Møde nr. 1. REPRÆSENTEREDE Bolig Ejer Park Kvote Repr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde nr. 1. REPRÆSENTEREDE Bolig Ejer Park Kvote Repr."

Transkript

1 Møde nr. 1 Der blev afholdt generalforsamling på Hotel L Illot Park i Cala Rajada den 3. juni 2011 kl for beboerforeningen i Villas Floridas, korrekt indkaldt, under ledelse af Hr. Hans-Christian Jakobsen og med assistance af administrator Fr. Francisca Amer Massanet, assisteret af Fr. Kirsten Jensen som tolk. DELTAGERE Bolig Ejer Park Kvote% 1 Per Nilsson 1 6,24 2 Hans Kirk 2 5,42 3 Jette & Leif Christiansen 3 5,77 4 Henrik Thomsen 35 4,68 6 Moe, Tove 30 4,01 7 Otte, Thorsten 33 4,01 8 Kim Hansen 3,52 10 Cara Kristensen, SL 5, Anna-Marie Banasik 32 3,4 12 Andre Le Dous 31 3,2 13 Allan Pettersson 29 3,15 14 Paul Marschall 28 3,15 15 Jørgen Stenberg 27 3,21 16 Hans-Christian Jakobsen 26 4,44 18 Cara Kristensen, S.L. 23 3,13 19 Peter Jalsoe 25 3,13 21 Peter Esmer 21 3,59 22 Lars Pallesen 34 3,59 23 Michael Müller 3, Cara Kristensen, S.L. 3, Henning Delcomyn 3, Ejendom Invest SyD AS 22 3,55 REPRÆSENTEREDE Bolig Ejer Park Kvote Repr. 5 Jespèr Bank 36 4,53 Tove Moe 9 KHM Ejendomme APS 3,52 H. C. Jakobsen 17 Torben Kristiansen 24 3,21 Allan Petterson 20 Kim Smith 20 3,13 Peter Esmer Alle ejere deltog og udgjorde 100% af kvote for deltagelse. Generalforsamlingen blev erklæret konstitueret som fastlagt i første indkaldelse, og der blev fortsat med behandling af emner på dagsorden: 1. Udnævnelse af dirigent

2 Hr. Jakobsen blev udnævnt til dirigent for mødet og fortsatte med at forklare indkaldelse til ejere og fremlæggelse af punkter til dagsorden. 2. Præsidentens rapport, bogholderi og godkendelse. Præsident Hr. Jakobsen informerede om bogholderi, relation af indtægter og udgifter og handlinger under den forløbne periode, samt diverse afholdte udgifter i henhold til tilbud godkendt af generalforsamling året forinden, specificerende de følgende punkter: 1) Scap har i dagene forud for Generalforsamlingen udsendt nogle mails, der indeholder fejlagtige oplysninger om Poolvandets klorindhold samt advarsler mod brugen af Poolen. Klorniveauet har på intet tidspunkt i perioden været så højt, at det har været farligt for badende, hverken iflg. de målinger, der er foretaget af SCAP selv, SA Piscina eller de målinger, som er foretaget med H. Nilssons måleudstyr. Mailene burde aldrig have været udsendt. 2) Vi havde for sæsonen 2010/11 tegnet kontrakt med Limpiezas Mallorca, da det ikke lykkedes Præsidenten, at få Scap til at udføre arbejdet til en pris på nogenlunde samme niveau, som Limpiezas. Kontrakten lød på 850 pr. måned inkl. produkter. Limpiezas havde tilsyneladende forregnet sig med hensyn til forbrug af produkter i sommermånederne og ville have os til at betale for disse. Der indløb desuden en hel del klager fra ejere om et forøget brug af vand, Poolen blev ikke renset ordentligt, områderne var ikke gjort ordentligt rene og Limpiezas benyttede ikke det automatiske doseringsanlæg, men hånddoserede klor til vandet. Vi besluttede derfor midt i august 2010, at spørge Scap, om de ville overtage kontrakten. Det ville Scap gerne, og vi blev enige om en pris på 865 pr. måned ekskl. produkter. Den fejlagtige brug af det automatiske doseringssystem og den manglede vedligeholdelse havde medført en del skader, som efterfølgende blev udbedret af Scap. Tilbudet fra Scap inkluderer som nævnt ikke produkter. Præsidenten blev senere opmærksom på, at der i løbet af februar/marts var brugt et uforklarlig stor mængde klor og blev deuden opmærksom på, at SCAP påfører en fortjeneste disse og andre produkter på 50%. Dette tillæg kan spares, hvis ejerforeningen selv køber produkterne fra firmaet Sa Piscina i Es Jardi. Præsidenten har sammen med Hans Kirk forsøgt at arrangere et møde med Fr. Micaela, direktør for Scap, for at diskutere disse spørgsmål. Desuden ville vi også gerne diskutere tilbuddet for det kommende år. Micaela ville på trods af vores fremmøde på Scaps kontor ikke mødes med os, selv om hun i begge tilfælde var på kontoret. Præsidenten forventer stadig, at foreningen får et svar på overforbruget og den meget høje avance. Det blev foreslået, at den kommende bestyrelse skulle følge op på sagen. Hr. Sartrup fastslog at han havde kommenteret disse tilfælde for Hr. Martin Gómez-Quintero, indehaver af firmaet Scap, der deler forklaringer og holdninger med fr. Micaela. Ejerne foreslår derfor at administrator påtager sig forhandlingen med firmaet Scap, da der har været mange misforståelser. 3) Vedrørende tilslutninger til INTERNET forklarede præsidenten at det ikke er muligt at tegne kontrakt for internet med Telefonica, da dette selskab ikke har linjer til rådighed, og at man derfor har fortsat med indhentning af

3 tilbud fra firmaet OPALOTELECOM SL, JUANA ROCA 125, SON SERVERA, der har besøgt komplekset og leveret et tilbud på 236,- euro pr. bolig; det er dog ikke muligt at gennemføre dette før der er installeret en antenne i Cala Rajada for TV modtagelse som samtidig kan benyttes til Internet, uden at have kendskab til dato for denne installation, der dog er nært forestående ifølge firmaet. 4) Vedrørende bogholderi præsenterede præsidenten en rapport for generalforsamlingen bestående af budget for 2010 og udgifter for 2010, samt eksisterende reserver, som beskrevet herunder: EUR/moms.inkl. Budget 2010 Udgift 2010 Administrative ydelser Udlæg administration Parkering Vedligeholdelse og rengøring Materialer og produkter for ved lige Forsikring fællesskab Elektricitet fællesskab Vand fællesskab Telekommunikation og webside TV kanaler Diverse Subtotal Reservefond (5% af budget) TOTAL BUDGETTERET Midler totalt Betalt af Cara Kristensen Reservefond (5% af budget) Ekstra reserve Bestyrelsen rettede en påtale til præsidenten for ikke at have informeret om bogholderi tidligere. Præsidenten forklarede, at han ikke havde haft mulighed for udsende dokumentet tidligere. Det blev udleveret på mødet. Administrator Fr. Amer bekræftede at de respektive udgifter var de faktisk afholdte i den tidligere periode af 1. april 2010 til 31. marts 2011, med bestående fakturaer og kvitteringer for alle udgifter, og alle godkendt af præsidenten og betalt af administratoren. Efter afstemning blev regnskabet godkendt enstemmigt. Ved punkt nr. 3 i dagsordenen ønskede Hans Kirk, Karsten Moe og andre, at ændre rækkefølgen i den oprindelige dagsorden, da man ønskede at valgene skulle fortages til sidst. Dirigenten gjorde opmærksom på, at dette ikke var tilladt iflg. vores vedtægter 25 stk. b., men da Hans, Karsten og de andre insisterede på ændringen, og da administrator påpegede at det var fuldt lovligt, bøjede dirigenten sig og dagsordenen blev derefter ændret, så GF forsatte med punkterne 6,7 og 8.

4 6. Forslag fra bestyrelsen om at erstatte grus under pergolaen ved poolen med en belægning af fliser eller beton, samt montering af 4 presenninger for at skabe skygge indtil planterne dækker pergolaen. I den tidligere almindelige generalforsamling blev dette behandlet og nu præsenteres budget for dette: 1. Erstatning af grus med belægning kroner 2 Overdækning af pergola med 4 presenninger (type sejl) kroner Der var generel enighed om, at tilbuddet på begge punkter er for højt og forslaget blev derfor forkastet. 7. Forslag fra bestyrelsen om installation af internetforbindelse. Der præsenteres løsning og budget. Præsidenten understreger at det ikke er muligt at tegne kontrakt om internetadgang gennem Telefonica da dette selskab ikke har linjer i området og at man derfor har bedt om tilbud fra OPALOTELECOM SL, JUANA ROCA 125, SON SERVERA,, et selskab som har besøgt bebyggelsen og præsenteret et tilbud på 236 euro pr. bolig; dog er det ikke muligt at gennemføre på nuværende tidspunkt, da der skal installeres en antenne i Cala Rajada der er beregnet for TV, men som kan udnyttes til Internet; dato for denne installation er ikke kendt, men det antages at ske snart. Hr. Hansen insisterer på nødvendigheden af internetforbindelse i boligerne, men præsidenten understreger at dette ikke er i hænderne på bestyrelsen, men man afventer installation af TV antenne. Præsidenten påpegede at alle tidligere og nuværende forslag til Internet forbindelse benytter den samme antenne i Capdepera. 8. Afstemning om modtagne tilbud: 8.1 Allan Petterson, C13 foreslår et forbud mod udlejning gennem bureau. Bestyrelsen foreslås mulighed for at sanktionere overtrædelser med en takst op til 100% af fællesomkostninger til fordel for bebyggelsen. Efter diverse diskussioner om udlejning af boliger, og med modstridende meninger blandt ejerne, blev man enige om at der skulle søges en løsning alle kan bruge og findes et kompromis for alle, og der blev nedsat et udvalg til undersøgelse af spørgsmålet og fremsættelse af et forslag til slutningen af Dette udvalg er bestående af hr. Paul Marschall, hr. Allan Pettersson, hr. Hans Kirk og hr. Kurt Sarstrup. 8.2 Henning Delcomyn, B25, foreslog opsætning af regler for beskæring af træer, som for eksempel, at træer eller buske i grænser til naboer ikke må overstige to meter i højden og at de eksisterende i bebyggelsen skal fastholdes på en højde og volumen som i Hr. Delcomyn spørger primært efter installation af nedløbsrør for vand i boligerne og det aftaltes med bestyrelsen at hvis den bestående løsning med kæder ikke fungerer installeres nedløbsrør. Med hensyn til træer og buske understreger hr. Delcomyn at der tidligere eksisterede strenge regler for og idag planter hver ejer hvad han har lyst til, derfor fremsættes dette forslag hvis afgørelse uddelegeres af ejerforeningen til bestyrelsen.

5 Hr. Delcomyn insisterer på nødvendigheden af at alle ejere og lejere overholder de interne regler. 4. Præsentation af budget for til Godkendelse af omkostninger godkendt på ekstraordinær generalforsamling. Præsidenten fremlagde budget for den kommende periode april 2011 til marts 2012 på i alt euro, der fordeles som følger: EUR/ 18% moms inkl: Administrative ydelser 4.445,- Udlæg administration 300,- Parkering 300,- Vedligeholdelse og rengøring fællesarealer ,- Materialer og produkter for vedligeholdelse 6.000,- Forsikring fællesskab 2.900,- Elektricitet fællesskab 1.000,- Vand fællesskab 1.200,- Telekommunikation og webside 4.000,- TV kanaler 500,- Diverse 3.000,- Subtotal ,- Reservefond (5% af budget) 1.795,- TOTAL BUDGETTERET ,- Ang. Vedligeholdelse og rengøring fællesarealer. Præsidenten havde indhentet tilbud fra Scap, men ikke modtaget dette, da budgettet blev fremstillet og havde derfor budgetteret med den samme pris, som i indeværende år, nemlig 865 pr. måned ekskl. I.V.A. Desuden var der modtaget tilbud fra S.A.H. på 740 ekskl. I.V.A. Ang. Forsikring fællesskab. Præsidenten havde indhentet alternativt tilbud fra Banca March på og budgetteret dette. Øvrige poster er budgetteret som tidligere. Budgettet blev enstemmigt godkendt. Med hensyn til kvoter for betaling af dette budget, blev det enstemmigt vedtaget at fastholde det vedtagne i ekstraordinær generalforsamling af , der dækkes af ejerne pr. kvartal. Vand og elektricitet opkræves også for hver tre måneder. Nævnte betalinger gennemføres ved fakturaer med betalingsservice til hver ejer. Datoerne for betalinger er følgende: (passeret betaling) Ordinær kvote for 1. kvartal: april/maj/juni 2011 vand og elektricitet feb/mar/apr 2011

6 Ordinær kvote for 2. kvartal: juli/aug/sept vand og elektricitet maj/juni/juli Ordinær kvote for 3. kvartal: okt/nov/dec 2011 vand og elektricitet aug/sep/okt Ordinær kvote for 4. kvartal: jan/feb/mar 2012 vand og elektricitet nov/dec 2011 /jan 2012 Fem dage før betaling af fakturaer på de angivne datoer modtager hver ejer en oversigt over betalinger der opkræves. Ejerne anmodes om at holde tilstrækkelige midler tilgængelige på deres konti for betaling på de angivne datoer for at undgå ekstraomkostninger på grund af afviste betalinger. For budget fra almindelig generalforsamling for det kommende år fra april måned, blev det vedtaget enstemmigt at budget for fællesomkostninger og betalinger af ordinære kvoter afsluttes pr , det aftales på denne dato at forlænge kvoter i nærværende referat, der er passeret betaling den 16/05/2012, med meddelelse om totale beløb til opkrævning: a. Ordinær kvote for 1. kvartal april/maj/juni 2012 b. vand og elektricitet feb/mar/apr 2012 Dette blev vedtaget enstemmigt. 5. Fastlæggelse af reservefond i henhold til artikel 9, stk. 1.f) i lov om lejlighedsejendomme. Det blev enstemmigt vedtaget at henlægge en reservefond på 5% af budget, som inkluderet i ovenstående budget. 3. Valg eller genvalg af poster i bestyrelsen. Præsident H. C. Jakobsen genvalg Vicepræsident Allan Pettersson genvalg Medlem Hans Kirk genvalg Medlem Henrik Thomsen genvalg Medlem Peter Esmer genvalg Medlem Kurt Sarstrup fortsætter indtil hus 10 og 18 er solgt På dette tidspunkt rejste Karsten Moe sig, og bekendtgjorde, at man ønskede en ny præsident. Han bad derefter bestyrelsen om at forlade lokalet, så de øvrige ejere kunne diskutere dette. Pårørende til bestyrelsesmedlemmerne blev også bedt om at forlade lokalet. Dette skete under protest fra nogle. Der fortsattes med debat mellem ejerne. Hr. Otte (bolig nr. 7) forlod under protest med kommentaren Kindergarten mødet på dette tidspunkt.

7 Efter en halv times tid blev møde genoptaget. Karsten Moe fortalte så, at man enstemmigt var blevet enige om, at Hans Kirk skulle være ny præsident og desuden var man blevet enige om, at den fremtidige bestyrelse kun skulle bestå af 3 medlemmer, som vedtægterne foreskriver, en præsident, en vicepræsident og et menigt medlem. Desuden er Kurt Sarstrup medlem indtil hus 10 og 18 er solgt. Hans Kirk blev uden afstemning udpeget til præsident. Der skulle herefter vælges en vicepræsident og et menigt medlem. H. C. Jakobsen, Allan Pettersson, Peter Esmer ønskede ikke at opstille. Følgende ejere blev opstillet til valg: - Hr Henrik Thomsen, bolig nr. 4 - Hr Kim Hansen, bolig nr. 8 - Hr Henning Delcomyn, bolig nr Fr. Tove Moe, bolig nr. 6 Ved afstemning stemte 14 ejere for Henrik Thomsen, repræsenterende 51,28% af de deltagende stemmer, for Kim Hansen stemte 13 ejere repræsenterende 52,67% af de deltagende stemmer, for Tove Moe stemte 8 ejere repræsenterende 33,28% af de deltagende stemmer, og for Henning Delcomyn stemte 8 ejere repræsenterende 29,19% af de deltagende stemmer, enheden Cara Kristensen, ejer af boligerne 10 og 18 afstod fra at stemme ved alle afstemninger. Henrik Thomsen, bolig nr. 4, havde flest stemmer og blev derfor vicepræsident og Kim Hansen, bolig nr. 8, med næst flest blev menigt medlem. Herefter bekendtgjorde Karsten Moe, at der yderligere skulle være en suppleant. Da Tove havde tredje flest stemmer, blev hun suppleant. Det blev enstemmigt vedtaget at bestyrelsens afgørelser er baseret på afstemninger og at hver deltager har en stemme, bortset fra præsidenten der har to stemmer. Som ansvarlig for sekretær-administrator blev Francisca Amer Massanet valgt enstemmigt. 9. Spørgsmål og svar 1) Hr. Sarstrup udtrykte tak til Hr. Pettersson der har udført et stort arbejde omkring fejl og mangler ved byggeriet. Firmaet Gómez-Quintero har standset betalingerne siden udgangen af april, men vi har ikke modtaget nogen information og har ingen kontaktperson. Advokaten i Palma for Cara Kristensen er ansvarlig for afklaring af dette. Det forklares at enheden Cara Kristensen ikke er i stand til at påtage sig alt hvad ejerne har reklameret, men forsøger at afhjælpe de vigtigste, og tilbyder: - afhjælpning af strømskabe fra Endesa

8 - At en arbejder er til stede for ejerne nogle timer i hvert hus, for eksempel fem eller seks timer, med aktuelle arbejder koordineret af Scap i hvert hus. Det foreslås samtidigt at hr. Pettersson påtager sig administration af dette i samarbejde med Scap. Hr. Sarstrup leverede en kopi af tegningerne til komplekset. 2) Det oplyses, at foreningen/cara Kristensen har indbetalt de ca til Endesa, Elselskabet, således at arbejdet med tilslutning af den individuelle elforsyning kan finde sted hurtigst muligt. Der var ikke yderligere spørgsmål. H. C. Jakobsen afsluttede mødet kl med at takke de fremmødte for deltagelsen og samtidig takkede han for de 2 år han havde fået lov til at arbejde for ejerforeningen. Som dirigent/præsident Som Sekretær-Administrator H. C. Jakobsen Francisca Amer

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura.

Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Generalforsamling for Ejerforeningen Villa Collina 22. april 2011 på Restaurant Azzura. Formanden byder velkommen. Dirigent: Lars Stanley Nielsen nr. 75. Referent: Inger Krogh nr. 56 Lars gennemgik, hvordan

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren. Historisk materiale. Det følgende materiale er ét samlet PDF dokument med alle dokumenter fra generalforsamlingen: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Julespareforeningen af 1940 d. 22. oktober

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere