Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron"

Transkript

1 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket 2 Kortholderindsigelse...4 Fremsendelse af indsigelsesblanketten...6 Kortudsteders opfølgning på fremsendt indsigelsesblanket...6 1

2 Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den? Indsigelsesblanketten benyttes, når en eller flere transaktioner skal tilbageføres til kortindløser samt til notabestilling/misbrugsrapportering. Indsigelsesblanketten består af en blanket til brug for kortudsteder og en blanket til brug for kortholder; se nærmere nedenfor i afsnittene "Udfyldelse af blanket 1 Kortudstederindsigelse" og "Udfyldelse af blanket 2 Kortholderindsigelse". Inden blanketten udfyldes skal kortudsteder tage stilling til, om der er tale om en kortudsteder- eller en kortholderindsigelse. Hvis der er tale om en kortholderindsigelse, skal kortudsteder endvidere vurdere denne og sikre, at den fornødne dokumentation fremsendes med indsigelsen. Alle indsigelser der vedrører tredjemandsmisbrug indsendes til PBS A/S uanset beløbets størrelse, hvis kortudsteder har købt ydelsen misbrugsrapportering hos PBS A/S. Se forretningsgang for misbrugsrapportering. Øvrige indsigelser indsendes til PBS A/S, når kortudsteder ønsker sagen behandlet af PBS A/S. Se forretningsgangene vedrørende Visa (VI og VE) for notabestilling, indsigelsesbehandling og udvidet indsigelsesbehandling. For Visa/Dankort henvises til "Vejledning i den praktiske håndtering af Visa/Dankort", som findes på PBS hjemmeside. Kontakt til kortholder Kortudsteder skal være opmærksom på, at PBS A/S ikke har kontakt til kortholder, men alene med kortudsteder. Det betyder også, at hverken breve fra PBS A/S til kortudsteder eller navn og telefonnummer til sagsbehandler i PBS A/S må videregives til kortholder. Hvornår skal udsteder fremsende indsigelsesblanketten til PBS? Kortudsteder skal indsende indsigelsesblanketten til PBS A/S hurtigst muligt og senest 60 kalenderdage efter transaktionens clearingsdato. PBS A/S tager forbehold for behandling af indsigelser indsendt efter denne frist. Tredjemandsmisbrug vedrørende transaktioner med VisaDankort vil ikke blive honoreret, såfremt indsigelsen er fremsendt for sent, og det ikke er muligt at tilbageføre beløbet, jf. Visa's regler. Udfyldelse af indsigelsesblanketten Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse Denne blanket benyttes, når kortudsteder (evt. efter aftale med kortholder) gør indsigelse mod en eller flere transaktioner foretaget på kortholders Visa/Dankort, Visa eller Visa Electron kort. Kortudsteder kan i disse tilfælde indsende indsigelsen, uden at kortholder skal underskrive blanketten. Kortudsteder skal underskrive indsigelsen. Rubrik A: Rubrik B: Rubrik C: Påfør dato for blankettens udfærdigelse samt evt. kortudsteders registreringsnummer Påfør kortholders navn, kortnummer og udløbsdato (alle 16 cifre skal være påført) Benyttes ved notabestilling eller hvis transaktioner blot skal misbrugsrapporteres Markering nr. 1. Bestilling af notakopi til brug for bogholderi 2. Transaktion(er) alene til misbrugsrapportering Der kan være tale om følgende situationer: Kortholder ønsker at rekvirere kopi til brug for dokumentation til eget bogholderi. Misbrugstransaktioner, som ikke kan tilbageføres, f.eks. fordi tidsfristen er overskredet eller betingelserne herfor ikke er opfyldt, eller misbrugstransaktioner på så små beløb, at kortudsteder ikke ønsker indsigelsesbehandling. 2

3 Rubrik D: Marker hvad indsigelsen vedrører med KUN 1 kryds. Markering nr. Der kan være tale om følgende situationer: 3. Ukendt / udløbet kort Kortudsteder skal markere, om det er et ukendt eller udløbet kort. Et ukendt kort er et kortnummer, der ikke findes i kortudsteders kortbase. For udløbne kort og ukendte kortnumre gælder, at kortudsteder kun kan gøre indsigelse, når transaktionsbeløbet IKKE er autoriseret. 4. Kortet er spærret og var opført på stopliste på købstidspunktet 5. Beløbet er over betalingsmodtagers floor limit Benyttes ved uautoriserede transaktioner med spærrede kort, der er opført på stopliste. Kortet skal være spærret på købsdatoen. Se evt. forretningsgang for opdatering af kort på stopliste. (Specielt for Visa og Visa Electron udstedere) Transaktionen er ikke autoriseret, selv om der var krav herom og en af følgende betingelser er opfyldt: kortet er spærret falsk kort Floor limit for Visa Electron er 0, dvs. betalingsmodtager skal søge autorisation for ALLE køb. 6. Transaktion afregnet for sent Kan kun benyttes, såfremt en af følgende betingelser samtidig er opfyldt (skal angives uanset korttype): manglende dækning for beløbet på kortholders konto kortet er spærret, som tabt/stjålet/ej modtaget falsk kort kontoen lukket/kontoforhold ophørt Tidsfrister for aflevering af transaktioner er: Visa-transaktioner skal cleares inden for 30 kalenderdage fra købsdato, Visa-transaktioner i ATM dog kun 11 kalenderdage fra købsdato. Visa Electron-transaktioner skal cleares inden for 7 kalenderdage fra købsdato. 7. Andet, angiv årsag Beskriv hændelsen Rubrik E: Rubrik F: Rubrik G: Alle felter skal udfyldes for hver enkelt transaktion, der er omfattet af indsigelsen. Dato og underskrift for kortudsteder (filialmedarbejder) påføres Kortudsteders navn, navn på kontaktperson, direkte telefonnummer samt faxnummer 3

4 Indsigelsesblanket 2 Kortholderindsigelse Denne blanket benyttes, når kortholder gør indsigelse mod en eller flere transaktioner. Der kan være tale om tredjemandsmisbrug med tabt, stjålet eller falsk kort, fjernsalgstransaktioner eller øvrige transaktioner, som ønskes tilbageført, f.eks. ved manglende levering af vare. Blanketten skal som hovedregel underskrives af kortholder og ALTID ved indsigelsestyper 1 og 2. Tillige skal kortholder afgive en fyldestgørende forklaring samt vedlægge eventuelt dokumentation til belysning af sagen. Rubrik A: Rubrik B: Rubrik C: Påfør dato for blankettens udfærdigelse samt evt. kortudsteders registreringsnummer Påfør kortholders navn, kortnummer og udløbsdato (alle 16 cifre skal være påført) Marker hvad indsigelsen vedrører med KUN 1 kryds Markering nr. 1. Jeg har ikke deltaget i/godkendt denne/disse transaktioner 2. Jeg har ikke deltaget i/godkendt alle de bogførte transaktioner fra denne forretning 3. Abonnement er opsagt d..., 4. Serviceydelsen (ikke-fysisk vare) er ikke leveret, eller 5. Varen ikke modtaget/afhentet, og forretningen har ikke tilbagebetalt beløbet Der kan være tale om følgende situationer: Kortholder nægter at have deltaget i eller godkendt transaktionen/transaktionerne hos den pågældende forretning. Yderligere forklaring fra kortholder anføres i rubrik E eller vedlægges. Kortholder har foretaget et eller flere køb i samme forretning, men kan ikke vedkende sig alle transaktioner. Når denne årsagskode benyttes, skal det angives specifikt: at kortholder var i besiddelse af kortet på tidspunktet for transaktionen/transaktionerne at kortholder vedkender sig en eller flere transaktioner, men ikke alle; det skal anføres, hvilke(n) kortholder vedkender sig. Det anbefales ligeledes at vedlægge kortholders notakopi for de transaktioner, kortholder genkender. Yderligere forklaring fra kortholder anføres i rubrik E eller vedlægges. Ved denne årsag, skal rubrik D altid udfyldes. Denne årsagskode benyttes, hvis kortholder stadig bliver faktureret for abonnement, efter at dette er opsagt. Abonnementet skal være opsagt mindst 15 kalenderdage før transaktionsdatoen og i øvrigt i overensstemmelse med de vilkår, der gælder for abonnementet. Dato for opsigelse skal fremgå af indsigelsesblanketten Det anbefales at vedlægge dokumentation for, at abonnementet er opsagt mindst 15 kalenderdage før transaktionsdatoen samt kopi af forretningens vilkår ( Terms and Conditions ) for det pågældende abonnement. Kortholder skal have forsøgt at løse problemet direkte med forretningen. Typiske eksempler på serviceydelser er flybilletter, hotelreservationer og billeje, hvor ydelsen ikke er leveret. Der kan også være tale om download af programmer o.l., som er mislykket. Kortholder skal have forsøgt at løse mellemværendet med forretningen, inden der gøres indsigelse. Eventuel dokumentation i form af kopi af kreditnota og/eller kopi af korrespondance med forretningen vedlægges sammen med beskrivelse af hændelsesforløb. 4

5 6. Dobbeltdebitering Samme transaktion er debiteret kortholders konto mere end en gang. Købsdato, transaktionsbeløb og forretningsnavn skal være identiske, og der må ikke være indtastet PIN-kode/skrevet under mere en én gang. 7. Posteret beløb er ikke identisk med beløb accepteret af kortholder 8. Fejl i udbetaling fra pengeautomat. Hvis delvis udbetaling, påfør udbetalt beløb Det beløb, der er posteret på kortholders konto/kort, er ikke identisk med det beløb, kortholder har accepteret. Dokumentation for det beløb, der er accepteret af kortholder, f.eks. i form af kopi/print af kvittering skal vedlægges sammen med eventuelt hændelsesforløb. Kortholder har ikke fået udbetalt hele beløbet ved kontanthævning eller har kun fået udbetalt en del af det posterede beløb fra en pengeautomat. Vedlæg eventuelt: kortholderforklaring kopi af ATM-kvittering 9. Kreditnota er ikke afregnet Kortholder er i besiddelse af en kreditnota, men forretningen har ikke tilbagebetalt beløbet. Kopi af kreditnota skal vedlægges. Kortholder har returneret en vare til forretningen, men beløbet er ikke tilbagebetalt. Hvis kortholder har modtaget kreditnota, skal kopi af kreditnota vedlægges. Kortnummer, dato og beløb skal fremgå. Hvis kortholder ikke er i besiddelse af en kreditnota, skal der vedlægges dokumentation for, at varen er sendt retur, f.eks. kvittering fra postvæsen, samt forretningens accept af, at varen returneres. Evt. dokumentation for at varen er modtaget hos forretningen vedlægges. Ved internetkøb skal kortholder have forsøgt at løse problemet med forretningen, inden der gøres indsigelse. Der kan først gøres indsigelse, når der er gået 30 kalenderdage fra kreditnotaens dato eller datoen for returnering af varen. Hvis kreditnotaen ikke er dateret, gælder 30-dages fristen ikke. 10. Beløbet er betalt på anden måde. Kortholder har betalt på anden måde for en vare/serviceydelse. Beløbet er efterfølgende også trukket på kortet. Kortholder skal have forsøgt at løse mellemværendet med forretningen, såfremt der er tale om køb af services eller køb via internettet, inden der gøres indsigelse. Dokumentation for anden betaling, i form af kopi af kortholders kvittering, skal vedlægges. 11. Anden årsag Hvis indsigelsen ikke kan rubriceres i et af punkterne 1-10, benyttes denne rubrik, og i sektion E anføres nærmere forklaring. 12. Transaktion(er) alene til misbrugsrapportering Benyttes, hvis kortholder gør indsigelse mod transaktioner som ikke kan tilbageføres til indløser, f.eks. fordi tidsfristen er overskredet, eller fordi beløbet er så lille at kortudsteder ikke ønsker indsigelsesbehandling. Kortudsteder foretager denne vurdering i henhold gældende tidsfrister for indsendelse af transaktioner til sagsbehandling samt anbefalede minimumsbeløbsgrænser. 5

6 Kontakt til kortindløser/forretning For punkterne 3, 4, 5 og 10 skal oplyses, hvordan kortholder har kontaktet forretningen (f.eks. telefonisk eller pr. ) og resultatet af henvendelsen (f.eks. kortholder fik intet svar, forretningen fastholdt at abonnementet ikke var opsagt, eller at varen er leveret). Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse, at kortholder har ringet/forsøgt at ringe eller har sendt en . Hvis problemet ikke blev løst ved den telefoniske henvendelse eller , skal angives hvorfor. Hvis der ikke svares på , bør kortholder rykke for svar, inden der gøres indsigelse. Eventuel dokumentation for korrespondance med forretningen vedlægges. Hvis kortholder (eller kortudsteder på dennes vegne) ikke har kontaktet forretningen, eller ikke har angivet dette på indsigelsesblanketten, vil PBS A/S på vegne af kortudsteder kontakte kortindløser med henblik på en afklaring af sagen, inden der evt. gennemføres chargeback. Ydelsen "Kontakt til kortindløser/forretning" faktureres i henhold til gældende prisblad. Rubrik D: Rubrik E: Rubrik F: Rubrik G: Rubrik H: Angiv om kortholder var i besiddelse af kortet på tidspunktet for transaktionen(erne), om kortet er tabt, stjålet, ikke er modtaget eller angiv anden forklaring. Angiv tydeligt om der er tale om tabt eller stjålet kort. Kortholder kan give supplerende oplysninger til brug for sagens behandling i denne rubrik eller på et særskilt bilag. For Visa/Dankort er det et krav, at der vedlægges en detaljeret kortholderforklaring, skrevet og underskrevet af kortholder, indeholdende dato og tidspunkt for hændelsen. Det skal endvidere oplyses, hvordan pin-koden har været opbevaret. Dette krav gælder også, selv om kortholder stadig er i besiddelse af sit kort, og i de situationer hvor PBS A/S har fremsendt en Early Warning fax til kortudsteder pga. mistanke om tredjemands misbrug. Alle felter skal udfyldes for hver enkelt transaktion, der er omfattet af indsigelsen. Dato og kortholders underskrift. Ved indsigelsesårsag 1 og 2 kræves kortholders underskrift; ved øvrige indsigelser anbefales det, at kortholder underskriver blanketten. Kortudsteders navn, navn på kontaktperson, direkte telefonnummer samt faxnummer Fremsendelse af indsigelsesblanketten Blanketten fremsendes pr. fax. til PBS A/S Card Dispute Services Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup F eller til Kortudsteders centrale indsigelsesafdeling, som videresender indsigelsesblanketten til PBS A/S. Hvis eventuel dokumentation ikke er tydelig, kan indsigelsen fremsendes med almindelig post. Er der spørgsmål til indsigelsesblanketten, eller ønsker du hjælp til udfyldelse af blanketten, er du velkommen til at kontakte PBS A/S på Kortudsteders opfølgning på fremsendt indsigelsesblanket Bemærk, at PBS A/S ikke vil kvittere for modtagelse af sagen, men kortudsteder er altid velkommen til at kontakte PBS A/S for bekræftelse. Hvis kortudsteder ikke har hørt fra PBS A/S senest 30 kalenderdage efter indsigelsens fremsendelse, bør kortudsteder straks kontakte PBS A/S Card Dispute Services for at undgå, at tidsfristen for chargeback overskrides. 6

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort

Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Oversigt over dine muligheder for ved fjernsalg at få tilbageført en betaling, der er gennemført med Visa-delen af dit Visa/Dankort Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere