BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN. For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv. Mere om Benders www.benders."

Transkript

1 BENDERS TAG OPLÆGNINGSVEJLEDNING CARISMA BETONTAGSTEN For proffe tagdækkere eller dig som lægger taget selv Mere om Benders

2 Tilbehør og tagsikkerhed til Benders Carisma betontagsten. Rør til snesikring Indfæstningsskinne til koblede tagtrin Vindskedebeslag Carisma Rygningssten Carisma Rygning begynd, Rygning slut, Valm begynd Carisma Eurotagsten Carisma betontagsten Tagluge Snesikring Sikkerhedsbøjler til tagluge Tagrumsudluftningen Doldis Tag- og inddækningsrulle Isoleret taghætte Sneskredssikring (max 4 m facadehøjde) Fodplade/holder til samtlige tagsikringsprodukter Justerbar toplægteholder Rygningsskrue med pakning Stormclips Ryg- og valmtætingsrulle -2-

3 Koblede tagtrin Skorstensinddækning Ryg- og valmtætningsrulle Tænk på at tagarbejde medfører risiko for ulykker. Vær opmærksom på din og dine medarbejderes sikkerhed. Følg gældende arbejdsmiljøregler og arbejd altid med anbefalet sikkerhedsudstyr Faldstammeudluftning beton Tagbro Sikkerhedskrog Lægtetrin (max 4 m facadehøjde) Carisma Tætningsklods Fast skridsikring Carisma Dold afvandingsrende Carisma Rygbøjle Carisma Ventileret tagfodslægte Yderligere produkter finder du i vores hovedbrochure og på -3-

4 Med Benders flade betontagsten Carisma, kan du selv lægge dit nye tag. Få hjælp fra naboer eller gode venner, så er det gjort på nogle få dage. Nødvendigt værktøj er hammer, sav og tommestok. Ved valmtag og skotrender kan det være nødvendigt at tilskære tagstenene. Anvend da en vinkelsliber med anbefalet skive til sten. Tal med din lokale byggematerialeleverandør, han giver dig gerne tips og råd. Hælder du til Carisma? Benders Carisma tagsten kan lægges på taghældninger ned til 14⁰. Gør sådan for at finde tagets hældning i grader: Udmål en 100 cm vandret streg på husets gavl. Mål derefter den vinkelrette afstand i cm fra stregens endepunkter op til taget. Træk det mindste tal fra det største; fx = 45 cm, hvilket angiver hvor meget taget rejser sig pr meter. Se nedenstående tabel for at få gradtallet: 45 cm = 24⁰ taghældning. Højde i cm Taghældning ( ) Højde i cm Taghældning ( ) Tabel 1: Tabel over gradtal ved forskellige tagrejsninger. Sikkerhed Tænk på at tagarbejde medfører risiko for ulykker. Vær opmærksom på din og dine medarbejderes sikkerhed. Følg gældende arbejdsmiljøregler og arbejd altid med anbefalet sikkerhedsudstyr. Forarbejde Det forudsættes at visse forberedelser er gjort inden arbejdet i henhold til oplægningsvejledning påbegyndes: - Inden du lægger nye tagsten på et gammelt hus, skal du nøje kontrollere taget. Besigtig taget både indvendigt og udvendigt. Lækage, fugt, svamp og råd kan medføre store skader og skal udbedres. Kig især oppe ved rygningen samt ved gennemføringer i taget. Tjek undertag, lægterne og spærenes tilstand er der lækager/brækager skal de repareres. Spærene skal endvidere være konstrueret til tungt tag. Forhør eventuelt med spærproducenten, eller få en byggesagkyndig til at besigtige din tagkonstruktion. - En traditionel betontagsten har falsen på det højeste punkt. En flad tagsten har falsen på det laveste punkt. Dette indebærer at der kan trænge vand ind på underlaget ved slagregn og fygesne. Underlaget skal derfor være vandafledende og med traditionel fodplade som leder eventuel vand ud i tagrenden. Ved lægning af Carisma på tagfodslægte skal der anvendes ventileret tagfodslægte (PVC) som sikrer ventilation under tagstenene. Fast underlag Al lægning af Carisma tagsten skal ske på et til formålet godkendt underlag. Vi anbefaler DUKO klasse Høj- Normal for taghældninger over 22⁰ og DUKO klasse Høj-Ekstra ved taghældninger under 22⁰. For yderligere oplysninger om underlag henvises til Ventilerende tagfodslægte Fodblik Tagfodskile 45x170 Billede 1: Tagfodsløsning med kileopbygning. OBS! Mindst 22 taghældning. Ventilerende tagfodslægte Ventilerende tagfodslægte har en byggehøjde på ca. 25 mm og giver luftcirkulation under tagstenene, når tagfoden er opbygget med tagfodskile. Bemærk at taghældningen skal være mindst 22⁰ for at tagfoden kan bygges op med kile. For at den første tagsten får den rette hældning, anvendes en tagfodskile som er ca. 45 mm høj. Sammen med den ventilerende tagfodslægte giver dette den rette afstand fra undertaget. Begynd med afstandslisten Underlag Afstandsliste min 25x50 (trykimprægneret) Bærelægte 38x73 Billede 2: ventilerende tagfodslægte Når undertaget er lagt efter producentens anvisninger, monteres afstandslisterne. Afstandslisterne skal flugte med spærene og lægges lodret fra tagfod til rygning. Anbefalet dimension på afstandslisterne (trykimprægneret) er 25x50 mm. Fastgør kun enderne på listerne først. Resten sømmes sammen med bærelægten. -4-

5 Dold afvandingsrende Dold afvandingsrende monteres på underlagt med vindskedens trekantliste og op mod vindskedens inderside. Første afstandsliste placeres 160 mm fra vindskedens inderside for at få plads til renden. Monter bærelægten således over afstandslisten, at den næsten når frem til afvandingsrenden. Fortsæt med bærelægten De vandrette lægter, som tagstenene hviler på, kaldes for bærelægter. Benders Carisma tagsten har mindste bærelægteafstand 310 mm og max bærelægteafstand 350 mm, afhængig af taghældningen, se tabel 2. Tættere lægteafstand anbefales også ved særligt udsatte steder. Bærelægten skal være godkendt til formålet og mindst have dimension 38x73 mm ved c.c mm spærafstand. Ved større spærafstand (op til 1300 mm) skal bærelægterne være mindst 50x75 mm. Bærelægten lægges tværs over afstandslisten, og ved hvert kryds sømmes der både gennem bærelægte og afstandsliste. Tagfodslægten Allerførst fæster du tagfodslægten ved tagfoden. Den skal være ca. 20 mm højere end de øvrige bærelægter, den nederste række hviler jo ikke på andre tagsten. Højdeforskellen kan udlignes ved brug af ventilerende tagfodslægte. Læg derpå en tagsten og afpas den næste lægte. Stenen bør stikke ca. 35 mm ud over tagfoden, således at regnvand kan løbe ned i tagrenden. Ved taghældninger under 22⁰ skal der altid anvendes tagfodsplade. Dobbelt bærelægte 73x38 (alm. lægte på højkant) eller 38x73 plus ventilerende tagfodslægte. Evt. dækplade Billede 3: Dold afvandingsrende Underlag afstandsliste min 25x50 (trykimprægneret) Øverste bærelægte Fortsæt derefter opad og fastgør øverste bærelægte. Prøv af med en tagsten og sørg for at afstanden mellem tagstenens overkant og toplægten er ca. 20 mm. Anvender man Benders justerbare toplægteholdere, behøver man ikke at være urolig for, om der er plads til tagstenens tap mellem sten og toplægte. Test efterfølgende med en rygningssten og sikre at den overlapper tagstenenes sømhul på begge sider af rygningen. Hvis du lægter inden du får leveret dine tagsten, så fæst ikke øverste bærelægte mere end at der fortsat er mulighed for justering ved lægningen af taget. ca 20 mm Billede 5: øverste bærelægte ca 35 mm ca 35 mm Inddeling af lægteafstand Når nu nederste og øverste bærelægte er på plads, måler du afstanden derimellem fra overkant til overkant. Del afstanden med den maximale lægteafstand for den respektive taghældning, så du får antallet af tagstensrækker. Eksempel: Afstanden mellem øvre og nedre bærelægte = 4700 mm og taghældning 18⁰. Ved 18⁰ er lægteafstanden maximeret til 340 mm. 4700/340 mm = 13,8 hvilket man afrunder opad til 14 tagstensrækker = 4700/14 = 335 mm i lægteafstand. Nu kan du lægge bærelægterne og sømme dem fast ved hvert kryds, hvor bærelægte og afstandsliste Fodblik Bærelægte 38x73 Taghældning ( ) Lægteafstand (mm) Antal tagsten (pr. m²) Billede 4: Tagfodsløsning med dobbelt bærelægte , , , , , , , ,8 Tabel 2: Tabel over max lægteafstand afhængig af taghældning. -5-

6 krydser hinanden. (se tabel 2.) Beregn antal tagsten Når du skal beregne hvor mange tagsten som skal bruges til dit tag, er det mest enkelt at gøre således: Antal tagsten i højden er lig med antal bærelægter, eksklusiv tagfodslægten. Antal tagsten på bredden er tagets bredde delt med 250 mm. Der skal bruges en halvsten på række, da stenene skal lægges forskudt. Se tag side 2-3. For at montere vindskedepladen korrekt, skal vindskedebrættets overkant være mm over bærelægtens overkant. Den perfekte oplægning Carisma lægges i halvforband med vandrette forskydninger. Anvend en retskinne eller en kridtstreg for at få pæne lige streger. Begynd med at markere oppefra og ned pr 1245 mm (ca mm for første markering fra højre vindskedebræt), 5 tagstens (2 bundt) dækkende bredde. Det kan tillige være en hjælp at slå streg 124 mm bagved første streg, så får man retningen for de rækker som begynder med halvsten. Læg stenene tæt sammen, på oversiden får man en åbning på ca. 2 mm ved falsen. For eventuel justering kan man trække ca 1 mm til falsen tager imod. Dette for at undgå tanding i nederste kant på tagstensrækken. Bemærk endvidere at Carisma har en trædezone på nederste del af stenen, dvs den del hvor stenene overlapper hinanden. Halvsten Start hver anden række med en halvsten for at få forbandt. Del halvstenene ved at banke let med en hammer på bagsiden af stene på brudanvisningen. Kontroller målet mod hjælpelinjerne for at holde rækkerne lige. Billede 6: Brudanvist Carismasten, deles til to stk. halvsten. Læg nu rygningen som kronen på værket Når tagstenene er lagt, skal rygningen på plads. Carisma rygningssten lægges sammen kant mod kant, se billede 13. Afvanding fra samlingerne sker ved montering af Carisma rygbøjler ved hver samling. De sørger endvidere for en ventilationsspalte. Rygningsstenene kan også lægges med overlæg uden brug af rygbøjle, se billede 14. Anvend ryg- og valmtætningsrullen for at opnå god ventilation og tætning. En god ventilation af rygningen er vigtig for at undgå fugtskader. Rygningssten Carisma rygningssten anvendes ved taghældninger fra 20-40⁰. Ved højere stejle eller lavere taghældninger anbefales Benders lige rygningssten, da den tilpasser sig taghældningen bedre. Benders lige rygningssten lægges traditionelt med overlæg og uden rygbøjler. På lavere taghældninger kan også anvendes rygningsplade, se billede 12. For montering af rygningsplade henvises til produktbladet på vores hjemmeside. Billede 9: Carisma rygningssten Billede 10: Lige rygningssten Højde på topbræt For at få korrekt højde på topbrættet ved Carisma rygningen, henvises til tabel 3. Topbrættets højdemål er i mm, regnet fra underlagets spids. Når du har fastgjort topbrættet monterer du ryg- og valmtætningsrullen og rygbøjlerne mod tagstenene. Rygningsstenene skal monteres med rustfri skrue med pakning Fastgørelse af tagsten Alle sten i yderste række hele vejen rundt, samt alle sten omkring gennemføringer fastgøres. Derudover fastgøres hver 3. sten på hele tagfladen diagonalt. Anvend Benders skruer eller clips. Ved særligt udsatte steder og taghældning over 45⁰, skal alle sten fastgøres med clips. Ventilerende og effektiv rygning Det er meget vigtigt at underlagt er tæt og mellemrummet mellem underlag og tagsten giver mulighed for ventilation. Specielt vigtigt er det ved rygningen, som skal være både tæt og ventilerende. Der skal Carisma rygbøjle anvendes. Sammen med ryg- og valmtætningsrullen, giver det et ventilerende tætningssystem til dit Carisma tag. Billede 7: Carisma rygbøjle Billede 8: Ryg- og valmtætningsrulle. -6-

7 85 mm 45 mm 30º Billede 11: Carisma betonrygning 20º 250 mm 270 mm Billede 12: Carisma rygningsplade Taghældning Rygbøjle Betonrygning 14 Specialløsning kræves 18 Specialløsning kræves Specialløsning kræves Tabel 3: Tabel over topbrættets højde ved given taghældning for betonrygning. Topbrættets bredde er ca. 35 mm. Tabellen forudsætter brug af rygbøjle. Billede 13: Montage af Carisma rygningssten stødt sammen, med rygbøjle. Billede 14: Montage af Carisma rygningssten med overlap. Topbrættets højde afpasses på stedet. Valmede tag Har du valmet tag skal rygningsstenene på graterne lægges med overlapning og med ryg- og valmtætningsruller mellem tagstenene og rygningstenene. Anvend gerne rygning begynd ved tagfoden. Hvor de 3 rygninger mødes, skal man justere stenene sammen ved skæring og limning. Det er tilrådeligt at sikre tæthed under disse ved hjælp af aluindækninger. Færdige løsninger ved gennemføringer Benders gennemføringssten, aftrækshætter og faldstammer er konstrueret således at tilslutninger på taget for fx expansionsbeholdere, TV-antenne, faldstamme m.m. bliver enkle at udføre og giver en tæt og sikker gennemføring, se taget side 2-3. Vindskedebeslag Benders vindskedebeslag er et alternativ til vindskedepladen. Den erstatter tilmed det vejrudsatte øverste vindskedebræt og giver en indramning af hele taget. Vindskedebeslaget vendes for montering i højre respektivt venstre side og fastskrues i de anviste huller til det bagvedliggende vindskedebræt med rustfri skrue, type rygningsskrue. Vinskedebrættets højde skal for Bender Carisma være lig med bærelægtens højde. Billede 16: Vindskedebeslag Tætningsklods Tætningsklods er et alternativ til afvandingsrenden som tætner mellem tagstenen og vindskedepladen/vindskedebeslaget. Carismastenens flade form medfører at både regn og løv m.m. kan sætte sig i siderne på taget. Tætningsklodsen stopper effektivt dette når den limes mod tagstenene og presses sammen til mindre end det halve af sin højde mod det tilstødende vindskedebeslag. Anvendes med fordel ved pladetilslutninger mod tagkupler og lignende. Billede 15: Carisma rygning begynd Billede 17: Carisma tætningsklods Tagluge Såfremt man vælger at montere tagluge på et Carismatag, skal man være opmærksom på at tætne mellem overbeslaget og tagstenene. Det enkleste er at montere en tætningsklods, men også en korrekt monteret skorstensinddækning kan anvendes (se produktbladet for tagluge). Billede 18: Tagluge -7-

8 Nogle gange er det nødvendigt at skære Ved gennemføringer, valmet tag eller vinkeltag, kan det være nødvendigt at skære stenene til. Læg tagstenene ud på jorden og markér hvor de skal skæres, anvend retholt. Brug en vinkelsliber med diamantklinge. Brug altid beskyttelsesbriller, høreværn og åndedrætsværn! Vær omhyggelig med at skylle stenene fri for cementstøv, så støvet ikke fæstner på stenene. Alle tilskårne kanter kan efterbehandles med Benderit maling i tagstenenes farve. Tagsikkerhed Ved montering af tagsikkerhedsudstyr, tagbro, snesikring m.m. anvendes Carisma fodplade som fæstes sikkert i underlaget. For at få en hurtig og enkel montering af indfæstningen til tagsikkerhed til Carisma tagsten, anvendes med fordel Carisma Eurotagsten. I den tyndeste del af stenen er der 2 stk. 13 mm huller, som passer til de to bolter på Carisma fodplade. Ved andre tagsikkerhedsbefæstigelser, fx tagtrin, er det nødvendigt med en vis tilpasning af underkanten af tagstenen. Dette vi forhindre at stenen løftes. Vær opmærksom på, at bl.a. tagtrinet ikke må lande henover falsen. Vis man har problemer med sneskred ved skotrenden, kan man montere snekroge. Er der noget du er i tvivl om vedrørende dit tag, så rådfør dig med din byggematerialehandel eller os på Benders. Fakta Tagsten Rygningssten Længde mm Bredde mm Byggelængde mm Byggehøjde mm ca 60 - Byggebredde mm ca Taghældning min 14 - Antal/m² ved 350 mm lægteafst 11,5 - Vægt kg/m² ca 51,75 - Vægt kg/stk ca 4,5 ca 4,06 Antal/palle Rygning begynd, slut og valmbegynd har samme længde som en normal rygningssten, men et indvendigt mål på 400 mm Tabel 4: Faktatabel over Carisma tagsten og rygningssten. Hvem har ansvaret? Bygherren skal sørge for at bygningsreglementet og reglerne om tagsikkerhed overholdes. Entreprenør og andre involverede arbejdsgivere i tagarbejdet skal sørge for at arbejdsmiljøet og foreskrifterne om faldrisiko følges. Ejendomsejeren skal tilse at nødvendig tagsikring findes og sikre at tredje person ikke kan skades af sne og is fra taget. Billede 19: Carisma Eurotagsten, tilpasset Carisma fodplade. Billede 20: Carisma fodplade. -8-

9 Carisma Behandlet Granit C00021 Carisma Behandlet Teglrød C00024 Carisma Ubehandlet Grafit C00001 Carisma Behandlet Granit C

10 Monteringsanvisninger Billede 1: Montage med Carisma betonrygning og toplægteholdere Rygbøjle Ryg- og valmtætningsrulle Billede 2: Montage med Carisma rygplade og toplægteholdere Rygbøjle Billede 5: Vindskedetilslutning, montage dold afvanding Tætningsklods Vindskedeplade Billede 6: Vindskedetilslut dold afvanding med vinds Overliggende Carisma tagsten Underliggende Carisma tagsten Bærelægte 38x73 Trekantslægte 45 x 45 Vindskedebræt Overliggende Carisma tagsten Underliggende Carisma tagsten Bærelægte 38x73 Underlag Underlag Afstandsliste 25x50 (trykimprægneret) Pap Afvandingsplade Regel 45 x 45 Afstandsliste 25x50 (trykimprægneret) Afva Pap Ryg- og valmtætningsrulle -10-

11 Billede 3: Montage ved Carisma pulttag. Sørg for god ventilation ved denne montering. Her kan Carisma rygbøjle anvendes. Ryg- og valmtætningsrulle Billede 4: Tilslutning til væg, montage dold afvanding. Sørg for god ventilation ved denne montering. Her kan Carisma rygbøjle anvendes. Ryg- og valmtætningsrulle Billede 7: Tilslutning til væg. Montage dold afvanding. Lægte Bræt ning. Montage kedebeslag Lægte til luftspalte Vindskedebeslag beton Tætningsklods Overliggende Carisma tagsten Underliggende Carisma tagsten Bærelægte 38x73 Afvandingsplade Plank 45 x mm 48 mm Underlag ndingsplade Trekantslægte 45 x 45 Vindskedebræt Pap Afstandsliste 25x50 (trykimprægneret) 100 mm 55 mm Trekantslægte 45 x

12 BMC DANMARK Stykgodsvej 7 DK-9100 Aalborg Tlf: Fax: BENDERS / DK / BMC Danmark A/S har i 2012 eksisteret i 25 år og er en betydelig leverandør af byggematerialer igennem forhandlere til det danske og norske marked. Find informationer om vores store produktsortiment på: Forhandler:

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig

DET BEDSTE DE KAN LÆGGE PÅ TAGET! BENDERS TAG. Benders - Prof på tagsten! www.benders.dk. Hælder det mod tagsten? Besigtigelse indvendig og udvendig BENDERS TAG OPLÆGNINGS VEJLEDNING - et produkt med Benders betontagsten kan du selv lægge dit nye tag. Er du lidt snild på fingrene, og med hjælp fra gode venner tager det kun nogle få dage. Værktøjet

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark.

BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING. Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv. www.bmc-danmark. BENDERS BETONTAGSTEN OPLÆGNINGSVEJLEDNING Palema (2K) og Exklusiv (1K) For tagdækkere eller for dig, der lægger taget selv www.bmc-danmark.dk TAGTILBEHØR Kun Palema (2K) illustreret BMC Danmark A/S leverer

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød

Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten Lille Model Hillerød Oplægning med Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

KOMPROMENT betontagsten

KOMPROMENT betontagsten KOMPROMENT betontagsten 30 GARANTI Å R TEGLTAG BETONTAG NATURSKIFERTAG SOLCELLETAG TAGTILBEHØR UNDERTAG OVENLYSVINDUER KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D sort KOMPROMENT betontagsten Dobbelt D KOMPROMENT

Læs mere

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten

Tekniske data Tiefa XL-Variabel falstagsten Oplægningsvejledning Laumans TIEFA XLVARIABEL Falstagsten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Oplægning uden topsten med Gl. Silkeborg rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2

Tagfladens bredde og tagstenens dækbredder Højslev Vingetegl Lille Dansk Format - 2 Oplægningsvejledning Højslev Vingetegl Lille Dansk format Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning Afstand fra kip til 1. lægte og afstand

Læs mere

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk

SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk SCAN alu-profiler beskyttelse af dit træ- og murværk Scan Alu-profiler Flot og vedligeholdelsesfri beskyttelse af dit træ- og murværk. Scan Alu-profiler er en bred vifte af standard profiler, der er med

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse!

Isola Selvbygger 3. Til skråt tag ned til 3 graders taghældning. Stærkt, sikkert enkelt at montere. Tørre og sunde huse! Selvbygger 3 Til skråt tag ned til 3 graders taghældning Stærkt, sikkert enkelt at montere Tørre og sunde huse! Sikker tagdækning med lang levetid Selvbygger 3 er en moderne tagbelægning med stor fleksibilitet

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

gennemfarvet facadeplade

gennemfarvet facadeplade power board gennemfarvet facadeplade POWER BOARD POWER BOARD C facadeplader gennemfarvet fibercementplade i 3 farver Bredde mm 1200 Længde mm 2400 Tykkelse mm 8 Vægt kg pr. plade 33,41 Vægt kg pr. m 2

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold

Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning uden topsten med Ny Højslev rygningssten Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende rygning

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

være svært selv at regne ud, derfor viser vi det, så du slipper for en masse besvær. Det holder i 100 år

være svært selv at regne ud, derfor viser vi det, så du slipper for en masse besvær. Det holder i 100 år Tageksperten lægger TEGL Tag til de næste 00 år Et tegltag har historiens vingesus over sig. Sådan har tage set ud i årtusinder, og sådan vil de nok også se ud i fremtiden. For tegltaget har en fantastisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold

Oplægning uden rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning uden rygningsindlæg Indhold 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5 Mål vedrørende

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn. Indhold Oplægningsvejledning Højslev Romerfalstagsten K21 Indhold Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk

BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION. Benders det naturlige valg. www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN INSPIRATION Benders det naturlige valg www.bmc-danmark.dk BENDERS BETONTAGSTEN 12 gode grunde til at vælge Benders 1. BREDT PRODUKTSORTIMENT 2. 30 ÅRS PRODUKTGARANTI 3. ISO 14001 CERTIFICERET

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Cembrit Westerland 30x60 skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 19 Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Monteringsvejledning Tagstensplade

Monteringsvejledning Tagstensplade Monteringsvejledning Tagstensplade Profilmetal a/s Skovsøviadukten 3 4200 Slagelse Telefon: CVR: 56630222 26137063 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning,

Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? Du kan skyde genvej til en flot overdækning, Mangler du et skur til havemøbler eller cykler? u kan skyde genvej til en flot overdækning, hvis du fx bruger færdige pilefletmoduler som beklædning. Så skal du bare sætte stolper i jorden, bygge et tag

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

Monteringsvejledning Pandeplade

Monteringsvejledning Pandeplade Monteringsvejledning Pandeplade Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og anvendelse

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk

Cembrit Weather Safe. Montagevejledning. www.cembrit.dk Cembrit Weather Safe Montagevejledning Indhold Produktinformation Tilbehør Undertagets opbygning Montering Detaljer Opbevaring og håndtering Garanti og salg 2 3 4 5 8 12 12 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

MODENA - romerfalstagsten

MODENA - romerfalstagsten 1 Steffen Sten ApS Havnegade 70B 5000 Odense C 65916430 info@steffensten.dk tagsten.net MODENA - romerfalstagsten 2 3 2 3 1 2. Forskydning top 25 mm 3. Integreret sømhul 1 Modena 11 Dæklængde ca. 34,0-36,5

Læs mere

Quinntus New Classic Montagevejledning.

Quinntus New Classic Montagevejledning. Quinntus New Classic Montagevejledning. 1) Kvistene passer til et frit spærmål på hhv. 93,7, 113,7 og 133,7 cm i bredden. Se nedenstående skema. Der er 3 udgaver af kvistsystemet de passer til forskellige

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING 1-1 2-1 1-2 2-2 RHEINZINK -tagrendesystem til limning Vær opmærksom på følgende ved limning af tagrende sys temet Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEGEHUS SAGA 4,1 + 1,5 N (Danska 2015-02-24) LEVERINGSBESKRIVELSE TAG Rupløjet 17 mm, tagåser 45x95 mm, enkel vindplade 22x95, tagfodsbræt 22x70, Regler 30x30, taghældning ca.26 grader. YDERVÆG Timmerprofil

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning

Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk Monteringsanvisning - Aduro Stålskorsten Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du påbegynder monteringen af din

Læs mere

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35

Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Monteringsvejledning Trapezplader PROFIL 35 Profilmetal a/s Telefon: 56630222 Skovsøviadukten 3 CVR: 26137063 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 2 Monteringsvejledning, ansvar og

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

ClimaLife -tagstenen der renser luften

ClimaLife -tagstenen der renser luften -tagstenen der renser luften Profile - din sikre leverandør af byggematerialer -tagstenen der renser luften 30 års garanti Foto: Anders Ekström Nu kan du få en tagsten - der virkelig gør noget for miljøet

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

STENI PROTEGO Montagevejledning RS300 DK

STENI PROTEGO Montagevejledning RS300 DK STENI PROTEGO Montagevejledning RS300 DK INDHOLD 02 Generelt 03 Kalkule 04 Modulmål 04 Lægter og klemlister 05 Læggeanvisning 06 Helformat 06 Halvformat 07 Tilbehør 2 Vores tagplade består af glasfiberarmeret

Læs mere

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING

SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING SOLCELLEANLÆG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1 Godt i gang og værktøjsliste... 4 1.1 Værktøjsliste... 4 2 Montering af inverter... 5 2.1 Ophæng af Inverter... 5 2.2 Eksempler på Inverter placering... 5 2.3

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

KOMPROMENT. Koncept Roof

KOMPROMENT. Koncept Roof KOMPROMENT Koncept Roof 1. Tagfod uden udhæng og ventilation ( 27 )5.30 2. Tagfod uden udhæng, med ventilation ( 27 )5.31 3. Tagfod med udhæng ( 27 )5.32 4. Tag uden udhæng ( 27 )5.33 5. Rygningsfri grat

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du tjekke at du har følgende. Billede Nr: I,II,III,V,IV

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Faste partier og profilskårne partier.

Faste partier og profilskårne partier. Faste partier og profilskårne partier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +0 5 mm Tolerance højde: +5 5 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden

Læs mere

MELODIE Vingefalstagsten

MELODIE Vingefalstagsten MELODIE Vingefalstagsten 1 2 MELODIE Vingefalstagsten CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på at udvikle tagstenen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene

Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene Monteringsvejledning Wakaflex inddækningssystem til vægge og skorstene ROOFS FOR LIVING ROOFS FOR LIVING INDHOLD GENERELT Pakken indeholder materialer til inddækning af skorsten (72x72 cm) på en tagkonstruktion

Læs mere