Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Højeffekt-solfanger TopSon F3-1 / F3-Q Montering på tag med AluPlus-montagesystem Montering i tag enradet Wolf GmbH, Postfach 1380, D Mainburg, Tlf /74-0, Fax /741600, Internet: Veranderingen voorbehouden DK

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tekniske data Standarder og forskrifter....4 Sikkerhedsanvisninger / lynbeskyttelse...5 Sne- og vindlast...6 Anvisninger vedrørende anlægshydraulik...7 Generelle forberedelser...9 Montering på tag - general...11 Montering på tag - falstagsten, bæverhale Montering på tag - skifertag...15 Montering på tag - bølgeblik Montering af solfangere på tag Montering i tag - falstagsten...18 Montering i tag - skifertag...24 Montering i tag - Mönch-Nonne...31 Montering af følere...37 Påfyldning af anlægget / Sikkerhedsdatabladet / Opstart...38 Trykprøve / udluftning af anlægget Anlægstryk Checkliste for opstart...41 Drift / Inspektion og vedligeholdelse Checkliste for inspektion og vedligeholdelse...44 Fejl - Årsag - Afhjælpning...47 Overensstemmelseserklæring...48 Bemærk: For nedenstående monteringssystemer er der yderligere monteringsvejledninger til rådighed: - AluFlex-U-montagesystem til montering på fladt tag og væg - Tagmonteringssæt 2 rækker, 3 rækker for falstagsten 2

3 Tekniske data Tekniske data Solfanger TopSon F3-1 TopSon F3-Q Hus Dybtrukket kar i aluminimumplade, natur, havvandsbestandig. Mål (L x B x H)/(yderkanter) 2099 x 1099 x 110 mm 1099 x 2099 x 110 mm Bruttoareal 2,3 m² 2,3 m² Effektiv absorberareal 2,0 m² 2,0 m² Vægt (tom) 40 kg 41 kg Påfyldningsmængde 1,7 l 1,9 l Absorber: aluminium-kobber kobber-kobber Udformning: Bølgeformet, højselektiv belægning Afdækning 3,2 mm solar-sikkerhedsglas, haglfast* Isolering Mineraluld Tilslutninger planpakning med omløbermøtrik G ¾ Opstillingsvinkel 15 til til 90 Optisk virkningsgrad * 80,4 % 79,4 % Varmetabskoefficient a 1 * 3,235 W/(m² K) 3,494 W/(m² K) Varmetabskoefficient a 2 * 0,0117 W/(m² K²) 0,015 W/(m² K²) Stagnationstemperatur * 194 C 198 C Indstrålingsvinkel-korrekturfaktor IAM-50 * 94 % 95,4 % Varmekapacitet C * 5,85 kj/(m² K) 8,073 kj/(m² K) Maks. driftsovertryk 10 bar 10 bar Varmebærende medie ANRO-færdigblanding (45 Vol-%) Anbefalet flow 30 til 90 l/t x antal solfangere Solar keymark 011-7S260F 011-7S592F * Werte nach EN

4 Standarder og forskrifter Standarder og forskrifter Ved montering, installation og drift skal de lokale forskrifter, regler og retningslinjer overholdes. Desuden skal følgende standarder og bestemmelser følges: Montering på tage. Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker. - EN 1991 (+NA) Indvirkninger på bærende konstruktioner Specielt del 1-3: Snelast Del 1-4: Vindlast Tilslutning af termiske solvarmeanlæg - EN Termiske solvarmeanlæg og deres komponenter, præfabrikerede anlæg (dette omfatter alment gældende anvisninger om projektering og udførelse) - EN Termiske solvarmeanlæg og deres komponenter, kundespecifikke anlæg (dette omfatter alment gældende anvisninger om projektering og udførelse) - VDI 6002 Drikkevandsopvarmning vha. solvarme Elektrisk tilslutning - VDE 0100 Etablering af stærkstrømsanlæg op til V - VDE 0105 Kabler og ledninger i bygninger - EN del 1-4 Lynbeskyttelse - VDE 0100 del 540 Valg og etablering af elektrisk materiel - jordingsanlæg, jordledning, potentialudligningsledning Solfangerne er prøvet i henhold til følgende standarder: EN EN Kvalitetsprøvning af termiske solfangere Ydeevneprøvning af termiske solfangere 4

5 Sikkerhedsanvisninger / lynbeskyttelse Sikkerhedsanvisninger I denne vejledning anvendes følgende tegn og symboler. Disse vigtige anvisninger vedrører personbeskyttelse og teknisk driftssikkerhed. Sikkerhedsanvisning markerer anvisninger, der skal overholdes nøje for at forhindre fare eller personskader og skader på apparatet. f.eks. Temperaturen i solfangeren kan være meget høj, og derfor er der fare for at blive skoldet af det varmebærende medie. OBS OBS! markerer tekniske anvisninger, der skal følges for at forhindre skader og driftsforstyrrelser. Lynbeskyttelse Tilslutningen af solfangerfeltet til et eksisterende eller nyt lynbeskyttelsesanlæg eller etablering af en lokal potentialudligning må kun udføres af autoriserede fagfolk under hensyntagen til lokale forhold og under overholdelse af nedenstående tekniske regler. EN del 1-4 VDE 0100 del 540 Lynbeskyttelse Valg og etablering af elektrisk materiel - jordingsanlæg, jordledning, potentialudligningsledning Anvisninger for opstillingssted Placering og skyggeforhold Solfangerne skal placeres, så de vender i syd-østlig til syd-vestlig retning (optimalt: stik syd). Ved andre placeringer bedes du kontakte vores rådgivere. Træer, omkringliggende bygninger, skorstene og lign. må så vidt muligt ikke skygge for solfangerne. Vær opmærksom på solens placering på himlen (sommer - vinter). Afstanden mellem den øverste del af solfangerens frontside og tagryggens nederste kant skal mindst svare til 3 tagsten for at reducere vindbelastningen og have tilstrækkelig plads til monteringen. 5

6 Sne- og vindlast Sne- og vindlast Belastningen af solfangerfeltet består af en kombination af vind- og snelast, som er et resultat af bygningens dimensioner, tagform og placering. En nøjagtig lastberegning skal foretages objektspecifikt ved hjælp af EN 1990 (+NA) og EN 1991 (+NA) samt under hensyntagen til regionale bestemmelser. Solfangere af typen F3-1 kan anvendes op til en tryk- og sugebelastning på 2,4 kn/m². Ved brug af snelastforstærkningssæt kan den tilladte trykbelastning øges til 4 kn/m². Solfangere af typen F3-Q kan anvendes op til en sugebelastning på 2,4 kn/m² og en trykbelastning på 4 kn/m². Af sikkerhedsmæssige årsager må tværgående lægter, spær og tagsten ikke være beskadiget i forvejen under tagbeslagene (revnet, med borehuller, ældet), da de ellers ikke kan modstå de forekommende belastninger. I tvivlstilfælde skal lægter og tagsten udskiftes i det pågældende område. Særligt i områder, hvor der falder store mængder sne, anbefales det at anvende tagsten i metal under tagbeslagene. Afstanden fra solfangerfeltet til tagets kant bør være mindst 1 m for at undgå de større vindpåvirkninger omkring tagets kant. Vær opmærksom på yderligere belastning fra snefygning eller snegitter samt fra nedskridende sne fra højereliggende tage! Ved større snelast anbefales det at anvende montering i tag. 6

7 Anvisninger vedrørende anlægshydraulik Rørføring OBS! Bemærk: Ved rørføring i én side kan der maksimalt tilsluttes 5 solfangere af typen F3-1 eller F3-Q ved siden af hinanden. Der kan maksimalt tilsluttes 10 solfangere af typen F3-1 eller F3-Q, når rørene er ført skiftevis ved siden af hinanden. - Der må ikke anvendes galvaniserede rør, fittings osv. - Isoleringsmaterialerne skal være temperaturbestandige (> 175 C), udenfor også UV- og vejrbestandige. - Anvend kun de medfølgende tætninger. Ledningerne i nærheden af solfangerne bliver meget varme ved stilstand af anlægget (temperaturer på op til 200 C). - Før ledningerne stigende til solfangerfeltet for at muliggøre en fuldstændig udluftning af solfangeren. Undgå dannelse af luftlommer! Anbefaling: - Montér udluftningsenheden på det højeste punkt - Ved flere solfangere skal flowregulatorer for hydraulisk udligning integreres i tilbageløbet. Ledningerne til solfangerne skal føres og tilsluttes inden montering af solfangerafdækningen og varmeisoleringen for at kunne kontrollere tætheden på hele ledningslængden og på solfangertilslutningerne. Eksempler på rørføring Anbefaling: Udluftningsenhed (skal placeres på det højeste punkt) Flowregulator ved flere solfangere Rørføring kun i venstre side (maks. 5 solfangere) Rørføring kun i højre side (maks. 5 solfangere) Rørføring skiftevis i begge sider (maks. 10 solfangere) Rørføring skiftevis i begge sider (maks. 10 solfangere) Rørføring til flere solfangerfelter iht. Tichelmann 7

8 Anvisninger vedrørende anlægshydraulik Anvisninger vedrørende anlægshydraulik Solfangerne kan anvendes med en høj specifik flow (såkaldt high-flow). Fordele: Solfangeren afkøles godt = høj solfangervirkningsgrad, begrænset varmetab i fremløbsrøret. Ulemper: stort tryktab = kraftig pumpe, store rørtværsnit. Solfangerne kan anvendes med en lav specifik flow (såkaldt low-flow). Denne driftsform har high-flow-driftens fordele som ulemper og ulemperne som fordele. En yderligere fordel ved denne løsning er, at den højere fremløbstemperatur giver en mere effektiv drift af en varmtvandsbeholder med integreret varmeveksler. Flow: High-flow (90 l/t x solf.), ANRO 30 C Flow: Low-flow (30 l/t x solf.), ANRO 30 C Antal solfangere Solv.anlæg rør længde (m) Solv. anlæg ledning Ø (mm) Pumpegruppe Solvarmebeholder Ekspansionsbeholder 2,5 bar (l) F3-1 F3-Q x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1,5 10 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1,5 20 SEM x 1 20 SEM x 1,5 20 SEM x 1 20 SEM x 1,5 20 SEM Antal solfangere Solv.anlæg rør længde (m) Solv. anlæg ledning Ø (mm) Pumpegruppe Solvarmebeholder Ekspansionsbeholder 2,5 bar (l) F3-1 F3-Q x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 20 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM x 1 10 SEM Alle informationer er anbefalinger, og der kan forekomme afvigelser afhængigt af anlægget. De angivne størrelser for ekspansionsbeholderne gælder kun op til en statisk højde på 10 meter. Tryktab F3-Q med ANRO 30 C Tryktab F3-1 med ANRO 30 C 10 solfangere Tryktab i hele feltet (mbar) 7 solfangere 5 solfangere 3 solfangere 1 solfanger Volumenstrøm pr. solfanger (l/t) Tryktab i hele feltet (mbar) 10 solfangere 7 solfangere 5 solfangere 3 solfangere 1 solfanger Volumenstrøm pr. solfanger (l/t) 8

9 Generelle forberedelser Transport og opbevaring - Stablen af solfangere må kun transporteres og opbevares med emballagelister imellem og på paller. - Stablen må maksimalt være på 16 solfangere ved transport og maksimalt på 24 solfangere ved opbevaring. - Solfangere må ikke transporteres med glassiden nedad. OBS - For at undgå skader på solfangerne må de ikke bæres i studsen ved transport og ikke placeres på studsen. - Solfangerne må ikke lægges med bagsiden mod et ujævnt underlag. - Solfangerne skal opbevares støvfrit og tørt. - Solfangernes glasside skal dækkes til, ind til de tages i drift. - Vi anbefaler at anvende bærehåndtag (fås som tilbehør). Solfangeren må ikke trækkes op på taget i nittemøtrikkerne! Træd ikke ind under solfangeren ved transport. (se billede) Ved pludselige bevægelser kan nittemøtrikkerne gå fra og solfangeren styrte ned. Montering Montering og første opstart må kun udføres af en autoriseret vvs-installatør. Vvs-installatøren overtager ansvaret for korrekt installation og opstart. Solfangernes tilslutninger, også på tømte solfangere, kan blive meget varme allerede ved montering. Brug arbejdshandsker. Der er fare for at få brandsår. Nødvendigt værktøj Følgende værktøj og hjælpemidler skal anvendes for at foretage en enkel og sikker montering af solfangerne: 1 hammer 1 metermål 1 blyant/stk. kridt 2 skruemaskine/skruenøgle SW 13 1 træbor ca. 5 mm (kun til montering i tag) 1 vinkelsliber med stenskive 2 gaffelnøgle SW 30 1 vandpumpetang 1 stiktang (ved eksisterende tagforskalling) Taggennemføringer til solvarmeanlæggets rør (f.eks tilpasses tagsten med ventilation) Beskyttelsesrør (følerledning, rør) faldsikring/-er Skruebit med krydskærv 9

10 Generelle forberedelser Dette arbejde bør foretages, før solfangerne transporteres op på taget OBS! Kompensatorerne må kun monteres på de korte tilslutningsstudser! Ved rørføring i venstre side (se eksemplet på billedet) skal de korte tilslutningsstudser sidde i højre side. Ved rørføring i højre side skal solfangeren drejes 180. De korte tilslutningsstudser sidder i venstre side. Vær ved rørføring skiftevis i begge sider opmærksom på, at alle korte tilslutningsstudser skal pege i én retning. Før tilslutningernes spændes fast, skal det kontrolleres, om solfangernes tætninger sidder i skrueforbindelserne. Ved montering af tilslutningsstykkerne, kompensatorerne og propperne skal omløbermøtrikken på solfangeren anvendes som modhold. Tilspændingsmomentet må maks. være 20 Nm! Tag følerlommen ud af emballagen, og skru den ind i fremløbstilslutningsstykket. Skru 2 gevindtapper M8x30 helt ind på den nederste kant af karret. lang tilslutningsstuds kort tilslutningsstuds Fremløbstilslutnings-stykke Følerlomme Solfanger-tætninger Kompensatorer Tilbageløbstilslutnings-stykke(skal anvendes ved montering i tag) Gevindtapper M8x30 Eksempel på opstilling: 3 solfangere, på højkant F3 / F3-1, rørføring skiftevis i begge sider (max. 10 Kollektoren) Fremløbs-tilslutningsstykke Kompensatorer Er alle tætninger ok? Følerlomme propper over for tilslutningsstykkerne propper over for tilslutningsstykkerne Gevindtapper M8x30 på undersiden af solfangerne Tilbageløbs-tilslutningsstykke (skal anvendes ved montering i tag) Eksempel på opstilling: 3 solfangere, på tværs F3-Q, ensidig tilslutning på venstre side (max. 5 Kollektoren) Følerlomme Fremløbs-tilslutningsstykke Kompensatorer Er alle tætninger ok? Tilbageløbs-tilslutningsstykke (skal anvendes ved montering i tag) 10 Gevindtapper M8x30 på undersiden af solfangerne propper over for tilslutningsstykkerne

11 Montering på tag - general > 15 Justerede mål til fastlæggelse af solfangerfeltets bredde Information uden hensyntagen til rørforbindelsernes monteringssted. Montering på højkant Længde på montageskinne AluPlus til 1 solfangere på højkant: mm Længde på montageskinne AluPlus til 2 solfangere på højkant: mm Længde på montageskinne AluPlus til 3 solfangere på højkant: mm Længde på montageskinneforbindelsessæt: 100 mm Solfangerbredde: mm Afstand mellem de monterede solfangere: 31 mm Antal solfangere F Solfangerfeltets bredde [m] 1,1 2,23 3,36 4,49 5,62 6,75 7,89 9,02 10,15 11,28 Længde på montageskinner [m] 1,03 2,16 3,29 4,42 5,55 6,68 7,81 8,94 10,07 11,20 Montering på tværs Længde på montageskinne AluPlus til 1 solfanger på tværs: Længde på montageskinneforbindelsessæt: Solfangerbredde: Afstand mellem de monterede solfangere: mm 100 mm mm 31 mm Antal solfangere F3-Q Solfangerfeltets bredde [m] 2,1 4,23 6,36 8,49 10,62 12,75 14,89 17,02 19,15 21,28 Længde på montageskinner [m] 2,03 4,16 6,29 8,42 10,55 12,68 14,81 16,94 19,07 21,20 monteringsenheder Tagbeslag tilslutningsstykke øverst med monteringsbøjle Montageskinne Tagbeslag nederst med monteringsbøjle Montageskinneforbindelsessæt (om nødvendigt) Skruer, møtrikker, gevindtapper, træskruer i posen Udligningsskinnesæt med træskruer til montering på tagspær (fås som tilbehør) OBS Alle leverede tagbeslag skal fordeles jævnt over solfangerfeltets bredde for at fordele belastningen. I den forbindelse skal tagbeslagene placeres så tæt som muligt på tagspærene. 11

12 Montering på tag - general >15 Formontering af tagbeslagene ved montering på tag Montering på taglægter (formonteret) Låseskrue M8x20 Tagbeslag øverst kort ben opad Plademøtrik M8 Tagbeslag nederst Plademøtrik M8 Låseskrue M8x20 Låseskrue M8x20 Montering på tagspær (remonteres) Tagbeslag øverst Tagbeslag nederst langt ben opad Indledningsvist skal tagbeslagene kun skrues fast med hånden som vist på billederne. Bemærk: Nogle tagsten (f.eks. flade tagsten, med fals øverst og nederst) skal slibes til omkring tagbeslagene, for at det monterede tagbeslag ligger korrekt og ikke stikker ud over tagstenen, der ligger over beslaget. Anbefaling: Særligt i områder, hvor der falder store mængder sne, anbefales det at anvende tagsten i metal under tagbeslagene. Forlængelse af montageskinne Montageskinnerne kan forlænges ved hjælp af montageskinneforbindelsessæt. En af de 3 skruer i montageforbindelsessættet kan også anvendes til montering på et tagbeslag. U-skinnen holdes på den måde i midten, og skruen kan sættes i den pågældende position i langhullet over beslaget. Montageskinne til f.eks. 2 solfangere Montageskinne-forbindelsessæt Montageskinne til f.eks. 1 ekstra solfangere 3 Låseskruer M8 x 25 med plademøtrikker M8 12

13 Montering på tag - falstagsten, bæverhale > 15 Særlige karakteristika ved inddækning med falstagsten eller bæverhale Montering af tagbeslagene på taglægterne (eksempel med 2 solfangere) Tagbeslag øverst monteret Montageskinne Afkort eller bøj om nødvendigt tagbeslagene Montageskinne min. 3 rækker Låseskrue M8x20 Solfanger på tværs 1,06 Solfanger på højkant 2,06 ca. i midten Montageskinne Ekstraudstyr Snelast-forstærkningssæt Monter beslag øverst/nederst maks. 0,4 m Skinneudhæng Solfangerfeltbredde maks. 0,4 m Skinneudhæng Tagbeslag nederst monteret Montageskinne Låseskrue M8x20 Plademøtrik M8 OBS Alle leverede tagbeslag skal fordeles jævnt over solfangerfeltets bredde for at fordele belastningen. I den forbindelse skal tagbeslagene placeres så tæt som muligt på tagspærene. 1. Monter tagbeslagene nederst som vist på billedet, og hægt dem ind under taglægten. 2. Monter tagbeslagene øverst som vist på billedet, og hægt dem ind under taglægten. Indstil afstanden mellem de to skinner til 2,06 m ved montering af solfangeren på højkant og til 1,06 m ved montering af solfangeren på tværs på det øverste tagbeslag i langhullet som vist på billedet, og fastgør med låseskruer M8x Indstil monteringsbøjlernes højde, og fastgør dem med låseskruer M8x20, så trykket fordeles ensartet på tagstenene. 4. Sæt rigeligt med låseskruer M8x20 i montageskinnerne. 5. Monter montageskinnerne med plademøtrikker mod tagbeslag. 6. Læg tagsten på i området omkring tagbeslagene. 13

14 Montering på tag - falstagsten, bæverhale >15 Montering af tagbeslag på tagspær (eksempel med 2 solfangere) Tagbeslag øverst monteret Montageskinne Afkort eller bøj om nødvendigt tagbeslagene Montageskinne min. 3 rækker Låseskrue M8x20 Solfanger på tværs 1,06 Solfanger på højkant 2,06 ca. i midten Ekstraudstyr Snelast-forstærkningssæt Monter beslag øverst/ nederst maks. 0,4 m Skinneudhæng Solfangerfeltbredde maks. 0,4 m Skinneudhæng Tagbeslag nederst monteret Montageskinne Låseskrue M8x20 Plademøtrik M8 OBS Alle leverede tagbeslag skal fordeles jævnt over solfangerfeltets bredde for at fordele belastningen. 1. Monter tagbeslagene nederst som vist på billedet, og fastgør dem med træskruer 6x60 på tagspærene. 2. Monter de tagbeslagene øverst som vist på billedet: Indstil afstanden mellem de to skinner til 2,06 m ved montering af solfangeren på højkant og til 1,06 m ved montering af solfangeren på tværs i langhullet som vist på billedet, og fastgør med låseskruer M8x20 og med træskruer 6x60 på tagspærene. 3. Indstil monteringsbøjlernes højde, og fastgør dem med låseskruer M8x20, så trykket fordeles ensartet på tagstenene. 4. Sæt rigeligt med låseskruer M8x20 i montageskinnerne. 5. Monter montageskinnerne på tagbeslag. 6. Læg tagsten på i området omkring tagbeslagene. Spærfastgørelse med spærudligningsplade Låseskrue M8x20 - Hvis en tagstens bølgedal ikke befinder sig over et tagspær, skal den medfølgende udligningskinne "3" fastgøres over spæret "2", hvorefter tagbeslaget "1" skrues på udligningsskinnen i bølgedalen. - Fastgør udligningsskinnerne "3" med træskruer 6x60 og spændeskiver på tagspæret "2". - Stik låseskruer M8x20 op gennem udligningsskinnerne nedefra. - Sæt tagbeslag på, og skru dem fast med sekskantmøtrikkerne. 14

15 Montering på tag - skifertag > 15 Særlige karakteristika ved skifertag med skiferbeslag. Solfanger på tværs 1,06 Solfanger på højkant 2,06 ca. i midten Ekstraudstyr Snelast-forstærkningssæt med beslag Blykappe Solfangerfeltbredde Låseskrue M8x20 Krydskærvskrue 6x70mm Låseskrue M8x20 Montageskinne Låseskrue M8x20 Plademøtrik M8 Blykappe OBS Alle leverede tagbeslag skal fordeles jævnt over solfangerfeltets bredde for at fordele belastningen. 1. Læg tagsten ved beslagenes monteringspunkter. 2. Fastgør beslagene med krydskærvskruer 6x70mm. 3. Montageschienen mit Schlossschrauben montieren. 4. Beklæd skiferbeslaget med en almindelig blykappe. 5. Læg tagsten. 15

16 Montering på tag - bølgeblik >15 Specielle forhold ved montering på bølgeblik/bliktag med skruer med dobbelt gevind Solfanger på tværs 1,19 Solfanger på højkant 2,19 ca. i midten Ekstraudstyr Snelast-forstærknings-sæt Montering af skrue med dobbelt gevind Flangemøtrik tilspænd forsigtigt den kan knække! maks. 0,4 m Skinneudhæng Solfangerfeltbredde Brug skruesikring for at forhindre indtrængning af fugtighed maks. 0,4 m Skinneudhæng Montageplade aluminium 6 mm Skrue med dobbelt gevind M12x300 EPDM-tætning, UV-bestandig Bølgetag Skruer med dobbelt gevind og montageplade Afstandsstykke (på stedet) OBS Alle leverede skruer med dobbelt gevind skal fordeles jævnt over solfangerfeltets bredde for at fordele belastningen. - På bølgebliktage skal hullet (Ø 14) i tagbeklædningen til skruerne med dobbelt gevind altid være på det højeste punkt på bølgeblikkets profil. - Den lodrette afstand mellem hullerne til skruerne med dobbelt gevind skal overholdes for at sikre korrekt skinneafstand. - Vær opmærksom på, at fastgøre delene sikkert i underkonstruktionen/ spærene. Om nødvendigt kan der bygges en ekstra underkonstruktion. - Monteringshullerne til skruerne med dobbelt gevind forbores i spærene (Ø 8,5). I beton og murværk skal der anvendes egnede rawlplugs. - Iskruningsdybden for skruerne med dobbelt gevind skal være mm. Skruerne er nemmere at skrue i, hvis de smøres med fedt. Det glatte område på skaftet anvendes som tætningssæde til tryktætningen. Dette område skal være omkring tagbeklædningen. - De øverste montageplader skal vende nedad, og de nederste montageplader skal vende opad. Ved anvendelse af snelastforstærkningssættet skal dyvelskruen om nødvendigt tilpasses, så den flugter med møtrikken ovenover montagepladen. Dermed sikres det, at solfangerkarret ikke kan ligge ovenpå dyvelskruerne. - Tagbeklædningen tætnes ved at spænde flangemøtrikken let og forsigtigt til. Ellers er der risiko for, at f.eks. bølgeeternit kan knække. Anvend om nødvendigt afstandsstykker (på stedet). - Det anbefales at anvende en skruesikring (f.eks. Marston-Domsel ) for at forhindre indtrængning af fugtighed via skruegangen og for at holde flangemøtrikken på plads. 16

17 Montering af solfangere på tag > 15 Montering af solfangere Kombiskrue M8x20 Gevindtap M8 Plademøtrik M8 - Er alle tætninger ok? - Overhold afstanden - De sammenskruede dele skal flugte - Brug den ekstra gaffelnøgle som modhold Tilspændingsmoment maks. 20 Nm 1. Sæt først solfangeren ind i den nederste montageskinne med gevindtapperne som vist på billedet, og fastgør den med plademøtrikker M8, der indledningsvist kun må skrues til med hånden. 2. Skub kombiskruer M8x20 gennem den øverste montageskinne, og skru dem indledningsvist kun ind i solfangeren med hånden. 3. Monter de resterende solfangere på samme måde. 4. Skru tilslutninger til fremløb og tilbageløb sammen. Kontrollér tætningerne. 5. Fastspænd alle skruer og møtrikker, der er anvendt til fastgørelse af solfangerne. 17

18 Montering i tag - falstagsten OBS Af sikkerhedsårsager skal der være et undertag overdækket med bitumenbaner eller et andet egnet materiale under solfangerfladen iht. bestemmelserne fra den tyske håndværksforening for tagdækkere for at forhindre, at der kan trænge fugt ind i bygningen gennem eventuelle utætheder. Denne konstruktion skal ende i tagrenden. Medfølgende dele Monteringsdele Kantbeskyttelses profil Dækplader øverst Montageskinne øverst Dækplade til venstre Mellemplader Forbindelsesskinne Dækplade til højre Underlag til skotrendebånd venstre Montageskinne nederst (med kant til skotrendebånd) Underlag til skotrendebånd højre Skotrendebånd Trekantet tætningsliste Afstandsstykker i træ fra mm højde til tilpasning til taglægterne Skruer, møtrikker, gevindtapper, træskruer i posen Justerede mål til fastlæggelse af solfangerfeltets position Fastlæg solfangerfeltets position således, at tagstensinddækningen så vidt muligt kan gennemføres med hele eller halve tagsten uden tilskæring. min. 3 rækker Solfangerfeltets bredde Solfangerfeltets bredde Bredde med tagramme Bredde med tagramme min. 2,5 m Bredde med tagramme Udlæg en ekstra tagstensrække for at skabe tilstrækkelig plads til monteringen. < 12cm < 12cm Antal solfangere Solfangerfeltets bredde [m] 1,23 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40 Bredde med tagramme [m] 1,57 2,74 3,87 5,00 6,03 7,26 8,39 9,52 10,65 11,78 Antallet af tagsten, der skal udlægges pr. række: Tagdækningsbredde 30cm Tagdækningsbredde 20cm

19 Montering i tag - falstagsten Oversigt - montering i tag Afstandsstykke i træ med samme tykkelse som taglægten Trekantet tætningsbånd Dækplade øverst Solfanger Afstandsstykke i træ med samme tykkelse som taglægten minus 9 mm Anbefaling: Om nødvendigt skal der lægges en dækplade øverst ved tagstenenes kontaktpunkt for at undgå gennemtrykning. Montageskinne Skotrendebånd vandtæt undertag Forlængelse af den nederste montageskinne Underlag til skotrendebånd, venstre 4 x låseskrue M8 x 16 Forbindelsesskinne Underlag til skotrendebånd, højre 2 x låseskrue M8 x 16 Montageskinne til 2 solfangere (2,26 m) Montageskinne til 1 ekstra solfanger (1,13 m) 19

20 Montering i tag - falstagsten Montage af den nederste montageskinne 8 x 80 Afstandsstykke i træ (lægtetykkelse minus 9 mm) Montageskinne Skotrendebånd Overlap > 5cm 1. Midterstil montageskinnen efter montering af forlængeren, så der mellem solfangerfeltet og den færdige tagdækning på begge sider opstår en spalte på mindre end 12 cm. Hvis dette ikke kan opnås, skal der enten anvendes halve tagsten eller tagstenene skal skæres til. Målet på < 12 cm skal være sikret for at opnå et regntæt tagdækning. 2. Forbor med Ø 5 mm, og fastgør montageskinnen med de medfølgende dyvelskruer 8x80 sammen med afstandsstykker i træ (lægtetykkelse minus 9 mm) på tagspærene. Afstandsstykke i træ (lægtetykkelse minus 9 mm) 3. Klæb skotrendebåndet på som vist på billedet, idet beskyttelsesfolien kun trækkes af til montageskinnen i klæberetningen. Skotrendebåndet skal rage ca. 30 cm ud over underlaget til skotrendebåndet til højre og venstre. Flere skotrendebånd skal limes sammen med et overlap med 5 cm. (skotrendebåndet må ikke klæbes på tagstenene endnu, da solfangerne først skal skrues sammen med montageskinnen!) 20

21 Montering i tag - falstagsten Montering af solfangere 8 x 80 Montageskinne øverst Montageskinne øverst Kombiskrue M8x20 Afstandsstykke i træ (Samme højde som lægterne) Montageskinne nederst Skotrendebånd Plademøtrik M8 Afstandsstykke i træ (samme højde som lægterne minus 9 mm) OBS - Er alle tætninger ok? - Overhold afstanden - De sammenskruede dele skal flugte - Brug den ekstra gaffelnøgle som modhold (tilspændingsmoment maks. 20 Nm) 1. Sæt først solfangeren ind i den nederste montageskinne med gevindtapperne som vist på billedet, og fastgør den med en møtrik M8 med skive, der indledningsvist kun må skrues til med hånden. 2. Fastgør de øvrige solfangere i den nederste montageskinne på samme måde. 3. Læg afstandsstykker i træ (samme højde som lægterne) ved oversiden af solfangerne på spærene. Læg montageskinnen øverst på afstandsstykkerne i træk, og skub den ind til oversiden af solfangeren. Skru indledningsvist kun montageskinnen på solfangerne med kombiskruer M8x20 og spændeskiver med hånden. 4. Forbor med Ø 5 mm gennem montageskinnen og afstandsstykkerne i træ ned i spærene, og fastgør med dyvelskruer 8 x 80 på tagspærene. 5. Skru tilslutninger til fremløb og tilbageløb sammen. Kontrollér tætningerne. 6. Foretag tæthedsprøve som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøve Bemærk: Installér solvarmeanlæggets rør for at kunne kontrollere anlæggets tæthed, før solfangerfeltets plader monteres! 21

22 Montering i tag - falstagsten Montering af mellempladerne Lasker Lasker Skotrendebånd Fold Mellemplade Lav en fold 1. Skub mellempladerne ind som vist på billedet. Hvis de sidder fast ved monteringen, skal solfangernes position justeres. Bøj derefter laskerne øverst ved mellempladerne for at forhindre, at de glider ud. 2. Fastspænd alle skruer og møtrikker, der er anvendt til fastgørelse af solfangerne. 3. Træk beskyttelsesfolien helt af skotrendebåndet, og klæb båndet på tagstenene. Lav en fold for enden af underlaget til skotrendebåndet i både venstre og højre side. (se billedet) 22

23 Montering i tag - falstagsten Montering af tagrammen Trekantet tætningsbånd øverst Dækplade øverst Træskrue 4x60 Beslag (2 stk. pr. dækplade øverst) Kantbeskyttelsesprofil Afstandsstykke i træ Højde = lægte Trekantet tætningsbånd øverst og i siderne Tagspær Træskrue 4x30 Sideplade Trekantet tætningsbånd øverst Taglægte Beslag (3 stk. pr. sideplade) Indhægtning af sideplade 1. Isæt dækpladerne til venstre og højre som vist på billedet, og fastgør dem med beslag. Taglægte 2. Sæt dækpladerne fast øverst på solfangerrammen. Ved understøtning på tagspær skal der monteres et afstandsstykke i træ med samme højde som længden under dækpladen på hver tagspær. Fastgør dækpladen med et beslag. 2. Sæt dækpladerne fast øverst på solfangerrammen. Ved understøtning på tagspær skal der monteres et afstandsstykke i træ med samme højde som længden under dækpladen på hver tagspær. Fastgør dækpladen med et beslag. Trekantet tætningsbånd 4. Klæb et trekantet tætningsbånd på siden og øverst på dækpladerne. 5. Læg tagsten omkring tagrammen. Anvend om nødvendigt halve tagsten, eller tilskær tagstenene. 23

24 Montering i tag - skifertag OBS Af sikkerhedsårsager skal der være et undertag overdækket med bitumenbaner eller et andet egnet materiale under solfangerfladen iht. bestemmelserne fra den tyske håndværksforening for tagdækkere for at forhindre, at der kan trænge fugt ind i bygningen gennem eventuelle utætheder. Denne konstruktion skal ende i tagrenden. Medfølgende dele Monteringsdele Kantbeskyttelses profil Dækplader øverst Montageskinne øverst Dækplade til venstre Schichtstücke / Nocken Mellemplader Taglægter Underlag til skotrende-bånd venstre Forbindelsesskinne Montageskinne nederst (med kant til skotrendebånd) Dækplade til højre Underlag til skotrendebånd højre Skotrendebånd Afstandsstykker i træ fra mm højde til tilpasning til taglægterne Skruer, møtrikker, gevindtapper, træskruer i posen Justerede mål til fastlæggelse af solfangerfeltets position Solfangerfeltets bredde min. 1 m Solfangerfeltets bredde Bredde med taglægter Bredde med taglægter min. 2,7 m justér fra venstre eller højre Antal solfangere Solfangerfeltets bredde [m] 1,23 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40 Bredde med taglægter [m] 1,43 2,56 3,69 4,82 5,95 7,08 8,21 9,34 10,47 11,60 24

25 Montering i tag - skifertag Opbygning Dækplade øverst Solfanger Montageskinne Skotrendebånd vandtæt undertag Montage og forlængelse af den nederste montageskinne Underlag til skotrendebånd, venstre Forbindelsesskinne 4 x låseskrue M8 x 16 Underlag til skotrendebånd, højre 2 x låseskrue M8 x 16 Montageskinne til 2 solfangere (2,26 m) Montageskinne til 1 ekstra solfanger (1,13 m) 8 x 80 Montageskinne Skotrendebånd Overlap > 5cm 1. Forbor med Ø 5mm, og fastgør montageskinnen med de medfølgende dyvelskruer 8x80 på tagspærene. 2. Klæb skotrendebåndet på, idet beskyttelsesfolien kun trækkes af til montageskinnen i klæberetningen. Skotrendebåndet skal rage ca. 30 cm ud over underlaget til skotrendebåndet til venstre og højre. Flere skotrendebånd skal limes sammen med et overlap på mindst 5 cm. (skotrendebånd må ikke klæbes på tagstenene endnu, da solfangerne først skal skrues sammen med montageskinnen!) 25

26 Montering i tag - skifertag Montering af solfangere 8 x 80 Kombiskrue M8x20 Montageskinne øverst Montageskinne øverst Montageskinne nederst Skotrendebånd Plademøtrik M8 OBS - Er alle tætninger ok? - Overhold afstanden - De sammenskruede dele skal flugte - Brug den ekstra gaffelnøgle som modhold (tilspændingsmoment maks. 20 Nm) 1. Sæt først solfangeren ind i den nederste montageskinne med gevindtapperne som vist på billedet, og fastgør den med en møtrik M8 med skive, der indledningsvist kun må skrues til med hånden. 2. Fastgør de øvrige solfangere i den nederste montageskinne på samme måde. 3. Læg montageskinnen skub den ind til oversiden af solfangeren. Skru indledningsvist kun montageskinnen på solfangerne med kombiskruer M8x20 og spændeskiver med hånden. 4. Den øverste montageskinne må ikke skrues fast på taget endnu. 5. Skru tilslutninger til fremløb og tilbageløb sammen. Kontrollér tætningerne. 6. Foretag tæthedsprøve som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøve Bemærk: Installér solvarmeanlæggets rør for at kunne kontrollere anlæggets tæthed, før solfangerfeltets plader monteres! 26

27 Montering i tag - skifertag Montering af mellempladerne Laschen Lasker Lasker Fold Skotrendebånd Lav en fold 1. Skub mellempladerne ind som vist på billedet. Hvis de sidder fast ved monteringen, skal solfangernes position justeres. Bøj derefter laskerne øverst ved mellempladerne for at forhindre, at de glider ud. 2. Fastspænd alle skruer og møtrikker, der er anvendt til fastgørelse af solfangerne. 3. Træk beskyttelsesfolien helt af skotrendebåndet, og klæb båndet på tagstenene. Lav en fold for enden af underlaget til skotrendebåndet i både venstre og højre side. (se billedet) 27

28 Montering i tag - skifertag Montering af taglægter 1. Nederste taglægte på skotrendebånd - tilpas fold, og afkort den evt. med en saks. Sørg for tilstrækkeligt overlæg (8-10 cm). 2. Justér taglægter parallelt med solfangerens glasholdeliste i en afstand af 65 mm. 3. Fastgør taglægterne øverst med søm (2 stk. pr. lægte) 4. Inddæk taget indtil omtrent solfangerens overkant. 28

29 Tilpasning af den øverste dækplade Montering i tag - skifertag Tagsten og øverste dækplade løst på "ønsket position" Mål X Mål X 1. Placér tagsten og øverste dækplade løst på den "ønskede position" 2. Tilpas den øverste taglægte og skær den til. Sørg for tilstrækkeligt overlæg (8-10 cm). 3. Fastgør taglægte og tagsten. 4. Afhængigt af størrelsen og overlægget på tagstenene opnås der et mål "X", med hvilket solfangeren skal løftes for at kunne montere den øverste dækplade => fjern den øverste dækplade igen, og læg et egnet afstandsstykke i træ ind under den øverste montageskinne til solfangeren. 5. Forbor med Ø 5 mm gennem montageskinne + afstandsstykke i træ, og fastgør med dyvelskruer 8x80 på tagspærene. 6. Anbring den øverste dækplade på solfangerrammen, så den ligger i den endelige position. 29

30 Montering i tag - skifertag Montering af pladerne til tagrammen Kantbeskyttelsesprofil Beslag 1. Fastgør dækpladerne øverst med metalbeslag (2 stk. pr. dækplade) 2. Sæt kantbeskyttelsesprofilen på forbindelsesstederne mellem dækpladerne øverst over kanten. 3. Hægt sidepladen ind i solfangerens glasholdeliste med en drejebevægelse og skub den op, indtil den flugter med solfangeren nederst. 4. Skru sideplader og taglægter sammen med en selvskærende skrue. 30

31 Montering i tag - Mönch-Nonne OBS Af sikkerhedsårsager skal der være et undertag overdækket med bitumenbaner eller et andet egnet materiale under solfangerfladen iht. bestemmelserne fra den tyske håndværksforening for tagdækkere for at forhindre, at der kan trænge fugt ind i bygningen gennem eventuelle utætheder. Denne konstruktion skal ende i tagrenden. Medfølgende dele Monteringsdele Kantbeskyttelses profil Dækplader øverst Montageskinne øverst Dækplade til venstre Mellemplader Dækplade til højre Underlag til skotrende-bånd venstre Forbindelsesskinne Montageskinne nederst (med kant til skotrendebånd) Underlag til skotrendebånd højre Skotrendebånd Trekantet tætningsbånd Afstandsstykker i træ fra mm højde til tilpasning til taglægterne Skruer, møtrikker, gevindtapper, træskruer i posen Justerede mål til fastlæggelse af solfangerfeltets position min. 3 rækker Solfangerfeltets bredde Bredde med tagramme Solfangerfeltets bredde. Bredde med tagramme min. 3,0 m justér fra venstre eller højre Antal solfangere Solfangerfeltets bredde [m] 1,23 2,36 3,49 4,62 5,75 6,88 8,01 9,14 10,27 11,40 Bredde med tagramme [m] 1,60 2,73 3,86 4,99 6,12 7,25 8,38 9,51 10,64 11,77 31

32 Montering i tag - Mönch-Nonne Opbygning Solfanger Afstandsstykke i træ med samme tykkelse som taglægten Trekantet tætningsbånd Dækplade øverst Montageskinne øverst Anbefaling: Om nødvendigt skal der lægges en dækplade øverst ved tagstenenes kontaktpunkt for at undgå gennemtrykning. Afstandsstykke i træ med samme tykkelse som taglægten minus 9 mm Montageskinne nederst Skotrendebånd vandtæt undertag Montage og forlængelse af den nederste montageskinne Underlag til skotrendebånd, Forbindelsesskinne venstre 4 x låseskrue M8 x 16 Underlag til skotrendebånd, højre 2 x låseskrue M8 x 16 Montageskinne til 2 solfangere (2,26 m) Montageskinne til 1 ekstra solfanger (1,13 m) 8 x 80 Afstandsstykke i træ (lægtetykkelse minus 9 mm) Montageskinne Skotrendebånd Overlap > 5cm ca. 40 cm ca. 40 cm 32

33 Montering i tag - Mönch-Nonne Forbor med Ø 5mm, og fastgør montageskinnen med de medfølgende dyvelskruer 8x80 sammen med afstandsstykker i træ (lægtetykkelse minus 9 mm) på tagspærene. 2. Klæb skotrendebåndet på, idet beskyttelsesfolien kun trækkes af til montageskinnen i klæberetningen. Skotrendebåndet skal rage ca. 40 cm ud over underlaget til skotrendebåndet til venstre og højre. Flere skotrendebånd skal limes sammen med et overlap på mindst 5 cm. (skotrendebånd må ikke klæbes på tagstenene endnu, da solfangerne først skal skrues sammen med montageskinnen!) Montering af solfangere 8 x 80 M8x20 Montageskinne øverst Montageskinne øverst Afstandsstykke i træ (Samme højde som lægterne) Montageskinne nederst Skotrendebånd Plademøtrik M8 Afstandsstykke i træ (samme højde som lægterne minus 9 mm) OBS - Er alle tætninger ok? - Overhold afstanden - De sammenskruede dele skal flugte - Brug den ekstra gaffelnøgle som modhold (tilspændingsmoment maks. 20 Nm) 1. Sæt først solfangeren ind i den nederste montageskinne med gevindtapperne som vist på billedet, og fastgør den med en møtrik M8 med skive, der indledningsvist kun må skrues til med hånden. 2. Fastgør de øvrige solfangere i den nederste montageskinne på samme måde. 3. Læg afstandsstykker i træ (samme højde som lægterne) ved oversiden af solfangerne på spærene. Læg montageskinnen øverst på afstandsstykkerne i træk, og skub den ind til oversiden af solfangeren. Skru indledningsvist kun montageskinnen på solfangerne med kombiskruer M8x20 og spændeskiver med hånden. 4. Forbor med Ø 5 mm gennem montageskinnen og afstandsstykkerne i træ ned i spærene, og fastgør med dyvelskruer 8 x 80 på tagspærene. 5. Skru tilslutninger til fremløb og tilbageløb sammen. Kontrollér tætningerne. 6. Foretag tæthedsprøve som beskrevet i afsnittet Tæthedsprøve Bemærk: Installér solvarmeanlæggets rør for at kunne kontrollere anlæggets tæthed, før solfangerfeltets plader monteres! 33

34 Montering i tag - Mönch-Nonne Montering af mellempladerne Lasker Lasker Skotrendebånd Mellemplade 1. Skub mellempladerne ind som vist på billedet. Hvis de sidder fast ved monteringen, skal solfangernes position justeres. Bøj derefter laskerne øverst ved mellempladerne for at forhindre, at de glider ud. 2. Fastspænd alle skruer og møtrikker, der er anvendt til fastgørelse af solfangerne. Montage des Kehlsattelbandes Markér tagstenene vha. en skabelon Skær eller klip skotrendebåndet til med en kniv eller en saks 34

35 Montering i tag - Mönch-Nonne Træk beskyttelsesfolien af. Tryk jævnt til (f.eks. med en hammer) Klæb båndets ende fast på underlaget og på det højeste punkt. Lav en fold Markér målet på 2 tagsten i hele skotrendebåndets længde, og skær til. Klæb hele båndet på underlaget, start på det højeste punkt. Tryk godt til og sørg for, at mindst 2 tagsten er helt dækket 35

36 Montering i tag - Mönch-Nonne Montering af pladerne til tagrammen Trekantet tætningsbånd øverst Verblechung oben Træskrue 4x60 Beslag (2 stk. pr. dækplade øverst) Kantbeskyttelsesprofil Afstandsstykke i træ Højde = lægte Trekantet tætningsbånd øverst og i siderne Tagspær Indhægtning af sideplade Taglægte Sideplade Træskrue 4x30 Trekantet tætningsbånd Taglægte Beslag (3 stk. pr. sideplade) 1. Isæt dækpladerne til venstre og højre som vist på billedet, og fastgør dem med beslag. 2. Sæt dækpladerne fast øverst på solfangerrammen. Ved understøtning på tagspær skal der monteres et afstandsstykke i træ med samme højde som længden under dækpladen på hver tagspær. Fastgør dækpladen med et beslag. 3. Sæt kantbeskyttelsesprofiler på forbindelsesstederne mellem dækpladerne øverst over kanten som vist på billedet. 4. Klæb et trekantet tætningsbånd på siden og øverst på dækpladerne. Inddækning af tagsten 36

37 Montering af følere Montering af følere Eksempel: F3-1, F3-Q, i én side maks. 5 solfangere Solfangerne når ved stagnation temperaturer på op til 200 C. Anvend derfor kun de medfølgende Solar-mærkede fladtætninger, og vær særligt opmærksom på tilslutningsteknikkens temperaturbestandighed. Vær desuden opmærksom på henvisningerne i afsnittet "Rørføring". Ventilationsenhed Rørføring 1 solfanger Solfangerføler 6 mm Følerlomme ¾ Fremløbstilslutningsstykke Rørføring ved montering på tag/fladt tag Tilbageløbstilslutningsstykke rørføring ved montering i tag Eksempel: F3-1, F3-Q, skiftevis i begge sider, maks. 10 solfangere Ventilationsenhed 1 solfanger Rørføring Kollektorfühler 6 mm Rørføring ved montering på tag/fladt tag Følerlomme ¾ Fremløbstilslutningsstykke Tilbageløbstilslutningsstykke rørføring ved montering i tag 37

38 Påfyldning af anlægget / Sikkerhedsdatabladet / Opstart Påfyldning af anlægget Det anbefales at anvende en fylde- og spulepumpe med en driftstid på mindst 30 til 60 minutter til skylning og påfyldning af solvarmeanlægget! På den måde kan manuel udluftning undgås. Følg vejledningen til solvarmepumpegruppen. Påfyldning og skylning af anlægget Der må ikke ske påfyldning af anlægget i kraftigt solskin, og kontrol må kun udføres med afdækkede solfangere. Ellers er der fare for skoldning! Der må udelukkende anvendes færdigblandet ANRO. Iblanding af vand andre varmebærende medier er ikke tilladt. Ellers er der risiko for udfældning, og anlægget er ikke længere sikret mod frost og korrosion. Dette kan medføre, at anlægget ikke længere fungerer. Uddrag af sikkerhedsdatabladet: Handelsnavn: Firma: Notfallauskunft: Kemisk karakteristik: ANRO Wärmeträgerflüssigkeit (færdigblanding, frostsikring ned til -30 C) Wolf GmbH, Postfach 1380, D Mainburg; Tlf.: ; Fax: ; Nødtelefon: , (werktags 8-17 Uhr) 1,2-propylenglykol med korrosionsinhibitorer, 45,3 Vol.-% i en blanding med 54,7 Vol-% vand tilsat blå farve Ikke påkrævet Skyl øjet grundigt i 15 minutter under rindende vand. Spil øjet godt op Vask med vand og sæbe. Skyl munden, og drik rigelige mængder vand. Ikke farligt gods iht. transportreglerne 1; Lettere forurenende. Særlige farer for mennesker og miljø: Efter øjenkontakt: Efter hudkontakt: Efter indtagelse: Transport: Vandfareklasse: Det komplette sikkerhedsdatablad er tilgængeligt på Wolfs websted under "Download Center". Opstart Ved opstart bliver solvarmekredsen skyllet, fyldt og udluftet. I den forbindelse må solfangeren ikke afgive varme, hvilket betyder, at solfangeren enten skal være afdækket eller solindstrålingen skal være tilsvarende lille. Generelt er det kun tilladt at anvende færdigblandet ANRO. Påfyldning og skylning Hvis der anvendes en fyldepumpe ved påfyldning, skal der kunne afgives luft fra det højeste punkt/de højeste punkter. Til dette formål anbefales det at montere manuelle udluftningsenheder i metal. Imidlertid er det ved påfyldning nødvendigt at have en hjælper, som kan lukke for udluftningsenheden, så snart der siver væske ud. Fylde- og spulepumpen fra Wolfs tilbehørsprogram har stået sin prøve i praksis. Ved hjælp heraf behøver man nemlig ikke foretage udluftning fra det højeste punkt. I den forbindelse er det vigtigt, at flowhastigheden i vandrette og faldende afsnit af solvarmekredsen er højere end 0,4 m/s for at kunne fjerne luftlommerne. For at forhindre kraftig opskumning af ANRO anbefales det indledningsvis at fylde rørsystemet langsomt ved neddroslet volumenstrøm og derefter øge hastigheden gradvist. Vær ved tilbageløb i fyldebeholderen opmærksom på, at der så vidt muligt ikke opstår ophvirvling. Væskestanden over hhv. tilbageløbs- og fremløbsstudsen bør altid så høj, at der er en rolig overflade i beholderen. Vær forsigtig ved objekter med stor statisk højde. Der kan dannes undertryk på højtliggende punkter på grund af den bagvedfaldende vandsøjle. Det medfører, at væskens kogepunkt falder kraftigt, og der kan på trods af den lave temperatur dannes damp, så anlægget ikke kan fyldes korrekt. Dette kan dog afhjælpes ved at neddrosle udløbet fra fylde-/tømmehanen. Herved reduceres volumenstrømmen så meget, at der til enhver tid vil være det nødvendige anlægstryk på manometret. 38

39 Trykprøve / udluftning af anlægget Hvis hele solvarmekredsen inkl. solfangerne er fyldt med varmebærende medie, skal det vha. intensiv skylning (flowhastighed på > 0,4 m/s) sikres, at alle urenheder (glødeskal, spåner osv.) og luftlommer er fjernet. Skylningsprocessen skal erfaringsmæssigt vare mindst 20 minutter for at få alle urenheder og luftlommer skyllet ud. Trykprøvning I forbindelse med trykprøvning har følgende metode vist sig at være velegnet: - Solvarmekredsen (inkl. solfangere) fyldes med ANRO, indtil trykket udgør 90 % af det maksimale anlægstryk (sikkerhedsventilens aktiveringstryk minus 10 %). - Dette tryk skal opretholdes i mindst 30 minutter. (Bemærk: Glykolblandinger forholder sig betydeligt mere trægt ved lækager end vand.) - Afslutningsvis gennemføres lækagekontrol af skrue-, lodde- og presseforbindelser. - MAG (membranekspansionsbeholderen) og sikkerhedsventilen forbliver integreret under trykprøvningen. Der foretages udluftning, hvis trykprøvningen er forløbet positivt, hvorefter der aftappes ANRO, indtil trykket er reduceret til anlæggets fyldetryk. Hvis dette ikke er tilfældet, aftappes der så meget ANRO, at der kan ske efterfyldning. Herefter gentages trykprøvningen. Udluftning af anlægget Sørg for grundig udluftning i forbindelse med opstart. Det er normalt, at der i forbindelse med påfyldning af ANRO kan forekomme mikrobobler, som kan samle sig til små luftbobler forskellige steder, f.eks. i pumpen, i varmeveksleren eller ved gravitationsbremsen. Der skal gøres en målrettet indsats for at fjerne disse luftlommer. Tegn på tilstrækkelig udluftning af systemet er en konstant visning af den påkrævede volumenstrøm og et stabilt tryk under pumpedrift. Det vil sige, at der hverken forekommer udsving på flowmåleren eller manometret. Efter de første ugers drift anbefales det at udlufte alle udluftningsenheder for evt. tilstedeværende luft. 39

40 Anlægstryk Anlægstryk Som korrekt mål for anlægstrykket gælder, at der på det højeste punkt i systemet skal være et overtryk på 1,5-2,0 bar, når anlægget er koldt. Anlægstrykket i solvarmeanlægget udgør altså 1,5-2,0 bar plus 0,1 bar for hver meter statisk højde mellem manometret i solvarmeanlægget og det højeste anlægspunkt. På grund af den stadigt udsivende luft efter opstart skal fyldetrykket være lidt højere (i praksis + 0,1 bar) end anlægstykket. Fortrykket i MAG skal som minimum indstilles 0,3 bar lavere end anlægstrykket for at opnå det nødvendige vandtryk. I den forbindelse skal der tages hensyn til en eventuel højdeforskel mellem manometret og MAG. Hvis MAG f.eks. installeres en meter under manometret, skal fortrykket i MAG afstemmes efter det anlægstryk (+ 0,1 bar), der findes på dette punkt, hvilket betyder, at fortrykket kun skal være 0,2 bar lavere end den værdi, som vises på manometret. Dette afstemte trykforhold mellem fyldetryk, anlægstryk og fortryk i MAG er en forudsætning for sikker drift af solvarmeanlægget på lang sigt. 1 Systemovertryk på det højeste punkt 2 Tillæg pr. meter statisk højde 1,5-2,0 bar + 0,1 bar/m 3 Anlægstryk (manometer) bar Anlægstryk Efterfyldningsreserve ved udluftning Fyldetryk bar + 0,1 bar bar Anlægstryk Fradrag for vandtryk 4 Tillæg pr. meter højdeforskel mellem manometer og MAG bar - 0,3 bar + 0,1 bar/m 5 Fortryk MAG bar Hvis anlægstrykket indstilles for lavt, eller hvis det falder en smule på grund af utætheder eller udluftning, kan der opstå partiel kogning af væsken, når anlægget er i drift. Særligt udsat er områder med høj temperatur og med trykfald i solfangerfeltets fremløb samt det højeste punkt i solvarmekredsen. En dampboble vil her reducere gennemstrømningen eller endog afbryde den. Derudover dannes der stagnationsbetinget damp meget hyppigere ved lavt anlægstryk. 40

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Montering på tag med AluPlus-montagesystem Montering i tag Montering på fladt tag med AluPlus-montagesystem Højeffekt-solfanger TopSon F3 / F3-Q / F3-1

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder

Servicevejledning. Kondenserende oliekedel. Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Servicevejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06 83266309 1/2010-06 1 Brugeranvisninger Oversættelse af original driftsvejledning 1 Brugeranvisninger Vær opmærksom på montage- og driftsvejledning til solfangersystemet WTS-F2. 83266309 1/2010-06 La 2-19

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Solfanger. FIN Made in Germany

Solfanger. FIN Made in Germany Solfanger FIN Made in Germany Solfangere Made in Germany Førende teknologi Made in Germany fordi kun det bedste er godt nok! Solar Technologie Internationals (STI) højtydende plan solfangere er baseret

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK 670647804-00.T Flade solfangere FKC- Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..... Symbolforklaring......................

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK 67080448.00-.ST Solvarmetekniske systemer Flad solfanger Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING

SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT EASY-IN DEN KOMPLETTE LØSNING SOLARWATT AG 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN 02 01 SOLARWATT - SYSTEM EASY-IN SOLARWATT AG INDHOLD 01 ANLÆGGET.............................. S. 02 02 INFORMATION OM

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1. Om dette dokument 5 1.1 Dokumentets funktion 5 1.2 Dokumentets målgruppe 5 1.3 Anvendte symboler i dette dokument

Læs mere

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger

GS solvarmeventilation 20. Brugervejledning til GS-luftsolfanger GS solvarmeventilation 20 Brugervejledning til GS-luftsolfanger Indhold: Solcellepanel med solceller og ventilator Varmeregulator Plastrør diameter 100 mm, længde 63 cm, inkl. trækring) Flangesamling beregnet

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Stockscreen Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter 2 Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Kilde: Antal/højde 0.9m 1.8m Produktbeskrivelse A1 1 1 Stockscreen-plade

Læs mere

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200

Air Technology. Sun Vent. SV 500 og SV 200 Air Technology Manual Sun Vent. SV 500 og SV 200 ROBOT Airtech a s Telefon : +45 97 53 4 33 Web : www.robot-airtech.dk Gemsevej Telefax : +45 97 53 4 90 E-mail : mail@robot-airtech.dk DK 7800 Skive Sun

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA 1 1. Vægprofil 2. Væggummi 3. Hængselsprofil 4. Gummiliste 5. Sidestykke venstre 6. Sidestykke højre 7. Tagrende 8. Hængselsprofil (identisk

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

BYGGEVEJLEDNING FOR TERMOTAG

BYGGEVEJLEDNING FOR TERMOTAG BYGGEVEJLEDNING FOR TERMOTAG 2 Før du går i gang Inden du starter på at lægge dit nye termotag, bør du gennemgå alle materialer (se listen over medfølgende artikler) for transportskader og eventuelle fejl

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer

Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer Teknisk produktbeskrivelse/montageanvisning Easy Tile-tagsystemer EasyTile tagsten og tilbehør 1. EasyTile tagsten Standard og Premium Tagsten 2. Vindskedesten venstre Dækmål 207 Gavludhæng venstre 3.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Kebony terrasse og brodæk Generel information Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Sørg for god luftcirkulation under terrassen og undgå

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel

Monteringsvejledning samt drift og vedligehold. SAV Brandmateriel Monteringsvejledning samt drift og vedligehold SAV Brandmateriel En vandfyldt slangevinde er et brandbekæmpelses produkt, der skal kunne redde bygninger og menneskeliv. Derfor er det meget vigtigt, at

Læs mere

Norsk English svensk dansk. Designed for care

Norsk English svensk dansk. Designed for care MONTERINGSANVISNING INDBYGGET CISTERNE Designed for care www.banodk.dka aug. 2011 LØSE CISTERNEDELE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 DETTE MEDFØLGER TIL BANO CISTERNE 01 Beskyttelsesboks

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Uranus / jupiter 6700, 800,

Læs mere

BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING

BANO HYGIEJNEVASK MED HØJDEJUSTERING DK MONTERINGSANVISNING 5202/L Bano hygiejnevask, gråt støttehåndtag, venstre 5202/R Bano hygiejnevask, gråt støttehåndtag, højre 5207-EL Bano højdejusteringsmodul for hygiejnevask, elektrisk 5207-MA Bano

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual

GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual GRASOL TAG MONTINGS SYSTEM INSTALLATIONS Manual Indhold Kapitel Titel Side 1 Generel information 3 2 Sikkerheds og Installations Ansvar 4 3 Tekniske Specifikationer 5 4 Komponent Beskrivelse 6 5 System

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere