Houlkær nyt. Vi arrangerer et debatmøde i Houlkær kirke søndag d. 24. august umiddelbart efter gudstjenesten kl Vi skal debattere, hvor vi vil hen med Houlkær kirke? Hvad skal man kunne bruge kirken til? Hvordan gør vi kirken til et endnu mere spændende mødested? Et formelt orienteringsmøde om reglerne for valget. Så følg med i, hvad der sker frem til valget. Gør din indflydelse gældende overvej om du kender en, du skal ha opfordret til at stille op til menighedsrådet med mindre du selv kunne tænke dig at stille op? Det skal du være så hjertelig velkommen til så må vi se, om du bliver valgt Menighedsrådet ved Houlkær kirke

27 HOULKÆR KIRKE Karsten Høgild holder barselsorlov Fra 12. maj til 3. august holder jeg barselsorlov. I den periode vikarierer Betty From Jensen for mig. Betty kender Houlkær fra 2007, hvor hun vikarierede i Lotte Martin Jensens studieorlov. Jeg håber, I vil tage godt imod hende, og at hendes tid i Houlkær må blive til fornøjelse for både hende og jer! Karsten Høgild Arrangementer Sogneeftermiddage Torsdag den 24. april kl v/knud-erik Therkelsen, gen.sekr. i Grænseforeningen Har vi stadigvæk brug for en grænseforening? Erfaringerne fra det dansk/tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring. Dette vil vi drøfte betydningen af. Sogneaftener Onsdag den 9.april kl Vitaminer til ægteskabet v/familieterapeut Steen Palmqvist, Assentoft. Hvad er det, der holder kærligheden i live måske endda får den til at vokse igennem et langt liv? Steen Palmqvist er ansat som kursuskonsulent i Foreningen Agape og har siden 2002 haft egen praksis i sjælesorg og familierådgivning. Morgensang OBS! Hver fredag kl er der morgensang i kirken - ti minutter til stilhed og eftertanke. Efter morgensangen er der en kop kaffe i våbenhuset. 27

28 Hvad er kristendom? HOULKÆR KIRKE Bibelværksted I Bibelværkstedet skal vi i år arbejde med de mest centrale punkter i kristen tro. Hvad står vi for? Hvad må vi holde fast i, når vi møder mennesker af en anden tro, og hvad kan vi give slip på uden at smide barnet ud med badevandet? Udgangspunktet vil være seks radioudsendelser, som for nogle år siden blev sendt i Viborg Kirke-radio. De er produceret af forstander Henning Nørhøj med lærere og elever fra Rønde Højskole i samarbejde med undertegnede. Desuden vil vi inddrage nogle tekster fra professor Theodor Jørgensens bog, Guds menneskelighed (Prædikener over Luthers lille katekismus), der udkom sidste år. Og endelig vil vi naturligvis hele tiden have et øje i kristendommens grundbog, Det nye Testamente. Der vil altid være plads til nye mennesker, hvis dette skulle fange din interesse. Vi mødes hver den første tirsdag i måneden næste gang vil være den 6. maj, og det er kl. 14,30 i kirkens konfirmandstue. Aage Nielsen Middag på tværs Her mødes vi på tværs af alder, hudfarve, nationalitet, religion og sprog. Har du lyst til at møde mennesker med en anden kulturel baggrund, så er Middag på tværs noget for dig! Vi begynder hver gang med at spise sammen og alle, der har mulighed for det, opfordres til at tage en ret mad med, så vi kan dække bord med mad fra det internationale køkken. Du får dine udgifter dækket, hvis du medbringer en bon. Efter spisningen er der et oplæg fra en deltager/gæst og aktiviteter for børn. Vort formål med disse aftener er, at få flest mulige mennesker samlet fra de forskellige etniske grupper der bor i vores område, således at de kan opnå en fortrolighed til hinanden. Ring endelig og hør nærmere enten til Karsten Høgild på tlf: eller til Tove Kallestrup på tlf: Næste arrangement vil være fredag den 16. maj kl

29 HOULKÆR KIRKE Åben Families udflugt Lørdag den 31. maj kl Turen går i år til Tangeværket, hvorefter vi spiser middag på Ans Kro. Efter en køretur i det smukke danske forår, vil vi drikke kaffe på Himmelbjerget. Forventet hjemkomst ca. kl Alt dette kun for 150 kr. Tilmelding senest fredag den 23. maj kl til kirkekontoret tlf: Åben Familie Mødes hver anden fredag kl til fællesspisning og hyggeligt samvær. Har du lyst til at deltage, er det som hovedregel hver anden fredag og næste gang den 11. april og så fremdeles. Fredag den 6. juni er afmeldt. Husk endelig tilmelding til kirkekontoret senest på selve dagen inden kl på tlf: , hvis I vil køre med kirkebussen. Pris pr. aften kr. 30,- Legestuen i Houlkær Kirke Mødes hver tirsdag mellem kl , og om fredagen fra 9.30 til For forældre med børn under skolealderen. Pris pr. familie pr. måned kr. 30. Om tirsdagen deltager sognemedhjælper Tove Kallestrup, men om fredagen er det forældrene selv der står for arrangementet. Ring evt. for yderligere oplysning til Tove på tlf: og det helst mellem 9 13 i hverdagene. Børnepasning under Gudstjenesten I Houlkær Kirke tager vi hånd om dit barn under gudstjenesten, så du i fred og ro kan deltage, alt imens dit barn lytter til den samme tekst fra børnebiblen i et tilstødende lokale. En lille gruppe fra menigheden hygger sig på skift med børnene. Der bliver læst, tegnet og sunget, leget med puslespil og med legoklodser. Vi håber meget, at se jer her i kirken. Skulle du selv ha lyst til at deltage i børnepasningen, er du meget velkommen til at kontakte: Børnepasningsudvalget, v/ Ingrid Malmgren, Tlf:

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Velkommen til din logbog!

Velkommen til din logbog! Logbog for: Junior Velkommen til din logbog! Denne bog er til dig, der skal træne med Hukommelsesleg Flex. I logbogen får du information om arbejdshukommelsen. Du får at vide, hvordan træningen foregår,

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013

Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 Region Danmark, Distrikt Himmerland Side nr. 1 (6) Referat fra Præsidie- og udvalgstræning d. 23.april 2013. Udsendt 17.06.2013 1. Velkomst Velkommen alle og særlig velkommen til DGEEE Irma Jensen som

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 11. okt. 2013 God efterårsferie! God efterårsferie! 1 6. klasse har lynhurtigt lært sig The Cupsong ærgerligt Fredagsbrevet er lydløst(!), nymalede borde/bænke, friske piger fra 3. klasse, Ludvig fra 6. klasse øver sig i en stille stund

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere