fermacell Powerpanel facader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fermacell Powerpanel facader"

Transkript

1 fermacell Powerpanel facader Projektering og montage Pr. februar 2014

2 fermacell Powerpanel facader Indhold Lette facader til fremtidens krav i 2015 & fermacell Powerpanel 3 Eksempel Eksempel Eksempel Lette facader med Powerpanel 5 1. Sammensætning af fermacell Powerpanel Powerpanel H 2O - ventilerede facadeløsninger Anvendelse af Powerpanel H 2O Ventilerede facadeopbygning Montage af Powerpanel H 2O Detaljer Pudssystem 21 Anneks A Noter Powerpanel HD - uventilerede facadeløsninger Anvendelse Powerpanel HD Ikke ventilerede facadeopbygning Montage af Powerpanel HD Detaljer 19-20

3 Lette facader til fremtidens krav i 2015 og 2020 Det er vedtaget i folketinget, at kravet til bygningernes energiforbrug skærpes nu, i 2015 og i Baggrunden er, at 40% af Danmarks energiforbrug går til opvarmning af bygninger, så der ligger et stort potentiale for energibesparelser her. Skærpelserne for bygningernes energiforbrug stiger trinvist i 2015 og 2020, og der er tale om kraftige energibesparelser, der uundgåeligt vil få indflydelse på Danske bygningers byggemetoder såvel som arkitektur. På denne baggrund bliver en af udfordringerne for byggebranchen, at finde nye måder at bygge tyndere ydervægge på. Her er Fermacell s Powerpanel facade en oplagt mulighed. Fermacell Powerpanel Fermacell Powerpanel er en cementbaseret, uorganisk plade, udviklet med henblik på at danne underlag for facadepuds. Der kan vælges mellem 2 typer opbygning: Powerpanel H2O opbygges med et ventileret hulrum bag facadebeklædningen, og Powerpanel HD kan monteres direkte ind mod isoleringen. Facadesystemerne er diffusionsåbne, vandafvisende og kan holde til det hårde Danske klima. Fermacell Powerpanel er fremtidens facadeløsning. Powerpanel facaderne kombinerer høj varmeisolering, slanke ydervægskonstruktioner og høj styrke i form af slagfase, pudsede facader. Facadesystemerne har de fordele man kender fra det pudsede hus. Flotte, glatte malede overflader, og lave vedligeholdelsesomkostninger. Selv med fremtidens isoleringstykkelser vil ydervæggen ikke fratage huset adskillige kvadratmeter boligareal. FERMACELL Powerpanel HD FERMACELL Powerpanel H 2 O 3

4 Eksempel 2010: For en villa med et gennemsnitligt vinduesareal, vil en U-værdi på 0,15 W/m 2 *K på alle ydervæggene i de fleste tilfælde være et passende valg. Det vil kræve 245 mm isolering (λ=0,37) at opnå denne U-værdi, hvilket resulterer i en facadetykkelse på i alt 315 mm. 315mm Eksempel 2015: For en villa med et gennemsnitligt vinduesareal, vil en U-værdi på 0,11 W/m 2 *K på alle ydervæggene i de fleste tilfælde være et passende valg. Det vil kræve 340 mm isolering (λ=0,37) at opnå denne U-værdi, hvilket resulterer i en facadetykkelse på i alt 410 mm. 410mm Eksempel 2020: For en villa med et gennemsnitligt vinduesareal, vil en U-værdi på 0,09 W/m2*K på alle ydervæggene i de fleste tilfælde være et passende valg. Det vil kræve 440 mm isolering (λ=0,37) at opnå denne U-værdi, hvilket resulterer i en facadetykkelse på i alt 510 mm. 510mm 4

5 Lette facader med Powerpanel Minimale vægtykkelser Fermacell Powerpanel facaden kombineret med fibergips indvendigt giver en let ydervæg, med minimal vægtykkelse. Ydervæggens opbygning er en nøje optimeret sammensætning af bærende stolper, beklædning på begge sider, og et tykt lag isolering. Robust facadeløsning Fermacell Powerpanel er en meget stærk cementbaseret, fiberarmeret facadeplade. Produktionsmetoden foregår ved udstøbning i kassetter, i princippet som ved fremstilling af betonelementer. Dette giver en meget robust og slagfast facadeplade, der kan modstå slag og stød. Tæt klimaskærm tidligt i byggefasen Når Fermacell Powerpanel facaderne monteres, slutter tømreren af med at påføre armeringsbånd og klæber. Dette gøres for at tætne facaden umiddelbart efter montagen. Herefter er facaden tæt mod vejrliget, og huset kan færdiggøres uden fugtproblemer. Huset pudses færdigt på et senere tidspunkt, når vejret tillader dette (dog max 6 mdr. uden puds.) 5

6 1. Sammensætning af Fermacell Powerpanel Fig. 1.0: FERMACELL Powerpanel HD Fig. 1.1: FERMACELL Powerpanel H 2 O FERMACELL Powerpanel pladerne er cementbundne, glasfiberarmerede plader med lette tilslagsstoffer, som kan anvendes direkte som udvendige facadeplader til påføring af FERMACELL Letmørtel pudssystem. Pladerne har en cementgrå farve. På pladekanterne ses tydeligt sandwichstrukturen med det mørke lette tilslag af ekspanderet ler i mellemlaget. Pladerne har en glat overflade på den synlige side, mens bagsiden er let bølget eller slebet (til overholdelse af anførte tykkelsestolerancer). Tilslagene af ekspanderet ler og glasskumsgranulat har en lav vægt, og FERMACELL Powerpanel pladerne er derfor relativt lette. Alligevel er de meget robuste, dels på grund af ingredienserne med høj trykstyrke, og dels på grund af glasfiberarmeringen, der giver høj træk-styrke. For at forhindre kapillar vandoptagelse i pladerne og samtidig bevare vand- dampgennemtrængeligheden forsynes pladerne ved fremstillingen med et hydrofoberingsmiddel, der fungerer ved at hydrofoberingsmidlet lægger sig som et meget tyndt lag på cellevæggene i pladen og gør overfladen vandafvisende. Materialesammensætningen i FERMACELL Powerpanel er mineralsk, dvs. pladerne indeholder ingen brændbare eller organiske bestanddele. Powerpanel er klassificeret i brandklasse A1 Arbejdsmiljø og genanvendelse Bearbejdning af FERMACELL Powerpanel savning, boring osv. udgør ingen sundhedsrisiko, da der udelukkende anvendes glasfibre af ukritisk størrelse iht. WHO anbefalinger. Glasskumsgranulatet i dæklagene består af 100% genbrugsglas. Pladerne kan genbruges 100% som mineralsk byggemateriale og kan via genbrugsanlæg kanaliseres tilbage i materialekredsløbet som beton / murbrokker. Deponering på genbrugsplads skal foregå i samråd med personalet på stedet. Produktion Ved starten af produktionslinien sprøjtes de enkelte lag i sandwichpladerne i de klargjorte forme (støbe- og sprøjteproces). Først påsprøjtes det nederste dæklag (se fig. 1.2). Via en doseringsstation hældes mellemlaget med ekspanderede lerkugler og beton ovenpå og fordeles jævnt og glat. Det øverste dæklag sprøjtes på en folieholder og påføres de eksisterende lag vådt-i-vådt. Ved hjælp af folien frembringes den tidligere nævnte let bølgede pladeoverflade. Dæklagene i powerpanel H 2O pladerne armeres desuden med godkendte alkaliresistente glasfibre på ca. 50 mm længde. Når Powerpanel pladerne er hærdede, fjernes folien, og pladerne udtages af formene (se fig. 1.3). Til sidst transporteres pladerne til tørring. For enden af produktionslinien tilskæres Powerpanel pladerne til standardmål og placeres på paller (se fig. 1.4), hvorefter de overføres til emballering og forsendelse. 6

7 Fig. 1.2: Påsprøjtning af nederste dæklag Fig. 1.3: Fuldautomatisk udtagning af pladerne af formene Fig. 1.4: Stabling af pladerne på paller Mellemlager Sprøjtestation 1 (nederste lag, fig. 1.2) Doseringsstation 1 (mellemlag) Tilbageløb - tomme forme Sprøjtestation 2 (øverste lag) Palettering (fig. 1.4) Fig. 1.5: Oversigt over fremstillingsprocessen for FERMACELL Powerpanel HD Godkendelser og egenkontrol FERMACELL Powerpanel består af mineralsk materiale, som ikke er brændbart og klassificeret i brandklasse A1. Pladerne tåler vedvarende temperaturer på op til 100 grader. Vi kontrollerer selv løbende kvaliteten af FERMACELL Powerpanel (egenkontrol), og derudover foretages der løbende kontrol i forbindelse med aftaler med anerkendte materialeprøvnings-institutter (fremmedkontrol). Det betyder, at FERMACELL Powerpanel altid leveres med Ü-mærke iht. de tyske bestemmel- Hærdetunnel Kalibrering Tilskæring Cement Lette tilslagsstoffer Glasfibre Vand Udtagning (fig 1.3) Tørreriste Tørrekanal ser om bygningsmaterialeproduktion. Ü-mærket findes på pallesedlerne med Powerpanel. Statik Powerpanel H2O er ikke testet for evnen til at optage statiske kræfter, og skivebæreevnen af pladerne kan derfor ikke dokumenteres. Udføres facaden med Powerpanel HD som vist i afsnit 3 kan bygningens statiske kræfter optages af facadepladen iht. den tyske godkendelse Z Opbevaring og transport FERMACELL Powerpanel leveres liggende og emballeret på paller. En palle indeholder som standard 30 plader. Pladerne skal opbevares fladt på et jævnt underlag. Opbevaring af pladerne på højkant kan forårsage deformation og kantbeskadigelse. Da pladerne er modstandsdygtige over for frost og vand, kan de opbevares i det fri. Af hensyn til den senere overfladebehandling og for at undgå tilsmudsning på byggepladsen bør pladerne tildækkes med presenning eller lignende. Ved opbevaring af pladestablen på etagedæk skal dækkets bæreevne kontrolleres. Horisontal pladetransport kan foretages med løftevogn eller anden pladetransportvogn. Enkeltplader skal altid bæres på højkant. Manuel håndtering gøres lettere ved anvendelse af løfteværktøj. Er disse ikke til rådighed, bør man som minimum anvende handsker. Pallerne er engangspaller. 7

8 2. Powerpanel H 2 O - ventileret facadeløsning 2.1 Anvendelse Powerpanel H 2 O Powerpanel H 2O kan bruges som facadeplade i en ventileret facadekonstruktion, såfremt den efterfølgende pudses over med et velegnet pudsesystem. Powerpanel H 2O er også velegnet som væg- og loftplade i vådrum i hårdbelastningsklasse, som fx svømmehaller, brusere i omklædningsrum, fugtig industriel produktion etc. For nærmere oplysninger om korrekt anvendelse i vådrum, find den rette brochure om dette på Powerpanel H 2O er desuden modstandsdygtig overfor vedvarende høje temperaturer på op til 100 C, hvilket gør pladen velegnet til brug om indbygnings brændeovne og bag almindelige brændeovne 2.2 Ventileret facadeopbygning Facadebeklædning, ventileret opbygning Powerpanel H 2O kan bruges som facadeplade med puds, når der bagved etableres et ventileret hulrum. (Se figur 2.0). Op ad isoleringen monteres en diffusionsåben lufttæt plade som fx fermacell fibergips på væggens skelet, derefter sættes der minimum 25 mm tykke lodrette lister pr 600 mm fæstet i skelettet, og Powerpanel H 20 pladerne monteres her udenpå. Tømreren slutter montagen af ved at pårulle Fermacell powerpanel armeringsbånd og klæber over alle pladesamlinger. Nu er facaden vandtæt nok til at huset kan færdiggøres indendørs, og når det passer ind i tidsplanen og vejrliget (dog max 6 mdr), kan facaden pudses med det tilhørende pudssystem. Det er også muligt at undlade det ventilerede hulrum, i så fald skal der monteres Powerpanel HD plader i stedet, som vist i kapitel 3. Ved flerfamilie etage boligbyggeri, skal der altid fortages specifik brandprojektering Fig. 2.0: Ventileret facader opbygning med powerpanel H 2O Tekniske data for FERMACELL Powerpanel H 2 O Plademål (standardformater) (Mulighed for tilskæring i specialmål op til 3000 x 1250 mm. Minimum 300 m²) Længde Bredde Tykkelse 2600/ 3000 mm 1200 mm (evt mm) 12,5 mm 2.3 Montage af Powerpanel H 2 O Måltolerancer: Længde, bredde Måltolerancer: Tykkelse Rumvægt, styrke Rumvægt Fladevægt Bøjestyrke Bøjningselasticitetsmodul Andre tekniske data Brandklasse iht. ETA-07/0087 Vanddampdiffusionsmodstand μ (færdig væg inkl. HD puds) Z-værdi ± 1 mm ± 0,5 mm ca kg/m³ ca. 13 kg/m² > 6,0 N/mm² 6000 N/mm² A1 56 3,5 GPa m 2 s/kg Varmeledningsevne 0,173 W/(m K) Varmeudvidelse (30% til 65% RF) Varmeudvidelse, efter DIN 318 (65% til 85% RF) PH-værdi 10 0,15 mm/m 0,10 mm/m Vægelementer eller byggepladsmontage? Udover montering på byggepladsen kan bygningen også præfabrikeres i en produktionshal, dvs. uafhængigt af vejrliget. Man kan i så fald vælge at opføre bygningen af præfabrikerede vægelementer, eller som modulbyggeri af færdige rum, der passer med størrelsen på en lastbil. For yderligere råd og vejledning ifm. prefabrikerede træelementer kontakt venligst teknisk afdeling. Frostbestandig Ja 8

9 Elementsamlinger ved præfabrikerede vægelementer. Elementernes underkonstruktioner skal forbindes kraftsluttende med hinanden. Det er ikke tilstrækkeligt med en forbindelse kun via FERMACELL powerpanel yderbeklædningen. Pladesamlingerne må ikke ligge direkte over elementsamlingen. Det betyder, at yderbeklædningen på et element skal føres helt over på og fastgøres i det næste element. Elementerne skal fastgøres omhyggeligt til hinanden i underkonstruktionen. (se fig. 2.1) Træunderkonstruktion. Følgende underkonstruktion af træ kan anvendes: Nåletræ i sorteringsklasse K 18 eller bedre og med et middel fugtindhold 18%. Underkonstruktionen sættes med en afstand på 600mm. Underkonstruktion af stålprofiler. Powerpanel pladerne kan også monteres på stålprofiler. Profilerne skal være korrosionsbeskyttede i tilstrækkelig grad til anvendelsen. Pladetilskæring. FERMACELL Powerpanel kan tilskæres med en dyksav med Hårdmetalsavklinge, tilsluttet støvsuger. Ved anvendelse af savklinger med få tænder og lav omdrejningshastighed opnås den bedste reduktion af støv. Rundinger og tilpasninger udføres med stiksav eller kopbor. Fig. 2.2: Skinnestyret håndrundsav/dyksav Fig. 2.3: Håndrundsav med støvsuger Fig. 2.1: Efter elementmontagen fastgøres elementerne kraftsluttende med hinanden, og derefter tilpasses og monteres en powerpanel plade hen over samlingen 600 mm Fig. 2.4: Anvendelse af stiksav til rundinger og tilpasninger 9

10 Befæstigelse. Klammer FERMACELL Powerpanel kan fastgøres på træunderkonstruktionen med klammer. Disse skal opfylde følgende krav: De skal være fremstillet af galvaniseret (eller tilsvarende rustbeskyttet) eller rustfrit stål. Klammer iht. DIN 1052 med en tråddiameter på min. 1,5 mm og max. 1,9 mm. Klammelængde 45 mm Klammerne skal være godkendt af producenten til denne anvendelse. I den viste tabel er anført de af klammeproducenterne anbefalede klammetyper, der opfylder disse krav. Fig. 2.5: Klammepistol til manuel befæstigelse Fig. 2.6: Klammebro til maskinel befæstigelse Klammer til befæstigelse af FERMACELL Powerpanel på underkonstruktion af træ. Oversigt over producenter af anbefalede klammetyper. Klamme Producent Klammetypebetegnelsen Klamme-længde [mm] BeA 155/65 VZ HZ 45 Haubold KG745CnK 45 Tjep PZ-16 45mm C 45 Paslode Paslode 16 45mm C 45 Til befæstigelse anvendes trykluftdrevne klammepistoler (se fig. 2.5 og fig. 2.6). Lufttrykket respektivt slagdybden (se henvisning) skal indstilles således, at oversiden af klammeryggen flugter med pladeoverfladen. Ved klamning skal pladen holdes tæt ind til underkonstruktionen. Klammerne fastgøres i en vinkel på a 30 mellem klammeryg og træfiberretning. I modsat fald (a < 30 ) skal de tilladte belastningsværdier for forskydning og udtrækning iht. DS/EN 1995 (EC5) reduceres med 1/3. Den indbyrdes afstand mellem klammerne er 150 mm langs alle pladekanter og på midterunderstøtningen. Klammeafstanden til pladekanten skal være 7 gange tykkelsen af et klammeben. Klammeafstanden til kanten af underkonstruktionen skal være 5 gange tykkelsen af et klammeben. Klammeafstanden måles fra punktet midt mellem klammens 2 ben. 30º Fig. 2.7: Klammerne vinkles ca 30º i forhold til træets fiberretning Til befæstigelse af pladerne skal der anvendes klammepistoler med slagdybdejustering. I modsat fald er der risiko for at klammerne ligger for dybt i pladen. 10

11 Søm Såfremt der ikke er krav om brandsikring, kan der ud over klammer også anvendes søm som befæstigelsesmiddel. Ligesom klammerne beskrevet i den tyske statiske godkendelse af Powerpanel HD skal søm være galvaniserede eller tilsvarende rustbeskyttede, eller bestå af rustfrit stål. Afstand mellem søm maks. 200 mm. Diameter 2,0-2,5 mm, længde min. 45 mm. Skruer Fermacell Powerpanel skruer 3,9x35 og 3,9x50 mm er velegnede til montage af Powerpanel på træ. På stålprofiler anvendes 3,9 x 35 mm skruen, alternativt 3,9 x 40 mm med borespids hvis godstykkelsen på stålet er over 0,7 mm. Den indbyrdes afstand mellem skruerne er 200 mm, og afstanden til pladekanten er 15 mm. Lodret / vandret plademontage Powerpanel monteres almindeligvis vertikalt på underkonstruktionen. Eventuelle vandrette samlinger behøver ingen understøtninger, men skal forskydes minimum 200 mm vertikalt i forhold til den vandrette pladesamling ved siden af. (Se fig. 2.8) Horisontal placering af pladerne er ligeledes tilladt, lodrette samlinger forskydes et stolpefag til siden i forhold til pladerne ovenover / nedenunder. Vandrette samlinger behøver ingen understøtninger. Detaljeløsninger Diverse detaljer om korrekt montage ved sokkel, hjørner, tag, vinduer, døre mv findes i kapitel 2.4, Detaljer. Midlertidig vejrligsbeskyttelse Af forskellige grunde kan der gå nogen tid mellem monteringen af Powerpanel pladerne, eller de præfabrikerede træelementer med facade af Powerpanel, og påføringen af pudssystemet f.eks. om vinteren, når det på grund af lave temperaturer ikke er muligt at udføre pudsarbejde. For at afhjælpe dette kan bygningens facade beskyttes af en midlertidig vejrligsbeskyttelse (max. 6 måneder). Fig 2.8: Ved høje vægge sættes pladerne i forbandt Denne midlertidige vejrligsbeskyttelse er naturligvis kun effektiv ved korrekt tætning af hjørner, samlings- og dilatationsfuger samt alle åbninger i facaden. Hvis samlinger ved etageadskillelser skal udformes med en ca. 1 cm stor dilatationsfuge, som senere skal lukkes med FERMACELL dilatationsfugeprofil, skal denne fuge beskyttes mod indtrængende fugt med et forkomprimeret tætningsbånd. (se fig. 2.9). Fig 2.9: Fuge i etageadskillelse med beskyttelse mod indtrængen af fugt i form af et forkomprimeret fugebånd Pladerne opsættes i forbandt, således at max 2 pladehjørner mødes i et punkt. 11

12 Powerpanel armeringsbånd og Armeringsklæber påføres pladesamlingerne. Alle pladesamlinger dækkes med selvklæbende FERMACELL Armeringsbånd (ved pladesamlinger på ind- og udvendige hjørner monteres armeringsbåndet over hjørnet). Armeringsbåndet overstryges straks over hele bredden med FERMACELL Armeringsklæber. Alle befæstigelsesmidler, som ikke dækkes med fugearmeringssystemet, skal overstryges med Armeringsklæber. FERMACELL Armeringsbånd. Egenskaber: Polyestermateriale med forstærket midterdel. Selvklæbende på den ene side. Tykkelse: Ca. 0,20 mm. Bredde af midterdel: 4 cm. Leveringsform: Ruller med 12 cm x 50 m. Opbevaring køligt, tørt; max. 12 måneder. Montering: Evt. støv fjerne fra pladesamlingen. Dette kan eksempelvis gøres ved aftørring med en hårdt opvredet klud. Fjern beskyttelsesfolien. Tryk armeringsbåndet (på midten) ned på de tørre, tæt stødte pladesamlinger med et stålbræt eller håndfladen (se fig. 2.9). FERMACELL Armeringsklæber. Egenskaber: Elastisk tætningsmasse på dispersionsbasis. Farve: Hvid. Densitet: Ca. 1,25 kg/m³. Forbrug ca. 60 g/lbm fuge, svarende til ca. 50 lbm/spand. Emballage: Spand med 2,5 l. Opbevaring køligt (frostfrit), tørt; max. 12 måneder (i uåbnet beholder). Montering: Påfør FERMACELL Armeringsklæber over hele bredden af armeringsbåndet (se fig. 2.10). Påføring: Stryges eller rulles på. Befæstigelsesmidlerne midt på pladen, som ikke dækkes af Armeringsbåndet, skal af hensyn til facadens vandtæthed ligeledes påføres Armeringsklæber (se fig ). Påføringen må ikke foretages ved kraftig vind og direkte solindstråling. Påført armeringsklæber skal beskyttes mod regn, ekstrem luftfugtighed og frost indtil det er helt tørt. Forarbejdningstemperatur: +5 C for pladeoverflade og omgivende luft ved påføring og tørring. Tørring (ved +20 C og 50% relativ luftfugtighed): kan viderebearbejdes efter 24 timer. Fermacell Pudssystem. FERMACELL Letmørtel påføres over hele fladen i en lagtykkelse på 5 mm (f.eks. med 12 mm tandspartel) på FERMACELL Powerpanel pladerne. FERMACELL Armeringsnet indlejres over hele fladen i FERMACELL Letmørtel. Når første lag er hærdet påføres yder ligere et lag Letmørtel, som pudses op til den ønskede finish. Læs mere om puds i afsnit 4. Mineralsk Pudssystemer fra andre producenter. Alternative udbydere af pudsesystemer kan oplyses ved henvendelse til teknisk afdeling på vores kontor. Følg altid producentens anvisninger. Montagen af de forskellige komponenter i pudssystemet til FERMACELL Powerpanel er nærmere beskrevet i afsnit 4. Fig. 2.10: påføring af FERMACELL Armeringsklæber HD Fig. 2.11: Alle klammehuller tætnes med FERMACELL Armeringsklæber HD Fig. 2.9: Påføring af FERMACELL Armeringsbånd HD 12

13 2.4 Detaljer Sokkel. Som nederste afslutning af Powerpanel pladerne ved soklen monteres FERMACELL Sokkelprofil af rustfri stål. Profilet fastgøres til underkonstruktionen med rustfri skruer (A2) pr 200mm. Hvis konstruktionen ikke muliggør anvendelse af Powerpanel sokkelprofilen, kan der anvendes et andet drypkantprofil, f.eks. Protektor 2184, 2154 eller lignende. Ved valg af alternative sokkelprofiler er det vigtigt, at der fortsat opbygges med en velfungerende drypnæse. Det anbefales at vælge profiler i rustfrit stål. Fig. 2.12: Sokkeldetalje (Tegning ses i stort format i Anneks A side 27) Fig. 2.13: Sokkeldetalje, ved dør (Tegning ses i stort format i Anneks A side 29) Der holdes en afstand på minimum 15cm fra powerpanel facaden til terræn. Fig. 2.14: Sokkedetalje, ved dør (Tegning ses i stort format i Anneks A side 31) Facadehjørne udvendigt. Ved puds af udvendige hjørner anvendes FERMACELL hjørneprofil. Profilets pålimede armeringsnet overlapper grundpudsens armeringsnet med minimum 10 cm. Hvis der ønskes alternative hjørneprofiler, anbefales det at vælge profiler i rustfrit stål med pålimet armeringsnet. Pudsen kan armeres i hjørnet med Fermacell Powerpanel hjørneprofil. Vær opmærksom på, at denne løsning ikke kan optage bevægelser i hjørnet. Alternativt kan armeringen i hjørnet undlades, og med en murerske etableres der en fuge i pudsen, som senere fyldes med en overmalbar elastisk fuge. Fig. 2.15: Facadehjørne - udvendig (Tegning ses i stort format i Anneks A side 23) Facadehjørne indvendigt. Indadgående facadehjørner armeres med Fermacell armeringsbånd og -klæber. Hvis der ønskes alternative hjørneprofiler, anbefales det at vælge profiler i rustfrit stål og/eller glasfiber. 13

14 Vindues- og døråbninger. Åbninger i en vægflade betyder altid en svækkelse af væggen. Ved afstivende og bærende yderbeklædninger, der tjener til optagelse og overførsel af vandrette kræfter, opstår der alt efter størrelse og placering øget spænding i områderne over og/eller under åbningerne. Ved døre og vinduer kan der lokalt opstå store spændinger i facaden, eksempelvis ved kortvarige belastninger, som f.eks. smækning af en dør, eller et åbent vindue i stærk vind. For at undgå revner i disse områder er det derfor vigtigt at være omhyggelig med placering og udførelse af pladesamlinger. Over og under døre og vinduer kan pladesamlingerne udføres som vist på figurerne 2.16 og 2.17, hvor pladesamlingen er forskudt minimum 20 cm fra kanten af åbningen. Alternativt kan pladesamlingerne flyttes ud i flugt med åbningskanten, og langs de lodrette kanter af åbningen monteres en cirka 20 mm bred pladestrimmel. (Se figur 2.18 og 2.19) Fig. 2.16: Døråbning ved fugeforskydning Fig. 2.17: Vinduesåbning ved fugeforskydning Fig. 2.18: Døråbning ved vertikal beklædningssamling uden fugeforskydning Fig. 2.19: Vinduesåbning ved vertikal beklædningssamling uden fugeforskydning 14

15 Til slut monteres der pladestrimler på minimum 80 mm i lysningen, så facadesystemet med plade og puds kan føres videre ind ad åbningens false, og lave en tæt tilslutning til vinduet. Med et forkomprimeret fugebånd opnås en vindtæt samling af FERMACELL Powerpanel under sålbænken. Et tilstrækkeligt udhæng på sålbænken beskytter mod slagregn. En pæn pudsafslutning af FERMACELL Letmørtel ved sålbænken kan udføres med en elastisk fuge. Vandrette inddækninger i metalprofiler placeret over og under vinduet udføres med en hældning på minimum 8. Fig. 2.21: Vinduesdetalje, vandret snit (Tegning ses i stort format i Anneks A side 25) Fig. 2.22: Vinduesdetalje, bundstykke (Tegning ses i stort format i Anneks A side 27) Fig. 2.20: Vinduesdetalje, lodret snit (Tegning ses i stort format i Anneks A side 26) Fig. 2.23: Vinduesdetalje, bundstykke (step 1) (Tegning ses i stort format i Anneks A side 32) Fig. 2.24: Vinduesdetalje, bundstykke (step 2) (Tegning ses i stort format i Anneks A side 33) 15

16 Tagdetalje. Vindtæt samling ved en tagkonstruktion med udhæng kan eksempelvis foretages ved at der mellem spærene monteres brædder. Der pudses op mod brædderne, og en skrå afslutning kan udføres med murerske. Ved flade tage og facader uden udhæng, monteres der øverst på facaden en facadeafslutning med zinkprofil, der dækker ud over powerpanel pladen og -puds. Denne udføres regn- og vandtæt, samtidigt med at der sikres tilstrækkeligt med ventilation i tag og evt facade. (Se fig. 2.25) Fig. 2.25: Tagdetalje (Tegning ses i stort format i Anneks A side 24) Tilslutning til andre materialer. Den lodrette samling hvor Powerpanel facaden grænser op til andre materialer, skal der udføres en omhyggelig tilslutning for at sikre tilstrækkelig vind- og slagregnstæthed. Som pudsafslutningsprofil kan der f.eks. anvendes Protektor Her kan der også anvendes fermacell dilatationsfugeprofil med forkomprimeret tætningsbånd/ fugebånd i samlingen under pudsen. Hvis der ønskes alternative hjørneprofiler, anbefales det at vælge profiler i rustfrit stål med pålimet armeringsnet. For yderligere detaljer se endvidere Træ 56 - Træskelethuse fra TRÆ Information. Etagedæk, der bryder facadens bærende stolper. På grund af den store mængde træ med vandret træfiberretning i forbindelse med etageadskillelser, der bryder facadens bærende stolper, må der regnes med bevægelser på op til 1 cm hen over en sådan konstruktionsopbygning. Her tænkes der på bundrem ved væggen over etagedækket, etagebjælkerne og topremmen på væggen under etagedækket. Disse bevægelser opstår ved udvidelse eller svind i træet ved ændringer i fugtigheden, temperaturen eller belastningen, f.eks på grund af snelast på taget. Ved en ventileret facadeopbygning kan bevægelsernes betydning elimineres ved at de lodrette ventilationslister føres ubrudt forbi etageadskillelsen. Hvis ikke listerne har en længde svarende til facadehøjden, kan de samles de minimum 100 cm skiftevis over og under etageadskillelsen, så kræfterne fordeles over et større område. Hvis etageadskillelsen er hængt på facadestolperne med sømbeslag, og facadestolperne derved er ubrudte i hele facadens højde, eller hvis etageadskillelsen ikke spænder i en retning så den ikke hviler på facaden, opstår den nævnte problematik ikke, og ventilationslisternes samlinger kan placeres frit. 16

17 3. Powerpanel HD - uventileret facadeløsning Ved flerfamilie etageboligbyggeri, skal der altid fortages specifik brandprojektering Tekniske data for FERMACELL Powerpanel HD Plademål (standardformater) (Mulighed for tilskæring i specialmål op til 3000 x 1250 mm. Minimum 300 m²) Længde 2600/ 3000 mm Bredde 1200 mm (evt mm) Tykkelse 15 mm Måltolerancer: Længde, bredde, tykkelse ± 1 mm Rumvægt, styrke Rumvægt Fladevægt Bøjestyrke Trykstyrke (tryk vinkelret på oversiden) Bøjningselasticitetsmodul Andre tekniske data Brandklasse iht. DIN EN Vanddampdiffusionsmodstand μ (færdig væg inkl. HD puds) Z-værdi Powerpanel HD kan bruges som facadeplade i en ikke ventileret facadekonstruktion, såfremt den efterfølgende pudses over med et velegnet pudsesystem. Facadebeklædning, ikke ventileret opbygning Powerpanel HD kan bruges som facadeplade med puds placeret direkte op mod isoleringen, uden et ventileret hulrum. (Se figur 3.0). Tømreren slutter montagen af ved at pårulle Fermacell powerpanel armeringsbånd og -klæber over alle pladesamlinger. Dermed er facaden vandtæt nok til at huset kan færdiggøres indendørs, og når det passer ind i tidsplanen og vejrliget (dog max 6 mdr) kan facaden pudses med det tilhørende pudssystem. ca kg/m³ ca. 15 kg/m² > 3,5 N/mm² > 6 N/mm² 4500 ± 500 N/mm² A1 40 3,1 GPa m 2 s/kg Varmeledningsevne 0,40 W/(m K) Varmeudvidelse T (temperaturområde 20 C til +75 C) Ligevægtsfugtighed ved rumtemperatur Frostbestandig 3.1 Anvendelse Powerpanel HD 3.2 Ikke ventileret facadeopbygning 11, /K 0,10 mm/m Ja Fig. 3.0: Vægopbygning (Tegning ses i stort format i Anneks A side 30) Det er også muligt at etablere et ventilerede hulrum, i så fald skal der monteres Powerpanel H2O plader i stedet, som vist i kapitel Montage af Powerpanel HD Statisk skivevirkning Den tyske godkendelse Z Beskriver brugen af FERMACELL Powerpanel HD med tilhørende pudssystem som facadebeklædning til ydervægge monteret på træskelet. Iht. denne godkendelse kan FERMA- CELL Powerpanel HD bruges til at give statisk skivevirkning af de enkelte vægge, og derved kan vindkryds og andre lignende stabiliserende foranstaltninger undlades. FERMACELL Powerpanel HD kan anvendes som bærende eller afstivende beklædning på ydervægge i træelementbyggeri. Hvis der skal optages større laster, kan pladerne forsynes med beklædning med statisk virkning på begge sider. Indvendigt kan der eks. anvendes FER- MACELL fibergips-plade (d 12,5mm). Til denne anvendelse foreligger der relevante godkendelser fra Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin. Relevant materiale for beregning af væggenes stabilitet Kan fås ved henvendelse til teknisk afdeling hos FERMACELL. Ved statisk virkning som bærende/ afstivende yderbeklædning fastgøres FERMACELL Powerpanel til træstolperne med klammer iht. den tyske godkendelse Z Ved ikke statisk virkning kan der også anvendes søm som befæstigelsesmiddel (se afsnit 3.4). Følgende underkonstruktion kan anvendes: Nåletræ i sorteringsklasse K 18 eller bedre og med et middel fugtindhold 18%. I-profiler i træmaterialer som er godkendt til formålet f.eks. med en Europæisk Teknisk Godkendelse (ETA). Såfremt der ikke pga. forbindelsesmidlernes størrelse (diameter) kræves større dimensioner, skal følgende mindste dimensioner på underkonstruktionen overholdes: Bredde b 38 mm. Tykkelse h 80 mm. Tværsnitsareal 40 cm². Alternativt hertil kan mellemunderstøtningerne i vægelementer udføres med b 30 mm og et tværsnitsareal 24 c m². Ved træbaserede I-profiler kræves det, at summen af de to flanger udgør et 17

18 mindste-tværsnit 40 cm². Den maksimale c/c-afstand er 600 mm. Underkonstruktion af stålprofiler. (Se afsnit 2.3) Pladetilskæring. (Se afsnit 2.3) Klammerne fastgøres i en vinkel på a 30 mellem klammeryg og træfiberretning. I modsat fald (a < 30 ) skal de tilladte belastningsværdier for forskydning og udtrækning iht. DS/EN 1995 (EC5) reduceres med 1/3. Klamme Producent BeA Bühnen Haubold Unimerco/ Tjep Prebena 155/65 VZ HZ 180/63 VZ HZ 155/65 NR HZ 180/63 NR HZ Q 25 BAB LQ 25 BLB N 25 BAB KG 760 CNK KG 760 Crf HD 7960 CNK HD 7960 Crf Befæstigelse. For ikke statisk anvendelse af powerpanel HD pladen befæstes der med klammer, søm eller skruer som beskrevet i afsnit 2.3. Ved statisk anvendelse befæstes der med klammer på følgende måde: FERMACELL Powerpanel kan fastgøres på træunderkonstruktionen med klammer. Disse skal opfylde følgende krav: De skal være fremstillet af galvaniseret (eller tilsvarende rustbeskyttet) eller rustfrit stål. Klammer iht. DIN 1052 med en tråddiameter på min. 1,5 mm og max. 1,9 mm. Klammelængde 60 mm (på grund af min. forankringslængde på 45 mm, og en pladetykkelse på 15 mm). Klammerne skal være godkendt af producenten til denne anvendelse. I den viste tabel er anført de af klammeproducenterne anbefalede klammetyper, der opfylder disse krav. Til befæstigelse anvendes trykluftdrevne klammepistoler (se fig. 3.1 og fig. 3.2). Lufttrykket respektivt slagdybden (se henvisning) skal indstilles således, at oversiden af klammeryggen flugter med pladeoverfladen. Ved klamning skal pladen holdes tæt ind til underkonstruktionen. Klammetypebetegnelsen Klammelængde [mm] Tråddiameter [mm] 1,55 1,80 1,55 1,80 1,83 1,83 1,53 1,53 1,53 1,80 1,80 Bemkærkningvedr. rustbeskyttelse Galvaniseret Galvaniseret Rustfri Rustfri Galvaniseret Rustfri Galvaniseret Galvaniseret Rustfri Galvaniseret Rustfri PZ C 64 1,60 Galvaniseret Z 60 CSV HA Z 60 RF HA Q 63 RF HA Q 63 RF HA Den indbyrdes afstand mellem klammerne på mellemunderstøtningerne (M) er em 150 mm, mens den på kantunderstøtningerne (R) er er 75 mm (se fig. 3.3 s. 19) Klammeafstanden til pladekanten skal være 7 gange tykkelsen af et klammeben. Fig. 3.2: Klammebro til maskinel befæstigelse 1,52 1,52 1,80 1,80 Galvaniseret Rustfri Galvaniseret Rustfri Klammeafstanden til kanten af underkonstruktionen skal være 5 gange tykkelsen af et klammeben. Klammeafstanden måles fra punktet midt mellem klammens 2 ben. Til befæstigelse af pladerne skal der anvendes klammepistoler med slagdybdejustering. I modsat er der risiko for at klammerne skydes for dybt i pladen Fig. 3.1: Klammepistol til manuel befæstigelse 18

19 Halvt vægfelt Helt vægfelt Powerpanel armeringsbånd og Armeringsklæber påføres pladesamlingerne. Se afsnit 2.3 FERMACELL Armeringsbånd. Se afsnit 2.3 Tagdetalje. Udføres som vist i afsnit 2.4, dog uden vindspærre og ventialtionslister Tilslutning til andre materialer. Udføres som vist i afsnit 2.4, dog uden vindspærre og ventialtionslister Fig. 3.3: Mål i mm Konstruktionsbetegnelse og dimensioner ved bærende/afstivende vægfelter 30º Fig. 3.4: Klammerne vinkles ca 30º i forhold til træets fiberretning Lodret / vandret plademontage Se afsnit 2.3 Detaljeløsninger. Diverse detaljer om korrekt montage ved sokkel, hjørner, tag, vinduer, døre mv findes i kapitel 3.4, Detaljer. FERMACELL Armeringsklæber. Se afsnit 2.3 Fermacell Pudssystem. Se afsnit 2.3 og 4 Mineralsk Pudssystemer fra andre producenter. Se afsnit 2.3 og Detaljer Vindues- og døråbninger. Udføres som vist i afsnit 2.4, dog uden vindspærre og ventialtionslister Sokkel. Udføres som vist i afsnit 2.4, dog uden vindspærre og ventilationslister Facadehjørne udvendigt. Udføres som vist i afsnit 2.4, dog uden vindspærre og ventialtionslister Facadehjørne indvendigt. Udføres som beskrevet i afsnit 2.4, dog uden vindspærre og ventialtionslister Etagedæk, der bryder facadens bærende stolper. På grund af den store mængde træ med vandret træfiberretning i forbindelse med etageadskillelser, der bryder facadens bærende stolper, må der regnes med bevægelser på op til 1 cm hen over en sådan konstruktionsopbygning. Her tænkes der på bundrem ved væggen over etagedækket, etagebjælkerne og topremmen på væggen under etagedækket. Disse bevægelser opstår ved udvidelse eller svind i træet ved ændringer i fugtigheden, temperaturen eller belastningen, f.eks på grund af snelast på taget. Hvis etageadskillelsen er hængt på facadestolperne med sømbeslag, og facadestolperne derved er ubrudte i hele facadens højde, eller hvis etageadskillelsen ikke spænder i en retning så den ikke hviler på facaden, opstår den nævnte problematik ikke, og HD pladerne kan monteres uden hensyntagen til uregelmæssighederne i underkonstruktionen. Vægelementer eller byggepladsmontage? Se afsnit 2.3 Elementsamlinger ved præfabrikerede vægelementer. Se afsnit 2.3 Midlertidig vejrligsbeskyttelse. Se afsnit

20 Bevægelserne kan optages på to måder: 1. Enten ved etablering af en vandret afbrydelse af de lodrette stolper, hvori der maksimalt indgår i alt 90 mm vandrette træfibre (Eksempelvis et galvtrekantselement placeret direkte ovenpå et gavlelement). Udenpå placeres HD pladerne uden hensyntagen til uregelmæssighederne i underkonstruktionen. 2. Eller ved etablering af en samling af Powerpanel HD pladerne med en fuge på ca. 1 cm, og anvendelse af FERMA- CELL dilatationsfugeprofil. Løsning 2 udføres således: Nøjagtig justering af øverste og nederste væg i forhold til hinanden ved hjælp af vaterpas eller retteskinne. Montering af en pladestrimmel af FERMACELL Powerpanel HD ved etageadskillelsen, som stødes helt ned mod Powerpanel HD pladen på den nederste væg, og danner en fuge på 1-1,5 cm ved HD pladen på den øverste væg (se fig. 3.5). Denne Powerpanel HD-strimmel fastgøres til det nederste element ved den vandrette pladesamling med klammer / skruer pr 50 mm. Strimmeloversiden fikseres kun pr 250 mm. Pladesamlingen ved pladestrimmel undersiden udføres med FERMACELL Armeringsbånd og FERMACELL Armeringsklæber. Befæstigelsesmidlerne i strimmel midten påføres også FERMACELL armeringsklæber. (Se fig. 3.5.) For at sikre den midlertidige vejrligsbeskyttelse udfyldes den 1-1,5 cm brede fuge med et forkomprimeret fugebånd. (Se fig. 3.6.) Dilatationsfugeprofil-overdelen monteres på pladeunderkanten af øverste vægelement (vær opmærksom på højdejustering med bageste profilside!) Til befæstigelse i træunderkonstruktionen anvendes rustfri skruer, der skrues i de eksisterende huller i profilet (skruelængde ca. 50 mm). Dilatationsfugeprofil-underdelen skubbes ind i profiloverdelen på det øverste vægelement, og skrues fast via nogle af de mange huller i profilet (skruelængde ca. 50 mm). Afstanden mellem pudsafslutningerne på begge profildele skal for at kunne optage bevægelsen fuldt ud være nøjagtig lige så store som fugen mellem pladestrimlen og yderbeklædningen på det øverste vægelement (ved bevægelse skubbes de to dele ind i hinanden som et glideleje). Fig. 3.7: FERMACELL Topprofil HD Da profiloverdelen ikke er forsynet med perforering, skal hele profiloverfladen rulles over med FERMACELL Armeringsklæber for at sikre en bedre pudsvedhæftning. Når dette lag er gennemtørret pudses FERMACELL Dilatationsfugeprofil samtidig med resten af facaden. Det er vigtigt at Powerpanel HD facaden forbliver tæt. Ved evt. montage af lamper postkasser etc. skal gennembrydningerne tætnes Fig. 3.5: Pladestrimmel med korrekt Påført armeringsbånd og -klæber Fig. 3.6: Forkomprimeret fugebånd til midlertidig vejrligsbeskyttelse Fig.3.8: Færdigmonteret pladestrimmel med FERMACELL Topprofil HD 20

21 4. Pudssytem Små skader på FERMACELL Powerpanel pladerne i forbindelse med montagen (f.eks. små afskalninger på pladekanten eller på befæstigelsesmidlerne) eller lukning af montageudsparinger i pladen (f.eks. ved skrueforbindelser til hjørnesamlinger) kan udbedres med FERMA- CELL letmørtel inden pudsarbejdet påbegyndes. Lavt chromatindhold 2 mg/kg tørcement iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Leveringsform: 20 kg sække. Forbrug: Ca. 5 kg/m² ved en lagtykkelse på 8 mm. Rækkeevne: En sæk giver 30 l færdigblandet mørtel. Opbevaring: Tørt (på paller i lukket beholder); max. 12 måneder. Fermacell armeringsnet. Egenskaber: Alkaliresistent glasfibernet. Maskestørrelse 4 x 4 mm. Fig. 4.2: Overlapning af armeringsnettet med ca. 10 cm Fig. 4.0: Påføring af FERMACELL Letmørtel med 12 mm tandspartel Fig. 4.1: Indtrykning af FERMACELL Armeringsnet i mørtellaget FERMACELL Letmørtel. Egenskaber: Vandafvisende mineralsk letmørtel. Farve: Råhvid. Anvendes som underpuds og/eller som malbar pænt forarbejdet slutpuds. Velegnet til pudsemaskiner. Er efter udhærdning frost- og vejrbestandig. Stor diffusionsevne (μ=8). Trykstyrke > 2,5 N/mm². Lette tilslag, kornstørrelse 0 1 mm. Påføring af 1. lag, med netarmering: Letmørtlen blandes med den korrekte vandmængde (som angivet på emballagen) til en behagelig konsistens med et elektrisk piskeris. Nypudsede flader skal beskyttes mod regn eller udtørring som følge af vind eller stærk solskin. Arbejdstemperatur: +5 C for pladeoverflade og omgivende luft. Luft- og materialetemperaturen SKAL under udførelsen og afhærdningsperioden være mindst 5 C. Overholdes det ikke, kan der ske svækkelse af pudsen, der senere kan resultere i skader. Envidere kan det skade pudsen, hvis den udtørres før afhærdning som følge af hård solskin. Forarbejdningstid: Ca. 1,5 time (afhængigt af vandtilsætning og vejrforhold; der skal røres i mørtlen med mellemrum uden tilsætning af vand). Som armeret underpudsslag påføres mørtlen over hele fladen med 12 mm tandspartel (se fig. 4.0). Armeringsnet med overlapning på ca. 10 cm trykkes ned og stryges ind i det fugtige mørtellag med stålbrædt, indtil det er dækket af mørtlen (se fig. 4.1 og 4.2). Fig. 4.3: Filtsning af pudsoverfladen med pudsebrædt Armeringsnettet skal ende med at ligge i den yderste tredjedel af armeringslaget (grundpudslaget) Om nødvendigt kan der tilføres en smule ekstra Letmørtel med den glatte side af stålbrættet. Armeringsnettet kan ilægges vertikalt ellerhorisontalt. Ved arbejdsafbrydelser skal netoverlapningerne klargøres til det videre arbejde: Fjern FERMACELL Letmørtel fra nettet i 10 cm bredde langs skellet. Montage af ca. 30 x 50 cm ers diagonalarmering i hjørnerne på facadeåbninger (se fig. 4.4 side 22). Hjørneprofiler monteres i samme omgang, og hjørneprofilernes pålimede net overlappes med facadens øvrige netarmering. 21

22 Påføring af 2. lag, afsluttende finish: Efter udhærdning af armeringslaget påføres et nyt lag letmørtel i et 2 3 mm tykt lag med en glatte side af tandspartelen, og den ønskede overfladestruktur udføres med et pudsebrædt (se fig. 4.3). Der er her også mulighed for at lave andre strukturer i pudsen efter eget valg. Der træffes samme foranstaltninger mod sollys og kolde temperaturer som ved påførelsen af letmørtel i 1. lag. FERMACELL Sokkelprofil og Topprofil. Forarbejdningen af disse to tilbehørsdele er beskrevet i afsnit 2.4 og 3.4. Maling. Når Letmørtelen er gennemhærdet males facaderne med en velegnet diffusionsåben facademaling. Der kan anvendes silikatmaling, siloxanmaling, cementbaseret maling og lignende malingstyper beregnet til pudsede facader. Før maling skal pudsen være gennemhærdet. Tørretid: 1 dag pr. 1 mm lagtykkelse. Farvevalg Ved maling af pudssystemet anbefales en lysreflektionsværdi højere (lysere) end 40. Ved anvendelse af mørkere værdier kan der være risiko for kraftig opvarmning af facaden, og deraf risiko for revnedannelse. Alternative pudsleverandører. Det er muligt at pudse Powerpanel pladerne med et pudssystem (både armeret grundpuds og afsluttende puds) fra en anden leverandør. Leverandøren skal godkende pudssystemet til brug på Powerpanel pladerne. Inden der pudses med pudssystemer fra andre leverandører skal alle samlinger i Powerpanel pladerne armeres med Fermacell Powerpanel Armeringsbånd og klæber. Fig. 4.4: Diagonalarmeringer ved vindues- og døråbniger med strimler (30 x 60 cm FERMACELL Armeringsnet) 22

23 Owner Anneks A 01 NORD Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau Sal - Niveau Sal - Niveau Stue - Niveau Kælder - Niveau 01 X Revisionsbeskrivelse = Revisionstag /udf. af Målstok 1: Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Hushjørne ventileret konstruktion Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Tsma Kontr : Checker Godk. Approver : Format : A3 Fil : Fase : Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt Project Status

24 BYGHERRE: Owner Anneks A 02 NORD Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau hældning X Revisionsbeskrivelse = Revisionstag /udf. af Målstok 1: Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Murkrone Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Fil : Fase : Format : Project Status Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt

25 Anneks A NORD Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau 01 Målstok 1:1 X Revisionsbeskrivelse /udf. af = Revisionstag Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr 28 Emne: Sidefals vindue Mål : Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt Dato: : 5 Sags. nr. Project Number Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Format : Fil : Fase : Project Status

26 BYGHERRE: Owner Anneks A 04 NORD Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau 01 X 318 Revisionsbeskrivelse = Revisionstag Målstok 1:1 /udf. af Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Top dør Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Fil : Fase : Format : Project Status Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt

27 Anneks A 05 Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau 01 X Revisionsbeskrivelse = Revisionstag /udf. af Målstok 1: Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Vindue/Sålbænk 13 Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Fil : Fase : Format : Project Status Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør 30 Landskabsarkitekt

28 Owner Anneks A 06 NORD Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau 01 Målstok 1:1 Revisionsbeskrivelse /udf. af = Revisionstag Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm X Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Sokkel Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Fil : Fase : Format : Project Status Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt

29 8 Owner Anneks A 07 NORD Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau 01 X Revisionsbeskrivelse = Revisionstag /udf. af Målstok 1: Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Facadedør/Skrå sokkel/fals Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Fil : Fase : Format : Project Status Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt

30 01 02 Anneks A 08 Foreløbigt tryk Tagplan - Niveau 6 Tagplan - Niveau 5 4. Sal - Niveau 4 3. Sal - Niveau 3 2. Sal - Niveau 2 1. Sal - Niveau 1 Stue - Niveau 0 Kælder - Niveau 01 X Revisionsbeskrivelse = Revisionstag /udf. af Målstok 1: Koter er angivet i meter - Mål er angivet i mm Rev Rev. dato Revisionen omfatter Udf Kontr Emne: Uventileret konstruktion Mål : 1 : 5 Sags. nr. Project Number Dato: Udf : Author Kontr : Checker Godk. Approver : Fil : Fase : Format : Project Status Arkitekt ARKITEMA ARCHITECTS Frederiksgade 32, 8000 Århus C Ingeniør Ingeniør Landskabsarkitekt 30

31 Anneks A 09 Sokkel detalje, ved dør 31

32 Anneks A 10 Vinduesdetalje, bundstykke (step 1) 32

33 Anneks A 11 Vinduesdetalje, bundstykke (step 2) 33

34 34 Noter

35 Noter 35

36 Fermacell Scandinavia Tlf.: Fax: Ret til tekniske ændringer forbeholdes FERMACELL er et registreret varemærke i Xella international koncernen version: DK/Februar/2014

fermacell Powerpanel facader Projektering og montage

fermacell Powerpanel facader Projektering og montage fermacell Powerpanel facader Projektering og montage 2 Information lykkegårdsparken, Esbjerg Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Lejerbo Kolding Felthaus Arkitekter A/S Skare BYG INGENIØR NE

Læs mere

fermacell Powerpanel Montagevejledning Facader og vådrum Juni 2015

fermacell Powerpanel Montagevejledning Facader og vådrum Juni 2015 fermacell Montagevejledning Facader og vådrum Juni 2015 166 7. - Montagevejledning 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Indhold 7.1. facader - og montage 7.1.1 Lette facader til nutidens og fremtidens krav i 2015 & 2020

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader

FERMACELL. Produktoversigt. Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader FERMACELL Produktoversigt Vægge / Lofter / Gulve / Vådrum / Facader Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

1.901. Emne: Lodrer snit sokkel IPE A3. Mål : Dato: 04.09.2012. Format : Project Status. Fil : Fase :

1.901. Emne: Lodrer snit sokkel IPE A3. Mål : Dato: 04.09.2012. Format : Project Status. Fil : Fase : 1.901 Lodrer snit sokkel IPE A3 150 Tegn. nr. 1.902 Lodret snit ved dør, - top og bund (i facade) IPE A2 1.903 Lodret snit ved dør, - top og bund (tilbagerykket støbt) IPE A2 1.904 Vandret snit ved dør,

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

fermacell Produktoversigt

fermacell Produktoversigt fermacell Produktoversigt 2 Indhold fermacell Produkter n fermacell Fibergips retkant 3 n fermacell Fibergips spartelkant 4 n fermacell Gulvelementer 5 n fermacell Powerpanel H 2O 6 n fermacell Powerpanel

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Emne: Element / Sokkel (element under terræn type 1) A3. Mål : Dato: Format : Project Status. Fil : Fase :

Emne: Element / Sokkel (element under terræn type 1) A3. Mål : Dato: Format : Project Status. Fil : Fase : 1.801 30 Element / Sokkel (element under terræn type 1) A3 1.802 30 Element / Sokkel (element under terræn type 2.) A3 30 Tegn. nr. 1.803 Element / Sokkel (element over terræn) A3 Skruefast purenit 25

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5

Beskrivelseseksempel. Bygningsdel Dato : xxxx-xx-xx Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, Fibercement Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Fibercement 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid

Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Nye perspektiver for en bæredygtig fremtid Rigidur Rigidur H fremtidens beklædningsplade Rigidur H, den nye homogene fibergipsplade fra Rigips, opfylder alle de krav som byggeindustrien stiller til en

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

Beskrivelseseksempel. Udarbejdet: MBM Kontrolleret: Godkendt: TDM

Beskrivelseseksempel. Udarbejdet: MBM Kontrolleret: Godkendt: TDM Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MBM Kontrolleret: 05-07-17 Godkendt: TDM Let facadebeklædning, Fibercement 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktfordele. Sortiment

Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktfordele. Sortiment Produktdatablad - ROCKPANEL Lines 2 1 Produktbeskrivelse Rockpanel Lines 2 er designet som profileret beklædning, og er især velegnet til vandret montering. Det innovative produkt er et holdbart og vedligeholdelsesvenligt

Læs mere

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013

POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 POWER-BOARD-M Montage vejledning Dato: Marts 2013 Power-Board M monteres til alu-stål understøtning med skruer eller til træ understøtning med skruer, U klaer eller søm jf nedenstående. Anvendt som Klasse

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning

HANDYBOARD.DK 21. januar 2013. Montagevejledning og Leverandørbrugsanvisning 1 Generelt om Handyboard Materiale Høj kvalitets facadeplade af gennemfarvet fibercement iht. EN 12467. Overflade Efterfølgende bliver Handyboard gjort vandafvisende på forsiden og bagsiden ved hjælp af

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Tilbehør til fermacell Powerpanel H 2 O

Tilbehør til fermacell Powerpanel H 2 O 18 + Bit stk. nr. nr. Powerpanel H 2 O Skruer 3,9 x 35 mm, rustbeskyttet C4 - til montage af 1 lag Powerpanel på træ og stålprofiler 500 stk Pakker á 500 stk. 79120 5241713 Ca. 19 stk. pr. m 2 til vægge.

Læs mere

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning.

Sto Danmark A/S leverer også værktøj til opsætning af systemet og efter forespørgsel leveres både grundpuds og slutpuds i siloer til sprøjtning. StoVentec Facadesystem Generelt StoVentec Facadesystem monteres som en ventileret facadebeklædning og leveres af Sto Danmark A/S. Systemet indeholder bl.a. den pudsbærende plade, StoVentec Facadeplade,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING FOR

MONTERINGSVEJLEDNING FOR MONTERINGSVEJLEDNING FOR Stenfacade StenfacadeQuader 1200 og stenfacadecross er udført i calsiumfri pvcplast. Under produktionen tilsættes naturlige stengranulater til kunststoffet og forener sig med dette.

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

GLUNZ SCANDINAVIA A/S

GLUNZ SCANDINAVIA A/S Produktbeskrivelse CEMSPÅN er cementbundne spånplader, et pladeprodukt til brug i byggeindustrien. Pladerne fremstilles ved presning af træspåner med tilsætning af Portland cement - og kemiske tilsætningsstoffer.

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin«

Montagevejledning. Fordele. Anvendelse. Montage og info»trin-for-trin« Armeret højtydende fugtadaptiv dampspærre Montagevejledning Anvendelse RAW INTELLO systemet sikrer, i henhold til DIN 4108 og BR10, de damp- og lufttættelag i isolerede konstruktioner. Membranen skaber,

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsdelsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: MSO Kontrolleret: 01-11-14 Godkendt: MBM Let facadebeklædning, Urbannature Metro 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner

Læs mere

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade

UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade UD-Q11 protect den energi- og omkostningsbesparende underdækningsplade Træfiberisoleringsplade WF-EN-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU3-AF100 Hovedanvendelsesområder Isolering i taget oven over spær eller

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner BETEGNELSE: CE MK EN Godkendelse MK 5./5 MK 6.0/66 EN 50- Udstedt: 0-0-8 Gyldig til: 0-0-0 Udstedt i medfør af byggelovens 8 stk. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vaffelplader type VBSL 0/80 BESKRIVELSE:

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Rigips. Rigidur H fibergips. Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer

Rigips. Rigidur H fibergips. Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer Rigips Rigidur H fibergips Projektering og udførelse - træbaserede konstruktioner og byggesystemer 2. Forarbejdning 2.1 Generelle arbejdsanvisninger Rigidurpladerne skal oplagres liggende vandret Rigidur

Læs mere

Intelligente isoleringssystemer Multipor Guide

Intelligente isoleringssystemer Multipor Guide Intelligente isoleringssystemer Multipor Guide Multipor Guide Oplev vores bæredygtige løsninger, der er baseret på de mineralske, diffusionsåbne isoleringssystemer fra Multipor. Anvendelsen som indendørs,

Læs mere

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger

2.000.000 kr. Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Fuglebakken, Hinnerup, afleveret 2001, 40 boliger Anmeldt forhold: Vindgips nedbrudt, synligt åbne samlinger i den udvendige beklædning. Registreret ved 5 års. Ikke udbedret af bygningsejer. Byggeskadefondens

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Generelt omkring montering Bearbejdning af : plader tilpasses med f.eks håndsav eller maskinsav med sug. Ved 15 mm tykke plader, kan der anvendes kniv efterfulgt

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Cantona -facadesystem

Cantona -facadesystem Cantona -facadesystem 1 TITTEL SCAN AIR-TEC SYSTEMET Scan Air-Tec er et facadesystem/ventileret beklædning som er velegnet til det norske klima. Kombineret med enkel udførelse og mange muligheder indenfor

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D2 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D2 er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-24). Lofter med Kant D2 er altid

Læs mere