Teknologisk Institut og KSO-Ordningen. Vejledning og tjekliste. Inden montering af solcelle- eller solvarmeanlæg på tage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologisk Institut og KSO-Ordningen. Vejledning og tjekliste. Inden montering af solcelle- eller solvarmeanlæg på tage"

Transkript

1 Teknologisk Institut og KSO-Ordningen Vejledning og tjekliste Inden montering af solcelle- eller solvarmeanlæg på tage Leon Steen Buhl og Peter Svendsen 1.udgave Marts 2013

2 Indledning Formålet med denne vejledning er, at du som håndværker, rådgiver, sælger og lignende er klar over hvilke ting du skal være opmærksom på, inden du giver et tilbud på et solcelleanlæg. Vejledningen vil fungere som en tjekliste som leder dig igennem de faldgrupper der kan være og hensyn der skal tages ved opsætningen af et anlæg. Brug af vejledningen I de først kommende afsnit vil der være en uddybende forklaring af de emner man skal være opmærksom på inden for tagkonstruktionen og el arbejdet. På sidste side er der et afkrydsningsskema som man vil kunne bruge på stedet, inden tilbuddet gives. Vejledningen indeholder ikke lovkrav, eller anbefalinger til udførelse, den belyser blot hvad man skal være opmærksom på og hvad der vil kunne komme til at besværliggøre arbejdet. Rapportens afsnit vil fremstå oplysende over for hvilke forhold som man skal holde øje med. Det er i første omgang en god ide at skimme hele vejledningen igennem så man ved hvad den indeholder, og efterfølgende bruge den som opslagsværk. 1

3 Indhold Indledning... 1 Brug af vejledningen... 1 Vejledning i og vurdering af anlægsstørrelse Placering af installation på tag Orientering af tagflade og hældning Skyggeforhold Typer af tage Levetider på tage Tagkonstruktion Spærkonstruktion Lægtekonstruktion og dimensioner Tagrum / loft Tagstenstag Undertag Mulighed for kabler gennem tagkonstrution Tegltag med understrygning Tegl lagt i mørtel Mulighed for kabler gennem tagkonstrution Bølgepladetage af stål, fibercement og lignende Mulighed for kabler gennem tagkonstrution Tagpaptag Varme tag Flade tage og kold konstruktion Mulighed for kabler gennem tagkonstruktion Besværlige tagtyper for montering af solceller Hvad gør installationen besværlig Tagtyper hvor solcellemontering frarådes Beskrivelse af hygrodioder Elinstallation Målerplacering Placeringsmulighed for inverter El tavle - fejlstrømsafbryder

4 7.4 Muligheder for føringsveje for kabler Skema til bygningsgennemgang inden opsætning

5 Vejledning i og vurdering af anlægsstørrelse Det er vigtigt at få givet husejeren en god vejledning fra start af, og her vil en god start være at kunne tilbyde netop den anlægs størrelse som de vil få mest udbytte af. Derfor er noget af det første man bør overveje, hvor stort et anlæg man vil anbefale køberen at få monteret. Vi vil her udelukkende se ud fra behovet, og ikke eventuelle areal- eller andre begrænsning for størrelsen af anlægget. Efter at nettomåler ordningen er blevet ændret til en time baseret afregning, er det blevet noget mere kompliceret at bestemme den bedste anlægsstørrelse for den enkelte husejer. Afhængigt af hvilket elforsynings selvskab husejeren er kunde hos, vil man kunne få et detaljeret forbrugsregnskab. Ud fra dette vil man så kunne se hvor meget af husejerens forbrug, som ligger i dagtimerne, og derfra vurdere en passende anlægsstørrelse. Hvis det kun er muligt at få årsforbruget, kan man gå ud fra de, af energistyrelsen, anslåede 40 %. Altså at en gennemsnits dansk husejer har 40 % af sit strømforbrug inden for den time hvor den bliver produceret. Dette kan man så prøve at præcisere ud fra samtale med husejeren om bruger adfærden. Eksempler på faktorer, der påvirker egetforbrugsandelen i positiv retning: - Anlægget lidt vestvendt, vestvendt, hvis beboer forholdsvis er hjemme om eftermiddagen (øst hvis morgen) - Beboerne rejser på andre tidspunkter end den danske højsommer Det vil også sige, at det er vigtigt at tage en orienterende snak med husejeren om hvilke muligheder der kan være for at omlægge sit forbrug til dagtimerne. En ting der også er værd at tage med i vurderingen er, at der er en generel tendens til at husejere der får opsat solcelleanlæg bliver mere opmærksomme på deres forbrug, og at det derfor falder. Parametre for vurdering af anlægsstørrelse: 1. Estimeret produktion tæt på det vurderede dagstime forbrug (hellere lidt under end lidt over) 2. Tilpas antallet af paneler, så det arkitektonisk kommer til at se ordenligt ud. 4

6 1.1 Placering af installation på tag Bygningens tag, hvor på solcellemodulerne skal monteres, skal grundigt gennemgås. Dette både med den hensigt, at man bedre kan beregne anlæggets ydeevne, men også at der ikke pludseligt er uforventede udfordringer/besværligheder ved monteringsarbejdet. Mange af de efterfølgende punkter, kan klares ved samtale med husejeren, mens andre ting kræver en inspektion af taget. 1.2 Orientering af tagflade og hældning En af de første ting man skal gøre sig klart, er verdenshjørnerne, hvilken orientering har husets tag. Dernæst spiller tagets hældning også en rolle. Som det fremgår af nedenstående skema, kan disse to parametre være af stor betydning i forhold til anlæggets mulige ydeevne. Tagets retning Vest Sydvest Syd Sydøst Øst Hældning 90 o 60 o 45 o 30 o 15 o 0 o 15 o 30 o 45 o 60 o 90 o 0 o o o o o o o o o o o o o Skyggeforhold Taget skal undersøges nøje, der skal kigges på skorsten, antenne, karnap, vinduer og andre ting der bryder tagfladen. Det er både af hensynstagen til skygger, men også i forhold til hvordan panelerne kan placeres. På skitsen nedenfor er vist nogle forhold der kan medvirke til skygger på taget, det er meget vigtigt at være opmærksom på disse forhold inden anlægget sættes op, da det kan have en enorm indflydelse på anlæggets ydeevne. Hvis man har et meget skyggefuldt tag, kan man overveje, at placere anlægget på en garage, et udhus, eller som fritstående, bare anlægget er placeret på matriklen. De fleste skyggeforhold ændrer sig ikke gennem årene, men mht. træer, skal man prøve at forudse deres vækst og det kan derfor være fornuftigt at få dem fjernet inden de giver problemer. 5

7 1.4 Typer af tage Der er udarbejdet en vejledning med fire undervejledninger, som dækker de mest gængse tagtyper i Danmark. I det følgende afsnit er de fire tagtyper beskrevet, ud fra hvad man skal være opmærksom på ved montering på netop den tagtype. - Tagstenstage med undertag - Tegltag med understrygning - Bølgepladetage af fibercement, stål mm. - Tagpaptag 1.5 Levetider på tage I tilfælde af en kort restlevetid på det eksisterende tag bør det overvejes, at fremskynde en udskiftning eller udskyde montagen af solceller da en nedtagning og genmontage af anlægget efter en kortere periode kan medføre omkostninger i en størrelsesorden der betyder, at investeringen ikke er rentabel. Det er derfor vigtigt at orientere sig om hvornår taget sidst er fornyet, samt at vurdere dets stand. 6

8 1.6 Tagkonstruktion Efter ca blev spær først hovedsageligt fremstillet som standardprodukter ud fra anvisningerne i TOPpjecerne af håndværkerne. Det er her muligt at fastslå bæreevnen ved at sammenligne dimensioner på spærhoved og fod samt antallet af søm i knudepunkterne ved opslag i tabellerne i pjecerne. Senere er spær produceret på fabrik med samlinger af tandplader og i betydeligt mindre dimensioner end tidligere kendt. Disse spær er normalt forsynet med et stempel ved kip med angivelse af max. spærafstand og egenvægt af tag Spærkonstruktion Det betyder sådan set ikke så meget om der er tale om en trekantspær-, gitterspær-, saksespær konstruktion eller en helt anden spær konstruktion. Som den første tegning viser, er det vigtigt ved placering af tagkrog på spær, at man kan placerer beslag så skruerne ikke sidder for yderligt, eller at beslaget belastning ikke vil give en skæv belastning. Som det fremgår af billedet, er det ikke altid at dette lige falder sammen med en bølgedag i teglene. Derfor vælger mange at benytte lægterne til fastgørelse, selvom de er mindre af dimension. Forstærkninger af den eksisterende konstruktion vil i de fleste tilfælde være en sikrere løsning, uanset om man monterer på spær eller lægter. Se næste afsnit om lægtekonstruktion Lægtekonstruktion og dimensioner Generelt anbefales det ikke at fastgøre solcellemodulerne i lægterne, men ved en vurdering på stedet, kombineret med styrke beregninger fra en konstruktør, vil man kunne konstatere om taget er egnet til dette. Det er typisk nemmere at anvende lægterne til monteringen, fordi der er mulighed for at sidejustere tagkroge i forhold til teglenes bølgedale, og ansatsbolte efter bølgetoppe. Det bør på stedet undersøges om der adgang til taget indefra eller om al monteringen skal ske udefra, og om der skal afsættes ekstra tid til at forstærke taget med udvekslinger, som Teknologisk Institut anbefaler. På de to billeder nedenfor er eksempler på forstærkninger foretaget ude- og indefra. 7

9 1.7 Tagrum / loft Noget man hurtigt kan tjekke, som vil kunne give problemer ved monteringen, er om tagrummet/loftet er udnyttet. Er tagrummet/loftet udnyttet betyder dette, at alt monteringsarbejdet skal laves udefra, men det betyder også at kablerne ikke sådan lige kan føres ind, og der skal findes alternative føringsveje. Se nærmere under de enkelte tagtyper og under 6 Besværlige tagtyper for montering af solceller. 8

10 2 Tagstenstag Der findes flere typer af tagsten, som det også fremgår af levetidstabellen i afsnit 1.5. Fordelen ved denne tagtype er at det ofte er let at komme til at løfte/fjerne dele af taget for at kunne montere beslagene. Det eneste man skal være opmærksom på ved tagstenstage er, at de bedst egner sig til montering i lægterne, og derfor børe forstærkes, for at sikre taget for de ekstra laster som vægten af modulerne og vind og sug. Der skal dog beregnes ekstra tid til at tilpasse de enkelte tegl til for at gøre plads til tagkrogene, dette kan resultere i at teglene kan flække. Så vær opmærksom på om husejeren har ekstra tegl eller om de kan fremskaffes. 2.1 Undertag Man kan groft opdele undertage i to grupper, fastundertag og banevare. Fælles for typerne er, at man ikke kan komme til taget og lægterne inde fra, og at de ikke må beskadiges. Om det er den ene eller den anden type undertag skal undersøges på forhånd, da det kan have betydning for kabelføringen. Se også: 1.7 Tagrum / loft. 2.2 Mulighed for kabler gennem tagkonstrution Der findes mange måder at få ført kablerne gennem taget på. Ved tegltage kan den simple løsning være at føre kablerne ind mellem to tegl, fx langs med en tagkrog. Alternativt kan eksisterende tudsten, taghætter eller lignende benyttes. På billedet er illustreret hvordan et solvarmeanlægs slanger samt kablerne fra solcelleanlægget er ført gennem en tudsten. Ved at bruge en tudsten sikres at kablerne ikke beskadiges mellem tagstenene. Der skal altså generelt ikke beregnes ekstra tid for at få ført kablerne gennem selve 9

11 tegltaget. En ting er dog at få dem gennem selve taget, men man er også nødt til at kigge på typen af undertag og om tagrummet er udnyttet, specielt det sidste kan med føre at man skal lave en mere kreativ kabelføring, som på billedet nedenfor til højre, hvor kablet føres helt uden om taget, man skal her være opmærksom på om kablerne kan føres pænt og forsvarligt, så kablet ikke vil kunne tage skade. Gennem undertag/banevare Ved gennemføring af kabler i undertaget er det vigtigt at sikre sig, at der ikke laves skader. Ved banevarer anbefales det kun at lave gennemføringer på fast underlag, men det kan dog også laves ved at føre kablet gennem en undertagsventil. Det er vigtigt altid at følge undertagsproducentens anbefaling, samt at bruge samme fabrikat af undertagsventil eller lignende som undertagets fabrikat, så man sikrer sig, at det passer sammen. På duko.dk og bygerfa.dk kan man se hvilke fabrikater, der anbefales, samt læse om erfaringer angående montering, og hvad man generelt skal være opmærksom på, når man arbejder med undertage. På billedet er vist et eksempel på en undertagsventil. Det er altså vigtigt at man notere sig producenten af undertaget, så man kan siden hen kan følge deres anvisning. Det at føre kablerne gennem et undertag vil som regel være en meget overkommelig opgave, men der skal dog afsættes lidt ekstra tid hvis det ikke er et produkt man tidligere har arbejdet med. 10

12 3 Tegltag med understrygning Tage uden undertag er typisk tage med en understrygning af tagstenene, som skal sikre tætheden af taget. Understrygning blev tidligere udført med mørtel eller en bitumenbaseret klæber som dermed skal brydes op og reetableres efterfølgende. I praksis betyder det, at solceller ikke bør monteres på understrøgne tage med mindre tagets underside er tilgængelig, således der løbende kan vedligeholdes på understrygningerne. Man skal være opmærksom på, at en ældre mørtelunderstrygning nemt kan revne og falde ud i forbindelse med montagen af solcellebeslagene. Vær derfor særlig opmærksom og omhyggelig med den efterfølgende reparation og løbende eftersyn. Det er væsentligt at man inden tilbudsgivningen inspicerer taget både udvendigt og indvendigt for at kontrollere dets tilstand. Det er heller ikke altid at man kan se ude fra om et tag er med understrygning, som besværliggøre monteringen, vurder derfor hvor vidt det er muligt at komme til at montere ordentligt på det pågældende tag, og hvor meget ekstra tid der skal bruges på at fuge efter. NB NB: Hvis der ikke er adgang til taget indefra, vil det være nødvendigt at overstryge teglene for, at fastgøre dem forsvarligt igen, det er altså nødvendigt at have en murer eller lignende med ud. 3.1 Tegl lagt i mørtel Hvis rygninger/grater er lagt i mørtel, kan de 2-3 rækker tagsten herunder normalt ikke tages op, uden beskadigelse af tagsten eller rygning/grat. Tilsvarende vil gøre sig gældende, hvor tagsten er nedlagt i mørtel, hvilket evt. kan være gjort ved gavle, brandkamme, omkring skorstene og tilsvarende inddækninger. Zinkinddækninger og tilsvarende kan ligeledes fastholde tagsten. 11

13 3.2 Mulighed for kabler gennem tagkonstruktion Når man kommer ud til et understøget tegltag, vil der være flere muligheder for at få ført kablerne gennem tagfladen. Det gælder om at finde den mindst destruktive. Der er som udgangspunkt ingen problemer med at få ført kablerne igennem, da man som regel alligevel skal have løsnet tegl for at montere tagkroge, og kablerne kan så føres ind langs en tagkrog. En anden mulighed man kan kigge efter, er om der er taghætter, skorsten, tudsten eller lignende som man kan bruge, uden at man skal lave destruktive indgreb på taget. Det frarådes det bore i tegl som på billedet til venstre. 12

14 4 Bølgepladetage af stål, fibercement og lignende Når man komme ud til et tag med plade belægning, skal man kigge nærmere på om taget er konstrueret med åse eller lægter. Som udgangspunkt skal konstruktionen forstærkes, hvis den kun er med lægter, og der skal derfor medregnes ekstra monteringstid. Hvis der så oven i købet heller ikke er adgang indefra, besværliggør dette yderligere monteringen, da det så er nødvendigt at afmontere tagpladerne der hvor forstærkningerne skal lægges. 4.1 Mulighed for kabler gennem tagkonstruktion På eternit-, stål- og andre pladetage hvor der ikke er mulighed for at føre kablerne ind mellem to plader, vil en gennemboring ofte være nødvendig. For at sikre tætheden, anbefales det at bruge en kabelmanchet, EPDM-lap eller lignende. På billedet nedenfor er vist en kabelmanchet. Dette er ikke noget som bør på beregnes megen ekstra tid. Alternativt kan kabler føres under rygningen, som på billedet til højre, disse løsninger kan dog kun anvendes hvis tagrummet er uudnyttet, hvis tagrummet er udnyttet er man som udgangs punkt nødt til at finde en anden måde at føre kablet på, som fx taghætter, eller være nødt til at trække kablet uden om taget. 13

15 5 Tagpaptag Tage med tagpap er ofte flade tage eller tage med meget lille taghældning. På denne type tag må det forventes, at der ofte samler sig vand på store dele af taget. Det er derfor særlig vigtigt at sikre sig, at ikke kun den mekaniske forankring udføres korrekt, men at den valgte løsning giver den fornødne tæthed mod vandindtrængning. Det skal undersøges hvilket materiale forankringen skal fastgøres i og om man kan banke sig frem til eller på anden måde finde fastgøringssteder, hvilket kan være meget besværligt på varme tage. 5.1 Varme tag På varme tage ligger et isoleringslag over den bærende konstruktion, der er det vigtigt, at der forankres ned i den underliggende bærende konstruktion. De konsoller der anvendes, skal altså have en udformning der muliggør, at de kan føres gennem isoleringslaget og ned i den underliggende konstruktion, fx beton eller stålplader. Derudover skal vandtætningen sikres og bevægelser, primært fra vind- og snelaster, skal kunne optages uden at tætningen beskadiges. Figur 1 - Fra Rockwool 5.2 Flade tage og kold konstruktion Tagpapkonstruktioner der er opbygget som koldt tag, har typisk et bjælkelag med isolering lagt ned mellem bjælkerne (spærene). Oven på spærene lægges et brædde- eller pladelag hvorpå der svejses tagpap, og nedenunder opbygges loftsbeklædningen. Op til starten af 00 erne, var spærene til de flade tagpaptage på 1-familie boliger typisk omkring 100 mm brede. Skærpede krav til energiforbruget og dermed isoleringstykkelsen, har medført, at man er gået over til at bruge gitterdragere, hvor spærhovedet typisk kun er 45 mm. Dette kan give udfordringer, når skruerne skal sættes i spæret og man bør tjekke kravene til kantafstande angivet i trænormen. 14

16 5.3 Mulighed for kabler gennem tagkonstruktion På tagpaptage, kolde såvel som varme, anbefales det ikke at føre kabler gennem tagfladen, da sikring mod fugt vil blive meget omstændeligt. Taghætter og lignende kan derfor med fordel benyttes. Forefindes disse ikke, vil det være nødvendigt at finde helt andre veje og skulle gå helt uden om tagfladen og føre kablerne ind under taget eller gennem en gavl. Dette kan dog give bedre mulighed for udvendig placering af inverter. 15

17 6 Besværlige tagtyper for montering af solceller Den efterfølgende liste dækker over specifikke tagtyper, hvor på montering af solcellepaneler er muligt men meget besværligt: - Understrøgne tegltage uden adgang til tagkonstruktion indefra - Eternittag uden adgang til tagkonstruktion indefra - Skiffertage uden adgang til tagkonstruktion indefra - Skiffer eternit - Asbestholdige tage generelt 6.1 Hvad gør installationen besværlig Understrøgne tage: - At få frigjort tegl - At få fastgjort det sidste tegl igen - At sikre tætheden igen Eternit tage: - At frigøre pladerne uden at beskadige dem. - At få nortonbåndet på igen Asbestholdige tage: - Den ekstra sikkerhed under montering - Sikre mod fremtidig støv 6.2 Tagtyper hvor solcellemontering frarådes Den efterfølgende liste dækker over specifikke tagtyper, hvor på montering af solcellepaneler dissideret frarådes: - Tage med hygrodioder - Stråtag Beskrivelse af hygrodioder Hygrodioden udlufter ved, at den tætner for indtrængende fugt fra bygningernes lokaler. Men den har mulighed for at udlufte det byggefugt, der er indesluttet luft i tagkonstruktionen. Det gør den ved hjælp af det tryk, der opstår, når solen skinner på taget. Det skaber et overtryk i konstruktionen, som presser fugten ud. For at den proces skal fungere, skal temperaturen på taget nå op på 70 grader, når solen skinner. Når man skygger taget med solceller, blokerer de for den indgående varme fra solens stråler, så taget ikke når op på den nødvendige temperatur, der dermed hæmmer virkningen af udluftningen. Det betyder, at der opstår stor risiko for svamp og råd. Ifølge Dansk Byggeri er tagkonstruktionen ikke helt sjælden. Siden 1980 erne er der opført rigtig mange kvadratmeters uventilerede tagkonstruktioner med hygrodioder, som typisk konstrueres på større tagflader, der modtager større mængder solstråling i løbet af sommeren. Typisk bruges det i større erhvervs- eller institutionsbyggerier. 16

18 7 Elinstallation 7.1 Målerplacering Det er den eksisterende måler der anvendes, eller udskiftes til ny af forsyningsselvskabet, hvis den ikke har de fornødne muligheder for time opgørelse i begge retninger 7.2 Placeringsmulighed for inverter Generelt bør det tilstræbes, at inverteren placeres tørt, køligt og velventileret, støvfrit og ikke nær beboelsesrum. Der er ingen absolutte generelle krav til dens placering, bortset fra at den aldrig må monteres direkte på brændbart materiale. Der vil dog næsten altid være en anvisning fra producenten om dennes krav til placeringen. Der skal sørges for, at inverteren kan komme af med overskudsvarmen, og derfor placeres den med så lav omgivelsestemperatur som mulig. Mange invertere vil drosle ned på effekten aftaget fra solcellerne, hvis de ikke kan afgive tabsvarmen fra effektkonverteringen som følge af for høj omgivelsestemperatur. En placering udendørs, tørt og skyggefuldt, vil derfor ofte være en optimal løsning (hvis producenten tillader det). En udendørs placering kan dog besværliggøre kabelføringen. På billede 12 er et eksempel på udendørs monteret inverter. Ved placering indendørs anbefales, at den placeres i ikke-opholdsrum fx i bryggers, kælder eller andre ikke opholdsrum pga af lydgener, dog ikke på ubenyttede lofter, da temperaturen ofte er meget høj der om sommeren. Mange invertere laver en let højfrekvent summen, db. Så ved placeringen skal det også sikres, at dette ikke giver gener; der henvises igen til, at inverteren placeres i ikke-opholdsrum. Det er imidlertid kun, når solcellerne producerer strøm, at inverteren arbejder og derved summer. Man skal derfor også være opmærksom på ikke at placere den på en væg op til fx et soveværelse, da fuglenes morgensang vil blive suppleret med støj fra inverteren. 7.3 El tavle - fejlstrømsafbryder En fejlstrømsafbryder har til formål at beskytte personer mod farlige fejlstrømme - bl.a. fra de elektriske apparater - ved afbrydelse af forsyningen. Der skal i almindelige husinstallationer (kendt som TT 1 net) monteres en separat fejlstrømsafbryder (HPFI eller PFI) på inverterens vekselstrømsside, der alene dækker solcelleinstallationen. Solcelleanlæggets fejlstrømsafbryder monteres i eltavlen på forsyningssiden af bygningens eksisterende fejlstrømsafbryder. Valget af inverter har betydning for hvilken type 1 TT-systemet har et punkt forbundet direkte til jord, og de udsatte dele i installationen er forbundet til jordelektroder, der er elektrisk uafhængige af forsyningssystemets jordelektroder. 17

19 fejlstrømsafbryder, der skal anvendes som forkobling. Der findes en- og trefasede invertere, og disse kan være med eller uden transformer. Type og konstruktion af inverteren afgør, hvilken type fejlstrømsafbryder, der skal anvendes. Typerne af fejlstrømsafbrydere fremgår af nedenstående skema. Som udgangspunkt skal der ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen anvendes en type B, men hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B. Generelt kræves der ved enfasede invertere med transformer blot type A. I alle tilfælde anbefales det at undersøge, hvad fabrikanten af inverteren foreskriver, enten i teknisk materiale eller ved direkte forespørgsel.. Herunder ses de forskellige typer og arter af fejlstrømsafbrydere: Type Art Udløsestrøm Detektion af Signatur A HPFI 30 ma Vekselstrøm og A PFI > 30 ma (fx 100, 300 ma) pulserende jævnstrøm B AC/DC HPFI 30 ma Vekselstrøm og glat B AC/DC PFI > 30 ma (fx 100, 300 ma) jævnstrøm > 6 ma 7.4 Muligheder for føringsveje for kabler Som en del af det overblik man er ved at danne sig, skal man også overveje mulighederne for hvordan man kan få ført kablerne fra modulerne og frem til inverteren. Typisk skal kablerne føres ind gennem taget, og så fra loft til kælder. Der er under hver tagtype beskrevet hvilke muligheder som er de mest anvendelige. Når kablerne skal føres gennem bygningen, gælder det om at føringsvejen bliver så pæn som muligt, forstået på den måde, at den ikke er synlig. Nogle gange kan man være heldig at kunne udnytte en gammel skorsten, mens man andre gange er nødt til at føre gennem opholds rum. Dette kan man lige så godt overveje allerede inden man går i gang. 18

20 Skema til bygningsgennemgang inden opsætning 1. Firma oplysninger Dato Firmanavn (sælger) Evt underleverandør Underleverandør udfører Firmastempel 2. Kundeoplysninger For- og efternavn Monteringsadresse Telefon nummer adresse 3. Bygningens art Stuehus til landbrugsejendom Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Række-, kæde- eller dobbelthus Etageboligbebyggelse Sportshal Udhus / garage / carport Stald Andet: 4. Taget Hvor lange er taget rest levetid: år Er der adgang til tagets konstruktion indefra: JA / NEJ Ved tvivl læs afsnit: 1.5 Levetider på tage 1.7 Tagrum / loft Tagfladens højde Tagfladens brede Tagets hældning Tagets kompasretning (fra syd) m m o o 1.2 orientering af tageflade og hældning 5. Tagtype og mål Tagstenstag Tegl Understrøget Beton Undertag 2. Tagstenstage 3. Tegltage med understrygning Bølgepladetag Eternit Spærtag Asbest Stål Tagåser 4. Bølgepladetage 1.6 og baggrundsrapport og AT-vejledning 19

21 Tagpaptag Andet Dobbelt lag Folie Hygrodioder Fladt tag Beskriv: Ved tvivl læs afsnit: 5. Tagpaptage Beskrivelse af Hygrodioder 6. Besværlige tagtyper for montering af solceller 6. Placering af moduler på taget skitse Tegn er skitse af taget, med solcellernes placering samt vinduer, kanaper mm Tilføj mål, fx højde/brede og kant afstande Eksempeller Det kan anbefales at skitsen udføres i samarbejde med kunden, så der er enighed om anlæggets udseende. 20

22 7. Ydre skygge forhold Skitser bygningens placering ift mulige kilder til skygger, fx træer, flagstænger, master og lignende. Eksempel 21

23 8. Elinstallations detaljer Inverter Udendørs placering Et-faset Galvaniskadskilt indendørs Tre-faset Ikke adskilt Ved tvivl læs afsnit: 7. Elinstallation 7.2 Placerings mulighed for inverter 7.3 El tavle - fejlstrømsafbryder Kableførings vej Solcellepaneler til inverter Inverter til el-tavle Beskriv kort føringsvejen m m 7.4 Mulighed for føringsvej for kabler El-tavlen Er der plads i den nuværende el-tavle til det nye fejlstrømsafbryder: JA / NEJ 7.1 Måler placering Forsyningsselskab Hvilket forsyningsselskab anvender husejeren: 22

Teknologisk Institut og KSO-ordningen. Vejledning og tjekliste. Inden montering af solcelle- eller solvarmeanlæg på tage

Teknologisk Institut og KSO-ordningen. Vejledning og tjekliste. Inden montering af solcelle- eller solvarmeanlæg på tage Teknologisk Institut og KSO-ordningen Vejledning og tjekliste Inden montering af solcelle- eller solvarmeanlæg på tage Leon Steen Buhl og Peter Svendsen April 2013 Indledning Formålet med denne vejledning

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Tjek din solcelle-installation

Tjek din solcelle-installation Tjek din solcelle-installation Få et overblik over, om din solcelle-installation er korrekt udført. Denne folder indeholder nogle gode råd til, hvad du selv kan tjekke. Brug tjeklisten og find blandt andet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage og installations anbefalinger - En anvisning til de mest gængse tagtyper De forskellige behandlede montagetyper Navn: Form: Montage-vejledning i baggrundsrapport

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Solceller - Guide til befæstelse

Solceller - Guide til befæstelse Solceller - Guide til befæstelse Din guide til befæstelse Denne guide giver overblik over montage af solcellepaneler på forskellige tagtyper. Solceller er på få år blevet en markant del af den danske installationsbranche.

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier

Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Notat Brændgårdskolen, Brorsonsvej 2 4, 7400 Herning Udskiftning af yderdøre og vinduespartier Rettelsesblad nr. 1 11. maj 2015 Projekt nr. 219840 Udarbejdet af LTR A. Hovedentreprise, udskiftning af yderdøre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE

TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE TIL RÅDGIVERE OG INDKØBERE Tjekliste til indkøb af Solcelleanlæg Når der skal træffes en beslutning om hvilket solcelleanlæg der skal købes, er det vigtigt, at sammenligne forskellige tilbud, da der er

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton?

SpærSAFE. Montagevejledninng. SpærSAFE. Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? SpærSAFE Montagevejledninng SpærSAFE Skal du renovere et gammelt nedslidt tag fra 1970èrne, og gerne vil skifte tagbelægning til tegl eller beton? Mange bygninger fra 1970èrne er opført med tagkonstruktioner

Læs mere

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning micro inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning micro inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Den nye håndbog HB2016

Den nye håndbog HB2016 Følgende gennemgang skal ses som et udpluk af de mest betydende ændringer fra HB2014 til HB2016. Der kan nemt være andre ordlyde, betydninger mv. som kan være ændrede mellem de to håndbogsversioner. Vi

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

TILTRÆDELSESFORELÆSNING

TILTRÆDELSESFORELÆSNING TILTRÆDELSESFORELÆSNING STORE ISOLERINGSTYKKELSERS BETYDNING FOR KLIMASKÆRMENS BYGNINSFYSISKE FUNKTION TOMMY BUNCH-NIELSEN 12. DECEMBER 2013 Statik mit oprindelige fag Og stadig vigtigt for forståelsen

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Holbækvej 71 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-026568 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage

Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og flade tage. Hilti MSP. El- och VVS. Hilti. Outperform. Outlast. Løsninger til solcellemontage Løsninger til solcellemontage Alsidige løsninger til montage af solceller på skrå og. Hilti. Outperform. Outlast. Stærk og hurtig montage på skrå tage Stærk og hurtig montage på skrå tage Montage af solceller

Læs mere

Monteringsvejledning Solpaneler

Monteringsvejledning Solpaneler Monteringsvejledning Solpaneler Montageskinne Forbindeled/Samler Mellemstykke Tagbøjle tegl Monteringsvinkel Ståltag Adaptervinkel Endestykke Gevindskrue Generelt vedrørende montering Placering af skinner

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere