Renovering af klimaskærm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af klimaskærm"

Transkript

1

2 Renovering af klimaskærm Om renovering af klimaskærm Hvorfor renovering af klimaskærm Løsningen Solarmapping Præfabrikeret facadeelement Tagopbygning Potentiale for udbredelse Analyse Hyldespjældet anno 2035 Målinger Afprøvning af udbudsfri OPI Kontakter Forsøgsprojektet i en almen boligbebyggelse i Albertslund har belyst både designprocessen ved energirenovering i et helhedsperspektiv, og har udviklet konkrete, innovative løsninger til tag og facade med input fra solarmapping og analyse af de eksisterende forhold. ENHED

3 Om renovering af klimaskærm Plan C har testet nye renoveringsløsninger i den almene boligbebyggelse Hyldespjældet i Albertslund. Forsøgsprojektet belyser energirenovering i et helhedsperspektiv gennem fire forskellige tilgange: 1) Solarmapping. 2) Udvikling af et nyt, slankt facadeelement. 3) Ny tagopbygning med udtørringsmulighed. 4) Analyse af renoveringsbehovet Hyldespjældet anno Hyldespjældet i Albertslund er karakteristisk ved at være delt op i klynger og ved varierede bygningshøjder. Derudover har partnere testet model for udbudsfri OPI, som er et andet resultat af Plan C s arbejde. UDBYTTE Plan for en helhedsorienteret energirenovering, der imødekommer fremtidens energikrav. Anbefalinger til renovering af Hyldespjældet baseret på hvordan man udnytter sollyset (solarmapping). Ny tagopbygning med sensorer der identificerer fugt, samt ventilationsrør og kanaler der giver mulighed for, at udtørre taget og udbedre utætheder inden fugtskader i boligen. Et nyt højisolerende 10 cm slankt facadeelement af højstyrkebeton og vacuumisolering. Forbedring af model for udbudsfri OPI i gennem en konkret afprøvning. Montering af nye facadeelementer og forberedelse til tagdækning (opbygning). 74 Dialogen med producenterne om facadeløsningen har givet os et bedre produkt. Hvis ikke vi laver produktudviklingsprojekter som dette, vil vi ty til traditionelle løsninger. Bjarne Jensen, håndværksmester, Enemærke & Petersen Klimaskærm

4 Energirigtig renovering Hvorfor renovering af klimaskærm Der er et stort energibesparelsespotentiale i at give en bygning ny overfrakke i form af en renovering af klimaskærmen. Men optimeringen af energiforbruget skal også hænge sammen med arkitektur og indeklima, og samtidig skal renoveringen gennemføres så beboerne oplever færrest mulige gener. Af de cirka almene boliger i Danmark, er op mod 50 % bygget før I hver tredje af de ældre boliger er der ikke sket energiforbedringer. AlmenNet vurderer i en rapport fra 2009, at cirka 25 % af boligerne er vurderet til at være i energiklasse E, F og G. Almene boliger er et oplagt sted at energirenovere, da boligafdelingerne har mulighed for at realisere store projekter, der giver stordriftsfordele i byggeriet og massive energibesparelser. Forsøgsprojektet i Hyldespjældet tog udgangspunkt i helhedsorienterede analyser som grundlag for at udvikle helt nye løsninger i detaljen til en enkelt bolig. Analyserne har givet overordnede bud på, hvor hele bebyggelsens energimæssige akilleshæle ligger, og er blevet anvendt til at designe en ny klimaskærm til et prøvehus på Suderlængen 4 i Albertslund. Prøvehuset har fået monteret nyt tag, ny facade på en længe og nye vinduer og døre altså en samlet klimaskærm, der har elimineret trækgener, nedsat energiforbruget og forbedret indeklimaet. HYLDESPJÆLDET Den almene boligbebyggelse Hyldespjældet ligger i Albertslund. Bebyggelsen består af 380 boliger og er opført i perioden Det er en tæt-lav bebyggelse opført i betonelementer i røde, brune og blå nuancer. Et særpræg ved bebyggelsen er ikke alene den indfarvede beton og farvede vinduer og døre, men også synlige elementsamlinger. Stil som bygherre krav om, at klimaskærmen er forberedt til service - i form af vedligehold og reparation. Den afprøvede klimaskærm kan anvendes til energirenovering af bygninger generelt ikke blot i den almene sektor. Hyldespjældet, Albertslund Ved at kombinere egenskaberne fra højstyrkebeton og vacuumisoleringspanelerne kan vi lave et facadeelement, der er 100 mm tykt, men som isolerer lige så godt som en 300 mm væg med 250 mm rockwool. Tommy Bæk Hansen, projektleder, Hi-Con 75

5 LØSNINGEN - Klimaskærmen SOLARMAPPING Solarmappingen over bebyggelsen Hyldespjældet har belyst mulighederne for bedre at udnytte passiv solvarme og øge lysindfaldet i boligerne - både for bebyggelsen som helhed og i forhold til differentierede renoveringstiltag på de enkelte boliger. FACADEELEMENT Prøvehuset i Hyldespjældet lægger vægge til afprøvning af en ny type facadeelement, som består af højstyrkebeton og vacuumisoleringsplader. Den uprøvede kombination gør det muligt at skabe et slankt, præfabrikeret element med en meget høj isoleringsgrad. Højstyrkebetonen tillader en høj grad af frihed i forhold til struktur og farve på overfladen, som gør det muligt at indarbejde det ønskede udtryk i facaden. TAGOPBYGNING På prøvehuset i Hyldespjældet har partnerne også lagt en ny type tag. Det nye tag er opbygget som en lukket konstruktion med indbyggede udtørringskanaler og sensorer i tagbelægningen. Herved kan der måles og alarmeres om fugt og utætheder, inden skaden bliver for stor. HYLDESPJÆLDET ANNO 2035 En helhedsvurdering af de tekniske tiltag indgår i designgrundlaget for forsøgsprojektet. Der er udarbejdet en analyse af, hvordan man kan energirenovere Hyldespjældet, så bebyggelsen bliver fremtidssikret til fossilfri el- og varmeforsyning år OPI-AFTALE Der er indgået en OPI-aftale om projektet. OPI-aftalen indgik også som afprøvning af modellen for Udbudsfri OPI (se side 30), og har bidraget til at kvalificere modellen. Forsøgsprojektet består af fire delprojekter: Solarmapping, facadeelement, tagopbygning og Hyldespjældet anno Projektet er omfattet af en OPI-aftale. 76 Klimaskærm

6 Energirigtig renovering Solarmapping Inden etableringen af en ny klimaskærm på prøveboligen i Hyldespjældet har DTU kortlagt solpåvirkningen på boligen. På baggrund af solarmapping har det været muligt at beskrive, hvilke byggeflader, der har størst potentiale for udnyttelse af solenergi i form af eksempelvis: Passiv opvarmning (kræver åbning af facade) Solenergi til solceller/solvarmeanlæg Samtidig med en kortlægning af det enkelte prøvehus i Hyldespjældet har gruppen fra DTU-byg lavet en solarmapping over hele Hyldespjældet. Det giver BO-VEST vigtig information i forhold eventuelle fremtidige renoveringer i hele området. Solarmapping af prøveboligen i Hyldespjældet. Den blå farve viser et meget lille solpotentiale og den gule et stort solpotentiale. Solarmapping af hele Hyldespjældet. Solarmappingen har givet BO-VEST viden om potentialet for eventuelle solceller og effekten af ovenlys i boligerne. Hyldespjældet, Albertslund Vores kortlægning af solindstrålingen har givet projektgruppen input til, hvordan de kan designe renovering af boligens klimaskærm. Eksempelvis, at boligens tag og facader mod syd har et stort potentiale for at åbne op med vinduer til udnyttelse af passiv solvarme. Thomas Fænø Mondrup, Ph.d. studerende ved DTU Byg. Her viser solarmappingens blå farve, hvor meget boligens hegn om gårdhaven faktisk skygger for lyset og dermed lukker den passive varme ude. I designprocessen giver det mest mening at åbne klimaskærmen op i de røde eller gule områder, eller kigge på omkringliggende faktorer der skygger, som eksempelvis træer, buske og hegn. 77

7 78 FORDELE ved PRÆFAB- ELEMENTER Kortere byggetid - fordel i renoveringsprojekter, hvor brugerne opholder sig i bygningen under byggeriet. Færre materialeskader - hurtig montering betyder, at materialerne ikke står længe på byggepladsen og risikerer fugt og andre skader. Bedre byggestyring - høj grad af færdighed giver nemmere montering på byggepladsen. Bedre arbejdsmiljø - nemmere at stille de rigtige tekniske midler til rådighed til løft og montering. FORDELE ved HØJSTYRKE- BETON Kan formes og farves - til at efterligne bygningens oprindelige struktur og farver. Lavere vægt pr. element giver lettere transport og mindre produktionsanlæg. Høj styrke - høje styrkeegenskaber i slankt design. FORDELE ved VAKUUM- ISOLERING Pladsbesparende design - 20 millimeter vakuumisolering isolerer som 100 millimeter traditionel isolering. Høj isoleringsevne - λ = 0,007 W/mK ved 1 mbar λ = 0,019 W/mK ved atmosfærisk tryk Præfabrikeret facadeelement Partnerne i forsøgsprojektet har udviklet et nyt, slankt og højisolerende facadeelement, som er monteret på en længe på prøveboligen i Hyldespjældet. De præfabrikerede elementer er en hidtil uprøvet kombination af højstyrkebeton og vakuumisolering. Enkeltvis har både præfabrikation, højstyrkebeton og vakuumisolering en række fordele, som i løsningen bliver kombineret med fokus på både beboernes og boligafdelingens behov. På betonfabrikken er vakuumisoleringen beklædt på begge sider med højstyrkebeton (præfabrikation). Elementet er stabilt og egner sig til transport. Elementet består af 2 gange 20 millimeter højstyrkebeton og 60 millimeter vakuumisolering en samlet væg på 100 millimeter i tykkelse. Det slanke facadeelement giver mulighed for en mere elegant finish omkring vinduerne, hvor blandt andet en dyb vindueskarm undgås. Samtidig har højstyrkebetonen gjort det muligt at give den nye facade samme struktur og udtryk som den eksisterende betonfacade. I det præfabrikerede element er der indstøbt fire bærebeslag, som passer med beslag monteret på den eksisterende bagmur på prøvehuset. Det giver en skjult montering og gør monteringen enkel, men stiller samtidig store krav til den forudgående planlægning, nøjagtighed og de statiske beregninger. Sammen med facaden er soklen efterisoleret med glat grå højstyrkebeton og Kingspan isolering. Der er lavet samlinger mod det nye tag for at sikre prøveboligen mod kuldebroer. Der er sat nye vinduer og døre i boligen efter montering af facadeelementerne. Det nye facadeelements u-værdi er 0,116 W/m 2 K og den renoverede facades u-værdi er 0,088 W/m 2 K. Materialerne er dyrere end de materialer, man normalt ville bruge. Derfor skal man hente besparelser i montageprocessen, for at økonomien hænger sammen. Vores erfaringer med vacuumisolering er, at det godt kan ende med at være den billigste løsning. Paul-Erik Andersen, adm. direktør, Barsmark. Klimaskærm

8 Energirigtig renovering Tagopbygning Prøvehuset i Hyldespjældet har fået et nyt, specialdesignet fladt tag. Taget er en tæt lukket opbygning med et kanalsystem i bunden, så fugt kan ventileres væk. Taget består af flere centrale dele: Tagpap Trådløse fugtsensorer Tre ventilationsrør Kingspan isolering Kanaler i det nederste lag sondolit Vandtæt membran Fugtsensorer i tagopbygningen måler fugten i taget og alarmerer ved for høj fugtighed. Det giver mulighed for at identificere utætheder i taget hurtigt og udbedre dem, inden skaden bliver for stor. Opbygning af ny tagdækning ved nyt facadeelement. Gennem de tre ventilationsrør kan man sætte overtryk på tagkonstruktionen, og identificere om der er utætheder og hvor meget luft der siver ud. Når utætheden er repareret, kan de tre ventilationsrør åbnes, og blæsere kan ventilere den lukkede tagkonstruktion, indtil fugtskaden er udtørret. Sensorer vil måle et normalt fugtniveau, når skaden er udbedret. Den vandtætte membran i nederste lag af tagkonstruktionen sørger for en meget tæt bund mod betonkonstruktionen, så vand og fugt ikke kommer ind i huset. Samtidig sikrer den, at fugt inde fra huset ikke stiger op i tagkonstruktionen. Taget er lavet i en mock-up hos BLP Tagdækning inden etableringen på prøvehuset i Hyldespjældet. At lave en mock-up af taget, har givet rigtig gode input til den endelig løsning. Det har været godt at få teorien ført ud i praksis. Løsningen er nem, billig og enklere på grund af dialogen mellem os og tagdækkeren. Svend Svendsen, professor ved DTU Byg. U-værdier - tag U-værdi ved 300 mm Kingspan isolering = 0,07 W/m 2 K U-værdi ved 200 mm Kingspan isolering = 0,10 W/m 2 K isoleringsevne Kingspan isoleringsevne λ = 0,022 W/mK Almindelig Rockwool isoleringsevne λ = 0,037 W/mK Hyldespjældet, Albertslund 79

9 Det er vigtigt at inddrage entreprenøren tidligt i at løse alle samlingsdetaljer, for at undgå problemer ved montering. Sikringsbeslag Kingspan Eksisterende dæk/tag Icopal 500 Icopal base Kingspan Sundolitt Radon safety Icopal 500 som membran Beslag til formur Hi-Con 30 mm højstyrke beton Hi-Con 30 mm højstyrke beton Xframe vindue i facade med u-værdi 0,78 W/m 2 K Barsmark 60 mm vacuum isolering Beslag til formur Eksisterende mur Eksisterende gulv Hi-Con 30 mm højstyrke beton Kingspan Eksisterende fundament Principsnit - nyt facadeelement og tagopbygning monteret på eksisterende bolig. 80 BYGHERRE: SAG: EMNE: Bo-Vest Suderlængen 4 Albertslund PRINCIPSNIT NEW ARK ApS Øster Søgade København K SAG NR.: HHGGBLP DATO: Klimaskærm MÅL: REVIDERET:

10 Energirigtig renovering Potentiale for udbredelse Facadeløsningen Facadeløsningen egner sig bedst ved større byggerier og renoveringer, da højstyrkebeton og vakuumisolering er dyrere end traditionelle materialer. Derfor skal materialernes meromkostninger hentes hjem gennem masseproduktion og præfabrikation. Tagløsningen Tagkonstruktionens udtørringsmulighed forlænger levetiden på taget og dermed boligen da skader opdages og repareres hurtigt. Et andet reelt problem med flade tage er fugt, der stiger op i tagkonstruktionen indefra, hvilket forebygges med den vandtætte membran. Samtidig viser erfaringer fra flade tage, at der kan opstå små fugtskader i tagets isolering under byggefasen. Med denne løsning kan man udtørre opstartsfugtighed, inden konstruktionen lukkes af. Tagkonstruktionen giver branchen en reel mulighed for at dokumentere, at man har leveret et kvalitetstag. Det er muligt fra start at teste om konstruktionen er udført korrekt og tæt. Som bygherre har BO-VEST gennem en konstruktiv dialog med projektets samarbejdspartnere opnået en række tværfaglige og løsningsorienterede forslag til en kommende helhedsplan i Hyldespjældet. Det betyder, at vi nu står med nogle værktøjer og arkitektoniske løsningsforslag til yderligere opkvalificering af den kommende renovering. Niels Bloch-Jensen, projektleder, BO-VEST Hyldespjældet, Albertslund 81

11 BEBOERNE i prøveboligen Indeklimaet er blevet væsentlig bedre. Det peger beboerne på i deres vurdering af situationen før og efter. De største oplevede forbedringer er, at der ikke længere er permanent træk, og at temperaturen ved ydervægge og midt i boligen er blevet mere ensartet. Da renoveringen er gennemført i februar-marts 2013, dækker evalueringen af det oplevede indeklima ikke en hel fyringssæson og alle årstider. Analyse Hyldespjældet anno 2035 Projektgruppen har med DTU Byg i spidsen udarbejdet en analyse af renoveringsbehovet i hele bebyggelsen Hyldespjældet. Analysen har et helhedsorienteret fokus på langtidsholdbare lavenergiløsninger. Løsningerne kan sikre et lavere energiforbrug i tråd med de nationale energipolitiske milepæle for år 2035 og kan bringe Hyldespjældet på niveau med de krav, der gælder for bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet. Analysen har vurderet renoveringsløsninger i forhold til: Fundament/sokkel Terrændæk Facader Tag Vinduer/døre Installationer Analysen har vist, at det ved vidtgående energirenovering byggeteknisk er muligt at nedbringe energiforbruget væsentligt i Hyldespjældet. Hvor økonomisk attraktiv energirenoveringen er, afhænger dog i høj grad af de fremtidige energipriser. 82 Forsøgsprojektet i Hyldespjældet har kunnet lade sig gøre, da afdelingens beboere, bestyrelse og byggeudvalg har en stor interesse i innovative energirenoveringsløsninger. Niels Bloch-Jensen, projektleder, BO-VEST Samtidig er konklusionen, at det er vanskeligt at opdele en renovering i etaper, da der er en naturlig sammenhæng mellem de enkelte elementer i klimaskærmen. Eksempelvis vil det være naturligt at lave nye vinduer, når facaden renoveres med en indpakningsløsning, da vinduerne skal flyttes ud i den nye facade. Bliver renoveringen opdelt i faser på grund af økonomiske ressourcer, skal løsningerne individuelt vurderes og prioriteres. Klimaskærm

12 Energirigtig renovering Målinger Før klimaskærm - termografi Efter klimaskærm - termografi Før klimaskærm: Udetemperatur 2.0 C, tørt og klart. Der Efter klimaskærm: Udetemperatur 3,0 C, tørt og klart. Det ses tydelige kuldebroer omkring elementsamlinger i facade og ses tydeligt at kuldebroerne er forsvundet. Indvendig overfladetemperatur 21,2 C. tag. Indvendig overfladetemperatur 18,3 C. Før klimaskærm: Udetemperatur 2.0 C, tørt og klart. Der Efter klimaskærmen: Udetemperatur 3,0 C, tørt og klart. ses tydelige kuldebroer omkring elementsamlinger i facade og Kuldebroen nede ved soklen er reduceret meget og samlingerne tag. Indvendig overfladetemperatur 18,3 C. mellem elementerne er uden kuldebroer. Man kan dog skelne vacuumisoleringspanelerne fra Barsmark på billedet. Hyldespjældet, Albertslund 83

13 SENSORER I tag og facade er monteret sensorer, der måler den relative luftfugtighed og temperaturen. Variationerne kan følges løbende, og der kan gribes ind, før der eksempelvis opstår vandskade inde i boligen. Afprøvning af Udbudsfri OPI Forsøgsprojektet om udvikling af nye facadeelementer og en ny tagopbygning er et karakteristisk OPI-projekt. Derfor har partnerne valgt at indgå aftale om udbudsfri OPI - en model som også er udviklet i Plan C. Ved at gennemføre samarbejdet som et udbudsfrit OPI, har parterne kunnet byde ind med deres viden og ekspertise uden at skulle frygte at miste konkurrencefordele. Ved afprøvningen erfarede partnerne, at det er vigtigt at lave et grundigt forarbejde, inden man indgår en udbudsfri OPI-aftale. I forarbejdet skal der skabes klarhed over de risici og ansvarsforhold, som gør sig gældende i det specifikke projekt. Den aftalte fordeling af rettighederne til udviklingsresultatet, som er skrevet ind i den udbudsfrie OPI-aftale, har medført, at alle parter har kendt deres potentielle udbytte. Bygherre har desuden fået mulighed for at inddrage aktørerne og resultaterne fra udviklingsprojektet direkte i det videre arbejde med renovering af klimaskærm i både Hyldespjældet og andre bebyggelser. Sensorer på eksisterende facade og forberedelse til montering af nyt facadeelement. 84 Klimaskærm

14 Energirigtig renovering KONTAKTer Niels Bloch-Jensen Projektleder BO-VEST - Byg Bjarne Jensen Håndværksmester mail: Enemærke & Petersen - Byggeri mail: Tommy Bæk Hansen Projektleder mail: Hi-Con A/S mail: Paul-Erik Andersen Direktør mail: Barsmark A/S mail: Svend Thomsen Ingeniør mail: BLP Tagdækning ApS mail: Svend Svendsen Professor mail: DTU Byg mail: Michael Vesterløkke Sektionsleder og seniorspecialist mail: COWI A/S, Byggeri Øst, Renovering og byggeteknik Bente Rørbæk Jørgensen Arkitekt MAA, Partner mail: Rørbæk og Møller Arkitekter ApS mail: Søren Hilbert Advokat, Partner Rønne & Lundgren mail: Charlotte Schunck Projektleder, Plan C mail: Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen - Byg og Vedligehold mail: Lene Ulsted Carlsen Kommunikationskonsulent mail: Gate 21 mail: Læs mere på Klimaskaerm Hyldespjældet, Albertslund 85

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 20. februar 2012 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 30. januar 2012 kl. 18.00 i Hyldespjældets beboerhus Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR

INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR INTRODUKTION TIL EFTERISOLERING SBI-ANVISNINGER HVAD STÅR HVOR Introduktion til de tre anvisninger om efterisolering SBi-anvisning 221: Efterisolering af etageboliger SBi-anvisning 239: Efterisolering

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

af CRC i2 højstyrkebeton

af CRC i2 højstyrkebeton F A C A D E R af CRC i2 højstyrkebeton IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 If you can dream it, you can do it Walt Disney Hi-Con er det førende brand inden for højstyrkebetonløsninger i Europa. Hi-Con brandet omfatter

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning

Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Forskning inden for området på DTU Byg - Indvendig efterisolering - Renovering af parcelhuse - Fossilfri varmeforsyning Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet ss@byg.dtu.dk 5 Marts 2014 1 Indvendig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou Plan for den næste time Formål: At give indblik i historik og nyt beslutningsgrundlag for

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Ombygning. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Ombygning Niels Hørby, EnergiTjenesten Komponentkrav ved ombygning Bygningsdel Ydervægge Terrændæk Loft og tag Komponentkrav: U-værdi / isoleringstykkelse 0,15 W/m 2 K (ca. 250 mm isolering)

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima. Marts 2015 EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser og indeklima Marts 2015 Troels Kildemoes, Ekolab EUDP - J.nr. 64012-0112 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR

BYGNINGSREGLEMENT 2015 BR BYGNINGSREGLEMENT 2015 IKRAFTTRÆDEN Bygningsreglement 2015 trådte i kraft den 1. januar 2016. Bygningsreglementet har dog en overgangsperiode på et halvt år, hvilket betyder, at det frem til 30. juni er

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

FACADEISOLERING, DER VIRKER

FACADEISOLERING, DER VIRKER VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER NETVÆRKSDAGEN, 27. NOVEMBER 2015. FACADEISOLERING, DER VIRKER HENRIK M. TOMMERUP, CIVILING., SENIORKONSULENT RAMBØLL, ØRESTAD AFD. RENOVERING & BYGNINGSFYSIK

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen

Termografirapport 17. december 2010 Max B. Mikkelsen Termografirapport 17. december 2010 B. Mikkelsen Inspektion og rapport udført af Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S GuideIR. Page 1 of 11 Rapport udført af: B. Mikkelsen Fil Navn IR000316 Dato 12/9/2010

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R

Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Renovering: Gammel og nyt forenes Med Schöck Isokorb type R Bæredygtig renovering Hvad gør man med balkonen? 2 Når du vælger at renovere, så er komfort og energibesparelser med rette højt på dagsordenen.

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport AFD 9 BOGÅVEJ Bogøvej 1 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Isolering. Published on MMS Varde - byggeentreprenør (http://mmsvarde.dk) Home > Isolering. By admin Created 07/10/ :48

Isolering. Published on MMS Varde - byggeentreprenør (http://mmsvarde.dk) Home > Isolering. By admin Created 07/10/ :48 Published on MMS Varde - byggeentreprenør (http://mmsvarde.dk) Home > Isolering Isolering By admin Created 07/10/2009-15:48 Byggeprojekter Murer og entreprenør Isolering Tagdækning Nyheder Hulmursisolering

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 129 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 21 C Ude temperatur: Målt til ca. -5 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Trykprøvning af eksisterende byggeri

Trykprøvning af eksisterende byggeri Trykprøvning af eksisterende byggeri I bygningsreglementet er der ikke fokus på tæthed i forbindelse med energirenovering. Tæthed er en vigtig faktor i forbindelse med energibesparelse og har stor betydning

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere